Strategisten tilastoindikaattoreiden kehitystrendi- ja vertailutietoaineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strategisten tilastoindikaattoreiden kehitystrendi- ja vertailutietoaineisto"

Transkriptio

1 Strategisten tilastoindikaattoreiden kehitystrendi- ja vertailutietoaineisto

2 Tausta ja tarkoitus Tähän aineistoon on koottu strategisten tilastoindikaattoreiden trendi- ja vertailutietoja Uudenmaan alueiden välillä sekä suurten maakuntien välillä. Osa indikaattoreista on maakunnan strategisten tavoitteiden seurantaindikaattoreita, osa niistä kuvastaa toimintaympäristön muutoksia ja trendejä strategian taustalla. Aineisto antaa makrotasoista kuvaa maakunnan väestön ja toimintaympäristön sekä sen järjestämisvastuulle siirtyvien palvelujen kehitystrendeistä ja eri alueiden välisistä eroista. Indikaattorit on jaoteltu strategian painopistealueiden mukaisesti: 1. Ihmisten hyvinvointi keskiössä 2. Kestävästi kasvava ja yhtenäinen metropolimaakunta 3. Rohkeasti uudistuvat palvelut 4. Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous

3 Tarkastelu sisältää seuraavat indikaattoritiedot Painopiste 1. Ihmisten hyvinvointi keskiössä Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)(THL) / koulutustason mukaiset erot Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), vuotiaat (THL) / koulutustason mukaiset erot THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / asukasta (THL) Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta / asukasta Tulottomien kotitalouksien määrä (Kela) suhteessa asuntokuntien määrään (Tilastokeskus) Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % oppilaista (2017-) Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), vuotiaat (THL) / koulutustason mukaiset erot Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaat / toinen aste (THL) Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL) Työkyvyttömyyseläkkeensaajat alle 40 v. yhteensä, % vastaavan ikäisestä väestöstä (KELA) Työkyvyttömyyseläkkeensaajat alle 40 v., mielenterveyden ja käyttäytymisenhäiriöt, % vastaavan ikäisestä väestöstä (KELA) Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%) (THL) Kuntien panostukset kulttuuriin ja vapaa-aikaan, nettokustannukset, /asukas 2016 Painopiste 2. Kestävästi kasvava ja yhtenäinen metropolimaakunta Väestöennuste, koko väestö / 1-6 vuotiaat / 7-15 vuotiaat /16-18 vuotiaat / työikäiset eli vuotiaat / yli 65-vuotiaat / yli 75-vuotiaat / yli 85-vuotiaat Väestöennuste, väestöllinen huoltosuhde Vieraskielisten osuus väestöstä Luonnollinen väestönlisäys, koko Uusimaa ja alueittain Kuntien välinen muutto, koko Uusimaa ja alueittain Maahan ja maasta muutto, koko Uusimaa ja alueittain Työlliset Ulkomaalaisten työllisyysaste (18-64 v) Työttömät % maaliskuu Pitkäaikaistyöttömät % maaliskuu Työpaikkakehitys Työpaikkojen muutos toimialoittain Tutkinnon suorittaneet yhteensä, osuus 15 v täyttäneistä Työpaikkaomavaraisuus Maan sisäinen nettomuutto Painopiste 3. Rohkeasti uudistuvat palvelut Pth:n avohoidon lääkärikäynnit/ikäryhmän asukas v Perusterveydenhuollon avohoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, keskiarvo Erikoissairaanhoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella Vanhusten hoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella Painopiste 4. Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot, 1000 /as kunkin vuoden rahanarvossa Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen indeksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot

4 Painopiste 1. Ihmisten hyvinvointi keskiössä SISÄLLYS Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)(THL) / koulutustason mukaiset erot Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), vuotiaat (THL) / koulutustason mukaiset erot THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / asukasta (THL) Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta / asukasta Tulottomien kotitalouksien määrä (Kela) suhteessa asuntokuntien määrään (Tilastokeskus) Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % oppilaista (2017-) Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), vuotiaat (THL) / koulutustason mukaiset erot Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaat / toinen aste (THL) Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL) Työkyvyttömyyseläkkeensaajat alle 40 v. yhteensä, % vastaavan ikäisestä väestöstä (KELA) Työkyvyttömyyseläkkeensaajat alle 40 v., mielenterveyden ja käyttäytymisenhäiriöt, % vastaavan ikäisestä väestöstä (KELA) Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%) (THL) Kuntien panostukset kulttuuriin ja vapaa-aikaan, nettokustannukset, /asukas 2016

5 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%)(THL) Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%) Uusimaa 56 % 57 % 56 % Pirkanmaa 52 % 52 % 53 % Pohjois-Pohjanmaa 54 % 54 % 56 % Varsinais-Suomi 53 % 53 % 55 % Koko maa 54 % 54 % 55 %

6 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus (THL) Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), matala koulutus Uusimaa 46 % 47 % 47 % Pirkanmaa 46 % 46 % 48 % Pohjois-Pohjanmaa 48 % 49 % 48 % Varsinais-Suomi 47 % 47 % 51 % Koko maa 47 % 48 % 48 %

7 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), keskitason koulutus (THL) Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), keskitason koulutus Uusimaa 57 % 60 % 60 % Pirkanmaa 54 % 57 % 56 % Pohjois-Pohjanmaa 56 % 56 % 62 % Varsinais-Suomi 52 % 54 % 56 % Koko maa 55 % 58 % 57 %

8 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), korkea koulutus (THL) Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), korkea koulutus Uusimaa 64 % 65 % 63 % Pirkanmaa 60 % 58 % 61 % Pohjois-Pohjanmaa 62 % 63 % 62 % Varsinais-Suomi 63 % 63 % 62 % Koko maa 63 % 63 % 62 %

9 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), vuotiaat (THL) Ihmisten hyvinvointi keskiössä Maakuntien luvut on saatu suoraan Sotkanetistä, tarkempaa alueellista tasoa ei ole

10 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus (THL) Ihmisten hyvinvointi keskiössä Maakuntien luvut on saatu suoraan Sotkanetistä, tarkempaa alueellista tasoa ei ole

11 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus (THL) Ihmisten hyvinvointi keskiössä Maakuntien luvut on saatu suoraan Sotkanetistä, tarkempaa alueellista tasoa ei ole

12 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus (THL) Ihmisten hyvinvointi keskiössä Maakuntien luvut on saatu suoraan Sotkanetistä, tarkempaa alueellista tasoa ei ole

13 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (THL) Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), vuotiaat Uusimaa 28 % 28 % 29 % Pirkanmaa 32 % 33 % 32 % Pohjois-Pohjanmaa 32 % 30 % 31 % Varsinais-Suomi 34 % 31 % 31 % Koko maa 32 % 31 % 32 % Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), keskitason koulutus Uusimaa 34 % 29 % 30 % Pirkanmaa 36 % 35 % 37 % Pohjois-Pohjanmaa 35 % 34 % 33 % Varsinais-Suomi 40 % 37 % 33 % Koko maa 37 % 34 % 34 % Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), korkea koulutus Uusimaa 25 % 28 % 28 % Pirkanmaa 31 % 30 % 31 % Pohjois-Pohjanmaa 27 % 28 % 28 % Varsinais-Suomi 28 % 25 % 28 % Koko maa 29 % 29 % 30 % Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), matala koulutus Uusimaa 40 % 41 % 39 % Pirkanmaa 44 % 45 % 46 % Pohjois-Pohjanmaa 44 % 40 % 42 % Varsinais-Suomi 45 % 44 % 44 % Koko maa 45 % 43 % 44 %

14 Ihmisten hyvinvointi keskiössä THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu Uudenmaan alueiden indeksiluvut on laskettu painottamalla alueen kuntien indeksejä niiden väestöosuuksilla

15 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / asukasta (THL) Uudenmaan alueiden luvut on laskettu alueen kuntien lukujen perusteella 180 Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / asukasta 180 Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / asukasta Varsinais-Suomi Pirkanmaa Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa 120 Uusimaa; Itäinen Uusimaa Uusimaa Pääkaupunkiseutu 100 Lähde: THL, Sotkanet Lähde: THL, Sotkanet

16 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä Myös maakuntien luvut on laskettu alueen lukujen perusteella, koska tilastossa lukujen tarkkuus on yksi desimaali Uudenmaan alueiden luvut on laskettu alueen kuntien lukujen perusteella

17 Ihmisten hyvinvointi keskiössä 5 % Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Uudenmaan alueiden luvut on laskettu alueen kuntien lukujen perusteella 5 % Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 % 4 % Pääkaupunkiseutu 3 % Uusimaa; 3 % 3 % Uusimaa; 3 % Pirkanmaa Koko maa 2 % Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa 2 % Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa 1 % 1 % 0 % Lähde: THL, Sotkanet % Lähde: THL, Sotkanet

18 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 0-80 vuotta / asukasta Maakuntien luvut on saatu suoraan Sotkanetistä Ei kuntatason tietoja

19 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Tulottomien kotitalouksien määrä (Kela) suhteessa asuntokuntien määrään (Tilastokeskus) Tulottomilla kotitalouksella on tuloja vain toimeentulotuesta ja joskus lisäksi asumistuesta Kotitalouksien määrää ei tilastoida kunnittain, tulottomien määrä on tästä syystä suhteutettu asuntokuntien määrään

20 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Erittäin tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % oppilaista Tietoja on vain vuodelta 2017 Maakuntien tulokset kouluterveyskyselyn tuloksista Alueiden tulokset on laskettu painottamalla alueen kuntien tuloksia niiden väestöosuuksilla vastaavasta ikäluokasta

21 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä, % oppilaista Tietoja on vain vuodelta 2017 Maakuntien tulokset kouluterveyskyselyn tuloksista Alueiden tulokset on laskettu painottamalla alueen kuntien tuloksia niiden väestöosuuksilla vastaavasta ikäluokasta

22 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista (THL) Maakuntien luvut on saatu suoraan Sotkanetistä Uudenmaan alueiden tulokset on laskettu alueen kuntien tulosten ja vuotiaiden määrään perusteella. Porvoon luvut 2017 puuttuvat, joten Itäisen Uudenmaan tulosta ei ole laskettu. Muuten puuttuu pienempiä kuntia (Inkoo, Myrskylä, Pukkila) joiden merkitys alueen kokonaisuuteen on pieni.

23 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (THL) Uudenmaan alueiden tulokset on laskettu alueen kuntien tulosten ja vuotiaiden määrään perusteella. Porvoon luvut 2017 puuttuvat, joten Itäisen Uudenmaan tulosta ei ole laskettu. Muuten puuttuu pienempiä kuntia (Inkoo, Myrskylä, Pukkila) joiden merkitys alueen kokonaisuuteen on pieni.

24 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi,% lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (THL) Uudenmaan alueiden tulokset on laskettu alueen kuntien tulosten ja vuotiaiden määrään perusteella. Porvoon luvut 2017 puuttuvat, joten Itäisen Uudenmaan tulosta ei ole laskettu. Keski-Uudeltamaalta puuttuu Vihti. Muuten puuttuu pienempiä kuntia (Inkoo, Myrskylä, Pukkila) joiden merkitys alueen kokonaisuuteen on pieni.

25 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä (THL) Uudenmaan alueiden luvut on laskettu alueen kuntien lukujen perusteella

26 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä Maakuntien luvut on saatu suoraan Sotkanetistä Uudenmaan alueiden tulokset on laskettu alueen kuntien tulosten ja vuotiaiden määrään perusteella.

27 Työkyvyttömyyseläkkeensaajat alle 40 v., mielenterveyden ja käyttäytymisenhäiriöt, % vastaavan ikäisestä väestöstä (KELA) Ihmisten hyvinvointi keskiössä Kuntatason tietoja ei ole saatavissa

28 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%) (THL) Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%) Uusimaa 90 % 89 % 90 % Pirkanmaa 91 % 92 % 90 % Pohjois-Pohjanmaa 92 % 91 % 90 % Varsinais-Suomi 91 % 91 % 92 % Koko maa 91 % 91 % 91 %

29 Ihmisten hyvinvointi keskiössä Kuntien panostukset kulttuuriin ja vapaa-aikaan, nettokustannukset, /asukas 2016

30 Painopiste 2. Kestävästi kasvava ja yhtenäinen metropolimaakunta SISÄLLYS Väestöennuste, koko väestö / 1-6 vuotiaat / 7-15 vuotiaat /16-18 vuotiaat / työikäiset eli vuotiaat / yli 65-vuotiaat / yli 75-vuotiaat / yli 85-vuotiaat Väestöennuste, väestöllinen huoltosuhde Vieraskielisten osuus väestöstä Luonnollinen väestönlisäys, koko Uusimaa ja alueittain Kuntien välinen muutto, koko Uusimaa ja alueittain Maahan ja maasta muutto, koko Uusimaa ja alueittain Työlliset Ulkomaalaisten työllisyysaste (18-64 v) Työttömät % maaliskuu Pitkäaikaistyöttömät % maaliskuu Työpaikkakehitys Työpaikkojen muutos toimialoittain Tutkinnon suorittaneet yhteensä, osuus 15 v täyttäneistä Työpaikkaomavaraisuus Maan sisäinen nettomuutto

31 Väestöennuste, koko väestö Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste

32 Väestöennuste, koko väestö Vuoden 2017 väestö: tilasto Koko väestö väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa Koko väestö 2017 = 100 Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

33 Väestöennuste, 1-6 vuotiaat Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste

34 Väestöennuste, 1-6 vuotiaat 1-6 vuotiaat Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa vuotiaat 2017 = 100 Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

35 Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Väestöennuste, 7-15 vuotiaat

36 Väestöennuste, 7-15 vuotiaat Vuoden 2017 väestö: tilasto vuotiaat väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa vuotiaat 2017 = 100 Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

37 Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Väestöennuste, vuotiaat

38 Väestöennuste, vuotiaat vuotiaat Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Läntinen Uusimaa Itäinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa vuotiaat 2017 = 100 Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Läntinen Uusimaa Itäinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

39 Väestöennuste, työikäiset (17-64 vuotiaat) Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste

40 Väestöennuste, työikäiset (17-64 vuotiaat) Työikäiset (17-64vuotiaat) Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa Työikäiset (17-64vuotiaat) 2017 = 100 Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

41 Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Väestöennuste, yli 65 -vuotiaat

42 Väestöennuste, yli 65-vuotiaat Vuoden 2017 väestö: tilasto vuotiaat väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa vuotiaat 2017 = 100 Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

43 Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Väestöennuste, yli 75-vuotiaat

44 Väestöennuste, yli 75-vuotiaat 75+ vuotiaat Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa vuotiaat 2017 = 100 Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

45 Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Väestöennuste, yli 85-vuotiaat

46 Väestöennuste, yli 85-vuotiaat Vuoden 2017 väestö: tilasto vuotiaat väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa vuotiaat 2017 = 100 Tilasto Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

47 Väestöennuste, väestöllinen huoltosuhde Vuoden 2017 väestö: tilasto väestö: Tilastokeskus, väestöennuste Muu väestö suhteessa vuotiaiden määrään

48 Vieraskielisten osuus väestöstä

49 Vieraskielisten osuus väestöstä Vieraskieliset, osuus Uusimaa 6,9 % 7,4 % 8,0 % 8,6 % 9,3 % 10,0 % 10,7 % 11,3 % 12,0 % 12,7 % Pirkanmaa 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 4,1 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % Pohjois-Pohjanmaa 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,6 % 2,7 % Varsinais-Suomi 3,9 % 4,1 % 4,4 % 4,7 % 5,1 % 5,4 % 5,8 % 6,1 % 6,4 % 6,8 % Pääkaupunkiseutu 8,9 % 9,6 % 10,2 % 11,0 % 11,8 % 12,7 % 13,5 % 14,3 % 15,1 % 15,8 % Itäinen Uusimaa 3,0 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,8 % 5,3 % 5,6 % Läntinen Uusimaa 2,9 % 3,1 % 3,3 % 3,6 % 4,0 % 4,3 % 4,5 % 4,7 % 5,1 % 5,3 % Keski-Uusimaa 2,5 % 2,7 % 2,9 % 3,3 % 3,6 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 5,0 % 5,3 % Koko maa 3,6 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,9 % 5,3 % 5,7 % 6,0 % 6,4 % 6,8 % Vieraskieliset Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

50 Luonnollinen väestönlisäys, koko Uusimaa

51 Kuntien välinen muutto, koko Uusimaa

52 Maahan ja maasta muutto, koko Uusimaa

53 Luonnollinen väestönlisäys, Pääkaupunkiseutu

54 Kuntien välinen muutto, Pääkaupunkiseutu

55 Maahan ja maasta muutto, Pääkaupunkiseutu

56 Luonnollinen väestönlisäys, Itäinen Uusimaa

57 Kuntien välinen muutto, Itäinen Uusimaa

58 Maahan ja maasta muutto, Itäinen Uusimaa

59 Luonnollinen väestönlisäys, Keski-Uusimaa

60 Kuntien välinen muutto, Keski-Uusimaa

61 Maahan ja maasta muutto, Keski-Uusimaa

62 Luonnollinen väestönlisäys, Läntinen Uusimaa

63 Kuntien välinen muutto, Läntinen Uusimaa

64 Maahan ja maasta muutto, Läntinen Uusimaa

65 Työlliset

66 Työlliset Työlliset Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa Työlliset, 2005= Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

67 Ulkomaalaisten työllisyysaste (18-64 v) Tilastossa ei ole kuntatason tietoja

68 Ulkomaalaisten työllisyysaste (18-64 v) Ulkomaalaisten työllisyysaste (18-64 v) Uusimaa 54,4 % 56,3 % 52,7 % 53,0 % 54,0 % 53,7 % 52,2 % 50,9 % 50,3 % 50,8 % Pirkanmaa 49,5 % 49,3 % 44,4 % 45,0 % 46,7 % 45,2 % 43,2 % 42,6 % 41,6 % 40,9 % Pohjois-Pohjanmaa 46,9 % 48,0 % 44,3 % 43,0 % 44,5 % 44,0 % 42,5 % 40,4 % 40,2 % 39,8 % Varsinais-Suomi 50,6 % 49,9 % 45,2 % 45,4 % 47,0 % 45,8 % 45,3 % 44,0 % 43,5 % 44,4 % Koko maa 51,7 % 52,8 % 49,3 % 49,6 % 50,7 % 50,4 % 48,9 % 47,6 % 47,0 % 47,2 % Ulkomaalaiset työlliset, v Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Koko maa

69 Työttömät % maaliskuu

70 Työttömät % maaliskuu Työttömät %: Maaliskuu Uusimaa 6,5 % 7,5 % 6,9 % 6,8 % 8,1 % 9,6 % 10,9 % 11,3 % 10,3 % 8,7 % Pirkanmaa 10,9 % 12,2 % 10,9 % 10,3 % 12,6 % 13,8 % 15,0 % 15,3 % 12,9 % 10,0 % Pohjois-Pohjanmaa 12,1 % 12,2 % 11,2 % 11,5 % 13,4 % 14,2 % 15,3 % 14,8 % 13,9 % 11,2 % Varsinais-Suomi 8,2 % 10,2 % 9,5 % 9,1 % 11,3 % 11,9 % 13,0 % 12,9 % 11,6 % 9,5 % Pääkaupunkiseutu 6,6 % 7,6 % 7,0 % 7,0 % 8,3 % 9,8 % 11,2 % 11,8 % 10,8 % 9,1 % Itäinen Uusimaa 7,4 % 8,2 % 8,1 % 8,1 % 8,6 % 9,6 % 10,7 % 11,0 % 9,8 % 8,7 % Läntinen Uusimaa 7,1 % 8,3 % 7,1 % 6,8 % 8,6 % 10,2 % 11,4 % 11,5 % 10,1 % 8,6 % Keski-Uusimaa 5,6 % 6,8 % 6,0 % 5,9 % 6,9 % 8,3 % 9,4 % 9,5 % 8,5 % 7,3 % Koko maa 9,7 % 10,5 % 9,6 % 9,5 % 11,0 % 12,1 % 13,2 % 13,3 % 12,1 % 10,1 %

71 Pitkäaikaistyöttömät % maaliskuu

72 Pitkäaikaistyöttömät % maaliskuu Pitkäaikaistyöttömät %: Maaliskuu Uusimaa 1,0 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 2,7 % 3,7 % 4,6 % 4,1 % 3,0 % Pirkanmaa 1,9 % 2,6 % 3,0 % 2,8 % 3,8 % 4,7 % 4,4 % 5,5 % 5,0 % 3,4 % Pohjois-Pohjanmaa 1,7 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,8 % 3,3 % 4,1 % 4,6 % 4,2 % 3,4 % Varsinais-Suomi 1,1 % 1,8 % 2,3 % 2,3 % 2,5 % 3,1 % 3,8 % 4,4 % 4,1 % 3,1 % Pääkaupunkiseutu 1,1 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,9 % 2,8 % 3,9 % 4,9 % 4,4 % 3,1 % Itäinen Uusimaa 1,2 % 1,5 % 1,9 % 2,3 % 2,2 % 2,8 % 3,4 % 4,5 % 4,1 % 3,2 % Läntinen Uusimaa 1,0 % 1,4 % 1,7 % 1,7 % 2,0 % 3,2 % 4,0 % 4,7 % 4,2 % 3,1 % Keski-Uusimaa 0,8 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 2,2 % 2,9 % 3,5 % 3,1 % 2,3 % Koko maa 1,5 % 2,0 % 2,2 % 2,3 % 2,6 % 3,3 % 3,9 % 4,7 % 4,3 % 3,2 %

73 Työpaikkakehitys

74 Työpaikkakehitys Työpaikat yhteensä Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa Työpaikat yhteensä, 2004= Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa

75 A Maatalous, metsätalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto E Vesi-, viemäri-, jätevesi- ja jätehuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Amm., tiet. ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelut O Julkinen hallinto P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta T Kotitalouksien toiminta työnantajina X Toimiala tuntematon Työpaikat yhteensä Kestävästi kasvava ja yhtenäinen metropolimaakunta Työpaikkojen muutos toimialoittain Työpaikat toimialan mukaan , muutos Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa

76 Tutkinnon suorittaneet yhteensä, osuus 15 v täyttäneistä

77 Tutkinnon suorittaneita yhteensä, osuus 15 v täyttäneistä Tutkinnon suorittaneita yhteensä Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Tutkinnon suorittaneita yhteensä, osuus 15 v täyttäneistä Muutos %-yks Uusimaa 67 % 67 % 68 % 68 % 68 % 69 % 70 % 70 % 71 % 71 % 72 % 72 % 5,3 % Pirkanmaa 65 % 66 % 67 % 67 % 68 % 69 % 70 % 71 % 72 % 73 % 73 % 74 % 8,6 % Pohjois-Pohjanmaa 65 % 66 % 67 % 67 % 68 % 69 % 70 % 71 % 71 % 72 % 73 % 73 % 8,4 % Varsinais-Suomi 63 % 63 % 64 % 65 % 66 % 66 % 67 % 68 % 69 % 69 % 70 % 71 % 8,0 % Pääkaupunkiseutu 69 % 69 % 69 % 70 % 70 % 71 % 71 % 72 % 72 % 73 % 73 % 73 % 4,5 % Itäinen Uusimaa 59 % 60 % 61 % 61 % 62 % 63 % 64 % 65 % 66 % 66 % 67 % 67 % 8,2 % Läntinen Uusimaa 60 % 61 % 61 % 62 % 63 % 63 % 64 % 65 % 66 % 66 % 67 % 67 % 7,6 % Keski-Uusimaa 64 % 65 % 65 % 66 % 66 % 67 % 68 % 68 % 69 % 70 % 70 % 71 % 6,4 % Koko maa 63 % 64 % 65 % 65 % 66 % 67 % 68 % 69 % 69 % 70 % 71 % 71 % 7,9 %

78 Työpaikkaomavaraisuus

79 Työpaikkaomavaraisuus Työpaikkaomavaraisuus Uusimaa 102 % 101 % 102 % 107 % 102 % 102 % 104 % 105 % 104 % 103 % 102 % Pirkanmaa 95 % 96 % 99 % 104 % 96 % 96 % 99 % 101 % 99 % 99 % 98 % Pohjois-Pohjanmaa 96 % 97 % 98 % 103 % 96 % 97 % 100 % 100 % 100 % 99 % 98 % Varsinais-Suomi 96 % 96 % 98 % 103 % 97 % 97 % 99 % 100 % 99 % 98 % 97 % Pääkaupunkiseutu 116 % 115 % 116 % 120 % 116 % 115 % 116 % 117 % 117 % 115 % 114 % Itäinen Uusimaa 83 % 83 % 85 % 89 % 85 % 86 % 85 % 87 % 88 % 88 % 86 % Läntinen Uusimaa 77 % 77 % 78 % 82 % 76 % 77 % 78 % 79 % 78 % 77 % 76 % Keski-Uusimaa 64 % 64 % 67 % 71 % 67 % 68 % 69 % 71 % 71 % 71 % 71 %

80 Maan sisäinen nettomuutto

81 Maan sisäinen nettomuutto Maan sisäinen nettomuutto Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Maan sisäinen nettomuutto, kumulatiivinen Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa

82 Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot /asukas, deflatoitu

83 Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot /asukas, deflatoitu Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot /asukas, deflatoitu Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Läntinen Uusimaa Itäinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

84 Painopiste 3: Rohkeasti uudistuvat palvelut -Sote-palvelutarpeiden muutokset ja ennakointi SISÄLLYS Pth:n avohoidon lääkärikäynnit/ikäryhmän asukas v Perusterveydenhuollon avohoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, keskiarvo Erikoissairaanhoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella Vanhusten hoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella

85 Rohkeasti uudistuvat palvelut Pth:n avohoidon lääkärikäynnit/ikäryhmän asukas v. 2015

86 Rohkeasti uudistuvat palvelut Pth:n avohoidon lääkärikäynnit/ikäryhmän asukas v Pth:n avohoidon lääkärikäynnit/ikäryhmän asukas v < > Yht. Uusimaa 2,46 1,56 0,88 0,85 0,87 1,65 2,37 2,33 1,10 Pirkanmaa 2,62 1,80 1,11 1,01 1,10 1,92 2,66 2,76 1,36 Pohjois-Pohjanmaa 2,34 1,44 0,74 0,82 0,92 1,64 2,35 2,49 1,10 Varsinais-Suomi 2,41 1,56 0,91 1,02 1,17 1,68 2,29 2,40 1,29 Pääkaupunkiseutu 2,43 1,63 0,88 0,82 0,83 1,65 2,40 2,37 1,08 Itäinen Uusimaa 2,04 1,20 0,77 0,80 0,77 1,38 1,83 1,50 0,98 Läntinen Uusimaa 2,72 1,53 0,94 1,01 0,99 1,56 2,14 2,19 1,21 Keski-Uusimaa 2,59 1,41 0,86 0,96 0,99 1,81 2,58 2,57 1,20 Koko maa 2,51 1,63 0,93 0,94 1,02 1,67 2,39 2,56 1,23

87 Rohkeasti uudistuvat palvelut Perusterveydenhuollon avohoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella

88 Rohkeasti uudistuvat palvelut Perusterveydenhuollon avohoidon tarpeen kehitys väestötekijöiden perusteella Perusterveydenhuollon avohoidon tarve, 2017= Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

89 Rohkeasti uudistuvat palvelut Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, keskiarvo

90 Rohkeasti uudistuvat palvelut Erikoissairaanhoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella

91 Rohkeasti uudistuvat palvelut Erikoissairaanhoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella Erikoissairaanhoidon tarve Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

92 Rohkeasti uudistuvat palvelut Vanhusten hoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella Laskentaperusteena on, että vanhusten hoitoon siirtyminen siirtyy ½ vuodella / 4(3) vuoden jakso yli 75-vuotiaat vuonna 2017, yli 75,5-vuotiaat 2020, yli 76-vuotiaat 2024, yli 76,5-vuotaat 2028 ja yli 77-vuotiaat 2032

93 Rohkeasti uudistuvat palvelut Vanhusten hoidon tarpeen ennakointi väestötekijöiden perusteella Laskentaperusteena on, että vanhusten hoitoon siirtyminen siirtyy ½ vuodella / 4(3) vuoden jakso yli 75-vuotiaat vuonna 2017, yli 75,5-vuotiaat 2020, yli 76-vuotiaat 2024, yli 76,5-vuotaat 2028 ja yli 77-vuotiaat Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa Koko maa

94 Painopiste 4: Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous: Sote-menojen kehitys SISÄLLYS: Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot, 1000 /as kunkin vuoden rahanarvossa Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen indeksi Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot

95 Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot, 1000 /as kunkin vuoden rahanarvossa

96 Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot, 1000 /as kunkin vuoden rahanarvossa Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot, 1000 /as Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa

97 Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen indeksi Tarvevakioimattomien nettomenojen taso Uudellamaalla oli vuonna % alle koko maan tason

98 Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenojen indeksi Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot, indeksi Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa

99 Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin oli Uudellamaalla vuonna ,13 yksikköä alle koko maan tason

100 Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin Uusimaa 0,88 0,89 0,87 Pirkanmaa 0,98 0,98 0,98 Pohjois-Pohjanmaa 1,05 1,04 1,04 Varsinais-Suomi 0,98 0,99 0,99 Pääkaupunkiseutu 0,86 0,87 0,86 Itäinen Uusimaa 0,95 0,94 0,95 Läntinen Uusimaa 0,95 0,96 0,95 Keski-Uusimaa 0,90 0,91 0,89

101 Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot olivat Uudellamaalla vuonna ,01 yksikköä alle koko maan tason

102 Edistyksellinen johtaminen ja kestävä talous Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot, indeksi Uusimaa Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pääkaupunkiseutu Itäinen Uusimaa Läntinen Uusimaa Keski-Uusimaa

103 #uusimaa2019 #turvallinensiirtymä #rohkeauudistuminen

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi

Hyke valtuustokausi Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Hyke valtuustokausi 2013-2016 Sastamala ja Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Suhteellinen velkaantuneisuus, % 52.0 Koko maa : 52.0 24.1 Verotulot, euroa / asukas Koko maa : 3967.0 3266.0

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Päijät-Hämeen väestön hyvinvointia, terveyttä ja palvelutarvetta kuvaavia tietoja

Päijät-Hämeen väestön hyvinvointia, terveyttä ja palvelutarvetta kuvaavia tietoja Päijät-Hämeen väestön hyvinvointia, terveyttä ja palvelutarvetta kuvaavia tietoja 1 15.2.2018 Väestön määrä Ikäryhmä KOKO MAA Väestö - 14 15-64 65-84 85-2016 5 503 297 894 178 3 459 144 1 007 098 142 877

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: V1 = Satakunta V2 = Varsinais-Suomi V3 = Pohjanmaa V4 = Koko maa V5 = Kankaanpää V6 = Karvia V7 = Siikainen V8 = Jämijärvi V9 = Pomarkku

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS Dokumentin sisältö...1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi VarsinaisSuomi LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2020 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi VarsinaisSuomen hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Hyvinvointi-indikaattorit Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman tilastoaineiston päivitys Päivitetty maaliskuussa 2015 /HR

Hyvinvointi-indikaattorit Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman tilastoaineiston päivitys Päivitetty maaliskuussa 2015 /HR Dnro:504/00.01.01/2015 Hyvinvointi-indikaattorit 2003-2013 Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman 2012-2013 tilastoaineiston päivitys Päivitetty maaliskuussa 2015 /HR Vertailuun on valittu hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS

Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS Dokumentin sisältö...1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Varsinais-Suomi - LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS - 2020 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Varsinais-Suomen hyvinvointikertomuksen

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Halsua. Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 Halsua Halsuan väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 2014; 1222 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kannus. Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kannus Kannuksen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 6200 5800 2014; 5643 5400 5000 200 150 100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet 50 kuolleet 0-50 -100-150 -200 maassamuutto

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit

Liite. Hyvinvointikertomuksen indikaattorit Liite Hyvinvointikertomuksen indikaattorit 1 TALOUS JA ELINVOIMA Talous: tulot Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kokemäki : 52.9 52.0 Eura : 47.5 Huittinen : 41.9 Loimaa : 41.6 Satakunta : 39.4 Valtionosuudet

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 12,2 12,9 18,9 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 3496 3356 3170 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

A. YLEISINDIKAATTORIT

A. YLEISINDIKAATTORIT A. YLEISINDIKAATTORIT Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 16,7 16,3 17,6 20,6 21,4 22,2 20,1 20,6 21,6 Väestö 31.12. 4807 4482 4200 183748 182514 180207 5351427 5451270 5503297 75 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesä-/heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 367-447 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Sosiaalisten ilmiöiden ennakointi ja Metropolialueen erityispiirteet

Sosiaalisten ilmiöiden ennakointi ja Metropolialueen erityispiirteet Sosiaalisten ilmiöiden ennakointi ja Metropolialueen erityispiirteet Metropolialueen köyhyys NYT oppimisverkosto 15.3.2019 Markus Pauni Strategia- ja kehitysjohtaja Kummassa maisemassa etenisimme mieluummin?

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta

Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta Liite 3. Pohjois-Pohjanmaa: Nykytilan ja palvelutarpeiden kuvausta PoPSTer-hankkeen loppuraportti, liite 27.6.2017 Väkiluvut 31.12.2016 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 994 1 131 1 579 2 105 2

Lisätiedot

Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön

Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön Hyte-kerroin - taloudellinen kannustin vaikuttavaan työhön KKI-PÄIVÄT 2017, Helsinki 22-23.2017 Timo Ståhl, johtava asiantuntija, TtT, dos. (terveyden edistäminen) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta.

Me-säätiö tavoite Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Me-säätiö Me-säätiö tavoite. 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nuorta. Strategiamme kärjet. 1. Koulutus kukaan ei syrjäydy peruskoulussa. 2. Uudenlainen työ nuorille 20 000 työkokemusta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Siikajoki Raahe Pyhäjoki Toimintaympäristön muutokset Raahen selvitysalue 14.8.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat yhteensä työnantajasektorin mukaan

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Kuntakohtainen vaihtelu on huomattavaa. Em. indikaattorien kuntakohtaiset jakaumat.

Kuntakohtainen vaihtelu on huomattavaa. Em. indikaattorien kuntakohtaiset jakaumat. Tässä koottuna yleiskuva maakuntien tilanteesta vuonna 2014. Taulukko 1. Huono-osaisuutta kuvaavat osoittimet ja koko maan keskiarvot. Osoitin ikäryhmä Koko maan keskiarvo 1 Työkyvyttömyys.eläkkeet, (mielenterveydens

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 418-391 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 15.8.2014 Tuomas Jalava Pyhäjoki Siikajoki n seudun selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE

TIEDOTE 3/2014 KUOPION MUUTTOLIIKE KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 214 TIEDOTE 3/214 KUOPION MUUTTOLIIKE Kuopion tulomuutto kasvussa Tilastokeskuksen keväällä julkistettujen muuttajatietojen mukaan Kuopion

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset. Itä Uudenmaan selvitysalue 8.8.2014 Heikki Miettinen

Toimintaympäristön muutokset. Itä Uudenmaan selvitysalue 8.8.2014 Heikki Miettinen Toimintaympäristön muutokset Itä Uudenmaan selvitysalue 8.8.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattoreita Pidemmän aikavälin väestökehitys Työpaikat työnantajasektorin mukaan toimialan

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi selvitysalue 15.8.2014 Tuomas Jalava Raahe Pyhäjoki Siikajoki selvitysalue Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) 23.5.2013 Olli Hokkanen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen

Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Hämeenlinna Hattula Janakkala MML, 2012 Toimintaympäristön muutokset ja pendelöinti Hattula Hämeenlinna Janakkala 27.1.2014 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhdessä

Joensuun selvitysalue yhdessä Toimintaympäristön muutokset Joensuun selvitysalue yhdessä 27.6.2013 Heikki Miettinen Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Työpaikat Työvoima Koulutus Työlliset Työttömyys Pendelöinti Verotettavat tulot

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot