AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ"

Transkriptio

1 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 ÄIDINKIELI VALINNAINEN, 1-2 OV PELTOLAN ALIBI - LEHDEN TOIMITTAMINEN, 1 OV SUORAA HUUTOA? PUHEESTA OMAAN ILMAISUUN, 1 OV LIIKUNTA VALINNAINEN, 1-2 OV LIIKUNTAA MONIPUOLISESTI, 1 OV LIHASKUNTOHARJOITTELU, 1 OV TERVEYSTIETO VALINNAINEN, 1 OV RUOTSI VALINNAINEN, 1 OV ENGLANTI VALINNAINEN, 1 OV YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO VALINNAINEN, 1 OV TAIDE JA KULTTUURI VALINNAINEN, 1-2 OV NUORISOMUSIIKKI, 1 OV ELOKUVAKURSSI, 1 OV MATEMATIIKKA VALINNAINEN, 1-2 OV ARJEN MATEMATIIKKA, 1 OV D JA 3D -MATEMATIIKKA, 1 OV FYSIIKKA JA KEMIA VALINNAINEN, 1 OV YMPÄRISTÖTIETO, 1 OV TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, 1 OV ETIIKKA, 1 OV KULTTUURIEN TUNTEMUS, 1 OV PSYKOLOGIA, 1 OV YRITYSTOIMINTA, 1 OV... 19

3 2 1 ÄIDINKIELI VALINNAINEN, 1-2 OV 1.1 Peltolan alibi - Lehden toimittaminen, 1 ov Opintojakson aikana perehdytään lehden tekoon tekemällä ja toimittamalla yhdessä ryhmätyönä oma lehti. tutustuu ja osallistuu lehden tekemiseen ja toimitustyöhön oppii kirjoittamaan erilaisia julkaistavia tekstejä oppii tuottamaan lehteen kuva- ja / tai videomateriaalia oppii ryhmätyötaitoja Keskeinen sisältö: yhteisen lehden toteuttaminen erilaisten julkaistavien tekstien kirjoittaminen, erilaiset tekstilajit ja niiden keskeiset piirteet ryhmätyötaidot Peltolan alibi - Lehden toimittaminen osallistuu lehden tekemiseen ja on läsnä opetuksessa. osallistuu lehden toimittamiseen aktiivisesti ja osoittaa sitoutuneisuutta ryhmässä työskentelyyn ja yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. osallistuu lehden toimittamiseen omaaloitteisesti ja innostuneesti. osoittaa monipuolista omatoimisuutta ja hyvää sitoutuneisuutta ryhmän työskentelyyn ja kykenee itsenäiseen vastuunottoon. edistää yhteisen tavoitteen aikaansaamista. 1.2 Suoraa huutoa? Puheesta omaan ilmaisuun, 1 ov Opintojakson aikana opiskellaan puhetekniikkaa, itseilmaisua ja esiintymistä monipuolisesti toiminnallisten harjoitusten avulla. Ryhmä voi halutessaan valmistaa lyhyen teatteriesityksen. Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee puhetekniikan ja ilmaisutaidon perusteita vahvistaa omaa esiintymisrohkeuttaan ja -valmiuttaan oppii ryhmätyötaitoja Keskeinen sisältö: esiintymis- ja ilmaisutaitoharjoitukset pienet näytelmät esim. musiikkivideoiden pohjalta ryhmän oman esityksen valmistaminen (esim. SakuStars-kisoihin)

4 3 Suoraa huutoa? Puheesta omaan ilmaisuun osallistuu opetukseen ja tekee annetut harjoitustyöt. osallistuu opetukseen aktiivisesti ja osoittaa sitoutuneisuutta ryhmässä työskentelyyn ja yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. osallistuu opetukseen aktiivisesti ja osoittaa monipuolista omatoimisuutta ja innostuneisuutta annettujen tehtävien ja harjoitusten tekemisessä. Hän edistää sitoutuneesti yhteisen tavoitteen aikaansaamista. 2 LIIKUNTA VALINNAINEN, 1-2 OV 2.1 Liikuntaa monipuolisesti, 1 ov Edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ymmärtäen liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle Pitää yllä fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla Liikkuu ja toimii vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä Keskeinen sisältö: Monipuolista ja tehokasta liikuntaa pallo-, maila- ja viitepelit sisältö suunnitellaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa Mahdollisuus kehonkoostumusmittaukseen Opiskelu- ja työskentelymuodot Oppilaitoksen liikuntatiloissa tapahtuva lähiopiskelu ja -opetus Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely Tutustuminen erilaisiin lähialueen tarjoamiin liikuntapaikkoihin mahdollisuuksien mukaan Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus Opettajan aktiivista ohjaamista tehokkaan liikkumisen edistämisessä Tekemällä ja kokeilemalla oppimista Erilaisten sovellettujen pelien käyttö Sovelletut säännöt erilaisissa pallo- ja mailapeleissä Toimijat Opettaja toimii aktiivisena toiminnan ohjaajana ja neuvojana osallistuu aktiivisesti tunnin aiheeseen annettujen ohjeiden mukaan lla tulee olla asianmukaiset liikuntavarusteet. Kestävä kehitys Liikuntavälineiden ja -tilojen oikeanlainen ja asianmukainen käyttö välttäen liikuntatilojen ja - välineiden rikkoutumista Reilun pelin -periaatteiden noudattaminen liikuntatilanteissa

5 4 Tieto- ja viestintätekniikka Tiedotus: wilma järjestelmän kautta Oppimateriaali Erilaiset liikuntavälineet Sykemittarit Kehonkoostumusmittari Oppisen arviointi on jatkuvaa, johon osallistuvat opettaja ja opiskelija Osaaminen arvioidaan suullisesti ja kirjallisesti Tutkinnon osa arvioidaan opetussuunnitelman arviointikohteiden ja -kriteerien mukaisesti asteikolla 0-3 Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja Fyysisen, psyykkisen ymmärtää ohjattuna ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen fyysiselle, psyykkiselle liikunnan merkityksen ja edistäminen ja sosiaaliselle liikunnan avulla hyvinvoinnille Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden sekä toimintakyvyn huomioon ottaminen osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. käyttää liikunnan käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia harrastamiseen perustaitoja tarvittavia perustaitoja ja monipuolisesti liikunnan lajitaitoja monipuolisesti ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 2.2 Lihaskuntoharjoittelu, 1 ov pitää yllä fyysistä toimintakykyään oppii lihaskunto- ja lihashuoltoharjoittelun pääperiaatteet ja merkityksen sekä kuntosalietiketin ohjautuu omatoimiseen harjoitteluun Keskeinen sisältö: kestovoima-, massa/voima-, sekä maksimivoimaharjoittelu verryttely ja venyttely oman harjoitusohjelman laatiminen kehokoostumusmittaus

6 5 Opiskelu- ja työskentelymuodot Oppilaitoksen liikuntatiloissa tapahtuva lähiopiskelu ja -opetus Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus Opettajan aktiivista ohjaamista tehokkaan liikkumisen edistämisessä Tekemällä ja kokeilemalla oppimista Yksilölliset lihaskuntoharjoitteet taito- ja kuntotason mukaan Toimijat Opettaja toimii aktiivisena toiminnan ohjaajana ja neuvojana Oppilas osallistuu aktiivisesti tunnin aiheeseen annettujen ohjeiden mukaan lla tulee olla asianmukaiset liikuntavarusteet. Kestävä kehitys Liikuntavälineiden ja -tilojen oikeanlainen ja asianmukainen käyttö välttäen liikuntatilojen ja - välineiden rikkoutumista. Tieto- ja viestintätekniikka Tiedotus: Wilma-järjestelmän kautta kehonkoostumusmittari Oppimateriaali Erilaiset kuntosalilaitteet Lihaskuntoharjoitteluun liittyvät liikuntavälineet (kahvakuulat, kepit, kuntopallot, fitballit, bosut) Kehonkoostumusmittari Kurssimateriaali Oppisen arviointi on jatkuvaa, johon osallistuvat opettaja ja opiskelija Osaaminen arvioidaan suullisesti ja kirjallisesti Tutkinnon osa arvioidaan opetussuunnitelman arviointikohteiden ja -kriteerien mukaisesti asteikolla 0-3 Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden sekä toimintakyvyn huomioon ottaminen pitää ohjattuna yllä fyysistä toimintakykyään. osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan. noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. laatii henkilökohtaisen harjoitusohjelman. pitää yllä fyysistä toimintakykyään. osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti. toimii liikuntatilanteissa turvallisesti ja itsenäisesti. noudattaa laatimaansa harjoitusohjelmaa. seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään. osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen toiminnan sujuvuutta. edistää toiminnallaan turvallisuutta. noudattaa ja osaa arvioida harjoitusohjelmansa toteutumista. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

7 6 3 TERVEYSTIETO VALINNAINEN, 1 OV liikkuu toiminta- ja työkykyä ylläpitävällä ja edistävällä tavalla ymmärtää liikunnan, ravinnon, unen/levon merkityksen terveydelle ja huomioi niitä toiminnoissaan Keskeinen sisältö: erilaiset fyysistä kuntoa edistävät liikuntamuodot fyysisen kunnon testit teemoja liikunnan, ravinnon, unen ja levon vaikutuksista terveyteen yksilöllisen kunto-ohjelman laatiminen, toteuttaminen ja seuranta Sisältö täydentää TYKY-passin osiot Työkykyä edistävä liikunta ja Terveysosaaminen. Hyväksytty/Hylätty. aktiivinen osallistuminen annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen 4 RUOTSI VALINNAINEN, 1 OV selviytyy oman alansa työtehtävistä ja vuorovaikutustilanteista ruotsin kielellä o tärkeimmät työvälineet, laitteet, materiaalit ja menetelmät o työtehtävistä kertominen o mahdolliset asiakaspalvelutilanteet ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa tutustuminen suomenruotsalaiseen elämään ryhmätöiden ja nettitehtävien avulla Tiedon hankinta Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteet Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu hakee tietoa ohjattuna ja hakee tietoa itsenäisesti. hakee tietoa monipuolisesti sanakirjojen avulla. ja itsenäisesti. ymmärtää yksinkertaisia ymmärtää tavanomaisia ymmärtää monenlaisia työhönsä liittyviä työhönsä liittyviä työhönsä liittyviä viestejä viestejä ja kertoo viestejä ja osaa toimia ja selviytyy alansa vuorovaikutustilanteissa. muutamalla sanalla niiden mukaan. työstään. on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä. osallistuu opetustilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan. ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia. osallistuu opetustilanteisiin aktiivisesti. ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa. osallistuu opetustilanteisiin aktiivisesti edistäen omaa kielitaitoaan ja ryhmän opiskelua. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa jokin muu lukion kurssi kuin RUA1 tai RUB1 korvaa Ruotsi 2 -opinnot.

8 7 5 ENGLANTI VALINNAINEN, 1 OV syventää työelämässä tarvittavaa kielitaitoaan o hallitsee työelämän sanastoa ja tutustuu työnhakuun esim. kirjoittamalla ansioluettelon englanniksi o selviytyy työelämän vuorovaikutustilanteista englannin kielellä o harjoittelee esim. työpaikan/oman alan/laitteen esittelemistä ja omista työtehtävistä kertomista osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä Tiedonhankinta Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteet Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenopiskelu hakee tietoa ohjattuna ja sanakirjojen avulla. ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman työhönsä liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan. kertoo lyhyesti työtehtävistään tutuissa työtilanteissa. on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä. osallistuu opetustilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan. hakee tietoa itsenäisesti ja muokkaa sitä ohjeiden mukaan. ymmärtää tavanomaisimpia työhönsä liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan. kertoo laajemmin työtehtävistään. ymmärtää opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksen. osallistuu opetustilanteisiin aktiivisesti. hakee tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä yhdistää sitä aiemmin oppimaansa. ymmärtää monenlaisia työhönsä liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan. kertoo monipuolisesti työtehtävistään ja kysyy tarvittaessa lisätietoja. soveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan. osallistuu opetustilanteisiin aktiivisesti edistäen omaa kielitaitoaan ja ryhmän opiskelua. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen jokin kursseista 3-8 korvaa Englanti 3- opinnot. 6 YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO VALINNAINEN, 1 OV oppii hoitamaan raha-asioitaan järkevästi ja ymmärtää oman rahankäyttönsä vaikutuksia osaa vertailla erilaisia asumisen muotoja ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin elämäntilanteisiin ymmärtää perheen ja kotitalouden merkityksen itsensä ja yhteiskunnan kannalta tunnistaa erilaisia tapoja hankkia toimeentulonsa, sekä ymmärtää oman aktiivisuuden merkityksen työllistymisessään

9 8 Perheen ja kotitalouden merkityksen arviointi tunnistaa erilaisia perhemuotoja ja perheen tai kotitalouden tehtäviä. tuntee perhemuodot ja perheen sekä kotitalouden merkityksen. tuntee monipuolisesti perhemuodot ja niiden merkityksen eri näkökulmista. Oman talouden hoitaminen sekä asuminen Itsensä työllistäminen ja toimeentulonsa hankkiminen hankkii ohjattuna asumiseen ja rahaasioiden hoitoon liittyvää tietoa ja ymmärtää rahankäytön vaikutuksia. tuntee erilaisia toimeentulon hankkimisen tapoja ja tietää aktiivisuuden vaikutuksen itsensä työllistämiseen. hankkii tietoa asumiseen ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista ja tuntee rahankäyttöön liittyviä vaikutuksia ja vastuuta. tuntee erilaisia toimeentulon hankkimisen muotoja ja etsii itsensä työllistämisen tilaisuuksia. hankkii aktiivisesti asumiseen ja taloudenhoitoon liittyvää tietoa ja osaa vertailla ja arvioida rahankäytön vastuuta ja vaikutuksia eri näkökulmista. tuntee erilaisia itsensä työllistämisen tapoja ja toimeentulon hankkimisen muotoja, sekä hakee aktiivisesti työllistymisen mahdollisuuksia. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 7 TAIDE JA KULTTUURI VALINNAINEN, 1-2 OV 7.1 Nuorisomusiikki, 1 ov tutustuu nyky-/nuorisomusiikkiin ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle tarkastelee musiikkia (sen merkityksiä ja viestejä; laulun sanat ja sävel, musiikkielokuvat) osana ihmisen elämää ja kulttuuria sekä nuorisokulttuurien muokkaajana ja vapaa-ajanvieton muotona tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä sekä tutustuu mahdollisuuksien mukaan paikalliseen musiikkielämään ilmaisee musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita luovasti (esim. kuvallisesti) kehittää samalla itsetuntemusta, tunneälyä ja hyvinvointiaan Nyky- /nuorisomusiikkiin ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin sekä Tekee ohjatusti musiikkiaiheisen esitelmän sekä tutustuu myös muiden Tekee musiikkiaiheisen esitelmän hyvin sekä tutustuu myös muiden Osoittaa erityistä motivoituneisuutta ja oma-aloitteisuutta tehdessään esitelmän

10 9 suomalaiseen musiikkiperinteeseen tutustuminen. Musiikin merkitysten tunteminen. Ilmaisee musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita luovasti, esim. kuvallisesti. Tavoitteena on samalla itsetuntemuksen, tunneälyn ja hyvinvoinnin tukeminen. sekä opettajan esittelemiin musiikin ilmiöihin. Tietää mitä merkityksiä musiikilla voi olla elämässä. Tarkastelee musiikillisia viestejä (laulun sanat ja sävel, musiikkielokuvat) ilmaisumuotona. Tietää erilaisia tunnesanoja ja niiden yhteyden erilaisiin musiikillisiin ja kuvallisiin ilmaisutapoihin. Ilmaisee esim. kuvallisesti erilaisia musiikin herättämiä tunteita ja ajatuksia. sekä opettajan esittelemiin musiikin ilmiöihin. Tuntee mitä merkityksiä musiikilla voi olla osana ihmisen elämää ja kulttuuria sekä nuorisokulttuurien muokkaajana ja vapaa-ajanvieton muotona. Osaa hyödyntää musiikkia monipuolisesti omassa elämässään. Tulkitsee musiikillisia viestejä (laulun sanat ja sävel, musiikkielokuvat) luovan ilmaisun näkökulmasta. Tunnistaa ja nimeää erilaisia musiikin herättämiä tunteita sekä ilmaisee niitä luovasti (esim. kuvallisesti). Osallistuu ja vaikuttaa positiivisesti ryhmän toimimiseen. sekä tutustuessaan muiden esittelemiin musiikin ilmiöihin. Tiedostaa ja hyödyntää musiikin monenlaiset merkitykset osana elämää ja kulttuuria sekä nuorisokulttuurien muokkaajana ja vapaa-ajanvieton muotona. Tarkastelee musiikin viestejä analysoiden (laulun sanat ja sävel, musiikkielokuvat) luovan ilmaisun näkökulmasta. Arvostaa muiden erilaisia näkemyksiä. Tunnistaa ja nimeää erilaisia musiikin herättämiä tunteita sekä löytää niille luovia ilmaisutapoja (esim. kuvallinen) ja pystyy kehittämää ilmaisuaan. Osoittaa arvostavansa muiden erilaista ilmaisua sekä edistää toiminnallaan positiivisen, rakentavan ja aktiivisen vuorovaikutuksen kehittymistä ryhmässä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. 7.2 Elokuvakurssi, 1 ov tutustuu elokuvaan ja sen tekemiseen, elokuvailmaisun perustekijöihin ja elokuvan historiaan oppii ymmärtämään elokuvan merkityksiä ja tulkitsemaan elokuvia kehittää itsetuntemusta, tunneälyä sekä kriittistä ajattelua Elokuvailmaisun perustekijöiden sekä elokuvan historian pääkohtien tunteminen Tutustuu elokuvailmaisun perustekijöihin ja elokuvahistorian pääkohtiin. Osoittaa kiinnostuneisuutta elokuvailmaisua ja elokuvahistoriaa kohtaan ja suorittaa niihin liittyvät tehtävät hyvin. Pystyy soveltamaan elokuvailmaisun perustietoutta elokuva-analysoinnin yhteydessä sekä suorittaa tehtävät kiitettävästi

11 10 Elokuvan merkitysten ymmärtäminen Elokuvien katsominen ja tulkitseminen Kriittisen ajattelun kehittäminen sekä muiden näkemysten arvostaminen Itsetuntemuksen, tunneälyn sekä oman ilmaisun kehittäminen Tutustuu elokuvan erilaisiin merkityksiin Käyttää elokuvia elämyksellisesti Ilmaisee elokuviin liittyviä ajatuksia ja mielipiteitä sekä harjoittelee erilaisten näkemysten arvostamista. Tietää erilaisia tunnesanoja ja ymmärtää niiden yhteyden elokuvailmaisuun. Ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan kuvakäsikirjoituksen, lyhytelokuvan tai muun kuvallisen ilmaisun avulla. Ymmärtää elokuvan erilaiset merkitykset. Osaa eritellä elokuvia. Harjoittelee kriittistä ajattelua elokuvaanalysoinnin yhteydessä sekä kuuntelee erilaisia näkemyksiä. Tunnistaa ja nimeää erilaisia elokuviin liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä ilmaisee niitä kuvakäsikirjoituksen, lyhytelokuvan tai muun kuvallisen ilmaisun avulla. Osallistuu ja vaikuttaa positiivisesti ryhmän toimimiseen. motivoituneisuutta ja oma-aloitteisuutta osoittaen. Osoittaa tuntevansa elokuvan monet merkitykset. Osaa analysoida ja tulkita elokuvia. Osoittaa kriittistä ajattelua elokuvaanalysoinnin yhteydessä ja osoittaa arvostavansa myös muiden mielipiteitä. Tunnistaa ja nimeää erilaisia elokuviin liittyviä tunteita. Osoittaa erityistä aktiivisuutta ja omatoimisuutta ilmaistessaan elokuviin liittyviä ajatuksia ja tunteita kuvakäsikirjoituksen, lyhytelokuvan tai muun kuvallisen ilmaisun avulla. Edistää toiminnallaan positiivisen, rakentavan ja aktiivisen vuorovaikutuksen kehittymistä ryhmässä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. 8 MATEMATIIKKA VALINNAINEN, 1-2 OV 8.1 Arjen matematiikka, 1 ov tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä sekä lukujen välisiin yhteyksiin ja lainalaisuuksiin. Hän harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja omien eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa siten, että opiskelija oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä. Totutaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoilemaan ongelmia yhtälöiksi, ratkaisemaan näitä graafisesti ja algebrallisesti sekä perehdytään ratkaisujen tutkimiseen ja arvioimiseen. Luvut ja laskutoimitukset Tyydyttävä (T1) Hyvä (H2) Kiitettävä (K3) Osaa rutiininomaisesti ratkaista jokapäiväiseen elämään liittyviä laskutoimituksia. Osaa sujuvasti ratkaista jokapäiväiseen elämään liittyviä laskutoimituksia. Osaa sujuvasti ratkaista ja soveltaa jokapäiväiseen elämään liittyviä laskutoimituksia.

12 Suureiden väliset riippuvuudet ja ongelmanratkaisu Tuloksien arviointi Osaa autettuna muotoilla ongelmia yhtälöiksi ja ilmaista suureiden välisiä riippuvuuksia. Osaa arvioida tuloksien suuruusluokkaa ja autettuna tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta. Osaa lähes itsenäisesti muotoilla ongelmia yhtälöiksi ja ilmaista suureiden välisiä riippuvuuksia. Osaa lähes itsenäisesti arvioida tuloksien suuruusluokkaa, oikeellisuutta ja luotettavuutta. 11 Osaa itsenäisesti ja sujuvasti muotoilla ongelmia yhtälöiksi ja ilmaista suureiden välisiä riippuvuuksia. Osaa itsenäisesti arvioida tuloksien suuruusluokkaa, tarkkuutta, oikeellisuutta ja luotettavuutta D ja 3D -matematiikka, 1 ov oppii hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä piirtämään tasokuvioita ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvia. Hän perehtyy näiden ominaisuuksiin sekä laskennallisiin menetelmiin ja tietokoneella havainnollistamiseen. harjoittelee käytännön ongelmien ratkaisemista, yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. Kaksi- ja kolmiulotteiset kappaleet Käytännön ongelmien ratkaisu Tyydyttävä (T1) Hyvä (H2) Kiitettävä (K3) Osaa piirtää, havainnollistaa ja laskea kaksi- ja kolmeulotteisia kappaleita. Osaa autettuna ratkaista käytännön ongelmia yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. Osaa sujuvasti piirtää, havainnollistaa ja laskea kaksi- ja kolmeulotteisia kappaleita. Osaa lähes itsenäisesti ratkaista käytännön ongelmia yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. Osaa itsenäisesti ja sujuvasti piirtää, havainnollistaa ja laskea kaksi- ja kolmeulotteisia kappaleita. Osaa itsenäisesti ja sujuvasti ratkaista käytännön ongelmia yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. 9 FYSIIKKA JA KEMIA VALINNAINEN, 1 OV omaksuu fysiikan merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan kannalta sekä parantaa valmiuksiaan osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. teknologia ja ihminen teknologia ja talous teknologia arkipäivässä teknologian riskit ja hyödyt

13 Fysiikka ja ihminen Tyydyttävä (T1) Hyvä (H2) Kiitettävä (K3) Tietää keskeisimpiä asioita fysiikan merkityksestä yksilön ja ihmiskunnan kannalta. Fysiikka ja ympäristö Omaa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun (esim. tietää mitä on energia ja missä on energiaa). Tietää fysiikan merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Omaa hyvät valmiudet osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun (esim. tietää mitä on energia, missä on energiaa ja miksi energia on tärkeä). Tietää fysiikan merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Osaa tarkastella ihmistä fysiikan tietojen soveltajana myös historiallisesta perspektiivistä. Omaa erinomaiset valmiudet osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon (esim. tietää energiakäsitteen laajaalaisesti) YMPÄRISTÖTIETO, 1 OV noudattaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia työ- ja toimintatapoja niin, että ne tukevat ammattitaidon saavuttamista ja täydentävät ammattitaitoa toimii energiaa säästävästi ehkäisee jätteiden syntyä ja lajittelee jätteitä tarkoituksenmukaisesti sekä hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren sekä kierrätyksen periaatteet työskentelee ympäristöriskit minimoiden sekä toimii kulttuuriperintöä vaalien. Arvioinnin kohde Maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tärkeimpien ympäristöongelmien ja niihin esitettyjen ratkaisukeinojen tunteminen sekä kestävän kehityksen ja vastuullisten toimintatapojen mukainen toiminta Ammattitaidon kannalta keskeisen jätehuollon hallinta ja jätteiden synnyn ehkäiseminen sekä kierrätyksen periaatteet Arviointikriteerit tuntee kestävän kehityksen perusperiaatteet työssään. osaa ehkäistä jätteiden syntyä sekä lajitella ja kierrättää syntyvän jätteen ohjatusti tavanomaisissa työtehtävissä. tuntee kestävän kehityksen haasteita sekä tapoja, joilla voi työssään pyrkiä osaltaan toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. osaa ehkäistä jätteiden syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätteet ohjeiden mukaan. tietää perusasiat aineen kierrosta ja energian virrasta maapallolla tuntee kestävän kehityksen haasteita ja niihin esitettyjä ratkaisuja sekä osaa työssään toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. osaa ehkäistä jätteiden syntyä tuotteiden ja pakkausten suunnittelussa ja hankinnoissa sekä lajittelee ja kierrättää jätteet itsenäisesti.

14 13 Kulttuuriperinnön vaaliminen ammattitaitoa täydentävällä tavalla Ekotehokkaiden työmenetelmien ja -materiaalien valinta sekä ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren tunnistaminen Ympäristölainsäädännön noudattaminen ja ympäristölaatujärjestelmien mukainen toiminta Ammattitaidon saavuttamisen kannalta keskeisen ympäristötiedon lähteiden hankinta ja niiden hyödyntäminen tunnistaa ohjattuna kulttuuriperinnön perusteet ja merkityksen. ohjattuna valitsee ekotehokkuutta edistäviä välineitä ja materiaaleja. toimii opastettuna ammatissaan keskeisten ympäristömääräysten mukaisesti. toimii ohjattuna ympäristölaatujärjestel mien mukaisesti ammatissaan. etsii ohjattuna eri lähteistä ympäristötietoa työssään hyödyttävään muotoon. osaa vaalia kulttuuriperintöä ammatissaan. tekee ekotehokkuutta edistäviä työvälineiden ja -menetelmien valintoja. toimii ammatissaan ympäristömääräysten mukaisesti. toimii ympäristölaatujärjestel mien mukaisesti ammatissaan. luokittelee, vertailee ja jäsentää hankkimaansa ympäristötietoa sekä muokkaa sitä työssään hyödyttävään muotoon. osallistuu aktiivisesti lähiympäristönsä kulttuuriperinnön vaalimiseen ja edistää sitä ammatissaan. tekee ekotehokkuutta edistäviä työvälineiden ja -menetelmien valintoja sekä tunnistaa niiden vaikutuksen elinkaareen. toimii ammatissaan ympäristömääräysten mukaisesti ja ennakoi tulevia muutoksia. osallistuu aktiivisesti työpaikkansa ympäristölaatujärjes telmän rakentamiseen ja/tai kehittämiseen. luokittelee, vertailee ja jäsentää hankkimaansa ympäristötietoa sekä muokkaa sitä itsenäisesti ja soveltaa sitä työssään. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 3. Ammattietiikka, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja -tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Ympäristöekologia (BI3) korvaa 1 opintoviikon laajuisen osan Ympäristötiedon opinnoista ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 11 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, 1 OV käyttää alansa työtehtävissä tarvittavia tietoteknisiä välineitä ja järjestelmiä tiedon hankintaan, käsittelyyn, muokkaukseen, tallentamiseen ja esittämiseen ottaa käyttöön ja soveltaa uusia tietoteknisiä lisälaitteita, toimintoja ja ohjelmia (tarvittaessa käyttötuen avustuksella) käyttää työssään tehokkaita työskentelytapoja ja -menetelmiä, kuten kymmensormijärjestelmää ja eri hiirenkäyttötekniikoita käyttää käyttöjärjestelmäohjelmia sekä soveltaa työvälineohjelmia, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, sähköposti-, esitysgrafiikka- ja kalenteriohjelmia alallaan tarvittavan tiedon tuottamiseen, muokkaamiseen ja esittämiseen käsittelee alallaan käytettyjen sovellusohjelmistojen tuottamia tiedostoja ja hankkii ammattitehtävissä tarvittavaa tietoa erilaisten verkkohakupalveluiden ja -sovellusten avulla käyttää verkkoviestintämenetelmiä ja -sovelluksia tiedon lähettämiseen ja jakamiseen

15 14 toimii tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti käyttää työssään ergonomisesti oikeita työasentoja. Arvioinnin kohde Tiedonhankinta ja käsittely Tiedonkäsittely ja muokkaus Tietojen lähettäminen ja jakaminen soveltaa tapaus- ja tilannekohtaisesti ammattialaan liittyviä verkkohakupalveluita ja käyttää niitä aktiivisesti sekä arvioi niiden tietojen luotettavuutta ja soveltuvuutta. käyttää soveltaen työvälineohjelmia tiedon tuottamiseen ja muokkaamiseen ammattialan eri tilanteiden ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. käyttää soveltaen verkkoviestinnän mahdollisuuksia ammattialan eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan sekä ottaa huomioon näiden käytössä vastuu- ja tietoturvanäkökulmat. ennakoi ja ottaa huomioon tietosuojaja tietoturvariskit sekä kehittää työympäristöään ja toimintatapojaan tietoturva-, tietosuoja- ja ergonomiatavoitteiden pohjalta. Tekijänoikeuksien, tietoturvan, tietosuojan ja ergonomian noudattaminen Arviointikriteerit hakee, tallentaa ja kopioi työtehtävissä tarvittavia tiedostoja sekä hakee työtehtävissä tarvittavaa tietoa verkkopalveluista. käyttää työvälineohjelmia, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, sähköposti-, esitysgrafiikka- ja kalenteriohjelmia, työtehtävien hoidossa. käyttää verkkoviestintämenetelmiä työtehtävien hoidossa. toimii tekijänoikeus-, tietoturva-, tietosuoja- ja ergonomiaohjeiden ja säädösten mukaisesti. osaa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti käsitellä ammatissa tarvittavia tiedostoja sekä verkkohakupalveluita. käyttää sujuvasti työvälineohjelmia ammattiin liittyvän tiedon tuottamiseen ja muokkaamiseen. käyttää sujuvasti eri verkkoviestintämenetelmiä ammattiin liittyvän tiedon lähettämiseen ja jakamiseen. käyttää työssään ergonomisesti suositeltavia toimintatapoja. ottaa huomioon tiedostojen käsittelyssä tekniset rajoitteet ja mahdollisuudet Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka korvaisi ammatillisen peruskoulutuksen Tieto- ja viestintätekniikan -opinnot.

16 15 12 ETIIKKA, 1 OV pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämässään, ihmisten välisissä suhteissa ja työssä perustelee valintojaan ja osaa arvioida niiden vaikutuksia ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta osoittaa toiminnassaan rehellisyyttä ja vastuullisuutta, kunnioittaa toisia ihmisiä sekä käyttäytyy työssään ja ihmissuhteissaan hyvien tapojen mukaisesti pohtii omaan elämään, ihmissuhteisiin, yhteiskuntaan, ympäristöön ja työelämään liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ongelmia osaa ratkaista sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa oman alansa työelämän arvo- ja normiristiriitoja eettisesti hyväksyttävällä tavalla toimii eettisesti erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa omaa valmiuksia osallistua oman alansa arvopohjan ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittämiseen hankkii tietoa oman alansa ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta ja ymmärtää sekä käyttää sitä työnsä ammatillisena voimavarana havaitsee ja tunnistaa alansa eettisiä ongelmatilanteita, käsittelee niitä ja esittää niistä perusteltuja näkemyksiä Arvioinnin kohde Eettisten kysymysten pohdinta Eettinen toiminta Tiedon hakeminen ja eettisen tietoperustan käyttäminen työssä Arviointikriteerit keskustelee ohjattuna omaan elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa liittyvistä arvoista sekä eettisistä ja katsomuksellisista kysymyksistä. toimii hyvien tapojen mukaisesti ja vastuullisesti työssään ja sen ongelmatilanteissa, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tilanteissa. hakee ohjattuna tietoa oman alansa eettisistä kysymyksistä ja hyödyntää tietoperustaa tutuissa tilanteissa. keskustelee eettisistä, katsomuksellisista sekä omaan elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa liittyvistä kysymyksistä ja arvoista. toimii vastuullisesti ja eettisesti työnsä ja työelämän ristiriita- ja kriisitilanteissa. hankkii tietoa oman alansa ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta ja hyödyntää sitä omassa elämässään ja työssään. pohtii arvojen, normien ja erilaisten katsomusten merkitystä omassa elämässään, ihmisten välisissä suhteissa, työelämässä ja yhteiskunnassa. toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja eettisesti työnsä ja työelämän erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa ja osaa perustella toimintansa. hankkii aktiivisesti tietoa oman alan ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta ja hyödyntää siitä työnsä ammatillisena voimavarana. perustelee valintojaan ja haluaa osallistua oman alansa arvopohjan ja eettisten periaatteiden kehittämiseen.

17 16 Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä osaa ohjattuna havaita ammattinsa eettisiä ongelmatilanteita ja ratkaisee yhdessä yhteisönsä jäsenten kanssa työhönsä liittyviä arvo- ja normiristiriitoja eettisesti. tunnistaa ammattinsa eettisiä ongelmatilanteita ja hakee niihin ratkaisua yhdessä muiden kanssa sekä arvioi ratkaisun vaikutuksia keskeisten osapuolten näkökulmista. tunnistaa itsenäisesti työelämän ja oman alansa eettisiä ongelmatilanteita, osaa ratkaista niitä eettisesti ja arvioida niiden vaikutuksia ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 3. Ammattietiikka, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja -tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) ja jokin seuraavista kokonaisuuksista a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) ja Ihmisen elämä ja etiikka (UE3), tai b) Ortodoksinen maailma (UO1), Uskonoppi ja etiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3) tai c) Hyvä elämä (ET1), Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö (ET3) korvaavat Etiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 13 KULTTUURIEN TUNTEMUS, 1 OV ottaa huomioon kohdatessaan ihmisiä heidän kulttuuritaustansa käyttäytymiseen ja pukeutumiseen liittyvät asiat naisten ja miesten erilaiset roolit tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä ja käyttäytyy asiallisesti esim. asiakaspalvelussa esittelee maansa kulttuuripiirteitä ja alansa työtapoja toisten kulttuurien edustajille pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista vertailee maansa ja Euroopan keskeisiä kulttuurivirtauksia Arvioinnin kohde Tavallisimpien kulttuuripiirteiden huomioon ottaminen Käyttäytyminen ja pukeutuminen eri tilanteissa sekä erilaisten ihmisten kohtaaminen Oman alan erikoispiirteiden huomioon ottaminen Arviointikriteerit tunnistaa muiden kulttuurien yleisiä piirteitä. tunnistaa kulttuurisia eroja ihmisten päivittäisessä toiminnassa Suomessa ja muualla. tunnistaa oman alan palvelujen ja tuotteiden piirteitä eri maissa. tunnistaa kulttuurisia eroja muiden toiminnassa. toimii kulttuurieroista huolimatta yhdessä muiden kanssa. vertailee oman kulttuurin piirteitä muiden vastaaviin. ottaa huomioon kohdatessaan ihmisiä heidän kulttuuritaustansa. kohtaa myös ulkomaalaiset työtoverit, asiakkaat ja vieraat ilman kulttuurikonflikteja. ottaa toiminnassaan huomioon eri kulttuureista olevat piirteet.

18 17 Organisaatioympäristön ja tehtävän mukaan käyttäytyminen Maahanmuuttajien ja muiden vähemmistökulttuurien keskeisen kulttuurihistorian ja nykytilanteen huomioon ottaminen Kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen hyödyntäminen tunnistaa keskeisiä asioita työstään. etsii tietoa maahanmuuttajien ja muiden vähemmistökulttuurien taustasta. käyttää hankkimaansa kielitaitoa tutuissa tilanteissa. kertoo ulkomaalaisille vieraille keskeisiä asioita Suomesta ja työstään. ottaa työskennellessään huomioon muut etnisestä taustasta, kielestä, vammaisuudesta tai iästä riippumatta. käyttää hankkimaansa kielitaitoa toimiessaan kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa. kehittää omaa organisaatiotaan muilta saadun kokemusten pohjalta. ottaa suunnitellessaan työtä ja työskennellessään huomioon muut etnisestä taustasta, kielestä, vammaisuudesta tai iästä riippumatta. toimii kansainvälisissä yhteyksissä kielitaitoaan hyödyntäen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka korvaisi ammatillisen peruskoulutuksen Kulttuurien tuntemuksen opinnot. 14 PSYKOLOGIA, 1 OV havainnoi ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja tämän toimintaan vaikuttavia tekijöitä tunnistaa, tiedostaa ja käsittelee psyykkisiä ilmiöitä psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla soveltaa psykologista tietoa työssään soveltaa oppimisen psykologiaa omaan opiskeluunsa osaa havainnoida ja ajatella kriittisesti osaa havainnoida tunteiden vaikutusta vuorovaikutus- sekä erilaisissa ryhmätilanteissa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen ja sosiaalipsykologisen tiedon avulla osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi selviytyy työhönsä liittyvistä asiakaspalvelu- ja ryhmätyötilanteista Arvioinnin kohde Psykologian käsitteiden tuntemus ja ihmisen toiminnan selittäminen ja ymmärtäminen Arviointikriteerit tuntee psykologian keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden yhteyden ihmisen toimintaan. käyttää psykologista tietoa ihmisten toiminnan selittämisessä tavallisissa arki- ja työelämän tilanteissa. pystyy soveltamaan kognitiivisen psykologian ja persoonallisuuspsykologian tietoa tavallisiin työelämän tilanteisiin ja selittämään niiden avulla sekä omaa että muiden ihmisten toimintaa.

19 18 Ihmisen psyykkisen kehityksen tunteminen Oppiminen ja itsetuntemus Motivaation, tunteiden ja sitoutumisen vaikutuksen ymmärtäminen sekä omiin ja toisten työsuorituksiin tuntee yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä. tuntee oppimistapahtumaan vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. ottaa huomioon motivaation, tunteiden ja sitoutumisen merkityksen omaan suoriutumiseensa. ymmärtää psyykkisen kehityksen perustana olevien tekijöiden välisiä yhteyksiä eri elämänvaiheissa ja eri-ikäisinä. arvioi ohjattuna omaa oppimistaan tukeutuen psykologiseen tietoon. toimii erilaisten ihmisten kanssa työja opiskeluyhteisössään ja ymmärtää motivaation ja sitoutumisen vaikutuksen työsuorituksiin. ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa. ymmärtää oppimista psykologisen tiedon perusteella ja soveltaa sitä omaan opiskeluunsa. soveltaa psykologian perustietoa ihmisen ajattelusta, havainnoimisesta, persoonallisuuden piirteistä, tunteista ja muista käyttäytymistä säätelevistä mekanismeista. Psyykkisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen edistää ohjatusti psyykkistä työ- ja toimintakykyään. ymmärtää työhön sitoutumisen ja ryhmään samastumisen vaikutuksia työsuorituksiin ja työssä viihtymiseen. tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja ja vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin myönteisellä tavalla. käyttää psykologian tietoa itsetuntemuksensa ja minäkuvansa parantamiseen. tiedostaa omia ja toisten tunteita sekä hallitsee työelämässä tunteitaan ja asenteitaan tilanteen vaatimalla tavalla. tiedostaa omaan jaksamiseensa ja stressinhallintaan vaikuttavia psyykkisiä tekijöitä sekä osaa vaikuttaa niihin jaksamistaan edistävästi. Toimiminen työpaikan ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteis sa Sosiaalipsykologisen tiedon yhteiskunnallisuuden tunteminen soveltaa psykologian keskeisintä tietoa toimiessaan työpaikan tavanomaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteis sa. tuntee sosiaalipsykologian keskeisiä käsitteitä. ymmärtää mielenterveyden määrittelyn moniulotteisuuden. tietää sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkityksen ihmisen psyykkisessä toiminnassa sekä tunnistaa erilaisia johtamistapoja ja niiden vaikutusta työkulttuuriin. ymmärtää roolien, normien ja ryhmädynamiikan vaikutuksen yhteiskunnan eri ryhmissä. osaa tarvittaessa hakea apua omiin tai lähipiirinsä mielenterveysongelmiin. toimii työpaikan eri rooleissa yhteistyökykyisesti sekä ymmärtää johtajuuden merkityksen. ymmärtää sosiaalipsykologisen tiedon avulla erilaisista yhteiskunnallisista oloista ja kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten toimintaa.

20 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Osaamisen tunnistamisessa lukion kurssi Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) korvaa yhden opintoviikon laajuisen osan ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) Psykologian opinnoista. Jos opiskelija on suorittanut edellisen lisäksi Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2), Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5), ne korvaavat Psykologian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) YRITYSTOIMINTA, 1 OV tuntee yrityksen perustamisen vaiheet ja erilaiset yritysmuodot kehittää liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan yritystoiminnaksi tekee liiketoimintasuunnitelman ja/tai esitteen kuvitteellisesta yrityksestään ymmärtää yritystoiminnan tuloksellisen toiminnan periaatteita sekä yritystoiminnan vaikutuksen työllisyydelle ja yhteiskunnan kehittymiselle Liikeidean kehittäminen tai oman osaamisen tuotteistaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tiedonhaku ja -tuottaminen kehittää opastettuna ryhmän mukana liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan. selvittää opastettuna yritystoimintaan liittyviä keskeisiä asioita. tekee suunnitteluun liittyvät tehtävät, keskustelee suunnitelmasta ja tekee sovitut muutokset. hakee tarvittavaa tietoa ja tekee annetut tehtävät. kehittää ryhmän jäsenenä liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan. selvittää yhteistyössä yritystoimintaansa liittyviä keskeisiä asioita. tekee aktiivisesti suunnitteluun liittyvät tehtävät, esittelee suunnitelman ja muokkaa sitä palautteen perusteella. hakee tarvitsemaansa tietoa ja tekee aktiivisesti annetut tehtävät. kehittää omaaloitteisesti liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan hyödyntäen hankkimiaan tietoja. selvittää aktiivisesti yritystoimintaan liittyviä keskeisiä asioita ja hyödyntää niitä. tekee oma-aloitteisesti ja aktiivisesti suunnitteluun liittyvät tehtävät, esittelee suunnitelman ja kehittää sitä palautteen perusteella. hakee ja hyödyntää monipuolisesti tarvitsemaansa tietoa ja tekee itsenäisesti aiheeseen liittyvät tehtävät. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 6. Kestävä kehitys, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka korvaisi ammatillisessa peruskoulutuksessa Yritystoiminnan opinnot.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot