Puukauppa alueittain 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puukauppa alueittain 2013"

Transkriptio

1 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 11/2014 Puukauppa alueittain Martti Aarne Vuoden 2013 reaalinen kantohintataso 2 prosenttia edellisvuotta korkeampi Kantohinnat nousivat vuonna 2013 reaalisesti 2 prosenttia edellisvuonna maksettuihin hintoihin verrattuna. Vuositasolla tarkasteltuna mäntytukin kantohinta nousi 2 prosenttia ja kuusitukin 4 prosenttia. Myös kuitupuutavaralajien reaalinen kantohintakehitys oli niukasti plussan puolella. Puukaupan määrä nousi lähes 37 miljoonaan kuutiometriin. Kantohinnat Yksityismetsien puukaupan nimellinen kantohintataso oli viime vuonna 3 prosenttia korkeampi kuin vuonna Reaalihinnoilla tarkasteltuna kantohintojen keskimääräinen vuosimuutos oli 2,3 prosenttia (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Nousu painottui kantorahatulojen kertymisen kannalta keskeisiin puutavaralajeihin eli mänty- ja kuusitukkiin. Vuositasolla tarkasteltuna mäntytukista maksettiin 55,5 euroa (+2 % edellisvuodesta) ja kuusitukista 56,5 euroa (+4 %) kuutiometriltä. Myös kuitupuusta maksetut kantohinnat olivat reaalisesti hienoisessa nousussa. Koivukuitupuusta maksettiin prosentin verran edellisvuotta enemmän, mänty- ja kuusikuitupuun kantohintakehitys oli vain niukasti plussalla. Kantohinnat nousivat eniten maan etelä- ja länsiosissa. Eniten 13 prosenttia reaalinen kantohintataso nousi Lounais-Suomen alueella, jossa toisaalta edellisvuoden lasku oli suurin lähinnä myrskytuhopuun korjuun takia. Seuraavina olivat Häme-Uusimaa (+5 %) sekä Etelärannikko ja Pirkanmaa (molemmat +4 %). Itä- ja Pohjois-Suomessa reaaliset kantohinnat alenivat vuoteen 2012 verrattuna. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa laskua oli vajaa prosentti, Kainuussa 2 prosenttia ja Lapissa lähes 6 prosenttia. Pitkän aikavälin reaalisia hintamuutoksia voidaan tarkastella vertaamalla vuoden 2013 kantohintoja esimerkiksi vuonna 1998 maksettuihin hintoihin (kuvat 3 ja 4). Vuosi 1998 oli viimeinen vuosi, jolloin puukaupan osapuolet hakivat yhteistä hintanäkemystä. Vuonna 2013 reaaliset kantohinnat olivat keskimäärin 17 prosenttia vuoden 1998 tason alapuolella. Kuusitukki on ainoana puutavaralajina säilyttänyt reaaliarvonsa 15 vuoden tarkastelujaksolla (+3 %). Mäntytukin reaalinen kantohinta on laskenut 16 prosenttia, ja eri kuitupuutavaralajeilla lasku on vaihdellut 17 ja 44 prosentin välillä. Alueittain tarkasteltuina kantohinnat ovat pudonneet eniten Pohjois-Savon ( 19 %) ja Keski-Suomen ( 18 %) alueilla. Vastaavasti pienintä lasku on ollut Etelä- Savossa ( 7 %) ja Lapissa ( 9 %). Hankintahinnat Vuositasolla tarkasteltuina kaikkien puutavaralajien hankintahinnat nousivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ja kehitys seurasi pitkälti kantohintojen muutoksia. Hankintakauppojen mäntytukki kallistui reaalisesti edellisvuodesta 2 prosenttia ja kuusitukki 4 prosenttia. Kaikkien kuitupuutavaralajien hankintahinnat nousivat prosentin vuodesta Pitkän jakson hankintahintojen vertailussa näkyy sama trendi kuin kantohinnoissa: kuusitukin reaalihinta oli lähes vuoden 1998 tasolla ( 1 %), mutta mäntytukin hinta laski 14 prosenttia. Eri kuitupuutavaralajeilla hankintahintojen reaalilasku vaihteli välillä prosenttia. Puumäärät Yksityismetsien puukauppaa käytiin vuonna 2013 normaalivuotta selvästi vilkkaampaa tahtia. Puukaupan kokonaismäärä nousi 36,8 miljoonaan kuutiometriin, josta pystykauppojen osuus oli 85 prosenttia. Noin 2/3 pystykauppojen puusta oli peräisin uudistushakkuuleimikoista. Harvennushakkuiden osuus oli 17 prosenttia ja ensiharvennusten 14 prosenttia. Teollisuuden välitöntä puuntarvetta paremmin kuvaavat hakkuumäärät nousivat yksityismetsissä noin 44 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2013 (+8 % edellisvuodesta). Puukauppatilastoinnin kattavuutta on parannettu Puukauppatilastoinnin kattavuus on parantunut vuonna Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten lisäksi tilastointiin on tullut mukaan osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Tässä vuositilastossa näiden yritysten tiedot ovat mukana koko vuodelta Puukauppatilasto kattaa nykyään noin 90 % koko maan yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta. Lisätietoja: Aarre Peltola, p , Laatuseloste: Laatuseloste: Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2014 Finlands officiella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery

2 /m 3 vuoden 2013 rahana Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Vuodet : Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset, vuosi 2013: edellisten lisäksi osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Kuva 1. Yksityismetsien puukaupan reaaliset kantohinnat Indeksi (1/1987=100) Nimellinen kantohintaindeksi Reaalinen kantohintaindeksi Pystykauppojen puumäärä (1987=100) Vuodet : Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset, vuosi 2013: edellisten lisäksi osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Kuva 2. Yksityismetsien puukaupan nimellisen ja reaalisen kantohintatason vaihtelu Metsätilastotiedote 11/2014

3 2013/ /1998 Mäntytukki Mäntytukki Kuusitukki Kuusitukki Koivutukki Koivutukki Mäntykuitupuu Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Kuusikuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Koivukuitupuu Koivukuitupuu Kaikki keskimäärin Kaikki yhteensä Kaikki keskimäärin Muutos, % Muutos, % Vuodet : Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset, vuosi 2013: edellisten lisäksi osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Kuva 3. Reaalisten kantohintojen muutokset koko maassa keskimäärin 2013/2012 ja 2013/ /2012 1a Etelärannikko 2013/1998 1a Etelärannikko 1b Pohjanmaa 1b Pohjanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 2 Lounais-Suomi 3 Häme-Uusimaa 4 Kaakkois-Suomi 5 Pirkanmaa 6 Etelä-Savo 7 Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 6 Etelä-Savo 7 Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 8 Keski-Suomi 9 Pohjois-Savo 9 Pohjois-Savo 10 Pohjois-Karjala 10 Pohjois-Karjala 11 Kainuu 11 Kainuu 12 Pohjois-Pohjanmaa 12 Pohjois-Pohjanmaa 13 Lappi 13 Lappi Koko maa keskimäärin Koko maa keskimäärin Muutos, % Muutos, % Vuodet : Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset, vuosi 2013: edellisten lisäksi osa Suomen Sahat ry:n jäsenyrityksistä. Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Kuva 4. Reaalisen kantohintatason muutokset alueittain 2013/2012 ja 2013/1998 Puukauppa alueittain

4 Puukauppa alueittain 2013: taulukkoluettelo 1. Yksityismetsien kantohinnat hakkuutavoittain Yksityismetsien puukaupan nimellinen ja reaalinen kantohintataso Yksityismetsien hankintahinnat Yksityismetsien puukauppamäärät (pysty- ja hankintakaupat) Yksityismetsien pystykauppojen puumäärät hakkuutavoittain Yksityismetsien hankintakauppojen puumäärät Metsätilastotiedote 11/2014

5 1. Yksityismetsien kantohinnat hakkuutavoittain 2013 Alue ja Tukki Kuitupuu Pikkutukki hakkuutapa Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi /m³ Koko maa 55,5 56,5 41,5 15,9 17,8 15,8 23,1 24,6 Uudistushakkuu 57,2 57,4 42,9 17,9 19,1 17,7 25,6 25,8 Harvennushakkuu 49,2 49,1 38,6 14,7 15,6 14,3 20,6 20,8 Ensiharvennus 46,1 46,5 32,5 14,5 14,8 13,9 20,7 20,9 Hinta-alue Etelä-Suomi 56,8 57,2 40,4 16,0 18,4 15,8 23,3 24,3 Uudistushakkuu 58,2 58,0 41,4 17,4 19,7 17,2 24,5 25,3 Harvennushakkuu 50,6 50,5 38,0 15,0 16,1 14,8 19,9 22,0 Ensiharvennus 47,2 46,6 32,2 14,7 15,1 13,9 23,2... Keski-Suomi 56,1 57,2 40,7 15,7 17,9 15,8 21,6 24,5 Uudistushakkuu 58,2 58,2 42,6 17,7 19,4 17,9 24,4 25,9 Harvennushakkuu 50,1 49,8 38,7 15,0 15,8 14,7 20,5 20,9 Ensiharvennus 46,7 47,5 30,7 14,7 15,1 14,4 20,2 21,9 Savo-Karjala 54,8 55,0 41,2 15,4 16,5 15,4 21,5 22,9 Uudistushakkuu 56,7 56,2 43,1 17,5 18,0 17,5 23,7 24,4 Harvennushakkuu 48,4 46,9 38,1 14,6 14,9 14,3 20,4 20,0 Ensiharvennus 45,9 45,7 31,9 14,2 12,6 13,7 20,0 20,6 Kymi-Savo 56,6 56,5 42,9 15,8 17,8 15,7 22,1 23,8 Uudistushakkuu 58,1 57,5 44,3 17,5 19,2 17,7 23,6 24,8 Harvennushakkuu 50,8 49,1 39,0 15,2 15,8 14,5 21,0 21,2 Ensiharvennus 46,8 46,7 35,1 14,5 15,2 13,8 22,0... Etelä-Pohjanmaa 55,8 55,5 36,8 17,0 18,3 16,9 24,6 26,3 Uudistushakkuu 57,2 56,1 37,6 18,7 18,9 18,2 26,7 27,0 Harvennushakkuu 46,6 45,6 35,3 14,9 15,1 14,6 20,4 21,1 Ensiharvennus 45,9 45, ,2 14,4 14,9 21,9 21,8 Kainuu-Pohjanmaa 52,7 53,5 37,7 16,0 17,3 16,0 22,9 25,0 Uudistushakkuu 54,5 54,3 38,9 18,5 18,3 17,9 25,5 26,0 Harvennushakkuu 46,8 45, ,0 14,2 13,2 20,6 20,0 Ensiharvennus 45,0 44, ,8 10,4 13,5 19,2 18,0 Lappi 46,6 47,3-15,7 16,6 14,8 22,3 23,5 Uudistushakkuu 48,1 48,1-17,8 17,5 16,6 24,7 24,3 Harvennushakkuu 43,5 42,4-13,2 13,8 12,6 20,7... Ensiharvennus 41,1 43,3-14, ,2 18,6... Toimialue 1a Etelärannikko 54,6 54,9 40,1 15,7 17,4 15,4 23,2... Uudistushakkuu 56,5 56,0 41,0 16,7 18,7 16, Harvennushakkuu 48,4 48,0 37,5 14,8 15,8 14, Ensiharvennus 45,2 45, ,6 15,2 13, b Pohjanmaa 55,9 55,0 36,4 16,9 18,6 16,7 24,8 26,1 Uudistushakkuu 57,0 55,4 37,1 18,5 19,1 18,1 26,5 26,6 Harvennushakkuu 47,3 45, ,9 14,8 14,5 20,4... Ensiharvennus 45,3 44, , ,6 20, Lounais-Suomi 57,1 57,4 36,5 16,8 19,0 16,0 24,0 25,7 Uudistushakkuu 58,4 58,1 37,5 18,4 20,0 17,0 25,4 26,5 Harvennushakkuu 49,6 48,9 34,6 15,4 16,4 14,5 19,0... Ensiharvennus 48,1 46,3 26,5 15,1 15,6 14,6 23,4... Jatkuu Puukauppa alueittain

6 1. Jatkoa Alue ja Tukki Kuitupuu Pikkutukki hakkuutapa Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi /m³ 3 Häme-Uusimaa 56,8 57,3 41,6 15,3 18,1 15,7 22,1 24,2 Uudistushakkuu 58,3 58,1 42,9 16,4 19,6 17,4 22,8 25,1 Harvennushakkuu 51,7 51,0 38,6 14,9 16,0 14,9 20,4 22,2 Ensiharvennus 46,4 47,1 34,0 14,1 14,8 13,7 22, Kaakkois-Suomi 56,8 56,6 42,1 15,9 18,4 15,6 21,0 24,6 Uudistushakkuu 58,2 57,2 43,2 17,3 19,5 17,5 22,9 25,3 Harvennushakkuu 50,7 49,4 37,8 15,1 15,8 14,1 20,4 22,0 Ensiharvennus 46,9 46,4 36,2 14,9 15,4 13, Pirkanmaa 56,5 57,3 38,9 15,7 18,4 15,7 22,3 24,6 Uudistushakkuu 58,3 58,2 40,5 17,3 19,7 17,6 24,3 26,1 Harvennushakkuu 49,4 50,1 36,7 14,7 16,0 14,4 19,6 19,8 Ensiharvennus 46,5 47,7 29,1 15,0 15,8 14,4 21,2 22,1 6 Etelä-Savo 56,5 56,4 43,2 15,7 17,4 15,7 22,5 22,4 Uudistushakkuu 58,0 57,6 44,8 17,4 18,8 17,6 23,8 23,5 Harvennushakkuu 50,8 48,9 39,3 15,1 15,7 14,7 21,4 20,6 Ensiharvennus 46,8 46,9 34,8 14,3 15,2 13,8 22, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 55,7 55,7 36,9 17,1 18,1 16,9 24,6 26,4 Uudistushakkuu 57,2 56,5 37,7 18,8 18,7 18,3 26,8 27,2 Harvennushakkuu 46,4 45,6 35,6 14,9 15,2 14,7 20,3... Ensiharvennus 46,0 45, ,5 14,6 15,3 22,0 22,0 8 Keski-Suomi 55,8 57,0 41,8 15,7 17,4 15,9 21,4 24,4 Uudistushakkuu 58,2 58,2 43,8 18,0 19,1 18,0 23,7 25,7 Harvennushakkuu 50,3 49,5 39,2 15,2 15,7 14,8 20,7 21,3 Ensiharvennus 46,8 47,2 31,6 14,6 14,4 14,4 20,0 21,5 9 Pohjois-Savo 54,4 55,3 41,0 15,3 16,4 15,5 20,9 22,7 Uudistushakkuu 56,5 56,4 43,1 17,5 18,1 17,7 23,5 24,3 Harvennushakkuu 48,0 47,2 38,2 14,4 14,8 14,4 19,6 19,7 Ensiharvennus 46,0 45,7 31,4 14,1 11,6 13,9 18,8 20,6 10 Pohjois-Karjala 55,1 54,8 41,5 15,6 16,7 15,3 21,9 23,1 Uudistushakkuu 56,9 55,9 43,1 17,5 18,0 17,2 23,8 24,5 Harvennushakkuu 48,7 46,6 37,9 14,7 14,9 14,1 21,1 20,4 Ensiharvennus 45,9 45,6 32,6 14,2 13,6 13,4 20,6 20,7 11 Kainuu 52,3 52,8 39,2 15,5 17,3 15,1 21,4 23,2 Uudistushakkuu 54,5 53, ,8 18,6 17,5 24,3 24,4 Harvennushakkuu 47,0 45, ,3 14,1 12,9 20,4 19,8 Ensiharvennus 44,1 42, ,6 10,3 12,7 17, Pohjois-Pohjanmaa 52,9 53,9 37,0 16,2 17,3 16,4 23,6 25,8 Uudistushakkuu 54,4 54,7 38,2 18,4 18,1 18,1 25,8 26,6 Harvennushakkuu 46,5 46, ,9 14,3 13,3 20,8 20,2 Ensiharvennus 45,7 45,4-13, ,8 19, Lappi 46,6 47,3-15,7 16,6 14,8 22,3 23,5 Uudistushakkuu 48,1 48,1-17,8 17,5 16,6 24,7 24,3 Harvennushakkuu 43,5 42,4-13,2 13,8 12,6 20,7... Ensiharvennus 41,1 43,3-14, ,2 18, Hintaa ei ole ilmoitettu, koska puutavaralajin ostomäärä oli pienempi kuin 1000 m³. Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenten puukaupat sekä osan Suomen Sahat ry:n jäsenyritysten puukaupasta. Tilasto kattaa noin 90 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Toimialueet ovat Suomen metsäkeskuksen toimialueita ja hinta-alueet niistä muodostettuja suurempia kokonaisuuksia. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos 6 Metsätilastotiedote 11/2014

7 2. Yksityismetsien puukaupan nimellinen ja reaalinen kantohintataso /1995=100 Vuosi Nimellinen Vuosi- Reaalinen Vuosikantohintaindeksi muutos, % kantohintaindeksi muutos, % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 99-7, , ,3 Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Puukauppa alueittain

8 3. Yksityismetsien hankintahinnat 2013 Hinta-alue tai Tukkipuu Kuitupuu Pikkutukki toimialue Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi Koivu Mänty Kuusi /m³ Koko maa 57,9 57,4 46,6 29,8 30,9 30,6 37,4 37,1 Hinta-alue Etelä-Suomi 59,9 59,3 46,8 30,0 32,0 30,4 37,1 38,3 Keski-Suomi 59,0 57,4 46,5 30,1 30,7 31,0 36,8 35,1 Savo-Karjala 56,4 55,8 45,4 29,7 29,1 30,9 35,6 36,0 Kymi-Savo 57,6 56,3 48,4 29,9 30,7 30,6 35,4 37,4 Etelä-Pohjanmaa 55,7 54,3 41,2 29,8 30,1 30,2 35,5 36,2 Kainuu-Pohjanmaa 58,3 57, ,4 29,5 30,5 37,9 38,7 Lappi 56,0 52,6-30,1 28,7 30,7 38,1 33,9 Toimialue 1a Etelärannikko 61,5 60,3 45,9 31,1 34,0 31, ,3 1b Pohjanmaa 53,9 53, ,5 29,8 29,8 33,7 36,5 2 Lounais-Suomi 58,8 58,1 42,2 29,2 30,4 29,2 37,6 39,7 3 Häme-Uusimaa 59,6 59,1 48,2 29,9 31,1 30,6 35,3 35,2 4 Kaakkois-Suomi 57,5 56,3 49,0 29,9 30,8 30, ,9 5 Pirkanmaa 58,6 57,1 46,7 29,7 31,0 30, Etelä-Savo 57,6 56,3 48,0 29,8 30,6 30,6 35, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa 56,7 55,5 41,8 29,9 31,0 30,4 36,2 36,1 8 Keski-Suomi 59,3 57,7 46,4 30,4 30,2 31,1 36, Pohjois-Savo 56,7 56,2 45,4 30,4 29,6 31,7 35,1 36,0 10 Pohjois-Karjala 56,3 55,4 45,5 28,9 28,7 29,5 36, Kainuu 56,6 54, ,0 28,9 30,3 34,9 34,6 12 Pohjois-Pohjanmaa 58,7 57, ,5 30,3 30,6 38,4 39,1 13 Lappi 56,0 52,6-30,1 28,7 30,7 38,1 33,9... Hintaa ei ole ilmoitettu, koska puutavaralajin ostomäärä oli pienempi kuin 500 m³. Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenten puukaupat sekä osan Suomen Sahat ry:n jäsenyritysten puukaupasta. Tilasto kattaa noin 90 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Toimialueet ovat Suomen metsäkeskuksen toimialueita ja hinta-alueet niistä muodostettuja suurempia kokonaisuuksia. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos 8 Metsätilastotiedote 11/2014

9 4. Yksityismetsien puukauppamäärät (pysty- ja hankintakaupat) 2013 Hinta-alue tai Tukki Kuitupuu Pikkutukki Erikois- Kaikkiaan toimialue Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Yhteensä puutavaralajit m³ Koko maa Hinta-alue Etelä-Suomi Keski-Suomi Savo-Karjala Kymi-Savo Etelä-Pohjanmaa Kainuu-Pohjanmaa Lappi Toimialue 1 Rannikko a Etelärannikko b Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenten puukaupat sekä osan Suomen Sahat ry:n jäsenyritysten puukaupasta. Tilasto kattaa noin 90 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Toimialueet ovat Suomen metsäkeskuksen toimialueita ja hinta-alueet niistä muodostettuja suurempia kokonaisuuksia. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Puukauppa alueittain

10 5. Yksityismetsien pystykauppojen puumäärät hakkuutavoittain 2013 Alue ja Tukki Kuitupuu Pikkutukki Kaikkiaan hakkuutapa Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Yhteensä m³ Koko maa Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Hinta-alue Etelä-Suomi Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Keski-Suomi Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Savo-Karjala Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Kymi-Savo Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Etelä-Pohjanmaa Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Kainuu-Pohjanmaa Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Lappi Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Toimialue 1a Etelärannikko Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus b Pohjanmaa Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Lounais-Suomi Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Jatkuu 10 Metsätilastotiedote 11/2014

11 5. Jatkoa Alue ja Tukki Kuitupuu Pikkutukki Kaikkiaan hakkuutapa Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Yhteensä m³ 3 Häme-Uusimaa Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Kaakkois-Suomi Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Pirkanmaa Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Etelä-Savo Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Keski-Suomi Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Pohjois-Savo Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Pohjois-Karjala Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Kainuu Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Pohjois-Pohjanmaa Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Lappi Uudistushakkuu Harvennushakkuu Ensiharvennus Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenten puukaupat sekä osan Suomen Sahat ry:n jäsenyritysten puukaupasta. Tilasto kattaa noin 90 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Kauppamuodoittain esitetyt puukauppamäärät eivät sisällä erikoispuutavaralajeja. Toimialueet ovat Suomen metsäkeskuksen toimialueita ja hinta-alueet niistä muodostettuja suurempia kokonaisuuksia. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Puukauppa alueittain

12 6. Yksityismetsien hankintakauppojen puumäärät 2013 Hinta-alue tai Tukki Kuitupuu Pikkutukki Kaikkiaan toimialue Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Koivu Yhteensä Mänty Kuusi Yhteensä m³ Koko maa Hinta-alue Etelä-Suomi Keski-Suomi Savo-Karjala Kymi-Savo Etelä-Pohjanmaa Kainuu-Pohjanmaa Lappi Toimialue 1 Rannikko a Etelärannikko b Pohjanmaa Lounais-Suomi Häme-Uusimaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Lappi Puukauppatilasto sisältää Metsäteollisuus ry:n jäsenten puukaupat sekä osan Suomen Sahat ry:n jäsenyritysten puukaupasta. Tilasto kattaa noin 90 prosenttia koko maan yksityismetsien puukaupasta. Kauppamuodoittain esitetyt puukauppamäärät eivät sisällä erikoispuutavaralajeja. Toimialueet ovat Suomen metsäkeskuksen toimialueita ja hinta-alueet niistä muodostettuja suurempia kokonaisuuksia. Lähteet: Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos 12 Metsätilastotiedote 11/2014

13 Suomen virallinen tilasto Maa-, metsä- ja kalatalous 2014 Finlands officiella statistik Jord- och skogsbruk samt fi ske Offi cial Statistics of Finland Agriculture, forestry and fi shery Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos Metsätilastollinen tietopalvelu PL Vantaa Sähköposti: /hanke/3006/index.htm Puhelin ISSN Suomen virallinen tilasto (verkkojulkaisu) ISSN Metsätilastotiedote (verkkojulkaisu)

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2011 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2010 4.2.2011 Yrjö Sevola Pekka Ollonqvist Reaalinen kantohintataso nousi 8,5 prosenttia

Lisätiedot

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011

Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2012 Puukauppa metsäkeskuksittain 2011 14.2.2012 Martti Aarne Pekka Ollonqvist Vuoden 2011 reaalinen kantohintataso 5 prosenttia

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 17/2010 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2009 5.5.2010 Yrjö Sevola Pekka Ollonqvist Reaalinen kantohintataso laski 14 prosenttia

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 36/2014 Puukauppa, heinäkuu 2014 21.8.2014 Martti Aarne Heinäkuun puukauppa 1,5 miljoonaa kuutiometriä Mänty- ja kuusitukin reaaliset

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2010

Puukauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 31/2010 Puukauppa, kesäkuu 2010 14.7.2010 Aarre Peltola Puukauppa vauhdissa kesäkuussa Vaisun alkuvuoden jälkeen puukauppa ampaisi

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2011

Puukauppa, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 7/2011 Puukauppa, tammikuu 2011 11.2.2011 Martti Aarne Tammikuun puukauppa 1,0 miljoonaa kuutiometriä Teollisuus osti tammikuussa

Lisätiedot

Puukauppa, maaliskuu 2011

Puukauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2011 Puukauppa, maaliskuu 2011 8.4.2011 Martti Aarne Maaliskuun puukauppa jäi miljoonaan kuutiometriin Puukaupan hiljaiselo

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2012

Puukauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 26/2012 Puukauppa, toukokuu 2012 11.6.2012 Aarre Peltola Yksityismetsistä ostettiin toukokuussa runsaasti puuta Metsäteollisuus

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2012

Puukauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 2/2013 Puukauppa, joulukuu 2012 16.1.2013 Yrjö Sevola Vuoden 2012 puukauppa 28 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus osti joulukuussa

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2009

Puukauppa, toukokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2009 Puukauppa, toukokuu 2009 8.6.2009 Martti Aarne Toukokuun puukauppa 0,35 miljoonaa kuutiometriä Puukaupan hiljaiselo jatkui

Lisätiedot

Puukauppa, marraskuu 2012

Puukauppa, marraskuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 49/2012 Puukauppa, marraskuu 2012 14.12.2012 Yrjö Sevola Marraskuun puukauppa 2,5 miljoonaa kuutiometriä Yksityismetsien puukauppa

Lisätiedot

2,8 miljoonaa kuutiometriä. Puukaupan reipas tahti on jatkunut helmikuussa: viikoilla 6 7 puuta kertyi yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

2,8 miljoonaa kuutiometriä. Puukaupan reipas tahti on jatkunut helmikuussa: viikoilla 6 7 puuta kertyi yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat tammikuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 20.2.2001 564 Ennätysvilkas tammikuu puukaupassa Vuosi on puumarkkinoilla alkanut erittäin vilkkaasti. Tammikuun 2001 puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Puukauppa, heinäkuu 2009

Puukauppa, heinäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 33/2009 Puukauppa, heinäkuu 2009 11.8.2009 Mika Mustonen Puukauppa vähäistä heinäkuussa Metsäteollisuus osti heinäkuussa 0,4 miljoonaa

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 13/2009 Puun hinnat metsäkeskuksittain 2008 24.4.2009 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2008 reaalinen kantohintataso 14 prosenttia

Lisätiedot

kuutiometriin, mikä vastaa noin 37 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

kuutiometriin, mikä vastaa noin 37 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 16.1.2002 608 Vuoden 2001 puukauppa jäi 30 miljoonaan kuutiometriin Vuosi 2001 oli puumarkkinoilla hiljainen, vaikka marraskuun myrskyt lisäsivätkin

Lisätiedot

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 TILASTO: Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015 T I L A S T O Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014 22.1.2015

Lisätiedot

Puukauppa, tammikuu 2009

Puukauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2009 Puukauppa, tammikuu 2009 12.2.2009 Martti Aarne Puukauppa vähäistä ja hinnat laskussa tammikuussa Tammikuun puukauppa jäi

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2009

Puukauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 9/2009 Puukauppa, helmikuu 2009 13.3.2009 Martti.Aarne Helmikuun puukauppa putosi 0,5 miljoonaan kuutiometriin Teollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa, helmikuu 2010

Puukauppa, helmikuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2010 Puukauppa, helmikuu 2010 11.3.2010 Yrjö Sevola Helmikuun puukauppa vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä Puukauppa mataa, vaikka

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2009

Puukauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 27/2009 Puukauppa, kesäkuu 2009 7.7.2009 Aarre Peltola Puukauppa jatkoi mateluaan kesäkuussa Metsäteollisuuden puun ostomäärä yksityismetsistä

Lisätiedot

Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä,

Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä, Puun ostot ja hinnat syyskuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 19.10.2001 598 Syyskuun puukaupassa 50 prosentin lasku edellisvuodesta Syksyn puukauppa jatkuu edellisvuosia tuntuvasti hiljaisempaan tahtiin.

Lisätiedot

Puukauppa, elokuu 2009

Puukauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 37/2009 Puukauppa, elokuu 2009 10.9.2009 Martti Aarne Puukaupassa lieviä piristymisen merkkejä elokuussa Teollisuus osti elokuussa

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat lokakuu 2001. Puukauppa piristymässä 22.11..2001 601

Puun ostot ja hinnat lokakuu 2001. Puukauppa piristymässä 22.11..2001 601 Puun ostot ja hinnat lokakuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 22.11..2001 601 Puukauppa piristymässä Puukauppa on marraskuussa hieman vilkastunut alkusyksyn puumääriin verrattuna. Viikolla 46 teollisuus osti

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001. Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa 19.12.2001 605

Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001. Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa 19.12.2001 605 Puun ostot ja hinnat marraskuu 2001 Toimittaja: Martti Aarne 19.12.2001 605 Myrskytuhopuu on vilkastuttanut puukauppaa Koko syksyn puolivauhdilla käyneessä puukaupassa näkyi marraskuussa piristymisen merkkejä.

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006. Vuoden 2006 kantohinnat nousivat reaalisesti 1,1 prosenttia. Martti Aarne Mika Mustonen 11.4. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2006 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne Mika Mustonen 11.4.2007

Lisätiedot

Raakapuun käyttö 2010

Raakapuun käyttö 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 22/2011 Raakapuun käyttö 2010 Raakapuun käyttö 72 miljoonaa kuutiometriä 31.5.2011 Veli Suihkonen Muutettu 6.9.2011 Vuonna 2010

Lisätiedot

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2001 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne 6.2.2002 610 Reaalinen kantohintataso laski 3,3 prosenttia vuonna 2001 Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 214 37/214 3.9.214 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

Puukauppa, toukokuu 2008

Puukauppa, toukokuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, toukokuu 2008 23/2008 13.6.2008 Mika Mustonen Puukauppa piristyi toukokuussa Puukauppa piristyi hieman toukokuussa,

Lisätiedot

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä

Puukauppoja tehtiin vuoden alkuneljänneksellä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2003 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 23.4.2003 669 Puukauppa hieman viimevuotista vilkkaampaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013

Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut alueittain 2013 21/2014 23.5.2014 Elina Mäki-Simola Vuoden 2013 teollisuuspuun hakkuut 56,1 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä.

ostomäärät ovat olleet keskimäärin 2,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat maaliskuu 1999 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 6.5.1999 480 Maaliskuun puukauppa 1,8 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuuden ja puun myyjien erilaiset näkemykset puun tulevasta

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007

Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puun hinnat metsäkeskuksittain 2007 13/2008 18.4.2008 Pekka Ollonqvist Martti Aarne Vuoden 2007 kantohintataso 24 prosenttia edellisvuotta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella

Kantohinnat kääntyivät laskuun vuonna 2003, joskin vuoden loppupuolella A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2003 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 2.2.2004 708 Reaalinen

Lisätiedot

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2.

Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004. Reaalisten kantohintojen lasku 3,4 prosenttia vuonna 2004. Pekka Ollonqvist 18.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2004 Toimittajat: Martti Aarne Pekka Ollonqvist 18.2.2005 760 Reaalisten

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 213 36/213 4.9.213 Yrjö Sevola Heinäkuun hakkuut 2,2 miljoonaa kuutiometriä Metsäteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, helmikuu 214 12/214 2.4.214 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuvat

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 213 38/213 3.9.213 Yrjö Sevola Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä Teollisuuden puunhankinta vilkasta,

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2014 8/2014 10.3.2014 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 5,6 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen

Hakkuumäärien ja pystykauppahintojen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2003 Toimittaja: Esa Uotila 18.6.2004 729 Kantorahatulot lähes 1,8

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, elokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, elokuu 211 38/211 4.1.211 Elina Mäki-Simola Elokuun hakkuut 5, miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat elokuussa

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, lokakuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, lokakuu 213 46/213 2.12.213 Elina Mäki-Simola Lokakuun hakkuut,6 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, joulukuu 21 5/211 2.2.211 Elina Mäki-Simola Joulukuun hakkuut 4,5 miljoonaa kuutiometriä Joulukuussa markkinahakkuiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2012 10/2012 7.3.2012 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, huhtikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, huhtikuu 11 3/11 9..11 Elina Mäki-Simola Huhtikuun hakkuut,7 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut jatkuivat vilkkaina huhtikuussa.

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, heinäkuu 211 35/211 31.8.211 Elina Mäki-Simola Heinäkuun hakkuut 2, miljoonaa kuutiometriä Heinäkuussa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Markkinapuun hakkuut ja työvoima, tammikuu 2011 9/2011 9.3.2011 Elina Mäki-Simola Tammikuun hakkuut 4,7 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, helmikuu 11 1/11..11 Elina Mäki-Simola Helmikuun hakkuut,8 miljoonaa kuutiometriä Helmikuu oli harvinaisen kylmä koko

Lisätiedot

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011

Markkinapuun hakkuut ja työvoima, marraskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE ja työvoima, marraskuu 211 2/212 11.1.212 Elina Mäki-Simola Marraskuun hakkuut 5,3 miljoonaa kuutiometriä Poikkeukselliset korjuukelit

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2012

Puun energiakäyttö 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 15/2013 Puun energiakäyttö 2012 18.4.2013 Esa Ylitalo Metsähakkeen käyttö uuteen ennätykseen vuonna 2012: 8,3 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008

Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2008 25/2009 24.6.2009 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos laski 97 euroon hehtaarilta

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, syyskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE n hakkuut ja työvoima, syyskuu 214 4/214 4.11.214 Elina Mäki-Simola Syyskuun hakkuut,3 miljoonaa kuutiometriä Hakkuut ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus

Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 19/2014 Puun käyttö 2013: Metsäteollisuus 16.5.2014 Jukka Torvelainen Martti Aarne Metsäteollisuuden raakapuun käyttö nousi 64,5

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010

Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2010 27/2011 22.6.2011 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 88 euroa hehtaarilta Vuonna

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 23/2010 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2009 28.5.2010 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825

Puukauppa toukokuu 2006. Puukauppa piristyi toukokuussa. kuusitukki ennätyshinnoissa 9.6.2006 825 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 9.6.2006 825 Puukauppa piristyi toukokuussa kuusitukki ennätyshinnoissa

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012

Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2012 27/2013 11.6.2013 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos 80 euroa hehtaarilta Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla

Kantohintojen aleneminen edellisvuodesta. Reaalisesti pudotusta oli 4 prosenttia. nousivat ainoastaan Ahvenanmaalla A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2004 Toimittaja: Esa Uotila 31.5. 2005 775 Kantohintojen lasku pudotti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta.

Puun ostot ja hinnat huhtikuu Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa. Päivitetyt tiedot metsätilaston taskujulkaisusta. Puun ostot ja hinnat huhtikuu 2000 Toimittajat: Martti Aarne Kaarina Linna 24.5.2000 529 Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887

Puukauppa Syyskuu 2007. Tukkipuun hinnat loivassa laskussa 16.10.2007 887 A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa Syyskuu 2007 Toimittaja: Mika Mustonen 16.10.2007 887 Tukkipuun hinnat loivassa laskussa Puukauppa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806

Puukauppa tammikuu 2006. Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa 17.2.2006 806 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa tammikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.2.2006 806 Kuitupuun hinnat laskivat tammikuussa Metsäteollisuus

Lisätiedot

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta

kuutiometriä, joka ylittää viime vuoden vastaavan jakson ostomäärän viidellä prosentilla. Puun hintojen lasku pysähtyi alkuvuodesta A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa maaliskuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 16.4.2004 717 Kuitupuun hinnat ennätyksellisen alhaalla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727

Puukauppa toukokuu 2004. Puun hintojen lasku pysähtynyt 17.6.2004 727 A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa toukokuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 17.6.2004 727 Puun hintojen lasku pysähtynyt Metsäteollisuuden

Lisätiedot

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia.

markkinatilanteen takia kuusitukin asema bruttokantorahojen tuottajana vahvistui entisestään ja oli 40 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Bruttokantorahatulot metsäkeskuksittain 2005 Toimittaja: Esa Uotila 12.4.2006 816 Bruttokantorahatulot 1,6

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2011

Metsämaan omistus 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa.

Puun hintojen nousun vauhdittama puukauppa jatkui vilkkaana marraskuussa. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Puukauppa marraskuu 2004 Toimittaja: Mika Mustonen 17.12.2004 751 Hintojen nousu piristi puukauppaa Puun

Lisätiedot

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana. Metsäteollisuuden viikoittaiset ostomäärät olivat 1,1 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Puun ostot ja hinnat syyskuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Kaarina Linna 22.10.1997 410 Metsäteollisuus osti syyskuussa lähes 6 miljoonaa kuutiometriä puuta Puukauppa kävi syyskuussa erittäin vilkkaana.

Lisätiedot

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina.

Puukauppaa on käyty tasaista mutta verkkaista tahtia vuoden alkukuukausina. A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa helmikuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 16.3.2006 811 Puukauppa vähentynyt 40 prosenttia alkuvuonna

Lisätiedot

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 28/2012 Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kustannukset 2011 13.6.2012 Marja-Liisa Juntunen Helena Herrala-Ylinen Metsänhoito-

Lisätiedot

Puun energiakäyttö 2010

Puun energiakäyttö 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2011 Puun energiakäyttö 2010 3.5.2011 Esa Ylitalo Metsähaketta käytettiin lähes 7 miljoonaa kuutiometriä Lämpö- ja voimalaitoksissa

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2012

Metsä sijoituskohteena 1983 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 35/2013 Metsä sijoituskohteena 1983 2012 27.8.2013 Esa Uotila Puuntuotannon sijoitustuotto 2 prosenttia vuonna 2012 Yksityismetsien

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Puukauppa heinäkuu Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa heinäkuu 2005 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Martti Aarne 17.8.2005 785 Puukauppa lähes pysähdyksissä heinäkuussa

Lisätiedot

Metsä sijoituskohteena 1983 2009

Metsä sijoituskohteena 1983 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 34/21 Metsä sijoituskohteena 198329 11.8.21 Esa Uotila Antrei Lausti Puuntuotannon sijoitustuotto vuonna 29 edelleen miinuksella

Lisätiedot

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä

Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui lokakuussa, jolloin metsäteollisuus osti yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat lokakuu 1997 Toimittajat: Eero Mikkola Irma Kulju 18.11.1997 413 Puukaupassa ennätysvauhti lokakuussa Puukauppa on käynyt tänä syksynä ennätyksellisen vilkkaana. Syksyn puukauppa huipentui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä

noin kymmenesosa. Koko vuoden kertymää painoi alkuvuoden hiljainen puukauppa, ja huonoista korjuukeleistä A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa Joulukuu 2006 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Mika Mustonen 15.1.2006 850 Vuoden 2006 puukauppa 32,4 miljoonaa kuutiometriä

Lisätiedot

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei

Metsäteollisuus osti lokakuussa puuta yksityismetsistä 4,5 miljoonaa kuutiometriä. Se on viidenneksen enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei A JI JE = I J JEA @ JA Puukauppa lokakuu 2004 A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Yrjö Sevola 17.11.2004 747 Puukauppa vieläkin vaisua Metsäteollisuus osti

Lisätiedot