KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 1(26) KIELESTÄ SELKOA -HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 1(26) KIELESTÄ SELKOA -HANKE"

Transkriptio

1 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 1(26) KIELESTÄ SELKOA -HANKE

2 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 2(26) Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: asettaa tavoitteita työryhmän tukemana omalle toiminnalleen. Kertoo tavoitteistaan työryhmälle ja toteuttaa suunnitelmaansa. asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen ja perustelee suunnitelmaansa työryhmälle. Toteuttaa suunnitelmaansa. asettaa tavoitteet omalle toiminnalleen ja esittää työryhmälle vaihtoehtoisia ratkaisuja suunnitelmaansa, toteuttaa sitä ja arvioi omaa toimintaansa. Minkälaisia tavoitteita sinulla on tutkintotilaisuuden aikana? Millaisia työtehtäviä sinun pitää vuoron aikana tehdä? Missä järjestyksessä teet työtehtäviä? Miksi teet työtehtävät juuri siinä järjestyksessä? Miten toimit, jos jokin päivän työtehtävissä ei menekään niin kuin ajattelit? Kenen kanssa teet työtäsi työpaikalla? Keiden töitä joudut huomioimaan esimerkiksi kun teet omia työtehtäviäsi? Millaista yhteistyötä teet muiden hoitajien tai henkilökunnan kanssa? tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden tai potilaiden fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, henkisiä ja hengellisiä tarpeita sekä voimavaroja joitakin tiedonkeruumenetelmiä käyttäen. tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden tai potilaiden fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, henkisiä ja hengellisiä tarpeita sekä voimavaroja monipuolisesti erilaisia tiedonkeruumenetelmiä käyttäen. tunnistaa laajasti eriikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden tai potilaiden fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia, henkisiä ja hengellisiä tarpeita sekä voimavaroja monipuolisesti ja luovasti tiedonkeruumenetelmiä käyttäen. Mistä tiedät, että onnistuit työtehtävässäsi? Mistä tiedät, että epäonnistuit työtehtävässäsi? Minkälaisia tarpeita asiakkaillasi on? (tarve=asia, johon asiakas tarvitsee hoitajan apua) Fyysisten tarpeiden tunnistaminen: -Millaisia asioita havainnoit ja/tai mittaat asiakkaan päivittäisissä toiminnoissa (sairauden aiheuttamat ongelmat, kivut, liikkumisen ongelmat, eritteet ym.)? Psyykkisten/henkisten tarpeiden tunnistaminen: -Millaisia asioita havainnoit ja/tai mittaat asiakkaan mielialassa, jaksamisessa ja vireys-

3 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 3(26) tasossa? Sosiaalisten tarpeiden tunnistaminen: -Mistä tiedät, että asiakas haluaa keskustella, olla yhdessä muiden kanssa, osallistua yhteisiin tapahtumiin, olla yksin tai eristäytyä? Hengellisten tarpeiden tunnistaminen: -Pohtiiko asiakas sairautensa tarkoitusta ja merkitystä, elämäntarkoitusta, kuolemaa tai uskon asioita? -Tunteeko asiakas syyllisyyttä, joka liittyy hänen meneisyyteensä? -Haluaako asiakas osallistua hengellisiin tilaisuuksiin, lukea hengellistä kirjallisuutta tai rukoilla? Minkälaisia voimavaroja hänellä on? (voimavara=asia, josta asiakas saa voimia tai mitä asiakas kykenee itse tekemään) laatii työryhmän ohjeiden mukaan voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman osana hoito- ja huolenpitotyön työprosessia. laatii hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman osana hoito- ja huolenpitotyön työprosessia käyttäen suomalaista hoitotyön toimintoluokitusta tai kunkin toimintaympäristön käytössä olevaa asiakas- tai potilaskohtaista suunnitelmaa. Hyödyntää asiakkaan tai potilaan voimavaroja ja verkostoa. laatii hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman osana hoito- ja huolenpitotyön työprosessia käyttäen suomalaista hoitotyön toimintoluokitusta tai kunkin toimintaympäristön käytössä olevaa asiakas- tai potilaskohtaista suunnitelmaa. Hyödyntää asiakkaan tai potilaan voimavaroja ja verkostoa. Perustelee suunnitelman merkityksen kokonaisvaltaisessa asia- Tiedonkeruumenetelmät: Miten havainnoit asiakasta? Miten haastattelet asiakasta? Mitä mittauksia teet? Mitä kyselyjä teet? Millaista hoitosuunnitelmaa työssäsi käytät (Effica tms)? Miten keräät asiakkaan esitiedot? Miten hyödynnät esitietoja, kun teet hoitosuunnitelmaa? Miten asetat tavoitteet asiakkaan hoidolle? Miten hoidat asiakasta? Millaisia auttamismenetelmiä hyödynnät, kun hoidat asiakasta? Miten huomioit asiakkaan voimavarat? Voitko hyödyntää asiakkaan verkostoa osana hoitoa?

4 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 4(26) kastyössä. (verkosto= perhe, omaiset tai muut ihmiset, joiden kanssa asiakas on säännöllisesti tekemisissä (harrastukset, kotipalvelu jne.) Miten hyödynnät asiakkaan verkostoa osana hoitoa? toimii tutuissa tilanteissa suunnitelman mukaisesti yhteistyössä asiakkaan tai potilaan sekä hänen verkostonsa kanssa. Arvioi omaa toimintaansa ja suunnitelman toteutumista. toimii suunnitelman mukaisesti yhteistyössä asiakkaan tai potilaan sekä hänen verkostonsa kanssa. Arvioi omaa toimintaansa ja suunnitelman toteutumista. toimii joustavasti suunnitelman mukaisesti yhteistyössä asiakkaan tai potilaan sekä hänen verkostonsa kanssa. Arvioi realistisesti omaa toimintaansa ja suunnitelman toteutumista. Perustelee omaa toimintaansa. Miten hoitosuunnitelma ohjaa työtäsi? Miten hoitosuunnitelma auttaa asiakasta? Miten saat asiakkaan osallistumaan hänen hoitoonsa? Millaista potilasohjausta annat (jos annat)? Miten voit hyödyntää asiakkaan verkostoa suunnitelman toteuttamisessa? Miten voit arvioida, päästiinkö hoitosuunnitelman tavoitteisiin? -Miten antamasi hoito auttoi asiakasta? -Miten muuttaisit (päivittäisit) hoitosuunnitelmaa? -Havaitsitko uusia hoidon tarpeita? Laadukas työskentely työskentelee ohjattuna toimintaympäristön laatusuositusten mukaan. työskentelee toimintaympäristön laatusuositusten mukaan. työskentelee toimintaympäristön laatusuositusten mukaan ja tekee kehittämisehdotuksia. Millaiset arvot, hoito- tai laatusuositukset ovat työsi perustana työpaikalla? Miten ne näkyvät työssäsi? Miten toteutat hyvää hoitoa työpaikallasi? Miten voit parantaa työpaikallasi annettavaa hoitoa?

5 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 5(26) Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen Tutkinnon suorittaja: tukee ja auttaa asiakkaita tai potilaita työryhmän tukemana selviytymään päivittäisissä toiminnoissa (puhtaus ja pukeutuminen, syöminen ja juominen, erittäminen, liikkuminen, uni ja lepo sekä asioiden hoito) tukee ja auttaa asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa. tukee ja auttaa voimavaralähtöisesti asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa. Miten autat asiakasta puhtauden ylläpitämisessä (=peseytymisessä)? Miten autat asiakasta pukeutumisessa? Miten autat asiakasta syömisessä? Miten autat asiakasta juomisessa? Miten autat asiakasta erittämisessä (=virtsaamisessa ja ulostamisessa)? Miten autat asiakasta liikkumisessa? Miten autat asiakasta nukkumisessa ja lepäämisessä? Miten autat asiakasta hänen asioidensa hoitamisessa? Miten huomioit auttamisessa asiakkaan voimavarat? tarkkailee asiakkaan tai potilaan elintoimintoja (verenkierto ja hengitys), aistitoimintoja ja toimintakykyä työryhmän tukemana. tarkkailee asiakkaan tai potilaan elintoimintoja, aistitoimintoja, toimintakykyä ja vointia. Tunnistaa muutoksia asiakkaan tai potilaan tilassa. tarkkailee asiakkaan tai potilaan elintoimintoja, aistitoimintoja, toimintakykyä ja vointia. Tunnistaa muutoksia asiakkaan tai potilaan tilassa ja toimii muuttuneessa tilanteessa asianmukaisesti. Miten tarkkailet asiakkaan verenkiertoa? Miten tarkkailet asiakkaan hengitystä? Mistä asioista päättelet, ettei kaikki ole hyvin? Miten toimit, kun kaikki ei ole hyvin? Miten tarkkailet asiakkaan näköä? Miten tarkkailet asiakkaan kuuloa? Miten tarkkailet asiakkaan muita aisteja? Mistä asioista päättelet, ettei kaikki ole hyvin? Miten toimit, kun kaikki ei ole hyvin? Miten tarkkailet asiakkaan toimintakykyä?

6 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 6(26) Miten tarkkailet asiakkaan vointia? mittaa oikein asiakkaan tai potilaan lämmön, hengitystiheyden, pulssin, verenpaineen ja verensokerin. tarkkailee asiakkaan tai potilaan kipua sekä lievittää sitä työryhmän tukemana. mittaa oikein asiakkaan tai potilaan lämmön, hengitystiheyden, pulssin, verenpaineen ja verensokerin sekä tunnistaa muutoksia asiakkaan tai potilaan tilassa. tunnistaa asiakkaan tai potilaan kipua ja käyttää työryhmän tukemana erilaisia menetelmiä kivun lievittämiseksi. mittaa oikein asiakkaan tai potilaan lämmön, hengitystiheyden, pulssin, verenpaineen ja verensokerin. Tunnistaa muutoksia asiakkaan tai potilaan tilassa ja toimii muuttuneessa tilanteessa asianmukaisesti. tunnistaa potilaan kipua ja käyttää erilaisia menetelmiä kivun lievittämiseksi. Mistä tiedät, ettei kaikki ole hyvin? Mitä teet silloin, kun kaikki ei ole hyvin? Miten ja missä tilanteessa mittaat asiakkaan: -lämmön? -hengitystiheyden? -pulssin? -verenpaineen? -verensokerin? Mitkä ovat normaalit arvot näissä mittauksissa? Mitä teet, jos mittaustulos ei ole normaali? Mistä tiedät, että asiakkaallasi on kipuja? Miten saat selville, kuinka voimakasta kipu on? Miten voit helpottaa asiakkaan kipuja? Minkälaisia kivunlievitysmenetelmiä käytät? (kivunlievitysmenetelmä = tapa, jolla autat tai hoidat kipeää ihmistä) kirjaa havaintojaan työryhmän tukemana asiakas- tai potilas-kohtaiseen suunnitelmaan. Tiedottaa havainnoistaan suullisesti, kirjallisesti ja tietoteknisiä välineitä käyttäen. Ottaa huomioon tietosuojan. kirjaa havainnot asiakas- tai potilaskohtaiseen suunnitelmaan. Tiedottaa havainnoistaan suullisesti, kirjallisesti ja tietoteknisiä välineitä käyttäen. Ottaa huomioon tietosuojan. kirjaa havainnot itsenäisesti asiakas- tai potilaskohtaiseen suunnitelmaan. Tiedottaa havainnoistaan suullisesti, kirjallisesti ja tietoteknisiä välineitä käyttäen. Ottaa huomioon tietosuojan. toteuttaa asiakas- tai potilaslähtöisesti työryhmän ohjeiden mukaan asiakkaiden tai potilaiden päivittäistoteuttaa oma-aloitteisesti ja asiakas- tai potilaslähtöisesti asiakkaiden tai potilaiden päivittäistä terveytoteuttaa oma-aloitteisesti ja asiakas- tai potilaslähtöisesti asiakkaiden tai potilaiden päivittäistä tervey- Minne kirjoitat havaintoja asiakkaasta? Miten kerrot muille hoitajille havainnoistasi? Miten suojelet asiakkaan henkilökohtaisia tietoja? (havainto= asia, joka kertoo asiakkaan voinnista tai tilasta) Mitkä ovat yleisimmät sairaudet (muistisairaudet, pitkäaikaissairaudet ja kansansairaudet) työpaikkasi asiakkailla? Miten hoidat asiakkaitasi?

7 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 7(26) tä terveydenhoitoa, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavien perushoitoa (mm. suunhoito, ihon hoito, liikehoito sekä käsien ja jalkojen hoito) ja edistää kuntoutumista. denhoitoa, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavien perushoitoa. Tukee asiakkaiden tai potilaiden omatoimisuutta ja edistää kuntoutumista voimassa olevien hoitokäytäntöjen mukaisesti. denhoitoa, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavien perushoitoa. Tukee asiakkaiden tai potilaiden omatoimisuutta ja edistää kuntoutumista sekä arvioi perushoidon menetelmiä voimassa olevien hoitokäytäntöjen mukaisesti. Miten huomioit työssäsi sen, että jokainen asiakas on yksilö? Miten huolehdit asiakkaiden terveydestä? Miten huolehdit asiakkaan perushoidosta? Miten edistät asiakkaiden kuntoutumista? Onko perushoito voimassa olevien hoitokäytäntöjen mukaista? Toteutetaanko perushoitoa mielestäsi niin kuin sitä nykyään pitäisi toteuttaa? kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti. kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti ja edistää asiakkaan tai potilaan hyvinvointia vuorovaikutuksellisin keinoin. kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti ja edistää asiakkaan tai potilaan hyvinvointia omaaloitteisesti ja yksilöllisesti vuorovaikutuksellisin keinoin. Miten edistät asiakkaasi hyvinvointia? Miten huomioit asiakkaasi yksilöllisyyden? Mitä asioita otat huomioon, kun keskustelet asiakkaasi kanssa? Miten sinun ammatillisuutesi näkyy näissä keskustelutilanteissa? Mistä tunnistaa, että sinä olet tilanteessa hoitaja etkä kuka tahansa ohikulkija? käyttää työryhmän jäsenenä läsnäoloa työmenetelmänä. käyttää läsnäoloa työmenetelmänä. käyttää läsnäoloa työmenetelmänä myös asiakkaan tai potilaan vaativissa elämäntilanteissa. Miten tunnistat, että asiakas tarvitsee sinua vierellensä? Miten ilmaiset asiakkaalle, että sinä kuuntelet häntä? Miten ilmaiset asiakkaalle, että sinä olet lähellä? Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi arvioi ohjattuna oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksien ja kehittämisen tarpeita. arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia tulevaisuudessa yrittäjänä ammattialallaan. arvioi oman toiminnan ja työn tekemisen vahvuuksia ja mahdollisuuksia toimia yrittäjänä ammattialallaan ja asettaa kehittymistavoit- Miten voit osana työtäsi hyödyntää omia vahvuuksiasi, opintojasi tai osaamista, jonka olet hankkinut aiemmin työssä tai harrastuksissa? Millaisia luonteenpiirteitä tarvitset työssäsi?

8 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 8(26) Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioonottaminen edistää voimavaralähtöisesti asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. edistää voimavaralähtöisesti ja oma-aloitteisesti asiakkaan tai potilaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. teita yrittäjyysosaamiselleen. edistää voimavaralähtöisesti, oma-aloitteisesti ja monipuolisesti asiakkaan tai potilaan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Minkälaiset mahdollisuudet sinulla mielestäsi on perustaa yritys? Miten otat huomioon asiakkaan voimavarat? Miten autat asiakasta voimaan hyvin? Millaista ohjausta annat työssäsi? (asiakkaan ohjaus = hoito-ohjeiden antaminen, ravitsemusohjaus, lääkkeenoton ohjaaminen, terveellisten elämäntapojen ohjaus) Miten ohjaat potilasta? Millaisia asioita otat huomioon, kun ohjaat asiakasta? ohjaa asiakkaita tai potilaita toiminnallisin menetelmin virikkeellisyyteen ja sosiaaliseen osallistumiseen. ohjaa ja kannustaa asiakkaita tai potilaita toiminnallisin menetelmin virikkeellisyyteen ja sosiaaliseen osallistumiseen, mikä tukee heidän verkostojensa säilymistä ja muodostumista. ohjaa ja kannustaa luovasti ja toiminnallisin menetelmin asiakkaita tai potilaita virikkeellisyyteen ja monipuoliseen sosiaaliseen osallistumiseen, mikä tukee heidän verkostojensa säilymistä ja muodostumista. Turvaa myös mahdollisuuden sosiaaliseen osallisuuteen. Miten autat asiakasta pysymään terveenä? Miten autat asiakasta paranemaan? Miten edistät asiakkaan turvallisuutta? Miten autat potilasta tuntemaan olonsa turvalliseksi? Miten järjestät asiakkaalle mielekästä tekemistä? Millaista toimintaa ohjaat asiakkaalle? Miten autat asiakkaita olemaan yhteydessä omiin sukulaisiinsa ja ystäviinsä sekä muihin tärkeisiin ihmisiin? havaitsee tuen tarpeen ja joitakin asiakkaan tai potilaan sosiaalisia ongelmia (esim. yksinäisyys, elämänhallinnan ongelmat, kaltointunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaalisia ongelmia ja ottaa ne työryhmän ohjeiden mukaan huomioon hoito- ja huolenpitotyössä. tunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaalisia ongelmia ja ottaa ne työryhmän ohjeiden mukaan huomioon hoito- ja huolenpitotyössä. Minkälaisia sosiaalisia ongelmia työpaikan asiakkailla on? Miten otat nämä ongelmat huomioon, kun hoidat asiakasta?

9 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 9(26) kohtelu, perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja mielenterveys- ja päihdeongelmat). tunnistaa asiakkaan tai potilaan kansanterveydellisiä riskejä. tunnistaa asiakkaan tai potilaan kansanterveydellisiä riskejä ja ottaa ne työryhmän ohjeiden mukaan huomioon hoito- ja huolenpitotyössä. Keskustelee asiakkaan tai potilaan kanssa hänen tilanteestaan ja ohjaa häntä hakemaan apua. tunnistaa asiakkaan tai potilaan kansanterveydellisiä riskejä ja ottaa ne huomioon hoito- ja huolenpitotyössä sekä keskustelee asiakkaan tai potilaan kanssa hänen tilanteestaan. Miten voisit ohjata asiakasta hakemaan apua ongelmiinsa? Mitkä elämäntavat, perinnölliset tekijät tai ympäristötekijät voivat lisätä asiakkaan riskiä sairastua johonkin kansansairauteen? Miten otat nämä riskit huomioon työssäsi? Miten ohjaat asiakasta? ohjaa asiakasta tai potilasta valitsemaan tai valitsee ravitsemussuositusten mukaisen ateriakokonaisuuden ottaen huomioon erityisruokavaliot. motivoi ja ohjaa asiakasta tai potilasta valitsemaan tai valitsee ravitsemussuositusten mukaisen ateriakokonaisuuden ottaen huomioon erityisruokavaliot. motivoi ja ohjaa perustellen asiakasta tai potilasta valitsemaan tai valitsee ravitsemussuositusten mukaisen ateriakokonaisuuden ottaen huomioon erityisruokavaliot. Miten työpaikkasi asiakkaiden tulisi syödä ravitsemussuositusten mukaan? Miten autat asiakasta syömään terveellisesti? Miten motivoit ja ohjaat asiakastasi? Miten huomioit erityisruokavaliot? huolehtii asiakkaan tai potilaan ympäristön turvallisuudesta ja puhtaanapidosta sekä vaatehuollosta. ohjaa huolehtimaan tai huolehtii itsenäisesti asiakkaan tai potilaan ympäristön turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja puhtaanapidosta sekä vaatehuollosta. ohjaa ja motivoi huolehtimaan tai huolehtii asiakkaan tai potilaan ympäristön turvallisuudesta, viihtyisyydestä ja puhtaanapidosta sekä vaatehuollosta. Miten huolehdit asiakkaasi ympäristön turvallisuudesta? Miten huolehdit siitä, että asiakkaasi ympäristö on viihtyisä ja siisti? Miten huolehdit siitä, että asiakkaallasi on puhtaita vaatteita? Hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen hyödyntää työryhmän ohjeiden mukaan apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. hyödyntää oma-aloitteisesti apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. hyödyntää monipuolisesti ja luovasti apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä. Miten hyödynnät työpaikallasi olevia apuvälineitä ja teknologiaa, kun avustat asiakasta päivittäisissä toiminnoissa?

10 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 10(26) valitsee työryhmän ohjeiden mukaan luontoa säästäviä materiaaleja, välineitä ja menetelmiä sekä käyttää energiaa säästäviä työtapoja. valitsee luontoa säästävät materiaalit, välineet ja menetelmät sekä käyttää energiaa säästäviä työtapoja. kannustaa ja opastaa asiakkaita tai potilaita valitsemaan luontoa säästävät materiaalit, välineet ja menetelmät kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä käyttää energiaa säästäviä työtapoja. Miten säästät luontoa työssäsi? Miten säästät energiaa työssäsi? tunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä toimeentuloturvan tarpeita. tunnistaa asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä toimeentuloturvan tarpeita ja kertoo palveluista asiakkaalle tai potilaalle. tunnistaa monipuolisesti asiakkaan tai potilaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä toimeentuloturvan tarpeita. Ohjaa asiakasta tai potilasta käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä toimeentuloturvan etuuksia. Miten ohjaat asiakkaita käyttämään heidän tarvitsemiaan palveluita? Minkälaisia sosiaalihuollon palveluja asiakkaasi tarvitsevat? Minkälaisia terveydenhuollon palveluja asiakkaasi tarvitsevat? Miten ja minkälaista taloudellista apua yhteiskunnalta asiakkaasi saavat (esimerkiksi toimeentuloturva)? Lääkehoidon toteuttaminen annostelee lääkkeet virheettömästi asiakas- tai potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeet luonnollista tietä (suun kautta, peräsuoleen, iholle, silmään, nenään, korvaan, emättimeen), injektiona ihon alle ja lihakseen (s.c., i.m.) - ja hengityksen kautta (inh.) ohjeiden mukaan. Työskentelee aseptiikkaa ja työ- ja ympäristönsuojeluohjeita noudattaen. annostelee lääkkeet virheettömästi asiakas- tai potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeet luonnollista tietä (suun kautta, peräsuoleen, iholle, silmään, nenään, korvaan, emättimeen), injektiona ihon alle ja lihakseen (s.c., i.m.) ja hengitettynä (inh.) ohjeiden mukaan. Työskentelee aseptiikkaa ja työ- ja ympäristönsuojeluohjeita noudattaen. annostelee lääkkeet virheettömästi asiakas- tai potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeet luonnollista tietä (suun kautta, peräsuoleen, iholle, silmään, nenään, korvaan, emättimeen), injektiona ihon alle ja lihakseen (s.c., i.m.) ja hengitettynä (inh.) ohjeiden ja tilanteen mukaisesti. Työskentelee aseptiikkaa ja työ- ja ympäristönsuojeluohjeita noudattaen. etsii tietoja lääkkeiden vai- käyttää luotettavia tietoläh- käyttää luotettavia tietoläh- Miten jaat lääkkeitä lääkelaseihin tai dosettiin? Miten annat lääkkeitä asiakkaillesi? Miten vähennät mikrobien leviämistä lääkehoidon aikana? Miten huomioit työsi turvallisuuden lääkehoidossa? Miten huomioit ympäristön turvallisuuden lääkehoidossa? Miten käytät Pharmaca Fennicaa?

11 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 11(26) kutuksista ja sivuvaikutuksista luotettavista tietolähteistä, kuten Pharmaca Fennicasta tai lääketietojärjestelmistä. Tarkkailee asiakkaan tai potilaan käyttämien lääkkeiden vaikutuksia ja haittavaikutuksia ja mahdollista lääkkeiden väärinkäyttöä ohjeiden mukaan sekä tiedottaa suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta. teitä, kuten Pharmaca Fennicaa tai lääketietojärjestelmiä asiakkaan tai potilaan käyttämien lääkkeiden vaikutusten ja haittavaikutusten ja mahdollisen lääkkeiden väärinkäytön tarkkailussa. Tiedottaa suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan. teitä, kuten Pharmaca Fennicaa tai lääketietojärjestelmiä ja tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia ja haittavaikutuksia ja mahdollista lääkkeiden väärinkäyttöä osana asiakkaan tai potilaan kokonaishoitoa. Tiedottaa oma-aloitteisesti suullisesti ja kirjallisesti havainnoistaan. Miten tarkkailet lääkkeiden vaikutuksia? Miten tarkkailet lääkkeiden haittavaikutuksia? Mistä huomaat, jos joku asiakkaasi käyttää lääkkeitä väärin? Miten tiedotat muille havaintosi, jotka liittyvät lääkehoitoon? ohjaa asiakasta tai potilasta lääkemääräysten tulkinnassa ja uusimisessa. Tunnistaa riskit asiakkaan lääkehoidon ja päihteiden käytön suhteen ja tiedottaa niistä työryhmässä. ohjaa asiakasta tai potilasta lääkemääräysten tulkinnassa ja uusimisessa sekä ohjaa asiakasta lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä vastuualueensa asettamissa rajoissa. Antaa tietoa päihteiden käytön vaikutuksista lääkehoitoon. ohjaa ja neuvoo asiakasta tai potilasta lääkemääräysten tulkinnassa ja uusimisessa, ohjaa asiakasta tai potilasta eri tilanteissa lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä säädösten ja vastuualueensa rajoissa. Antaa tietoa päihteiden käytön vaikutuksista lääkehoitoon. Miten ohjaat ja neuvot asiakasta reseptin tulkitsemisessa? Miten ohjaat asiakasta käyttämään, säilyttämään ja hävittämään lääkkeitä oikein? Miten päihteiden käyttö vaikuttaa lääkehoitoon?

12 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 12(26) Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: Perushoitoa ja huolenpitotyötä koskevien käsitteiden ja tiedon hallinta hyödyntää työssään tietoa: perustelee työhönsä liittyvät ratkaisuja ja toimintatapojaan tiedoilla: perustelee monipuolisesti työhönsä liittyvät ratkaisut ja toimintatapansa tiedoilla: - ihmisen tarpeista ja voimavaroista. - terveyden ja hyvinvoinnin - edellytyksistä ja päivittäisistä toiminnoista, perushoidosta (mm. suunhoito, ihon hoito, liikehoito, käsien ja jalkojen hoito) ja terveydenhoidosta. - elimistön normaalista rakenteesta ja toiminnasta. - ihmisen tarpeista ja voimavaroista. - terveyden ja hyvinvoinnin - edellytyksistä ja päivittäisistä toiminnoista, perushoidosta ja terveydenhoidosta. - elimistön normaalista rakenteesta ja toiminnasta. - ihmisen tarpeista ja voimavaroista. - terveyden ja hyvinvoinnin - edellytyksistä ja päivittäisistä toiminnoista, perushoidosta ja terveydenhoidosta. - elimistön normaalista rakenteesta ja toiminnasta. Miten perustelet asiakkaalle tai omaisille: -hoidon merkitystä ja tärkeyttä? - mitä tarkoittaa fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, henkinen, hengellinen tarve? - tarpeiden merkitys suhteessa asiakkaan vointiin? - Mikä merkitys on asiakkaan voimavarojen hyödyntämisellä, jos ajatellaan hänen vointiaan, paranemistaan tai hoitoaan? Miten perustelet asiakkaalle tai omaisille: Esimerkiksi - että käsidesin käyttäminen on tärkeää - että pesujärjestys on tärkeää - että suun ja ihon hoito on osa terveyttä - että liikehoito, asentohoito tai muu liikkuminen on osa hoitoa - että käsien tai jalkojen hoito vaikuttaa terveyteen Miten voit perustella asiakkaalle tai omaisille: Esimerkiksi - mitä elimistössä tapahtuu ja miksi? - sairauksien oireita? - kipuja? - painehaavojen syntyä? - nielemisvaikeuksia syödessä? - pistospaikkojen valintaa?

13 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 13(26) - kansanterveydellisistä riskeistä, muisti-, kansan- ja pitkäaikaissairauksista (mm. diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistisairaudet ja -vammat). - kansanterveydellisistä riskeistä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksista. - kansanterveydellisistä riskeistä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksista. - lääkemuotojen merkitystä? - lääkkeen imeytymistä elimistöön Miten ja mitä kerrot/perustelet asiakkaalle ja omaiselle: Esimerkiksi -asiakkaan sairaudesta, kun hän saa diagnoosin? Mitä asiakkaan elimistössä sairaudessa tapahtuu? -Miten perustelet hoitotyön tarvetta, tavoitetta ja auttamismenetelmiä sairauden näkökulmasta? Miksi sairautta hoidetaan siten, miten hoidetaan? esimerkiksi miksi diabeetikko tarvitsee insuliinia sairauden hoitoon? -Mitä asioita otat huomioon sairauden potilasohjauksessa ja miten perustelet niitä? -Millaisia asioita ohjaat tarkkailemaan asiakkaan sairaudessa? - sosiaalisista ongelmista ja tuen tarpeista (esim. yksinäisyys, elämänhallinnan ongelmat, kaltoinkohtelu, perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja mielenterveys- ja päihdeongelmat). - sosiaalisista ongelmista ja tuen tarpeista. - sosiaalisista ongelmista ja tuen tarpeista. - Millaiset elintavat auttavat asiakasta hänen sairautensa ennaltaehkäisyssä ja hoidossa? Miksi? Miten ja mitä kerrot/perustelet asiakkaalle ja omaiselle: -Sosiaalisen ongelman vaikutus asiakkaan tai lähipiirin hyvinvointiin? -Miten ongelma ilmenee/ voi ilmetä asiakkaalla? -Mihin ongelma saattaa vaikuttaa? -Millä keinoilla ongelmaan voi puuttua? -Millaista apua on saatavilla; miten apua pitäisi hakea?

14 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 14(26) -Miten ohjaat asiakasta tai omaisia? - kuolevan potilaan hoidosta. - kuolevan potilaan hoidosta. - kuolevan potilaan hoidosta. Millaisia asioita kerrot/perustelet asiakkaalle tai omaisille, jos he kysyvät: Esimerkiksi -Mitä kuolevan potilaan hoito tarkoittaa? -Mitä saattohoito tarkoittaa? Mitä saattohoitoon sisältyy? -Mihin perustuu se, jos asiakasta ei enää elvytetä? -Mitä tarkoittaa terminaalihoito? Milloin terminaalihoito aloitetaan ja miksi? -Mitä elimistössä kuolemassa tapahtuu? -Miten työpaikalla toimitaan, kun kuoleman hetki lähestyy ja asiakas kuolee? -Mitä tapahtuu asiakkaalle, kun hän kuolee? Miten kohtaat surevat omaiset? Miten huomioit kuolevan asiakkaan hädän: esimerkiksi pelot, kivut, toiveet? Miten voit ohjata omaisia osallistumaan vainajan laittamiseen? tietää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, peruspalveluja ja palvelujen tuottajatahoja sekä toimeentuloturvan etuuksia. Kertoo palveluista ja etuuksista tutuissa asiakastilanteissa sekä toimii säädösten mukaan. hyödyntää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä, palveluista ja palvelujen tuottajatahoista sekä toimeentuloturvan etuuksista. hyödyntää työssään laajasti tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä, palveluista ja palvelujen tuottajatahoista sekä toimeentuloturvan etuuksista asiakkaan tai potilaan tarpeiden mukaisesti. Millä tavalla lait ohjaavat toimintaasi tai työtäsi: -Miten laki terveydenhuollon ammattilaisille ohjaa toimintaasi? -Miten kansanterveyslaki säätelee asiakkaalle annettavaa hoitoa? -Miten laki potilaan asemasta ja oikeuksista ohjaa toimintaasi? Millaisten sosiaali- ja terveysalan palvelujen käyttöön voit joutua asiakasta ohjaamaan? Miten kuvaat, minkälaisia palveluja asiakas käyttää? Minkälainen merkitys niillä on asiakkaan hoidossa? Miten ohjaat asiakasta pal-

15 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 15(26) velujen käyttämisessä? Miten varmistat, että asiakas saa toimeentuloturvan? Millaisia toimeentuloturvaan liittyviä todistuksia tai asiakirjoja voit luvata asiakkaalle työpaikastasi? Miten ohjaat asiakasta hakemaan erilaisia tukia ja apuvälineitä? Perushoitoa ja huolenpitotyötä koskevien käsitteiden ja tiedon hallinta tietää sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä periaatteita ja käyttää hoidon ja huolenpidon keskeisiä käsitteitä työssään. perustelee toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon eettisillä periaatteilla ja käyttää hoidon ja huolenpidon käsitteitä työssään. perustelee monipuolisesti toimintaansa sosiaali- ja terveydenhuollon eettisillä periaatteilla ja käyttää sujuvasti hoidon ja huolenpidon käsitteitä työssään. Mitkä ovat lähihoitajan eettiset periaatteet? Miten lähihoitajan eettiset periaatteet näkyvät työpaikallasi? Millä tavalla perustelet tapaasi hoitaa asiakkaita eettisten periaatteiden mukaan? Miten asiakkaan hoitotahto näkyy työssäsi? tietää kestävän kehityksen käsitteen ja periaatteet ja ottaa niitä huomioon työssään. ottaa huomioon työssään kestävän kehityksen periaatteet ja perustelee niillä toimintaansa. ottaa huomioon työssään kestävän kehityksen periaatteet ja niiden toteuttamismahdollisuudet sekä perustelee niillä monipuolisesti toimintaansa. Millaisilla työtavoilla, materiaalivalinnoilla tai hoitokäytännöillä voit vaikuttaa työn sujuvuuteen ja työympäristöön? Miten voit perustella esimerkiksi -Ergonomian ja apuvälineiden käyttämistä niin, että ehkäistään työn kuormittavuutta ja tapaturmia? -Työvuorojen suunnittelua? -Työparin kanssa toimimista? -Käsidesin, hanskojen tai muiden suojaimien käyttämistä? -Dekon tarvetta? -Vaippojen valintaa ja vaihtamista? -Vuodesuojusten käyttämistä ja tyynyjen suojaamista muoveilla Miten osallistut työpaikalla kierrättämiseen? Miten voit lisätä asiakkaiden ja työkavereittesi hyvinvointia?

16 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 16(26) Miten ylläpidät työssäsi perinteitä? hyödyntää työssään tietoa erityisruokavalioista, puhtaanapidosta ja vaatehuollon perusteista. perustelee toimintaansa työtilanteissa tiedoilla erityisruokavalioiden, puhtaanapidon ja vaatehuollon perusteista. perustelee monipuolisesti toimintaansa työtilanteissa tiedoilla erityisruokavalioiden, puhtaanapidon ja vaatehuollon perusteista. Millaisissa tilanteissa sinulta vaaditaan, että huomioit ja osaat erityisruokavaliot? Millaiset erityisruokavaliot joudut huomioimaan päivittäin työssäsi? Miten ohjaat asiakasta erityisruokavalion noudattamisessa? Miten seuraat/tarkkailet asiakkaan ruokavaliosta johtuvia oireita? Miten toimit, jos jollakulla asiakkaalla ilmenee tarvetta jollekin erityisruokavaliolle? Minne kaikkialle ilmoitat ruokavaliomuutoksesta? Miten ohjaat asiakasta, omaisia tai muita hoitoon osallistuvia (esimerkiksi toisia hoitajia)? Miten ylläpidät työpaikkasi siisteyttä (esimerkiksi ruokailutilanteissa, hoitotoimenpiteiden, pesutilanteiden, erittämisessä avustamisen jälkeen)? Millaisia puhtaanapidon ja siivouksen tehtäviä työhösi liittyy? (esimerkiksi imurointi, lattian pesu) Lääkehoitoa koskevan tiedon hallinta hyödyntää tietoa yleisimmistä lääkemuodoista ja lääkkeiden antotavoista sekä lääkehoitoon liittyvästä työ- ja ympäristönsuojelusta. Tietää lääkkeiden väärinkäytön ilmiöistä. Tieperustelee ratkaisunsa ja toimintansa tiedolla yleisimmistä lääkeaineryhmistä, lääkemuodoista ja lääkkeiden antotavoista sekä lääkehoitoon liittyvästä työja ympäristönsuojelusta. perustelee monipuolisesti ratkaisunsa ja toimintansa tiedolla * eri lääkeaineryhmistä * yleisimpien lääkkeiden haittavaikutuksista ja lääkkeiden väärinkäytön ilmiöistä Millaisia asioita huomioit esimerkiksi, kun vaihdat liinavaatteita? Miten osallistut pyykinpesuprosessiin työssäsi? Miten voit perustella asiakkaalle esimerkiksi: -Mitä lääkeaineryhmällä tarkoitetaan? -Millaisia lääkkeitä annat asiakkaille? -Miksi asiakas saa kyseistä lääkettä? * yleisimpien lääkkeiden haittavaikutuksista ja lääkkeiden väärinkäytön ilmiöistä -Miten ja mistä saat selville lääkkeiden hait-

17 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 17(26) tää lääkehoidon toteutuksessa omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Tietää lääkkeiden väärinkäytön ilmiöistä. Tietää lääkehoidon toteutuksessa omat oikeutensa ja velvollisuutensa. * lääkehuoltoa koskevista säädöksistä ja niiden asettamista rajoituksista ja vaatimuksista (lainsäädäntö, lääkevalvonta ja sairausvakuutus) * erilaisista lääkemuodoista * lääkkeenantotavoista * lääkehoitoon liittyvästä työ- ja ympäristönsuojelusta. tavaikutukset? -Miten voit ennaltaehkäistä lääkkeiden haittavaikutuksia? -Miten tarkkailet lääkkeiden haittoja? -Miten puutut lääkkeiden aiheuttamiin haittoihin? -Miten toimit, jos epäilet, että jokin lääke on aiheuttanut tilan, joka uhkaa asiakkaan henkeä? Miten toimit, jos asiakas saa allergisia oireita? -Mitä teet, jos epäilet asiakkaan tai jonkun henkilökunnasta käyttävän lääkkeitä väärin? * lääkehuoltoa koskevista säädöksistä ja niiden asettamista rajoituksista ja vaatimuksista (lainsäädäntö, lääkevalvonta ja sairausvakuutus) -Miten työhösi vaikuttaa esimerkiksi lääkelaki, huumausainelaki, STM:n asetus lääkkeen määräämisestä? -Miten työhösi vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira? Miten vastuu lääkehoidon toteutuksesta jakautuu työpaikallasi? Kuka saa tehdä mitäkin? -Miten saat osallistua lääkehoitoon? Mitä saat tehdä, mitä et? * erilaisista lääkemuodoista: -Millaisissa lääkemuodoissa annat lääkkeitä työpaikallasi? -Mitkä tekijät vaikuttavat lääkemuodon valintaan? -Mihin lääkemuodoilla voidaan vaikuttaa? -Miten voit vaikuttaa lääkemuodon valintaan? -Mihin lääkkeen antoväli perustuu? * lääkkeenantotavoista -Mikä merkitys on lääkkeen antotavalla?

18 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 18(26) -Miksi annat lääkkeen suun, s.c, i.m tai muuta kautta? -Miten lääkkeen pitäisi vaikuttaa ja kuinka nopeasti? -Miksi lääkkeitä ei aina saa rikkoa? Miten lääkkeen vaikutus muuttuu jos sen rikkoo? Millaisissa tilanteissa voit rikkoa/murskata lääkkeen? -Miten lääkkeen vaikutusta voidaan tehostaa? Miten lääke pitäisi ottaa? Miten ohjaat asiakasta ottamaan lääkkeen? * lääkehoitoon liittyvästä työ- ja ympäristönsuojelusta. -Mitä huomioit, kun jaat lääkkeitä (esimerkiksi millainen ympäristön tulee olla? millaisia välineitä tarvitset?) -Millaisia suojaimia tarvitset, kun jaat lääkkeitä? -Mitä huomioit lääkkeiden säilytyksessä? -Miten toimit, jos lääke putoaa lattialle? -Mitä teet, jos huomaat, että lääkekaapissa on lääkepuutteita? -Mitä teet, jos huomaat, että jokin lääkepurkki on säilytetty väärin (esimerkiksi jääkaappilääke kuivalääkekaapissa)? -Mitä teet, jos jokin lääke on vanhentunut? -Miten toimit, jos sinä tai joku muu saa lääkeaineroiskeita? -Miten toimit, jos huomaat, että olet tehnyt lääkevirheen tai jos huomaat, että joku muu on tehnyt lääkevirheen? -Miten toimit, jos huomaat, että asiakas on saanut väärän/väärät lääkkeet tai että hän saa poikkeuksellisia oireita lääkkeestä? -Miten toimit neulanpistotapaturmassa? tekee virheettömästi lääke- tekee virheettömästi lääke- tekee virheettömästi lääke- Miten osoitat, että teet virheettömästi lääke-

19 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 19(26) laskennassa yksikkömuunnokset ja annoslaskut. laskennassa yksikkömuunnokset ja annoslaskut. laskennassa yksikkömuunnokset ja annoslaskut. laskut? Lasketko lääkelaskuja työpaikalla vai osoitatko osaamisen käytännön työtehtävissä? Terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä koskevan tiedon hallinta hyödyntää työssään tietoa psykososiaalisten tekijöiden, ympäristön ja esteettisyyden merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistämisessä. perustelee toimintaansa tiedolla psykososiaalisten tekijöiden, ympäristön ja esteettisyyden merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistämisessä. perustelee monipuolisesti toimintaansa tiedoilla psykososiaalisten tekijöiden, ympäristön ja esteettisyyden merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistämisessä. Miten ja mitä kerrot/perustelet asiakkaalle ja omaiselle: -miksi asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisesti? -työpaikan säännöt: päiväjärjestys, käsidesin käyttäminen, vierailuajat, hoitohenkilökunnan roolit (kuka saa kertoa tai tehdä mitä) -esteettisyys: puhtauden merkitys asiakkaalle, ympäristön viihtyvyyden ja siisteyden merkitys asiakkaalle -turvallisuus: soittokello, sängyn laitojen nostaminen, vierailuajat, ovien lukitseminen, kukat ja kynttilät asiakashuoneessa (mikä merkitys näillä on asiakkaan turvallisuudelle?) tietää ergonomisen työskentelyn periaatteita ja ottaa niitä huomioon hoitoja huolenpitotyössä. ottaa huomioon työssään ergonomisen työskentelyn periaatteet ja perustelee niillä toimintaansa. ottaa huomioon työssään ergonomisen työskentelyn periaatteet ja perustelee niillä monipuolisesti toimintaansa. Miten toteutat ergonomiaa työssäsi: esimerkiksi potilassiirrot, vuodepotilaan hoitaminen, avustaminen päivittäisissä toiminnoissa? Millaisilla eri tavoilla voit ennaltaehkäistä työsi huonon ergonomian riskejä? tietää aseptisen työskentelyn periaatteet ja tartuntatautien torjuntatyön säädökset sekä ottaa niitä huomioon hoito- ja huolenpitotyössä. ottaa huomioon työssään aseptisen työskentelyn periaatteet ja tartuntatautien torjuntatyön säädökset sekä perustelee niillä toimintaansa. ottaa huomioon työssään aseptisen työskentelyn periaatteet ja tartuntatautien torjuntatyön säädökset sekä perustelee niillä monipuolisesti toimintaansa. Ottaa huomioon työssään yleisimmät tartuntojen aiheuttajat sekä niiden leviämistiet. Ymmärtää infektioiden taloudelliset vaiku- -Miten toteutat aseptiikkaa eri tavoin? -Miten toteutat hoitajan hygieniaa? -Miten voit estää mikrobien leviämistä asiakkaasta toiseen? -Miten ohjaat osastolla vierailevia edistämään aseptiikkaa? -Milloin tarvitset tehdaspuhtaita/steriilejä hoitotarvikkeita? -Milloin aseptiikassa täytyy noudattaa erityisohjeita? -Millaisia lisäkustannuksia infektiot voivat aiheuttaa?

20 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 20(26) tukset. Yrittäjyyttä koskevan tietoperustan hallinta hakee ohjattuna tietoa yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä. hakee tietoa yleisistä yrittäjänä toimimisen edellytyksistä. hakee tietoa sosiaali- ja terveysalan yrittäjänä toimimisen edellytyksistä. -Miten saat selville sen, mitä tarvitaan, jos aikoo yrittäjäksi?

21 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 21(26) Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Tutkinnon suorittaja: tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan sekä arvioi ammatillista kehittymistään. Muuttaa toimintaansa palautteen perusteella. tunnistaa ammatillisen kasvunsa ja kehittymisensä vaiheen sekä asettaa tavoitteita ammatilliselle kehittymiselleen. Arvioi toimintaansa ja muuttaa toimintaansa palautteen perusteella. tunnistaa ammatillisen kasvunsa ja kehittymisensä vaiheen sekä ottaa siitä vastuun. Arvioi toimintaansa realistisesti sekä muuttaa toimintaansa palautteen perusteella. - Miten voit hyödyntää työssäsi niitä asioita, joissa olet hyvä? - Miten voit hyödyntää työssäsi aikaisempaa työkokemusta ja/tai koulutustasi tai niitä asioita, joita olet oppinut harrastuksissasi? - Miten voit hyödyntää luonteenpiirteitäsi tai eri ominaisuuksiasi työssäsi? - Millaisia asioita sinun pitäisi oppia hoito- ja huolenpitotyössä? Miten pyrit oppimaan uutta? - Miten saat tietoa siitä, mitä osaat, miten onnistuit/et onnistunut hoitotilanteissa, asiakkaan kohtaamisessa tai miten olet toiminut työryhmässä? - Miten toimit, jos saat työstäsi hyvää palautetta? - Miten toimit, jos saat työstäsi kritiikkiä? - Miten muutat toimintaasi? hakee ohjausta hoito- ja huolenpitotyössä tekemiinsä ratkaisuihin ja toimintaansa. perustelee hoito- ja huolenpitotyössä tekemänsä ratkaisut ja toimintansa ammatillisilla tiedoilla. perustelee monipuolisesti hoito- ja huolenpitotyössä tekemänsä ratkaisut ja toimintansa ammatillisilla tiedoilla ja esittää ongelmatilanteissa realistisia ja rakentavia ratkaisuvaihtoehtoja. -Miten sovellat hoitotyössä teoriatietoa ja miten huomioit muut tekijät, jotka vaikuttavat tilanteeseen? -Millä muilla tavoilla voisit toimia hoitotilanteessa? -Miten toimit, kun et tiedä miten toimia?

22 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 22(26) Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii vastuullisesti työyhteisössä ja selviytyy tutuissa vuorovaikutustilanteissa. toimii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti työryhmän jäsenenä. toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja joustavasti työyhteisössä. -Miten osoitat, että sinuun voidaan luottaa työpaikassasi? (tuletko sovitusti töihin, teetkö sinulle annetut työtehtävät ajoissa, noudatatko työpaikan sääntöjä, hoidatko asiakkaan alusta loppuun, raportoitko asiat oikealla tavalla eteenpäin, noudatatko vaitiolovelvollisuutta) -Millaisista asioista (ja miten) sovit työpaikan henkilöstön kanssa päivittäin? -Miten teet työtäsi yhdessä muun henkilöstön kanssa? (esimerkiksi toimitko työparin kanssa) - Miten reagoit, kun jokin asia työyhteisön suunnitelmissa muuttuu? -Miten voit helpottaa muiden työskentelyä työpaikalla? Ammattietiikka noudattaa toistuvissa työtilanteissa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita. noudattaa muuttuvissa työtilanteissa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita. noudattaa muuttuvissa työtilanteissa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita sekä perustelee niillä toimintaansa. Miten lait ohjaavat toimintaasi työpaikalla? Miten ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, tasaarvo, vastuullisuus ja yhteisöllisyys näkyvät työssäsi? Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä työpaikan sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä. Käyttää asianmukaista työasua ja tarvittavia suojaimia. noudattaa työpaikan työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeita sekä työpaikan sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä. Torjuu työn aiheuttamia terveysvaaroja ja -haittoja ja ylläpitää omalta osaltaan noudattaa työpaikan työhyvinvointi ja työsuojeluohjeita ja työpaikan sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä. Torjuu työn aiheuttamia terveysvaaroja ja -haittoja. Ehkäisee ennalta työn aiheuttamia riskitekijöitä sekä -Miten jaksat tehdä työtäsi? -Miten huolehdit omasta jaksamisestasi työssä? -Miten huomioit asiakkaan, omasi ja työpaikan turvallisuuden, kun käytät sähkölaitteita? - Miten voit vaikuttaa etukäteen niiden tuhojen määrään ja henkilövahinkoihin, joita tulipalo aiheuttaa?

23 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 23(26) hyvää ilmapiiriä työpaikalla. ylläpitää omalta osaltaan hyvää ilmapiiriä työpaikalla. - Miten voit estää tulipalon syttymisen työpaikallasi? -Miten toimit, jos työpaikallasi syttyy tulipalo? -Miten huomioit työpaikkasi vaarat/haitat, jotka voivat vaikuttaa terveyteesi? (esimerkiksi neulanpistotapaturmat, kemialliset pesuaineet, lääkkeet, tartuntataudit, siisteys, asiakas siirrot/nostot) -Miten voit auttaa työkavereitasi jaksamaan työssään? toimii voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan (mm. käsien pesu ja desinfiointi) niin, ettei aiheuta tartuntoja. toimii voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja tuntee voimassa olevat säännökset. toimii voimassa olevien hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työjärjestyksen mukaisesti ja perustelee tekemänsä ratkaisut. Ottaa työssään huomioon voimassa olevat säännökset. -Miten huolehdit hoitajana puhtaudestasi työpaikalla? - Miten toimit, ettet työssäsi levittäisi mikrobeja asiakkaisiin? -Miten toimit työssäsi, ettet saisi itse tartuntoja? - Miten huomioit työssäsi aseptisen työjärjestyksen? - Miten ja missä tilanteissa voit perustella toimintaasi tiedoillasi hygieniasta ja aseptiikasta? käyttää ergonomisesti oikeita työskentelytapoja hoito- ja huolenpitotyössä sekä hyödyntää taukoliikuntaa tuki- ja liikuntaelinvammojen ennaltaehkäisyssä. käyttää ergonomisesti oikeita työskentelytapoja ja apuvälineitä hoito- ja huolenpitotyössä sekä hyödyntää taukoliikuntaa tuki- ja liikuntaelinvammojen ennaltaehkäisyssä. työskentelee hoito- ja huolenpitotyössä ergonomisesti oikein hyödyntäen asiakkaan tai potilaan voimavaroja ja apuvälineitä sekä ennaltaehkäisee työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja sekä hyödyntää taukoliikuntaa tuki- ja liikuntaelinvammojen ennaltaehkäisyssä. -Miten toimit hoito-, siirto tai nostotilanteissa, jotka voivat aiheuttaa haittaa fyysiseen toimintaasi? (mitä asioita huomioit omassa työasennossasi, millaisia apuvälineitä voit hyödyntää siirtotilanteissa, toimitko työparin kanssa, mitä asioita huomioit hoitaessasi vuodepotilasta, miten voit vähentää kitkaa) - Miten pidät fyysisestä jaksamisestasi huolta työpaikalla? tunnistaa väkivallan uhkan ja suojelee tarvittaessa itseään. Tarvitsee ohjausta työssään havaitseman kalkohtaa työryhmän jäsenenä haastavasti käyttäytyvän asiakkaan tai potilaan ja toimii työyhteisön toimintaennaltaehkäisee ja tunnistaa väkivallan uhkaa ja kohtaa haastavasti käyttäytyvän asiakkaan tai potilaan -Miten voit vaikuttaa uhkaaviin tilanteisiin etukäteen? -Miten voit suojella itseäsi, työyhteisöä, asiakasta tai hänen läheisiään, jos joku uhkaa heitä tai käyttäytyy uhkaavasti?

24 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 24(26) toinkohtelun ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan puheeksi ottamiseen ja siitä tiedottamiseen. ohjeiden mukaan. Ottaa puheeksi työssään havaitseman kaltoinkohtelun ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ja tiedottaa siitä työryhmässä. työryhmän jäsenenä. Soveltaa työyhteisön toimintaohjeita ja tarvittaessa suojelee itseään. Ottaa luontevasti puheeksi työssään havaitseman kaltoinkohtelun ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan, ohjaa sen osapuolia avun hakemisessa ja tiedottaa asiasta työryhmässä. -Miten havaitset uhkaavan käytöksen tai tilanteen? - Miten toimit, jos sinulle ilmenee, että asiakas on joutunut väkivallan uhriksi tai itse tehnyt väkivaltaa? Miten kysyt tilanteesta? - Miten neuvot asiakasta hakemaan apua? - Miten huomioit perheen tai omaiset? - Miten varmistat, että työpaikallasi muut toimijat saavat tiedon tekemistäsi havainnoista? - Miten huomioit tietosuojan? antaa ensiavun EA1- vaatimustason mukaisesti. antaa ensiavun EA1- vaatimustason mukaisesti. antaa ensiavun EA1- vaatimustason mukaisesti. Miten toimit, jos joku työpaikallasi: -kaatuu? -saa sairaskohtauksen? -vetää henkeen ruokaa/juomaa? -käyttäytyy epänormaalisti? -saa haavan? -saa neulanpistotapaturman? -löytyy tajuttomana tai elottomana?

25 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 25(26) TUTKINNON OSA TUTKINNON OSAN SUORITTAJA HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA HYVÄKSYTTY ENNEN TUTKINTOTILAISUUTTA KOLMIKANTAISESTI: KYLLÄ KOKONAISARVIO K 3 H 2 T 1 Hylätty PERUSTELUT KOKONAISARVIOLLE ARVOINNIN KOHTEITTAIN: 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA

26 KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 26(26) 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Paikka ja päivämäärä Arvioijien allekirjoitukset työnantajatahon edustaja työntekijätahon edustaja opetusalan edustaja nimen selvennys nimen selvennys nimen selvennys Tiedoksi saaneena: tutkinnon osan suorittaja nimen selvennys

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Hoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE HOITO JA HUOLENPITO, Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus Opiskelija: Ryhmätunnus: Näyttöpaikka: Näytön ajankohta: Työpaikkaohjaaja: Opettaja: Jokaisesta arvioinnin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ HOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Hoidon ja huolenpidon tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä lähihoitajalle kuuluviin

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE / HOITO JA HUOLENPITO (Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus)

TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE / HOITO JA HUOLENPITO (Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) 1 (17) TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN ARVIOINTILOMAKE / HOITO JA HUOLENPITO (Opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Oppilaitos: Opiskelija: Ryhmätunnus: Työssäoppimispaikka: Näyttöpaikka: Työssäoppimisen

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 HOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ HOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Kaikille pakolliset tutkinnon osat HOITO JA HUOLENPITO Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA 1 PKKY Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA LÄHIHOITAJA HYVÄN SAATTOHOIDON TOTEUTTAJANA 5 OV (OPETUSSUUNNITELMA)/ TOTEUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

1 (16) Selkokielinen materiaali SANASTOTEHTÄVIÄ. Hoito ja huolenpito - tutkinnon osan opiskeluun

1 (16) Selkokielinen materiaali SANASTOTEHTÄVIÄ. Hoito ja huolenpito - tutkinnon osan opiskeluun 1 (16) Selkokielinen materiaali SANASTOTEHTÄVIÄ Hoito ja huolenpito - tutkinnon osan opiskeluun 2 (16) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. inen, -llinen adjektiivit: ystävä ystävällinen toiminta uskonto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TUTKINNON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖ

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, hoidon ja ohjauksen kirjallisen suunnitelman hoitotyön Haavan hoito jalkojenhoidossa Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VANHUSTEN KOTIHOITO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Ammattitaitovaatimukset:

Ammattitaitovaatimukset: 1 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 24.10.2016 Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: suunnitella työtään toteuttaa omavalvontaa toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA

HOITO JA HUOLENPITO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI HOITO JA HUOLENPITO

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Vanhusten kotihoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS ja ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh.

Lisätiedot

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun

1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ. Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 1 (10) Selkokielinen oppimateriaali maahanmuuttajille SANASTOTEHTÄVIÄ Vanhusten kotihoito ja huolenpito -tutkinnon osan opiskeluun 2 (10) UUSIEN SANOJEN MUODOSTAMINEN 1. TEHTÄVÄ. Yhdyssanat 1.1. Tee sanoista

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: SAIRAANHOITO

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

KAMPAUKSET JA EHOSTUS

KAMPAUKSET JA EHOSTUS 4.1.2. KAMPAUKSET JA EHOSTUS Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Kampauksen ja ehostuksen suunnitteleminen tekee toteuttamiskelpoisia kampausja ehostussuunnitelmia ja noudattaa

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Sairaanhoito ja huolenpito TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Mielenterveys ja päihdetyö TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ VANHUSTEN KOTIHOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNON OSASSA/ NÄYTÖN KUVAUS Vanhusten kotihoidon ja huolenpidon tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Sivu 1/6Sivu 1/6 KOMMENTIT 1(6) Opetushallitus / Aira Rajamäki PL 380 00531 Helsinki aira.rajamaki@oph.fi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Ohessa Kuuloliiton kommentit sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ

SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Sairaanhoidon ja huolenpidon tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija osallistuu työryhmän

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma tai osaamisala Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ojaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kuntoutumisen tukeminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

4. tammikuuta 2017 / 1. Osaamistodistuksen LIITE. Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka:

4. tammikuuta 2017 / 1. Osaamistodistuksen LIITE. Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: 4. tammikuuta 2017 / 1 mistodistuksen LIITE Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: Opinnollistettava tutkinto: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Tutkinnon osa: Asiakkaiden avustaminen 1. TYÖPROSESSIN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: VAMMAISTYÖ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Mielenterveys- ja päihdetyön tutkinnonosan näytössä lähihoitajaopiskelija osallistuu työryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO TUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

Kuntoutumisen tukeminen

Kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen Ammattitaitovaatimukset osaa laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen edistävän yhteistyössä moni työryhmän kanssa ohjata ja tukea erilaisten

Lisätiedot

Osaamistodistuksen LIITE

Osaamistodistuksen LIITE mistodistuksen LIITE Henkilön nimi: Syntymäaika: Työpaikka: Opinnollistettava tutkinto: Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Tutkinnon osa: Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 1. TYÖPROSESSIN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALASSA

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS NÄYTTÖ 1 2 1. NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNONOSASSA / NÄYTÖN KUVAUS Kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnonosan näytössä opiskelija osallistuu työryhmän jäsenenä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi TUTKINNON OSA: LASTEN JA NUORTEN HOITO JA

Lisätiedot