21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS YHTEYSTIEDOT LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja käsitteitä... 6 Kuulustelut eli tentit... 9 Merkonomi- ja tradenomiopintojen hyväksilukeminen Muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon Työharjoittelun sisällyttäminen tutkintoon Opiskelu ulkomailla Valmistuminen KTK/KTM-TUTKINTOJEN YLEINEN RAKENNE YLEISOPINNOT MENETELMÄOPINNOT KIRJASTON KÄYTTÖ JA TIEDONHAKU LTT, LASKENTATOIMI TIETOJÄRJESTELMÄTIEDE LTT, MARKKINOINTI LTT, JOHTAMINEN JA ORGANISOINTI KANSANTALOUSTIEDE TALOUSSOSIOLOGIA TALOUSTIETEIDEN KVANTITATIIVISET MENETELMÄT YRITTÄJYYS KIELIOPINNOT Englannin kieli Ranskan kieli Ruotsin kieli Saksan kieli Suomen kieli ja viestintä TUOTANTOTALOUS KULTTUURIMATKAILU KULTTUURITUOTANNON SUUNNITTELU VISUAALINEN KULTTUURI HYVINVOINTIPALVELUT

2 21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS YHTEYSTIEDOT LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN KAUPPAKORKEAKOUUN TUTKINTOSÄÄNTÖ OPINTOSUORITUKSIA KOSKEVA JOHTOSÄÄNTÖ 2

3 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa taloustieteellistä koulutusta ja tutkimusta Porin yliopistokeskuksessa. Porin yliopistokeskus on Turun kauppakorkeakoulun (TuKKK), Tampereen teknillisen yliopiston (TTY), Turun yliopiston (TY), Tampereen yliopiston (TaY) ja Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) yhteinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio. Kauppatieteiden maisterin tutkintokoulutuksen ohella Liiketaloustieteellisessä kehityskeskuksessa järjestetään liiketaloustieteellistä täydennyskoulutusluonteista kurssitoimintaa ja yritysten kehittämistoimintaa. Ainevalikoima Koulutuksen pääaineena on laskentatoimi, markkinointi tai tietojärjestelmätiede. Sivuaineeksi voi valita pääainevaihtoehdosta riippuen tietojärjestelmätieteen, laskentatoimen, markkinoinnin, yritysjuridiikan tai johtamisen ja organisoinnin. Porin KTM-koulutus tarjoaa myös KHT- ja HTM-tilintarkastajatutkintoihin vaadittavat opinnot. Yhteistyö muiden Porissa toimivien yliopistojen kanssa, muun muassa yhteisten kurssien muodossa, mahdollistaa kauppatieteellisten opintojen yhdistämisen teknistieteellisiin, humanististieteellisiin tai yhteiskuntatieteellisiin opintoihin elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi tietojärjestelmätieteen opintoja voi tukea TTY:n tarjoamilla tietotekniikan opinnoilla. Myös TTY:n tarjoamat tuotannollisten yritysten toimintaa ja organisaatioiden kehittämistä tarkastelevan tuotantotalouden opinnot antavat hyödyllisen lisänäkökulman kauppatieteiden opintoihin. Lisäksi Turun yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun tarjoamat sivuainekokonaisuudet antavat mahdollisuuden laaja-alaistaa KTM-tutkintoa ao. aloille. Vastaavasti Turun kauppakorkeakoulun KTM-koulutus antaa opetusta kauppa- ja taloustieteellisissä aineissa diplomiinsinööri- ja filosofian maisterin koulutuksessa. KTM-tutkintokoulutus tekee tiivistä yhteistyötä myös Liiketaloustieteellisen kehityskeskuksen kanssa. Yksiköiden koulutus- ja tutkimustarjonnat sekä kontaktiverkostot täydentävät toinen toisiaan. Porin KTM-koulutuksessa oppiaineet on integroitu keskenään loogiseksi ja tavoitteelliseksi koulutus- ja tutkimuskokonaisuudeksi. Henkilökunnan yhteisissä tutkimushankkeissa aikaansaadaan poikkitieteellisyyttä, mikä on heijastunut myönteisesti myös opetuksen kehittymiseen integroituna kokonaisuutena. Opiskelijoille muodostuu kokonaisvaltainen kuva opiskelemiensa aineiden toisiinsa liittymisestä ja merkityksestä osana yritystoimintaa. Porista valmistuneilla kauppatieteiden maistereilla on työmarkkinoilla kilpailukykyinen, poikkitieteellinen yhdistelmä tiedekorkeakoulun opintoja. Jatko-opiskelu kauppatieteiden maisterista kauppatieteiden lisensiaatiksi tai tohtoriksi tapahtuu tiiviissä yhteistyössä emokorkeakoulun ja Porin tohtorikoulun kanssa. Opiskelutapa Porin KTM-koulutuksessa opiskelijoille luodaan käytännönläheiset mutta teorialähtöiset edellytykset jäsentää ja hallita työelämän toimintaa ja rakenteita. Yritysyhteistyötä kehitetään mm. vierailijaluennoitsijoiden laajalla käytöllä ja yhteisillä seminaaripäivillä. Suuri osa opinnäytteistä tehdään pohjautuen elinkeinoelämästä kerättyyn empiiriseen aineistoon. Opiskelijoiden vuorovaikutus-, kommunikointi- ja esiintymistaitoja kehitetään pienryhmätyöskentelyssä. Kokonaisuudessaan omaehtoinen työskentely ja interaktiivinen opiskelu ovat keskeisessä asemassa. 3

4 Kauppatieteiden maisteri on yliopistotason tutkinto Yliopistollisuus ja valmistuvien tieteellinen orientoituminen merkitsevät mm. kriittistä ja analyyttistä suhtautumista tarkasteltaviin asioihin sekä kykyä tunnistaa muutoksia, hallita kokonaisuuksia ja ohjata niitä uuteen ympäristöön sopeutuvaan muotoon. Keskeisenä koulutuksen tavoitteena on sellaisen luovuuden ja sellaisten ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, jotka alkavat ongelmien oma-aloitteisesta havaitsemisesta ja tunnistamisesta ja ulottuvat uusien, innovatiivisten ratkaisujen ja toimintamallien toteuttamiseen. Luovuus merkitsee kykyä muotoilla ja keksiä ongelmia, joilla on tieteellistä ja käytännöllistä sovellusarvoa. Valmistuvien on kyettävä rakentamaan oma käsityksensä asioiden luonteesta. Uutta luovan ajattelutavan kehittämiseksi opiskelijoille kehitetään valmiudet ymmärtää ja myös itse tuottaa tieteellistä tekstiä. Opiskelijoille annetaan myös johtamisvalmiuksia, mikä mahdollistaa esimiestehtävissä toimimisen. Valmistuttuaan opiskelijalla on sellaista henkistä pääomaa, joka auttaa häntä onnistumaan jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin! Heli Hookana TuKKK:n Porin yksikön johtaja 4

5 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden työskentelyajat Lukuvuosi: 1. elokuuta heinäkuuta 2005 Opetusta annetaan : Syyslukukaudella (1. periodi) ja (2. periodi) Kevätlukukaudella (1. periodi) ja (2. periodi) opetusta voidaan järjestää myös toukokuussa Kuulustelut pidetään: Syystenttikaudella Syysvälitenttikaudella Talvitenttikaudella Kevätvälitenttikaudella sekä maanantaisin ja perjantaisin Kevättenttikaudella Syyslukukausi Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Luennot Tentit Luennot Tentit 1. periodi 2.periodi Ma Ti Ke To Pe La Su Kevätlukukausi Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Luennot Tentit Luennot Tentit 1. periodi 2. periodi Ma Ti Ke To Pe La Su

6 Korkeakouluun ilmoittautuminen Ilmoittautuminen läsnäolevaksi Korkeakouluun hyväksytyn opiskelijan, joka aikoo seurata opetusta ja osallistua harjoituksiin tai kuulusteluihin, täytyy olla ilmoittautunut läsnäolevaksi korkeakouluun. Jokaisen läsnäolevaksi ilmoittautuvan opiskelijan tulee lisäksi maksaa yo-kunnan jäsenmaksu. Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi kunkin lukuvuoden alussa. Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on Mikäli päivä on lauantai tai sunnuntai, on viimeinen ilmoittautumispäivä 15. päivää seuraava arkipäivä. Ilmoittautumislomake ja pankkisiirtolomake yo-kunnan jäsenmaksun maksamiseen lähetetään alkukesästä postitse jokaiselle opiskelijalle. Ilmoittautumislomake ja kuitti suoritetusta yo-kuntamaksusta esitetään ilmoittautumisen yhteydessä opintotoimistossa. Ilmoittautuminen poissaolevaksi Toisen tai myöhemmän vuosikurssin opiskelija voi halutessaan ilmoittautua poissaolevaksi, jolloin ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä erillinen todistus. Pätevä syy on armeijassa oleminen (kopio palvelukseenastumismääräyksestä) tai äitiys/vanhempainloma (kopio lapsen syntymätodistuksesta tms.). Ulkomaille opiskelemaan lähtevät esittävät todistuksen yliopistoon hyväksymisestä. Muista poissaolon syistä on tehtävä erillinen vapaamuotoinen hakemus rehtorille osoitettuna viimeistään ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. Jos opiskelija aikoo kuitenkin saman lukuvuoden aikana jatkaa opintojaan, hänen on tehtävä läsnäoloilmoitus. Kun opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, hänen ei tarvitse suorittaa yo-kuntamaksua. Ulkomaille opiskelemaan lähtevien ilmoittautuminen Ulkomaisiin korkeakouluihin opiskelemaan hyväksytyt ilmoittautuvat ulkomailla opiskeleviksi. He voivat halutessaan osallistua kuulusteluihin lukuvuoden aikana. Ulkomailla opiskeleviksi ilmoittautuneiden ei tarvitse suorittaa yo-kuntamaksua. Uudelleen kirjautuminen Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuvilta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (20 euroa). Osoitteen- ja nimenmuutokset Osoitteenmuutoksesta on tehtävä ilmoitus opintotoimistoon ja nimenmuutoksesta toimitettava uusi virkatodistus. Opintoneuvonta Opintotoimistosta saat neuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa: Ma. opintoasiainsihteeri Mari Rimmistö (puh ), tavattavissa opintotoimiston aukioloaikana ma-pe klo sekä sopimuksen mukaan. Opintosuunnittelija Nina Sjölund (puh ), tavattavissa vastaanottoaikoina tiistaisin ja torstaisin klo sekä sopimuksen mukaan. Lyhenteitä ja käsitteitä Alla on lueteltu opintoihin liittyviä lyhenteitä ja käsitteitä: ov = opintoviikko sl. = syyslukukausi kl. = kevätlukukausi vsk. = vuosikurssi TON = tiede- ja opetusneuvosto LTT = liiketaloustiede 6

7 PLT = laskentatoimi PLTK = kandidaatintutkielma, laskentatoimi PLTS = laskentatoimen syventävät opintojaksot PLTPG = pro gradu-tutkielma, laskentatoimi PLTM = menetelmäopinnot, laskentatoimi PJO = johtaminen ja organisointi PMA = markkinointi PMAK = kandidaatintutkielma, markkinointi PMAM = menetelmäopinnot, markkinointi PMAPG = pro gradu -tutkielma, markkinointi PMAS = markkinoinnin syventävät opintojaksot PKTT = kansantaloustiede PYJ = yritysjuridiikka PTS = taloussosiologia PTKM = taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät PTJ = tietojärjestelmätiede PTJK = kandidaatintutkielma, tietojärjestelmätiede PTJPG = pro gradu-tutkielma, tietojärjestelmätiede PTJM = menetelmäopinnot, tietojärjestelmätiede PTT= tuotantotalous PEN = englannin kieli PRU = ruotsin kieli PSA = saksan kieli PRA = ranskan kieli PSV = suomen kieli ja viestintä PYL = yleisopintojakso, joka ei kuulu mihinkään aineeseen PYR = yrittäjyysopinnot PKM = kulttuurimatkailu PKS = kulttuurituotannon suunnittelu PVK = visuaalinen kulttuuri KTK = kauppatieteiden kandidaatti = B.Sc.(Econ. and Bus.Adm.) = Bachelor of Science in Economics and Business Admistration KTM = kauppatieteiden maisteri = M.Sc.(Econ. and Bus.Adm.) = Master of Science in Economics and Business Admistration Opintoviikko Opintosuoritusten mittayksikkönä käytetään opintoviikkoa. Yhdellä opintoviikolla tarkoitetaan opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Opintojakso Opintojen järjestämisen ja opiskelun perusyksikkö on opintojakso. Se on itsenäinen kokonaisuus, jonka tavoitteet voidaan määritellä. Opintojaksoon voi kuulua erilaista opetusta ja opiskelua kuten kirjallisuutta, luentoja, harjoituksia, ohjattuja ryhmätöitä, itsenäistä tutkimustyöskentelyä ja näiden opetusmuotojen yhdistelmiä. Opintokokonaisuus Pääaineiden opinnot muodostuvat perus-, aine- ja syventävistä opintokokonaisuuksista. Muista oppiaineista käydään läpi lähinnä perusopintoja. 7

8 Opetussuunnitelma Korkeakoulun lukuvuosittaisessa opetussuunnitelmassa esitetään kunkin opintojakson tutkintovaatimukset ao. lukuvuotena. Opintojakson opetussuunnitelmassa esitetään opintojakson nimi, tavoitteet ja käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opintoviikkoina, opetus- ja työmuodot, kirjallisuus sekä vastuuhenkilö. Opintojaksot on ryhmitelty opintokokonaisuuksittain, joiden nimet, tavoitteet ja sisältö esitellään opinto-oppaassa. Yleisopinnot Yleisopinnot ovat luonteeltaan yleistiedollisia ja -tieteellisiä. Ne pyrkivät takaamaan tutkinnon laaja-alaisuuden ja antamaan valmiuksia muissa opintotyypeissä tapahtuvaan opiskeluun. Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia ja yhteisiä ja niiden osuus on KTK/KTM- tutkinnoissa 46 opintoviikkoa. Perusopinnot Perusopinnot antavat opiskelijalle yleiskuvan oppiaineen keskeisistä käsitteistä, teorioista ja tutkimustuloksista. Perusopintojen laajuus on KTK/KTM- tutkinnoissa yhdessä oppiaineen yleisopintojen kanssa vähintään 15 opintoviikkoa. Aineopinnot Aineopinnot antavat opiskelijalle kokonaiskuvan oppiaineen sisältämistä keskeisistä ongelmakokonaisuuksista sekä kyvyn soveltaa aineen teoriaa, menetelmiä ja tutkimustuloksia käytännön ongelmien analysointiin ja ratkaisemiseen sekä niiden kirjalliseen esittämiseen. Pääaineen aineopintojen laajuus KTK/KTM- tutkinnoissa on yhdessä perusopintojen kanssa vähintään 35 opintoviikkoa ja niihin sisältyy kandidaatintutkielma. Syventävät opinnot Syventävien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle syvällinen teoreettinen tietämys oppiaineesta ja perusteelliset tiedot aineen jostakin ongelmakokonaisuudesta sekä kyky itsenäisesti hankkia tieteellistä tietoa sekä tunnistaa, eritellä ja tieteellistä tietoa soveltaen ratkaista tieteellisiä ongelmia uusissa tilanteissa. Pääaineen syventävien opintojen laajuus KTM-tutkinnossa on yhdessä aineopintojen kanssa vähintään 60 opintoviikkoa ja niihin sisältyy pro gradu - tutkielma. Kandidaatintutkielma Kandidaatintutkielma kuuluu pääaineen aineopintoihin ja on laajuudeltaan 5 opintoviikkoa. Kandidaatintutkielmatyöskentelyn tarkoitus on harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen työhön, tieteellisen lähdeaineiston käyttöön sekä tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Opiskelumuotona on seminaari, jossa jokainen opiskelija esittää oman kandidaatintutkielmansa ja toimii toisen opponenttina. Opintojakso luo pohjan syventäviin opintoihin kuuluvalle pro gradu -tutkielmatyöskentelylle. Pro gradu -tutkielma Kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluu pro gradu -tutkielma osana pääaineen syventäviä opintoja. Sen laajuus on 15 opintoviikkoa. Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hankkia tieteellistä tietoa sekä sitä soveltaen esittää määrittelemänsä ongelman ratkaisu itsenäisenä pro gradu -tutkielmana. 8

9 Kypsyysnäyte Tutkintoa suorittavan on kirjoitettava joko kandidaatin tai maisterin tutkintoa varten kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jonka avulla osoitetaan perehtyneisyys tutkielman aihepiiriin sekä suomen kielen taito. Kandidaatin tutkinnossa kypsyysnäyte liittyy kandidaatintutkielmaan ja maisterin tutkinnossa pro gradu -tutkielmaan. Silloin kun kypsyysnäyte on hyväksytty kandidaatintutkintoa varten, ei opiskelijalta edellytetä uutta suomen kielen taitoa osoittavaa kypsyysnäytettä maisterin tutkintoa varten. Tällöin pro gradu -tutkielmasta vaaditaan kirjallinen koe, joka tarkastetaan vain asiasisällön osalta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyyskokeen perusteella opiskelija saavuttaa muodollisesti valtion virkoja varten suomen kielessä täydellisen kielitaidon edellyttäen, että hän kirjoittaa kypsyysnäytteen samalla kielellä, jolla on saanut koulusivistyksensä. Kypsyysnäytteen tarkastavat sekä tutkielmatyöskentelyn ohjaaja että suomen kielen ja viestinnän opettaja. Kypsyysnäyte hyväksytään tai hylätään ilman erillistä mainintaa tutkielman hyväksymisen yhteydessä. Opetusaikataulu Opetusaikataulu kertoo kaikkien lukukauden aikana järjestettävien luento- ja harjoituskurssien ajankohdat, luennoitsijat sekä salit, joissa luennot pidetään. Opetusaikataulu ilmestyy neljä kertaa lukuvuodessa ennen kunkin periodin alkua. Opetusaikataulut julkaistaan opintotoimiston ilmoitustaululla ja www-sivuilla. KLO 1 vsk maanantai I periodi (36-42) 8-9 PEN1 Honkasalo 103 (38-42) 9-10 PLT1 III Länsiluoto R1 240 opintojakson opettaja ryhmä luentosali opetusta(viikot) nimilyhenne tai koko periodi Opintojaksoille ilmoittautuminen Opintojaksoille ilmoittaudutaan opintotoimiston ja opintojaksojen vastuuhenkilöiden antamien ohjeiden mukaisesti. Pääaineen valinta Pääaineen valinta tehdään ensimmäisen vuosikurssin kevätlukukaudella. Valinnasta annetaan informaatiota ensimmäisen lukuvuoden aikana. Mikäli johonkin pääaineeseen on halukkaita siinä määrin, ettei aine voi opetusresurssisyistä hyväksyä heitä kaikkia, karsintaperusteina käytetään suoritettujen yleisopintojen laajuutta ja näiden arvosanojen keskiarvoa sekä vahvasti painotettuna halutun pääaineen yleisopintosuoritusten arvosanaa. Pääainevalinnan yhteydessä Johdatus liiketoiminnan käytäntöihin ja yliopisto-opintoihin -opintojaksolla laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Kuulustelut eli tentit Opetukseen osallistuttuaan ja suoritettuaan mahdolliset edeltävät opinnot, opiskelija voi osallistua opintojakson kuulusteluun. Samoilla tutkintovaatimuksilla on kolme (3) peräkkäistä kuulustelumahdollisuutta. Kuulustelujärjestyksestä ilmenee kuulustelujen ajankohta (tarkista opintotoimistosta). Kuulustelujen osallistumiskertoja ei ole rajoitettu. 9

10 Ilmoittautuminen kuulusteluun Kuulusteluun voi osallistua vain läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija, jolla on opiskeluoikeus. Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kuulustelutilaisuutta sähköisen tentti-ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Tentti-ilmoittautumisjärjestelmään on linkki Porin yksikön www-sivuilta. Jos opiskelija haluaa osallistua useampaan kuulusteluun samana ajankohtana, tulee hänen ilmoittaa siitä tentti-ilmoittautumisen yhteydessä viesti opettajalle kohdassa. Kuulustelujärjestys Kuulustelujärjestys on nähtävissä opintotoimiston ilmoitustaululla ja Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön www-sivuilla. Kuulustelujärjestystä päivitetään lukuvuoden aikana. Kuulustelujärjestykseen saattaa tulla muutoksia, joten kuulusteluun ilmoittautuessa kannattaa varmistaa, että kyseinen kuulustelu pidetään. Kuulustelujärjestyksessä on ilmoitettu myös tässä opintooppaassa esitettyjen Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksojen kuulustelut. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen (Turun yliopisto), Tampereen yliopiston Porin yksikön ja Taideteollisen korkeakoulun Porin yksikön kuulusteluajankohdat ja ilmoittautumissäännöt tulee opiskelijan selvittää ao. yksiköistä. Kuulustelukoodi Jokaisella opintojaksolla on oma kuulustelukoodinsa, jonka perusteella kuulustelut erotetaan toisistaan esimerkiksi kuulustelun nimen pysyessä samana, mutta laajuuden tai sisällön muuttuessa vuosien kuluessa. Kuulustelutilaisuus Kuulustelu alkaa, kun kuulusteltavat saavat kysymykset. Kuulusteluaika on 2, 3 tai 4 tuntia. Kuulustelutilaisuudessa on oltava läsnä vähintään 30 minuuttia. Vastauspaperissa on oltava nimi, vuosikurssi, opiskelijanumero ja kuulusteltavan opintojakson nimi. Kaikki kuulustelupaperit palautetaan valvojalle. Myös kuulustelusta luopuneiden tulee jättää vastauspaperit valvojalle ja merkitä vastauspaperiin em. tietojen lisäksi, että luopuu kuulustelusta. Opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Opiskelijan, joka kuulustelussa syyllistyy vilppiin, voi valvoja poistaa tilaisuudesta ja suoritus hylätään. Opintosuoritus hylätään myös, jos vilppi havaitaan myöhemmin. Tulosten julkistaminen Kuulustelujen tulokset ovat julkisia ja opintotoimisto julkaisee tulokset kuukauden kuluessa tentin pitämisestä. Opintosuoritusten arvostelu Hyväksytty opintosuoritus arvostellaan yhden desimaalin tarkkuudella käyttäen arvostelu-asteikkoa tai myös hyväksytty/hylätty. Useasta kuulustelusta koostuvan opintokokonaisuuden arvosana määräytyy sen eri osien opintoviikkolaajuuksiin painotetun keskiarvon perusteella. Mikäli esim. jonkin harjoituskurssin arvostelu ei vaikuta lopulliseen arvosanaan, on tästä maininta opinto-oppaassa. 10

11 Arvosteluasteikot muuttuvat alkaen alla olevan mukaisesti. Kuulustelujen/kandidaatintutkielman arvosteluasteikko KTK/KTM -tutkinnossa: Välttävät tiedot Tyydyttävät tiedot Hyvät tiedot Kiitettävät tiedot Erinomaiset tiedot Nykyinen asteikko ECTS-arvosanat: = E = D = C = B = A Uusi asteikko Syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma arvostellaan käyttämällä arvolauseita: Approbatur Lubenter approbatur Non sine laude approbatur Cum laude approbatur Magna cum laude approbatur Eximia cum laude approbatur Laudatur Nykyinen asteikko Uusi asteikko Arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada kuulustelun yksityiskohtaiset tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan henkilökohtaisesti tietoonsa Opinto-oppaan liitteenä on hallituksen hyväksymä opintosuorituksia koskeva johtosääntö. Kirjalliset opintosuoritukset säilytetään vähintään 6 kk tulosten julkistamisesta. Opiskelijalla on oikeus saada jäljennös vastauspaperistaan omalla kustannuksellaan. Opiskelijanumero Jokaisella opiskelijalla on oma, yleensä viisinumeroinen, opiskelijanumeronsa, jota tarvitaan ilmoittauduttaessa ja osallistuttaessa tentteihin, tilattaessa suoritusrekisteriotteita jne. Opiskelijanumero on myös opiskelijakortissa. Opiskelija- ja opintosuoritusrekisterit Opiskelijarekisterissä on kaikkien korkeakoulussa opiskelevien henkilö- ja ilmoittautumistiedot. Uusi opiskelija merkitään opiskelijaluetteloon eli rekisteriin sen jälkeen kun hän on ilmoittautunut korkeakouluun. Opintosuoritusrekisteriin merkitään opiskelijan kaikki opintosuoritukset. Opiskelija saa kerran vuodessa keväällä ilmaisen opintorekisteriotteen. Tarvittaessa otteen voi ostaa erikseen opintotoimistosta 2 euron hintaan. OODI Opetus ja opiskelutoimintoja tukeva järjestelmä otetaan TuKKK:ssa käyttöön alkaen. Oodi-järjestelmä muodostuu seuraavista osakokonaisuuksista: Opiskelijatietojärjestelmä - opiskelijatiedot, opinto-oikeudet, lukukausi-ilmoittautuminen sekä keskeyttäminen Opetustietojärjestelmä - tiedot opintokohteista, tutkintovaatimuksista, opetustarjonnasta Opintotietojärjestelmä 11

12 - kurssinhallinta, opintosuoritusten rekisteröinti, hyväksilukeminen sekä opintosuunnitelma Raportointi Tiedonsiirrot (esim. HAREK, Kela, Tilastokeskus jne.) Opiskelijoiden palvelut ovat seuraavat: Opiskelija voi tilata opintosuoritusotteen WebOodilla. Opiskelija saa otteen sähköpostitse. Allekirjoituksella ja leimoilla varustetun (maksullisen) suoritusotteen ja leimoilla voi edelleen noutaa opiskelijapalveluista. Opiskelija voi WebOodissa muuttaa omia yhteystietojaan ja niiden luovutusehtoja. Opiskelija voi tehdä läsnä- ja/tai poissaoloilmoittautumisen kullekin lukuvuodelle (pankkiyhteys). WebOodilla opiskelija pystyy selaamaan myös opintojaksojen ja tenttien tietoja, päivittää opintosuunnitelmaansa sekä ilmoittautua opetustapahtumiin. Oodin käyttöönotosta tiedotetaan opiskelijoille syksyn -04 aikana. Merkonomi- ja tradenomiopintojen hyväksilukeminen Tiede- ja opetusneuvoston päätöksen mukaan opistoasteen merkonomin tutkinnon suorittaneille hyväksiluetaan 13 opintoviikkoa KTM- tutkintoon. Hyväksiluettavat opintojaksot ja opintoviikkomäärät esitetään seuraavassa. PYL1A Johdatus liiketaloustieteisiin PLT1, I osa Yrityksen talouden ja rahoituksen perusteet PJO1A Johtaminen ja organisointi 3 ov PMA1A Markkinoinnin perusteet PKTT1 Makrotalouden perusteet PYJ1 Yritysjuridiikan perusteet Yhteensä 13 ov Tiede- ja opetusneuvoston päätöksen mukaan tradenomin tutkinnosta hyväksiluetaan 28 opintoviikkoa KTM- tutkintoon. Tradenomin tutkinnon suorittaneet saavat hyväksilukea samat opintojaksot kuin opistoasteen merkonomin tutkinnon suorittaneet (ks. yllä olevat) ja lisäksi seuraavat opintojaksot. PRU1 Kaupallinen kieli PRU2 Liikekieli PSV1A Liike-elämän viestintä, kirjallinen 1 ov PSV1B Liike-elämän viestintä, suullinen 1 ov PTJ1 Tietotekniikan perusteet (tasokoe) 3 ov PYJ2 Vero-oikeuden perusteet 3 ov PKTT2 Mikrotalouden perusteet 3 ov Yhteensä 28 ov Muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja tai korvata niillä muualla suoritetuilla opinnoilla tutkintorakenteeseensa kuuluvia opintojaksoja. Jotta opintojaksot voidaan hyväksilukea tutkintoon, niiden sisällön ja tason tulee täyttää kauppatieteellisille korkeakouluopinnoille asetetut vaatimukset. Toiseen samantasoiseen tutkintoon sisältyvillä opinnoilla voidaan korvata enintään 20 opintoviikkoa. Opintotoimistosta saa hakulomakkeita, jotka täytetään kunkin oppiaineen osalta erikseen. Ha- 12

13 kemus toimitetaan täytettynä opintotoimistoon. Hakemukseen tulee liittää mukaan alkuperäiset todistukset, kopiot opintojaksojen tutkintovaatimuksista ja muut mahdolliset liitteet, jotka voivat vaikuttaa asiaan. Koontilomakkeelle kootaan kaikki hyväksiluettavat opintojaksot ja se palautetaan opintotoimistoon. Vararehtori päättää hyväksymisestä ja opinnot tulevat opintosuoritusrekisteriin. Korvattavia opintojaksoja on mahdollista suorittaa Turun kauppakorkeakoulun tai jonkin muun yliopiston avoimessa yliopistossa. Avoin yliopisto-opetus on maksullista. Korvaavista opinnoista kannattaa keskustella pääaineen tai ko. aineen opettajien kanssa. Työharjoittelun sisällyttäminen tutkintoon Tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavana opintojaksona työharjoittelua, jonka tavoitteena on perehdyttää opiskelija pääaineen perustana olevaan ammatilliseen tehtäväalueeseen. Ns. miljööharjoittelua, jolla tarkoitetaan työkokemusten yleisluonteista hankkimista, ei siis voida hyväksyä opintoviikkoja tuottavaksi opintojaksoksi, vaan harjoittelun on oltava luonteeltaan ammattiharjoittelua. Harjoitteluksi ei hyväksytä esim. toimistorutiineihin liittyviä tehtäviä, kuten puhtaaksikirjoitustyötä, tilausten ja laskujen kirjoittamista ja tarkastusta eikä yksinomaan yleisöpalveluun liittyviä tehtäviä. Harjoittelulla on määritellyt kokonaistavoitteet ja yksilöidympi työnsisältö. Keskeistä on tietojen ja taitojen harjoittelu sekä teoreettisten yhteyksien näkeminen ja yleensä korkeakoulussa opittujen tietojen soveltaminen. Tämän tavoitteen saavuttaminen voidaan varmistaa mahdollisesti määrättävällä kirjallisuudella. Harjoittelu voidaan hyväksyä osaksi tutkintorakennetta aikaisintaan toisen opiskeluvuoden jälkeen (vain poikkeuksellisesti aikaisemmin). Työn on vastattava tutkinnon tavoitteita ja hakemuksessa on mm. osoitettava aine, jonka opintoihin harjoittelu luettaisiin. Useimmiten tämä on pää- tai sivuaine. Harjoitteluasioissa on kussakin aineessa oma vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on päättää harjoittelun hyväksymisestä opiskelijan tutkintoon. Hakeminen on kaksiportaista. Opiskelijan tulee ennen harjoittelua toimittaa ko. aineen työharjoittelusta vastaavalle opettajalle alustava suunnitelma harjoittelun suorittamisesta, josta käy ilmi: harjoittelupaikka työtehtävät harjoittelun kesto harjoittelun sijoittuminen opintorakenteeseen Aineen työharjoittelusta päättävä opettaja antaa harjoittelulle alustavan luvan ja määrää tehtäväalueen, josta on laadittava raportti. Lopullista hyväksymistä varten tulee harjoittelun jälkeen esittää työtodistus ja em. raportti. Harjoitteluksi voidaan hyväksyä työharjoittelua niin, että kolmea työviikkoa vastaan voidaan hyväksyä yksi opintoviikko. Kaikkiaan voidaan tutkintoon sisällyttää enintään 6 opintoviikkoa työharjoittelua niin, että se koostuu enintään kahdesta työjaksosta, joiden vähimmäiskesto on kuusi yhtäjaksoista työviikkoa. Harjoittelu mitoitetaan kokonaisina opintoviikkoina. Loppuarvosanassa harjoittelulla ei ole painoa. Opiskelu ulkomailla Turun kauppakorkeakoulun opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja. Erilaiset opiskelijavaihto-ohjelmat tarjoavat mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun. Turun kauppakorkeakoululla on kahdenkeskisiä opiskelijavaihtosopimuksia lähes 80 yliopiston kanssa 27 eri maassa. Lisäksi se osallistuu Nordplus- Sokrates/Erasmus- ISEP ja 13

14 First vaihto-ohjelmiin. Yhteistyöyliopistoja on Alankomaissa, Australiassa, Brasiliassa, Chilessä, Espanjassa, Intiassa, Islannissa, Iso-Britanniassa, Israelissa, Italiassa, Itävallassa, Japanissa, Kiinassa, Meksikossa, Norjassa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa, Uudessa-Seelannissa, Venäjällä, Virossa ja Yhdysvalloissa. Vuosittain yli sata TuKKK:n opiskelijaa opiskelee ulkomailla. Opintojen sisällyttämisestä tutkintoon päättää vararehtori opiskelijan hakemuksen perusteella (ks. kohta Muualla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon ). Lisätietoja kansainvälisestä opiskelusta saa Tukkk:n www-sivuilta päärakennuksessa Turussa sijaitsevasta kv-infopisteestä (Rehtorinpellonkatu 3, Turku), Porin yliopistokeskuksessa Pointerin tiloissa sijaitsevasta kv-infohyllystä sekä kansainvälisten asiain suunnittelija Eeva Schoultzilta (puh , Valmistuminen Ohjeet valmistumista varten 1. Kun kaikki opintosuorituksesi mukaan lukien gradu ja kypsyysnäyte ovat rekisterissä, ota yhteyttä opintotoimistoon. 2. Kaikkien suoritusten on oltava rekisterissä ennen valmistumisen vireillepanoa. Tarkistukseen on varattava aikaa 3 viikkoa. Valmistumisen yhteydessä suorituksesi tarkistetaan sekä opintojaksojen että tutkintorakenteen osalta. 3. Tarkastuksen jälkeen opintotoimistossa kirjoitetaan tutkintotodistus. Tutkinto hyväksytään nk. rehtorin esittelyssä, joita on lukukausien aikana noin kerran kuukaudessa, päivämäärät ilmoitetaan erikseen. 4. Tutkintotodistus on noudettavissa opintotoimistosta noin viikon kuluttua tutkinnon hyväksymisestä tai se voidaan pyydettäessä lähettää kirjattuna lähetyksenä. Tutkintotodistus luovutetaan vasta, kun kirjasto on varmistanut, ettei valmistuvalla ole vanhentuneita kirjalainoja tai myöhästymissakkoja. 5. Tarvittaessa voit pyytää opintotoimistosta väliaikaisen todistuksen suorittamistasi opinnoista esim. työnantajaa tai työvoimatoimistoa varten. 6. Ilmoita opintotoimistoon voimassaoleva osoitteesi. Ekonomin arvon hakeminen Ekonomin arvot myönnetään kahdesti vuodessa. Saat opintotoimistosta todistuksesi mukana lomakkeen, jolla arvoa haetaan. Ekonomin arvo maksaa 20 euroa. Valmistumiseen liittyviä asioita hoitaa ma. opintoasiainsihteeri Mari Rimmistö, puh , s-posti: 14

15 2. KTK/KTM-TUTKINTOJEN YLEINEN RAKENNE Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto: Yleisopinnot Pääaineen aineopinnot ov, yleisopintojen lisäksi (sis. kandidaatintutkielman) Sivuaineen perusopinnot 15 ov, yleisopintojen lisäksi Kieli ja viestintäopinnot Vapaasti valittavat opinnot Kauppatieteiden maisterin tutkinto: Pääaineen syventävät opinnot (sis. pro gradu -tutkielman) Kieliopinnot Menetelmäopinnot Vapaasti valittavat opinnot 120 ov 48 ov ov ov 160 ov 25 ov 4 ov 4 ov 7 ov KIELIOPINNOT: KTK-tutkinto minimilaajuus 16 ov kaksi vierasta kieltä 1. vieras kieli 6 ov 2. vieras kieli 4 ov ruotsin kieli väh. 4 ov suomen kieli ja viestintä KTM-tutkinto minimilaajuus 20 ov kaksi vierasta kieltä 1. vieras kieli 8 ov 2. vieras kieli 4 ov ruotsin kieli väh. 4 ov suomen kieli ja viestintä loput opiskelijan valinnan mukaan, kuitenkin niin, että 3. vieraan kielen laajuus on väh. 4 ov Huom! Kielten alkeisopinnot eivät sisälly yllä mainittuihin pakollisiin kieliopintoihin. MUUT SÄÄNNÖKSET: kauppa- ja taloustieteellisiä opintoja tulee sisältyä KTK-tutkintoon vähintään 60 ov ja KTMtutkintoon vähintään 80 ov tutkintoon tulee sisältyä yhden liiketaloustieteellisen ja yhden muun kauppa- ja taloustieteellisen aineen opintoja vähintään perusopintojen (15 ov) verran pääainetta tulee olla suoritettuna vähintään 20 ov ennen pro gradu-tutkielmatyöskentelyyn osallistumista 15

16 3. YLEISOPINNOT Yleisopinnot ovat kaikille yhteisiä ja pakollisia opintoja ja niillä pyritään takaamaan tutkinnon laaja-alaisuus. Ne ovat luonteeltaan yleistiedollisia ja tieteellisiä ja laajuudeltaan 48 opintoviikkoa. Yleisopintojen kurssit kuvataan kunkin aineen kurssikuvausten yhteydessä, paitsi opintojaksot PYL1A ja PYL1B, joiden kuvaukset ovat seuraavalla sivulla. Liiketaloustieteelliset aineet 26 ov PLT1, I osa Yrityksen talouden ja rahoituksen perusteet PLT1, II osa Kirjanpidon ja tuloslaskennan perusteet PLT1, III osa Kustannuslaskennan perusteet PLT1, IV osa Näkökulmia liiketaloustiede, laskentatoimeen PJO1A Johtaminen ja organisointi 3 ov PJO1B Organisaatiot ja niiden kehittäminen 3 ov PMA1A Markkinoinnin perusteet PMA1B Markkinoinnin johtaminen 3 ov PMA2 Palvelujen markkinointi PYR1A Yrittäjyys 1 ov PYR1B Yrityspeli 1 ov PYL1 Liiketaloustieteen perusteet 3 ov Muut kauppa- ja taloustieteelliset aineet 2 PKTT1 Makrotalouden perusteet PKTT2 Mikrotalouden perusteet 3 ov PYJ1 Yritysjuridiikan perusteet PYJ2 Vero-oikeuden perusteet 3 ov PTJ1 Tietotekniikan perusteet 3 ov PTKM1 Talousmatematiikan perusteet 3 ov PTKM2 Tilastolliset menetelmät 4 ov PTS1 Tieteenfilosofian perusteet 16

17 PYL1 Liiketaloustieteen perusteet 3 ov Ajankohta: 1 vsk. A-osa Johdatus liiketaloustieteisiin 1 vsk. sl I Tavoitteet ja sisältö: Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yritystoiminnan peruskäsitteisiin sekä kauppatieteellisen tutkimuksen ja opetuksen sisältöön yritystoiminnan muodostamassa kokonaisuudessa. Opintojakso koostuu yleisluennoista ja pienryhmätyöskentelystä. Opetus: luentoja/pienryhmätyöskentelyä 20 h 1. Honko, Jaakko ( tai uudempi painos) Liiketaloustiede. Weilin + Göös, Espoo. (Vastuuopettajan ilmoittamin osin) 2. Tenhunen, Lauri (1995) Yrityksen taloustiede. Helsinki. (Vastuuopettajan ilmoittamin osin) 3. Artikkeleita luennoitsijan ilmoituksen mukaan Tutkintovaatimukset: Tentti kirjallisuudesta, Vastuuhenkilö: Jukka Ojasalo B-osa Johdatus liiketoiminnan käytäntöihin ja yliopisto-opintoihin 1 ov 1 vsk. kl I ja II Tavoitteet ja sisältö: Pyrkimyksenä on antaa opiskelijoille kuva yliopistotasoisen opiskelun sisällöstä ja toteuttamisesta kauppatieteellisessä koulutuksessa. Lisäksi tavoitteena on perehdyttää opiskelija jonkin esimerkkiyrityksen toimintaan ja analyysiraportin tekemiseen. Osan A ja yrityselämään perehtymisen pohjalta tapahtuu opiskelijan omien opintojen suunnittelu ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Opetus: Ohjattua opetusta 12 h 1. Kohdeyritystä koskeva kirjallisuus, artikkelit ja oma tiedonhankinta 2. Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön opinto-opas Luennoilla jaettava HOPS-ohjeistus Tutkintovaatimukset: Yritysraportin laatiminen ja esittäminen pienryhmissä sekä henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen omien opintojen pohjaksi. Vastuuhenkilö: Laskentatoimen ma. professori, markkinoinnin ma. professori, tietojärjestelmätieteen ma. professori 17

18 4. MENETELMÄOPINNOT Menetelmäopintojen tavoitteena on antaa kauppa- ja taloustieteiden opiskelun edellyttämät tiedot menetelmätieteiden perusteista. Metodologista tietämystä sovelletaan opintojaksoilla substanssitiedon tulkinnassa ja analyysissä sekä opinnäytteissä (kandidaatintutkielma, pro gradu tutkielma). Sekä KTK- että KTM-tutkintoon kuuluu kaikille opiskelijoille pakollisina taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien yleisopintojaksot PTKM1 Talousmatematiikan peruskurssi, 3 ov ja PTKM2 Tilastolliset menetelmät, 4 ov. Menetelmäopintoihin ovat yhdistettävissä myös PLT1, IV osa Näkökulmia liiketaloustiede, laskentatoimeen, ja PTS1 Tieteenfilosofian perusteet,. KTM-tutkintoon kuuluu lisäksi pääaineopintoja tukevat menetelmäopinnot. Maisterin tutkinnossa tavoitteena on, että opiskelija tuntee ja hallitsee tieteellisen tutkimuksen perusteet sekä kykenee soveltamaan tieteellistä tietoa pääaineen alalla. Tieteenfilosofisia ja metodologisia perusteita käsitellään opintojaksolla PLTS1/PTJS1/PMAS1. Metodikysymyksiä käsitellään opintojaksolla PLTM1/PTJM1/PMAM1. Opiskelijan tulee suorittaa PLTM1/PTJM1/PMAM1 ja valita joko PLTM2/PTJM2/PMAM2 tai PLTM3/PTJM3/PMAM3 (molempien suorittaminen suositeltavaa). Laskentatoimi PLTM1 Tutkimusmenetelmät Ajankohta: 4. vsk. sl I-II Tavoitteet: Tavoitteena on tutustua tieteellisten menetelmien osalta sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin menetelmiin. Opetus: Luentoja 25 h 1. Ryan, B. - Scapens, R. - Theobald, M. (2002) Reasearch method and methodology in finance and accounting. Academic Press, London. 2. Eskola, Jari Suoranta, Juha (2000) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 4. (tai uudempi) painos. Vastapaino, Tampere. 3. Esimerkkitutkimuksia luennoitsijan valinnan mukaan Vastuuhenkilö: Aapo Länsiluoto ja Pekka Heikkilä Huom! Opiskelijan on suoritettava opintojakso PLTS1 ennen tälle opintojaksolle osallistumista. PLTM2 Kvalitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl II Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan kvalitatiivisia tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Opetus: 15 h harjoituksia Tutkintovaatimukset: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Vastuuhenkilö: Aapo Länsiluoto 18

19 PLTM3 Kvantitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl II Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan määrällisiä menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h Tutkintovaatimukset: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Vastuuhenkilö: Pekka Heikkilä Tietojärjestelmätiede PTJM1 Tutkimusmenetelmät Ajankohta: 4. vsk. sl Opintojakso toteutetaan yhdessä PLTM1:n kanssa. Tavoitteet: Tavoitteena on tutustua tieteellisten menetelmien osalta sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin menetelmiin. Opetus: Luentoja 25 h 1. Ryan, B. - Scapens, R. - Theobald, M. (2002) Reasearch method and methodology in finance and accounting. Academic Press, London. 2. Eskola, Jari Suoranta, Juha (2000) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 4. (tai uudempi) painos. Vastapaino, Tampere. 3. Esimerkkitutkimuksia luennoitsijan valinnan mukaan Vastuuhenkilö: Aapo Länsiluoto ja Pekka Heikkilä PTJM2 PTJM3 Kvalitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl I-II Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan laadullisia menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h. Mikäli osallistujien määrä on pieni toteutetaan opintojakso yhdessä PLTM2:n kanssa. Tutkintovaatimukset: Harjoitukset,. Läsnäolo ryhmäharjoitusten purkutilaisuuksissa on pakollinen. Vastuuhenkilö: Seppo Sirkemaa Kvantitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl I Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan määrällisiä menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h Mikäli osallistujien määrä on pieni toteutetaan opintojakso yhdessä PLTM3:n kanssa. Tutkintovaatimukset: Harjoitukset, Vastuuhenkilö: NN 19

20 Markkinointi PMAM1 PMAM2 PMAM3 Tutkimusmenetelmät Ajankohta: 4. vsk. sl I (ei ) Tavoitteet: Opintojakson tavoitteena on tutustua tieteellisen tutkimuksen menetelmiin, joita käytetään liiketaloustieteissä ja erityisesti markkinoinnissa. Opintojaksolla tutustutaan kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. Opetus: Luennot 24 h. 1. Saunders M. & Lewis P. & Thornhill A.: Research Methods for Business Students, 3 rd ed.. Prentice Hall, London, Hair J. F. & Anderson R. E. & Tatham R. L. & Black W. C.: Multivariate Data Analysis, 6 th ed. Prentice hall, New Jersey, Peterson R. A.: Constructing Effective Questionnaires. Sage Publication, London, Patton M. Q.: Qualitative Evaluation and Research Method, 3 rd ed. Sage, Gummesson E.: Qualitative Methods in Management Research. 2 nd ed. Sage, California, Muu luennoitsijan osoittama oppimateriaali Tutkintovaatimukset: Vastuuhenkilö: nn Kvalitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl II (ei ) Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan laadullisia menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h. Mikäli osallistujien määrä on pieni, toteutetaan opintojakso yhdessä muiden pääaineiden kvalitatiivisten menetelmien harjoitustyön kanssa. Tutkintovaatimukset: Harjoitukset,. Läsnäolo ryhmäharjoitusten purkutilaisuuksissa on pakollinen. Vastuuhenkilöt. nn Kvantitatiivisen menetelmän harjoitustyö Ajankohta: 4. vsk. sl II (ei ) Tavoitteet: Tavoitteena on harjaannuttaa soveltamaan määrällisiä menetelmiä. Opetus: Harjoitusten ohjausta 15 h. Mikäli osallistujien määrä on pieni, toteutetaan opintojakso yhdessä muiden pääaineiden kvantitatiivisten menetelmien harjoitustyön kurssin kanssa. Tutkintovaatimukset: Harjoitukset,. Vastuuhenkilö: nn 20

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen

LASKENTATOIMI. Erikoistuminen LASKENTATOIMI Laskentatoimen tehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota yritysten päätöksenteon tueksi. Tampereen yliopistossa jaetaan kolmeen eri opetus- ja tutkimusalueeseen: kirjanpito ja tuloslaskenta,

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot