AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ"

Transkriptio

1 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 ÄIDINKIELI VALINNAINEN, 1-2 OV PELTOLAN ALIBI - LEHDEN TOIMITTAMINEN, 1 OV SUORAA HUUTOA? PUHEESTA OMAAN ILMAISUUN, 1 OV LIIKUNTA VALINNAINEN, 1-2 OV LIIKUNTAA MONIPUOLISESTI, 1 OV LIHASKUNTOHARJOITTELU, 1 OV TERVEYSTIETO VALINNAINEN, 1 OV RUOTSI VALINNAINEN, 1 OV ENGLANTI VALINNAINEN, 1 OV YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO VALINNAINEN, 1 OV TAIDE JA KULTTUURI VALINNAINEN, 1-2 OV NUORISOMUSIIKKI, 1 OV ELOKUVAKURSSI, 1 OV MATEMATIIKKA VALINNAINEN, 1-2 OV ARJEN MATEMATIIKKA, 1 OV D JA 3D -MATEMATIIKKA, 1 OV FYSIIKKA JA KEMIA VALINNAINEN, 1 OV YMPÄRISTÖTIETO, 1 OV TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, 1 OV ETIIKKA, 1 OV KULTTUURIEN TUNTEMUS, 1 OV PSYKOLOGIA, 1 OV YRITYSTOIMINTA, 1 OV... 19

3 2 1 ÄIDINKIELI VALINNAINEN, 1-2 OV 1.1 Peltolan alibi - Lehden toimittaminen, 1 ov Opintojakson aikana perehdytään lehden tekoon tekemällä ja toimittamalla yhdessä ryhmätyönä oma lehti. tutustuu ja osallistuu lehden tekemiseen ja toimitustyöhön oppii kirjoittamaan erilaisia julkaistavia tekstejä oppii tuottamaan lehteen kuva- ja / tai videomateriaalia oppii ryhmätyötaitoja Keskeinen sisältö: yhteisen lehden toteuttaminen erilaisten julkaistavien tekstien kirjoittaminen, erilaiset tekstilajit ja niiden keskeiset piirteet ryhmätyötaidot Peltolan alibi - Lehden toimittaminen osallistuu lehden tekemiseen ja on läsnä opetuksessa. osallistuu lehden toimittamiseen aktiivisesti ja osoittaa sitoutuneisuutta ryhmässä työskentelyyn ja yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. osallistuu lehden toimittamiseen omaaloitteisesti ja innostuneesti. osoittaa monipuolista omatoimisuutta ja hyvää sitoutuneisuutta ryhmän työskentelyyn ja kykenee itsenäiseen vastuunottoon. edistää yhteisen tavoitteen aikaansaamista. 1.2 Suoraa huutoa? Puheesta omaan ilmaisuun, 1 ov Opintojakson aikana opiskellaan puhetekniikkaa, itseilmaisua ja esiintymistä monipuolisesti toiminnallisten harjoitusten avulla. Ryhmä voi halutessaan valmistaa lyhyen teatteriesityksen. Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee puhetekniikan ja ilmaisutaidon perusteita vahvistaa omaa esiintymisrohkeuttaan ja -valmiuttaan oppii ryhmätyötaitoja Keskeinen sisältö: esiintymis- ja ilmaisutaitoharjoitukset pienet näytelmät esim. musiikkivideoiden pohjalta ryhmän oman esityksen valmistaminen (esim. SakuStars-kisoihin)

4 3 Suoraa huutoa? Puheesta omaan ilmaisuun osallistuu opetukseen ja tekee annetut harjoitustyöt. osallistuu opetukseen aktiivisesti ja osoittaa sitoutuneisuutta ryhmässä työskentelyyn ja yhteisen tavoitteen toteuttamiseen. osallistuu opetukseen aktiivisesti ja osoittaa monipuolista omatoimisuutta ja innostuneisuutta annettujen tehtävien ja harjoitusten tekemisessä. Hän edistää sitoutuneesti yhteisen tavoitteen aikaansaamista. 2 LIIKUNTA VALINNAINEN, 1-2 OV 2.1 Liikuntaa monipuolisesti, 1 ov Edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ymmärtäen liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle Pitää yllä fyysistä toimintakykyään liikunnan avulla Liikkuu ja toimii vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä Keskeinen sisältö: Monipuolista ja tehokasta liikuntaa pallo-, maila- ja viitepelit sisältö suunnitellaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa Mahdollisuus kehonkoostumusmittaukseen Opiskelu- ja työskentelymuodot Oppilaitoksen liikuntatiloissa tapahtuva lähiopiskelu ja -opetus Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely Tutustuminen erilaisiin lähialueen tarjoamiin liikuntapaikkoihin mahdollisuuksien mukaan Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus Opettajan aktiivista ohjaamista tehokkaan liikkumisen edistämisessä Tekemällä ja kokeilemalla oppimista Erilaisten sovellettujen pelien käyttö Sovelletut säännöt erilaisissa pallo- ja mailapeleissä Toimijat Opettaja toimii aktiivisena toiminnan ohjaajana ja neuvojana osallistuu aktiivisesti tunnin aiheeseen annettujen ohjeiden mukaan lla tulee olla asianmukaiset liikuntavarusteet. Kestävä kehitys Liikuntavälineiden ja -tilojen oikeanlainen ja asianmukainen käyttö välttäen liikuntatilojen ja - välineiden rikkoutumista Reilun pelin -periaatteiden noudattaminen liikuntatilanteissa

5 4 Tieto- ja viestintätekniikka Tiedotus: wilma järjestelmän kautta Oppimateriaali Erilaiset liikuntavälineet Sykemittarit Kehonkoostumusmittari Oppisen arviointi on jatkuvaa, johon osallistuvat opettaja ja opiskelija Osaaminen arvioidaan suullisesti ja kirjallisesti Tutkinnon osa arvioidaan opetussuunnitelman arviointikohteiden ja -kriteerien mukaisesti asteikolla 0-3 Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja Fyysisen, psyykkisen ymmärtää ohjattuna ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen fyysiselle, psyykkiselle liikunnan merkityksen ja edistäminen ja sosiaaliselle liikunnan avulla hyvinvoinnille Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden sekä toimintakyvyn huomioon ottaminen osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. käyttää liikunnan käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia harrastamiseen perustaitoja tarvittavia perustaitoja ja monipuolisesti liikunnan lajitaitoja monipuolisesti ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) tai Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 2.2 Lihaskuntoharjoittelu, 1 ov pitää yllä fyysistä toimintakykyään oppii lihaskunto- ja lihashuoltoharjoittelun pääperiaatteet ja merkityksen sekä kuntosalietiketin ohjautuu omatoimiseen harjoitteluun Keskeinen sisältö: kestovoima-, massa/voima-, sekä maksimivoimaharjoittelu verryttely ja venyttely oman harjoitusohjelman laatiminen kehokoostumusmittaus

6 5 Opiskelu- ja työskentelymuodot Oppilaitoksen liikuntatiloissa tapahtuva lähiopiskelu ja -opetus Itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva työskentely Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus Opettajan aktiivista ohjaamista tehokkaan liikkumisen edistämisessä Tekemällä ja kokeilemalla oppimista Yksilölliset lihaskuntoharjoitteet taito- ja kuntotason mukaan Toimijat Opettaja toimii aktiivisena toiminnan ohjaajana ja neuvojana Oppilas osallistuu aktiivisesti tunnin aiheeseen annettujen ohjeiden mukaan lla tulee olla asianmukaiset liikuntavarusteet. Kestävä kehitys Liikuntavälineiden ja -tilojen oikeanlainen ja asianmukainen käyttö välttäen liikuntatilojen ja - välineiden rikkoutumista. Tieto- ja viestintätekniikka Tiedotus: Wilma-järjestelmän kautta kehonkoostumusmittari Oppimateriaali Erilaiset kuntosalilaitteet Lihaskuntoharjoitteluun liittyvät liikuntavälineet (kahvakuulat, kepit, kuntopallot, fitballit, bosut) Kehonkoostumusmittari Kurssimateriaali Oppisen arviointi on jatkuvaa, johon osallistuvat opettaja ja opiskelija Osaaminen arvioidaan suullisesti ja kirjallisesti Tutkinnon osa arvioidaan opetussuunnitelman arviointikohteiden ja -kriteerien mukaisesti asteikolla 0-3 Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden sekä toimintakyvyn huomioon ottaminen pitää ohjattuna yllä fyysistä toimintakykyään. osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan. noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. laatii henkilökohtaisen harjoitusohjelman. pitää yllä fyysistä toimintakykyään. osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti. toimii liikuntatilanteissa turvallisesti ja itsenäisesti. noudattaa laatimaansa harjoitusohjelmaa. seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään. osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen toiminnan sujuvuutta. edistää toiminnallaan turvallisuutta. noudattaa ja osaa arvioida harjoitusohjelmansa toteutumista. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Liikuntaa yhdessä ja erikseen (LI2) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

7 6 3 TERVEYSTIETO VALINNAINEN, 1 OV liikkuu toiminta- ja työkykyä ylläpitävällä ja edistävällä tavalla ymmärtää liikunnan, ravinnon, unen/levon merkityksen terveydelle ja huomioi niitä toiminnoissaan Keskeinen sisältö: erilaiset fyysistä kuntoa edistävät liikuntamuodot fyysisen kunnon testit teemoja liikunnan, ravinnon, unen ja levon vaikutuksista terveyteen yksilöllisen kunto-ohjelman laatiminen, toteuttaminen ja seuranta Sisältö täydentää TYKY-passin osiot Työkykyä edistävä liikunta ja Terveysosaaminen. Hyväksytty/Hylätty. aktiivinen osallistuminen annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen 4 RUOTSI VALINNAINEN, 1 OV selviytyy oman alansa työtehtävistä ja vuorovaikutustilanteista ruotsin kielellä o tärkeimmät työvälineet, laitteet, materiaalit ja menetelmät o työtehtävistä kertominen o mahdolliset asiakaspalvelutilanteet ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa Suomessa tutustuminen suomenruotsalaiseen elämään ryhmätöiden ja nettitehtävien avulla Tiedon hankinta Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteet Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu hakee tietoa ohjattuna ja hakee tietoa itsenäisesti. hakee tietoa monipuolisesti sanakirjojen avulla. ja itsenäisesti. ymmärtää yksinkertaisia ymmärtää tavanomaisia ymmärtää monenlaisia työhönsä liittyviä työhönsä liittyviä työhönsä liittyviä viestejä viestejä ja kertoo viestejä ja osaa toimia ja selviytyy alansa vuorovaikutustilanteissa. muutamalla sanalla niiden mukaan. työstään. on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä. osallistuu opetustilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan. ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia. osallistuu opetustilanteisiin aktiivisesti. ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa. osallistuu opetustilanteisiin aktiivisesti edistäen omaa kielitaitoaan ja ryhmän opiskelua. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa jokin muu lukion kurssi kuin RUA1 tai RUB1 korvaa Ruotsi 2 -opinnot.

8 7 5 ENGLANTI VALINNAINEN, 1 OV syventää työelämässä tarvittavaa kielitaitoaan o hallitsee työelämän sanastoa ja tutustuu työnhakuun esim. kirjoittamalla ansioluettelon englanniksi o selviytyy työelämän vuorovaikutustilanteista englannin kielellä o harjoittelee esim. työpaikan/oman alan/laitteen esittelemistä ja omista työtehtävistä kertomista osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä Tiedonhankinta Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteet Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenopiskelu hakee tietoa ohjattuna ja sanakirjojen avulla. ymmärtää lyhyitä ja yksinkertaisia oman työhönsä liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan. kertoo lyhyesti työtehtävistään tutuissa työtilanteissa. on tietoinen opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä. osallistuu opetustilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan. hakee tietoa itsenäisesti ja muokkaa sitä ohjeiden mukaan. ymmärtää tavanomaisimpia työhönsä liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan. kertoo laajemmin työtehtävistään. ymmärtää opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksen. osallistuu opetustilanteisiin aktiivisesti. hakee tietoa monipuolisesti ja itsenäisesti sekä yhdistää sitä aiemmin oppimaansa. ymmärtää monenlaisia työhönsä liittyviä suullisia ja kirjallisia viestejä ja osaa toimia niiden mukaan. kertoo monipuolisesti työtehtävistään ja kysyy tarvittaessa lisätietoja. soveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan. osallistuu opetustilanteisiin aktiivisesti edistäen omaa kielitaitoaan ja ryhmän opiskelua. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen jokin kursseista 3-8 korvaa Englanti 3- opinnot. 6 YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO VALINNAINEN, 1 OV oppii hoitamaan raha-asioitaan järkevästi ja ymmärtää oman rahankäyttönsä vaikutuksia osaa vertailla erilaisia asumisen muotoja ja arvioida niiden soveltuvuutta erilaisiin elämäntilanteisiin ymmärtää perheen ja kotitalouden merkityksen itsensä ja yhteiskunnan kannalta tunnistaa erilaisia tapoja hankkia toimeentulonsa, sekä ymmärtää oman aktiivisuuden merkityksen työllistymisessään

9 8 Perheen ja kotitalouden merkityksen arviointi tunnistaa erilaisia perhemuotoja ja perheen tai kotitalouden tehtäviä. tuntee perhemuodot ja perheen sekä kotitalouden merkityksen. tuntee monipuolisesti perhemuodot ja niiden merkityksen eri näkökulmista. Oman talouden hoitaminen sekä asuminen Itsensä työllistäminen ja toimeentulonsa hankkiminen hankkii ohjattuna asumiseen ja rahaasioiden hoitoon liittyvää tietoa ja ymmärtää rahankäytön vaikutuksia. tuntee erilaisia toimeentulon hankkimisen tapoja ja tietää aktiivisuuden vaikutuksen itsensä työllistämiseen. hankkii tietoa asumiseen ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista ja tuntee rahankäyttöön liittyviä vaikutuksia ja vastuuta. tuntee erilaisia toimeentulon hankkimisen muotoja ja etsii itsensä työllistämisen tilaisuuksia. hankkii aktiivisesti asumiseen ja taloudenhoitoon liittyvää tietoa ja osaa vertailla ja arvioida rahankäytön vastuuta ja vaikutuksia eri näkökulmista. tuntee erilaisia itsensä työllistämisen tapoja ja toimeentulon hankkimisen muotoja, sekä hakee aktiivisesti työllistymisen mahdollisuuksia. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 7 TAIDE JA KULTTUURI VALINNAINEN, 1-2 OV 7.1 Nuorisomusiikki, 1 ov tutustuu nyky-/nuorisomusiikkiin ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin pohtii oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle tarkastelee musiikkia (sen merkityksiä ja viestejä; laulun sanat ja sävel, musiikkielokuvat) osana ihmisen elämää ja kulttuuria sekä nuorisokulttuurien muokkaajana ja vapaa-ajanvieton muotona tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana, kuuntelijana ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä sekä tutustuu mahdollisuuksien mukaan paikalliseen musiikkielämään ilmaisee musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita luovasti (esim. kuvallisesti) kehittää samalla itsetuntemusta, tunneälyä ja hyvinvointiaan Nyky- /nuorisomusiikkiin ja sen ajankohtaisiin ilmiöihin sekä Tekee ohjatusti musiikkiaiheisen esitelmän sekä tutustuu myös muiden Tekee musiikkiaiheisen esitelmän hyvin sekä tutustuu myös muiden Osoittaa erityistä motivoituneisuutta ja oma-aloitteisuutta tehdessään esitelmän

10 9 suomalaiseen musiikkiperinteeseen tutustuminen. Musiikin merkitysten tunteminen. Ilmaisee musiikin herättämiä ajatuksia ja tunteita luovasti, esim. kuvallisesti. Tavoitteena on samalla itsetuntemuksen, tunneälyn ja hyvinvoinnin tukeminen. sekä opettajan esittelemiin musiikin ilmiöihin. Tietää mitä merkityksiä musiikilla voi olla elämässä. Tarkastelee musiikillisia viestejä (laulun sanat ja sävel, musiikkielokuvat) ilmaisumuotona. Tietää erilaisia tunnesanoja ja niiden yhteyden erilaisiin musiikillisiin ja kuvallisiin ilmaisutapoihin. Ilmaisee esim. kuvallisesti erilaisia musiikin herättämiä tunteita ja ajatuksia. sekä opettajan esittelemiin musiikin ilmiöihin. Tuntee mitä merkityksiä musiikilla voi olla osana ihmisen elämää ja kulttuuria sekä nuorisokulttuurien muokkaajana ja vapaa-ajanvieton muotona. Osaa hyödyntää musiikkia monipuolisesti omassa elämässään. Tulkitsee musiikillisia viestejä (laulun sanat ja sävel, musiikkielokuvat) luovan ilmaisun näkökulmasta. Tunnistaa ja nimeää erilaisia musiikin herättämiä tunteita sekä ilmaisee niitä luovasti (esim. kuvallisesti). Osallistuu ja vaikuttaa positiivisesti ryhmän toimimiseen. sekä tutustuessaan muiden esittelemiin musiikin ilmiöihin. Tiedostaa ja hyödyntää musiikin monenlaiset merkitykset osana elämää ja kulttuuria sekä nuorisokulttuurien muokkaajana ja vapaa-ajanvieton muotona. Tarkastelee musiikin viestejä analysoiden (laulun sanat ja sävel, musiikkielokuvat) luovan ilmaisun näkökulmasta. Arvostaa muiden erilaisia näkemyksiä. Tunnistaa ja nimeää erilaisia musiikin herättämiä tunteita sekä löytää niille luovia ilmaisutapoja (esim. kuvallinen) ja pystyy kehittämää ilmaisuaan. Osoittaa arvostavansa muiden erilaista ilmaisua sekä edistää toiminnallaan positiivisen, rakentavan ja aktiivisen vuorovaikutuksen kehittymistä ryhmässä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. 7.2 Elokuvakurssi, 1 ov tutustuu elokuvaan ja sen tekemiseen, elokuvailmaisun perustekijöihin ja elokuvan historiaan oppii ymmärtämään elokuvan merkityksiä ja tulkitsemaan elokuvia kehittää itsetuntemusta, tunneälyä sekä kriittistä ajattelua Elokuvailmaisun perustekijöiden sekä elokuvan historian pääkohtien tunteminen Tutustuu elokuvailmaisun perustekijöihin ja elokuvahistorian pääkohtiin. Osoittaa kiinnostuneisuutta elokuvailmaisua ja elokuvahistoriaa kohtaan ja suorittaa niihin liittyvät tehtävät hyvin. Pystyy soveltamaan elokuvailmaisun perustietoutta elokuva-analysoinnin yhteydessä sekä suorittaa tehtävät kiitettävästi

11 10 Elokuvan merkitysten ymmärtäminen Elokuvien katsominen ja tulkitseminen Kriittisen ajattelun kehittäminen sekä muiden näkemysten arvostaminen Itsetuntemuksen, tunneälyn sekä oman ilmaisun kehittäminen Tutustuu elokuvan erilaisiin merkityksiin Käyttää elokuvia elämyksellisesti Ilmaisee elokuviin liittyviä ajatuksia ja mielipiteitä sekä harjoittelee erilaisten näkemysten arvostamista. Tietää erilaisia tunnesanoja ja ymmärtää niiden yhteyden elokuvailmaisuun. Ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan kuvakäsikirjoituksen, lyhytelokuvan tai muun kuvallisen ilmaisun avulla. Ymmärtää elokuvan erilaiset merkitykset. Osaa eritellä elokuvia. Harjoittelee kriittistä ajattelua elokuvaanalysoinnin yhteydessä sekä kuuntelee erilaisia näkemyksiä. Tunnistaa ja nimeää erilaisia elokuviin liittyviä tunteita ja ajatuksia sekä ilmaisee niitä kuvakäsikirjoituksen, lyhytelokuvan tai muun kuvallisen ilmaisun avulla. Osallistuu ja vaikuttaa positiivisesti ryhmän toimimiseen. motivoituneisuutta ja oma-aloitteisuutta osoittaen. Osoittaa tuntevansa elokuvan monet merkitykset. Osaa analysoida ja tulkita elokuvia. Osoittaa kriittistä ajattelua elokuvaanalysoinnin yhteydessä ja osoittaa arvostavansa myös muiden mielipiteitä. Tunnistaa ja nimeää erilaisia elokuviin liittyviä tunteita. Osoittaa erityistä aktiivisuutta ja omatoimisuutta ilmaistessaan elokuviin liittyviä ajatuksia ja tunteita kuvakäsikirjoituksen, lyhytelokuvan tai muun kuvallisen ilmaisun avulla. Edistää toiminnallaan positiivisen, rakentavan ja aktiivisen vuorovaikutuksen kehittymistä ryhmässä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. 8 MATEMATIIKKA VALINNAINEN, 1-2 OV 8.1 Arjen matematiikka, 1 ov tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä sekä lukujen välisiin yhteyksiin ja lainalaisuuksiin. Hän harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja omien eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa siten, että opiskelija oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä. Totutaan ilmaisemaan suureiden välisiä riippuvuuksia lausekkeiden avulla, muotoilemaan ongelmia yhtälöiksi, ratkaisemaan näitä graafisesti ja algebrallisesti sekä perehdytään ratkaisujen tutkimiseen ja arvioimiseen. Luvut ja laskutoimitukset Tyydyttävä (T1) Hyvä (H2) Kiitettävä (K3) Osaa rutiininomaisesti ratkaista jokapäiväiseen elämään liittyviä laskutoimituksia. Osaa sujuvasti ratkaista jokapäiväiseen elämään liittyviä laskutoimituksia. Osaa sujuvasti ratkaista ja soveltaa jokapäiväiseen elämään liittyviä laskutoimituksia.

12 Suureiden väliset riippuvuudet ja ongelmanratkaisu Tuloksien arviointi Osaa autettuna muotoilla ongelmia yhtälöiksi ja ilmaista suureiden välisiä riippuvuuksia. Osaa arvioida tuloksien suuruusluokkaa ja autettuna tulosten oikeellisuutta ja luotettavuutta. Osaa lähes itsenäisesti muotoilla ongelmia yhtälöiksi ja ilmaista suureiden välisiä riippuvuuksia. Osaa lähes itsenäisesti arvioida tuloksien suuruusluokkaa, oikeellisuutta ja luotettavuutta. 11 Osaa itsenäisesti ja sujuvasti muotoilla ongelmia yhtälöiksi ja ilmaista suureiden välisiä riippuvuuksia. Osaa itsenäisesti arvioida tuloksien suuruusluokkaa, tarkkuutta, oikeellisuutta ja luotettavuutta D ja 3D -matematiikka, 1 ov oppii hahmottamaan kaksi- ja kolmiulotteista tilaa sekä piirtämään tasokuvioita ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvia. Hän perehtyy näiden ominaisuuksiin sekä laskennallisiin menetelmiin ja tietokoneella havainnollistamiseen. harjoittelee käytännön ongelmien ratkaisemista, yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. Kaksi- ja kolmiulotteiset kappaleet Käytännön ongelmien ratkaisu Tyydyttävä (T1) Hyvä (H2) Kiitettävä (K3) Osaa piirtää, havainnollistaa ja laskea kaksi- ja kolmeulotteisia kappaleita. Osaa autettuna ratkaista käytännön ongelmia yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. Osaa sujuvasti piirtää, havainnollistaa ja laskea kaksi- ja kolmeulotteisia kappaleita. Osaa lähes itsenäisesti ratkaista käytännön ongelmia yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. Osaa itsenäisesti ja sujuvasti piirtää, havainnollistaa ja laskea kaksi- ja kolmeulotteisia kappaleita. Osaa itsenäisesti ja sujuvasti ratkaista käytännön ongelmia yhdenmuotoisuutta, trigonometriaa ja Pythagoraan lausetta hyväksi käyttäen. 9 FYSIIKKA JA KEMIA VALINNAINEN, 1 OV omaksuu fysiikan merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja koko ihmiskunnan kannalta sekä parantaa valmiuksiaan osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. teknologia ja ihminen teknologia ja talous teknologia arkipäivässä teknologian riskit ja hyödyt

13 Fysiikka ja ihminen Tyydyttävä (T1) Hyvä (H2) Kiitettävä (K3) Tietää keskeisimpiä asioita fysiikan merkityksestä yksilön ja ihmiskunnan kannalta. Fysiikka ja ympäristö Omaa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun (esim. tietää mitä on energia ja missä on energiaa). Tietää fysiikan merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Omaa hyvät valmiudet osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun (esim. tietää mitä on energia, missä on energiaa ja miksi energia on tärkeä). Tietää fysiikan merkityksen yksilön, yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Osaa tarkastella ihmistä fysiikan tietojen soveltajana myös historiallisesta perspektiivistä. Omaa erinomaiset valmiudet osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon (esim. tietää energiakäsitteen laajaalaisesti) YMPÄRISTÖTIETO, 1 OV noudattaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia työ- ja toimintatapoja niin, että ne tukevat ammattitaidon saavuttamista ja täydentävät ammattitaitoa toimii energiaa säästävästi ehkäisee jätteiden syntyä ja lajittelee jätteitä tarkoituksenmukaisesti sekä hallitsee ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren sekä kierrätyksen periaatteet työskentelee ympäristöriskit minimoiden sekä toimii kulttuuriperintöä vaalien. Arvioinnin kohde Maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tärkeimpien ympäristöongelmien ja niihin esitettyjen ratkaisukeinojen tunteminen sekä kestävän kehityksen ja vastuullisten toimintatapojen mukainen toiminta Ammattitaidon kannalta keskeisen jätehuollon hallinta ja jätteiden synnyn ehkäiseminen sekä kierrätyksen periaatteet Arviointikriteerit tuntee kestävän kehityksen perusperiaatteet työssään. osaa ehkäistä jätteiden syntyä sekä lajitella ja kierrättää syntyvän jätteen ohjatusti tavanomaisissa työtehtävissä. tuntee kestävän kehityksen haasteita sekä tapoja, joilla voi työssään pyrkiä osaltaan toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. osaa ehkäistä jätteiden syntyä sekä lajittelee ja kierrättää jätteet ohjeiden mukaan. tietää perusasiat aineen kierrosta ja energian virrasta maapallolla tuntee kestävän kehityksen haasteita ja niihin esitettyjä ratkaisuja sekä osaa työssään toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. osaa ehkäistä jätteiden syntyä tuotteiden ja pakkausten suunnittelussa ja hankinnoissa sekä lajittelee ja kierrättää jätteet itsenäisesti.

14 13 Kulttuuriperinnön vaaliminen ammattitaitoa täydentävällä tavalla Ekotehokkaiden työmenetelmien ja -materiaalien valinta sekä ammattitaidon kannalta keskeisten tuotteiden elinkaaren tunnistaminen Ympäristölainsäädännön noudattaminen ja ympäristölaatujärjestelmien mukainen toiminta Ammattitaidon saavuttamisen kannalta keskeisen ympäristötiedon lähteiden hankinta ja niiden hyödyntäminen tunnistaa ohjattuna kulttuuriperinnön perusteet ja merkityksen. ohjattuna valitsee ekotehokkuutta edistäviä välineitä ja materiaaleja. toimii opastettuna ammatissaan keskeisten ympäristömääräysten mukaisesti. toimii ohjattuna ympäristölaatujärjestel mien mukaisesti ammatissaan. etsii ohjattuna eri lähteistä ympäristötietoa työssään hyödyttävään muotoon. osaa vaalia kulttuuriperintöä ammatissaan. tekee ekotehokkuutta edistäviä työvälineiden ja -menetelmien valintoja. toimii ammatissaan ympäristömääräysten mukaisesti. toimii ympäristölaatujärjestel mien mukaisesti ammatissaan. luokittelee, vertailee ja jäsentää hankkimaansa ympäristötietoa sekä muokkaa sitä työssään hyödyttävään muotoon. osallistuu aktiivisesti lähiympäristönsä kulttuuriperinnön vaalimiseen ja edistää sitä ammatissaan. tekee ekotehokkuutta edistäviä työvälineiden ja -menetelmien valintoja sekä tunnistaa niiden vaikutuksen elinkaareen. toimii ammatissaan ympäristömääräysten mukaisesti ja ennakoi tulevia muutoksia. osallistuu aktiivisesti työpaikkansa ympäristölaatujärjes telmän rakentamiseen ja/tai kehittämiseen. luokittelee, vertailee ja jäsentää hankkimaansa ympäristötietoa sekä muokkaa sitä itsenäisesti ja soveltaa sitä työssään. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 3. Ammattietiikka, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja -tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Ympäristöekologia (BI3) korvaa 1 opintoviikon laajuisen osan Ympäristötiedon opinnoista ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 11 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, 1 OV käyttää alansa työtehtävissä tarvittavia tietoteknisiä välineitä ja järjestelmiä tiedon hankintaan, käsittelyyn, muokkaukseen, tallentamiseen ja esittämiseen ottaa käyttöön ja soveltaa uusia tietoteknisiä lisälaitteita, toimintoja ja ohjelmia (tarvittaessa käyttötuen avustuksella) käyttää työssään tehokkaita työskentelytapoja ja -menetelmiä, kuten kymmensormijärjestelmää ja eri hiirenkäyttötekniikoita käyttää käyttöjärjestelmäohjelmia sekä soveltaa työvälineohjelmia, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, sähköposti-, esitysgrafiikka- ja kalenteriohjelmia alallaan tarvittavan tiedon tuottamiseen, muokkaamiseen ja esittämiseen käsittelee alallaan käytettyjen sovellusohjelmistojen tuottamia tiedostoja ja hankkii ammattitehtävissä tarvittavaa tietoa erilaisten verkkohakupalveluiden ja -sovellusten avulla käyttää verkkoviestintämenetelmiä ja -sovelluksia tiedon lähettämiseen ja jakamiseen

15 14 toimii tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti käyttää työssään ergonomisesti oikeita työasentoja. Arvioinnin kohde Tiedonhankinta ja käsittely Tiedonkäsittely ja muokkaus Tietojen lähettäminen ja jakaminen soveltaa tapaus- ja tilannekohtaisesti ammattialaan liittyviä verkkohakupalveluita ja käyttää niitä aktiivisesti sekä arvioi niiden tietojen luotettavuutta ja soveltuvuutta. käyttää soveltaen työvälineohjelmia tiedon tuottamiseen ja muokkaamiseen ammattialan eri tilanteiden ja olosuhteiden vaatimalla tavalla. käyttää soveltaen verkkoviestinnän mahdollisuuksia ammattialan eri tilanteiden ja tarpeiden mukaan sekä ottaa huomioon näiden käytössä vastuu- ja tietoturvanäkökulmat. ennakoi ja ottaa huomioon tietosuojaja tietoturvariskit sekä kehittää työympäristöään ja toimintatapojaan tietoturva-, tietosuoja- ja ergonomiatavoitteiden pohjalta. Tekijänoikeuksien, tietoturvan, tietosuojan ja ergonomian noudattaminen Arviointikriteerit hakee, tallentaa ja kopioi työtehtävissä tarvittavia tiedostoja sekä hakee työtehtävissä tarvittavaa tietoa verkkopalveluista. käyttää työvälineohjelmia, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, sähköposti-, esitysgrafiikka- ja kalenteriohjelmia, työtehtävien hoidossa. käyttää verkkoviestintämenetelmiä työtehtävien hoidossa. toimii tekijänoikeus-, tietoturva-, tietosuoja- ja ergonomiaohjeiden ja säädösten mukaisesti. osaa tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti käsitellä ammatissa tarvittavia tiedostoja sekä verkkohakupalveluita. käyttää sujuvasti työvälineohjelmia ammattiin liittyvän tiedon tuottamiseen ja muokkaamiseen. käyttää sujuvasti eri verkkoviestintämenetelmiä ammattiin liittyvän tiedon lähettämiseen ja jakamiseen. käyttää työssään ergonomisesti suositeltavia toimintatapoja. ottaa huomioon tiedostojen käsittelyssä tekniset rajoitteet ja mahdollisuudet Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka korvaisi ammatillisen peruskoulutuksen Tieto- ja viestintätekniikan -opinnot.

16 15 12 ETIIKKA, 1 OV pohtii arvojen, normien ja katsomusten merkitystä omassa elämässään, ihmisten välisissä suhteissa ja työssä perustelee valintojaan ja osaa arvioida niiden vaikutuksia ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta osoittaa toiminnassaan rehellisyyttä ja vastuullisuutta, kunnioittaa toisia ihmisiä sekä käyttäytyy työssään ja ihmissuhteissaan hyvien tapojen mukaisesti pohtii omaan elämään, ihmissuhteisiin, yhteiskuntaan, ympäristöön ja työelämään liittyviä eettisiä kysymyksiä ja ongelmia osaa ratkaista sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa oman alansa työelämän arvo- ja normiristiriitoja eettisesti hyväksyttävällä tavalla toimii eettisesti erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa omaa valmiuksia osallistua oman alansa arvopohjan ja eettisten toimintaperiaatteiden kehittämiseen hankkii tietoa oman alansa ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta ja ymmärtää sekä käyttää sitä työnsä ammatillisena voimavarana havaitsee ja tunnistaa alansa eettisiä ongelmatilanteita, käsittelee niitä ja esittää niistä perusteltuja näkemyksiä Arvioinnin kohde Eettisten kysymysten pohdinta Eettinen toiminta Tiedon hakeminen ja eettisen tietoperustan käyttäminen työssä Arviointikriteerit keskustelee ohjattuna omaan elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa liittyvistä arvoista sekä eettisistä ja katsomuksellisista kysymyksistä. toimii hyvien tapojen mukaisesti ja vastuullisesti työssään ja sen ongelmatilanteissa, mutta tarvitsee tukea ja ohjausta uusissa tilanteissa. hakee ohjattuna tietoa oman alansa eettisistä kysymyksistä ja hyödyntää tietoperustaa tutuissa tilanteissa. keskustelee eettisistä, katsomuksellisista sekä omaan elämäänsä ja ihmissuhteisiinsa liittyvistä kysymyksistä ja arvoista. toimii vastuullisesti ja eettisesti työnsä ja työelämän ristiriita- ja kriisitilanteissa. hankkii tietoa oman alansa ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta ja hyödyntää sitä omassa elämässään ja työssään. pohtii arvojen, normien ja erilaisten katsomusten merkitystä omassa elämässään, ihmisten välisissä suhteissa, työelämässä ja yhteiskunnassa. toimii itsenäisesti, vastuullisesti ja eettisesti työnsä ja työelämän erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa ja osaa perustella toimintansa. hankkii aktiivisesti tietoa oman alan ja muiden alojen ammattieettisestä tietoperustasta ja hyödyntää siitä työnsä ammatillisena voimavarana. perustelee valintojaan ja haluaa osallistua oman alansa arvopohjan ja eettisten periaatteiden kehittämiseen.

17 16 Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä osaa ohjattuna havaita ammattinsa eettisiä ongelmatilanteita ja ratkaisee yhdessä yhteisönsä jäsenten kanssa työhönsä liittyviä arvo- ja normiristiriitoja eettisesti. tunnistaa ammattinsa eettisiä ongelmatilanteita ja hakee niihin ratkaisua yhdessä muiden kanssa sekä arvioi ratkaisun vaikutuksia keskeisten osapuolten näkökulmista. tunnistaa itsenäisesti työelämän ja oman alansa eettisiä ongelmatilanteita, osaa ratkaista niitä eettisesti ja arvioida niiden vaikutuksia ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 3. Ammattietiikka, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja -tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) ja jokin seuraavista kokonaisuuksista a) Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2) ja Ihmisen elämä ja etiikka (UE3), tai b) Ortodoksinen maailma (UO1), Uskonoppi ja etiikka (UO2) ja Raamattutieto (UO3) tai c) Hyvä elämä (ET1), Maailmankuva (ET2) ja Yksilö ja yhteisö (ET3) korvaavat Etiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). 13 KULTTUURIEN TUNTEMUS, 1 OV ottaa huomioon kohdatessaan ihmisiä heidän kulttuuritaustansa käyttäytymiseen ja pukeutumiseen liittyvät asiat naisten ja miesten erilaiset roolit tunnistaa eri kulttuurien välisiä eroja työpaikkakäyttäytymisessä ja käyttäytyy asiallisesti esim. asiakaspalvelussa esittelee maansa kulttuuripiirteitä ja alansa työtapoja toisten kulttuurien edustajille pohtii eri maiden tulkintoja historiallisista tapahtumista vertailee maansa ja Euroopan keskeisiä kulttuurivirtauksia Arvioinnin kohde Tavallisimpien kulttuuripiirteiden huomioon ottaminen Käyttäytyminen ja pukeutuminen eri tilanteissa sekä erilaisten ihmisten kohtaaminen Oman alan erikoispiirteiden huomioon ottaminen Arviointikriteerit tunnistaa muiden kulttuurien yleisiä piirteitä. tunnistaa kulttuurisia eroja ihmisten päivittäisessä toiminnassa Suomessa ja muualla. tunnistaa oman alan palvelujen ja tuotteiden piirteitä eri maissa. tunnistaa kulttuurisia eroja muiden toiminnassa. toimii kulttuurieroista huolimatta yhdessä muiden kanssa. vertailee oman kulttuurin piirteitä muiden vastaaviin. ottaa huomioon kohdatessaan ihmisiä heidän kulttuuritaustansa. kohtaa myös ulkomaalaiset työtoverit, asiakkaat ja vieraat ilman kulttuurikonflikteja. ottaa toiminnassaan huomioon eri kulttuureista olevat piirteet.

18 17 Organisaatioympäristön ja tehtävän mukaan käyttäytyminen Maahanmuuttajien ja muiden vähemmistökulttuurien keskeisen kulttuurihistorian ja nykytilanteen huomioon ottaminen Kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen hyödyntäminen tunnistaa keskeisiä asioita työstään. etsii tietoa maahanmuuttajien ja muiden vähemmistökulttuurien taustasta. käyttää hankkimaansa kielitaitoa tutuissa tilanteissa. kertoo ulkomaalaisille vieraille keskeisiä asioita Suomesta ja työstään. ottaa työskennellessään huomioon muut etnisestä taustasta, kielestä, vammaisuudesta tai iästä riippumatta. käyttää hankkimaansa kielitaitoa toimiessaan kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa. kehittää omaa organisaatiotaan muilta saadun kokemusten pohjalta. ottaa suunnitellessaan työtä ja työskennellessään huomioon muut etnisestä taustasta, kielestä, vammaisuudesta tai iästä riippumatta. toimii kansainvälisissä yhteyksissä kielitaitoaan hyödyntäen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka korvaisi ammatillisen peruskoulutuksen Kulttuurien tuntemuksen opinnot. 14 PSYKOLOGIA, 1 OV havainnoi ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja tämän toimintaan vaikuttavia tekijöitä tunnistaa, tiedostaa ja käsittelee psyykkisiä ilmiöitä psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla soveltaa psykologista tietoa työssään soveltaa oppimisen psykologiaa omaan opiskeluunsa osaa havainnoida ja ajatella kriittisesti osaa havainnoida tunteiden vaikutusta vuorovaikutus- sekä erilaisissa ryhmätilanteissa selittää omaa ja muiden käyttäytymistä psykologisen ja sosiaalipsykologisen tiedon avulla osaa toimia psyykkistä hyvinvointiaan ja oman alan työtehtävistä suoriutumista edistävästi selviytyy työhönsä liittyvistä asiakaspalvelu- ja ryhmätyötilanteista Arvioinnin kohde Psykologian käsitteiden tuntemus ja ihmisen toiminnan selittäminen ja ymmärtäminen Arviointikriteerit tuntee psykologian keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden yhteyden ihmisen toimintaan. käyttää psykologista tietoa ihmisten toiminnan selittämisessä tavallisissa arki- ja työelämän tilanteissa. pystyy soveltamaan kognitiivisen psykologian ja persoonallisuuspsykologian tietoa tavallisiin työelämän tilanteisiin ja selittämään niiden avulla sekä omaa että muiden ihmisten toimintaa.

19 18 Ihmisen psyykkisen kehityksen tunteminen Oppiminen ja itsetuntemus Motivaation, tunteiden ja sitoutumisen vaikutuksen ymmärtäminen sekä omiin ja toisten työsuorituksiin tuntee yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä. tuntee oppimistapahtumaan vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. ottaa huomioon motivaation, tunteiden ja sitoutumisen merkityksen omaan suoriutumiseensa. ymmärtää psyykkisen kehityksen perustana olevien tekijöiden välisiä yhteyksiä eri elämänvaiheissa ja eri-ikäisinä. arvioi ohjattuna omaa oppimistaan tukeutuen psykologiseen tietoon. toimii erilaisten ihmisten kanssa työja opiskeluyhteisössään ja ymmärtää motivaation ja sitoutumisen vaikutuksen työsuorituksiin. ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa. ymmärtää oppimista psykologisen tiedon perusteella ja soveltaa sitä omaan opiskeluunsa. soveltaa psykologian perustietoa ihmisen ajattelusta, havainnoimisesta, persoonallisuuden piirteistä, tunteista ja muista käyttäytymistä säätelevistä mekanismeista. Psyykkisen työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen edistää ohjatusti psyykkistä työ- ja toimintakykyään. ymmärtää työhön sitoutumisen ja ryhmään samastumisen vaikutuksia työsuorituksiin ja työssä viihtymiseen. tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja ja vaikuttaa työyhteisön hyvinvointiin myönteisellä tavalla. käyttää psykologian tietoa itsetuntemuksensa ja minäkuvansa parantamiseen. tiedostaa omia ja toisten tunteita sekä hallitsee työelämässä tunteitaan ja asenteitaan tilanteen vaatimalla tavalla. tiedostaa omaan jaksamiseensa ja stressinhallintaan vaikuttavia psyykkisiä tekijöitä sekä osaa vaikuttaa niihin jaksamistaan edistävästi. Toimiminen työpaikan ihmissuhde- ja vuorovaikutustilanteis sa Sosiaalipsykologisen tiedon yhteiskunnallisuuden tunteminen soveltaa psykologian keskeisintä tietoa toimiessaan työpaikan tavanomaisissa asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteis sa. tuntee sosiaalipsykologian keskeisiä käsitteitä. ymmärtää mielenterveyden määrittelyn moniulotteisuuden. tietää sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkityksen ihmisen psyykkisessä toiminnassa sekä tunnistaa erilaisia johtamistapoja ja niiden vaikutusta työkulttuuriin. ymmärtää roolien, normien ja ryhmädynamiikan vaikutuksen yhteiskunnan eri ryhmissä. osaa tarvittaessa hakea apua omiin tai lähipiirinsä mielenterveysongelmiin. toimii työpaikan eri rooleissa yhteistyökykyisesti sekä ymmärtää johtajuuden merkityksen. ymmärtää sosiaalipsykologisen tiedon avulla erilaisista yhteiskunnallisista oloista ja kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten toimintaa.

20 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Osaamisen tunnistamisessa lukion kurssi Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1) korvaa yhden opintoviikon laajuisen osan ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) Psykologian opinnoista. Jos opiskelija on suorittanut edellisen lisäksi Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2), Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5), ne korvaavat Psykologian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot) YRITYSTOIMINTA, 1 OV tuntee yrityksen perustamisen vaiheet ja erilaiset yritysmuodot kehittää liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan yritystoiminnaksi tekee liiketoimintasuunnitelman ja/tai esitteen kuvitteellisesta yrityksestään ymmärtää yritystoiminnan tuloksellisen toiminnan periaatteita sekä yritystoiminnan vaikutuksen työllisyydelle ja yhteiskunnan kehittymiselle Liikeidean kehittäminen tai oman osaamisen tuotteistaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tiedonhaku ja -tuottaminen kehittää opastettuna ryhmän mukana liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan. selvittää opastettuna yritystoimintaan liittyviä keskeisiä asioita. tekee suunnitteluun liittyvät tehtävät, keskustelee suunnitelmasta ja tekee sovitut muutokset. hakee tarvittavaa tietoa ja tekee annetut tehtävät. kehittää ryhmän jäsenenä liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan. selvittää yhteistyössä yritystoimintaansa liittyviä keskeisiä asioita. tekee aktiivisesti suunnitteluun liittyvät tehtävät, esittelee suunnitelman ja muokkaa sitä palautteen perusteella. hakee tarvitsemaansa tietoa ja tekee aktiivisesti annetut tehtävät. kehittää omaaloitteisesti liikeideaa tai tuotteistaa omaa osaamistaan hyödyntäen hankkimiaan tietoja. selvittää aktiivisesti yritystoimintaan liittyviä keskeisiä asioita ja hyödyntää niitä. tekee oma-aloitteisesti ja aktiivisesti suunnitteluun liittyvät tehtävät, esittelee suunnitelman ja kehittää sitä palautteen perusteella. hakee ja hyödyntää monipuolisesti tarvitsemaansa tietoa ja tekee itsenäisesti aiheeseen liittyvät tehtävät. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 6. Kestävä kehitys, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole kurssia, joka korvaisi ammatillisessa peruskoulutuksessa Yritystoiminnan opinnot.

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus uudistetuista tutkinnon ja opetussuunnitelman perusteista Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 17.3.2008

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pop & Jazz Konservatorio, OPS 2010 1 Pakolliset tutkinnon osat 1.1 Äidinkieli, suomi, 4 ov Tavoitteet

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi.

Oppilas tunnistaa ympäristöopin eri tiedonalat ja osaa luokitella asioita ja ilmiöitä eri tiedonaloihin kuuluviksi. Ympäristöoppi 5-6.lk Arvioinnin tuki Arvioitavat tavoitteet 5 6-7 6=osa toteutuu 7=kaikki toteutuu T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 osp Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN 13..Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamis- Hyväksymismerkinnät 1 () Hiusalan perustutkinto Koodi: HIU3901 Päätös: LAO C3/201 Osaamisen arviointi Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan työtehtävän

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa

Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa 1 Studiotyöskentely ja äänentoisto Musiikkiteknologille pakollinen tutkinnon osa Ammattitaitovaatimukset käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KUNTOUTUMISEN TUKEMISEN TUTKINNON OSASSA / NÄYTÖN

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1)

Taide ja kulttuuri, valinnainen. Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Kuvaukset 1 (6) Taide ja kulttuuri, valinnainen Ilmaistutaidon työpaja (YV9TK1) Tavoitteet Opiskelija kehittää luovuuttaan, yhteistyökykyään ja viestintätaitojaan rohkaistuu ilmaisemaan itseään itseilmaisun

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella,

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkinnon osa: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: iltapäivätoiminnan ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot