Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/2021 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/2021 1"

Transkriptio

1 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Aika klo 18:30-20:18 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 171 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Edustajien nimeäminen kuntayhtymiin Eroanomus kunnan keskusvaalilautakunnan 8 varajäsenyydestä 176 Edustajan valitseminen poliisin neuvottelukuntaan Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä Luottamushenkilöiden valitseminen Enonkosken 11 kunnan eri toimielimiin Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen Edustajien valinta eri yhteisöihin Savonlinnan kesäyliopiston johtokunnan jäsenten ja 17 yhdistyskokousedustan valinta 182 Edustajien nimeäminen maakuntaliiton kuntakierrokselle Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta 19 vuosille Enonkosken kuntastrategia v Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä 24 talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille Aloite Enonkosken kunnan uudelle valtuustolle, 27 hallitukselle ja lautakunnille koskien kuntamainontaa 187 Kunnanhallituksen kokoukset syksyllä Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaiset asiat Tiedoksi saatettavat asiat Kiinteistönluovutusilmoitukset Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Jäähilekoneen uusiminen 35

2 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Niiranen Lauri pj. Jari Luukkainen varajäsen Kari Turusen varajäsen Laitinen Marja jäsen Loikkanen Timo varajäsen Kati Laukkasen varajäsen Malmstedt Jonna jäsen Männynsalo Keijo jäsen Natunen Esa jäsen Nurmio Tauno kv:n pj. Malmstedt Anneli kv:n 2. vpj. Laurio Minna kunnanjohtaja Kemppinen Keijo kunnaninsinööri asiantuntijana Poissa Turunen Kari vpj. Laukkanen Kati jäsen Asikainen Simo kv:n 1. vpj. Allekirjoitukset Lauri Niiranen Puheenjohtaja Minna Laurio Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Jonna Malmstedt Marja Laitinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yleisessä tietoverkossa ja kunnanvirastolla tarkastamisen jälkeen Toimistosihteeri Erja Pesonen

3 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH Enonkosken kunnan hallintosäännön mukaisesti kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain (410/2015) 103 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta KH Hallintosäännön 138 :n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päättää 1. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa 2. pöytäkirjan tarkastamisajankohdan. Kunnanhallitus päätti 1. valita pöytäkirjantarkastajiksi Jonna Malmstedtin ja Marja Laitisen. 2. pöytäkirja tarkastetaan klo

5 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KH Enonkosken kunnan hallintosäännön 128 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Kunnanhallitus päätti, että lisälistalta otetaan käsiteltäväksi 191 Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja 192 Jäähilekoneen uusiminen, jotka käsitellään kokouksen aluksi. Muuten kunnanhallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

6 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen kuntayhtymiin 116/ /2021 KH Enonkosken kunta on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä, joihin jäsenkuntien tulee perussopimusten mukaan nimetä jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: 1. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä - yhtymävaltuustoon valitaan kaksi jäsentä ja varajäsentä 2. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - valtuustoon valitaan kaksi jäsentä ja varajäsentä 3. Vaalijalan kuntayhtymä - yhtymäkokouksiin valitaan jäsen ja varajäsen Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeää edustajat ja varaedustajat toimikaudekseen kuntayhtymien luottamustoimiin. Esitys hyväksyttiin. KV 33 Kunnanvaltuusto valitsi kuntayhtymiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Itä-Savon koulutuskuntayhtymän valtuusto Jäsen Sami Heikkinen Heikki Kylliäinen Varajäsen Asko Järveläinen Tauno Nurmio Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Jäsen Teija Rönkkö Marja Laitinen Varajäsen Anneli Malmstedt Maria Loikkanen

7 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Vaalijalan kuntayhtymä yhtymäkokous Jäsen Anneli Malmstedt Varajäsen Tauno Nurmio. KH Kuntalain (410/2015) 96 Valtuuston päätösten laillisuusvalvonta, todetaan, että "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kunnanvaltuusto on ( 33) kokouksessaan nimennyt edustajat kuntayhtymiin, jossa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valittiin jäseneksi Teija Rönkkö (varalle Anneli Malmstedt). Kuntalain 76 :n mukaan "vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö". Teija Rönkkö on Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin palveluksessa, jolloin hän ei ole Kuntalain 76 :n mukaan vaalikelpoinen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon. Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se nimeää jäsenen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon Teija Rönkön tilalle. Esitys hyväksyttiin.

8 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Eroanomus kunnan keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä 136/ /2021 KH Enonkosken kunnanvaltuusto on kokouksessaan ( 26) valinnut keskusvaalilautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Varajäsenet asetettiin siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Neljänneksi varajäseneksi valtuusto valitsi Marko Liukon, joka on jättänyt Enonkosken kunnalle eroanomuksen keskusvaalilautakunnan varajäsenen toimesta, koska häneltä ei ole pyydetty suostumusta toimen vastaanottamiseen. Eroanomuksessaan hän vetoaa Kuntalain (410/2015) kohtaan. Ko. kuntalain kohdassa todetaan, että luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Kuntaliiton Yleiskirjeessä 8/2021 ( ) todetaan, että suostumus (luottamustoimeen) on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Laissa ei säädetä suostumuksen kirjallisesta muodosta, lukuun ottamatta valtuustoehdokkaan antamaa suostumusta. Suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettu suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen. Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus esittää valtuustolle: Kunnanvaltuusto päättää 1. myöntää Marko Liukolle eron keskusvaalilautakunnan 4. varajäsenyydestä. 2. valita keskusvaalilautakuntaan uuden 4. varajäsenen. Esitys hyväksyttiin.

9 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Edustajan valitseminen poliisin neuvottelukuntaan 125/ /2021 KH Poliisihallitus on vahvistanut poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 :n mukaisesti Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenten määräksi 44 henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet 2021 alkavalle toimintakaudelle. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Jokainen toimialueen kunta valitsee yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen poliisipiirin neuvottelukuntaan. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Petri Purhosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Heikki Kylliäisen.

10 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä 130/ /2021 KH Kunnan hallintosäännön 124 :n mukaan kunnanhallitus voi 2 momentissa ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin. Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus määrää edustajansa seuraaviin toimielimiin: 1. sivistyslautakunta 2. tekninen lautakunta 3. vapaa-aikalautakunta. Kunnanhallitus päätti määrätä edustajansa seuraaviin toimielimiin: 1. sivistyslautakuntaan Marja Laitinen 2. tekniseen lautakuntaan Keijo Männynsalo 3. vapaa-aikalautakuntaan Keijo Männynsalo.

11 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Luottamushenkilöiden valitseminen Enonkosken kunnan eri toimielimiin / /2021 KH Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen luottamushenkilöt seuraaviin toimielimiin: Kalataloustyöryhmä - viisi jäsentä, joista yksi on Kaivoksen Kalamiehet ry:stä Kalataloustyöryhmä nimeää jäsenistään edustajat osakaskuntiin. Palkkatoimikunta - kolme jäsentä, joista yksi on ammattijärjestöjen edustaja (vuorossa on OAJ) Kaksi sisäistä tarkastajaa Yhteistoimintaelin Kunnassa ja hyvinvointialueella on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantajan edustajina ovat kunnanjohtaja ja työsuojelupäällikkö. Työntekijöitä edustavat ammattiliittojen JHL, Jyty ja OAJ pääluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutettu Marko Liukko. Työkykyä ylläpitävä työryhmä Työnantajaa edustavat rehtori-sivistystoimenjohtaja sekä liikunnanohjaaja. Työntekijät nimetään varhaiskasvatuksen, opetuksen ja teknisen toimen toimialoilta. Lisäksi työryhmään kuuluu Savonlinnan Seudun Työterveys ry:n edustaja. Yhtiökokousedustat 1. Asunto Oy Louhelantie 2. Asunto Oy Enonkosken Rinnetie 3. Enonkosken Vuokratalot Oy - Lisäksi kolme jäsentä Enonkosken Vuokratalot Oy:n hallitukseen. Vuosikokousedustajat tiekuntiin, joissa kunta on osakkaana: 1. Aholanpelto

12 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kangassaari 3. Kuoppasalo 4. Kuusela 5. Majalahti 6. Matkolahti 7. Mielonen-Hepomäki 8. Miilunkangas-Pahkajärvi 9. Muhosen yksityistie 10. Mustaniemi-Joukonniemi 11. Mäkränsalo 12. Peltoniemi 13. Pitkäkangas 14. Salonaho 15. Sammalniemi 16. Saramäki 17. Takkajärven metsätie 18. Venetaipale 19. Vuorikoski-Mustolanmäki. Kunnanhallitus päätti nimetä toimikaudekseen luottamushenkilöt seuraaviin toimielimiin: Kalataloustyöryhmään viisi jäsentä, joista yksi on Kaivoksen Kalamiehet ry:stä. Kalataloustyöryhmä nimeää jäsenistään edustajat osakaskuntiin. 1. Kari Turunen, pj. 2. Asko Järveläinen 3. Jonna Malmstedt 4. Keijo Männynsalo 5. Reijo Bäck (Kaivoksen Kalamiehet ry:n edustaja) Palkkatoimikuntaan kolme jäsentä, joista yksi on ammattijärjestöjen edustaja (vuorossa on OAJ) 1. Lauri Niiranen 2. Ari Lyytikäinen 3. Ammattijärjestöjen edustaja (vuorossa on OAJ) Kaksi sisäistä tarkastajaa 1. Kari Turunen 2. Marja Laitinen Yhteistoimintaelin Kunnassa ja hyvinvointialueella on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Työnantajan edustajina ovat kunnanjohtaja ja työsuojelupäällikkö.

13 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Työntekijöitä edustavat ammattiliittojen JHL, Jyty ja OAJ pääluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutettu Marko Liukko. Työkykyä ylläpitävä työryhmä Työnantajaa edustavat rehtori-sivistystoimenjohtaja sekä liikunnanohjaaja. Työntekijät nimetään varhaiskasvatuksen, opetuksen ja teknisen toimen toimialoilta. Lisäksi työryhmään kuuluu Savonlinnan Seudun Työterveys ry:n edustaja. Yhtiökokousedustat 1. Asunto Oy Louhelantie - Timo Loikkanen 2. Asunto Oy Enonkosken Rinnetie - Ari Lyytikäinen 3. Enonkosken Vuokratalot Oy - Jukka Kaasinen Kolme jäsentä Enonkosken Vuokratalot Oy:n hallitukseen 1. Juha Nousiainen, pj. 2. Jukka Kaasinen, vpj. 3. Jonna Malmstedt Vuosikokousedustajat tiekuntiin, joissa kunta on osakkaana: 1. Aholanpelto - Lauri Niiranen 2. Kangassaari - Jukka Kaasinen 3. Kuoppasalo - Marja Laitinen 4. Kuusela - Hannu Sanio 5. Majalahti - Petri Purhonen 6. Matkolahti - Petri Purhonen 7. Mielonen-Hepomäki - Petri Purhonen 8. Miilunkangas-Pahkajärvi - Kari Turunen 9. Muhosen yksityistie - Timo Loikkanen 10. Mustaniemi-Joukonniemi - Heikki Kylliäinen 11. Mäkränsalo - Lauri Niiranen 12. Peltoniemi - Hannu Sanio 13. Pitkäkangas - Jukka Kaasinen 14. Salonaho - Tauno Nurmio 15. Sammalniemi - Juha Kukko 16. Saramäki - Timo Loikkanen 17. Takkajärven metsätie - Kari Turunen 18. Venetaipale - Keijo Männynsalo 19. Vuorikoski-Mustolanmäki - Lauri Niiranen.

14 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen 135/ /2021 KH Kunnassamme on toiminut jo vuosia erillisinä toimieliminä vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanoissa on samoja luottamushenkilöitä. Molemmat neuvostot ovat nelijäsenisiä. Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä (KuntaL 27 ). Vanhusneuvosto ei ole kuitenkaan kuntalain tarkoittama toimielin, joten sillä ei ole oikeutta tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto (KuntaL 28 ). Voimassa olevan hallintosäännön 11 :n mukaan kunnassa on vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus päättää, että vanhus- ja vammaisneuvostot yhdistetään yhdeksi toimielimeksi; viisijäseniseksi vanhus- ja vammaisneuvostoksi. Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen neuvostoon jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä kunnanhallituksen edustajan. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen esitti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten, jonka esityksen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti.

15 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Edustajien valinta eri yhteisöihin / /2021 KH Enonkosken kunta on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä, joihin kunnanhallituksen tulee valita edustajansa toimikaudekseen. Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus nimeää edustajansa seuraaviin yhteisöihin: Enonkosken 4H-yhdistys - kokousedustaja ja varaedustaja Piällysmies ry. - vuosikokousedustaja ja varaedustaja Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy - yhtiökokousedustaja - hallituksen jäsen ja varajäsen Savonlinnan Seudun Työterveys ry. - vuosikokousedustaja ja varaedustaja Suur-Savon Sähkö Oy - yhtiökokousedustaja ja varaedustaja Kunnanhallitus päätti nimetä edustajansa seuraaviin yhteisöihin: Enonkosken 4H-yhdistys - kokousedustaja Kati Laukkanen ja varaedustaja Timo Loikkanen Piällysmies ry. - vuosikokousedustaja Marja Laitinen ja varaedustaja Tauno Nurmio Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy - yhtiökokousedustaja Tauno Nurmio - hallituksen jäsen Jari Luukkainen ja varajäsen Petri Purhonen Savonlinnan Seudun Työterveys ry. - vuosikokousedustaja Heikki Kylliäinen ja varaedustaja Marja Laitinen Suur-Savon Sähkö Oy - yhtiökokousedustaja Kari Turunen ja varaedustaja Lauri Niiranen.

16 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Savonlinnan kesäyliopiston johtokunnan jäsenten ja yhdistyskokousedustan valinta 126/ /2021 KH Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys pyytää jäsenorganisaatioita nimeämään yhdistyskokousedustajan. Sääntöjen mukaan kesäyliopistoyhdistyksen johtokuntaan valitaan puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenorganisaatioita pyydetään tekemään ehdotukset johtokunnan jäseniksi sekä heidän varajäsenikseen toimintavuodeksi Yhdistyskokousedustaja sekä johtokunnan jäsenet voidaan valita mm. vaalikaudeksi. Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus 1. nimeää yhdistyskokousedustajan toimikaudekseen 2. tekee ehdotuksensa johtokuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä toimikaudekseen. Kunnanhallitus päätti 1. nimetä yhdistyskokousedustajaksi Tauno Nurmion toimikaudekseen 2. ehdottaa johtokuntaan valittavaksi jäseneksi Maria Loikkasen ja varajäseneksi Marja Laitisen toimikaudekseen.

17 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Edustajien nimeäminen maakuntaliiton kuntakierrokselle 134/ /2021 KH Syyskuussa pidetään jälleen maakuntaliiton kuntakierros. Tilaisuudet pidetään koronatilanteen vuoksi teams-tilaisuuksina: Tiistaina klo (Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki) Perjantaina klo (Enonkoski, Juva, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava). Kunnat on jaettu tilaisuuksiin viitteellisesti kahteen ryhmään, mutta ilmoittautua voi kumpaan tahansa tilaisuuteen. Tilaisuus on suunnattu kunnanjohtajille ja johtaville luottamushenkilöille. Tilaisuuden keskusteluaiheet ovat: - Maakunnan toimintaympäristön muutokset - Maakuntaliiton toiminnan ja talouden suunnittelu ensi vuodelle - Maakuntaohjelman sisältöpainotukset. Osallistujat tulee ilmoittaa mennessä. Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus nimeää tilaisuuteen osallistuvat luottamushenkilöt. Kunnanhallitus nimesi tilaisuuteen seuraavat luottamushenkilöt: kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Nurmio, 1. varapuheenjohtaja Simo Asikainen, 2. varapuheenjohtaja Anneli Malmstedt, kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen ja varapuheenjohtaja Kari Turunen.

18 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille / /2021 KH Väylävirasto on pyytänyt Enonkosken kunnalta lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa. Investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Väylävirasto on pyytänyt jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista asioista: 1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet? 2. Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 -suunnitelman lähtökohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät? 3. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 -suunnitelman talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset? 4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla? 5. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa? Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. Investointiohjelma sisältää investointihankkeet, jotka esitetään rahoitettavaksi kehittämismomentilta (kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita tai hankekokonaisuuksia esim. sillat). Investointiohjelma sisältää myös sellaisia EU:n tuella tai yhdessä kaupunkiseutujen tai elinkeinoelämän kanssa rahoitettavia hankkeita, joiden valtion osuus esitetään rahoitettavaksi kehittämismomentilta. Investointiohjelmaan sisältyy myös osa perusväylänpidon rahoituksella toteutettavista hankkeista (parantamishankkeet). Hankeyhtiöiden kautta rahoitettavat ja jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon momentilta

19 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus rahoitettavista toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan. Investointiohjelman laadintaa ja hankkeiden priorisointia ovat ohjanneet muun muassa -Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteet, kriteerit ja painotukset -Liikenne 12 -suunnitelma määrittelee myös investointiohjelman taloudellisen kehyksen väylämuodoittain ja ohjelma on valmisteltu väylämuotokohtaisesti (rata-, maantie- ja vesiväyläverkko). -Liikenneverkon strategisessa tilannekuvassa esitetyt tarpeet -Väyläviraston tietopohja -Investointiohjelman vaikutusten arvioinnin tulokset suhteessa Liikenne 12 -tavoitteisiin -Hankearvioinnit ja hankkeiden vaikutukset suhteessa Liikenne 12 -tavoitteisiin Valtion väyläverkon investointiohjelma luonnos löytyy kokonaisuudessaan Lausuntopalvelu-sivulta f99d-4b50-840c-d1450d26e3e8 Lausunto tulee antaa mennessä em. Lausuntopalvelun kautta. Itä-Suomen maakuntaliitot (Etelä-Karjalan Liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Kainuun liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Savon liitto) ovat valmistelleet yhteisen lausunnon investointiohjelmasta väylävirastolle. Lausunto on hyväksytty maakuntahallituksen kokouksessa ( 127), joka on tämän pykälän liitteenä. Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille seuraavaa:. Yleisesti investointiohjelmasta Enonkosken kunta toteaa lausuntonaan, että Itä-Suomen liikennejärjestelmä- ja infran investoinnit ovat tarpeisiin nähden riittämättömät ja korjausvelkaa näiden osalta on tullut vuosien ajalta ja tulee koko ajan lisää (mm. hoito- ja ylläpitovelka). Liikenteen sujuvuuden, koko Itä-Suomen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta toimivat liikenneratkaisut ja asianmukaisesti kunnossapidetyt väylät ovat ensiarvoisen tärkeitä. Enonkosken kunta esittää, että Väyläviraston investointiohjelmaan lisätään Enonkosken Hanhivirran lossin korvaaminen sillalla investointiohjelmaluonnoksessa mukana olevan Hätinvirran lossin (Puumala) korvaamisen lisäksi. Itä-Suomen maakuntaliittojen

20 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus lausunnossa esitetään samaa, että Hätinvirran sillan lisäksi myös muita Itä-Suomen neuvottelukunnan esittämiä Saimaan vesistöalueen siltahankkeita sisällytetään erittäin kustannustehokkaina hankkeina investointiohjelmaan. Enonkosken kunta pyytää huomioimaan alempitasoisten ELY:n ylläpitämien teiden korjausvelan pienentämiseksi tarvittaviin perusparannusinvestointeihin, mm. Enonkosken kunnan läpi kulkevan seututie 471 parannusinvestointiin (päällystäminen). Ko. tieosuuden päällystämisellä on vaikutusta alueen elinvoimaisuuteen, saavutettavuuteen ja ennen kaikkea tienkäyttäjien turvallisuuteen. Enonkosken kunta on tätä asiaa tuonut esille useammassa eri yhteydessä mm. Liikenne- ja viestintäministeriölle sekä Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Esitys hyväksyttiin.

21 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Enonkosken kuntastrategia v / /2021 KH Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 3) kunnan tehtäviä laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) omistajapolitiikka; 5) henkilöstöpolitiikka; 6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 :ssä. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Enonkosken kunnanvaltuusto on kokouksessaan (4 ) hyväksynyt kuntastrategian vuosille Valtuusto on vahvistanut strategian ja varsinkin sen perustana olevan vision, arvot, strategiset painopisteet ja päämäärät. Kuntastrategian toimeenpano-ohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ( 115). Toimeenpano-ohjelmassa konkretisoidaan strategiset päämäärät ja painopisteet erilaisiksi käytännön tavoitteiksi ja toimiksi, joita voidaan mitata ja arvioida, ja jolta pohjalta kunnan talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan. Kunnanhallitus on kokouksessaan ( 132) hyväksynyt Enonkosken kuntastrategian toteutumisen arviointi- ja seurantaraportin, jonka kunnanvaltuusto on kokouksessaan ( 18) merkinnyt tiedoksi. Enonkosken uusi kunnanvaltuusto v on valittu kesäkuun 2021 kuntavaaleissa ja kunnanvaltuuston ensimmäinen kokous on pidetty , jossa on valittu kunnan muiden

22 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus luottamuselinten uudet jäsenet. Enonkosken kunnan tulee aloittaa seuraavan strategiakauden valmistelu, jota varten kunnanhallituksen tulee tehdä päätös kuntastrategiatyön aikataulusta ja prosessista. Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten, ilman vaalikelpoisuuden rajoituksia. Toimikuntia tarvitaan lähinnä projektiluonteisissa tehtävissä. Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus päättää nimetä strategiatyöryhmän, jonka tehtävänä on tehdä esitys kunnanhallitukselle kuntastrategian v työstämisen aikataulusta, etenemisestä sekä tarvittavista resursseista. Tavoitteena on, että uusi strategia voitaisiin hyväksyä joulukuun 2021 valtuustossa. Kunnanhallitus päätti nimetä strategiatyöryhmään valtuuston puheenjohtaja Tauno Nurmion, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Anneli Malmstedtin, kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niirasen, hallituksen varapuheenjohtaja Kari Turusen, kunnanhallituksen edustajaksi Marja Laitisen, kunnanjohtaja Minna Laurion ja elinvoimakoordinaattori Pinja Rahikaisen, joka toimii työryhmän sihteerinä.

23 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille / /2021 KH Kunnanjohtaja on valmistellut liitteenä olevan vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen Enonkosken kunnan johtoryhmä on käsitellyt talousarvioraamia kokouksessaan ja johtavat viranhaltijat kokouksessaan. Kunnanjohtaja esittää kunnanhallitukselle, että vuoden 2022 talousarvioraamin lähtökohtia ovat: Toimintatuotot esitetään samaan tasoon, kuin vuoden 2020 tilinpäätös ja talousarvio vuodelle 2021 on tehty eli noin 2,5 miljoonaan euroon, samoin valmistus omaan käyttöön esitetään tilinpäätös 2020 ja talousarvio 2021 perusteella. Toimintakuluihin varataan palkkoihin +1,5 % korotus, koska tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa vuoden 2022 palkkaratkaisua. Kokonaisuutena henkilöstökuluihin nousua on n. 2,6 % verrattuna talousarvioon v. 2021, johtuen myös henkilöstösivukulujen noususta. Lopulliset palkkamenot tulevat tilinpäätöksen 2022 osalta olemaan pienemmät, mikäli sivistystoimi saa hankerahoitusta, jolla kompensoidaan palkkamenoja. Palvelujen ostoihin esitetään korotusta n. 0,7 % verrattuna talousarvioon 2021, joka on tarkoitus kohdentaa hankkeiden omarahoitusosuuteen, markkinointiin sekä Enonkosken kunnan 140 v. juhlavuoden tapahtumiin. Tässä huomioitava, että Sosterin kustannuskehityksen ennustettavuus on erittäin haasteellinen vuoden 2022 osalta (koronavaikutus, hoitovelka). Sosterin kustannukset ovat laskettu alustavasti samalle tasolle, kuin talousarviossa v Samoin kustannukset voivat nousta muissa ostopalveluissa (henkilöstömenot, energiakustannukset, kaukolämpö), joiden vaikutusta on vaikea arvioida tässä vaiheessa. Tuloveroprosenttiin ei esitetä korotusta vuodelle 2022, vaan verotulot esitetään talousarvioon Kuntaliiton ennusteiden mukaisina, jolloin verotulot ennusteen mukaan vähenevät yhteensä n euroa (-3,29 %) verrattuna vuoden 2021 talousarvioon. Valtionosuudet Kuntaliiton ennusteiden mukaisena, jossa valtionosuus lisäys euroa (+7,52 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Huomioitava, että muutoksia voi tulla vielä loppuvuoden aikana valtionosuuksiin, kun mahdolliset valtion päätökset ns. koronakompensaatioista kunnille ovat lopullisesti tiedossa.

24 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Poistot arvioitu vuoden 2020 tilinpäätöksen ja talousarvion 2021 perusteella. Talousarviota vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaa vuodelle laadittaessa tulee erityisesti huomioida, että sosiaali- ja terveydenhuollon lakiuudistuksen tultua voimaan, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Pelastuslaitoksen palvelut siirtyvät v alussa Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja tätä myötä niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa. Rahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta. Kuntien verotulojen vähentämistä vastaavasti korotettaisiin valtion ansiotuloverotusta ja valtion osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuntalaisten ansiotuloverotuksen taso säilyy käytännössä ennallaan. Kunnan taloudellisella tilanteella ennen uudistusta on keskeinen merkitys sen kannalta, että minkälaiset taloudelliset edellytykset kunnalla on jäljelle jäävien tehtävien hoitoon ja tuleviin investointeihin. Vaikka kasvavat sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kustannuspaineet poistuvat kuntien vastuulta, talouden tasapainottamiskeinot ovat osin nykyistä rajallisemmat. Talousarvio 2022 tässä vaiheessa tilikauden tulos euroa ylijäämäinen. Liitteenä vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami ja talousarviosekä taloussuunnitelmaehdotus laadintaohjeet sekä tuloslaskelma 2022 hallituksen jäsenille. Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus vahvistaa vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ja päättää, että hallintokunnat laativat talousarvion yllä mainittuja periaatteita noudattaen ja niin, että sitovuustason (tulosalue) mukainen raamin ylitys on erikseen perusteltava ja sen on lähtökohtaisesti perustuttava esimerkiksi kuntaa sitovaan sopimukseen (hankintasopimus tmv.) tai sen on edistettävä kuntastrategian toteuttamista.

25 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Esitys hyväksyttiin.

26 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Aloite Enonkosken kunnan uudelle valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille koskien kuntamainontaa 124/ /2021 KH Anja Kuuramaa on jättänyt aloitteen Enonkosken kunnan uudelle valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille koskien kuntamarkkinointia. Hän tuo aloitteessaan esille, että korona on vaikuttanut siten, että ihmiset haluavat palata maaseudun rauhaan nauttimaan luonnonantamista ja hyödyntämään etätyön merkitystä. Hän esittää, että kunnan päättäjien pitää panostaa mainontaan uusien asukkaiden saamiseksi kuntaan, muuten Enonkoski ei pysy itsenäisenä kuntana. Aloitteessa tuodaan esille, että mainontaan pitää panostaa ammattimaisin ottein mediassa, mm. TV-mainonnan avulla ja talousarvioon tulee varata vuosittain riittävästi määrärahaa mainontaan. Tämä on aloitteen tekijän mukaan valtuuston ensisijainen tehtävä. Liitteenä Anja Kuuramaan aloite valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus kiittää Anja Kuuramaata aloitteesta ja toteaa, että perustelut aloitteessa ovat asianmukaisia. Enonkosken kuntamarkkinointia on viimeisten lähivuosien aikana terävöitetty mm. yhtenäistämällä markkinointimateriaalia, vahvistamalla kunnan sloganin "Liikuttavan onnellinen" tunnettavuutta ja markkinointi on keskittynyt sähköisiin medioihin, mm. kotisivuihin ja some-markkinointiin sekä tarkkaan harkittuun muuhun mainontaan ja markkinointiin. Markkinoinnissa on luovuttu sattumanvaraisista yksittäisistä ilmoituksista printtimediassa. Vuonna 2022 Enonkosken kunta täyttää 140 vuotta, jolloin kuntamarkkinointiin (mainonta) kannattaa erityisesti panostaa ja markkinointibudjettiin esitetään vuoden 2022 talousarvioon lisäpanostusta, josta päättää viime kädessä kunnanvaltuusto. Kuntamarkkinointi tulee olla tarkkaan harkittua ja markkinoinnin vaikuttavuutta tulee pystyä nykyistä paremmin mittaamaan eri menetelmillä. Kunnanhallitus päättää merkitä Anja Kuuramaan aloitteen tiedoksi,

27 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus sekä välittää sen edelleen lautakunnille ja valtuustolle. Esitys hyväksyttiin.

28 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset syksyllä / /2021 KH Hallintosäännön 117 :n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Kunnanhallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kolmas tiistai alkaen klo Kunnanhallituksen kokoukset on suunniteltu pidettäväksi seuraavasti: 28.9., , ja (talousarvio). Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi Kunnanhallitus hyväksyy syksyn 2021 kokousaikataulun edellä selostetun mukaisesti. Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että kokous alkaa klo 9, muuten hallituksen kokoukset alkavat klo

29 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaiset asiat 142/ /2021 KH Kunnanjohtaja Minna Laurio antaa katsauksen kunnan ajankohtaisiin asioihin. 1. Malminetsintä ja entisen Laukunkankaan alue. 2. Enonkoski 140 v. juhlavuosi 3. Vesistöalueiden kehittämishankkeet 4. Julkisen kaupanvahvistajan palvelujen ostaminen 5. MRL:n mukainen kehityskeskustelu Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus merkitsee tietoon saatetuksi katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Kunnanhallitus päätti: Kohdan 3. osalta Vesistöalueiden kehittämishankkeet - suunnittelu ym. ohjataan tämän kunnanhallituksen kokouksen kohdassa 178 valitun kalataloustyöryhmän vastuulle. Kohdan 5. osalta MRL:n mukaiseen kehityskeskusteluun osallistuvat kunnanjohtajan ja kunnaninsinöörin lisäksi luottamushenkilöistä valtuuston puheenjohtaja Tauno Nurmio, hallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Luukkainen. Kohdat 1-2 ja 4 merkitään tietoon saatetuksi.

30 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Tiedoksi saatettavat asiat KH Sosiaali- ja terveysministeriö Yleisötilaisuuksien rajoitussuositukset Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT Yleiskirje 9/2021 Vuoden 2021 ammattiyhdistyskoulutuksiin sovitut muutokset/lisäykset Itä-Suomen aluehallintovirasto Sosiaali- ja terveysministeriön kirje Covid-19-rokotukset ja alaikäisten itsemääräämisoikeus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Päätös yksityisen terveydenhuollon antamista koskevan luvan muuttaminen: 9Lives ensihoito Oy; uuden toimipaikan hyväksyminen 9Lives Ensihoito Oy; uusien toimipaikkojen hyväksyminen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tiedote: Sosterin hallitus käsitteli taloutta ja laittoi alulle uuden kuntayhtymävaltuuston toimielimet Mikkelin kaupunki Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja 2/ Vaalijalan kuntayhtymä Hallituksen pöytäkirja 7/ FinnAust Mining Finland Oy Ilmoitus kaivoslain 7 mukaisesta etsintätyöstä Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi, Kunnanhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi. Esitys hyväksyttiin.

31 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kiinteistönluovutusilmoitukset KH Kunnalla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa, jossa kiinteistön pinta-ala on yli 0,5 ha. Etuosto-oikeus ei koske sukulaisluovutuksia. Valmistelija toimistosihteeri erja.pesonen(at)enonkoski.fi, Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tietoonsa saatetuiksi, ja päättää ettei käytä etuosto-oikeuttaan toteutuneissa kiinteistökaupoissa. Esitys hyväksyttiin.

32 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 98/ /2021 TEKLTK Diaarinumero 21293/ /2021 Itä-Suomen hallinto-oikeus on osoittanut Enonkosken kunnanhallitukselle lausunto- ja asiakirjapyynnön koskien teknisen lautakunnan muutoksenhaunalaista päätöstä Ko. päätös koskee kiinteistön omistajan oikaisuvaatimusta viranhaltijapäätökseen 22 vapaa-ajankiinteistön osoitetietojen korjauksesta. Lausunto- ja asiakirjapyynnössä vastaanottajaa kehotetaan 1. hankkimaan teknisen lautakunnan lausunnon sekä antamaan halutessaan lisäksi oman lausuntonsa asiasta. 2. vastaamaan valittajien esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä lausumaan esitetystä selvityksensä. 3. toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selitys. Lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään Lausunto ja asiakirjat liitteenä. Kunnaninsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle kunnaninsinöörin laatiman lausunnon liitteineen Enonkosken kunnan lausuntona Itä-Suomen hallinto-oikeuden asiaan diaarinumero 21293/ /2021. Esitys hyväksyttiin. KH Tekninen lautakunta on käsitellyt asian ( 51) kokouksessaan kunnaninsinöörin laatiman lausunnon ja hyväksynyt lausunnon annettavaksi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle. Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan antaman lausunnon Enonkosken kunnan lausunnoksi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liittyen asiaan diaarinumero

33 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus / /2021 (diaarinumero korjattu teknisen lautakunnan päätöksen osalta). Pöytäkirjamerkintä Esitys hyväksyttiin. Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan läsnä kokouksessa.

34 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Jäähilekoneen uusiminen 147/ /2021 KH Hyypiänniemen meijerirakennuksen jäähilekone on rikkoutunut elokuussa 2021 ja asiantuntija on käynyt arvioimassa ko. koneen korjausmahdollisuutta ja totesi, että koneeseen ei ole helposti saatavissa varaosia ja korjauskustannukset nousevat merkittäviksi. Kone huollettiin keväällä 2021 ja kesän 2021 aikana koneen jääntuotantokapasiteetti on ollut riittämätön joko suuren käytön ja/tai lämpimän sään vuoksi. Jäähilettä ovat aktiivisesti käyttäneet erityisesti ammattikalastajat, mutta myös alueen virkistys-/harrastekalastajat sekä kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat. Nykyiseen jäähiletilaan pääsee sähköisellä avainkortilla, kun on tehnyt kunnan kanssa sitoumuksen kalastajatilan käytöstä sekä antanut yhteystietonsa vuosimaksun laskutukseen.kunta perii avainkortin luovutuksen yhteydessä panttimaksun 25. Panttimaksu palautetaan asiakkaalle sen jälkeen, kun avainkortti on palautettu. Kalataloustilan käytöstä peritään edelleen vuosimaksun, joka on yksityisasiakkailta 30 euroa/v ja ammattikalastajilta sekä yrityksiltä 100 euroa/v. Maksuun sisältyy kalastajatilan käytön ohessa jäähileen käyttö. Jäähilekonetta tarvitaan myös tämän syksyn ja tulevan talven aikana ja jäähilekone on näin ollen uusittava, jota varten vaihtoehtoina ovat joko nykyiseen tilaan uuden koneen hankinta tai arvioitavaksi tulee myös, olisiko perusteltua rakentaa kokonaan uusi jäähileasema kuntakeskukseen. Jäähileaseman keskeisen tehtävä on tukea kalastajia, jolloin tulee selvittää investointituen hakeminen ELY-keskukselta. Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen on tehnyt kustannuslaskelmat molempia vaihtoehtoja varten, jotka hän esittelee kunnanhallituksen jäsenille kokouksessa. Valmistelija kunnanjohtaja minna.laurio(at)enonkoski.fi, puh Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää euron investointimäärärahan, jolla hankitaan uusi jäähilekone Hyypiänniemen entisen meijerirakennuksen tilaan nykyisen jäähilekoneen paikalle. Määräraha sisältää tarvittavat rakennus- ja LVIS-työt. Samalla selvitetään ELY-keskuksen mahdollinen investointituki hankinnalle.

35 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen esitti, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää euron investointimäärärahan, jolla siirretään nykyinen jäähileasema pois Hyypiänniemestä kuntakeskukseen kunnan omistamaan kiinteistöön, johon hankitaan uusi jäähilekone. Määräraha sisältää tarvittavat rakennus- ja LVIS-työt. Samalla selvitetään ELY-keskuksen mahdollinen investointituki hankinnalle. Jonna Malmstedt kannatti Lauri Niirasen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaesitys ja asiasta tulee äänestää. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kunnanjohtajan pohjaesitystä, sanovat Jaa, ja ne jotka kannattavat Lauri Niirasen esitystä, sanovat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) Jaa-ääntä (Marja Laitinen ja Keijo Männynsalo) ja viisi (5) Ei-ääntä (Jonna Malmstedt, Jari Luukkainen, Timo Loikkanen, Esa Natunen ja Lauri Niiranen). Lauri Niirasen esitys tuli äänestyksen jälkeen kunnanhallituksen päätökseksi. Pöytäkirjamerkintä Kunnaninsinööri Keijo Kemppinen oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan.

36 Enonkosken kunta Pöytäkirja 13/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 183, 186, 188, 189, 190, 191, 192 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 177, 178, 180, 181, 182, 184, 187 Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Enonkosken kunnanhallitus Enonkoskentie 3T Enonkoski enonkosken.kunta(at)enonkoski.fi Vaihde: Pykälät 177, 178, 180, 181, 182, 184, 187 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Enonkosken kunta Pöytäkirja 8/2019 1

Enonkosken kunta Pöytäkirja 8/2019 1 Enonkosken kunta Pöytäkirja 8/2019 1 Kunnanhallitus 26.03.2019 Aika 26.03.2019 klo 09:00-13:19 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 7/2018

Tarkastuslautakunta 7/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 7/2018 Kokousaika: 13.12.2018 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2019 12 Tarkastuslautakunta Aika 19.03.2019 klo 10:00-12:18 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 2/2019

Tarkastuslautakunta 2/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 2/2019 Kokousaika: 18.4.2019 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 27.08.2018 101 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 103 Työjärjestyksen hyväksyminen 104 Valitus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 4/2018

Tarkastuslautakunta 4/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 4/2018 Kokousaika: 28.5.2018 klo 17.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 2/2018

Tarkastuslautakunta 2/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 2/2018 Kokousaika: 17.4.2018 klo 16.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 1/2019

Tarkastuslautakunta 1/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 1/2019 Kokousaika: 23.1.2019 klo 14.00 14.55 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 4/2019

Tarkastuslautakunta 4/2019 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 4/2019 Kokousaika: 4.6.2019 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 7/2018

Tarkastuslautakunta 7/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 7/2018 Kokousaika: 29.10.2018 klo 14.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 5/2018

Tarkastuslautakunta 5/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Tarkastuslautakunta 5/2018 Kokousaika: 13.9.2018 klo 10.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 18.6.2018 78 Aika 18.6.2018 klo 16.30 16.50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Kunnanhallitus Aika 19.03.2018 17:00-19:40 Paikka Osuuspankin kokoustila Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan

Lisätiedot

Enonkosken kunta Pöytäkirja 5/2018 1

Enonkosken kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Enonkosken kunta Pöytäkirja 5/2018 1 Kunnanvaltuusto 18.12.2018 Aika 18.12.2018 klo 19:00-19:32 Paikka Kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 21.9.2017 1 AIKA Torstai 21.9.2017 klo 17.00-17.54 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Katri Kujanpää, puheenjohtaja Pasi Koski, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus 27.5.2019 66 kunnanhallituksen kokoushuone klo 16.00 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 58 Työjärjestyksen hyväksyminen 59 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 4/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 4/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 TEKNISEN TOIMEN KATSAUS 3 19 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 20 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 13/2018 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 13/2018 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 13/2018 1 Kunnanhallitus Aika 27.08.2018 17:00-19:20 Paikka Ruoveden kunnanviraston valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 21.4.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 21.4.2017 Aika Perjantai 21.4.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017 Kangasniemi Pöytäkirja 3/2018 1 (14) Aika 18.05.2018, klo 12:30-15:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA /2018 1 Kokousaika: Kokouspaikka: Keskiviikkona 30.5.2018 klo18.00-20.48 Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Marja Jalli Varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 6/2018

Tarkastuslautakunta 6/2018 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tarkastuslautakunta 6/2018 Kokousaika: 28.9.2018 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, Perttulantie 20, Ypäjä Käsiteltävät asiat: Nro ( ) Asia Sivu Liite TARLA 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2018

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.9.2018 klo 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Siikaisten kunnantalo, hallituksen kokoushuone LÄSNÄ Anneli Lahtinen puheenjohtaja Leo Forss varapuheenjohtaja Matti Anttila

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina klo MULTIAN KUNTA 3/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama maanantaina 27.11.2017 klo 13.00 15.00 ASIAT 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rakennuslautakunta 4/2018

Rakennuslautakunta 4/2018 YPÄJÄN KUNTA ASIALUETTELO Rakennuslautakunta 4/2018 Kokousaika: Kokouspaikka: Käsiteltävät asiat: Tiistai 18.12.2018 klo 18.00 ( Huom! aiemmin sovittu aika muuttunut valtuuston kokouksen vuoksi) Ravintola

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta

Laihia Pöytäkirja 5/ (12) Tarkastuslautakunta Laihia Pöytäkirja 5/2018 1 (12) Aika 16.05.2018, klo 12:00-13:59 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Edellisen kokouksen pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018 1 KOKOUSAIKA 14.11.2018 klo 9:00 15.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 2 LÄSNÄ Hirvinen Esa, puheenjohtaja Niemi Pauli, varapuheenjohtaja Puurula Merja, jäsen Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sivistyslautakunta 22.05.2017 AIKA 22.05.2017 klo 18:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 6/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Maanantai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Maanantai 29.5.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta Maija-Liisa Pakisjärvi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 1. keskiviikko klo

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2019 Tarkastuslautakunta Sivu 1. keskiviikko klo ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2019 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) keskiviikko 16.1.2019 klo 18.00-20.15

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018. Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018. Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2018 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 26.11.2018 klo 10.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanhallituksen kokoushuone, Kunnanvirasto, Rautalampi Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1 (11) Tarkastuslautakunta Aika 24.01.2019 klo 15:00-16:44 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta Auran kunta Pöytäkirja 3/2018 1 ( 10) Aika 11.09.2018, klo 08:41-14:43 Paikka Käsitellyt asiat Kunnanvirasto, valtuustosali 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjantarkastajat 14 Kunnan taloudellisen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA TERVEYDENHUOLON KY. Kokousaika [Ti klo17. 00-18.50 Paikka Muonion kunnanvirasto, alakerran kahvio Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Esityslista N:o 1 25.1.2019 Asialuettelo: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Liite nro 1

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 16.4.2018 klo 18.00

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 13.9.2013 kello 13.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Majasaaren jätekeskus Mustantie 500 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019

REISJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 3/2019 1 KOKOUSAIKA 17.5.2019 klo 9:00 15:00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Hirvinen Esa, puheenjohtaja Niemi Pauli, varapuheenjohtaja Puurula Merja, jäsen Paasovaara Marko, sihteeri, tilintarkastaja

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 AIKA 05.09.2018 klo 16:00-16:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 22.2.2018 1 AIKA Torstai 22.2.2018 klo 17.00-18.37 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kuninkaalähteenkatu 14, Hovinarri PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Katri Kujanpää, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 3/ (13) Elinvoimajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Laihia Pöytäkirja 3/ (13) Elinvoimajaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen Laihia Pöytäkirja 3/2018 1 (13) Aika 19.04.2018, klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen 17 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta Sivu 15. Isonkyrön kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2018 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 15 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 9.4.2018 klo 17.10-19.11

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 07.03.2017 klo 14:00-17:20 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 3/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai 10.4.2018 klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/2019 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot