21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS YHTEYSTIEDOT LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja käsitteitä... 6 Kuulustelut eli tentit... 9 Merkonomi- ja tradenomiopintojen hyväksilukeminen Muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon Työharjoittelun sisällyttäminen tutkintoon Opiskelu ulkomailla Valmistuminen KTK/KTM-TUTKINTOJEN YLEINEN RAKENNE YLEISOPINNOT MENETELMÄOPINNOT KIRJASTON KÄYTTÖ JA TIEDONHAKU LTT, LASKENTATOIMI TIETOJÄRJESTELMÄTIEDE LTT, MARKKINOINTI LTT, JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI KANSANTALOUSTIEDE TALOUSSOSIOLOGIA TALOUSTIETEIDEN KVANTITATIIVISET MENETELMÄT YRITTÄJYYS KIELIOPINNOT Englannin kieli Ranskan kieli Ruotsin kieli Saksan kieli Suomen kieli ja viestintä TUOTANTOTALOUS KULTTUURIMATKAILU KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU VISUAALINEN KULTTUURI HYVINVOINTIPALVELUT

2 21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS YHTEYSTIEDOT LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN KAUPPAKORKEAKOUUN TUTKINTOSÄÄNTÖ OPINTOSUORITUKSIA KOSKEVA JOHTOSÄÄNTÖ 2

3 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa taloustieteellistä koulutusta ja tutkimusta Porin yliopistokeskuksessa. Porin yliopistokeskus on Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK), Tampereen teknillisen yliopiston (TTY), Turun yliopiston (TY), Tampereen yliopiston (TaY) ja Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) yhteinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio. Kauppatieteiden maisterin tutkintokoulutuksen ohella Liiketaloustieteellisessä kehityskeskuksessa järjestetään liiketaloustieteellistä täydennyskoulutusluonteista kurssitoimintaa ja yritysten kehittämistoimintaa. Ainevalikoima Koulutuksen pääaineena on laskentatoimi, markkinointi tai tietojärjestelmätiede. Sivuaineeksi voi valita pääainevaihtoehdosta riippuen tietojärjestelmätieteen, laskentatoimen, markkinoinnin, yritysjuridiikan tai johtamisen ja organisoinnin. Porin KTM-koulutus tarjoaa myös KHT- ja HTM-tilintarkastajatutkintoihin vaadittavat opinnot. Yhteistyö muiden Porissa toimivien yliopistojen kanssa, muun muassa yhteisten kurssien muodossa, mahdollistaa kauppatieteellisten opintojen yhdistämisen teknistieteellisiin, humanististieteellisiin tai yhteiskuntatieteellisiin opintoihin elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi tietojärjestelmätieteen opintoja voi tukea TTY:n tarjoamilla tietotekniikan opinnoilla. Myös TTY:n tarjoamat tuotannollisten yritysten toimintaa ja organisaatioiden kehittämistä tarkastelevan tuotantotalouden opinnot antavat hyödyllisen lisänäkökulman kauppatieteiden opintoihin. Lisäksi Turun yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun tarjoamat sivuainekokonaisuudet antavat mahdollisuuden laaja-alaistaa KTM-tutkintoa ao. aloille. Vastaavasti Turun kauppakorkeakoulun KTM-koulutus antaa opetusta kauppa- ja taloustieteellisissä aineissa diplomiinsinööri- ja filosofian maisterin koulutuksessa. KTM-tutkintokoulutus tekee tiivistä yhteistyötä myös Liiketaloustieteellisen kehityskeskuksen kanssa. Yksiköiden koulutus- ja tutkimustarjonnat sekä kontaktiverkostot täydentävät toinen toisiaan. Porin KTM-koulutuksessa oppiaineet on integroitu keskenään loogiseksi ja tavoitteelliseksi koulutus- ja tutkimuskokonaisuudeksi. Henkilökunnan yhteisissä tutkimushankkeissa aikaansaadaan poikkitieteellisyyttä, mikä on heijastunut myönteisesti myös opetuksen kehittymiseen integroituna kokonaisuutena. Opiskelijoille muodostuu kokonaisvaltainen kuva opiskelemiensa aineiden toisiinsa liittymisestä ja merkityksestä osana yritystoimintaa. Porista valmistuneilla kauppatieteiden maistereilla on työmarkkinoilla kilpailukykyinen, poikkitieteellinen yhdistelmä tiedekorkeakoulun opintoja. Jatko-opiskelu kauppatieteiden maisterista kauppatieteiden lisensiaatiksi tai tohtoriksi tapahtuu tiiviissä yhteistyössä emokorkeakoulun ja Porin tohtorikoulun kanssa. Opiskelutapa Porin KTM-koulutuksessa opiskelijoille luodaan käytännönläheiset mutta teorialähtöiset edellytykset jäsentää ja hallita työelämän toimintaa ja rakenteita. Yritysyhteistyötä kehitetään mm. vierailijaluennoitsijoiden laajalla käytöllä ja yhteisillä seminaaripäivillä. Suuri osa opinnäytteistä tehdään pohjautuen elinkeinoelämästä kerättyyn empiiriseen aineistoon. Opiskelijoiden vuorovaikutus-, kommunikointi- ja esiintymistaitoja kehitetään pienryhmätyöskentelyssä. Kokonaisuudessaan omaehtoinen työskentely ja interaktiivinen opiskelu ovat keskeisessä asemassa. 3

4 Kauppatieteiden maisteri on yliopistotason tutkinto Yliopistollisuus ja valmistuvien tieteellinen orientoituminen merkitsevät mm. kriittistä ja analyyttistä suhtautumista tarkasteltaviin asioihin sekä kykyä tunnistaa muutoksia, hallita kokonaisuuksia ja ohjata niitä uuteen ympäristöön sopeutuvaan muotoon. Keskeisenä koulutuksen tavoitteena on sellaisen luovuuden ja sellaisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, jotka alkavat ongelmien oma-aloitteisesta havaitsemisesta ja tunnistamisesta ja ulottuvat uusien, innovatiivisten ratkaisujen ja toimintamallien toteuttamiseen. Luovuus merkitsee kykyä muotoilla ja keksiä ongelmia, joilla on tieteellistä ja käytännöllistä sovellusarvoa. Valmistuvien on kyettävä rakentamaan oma käsityksensä asioiden luonteesta. Uutta luovan ajattelutavan kehittämiseksi opiskelijoille kehitetään valmiudet ymmärtää ja myös itse tuottaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijoille annetaan myös johtamisvalmiuksia, mikä mahdollistaa esimiestehtävissä toimimisen. Valmistuttuaan opiskelijalla on sellaista henkistä pääomaa, joka auttaa häntä onnistumaan jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin! Heli Hookana TuKKK:n Porin yksikön johtaja 4

5 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden työskentelyajat Lukuvuosi: 1. elokuuta heinäkuuta 2005 Opetusta annetaan : Syyslukukaudella (1. periodi) ja (2. periodi) Kevätlukukaudella (1. periodi) ja (2. periodi) opetusta voidaan järjestää myös toukokuussa Kuulustelut pidetään: Syystenttikaudella Syysvälitenttikaudella Talvitenttikaudella Kevätvälitenttikaudella sekä maanantaisin ja perjantaisin Kevättenttikaudella Syyslukukausi Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luennot Tentit Luennot Tentit 1. periodi 2.periodi Ma Ti Ke To Pe La Su Kevätlukukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Luennot Tentit Luennot Tentit 1. periodi 2. periodi Ma Ti Ke To Pe La Su

6 Korkeakouluun ilmoittautuminen Ilmoittautuminen läsnäolevaksi Korkeakouluun hyväksytyn opiskelijan, joka aikoo seurata opetusta ja osallistua harjoituksiin tai kuulusteluihin, täytyy olla ilmoittautunut läsnäolevaksi korkeakouluun. Jokaisen läsnäolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee lisäksi maksaa yo-kunnan jäsenmaksu. Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi kunkin lukuvuoden alussa. Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on Mikäli päivä on lauantai tai sunnuntai, on viimeinen ilmoittautumispäivä 15. päivää seuraava arkipäivä. Ilmoittautumislomake ja pankkisiirtolomake yo-kunnan jäsenmaksun maksamiseen lähetetään alkukesästä postitse jokaiselle opiskelijalle. Ilmoittautumislomake ja kuitti suoritetusta yo-kuntamaksusta esitetään ilmoittautumisen yhteydessä opintotoimistossa. Ilmoittautuminen poissaolevaksi Toisen tai myöhemmän vuosikurssin opiskelija voi halutessaan ilmoittautua poissaolevaksi, jolloin ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä erillinen todistus. Pätevä syy on armeijassa oleminen (kopio palvelukseenastumismääräyksestä) tai äitiys/vanhempainloma (kopio lapsen syntymätodistuksesta tms.). Ulkomaille opiskelemaan lähtevät esittävät todistuksen yliopistoon hyväksymisestä. Muista poissaolon syistä on tehtävä erillinen vapaamuotoinen hakemus rehtorille osoitettuna viimeistään ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Jos opiskelija aikoo kuitenkin saman lukuvuoden aikana jatkaa opintojaan, hänen on tehtävä läsnäoloilmoitus. Kun opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, hänen ei tarvitse suorittaa yo-kuntamaksua. Ulkomaille opiskelemaan lähtevien ilmoittautuminen Ulkomaisiin korkeakouluihin opiskelemaan hyväksytyt ilmoittautuvat ulkomailla opiskeleviksi. He voivat halutessaan osallistua kuulusteluihin lukuvuoden aikana. Ulkomailla opiskeleviksi ilmoittautuneiden ei tarvitse suorittaa yo-kuntamaksua. Uudelleen kirjautuminen Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuvilta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (20 euroa). Osoitteen- ja nimenmuutokset Osoitteenmuutoksesta on tehtävä ilmoitus opintotoimistoon ja nimenmuutoksesta toimitettava uusi virkatodistus. Opintoneuvonta Opintotoimistosta saat neuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa: Ma. opintoasiainsihteeri Mari Rimmistö (puh ), tavattavissa opintotoimiston aukioloaikana ma-pe klo sekä sopimuksen mukaan. Opintosuunnittelija Nina Sjölund (puh ), tavattavissa vastaanottoaikoina tiistaisin ja torstaisin klo sekä sopimuksen mukaan. Lyhenteitä ja käsitteitä Alla on lueteltu opintoihin liittyviä lyhenteitä ja käsitteitä: ov = opintoviikko sl. = syyslukukausi kl. = kevätlukukausi vsk. = vuosikurssi TON = tiede- ja opetusneuvosto LTT = liiketaloustiede 6

7 PLT = laskentatoimi PLTK = kandidaatintutkielma, laskentatoimi PLTS = laskentatoimen syventävät opintojaksot PLTPG = pro gradu-tutkielma, laskentatoimi PLTM = menetelmäopinnot, laskentatoimi PJO = johtaminen ja organisointi PMA = markkinointi PMAK = kandidaatintutkielma, markkinointi PMAM = menetelmäopinnot, markkinointi PMAPG = pro gradu -tutkielma, markkinointi PMAS = markkinoinnin syventävät opintojaksot PKTT = kansantaloustiede PYJ = yritysjuridiikka PTS = taloussosiologia PTKM = taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät PTJ = tietojärjestelmätiede PTJK = kandidaatintutkielma, tietojärjestelmätiede PTJPG = pro gradu-tutkielma, tietojärjestelmätiede PTJM = menetelmäopinnot, tietojärjestelmätiede PTT= tuotantotalous PEN = englannin kieli PRU = ruotsin kieli PSA = saksan kieli PRA = ranskan kieli PSV = suomen kieli ja viestintä PYL = yleisopintojakso, joka ei kuulu mihinkään aineeseen PYR = yrittäjyysopinnot PKM = kulttuurimatkailu PKS = kulttuurituotannon suunnittelu PVK = visuaalinen kulttuuri KTK = kauppatieteiden kandidaatti = B.Sc.(Econ. and Bus.Adm.) = Bachelor of Science in Economics and Business Admistration KTM = kauppatieteiden maisteri = M.Sc.(Econ. and Bus.Adm.) = Master of Science in Economics and Business Admistration Opintoviikko Opintosuoritusten mittayksikkönä käytetään opintoviikkoa. Yhdellä opintoviikolla tarkoitetaan opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso Opintojen järjestämisen ja opiskelun perusyksikkö on opintojakso. Se on itsenäinen kokonaisuus, jonka tavoitteet voidaan määritellä. Opintojaksoon voi kuulua erilaista opetusta ja opiskelua kuten kirjallisuutta, luentoja, harjoituksia, ohjattuja ryhmätöitä, itsenäistä tutkimustyöskentelyä ja näiden opetusmuotojen yhdistelmiä. Opintokokonaisuus Pääaineiden opinnot muodostuvat perus-, aine- ja syventävistä opintokokonaisuuksista. Muista oppiaineista käydään läpi lähinnä perusopintoja. 7

8 Opetussuunnitelma Korkeakoulun lukuvuosittaisessa opetussuunnitelmassa esitetään kunkin opintojakson tutkintovaatimukset ao. lukuvuotena. Opintojakson opetussuunnitelmassa esitetään opintojakson nimi, tavoitteet ja käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintoviikkoina, opetus- ja työmuodot, kirjallisuus sekä vastuuhenkilö. Opintojaksot on ryhmitelty opintokokonaisuuksittain, joiden nimet, tavoitteet ja sisältö esitellään opinto-oppaassa. Yleisopinnot Yleisopinnot ovat luonteeltaan yleistiedollisia ja -tieteellisiä. Ne pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia ja yhteisiä ja niiden osuus on KTK/KTM- tutkinnoissa 46 opintoviikkoa. Perusopinnot Perusopinnot antavat opiskelijalle yleiskuvan oppiaineen keskeisistä käsitteistä, teorioista ja tutkimustuloksista. Perusopintojen laajuus on KTK/KTM- tutkinnoissa yhdessä oppiaineen yleisopintojen kanssa vähintään 15 opintoviikkoa. Aineopinnot Aineopinnot antavat opiskelijalle kokonaiskuvan oppiaineen sisältämistä keskeisistä ongelmakokonaisuuksista sekä kyvyn soveltaa aineen teoriaa, menetelmiä ja tutkimustuloksia käytännön ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen sekä niiden kirjalliseen esittämiseen. Pääaineen aineopintojen laajuus KTK/KTM- tutkinnoissa on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 35 opintoviikkoa ja niihin sisältyy kandidaatintutkielma. Syventävät opinnot Syventävien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle syvällinen teoreettinen tietämys oppiaineesta ja perusteelliset tiedot aineen jostakin ongelmakokonaisuudesta sekä kyky itsenäisesti hankkia tieteellistä tietoa sekä tunnistaa, eritellä ja tieteellistä tietoa soveltaen ratkaista tieteellisiä ongelmia uusissa tilanteissa. Pääaineen syventävien opintojen laajuus KTM-tutkinnossa on yhdessä aineopintojen kanssa vähintään 60 opintoviikkoa ja niihin sisältyy pro gradu - tutkielma. Kandidaatintutkielma Kandidaatintutkielma kuuluu pääaineen aineopintoihin ja on laajuudeltaan 5 opintoviikkoa. Kandidaatintutkielmatyöskentelyn tarkoitus on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen työhön, tieteellisen lähdeaineiston käyttöön sekä tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Opiskelumuotona on seminaari, jossa jokainen opiskelija esittää oman kandidaatintutkielmansa ja toimii toisen opponenttina. Opintojakso luo pohjan syventäviin opintoihin kuuluvalle pro gradu -tutkielmatyöskentelylle. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluu pro gradu -tutkielma osana pääaineen syventäviä opintoja. Sen laajuus on 15 opintoviikkoa. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hankkia tieteellistä tietoa sekä sitä soveltaen esittää määrittelemänsä ongelman ratkaisu itsenäisenä pro gradu -tutkielmana. 8

9 Kypsyysnäyte Tutkintoa suorittavan on kirjoitettava joko kandidaatin tai maisterin tutkintoa varten kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jonka avulla osoitetaan perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taito. Kandidaatin tutkinnossa kypsyysnäyte liittyy kandidaatintutkielmaan ja maisterin tutkinnossa pro gradu -tutkielmaan. Silloin kun kypsyysnäyte on hyväksytty kandidaatintutkintoa varten, ei opiskelijalta edellytetä uutta suomen kielen taitoa osoittavaa kypsyysnäytettä maisterin tutkintoa varten. Tällöin pro gradu -tutkielmasta vaaditaan kirjallinen koe, joka tarkastetaan vain asiasisällön osalta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyyskokeen perusteella opiskelija saavuttaa muodollisesti valtion virkoja varten suomen kielessä täydellisen kielitaidon edellyttäen, että hän kirjoittaa kypsyysnäytteen samalla kielellä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkastavat sekä tutkielmatyöskentelyn ohjaaja että suomen kielen ja viestinnän opettaja. Kypsyysnäyte hyväksytään tai hylätään ilman erillistä mainintaa tutkielman hyväksymisen yhteydessä. Opetusaikataulu Opetusaikataulu kertoo kaikkien lukukauden aikana järjestettävien luento- ja harjoituskurssien ajankohdat, luennoitsijat sekä salit, joissa luennot pidetään. Opetusaikataulu ilmestyy neljä kertaa lukuvuodessa ennen kunkin periodin alkua. Opetusaikataulut julkaistaan opintotoimiston ilmoitustaululla ja www-sivuilla. KLO 1 vsk maanantai I periodi (36-42) 8-9 PEN1 Honkasalo 103 (38-42) 9-10 PLT1 III Länsiluoto R1 240 opintojakson opettaja ryhmä luentosali opetusta(viikot) nimilyhenne tai koko periodi Opintojaksoille ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan opintotoimiston ja opintojaksojen vastuuhenkilöiden antamien ohjeiden mukaisesti. Pääaineen valinta Pääaineen valinta tehdään ensimmäisen vuosikurssin kevätlukukaudella. Valinnasta annetaan informaatiota ensimmäisen lukuvuoden aikana. Mikäli johonkin pääaineeseen on halukkaita siinä määrin, ettei aine voi opetusresurssisyistä hyväksyä heitä kaikkia, karsintaperusteina käytetään suoritettujen yleisopintojen laajuutta ja näiden arvosanojen keskiarvoa sekä vahvasti painotettuna halutun pääaineen yleisopintosuoritusten arvosanaa. Pääainevalinnan yhteydessä Johdatus liiketoiminnan käytäntöihin ja yliopisto-opintoihin -opintojaksolla laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kuulustelut eli tentit Opetukseen osallistuttuaan ja suoritettuaan mahdolliset edeltävät opinnot, opiskelija voi osallistua opintojakson kuulusteluun. Samoilla tutkintovaatimuksilla on kolme (3) peräkkäistä kuulustelumahdollisuutta. Kuulustelujärjestyksestä ilmenee kuulustelujen ajankohta (tarkista opintotoimistosta). Kuulustelujen osallistumiskertoja ei ole rajoitettu. 9

10 Ilmoittautuminen kuulusteluun Kuulusteluun voi osallistua vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jolla on opiskeluoikeus. Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kuulustelutilaisuutta sähköisen tentti-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Tentti-ilmoittautumisjärjestelmään on linkki Porin yksikön www-sivuilta. Jos opiskelija haluaa osallistua useampaan kuulusteluun samana ajankohtana, tulee hänen ilmoittaa siitä tentti-ilmoittautumisen yhteydessä viesti opettajalle kohdassa. Kuulustelujärjestys Kuulustelujärjestys on nähtävissä opintotoimiston ilmoitustaululla ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön www-sivuilla. Kuulustelujärjestystä päivitetään lukuvuoden aikana. Kuulustelujärjestykseen saattaa tulla muutoksia, joten kuulusteluun ilmoittautuessa kannattaa varmistaa, että kyseinen kuulustelu pidetään. Kuulustelujärjestyksessä on ilmoitettu myös tässä opintooppaassa esitettyjen Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksojen kuulustelut. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen (Turun yliopisto), Tampereen yliopiston Porin yksikön ja Taideteollisen korkeakoulun Porin yksikön kuulusteluajankohdat ja ilmoittautumissäännöt tulee opiskelijan selvittää ao. yksiköistä. Kuulustelukoodi Jokaisella opintojaksolla on oma kuulustelukoodinsa, jonka perusteella kuulustelut erotetaan toisistaan esimerkiksi kuulustelun nimen pysyessä samana, mutta laajuuden tai sisällön muuttuessa vuosien kuluessa. Kuulustelutilaisuus Kuulustelu alkaa, kun kuulusteltavat saavat kysymykset. Kuulusteluaika on 2, 3 tai 4 tuntia. Kuulustelutilaisuudessa on oltava läsnä vähintään 30 minuuttia. Vastauspaperissa on oltava nimi, vuosikurssi, opiskelijanumero ja kuulusteltavan opintojakson nimi. Kaikki kuulustelupaperit palautetaan valvojalle. Myös kuulustelusta luopuneiden tulee jättää vastauspaperit valvojalle ja merkitä vastauspaperiin em. tietojen lisäksi, että luopuu kuulustelusta. Opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Opiskelijan, joka kuulustelussa syyllistyy vilppiin, voi valvoja poistaa tilaisuudesta ja suoritus hylätään. Opintosuoritus hylätään myös, jos vilppi havaitaan myöhemmin. Tulosten julkistaminen Kuulustelujen tulokset ovat julkisia ja opintotoimisto julkaisee tulokset kuukauden kuluessa tentin pitämisestä. Opintosuoritusten arvostelu Hyväksytty opintosuoritus arvostellaan yhden desimaalin tarkkuudella käyttäen arvostelu-asteikkoa tai myös hyväksytty/hylätty. Useasta kuulustelusta koostuvan opintokokonaisuuden arvosana määräytyy sen eri osien opintoviikkolaajuuksiin painotetun keskiarvon perusteella. Mikäli esim. jonkin harjoituskurssin arvostelu ei vaikuta lopulliseen arvosanaan, on tästä maininta opinto-oppaassa. 10

11 Arvosteluasteikot muuttuvat alkaen alla olevan mukaisesti. Kuulustelujen/kandidaatintutkielman arvosteluasteikko KTK/KTM -tutkinnossa: Välttävät tiedot Tyydyttävät tiedot Hyvät tiedot Kiitettävät tiedot Erinomaiset tiedot Nykyinen asteikko ECTS-arvosanat: = E = D = C = B = A Uusi asteikko Syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma arvostellaan käyttämällä arvolauseita: Approbatur Lubenter approbatur Non sine laude approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur Nykyinen asteikko Uusi asteikko Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada kuulustelun yksityiskohtaiset tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa Opinto-oppaan liitteenä on hallituksen hyväksymä opintosuorituksia koskeva johtosääntö. Kirjalliset opintosuoritukset säilytetään vähintään 6 kk tulosten julkistamisesta. Opiskelijalla on oikeus saada jäljennös vastauspaperistaan omalla kustannuksellaan. Opiskelijanumero Jokaisella opiskelijalla on oma, yleensä viisinumeroinen, opiskelijanumeronsa, jota tarvitaan ilmoittauduttaessa ja osallistuttaessa tentteihin, tilattaessa suoritusrekisteriotteita jne. Opiskelijanumero on myös opiskelijakortissa. Opiskelija- ja opintosuoritusrekisterit Opiskelijarekisterissä on kaikkien korkeakoulussa opiskelevien henkilö- ja ilmoittautumistiedot. Uusi opiskelija merkitään opiskelijaluetteloon eli rekisteriin sen jälkeen kun hän on ilmoittautunut korkeakouluun. Opintosuoritusrekisteriin merkitään opiskelijan kaikki opintosuoritukset. Opiskelija saa kerran vuodessa keväällä ilmaisen opintorekisteriotteen. Tarvittaessa otteen voi ostaa erikseen opintotoimistosta 2 euron hintaan. OODI Opetus ja opiskelutoimintoja tukeva järjestelmä otetaan TuKKK:ssa käyttöön alkaen. Oodi-järjestelmä muodostuu seuraavista osakokonaisuuksista: Opiskelijatietojärjestelmä - opiskelijatiedot, opinto-oikeudet, lukukausi-ilmoittautuminen sekä keskeyttäminen Opetustietojärjestelmä - tiedot opintokohteista, tutkintovaatimuksista, opetustarjonnasta Opintotietojärjestelmä 11

12 - kurssinhallinta, opintosuoritusten rekisteröinti, hyväksilukeminen sekä opintosuunnitelma Raportointi Tiedonsiirrot (esim. HAREK, Kela, Tilastokeskus jne.) Opiskelijoiden palvelut ovat seuraavat: Opiskelija voi tilata opintosuoritusotteen WebOodilla. Opiskelija saa otteen sähköpostitse. Allekirjoituksella ja leimoilla varustetun (maksullisen) suoritusotteen ja leimoilla voi edelleen noutaa opiskelijapalveluista. Opiskelija voi WebOodissa muuttaa omia yhteystietojaan ja niiden luovutusehtoja. Opiskelija voi tehdä läsnä- ja/tai poissaoloilmoittautumisen kullekin lukuvuodelle (pankkiyhteys). WebOodilla opiskelija pystyy selaamaan myös opintojaksojen ja tenttien tietoja, päivittää opintosuunnitelmaansa sekä ilmoittautua opetustapahtumiin. Oodin käyttöönotosta tiedotetaan opiskelijoille syksyn -04 aikana. Merkonomi- ja tradenomiopintojen hyväksilukeminen Tiede- ja opetusneuvoston päätöksen mukaan opistoasteen merkonomin tutkinnon suorittaneille hyväksiluetaan 13 opintoviikkoa KTM- tutkintoon. Hyväksiluettavat opintojaksot ja opintoviikkomäärät esitetään seuraavassa. PYL1A Johdatus liiketaloustieteisiin PLT1, I osa Yrityksen talouden ja rahoituksen perusteet PJO1A Johtaminen ja organisointi 3 ov PMA1A Markkinoinnin perusteet PKTT1 Makrotalouden perusteet PYJ1 Yritysjuridiikan perusteet Yhteensä 13 ov Tiede- ja opetusneuvoston päätöksen mukaan tradenomin tutkinnosta hyväksiluetaan 28 opintoviikkoa KTM- tutkintoon. Tradenomin tutkinnon suorittaneet saavat hyväksilukea samat opintojaksot kuin opistoasteen merkonomin tutkinnon suorittaneet (ks. yllä olevat) ja lisäksi seuraavat opintojaksot. PRU1 Kaupallinen kieli PRU2 Liikekieli PSV1A Liike-elämän viestintä, kirjallinen 1 ov PSV1B Liike-elämän viestintä, suullinen 1 ov PTJ1 Tietotekniikan perusteet (tasokoe) 3 ov PYJ2 Vero-oikeuden perusteet 3 ov PKTT2 Mikrotalouden perusteet 3 ov Yhteensä 28 ov Muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja tai korvata niillä muualla suoritetuilla opinnoilla tutkintorakenteeseensa kuuluvia opintojaksoja. Jotta opintojaksot voidaan hyväksilukea tutkintoon, niiden sisällön ja tason tulee täyttää kauppatieteellisille korkeakouluopinnoille asetetut vaatimukset. Toiseen samantasoiseen tutkintoon sisältyvillä opinnoilla voidaan korvata enintään 20 opintoviikkoa. Opintotoimistosta saa hakulomakkeita, jotka täytetään kunkin oppiaineen osalta erikseen. Ha- 12

13 kemus toimitetaan täytettynä opintotoimistoon. Hakemukseen tulee liittää mukaan alkuperäiset todistukset, kopiot opintojaksojen tutkintovaatimuksista ja muut mahdolliset liitteet, jotka voivat vaikuttaa asiaan. Koontilomakkeelle kootaan kaikki hyväksiluettavat opintojaksot ja se palautetaan opintotoimistoon. Vararehtori päättää hyväksymisestä ja opinnot tulevat opintosuoritusrekisteriin. Korvattavia opintojaksoja on mahdollista suorittaa Turun kauppakorkeakoulun tai jonkin muun yliopiston avoimessa yliopistossa. Avoin yliopisto-opetus on maksullista. Korvaavista opinnoista kannattaa keskustella pääaineen tai ko. aineen opettajien kanssa. Työharjoittelun sisällyttäminen tutkintoon Tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavana opintojaksona työharjoittelua, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija pääaineen perustana olevaan ammatilliseen tehtäväalueeseen. Ns. miljööharjoittelua, jolla tarkoitetaan työkokemusten yleisluonteista hankkimista, ei siis voida hyväksyä opintoviikkoja tuottavaksi opintojaksoksi, vaan harjoittelun on oltava luonteeltaan ammattiharjoittelua. Harjoitteluksi ei hyväksytä esim. toimistorutiineihin liittyviä tehtäviä, kuten puhtaaksikirjoitustyötä, tilausten ja laskujen kirjoittamista ja tarkastusta eikä yksinomaan yleisöpalveluun liittyviä tehtäviä. Harjoittelulla on määritellyt kokonaistavoitteet ja yksilöidympi työnsisältö. Keskeistä on tietojen ja taitojen harjoittelu sekä teoreettisten yhteyksien näkeminen ja yleensä korkeakoulussa opittujen tietojen soveltaminen. Tämän tavoitteen saavuttaminen voidaan varmistaa mahdollisesti määrättävällä kirjallisuudella. Harjoittelu voidaan hyväksyä osaksi tutkintorakennetta aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen (vain poikkeuksellisesti aikaisemmin). Työn on vastattava tutkinnon tavoitteita ja hakemuksessa on mm. osoitettava aine, jonka opintoihin harjoittelu luettaisiin. Useimmiten tämä on pää- tai sivuaine. Harjoitteluasioissa on kussakin aineessa oma vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on päättää harjoittelun hyväksymisestä opiskelijan tutkintoon. Hakeminen on kaksiportaista. Opiskelijan tulee ennen harjoittelua toimittaa ko. aineen työharjoittelusta vastaavalle opettajalle alustava suunnitelma harjoittelun suorittamisesta, josta käy ilmi: harjoittelupaikka työtehtävät harjoittelun kesto harjoittelun sijoittuminen opintorakenteeseen Aineen työharjoittelusta päättävä opettaja antaa harjoittelulle alustavan luvan ja määrää tehtäväalueen, josta on laadittava raportti. Lopullista hyväksymistä varten tulee harjoittelun jälkeen esittää työtodistus ja em. raportti. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä työharjoittelua niin, että kolmea työviikkoa vastaan voidaan hyväksyä yksi opintoviikko. Kaikkiaan voidaan tutkintoon sisällyttää enintään 6 opintoviikkoa työharjoittelua niin, että se koostuu enintään kahdesta työjaksosta, joiden vähimmäiskesto on kuusi yhtäjaksoista työviikkoa. Harjoittelu mitoitetaan kokonaisina opintoviikkoina. Loppuarvosanassa harjoittelulla ei ole painoa. Opiskelu ulkomailla Turun kauppakorkeakoulun opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Erilaiset opiskelijavaihto-ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun. Turun kauppakorkeakoululla on kahdenkeskisiä opiskelijavaihtosopimuksia lähes 80 yliopiston kanssa 27 eri maassa. Lisäksi se osallistuu Nordplus- Sokrates/Erasmus- ISEP ja 13

14 First vaihto-ohjelmiin. Yhteistyöyliopistoja on Alankomaissa, Australiassa, Brasiliassa, Chilessä, Espanjassa, Intiassa, Islannissa, Iso-Britanniassa, Israelissa, Italiassa, Itävallassa, Japanissa, Kiinassa, Meksikossa, Norjassa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä, Virossa ja Yhdysvalloissa. Vuosittain yli sata TuKKK:n opiskelijaa opiskelee ulkomailla. Opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää vararehtori opiskelijan hakemuksen perusteella (ks. kohta Muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon ). Lisätietoja kansainvälisestä opiskelusta saa Tukkk:n www-sivuilta päärakennuksessa Turussa sijaitsevasta kv-infopisteestä (Rehtorinpellonkatu 3, Turku), Porin yliopistokeskuksessa Pointerin tiloissa sijaitsevasta kv-infohyllystä sekä kansainvälisten asiain suunnittelija Eeva Schoultzilta (puh , Valmistuminen Ohjeet valmistumista varten 1. Kun kaikki opintosuorituksesi mukaan lukien gradu ja kypsyysnäyte ovat rekisterissä, ota yhteyttä opintotoimistoon. 2. Kaikkien suoritusten on oltava rekisterissä ennen valmistumisen vireillepanoa. Tarkistukseen on varattava aikaa 3 viikkoa. Valmistumisen yhteydessä suorituksesi tarkistetaan sekä opintojaksojen että tutkintorakenteen osalta. 3. Tarkastuksen jälkeen opintotoimistossa kirjoitetaan tutkintotodistus. Tutkinto hyväksytään nk. rehtorin esittelyssä, joita on lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa, päivämäärät ilmoitetaan erikseen. 4. Tutkintotodistus on noudettavissa opintotoimistosta noin viikon kuluttua tutkinnon hyväksymisestä tai se voidaan pyydettäessä lähettää kirjattuna lähetyksenä. Tutkintotodistus luovutetaan vasta, kun kirjasto on varmistanut, ettei valmistuvalla ole vanhentuneita kirjalainoja tai myöhästymissakkoja. 5. Tarvittaessa voit pyytää opintotoimistosta väliaikaisen todistuksen suorittamistasi opinnoista esim. työnantajaa tai työvoimatoimistoa varten. 6. Ilmoita opintotoimistoon voimassaoleva osoitteesi. Ekonomin arvon hakeminen Ekonomin arvot myönnetään kahdesti vuodessa. Saat opintotoimistosta todistuksesi mukana lomakkeen, jolla arvoa haetaan. Ekonomin arvo maksaa 20 euroa. Valmistumiseen liittyviä asioita hoitaa ma. opintoasiainsihteeri Mari Rimmistö, puh , s-posti: 14

15 2. KTK/KTM-TUTKINTOJEN YLEINEN RAKENNE Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto: Yleisopinnot Pääaineen aineopinnot ov, yleisopintojen lisäksi (sis. kandidaatintutkielman) Sivuaineen perusopinnot 15 ov, yleisopintojen lisäksi Kieli ja viestintäopinnot Vapaasti valittavat opinnot Kauppatieteiden maisterin tutkinto: Pääaineen syventävät opinnot (sis. pro gradu -tutkielman) Kieliopinnot Menetelmäopinnot Vapaasti valittavat opinnot 120 ov 48 ov ov ov 160 ov 25 ov 4 ov 4 ov 7 ov KIELIOPINNOT: KTK-tutkinto minimilaajuus 16 ov kaksi vierasta kieltä 1. vieras kieli 6 ov 2. vieras kieli 4 ov ruotsin kieli väh. 4 ov suomen kieli ja viestintä KTM-tutkinto minimilaajuus 20 ov kaksi vierasta kieltä 1. vieras kieli 8 ov 2. vieras kieli 4 ov ruotsin kieli väh. 4 ov suomen kieli ja viestintä loput opiskelijan valinnan mukaan, kuitenkin niin, että 3. vieraan kielen laajuus on väh. 4 ov Huom! Kielten alkeisopinnot eivät sisälly yllä mainittuihin pakollisiin kieliopintoihin. MUUT SÄÄNNÖKSET: kauppa- ja taloustieteellisiä opintoja tulee sisältyä KTK-tutkintoon vähintään 60 ov ja KTMtutkintoon vähintään 80 ov tutkintoon tulee sisältyä yhden liiketaloustieteellisen ja yhden muun kauppa- ja taloustieteellisen aineen opintoja vähintään perusopintojen (15 ov) verran pääainetta tulee olla suoritettuna vähintään 20 ov ennen pro gradu-tutkielmatyöskentelyyn osallistumista 15

16 3. YLEISOPINNOT Yleisopinnot ovat kaikille yhteisiä ja pakollisia opintoja ja niillä pyritään takaamaan tutkinnon laaja-alaisuus. Ne ovat luonteeltaan yleistiedollisia ja tieteellisiä ja laajuudeltaan 48 opintoviikkoa. Yleisopintojen kurssit kuvataan kunkin aineen kurssikuvausten yhteydessä, paitsi opintojaksot PYL1A ja PYL1B, joiden kuvaukset ovat seuraavalla sivulla. Liiketaloustieteelliset aineet 26 ov PLT1, I osa Yrityksen talouden ja rahoituksen perusteet PLT1, II osa Kirjanpidon ja tuloslaskennan perusteet PLT1, III osa Kustannuslaskennan perusteet PLT1, IV osa Näkökulmia liiketaloustiede, laskentatoimeen PJO1A Johtaminen ja organisointi 3 ov PJO1B Organisaatiot ja niiden kehittäminen 3 ov PMA1A Markkinoinnin perusteet PMA1B Markkinoinnin johtaminen 3 ov PMA2 Palvelujen markkinointi PYR1A Yrittäjyys 1 ov PYR1B Yrityspeli 1 ov PYL1 Liiketaloustieteen perusteet 3 ov Muut kauppa- ja taloustieteelliset aineet 2 PKTT1 Makrotalouden perusteet PKTT2 Mikrotalouden perusteet 3 ov PYJ1 Yritysjuridiikan perusteet PYJ2 Vero-oikeuden perusteet 3 ov PTJ1 Tietotekniikan perusteet 3 ov PTKM1 Talousmatematiikan perusteet 3 ov PTKM2 Tilastolliset menetelmät 4 ov PTS1 Tieteenfilosofian perusteet 16

17 PYL1 Liiketaloustieteen perusteet 3 ov Ajankohta: 1 vsk. A-osa Johdatus liiketaloustieteisiin 1 vsk. sl I Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yritystoiminnan peruskäsitteisiin sekä kauppatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sisältöön yritystoiminnan muodostamassa kokonaisuudessa. Opintojakso koostuu yleisluennoista ja pienryhmätyöskentelystä. Opetus: luentoja/pienryhmätyöskentelyä 20 h 1. Honko, Jaakko ( tai uudempi painos) Liiketaloustiede. Weilin + Göös, Espoo. (Vastuuopettajan ilmoittamin osin) 2. Tenhunen, Lauri (1995) Yrityksen taloustiede. Helsinki. (Vastuuopettajan ilmoittamin osin) 3. Artikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan Tutkintovaatimukset: Tentti kirjallisuudesta, Vastuuhenkilö: Jukka Ojasalo B-osa Johdatus liiketoiminnan käytäntöihin ja yliopisto-opintoihin 1 ov 1 vsk. kl I ja II Tavoitteet ja sisältö: Pyrkimyksenä on antaa opiskelijoille kuva yliopistotasoisen opiskelun sisällöstä ja toteuttamisesta kauppatieteellisessä koulutuksessa. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää opiskelija jonkin esimerkkiyrityksen toimintaan ja analyysiraportin tekemiseen. Osan A ja yrityselämään perehtymisen pohjalta tapahtuu opiskelijan omien opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Opetus: Ohjattua opetusta 12 h 1. Kohdeyritystä koskeva kirjallisuus, artikkelit ja oma tiedonhankinta 2. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opinto-opas Luennoilla jaettava HOPS-ohjeistus Tutkintovaatimukset: Yritysraportin laatiminen ja esittäminen pienryhmissä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen omien opintojen pohjaksi. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen ma. professori, markkinoinnin ma. professori, tietojärjestelmätieteen ma. professori 17

18 4. MENETELMÄOPINNOT Menetelmäopintojen tavoitteena on antaa kauppa- ja taloustieteiden opiskelun edellyttämät tiedot menetelmätieteiden perusteista. Metodologista tietämystä sovelletaan opintojaksoilla substanssitiedon tulkinnassa ja analyysissä sekä opinnäytteissä (kandidaatintutkielma, pro gradu tutkielma). Sekä KTK- että KTM-tutkintoon kuuluu kaikille opiskelijoille pakollisina taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien yleisopintojaksot PTKM1 Talousmatematiikan peruskurssi, 3 ov ja PTKM2 Tilastolliset menetelmät, 4 ov. Menetelmäopintoihin ovat yhdistettävissä myös PLT1, IV osa Näkökulmia liiketaloustiede, laskentatoimeen, ja PTS1 Tieteenfilosofian perusteet,. KTM-tutkintoon kuuluu lisäksi pääaineopintoja tukevat menetelmäopinnot. Maisterin tutkinnossa tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja hallitsee tieteellisen tutkimuksen perusteet sekä kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa pääaineen alalla. Tieteenfilosofisia ja metodologisia perusteita käsitellään opintojaksolla PLTS1/PTJS1/PMAS1. Metodikysymyksiä käsitellään opintojaksolla PLTM1/PTJM1/PMAM1. Opiskelijan tulee suorittaa PLTM1/PTJM1/PMAM1 ja valita joko PLTM2/PTJM2/PMAM2 tai PLTM3/PTJM3/PMAM3 (molempien suorittaminen suositeltavaa). Laskentatoimi PLTM1 Tutkimusmenetelmät Ajankohta: 4. vsk. sl I-II Tavoitteet: Tavoitteena on tutustua tieteellisten menetelmien osalta sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin menetelmiin. Opetus: Luentoja 25 h 1. Ryan, B. - Scapens, R. - Theobald, M. (2002) Reasearch method and methodology in finance and accounting. Academic Press, London. 2. Eskola, Jari Suoranta, Juha (2000) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 4. (tai uudempi) painos. Vastapaino, Tampere. 3. Esimerkkitutkimuksia luennoitsijan valinnan mukaan Vastuuhenkilö: Aapo Länsiluoto ja Pekka Heikkilä Huom! Opiskelijan on suoritettava opintojakso PLTS1 ennen tälle opintojaksolle osallistumista. PLTM2 Kvalitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl II Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan kvalitatiivisia tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Opetus: 15 h harjoituksia Tutkintovaatimukset: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Vastuuhenkilö: Aapo Länsiluoto 18

19 PLTM3 Kvantitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl II Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan määrällisiä menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h Tutkintovaatimukset: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Vastuuhenkilö: Pekka Heikkilä Tietojärjestelmätiede PTJM1 Tutkimusmenetelmät Ajankohta: 4. vsk. sl Opintojakso toteutetaan yhdessä PLTM1:n kanssa. Tavoitteet: Tavoitteena on tutustua tieteellisten menetelmien osalta sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin menetelmiin. Opetus: Luentoja 25 h 1. Ryan, B. - Scapens, R. - Theobald, M. (2002) Reasearch method and methodology in finance and accounting. Academic Press, London. 2. Eskola, Jari Suoranta, Juha (2000) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 4. (tai uudempi) painos. Vastapaino, Tampere. 3. Esimerkkitutkimuksia luennoitsijan valinnan mukaan Vastuuhenkilö: Aapo Länsiluoto ja Pekka Heikkilä PTJM2 PTJM3 Kvalitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl I-II Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan laadullisia menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h. Mikäli osallistujien määrä on pieni toteutetaan opintojakso yhdessä PLTM2:n kanssa. Tutkintovaatimukset: Harjoitukset,. Läsnäolo ryhmäharjoitusten purkutilaisuuksissa on pakollinen. Vastuuhenkilö: Seppo Sirkemaa Kvantitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl I Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan määrällisiä menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h Mikäli osallistujien määrä on pieni toteutetaan opintojakso yhdessä PLTM3:n kanssa. Tutkintovaatimukset: Harjoitukset, Vastuuhenkilö: NN 19

20 Markkinointi PMAM1 PMAM2 PMAM3 Tutkimusmenetelmät Ajankohta: 4. vsk. sl I (ei ) Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua tieteellisen tutkimuksen menetelmiin, joita käytetään liiketaloustieteissä ja erityisesti markkinoinnissa. Opintojaksolla tutustutaan kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. Opetus: Luennot 24 h. 1. Saunders M. & Lewis P. & Thornhill A.: Research Methods for Business Students, 3 rd ed.. Prentice Hall, London, Hair J. F. & Anderson R. E. & Tatham R. L. & Black W. C.: Multivariate Data Analysis, 6 th ed. Prentice hall, New Jersey, Peterson R. A.: Constructing Effective Questionnaires. Sage Publication, London, Patton M. Q.: Qualitative Evaluation and Research Method, 3 rd ed. Sage, Gummesson E.: Qualitative Methods in Management Research. 2 nd ed. Sage, California, Muu luennoitsijan osoittama oppimateriaali Tutkintovaatimukset: Vastuuhenkilö: nn Kvalitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl II (ei ) Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan laadullisia menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h. Mikäli osallistujien määrä on pieni, toteutetaan opintojakso yhdessä muiden pääaineiden kvalitatiivisten menetelmien harjoitustyön kanssa. Tutkintovaatimukset: Harjoitukset,. Läsnäolo ryhmäharjoitusten purkutilaisuuksissa on pakollinen. Vastuuhenkilöt. nn Kvantitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl II (ei ) Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan määrällisiä menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h. Mikäli osallistujien määrä on pieni, toteutetaan opintojakso yhdessä muiden pääaineiden kvantitatiivisten menetelmien harjoitustyön kurssin kanssa. Tutkintovaatimukset: Harjoitukset,. Vastuuhenkilö: nn 20

Suomen kieli ja viestintä... 89 15. TUOTANTOTALOUS... 92 16. KULTTUURIMATKAILU... 95 17. KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU... 99 18.

Suomen kieli ja viestintä... 89 15. TUOTANTOTALOUS... 92 16. KULTTUURIMATKAILU... 95 17. KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU... 99 18. SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2003-2004 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 7 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Seuraavat tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat asetuksia ja johtosääntöjä. Nämä määräykset hyväksyy

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoja koskevat yleiset määräykset Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintoja

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen

Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen Mitä 1. vuoden jälkeen? 20A00510 Opinnot haltuun Marja Elonheimo & Salla Mäkinen opintotutor-biz@aalto.fi 21.4.2017 Sisältö Kandiopinnot Maisterin tutkinto Mitä on muistettava kesällä ennen syyslukukauden

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Kandidaatin ja maisterin tutkinnot Kandidaatin ja maisterin tutkinnot 7 PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Tutkintoasetuksissa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet.

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

KIELIOPINNOT... 109 Englannin kieli... 112 Ranskan kieli... 117 Ruotsin kieli... 124 Saksan kieli... 126 Suomen kieli ja viestintä...

KIELIOPINNOT... 109 Englannin kieli... 112 Ranskan kieli... 117 Ruotsin kieli... 124 Saksan kieli... 126 Suomen kieli ja viestintä... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 Lukuvuoden 2006 2007 työskentelyajat... 5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoaikojen rajaus... 8 Opintoneuvonta... 8 Lyhenteet

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset

tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset 1 29.12.2010 tekniset johtosäännön, tutkintosäännön ja arviointisäännön edellyttämät muutokset PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJA SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN (pääaine

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. asiantuntija Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. asiantuntija Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM 4.9.2017 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta asiantuntija Kaisu Säilä Orientaatiot ja materiaali Orientaatiot 2 pv + muu aikatauluun merkitty Orientaatiopäivien materiaalia

Lisätiedot

Opintokohteen Haku ja Käsittely

Opintokohteen Haku ja Käsittely Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/8 Opintokohteen Haku ja Käsittely Opintokohteen käsittely aloitetaan Perustiedot -valikon Opintokohteen käsittely -kohdasta. Olemassa olevan opintokohteen haku: Opintokohteen

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA. 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA TUTKINTOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineet ja erikoistumisalat Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineina

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Teknillinen tiedekunta asiantuntija Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 4. Lukuvuoden 2007 2008 työskentelyajat... 6. Opintoneuvonta... 7. Opintotoimisto... 7

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 4. Lukuvuoden 2007 2008 työskentelyajat... 6. Opintoneuvonta... 7. Opintotoimisto... 7 SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 4 Lukuvuoden 2007 2008 työskentelyajat... 6 Opintoneuvonta... 7 Opintotoimisto... 7 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen... 8 Opintoaikojen

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta.

Myös opettajaksi aikova voi suorittaa LuK-tutkinnon, mutta sillä ei saa opettajan kelpoisuutta. Tietojenkäsittelytiede Tutkintovaatimukset Perustutkinnot LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (VÄHINTÄÄN 120 OV) 1. Tietojenkäsittelytieteen cum laude approbatur -oppimäärä (vähintään 55 ov) ja kypsyysnäyte

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus

Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Avoimen yliopiston kauppatieteellisten opintojen alkuinfo 17.8.2015 klo 17.00 Töölön kampus Kauppatieteellinen ala Väylä - Erillisvalinta Kauppakorkeakoulun kandidaattiohjelmaan - Hakijoille, joilla ei

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta

Kaisu Säilä. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015. Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 13.4.2015 Teknillinen tiedekunta Ohjelmat ja pääaineet Kauppatieteiden kandidaatti Tietotekniikan ja tuotantotalouden ohjelma Pääaine tietotekniikka

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2010 2012 Kandidaatin ja maisterin tutkinnot (tutkintoasetus 794/2004) Tutkintoasetuksessa määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö

Teknillistieteellisen alan kieliopinnot Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Teknillistieteellisen alan kieliopinnot 31.8.2017 Hanna Snellman Opintoasiat / Kielipalvelut-yksikkö Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT

1 KAUPPATIETEELLISET TUTKINNOT 1 (12) Tullessaan valituksi ns. perustason opiskelijavalinnassa opiskelija saa oikeuden suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (alempi korkeakoulututkinto) ja kauppatieteiden maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset

Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset 1 Teknillistieteellisen alan tutkintomääräykset (jatkotutkintoja koskevat määräykset löytyvät jatkotutkintojen opetussuunnitelmista) Teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja opinnoista

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot

Erikoistumisaluevalinta 2015

Erikoistumisaluevalinta 2015 Erikoistumisaluevalinta 2015 Marja Elonheimo marja.elonheimo@aalto.fi 15.4.2015 Esityksen sisältö Erikoistumisaluevalintaprosessi yleisesti, aikataulu Valintaperusteet, lykkäys ja erikoistumisalueiden

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot pääaineena hoitotiede tai kansanterveystiede. Hoitotieteen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA

YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1 YHTEISTYÖSOPIMUS OPINTOKOKONAISUUKSIEN JA OPINTOJAKSOJEN JÄRJESTÄ- MISESTÄ AVOIMENA YLIOPISTO-OPETUKSENA 1. Yhteistyösopimus Vaasan yliopiston (seuraavassa ) ja yhteistyöoppilaitos sopivat tällä sopimuksella

Lisätiedot

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1

HOPS KTK 2.vsk Teknillinen tiedekunta Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2.vsk 5.9.2013 Teknillinen tiedekunta 5.9.2013 Vaasan yliopisto Opintoasiat Opiskelu tekn. tdk 1 HOPS KTK 2. vsk Henkilökohtainen opintosuunnitelma opiskelutaidot ehops Mahdollisuus ehopsin tekemiseen

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot