OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

2 1. Oulunkaaren seutukunta Oulunkaaren seutukunta on kuuden Oulun ympäristökunnan muodostama kuntayhtymä. Jäsenkunnat ovat Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala ja Yli-Ii. Ii ja Kuivaniemi yhdistyivät Iin kunnaksi. Ylikiiminki puolestaan liittyi Ouluun lukien. Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä edistää yhteistyössä seutukunnan kuntien, elinkeinoelämän, maakunnan liiton, muiden viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa Oulunkaaren seutukunnan kehitystä, osaamista, markkinointia, kansainvälistymistä, innovaatioita, uuden teknologian hyväksikäyttöä, verkostoitumista ja yhteistyötä sekä huolehtii elinkeinojen kehittämistyöstä ja seutukunnan edun valvonnasta. Seutukunnan tehtäviin kuuluu myös kuntien palvelutuotannon yhteistyön koordinointi ja kehittäminen. Oulunkaaren seutukunnassa on yhteensä noin asukasta. Asukasmäärältään suurin kunta on Ii, jossa on noin 9200 asukasta. Pienin kunta on Yli-Ii noin 2000 asukkaalla. Seutukunnan väkiluku on laskenut vuodesta 1995 alkaen. Vuonna 2008 seutukunnan kunnista Iin väestömäärä on kasvanut. Suhteellisesti eniten asukkaita menettää Pudasjärvi. Seutukunnan maapinta-ala on ,5 km2. Seutukunnan vahvuudet ovat Oulun läheisyys, matkailu, luonto ja ympäristö, palvelurakenne ja tietoverkot, luonnonvarat sekä seudullinen yhteistyö. Oulun läheisyys on Oulunkaaren seutukunnan vahvin vetovoimatekijä. Lähes kaikki ylikunnalliset palvelut haetaan Oulusta. Myös elinkeinojen kehittymisen näkökulmasta lähimarkkinat sijaitsevat Oulussa. Lisäksi Oulu on alueen logistinen keskus. Luonnon ansiosta matkailulle eri muodoissaan on seutukunnassa hyvät mahdollisuudet. Matkailullisesti merkittäviä alueita seutukunnassa ovat esimerkiksi Rokua Utajärvellä, Syöte Pudasjärvellä, Kierikki Yli-Iissä ja Merihelmi Iissä. Oulunkaaren seutukunta on ollut aktiivinen toimija kuntaliitosten sekä kuntaryhmittäisen ja seudullisen palvelutuotannon rakentamisessa. Kehittäminen kohdistuu palveluiden rakenteellisiten ja toiminnallisten muutosten tekemiseen, muutosjohtajuuden ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen hanketoiminnan avulla. Konkreettisia toimia ovat seudullisen kuntapalvelutoimiston ja sosiaali- ja terveyspiirin käynnistäminen, palvelu- ja tuotannonohjausjärjestemän kehittäminen maakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta sekä työpajatoiminnan kehittäminen.

3 2. Taustaa ja nykytilaa Oulunkaaren seutukunta sai opetusministeriön rahoitusta nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden perustamiseen ensimmäisen kerran keväällä Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa on käynnistetty yhteistyö Oulun Seudun nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kanssa SeutuNappi-verkkopalvelun laajentamisesta Oulunkaaren kuntiin. Yhteistyöneuvotteluiden myötä aloitettiin myös neuvottelut Mediacapinet Oy:n kanssa SeutuNappi- verkkosivustojen visuaalisen ilmeen ja laajentamisen muutostöistä. Neuvotteluja käytiin touko-syyskuun välisenä aikana sekä Mediacapinetin että Oulun Seudun kanssa. Kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisu saatiin aikaiseksi ja yhteistyö on käynnistymässä. Hankkeeseen liittyvät laitehankinnat ovat vielä työn alla johtuen seutukunnan isommasta kilpailutuksesta ja siihen liittyvistä ongelmista. Hanketta on kuitenkin työstetty suunnitelman mukaisesti ja ensimmäisen hankevaiheen aikana on Oulunkaaren seutukunnat liittymässä Oulun seudun nuorille suunnattuun verkkopalveluun Tällä hetkellä sivujen työstäminen on hyvässä vauhdissa ja palvelu avataan nuorille Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutuu siis suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tärkein vaihe on kuitenkin vielä edessä. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorten tieto- ja neuvontapalvelut netissä nuorille, nuorten vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville. Kohderyhmän saaminen palvelusta tietoiseksi ja aktiivisiksi tieto- ja neuvontapalveluiden käyttäjiksi vaatii varsinaisen toiminnan käynnistämisen, markkinointia ja sivustojen sisällön kehittämistä. 3. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen tavoitteet ja toiminnot hankkeen avulla vuonna 2010 Projektin kohderyhmänä ovat vuotiaat Oulunkaaren seutukunnassa asuvat nuoret sekä nuorten vanhemmat ja nuorten parissa työskentelevät. Lisäksi tärkeänä kohderyhmänä ovat alueelta esim. opiskelujen vuoksi poismuuttaneet nuoret, jotka tätä kautta saavat ajankohtaista tietoa kotiseutunsa toiminnoista ja nuorten asioista. Seutukuntamme pitkät välimatkat asettavat omat haasteensa toiminnalle. a. Oulunkaaren nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten tieto- ja neuvontapalveluja Oulunkaarella siten, että kaikille seudun nuorille taataan tasapuoliset, maksuttomat ja helposti saavutettavat, lähellä olevat, tieto- ja neuvontapalvelut nuoren yhteiskunnallisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta b. Hankkeessa keskitytään kehittämään nuorten tieto- ja neuvontapalveluille seutukunnallisia viestinnän välineitä sekä tarjoamaan seudun nuorisotyöntekijöille koulutusta nuorten tieto- ja neuvontatyöstä. c. Kehittää verkostotyötä Oulun seudun hankkeen kanssa d. Kehittää alueelle verkossa tapahtuvaa verkkonuorisotyötä

4 Hankkeen keskeiset toimenpiteet Verkkopalvelut - tukea ja toimia kunnan nuorisotyöntekijöiden työparina SeutuNappi verkkopalvelun ja aloitekanava.fi käyttöönotto ja markkinointi vaiheessa - opastaa ja neuvoa sisällön tuottamiseen ja päivitykseen liittyvissä asioissa - kehittää nuorten osallisuutta siten, että nuoret suunnittelevat, osallistuvat SeutuNapin sisällöntuotantoon ja aloitekanava.fi -toimintaan - opetellaan ja opetetaan nuorille tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia huomioiden ryhmien erityistarpeet ja alueen erityispiirteet (pitkät välimatkat) - kehittää alueelle erilaisia verkossa toimivia nuorisotyön muotoja ottaen huomioon jo olemassa olevat toimivat verkkonuorisotyöpalvelut eri puolilla Suomea Tieto- ja neuvontapisteet - SeutuNappi tietopisteiden toiminnan käynnistäminen kunnissa ja vakiinnuttaminen osaksi nuorten peruspalveluita - tietopisteiden kehittäminen ottaen huomioon kansainvälisyys ja monikulttuurisuus - infokansioiden päivittäminen - tietopisteissä kuukausittain vaihtuva tietoteema - tietopisteiden markkinointisuunnitelma ja toteutus Henkilöstösuunnitelma Hankkeeseen palkataan yksi projektityöntekijä, joka vastaa pääasiassa projektissa tehtävistä toimenpiteistä. Kunnissa nuorisotyötä tekevät henkilöt osallistuvat hankkeeseen omalla työpanoksellaan. Kuntien nuorisotyöntekijöiden tehtävänä on tuottaa sisältöä verkkopalveluun sekä vastata oman kuntansa osalta nuorten esittämiin kysymyksiin. Hankkeessa hyödynnetään pitkien välimatkojen vuoksi Oulunkaarella jo olevien ja toimivien etäyhteyksien käyttöä. Hanketta hallinnoi Oulunkaaren seutukunta. Hankkeen päävastuuviranomainen on seutujohtaja Kirsti Ylitalo.

5 Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmä vastaa yhdessä projektipäällikön kanssa hankkeessa tehtävistä toimenpiteistä. Hankkeen ohjausryhmän tehtävänä on hankkeen toteutumisen seuranta ja valvonta, yleisten linjausten laadinta, tulosten arviointi ja hyödyntäminen. Ohjausryhmän muodostavat henkilöt hanketta hallinnoivasta, koordinoivasta ja yhteistyötahoista: Kirsti Ylitalo, seutujohtaja Minna Nurmela, Ii ja Yli-Ii Tarja Väisänen, Pudasjärvi Jukka Grip, Utajärvi Tuomo Haapala, Vaala Sanna Turunen, Oulun Seutu 2 nuorten edustajaa (valitaan myöhemmin) Ohjausryhmän sihteerinä toimii työtehtävään valittava projektityöntekijä. Palvelujen käytön arvionti (laskin käyntikerroista, ohjauskerrat) Hankkeen etenemistä sekä tuloksia arvioidaan määrällisesti sekä laadullisesti. Määrälliselle arvioinnille (esim. asiakaskontaktit, kysytyt kysymykset) laaditaan yhteismitalliset tavat. Laadullista arviointia suoritetaan sekä nuorten että työntekijöiden tasolla. Vuoden 2009 arviointi suoritetaan loppumaksatuksen yhteydessä. Toiminnan vakiinnuttaminen Tässä vaiheessa tavoitteena on saada SeutuNappi verkkopalvelu toimimaan, kouluttaa kuntien nuorisotyöntekijöitä nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä sitouttaa jatkuvuuteen sisältöjen tuottamisessa ja päivittämisessä. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen Oulun seudulla ja Oulunkaarella jatketaan hankkeen aikana kehitetyn verkkopalvelun toimittamista ja ylläpitoa olemassa olevien resurssien mukaan. Toiminnan vakinaistaminen hankkeessa tapahtuu myös siten, että koulutuksen myötä saadaan ammatillinen työote osaksi jokaisen kunnan nuorisotyön arkea

6 . 4. Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma ajalle Hankkeessa syntyy laskennallisia kustannuksia, joista muodostuu omarahoitusosuus mm. osallistuvien työntekijöiden hankkeeseen käytetty työaika, palkkakustannukset, tilavuokrat sekä toimisto- ja hallintokulut ja kokouskulut. Omarahoitus 1. Henkilöstökulut (työaika 1 pv/viikko/kunta) 2. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tilakustannukset Matkakulut (600 /kunta) Kokouskustannukset (tilat, tarjoilu) Haettava avustus Yhteensä Henkilöstökulut Palkkakustannukset 2000 x 12 kk (sis. sotut) 2010 / Matkakulut Asiantuntijapalvelut - aloitekanavasta aiheutuvat kulut 200 /kunta/vuosi - Meidiacapinetin ASP-maksut 4. Muut kustannukset - markkinointi - toimistotarvikkeet - työvälineet (puhelin, tietokone) - hallinnointikulut Yhteensä Rahoitussuunnitelma Kustannusarvio Omarahoitus Haettava avustus

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oulunkaaren elinkeinostrategia 2013-2016

Oulunkaaren elinkeinostrategia 2013-2016 Oulunkaaren elinkeinostrategia 2013-2016 23.5.2013 Ari Alatossava, Mikko Kälkäjä, Asko Merilä, Veijo Rautiainen, Ilkka Pirttikoski, Leena Pimperi-Koivisto, Anu Vuorinen Elinkeinoja kehitetään Oulunkaarella

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013

KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 KOKO Oulun seutu: Työllisyyden hoidon Oulun malli-toimenpideohjelman toteuttaminen 2010-2013 Alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelman TTS Hyväksytty seutuhallituksessa 13.01.2010 TEM 164:00/2008

Lisätiedot