1984 Sarja ja nro - Serie och nr

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1984 Sarja ja nro - Serie och nr"

Transkriptio

1 tilasttiedtus statistisk rapprt Tilastkeskus Statistikentralen Central Statistial ffie f Finland Tiedustelut - Förfrägningar Lea Tirkknen Mikael Äkerblm Puh Päiväys - Datum K 1984:1 Tilast. '\ i.u> Statistikarkivt ISSN Sarja ja nr - Serie h nr KULUTUS JA TUTKIMUS UTBILNING CH FRSKNING PERUSKULU- JA LUKIASTEEN PPILAITSTEN MENT VUNNA 1982 Kaikkien peruskulu- ja lukiasteen ppilaitsten kknaisment vunna 1982 livat 7,7 miljardia mk. Ne kasvivat reaalisesti prsentin edelliseen vuteen verrattuna. Peruskulujen ment pysyivat kiintein hinnin suunnilleen vuden 1981 taslla. Lukiiden kknaisment kasvivat edelliseen vuteen verrattuna nin klme prsenttia ja käyttöment v iisi prsenttia. Kuvi 1. Peruskulu- ja lukiasteen ppilaitsten kknaismenjen kehitys =100 Kuvi 2. Peruskulujen käyttöment ppilasta khden vusina Peruskulujen käyttöment ppilasta khden livat vunna 1982 hieman yli mk. Ne nusivat reaalisesti nin kaksi prsenttia edelliseen vuteen verrattuna. Kuvi. Lukiiden käyttöment ppilasta khden vusina vuden 1979 hinnin Lukiiden käyttöment ppilasta khden livat vunna nin mk. Edelliseen vuteen verrattuna ne nusivat reaalisesti lähes neljä pr senttiä jjji vuden 1979 hinnin Ju lk a ista e ssa tä ssä tie d tte e ssa annettuja tietja p yyd e tään lähteenä m ainitsem aan T ilast ke sk u s. JA KA JA : Valtin painatuskeskus, PL H elsin ki 10 Puhelin /tilaukset Käteism yynti, Annankatu E-12/78/ads Var g d an ge Statistike n trale n s m källa vid ä tergivande av uppgifter ur denna rapprt. D ISTRIBU T R : Statens trykerientral, PB H e lsin gf rs 10 Telefn /beställningar Kntantförsäljning, A n n e g atan 44. W h en q u tin g d ata frm th is reprt the C entral S ta tistial ffie f Finland sh u ld be g iv e n as sure. D IS T R IB U T I N : G ve rn m e n t Printing Centre, P..B , SF- I H E L S IN K I 10, Finland Phne C ash sale: A n n a n k a tu 44.

2 - 2 - SISÄLTÖ Sivu Aineist Lukitukset ja määritelmät 5 Tulkset 7 Taulut Taulut: 1. Peruskulu- ja lukiasteen ppilaitsten kknaisment vusina Peruskulu- ja lukiasteen ppilaitsten käyttöment, ppilasmäärä ja käyttöment ppilasta khden vusina Peruskulujen ja lukiiden kknaisment lääneittäin vunna Peruskulujen käyttöment timinnittain ja menlajeittain vunna Peruskulujen ppilasta khden lasketut käyttöment timinnittain ja lääneittäin vunna Peruskulujen ppilasta khden lasketut käyttöment kuntamudn mukaan lääneittäin vunna Peruskulujen ppilasta khden lasketut käyttöment timinnittain ja asutusrakenneryhmittäin vunna Peruskulujen ppilasta khden lasketut käyttöment timinnittain ja kantkykylukittain vunna Peruskulujen ppilasta khden lasketut käyttöment asutusrakenneryhmittäin ja lääneittäin vunna Peruskulujen ppilasta khden lasketut käyttöment kantkykylukittain ja lääneittäin vunna Lukiiden käyttöment timinnittain ja menlajeittain vunna Lukiiden ppilasta khden lasketut käyttöment timinnittain ja lääneittäin vunna Lukiiden ppilasta khden lasketut käyttöment kuntamudn mukaan lääneittäin vunna Lukiiden ppilasta khden lasketut käyttöment timinnittain ja asutusrakenneryhmittäin vunna Lukiiden ppilasta khden lasketut käyttöment asutusrakenneryhmittäin ja lääneittäin vunna

3 Aineist perustuu pääsin petusministeriön ylläpitämään kulukustannusten ja -suritteiden seurantajärjestelmään. san tästä järjestelmästä mudstavat kuluhallituksen alaiset peruskulu- ja lukiasteen ppilaitkset. Seurantajärjestelmän perusyksikkö n ppilaits. Tiedt annetaan ja niitä käsitellään ppilaitskhtaisina. Pikkeuksena vat kunnan peruskululaits ja kunnallinen luki. N iitä kskevat tiedt annetaan ja käsitellään kunnittain, peruskulu erikseen ja kunnallinen luki erikseen. Tietja kerätään menista, tulista ja suritteista timinnittain (petus, kiinteistönhit, kuluateriat, majitus, kyyditykset, muu ppilashult sekä hallint). Tiedt kerätään vain kk kalenterivuden ajan (kevät- ja syyslukukauden) timinnassa lleilta ppilaitksilta. Sellaiset ppilaitkset, jissa n tapahtunut mistajatyypin muuts, vat mukana seurantajärjestelmässä uuden mistajan mukaan lukiteltuna. Surite-, men- ja ppilasmäärätiedt vat muutsvude!ta uuden mistajatyypin mukaan, jllin ne vat vain syyslukukauden tietja ja vastaavasti syyslukukauden ppilasmäärästä n tettu pulet. Seurantajärjestelmän piiriin eivät kuulu kaikki peruskulu- ja lukiasteen ppilaitkset. Seurantajärjestelmän ulkpulisten ppilaitsten salta n tietja täydennetty Tilastkeskuksessa niin, että n saatu mukaan kaikki peruskulu- ja lukiasteen ppilaitkset. Peruskulut käsittää kunnan peruskululaitksen mukaan lukien apukulut. Tiedt perustuvat seurantajärjestelmästä saatuihin tietihin. Kuul-, näkö- ja lijkuntavammaisten kulut sekä valtin kulukdit käsittää valtin, kuntien ja yksityisten kuul-, näkö- ja liikuntavammaisten kulut sekä valtin kulukdit. Kuul- ja näkövammaisten kulujen salta tiedt perustuvat seurantajärjestelmän tietihin. Liikuntavammaisten kulujen ja valtin kuluktien salta tiedt vat tilinpäätöstietja. Valtin kulukteja kskevat tiedt n tettu tilastn ensimmäistä kertaa vunna 1982, jllin niissä li ppilaita 156. Lukit Tiedt n saatu seurantajärjestelmästä, jssa perusyksikkönä n kunnan lukilaits tai yksityinen luki. Kunnan lukilaits kstuu yhdestä tai useammasta kunnallisesta lukista. Lukiiden tietihin sisältyvät myös iltappikulujen ja lukiiden iltalinjjen tiedt.

4 4 Muut peruskulu- j a/tai lukiasteen käsittävät kulut: - peruskulua krvaavien kulujen tiedt n saatu seurantajärjestelmästä - harjittelukulujen tiedt n laskettu valtin tilinpäätöksestä - peruskulua vastaavien kulujen tiedt n arviitu Tilastkeskuksen keräämien ppiiasmäärätietjen ja krvaavien kulujen yksikkömenjen perusteel1a - Steiner- ja ns. kielikulujen tiedt n saatu seurantajärjestelmästä. Englantilainen ja Helsingin saksalainen kulu eivät sisälly tilastn vunna 1982, jllin niissä li ppilaita 709. Kska viimeksi mainittuun ryhmään sisältyy ppilaitksia, jtka muissa kulutustilastissa n jaettu peruskuluasteen ja lukiasteen kesken, eravat tässä ti 1asttiedtuksessa esitetyt peruskulujen ja lukiiden ppilasmäärät hieman Tilastkeskuksen muiden ppilastilastjen ppilasmääristä. Taulut 1-2 sisältävät kaikki yllämainitut ppii aitstyypit. Taulujen 1 ja 2 peruskuluja ja lukiita käsitteleviin tietihin sisältyvät myös Ahvenanmaan tiedt. Taulu sisältää peruskuluja ja lukiita (tyyppi 162) kskevia tietja. Taulut 4-10 sisältävät vain peruskuluja kskevia tietja ja taulut vain lukiita (tyyppi 162) kskevia tietja. Seurantajärjestelmän ulkpulisten ppilaitsten ppilasmäärät n laskettu Tilastkeskuksen keräämistä tiedista kahden peräkkäisen vuden syyslukukauden keskiarvna. Sellaisten lukiiden, jissa ei le lukkajaka, peruspetusryhmän keskikkna n pidetty 0 ppilasta. Tällaisissa lukiissa li syyslukukaudella 1981 ppilaita ja syyslukukaudella Vuden 1982 ment n muutettu kiinteähintaisiksi Tilastkeskuksen kansantullaskelmissa käytettävän kuntasektrin petustimen kulutusmenjen hintaindeksin avulla. Indeksi kstuu eri menkmpnentteihin svelletuista ansitas-, tukkuhinta-, elinkustannus- ja rakennuskustannusindekseistä (1975 = 100, 1979 = 141,6, 1980 = 158,, 1981 = 179,), 1982 = 199,1).

5 - 5 - Lukitukset ja määritelmät Ment vat bruttmenja. sa näistä menista katetaan erilaisista timinnista saaduilla krvauksilla. Tällaisia vat mm. tiljen käyttökrvaukset, vukratult, henkilökunnan ja ulkpulisten rukailumaksut jne. Ment jaetaan käyttömenihin ja sijitusmenihin. Käyttömenja vat palkat, palkkit ja muut henkilöstöment kuten ssiaalimaksut, eläkkeet ym. sekä vieraat palvelukset (ulkpulisilta stetut palvelukset). Niihin luetaan myös aineista ja tarvikkeista aiheutuneet ment, vukrat, sähkö-, vesi-, psti- ym. maksut sekä rakennusten, huneistjen, kneiden ja kalustn krjaus- ja kunnssapitmaksut ja ppiiasavustukset. S ijitusmenja vat maa-alueiden hankinnasta, rakennusten hankinnasta ja peruskrjauksesta ja kneiden, laitteiden ja kalustn ensihankinnista aiheutuneet ment. Käyttöment n jateltu timint!ukkiin: petustimint käsittää välittömästi petuksesta aiheutuneet käyttöment. Kiinteistönhit n heistimint, jka palvelee kaikkia muita timintja. Se sisältää kulukiinteistöjen, ppilasasuntlakiinteistöjen, vukrattujen timitiljen ja ppilaitsten mistamien henkilökunnan asuntjen hidsta ja ylläpidsta aiheutuneet käyttöment. ppilashultn kuuluva kulurukailu sisältää rukailusta aiheutuneet henkilöstö- ja tarvikement sekä stetut palvelukset (sähkö-, vesi- ja lämmitysment sisältyvät kiinteistönhitn). Majitustiminnlle khdistetaan ppilasasuntliden ylläpidn aiheuttamat käyttöment sekä yksityismajituksesta ppilaitsten y llä p itä jille aiheutuneet ment. Kyyditykset käsittää ppilaiden kulukyyditysten aiheuttamat käyttöment kuljetusavustukset mukaan lukien.

6 - 6 - Muu ppi lashult sisältää mm. kulukuraattri- ja psyklgitiminnan sekä ppilaiden tapaturmavakuutusmaksujen ja ppiiasavustusten aiheuttamat käyttöment. Hall i nt ja erit t elemätön timinta sisältää kunnallisen kulutimen yhteisen hallinnn (sisältyy kknaisuudessaan peruskulujen menihin) ts. kululautakuntien ja kulutimistn suudet käyttömenista sekä ppilaitsten sisäiseen hallintn kuuluvat kansliahenkilökunnan, lähettien, taluspäälliköiden, taludenhitajien jne. palkat sekä timist-, puhelin- ja ilmituskulut ym. Tähän khtaan sisällytetään myös ne kulutimen käyttöment, jita ei vida khdistaa millekään muulle timinnalle. Sisäasiainministeriö vahvistaa vusittain kuntien kantkykylukituksen. Kunnat asetetaan sisäasiainministeriössä valtinavun tarpeen mukaan kymmeneen eri kantkyky!ukkaan. Eniten valtinapua saavat 1. ja vähiten 10. kantkyky!ukkaan kuuluvat kunnat. Asutusrakenneryhmälukitus kuvaa kunnan asukastiheyttä maaneliökilmetriä khti. Asutusrakenneryhmä Asukkai ta/km^ 1 2 2,1 5,1 4 15, ,1 2,0 (sekä eräät saaristkunnat) - 5,0-15,0-100,0

7 Peruskulujen kknaisment livat vunna 1982 yhteensä 6,4 miljardia mk, jsta käyttömenjen suus li 5,96 miljardia mk. Kiintein hinnin laskettuna peruskulujen ment vunna 1982 pysyivät lähes ennallaan vuteen 1981 verrattuna. Peruskulujen ppilasmäärä li vunna 1981 lähes ja vunna 1982 nin ppilasmäärä aleni vudessa nin ppilaalla eli nin 2 %. Peruskulujen ppilasta khden lasketut käyttöment vunna 1982 livat mk. Kiintein hinnin laskettuna nusua vuteen 1981 verrattuna li nin 2 %. saltaan tähän n vaikuttanut ppilasmäärän pieneneminen. Lukiiden kknaisment vunna 1982 livat 991 milj. mk, jsta käyttömenjen suus li 966 milj. mk. Vuteen 1981 verrattuna kiintein hinnin laskien kknaisment nusivat nin % ja käyttöment 5 %. Lukiiden ppilasmäärä vunna 1981 li nin ja vunna ppilasmäärä vunna 1982 kasvi prsentin vuteen 1981 verrattuna. Lukiiden ppilasta khden lasketut käyttöment vunna 1982 livat mk. Käyttöment nusivat reaalisesti lähes 4 % vuden 1981 taslta. Kuul-, näkö- ja liikuntavammaisten kulujen ja valtin kuluktien sekä muiden peruskulu- ja/tai lukiasteen käsittävien kulujen kknaisment livat vunna milj. mk, jsta käyttömenjen suus milj. mk.

8 - 8 - Timinnittain tarkasteltuna käyttöment jakaantuivat vunna 1982 seuraavasti: suus käyttömenista {%) 19Ö2 Timi nt Peruskulu Luki petustimint 57,2 67,7 Kiinteistön hit 19,4 14,9 Kuluateriat 12, 11,5 Kyyditykset, majitus ja muu ppilashult 6, 2,9 Hallint 4,8,0 Yhteensä 100,0 100,0 Käyttömenja menlajeittain tarkasteltuna saadaan seuraava jakauma: suus käyttömenista [%) 1982 Menlaji Peruskulu Luki Henkilöstöment palkat ja palkkit muut henkilöstöment Muut käyttöment aineet ja tarvikkeet vukrat ja huneistment vieraat palvelukset muut käyttöment 68,2 77,2 61,1 70,2 7,1 7,0 1,8 22,8 12,9 10, 11,1 7,8 7,2,7 0,6 1,0 Yhteensä 100,0 100,0

9 - 9 - Tarkasteltaessa ppilaskhtaisia käyttömenja lääneittäin (taulut 5 ja 12) havaitaan, että peruskulujen salta ne vat Phjis-Sumen lääneissä selvästi krkeammat kuin Etelä-Sumen lääneissä. Tämä er se littyy suurelta sin Lapin läänin pikkeavilla p iirte illä (pienemmät peruslukat ja vastaavasti suuremmat ppilaskhtaiset petus-, kiinteistöjä kyydityskustannukset). Lukiiden yhteydessä ei tällaista era le juuri havaittavissa. Seuraavassa kuvissa esitetään peruskulujen ja lukiiden ppilasta khden lasketut käyttöment lääneittäin. Kuvi 4. Peruskulujen ja lukiiden ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) lääneittäin vunna 1982 Peruskulu

10 10 - Tarkasteltaessa ppilaskhtaisten käyttömenjen vaihtelua kuntamudn mukaan lääneittäin (taulut 6 ja 1) havaitaan, että peruskuluissa yksikköment vat keskimäärin yli mk pienemmät kaupungeissa kuin muissa kunnissa ja lukiiden salta lähes mk pienemmät kaupungeissa kuin muissa kunnissa. ppilaskhtaiset käyttöment vaihtelivat vunna 1982 kuntamudn mukaan seuraavasti: Käyttöment (mk/ppilas) 1982 Kuntamut Peruskul u Luki Kaupungit Muut kunnat Kk maa Lääneittäinen yksikkömenjen vaihtelu li peruskulujen salta vähäistä kaupungeissa. Sen sijaan muiden kuntien yksikköment vaihtelivat läänien v ä lillä melkisesti. Lukiiden yhteydessä ei tällaista läänien välistä yksikkömenjen vaihtelua juuri ilmennyt kulmassakaan kuntamudssa. Lukiiden peruslukkien keskikt vaihtelivat läänien välillä melkisesti. Peruskulujen khdalla n kuntamudlla humattava merkitys peruslukan kn kannalta. Peruslukan keskikk vaihteli vunna 1982 kuntamudn mukaan seuraavasti: Peruslukan keskikk 1982 Kuntamut Peruskulu Luki Kaupungit Muut kunnat Kk maa 21 28

11 11 Asutusrakenneryhnräh ja ppilaskhtaisten käyttömenjen {taulut 7 ja 14} välillä n peruskulujen yhteydessä nähtävissä varsin suuri riippuvuus. Pienimmät yksikkökäyttöment, mk, livat ryhmässä 5. Tähän ryhmään kuuluvat ne kunnat, jissa asukastiheys n yli 100 asukasta neliökilmetrillä. Tässä ryhmässä li myös suurin ppilasmäärä ja suurin peruslukan keskikk. Lukiiden salta vat ryhmien väliset ert saman suuntaisia, mutta humattavasti pienempiä. Seuraavassa asetelmassa n esitetty peruskulujen ppilaskhtaiset käyttöment ja ppilasmääräsuudet asutusrakenneryhmän mukaan. Asetelma 1. Peruskulun ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) asutusrakenneryhmittäin ja asutusrakenneryhmän suhteellinen ppilasmäärä vunna 1981 Asutusrakenneryhmä Käyttöment ppilasmäärän %-suus (mk/ppilas) kk maan ppilasmäärästä Ryhmä 1 (asukkaita enint. 2,0/km2) ,5 Ryhmä 2 (asukkaita 2,1-5,0/km2) , Ryhmä (asukkai ta 5,1-15,0/km2) ,4 Ryhmä 4 (asukkaita 15,1-100,0/km2) ,2 Ryhmä 5 (asukkaita väh. 100,1/km2) ,6 Kk maa ,0 ppilaskhtaiset käyttöment vaihtelivat kantkyky!ukittain (taulu 8) jnkin verran peruskulujen salta. Käyttöment livat suurimmat 1. kantkykylukassa, mk, ja alenivat lukittain aina 8. kantkykylukkaan asti, jssa ne livat mk. Sen sijaan 9. ja 10. kantkykylukassa ppilaskhtaiset käyttöment livat jälleet hieman suuremmat. Peruslukan keskikk nusi myös lukittain 1. kantkykylukasta, jssa se li 16, aina 10. kantkykylukkaan, missä se li 25 ppilasta.

12 12 Taulu 1. Peruskulu- ja lukiasteen ppilaitsten kknaisment (milj.mk) vusina v C At rt At CV CV < I r-h i-h «H CV! et v CC' ^ C C CD C L CV C L ^ L «d- (J\ rh N CC HNC> «5t ^ L ID L r-h L C CV + +* L r-h CV CC At At a, C e t e t + CV t f + + L CT' CV! v L C L n r-h en r-h C C H C r>. «V * «s rt Ai At At At #> At At r. r. At At rt At r> i 1 CV L v CD C r-h e t r-h v e n rh e n e n r CV e n C C C e t CD <n «t L e n r <n r L C L L r CD r-^ CT» r H rh r-h r H r C C * - LT> L CD L CD r**. C CV! ^ L r - r. 00 r>e n C C L CD 00 C r v n n n s D t i rt a> a a> e-*, rv. l < l «l v C C r v C Cn CT. L C C r**- n-. r - 00 L CV C CV *" L v CD CT» CD! - Cn en rt rt «s C CV r-h r~i r-h i H r CC e n v L C e n r CD r*-. CC CV 1 H e n L e t CV «V rt A r> A At rt A n At rt «N rt ri rt At At «t CD L e n C t 1 C en r C t e n CC L CD 00 L r-h C CV C CV r*-. L 1 CV r r CV rh CV CV L e t r C C r C r e t e t N CC C L n n CD C C C ^ r - v #t a a rt CV CD 00 L r-^ h CTi C e t H L L V e n i H CV en r-h CV e n i H CV e n r-h CV ( n r-h CV C C r - C C C r - - C C 00 r - C C 00 C C C e n e n e n e n n e n e n e n e n e n en. e n e n e n e n e n e n e n e n e n r-h t i r 1 T H r-h r-h rh r H r-h t H r-h r-h r-h t H r * rh r-h r-h r H r-h <U 0) +-> 0 +-> 1 CU DJ r-5 L C f P r r 0 i L D ---, 1 H r +-> 0 i H : e +-> -Ui -P ^ E r r-c jv^ -rn : 0 ra + > +-> L-Ui 4-5 r > > r 0 D J(0 DJ 0 *r-5 i : At 4_> At u : L i e p x: -P CL-r- X> L =5 D -xe r 4-> <u 0 < i r *r «- CU L_ DJ -r- D CL ^ L 4-5 CU D5 t- CL r :0 -C ex Xi r _J r- ^ > 1) Luvut pikkeavat taulujen -10 lu v u ista, kska tässä n mukana myös Ahvenanmaa 2) Valtin kulukdit mukana ensimmäisen kerran vunna 1982, jten vuden 1982 tiedt eivät le täysin v e rra n n llisia ) Luvut pikkeavat taulujen lu v u ista, kska tässä n mukana myös Ahvenanmaa 4) Englantilainen ja H elsingin saksalainen kulu jä te tty t ila s t s t a pis vunna 1982, jten vuden 1982 tiedt eivät le täysin verrannll is iä

13 14 Taulu. Peruskulujen-'-) ja lukiiden^) kknaisment (milj.mk) lään e ittäin vunna 1982 «tj- Cn C r-- «r- L :r A t «s rt n r> rt r> tn L CT. 1 L L C C ' L v LC «d C L «* CT: r. L +j CU CV! «? r t <D 4-5 CU J S I > (/I H *" > r 4 en r**- i H '' r - A rt A A rt a rt rt n n n 4-5 t C C r~i t H C r* 4-5 * *r CU m E CTn 0 0 r - C L L C t e n - L C «d- C t «d- 4-5 : C r 4 t «d* 0 L «5}* C *! L > CV! t-h r H r- 4-5 JZ 5^ :r CU _ J iz E r-^ CC L C T > C C :r tn C sd C C CT'! C r 4 sd t L r^. r*^ L L r H 4-5 CU v C n - *" C C t r-- sd CU 4-5 r 4 0) j r Sl >v tn CT1 ld en L L r-h t C t L rt rt rt rt rt rt rt rs rt rt +-> C!! CV! r-4 (Ti t J { r^. i 4-) C\J t C r 4 r 1 r 4 C stj- r 4 f H ' *r CU 0 0 E * 4-5 r ~ C C L C r 4 C r JZ rt *\ A rt rt rt rt rt r\ rt * JZ : E C t T"H r - r*«. r 1 L i tn L CV1 L L C - e 4-> T! C r*- stj- C C L t C S- >> C i CU ;? <U *r"* «*# Cl iz 0 r r 0 <v D. CU v 0 F Z r 0 0 * i tn (/) E r p- C CU CU r~ r- 0 0) CU CU j z CLPZ tn 1 C_ E E JZ JZ tn 0 f CL :r >> CU 0 r0 r r = iz T CU Z Z > 1 SZ : :r r 4 st}- L L en i I i H t i th <U r r-> r i rt r JZ * JZ 0 r«v^. r- -. C L CU rt. JZ =d 0 C 4-«5 r~ e n r 0 <u f, r -J 4-> rt f 4-5 r r-5 4_> JZ U. CU f JZ tn a ) 0 4-J rt 4-> CU f *r r> tn L r LZ U- r - 0 _Z JZ tn CU ^ JZ JZ 0) 4-5 r tn > ) «X r r r> r > t-5 L. C C L r JZ JZ e n r~ 0 fö > 4-> r - 0 r 0 f > JZ C L. u *D - z r 0 0 C ) rt JZ 0 r =d* r 0 C «j z E r* C <Z rt r 0 t 0 C JZ ** 0 CU tn,r ~ > r ~ JZ V. 0 < (U CL JZ i :r JZ 0 C *r- tn CU JZ QJ tn 4-> tn r- *=d en 0 r rt f «-) 4J> C 0 CU r E - r» r 5** E 0 r E r 0 C > tn j z 0 0 t -1 i e 4-5 -r- r - <U e CU > *r-5-p- _Z _ JZ JZ -r- < i CL t- 0 0 CL} 0. t -5 -i > JZ L r rt 0 r--- 1 rt CU t ' D C r 0) * r en 1 JZ e * J -r- -r- i L - Z CL ) i :r - 4-> C JZ i JZ rt rt rt C L -r CL r - p n CU r~ 4 -> 0 -r- <U « JZ r j z tn i- r 0 JZ 0. f 0 :< r~ *r~ i i : > :r t - en JZ r tn a ) 0 r~ -r- 0 r~ e 0 L JZ 4-5 tn -r jr: tn tn CU -r- CL) 0 i- 4-> Ll I JZ > LU 0 0 JZ. ^ ^---N iz T---1

14 1. Taulu 2. Peruskulu- ja lukiasteen ppilaitsten käyttöment (m ilj.m k), ppilasmäärä ja käyttöment ppilasta khden (mk/ppilas) vusina :<rj +-> C CU a C, n - n - C d- C L CT t 4-5 «\ A rt rt N ««n rt k r> rt rt n rt t *r~ C L r-». i 1 L L L LC tc C r > r-h rh r*h «H rh» H i h rh rh r-h 4-5 i =5 CU * rs - s: u 4-5 rej E L 0 0 i r -. r t r-- L CT e r*-* e r i <U 4-5 ^ C r-h L t L rh e CT L L L CT r-* C E t C CT C L CT C r^ L L L 0 0 L CT r-- r -. C : r 4-> r <U t e CT. i H rh i 4 t L L 1^ L r r L CT 4-> *i " >> C L S Z m a ^ 1 4 «=4 L rh Jr t C L C L e < e C CT) C :< C i H <5* «sd- L n- 00 r--* C r e L C P-- E e CT i f-h C t L rh CT i CT» 00 CT C m "d- C L L 1 4 r^ 1-1 r 00 r**- e rh L «drh r L ih i H 1 H i H rh rh CT r e L L L rh 1 4 rh i* n-* r***. r**- L m r CT L r-- H CT en i 4 C rh 0 0 IT) N L (Ti H N» H N C i «it M" L U vt CT e r--. C e L C CT C C L C rh rh L L e e CT rh i I i 4 i H C M C\J L C L r < 0 r**. r-h 00 i i l L N CT rh CT rh CT rh CT H CT rh 1 C C C C n- C C 00 r-*. C C 00 C 00 C i CT CT CT CT CT <T<T CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT en rhrhrhrh i 4 H rhrh rhihrh1 H i 4 thrhi 4 t 4 r-ht 4 i 4 C CU CU 4-5 r* r 4-> -s 1 CU CL 1 5 tn C C 4 5 i CL r 4-5 i tn >> ^-- s. 1 r r ' r >5 rh : 4-> r 4 > -P E r -i C 1 :r0 r r 4-> tn 4_> r > > ( r, ;r 4-> r r- -r - r - > :r p- * 4H rt CL <D Jf tn r 1 C CL Q -» 4-5 tn r 4-5 ) *r i t r r- ( 4-5 4_> i <u CL L_ t ^ tn 4-5 CL CU r r :r JC C l. ^ i - J *r E > - 1) Luvut pikkeavat taulujen -10 lu v u ista, kska tässä n mukana myös Ahvenanmaa 2) Valtin kulukdit mukana ensimmäisen kerran vunna 1982, jten vuden 1982 tiedt eivät le täysin verrannl1is ia 1 Luvut pikkeavat taulujen lu v u ista, kska tässä n mukana myös Ahvenanmaa 4) Englantilainen ja H elsingin saksalainen kulu jä te tty t ila s t s t a pis vunna 1982, jten vuden 1982 tiedt eivät le täysin v e rran n l!isiä

15 15 Taulu 4. Peruskulujen^-) käyttöment (milj.mk) tim in nittain ja m enlajeittain vunna 1982 : m 0 I P 1 > >C Cjr CD - ^ E : t CD CU p s z >* + J P P P C ' r C i- L_ - i- «J E 4 0 I P in r - =5 + J t d j : E «- Q_ r as a. S l- r - j I p I- CD " t 5 V * >>>> :^p p r CD < I m r-4_> CD*r- P C J Z i r-: 4-> t E as <D i H rh a A n H N t C t i i m t «I A fl A C \ J H N rh r-h C a a rh 0 0 r** L n i h r L r t r t r t r t r r t rt r t rt T CTT CTT L L CTT «fr r -. t r H rh C t t n m C t «fr r*^. t «fr 0 0 CTT C «fr rh L CD rh a «k rh * L L t rh l I L a a a rh «fr t t «fr A A A *1 H I H «fr t-h CD CTT L «fr r t r, r> rt r - t A «s «fr «fr 00 C rt «fr i-h C r t rh «fr t t t r t rt r t C C C C C C t 00 «fr C a~i r - «fr 0 0 r t r t rt rt 1 #*»1 n r t t CTT t L =- i H r*^ r-* «fr CTT C C «fr C L CTT «fr C r t r t r t r t * 1 * r t r t i n L C «fr «fr r ^ fr-. CTT «fr L «fr «fr «fr t t rh C r t r t A A 1 C 0 0 A A C A C A t «fr rh C t rh C L CTT «fr «fr rh CTT m CTT C «fr C p p p CD P P C CD CD CD :r CD 2 4 E m tn E p 2 4 : r- =5 CD P p > r C CD P i (/T C_ Z CD CD P r : : r -C > E.C 0. 1 CD P r : >> CD E 0 r P E ( 2 4 : r, _ Q _ P P : «-> :<t + 2 f ) :r0 +-> CU n p P p :< tn : tn P - >> P r r 2 4 CD : r CD :r CD L. r CD E CD CD «- P CD : *r ( +-> CD P p r zs J Z p *r~ *r. p C - s : > - > > S > - >> CD :r s : rh C Ei s i s ä l l ä kuul-, näkö- ja liikuntavammaisten kuluja, lukiiden ilta lin j je n keskikuluastetta, iltappikulujen keskiku luastetta, ppikuluja, j issa peruskulua ja lukita krvaava kuluaste, harjittelu ku luja, peruskulua vastaavia kuluja, Steiner- ja kie lik u lu ja eikä Ahvenanmaata

16 16 Taulu 5. Peruskulujen1) p p ilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) tim in n ittain ja lään e ittäin vunna 1982 r 8 r* +-> 4-> i JZ 0 E r r r* C p Q - C 0 Q l ; <U 0 Q.J ^ 0 4-> r C CD L CT) 0 en «0 - *=- CvJ en T n 0 0 CvJ i CL rh C en CL C <n C r-h C C\J C\J C\J * I HCdMH CvJ C r-- C CvJ»-H en m l C r-- r-"«. r r ) \i H en m v m <?- LfH C CvJ L L S : C CD e n f-h e n r -. L L C r^. r*^ r*^ 0 L CTi C L r-h L 0) 4-> ^ e n en f H r-h r-h r-h L _ r-h r H r-h r-h f-h f-h r-h r-h > - + j 4-> 4-4-> C *=" C 0 0 C f H ^j- CC C»- C 1 s L C C C en r* L *i un «vl L L L L L LD r ~! E f ( r ns = t -; C 1 ) 4-0 =- r H r-h en a s L L e*- «i 4-> <n C C L C L C\J e n E «r- r r-h r-h i 5 CL 0 0 CL ^ *r- -C 0 0 CTT f H C f-h 0 0 en 1 +-> <n r -. r-h C e n L C r -. e n i QJ L «0" «Ö- C L X J C r-h >> >> ^ 4-> 4-> 0 r^. L r - C L C r-h r-» L L C C C C e n L r-h L- r-h 1 1 C < - C C *=" e - <U 4- r-h r-h r-h t 1 f H r f t I f- H i H i-h r-h < 1 en 4-> f-- *1 * en f-h C C C ) C C f-h r-h C C C C C 4-> -CT ( n C r-- '. 0 0 r-h e n C i ph r-h f-h < H rh C t~ : ^ 4 - C 0 r 4- r* C «r-h L e n e n e n e n C CL C H L C en L L r CL L - L C r^- C C e n L rh 4-> r* d L L L L L L L V L V C CL 1 E 10 : e CU 0 «T>C r r tn i Cl. e. L C l. <D L L 0 CL 4- * r 0 V f- *r-d L n f 0 L 4- + ^ 0 0 CU L 4-> r tn <D H 4-' C- V *r- 0-5^ JZ L tn CL) *» C r-v. CU 4-' e tn a> i»- Z5 r " C i rh en L > > r 0 r- 0 > sz i- <D 0 0 r +_> 4-> l i fl -r- C f J* E C #* r 0 0 C r~) 0 <D e n,r > i J Z 0 C < i ten k skul u ei kä tn 0 f - *r-5 0 0) Q - r - E 0 0 > tn ra tn» 4 J -r- i e CU rh *»~! C f «V *i 0 0 L näkö- ja 1 ppikuluj Steiner- j e r 4-> r- r r i 4-> r- J CU r L_ r-j e 4-> C-. ) tn Cl. 0 E 0 e : 0 0 Z i r r 0 0 r en e m r r E e r! i e : :r > e e CD e: J r i 0 e e tn 0 CD CD CU i CL^ii tn [ 0 r r 0 ~ L_ E E ^ JZ tn r r CL 0 tn 4-> : >) *r CU 0 0 E tn tn H> 1 i e s : Q_ > _ J r <u 0 LiJ > i-h L V r^- C en f-h r s. rh rh t H rh

17 I! CU 4->. sz t ^ ( E - ^ i JM i C l C C CL CU L 'fdrdcticcc^cc N C \ J C V J C V r H r H C \ J C M C \ J C M r H 17 Taulu 6. Peruskulujen^) ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) kuntamudn mukaan lääneittäin vunna 1982 <U r «- 4-5 C L L CT CT L CC r-- r-^ L i r r CT C C i i L r r CTT CT 00 CT L L C JM r r 1 L CT' CT L L L JM t CL C T-v C C L L L r Q. r l L CL L_ CL ) Q. r 4-5 #1 i r :r n- T~, t ( L CT. r-** t H CT I L L L r C r-*- r*- C n r CU L CT C LC «4 L L r\ <u.f * ^ C L CT? CT CT i 4 r H r 4 r-h L 4-J JM -C JM C l r H r-h i l r r * t r 4 r 4 t l r 1 0 ) r C JM > r en (X5 JM :ra :r E I ( ) 4-> r > -: +-> I» J M r E --- t - JM r - j m i l C C a qj JM S- Q. C l t ra. CL JM C L CU 4-> r CL x r 4-5 i JM r E i *f JM r- JM CL C C a u JM i - C l CL t 0. Ql JM CL E «i < ia>rvkrvrailn C\] r H»-H i-h r < t H i H i H t-h CvjiDstrvjr i^h ^) «i C l l h ^ ^ H M i a i M f M ltnjf^ch^^ m «i i i P», i, m r h CC^iaunCPTNN ^CLCHC^^ti H C C V l ^ - ^ C ^ C C M < i j 'sf r i «i r L C L C ^ J-T -H C ^ j-c C C M h h m m m n ^ ^ h n^-iauir-ir^ai irvinrvrh^m l l T «0 au h -H i H 1 C M P C M L L C T L L r- NlHC^lDCfsi rnu)h^drhln^dtt«i ltcl^cctiliaih r CT C C 00 C r*^. L L C C L *0" r C- ** a i CL. r E C LM ra f 1 r r t E r i r 1 CU 0) 1 p- r C ) 0) a i JM *> - JM t r r * <- e E JM JZ t r r CL r :ra >0 r a i r r E ID i n : LM Q_ lm LM P> 1 JM r 4 L L r-*. 00 CT i H p 4 «r-h LM 4-5 C CU r > r t #r r- r j m.e : t CU * JM ) 4-5 t a i r * 5 r - «- f JM ra r 4-5 > I ra r r > t- a> X J JM r ra I~ 4-5 jm r r «* n r JM i C CU JM 4-5 C t r- C~ r ai E CL E r r > t r C 4-5 -r r- r i *r-5 r r r C I JiC : -r- JM CL :r CL I r 4-> r 4-5 CU 4-5 JM C r :r, :r C j C JM t r- a> LU JM vastaavia kuluja, Steiner- ja kielikuluja eikä Ahvenanmaata

18 18 Taulu 7. Peruskulujen1-) p p ilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) tim in n ittain ja asutusrakenneryhnittäin vunna *r + J r r s j 0 E r - f - *f C JM 1 JM rs CL C i_ 0 CL <D i 0 C l JM r 4-> CL C l as as r L C C CC' L i L *= fh L r r s C r C ** L JM 0 0 e n «5-J. L C rh L L r - ( I r-h L CL L- CL QJ. 0 M * r 0 : u f t -; C n - CT» e*'. L p^ l e n C W\f CL> CT» C r*h L r ) 4*J -M e n L e n +J JM J C T i 1 1 r 1 T H J > - + J r en as r -M j»r -l-j f~r + J + J + J JM L- : r C L P^. p-* «- L r~ r r - C- L C C L e n JM - CL! E r - L L L t r P QJ «0 r JM QJ r r-5 + > e a i ra ' 5 r~ t r *< rs C e n C C 1 C C L e*- i JM - C i E CU CU CU u SI l + J * r- QJ " t > > > > JM -M 4-> CU r _ J 4~> «C 4_> ) +-> j C r- d r- : IM +-> C L CL C C\J r -. C L C L P-» C L L! ( L L C r 1 r 1 i H r-h < I r^. CC i < C C C L 1 { t! t~h rh r-~ > CU r~ r >. ) -M CU <U r*h i +J +-> e n JM CU L v - C U r ~ JM E C * r r u C r*5 r QJ *» > S Z r «i JM. :r e n JM C -rr"h as j m a j +J L t r r- L_ *i- (TS QJ E Q. r - E rs r r > t -M r t *i L L L C 4-> i r r ( L en «M- e QJ «d C C C r ^ - r - JM JM ei* C i! i i f #> r ^ r r r-j -r-^ r r r-j L_ QJ I JM r-v L L ei r 1 p*h : r *r *= L t 1 C JM CL QJ e n C C L L :< CL+J e e n C L L L L 4 -> JM L 1 r JM QJ ir e r- r rrs e i i a j ;r > JM ( JM (U r r t ( r t_ r t JM + J t E ( t tr r- aj r M S LU > x : JM t > >» > < t. ph C sf L p-d 0 +-> -M <D

19 19 Taulu 8. Peruskulujen^) ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) t im in n ittain ja kantkykylukittain vunna 1982 r p P i -r - P - C r EH r L rh C L «* L rh f. C rh CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ CVI CVI CVJ CVJ CVJ r JsC CL C ~ r Q. CU CU r CL ^ e <1) ( r < > -M CC i H L L C L» CV] e n C L p ^ C H - L p -. L i 0 t H «- i-h C rh CVI rh «=* L r Cn r-- p*-. L 0 0 L C CVJ 2^. L Q_ 0 0 C C L C C L CVJ C L i-. L CL L_ CL (U CL r P «i 0 :< i ' C L L CTi r-* C L L CVJ r*^ r> CVI t-h rh C C #» r CU L v C rh L L CVJ C p ^ L r <u +-> p rh e ri CT' eri C e r i r> p x : «1 i H r l rh rh eu > - P r - tn (U r P P r *i I > 2* >> r P r P *r- p p p 5- C *r- CVI n - CV! L L t-h r-^ «5- C eri L «- r f- L»! C rh 0 0 CVJ r - - L L ^ - r - d l E L L L «st* L L L r r~ CU " < < ^ eu n r - r-: P p e t CU r *r~5 p r C «r- C L h e n L C rh r» i H C C P C «- «H CVJ L C C p ^ f 2 * «- - C i H rh r e r r ' CL P > rö r CL < S ' n r- r > C L_ eu»i r 1 P *" p ^ 0" L e n r (U r-^ C rh i H L eri r^. e n ( " C C CC 0 0 L <5i- C CVI CVJ L -r- <0 i 4 rh» H rh i- p p > > -* : i E >, >, i i C ^ P r f i r C i- < CU > i J C P r rh L r~- C 1 CVJ CVI C L i :r r e n CVJ L i-h CTi H C e n e n C C C CVI CVJ CVI rh rh i-h CV! e T - CU eu eu p rh 1 ( rh rh i-h rh i-h i-h 1-H i-h rh P C < t r v r C *1 r eu Ei CL 1 E r «1 > en C P r C i * *r C CVJ <n rh e ri P*^ p *r r CU C r - CVI C CVJ CVI «T t-h L e eu p - n i i e n C C L p - CVJ,f~ « f- CVJ CVJ rh rh i H t-h i-h rh rh CVJ CVJ r «: ^ P C P CU CL C l Q _ E ^^CTiNNHCHC rmnixrvcvjr^rn NrC^L^CC^ f"-» LD L L L L 'X) L L L <»vj^unlr^nrh C r r 2 * r- r r '---- <r T -J rö r r L- CU I C -r- -r- ^ D. ) tr. 4-> C L 1 0 P,f - i P CU p C r :< r r r r i :< > C r r* r- r t P C t i 0> r U J 2^ >

20 20 d ai t Taulu 9. Peruskulujen*) ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) asutusrakenneryhmittäin ja lään e ittäin vunna 1982 l 0 r^. «- 4 0 L L C r-» r^ r^ L 0 C L i i T L CT» 0 0 r-h «i r 4 t 4 L < i < 1 T -H «H ih 1 H r-4 t - H L L CC r-. L»-H C C r 1 T r^. 0 L r^ C C C r-- L L L C C T" 0 0 C 0 C C C T 0 L r^. r -. r^. C r-v r - C C r 4 C L r-h 0 i- H 0 0 «H i H r 4 r-h «-H r-h L C L r 4 n i r ^ jvd C 1 z 5 C L d C L CL) CL T 4-> * r - T tetta, i 1u k u luj en a? 0 T 4-5 r-h *pt d r- T L ÖD * ) 4-5 d 00 ai t r-h C r- L X) r 1 4 L,fT C d 0 i H 0 rr-h r TT 4-5 > r~ T r- T > e d a> - C L 0 L C T i H 0 C r-» T T C T T L T r-h L L L L r L C L C r -. C T r T r-h C C r-h r-h t-h f -Li E i- H f 4 r 4 t-h r-h t^h 1 4» H r-h r-h t 4 «H d #\ r T T d r-5 T I *r- > r x : = TC i : t r-x. C r-h L T 0 = C C r-x. C T t 4 r-h 0 CC d -r- L T C r*'- r*- i 4 L C ai ^ a> 4-5 en T L L LC L L T L L L t/> T i-h rh r-h r-h i 4 i 4 t-h r-h r-h t-h.f d *r- T ) = a r - E = l l i l i i r^. r-v T T > l/l ^ unta ji s C r^x r-h L r*. L 0 r * r T T T L 0 i *1 5» 5 r-h t-h rh Tr 1 n ^* <u 1 d : * *r ^ l ai : t a. 4-5 C 0 0 rs «s rs d I T T T 4-5 *r~5 r--- r 4-1 *r T a> r d r-5 d 4-5 d a i L Cl T = T 4^ d 0 : t T T d 1 r 1 T T «" r L d 0 0 r r E d r f 1 d : t > d d 0 ) d a i *r f T d d C T u 01 a i r- L r- T [ r T E E x : L T r CL T C 4-5 : t > r- CU T T E L C H ^ZZ Cl. > _ J r a ; T LlJ JiZ > * r-h T L L r^x l «--- X 0 rh 1 4 t H t 4 i el i

21 :r (/> <U<U 21 t CT» r -. p 4 en CvJ r - L L L r n-. r^- C C C - C r L T r C L ph L L P CT) en en ph C r I t 1 i-h L 1 1 p-h «H r 1 r-h p-h i H «-H p-h Taulu 10. Peruskulujen*) ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) kantkykylukittain ja lääneittäin vunna 1982 r >> >> P < :r :r C E *=fr C C l r - l rh e n I I I! C r*^ r» en <D r *» 5 < f t r- L_ CL CU CL 0 P *. 0 i *f-5 CC L 1 1 i I i 1 i i L «>i C r i H r r--. L CC P P -XC C <n C eu p r - t <U < P P f~- r~ r en L L 1 t 1 i 1 i i r *r-j r rh C ^ L r- ( en en C e r en JZ ( Q.)» 0 P e t i i L r i i r-h i i r 0 r L C C r. C en «- L r-h r r-. L i r- e n e n en e n en e P 4 r-h 1 1 r r P > i r r-. r r i-h L 1 r i r- <0 e n «vi r 1 H L L r - > i-h e n C e -. L L e n L C - (U <n en C en 0 0 en en T i i -H i H r~ r - i - +-> -r- L e** C r L C i- H r-- r p-* i C en C i l L r-v L r r L r-h <5J" r* ^* en e n r i i r r ph en i-h 0 0 en en r- r r-h p-h p-h p-h r 4 i H p-h p-h *r-j rc :d L C L C 1 r L r-v en r-h 0 0 L i-h 0 0 C C ( r-h r ^ L p-h r - L n-* C eu eu p t C r p-h en r-h en t 0 p-h p-h rh p-h» H p-h r-h p-h i H r- í - T-5 0 <U E -- E r r L L en n 1 L > C u C r*-» ^" r r en St- r t *r C L C r L en C P *r- r e <u i- H C r r-h en i ( t-**- r-h» 1 ph «1 i H i 1 i i i H -XC -XC r *\ *p f f i T-*r~ t r 1 en L L L C L <0 i 1 C en r L C i i r-5 t - T L en r L i H en r L eu Q. 1 C Q. «5- L r <v_ C r r -. ^" : 0 *r- -r- fh H p-h i i rh p-h p H rh i i-h j * l eu 0 C 00 I r r P ' ) r - P <U f _ e P C_ eu L Q_ f r e r r0 e r i r < r t e t r» B e, r 1 e :r > e e <u e : CU r r r e e t r CU eu eu,r _ t r- r r r- r - E E -C C r p CL f t P :< r <U < < E t t h - zn. S _ i-e > - J r- eu r UJ > i 4 '= L L C en i i r n i-h p-h «H»-H

22 22 r 1 4-> : i/i L v J (1 A * PS «s #k p«p p >,C r - r--. C r-< L :<T 01 r^. rh E rh r L C\J LT) C L r-^ C p p ' p PS»s Pk p p p r*-. L L CT» CT» CU f^» L CT» C rh H L L CT» _ > - Taulu 11. Lukiiden^) käyttöment timinnittain ja menlajeittain vunna M +->+-5 -M C - f - CC L =j- «h «- f - L.» p «s p p i PS Pk p p r <U E C v L "'- L rh rh ph r r r * r ^ -i_> + > f P X C C C r i t 1 p* p p E C C C r- Q. r rt CL r - <U r - 1 r^. L i i»s i p p > v ^ *0* *0" >>> +-> r CT» rh L L L r M «p «s i 1 «p p L_ «sj- L rh 0 0 i H CT> CU C «0- L L rh 4-> H *= 1 t +-> p *r CU r 1 «- L L C C 4->-C p p p 1 PS 1 p p p CTk C r^. L L r - C L L r - ; rh -M E C L «0- L L L *r~ p p p A i PS Pk p p E +-> p- L L L «- C CT» 1 CU v L th C <0" Q_ r* L L L h s : 1 +-> 4-> <U -l-> 4-> +-> r u i/> CU :< <u *r L t i- e CU J * +-> : t - u 4~> +-> > f C a i 4->. L L - u a i 4-> r : r - = > E S I C CL r a ; M r : > k CU i E «r 4-> e r : n s < -} Cl. -tn -M : C :r +-> 'r -> >> ;r -M CU L +j +-> -M tr t e r L +-> - ; C >> -M r r0 a i r~5 : r 0 ) jr a ; j- + J r u E r r ^ : +-> a i a i l~ 4 J a i : i 4-> r a» 4-> +-> r x : 4-> r- u r- JC 4-> Q - S > - < :> e > s ; > - >> CU Ir s ; n r s 1) Ei sisällä iltappikuluja, harjittelukuluja, Steiner- ja kielikuluja eikä Ahvenanmaata

23 i r r +-> 4-5 r -C r E 1 r *r- C i- CL L L- r Q. 0) CU 0 CL -V 2 H T C C ^ r v C l ^ N L C C <0 4-> r0 L "d" r H L d - d " d 00 - rh r C C a» L CVJ CC- L C C a t C -f- CVJ C C rh r Q. r - L r*-. d~ C L L a t L Q. C\J f» H rh 1 1 r-» ;r C 0 0 C r*** d C d " rh L a u a» r-^ «H CVJ f -H C L C CU m C CT C a a» d CVJ d +-> -C C r - C C a t a a a CC > - rh Taulu 12. Lukiiden^) ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppi1as) timinnittain ja lääneittäin vunna 1982 r 4-> r ~> 4-5 r C *1- d * r i L d~ C C r r-! C C CVJ d - L CVJ L L d " L E <D E C CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ CVJ C r i r ( t C I T-5 + j <u > _ 4-> r :r l/l r- + J D 'd' r - C r-h r C 1 1 a CU p- 1 <d- CVJ r-h CVJ r H CVJ CVJ CVJ a C E r r~> C l r 5 r «Q - s : ->-5 r r i- i t L <- C C a C d CU ~ a L «d- C C a t L C d CVJ CVJ C C p >> «H H CVJ L C d d * d C >0 >» ^ 4-> CU 4-> r r L d" CVJ rh C L C C d r d - L i H CT» ' rh L L CU L. CT) C a> r-h a rh 4-> CU > t H «H rh rh rh rh rh rh < p* r T r 1 L 4-5 f 'r» C C «- r-- L L C r«- C L rh <u r^. C CVJ C f H C C r--» L 4-j x : C CVJ i H CVJ C L vj CVJ CVJ C L C r CU r- rh «H r 4 i- 4 r-h rh «H rh rh rh rh rh 4-4 r- : 4-5 Z 4-4 r L 0- r r - C 4-» i C L Q_»s Q_ "0 a t C C L C r--. a t C C d r F= 4-> L L rh L L C CVJ a r- r ' CU 0 0 r*-- L r**^ rh L a a. C C Cl r 1 E L L L L L L L L L L L L JZ f l r p - r f r f «4-5 C_ C S- CU r Cl r E iz :< r r 1 r r - L 0 0 P= r r - C :r 0 C C <u CU f 1 r L CU <u CU *r*0 CL L 1 < >1 T L. E F _C L r r CL <0 L :r >1 r CU r r E r i :iz _ > J r- C LlJ r :r i H d* L L 00a rh ^. _i rh rh rh Z r

24 24 Taulu 1. Lukiiden^) ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) kuntamudn mukaan lääneittäin vunna 1982 fö 1 C +-> tr i- :r i_ r f E <u r r *r CL rh 00 C L r*-. i L r^. L C C r- M C CSJ CL C JC C l ) I- L_ r <T 4-> *r* C «d" i i L «sd «d- C L rh r C C CT L C L C CT C «d- C C rh r CL. r -. L =- sd- C L L CT L CL m rh <- 1 rh rh rh C <T C C «d" C C «d* rh L CT r p*^ rh 1 1 «d- C L C r-~ r - L C CT» C CT r <d *d- ^ CL ^ CL C 0 0 p* CT* CT CT. CT C E rh <T 1 C +-> :r «:r r ( E <u r r *i CL ^ 1 r*- r- - C C L p ^ r». C L p-* <d" r***. r- 4-> CL C C _C CL CU r - Ö i_ i 0 +->.) L r* L L L p-«* «d" <T p r - rh L rh C L C CT f L *d* CT\ L L L <d" CT L C C r CL <=d- C rh rh rh =" «d- CL C r r -. L C CT L 0 0 CT C r CT L rh H L rh «d- r-*- rh C r 4-> r rh p*- L L C d* r**^ L T CL. CT CT C C CT CT CT CT 1 s : E rh rh rh rh <u 1 f r i 0) h-> :r 4-> r :r S r 0 0 ra E CU ra f -r- C L J^ (- CT C r-^ L C P^v P*^ L CT n r ^ 4-> C C 00 ' r CL C C S Z «CL CU *i <- 1 r r +-> r r -. rh p^» CC dp C L C r r C L CT C CT L L L CU r L C C C C 1 C CT C r +-> CL L L C rh C L r CL rh rh r-j L_ +-> r- r r J Z CT L C r L r-* rh r**«. L L L *d" C L L n C C L C -d- CT L «d- L CT r C_ r L L C C C L 'd* L r- \ CL r CL C C C C CT p^ C C C C i E ( 4-> r r E r <u > r: < :r r r CU r Q- e r CL r r r r d r~5 : r <U r- Cl r E :r r r i r r T r- in t E r i i z :r C CU <u *1 r r t/) <V CU CU * ) Q_ C f r r * L. E E U ) r r C l r (/) :r >1 r* CU r r E r Z h - n z s : CL > - J r LU :r :r H <d" L L r^. 0 0 CT rh r «. i rh rh rh rh

25 V j*: r +-> <a E r - r! t r- Cl t 4_ ra a. ai CU 0 Cl m x X» C 0 4~> r X f 1» r rh 0 C '. L» r r> '* r> CD r Q. rh C L t Q_ (-H t H rh 0 r > r T E t 0 CL Q» E 4-> C<u E : 4-> 4-> >> : +-> asutusrakenneryhmittäin vunna 1982 <U CU 0 t : 4-> E - t > j < <- P*v. r^. L ^ r * r < X C 00 t t» rh r-» >- r X X X 0 4->00P= +J (Ü 4-> 4-> 4-> C»r- C *- rh 0 r L T x CT) CT» L X a> <U E X > 0 0 < : i 4-> ; t 0 4-J -C r-** eri» i r < L r- U C E *,f D CL 0 0 Q- Z *f~5 <U * 4-> r- CU " t >) >> >» ^ 4-> I t +-> CU r : +-> C +-> CU Q- t 0 Q_ Q_ E X X «" 0 X X 1 1,r t t X rh ner- CU t 4-> '. rh X X X r*-. #> X X 11 CT) t r- 0 T-1 11 rh fh '» en X X X rh 4-J r^. r^. ^- r-^ 4-> CD X X X rh rh rh rh rh rh X 0 X X r^. X X 0*5 X X X X f->* C X X X X X X Q_ Q_ 0 m i_n 0 E CU 0 r t t

26 26 t ><u 4- C r r *=d" r r i l L r*. CT» r r rh r 4 «a* r L r r -- L r CT» r r < r «stf- : r - C 00 r-*- C CT» C < T CT» CT» C L j *=0 r-h r r r-> r 'T L H r C r - L tj- CC rh L CT» L r-h CT» L r r rh 00 f--. C 00 r -» C CG C Taulu 15. Lukiiden^) ppilasta khden lasketut käyttöment (mk/ppilas) asutusrakenneryhmittäin ja lääneittäin vunna E s z >5 <D C CU ra L_ t 4- t r t ra CL CL E MC N f H H N C L D H f M l «- I C f -L i f ^ r i r i C^tHH^LNClD^ r H C ^ - ^ C k ^ C X J C ^ C C ^ - L T C ^ ^ k C L r - H ra i i ^ n a i a ic T i r 4- <0 L r CT = L C ra C 05 > s z 1(0 r CU ra r-. r* H C r CT- r i - <u p ra * V C «0 1 L r*-. r ^ 1 L r - C'-L C- p*^ L CT» «4 L CU rh r CT r 4 r rh i-4 i H» 4 i 4 rh CU 4-> n ra r- 5 r^ r*- r r 00 C r <u r r 4- i 4 i-4 4- ra ra *» i m: r ~ C L CL ra : f ra r- r 4-5_ CC t M a> I- CL ra E :.MC :ra ra ra 1 ra r~ r </) e n f E i r i :ra C CU C CU r r* ra C t CU CU <u f-5 - t r ra f - E E ^ x: t ra r Ql r t :ra >> «- a> ra ra E 1 h- nr ^ s: Cl. MC m: > _! r LU -M rh <0 LL p-* CCT rh '«* "* i 4 i 1 t-4 MC i-4

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b I RAUTARUUKKI Oy I RAUTUVAARAN YlVlPÄ.RISTi-)N ALUEELLI- MALMINETSINTÄ NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 0/7b I 3.2. - 30.4.976 osa II -- TUTKIMUSALUE LAATIJA I JAKELU KUNTA LAAT.PVM HYV. SlVlOY OU ma KARTTALEHTI

Lisätiedot

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=."fl: ä; E!, \ ins:" qgg ;._ EE üg.

3 *ä;r ä:e 5ä ä{ :i. c oo) S g+;!qg *r; Er ; l[$ E ;;iä F:ä ä :E ä: a bo. =. * gäf$iery g! Eä. a is äg*!=.fl: ä; E!, \ ins: qgg ;._ EE üg. t AJ 1., t4 t4 \J : h J \) (.) \ ( J r ) tḡr (u (1) m * t *h& r( t{ L.C g :LA( g9; p ö m. gr iop ö O t : U 0J (U.p JJ! ä; >

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja

Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja iillh Tilastokeskus W Statistikcentralen S VT Rahoitus 1997:27 Finansiering Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja Finansmarknadens mänadsserier Tilastokeskus Tilastoarkisto 1997,-heinäkuu - juli Joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08.

-d;'$ d{ee lr a ;{*.v. ii{:i; rtl i} dr r/ r ) i a 4 a I p ;,.r.1 il s, Karttatuloste. Maanmittauslaitos. Page 1 of 1. Tulostettu 22.08. Maanmttauslats Page 1 f 1 -d;'$ d{ee lr a ;{*.v {:; rtl } dr r/ r ) a 4 a p ;,.r.1 l s, Karttatulste Tulstettu 22.08.2014 Tulsteen keskpsteen krdnaatt (ETRS-TM3SFlN): N: 6998249 E: 379849 Tulse e le mttatarkka.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju

Artikkeleita. Elintarvike- ja metsäketju Suomen kansantaloudessa 1. OSMO FORSSELL Emeritusprofessori Oulun yliopisto. 1 Elintarvikeketju ja metsäketju Kansantaludellinen aikakauskirja - 94. vsk. - 2/1998 Artikkeleita Elintarvike- ja metsäketju Sumen kansantaludessa 1 OSMO FORSSELL Emeritusprfessri Oulun ylipist Pans-tutstaulukk ja siitä mudstettu malli

Lisätiedot

Määräys STUK SY/1/ (34)

Määräys STUK SY/1/ (34) Määräys SY/1/2018 4 (34) LIITE 1 Taulukko 1. Vapaarajat ja vapauttamisrajat, joita voidaan soveltaa kiinteiden materiaalien vapauttamiseen määrästä riippumatta. Osa1. Keinotekoiset radionuklidit Radionuklidi

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Kuntien energiatehkkuusspimus Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys Kunta-alan energiatehkkuusspimus 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot

Luottovirrat. Kreditströmmar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet. Ulkomailta Suomeen myönnetyt pitkäaikaiset luotot Tilastkeskus fjl tatistikcentralen T (F VT Rahitus 1992:25 Finansiering Luttvirrat Kreditströar 1992, 1. neljännes - 1 a kvartalet 18.7.1992 Ulkailta ueen yönnetyt pitkäaikaiset lutt 1 0 0 rd k 80 60 40

Lisätiedot

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~" d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100

S'? 2. s P« 3 CU. > a. <H O ~ d O Ö E/ Ö. d -M o o I I I II. locot-cor-icocoolcool^-toiiocoioolcdt- lol^-cocococooi 'vool^olcocoi Iio» 100 S -+ røi cö-g S,2 S S cn rj o a ö * s s m Summa Yksityisiin tarpeisiin Summa 0 5 I I I I I I I I I I S S? CM I (MCM ^ I ^ ^ I I I I! rhrhi llf I^Öb» I I l

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Arvio metsd maa n a rvosta

Arvio metsd maa n a rvosta Arvi metsd maa n a rvsta Omistaja Lpr Klmenharju Kunta Kylli Tila Rn: Ala, ha 405 572 Klmenharju :l:89 24,9 ESPOO L6.5.20L7 Laatijan allekirjitus Teemu Saarinen Lisdtietja Arvi phjautuu Teemu Saarinen

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiantutannn timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIANTUOTANNON TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

Asuntojen hinnat. lk oa , 2. neljännes. Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983 = 100 ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot)

Asuntojen hinnat. lk oa , 2. neljännes. Kuva 1. Asuntojen hintaindeksin 1983 = 100 ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset (kerrostalot) Tilastkeskus fa. 5 ^ 7 Statistikcentralen 'M Asuminen 1990:7 Bencfe lk a 90 Asuntjen hinnat 1990, 2. neljännes 17. 9. 1990 A su n tjen hintaindeksi 1 9 8 = 1 0 0 % -m uuts ed. v u si ed. nelj. N im ellish

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Vukra-asuntyhteisöjen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys VUOKRA-ASUNTOYHTEISÖJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902.

Taulu N:o 198. Telefooniverkon kehitys Helsingissä vuosina 1897 1902. Taulu N: 98. Telefniverkn kehitys Helsinissä vusina 897 902. V u s i! 897 898 899 900 90 902 Kaupunissa. Telefniverkn lananpituus vuden lpussa; kilmetria,9,6 2,2 2,2, 2,60, 2,46, 2,8,6 Ilmakaapelin pituus

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY KAIRAREIÄN NO 44 SIVUSUUNAMIAUS HYVELÄSSÄ MARRASKUUSSA 98 SU0\JEL\I MAINJ[ OY FlNNEXPLORAlON & ESPOO 27..98 HANNU SILVENNOINEN,. Dl 2 KAIRAREIÄN NO 44 SIVUSUUNAMIAUS HYVELÄSSÄ MARRASKUUSSA 98. s I s Ä

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Timitilakiinteistöjen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta 1 (33) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK SY/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuusluvasta ja valvonnasta vapauttamisesta Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain ( / ) 49 :n 3

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg',

ääexgäl*ääääe ääg I ä*fre3 I äee iäa ää-äälgü il leääö ää; i ääs äei:ä ä+ i* äfä g u ;; + EF'Hi: 2 ä ; s i r E:;g 8ää-i iää: Ffärg', !P9) (?trtrr('l rl 9< l ( r,r^iüfl.l ltrt ;ä r!! (r, t 6 t, rti 'le )( ö O RRZöF;ä x öö 1 74ö 9 jii\rtr lrl l jipäp. ldrrr_.^!. 9r. i P.^vä P. t!! v 7 ' '.ä e.q i >6l( t (p C ] ä il; ', +t n l ( e iei

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv.

P S. Va r äi n. m m2 2. e a / puistossa säilyvät puut. korko muuttuu, kansi uusitaan SVK asv. TI E f as 8 5 5 pu ke lu pi ip iv - le / te AP 1 4 KI +8 8 +8 9 O le lem ht a ip ss uu a st ol oa ev aa rk ki ip met A L 31 6 L AP P LE IK S E T ei l y tu pu r u va liu m k u at m to äk i in u hl M 22

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Arvio metsdmaan arvosta

Arvio metsdmaan arvosta Arv metsmaan arvsta Omstaja Kuusam, Nskajrv Kunta Kyll Tla Rn: Ala, ha 35 477 Nskajrv 31. : 77,5 SPOO LO.6.2L7 Lstetja Teemu Saarnen KTM, LKV Arv phjautuu 14.1,23 pvtyn metssuunntelman kuvtethn ja Kuusamn

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Elintarviketellisuuden timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Elinkeinelämän Keskusliitt timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Lisätiedot

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt

KATSAUKSIA. määrä on kaksi kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Alkoholinen maksakirroosi on meilla yleistynyt KATSAUKSIA MAKSAKIRROOSI YLEISTYNYT NOPEASTI JOUKO MANNINEN Runsas alkhlin kayttti lisaä sairastuvuutta ja kulleisuutta. Tutkijiden keskuudessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että alkhlihaitat -

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Tellisuuden yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TEOLLISUUDEN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä

S-ZSOTOOP DZDATA !SWIA 0 \ S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA. M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä M19/3314/=78/14/10 M,IkeI ä, A.J.Laitakari Pielavesi, Säviä!SWIA 0 \ S-ZSOTOOP DZDATA S-ISOTOOPPIDATA GTL-78 S AVZA SÄVIÄN S-ISOTOOPPIDATA ANALYYSITULOSTEN SELITYKSET VASEMMALTA OIKEALLE LABORATORIOKOODI

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi VIRTAUSMITTARI UPONOR SMART S 2022148 BT40 JAKOTUKKIIN PALUUVENTTIILI UPONOR SMART S JAKOTUKKIIN JAKOTUKKI DANFOSS FBH-F RST 2+2 LATTIALÄMMITYS 2+2 VIRTAUKSEN

Lisätiedot

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008

RIIHIMÄEN MELUSELVITYS 2008 S rj v Pljärv Pä väylly Rj Rjr R T Päväv v Oj Lä öyälä äää j Prj Sr rä v rj I vä Vh Sj U Rääyää hh rj P J Pl rä Ar rvj Al-A Pr löyrä l Th Plr Pä Plä h Uh Tv Tl Oj Slä Rj Al v Prä-r Tl Ojrä Rää Läj Vjh

Lisätiedot

Luottovirrat. Luottojen nostot ja kuoletukset. Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet. Mrd mk. *) Elinkustannusindeksi 1984/1V = 100

Luottovirrat. Luottojen nostot ja kuoletukset. Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet. Mrd mk. *) Elinkustannusindeksi 1984/1V = 100 Tilastokeskus Statistikcentralen SVT Rahoitus 1992:3 Finansiering Tilastoarkist S t a l i s l i k a r l c i v e t Luottovirrat Kreditströmmar 1991, 3. neljännes - 3e kvartalet 24.1.1992 Mrd mk Luottojen

Lisätiedot

MERKKIEN SELITYKSET. Kartta: Vt13. Parannettava tieosuus. Uusi tai parannettava yksityistie. Ohituskaistaosuus ja kaistamäärä. Kevyen liikenteen väylä

MERKKIEN SELITYKSET. Kartta: Vt13. Parannettava tieosuus. Uusi tai parannettava yksityistie. Ohituskaistaosuus ja kaistamäärä. Kevyen liikenteen väylä ERKKEN SETKSET Kartta Vt arannettaa tesuus Uus ta parannettaa ykstyste Ohtuskastasuus ja kastaäärä Keyen lkenteen äylä Nykysen lttyän katkasu Näkeälekkaus Aseakaaa-alueen raja Hren yltyska tuuslekkaus

Lisätiedot

Asuntojen hinnat , 1. n e ljä n n e s. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 (kerrostaloasunnot) ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset.

Asuntojen hinnat , 1. n e ljä n n e s. Asuntojen hintaindeksin 1983=100 (kerrostaloasunnot) ja kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset. -T) q rt. Tilastkeskus hm s v t. *- **' Statistikcentralen Asuminen 1988:4 Bende Asuntjen hinnat 1 9 8 8, 1. n e ljä n n e s 7.9.1988 Asuntjen hintaindeksin 1983=100 (kerrstalasunnt) ja kuluttajahintaindeksin

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

r\rvio metsd maa n a rvosta

r\rvio metsd maa n a rvosta r\rv metsd maa n a rvsta Omstaja Skalatva 8B,B3ha Kunta l(yl Tla Rn: Ala, ha 791 t\32. Rahkla B:2 88,8 Laatjan allekrjtus TSPOO 25.8.219 Teemu Saarnen KTM,LKV Pertt Saarnen Lsdtetja MTT-I I(V Arv phjautuu

Lisätiedot

Asuntojen hinnat. 1987, 4. neljännes. THastokirjastö s Siaiisiikhibiioteket. -f 8. Asuminen 1988:3 Boende

Asuntojen hinnat. 1987, 4. neljännes. THastokirjastö s Siaiisiikhibiioteket. -f 8. Asuminen 1988:3 Boende n -I Tilastkeskus Statistikcentralen1 SVT Asuminen 1988: Bende -f 8 Asuntjen hinnat 1987, 4. neljännes 4.7.1988 Kerrstalasuntjen reaalihintjen kehitys vusina 1970-1987 vusi THastkirjastö s Siaiisiikhibiiteket

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi

Kristuksen syntymän kalanda kreikaksi Krstuks syntymän klnd krekk 1 F G7 7 G7 K ln es pe Hrs tu n th Hrsts j n U r n rn, n r hn des, j n n rn gl ln de n n he, p, V, r, n ne rs n p strhn Vthem he r ks ms k p ss, ss. l, 9 7. 8. F G7 7 G7 En

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS, PLV

ASEMAPIIRUSTUS JA PITUUSLEIKKAUS, PLV HÄMEENKATU ÄHÄ HÄMEENKATU TUOMIOKIRKKOSILTA S= S=.................... S= S= Betii Tä/S SILTA TYYPPIPOIKKILEIKKAUS D-D Pysäöiti. Ritivist J Pysäöiti,, TYYPPIPOIKKILEIKKAUS C-C. Ritiv- j bssiist,, Aji.......................

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKO ELMA

KIERTOKIRJEKOKO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKO ELMA 1976 N :o 126-130 N:o 126 postitoim ipaikkojen perustam isesta T a m m ik u u n 1 p ä iv ä s tä 1 9 7 7 perustetaan h aaraosa stot I I m a tra 1 2 Imatran

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKOUKSEN LAILLISUUSEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN (3) PÖYTÄKIRJA 5..203 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika Paikka 5..203 klo 9.20 alkaen Ideapark, Kokoustila Kotka. Lempäälä Läsnä Osallistujalista liitteenä (liite ). KOKOUKSEN AVAUS TaLVIn

Lisätiedot

+ () 4 Abä. o t-{ +J t4. -s. -r) -^.b. L,'iI. o I=={ ) ts{ A L] l--.l. l*4. op{ cta-rff" ii F{ H H. !Jrl) ..:

+ () 4 Abä. o t-{ +J t4. -s. -r) -^.b. L,'iI. o I=={ ) ts{ A L] l--.l. l*4. op{ cta-rff ii F{ H H. !Jrl) ..: \ H + t4 + to t{ F{ O 4, ) e) 4 Abä,.,'i M ^.b 4 r), U) A ] l.l { ) t{ ) C5 t< cff" rl) t{ A p{ H H ii F{ c l4 ä..: v \ \ \ ) ) \ R V) A ) \ g'ä$ää e;'ü ä; {3;t:Hfä F",r ri 3 äääätäää c;{r;l ä:ärugärlsä:h$

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS)

KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) KUIVANIEMI JOKIKYLÄ VESKANKANGAS (KUIVANIEMI 3 VESKANKANKANGAS) Selvitys V. Luhon vuonna 958 suorittamasta kaivauksesta kivikautisella asuinpaikalla Tuija Wallenius 989 Vuonna 958 Ville Luho suoritti tutkimuksia

Lisätiedot

^ Ai^ 27, 1-1. 2013 OKM/45/221/2013. Päätös. Viite. 14.11.2013 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTFiATUP.SKONT

^ Ai^ 27, 1-1. 2013 OKM/45/221/2013. Päätös. Viite. 14.11.2013 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTFiATUP.SKONT ^ Ai^ Päätös OKM/45/221/2013 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTFiATUP.SKONT SaapunuVinkmmit 27, 1-1. 2013 Oppispimuksen lisäkulutuksen järjestäjät Dnr/Dnr -/.-., ' " ~.', 'r j ^'/ ^'-v

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KA RT TA A KARTT A T T KARTTA A KARTT R A K Kuuson kuunki Indeksikrtt LUONNOS 7..0..0 RU : 8 0 87 8 7: kv oottorikelkkilureitti 9 Mk 9:0 9,7 Alikulku + ysäkit kevyen liikenteen väylä 90 kevyen liikenteen

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /MK/SEP/1989 JO Martti Kokkola/KET. Tutkimusalueen sijainti. Tutkimusalue sijaitsee Hattuvaarasta etelään n.

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /MK/SEP/1989 JO Martti Kokkola/KET. Tutkimusalueen sijainti. Tutkimusalue sijaitsee Hattuvaarasta etelään n. TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 09/MK/SEP/1989 2 Martti Kkkla/KET JO.11.1989 Tutkimusalueen sijainti Tutkimuksen tarkitus Tutkimusalue sijaitsee Hattuvaarasta etelään n. 25 km Ilmantsin kirklta killiseen pääasiallisesti

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

=*' igäiäigä$jii,äägääggägääfä. E'EEEEiäs*'ääääEäggägäiiläägäääägäää. i;giggggäggg äg;gfggäiggis. E Ei. ä jggä;fäfäää. e;egelgäf EEE : !

=*' igäiäigä$jii,äägääggägääfä. E'EEEEiäs*'ääääEäggägäiiläägäääägäää. i;giggggäggg äg;gfggäiggis. E Ei. ä jggä;fäfäää. e;egelgäf EEE : ! l d=. ö^ 3k 4rcna lc ' *O\ J * '\ tia.2 t :q(cblz c i;iä ä;fäis il 6! iää; iäiäää 9 S # öt == cf) \n.vdtd &= e;läf ;:c cj '5 'tr=lz ä jä;fäfäää c5 FrO! =*' ":rf : 6 Ä'^üi= iu l n. :S Xn.!.< V,; :;,^?'=.!.=Na'tY

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport»o»«*, Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar

tilastotiedotus statistisk rapport»o»«*, Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar tilasttiedtus statistisk rapprt»»«*, Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar äivi Keinänen Maija-Liisa Kskinen ^'90-58001 Tel äiväys - Datu / N : -N r 1980 15..1980 TY 1980:8 TYÖVIMATIEDUSIELUN

Lisätiedot

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXX * . D '. MAANVUOKRATILASTOA VUODEN MAANVUOKRATILASTOA JULKAISSUT ASUTUSHALLITUS

SUOMEN VIRALLINEN TILASTO XXX * . D '. MAANVUOKRATILASTOA VUODEN MAANVUOKRATILASTOA JULKAISSUT ASUTUSHALLITUS SUMEN VIRALLINEN TILAST \ XXX * ASUTUSTILASTA. D '. MAANVUKRATILASTA. n 98 VUDEN MAANVUKRATILASTA JULKAISSUT ASUTUSHALLITUS HELSINKI 99 VALTINEUVSTN KIRJAPAIN ' Sisällysluettel. I Tekstiä: Esipuhe... r...

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisi* rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar

tilastotiedotus statistisi* rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar tilasttiedtus statistisi* rapprt Tilastkeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar Tapi ksanen Hannu Siitnen Aune Rautakangas Puh. 90-5800 Tel. Päiväys - Datum 2.6.980 3. 6.80 ISSN 0355-2357

Lisätiedot

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei x""ru

tr Lainvoimainen asemakaava, jonka numero on nen En [a nc nnn [n [e nc Enn En E rtävån vaatiwus I ei xru HAKMUS (TLMOTTUS) KUNTIN RAK N N USVALVO NTAVI RAN OMAISLL ä R"t"u"trp, f Timepidelupa!Timepiaeilmitus I Purkamistupa! Uaisematytitupa Rakeussuuittelutel rtävå vaatiwus a c 1. Rakeuspaikka Kuta / Kaupuki

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10 Laatimispvm: 10.6.2013 Lue täyttöhjeet ennen rekisteriselsteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sulkavan kunnan peruspalvelulautakunta

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Metsätellisuus ry timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS METSÄTEOLLISUUS RY TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2

TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011. 1. Toimikunnan kokoonpano. 2. Toimikunnan toiminta. 3. Tapahtumat VUOSIKERTOMUS 2011 LIITE 2 Sumen Cavalier Terveystimikunta 19.3.2012 Päivi Itknen TERVEYSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 01.01.2011 31.12.2011 1. Timikunnan kknpan Puheenjhtaja: - Päivi Itknen Jäsenet: 2. Timikunnan timinta 3. Tapahtumat

Lisätiedot