Lemminkäinen-konserni. Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lemminkäinen-konserni. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007"

Transkriptio

1 Lemminkäinen-konserni Osavuosikatsaus

2 Kotimaan rakennusmarkkinat Rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan kasvavan vuonna 27 3,5 % ja vuonna 28 3,% - ulkomaisen työvoiman käyttö on yleistynyt - joidenkin rakennustuotteiden saatavuus on hidastunut Liike- ja toimitilarakentaminen jatkaa kasvuaan etenkin pääkaupunkiseudulla Teollisuusrakentaminen on vilkasta, logistiikkakeskuksia rakennetaan runsaasti Asuntorakentamisen kasvu ei jatku, uusia asuntoja aloitettaneen n. 33 (vuonna 26: ) - kapasiteettipula haittaa tuotannon käynnistymistä - asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet Infrarakentamisen näkymät ovat hyvät - päällystystöiden kokonaismäärä pysyy edellisvuoden tasolla Korjausrakentaminen kasvaa tasaisesti Lähde: Rakennusteollisuus RT ry:n suhdannekatsaus 1/27, Tilastokeskus, VM 1

3 Kansainväliset rakennusmarkkinat Lemminkäiselle merkittävien kansainvälisten markkinoiden kehityksen uskotaan pysyvän suotuisana. Muut Pohjoismaat: - talousnäkymät ovat myönteiset, rakentamisen kokonaismäärä kasvaa - Ruotsissa kalliorakentamisen markkinat pysyvät hyvinä Baltian maat: - BKT:n kasvu on Pohjoismaita nopeampaa - tienrakennusmarkkinat pysyvät vilkkaina EU-rahoituksen turvin Muut maat: - Suomalaisella teollisuudella on paljon hankkeita vireillä Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa - Itäinen Keski-Eurooppa ja etenkin Romania ovat kasvattaneet suosiotaan investointien kohdemaana 2

4 Näkymät vuodelle 27 Lemminkäinen-konserni Konsernin korkea tilauskanta ja rakentamisen suotuisat näkymät luovat hyvät edellytykset Lemminkäisen liiketoiminnan myönteiselle kehitykselle vuonna 27 Päällystys- ja kiviainesryhmä tienpidon ja tiehankkeiden määrärahat lisääntyvät Norjassa ja Baltian maissa kotimaassa murskausurakoinnin ja valmisbetonin kysyntä jatkuu hyvänä Rakennusmateriaaliryhmä ympäristörakentaminen lisääntyy edellisvuodesta kattourakointi ja porraselementtien kysyntä pysyy hyvänä Lemcon Oy kalliorakentaminen vilkasta etenkin Ruotsissa Oy Alfred A. Palmberg Ab talonrakentaminen jatkaa kasvuaan logistiikkakeskusten rakentaminen lisääntyy Tekmanni Oy taloteknisen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan kysyntä pysyy vilkkaana 3

5 Lemminkäinen-konserni Osavuosikatsaus : Konserniluvut

6 Osavuosikatsaus 1-3 / 27: Konsernin tilauskanta kaikkien aikojen suurin Liikevaihto oli 328, milj. euroa (33,5), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 68,9 milj. euroa (9,9) Liikevoitto oli,3 milj. euroa (-6,8) Tulos ennen veroja oli -3, milj. euroa (-9,1) Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 1 439,7 milj. euroa (1 155,7), josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 355,2 milj. euroa (349,8) Bruttoinvestoinnit olivat 21,9 milj. euroa (9,4) Tulos / osake oli -,22 euroa (-,49) Omavaraisuusaste oli 27,3 % (25,4) ja nettovelkaantumisaste 147,8 % (171,8) 4

7 Kansainvälinen liiketoiminta Katsauskauden 1-3/27 kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 21, % (3,) eli 68,9 milj. euroa (9,9) tilauskannasta 24,7 % (3,3) eli 355,2 milj. euroa (349,8) Liikevaihto Tilauskanta Jako maittain 1-3/7 (1-3/6) 3/7 (3/6) Suomi 79 % (7) 75 % (7) Muut Pohjoismaat 12 % (8) 13 % (13) Baltian maat 2 % (2) 5 % (5) Itä-Eurooppa 2 % (15) 4 % (7) Muut maat 5 % (5) 3 % (5) 1 % (1) 1 % (1) 5

8 Konsernituloslaskelma 1-3 / 27 milj. euroa 1-3/27 1-3/26 muutos,% 1-12/26 Liikevaihto 328, 33,5 8, ,9 - josta kansainvälistä liiketoimintaa 68,9 9,9-24,2 53,3 Liiketoiminnan tuotot ja kulut -322,8-35,3-5, ,9 Poistot -4,9-5, 2, -35, Liikevoitto,3-6,8 yli sata 18,1 % liikevaihdosta,1-2,3 6, Rahoitustuotot ja -kulut -3,2-1,9-68,4-14,9 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -,1 -,3 66,7 1,1 Tulos ennen veroja -3, -9,1 67, 94,2 Tuloverot 1,1 1,7-35,3-21,3 Tilikauden tulos -1,8-7,3 75,3 72,9 % liikevaihdosta -,5-2,4 4,1 Katsauskauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -3,7-8,3 55,4 65,8 Vähemmistölle 1,9 1, 9, 7,1 Tulos/osake -,22 -,49 55,1 3,87 6

9 Konsernitase 1-3 / 27 milj. euroa 3/27 3/26 muutos,% 12/26 Varat Pitkäaikaiset varat 271,3 253,5 7, 255,9 Vaihto-omaisuus 294,7 24, 22,8 281,9 Rahoitusomaisuus 391,6 336,8 16,3 41,4 Varat yhteensä 957,6 83,3 15,3 939,2 Oma pääoma ja velat Osakepääoma 34, 34,, 34, Muu oma pääoma 184,7 14,2 31,7 214, Vähemmistöosuus 16,7 13,3 25,6 19,7 Eläkevelvoitteet 1,2,4 yli sata 1,1 Pakolliset varaukset 7,3 6,1 19,7 7,4 Pitkäaikainen vieras pääoma 119,1 118,6,4 17,5 -josta laskennallista verovelkaa 15,8 16,1-1,9 14,6 Lyhytaikainen vieras pääoma 594,6 517,6 14,9 555,5 Oma pääoma ja velat yhteensä 957,6 83,3 15,3 939,2 7

10 Konsernin liikevaihto 1-3 / / ,3 499, ,8 399, ,9 1265,6 182,6 112,1 95,3 823,4 472,9 9,9 513,3 68,9 54, 259,1 177,2 212,6 1-3/25 1-6/25 1-9/ /25 1-3/26 1-6/26 1-9/ /26 1-3/27 Kotimaa Kansainvälinen liiketoiminta 8

11 Konsernin liikevoitto 1-3 / / ,2 72,5 74,6 18,1-11, 7,5-6,8 18,9, /25 1-6/25 1-9/ /25 1-3/26 1-6/26 1-9/ /26 1-3/27 9

12 Konsernin tilauskanta 3/25 3/ ,1 283,1 331,8 355, ,7 321,9 385,9 343,4 349, , 682,8 625, 667,9 85,9 965, 944,6 994,9 184,5 3/25 6/25 9/25 12/25 3/26 6/26 9/26 12/26 3/27 Kotimaa Kansainvälinen liiketoiminta 1

13 Liikevaihto liiketoiminta-alueittain milj. euroa 1-3/27 1-3/26 muutos, % 1-12/26 Päällystys- ja kiviainesryhmä 41,9 23,9 75,3 559, Rakennusmateriaaliryhmä 18,5 11,6 59,5 14,4 Lemcon Oy 76,2 1,9-24,5 344, Oy Alfred A. Palmberg 155,3 129,7 19,7 637,5 Tekmanni Oy 46,2 42,9 7,7 191,7 Muut toiminnot ja konsernieliminoinnit -1,1-5,6-8,4-4,7 Lemminkäinen-konserni 328, 33,5 8, ,9 45,9 % Osuus konsernista 1-3/27 13,7 % 12,4 % 5,5 % 22,5 % 42, % Osuus konsernista 1-3/26 13,9 % 7,7 % 3,8 % 32,7 % Päällystys- ja kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy Oy Alfred A. Palmberg Tekmanni Oy 11

14 Liikevoitto liiketoiminta-alueittain milj. euroa 1-3/27 1-3/26 muutos, % 1-12/26 Päällystys- ja kiviainesryhmä -16,4-19,2 14,6 35,5 Rakennusmateriaaliryhmä -1,3-1,8 27,8 5, Lemcon Oy 4,5 4,1 9,8 12,5 Oy Alfred A. Palmberg Oy 13,9 7,5 85,3 52,4 Tekmanni Oy 1,3 2,2-4,9 6,9 Muut* -1,8,3 yli sata -4,3 Lemminkäinen-konserni,3-6,8 yli sata 18,1 * sisältää liiketoiminta-alueille kohdistamattomia tuottoja ja kuluja 12

15 Tilauskanta liiketoiminta-alueittain milj. euroa 3/27 3/26 muutos, % 1-12/26 Päällystys- ja kiviainesryhmä 278,4 255,3 9, 185,1 Rakennusmateriaaliryhmä 37,9 23,6 6,6 23,4 Lemcon Oy 36, 368,3-2,3 361,9 Oy Alfred A. Palmberg 674,5 441,5 52,8 681,5 Tekmanni Oy 88,9 67, 32,7 74,9 Lemminkäinen-konserni 1 439, ,7 24, ,7 Osuus konsernista 1-3/27 Osuus konsernista 1-3/26 6,2 % 19,3 % 5,8 % 22,1 % Päällystys- ja kiviainesryhmä 2,6 % 38,2 % 2, % Rakennusmateriaaliryhmä Lemcon Oy 46,9 % Oy Alfred A. Palmberg 25, % 31,9 % Tekmanni Oy 13

16 Tunnusluvut 1-3/27 1-3/26 muutos, % 1-12/26 Tulos/osake, euroa -,22 -,49 55,1 3,87 Oma pääoma/osake, euroa 12,85 1,24 25,5 14,57 Osakkeen kurssi kauden lopussa 45,5 34,86 3,5 36,1 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 774,5 593,4 3,5 614,5 Vaihdon määrä kaudella, 1 kpl , Liikevoittoprosentti, %,1-2,3 6, Omavaraisuusaste, % 27,3 25,4 31,2 Nettovelkaantumisaste, % 147,8 171,8 15,7 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 21,9 9,4 133, 48,7 Henkilöstö keskimäärin ,

17 Lemminkäinen-konserni Osavuosikatsaus : Liiketoiminta-alueet

18 Päällystys- ja kiviainesryhmä milj. euroa 1-3/27 1-3/26 muutos,% 1-12/26 Liikevaihto 41,9 23,9 75,3 559, Liikevoitto -16,4-19,2 14,6 35,5 Liikevoitto-% -39, -8,2 6,3 Tilauskanta 278,4 255,3 9, 185,1 Henkilöstö , Katsauskausi 1-3/27 - liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat, liiketappio oli edellisvuotta pienempi - päällystyskausi käynnistyi edellisvuotta aikaisemmin - Tanskassa päällystoiminta oli ennätyksellisen vilkasta - valmisbetonituotannon määrä ylitti odotukset Katsauskauden jälkeiset tapahtumat: - Ruotsin asfalttiliiketoiminnan myynnistä Peab Asfalt AB:lle allekirjoitettiin esisopimus ( ) - Tiehallinnon kanssa solmittiin 12-vuotinen päällysteiden ylläpitosopimus, arvo 4 ( ) - Olkiluodon betonitoimitusten uudelleenjärjestelystä sovittiin Arevan kanssa ( ) Näkymät 27 - Suomessa päällystystöiden kokonaismäärä jää edellisvuoden tasolle, kilpailu jatkuu kireänä - Norjassa tienpidon määrärahat kasvavat - Baltian maissa tiehankkeiden määrä lisääntyy EUrahoituksen turvin - murskausurakoinnin ja valmisbetonin kysyntä vilkasta 15

19 Päällystys- ja kiviainesryhmä Liikevaihto Liikevoitto ,6 198,8 83,7 222,6 282,5 1,4 88,1 2,6 13,5 21,3 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/ ,5 22,2-19,2-11,6-16,4 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/7 Kotimaa Kansainvälinen liiketoiminta Tilauskanta Liikevaihto maittain 1-3/ ,2 154,7 131,9 115,4 129,8 123,4 142,3 123,7 81,2 55,3 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7 Baltian maat ja Itä-Eurooppa 14 % Muut Pohjoismaat 35 % Suomi 51 % Kotimaa Kansainvälinen liiketoiminta 16

20 Rakennusmateriaaliryhmä milj. euroa 1-3/27 1-3/26 muutos,% 1-12/26 Liikevaihto 18,5 11,6 59,5 14,4 Liikevoitto -1,3-1,8 27,8 5, Liikevoitto-% -6,8-15,8 4,8 Tilauskanta 37,9 23,6 6,6 23,4 Henkilöstö , 69 Katsauskausi 1-3/27 - ryhmän liikevaihto kasvoi ja tilauskanta oli suurempi kuin koskaan aiemmin - alkuvuoden työkausi käynnistyi tavanomaista aikaisemmin, rautakauppojen kautta tapahtunut myynti on ollut erityisen vilkasta - betonisten valmisosien kysyntä lisääntyi selvästi edellisvuodesta - katemateriaalin vienti Itä-Eurooppaan kasvoi odotettua nopeammin - betoniyhtiö KM Repo Oy Lemminkäisen omistukseen Näkymät 27 - ympäristörakentaminen edellisvuotta vilkkaampaa - kattourakoinnin ja porraselementtien kysynnät hyvällä tasolla - materiaalipula (mm. lämmöneristeet, puutavara, teräsosat) aiheuttaa viivästymisiä joissakin kohteissa 17

21 Rakennusmateriaaliryhmä Liikevaihto Liikevoitto ,4 78,7 41,5 11,6 18,5 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/ ,7 5, -,1-1,8-1,3 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/7 Tilauskanta Liikevaihto maittain 1-3/ Muut maat 8 % ,6 35,3 26,9 23,4 37,9 Suomi 92 % 5 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7 18

22 Lemcon Oy milj. euroa 1-3/27 1-3/26 muutos,% 1-12/26 Liikevaihto 76,2 1,9-24,5 344, Liikevoitto 4,5 4,1 9,8 12,5 Liikevoitto-% 5,9 4, 3,6 Tilauskanta 36, 368,3-2,3 361,9 Henkilöstö ,2 993 Katsauskausi 1-3/27 - Lemconille kaksi merkittävää tunnelirakennusurakkaa Ådalsbanan-radalla Ruotsissa, arvo yht. 1 milj. euroa (sopimukset allekirjoitettu ja ) - Pauligin paahtimon rakennustyöt aloitettiin Helsingin Vuosaaressa - Lemcon Networksin liiketoiminnassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia - IKEA:n purkaman Pietarin urakkasopimuksen käsittely alkoi välimiesmenettelyssä Tukholmassa Näkymät 27 - infrarakentamisessa markkinatilanne pysyy vakaana, Ruotsissa etenkin kalliorakentamisen markkinat ovat hyvät - kotimaassa liikerakentaminen vilkasta, mutta rakennustuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet - ulkomailla pääpaino teollisuusrakentamisessa, Lemcon aktiivisesti mukana suomalaisen teollisuuden investoinneissa - Venäjällä useita areenakohteita vireillä 19

23 Lemcon Oy Liikevaihto Liikevoitto ,6 191,6 6 11,5 12,5 1 12,9 67,6 152,4 115,9 32,4 69,8 33,3 43,7 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/7 3 7,2 4,1 4,5 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/7 Kotimaa Kansainvälinen liiketoiminta Tilauskanta Liikevaihto maittain 1-3/27 4 Muut maat 1 % ,1 147, 139,8 173,9 167,9 Pohjois- ja Etelä- Amerikka 14 % Suomi 57 % 1 176,2 2,2 176,7 188, 192,1 Baltian maat ja Itä-Eurooppa 7 % Muut Pohjoismaat 12 % 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7 Kotimaa Kansainvälinen liiketoiminta 2

24 Oy Alfred A. Palmberg Ab milj. euroa 1-3/27 1-3/26 muutos,% 1-12/26 Liikevaihto 155,3 129,7 19,7 637,5 Liikevoitto 13,9 7,5 85,3 52,4 Liikevoitto-% 8,9 5,8 8,2 Tilauskanta 674,5 441,5 52,8 681,5 Henkilöstö , Katsauskausi 1-3/27 - alkuvuonna aloitettiin 184 vapaarahoitteisen asunnon rakentaminen (vuonna 26: 575 aloitusta) - syitä määrän laskuun mm. resurssien sitoutuminen muuhun tuotantoon ja lupaprosessien pitkittyminen - koko vuoden aloitusmääräksi arvioidaan 1 2 uutta asuntoa (vuonna 26: aloitusta) - liike- ja toimitilarakentaminen jatkuivat vilkkaina Näkymät 27 - talonrakentamisen näkymät loppuvuodelle ovat hyvät, asuntorakentaminen ei kasva - tuotannon käynnistymistä haittaa pula osaavasta työvoimasta, etenkin työnjohdosta - rakennustuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet ja hinnat nousseet tavanomaista nopeammin 21

25 Oy Alfred A. Palmberg Ab Liikevaihto Liikevoitto ,4 3,3 2,8 592,1 396,2 1,4 25,6 12,5 119,2 142,7 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/ ,4 32,6 21,9 7,5 13,9 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/7 Kotimaa Kansainvälinen liiketoiminta Tilauskanta Liikevaihto maittain 1-3/ ,5 42, 26,9 515,3 26,8 586,4 25,8 25,4 655,7 649,1 Ruotsi 8 % Suomi 92 % 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7 Kotimaa Kansainvälinen liiketoiminta 22

26 Tekmanni Oy milj. euroa 1-3/27 1-3/26 muutos,% 1-12/26 Liikevaihto 46,2 42,9 7,7 191,7 Liikevoitto 1,3 2,2-4,9 6,9 Liikevoitto-% 2,8 5,1 3,6 Tilauskanta 88,9 67, 32,7 74,9 Henkilöstö , Katsauskausi 1-3/27 - Tekmannin liikevaihto kasvoi ja tilauskanta oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin - yhtiön Ruotsin liiketoiminnot lisääntyivät selvästi edellisvuodesta - kotimaan liiketoiminnassa ei oleellisia muutoksia - alan ulkomaisen työvoiman määrä on kasvanut voimakkaasti Näkymät 27 - talotekniikan huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden kysyntä jatkuu vireänä - teollisuuspalveluiden merkittävimmät työkohteet ovat lähitulevaisuudessa ulkomailla - asuntojen linjasaneeraus lisääntyy 23

27 Tekmanni Oy Liikevaihto Liikevoitto ,7 135,4 87,7 42,9 46,2 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/ ,9 5,8 2,2 2,4 1,3 1-3/6 1-6/6 1-9/6 1-12/6 1-3/7 Tilauskanta Liikevaihto maittain 1-3/ Ruotsi ja Venäjä 4 % , 74, 74,4 74,9 88,9 Suomi 96 % 3/6 6/6 9/6 12/6 3/7 24

28 Lemminkäinen-konserni Osavuosikatsaus : Lemminkäisen osake

29 Kurssikehitys ja osakevaihto 1/22 3/27 Osakkeen kurssikehitys (keskikurssi kk) 5, 4, euroa 3, 2, 1,, 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 Lemminkäinen Oyj OMX Helsinki OMX Helsinki Cap Osakevaihto (kpl kk) kpl 6 3 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 25

30 Suurimmat osakkeenomistajat kpl % 1. Pentti Heikki ,41 2. Pentti Erkki Juhani Kuolinpesä ,58 3. Pentti Olavi ,58 4. Keskin. Työeläkevakuutusyhtiö Varma ,97 5. Tukinvest Oy ,18 6. Sijoitusrahasto Aktia Capital ,1 7. Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 164 6,97 8. Op-Suomi Arvo -Sijoitusrahasto 11,65 9. Op-Suomi Pienyhtiöt 95,56 1. Keskin. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 8, Sijoitusrahasto Aktia Secura 78 83, Odin Forvaltnings As 56, Eq Pikkujättiläiset/Eq Rahastoyhtiö Oy 5, Laakkonen Mikko Kalervo 47 35, Sijoitusrahasto Abn Amro Finland 15 suurinta yhteensä ,25 75,9 Hallintarekisteröidyt ,75 Muut ,16 Yhteensä , 26

31 Konsernin tulos/osake 1-3 / / 27 5, 4, 3, EUR 2, 3,87 1, 2,3 2,57 2,57, -,64,3 -,49,31 -,22-1, 1-3/25 1-6/25 1-9/ /25 1-3/26 1-6/26 1-9/ /26 1-3/27 27

32 Yhteystiedot Juhani Sormaala Toimitusjohtaja puh Jukka Ovaska Talousjohtaja puh Katri Sundström Sijoittajasuhdepäällikkö puh Lemminkäinen inen Oyj Esterinportti 2 24 Helsinki Puh:

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Lemminkäinen-konserni. Tilivuosi 2007

Lemminkäinen-konserni. Tilivuosi 2007 Lemminkäinen-konserni Tilivuosi 2007 Kotimaan rakennusmarkkinat Kotimaan rakennusmarkkinat Rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 6 % - kasvun arvioidaan hidastuvan vuonna 2008 ja jäävän noin 3 prosenttiin

Lisätiedot

Lemminkäinen-konserni. Osavuosikatsaus

Lemminkäinen-konserni. Osavuosikatsaus Lemminkäinen-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-3.6.27 Tallinnan tornitalo E-18 Muurla-Lohja Kotimaan rakennusmarkkinat Rakentamisen kokonaismäärän arvioitu kasvu 3,5 % vuonna 27 ja 3, % vuonna 28 - Kova kysyntä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2009

Osavuosikatsaus 1-3/2009 Osavuosikatsaus 1-3/29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentaminen supistuu useita prosentteja kuluvana vuonna Talonrakentamisen aloitukset puolittuvat vuoden 27 huipputasosta Asuntomyynti on piristynyt

Lisätiedot

Toimintaympäristö 2008

Toimintaympäristö 2008 Tilinpäätös 28 Toimintaympäristö 28 Kotimaa Kansainvälisen rahoituskriisin vaikutukset konkretisoituivat reaalitalouteen loppuvuonna Talonrakentamisen volyymit kääntyivät laskuun Kiinteistösijoittajien

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Operatiivisen toiminnan tappio alkuvuonna johtuu päällystys- ja vedeneristystoiminnan kausiluonteisuudesta.

Operatiivisen toiminnan tappio alkuvuonna johtuu päällystys- ja vedeneristystoiminnan kausiluonteisuudesta. LEMMINKÄINEN OYJ 15.5.2002 klo 9.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2002 Konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 194,6 milj. euroa (183,0). Tavanomainen, toiminnan kausiluonteisuudesta

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 14.8.2002 klo 9.35 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002

LEMMINKÄINEN OYJ 14.8.2002 klo 9.35 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 LEMMINKÄINEN OYJ 14.8.2002 klo 9.35 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2002 Konsernin liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 510,9 milj. euroa (475,1). Tulos ennen veroja, johon vaikuttaa toiminnan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 klo 10.50

LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 klo 10.50 LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006: Tulos parani selvästi Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 11,5 % ja oli 731,2 milj. euroa (655,5). Liikevoitto

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009

Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Asuntorakentamisessa pääpaino vuokra-asuntotuotannossa Toimitilarakentamisessa vähän omaperusteisia hankealoituksia Asuntomyynti piristynyt

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2009

Lemminkäinen Oyj. Tilinpäätös 2009 Lemminkäinen Oyj Tilinpäätös 29 Toimintaympäristö 29 Kotimaa Rakentamisen kysyntä väheni voimakkaasti ja supistuminen näkyi voimakkaimmin talonrakentamisen aloitusmäärissä Asuntorakentamisen painopiste

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Keskeistä Q3/2011 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia. Yhteenveto. Toimialakatsaukset

Keskeistä Q3/2011 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia. Yhteenveto. Toimialakatsaukset Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1 9/211 Sisältö Keskeistä Q3/211 Toimintaympäristö Katsauskauden tulos Lähiajan näkymät ja ohjeistus Tapahtumia katsauskauden jälkeen Yhteenveto Toimialakatsaukset Lemminkäisen

Lisätiedot

Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä.

Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä. 17.9.2013 Rahapäivä 2013 Rakentamisen haasteet ja mahdollisuudet Pohjoismaissa ja Venäjällä. Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki, Lemminkäinen Oyj Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Toisen neljänneksen toiminnallinen liiketulos palautui voitolliseksi toukokuussa kirjattu OMNEn luottotappio ( 1,9

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2001 Teleste saavutti tavoitteensa kolmannella neljänneksellä ja koko vuoden liikevaihto ja liiketulos paranevat edellisvuodesta Ydinliiketoiminnan Access Systemsin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2005 ESITYS 27.4.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-3/2005 Joustopakkaukset 17,6 milj. euroa 34 % Muut 2,8 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 30 % Kuitukankaat 31

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

1 (17) 15.2.2006 klo 11.40 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005: YHTIÖN TULOS PARANI VIIDENNEKSEN

1 (17) 15.2.2006 klo 11.40 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005: YHTIÖN TULOS PARANI VIIDENNEKSEN 1 (17) LEMMINKÄINEN OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.2.2006 klo 11.40 LEMMINKÄISEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2005: YHTIÖN TULOS PARANI VIIDENNEKSEN Konsernin liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 1.601,7 milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 22.3.2005 klo 10.00 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2004-31.1.2005 - Liikevaihto 6,4 miljoonaa euroa (5,8), kasvua 10 % - Voitto ennen veroja 0,15 miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen

Osavuosikatsaus 1 3/2015. Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Osavuosikatsaus 1 3/215 Tase vahvistui ja kassavirta oli selvästi positiivinen Taloudellinen kehitys Tase, rahoitus ja rahavirta Näkymät ja ohjeistus Toimintaympäristö Q1/215 Suomi Käynnissä suuria infrahankkeita.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Julkaistu: 2007-02-22 08:00:30 CET Honkarakenne Oyj - Tilinpäätöstiedote HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-9/2010

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-9/2010 Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-9/21 Sisällysluettelo Keskeistä tammi-syyskuussa 21 Liikevaihto Liikevoitto Avainluvut Tilauskanta Omaperusteinen asuntotuotanto Tase Velkarakenne Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007 1 YIT CORPORATION YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja 27.7.27 2 YIT CORPORATION Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/27 Markkinat ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Tilinpäätös on laadittu osatuloutusperiaatetta noudattaen, jolloin rakennushankkeet on tuloutettu niiden valmistusasteen mukaisesti.

Tilinpäätös on laadittu osatuloutusperiaatetta noudattaen, jolloin rakennushankkeet on tuloutettu niiden valmistusasteen mukaisesti. LEMMINKÄINEN OYJ 19.5.1999 klo. 10.30 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.1999 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 30 % ja oli 130,5 MEUR (100,0). Toiminnan kausiluonteisuudesta johtuva

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2010

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2010 Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/21 Toimintaympäristö Kotimaa Vuoden 21 aikana rakentamisen arvioidaan supistuvan noin kaksi prosenttia, mutta jo vuonna 211 sen arvioidaan lähtevän kasvuun Talonrakentamisen

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

Alueellisesti rakennustuotanto on entistä selvemmin keskittynyt suuriin kasvukeskuksiin, joissa asunto-, liike- ja palvelurakentaminen on vilkasta.

Alueellisesti rakennustuotanto on entistä selvemmin keskittynyt suuriin kasvukeskuksiin, joissa asunto-, liike- ja palvelurakentaminen on vilkasta. LEMMI NKÄI NEN OYJ 15.8.2001 klo 10.00 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2001 Konsernin katsauskauden liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 475,1 milj. euroa (387,6). Tulos ennen satunnaiseriä ja

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote klo SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Suomen Helasto Oyj Pörssitiedote 16.6.2004 klo 11.20 SUOMEN HELASTO -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2003-30.4.2004 - Konsernin liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 12,6 milj. euroa (11,9 milj. euroa) - Liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q1 2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus Q1 2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Ensimmäinen vuosineljännes oli vahva Liikevaihto kasvoi 21,5 (15,7) miljoonaan euroon eli 37,5 prosenttia verrattuna vuoden 2010

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Avainluvut 1 9/2007 1 9/2006 Muutos % 2006 Laskutus, Me 1884,5 1737,1 + 8 % 2340,1 Liikevaihto, Me 1045,7 991,0 + 6 % 1334,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2010

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6/2010 Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6/21 Sisällysluettelo Keskeistä tammi-kesäkuussa 21 Liikevaihto Liikevoitto Avainluvut Tilauskanta Omaperusteinen asuntotuotanto Tase Velkarakenne Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999

TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999. Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Julkaistu: 1999-10-13 09:00:00 CEST Teleste - Osavuosikatsaus TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Teleste Oyj Pörssitiedote 13.10.1999 klo 10.00 1(6) TELESTEN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 1999 Telesten

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2018 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja 31.10.2018 Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristö Liiketoimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia Positiivinen kehitys jatkunut tärkeimmillä

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot