Kansainvälisen kaupan valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 27. toukokuuta 2013 klo ja 28. toukokuuta 2013 klo ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälisen kaupan valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 27. toukokuuta 2013 klo ja 28. toukokuuta 2013 klo ja"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA_PV(2013)0527_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 27. toukokuuta 2013 klo ja 28. toukokuuta 2013 klo ja BRYSSEL Puheenjohtaja Daniel Caspary avasi kokouksen maanantaina 27. toukokuuta 2013 klo Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sellaisena kuin se on esitettynä tässä pöytäkirjassa lukuun ottamatta kohtia 20 ja 24, jotka käsiteltiin käänteisessä järjestyksessä. 2. Puheenjohtajan ilmoitukset Kokous lähetettiin suljetuin ovin käsiteltyjä osuuksia lukuun ottamatta suoratoistolähetyksenä. Luettelo vastaanotetuista kirjeistä jaettiin osanottajille. 3. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta: huhtikuuta 2013 PV PE v01-00 Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin. 4. EU:n ja Singaporen kauppasuhteet INTA/7/12691 Keskustelu Singaporen EU:n suurlähettilään Eng Chuan Ongin kanssa EU:n ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta Puheenvuorot: Daniel Caspary, H.E. Ong Eng Chuan, Syed Kamall, David Martin, Metin Kazak, Paul Murphy, Rupert Schlegelmilch (Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto). PV\ doc PE v01-00 Moninaisuudessaan yhtenäinen

2 5. Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivinen hallinnointi ja monta aluetta kattava musiikkiteosten oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla INTA/7/11465 ***I 2012/0180(COD) COM(2012)0372 C7-0183/2012 Valmistelija: Helmut Scholz (GUE/NGL) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Vastaava: JURI Marielle Gallo (PPE) PR PE v01-00 DT PE v01-00 Lausunto: INTA, ITRE, IMCO, CULT Tarkistusten käsittely Tarkistusten jättämisen määräaika: 3. toukokuuta 2013 klo Puheenvuorot: Daniel Caspary, Helmut Scholz, Amelia Andersdotter, Liane Wildpanner (Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto). 6. Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentäminen INTA/7/12354 ***I 2012/0366(COD) COM(2012)0788 C7-0420/2012 Valmistelija: Metin Kazak (ALDE) PA PE v01-00 Vastaava: ENVI Linda McAvan (S&D) PR PE v03-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 AM PE v01-00 Lausuntoluonnoksen käsittely Puheenvuorot: Daniel Caspary, Metin Kazak, Maria Correa Zamora, Henri Weber, Syed Kamall, Paul Murphy, Bernd Lange, Andrzej Rys (Euroopan komission terveys- ja kuluttajaasioiden pääosasto). 7. Euroopan komission esitys pk-yritysten kansainvälistymisestä annetun tiedonannon täytäntöönpanosta Puheenvuorot: Daniel Caspary, Signe Ratso (Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto), Didier Herbert (Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto), Jan Zahradil, Helmut Scholz, Joanna Drake (Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto). 8. Koordinaattoreiden kokous PE v /16 PV\ doc

3 8.1. Puheenjohtajan ilmoitukset ja päätökset Ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan välisestä toimivaltaristiriidasta keskustellaan myöhemmässä kokouksessa puheenjohtaja Moreiran läsnä ollessa. CCC:lle osoitetun kirjeen luonnos jäsennellystä vuoropuhelusta komission jäsenen kanssa viimeistellään 28. toukokuuta kansainvälisen kaupan valiokunnassa käydyn keskustelun pohjalta. Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle osoitettu kirje laaditaan viimeistään 31. toukokuuta klo 12, jotta voidaan vaikuttaa 110 artiklan mukaisesti laadittuun valiokunnan päätöslauselmaesitykseen aiheesta Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö (2013/2606(RSP)). Kahden asiantuntijakokouksen jälkeen, joihin kansainvälisen kaupan valiokunnan sihteeristö osallistuu, jälkeen komissio järjestää viikolla 28 teknisen tilannekatsauksen komission ehdottamista delegoiduista säädöksistä uuden GSP-asetuksen mukaisesti. Katsauksessa komissio pyrkii selittämään ehdotusten metodologiaa ja tausta-ajatuksia ja näin helpottamaan menettelyä, kun delegoidut säädökset saapuvat parlamenttiin. Kutsutaan autoteollisuuden Euroopan autonvalmistajien yhdistyksen edustajia, tuottaja ja ammattiliittoja toiseen sidosryhmien kanssa käytävään keskusteluun aiheesta CARS toimintasuunnitelma: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus (2013/2062(INI)). Kokous järjestetään mahdollisesti kesäkuussa. Kutsutaan Turkin kauppapolitiikan ylin johtaja johonkin tulevista kansainvälisen kaupan valiokuntien kokouksista esittelemään Turkin näkemyksiä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välistä transatlanttista kauppaa koskevista neuvotteluista. Laaditaan seuraavat kansainvälisen kaupan valiokunnan päätöslauselmat: 1. EU:n ja Taiwanin kauppasuhteet (ainoastaan sijoitustoimintaa koskeva osa). Alustava luonnos jaettiin koordinaattoreille maaliskuussa Kiinan kanssa sijoitustoiminnasta käytävät neuvottelut. Aiheesta keskustellaan kansainvälisen kaupan valiokunnan Kiinaa koskevan seurantaryhmän kokouksessa 6. kesäkuuta. Molempien päätöslauselmien aikataulun tulisi olla sama ja ne pitäisi hyväksyä ennen kuin neuvosto hyväksyy neuvotteluvaltuutuksen EU:n ja Kiinan välisestä investointisopimuksesta. Yllämainittuja päätöslauselmia koskevista aikatauluista päätetään seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa. Järjestetään mahdollisesti syyskuussa keskustelu Venäjän edustajan kanssa Venäjän ensimmäisen WTO:n jäsenyysvuoden päättymisen yhteydessä Oikeudelliset näkökohdat Ei ollut Esittelijöiden nimittäminen päätökset noudatettavasta menettelystä PV\ doc 3/16 PE v01-00

4 MIETINNÖT Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle INTA/7/12673 ***I 2013/0128(COD) COM(2013)0242 C7-0119/2013 Vastaava: INTA Lausunto: AFET, BUDG Päätökset noudatettavasta menettelystä Esittelijän nimittäminen Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen Esittelijöiden nimittäminen päätökset noudatettavasta menettelystä LAUSUNNOT Puitesopimuksen tekeminen Euroopan unionin ja Kosovon välillä yleisistä periaatteista Kosovon osallistumiselle Euroopan unionin ohjelmiin INTA/7/12543 *** 2013/0115(NLE) COM(2013)0219 Vastaava: AFET Päätökset noudatettavasta menettelystä Valmistelijan nimittäminen Päätös: Ei anneta lausuntoa Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekeminen INTA/7/12573 *** 2013/0120(NLE) COM(2013)0230 Vastaava: AFET Päätökset noudatettavasta menettelystä Valmistelijan nimittäminen Päätös: Ei anneta lausuntoa Uuden Euroopan komission jäsenen nimittäminen Kroatian edustaja Neven Mimica (HR) INTA/7/12640 * 2013/0806(NLE) N7-0062/2013 C7-0118/2013 Vastaava: AFCO Päätökset noudatettavasta menettelystä Valmistelijan nimittäminen PE v /16 PV\ doc

5 Päätös: Ei anneta lausuntoa Maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen hyväksyminen INTA/7/12586 *** 2013/0127(NLE) COM(2013)0239 Vastaava: ENVI Matthias Groote (S&D) Päätökset noudatettavasta menettelystä Valmistelijan nimittäminen Päätös: Ei anneta lausuntoa EU:n avaruusteollisuuspolitiikka Talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla INTA/7/ /2092(INI) COM(2013)0108 Vastaava: ITRE Päätökset noudatettavasta menettelystä Valmistelijan nimittäminen Päätös: Ei anneta lausuntoa Yhteisön tullikoodeksin soveltamisen alkamispäivämäärä INTA/7/12443 ***I 2013/0104(COD) COM(2013)0193 C7-0096/2013 Vastaava: IMCO Päätös: Perutaan lausunto, josta on sovittu aiemmin, ja annetaan yksi piste takaisin PPEryhmälle Seurantaryhmät Päätös: Ei ollut Valiokunta-aloitteiset mietinnöt Päätös: Ei ollut Kuulemistilaisuudet Päätökset: Vahvistetaan, että seuraavat neljä asiantuntijaa kutsutaan kauppaa ja ruoan turvallisuutta koskevaan kuulemistilaisuuteen, joka pidetään kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksen yhteydessä 10. heinäkuuta 2013 ( ): Olivier de Schutter, YK:n erityisraportoija aiheesta Oikeus ravintoon ; Evan Rogerson, johtaja, maatalouden ja hyödykkeiden yksikkö, (WTO); kaupasta ja markkinoista vastaavan yksikön tai maatalouden kehittämistalouden yksikön asiantuntija, FAO; ja professori Ingo Pies, Martti Luther -yliopisto Halle-Wittenberg. PV\ doc 5/16 PE v01-00

6 Järjestetään kuulemistilaisuus sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän lainsäädännön soveltamisesta kahdenvälisissä kauppasopimuksissa (alustavasti) marraskuussa Valtuuskunnat Päätös: Ratkaisematta olevan kysymyksen valtuuskunnan lähettämisestä Indonesian Balilla pidettävään parlamentaariseen konferenssiin ja WTO:ta käsittelevään yhdeksänteen ministerikokoukseen (2. 6. joulukuuta 2013) osalta päätettiin, että puheenjohtaja pyytää tapaamista puhemiehen kanssa ja pyytää, että puheenjohtajakokouksen päätös kumotaan. Kansainvälisen kaupan koordinaattorit osallistuvat myös kokoukseen Tutkimukset ja seminaarit Päätös: Vahvistetaan kaupan suojatoimea koskevan seminaarin/kuulemistilaisuuden ajankohta syys lokakuulle 2013 ja kutsutaan tilaisuuteen sama kaupan suojatoimiuudistuksen asiantuntijaryhmä, josta on jo tehty päätös Tiedoksi saadut asiakirjat Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi huumausaineiden lähtöaineita koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen sopimuksen tekemisestä (COM(2013)0004) Yhteinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle Kosovon edistymisestä joulukuussa 2012 kokoontuneen neuvoston päätelmissä mainituissa asioissa ajatellen mahdollista päätöstä vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisesta JOIN(2013)0008 Vastaava: AFET Lausunto: INTA, AGRI Komission tiedonanto Euroopan parlamentille: Kymmenes kertomus Vuoden 2012 yleiskatsaus unionin ulkopuolisten maiden Euroopan unionia vastaan kohdistamiin kaupan suojatoimiin COM(2013)0217 Vastaava: INTA Yhteinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Macaon erityishallintoalue Vuosikertomus 2012 JOIN(2013)0009 Vastaava: AFET Lausunto: INTA Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Kauppa ja pahimmat lapsityövoiman muodot SWD(2013)0173 PE v /16 PV\ doc

7 Vastaava: INTA Lausunto: DEVE, EMPL, FEMM Päätös: Komissiota pyydetään esittelemään yksiköidensä valmisteluasiakirja tulevassa kansainvälisen kaupan valiokunnan kokouksessa Komission lausunto Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan a alakohdan nojalla Euroopan parlamentin tarkistuksista neuvoston kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta COM(2013) Neuvoston päätös ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamiseen 2013/ Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta CES2363/2012, TEN/502, 2012/0288 (COD) Neuvoston päätös N:o /2013/EU Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro Välimeri-sopimuksen 9 ja 11 artiklassa tarkoitettujen teollisuustuotteita koskevien määräysten täytäntöönpanoa koskevasta EU Algeriaassosiaatiokomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta 2013/ Neuvoston päätös N:o /2013/EU itäisen ja eteläisen Afrikan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteista tehdyssä väliaikaisessa sopimuksessa määrättyjen talouskumppanuussopimuskomitean, tulliyhteistyökomitean ja yhteisen kehityskomitean työjärjestyksen hyväksymisestä esitettävästä Euroopan unionin kannasta 2013/ Komission tiedonanto Euroopan parlamentille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti Neuvoston PV\ doc 7/16 PE v01-00

8 kanta teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseen COM(2013) Muut asiat Ei muita asioita Seuraava kokous 17. kesäkuuta 2013 (Bryssel) 28. toukokuuta 2013 klo Puheenjohtaja Vital Moreira avasi kokouksen tiistaina 28. toukokuuta 2013 klo Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsy unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevat menettelyt INTA/7/09334 ***I 2012/0060(COD) COM(2012)0124 C7-0084/2012 Esittelijä: Daniel Caspary (PPE) DT PE v01-00 Vastaava: INTA* Lausunto: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI Työasiakirjan käsittely Puheenvuorot: Vital Moreira, Daniel Caspary, Bernd Lange, Robert Sturdy, Rupert Schlegelmilch (Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto), Joaquim Nunes de Almeida (Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto), Cristina Muscardini. 10. Tiettyihin maataloustuotteiden jalostuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettava kauppajärjestelmä INTA/7/12116 ***I 2013/0063(COD) COM(2013)0106 C7-0048/2013 Valmistelija: Albert Deß (PPE) PA PE v01-00 Vastaava: AGRI Paolo De Castro (S&D) PR PE v01-00 Lausuntoluonnoksen käsittely Puheenvuorot: Albert Deß, Bernd Lange, Salvatore d'acunto (Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto). *** Koneäänestys *** klo Komission ensimmäinen vuosikertomus Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden vientiluottolaitosten toiminnasta INTA/7/11265 PE v /16 PV\ doc

9 2012/2320(INI) Esittelijä: Yannick Jadot (Verts/ALE) PR PE v01-00 AM PE v01-00 Vastaava: INTA Mietintöluonnoksen hyväksyminen Tarkistusten jättämisen määräaika: 6. toukokuuta 2013 klo Äänestyksen tulokset: Hyväksytyt tarkistukset: CAM 1, AM 18, CAM 2, CAM 3, CAM 4, CAM 5, CAM 8, AM 48, AM 50, CAM 6, AM 1, AM 2, AM 4, AM 7, CAM 7. Hylätyt tarkistukset: AM 15, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 3, 5, 6, 8. Rauenneet tarkistukset: AM 12, 26, 31, 42, 51, 9. Peruutetut tarkistukset: AM 13, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 41, 43, 44, 52, 54, 53, 11, 10. Päätös: Mietintöluonnos hyväksyttiin näin muutettuna äänin 28 puolesta, 1 vastaan ja 0 tyhjää. 12. Euroopan yhteisön ja Keski-Afrikan ensivaiheen talouskumppanuussopimus INTA/7/00113 *** 2008/0139(NLE) 14757/2012 C7-0369/2012 Esittelijä: David Martin (S&D) PR PE v01-00 AM PE v02-00 Vastaava: INTA Lausunto: DEVE Judith Sargentini (Verts/ALE) AD PE v03-00 AM PE v01-00 Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä) Tarkistusten jättämisen määräaika: 26. huhtikuuta 2013 klo Äänestyksen tulokset: Hylätyt tarkistukset: 1, 2. Päätös: Suositusluonnos hyväksyttiin äänin 24 puolesta, 3 vastaan ja 2 tyhjää. 13. Neuvoston päätöksen 2000/125/EY muuttaminen ( rinnakkaissopimus ) INTA/7/09486 *** 2012/0098(NLE) 05975/2013 C7-0071/2013 Esittelijä: Vital Moreira (S&D) PR PE v01-00 Vastaava: INTA Lausunto: ITRE Päätös: ei lausuntoa IMCO Päätös: ei lausuntoa TRAN Päätös: ei lausuntoa Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä) Tarkistusten jättämisen määräaika: 6. toukokuuta 2013 klo Äänestyksen tulokset: Ei tarkistuksia Päätös: Suositusluonnos hyväksyttiin äänin 28 puolesta, 0 vastaan ja 1 tyhjä. PV\ doc 9/16 PE v01-00

10 14. Päätöksen 97/836/EY muuttaminen ( vuoden 1958 tarkistettu sopimus ) INTA/7/09490 *** 2012/0099(NLE) 05978/2013 C7-0069/2013 Esittelijä: Vital Moreira (S&D) PR PE v01-00 Vastaava: INTA Lausunto: ITRE Päätös: ei lausuntoa IMCO Päätös: ei lausuntoa TRAN Päätös: ei lausuntoa Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä) Tarkistusten jättämisen määräaika: 6. toukokuuta 2013 klo Äänestyksen tulokset: Ei tarkistuksia Päätös: Suositusluonnos hyväksyttiin äänin 28 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää. 15. Useammankeskistä palvelusopimusta koskevien neuvottelujen aloittaminen INTA/7/ /2583(RSP) Vastaava: INTA Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen Tarkistusten jättämisen määräaika: 6. toukokuuta 2013 klo RE PE v02-00 AM PE v01-00 Äänestyksen tulokset: Hyväksytyt tarkistukset: 1, 2, 9, 12 (kohta kohdalta -äänestys, toinen osa hyväksyttiin), 14 (kohta kohdalta -äänestys, toinen osa hyväksyttiin), 21, 22 suull. tark., 23, 35, CAM 1, CAM 2 (kohta kohdalta -äänestys, ensimmäinen ja kolmas osa hyväksyttiin), 5765, CAM 4 Hylätyt tarkistukset: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (kohta kohdalta -äänestys, ensimmäinen osa hylättiin), 14 (kohta kohdalta -äänestys, ensimmäinen osa hylättiin), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, CAM 2 (kohta kohdalta -äänestys, toinen osa hylättiin), CAM 3, 51, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 77 Rauenneet tarkistukset: 38, 41, 43, 48, 71, 73 Peruutetut tarkistukset: 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 52, 61, 72, 74 Päätös: Päätöslauselmaesitysluonnos hyväksyttiin näin muutettuna äänin 25 puolesta, 5 vastaan ja 0 tyhjä. 16. Talousarvio 2014 valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten INTA/7/ /2017(BUD) Valmistelija: Peter Šťastný (PPE) Vastaava: BUDG Anne E. Jensen (ALDE) Lausuntoluonnoksen hyväksyminen Tarkistusten jättämisen määräaika: 26. huhtikuuta 2013 klo Äänestyksen tulokset: PA PE v01-00 AM PE v01-00 PE v /16 PV\ doc

11 Hyväksytyt tarkistukset: 1 (kohta kohdalta -äänestys, ensimmäinen osa hyväksyttiin), 3, 5, 7, 9, 10 Hylätyt tarkistukset: 1 (kohta kohdalta -äänestys, toinen osa hylättiin), CAM 1, 4, 8 Peruutetut tarkistukset: 2, 6 Päätös: Lausuntoluonnos hyväksyttiin näin muutettuna äänin 25 puolesta, 2 vastaan ja 3 tyhjää. 17. Suositukset neuvostolle, komissiolle ja EUH:lle EU:n ja Malesian kumppanuusja yhteistyösopimuksesta käytävistä neuvotteluista INTA/7/ /2052(INI) Valmistelija: Niccolò Rinaldi (ALDE) Vastaava: AFET Emilio Menéndez del Valle (S&D) Lausuntoluonnoksen hyväksyminen Tarkistusten jättämisen määräaika: 3. toukokuuta 2013 klo Äänestyksen tulokset: Hyväksytyt tarkistukset: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 15, 18, 19, 23, 25, 26. Hylätyt tarkistukset: 10, 11, 12, 13, 14, 29; kompromissitarkistus 1. Rauenneet tarkistukset: 3, 4, 7, 16, 20, 21, 24. Peruutetut tarkistukset: 17, 22, 27, 28. PA PE v01-00 AM PE v01-00 PR PE v01-00 AM PE v01-00 Päätös: Lausuntoluonnos hyväksyttiin näin muutettuna äänin 25 puolesta, 4 vastaan ja 0 tyhjää. *** Koneäänestys päättyy*** 18. Kulutustavaroiden turvallisuus INTA/7/11992 ***I 2013/0049(COD) COM(2013)0078 C7-0042/2013 Valmistelija: Cristiana Muscardini (ECR) Vastaava: IMCO Christel Schaldemose (S&D) Keskustelu Puheenvuorot: Vital Moreira, Cristina Muscardini, Franziska Keller, Despina Spanou (Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto), Salvatore Iacolino. 19. Huumausaineiden lähtöaineita koskeva Euroopan unionin ja Venäjän federaation välinen sopimus INTA/7/11716 *** 2013/0005(NLE) COM(2013)0004 Esittelijä: Franck Proust (PPE) Vastaava: INTA PV\ doc 11/16 PE v01-00

12 Lausunto: ENVI, JURI, LIBE Ensimmäinen keskustelu Puheenvuorot: Vital Moreira, Franck Proust, Salvatore Iacolino, Paola Mazzarini (Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto). 20. Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin muuttaminen (epäsuora maankäytön muutos) INTA/7/11010 ***I 2012/0288(COD) COM(2012)0595 C7-0337/2012 Valmistelija: Josefa Andrés Barea (S&D) PA PE v01-00 AM PE v01-00 Vastaava: ENVI* Corinne Lepage (ALDE) PR PE v01-00 Tarkistusten käsittely Tarkistusten jättämisen määräaika: 3. toukokuuta 2013 klo Puheenvuorot: Vital Moreira, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Catherine Bearder, Paul Murphy, Bernd Lange, Albert Deß, Hans Van Steen (Euroopan komission energian pääosasto). 21. Keskustelu kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Karel De Guchtin kanssa komission vuosien 2013 ja 2014 työohjelmasta (jäsennelty vuoropuhelu) Puheenvuorot: Vital Moreira, Karel De Gucht (komission jäsen), Daniel Caspary, Bernd Lange, Silvana Koch-Mehrin, David Campbell, William Darmouth. Puheenjohtaja Vital Moreira avasi iltapäivän istunnon tiistaina 28. toukokuuta 2013 klo Kokoushuone: Altiero Spinelli (1G-3) Yhdessä WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ohjauskomitean kanssa 22. Katsaus WTO:n viimeaikaiseen kehitykseen INTA/7/12694 Keskustelu Maailman kauppajärjestön varapääjohtajan Rufus Yerxan kanssa Puheenvuorot: Vital Moreira, Lord Harrison (Yhdistynyt kuningaskunta), Rufus Yerxa (WTO), Hugo Napoleão (Brasilia), Catherine Bearder, Franziska Keller, Helmut Scholz, William Darmouth, David Martin. 23. Kaupan tulevaisuus: lähentymisen asettamat haasteet INTA/7/12695 Keskustelu WTO:n pääjohtajan Pascal Lamyn koolle kutsuman kaupan tulevaisuuden määrittelemistä käsittelevän korkean tason paneelin selonteosta PE v /16 PV\ doc

13 Puheenvuorot: Vital Moreira, Reinhard Quick (BusinessEurope), Ditte Juul-Joergensen (Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto), Helmut Scholz, Franziska Keller, Albert Deß, Niccolò Rinaldi, Lord Harrison (Yhdistynyt kuningaskunta), Michael Nazal (Jordania). 28. toukokuuta 2013 klo * * * 24. CARS toimintasuunnitelma: Vahva, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalainen autoteollisuus INTA/7/ /2062(INI) COM(2012)0636 Valmistelija: Maria Badia i Cutchet (S&D) Vastaava: ITRE Franck Proust (PPE) Ensimmäinen keskustelu Puheenvuorot: Maria Badia i Cutchet, Vital Moreira, Bernd Lange, Catherine Bearder, Paul Murphy, Phillipe Jean (Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto). 25. Cariforumin ja EU:n parlamentaarisen sekavaliokunnan kokous INTA/7/12481 Selonteko valtuuskuntamatkasta Port of Spainiin, Trinidad ja Tobagoon huhtikuuta 2013 Puheenvuorot: Vital Moreira, David Martin, Santiago Fisas Ayxela, Niccolò Rinaldi. 26. Käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen nykytilanne INTA/7/04325 Keskustelu Puheenvuorot: Vital Moreira, David Martin. 27. Seurantaryhmien toiminta INTA/7/08162 Keskustelu Puheenvuorot: Vital Moreira, Bernd Lange, Maria Badia i Cutchet, Josefa Andrés Barea, Helmut Scholz. 28. Muut asiat 29. Seuraava kokous / Seuraavat kokoukset 17. kesäkuuta 2013 klo (Bryssel) 18. kesäkuuta 2013 klo ja (Bryssel) PV\ doc 13/16 PE v01-00

14 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/prezidijs/biuras/elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Vital Moreira (2,3), Cristiana Muscardini (1,2,3), Robert Sturdy (2), Paweł Zalewski (2) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Laima Liucija Andrikienė (2), Daniel Caspary (1,2,3), María Auxiliadora Correa Zamora (1,2), Christofer Fjellner (2), Franck Proust (2), Godelieve Quisthoudt-Rowohl (2), Peter Šťastný (2), Iuliu Winkler (1,2), Maria Badia i Cutchet (1,2,3), Andrea Cozzolino (2), George Sabin Cutaş (2,3), Bernd Lange (1,2,3), David Martin (1,2,3), Henri Weber (1,2), Metin Kazak (1,2), Niccolò Rinaldi (2,3), Franziska Keller (1,2,3), David Campbell Bannerman (1,2), Jan Zahradil (1,2), William (The Earl of) Dartmouth (2,3), Paul Murphy (1,2,3), Helmut Scholz (1,2,3) Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/póttagok/sostituti/plaatsvervangers/zastępcy/membros suplentes/supleanţi/náhradníci/namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter Albert Deß (1,2,3), Salvatore Iacolino (2), Elisabeth Köstinger (2,3), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Josefa Andrés Barea (3), Mario Pirillo (2), Catherine Bearder (2,3), Silvana Koch-Mehrin (2), Marietje Schaake (2), Amelia Andersdotter (1,2), Syed Kamall (1) 187 (2) Marie-Christine Vergiat, Paul Rübig, Santiago Fisas Ayxela 193 (3) 49 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/punt fuq l-aġenda/agendapunt/punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/ Točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ Tarkkailijat/Observatörer Присъствал на/presente el/přítomný dne/til stede den/anwesend am/viibis(id) kohal/παρών στις/present on/présent le/presente il/piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/preżenti fi/aanwezig op/obecny dnia/presente em/prezent/prítomný dňa/navzoči dne/läsnä/närvarande den: (1) (2) PE v /16 PV\ doc

15 По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/fuq stedina tal-president/ Op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Sven Michael Ott Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Rupert Schlegelmilch, G. Riebling, J. Valls, Liane Wildpanner, A. Ribokas, M. Brennan, G. Hadrien, Fiona Duthie, Tzonka Iotzova,Jorge Vitorino, B. Norcross, Aleksandra Hebda, Despina Spanou, Peter Bischoff-Everding, H. Ingels, Rada Chehlarova, Gabriela Girasu, Martin Chudej, Andrzej Rys, Signe Ratso, Didier Herbert, Joaquim Nunes de Almeida, Salvatore d'acunto, Paola Mazzarini, Hans Van Steen, Ditte Juul-Loergensen, Phillipe Jean Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/más intézmények/ Istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/druge institucije/muut toimielimet/andra institutioner/organ Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti oħra/andere aanwezigen/ Inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/gruppernas sekretariat PPE S&D ALDE ECR Verts/ALE GUE/NGL EFD NI Piero Rizza, Botond Torok-Illyes, Joanna Warchol Barbara Melis, Myriam Gistelink, Christopher Williams Ursa Pondelek Alex Boyd, Jolana Mungengova Martin Köhler, Gaby Küppers, Chiara Miglioli Paul-Emile Dupret, Tanja Niemeier PV\ doc 15/16 PE v01-00

16 Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Marc Jutten Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/főtitkári hivatal/kabinett tas- Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG INTE DG NS DG ITEC Roberto Bendini, Elfriede Bierbrauer Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/Wydział prawny/ Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/pravna služba/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Daniel Warin Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/segreteria della commissione/komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Alberto Rodas, Martti Kalaus, Heikki Suortti, Helena Halldorf-Romero, Leon Peijnenburg, Nicolas Dorgeret, Myriam Korteweg, Mindaugas Kojelis, June O'Keeffe, Remy Pierot, Gian Franco Chianale, Felix Lutz, Lucrezia Tuis, Maria Rocio Rodrigo Munoz, Joanna Karolczyk, Marju Tuuling, Agnieszka Piekarska, Zivile Urbonaviciute, Urszula Procner, Marianne Ala-Huikku, Andrea Kralova, Torsti Kinnunen (trainee) Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Ana Cristina Rodrigues, Lenka Dubarre * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/viċi President/Ondervoorzitter/ Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/funzionario/ Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman PE v /16 PV\ doc

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 25. lokakuuta 2010 klo 16.15 18.30 ja 26. lokakuuta 2010 klo 9.00 12.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 25. lokakuuta 2010 klo 16.15 18.30 ja 26. lokakuuta 2010 klo 9.00 12. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta SEDE_PV(2010)10_25-v01-00 PÖYTÄKIRJA Kokous 25. lokakuuta 2010 klo 16.15 18.30 ja 26. lokakuuta 2010 klo 9.00 12.30 BRYSSEL

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 23. marraskuuta 2009 klo STRASBOURG

Kehitysyhteistyövaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 23. marraskuuta 2009 klo STRASBOURG EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta DEVE_PV(2009)1123_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 23. marraskuuta 2009 klo 19.00 20.30 STRASBOURG Puheenjohtaja Eva Joly avasi kokouksen maanantaina 23. marraskuuta

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA_PV(2013)1127_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 27. marraskuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 15.00 17.30 ja 17.30 18.30 (koordinaattoreiden kokous) ja 28.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA_PV(2009)0305_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 5. maaliskuuta 2009 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Gianluca Susta avasi kokouksen torstaina 5.

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta ESITYSLISTALUONNOS INTA(2017)0710_1 Kokous Maanantai 10. heinäkuuta 2017 klo 15.00 17.30 ja 17.30 18.30 (koordinaattoreiden kokous) Tiistai

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 6. syyskuuta 2010 klo STRASBOURG

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 6. syyskuuta 2010 klo STRASBOURG EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta AFCO_PV0609_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 6. syyskuuta 2010 klo 19.00 20.30 STRASBOURG Puheenjohtaja Carlo Casini avasi

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE_PV(2013)1014_1 PÖYTÄKIRJA LIBE-valiokunnan selvitys EU:n kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS JURI(2016)0420_1 Kokous Keskiviikko 20. huhtikuuta 2016 klo 10.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 21. huhtikuuta 2016 klo

Lisätiedot

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 29. toukokuuta 2012 klo ja BRYSSEL

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 29. toukokuuta 2012 klo ja BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta SEDE_PV(2012)2905_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 29. toukokuuta 2012 klo 9.30 13.00 ja 15.00 18.30 BRYSSEL Varapuheenjohtaja Krzysztof

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 17. kesäkuuta 2013 klo ja 18. kesäkuuta 2013 klo ja

Liikenne- ja matkailuvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 17. kesäkuuta 2013 klo ja 18. kesäkuuta 2013 klo ja EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN_PV(2013)0617_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 17. kesäkuuta 2013 klo 15.00 18.30 ja 18. kesäkuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 15.00 17.45 BRYSSEL Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 4. marraskuuta 2013 klo 15.00 18.30 ja 5. marraskuuta 2013 klo 9.00 12.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 4. marraskuuta 2013 klo 15.00 18.30 ja 5. marraskuuta 2013 klo 9.00 12. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT_PV(2013)1104_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 4. marraskuuta 2013 klo 15.00 18.30 ja 5. marraskuuta 2013 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Doris

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS LIBE(2017)0529_1 Kokous Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 30. toukokuuta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE_PV(2013)1007_1 PÖYTÄKIRJA LIBE-valiokunnan selvitys EU:n kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta AGRI(2012)0917_1 17. syyskuuta 2012 klo 15.00 17.00 1. Esityslistan hyväksyminen 2. Puheenjohtajan ilmoitukset ESITYSLISTALUONNOS

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta AFCO_PV(2012)0227_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 27.helmikuuta 2012 klo 15.00 18.30 ja 28. helmikuuta 2012 klo 9.00 12.30

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta ESITYSLISTALUONNOS IMCO(2017)0125_1 Kokous Keskiviikko 25. tammikuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 26. tammikuuta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 27. marraskuuta 2013 klo BRYSSEL

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 27. marraskuuta 2013 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta SEDE_PV(2013)11_27v01_00 PÖYTÄKIRJA Kokous 27. marraskuuta 2013 klo 15.00 18.30 BRYSSEL Varapuheenjohtaja Krzysztof Lisek

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 7. joulukuuta 2009 klo BRYSSEL

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 7. joulukuuta 2009 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE_PV(2009)1207_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 7. joulukuuta 2009 klo 15.00 18.30 BRYSSEL Varapuheenjohtaja Kinga Gál avasi

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA_PV(2012)0917_1 PÖYTÄKIRJA Maanantai 17. syyskuuta 2012 klo 15.10 17.30 ja 17.30 18.30 (koordinaattoreiden kokous) Tiistai 18. syyskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Aluekehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Aluekehitysvaliokunta REGI(2013)0529_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Keskiviikko 29. toukokuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai 30. toukokuuta 2013 klo 9.00 12.30

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta SEDE_PV(2009)02_09-10 PÖYTÄKIRJA Kokous 9. helmikuuta 2009 klo 15.00 18.30 ja 10. helmikuuta 2009 klo 9.00 12.30 Bryssel

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS (2017)0411_1 Kokous Tiistai 11. huhtikuuta 2017 klo 15.00 18.30 Keskiviikko 12. huhtikuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 1. huhtikuuta 2019 klo Tiistai 2. huhtikuuta 2019 klo

Talous- ja raha-asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 1. huhtikuuta 2019 klo Tiistai 2. huhtikuuta 2019 klo Euroopan parlamentti 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS (2019)0401_1 Kokous Maanantai 1. huhtikuuta 2019 klo 15.00 18.00 Tiistai 2. huhtikuuta 2019 klo 9.00 13.00 Bryssel

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 1. huhtikuuta 2014 klo BRYSSEL

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 1. huhtikuuta 2014 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON_PV(2014)0401_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 1. huhtikuuta 2014 klo 15.00 18.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Astrid Lulling avasi kokouksen tiistaina

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (2015)0616_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Tiistai 16. kesäkuuta 2015 klo 10.00 12.30 ja 14.30 18.30 Keskiviikko 17.

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ESITYSLISTALUONNOS FEMM(2016)1010_1 Kokous Maanantai 10. lokakuuta 2016 klo 15.00 18.30 Tiistai 11. lokakuuta 2016

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 3. maaliskuuta 2011 klo 9.00 12.30 BRYSSEL

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 3. maaliskuuta 2011 klo 9.00 12.30 BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT_PV(2011)0303_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 3. maaliskuuta 2011 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Doris Pack avasi kokouksen torstaina 3. maaliskuuta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Oikeudellisten asioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI(2014)1201_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 1. joulukuuta 2014 klo 15.00 18.30 Tiistai 2. joulukuuta 2014 klo 9.00 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS DEVE(2017)0529_1 Kokous Maanantai 29. toukokuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 30. toukokuuta 2017 klo 9.00 12.30 Bryssel Kokoushuone:

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS ENVI(2017)0621_1 Kokous Keskiviikko 21. kesäkuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EMPL_PV(2013)0320_1 PÖYTÄKIRJA Kuulemistilaisuus aiheesta Maataloustuottaja: vaarallinen ammatti kuinka parantaa työterveyttä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Kehitysyhteistyövaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta DEVE(2012)0423_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 23. huhtikuuta 2012 klo 15.00 18.30 Tiistai 24. huhtikuuta 2012 klo 9.00 12.30 ja 15.00 17.30

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA_PV(2009)0831_1 PÖYTÄKIRJA Tiistai 31. elokuuta 2009 klo 15.00 16.30 (koordinaattoreiden kokous), 16.30-18.30 (suljetuin ovin) ja 1.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 19. syyskuuta 2012 klo BRYSSEL

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 19. syyskuuta 2012 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT_PV(2012)0919_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 19. syyskuuta 2012 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Doris Pack avasi kokouksen keskiviikkona 19.

Lisätiedot

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ESITYSLISTALUONNOS AGRI(2018)0829_1 Kokous Keskiviikko 29. elokuuta 2018 klo 9.00 12.30 ja 14.30 18.30 Torstai 30. elokuuta

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0007/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0007/2017 26.1.2017 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS (2016)0711_1 Kokous Maanantai 11. heinäkuuta 2016 klo 15.00 18.30 Tiistai 12.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 2. syyskuuta 2010 klo BRYSSEL

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 2. syyskuuta 2010 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT_PV(2010)0902_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 2. syyskuuta 2010 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Doris Pack avasi kokouksen torstaina 2. syyskuuta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 15. maaliskuuta 2011 klo ja BRYSSEL

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 15. maaliskuuta 2011 klo ja BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta SEDE_PV(2011)0315_2 PÖYTÄKIRJA Kokous 15. maaliskuuta 2011 klo 9.30 13.00 ja 15.00 18.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Arnaud Danjean

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta 14.10.2013 2013/0088(COD) LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ihmisoikeuksien alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 11. marraskuuta 2013 klo BRYSSEL

Ihmisoikeuksien alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 11. marraskuuta 2013 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ihmisoikeuksien alivaliokunta DROI_PV(2013)1111_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 11. marraskuuta 2013 klo 15.00 18.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Barbara Lochbihler avasi kokouksen maanantaina

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0152/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0152/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0152/2018 27.4.2018 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Torstai 8. kesäkuuta 2017 klo ja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Torstai 8. kesäkuuta 2017 klo ja Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS LIBE(2017)0608_1 Kokous Torstai 8. kesäkuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 14.00 16.45 Bryssel Kokoushuone:

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 3. joulukuuta 2015 klo 9.00 12.30 BRYSSEL

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 3. joulukuuta 2015 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Euroopan parlamentti 2014-2019 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT_PV(2015)1203_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 3. joulukuuta 2015 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Silvia Costa avasi kokouksen torstaina 3. joulukuuta

Lisätiedot

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta ENVI_OJ(2010)1129_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Maanantai 29. marraskuuta 2010 klo 15.00 18.30 Tiistai

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS LIBE(2016)1012_1 Kokous Keskiviikko 12. lokakuuta 2016 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE(2015)0506_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Keskiviikko 6. toukokuuta 2015 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta 7.10.2013 2013/0089(COD) LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0026/ EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 12.11.2014 A8-0026/2014 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan sopimuksen ja

Lisätiedot

Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta CRIM_PV(2013)0423_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 23. huhtikuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 24. syyskuuta 2014 klo 9.00 12.30 BRYSSEL

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 24. syyskuuta 2014 klo 9.00 12.30 BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta FEMM_PV(2014)0924_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 24. syyskuuta 2014 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Iratxe García Pérez

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Aluekehitysvaliokunta 2009 REGI_PV(2007)1003_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 3.lokakuuta 2007 klo 15.00 18.30 ja 4. lokakuuta 2007 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Gerardo Galeote avasi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Budjettivaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta BUDG(2013)0711_1 OJ\942466.rtf ESITYSLISTALUONNOS Kokous Torstai 11. heinäkuuta 2013 klo 9.00 12.30 ja 14.00 15.00 (koordinaattoreiden kokous) ja 15.00

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE(2014)0220_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Torstai 20. helmikuuta 2014 klo 9.00 13.30 Bryssel Kokoushuone: József

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Aluekehitysvaliokunta 2009 REGI_PV(2008)06-25 PÖYTÄKIRJA Kokous 25. kesäkuuta 2008 klo 15.00 18.30 ja 26. kesäkuuta 2008 klo 09.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Gerardo Galeote

Lisätiedot

Ihmisoikeuksien alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 23. kesäkuuta 2010 klo ja 24. kesäkuuta 2010 klo ja

Ihmisoikeuksien alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 23. kesäkuuta 2010 klo ja 24. kesäkuuta 2010 klo ja EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ihmisoikeuksien alivaliokunta DROI_PV(2010)0623 PÖYTÄKIRJA Kokous 23. kesäkuuta 2010 klo 16.30 20.00 ja 24. kesäkuuta 2010 klo 9.00 12.30 ja 15.00 16.00 BRYSSEL Puheenjohtaja

Lisätiedot

Budjettivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 21. maaliskuuta 2012 klo ja BRYSSEL

Budjettivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 21. maaliskuuta 2012 klo ja BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta BUDG_PV(2012)0321_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 21. maaliskuuta 2012 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Alain Lamassoure avasi kokouksen keskiviikkona

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 13. heinäkuuta 2010 klo ja 14. heinäkuuta 2010 klo

Kansainvälisen kaupan valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 13. heinäkuuta 2010 klo ja 14. heinäkuuta 2010 klo EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA_PV(2010)0713_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 13. heinäkuuta 2010 klo 15.00 18.30 ja 14. heinäkuuta 2010 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Vital

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0127(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0127(NLE) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 26.9.2013 2013/0127(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maasta toiseen ulottuvien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA_PV(2008)0527_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 27. toukokuuta 2008 klo 9.00 10.00 (koordinaattoreiden kokous), klo 10.00 12.30 ja klo 15.00 18.30,

Lisätiedot

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo ja

Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous. Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo ja Euroopan parlamentti 2014-2019 Kehitysvaliokunta ESITYSLISTALUONNOS DEVE(2017)0424_1 Kokous Maanantai 24. huhtikuuta 2017 klo 15.00 18.30 Tiistai 25. huhtikuuta 2017 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Bryssel

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 2009 CULT_PV(2008)0602_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 2. kesäkuuta 2008 klo 15.00 18.30 ja 3. kesäkuuta 2008 klo 9.00 12.30 Bryssel Puheenjohtaja Katerina

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0052/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0052/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0052/2017 3.3.2017 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Oikeudellisten asioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI_PV(2011)0321_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 21. maaliskuuta 2011 klo 15.00 18.30 ja 22. maaliskuuta 2011 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 BRYSSEL

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2014/2040(BUD) 4.9.2014 LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta budjettivaliokunnalle neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin

Lisätiedot

31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel

31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA 31. toukokuuta 1. kesäkuuta 2017 Bryssel 31/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 17/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI PE/VIII/OJ/04-03 TYöLLISYYS- JA SOSIAALIVALIOKUNTA Kokous Keskiviikko 17. maaliskuuta 2004 klo 15.00-18.30 Torstai 18. maaliskuuta 2004 klo 09.00-12.30 A1E-2 Bryssel ESITYSLISTALUONNOS

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ESITYSLISTALUONNOS. Kokous EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE(2014)1203_1 ESITYSLISTALUONNOS Kokous Keskiviikko 3. joulukuuta 2014 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 Torstai

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2048(INI) kansainvälisen kaupan valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2048(INI) kansainvälisen kaupan valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2011/2048(INI) 1.9.2011 LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle julkisten hankintojen

Lisätiedot

lokakuuta 2011 Bryssel

lokakuuta 2011 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja ESITYSLISTALUONNOS 12. - 13. lokakuuta 2011 Bryssel 23/09/11 473.261 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0361/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0361/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0361/2016 1.12.2016 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 20.6.2013 B7-****/2013 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS suullisesti vastattavan kysymyksen B7-****/2013 johdosta työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti EU:n

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta IMCO_PV(2010)0602_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 2. kesäkuuta 2010 klo 15.00 17.00 ja klo 17.00 18.30 (suljetuin ovin) 3. kesäkuuta2010 klo

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 4. lokakuuta 2011 klo ja 5. lokakuuta 2011 klo BRYSSEL

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 4. lokakuuta 2011 klo ja 5. lokakuuta 2011 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT_PV(2011)1004_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 4. lokakuuta 2011 klo 15.00 18.30 ja 5. lokakuuta 2011 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Doris Pack

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 15. maaliskuuta 2010 klo BRYSSEL

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 15. maaliskuuta 2010 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta FEMM_PV(2010)0315_01 PÖYTÄKIRJA Kokous 15. maaliskuuta 2010 klo 15.00 18.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Eva-Britt Svensson

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 17.6.2015 2015/2053(INI) LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle Euroopan unionin maantieteellisten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Aluekehitysvaliokunta 2009 REGI_PV(2008)05-28 PÖYTÄKIRJA Kokous 28. toukokuuta 2008 klo 15.00 18.30 ja 29. toukokuuta 2008 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Gerardo Galeote

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta AFCO_PV(2014)0210_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 10. helmikuuta 2014 klo 15.00 18.30 ja 11. helmikuuta 2014 klo 9.00 12.30

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta AGRI_PV(2010)1130_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 30. marraskuuta 2010 klo 15.00 18.30 ja 1. joulukuuta 2010 klo 9.00 12.30 ja 15.00

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 25. lokakuuta 2010 klo ja 26. lokakuuta 2010 klo

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 25. lokakuuta 2010 klo ja 26. lokakuuta 2010 klo EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EMPL_PV(2010)1025_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 25. lokakuuta 2010 klo 15.00 18.30 ja 26. lokakuuta 2010 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0231/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0231/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0231/2016 15.7.2016 *** SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA

EUROOPAN PARLAMENTTI ESITYSLISTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Torstai 18. toukokuuta 2017 18/05/17 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään seuraavassa

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0000/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0000/2018 9.2.2018 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 9. tammikuuta 2014 klo BRYSSEL

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 9. tammikuuta 2014 klo BRYSSEL EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta EMPL_PV(2014)0109_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 9. tammikuuta 2014 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Pervenche Berès avasi kokouksen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 24. syyskuuta 2013 klo ja

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 24. syyskuuta 2013 klo ja EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE_PV(2013)0924_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 24. syyskuuta 2013 klo 9.00 11.30 ja 15.00 18.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Juan

Lisätiedot

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0186/

*** SUOSITUS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0186/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0186/2016 26.5.2016 *** SUOSITUS luonnoksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI OIKEUDELLISTEN JA SISÄMARKKINA-ASIOIDEN VALIOKUNTA Kokous Keskiviikko 19. helmikuuta 2003 klo 15.00-18.30 Torstai 20. helmikuuta 2003 klo 09.00-12.30 BRYSSEL PE/VI/OJ/03-04 Keskiviikko

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0042(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0042(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2017/0042(NLE) 4.7.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan

Lisätiedot

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2006(INI) kansainvälisen kaupan valiokunnalta

LAUSUNTO. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2006(INI) kansainvälisen kaupan valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansainvälisen kaupan valiokunta 20.6.2013 2013/2006(INI) LAUSUNTO kansainvälisen kaupan valiokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle Euroopan uudelleenteollistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS. JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset)

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS. JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja LOPULLINEN ESITYSLISTALUONNOS 14. - 16. HEINÄKUUTA 2009 STRASBOURG JÄRJESTÄYTYMISISTUNTO (sisältäen valiokuntien järjestäytymiskokoukset) 13/7/09 PE FI Moninaisuudessaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0160 (NLE) 11431/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ihmisoikeuksien alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 19. maaliskuuta 2014 klo ja ja 20. maaliskuuta 2014 klo

Ihmisoikeuksien alivaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 19. maaliskuuta 2014 klo ja ja 20. maaliskuuta 2014 klo EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ihmisoikeuksien alivaliokunta DROI_PV(2014)0319_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 19. maaliskuuta 2014 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 ja 20. maaliskuuta 2014 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 23. toukokuuta 2016 klo ja 24. toukokuuta 2016 klo

Kansainvälisen kaupan valiokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 23. toukokuuta 2016 klo ja 24. toukokuuta 2016 klo Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta INTA_PV(2016)0523_1 PÖYTÄKIRJA Kokous 23. toukokuuta 2016 klo 15.00 18.30 ja 24. toukokuuta 2016 klo 9.00 12.30 BRYSSEL Puheenjohtaja Bernd

Lisätiedot

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/

* MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0054/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0054/2016 16.3.2016 * MIETINTÖ suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan

Lisätiedot

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 20. tammikuuta 2014 klo 15.00 18.30 ja 21. tammikuuta 2014 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. PÖYTÄKIRJA Kokous 20. tammikuuta 2014 klo 15.00 18.30 ja 21. tammikuuta 2014 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18. EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT_PV(2014)0120-1 PÖYTÄKIRJA Kokous 20. tammikuuta 2014 klo 15.00 18.30 ja 21. tammikuuta 2014 klo 9.00 12.30 ja 15.00 18.30 BRYSSEL Varapuheenjohtaja

Lisätiedot