Z65n Color Jetprinter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Z65n Color Jetprinter"

Transkriptio

1 Käyttöopas Z65n Color Jetprinter Käyttöopas Joulukuu

2 Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmarkmuuntajaa tai hyväksyttyä Lexmark-muuntajaa. Kytke virtajohto sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla. Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluita, käänny ammattilaisten puoleen. ENERGY STAR EPA ENERGY STAR -toimistolaitesuunnitelma on tietokoneiden valmistajien kesken tehty yhtiökumppanuusohjelma, jolla yritetään edistää energiaa säästävien tuotteiden käyttöönottoa ja vähentää sähköntuotannon aiheuttamaa ilman saastumista. Tässä ohjelmassa mukana olevat yritykset valmistavat tietokoneita, tulostimia, näyttöjä ja faksilaitteita, joiden virrankulutus katkeaa laitteiden ollessa käyttämättöminä. Tämä ominaisuus vähentää energiankulutusta jopa 50 prosentilla. Lexmark on mukana tässä ohjelmassa. ENERGY STAR -yhtiökumppanina Lexmark International, Inc. vastaa siitä, että tämä tuote on energiansäästöominaisuuksiltaan ENERGY STAR -periaatteiden mukainen. Industry Canada Compliance Statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. Vastaavuus Euroopan yhteisön direktiivien kanssa Tämä tuote vastaa Euroopan yhteisön neuvoston direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC suojausmääräyksiä koskien sähkömagneettisia rajoituksia ja tietyn jännitteisten elektronisten laitteiden turvallisuusmääräyksiä. Selvityksen, josta ilmenee, että tuote täyttää direktiivin vaatimukset, on allekirjoittanut tuotannon ja teknisen tuen johtaja, Lexmark International, S.A., Boigny, Ranska. Tämä tuote täyttää EN 55022:n luokan B rajoitukset ja EN 60950:n turvallisuusvaatimukset. The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. Japanese VCCI notice ii

3 Sisällys Tietoja tulostimesta... 1 Tulostimen osien tehtävät...1 Tulostimen asetusten määrittäminen tulostinohjelmassa...2 Tulostinohjelma auttaa tarvittaessa...4 Verkkotulostuksen valmisteleminen... 5 Verkkotulostuksen tarkistuslista...5 Tulostimen MAC-osoitteen etsiminen...6 Verkkotulostimen määrittäminen (Windows)... 7 Verkkotulostimen määrittäminen manuaalisesti...8 Muiden luettelossa olevien tulostimien asentaminen...10 Etäverkkotulostimen lisääminen...10 Muiden verkkotietokoneiden liittäminen tulostimeen...12 Verkkotulostinasetusten tarkistaminen...13 Luetteloimattomien tulostimien etsiminen...13 Verkkotulostimen määrittäminen (Macintosh) Muiden luettelossa olevien tulostimien asentaminen...17 Yhden määrittämättömän tulostimen asetusten määrittäminen manuaalisesti...17 Useiden tulostimien asetusten määrittäminen manuaalisesti...18 Etäverkkotulostimen lisääminen...20 Saman aliverkon muiden tietokoneiden kytkeminen tulostimeen..21 Verkkotulostinasetusten tarkistaminen...22 Luetteloimattomien tulostimien etsiminen...22 iii

4 Tulostaminen paperilokero 1:stä Tulostaminen paperilokero 2:sta Tulostaminen on hauskaa Digitaalisen valokuvan tulostaminen valokuvakortille (Windows)..28 Vianmäärityksen tarkistuslista Asennuksen vianmääritys Hakemisto Kiitos, että olet hankkinut Lexmark Z65n tulostimen. Kun haluat asentaa tulostimen Windows-käyttöjärjestelmiin, Mac OS tai Mac OS X versio käyttöjärjestelmiin, seuraa tulostimen mukana toimitettuja asennusohjeita. Kun haluat asentaa tulostimen johonkin muuhun käyttöjärjestelmään, esim. Linuxiin, katso tulostinohjelmiston mukana toimitettua readme (lueminut) tiedostoa. Tulostimessa on sisäänrakennettu verkkoliitäntä. Jos haluat lisäohjeita tulostimen asentamisesta verkkoon, katso Verkkotulostuksen valmisteleminen sivulla 5. iv

5 Tietoja tulostimesta Tulostimen osien tehtävät Tulostaminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Tulostimesi kohdistaa värikasetit ja tunnistaa paperilokero 1:een lisätyn paperilajin automaattisesti. Paperilokero 1 (etulokero) Avaa, kun haluat lisätä mukautetun kokoista paperia, tavallista mustesuihkupaperia tai erikoisprojekteihin tarkoitettua erikoispaperia. Paperilokero 1:ssä on paperilajin tunnistin, joka havaitsee seuraavat paperilajit automaattisesti: tavallisen, päällystetyn, kiiltävän tai valokuvapaperin ja piirtoheitinkalvot. Paperilokero 2 (takalokero) Avaa, kun haluat lisätä A4- tai letter-kokoista paperia. Paperin vapautusvipu Paina, kun poistat paperia tulostimesta. Kummassakin paperilokerossa on paperin vapautusvipu. Paperiohjain Arkkien kylkeen liu'utettuna varmistaa kunnollisen paperinsyötön. Kummassakin paperilokerossa on paperiohjain. Etukansi Avaa, kun haluat asentaa värikasetit tai poistaa paperitukoksen. Paperiloke rojen näppäimet Valitse paperilokero 1 (etulokero) tai paperilokero 2 (takalokero) painamalla kerran. Jos tämä näppäin vilkkuu, poista paperitukos painamalla tätä kerran. Virtanäppäin Kytkee tulostimen virran päälle tai pois päältä. Paperin vastaanottoalusta Voidaan avata. Tulostettu paperi jää tähän. 1

6 Ethernet-kaapeliliitäntä USB-kaapeliliitäntä Verkkolinkin merkkivalo Jos tämä merkkivalo palaa, verkkoliitäntä toimii kunnolla. Jos merkkivalo vilkkuu, verkossa siirretään dataa. Verkkoyhteyden nopeuden merkkivalo Jos merkkivalo palaa, verkon datansiirtonopeus on 100 Mbps. Jos valo ei pala, verkon datansiirtonopeus on 10 Mbps. Muuntajan liitäntä Katso tietoja tulostimen liittämisestä Ethernet-verkkoon kohdasta Verkkotulostuksen valmisteleminen sivulla 5. Tulostimen asetusten määrittäminen tulostinohjelmassa Tulostusominaisuudet (vain Windows) Voit määrittää tulostusasetuksia Laatu/kopiot-, Paperin asetukset- ja Tulostustyyli-väli lehdissä. Kun asiakirja on avattu, napsauta Tiedosto Tulosta Ominaisuudet tai Määritykset. Haluan-valikko Tämä käytönaikainen ja helppokäyttöine n projektivalikko auttaa sinua tulostamaan valokuvia, pitkiä lomakkeita, kirjekuoria, julisteita ja paljon muuta. 2

7 Tulosta- ja Arkin määrittely valintataulut (vain Macintosh) Kun dokumentti on avattu, osoita File (Arkisto) Print (Tulosta). Kun dokumentti on avattu, osoita File (Arkisto) Page Setup (Arkin määrittely). Huom.: Ohjelmanäytöt saattavat erota hieman tässä oppaassa näytetyistä käyttöjärjestelmän mukaan. Valitse tulostuslaatu- tai paperilaji-asetukset alla olevan taulukon ohjeiden mukaisesti: Windows 1 Kun asiakirja on avattu, napsauta Tiedosto Tulosta Ominaisuudet tai Määritykset. 2 Valitse Laatu/kopiot-välilehdestä tulostuslaatuasetus. 3 Valitse Paperin asetukset välilehdessä paperilajiasetus. Macintosh 1 Kun dokumentti on avattu, avaa Print (Tulosta) valintataulu osoittamalla File (Arkisto) Print (Tulosta). 2 Valitse vasemman yläkulman valikosta Paper Type/Quality (Paperilaji/Laatu) tai Quality & Media (Laatu & Materiaali). 3 Valitse tulostuslaatuasetus. 4 Valitse paperilajiasetus. Alla olevassa taulukossa on kullekin tulostuslaadulle suositellut paperit: Tulostuslaatu Nopea Normaali Parempi Paras Paperisuositus Tavallinen mustesuihkupaperi, monikäyttö-, toimisto- tai kopiopaperi Tavallinen tai Premium-mustesuihkupaperi, monikäyttö-, toimisto- tai kopiopaperi, silitettävä siirtoarkki tai piirtoheitinkalvo Premium-mustesuihkupaperi, piirtoheitinkalvo, päällystetty, kiiltävä tai valokuvapaperi Piirtoheitinkalvo, päällystetty, kiiltävä tai valokuvapaperi 3

8 Tulostinohjelma auttaa tarvittaessa Käytä Lexmark Z65 ratkaisukeskusta (Windows), Lexmark Z65 säädintä (Mac OS ) tai Lexmark Z65 Utility apuohjelmaa (Mac OS X) seuraaviin toimenpiteisiin: Värikasettien kohdistaminen ja huoltaminen Tulostimen tilatietojen, kuten paperilokero 1:ssä havaitun paperilajin sekä mustetasojen tarkistaminen Vianmääritys Testisivun tulostaminen Verkkoyhteyksien hoitaminen Katso käytönaikaisesta Online User s Guide käyttöoppaasta (vain Macintosh) tarkempia tietoja seuraavista aiheista: Värikasettien kohdistaminen ja huoltaminen Vianmääritys Verkkoyhteyksien hoitaminen Paperilajin tunnistimen käyttäminen Tavallinen tulostaminen Tulostusvihjeet Katso alla olevasta taulukosta tietoja käyttöjärjestelmässäsi käytettävän tulostinohjelmiston käynnistämisestä. Windows Mac OS Mac OS X versio Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Lexmark Z65 ratkaisukeskus-kuvaketta. tai Valitse Käynnistä Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat Lexmark Z65 Lexmark Z65 ratkaisukeskus. Napsauta Ohje missä tahansa välilehdessä, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston Ohjetta. Valitse Omenavalikosta Säätimet Lexmark Z65 säädin. Osoita?, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston Ohjetta. Avaa käytönaikainen Online User s Guide käyttöopas kaksoisosoittamalla työpöydällä Lexmark Z65 tulostimen kansiossa Lexmark Z65 käyttöoppaan symbolia (Users Guide.pdf). 1 Osoita Finder-ikkunassa Computer (Tietokone) ja kaksoisosoita sitten OS X Disk symboli Library (Kirjasto) kansio Printers (Tulostimet) kansio Lexmark-kansio. 2 Avaa Lexmark Z65 Utility apuohjelma kaksoisosoittamalla Lexmark Z65 Utility apuohjelman symbolia. Osoita?, kun haluat katsoa tulostinohjelmiston Ohjetta. Avaa käytönaikainen Online User's Guide käyttöopas kaksoisosoittamalla Lexmark Z65 käyttöoppaan symbolia (Users Guide.pdf). 4

9 Verkkotulostuksen valmisteleminen Verkkotulostimen määrittämisessä tulostimelle annetaan nimi ja yksilöllinen verkko-osoite (IP-osoite), jotta verkkotietokoneet voivat käyttää sitä tulostamiseen. Verkkotulostimen valmisteleminen määrittämiseen: 1 Liitä tulostin verkkoon Ethernet-kaapelilla (RJ-45) asennusohjeen mukaisesti. 2 Lue Verkkotulostuksen tarkistuslista ja seuraa sen ohjeita. 3 Seuraa ohjeita kohdassa Tulostimen MAC-osoitteen etsiminen sivulla 6. 4 Jatka tulostinohjelmiston asentamista ja verkkotulostimen määrittämistä kohtien Verkkotulostimen määrittäminen (Windows) sivulla 7 tai Verkkotulostimen määrittäminen (Macintosh) sivulla 14 mukaisesti. Verkkotulostuksen tarkistuslista Tarkista kaikki kaapeliliitännät. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, ja että se on liitetty verkkoon Ethernet-kaapelilla (RJ-45). Katso lisäohjeita tulostimen mukana toimitetusta asennusohjeesta. Varmista, että verkkotietokoneisiin on kytketty virta, ja että ne on liitetty verkkoon. Varmista, että verkkolinkin merkkivalo palaa. Tämä osoittaa, että tulostin on liitetty verkkoon. Kun haluat tietoja tämän merkkivalon sijainnista, katso sivu1. Windows 98/Me, Windows 2000 tai Windows XP: TCP/IP:n (verkkoprotokollan) on oltava käytössä kaikissa niissä verkkotietokoneissa, joista haluat tulostaa verkkotulostimeen. Katso lisäohjeita käyttämistäsi verkonasennusohjeista, Windowsin käytönaikaisesta ohjeesta, tai kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta. 5

10 Macintosh: TCP/IP:n (verkkoprotokollan) on oltava käytössä kaikissa niissä verkkotietokoneissa, joista haluat tulostaa. Katso lisäohjeita käyttämistäsi verkonasennusohjeista, Macintoshin käytönaikaisesta ohjeesta, tai kysy lisätietoja järjestelmänvalvojalta. Varmista, että verkkoasennuksessa käytetyt oppaat ovat saatavilla tai että voit ottaa yhteyttä järjestelmänvalvojaan. On hyvä tietää, miten verkkoympäristö määrittää IP-osoitteita. IP-osoite on verkossa käytettäville laitteille määritetty yksilöllinen numerosarja. Kun haluat päivitettyjä tietoja tulostimista, mukaan lukien päivitykset tulostimen lisäämisestä verkkoon, käy Lexmarkin WWW-sivustolla osoitteessa Hae Lexmark Z65n -tulostimen tietoja. Tulostimen MAC-osoitteen etsiminen Verkkotulostimen määrittämisessä voi olla tarpeen tietää tulostimen MAC-osoite (media access control). Huom.: Tämän sivun voi tulostaa ilman, että tulostin on liitetty tietokoneeseen tai verkkoon. 1 Varmista, että tulostimesta on katkaistu virta tai katkaise virta painamalla virtanäppäintä kerran. Katso näppäimien sijainti kohdasta Tulostimen osien tehtävät sivulla 1. 2 Pidä paperilokero 1:n näppäintä alhaalla. 3 Paperilokero 1:n näppäimen ollessa alhaalla paina virtanäppäintä ja vapauta se. 4 Paina paperilokero 1:n näppäintä kunnes tulostin alkaa toimia. Tulostetulla sivulla on verkkotulostimen MAC-osoite. MAC-osoite 6

11 Verkkotulostimen määrittäminen (Windows) Tulostinohjelmisto tukee automaattista verkkotulostimen määrittämistä TCP/ IP:tä käyttävissä Universal Plug and Play (UPnP)- ja Internet-yhteyden jakaminen (Internet Connection Sharing, ICS) -verkkoympäristöissä. UpnP-verkkoympäristöissä automaattiset yksityiset IP-osoitteet ovat alueella x.x. ICS-verkkoympäristöissä automaattiset yksityiset IP-osoitteet ovat alueella x.x. 1 Lue Verkkotulostuksen tarkistuslista sivulla 5 ja seuraa sen ohjeita. 2 Aseta tulostinohjelmisto-cd-levy yhden verkkotietokoneen CD-asemaan. 3 Kun Lexmark-tulostinohjelmiston asennusnäyttö tulee näkyviin, valitse Asenna. Näyttö Tapahtuma Tehtävä Värikasettien kohdistamiskehotus Tulostimen asennusnäytön luettelossa on useampi kuin yksi Lexmark Z65n -tulostin Tulostinohjelmisto löysi ja määritti automaattisesti tulostimesi verkossa. Tulostinohjelmisto löysi verkosta useamman kuin yhden Lexmark Z65n -tulostimen. Jatka tulostinohjelmiston asentamista, vaihe 4 sivulla 8. 1 Valitse tulostinportti luettelosta. Oikean tulostimen valitsemisessa on tarpeen tietää tulostimen MAC-osoite. Katso ohjeita, Tulostimen MAC-osoitteen etsiminen sivulla 6. 2 Napsauta Seuraava. 3 Jatka tulostinohjelmiston asentamista, vaihe 4 sivulla 8. Kun haluat asentaa muita luettelossa olevia tulostimia, katso Muiden luettelossa olevien tulostimien asentaminen sivulla 10. Hakutulokset: Ei tulostinta liitettynä -näyttö Tulostinohjelmisto ei löytänyt verkkotulostintasi. Katso Verkkotulostimen määrittäminen manuaalisesti sivulla 8. 7

12 4 Asenna ja kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti, kun tulostinohjelmisto kehottaa tekemään niin. 5 Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Tulostin on asennettu -näytössä Testisivu. 6 Viimeistele tulostinohjelmiston asennus valitsemalla Valmis. Verkkotulostimen määrittäminen manuaalisesti 1 Napsauta Hakutulokset: Ei tulostinta liitettynä -näytössä Valitse. 2 Valitse tulostimen asennusnäytössä Määritä verkkotulostimen asetukset. 8

13 3 Valitse Lexmarkin verkkoasetukset -näytöstä määrittämätön tulostin käyttämällä MAC-osoitetta. Katso ohjeita, Tulostimen MAC-osoitteen etsiminen sivulla 6. Jos tulostintasi ei ole luettelossa, ja se on etäaliverkossa, katso Etäverkkotulostimen lisääminen sivulla 10. Jos tulostintasi ei ole luettelossa, etkä tiedä siihen syytä, katso Luetteloimattomien tulostimien etsiminen sivulla 13. a Valitse Määritä. b Anna Määritä verkkotulostimien asetukset -näytössä verkkotulostimelle haluamasi IP-osoite. c Napsauta OK. Huom.: Jos haluat ennen jatkamista määrittää useita aiemmin määrittämättömiä tulostimia, valitse luettelosta seuraava määrittämätön tulostin. Toista vaihe a - vaihe c. d Valitse Lexmarkin verkkoasetukset -näytön luettelosta tulostimesi ja kirjoita muistiin sen Portin nimi. e Napsauta Sulje. 9

14 f Valitse tulostinportti tulostimen asennusnäytön luettelosta ja jatka tulostinohjelmiston asennusta valitsemalla Seuraava. Huom.: Ainoastaan valittu tulostin asennetaan kokonaan. Jos on tarpeen asentaa muita määritettyjä tulostimia, katso Muiden luettelossa olevien tulostimien asentaminen sivulla Kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti, kun tulostinohjelmisto kehottaa tekemään niin. 5 Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Tulostin on asennettu -näytössä Testisivu. 6 Viimeistele tulostinohjelmiston asentaminen valitsemalla Valmis. Muiden luettelossa olevien tulostimien asentaminen Suorita seuraavat toimenpiteet erikseen kunkin luettelossa olevan asennettavan tulostimen kohdalla. 1 Aseta tulostinohjelmisto-cd-levy saman verkkotietokoneen CD-asemaan. 2 Valitse tulostimen asennusnäytön luettelosta seuraava tulostin, jonka haluat asentaa, ja valitse Seuraava. 3 Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Tulostin on asennettu -näytössä Testisivu. 4 Viimeistele tulostinohjelmiston asentaminen valitsemalla Valmis. Etäverkkotulostimen lisääminen Etäaliverkko on verkkoosi liitetty toinen verkko. Jos tulostimesi on liitetty paikallisen aliverkon sijasta etäaliverkkoon, on tarpeen antaa joitain tietoja, jotka auttavat tulostinohjelmistoa löytämään tulostimen. 1 Varmista, että tulostin on liitetty kunnolla etäaliverkkoon Ethernet-kaapelilla. 10

15 2 Valitse Lexmarkin verkkoasetukset -näytössä Lisää tulostin. 3 Suorita Lisää-näytössä jompikumpi toimenpide: Valitse Yksi uusi tulostin ja anna sitten aiemmin määrittämäsi etäverkkotulostimen IP-osoite. Näin luetteloon lisätään ainoastaan yksi tulostin. Valitse Useita uusia tulostimia ja anna etäaliverkon IP-osoite. Kaikki käytettävissä olevat, myös määrittämättömät, tulostimet lisätään luetteloon. 4 Napsauta OK. 5 Valitse Lexmarkin verkkoasetukset -näytössä Päivitä. 11

16 6 Valitse tulostimesi luettelosta. Tulostimen, oikean IP-osoitteen ja Portin nimen pitäisi olla luettelossa. Tulostimen portin nimi on tulostinmallin ja MAC-osoitteen kuuden viimeisen merkin yhdistelmä. Jos tulostimesi kohdalla lukee <Määrittämätön>, suorita vaihe 3-a, sivu 9 - vaihe 6, sivu 10. Jos tulostimesi, oikea IP-osoite ja Portin nimi ovat luettelossa, suorita vaihe 3-d, sivu 9 - vaihe 6, sivu 10. Muiden verkkotietokoneiden liittäminen tulostimeen 1 Varmista, että ensimmäisen verkkotietokoneen alkuasennustoimenpiteet kohdassa Verkkotulostimen määrittäminen (Windows) sivulla 7 on suoritettu onnistuneesti loppuun. 2 Suorita seuraavat toimenpiteet kullekin verkkotietokoneelle, josta haluat tulostaa verkkotulostimella. a Aseta tulostinohjelmisto-cd-levy toisen verkkotietokoneen CD-asemaan. b Kun Lexmark-tulostinohjelmiston asennusnäyttö tulee näkyviin, valitse Asenna. Koska tulostin on jo määritetty verkkokäyttöön, ohjelmiston asennuksen pitäisi sujua automaattisesti. Jos löytyy useampia kuin yksi valittavissa oleva määritetty tulostin, Tulostimen asennus -näyttö tulee näkyviin. Valitse tulostimesi luettelosta ja jatka tulostinohjelmiston asennusta valitsemalla Seuraava. c Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Tulostin on asennettu -näytössä Testisivu. d Viimeistele tulostinohjelmiston asentaminen valitsemalla Valmis. 12

17 Verkkotulostinasetusten tarkistaminen Kun ohjelmisto on asennettu verkkotietokoneeseen, ohjelmistolla voi suorittaa seuraavat toimet: Etsiä tulostimen nimen, IP- ja MAC-osoitteet. Muuttaa IP-osoitetietoja. Tarkistaa tulostimen tilatiedot, kuten paperilokero 1:ssä havaitun paperilajin sekä mustetasot. Katso ohjeita, Tulostinohjelma auttaa tarvittaessa sivulla 4. Luetteloimattomien tulostimien etsiminen On mahdollista, että tulostinta ei ole Lexmarkin verkkoasetukset -näytön käytettävissä olevien tulostimien luettelossa seuraavista syistä: Tulostimessa voi olla ongelma. Tarkista alempana luetellut asiat ja napsauta sitten Päivitä. Katso lisäohjeita asennusohjeesta. Varmista, että kaikki verkkotietokoneen, tulostimen, verkkokeskittimen ja verkon seinäpistokkeen kaapeliliitännät ovat kunnossa. Varmista, että muuntajat on kytketty kunnolla, ja kaikkiin laitteisiin on kytketty virta. Yrität ehkä asentaa etäaliverkossa sijaitsevaa tulostinta. Katso Etäverkkotulostimen lisääminen sivulla 10. Voit hakea päivitettyjä tulostinoppaita WWW-sivustostamme osoitteesta Hae Lexmark Z65n -tulostimen tietoja. 13

18 Verkkotulostimen määrittäminen (Macintosh) Kaikissa niissä verkkotietokoneissa, joista haluat tulostaa verkkotulostimeen, on oltava käytössä TCP/IP. Niissä Macintosh-verkkoympäristöissä, joissa käytetään TCP/IP:tä, tulostinohjelmisto tukee yksityisten IP-osoitteiden automaattista määritystä seuraavilla alueilla: Lue Verkkotulostuksen tarkistuslista sivulla 5 ja seuraa sen ohjeita. 2 Aseta tulostinohjelmisto-cd-levy yhden verkkotietokoneen CD-asemaan. Jos käytössä on Mac OS X versio , kaksoisosoita Installer (Asentaja) -symbolia, kun CD-levyn sisällys tulee näyttöön. 3 Kun Lexmark-tulostinohjelmiston asennusnäyttö tulee näkyviin, osoita Install and Agree (Asenna ja hyväksy). Näyttö Tapahtuma Tehtävä Lisättäessä yhtä tulostinta: Cartridges Changed (Värikasetit vaihdettu) -näyttö (Mac OS ) tai Printer Selection (Tulostimen valinta) -näyttö (Mac OS X) New Network Printer Found (Uusi verkkotulostin löydetty) -näyttö Tulostinohjelmisto löysi ja määritti automaattisesti tulostimesi verkossa. Tulostinohjelmisto löysi yhden uuden tulostimen, mutta ei pystynyt määrittämään sitä automaattisesti. Jatka tulostinohjelmiston asentamista, vaihe 4 sivulla 16. Katso Yhden määrittämättömän tulostimen asetusten määrittäminen manuaalisesti sivulla

19 Näyttö Tapahtuma Tehtävä Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytön luettelossa on useampi kuin yksi Lexmark Z65n -tulostin Tulostintasi ei ole Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytön luettelossa Tulostinohjelmisto löysi verkosta useamman kuin yhden Lexmark Z65n -tulostimen. Tulostimesi saattaa sijaita etäaliverkossa. Tulostinohjelmisto ei löytänyt verkkotulostintasi. Jos tulostimellasi on IP-osoite, toimi seuraavasti: 1 Valitse tulostimesi luettelosta. Oikean tulostimen valitsemisessa voi olla tarpeen tietää tulostimen MAC-osoite. Katso ohjeita, Tulostimen MAC-osoitteen etsiminen sivulla 6. 2 Jatka tulostinohjelmiston asentamista valitsemalla Select (Valitse). 3 Jatka tulostinohjelmiston asentamista, vaihe 4 sivulla 16. Kun haluat asentaa muita luettelossa olevia tulostimia, katso Muiden luettelossa olevien tulostimien asentaminen sivulla 17. Jos tulostimesi kohdalla lukee <unconfigured> (määrittämätön), katso Useiden tulostimien asetusten määrittäminen manuaalisesti sivulla 18. Katso Etäverkkotulostimen lisääminen sivulla 20. Huom.: Etäaliverkko paikalliseen aliverkkoon liitetty verkko. Jos tulostintasi ei ole luettelossa, etkä tiedä siihen syytä, katso Luetteloimattomien tulostimien etsiminen sivulla

20 4 Katso ohjeita kohdasta, joka vastaa käyttöjärjestelmääsi: Mac OS Mac OS X versio Asenna ja kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti, kun tulostinohjelmi sto kehottaa tekemään niin. 1 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Open Print Center (Avaa Tulostuskeskus). Tulostinluettelo ilmestyy näkyviin. 2 Jos tulostimesi on luettelossa, valitse seuraavaksi vaihe 3. Jos tulostimesi ei ole luettelossa, valitse Add Printer (Lisää tulostin) ja sitten pikavalikosta Lexmark Inkjet Networking (Lexmar Inkjet -verkkoyhteydet). Valitse tulostimesi luettelosta ja osoita Add (Lisää). 3 Osoita Printer List (Tulostinluettelo) -näytössä punaista sulkemispainiketta. 4 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Continue (Jatka). 5 Asenna ja kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. 5 Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Printer Setup is Complete (Tulostin on asennettu) -näytössä Test Page (Testisivu). 6 Viimeistele tulostinohjelmiston asennus valitsemalla Finished (Valmis). 16

21 Muiden luettelossa olevien tulostimien asentaminen Kun haluat asentaa muita määritettyjä tulostimia, katso ohjeita kohdasta, joka vastaa käyttöjärjestelmääsi: Mac OS Mac OS X versio Valitse Omenavalikosta Säätimet Lexmark Z65 -säädin. Printer Selection (Tulostimen valinta) -näyttö tulee näkyviin. 2 Valitse luettelosta seuraava tulostin, jonka haluat asentaa, ja valitse Select (Valitse). 3 Viimeistele tulostinohjelmiston asennus osoittamalla Säätimen sulkemispainiketta. 1 Osoita Finder-ikkunassa Computer (Tietokone) ja kaksoisosoita sitten OS X Disk -symboli Library (Kirjasto) -kansio Printers (Tulostimet) -kansio Lexmark-kansio Lexmark Z65 Utility -apuohjelma. Printer Selection (Tulostimen valinta) -näyttö tulee näkyviin. 2 Valitse luettelosta seuraava tulostin, jonka haluat asentaa, ja valitse Select (Valitse). 3 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Open Print Center (Avaa Tulostuskeskus). Tulostinluettelo ilmestyy näkyviin. 4 Jos tulostimesi on luettelossa, valitse seuraavaksi vaihe 5. Jos tulostimesi ei ole luettelossa, valitse Add Printer (Lisää tulostin) ja sitten pikavalikosta Lexmark Inkjet Networking (Lexmar Inkjet -verkkoyhteydet). Valitse tulostimesi luettelosta ja osoita Add (Lisää). 5 Osoita Printer List (Tulostinluettelo) -näytössä punaista sulkemispainiketta. 6 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Continue (Jatka). 7 Viimeistele tulostinohjelmiston asennus osoittamalla Lexmark Z65 Utility -apuohjelman sulkemispainiketta. Yhden määrittämättömän tulostimen asetusten määrittäminen manuaalisesti 1 Valitse New Network Printer Found (Uusi verkkotulostin löydetty) -näytössä Continue (Jatka). 17

22 2 Anna Configure Network Printer (Määritä verkkotulostimen asetukset) -näytössä tulostimelle haluamasi IP-osoite ja valitse sitten OK. Huom.: IP-osoitteen on oltava ainoa laatuaan, eikä se saa olla käytössä muulla laitteella verkossa. 3 Asenna ja kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti, kun tulostinohjelmisto kehottaa tekemään niin. 4 Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Printer Setup is Complete (Tulostin on asennettu) -näytössä Test Page (Testisivu). 5 Viimeistele tulostinohjelmiston asennus valitsemalla Finished (Valmis). Useiden tulostimien asetusten määrittäminen manuaalisesti 1 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytön luettelosta ensimmäinen määrittämätön tulostin ja valitse Configure (Määritä). Tulostimen valitsemisessa voi olla tarpeen tietää tulostimen MAC-osoite. Katso ohjeita, Tulostimen MAC-osoitteen etsiminen sivulla 6. 18

23 2 Anna Configure Network Printer (Määritä verkkotulostimen asetukset) -näytössä tulostimelle haluamasi IP-osoite ja valitse sitten OK. 3 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytöstä seuraava määrittämätön tulostin. Toista vaihe 1 ja vaihe 2, kunnes kaikki luettelon tulostimet on määritetty. 4 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytön luettelosta tulostin, jota haluat käyttää. 5 Jatka tulostinohjelmiston asentamista valitsemalla Select (Valitse). 6 Katso ohjeita kohdasta, joka vastaa käyttöjärjestelmääsi: Mac OS Mac OS X versio Asenna ja kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti, kun tulostinohjelmisto kehottaa tekemään niin. 1 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Open Print Center (Avaa Tulostuskeskus). Tulostinluettelo ilmestyy näkyviin. 2 Jos tulostimesi on luettelossa, valitse seuraavaksi vaihe 3. Jos tulostimesi ei ole luettelossa, valitse Add Printer (Lisää tulostin) ja sitten pikavalikosta Lexmark Inkjet Networking (Lexmar Inkjet -verkkoyhteydet). Valitse tulostimesi luettelosta ja osoita Add (Lisää). 3 Osoita punaista sulkemispainiketta. 4 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Continue (Jatka). 5 Asenna ja kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. 7 Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Printer Setup is Complete (Tulostin on asennettu) -näytössä Test Page (Testisivu). 8 Viimeistele tulostinohjelmiston asennus valitsemalla Finished (Valmis). 19

24 Etäverkkotulostimen lisääminen Etäaliverkko on verkkoosi liitetty toinen verkko. Jos tulostin on liitetty paikallisen aliverkon sijasta etäaliverkkoon, toimi seuraavalla tavalla: 1 Jos etäverkkotulostimesi on jo määritetty, valitse seuraavaksi vaihe 2. Jos etäverkkotulostintasi ei ole määritetty, toimi seuraavasti: a Määritä tulostin tietokoneessa, joka on samassa aliverkossa kuin etätulostin. Katso sivu 14. b Suorita seuraavaksi vaihe 2. 2 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Add Remote (Lisää etä). 3 Suorita Add Remote Printers (Lisää etätulostimia) -näytössä jompikumpi seuraavista toimenpiteistä: Valitse Add Single Printer (Lisää yksi tulostin), anna etäverkkotulostimen IP-osoite ja valitse OK. Näin luetteloon lisätään ainoastaan yksi määritetty tulostin. Valitse Search Subnet (Etsi aliverkosta), anna etäaliverkossa olevan tulostimen IP-osoite ja valitse OK. Kaikki aliverkon käytettävissä olevat tulostimet lisätään luetteloon. 20

25 4 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytöstä etätulostin. 5 Jatka tulostinohjelmiston asentamista valitsemalla Select (Valitse). 6 Katso ohjeita kohdasta, joka vastaa käyttöjärjestelmääsi: Mac OS Mac OS X versio Asenna ja kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti, kun tulostinohjelmisto kehottaa tekemään niin. 1 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Open Print Center (Avaa Tulostuskeskus). Tulostinluettelo ilmestyy näkyviin. 2 Jos tulostimesi on luettelossa, valitse seuraavaksi vaihe 3. Jos tulostimesi ei ole luettelossa, valitse Add Printer (Lisää tulostin) ja sitten pikavalikosta Lexmark Inkjet Networking (Lexmar Inkjet -verkkoyhteydet). Valitse tulostimesi luettelosta ja osoita Add (Lisää). 3 Osoita punaista sulkemispainiketta. 4 Valitse Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytössä Continue (Jatka). 5 Asenna ja kohdista värikasetit näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. 7 Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Printer Setup is Complete (Tulostin on asennettu) -näytössä Test Page (Testisivu). 8 Viimeistele tulostinohjelmiston asennus valitsemalla Finished (Valmis). Saman aliverkon muiden tietokoneiden kytkeminen tulostimeen 1 Varmista, että toimenpiteet kohdissa Verkkotulostimen määrittäminen (Macintosh) sivulla 14 tai Yhden määrittämättömän tulostimen asetusten määrittäminen manuaalisesti sivulla 17 on suoritettu onnistuneesti loppuun, jolloin tulostin on asennettu ensimmäiseen verkkotietokoneeseen. 2 Suorita seuraavat toimenpiteet kullekin verkkotietokoneelle, josta haluat tulostaa. a Aseta tulostinohjelmisto-cd-levy yhden verkkotietokoneen CD-asemaan. Jos käytössä on Mac OS X versio , kaksoisosoita Installer (Asentaja) -symbolia, kun CD-levyn sisällys tulee näyttöön. 21

26 b Kun Lexmark-tulostinohjelmiston asennusnäyttö tulee näkyviin, osoita Install and Agree (Asenna ja hyväksy). Koska tulostin on jo määritetty verkkokäyttöön, ohjelmiston asennuksen pitäisi sujua automaattisesti. Huom.: Jos löytyy useampia kuin yksi valittavissa oleva määritetty tulostin, Printer Selection (Tulostimen valinta) -näyttö tulee näkyviin. Valitse tulostimesi luettelosta ja jatka tulostinohjelmiston asennusta valitsemalla Select (Valitse). c Tulosta testisivu verkkotulostimella valitsemalla Printer Setup is Complete (Tulostin on asennettu) -näytössä Test Page (Testisivu). d Viimeistele tulostinohjelmiston asennus valitsemalla Finished (Valmis). Verkkotulostinasetusten tarkistaminen Kun ohjelmisto on asennettu verkkotietokoneeseen, ohjelmistolla voi suorittaa seuraavat toimet: Etsiä tulostimen nimen, IP- ja MAC-osoitteet. Muuttaa IP-osoitetietoja. Tarkistaa tulostimen tilatiedot, esim. mustetasot. Katso ohjeita, Tulostinohjelma auttaa tarvittaessa sivulla 4. Luetteloimattomien tulostimien etsiminen On mahdollista, että tulostinta ei ole Printer Selection (Tulostimen valinta) -näytön käytettävissä olevien tulostimien luettelossa seuraavista syistä: Tulostimessa voi olla laiteongelma. Tarkista alempana luetellut asiat. Katso lisäohjeita asennusohjeesta. Varmista, että kaikki verkkotietokoneen, tulostimen, verkkokeskittimen ja verkon seinäpistokkeen kaapeliliitännät ovat kunnossa. Varmista, että muuntajat on kytketty kunnolla, ja kaikkiin laitteisiin on kytketty virta. Yrität ehkä asentaa etäaliverkossa sijaitsevaa tulostinta paikallisessa aliverkossa sijaitsevan tulostimen sijasta. Katso Etäverkkotulostimen lisääminen sivulla 20. Voit hakea päivitettyjä tulostinoppaita WWW-sivustostamme osoitteesta Etsi Lexmark Z65n -tulostimen tietoja. 22

27 Tulostaminen paperilokero 1:stä Paperilokero 1:stä voit tulostaa kaikille tuetuille paperilajeille, esim. tavalliselle, päällystetylle tai kiiltävälle paperille, valokuvapaperille, piirtoheitinkalvoille, kirjekuorille, tarroille, silitettäville siirtoarkeille ja pitkälle lomakepaperille. Paperikoon on rajoituttava seuraaviin mittoihin: Leveys: Pituus: 76,2 279 mm (3,0 8,5 tuumaa) Windows: mm (5,0 17,0 tuumaa) Macintosh: ,5 mm (5,0 14,0 tuumaa) Huom.: Lomakepaperi voi olla pitempää. Kun lisäät piirtoheitinkalvoja, valokuvapaperia tai tavallista, päällystettyä tai kiiltävää paperia paperilokero 1:een, tulostin havaitsee paperilajin ja säätää tulostinohjelmiston Paperilaji-asetuksen automaattisesti. Asiakirjan tulostaminen tästä lokerosta: 1 Lisää paperi tulostuspuoli ylöspäin paperilokeron oikeaa reunaa vasten. 2 Purista paperiohjainta ja liu'uta se paperin vasenta reunaa vasten. Huomautuksia: Voit välttää paperitukoksia lisäämällä paperilokeroon vain yhtä paperikokoa kerrallaan. 23

28 Varmista, ettet työnnä paperia liian syvälle tulostimeen. Esimerkiksi A4- tai letter-kokoisen paperin tulisi ulottua paperituki 1:n yläosan yli. 3 Varmista, että paperilokero 1:n näppäin on valittuna. Paperilokero 1:n näppäin 4 Avaa tulostinohjelmisto ja tulosta asiakirja seuraamalla käyttöjärjestelmääsi vastaavia ohjeita. Windows Mac OS Mac OS X versio Kun asiakirja on avattu, napsauta Tiedosto Tulosta Ominaisuudet tai Määritykset. 2 Valitse tulostuslaatu Laatu/ nopeus-välilehdestä. 3 Varmista, että Paperilähteeksi on määritetty Tulostimen asetukset tai Lokero 1 (etulokero). Huom.: Joidenkin sovellusten asetukset saattavat kumota paperilokerovalintasi. 4 Varmista Paperin asetukset -välilehdessä, että Paperilajiksi on määritetty Automaattinen (jos haluat, että paperilaji tunnistetaan automaattisesti) tai asiakirjasi mukainen paperilaji. 5 Napsauta OK. 6 Napsauta OK tai Tulosta. 1 Kun dokumentti on avattu, osoita File (Arkisto) Print (Tulosta). 2 Varmista, että Paperilähteeksi on määritetty Tulostimen asetukset tai Lokero 1 (etulokero). Huom.: Joidenkin sovellusten asetukset saattavat kumota paperilokerovalintasi. 3 Valitse pikavalikosta Paper Type/Quality (Paperilaji/Laatu). 4 Valitse tulostuslaatu. 5 Varmista, että Paperilajiksi on määritetty Automaattinen (jos haluat, että paperilaji tunnistetaan automaattisesti) tai asiakirjasi mukainen paperilaji. 6 Valitse Tulosta. 1 Kun dokumentti on avattu, osoita File (Arkisto) Print (Tulosta). 2 Valitse Printer (Tulostin) -pikavalikosta Lexmark Z65. 3 Valitse pikavalikosta Quality & Media (Laatu & Materiaali). 4 Valitse tulostuslaatu. 5 Varmista Tray 1 (Front) (Lokero 1, etulokero) -valikossa, että Paperilajiksi on määritetty Automaattinen (jos haluat, että paperilaji tunnistetaan automaattisesti) tai dokumenttisi mukainen paperilaji. Huom.: Joidenkin sovellusten asetukset saattavat kumota paperilokerovalintasi. 6 Valitse Tulosta. 24

29 Tulostaminen paperilokero 2:sta Paperilokero 2:sta voit tulostaa A4- tai letter-kokoiselle paperille. Tässä paperilokerossa ei ole paperilajin tunnistinta, joten paperilaji on valittava tulostinohjelmassa. Asiakirjan tulostaminen tästä lokerosta: 1 Lisää paperi tulostuspuoli ylöspäin paperilokeron oikeaa reunaa vasten. 2 Purista paperiohjainta ja liu'uta se paperin vasenta reunaa vasten. Huomautuksia: Voit välttää paperitukoksia lisäämällä paperilokeroon vain yhtä paperikokoa kerrallaan. Varmista, ettet työnnä paperia liian syvälle tulostimeen. Esimerkiksi A4- tai letter-kokoisen paperin tulisi ulottua paperituki 2:n yläosan yli. 3 Varmista, että paperilokero 2:n näppäin on valittuna. Paperilokero 2:n näppäin 25

30 4 Avaa tulostinohjelmisto ja tulosta asiakirja seuraamalla käyttöjärjestelmääsi vastaavia ohjeita. Windows Mac OS Mac OS X versio Kun asiakirja on avattu, napsauta Tiedosto Tulosta Ominaisuudet tai Määritykset. 2 Valitse tulostuslaatu Laatu/ nopeus-välilehdestä. 3 Varmista Paperin asetukset -välilehdessä, että Paperilähteeksi on määritetty Tulostimen asetukset tai Lokero 2 (takalokero). 4 Valitse paperilaji. Huom.: Joidenkin sovellusten asetukset saattavat kumota paperilokerovalintasi. 5 Napsauta OK. 6 Napsauta OK tai Tulosta. 1 Kun dokumentti on avattu, osoita File (Arkisto) Print (Tulosta). 2 Varmista, että Paperilähteeksi on määritetty Tulostimen asetukset tai Lokero 2 (takalokero). Huom.: Joidenkin sovellusten asetukset saattavat kumota paperilokerovalintasi. 3 Valitse pikavalikosta Paper Type/Quality (Paperilaji/Laatu). 4 Valitse tulostuslaatu ja paperilaji. 5 Valitse Tulosta. 1 Kun dokumentti on avattu, osoita File (Arkisto) Print (Tulosta). 2 Valitse Printer (Tulostin) -pikavalikosta Lexmark Z65. 3 Valitse pikavalikosta Quality & Media (Laatu & Materiaali). 4 Valitse tulostuslaatu. 5 Valitse paperilaji Tray 2 (Rear) (Lokero 2, takalokero) -valikosta. 6 Valitse Tulosta. 26

31 Tulostaminen on hauskaa Kun haluat oppia tulostamaan valokuvakortin Windows-käyttöjärjestelmissä, katso sivu 28. Jos haluat lisätietoja muiden projektien tulostamisesta, katso sivu 30. Tervehdyskortti Tulosta paperiarkin molemmille puolille Vihko Kirjekuori Tulosta useita sivuja samalle arkille Pitkä lomake Juliste Piirtoheitinkalvo Silitettävä siirtoarkki Huom.: Käyttöjärjestelmäsi tulostinohjelmisto ei välttämättä tue näitä kaikkia ominaisuuksia. 27

32 Digitaalisen valokuvan tulostaminen valokuvakortille (Windows) 1 Aseta enintään 10 valokuvakorttia pystysuunnassa paperilokero 1:n oikeaa reunaa vasten. Kun lisäät valokuvakortteja, varmista seuraavat asiat: Lue korttien mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Tulostuspuoli on ylöspäin. Älä työnnä kortteja liian syvälle tulostimeen. Kortit ovat samankokoisia. 2 Purista paperiohjainta ja liu'uta se korttien vasenta reunaa vasten. 3 Varmista, että paperilokero 1:n näppäin on valittuna. Paperilokero 1:n näppäin 28

33 4 Avaa digitaalinen valokuva valokuvasovelluksessa. 5 Kun olet valmis tulostamaan valokuvan, valitse Tiedosto Tulosta Ominaisuudet tai Määritykset. 6 Valitse Haluan-valikosta Tulostaa valokuvan. Haluan-valikko 29

34 Tulosta valokuva -ikkuna tulee näyttöön. 7 Valitse näytön vaiheesta 1 tulostuslaatu. 8 Valitse näytön vaiheesta 2 paperikoko ja napsauta sitten OK. 9 Varmista Paperin asetukset -välilehdessä, että Paperilähteeksi on määritetty Tulostimen asetukset tai Lokero 1 (etulokero). 10 Napsauta Tulostusominaisuuksissa OK. 11 Napsauta tulostusikkunassa OK tai Tulosta. 12 Estä valokuvien tuhriintuminen poistamalla kukin valokuva tulostimesta heti tulostuksen jälkeen ja antamalla niiden kuivua ennen niputtamista. Lisää hyviä tulostusvihjeitä Voit oppia tulostamaan erikoisprojekteja käyttöjärjestelmässäsi seuraamalla alla esitettyjä ohjeita. Windows 1 Katso lisäohjeita Lexmark Z65 -ratkaisukeskuksesta (katso sivu 4). 2 Napsauta Tulostusvihjeitä-välilehteä. Macintosh 1 Katso lisäohjeita käytönaikaisesta Online User s Guide -käyttöoppaasta (katso sivu 4). 2 Osoita navigointialueen Printing ideas (Tulostusvihjeitä) -linkkiä. 30

35 Vianmäärityksen tarkistuslista Onko muuntaja kytketty kunnolla tulostimeen ja pistorasiaan? Onko sekä tulostimeen että tietokoneeseen kytketty virta? Onko tulostinkaapelin molemmat päät kytketty kunnolla? Käytätkö USB-kaapelia tai Ethernet-kaapelia, ei molempia yhtä aikaa? Jos käytössä on Ethernet-kaapeli, varmista, että se on RJ-45 (CAT 5) kaapeli. Jos käytät tulostinta verkossa, ovatko kaikki verkkokytkennät kunnossa. Varmista, että tietokone on kytketty verkkoon. Oletko poistanut tarran ja läpinäkyvän teipin kummankin värikasetin pohjasta ja takaosasta. Onko musta värikasetti (P/N 82) vasemmassa vaunussa ja kolmivärikasetti (P/N 83 tai 88) oikeassa vaunussa? Onko paperi lisätty tulostimeen oikein? Varmista, ettet työnnä paperia liian syvälle tulostimeen. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 23. Oletko asentanut tulostinohjelmiston oikein? Windows Mac OS Mac OS X versio Valitse työpöydällä Käynnistä Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat. Jos Lexmark Z65 tulostinta ei ole ohjelmaluettelossa, asenna tulostinohjelmisto (katso sivu 42). Valitse Omenavalikosta Säätimet. Jos Lexmark Z65 säädintä ei ole Säätimet-luettelossa, asenna tulostinohjelmisto (katso sivu 43). Osoita Finder-ikkunassa Computer (Tietokone) ja kaksoisosoita sitten OS X Disk symboli Library (Kirjasto) kansio Printers (Tulostimet) kansio Lexmark-kansio. Jos Lexmark Z65 apuohjelmaa ei ole kansiossa, asenna tulostinohjelmisto (katso sivu 43). 31

36 Onko tulostin yhdistetty tietokoneeseen USB-keskittimen, jakorasian, skannerin tai faksin tai jonkin muun ulkoisen laitteen kautta? Jos ei ole, katso ohjeita luvusta Asennuksen vianmääritys sivulla 33. Jos on, toimi seuraavien vaiheiden mukaisesti: 1 Irrota tulostin ulkoisista laitteista. 2 Kytke tulostin suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla. 3 Tulosta testisivu käyttöjärjestelmäsi ohjeiden mukaisesti. Windows 1 Avaa Lexmark Z65 ratkaisukeskus (katso sivu 4). 2 Valitse Vianmääritys-välilehdessä Tulosta testisivu. Macintosh 1 Avaa Lexmark Z65 säädin tai Lexmark Z65 apuohjelma (katso sivu 4). 2 Osoita Print Test Page (Tulosta testisivu). Jos testisivu tulostuu, ongelma saattaa johtua ulkoisesta laitteesta eikä tulostimesta. Katso lisäohjeita laitteiden mukana toimitetuista oppaista. Jos testisivu ei tulostu, katso vianmääritysohjeet tulostinohjelmiston Ohjeesta (katso sivu 4). Jos haluat lisätietoja tulostusongelmien ratkaisemisesta, katso Asennuksen vianmääritys sivulla

37 Asennuksen vianmääritys Katso lisätietoja Lexmark-ratkaisukeskuksesta (katso sivu 4) tai käytönaikaisesta Online User s Guide käyttöoppaasta (katso sivu 4), jos olet kohdannut alla luetellun kaltaisia ongelmia tulostimen asentamisen jälkeen. Tulostin toimii hitaasti tai tulostuslaatu on huono. Tulostettaessa on paperinsyöttöongelmia tai paperitukoksia. Näyttöön tulee virheilmoituksia tai merkkivalot vilkkuvat. Tässä luvussa on ohjeita tulostinta asennettaessa kohdattujen ongelmien ratkaisemiseen. Ongelma: Sivu: Hakutulokset: Ei tulostinta liitettynä näyttö tuli näkyviin. 34 Windows New Network Printer Found (Uusi verkkotulostin löydetty)- tai Printer Selection (Tulostimen valinta) näytöt tulivat näkyviin. 34 Macintosh Virran merkkivalo ei syttynyt. 35 Windows ja Macintosh Kohdistussivu ei tulostunut. 35 Windows ja Macintosh Kun asetin tulostinohjelmisto-cd-levyn asemaan, mitään ei tapahtunut. 36 Windows 37 Macintosh Asiakirja ei tulostunut. 38 Windows 39 Mac OS Mac OS X Paperilokeron merkkivalo vilkkuu. 41 Windows ja Macintosh Tiedonsiirron virheilmoitus tuli näyttöön. 41 Windows ja Macintosh Verkkotulostin ei tulosta. 41 Windows ja Macintosh Tulostin ei tulosta vieläkään. 42 Windows 43 Macintosh 33

38 Hakutulokset: Ei tulostinta liitettynä näyttö tuli näkyviin. (ainoastaan Windows) Huom.: Näytöt saattavat erota hieman tässä oppaassa näytetyistä käyttöjärjestelmän mukaan. a Katso sivu 31. Näiden kohtien tarkistaminen saattaa ratkaista ongelman. b Napsauta Jatka tai Seuraava. c Jos näyttö tulee uudelleen näkyviin, ja käytössä on USB-kaapeli, varmista, että USB-kaapeli on tiukasti kiinni kummastakin päästä, eikä se ole vahingoittunut. Vaihda se tarpeen vaatiessa hyvälaatuiseen USB-kaapeliin, jollainen on esim. Lexmark P/N 12A2405. Jatka ohjelmiston asennusta tulostimen mukana toimitetun asennusohjeen mukaisesti. Jos näyttö tulee uudelleen näkyviin, ja tulostin on liitetty verkkoon, katso kohta Verkkotulostimen määrittäminen manuaalisesti sivulla 8. New Network Printer Found (Uusi verkkotulostin löydetty)- tai Printer Selection (Tulostimen valinta) näytöt tulivat näkyviin. (vain Macintosh) a Katso sivu 31. Näiden kohtien tarkistaminen saattaa ratkaista ongelman. b Katso Yhden määrittämättömän tulostimen asetusten määrittäminen manuaalisesti sivulla 17 tai Useiden tulostimien asetusten määrittäminen manuaalisesti sivulla

39 Virran merkkivalo ei syttynyt. a Tarkista muuntajan liitännät. b Paina virtanäppäintä (katso sivu 1). Kohdistussivu ei tulostunut. Varmista seuraavat asiat: Tarra ja läpinäkyvä teippi on poistettu kummankin värikasetin pohjasta ja takaosasta. Musta värikasetti (P/N 82) on asennettu vasempaan vaunuun ja kolmivärikasetti (P/N 83 tai 88) oikeaan vaunuun. Paperilokero 1:een on lisätty tavallista A4- tai letter-kokoista paperia (katso sivu 23). Paperi on lisätty oikein, eikä sitä ole työnnetty liian syvälle paperilokero 1:een (katso sivu 23). Tulostimesi paperilokero 1:n näppäin on valittuna (katso sivu 1). Lisätietoja saat seuraamalla käyttöjärjestelmääsi vastaavia ohjeita. Windows Jos näyttöön on tullut virheilmoitus, seuraa sen ohjeita. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 4. Macintosh Katso vianmäärityksen lisäohjeita käytönaikaisesta Online User s Guide käyttöoppaasta (katso sivu 4). 35

40 Kun asetin tulostinohjelmisto-cd-levyn asemaan, mitään ei tapahtunut. (Windows) Katso ensin sivu 31. Näiden kohtien tarkistaminen saattaa ratkaista ongelman. Sitten: a Sulje kaikki avoinna olevat sovellukset. b Käynnistä tietokone uudelleen. c Aseta ohjelmisto-cd-levy uudelleen asemaan. Kun asetat tulostinohjelmisto-cd:n asemaan, näkyviin pitäisi tulla seuraavien Lexmark tulostinohjelmiston asennusnäyttöjen: tai Jos kumpikaan yllä olevista asennusnäytöistä ei tullut näkyviin, toimi seuraavasti: a Varmista, että napsautat Peruuta kaikissa tämänkaltaisissa näytöissä: b Ota Lexmark-tulostinohjelmisto-CD-levy asemasta ja aseta se takaisin. Jos Lexmark-tulostinohjelmiston asennusnäyttö ei tullut näkyviin: 1 Kaksoisnapsauta työpöydällä Oma tietokone. 2 Kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta. Kaksoisnapsauta tarpeen vaatiessa setup.exe. 3 Kun Lexmark-tulostinohjelmiston asennusnäyttö tulee näkyviin, valitse Asenna. c Suorita tulostinohjelmiston asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita. 36

41 Kun asetin tulostinohjelmisto-cd-levyn asemaan, mitään ei tapahtunut. (Macintosh) Katso ensin sivu 31. Näiden kohtien tarkistaminen saattaa ratkaista ongelman. Sitten: a Sulje kaikki avoinna olevat sovellukset. b Aseta ohjelmisto-cd-levy uudelleen asemaan. Kun asetat tulostinohjelmisto-cd:n asemaan, näkyviin pitäisi tulla seuraavien Lexmark tulostinohjelmiston asennusnäyttöjen: Mac OS Mac OS X versio Jos kumpikaan yllä olevista asennusnäytöistä ei tullut näkyviin, toimi seuraavasti: a Kaksoisosoita työpöydällä olevaa Lexmark Z65 tulostin-cd-symbolia. b Kaksoisosoita Install (Asenna) symbolia. c Kun Lexmark Z65 asennusnäyttö tulee näkyviin, osoita Install and Agree (Asenna ja hyväksy). d Suorita tulostinohjelmiston asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita. 37

42 Asiakirja ei tulostunut. (Windows) Katso ensin sivu 31. Näiden kohtien tarkistaminen saattaa ratkaista ongelman. Tarkista, että tulostinportti on määritetty oikein. Jos tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, tulostimen USB-porttina tulisi olla esim. usb-lexmark_z65 tai USB001. Jos tulostin on liitetty verkkoon, tulostimen verkkoporttina tulisi olla esim. Lexmark_Z65_######,, jossa ###### vastaa MAC-osoitteen kuutta viimeistä merkkiä. Jos haluat lisätietoja MAC-osoitteen tunnistamisesta, katso sivu 6. Kun haluat tarkistaa tulostinportin ja tarpeen vaatiessa muuttaa sen, katso ohjeita kohdasta, joka vastaa käyttöjärjestelmääsi: Windows 98/Me Windows 2000 Windows XP a Valitse Käynnistä Asetukset Tulostimet. b Napsauta hiiren oikealla painikkeella Lexmark Z65 tulostimen kuvaketta ja valitse Ominaisuudet. c Valitse Tiedot-välilehti. d Valitse tulostinportti avattavasta Portit-valikosta. Jos oikeaa porttia ei ole luettelossa, poista tulostinohjelmiston asennus ja asenna ohjelmisto uudelleen. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 42. e Napsauta OK. a Valitse Käynnistä Asetukset Tulostimet. b Napsauta hiiren oikealla painikkeella Lexmark Z65 tulostimen kuvaketta ja valitse Ominaisuudet. c Napsauta Portit-välilehteä. d Valitse porttiluettelosta oikea portti. Jos oikeaa porttia ei ole luettelossa, poista tulostinohjelmiston asennus ja asenna ohjelmisto uudelleen. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 42. e Napsauta Käytä. f Napsauta OK. a Valitse Käynnistä Ohjauspaneeli Tulostimet ja muut laitteet Tulostimet ja faksit. b Napsauta Portit-välilehteä. c Valitse porttiluettelosta oikea portti. Jos oikeaa porttia ei ole luettelossa, poista tulostinohjelmiston asennus ja asenna ohjelmisto uudelleen. Katso ohjeita, sivu 42. d Napsauta Käytä. e Napsauta OK. Jos asiakirja ei tulostu, tulosta testisivu: a Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Lexmark Z65-ratkaisukeskus-kuvaketta. b Valitse Vianmääritys-välilehdessä Tulosta testisivu. Jos testisivu tulostuu, tulostin toimii asianmukaisesti. Katso vianmäärityksen lisätietoja sovelluksen oppaista. Jos testisivu ei tulostu, napsauta näyttöön tulleen virheilmoituksen Ohje-painiketta tai katso tulostinohjelmiston Ohjetta (katso sivu 4). 38

43 Dokumentti ei tulostunut. (Mac OS ) Katso ensin sivu 31. Näiden kohtien tarkistaminen saattaa ratkaista ongelman. Varmista, että tulostin on valittuna Valitsijassa: a Valitse Omena-valikosta Valitsija. b Korosta vasemmassa ikkunassa Lexmark Z65 tulostimen symboli. Jos tulostinta ei ole luettelossa, asenna tulostinohjelmisto (katso sivu 43). c Korosta Connect to: (Kytke yhteydet:) ruudussa Lexmark Z65 tulostimen symboli. Jos tulostinta ei ole luettelossa, tarkista kaapelin liitäntä. Jos tulostinta ei ole liitetty verkkoon, tarkista verkkokaapelin liitännät. d Sulje Valitsija osoittamalla vasemman yläkulman ruutua. e Kun Arkin määrittely valintataulu tulee näkyviin, osoita OK. f Lähetä asiakirja uudelleen tulostettavaksi. Jos asiakirja ei tulostunut, tarkista tulostimen tila: a Korosta työpöydällä Lexmark Z65 tulostimen symboli. b Valitse valikkoriviltä Printing (Tulostus). c Varmista, että Set Default Printer (Määritä oletustulostin) on valittuna. d Valitse Start Print Queue (Käynnistä jono), jos se on valittavissa. e Lähetä asiakirja uudelleen tulostettavaksi. Jos asiakirja ei tulostu, tulosta testisivu: a Valitse Omenavalikosta Säätimet Lexmark Z65 säädin. b Osoita Print Test Page (Tulosta testisivu). Jos testisivu tulostuu, tulostin toimii asianmukaisesti. Katso vianmäärityksen lisätietoja sovelluksen oppaista. Jos testisivu ei tulostu, katso ohjeita tulostinohjelmiston Ohjeesta (katso sivu 4). 39

44 Asiakirja ei tulostunut. (Mac OS X versio ) Katso ensin sivu 31. Näiden kohtien tarkistaminen saattaa ratkaista ongelman. Tarkista tulostimen tila: a Osoita Dockissa Finder-symbolia. b Osoita Finder-ikkunan työkalurivissä Applications (Sovellukset) symbolia. c Kaksoisosoita Utilities (Apuohjelmat) kansiota. d Kaksoisosoita Print Center (Tulostuskeskus) symbolia. e Valitse tulostimesi luettelosta. Jos tulostinta ei ole luettelossa, tai sitä ei luettelon mukaan tueta, asenna tulostinohjelmisto (katso sivu 43). f Valitse Printers (Tulostimet) valikosta Make Default (Aseta oletukseksi). g Valitse Printers (Tulostimet) valikosta Show Queue (Näytä jono), jos se on valittavissa. h Valitse Queue (Jono) valikosta Start Queue (Käynnistä jono), jos se on valittavissa. i Valitse tulostustyösi jonossa olevien töiden luettelosta. j Tulosta dokumentti valitsemalla Resume (Jatka) tai Retry (Yritä uudelleen), jos se on valittavissa. Jos asiakirja ei tulostu, tulosta testisivu: a Osoita Finder-ikkunassa Computer (Tietokone) ja kaksoisosoita sitten OS X Disk symboli Library (Kirjasto) kansio Printers (Tulostimet) kansio Lexmark-kansio. b Kaksoisosoita Lexmark Z65 Utility (apuohjelma) kansiota. c Valitse Cartridges (Värikasetit) liuskassa Print Test Page (Tulosta testisivu). Jos testisivu tulostuu, tulostin toimii asianmukaisesti. Katso vianmäärityksen lisätietoja sovelluksen oppaista. Jos testisivu ei tulostu, katso ohjeita tulostinohjelmiston Ohjeesta (katso sivu 4). 40

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6-9.2 ja Mac OS X versio 10.0.3-10.1 Tammikuu 2002 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana

Lisätiedot

Asennuksesta. tulostamiseen. Z45 Color Jetprinter. Asennuksesta tulostamiseen. Tammikuu 2002. www.lexmark.com

Asennuksesta. tulostamiseen. Z45 Color Jetprinter. Asennuksesta tulostamiseen. Tammikuu 2002. www.lexmark.com Asennuksesta tulostamiseen Z45 Color Jetprinter Asennuksesta tulostamiseen Tammikuu 2002 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmark-muuntajaa tai hyväksyttyä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z65

Käyttöoppaasi. LEXMARK Z65 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Käyttöopas. Z65 Color Jetprinter. Käyttöopas. Joulukuu

Käyttöopas. Z65 Color Jetprinter. Käyttöopas. Joulukuu Käyttöopas Z65 Color Jetprinter Käyttöopas Joulukuu 2001 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmarkmuuntajaa tai hyväksyttyä Lexmark-muuntajaa. Kytke virtajohto

Lisätiedot

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista

Kytkentäopas. Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten. Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Sivu 1/5 Kytkentäopas Windows-ohjeet paikallisesti liitettyä tulostinta varten Ennen Windows-tulostinohjelmiston asentamista Paikallinen tulostin on tulostin, joka on liitetty tietokoneeseen USB- tai rinnakkaiskaapelilla.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/7 Kytkentäopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Kun asennat paikallisesti liitettyä tulostinta eikä Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levy ei tue käyttöjärjestelmää, käytä

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Nopean asennuksen ohje

Nopean asennuksen ohje Tulostuspalvelin Nopean asennuksen ohje Nopean asennuksen ohje 1.1 Hardwaren asennusmenettely 1. Liitä tulostuspalvelin tulostimeen, jota haluat käyttää verkossa. 2. Liitä tulostuspalvelin verkkoon liittämällä

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen.

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla tietokoneeseen ja suorita asennusohjelma uudelleen. Sivu 1/6 Yhteysopas Tulostimen asentaminen paikallisesti (Windows) Huomautus: Jos Software and Doumentation ei tue käyttöjärjestelmää, tulostin on lisättävä Ohjattu tulostimen lisääminen - toiminnon avulla.

Lisätiedot

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Suomi MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Suomi MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Pakkauksen sisällön tarkistaminen paperituki tulostimen ohjelmat ja käsikirjan sisältävä CD-ROM värikasettipakkaus

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI

Ohjelmiston asennusopas NPD4758-00 FI NPD4758-00 FI Ohjelmiston asennus USB-liitäntää koskeva huomautus: Älä liitä USB-johtoa ennen kuin ohjeissa määrätään tekemään niin. Jos tämä näyttö tulee esiin, napsauta Cancel (Peruuta). Ethernet-liitäntää

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI

Visuaalinen opas. Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-01727A-FI Visuaalinen opas Xerox CX -tulostuspalvelin Perustuu Creo Color Server -teknologiaan Xerox Color 550/560 -tulostinta varten 653-0177A-FI CX-tulostuspalvelintietokoneen kaapeliliitännät 1 3 4 5 1VDC POWER

Lisätiedot

350 Series. Asennusratkaisut

350 Series. Asennusratkaisut 350 Series Asennusratkaisut Toukokuu 2006 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Ohjelmiston asennusopas Suomi LB9154001 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (vain Windows ) Tämän avulla on helppo luoda useita

Lisätiedot

Postscript Käyttöopas 604P17454_FI

Postscript Käyttöopas 604P17454_FI CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Postscript Käyttöopas 604P17454_FI Julkaisun laatinut ja suomentanut: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

5210n / 5310n -pikaopas

5210n / 5310n -pikaopas 5210n / 5310n -pikaopas VAARA: Ennen kuin asennat Dell-tulostimen ja käytät sitä, lue Omistajan oppaassa olevat turvallisuusohjeet. 1 5 1 Vastaanottoalusta 2 6 2 Käyttöpaneeli 3 Lokero 1 (vakiolokero)

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2. 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi

USB-kaapelin käyttäjät: asenna USB-kaapeli vasta vaiheessa A2. 10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi Aloita tästä 1 Tärkeitä asennustietoja Kiinteän tai langattoman verkon käyttäjät: noudata tämän asennusoppaan ohjeita, jotta voit lisätä HP All-in-One -laitteen verkkoosi. USB-kaapelin käyttäjät: asenna

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5390110

Käyttöoppaasi. SHARP MX250E/F/FE/MX300E/W/WE http://fi.yourpdfguides.com/dref/5390110 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

Käyttöopas. Elokuu

Käyttöopas. Elokuu Käyttöopas Elokuu 2001 www.lexmark.com Versio: elokuu 2001 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON

Lisätiedot

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 16. marraskuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys Fiery Driver Configurator...5 Järjestelmävaatimukset...5

Lisätiedot

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos.

Tulostusopas. Lokeroiden täyttäminen. Tulostusopas. 1 Vedä lokero kokonaan ulos. Sivu 1/10 Tulostusopas Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä monisyöttölaite täytetään. Lisäksi se sisältää tietoja paperin suunnasta, Paperikoko- ja Paperilaji-asetusten määrittämisestä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK E460DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263037

Käyttöoppaasi. LEXMARK E460DN http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263037 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan.

Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. Copyright 2007 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaan. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser ja

Lisätiedot

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-10-14 2 Sisältö 1 Unifaun OnlinePrinter tulostusasetukset... 3 2 Automaattinen asennus - Unifaun Online Printer... 4 3 Javan asentaminen... 6 4 Vianmääritys Internet

Lisätiedot

Käyttöopas. Z55 Color Jetprinter. Käyttöopas. Joulukuu 2001. www.lexmark.com

Käyttöopas. Z55 Color Jetprinter. Käyttöopas. Joulukuu 2001. www.lexmark.com Käyttöopas Z55 Color Jetprinter Käyttöopas Joulukuu 2001 www.lexmark.com Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmarkmuuntajaa tai hyväksyttyä Lexmark-muuntajaa. Kytke virtajohto

Lisätiedot

Versio-tiedot. Versio: heinäkuu 2000

Versio-tiedot. Versio: heinäkuu 2000 Versio-tiedot Versio: heinäkuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA

KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA KIITOS RICA OPTIMOINTIOHJELMAN VALITSEMISESTA Asennusohjeiden sisältö 1. RICA optimointiohjelmoinnin periaate isoftloaderilla... 2 2. RICA isoftloader toimituspaketin sisältö... 3 3. isoftloader Sync-ohjelmiston

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

P700 Series Photo Jetprinter

P700 Series Photo Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Valokuvaopas Maaliskuu 2003 www.lexmark.com Versio: Maaliskuu 2003 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain

Lisätiedot

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen

USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen 1 (8) USB-siirto-ohjelman ja ajurin asentaminen Ladattuasi Handan CV-7700 PVR laitteen USB-siirto-ohjelman Welhon internet- sivuilta, asenna ohjelma alla olevien ohjeiden mukaan. Siirto-ohjelman asennus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK X1270 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1262532

Käyttöoppaasi. LEXMARK X1270 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1262532 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.

Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta. Insert % Shift Pika-aloitus Varmista, että olet saanut kaikki varusteet, jotka on lueteltu kohdassa Kuva 1. (Pakkauksessa toimitetut tarrat voivat poiketa ilmoitetusta.) Takuukortti Pika-aloitusopas D1-tarrakasetti

Lisätiedot

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Käyttöopas Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vianmääritys Tarkistuslista asennusongelmien ratkaisemiseen. Tulostimen yleiskuvaus Tietoja tulostimen

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

X74-X75- monitoimilaite Käyttöopas

X74-X75- monitoimilaite Käyttöopas X74-X75- monitoimilaite Käyttöopas Käyttöopas Turvallisuusohjeet Käytä ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua Lexmark-muuntajaa. Kytke virtajohto sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

Lisätiedot

Lexmark 840 Series. Käyttöopas

Lexmark 840 Series. Käyttöopas Lexmark 840 Series Käyttöopas Toukokuu 2006 www.lexmark.com Lexmark ja Lexmark-logo ovat Lexmark International Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Tulostusmateriaaliopas

Tulostusmateriaaliopas Sivu /5 Tulostusmateriaaliopas Tulostin tukee seuraavia paperi- ja erikoistulostusmateriaalikokoja. Universal-asetuksessa voit valita mukautettuja paperikokoja enimmäiskokoon asti. Tuetut paperikoot, -lajit

Lisätiedot

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys

Paperivalikko. Aseta laji/alust Määr. vast.ot.al Monisyöt asetus Mukautetut lajit Vastaanottoalust Ylivuotoalusta Paperin lisäys Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Versio-tiedot. Versio: kesäkuu 2000

Versio-tiedot. Versio: kesäkuu 2000 Versio-tiedot Versio: kesäkuu 2000 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

QL-580N QL-1060N. English LB9157001

QL-580N QL-1060N. English LB9157001 QL-580N QL-060N English LB95700 Johdanto Ominaisuudet P-touch Editor Tulostinohjain P-touch Address Book (vain Windows ) CD-levyjen varotoimenpiteet Älä naarmuta CD-levyä. Älä altista CD-levyä hyvin korkeille

Lisätiedot

Tulostimen sisäisen ethernet-verkkovalmiuden ansiosta voit yhdistää tulostimen suoraan ethernet-verkkoon ilman ulkoista tulostuspalvelinta.

Tulostimen sisäisen ethernet-verkkovalmiuden ansiosta voit yhdistää tulostimen suoraan ethernet-verkkoon ilman ulkoista tulostuspalvelinta. ethernet-sisällysluettelo ethernet-yhteys Tulostimen sisäisen ethernet-verkkovalmiuden ansiosta voit yhdistää tulostimen suoraan ethernet-verkkoon ilman ulkoista tulostuspalvelinta. Saat lisätietoja tulostimen

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Päänäytön toiminta. 1 Vaihda kieli Voit vaihtaa tulostimen ensisijaisen kielen.

Päänäytön toiminta. 1 Vaihda kieli Voit vaihtaa tulostimen ensisijaisen kielen. Pikaopas Tietoja tulostimesta Tulostimen ohjauspaneelin osat 1 2 3 4 5 Päänäytön toiminta Kun tulostimeen on kytketty virta, näyttöön tulee perusnäyttö, jota kutsutaan päänäytöksi. Aloita toiminto päänäytön

Lisätiedot

Windows Vista -asennusopas

Windows Vista -asennusopas Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta. Vaihe 1

Lisätiedot

PRINTER DRIVER PÄÄKÄYTTÄJÄN OPAS

PRINTER DRIVER PÄÄKÄYTTÄJÄN OPAS PÄÄKÄYTTÄJÄN OPAS OpusCapita pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia ja tätä tuotekuvausta. Uusimmat versiot julkaistaan osoitteessa www.opuscapita.com/terms. 1. TEHTÄVÄKUVAUS Pääkäyttäjällä on

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986

Käyttöoppaasi. HP deskjet 970c http://fi.yourpdfguides.com/dref/899986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Aloitusopas Kesäkuu 2002 www.lexmark.com Yhdysvaltain liittovaltion liikennöintikomission (Federal Communications Commission, FCC) lausunto Tämä laite täyttää luokan B digitaalisen

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

MySchenker tulostimen ohjeet

MySchenker tulostimen ohjeet MySchenker tulostimen ohjeet Paperirullan asettaminen tulostimeen 1. Avaa tulostin painamalla etulevyn OPEN painikkeesta ja nostamalla kansi kevyesti yläasentoonsa Paperirullan asettaminen tulostimeen

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Langaton asennusopas. 2009 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Langaton asennusopas. 2009 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Langaton asennusopas 2009 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painosta koskeva tiedote Marraskuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Langaton asennusopas. 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Langaton asennusopas 2008 Lexmark International, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Painosta koskeva tiedote Syyskuu 2008 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa

Lisätiedot

YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET

YHDYSVALTAIN VALTIONHALLINNON RAJOITETUT OIKEUDET Versiotiedot Versio: helmikuu 2001 Seuraava kappale ei koske maita, joissa vastaavanlaiset sopimusehdot ovat ristiriidassa paikallisen lain kanssa: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ON TUOTTANUT TÄMÄN JULKAISUN

Lisätiedot

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset

Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut lajit Paperilaji. Kirjek toiminto Paperin paino. Paperin lisäys Korvaava papkoko Paperikoko Yleisasetukset Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji ja oletuksena oleva paperilähde. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Monisyöt asetus Paperin laatu Mukautetut

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko.

Paperivalikko. Paperilähde. Aseta laji/alust. Paperilaji. Määr. vast.ot.al. Monisyöt. asetus. Paperin paino. Korvaavapapkoko. Paperivalikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: 1 Aseta laji/alust

Lisätiedot

Monisyöttölaitteen täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttäminen Monisyöttölaitteeseen voidaan lisätä monia eri paperikokoja ja -lajeja, kuten kalvoja ja kirjekuoria. Se on kätevä tulostettaessa yksi sivu kirjelomaketta, värillistä paperia tai muuta erikoispaperia.

Lisätiedot

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB

TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB TeleWell TW-WLAN 802.11g/n USB V2 Copyright Pikaohje Pakkauksen sisältö. 1 USB-sovittimen asennus Windows Xp.... 2 Windows Vista..... 6 Mac OS X..... 10 Wlan-tukiasemaan yhdistäminen Windows XP / Vista...

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LEXMARK T420 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263055

Käyttöoppaasi. LEXMARK T420 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1263055 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

2400 Series -All-In-One

2400 Series -All-In-One 2400 Series -All-In-One Käyttöopas February 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Lisätiedot