Oulunkaaren elinkeinostrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulunkaaren elinkeinostrategia 2013-2016"

Transkriptio

1 Oulunkaaren elinkeinostrategia Ari Alatossava, Mikko Kälkäjä, Asko Merilä, Veijo Rautiainen, Ilkka Pirttikoski, Leena Pimperi-Koivisto, Anu Vuorinen

2 Elinkeinoja kehitetään Oulunkaarella yhteistyössä 2 Oulunkaaren kuntayhtymän muodostavat viisi omistajakuntaa: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala. Kuntayhtymä järjestää alueella sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille elinkeinopalveluja sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tietopalveluja. Asukkaita Oulunkaaren alueella on noin , työntekijöitä kuntayhtymässä on kaikkiaan noin 1000 ja budjetti vuodelle 2013 noin 114 M. Keskeistä myös elinkeinopalveluissa on hajautettu toimintamalli, jolla varmistetaan eri alueiden tuntemus ja huomioidaan kuntien yksilölliset erityispiirteet. Oulunkaari tukee vahvasti alueen hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Elinkeinopalvelujen tavoitteena on kehittää alueen toimintaedellytyksiä ja vahvistaa seudun ydinosaamista mm. hanke-toiminnalla. Elinkeinopalvelut on järjestetty Oulunkaarella hajautetulla toimintamallilla. Yritykset mm. saavat yksilöllistä tukea ja asiakaslähtöisiä kehittämispalveluja seudulliselta yritysasiamieheltä. Lisäksi jokainen kunta tarjoaa alueensa yrityksille tarvittavia elinkeinopalveluja. Seudullisesti elinkeinojen kehittämisen koordinoinnista vastaa elinkeinotiimi, jossa osallistujia on Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kunnista sekä Oulunkaaren kuntayhtymästä. Elinkeinopalvelujen osalta yhteistyössä ovat mukana Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala.

3 Elinvoimastrategia sateenvarjona 3 Oulunkaaren kuntayhtymän keskeinen päämäärä on tukea alueen hyvinvointia, elinvoimaa ja vetovoimaisuutta. Elinvoiman kokonaisuus muodostuu hyvinvoinnin ja elinkeinojen kehittämisestä. Oulunkaaren elinvoimastrategian ja -ohjelman painopisteiksi vuosille on määritelty luonnonvarojen hyödyntäminen sekä yritystoiminnan ja toimintaympäristön kehittäminen. Hyvinvoinnin osalta keskeisenä työkaluna on sähköinen hyvinvointikertomus ja sen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Oulunkaaren seudullinen elinkeinostrategia pohjautuu kuntien strategiatyöhön ja se antaa suuntaa yhteisille päämäärille elinkeinojen kehittämisessä. Elinkeinostrategia tarkentuu seudullisessa elinkeinoohjelmassa. Elinvoimastrategia Hyvinvointistrategia Elinkeinostrategia Oulunkaaren hyvinvointistrategia ja -ohjelma Hyvinvointikertomus Oulunkaaren elinkeinostrategia ja -ohjelma Luonnonvarojen hyödyntäminen Yritystoiminnan ja toimintaympäristön kehittäminen

4 Elinvoimainen pienkunta 4 Elinvoimainen pienkunta muodostuu useista osatekijöistä. Tärkeitä ovat mm. ympäristön vetovoimaisuus ja kilpailukykyiset yritykset sekä osaamisen ja työvoiman saatavuus. Samoin olennaista on niin yksityisten kuin julkisten lähipalvelujen turvaaminen, yhteisöllisyys sekä vahva kuntatalous. Oulunkaaren alue on maaseutumainen ja verrattain harvaanasuttujen pienten kuntien muodostama kokonaisuus. Elinvoiman kehittäminen ja palvelujen saavutettavuuden varmistaminen vaativat vahvaa alueen tuntemusta ja ymmärrystä pienkuntien elinvoimaisuuden erityispiirteistä. Lähde: Sallinen, Uusi kunta 2017

5 Alueelliset erityispiirteet 1/5 5 Seuraavilla sivuilla on tarkasteltu Oulunkaaren alueellisia erityispiirteitä, jotka osaltaan vaikuttavat elinkeinojen kehittämisen seudullisiin ja kuntakohtaisiin painopisteisiin. Väestökehitys Väkiluku 2008 Väkiluku 2009 Väkiluku 2010 Väkiluku 2011 Oulunkaaren kunnista väkiluvun kehitys on Iissä kasvava. Ennakkoväkiluku 2012 Muutos Muutos Ii ,2 % 0,8 % Pudasjärvi ,5 % -0,9 % Utajärvi ,6 % -0,0 % Vaala ,7 % -1,9 % Yhteensä Ikäryhmien osuudet väestöstä 100 % 80 % 60 % 40 % 16,6 59,7 23,8 22,4 27,1 59,8 60,5 58,8 18,1 65,4 65 v. täyttäneiden osuus, % v. osuus, % Väestö on suhteellisesti nuorinta Iissä ja ikääntyneintä Vaalassa. 20 % 23,7 0 % 16, ,2 16,5 Ii Pu Ut Va Koko maa Taajama-aste 0-14-v. osuus, % Taajamaaste, % Ii 78,2 Pudasjärvi 47,6 Utajärvi 47,1 Vaala 41,8 Koko maa 84,4 Taajama-aste on korkein Iissä ja matalin Vaalassa. Koko Oulunkaarella taajama-aste on alhainen valtakunnan keskiarvoon verrattuna. Tiedot ovat tuoreimmat käytettävissä olevat, eli v. 2011, ellei toisin mainita.

6 Alueelliset erityispiirteet 2/5 6 Tulonsaajien veronalaiset tulot Ii Pu Ut Va Koko maa /tulonsaaja Taloudellinen huoltosuhde ja eläkkeellä olevien osuus Veronalaiset tulot ovat korkeimmat Iissä ja matalimmat Pudasjärvellä. Taloudellinen huoltosuhde = työvoiman ulkopuolel. / työllinen Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % Taloudellisen huoltosuhteen näkökulmasta tilanne on myönteisin Iissä ja haastavin Pudasjärvellä. Ii 1,79 23,8 Pudasjärvi 2,15 33,5 Utajärvi 1,96 32,6 Vaala 2,07 37,2 Koko maa 1,31 23,8 Eläkkeellä olevien osuus väestöstä on matalin Iissä ja korkein Vaalassa. Asuntokunnat ja kesämökit Ii Pu Ut Va Kesämökkien määrä on Vaalassa suuri suhteessa asuntokuntien määrään. Asuntokuntien lukum. Kesämökkien lukum.

7 Alueelliset erityispiirteet 3/5 7 Työpaikat ja työssäkäyvät Ii Pu Ut Va Väkiluku Työpaikkojen määrä kunnassa Kunnassa asuvien työssäkäyvien määrä Kuvaajasta voi tarkastella työpaikkojen ja kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärää eri Oulunkaaren kunnissa. Työssäkäynti ,5 76,6 69,7 66,6 60,3 55,7 49,3 50,8 46,6 47,9 Ii Pu Ut Va Koko maa Työssäkäyvien osuus v., % Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus, % Työssäkäyvien osuus kunnan väestöstä on korkein Iissä. Omassa kunnassa työssäkäyviä suhteellisesti eniten on Pudasjärvellä. Erityisesti Iistä käydään työssä oma kunnan ulkopuolella.

8 Alueelliset erityispiirteet 4/5 8 Yritystoimipaikkojen määrä Ii Pu Ut Va Eniten yrityksiä on Pudasjärvellä ja vähiten puolestaan Vaalassa. Työpaikkojen osuus toimialoittain 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 1,9 2,4 1,6 1,3 63,1 62,9 63,6 62,7 72,9 26,8 20,8 15,8 17,9 22,1 8,2 14,3 18,2 17,9 3,7 Ii Pu Ut Va Koko maa Muut, % Palvelut, % Jalostus, % Alkutuotanto, % Kaikissa kunnissa palvelutoimialan työpaikkojen osuus on suurin. Jalostuksessa työpaikkoja on eniten Iissä ja alkutuotannossa puolestaan Utajärvellä.

9 Alueelliset erityispiirteet 5/5 9 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Nettolisäys 2009 Nettolisäys 2010 Nettolisäys 2011 Nettolisäys 2012 Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Oulunkaari Perust. Lakann. Perust. Lakann. Perust. Lakann. Perust. Lakann Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yritysten työllistämä henkilöstö Yritysten liikevaihto (1000 )

10 Kehityksen ja kehittämisen myötävirrat 10 Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja muutosvaikutusten arviointi on keskeistä elinkeinojen kehittämissä. Oulunkaaren kuntien strategioissa ja kuntasuunnitelmissa on määritelty ns. myötävirtoja, joiden vaikutuksia pyritään ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti hyödyntämään. Myötävirralla tarkoitetaan maailmanlaajuisesti, valtakunnallisesti ja alueellisesti vaikuttavia kehityssuuntia. Oulunkaaren seudullisessa elinkeinostrategiassa tarkastellaan myös näitä kolmea myötävirtaa, jotka ovat kestävä kehitys, hyvinvointi ja elinvoimaisuus sekä rajattomuus. Rajattomuudella viitataan rajoja murtavaan palvelujen tuottamiseen sekä ajan ja paikan merkityksen hälvenemiseen esimerkiksi sähköisten palvelujen avulla. Myötävirtojen vaikutuksia voidaan tarkastella sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti. Olennaista on myös keskustella niistä toimenpiteistä ja resursseista, joita kyseisen myötävirran hyödyntämiseen tarvitaan. Kestävä kehitys Hyvinvointi ja elinvoimaisuus Rajattomuus

11 Elinvoiman kehittäminen 1) Luonnonvarojen hyödyntäminen 2) Yritystoiminnan kehittäminen 3) Tulevaisuuden kehityssuunnat Oulunkaaren elinkeinostrategia 11 Positiiviset myötävirrat (kestävä kehitys, hyvinvointi ja elinvoimaisuus, rajattomuus) antavat suuntaa ja nostetta kehittämiselle. Jokaisella neljällä jäsenkunnalla on oma kuntastrategia tai suunnitelma, joiden pohjalta Oulunkaaren yhteinen elinkeinostrategia on työstetty. Seudullinen elinkeinostrategia antaa suuntaa kuntien yhteisille päämäärille elinkeinojen kehittämisessä. Oulunkaaren ja kuntien elinkeinostrategiat tarkentuvat elinkeinoohjelmissa. Oulunkaaren elinkeinostrategian ja -ohjelman painopisteiksi on nostettu 1) luonnonvarojen hyödyntäminen sekä 2) yritystoiminnan kehittäminen. Lisäksi on tärkeää määritellä ne 3) tulevaisuuden kehityssuunnat, joissa halutaan olla mukana (esim. tietoverkkojen ja kaivosteollisuuden kehittyminen). Maailmanlaajuiset, valtakunnalliset, seudulliset ja kuntakohtaiset myötävirrat Kuntastrategiat ja kuntien elinkeinopolitiikka Iin elinkeinoohjelma Utajärven elinvoimastrategia Pudasjärven elinkeinoohjelma Vaalan elinkeinoohjelma Oulunkaaren elinkeinostrategia Oulunkaaren elinkeino-ohjelma Hankkeet, omat toimenpiteet, seudullinen yhteistyö

12 Elinkeinostrategian toteutuminen 12 Oulunkaaren elinkeinostrategian painopisteiksi on määritelty 1) luonnonvarojen hyödyntäminen sekä 2) yritystoiminnan kehittäminen. Lisäksi esiin voidaan nostaa 3) tulevaisuuden kehityssuuntia, joissa halutaan olla mukana. Painopisteitä toteutetaan kolmella aluetalouden kannalta merkittävällä osaalueella: lähienergia (puu, biokaasu, turve, tuuli, maalämpö), lähiruoka ja raakaaineet sekä matkailu. Keinoina painopisteiden toteutuksessa ovat yrittäjyyskasvatus sekä yrityskehitys ja yritysneuvonta. Elinkeino-ohjelmat toteutuvat esim. hankkeiden, kuntien omien toimenpiteiden tai seudullisen yhteistyön kautta. Tässä seudullisen elinkeinotiimin rooli on keskeinen. 1) Luonnonvarojen hyödyntäminen 2) Yritystoiminnan ja toimintaympäristön kehittäminen Lähienergia 3) Tulevaisuuden kehityssuunnat, joihin halutaan mukaan Lähiruoka ja raaka-aineet Matkailu Yrittäjyyskasvatus Yrityskehitys, yritysneuvonta Hankkeet, omat toimenpiteet, seudullinen yhteistyö

13 Verkostoyhteistyötä 13 Oulunkaaren elinkeinopalveluiden yhteistyöverkosto koostuu kuntien ja niiden elinkeinopalveluiden lisäksi laajasta alueellisesta ja valtakunnallisesta verkostosta. Pohjois- Pohjanmaan verotoimisto Pohjois- Pohjanmaan liitto Business Oulu liikelaitos ProAgria Oulu Finnvera Oyj Oulunkaaren elinkeinopalvelut Jäsenkunnat ja kuntien elinkeinopalvelut Pohjois- Pohjanmaan ELYkeskus Oulun Kauppakamari Oulun seudun TEtoimisto Pohjois- Pohjanmaan Yrittäjät ry

14 Elinvoimat mittarit 14 Elinkeinostrategia ja sen vaikuttavuuden arviointi konkretisoituvat Oulunkaaren ja jäsenkuntien elinkeino-ohjelmissa ja kuntasuunnitelmissa. Strategian tasolla vaikuttavuuden mittareiksi on määritelty seuraavat kolme tekijää: Yksityisten työpaikkojen määrä Yksityisten työpaikkojen määrä säilyy vähintään vuoden 2012 tasolla. Yritysten nettolisäys Perustettujen yritysten määrä ylittää lopettaneiden yritysten määrän. Elinkeinohankkeet Elinkeinostrategiassa määritellyillä aluetalouden kannalta merkittävillä osa-alueilla on jokaisella käynnissä vähintään yksi kehittämishanke (lähienergia, lähiruoka ja raaka-aineet sekä matkailu).

15 Ota yhteyttä! 15 Yrityskehityksessä ja uusien yritysten synnyttämisessä tarvitaan tekijöitä siinä yrittäjät/yritykset ja yritysten perustajat ovat tärkeimmässä osassa. Olemme apunasi käytännön asioissa liittyen mm. yrityksen kehittämiseen, rahoitusten ja tukien hakemiseen, liiketoiminta- ja hankesuunnitelmiin, investointi- ja kannattavuuslaskelmiin sekä yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin. Asiantuntija-apua on saatavilla myös mm. ELY-keskuksen tuotteistettujen palveluiden tai eri hankkeiden kautta. Oulunkaarella Ilkka Pirttikoski yritysasiamies Iissä Ari Alatossava Iilaakson toimitusjohtaja Utajärvellä Asko Merilä kehitysjohtaja, Yrityspuiston toimitusjohtaja Pudasjärvellä Mikko Kälkäjä kehittämisjohtaja Vaalassa Hanna Helaste hallinto- ja elinkeinojohtaja

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020

Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 Loviisan ja Lapinjärven elinkeino-ohjelma 2020 1 2 Sisällys 1 Tausta... 3 2 Loviisan ja Lapinjärven strategiset tavoitteet... 3 2.1 Vetovoimaisuus... 4 2.2 Asiakas ja kuntalainen... 4 2.3 Henkilöstö ja

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN

OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELUJEN KEHITTÄMINEN 1. Oulunkaaren seutukunta Oulunkaaren seutukunta on kuuden Oulun ympäristökunnan muodostama kuntayhtymä. Jäsenkunnat ovat Ii, Pudasjärvi,

Lisätiedot

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015

SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 SATAKUNTALIITON TAVOITTEET HALLITUSOHJELMAAN JA SEN TOIMINTASUUNNITELMIIN 2015 HYVÄ SAAVUTETTAVUUS UUSI TEOLLISUUSSTRATEGIA POHJANLAHTIVUOSI ENERGIAMAAKUNTA VAHVA YLIOPISTOKESKUS ELINVOIMAINEN MAASEUTU

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015

Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015 Lapin hyvinvointiohjelma 2010 2015 Lappi antaa elämänvoimaa! 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ Esipuhe...6 1 Johdatus hyvinvointiohjelmaan...7 1.1 Mitä hyvinvointi on...7 1.2 Lapin ensimmäisen hyvinvointistrategian

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv.

KOKO Länsi-Uusimaa loppuraportti 2010 2012. Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. Hanko Inkoo Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-Pusula Raasepori Siuntio loppuraportti 2010 2012 Kuvassa: Naapuriohjelma-alueet Ohjausryhmä 11.12.2012, hyv. Toimintaryhmä 28.11.2012, hyv. 1 LÄNSI-UUSIMAA LAUKKAAN!

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020

totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 LÄHIRUOKAA totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet vuoteen 2020 1 2 Lähiruokaa totta kai! Hallituksen lähiruokaohjelma ja lähiruokasektorin kehittämisen tavoitteet

Lisätiedot