THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus"

Transkriptio

1 THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus Periaatteet Avoimen datan muodosta Avoimen datan rajapinnassa esiintyviä tietokenttiä selityksineen Rajapintakutsut Aihealueen sisältäminen faktojen rajapintaosoitteiden lataus Hydran sisältäminen faktojen rajapintaosoitteiden lataus Kuution ulottuvuuksien lataus Yksittäisen solmun metatietojen lataus Datan lataus Tietojen tarkastelu kuutiokäyttöliittymässä Datan lataus CSV-muodossa There is also an English version of this description. Periaatteet Tällä sivulla kuvataan THL:n avoimen datan rajapinta (tästä eteenpäin rajapinta). Rajapintaa voi hyödyntää esim. avoimen datan lataamiseen tai uusien sovellusten rakentamiseen. Rajapinta on REST-tyyppinen, ja se on käytettävissä as is -periaatteella. THL pidättää oikeuden rajapinnan muutoksiin. Huomioithan THL:n avointa dataa käyttäessäsi THL:n avoimen datan lisenssin ja vastuuvapauslausekkeen. Rajapinta on toteutettu osana THL:ssa kehitettyä Tiiviste- ja kuutokäyttöliittymää, niin että aina kun tietoa julkaistaan sähköisinä raportteina (tiivisteet ja kuutiot), se voidaan samalla laittaa jaettavaksi myös avoimena datana. Avoimen datan tietoperustana on Hydra-tietomuoto. Rajapinta on korvannut THL:n aiemman avoimen datan tietomuodon, jossa avointa dataa jaettiin Tabular Data Package -muodossa zip-tiedo stoihin paketoituna. THL:n muissa tietojärjestelmissä on omia avoimen datan rajapintoja, esim. THL:n tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnetissä on indikaattorita soinen metatieto- ja tietorajapinta avoimelle datalle ja elintarvikkeiden kansallisessa koostumustietopankissa Finelissä on avoimen datan rajapinta. THL:n avoimen datan tarjooma on esitelty avoimen datan sivulla. Avoimen datan muodosta Rajapinnan kautta tarjottava avoin data on moniulotteista, eli koostuu ulottuvuuksista (engl. dimensions) ja mittareista (engl. measures). Ulottuuvudet ovat asioita, joiden suhteen tietoa tarkastellaan, kuten aika, alue, ikä ja sukupuoli. Mittarit ovat mitattuja tai laskettuja suureita, jotka kertovat jostakin asiasta tai ilmiöstä. Esimerkkejä mittareista ovat sairaalassa hoidettujen henkilöiden lukumäärä, toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien prosenttiosuus kaikista kotitalouksista ja havaittujen tartuntatautitapausten lukumäärä. Rajapinnan kautta saatava moniulotteinen data ulottuvuuksineen vaihtelee aineiston mukaan. Käytetyt ulottuvuudet ja mittarit ovat siis aineistosta riippuvaisia. Aineistoissa on samoja ulottuvuuksia, kuten aikaulottuvuus, mutta aineiston tarpeiden mukaan ulottuvuuden rakenne voi poiketa aineistojen välillä. Avoin data on yksi- tai monikielistä. Se on voitu ryhmitellä useiksi loogisiksi kokonaisuuksi eli faktoiksi eli kuutioiksi. Avoimen datan rajapinnassa esiintyviä tietokenttiä selityksineen Tieto Merkitys Esimerkki Selitys id avain Aineistossa käytetty avain, joka voi on luku tai merkkijono. Avain näkyy suoraan aineistosta rajapinnan läpi sellaisenaan. Useimmiten datan käytön kannalta avain merkityksetön tieto, mutta se erittäin hyödyllinen esim. kun jäljitetään tiedoissa olevia laatupoikkeamia. sid label metaviitettä vastaava surrogaattiavain alkion selväkielinen nimi Metaviite, joka välittyy rajapinnan tietokentässä uri, saa järjestelmässä aina myös yksikäsitteisen kokonaislukutunnisteen. Samaa uria vastaa siis aina sama sid. Rovaniemi Katso tarkemmin tieto uri.

2 uri THL:n metaviite THL on kehittänyt metaviitejärjestelmän, jonka tarkoitus on tulevaisuudessa helpottaa lisätiedon saamista käytetyistä luokituksista ja helpottaa aineistojen yhdistelyä. Kunkin ulottuvuuden kukin alkio saa tulevaisuudessa yksilöllisen metaviitteen, joka tulee olemaan sama kaikissa THL:n aineistoissa. Tällä hetkellä metaviitejärjestelmä ei ole vielä kattavasti käytössä, ja metaviitteet eivät välttämättä toimi yhteen aineistojen välillä. Aineistojen yhdistelyssä esim. alueittain on usein hyödyllisempää käyttää tietokenttää code. dimension stage code ulottuvuuden nimi ulottuvuuden tason nimi ulottuvuuden alkion koodi Ikä Ikäryhmät yht. Ulottuvuuden tason nimi rajapinnassa on tietokenttä stage eikä level, koska level on varattu sana mm. SQL-kielessä. 183 Koodisarakkeessa on ulottuvuuden alkion tekninen koodi. THL pyrkii käyttämään yleisesti käytettyjä luokitusten koodeja, jos sellaiset ovat saatavilla, esim. kuntien koodina käytetään kuntakoodia. sort järjestysnumero 74 Ulottuvuuden alkiolle annettu kokonaisluku, joka toimii alkioiden järjestyksen ilmaisijana ulottuvuuden sisällä. Kun ulottuvuuden alkiot järjestetään näiden mukaan nousevaan numerojärjestykseen, saadaan ne yleensä käytön kannalta hyödylliseen järjestykseen, esim. kunnat menevät aakkosjärjestykseen. decimals desimaalien määrä 1 Tieto siitä, kuinka monen desimaalin tarkkuuteen mittarin arvo on pyöristetty tai on tarkoitus pyöristää. Rajapintakutsut Seuraavassa esitellään avoimen datan rajapintakutsut. Rajapintakutsuissa esiintyy kolmiosainen nimirakenne <aihealue>/<hydra>/<kuutio>, jossa aihealue on tyypillisesti yksi raportoitava aineisto hydra on looginen kokoelma kuutioita ja kuutio on looginen tietokokonaisuus, moniulotteisen datan käsitteistössä käytännössä fakta. Aihealueen sisältäminen faktojen rajapintaosoitteiden lataus Kutsu Kuvaus /pivot/<ympäristö>/api/<aihealue>.json Rajapintakutsu tuottaa JSON-dokumentin, jossa on listattu aihealueen hydrien faktat eli kuutiot. Listauksessa voi olla mukana kuutioita, joiden data ei ole tarjolla avoimena datana. Tällaisen kuutio-osoitteen avaaminen aihe (HTTP-tilakoodi 403). Paluuarvon tyyppi Esimerkki JSON Kutsu: Vastaus:

3 "link": "item": [ "href": " "label": "Toimeentulotuen menot", "class": "dataset" "href": " "label": "Utgifter för utkomststöd", "class": "dataset" "href": " "label": "Expenditure on social assistance", "class": "dataset" "href": " "label": "Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta", "class": "dataset" "href": " "label": "Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd" "class": "dataset" "href": " "label": "Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta", "class": "dataset" "href": " "label": "Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd" "class": "dataset" ] "label": "toitu", "version": "2.0", "class": "collection", "updated": " "

4 Hydran sisältäminen faktojen rajapintaosoitteiden lataus Tämä rajapintaosoite on se, joka esitellään kustakin datasta avoimen datan sivulla, ja toimii siis tyypillisesti aloituspisteenä, kun avointa dataa aletaan hyödyntää. Kutsu Kuvaus Paluuarvon tyyppi Esimerkki /pivot/<ympäristö>/api/<aihealue>/<hydra>.json Rajapintakutsu tuottaa JSON-dokumentin, jossa on listattu hydran faktat eli kuutiot JSON Kutsu: Vastaus: "link": "item": [ "href": " "label": "Toimeentulotuen menot", "class": "dataset" "href": " "label": "Utgifter för utkomststöd", "class": "dataset" "href": " "label": "Expenditure on social assistance", "class": "dataset" ] "label": "ennakko3", "version": "2.0", "class": "collection", "updated": " " Kuution ulottuvuuksien lataus Kutsu Kuvaus /pivot/<ympäristö>/<kieli>/<aihealue>/<hydra>/fact_<kuutio>.dimensions.json Rajapintakutsu tuottaa JSONP-dokumentin, jossa listataan kuutiossa käytettävissä olevat ulottuvuudet ja niiden jäsenet hierarkisena listana. Järjestys määräytyy kuution asetuksista. Mittarit on tallennettu kuutioon niin, että mittariarvon sarakkeita on vain yksi, ja se, mikä mittari on kyseessä, on kuvattu measure-ulottuvuudeksi. Paluuarvon tyyppi JSONP

5 Vastausrakenne thl.pivot.loaddimensions( [ "id": "<ulottuvuuden id>", "label": "<ulottuvuuden nimi>", "children": [ ]... ] ); Callback-funktio Esimerkki thl.pivot.loaddimensions(<taulukko>); Kutsu: Vastaus: thl.pivot.loaddimensions( [ "id": "tuottaja", "label": "Palveluntuottaja", "children": [ "id": "2000", "sid": 18651, "label": "Palveluntuottajat", "stage": "root", "code": "tuottaja_yht", "properties": "is": "" "children": [ "id": "12326", "sid": 18834, "label": "SAIRAANHOITOPIIRIT", "stage": "tuottajatyyppi", "code": "sh", "children": [ "id": "12382", "sid": 18725, "label": "Etelä-Karjalan shp", "code": "EKSHP", "id": "12383", "sid": 18674, "label": "Etelä-Pohjanmaan shp",

6 "code": "EPSHP", "id": "12384", "sid": 18774, "label": "Etelä-Savon shp", "code": "ESSHP", "id": "12385", "sid": 18741, "label": "Helsingin ja Uudenmaan shp", "code": "HUS", "id": "12386", "sid": 18793, "label": "Itä-Savon shp", "code": "ISSHP", "id": "12387", "sid": 18632, "label": "Kainuun shp", "code": "KASS", "id": "12388", "sid": 18670, "label": "Kanta-Hämeen shp", "code": "KHSHP", "id": "12389", "sid": 18671, "label": "Keski-Pohjanmaan shp", "code": "KPSHP", "id": "12390", "sid": 18682, "label": "Keski-Suomen shp",

7 "code": "KSSHP", "id": "12391", "sid": 18658, "label": "Kymenlaakson shp", "code": "KYMSHP", "id": "12393", "sid": 18761, "label": "Lapin shp", "code": "LSHP", "id": "12392", "sid": 18673, "label": "Länsi-Pohjan shp", "code": "LPSHP", "id": "12397", "sid": 18665, "label": "Pirkanmaan shp", "code": "PSHP", "id": "12395", "sid": 18649, "label": "Pohjois-Karjalan shp", "code": "PKSHP", "id": "12396", "sid": 18832, "label": "Pohjois-Pohjanmaan shp", "code": "PPSHP", "id": "12398", "sid": 18728, "label": "Pohjois-Savon shp", "code": "PSSHP",

8 "id": "12394", "sid": 18807, "label": "Päijät-Hämeen shp", "code": "PHSHP", "id": "12399", "sid": 18672, "label": "Satakunnan shp", "code": "SATSHP", "id": "12400", "sid": 18745, "label": "Vaasan shp", "code": "VSHP", "id": "12401", "sid": 18767, "label": "Varsinais-Suomen shp", "code": "VSSHP", ] "id": "12327", "sid": 18829, "label": "TERVEYSKESKUSYKSIKÖT", "stage": "tuottajatyyppi", "code": "tk", "children": [ "id": "12371", "sid": 18803, "label": "Forssan seudun tk", "code": "90614", "id": "12379", "sid": 18778, "label": "Haminan tk", "code": "90709",

9 "id": "12372", "sid": 18831, "label": "Heinolan tk", "code": "90615", "id": "12356", "sid": 18716, "label": "Helsingin tk", "code": "90152", "id": "12357", "sid": 18813, "label": "Hyvinkään tk", "code": "90162", "id": "12358", "sid": 18640, "label": "Imatran tk", "code": "90176", "id": "12378", "sid": 18757, "label": "Jämsän tk", "code": "90707", "id": "12359", "sid": 18683, "label": "Kotkan tk", "code": "90270", "id": "12377", "sid": 18655, "label": "Kouvolan tk", "code": "90700",

10 "id": "12360", "sid": 18791, "label": "Kuopion tk", "code": "90280", "id": "12361", "sid": 18806, "label": "Kuusamon tk", "code": "90286", "id": "12363", "sid": 18783, "label": "Lahden kaupunginsairaala", "code": "90299", "id": "12364", "sid": 18660, "label": "Nokian tk", "code": "90375", "id": "12365", "sid": 18820, "label": "Oulun tk", "code": "90390", "id": "12374", "sid": 18675, "label": "Pieksämäen tk", "code": "90667", "id": "12366", "sid": 18657, "label": "Pietarsaaren SOTE", "code": "90414",

11 "id": "12367", "sid": 18691, "label": "Porin SOTE", "code": "90424", "id": "12373", "sid": 18639, "label": "Raahen seudun tk", "code": "90643", "id": "12376", "sid": 18699, "label": "Rauman aluesairaala", "code": "90677", "id": "12362", "sid": 18815, "label": "Sairaala Lapponia", "code": "90298", "id": "12380", "sid": 18717, "label": "Salon tk", "code": "90719", "id": "12375", "sid": 18718, "label": "Sisä-Savon thky", "code": "90673", "id": "12368", "sid": 18734, "label": "Tampereen tk", "code": "90532",

12 "id": "12369", "sid": 18801, "label": "Turun tk", "code": "90545", "id": "12370", "sid": 18705, "label": "Varkauden tk", "code": "90572", "id": "12381", "sid": 18758, "label": "Ylä-Savon SOTE", "code": "90748", ] ] ] "id": "time", "label": "Ajankohta", "children": [ "id": "100", "sid": 430, "label": "Aika", "stage": "root", "code": "vuodet_yht", "properties": "is": "" "children": [ "id": "12402", "sid": 18771, "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12403", "sid": 18746,

13 "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12404", "sid": 18816, "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12405", "sid": 18738, "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12406", "sid": 18786, "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12407", "sid": 18635, "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12408", "sid": 18714, "label": " ", "stage": "period",

14 "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12409", "sid": 18654, "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12410", "sid": 18679, "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" "id": "12411", "sid": 18830, "label": " ", "stage": "period", "code": " ", "properties": "is": "" ] ] "id": "ryhma", "label": "Jonoryhmä", "children": [ "id": "4000", "sid": 18868, "label": "Jonoryhmät yhteensä", "stage": "root", "code": "jonoryhma_yht", "properties": "is": "" "children": [

15 "id": "12340", "sid": 18859, "label": "Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet", "code": "12", "id": "12339", "sid": 18865, "label": "Gynekologiset laskeumaleikkaukset", "code": "11", "id": "12341", "sid": 18850, "label": "Hampaiden poistoleikkaukset", "code": "13", "id": "12342", "sid": 18849, "label": "Isovarpaan tyvinivelen ongelmien leikkaus", "code": "14", "id": "12329", "sid": 18869, "label": "Kaihileikkaus", "code": "1", "id": "12345", "sid": 18881, "label": "Kaula- tai selkärangan luudutusleikkaus", "code": "17", "id": "12346", "sid": 18877, "label": "Kilpirauhasleikkaukset", "code": "18",

16 "id": "12330", "sid": 18858, "label": "Kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset", "code": "2", "id": "12337", "sid": 18887, "label": "Kohdunpoisto", "code": "9", "id": "12343", "sid": 18845, "label": "Käden pehmytkudosleikkaus", "code": "15", "id": "12349", "sid": 18873, "label": "Naisen virtsankarkailuleikkaus", "code": "21", "id": "12344", "sid": 18847, "label": "Nenän sivuonteloiden leikkaukset", "code": "16", "id": "12332", "sid": 18867, "label": "Nivus-, napa- ja arpityräleikkaukset", "code": "4", "id": "12335", "sid": 18852, "label": "Olkapään tähystykset ja leikkaukset",

17 "code": "7", "id": "12350", "sid": 18875, "label": "Peräpukamaleikkaus", "code": "22", "id": "12334", "sid": 18864, "label": "Polven tai lonkan tekonivelleikkaus", "code": "6", "id": "12331", "sid": 18871, "label": "Polvinivelen tähystykset ja leikkaukset", "code": "3", "id": "12348", "sid": 18862, "label": "Ranne- ja käsinivelen muovaus- tai luudutusleikkaus", "code": "20", "id": "12333", "sid": 18842, "label": "Rannekanava-ahtauman leikkaus", "code": "5", "id": "12347", "sid": 18878, "label": "Rintarauhasen pienennys- tai muovausleikkaus", "code": "19",

18 "id": "12355", "sid": 18846, "label": "Ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystykset", "code": "27", "id": "12354", "sid": 18872, "label": "Rytmihäiriöiden hoito", "code": "26", "id": "12336", "sid": 18853, "label": "Sappileikkaus", "code": "8", "id": "12353", "sid": 18855, "label": "Sepelvaltimoiden kuvaukset", "code": "25", "id": "12351", "sid": 18880, "label": "Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus", "code": "23", "id": "12352", "sid": 18876, "label": "Sepelvaltimoiden pallolaajennus tai stentti", "code": "24", "id": "12338", "sid": 18885, "label": "Suonikohjujen hoito", "code": "10",

19 ] ] "id": "measure", "label": "Mittari", "children": [ "id": "1000", "sid": 335, "label": "Mittarit", "stage": "root", "properties": "is": "" "children": [ "id": "12412", "sid": 13858, "label": "Hoitoa odottaneet potilaat (jonoryhmä)", "stage": "folder", "children": [ "id": "12421", "sid": 18882, "label": "Hoitoa odottaneet yhteensä", "stage": "leaf", "id": "12422", "sid": 18866, "label": "1-90 vrk hoitoa odottaneet", "stage": "leaf", "id": "12423", "sid": 18883, "label": " vrk hoitoa odottaneet", "stage": "leaf", "id": "12427", "sid": 18884, "label": "Yli 180 vrk hoitoa odottaneet", "stage": "leaf", "id": "12424", "sid": 18860, "label": "Yli 180 vrk, %, hoitoa odottaneet",

20 "stage": "leaf", "id": "12420", "sid": 18843, "label": "Yli 90 vrk hoitoa odottaneet", "stage": "leaf", "id": "12417", "sid": 18870, "label": "Yli 90 vrk, %, hoitoa odottaneet", "stage": "leaf", "id": "12414", "sid": 18889, "label": "Mediaani, vrk, odotusaika hoitoa odottaneilla", "stage": "leaf", ] "id": "12413", "sid": 18857, "label": "Hoitoa saaneet vuoden alusta (jonoryhmä)", "stage": "folder", "children": [ "id": "12428", "sid": 18861, "label": "Hoitoa saaneet yhteensä", "stage": "leaf", "id": "12429", "sid": 18863, "label": "1-90 vrk odottaneet hoitoa saaneista", "stage": "leaf", "id": "12415", "sid": 18886, "label": " vrk odottaneet hoitoa saaneista", "stage": "leaf",

21 "id": "12418", "sid": 18874, "label": "Yli 180 vrk odottaneet hoitoa saaneista", "stage": "leaf", "id": "12416", "sid": 18848, "label": "Yli 180 vrk, %, odottaneet hoitoa saaneista", "stage": "leaf", "id": "12425", "sid": 18844, "label": "Yli 90 vrk odottaneet hoitoa saaneista", "stage": "leaf", "id": "12426", "sid": 18879, "label": "Yli 90 vrk, %, odottaneet hoitoa saaneista", "stage": "leaf", "id": "12419", "sid": 18854, "label": "Mediaani, vrk, odotusaika hoitoa saaneilla", "stage": "leaf", ] ] ]

22 ] ); Yksittäisen solmun metatietojen lataus Kutsu Kuvaus Paluuarvon tyyppi Esimerkki /pivot/<ympäristö>/<kieli>/<aihealue>/<hydra>/fact_<kuutio>/<id>.json Rajapintakutsu tuottaa JSON-dokumentin, jossa kuvataan yksittäinen solmu JSON Kutsu: Vastaus: "id": "500", "sid": 50361, "label": "Totalt, kommuner", "uri": " "dimension": "Kommuner", "stage": "Totalt, kommuner", "code": "Kunnat_yht", "properties": "is": "" "children": [

23

24

25

26

27

28

29 ] Datan lataus Kutsu Kuvaus Paluuarvon tyyppi Parametrit /pivot/<ympäristö>/<kieli>/<aihealue>/<hydra>/fact_<kuutio>.json?<mahdolliset parametrit> Rajapintakutsu tuottaa JSON-dokumentin, jossa listataan valintojen mukaan määritelty kuutiodata json-stat muodossa. JSON row riviotsikon tunniste [0..n], joka esitetään muodossa <ulottuvuustunnus>-<solmutunniste> esim. time Oletusarvoistesti valinta kohdistuu solmuun ja sen välittömiin lapsiin Valinta voi kohdistua yksittäiseen solmuun, jolloin solmun tunnuksen perään tulee kirjoittaa piste esim. time Valinta voi kohdistua määriteltyyn joukkoon solmuja, jolloin solmujen tunnuksia voi yhdistää pisteellä esim. time Valinta voi kohdistua kaikkiin samalla tasolla oleviin solmuihin, jolloin tunnuksen perään tulee kirjoittaa kirjain L esim. time-10485l column sarakeotsikon tunniste [0..n] filter suodatinarvojen tunniste [0..n] fz suodata tyhjät arvot fo suodata nolla-arvot Esimerkki Kutsu: Vastaus: "dataset": "version": "2.0", "class": "dataset", "label": "Raskaudenkeskeytykset, koko maa", "dimension": "id": [ "time", "age" ], "size": [ 28, 9 ], "time": "category": "index": "10441": 27,

30 "10443": 24, "10444": 21, "10445": 15, "10448": 26, "10456": 3, "10457": 9, "10460": 12, "10465": 1, "10469": 11, "10470": 13, "10473": 20, "10475": 5, "10479": 19, "10482": 18, "10485": 0, "10486": 2, "10487": 16, "10490": 23, "10495": 22, "10496": 17, "10499": 4, "10500": 8, "10506": 10, "10508": 6, "10509": 14, "10510": 25, "10513": 7 "label": "10441": "2014", "10443": "2011", "10444": "2008", "10445": "2002", "10448": "2013", "10456": "1990", "10457": "1996", "10460": "1999", "10465": "1988", "10469": "1998", "10470": "2000", "10473": "2007", "10475": "1992", "10479": "2006", "10482": "2005", "10485": "1987", "10486": "1989", "10487": "2003", "10490": "2010", "10495": "2009", "10496": "2004", "10499": "1991", "10500": "1995", "10506": "1997", "10508": "1993", "10509": "2001", "10510": "2012", "10513": "1994"

31 "age": "category": "index": "10439": 4, "10447": 6, "10451": 1, "10452": 8, "10455": 5, "10464": 3, "10467": 7, "10478": 0, "10492": 2 "label": "10439": "35-39 v.", "10447": "45 - v.", "10451": "20-24 v.", "10452": "Ikäryhmät yht.", "10455": "40-44 v.", "10464": "30-34 v.", "10467": "Tieto puuttuu", "10478": "- 19 v.", "10492": "25-29 v." "value": "0": 2795, "1": 3349, "2": 2160, "3": 1832, "4": 1719, "5": 1000, "6": 126, "7": 3, "8": 12984, "9": 2550, "10": 3485, "11": 2223, "12": 1755, "13": 1644, "14": 969, "15": 112, "17": 12738, "18": 2481, "19": 3271, "20": 2380, "21": 1780, "22": 1582, "23": 1030, "24": 112, "25": 1, "26": 12637,

32 "27": 2310, "28": 3121, "29": 2311, "30": 1836, "31": 1493, "32": 999, "33": 139, "34": 7, "35": 12216, "36": 2020, "37": 2908, "38": 2420, "39": 1817, "40": 1516, "41": 924, "42": 127, "43": 5, "44": 11737, "45": 1905, "46": 2637, "47": 2351, "48": 1825, "49": 1433, "50": 793, "51": 118, "52": 7, "53": 11069, "54": 1712, "55": 2377, "56": 2327, "57": 1810, "58": 1352, "59": 695, "60": 102, "62": 10375, "63": 1710, "64": 2160, "65": 2306, "66": 1863, "67": 1218, "68": 655, "69": 99, "70": 2, "71": 10013, "72": 1766, "73": 2163, "74": 2230, "75": 1784, "76": 1246, "77": 598, "78": 84, "79": 1, "80": 9872, "81": 1818, "82": 2263, "83": 2308, "84": 2036,

33 "85": 1337, "86": 583, "87": 78, "89": 10423, "90": 1913, "91": 2241, "92": 2140, "93": 2000, "94": 1319, "95": 567, "96": 71, "98": 10251, "99": 2094, "100": 2379, "101": 2086, "102": 2122, "103": 1440, "104": 580, "105": 50, "107": 10751, "108": 2282, "109": 2507, "110": 2047, "111": 1933, "112": 1448, "113": 561, "114": 58, "115": 1, "116": 10837, "117": 2406, "118": 2558, "119": 1945, "120": 1933, "121": 1468, "122": 574, "123": 49, "125": 10933, "126": 2490, "127": 2404, "128": 1989, "129": 1798, "130": 1402, "131": 610, "132": 47, "134": 10740, "135": 2594, "136": 2647, "137": 1936, "138": 1728, "139": 1416, "140": 614, "141": 41, "142": 2, "143": 10978, "144": 2408, "145": 2729, "146": 1939,

34 "147": 1646, "148": 1456, "149": 540, "150": 50, "152": 10768, "153": 2457, "154": 3003, "155": 2038, "156": 1609, "157": 1418, "158": 595, "159": 46, "161": 11166, "162": 2337, "163": 2969, "164": 2068, "165": 1557, "166": 1370, "167": 627, "168": 44, "170": 10972, "171": 2239, "172": 2960, "173": 1994, "174": 1517, "175": 1326, "176": 613, "177": 42, "179": 10691, "180": 2168, "181": 2915, "182": 2079, "183": 1596, "184": 1230, "185": 546, "186": 45, "187": 1, "188": 10580, "189": 2084, "190": 2882, "191": 2112, "192": 1588, "193": 1159, "194": 583, "195": 74, "197": 10482, "198": 2112, "199": 2839, "200": 2116, "201": 1730, "202": 1108, "203": 539, "204": 61, "206": 10505, "207": 1991, "208": 2719, "209": 2206,

35 "210": 1625, "211": 1182, "212": 534, "213": 45, "215": 10302, "216": 2052, "217": 2988, "218": 2192, "219": 1731, "220": 1168, "221": 528, "222": 36, "224": 10695, "225": 1749, "226": 2921, "227": 2194, "228": 1651, "229": 1161, "230": 502, "231": 59, "233": 10237, "234": 1635, "235": 2916, "236": 2105, "237": 1676, "238": 1257, "239": 482, "240": 58, "241": 1, "242": 10130, "243": 1395, "244": 2810, "245": 2133, "246": 1695, "247": 1210, "248": 493, "249": 43, "251": 9779

36 Tietojen tarkastelu kuutiokäyttöliittymässä Rajapinta on toteutettu osana THL:ssa kehitettyä Tiiviste- ja kuutokäyttöliittymää. Tästä seuraa se, että avoimen datan rajapinnan kautta saatavia tietoja voi tarkastella kuutiokäyttöliittymässä. Esimerkiksi edellä esitettyjä rajapintakutsuja muokkaamaalla: Kuution ulottuvuuksien latauksen sijaan kuutio voidaan avata kuutiokäyttöliittymässä, kun osoitteesta poistetaan.dimensions.json, eli avataan osoite /eshjono/ryhma/fact_esh_ryhma Yksittäisen solmun metatietojen latauksen sijaan kuutio voidaan avata käyttöliittymässä, kun osoitteesta poistetaan solmun id, eli avataan osoite _toitu Datan lataus CSV-muodossa Edellä esitetty datan latauksen rajapintakutsu =age-10452# saadaan tuotamaan CSV-muoto JSON-muodon sijaan, kun.json tilalle laitetaan.csv, eli avataan osoite t/prod/fi/ab/kokomaa/fact_ab_kokomaa.csv?row=time-10485l&column=age-10452#

THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus

THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus Periaatteet Avoimen datan muodosta Avoimen datan rajapinnassa esiintyviä tietokenttiä selityksineen Rajapintakutsut Aihealueen sisältäminen faktojen rajapintaosoitteiden

Lisätiedot

HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Tilanne 30.4.2018 Pirjo Häkkinen Satu Vuorio THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.4.2018 tiedonkeruu) 1 SAAPUNEET JA KÄSITELLYT LÄHETTEET 1.1. 30.4.2018

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 133 - - - 10 Sisätaudit 127 127 0 0-14 10K Kardiologia 5 5

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 155 154 1 - - 10 Sisätaudit 129 128 1 0-23 10K Kardiologia 26 26 0

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 1.12.2018 Sairaanhoitopiirin nimi: PHSHP Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Heinolan tk 90615

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 1) Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (30.4, 31.8. ja 31.12.) vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa ja 2) Hoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: 31.12.2018 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 961 726 210 25 2,6 52 10 Sisätaudit

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

14.11.2014. Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen. Tavoitteet. Saatavuus Laatu Kustannukset

14.11.2014. Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen. Tavoitteet. Saatavuus Laatu Kustannukset Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen Tavoitteet Saatavuus Laatu Kustannukset 1 Palvelujen saatavuus ongelmallinen Esim. Ruotsissa: 93 % asiakkaista

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT 410 396 13 1 0,2 19 10 SISÄTAUDIT 61 56 4 1 1,6 20 10E Endokrinologia 23 23 0 0 0,0 6 10G Gastroterologia 102 100 2 0 0,0 26 10H Hematologia 11 11 0 0 0,0 15

Lisätiedot

Waiting times in health care - Finland. Mika Gissler, Pirjo Häkkinen and Petri Matveinen

Waiting times in health care - Finland. Mika Gissler, Pirjo Häkkinen and Petri Matveinen Waiting times in health care - Finland Mika Gissler, Pirjo Häkkinen and Petri Matveinen Health care guarantee Introduced in health care legislation in 2005 Included in the current Health Care Act 2011

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 507 456 45 6 1,2 23 10 SISÄTAUDIT 108 103 2 3 2,8 12 10E Endokrinologia 21 21 0 0 0,0 16 10G Gastroterologia 137 133 4 0 0,0 27 10H Hematologia 14 13

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE

KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa KANSALLINEN HOITOTYÖN HANKE VSSHP, Tietojenkäsittelypalvelut Projektijohtaja Kaarina Tanttu, HTL, TtM kaarina.tanttu@tyks.fi puh. 040 7406613 www.vsshp.fi ->

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 3 2018 12.2.2018 Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.12.2017 Päälöydökset Kiireettömän hoidon kysyntä on edelleen kasvanut sairaanhoitopiireissä. Lähetteiden määrä on kasvanut vuosien 2016 2017 välillä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Alue yhdistysten yhdistysten varsinaiset varamäärä jäsenmäärä jäsenet jäsenet äänet

Alue yhdistysten yhdistysten varsinaiset varamäärä jäsenmäärä jäsenet jäsenet äänet ten henkilöjäsenmäärät 31.12.2017 sekä valittavien liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten määrät alueittain Alue yhdistysten yhdistysten varsinaiset varamäärä jäsenmäärä jäsenet jäsenet äänet Etelä-Suomi

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

1 (3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.2014. Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 210

1 (3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.2014. Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 210 WN Kainuun maakunta -kuntayhtymä Sosiaali- ja terveystoimi 18.9.214 1 (3) Valvira Sosiaali - ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto PL 21 531 Helsinki Viite: Selvitys- ja selityspyyntö 6588/6../214 SELVITYS

Lisätiedot

Onko yleinen käsitys oikea? Erikoissairaanhoito toimii hyvin, perusterveydenhuoltoon tarvitaan parannuksia

Onko yleinen käsitys oikea? Erikoissairaanhoito toimii hyvin, perusterveydenhuoltoon tarvitaan parannuksia Onko yleinen käsitys oikea? Erikoissairaanhoito toimii hyvin, perusterveydenhuoltoon tarvitaan parannuksia Jukka Kärkkäinen Ylilääkäri, THL/Reformit-yksikkö Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn seminaari: Terveydenhuollon

Lisätiedot

Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus

Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus Eroon erikoissairaanhoidon liian pitkistä odotusajoista tutkimusten ja hoitojen oikea-aikainen saatavuus, professori n johtaja PHSOTEY Terveydenhuoltolain säädökset tutkimuksesta ja hoidosta Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

UNA-hanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely 24.5.2016

UNA-hanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely 24.5.2016 UNA-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely 24.5.2016 UNA-hankkeen tavoite ja aikataulu Tuottaa organisaatio- ja toimittajariippumaton vaatimusmäärittely asiakaslähtöisten

Lisätiedot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen järjestäjät

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen järjestäjät Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen järjestäjät 1.1.2018 Koulutuksen järjestäjä Järjestäjän kotipaiktutkintokootutkintotyy Ahlmanin koulun Säätiö sr Pirkanmaa Aitoon Emäntäkoulu Oy Pirkanmaa

Lisätiedot

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen järjestäjät

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen järjestäjät Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen järjestäjät 1.1.2018 Koulutuksen järjestäjä Järjestäjän kotipaiktutkintokootutkintotyy Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Etelä-Karjala Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

LUETTELO KÄRÄJÄOIKEUKSISSA OLEVISTA ARKISTOJEN OSISTA

LUETTELO KÄRÄJÄOIKEUKSISSA OLEVISTA ARKISTOJEN OSISTA KIRJE Oikeushallinto-osasto Liite 4 Tuomioistuinyksikkö 06.03.2018 OM 3/31/2016 LUETTELO KÄRÄJÄOIKEUKSISSA OLEVISTA ARKISTOJEN OSISTA Tiedot perustuvat syksyllä 2017 tehtyyn arkistokyselyyn. 1) Lapin käräjäoikeus

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

M058, M059, M060, M068, M069

M058, M059, M060, M068, M069 Taulukko 3. Reumahoidon alueelliset erot v. 1997, 2000 ja 2001 Kaikki nivelreumat M058, M059, M060, M068, M069 Hoitojaksot/10000as 01 Uudenmaan shp 12,8 12,8 0 % 0 15,6-18 % 02 Helsingin shp 13,0 13,3

Lisätiedot

Henkilövahinkoririskit riskiluokan I ruuduissa vuosina

Henkilövahinkoririskit riskiluokan I ruuduissa vuosina A B C D 0 1 Henkilövahinkoririskit riskiluokan I ruuduissa vuosina 2013 2016 Kuolleisuuden vuosittainen henkilövahinkoriski riskiluokan I riskiruudussa Vakavasti loukkantuneiden vuosittainen henkilövahinkoriski

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi jokainen piirijärjestö saa yhden edustajan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi jokainen piirijärjestö saa yhden edustajan Puoluekokous 16.-17.6.2018 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi jokainen piirijärjestö saa yhden edustajan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki 6

Lisätiedot

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus

ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä Pekka Myrskylä Tilastokeskus ALUEIDEN RAKENNEMUUTOS VOIMISTUU 2010 LUVULLA Seminaari alueiden kehitysnäkymistä 2.2.2010 Pekka Myrskylä Tilastokeskus 4.2.2010 2 200 Kuvio 5.2 Ikärakenteen muutos 2009-2060 (2009=100) Ikärakenteen muutos

Lisätiedot

Puoluekokous : äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi jokainen piirijärjestö saa yhden edustajan.

Puoluekokous : äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi jokainen piirijärjestö saa yhden edustajan. Puoluekokous 15.-16.6.2019: äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi jokainen piirijärjestö saa yhden edustajan. Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajat Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki 5

Lisätiedot

UNA -yhteistyöhanke. UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sotetietojärjestelmien

UNA -yhteistyöhanke. UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sotetietojärjestelmien UNA -yhteistyöhanke UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhanke, jonka avulla sotetietojärjestelmien ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain Uudistamisen tavoitteena on

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa

Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa 2013-2017 Toiminnan perustunnusluvut 2017 2016 2015 2014 2013 Laskentatapa tai selite Hoidetut eri potilaat esh 133

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa

Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa Erikoissairaanhoidon tunnuslukuja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa 2013-2016 Toiminnan perustunnusluvut 2016 2015 2014 2013 Laskentatapa tai selite Hoidetut eri potilaat esh 129 468 126

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Anja Eerola Tauno Sinisalo 15.12.2006 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN HOITOTYÖN SÄHKÖISEN DOKUMENTOINNIN KEHITTÄMISHANKE

VALTAKUNNALLINEN HOITOTYÖN SÄHKÖISEN DOKUMENTOINNIN KEHITTÄMISHANKE Hoitotyön ydintiedot sähköisessä potilaskertomuksessa VALTAKUNNALLINEN HOITOTYÖN SÄHKÖISEN DOKUMENTOINNIN KEHITTÄMISHANKE Hankkeen hallinnoijana Varsinais Suomen sairaanhoitopiiri Kaarina Tanttu, projektipäällikkö

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn seuranta. Ohjeet 30.04.2010 tiedonkeruuseen 14.04.2010 Sairaanhoitopiirit Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköt Arvoisa vastaanottaja, Hoitoonpääsyn toteutumisesta ja alueellisesta yhteistyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1019/2004) 6 :n

Lisätiedot

Sairaalahoidossa olevat influenssa A(H1N1)v-tapaukset Suomessa

Sairaalahoidossa olevat influenssa A(H1N1)v-tapaukset Suomessa Sairaalahoidossa olevat influenssa -tapaukset Suomessa Sairaanhoitopiirit (shp) ilmoittavat joka arkipäivä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopohjaiseen järjestelmään sairaalahoidossa olevien influenssa

Lisätiedot

Kuntakohtainen vaihtelu on huomattavaa. Em. indikaattorien kuntakohtaiset jakaumat.

Kuntakohtainen vaihtelu on huomattavaa. Em. indikaattorien kuntakohtaiset jakaumat. Tässä koottuna yleiskuva maakuntien tilanteesta vuonna 2014. Taulukko 1. Huono-osaisuutta kuvaavat osoittimet ja koko maan keskiarvot. Osoitin ikäryhmä Koko maan keskiarvo 1 Työkyvyttömyys.eläkkeet, (mielenterveydens

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmä UNA-näkökulmasta. Istekin asiakaspäivät Hankepäällikkö Kati Tuovinen, Istekki Ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, PSHP

Potilastietojärjestelmä UNA-näkökulmasta. Istekin asiakaspäivät Hankepäällikkö Kati Tuovinen, Istekki Ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, PSHP Potilastietojärjestelmä UNA-näkökulmasta Istekin asiakaspäivät 26.1.2017 Hankepäällikkö Kati Tuovinen, Istekki Ohjelmajohtaja Erkki Kujansuu, PSHP Mitä UNA on? UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali-

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet

Radio 2020-toimilupakierros. Taajuuskokonaisuudet Radio 2020-toimilupakierros Taajuuskokonaisuudet Taajuuskokonaisuudet 2020 (M74) Seuraavilla kalvoilla on kuvattu määräysluonnoksen M74 taajuuskokonaisuudet (paikkakunta, taajuus) Kokonaisuuksiin tehdyt

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2018

Yhdistysluettelo 2018 Yhdistysluettelo 2018 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2018 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 38 1 ANJALANKOSKEN KVT RY 117

Lisätiedot

Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018

Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018 Kuopion matkailu tilastojen valossa VUONNA 2018 Lähde: Tilastokeskus. Visiittori.fi. Tilastopalvelu Rudolf. HUOM. Tilastokeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2009 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille (196 terveyskeskusta) yhden päivän

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012

Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Terveys 2013 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy vuosina 2007 2012 Tillgången till specialiserad sjukvård åren 2007 2012 Pirjo Häkkinen +358

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2017 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2017 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely

Yksityishammaslääkärikysely Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa k 007 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (67 kpl,

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner-Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot