TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008"

Transkriptio

1 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

2 Työntäyteinen toimintavuosi 2008 Suvantovaihe Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan (TELK) toimintavuotta 2008 kuvaavat sanat normaali ja työntäyteinen. Aiempina vuosina valmistauduttiin ensin itsenäiseen toimintaan ja sitten yhdistymiseen muiden eläkelautakuntien kanssa. Vuoden 2007 aikana sitten totuteltiin yhteiseloon ja yhteistoimintaan. Näihin vuosiin verrattuna kertomusvuosi 2008 oli tavanomainen ja normaali. Ne vähäiset karikot ja kulmat, jotka vielä kaksi vuotta sitten yhteistoimintaa hiersivät, sekä atk-järjestelmän takkuilut ajoittuvat kaikki vuoden 2007 puolelle. Vuonna 2008 tehtiin töitä täydellä teholla ja saatiin puretuksi se ruuhkanpoikanen, joka vielä oli yhdistymisen tiimoilta periytynyt. Vaikka tavallinen normaali työntäyteinen elämä saattaa kuulostaa harmaalta ja jopa tylsältä, tällainen suvantovaihe oli varmasti kaikille tarpeen useamman vuoden kestäneen turbulenssin jälkeen. Näin siitä huolimatta, että muutokset työnteossa ja ympäristössä olivat loppujen lopuksi vähäisiä, kun niitä vertaa ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Työhyvinvointi Työhyvinvointia mittaavassa tutkimuksessa pärjäsimme edelleen hyvin. Kaikki tulokset olivat yhtä hyviä tai jopa parempia kuin aiemmat tulokset, mikä kertoo paljon työpaikan viihtyvyydestä. Tästä kaikki ansio kuuluu meille itsellemme, telkkiläisille. Jokainen meistä vaikuttaa sekä omaan viihtymiseensä työpaikalla että myös muiden hyvinvointiin. Työyhteisöosaaminen ei ole itsestään selvyys. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen, oli se sitten kiittävää tai korjaavaa, ei ole aina helppoa. Sitä pitää jatkuvasti harjoitella emmekä voi tuudittautua siihen uskoon, että tilanne pysyy ennallaan ilman jatkuvaa työskentelyä työyhteisömme puolesta. Toivon, että jatkossakin pystymme tähän ja pidämme toisistamme huolta. Eläkeotevalitukset Vuoden suurin yllätys oli eläkeotevalitusten vähyys. Kertomusvuoteen valmistauduttiin erilaisiin ennustuksiin nojautuen. Parhaimmissa arvauksissa arveltiin noin kolme miljoonan eläkeotteen poikivan Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ainakin tuhatkunta valitusta. Talousarviossa varauduttiin hieman varovaisemmin mutta kuitenkin useampaan sataan valitukseen. Loppujen lopuksi viime vuoden puolella muutoksenhakulautakuntaan asti ehti vain kourallinen valituksia. Kuten tunnettua ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. Eläkelaitoksetkaan eivät vielä ole ehtineet analysoida, mistä tämä valitusten vähyys johtui. Joko vakuutetut eivät ole tutustuneet eläkeotteisiinsa tai sitten Suomen eläkerekisteröintijärjestelmä on niin hyvä, ettei syytä moitteisiin ole ollut. Lainmuutostarpeita Nyt kun yhdistyneen Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan organisaatiolaki on ollut voimassa kaksi vuotta, on havaittavissa, että 2

3 jaostotoiminnan osalta lakia tulisi vähäisessä määrin tarkistaa. Tällä hetkellä lain sanamuoto rajoittaa mahdollisuutta käyttää työelämän asiantuntijoita ristikkäin julkisen ja yksityisen eläkejärjestelmän asioissa. Tämän vuoksi asiat jakaantuvat epätasaisesti jaostoille. Toisilla jaostoilla on töitä liian paljon, toisilla erittäin vähän. Tätä epätasapainoa tulee korjata mahdollisimman pian. Sinänsä muutoksenhakulautakunnalla olisi käyttämätöntä ratkaisukapasiteettia ja muutoksenhakulautakunnassa voitaisiin vuosittain nykyisellä jaosto- ja jäsenmäärällä ratkaista pari tuhatta asiaa enemmän ilman, että kiinteät kustannukset nousisivat. Tämän vuoksi pitäisinkin viisaana mahdollisimman pikaisesti aloittaa uudelleen keskustelut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnossaan (StVM 8/2008 vp) ehdottamasta kansaneläkejärjestelmän työkyvyttömyysasioiden siirtosta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle. Siirrolla helpotettaisiin myös Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tilannetta. Strategia Kuluneena vuonna muutoksenhakulautakunnassa valmisteltiin strategiaa jäljellä olevalle nimityskaudelle Strategia valmistuu keväällä 2009 ja voidaan julkistaa täysistunnossa huhtikuussa Strategian tekeminen ei ole ollut itsetarkoitus, vaan se on antanut mahdollisuuden pysähtyä miettimään, mikä TELK on, mitä TELK haluaa olla ja miten TELK sen voi saavuttaa. Strategiatyössä havaittiin muutoksenhakulautakunnan arvot hyväksi perustaksi, jolta ponnistaa kohti tavoitetta, joka on vahvistaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asemaa riippumattomana ja hallinnollisesti itsenäisenä arvostettuna ja asiantuntevana oikeusasteena. Helsingissä, Outi Antila puheenjohtaja Kuva 1. Yhteistoiminnalla solmut suoriksi. 3

4 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävät Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa työeläkeasioissa. Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on työeläkeasioiden ylin oikeusaste. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on yksittäisten valitusasioiden ja lukien myös eläkelaitosten lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevien hakemusasioiden ratkaiseminen. Muutoksenhakulautakunnan toiminta ja sitä ohjaavat säännökset Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta riippumattomana muutoksenhakulautakuntana perustuu siitä annettuun ja voimaan tulleeseen lakiin (677/ 2005). Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia (677/2005) muutettiin annetulla ja voimaantulleella lailla (1298/2006). Tässä laissa on säädetty muutoksenhakulautakunnan rahoituksesta, talousarvion päättämisestä ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. Muutoksenhakulautakunta perii kustannuksiensa kattamiseksi työeläkelaitoksilta oikeushallintomaksun. Maksun määrän vahvistaa Vakuutusvalvontavirasto ja se määräytyy työeläkelaitoksissa määräämisvuotta edeltävänä vuonna vakuutettujen työansioiden ja työtulojen perusteella. Muutoksenhakulautakunnan täysistunnossaan vahvistamassa ja muutetussa työjärjestyksessä ovat määräykset toimielinten ja toimihenkilöiden tehtävistä ja toimivaltuuksista. Valitusasian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia ja lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisutoiminnassa pääasiassa sovellettavat lait: * työntekijän eläkelaki (395/2006), TyEL * kunnallinen eläkelaki (549/2003), KuEL * valtion eläkelaki (1295/2006), VaEL * evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (298/ 1966), lukien (261/2008), KiEL * Kansaneläkelaitoksesta annettu laki (731/ 2001), KelaL * maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006), MYEL * yrittäjän eläkelaki (1272/2006), YEL * merimieseläkelaki (1290/2006), MEL * laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/ 1994), LUTUL * laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä (1317/1990), SPVEL * luopumiseläkelaki (16/1974), LUEL * laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta (1330/1992), LUKL. KKO KHO Hovioikeus Vakuutusoikeus Hallinto-oikeus Telk Sos.turv. mltk Opintotuen mltk Käräjäoikeus Tapaturmaas.mltk Työttömyysturvan mltk Liikennevakuutuslaitokset Tapaturmavakuutuslaitokset KELA Eläkelaitokset Työttömyyskassat Kunta Kuva 2. Sosiaalivakuutuksen muutoksenhaku vuoden 2007 alusta. 4

5 Kuva 3. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan III-jaosto viikottaisessa istunnossaan pohtimassa työeläketapauksia. Jaostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi lääkärijäsen, kaksi työelämän asiantuntijaa, työeläkeasiantuntija sekä yrittäjien eläkelakiin perehtynyt asiantuntija. Lisäksi paikalla on muutoksenhakuasioita jaostolle esittelevä esittelijä. Muutoksenhakulautakunnan jäsenet Muutoksenhakulautakuntaan kuului vuonna 2008 päätoiminen puheenjohtaja, kuusi varapuheenjohtajaa sekä 32 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jäsenet ja varapuheenjohtajat ovat sivutoimisia. Heidät nimittää valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasianministeriön ja valtiovarainministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Päätoiminen puheenjohtaja nimitetään toistaiseksi. Nykyiset jäsenet nimitettiin toimikaudeksi Lautakunnan jäsenet toimivat tuomarinvastuulla. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista säädetään. Kukin jäsen vannoo tuomarinvalan tai antaa tuomarin vakuutuksen toimikautensa alussa, jos hän ei ole tehnyt sitä aikaisemmin. 5

6 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpano on toimintavuonna ollut seuraava: Puheenjohtaja Varatuomari Outi Antila Varapuheenjohtajat Oikeustieteen kandidaatti Tuulikki Haikarainen Oikeustieteen kandidaatti Veikko Liuksia Varatuomari Heikki T. Hämäläinen Varatuomari Aino Lassila Varatuomari Katriina Alaviuhkola Oikeustieteen kandidaatti Heli Backman Työeläkeasioihin perehtyneet jäsenet Filosofian kandidaatti Carin Lindqvist-Virtanen Oikeustieteen kandidaatti Marja-Leena Seppälä Oikeustieteen kandidaatti Sinikka Kauppinen Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Maija Rajakangas Varatuomari Kristiina Piilola Varatuomari Juhani Rantamäki Varatuomari Esa Tarkka Lääkärijäsenet Dosentti, ylilääkäri Timo Pohjolainen Fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Seppo Villanen Psykiatrian erikoislääkäri, yleislääkäri Anna Savela Ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Mika Laine Lääketieteen tohtori Mikael Nyström Lääketieteen ja kirurgian tohtori Antti Huunan-Seppälä Varajäsenet Filosofian kandidaatti Heikki Peltola Varatuomari Ulla Miettinen Varatuomari Esko Salo Oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri Hallintotieteiden maisteri Minna Liuttu Oikeustieteen kandidaatti Kari Peltonen Oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario Lääketieteen ja kirurgian tohtori Ilkka Torstila Sisätautien erikoislääkäri Raine Jussila Lääketieteen ja kirurgian tohtori Antero Leppävuori Kirurgian ja ortopedian erikoislääkäri Sari Salminen Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Ilkka Tierala Lääketieteen tohtori Juha Liira Neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Risto Vataja Työelämää ja työmarkkinaolosuhteita tuntevat jäsenet Varatuomari Markus Äimälä Diplomi-insinööri Rauno Toivonen Varatuomari Mikko Nyyssölä Oikeustieteen kandidaatti Mikko Räsänen Oikeustieteen kandidaatti Johan Åström Varatuomari Hannu Rautiainen Hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvari Varatuomari Riitta Wärn Oikeustieteen kandidaatti Heikki Telakivi Oikeustieteen kandidaatti Vuokko Piekkala Varatuomari Lauri Niittylä Oikeustieteen kandidaatti Laura Lindholm Oikeustieteen kandidaatti Erik Strömberg Oikeustieteen maisteri Marja Isomäki Tuotantotekniikan mekaanikko Juha Sutinen Oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaa Kirvesmies Juhani Siira Sosionomi (ylempi AMK) Pirjo Väänänen asti Yhteiskuntatieteiden maisteri Pia Björkbacka lukien Valtiotieteen maisteri Ralf Sund Oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi Oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäki asti Valtiotieteen ylioppilas Seppo Niininen Sosionomi (ylempi AMK) Pirjo Väänänen lukien Varatuomari Keijo Karhumaa Varatuomari Tom Rissanen Varatuomari Jarmo Pätäri Varatuomari Marja Lounasmaa Neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen Lakimies Markku Nieminen Yrittäjätoiminnan olosuhteita tuntevat jäsenet Oikeustieteen kandidaatti Tiina Oksala Varatuomari Risto Tuominen Oikeustieteen kandidaatti Maria Löfgren-Toivonen Ylioppilasmerkonomi Tauno Jalonen Maatalousyrittäjätoiminnan olosuhteita tuntevat jäsenet Agronomi Ilpo Mattila Valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuuti Agronomi Virpi Siitonen Oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä 6

7 Jaosto Puheenjohtaja Ratkaisutoimen päällikkö Esittelijät Valmistelun esimies Valmistelijat Kirjaaja Toimisto Asiakkaat Muutoksenhakemuksen vastaanottaminen Töiden jako Kirjaaminen ja diaari Muutoshakemus Valmistelu Käsittelymuistio ja laskeminen Töiden jako Esittelymuistio Ei Edellyttääkö lisätoimia Kyllä Jaostoille lähettäminen Kuuleminen ja lisäselvitykset Päätöksenteko Jaostokierrot Mahd. lisäselvitykset Jaostokäsittely Ratkaistu Kyllä Lykätty Esittely Päätösasiakirjan tekeminen Päätösten yhdenmukaisuus Päätösten oikeellisuus Päätöksen postitus ja diaariomerkinnät Päätös Kuva 4. Valitusasian eteneminen Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. Päätöksenteko Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa Jaostot Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisi kertomusvuonna valitukset ja antoi niistä päätökset jakaantuneena seitsemään jaostoon. Yksityisten alojen eläkejärjestelmiin kuuluvia asioita ratkaisevilla neljällä jaostolla kullakin oli kuusi jäsentä. Jaostoon kuuluivat lainoppinut puheenjohtaja, työeläkeasioihin perehtynyt ja tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut tai muu työeläkevakuutukseen erityisesti perehtynyt jäsen, lääkärijäsen sekä kaksi yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtynyttä työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä. Kahdella jaostolla oli lisäksi työelämän olosuhteita tuntevat jäsenet, jotka olivat perehtyneitä maatalousyrittäjätoimintaan ja kahdella jaostolla työelämän olosuhteita tuntevat jäsenet, jotka olivat perehtyneet yrittäjätoimintaan. Kuntien tai valtion eläkejärjestelmiin kuuluvia asioita ratkaisevilla kolmella jaostolla oli lainoppinut puheenjohtaja, työeläkeasioihin perehtynyt ja tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut tai muu työeläkevakuutukseen erityisesti perehtynyt jäsen, lääkärijäsen sekä kaksi työelämän olosuhteita tuntevaa jäsentä. Jaostot kokoontuivat kesä- ja joulutaukoja lukuun ottamatta yhdestä neljään kertaa kuukau- dessa. Jaostoilla oli vuonna 2008 istuntoja yhteensä 224. Yhdessä istunnossa ratkaistiin kerrallaan valitusasiaa. Asiat kuitenkin jakautuvat lukumääräisesti epätasaisesti yksityisen ja julkisen puolen jaostoille. Asiat ratkaistaan pääsääntöisesti kirjallisen aineiston perusteella ja päätökset tehdään jaoston istunnossa esittelijän esittelystä. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisut ovat asianosaisille maksuttomia. Muutoksenhakijoilla ei ole mahdollisuutta saada maksutonta oikeudenkäyntiä, mutta he voivat saada julkista oikeusapua. Suulliset käsittelyt Muutoksenhakulautakunnalla on alkaen ollut mahdollisuus järjestää hallintolainkäyttölain 37 :n mukaan suullinen käsittely, jos lautakunta pitää sitä tarpeellisena ratkaistavana olevan asian selvittämiseksi. Organisaatiolain voimaan tulleen 12 :n 2 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamista muutoksenhakulautakunnassa koskee, mitä hallintolainkäyttölain 38 :ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-oikeudessa. Tämän mukaisesti 7

8 suullinen käsittely on muutoksenhakulautakunnassa toimitettava asianosaisen pyynnöstä paitsi, jos sen toimittaminen on ilmeisen tarpeetonta. Lainmuutoksesta huolimatta suullisten käsittelyjen määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Toimintavuonna järjestettiin suullinen käsittely yhdessä valitusasiassa. Asia koski TyEL:n ja YEL:n rajanvetoa. Suullista käsittelyä on pyydetty lähinnä työkyvyn arviointia koskevissa asioissa. Näissä muutoksenhakulautakunta on katsonut riittävän tarkan selvityksen muutoksenhakijan terveydentilasta saaduksi esitetystä kirjallisesta selvityksestä. Lääkärintarkastusta ei suullisessa käsittelyssä voida suorittaa. Hallintojaosto Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa on seitsenjäseninen hallintojaosto, johon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi yksi sosiaali- ja terveysministeriön, yksi sisäasiainministeriön ja yksi valtiovarainministeriön ehdotuksesta nimitetty varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, joista yhden ovat nimenneet muutoksenhakulautakunnan työnantajajärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet, yhden työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet sekä yhden yrittäjien tai maatalousyrittäjien järjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet keskuudestaan. Hallintojaostossa käsitellään työjärjestyksessä mainittuja muutoksenhakulautakunnan yleiseen hallintoon, taloushallintoon ja nimityksiin liittyviä asioita. Toimintavuonna hallintojaosto kokoontui seitsemän kertaa. Vahvennettu jaosto Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on voinut alkaen määrätä muutoksenhakuasian tai siihen kuuluvan kysymyksen ratkaistavaksi vahvennetussa jaostossa. Mainittuun jaostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä asiaa aiemmin käsitelleen jaoston jäsenet. Vahvennettu jaosto kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. Täysistunto Jos muutoksenhakulautakunnassa ratkaistavana olevalla asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, voi jaosto tai muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja määrätä asian käsiteltäväksi muutoksenhakulautakunnan täysistunnossa. Täysistunnossa käsitellään myös muutoksenhakulautakunnan työjärjestystä koskevat asiat sekä ne hallintoasiat, jotka täysistunto hallintojaoston yksimielisestä esityksestä päättää ottaa käsiteltäväkseen. Täysistunto vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallintojaostolle. Muutoksenhakulautakunta kokoontui vuonna 2008 täysistuntoon vain kerran. Istunnossa hyväksyttiin pieniä muutoksia työjärjestyksen toimenkuviin ja vahvistettiin tilinpäätös vuodelta Täysistunnossa ei toimintavuonna ratkaistu muutoksenhakuasioita. Kuva 5. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan organisaatio. 8

9 Muutoksenhakulautakunnan toiminnasta yleisesti Muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on toimintavuonna ollut käsittelyajan lyhentäminen aiemmasta noin viidestä ja puolesta kuukaudesta. Toimintasuunnitelman mukaisesti päämääränä oli viiden kuukauden keskimääräinen käsittelyaika, mihin toimintavuonna ei kuitenkaan päästy. Vuoden 2008 valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli viisi kuukautta 28 päivää. Käsittelyajan laskennallinen pidentyminen johtui siitä, että vuoden 2008 alkuvuoden aikana ratkaistiin vielä vuodelta 2006 siirtyneitä lähinnä vaikeampia lainopillisia asioita. Niiden vaikutus keskiarvoon on ollut suuri. Joulukuussa 2008 tosiasiallinen keskimääräinen käsittelyaika oli enää 154 päivää lääketieteellistä arviointia vaativissa asioissa. Vuonna 2008 ensimmäistä kertaa jaettavien eläkeotteiden aiheuttamaan hetkelliseen asiamäärän kasvuun varauduttiin. Otteet eivät kuitenkaan aiheuttaneet muutoksenhaun kasvua, joten vapautuneet resurssit voitiin suunnata jo olemassa olleen ruuhkan purkamiseen. Muutoksenhakulautakunnan muina tavoitteina vuonna 2008 olivat henkilöstön ammattitaidon laajentaminen ja vahvistaminen, yhdentymisen seuranta, jaostojen sujuvan toiminnan edistäminen sekä tulevan strategian laatiminen. Alan lainsäädäntöön perehdyttävää koulutusta ei ollut merkittävässä määrin tarjolla, mutta saatavissa oleva koulutus hyödynnettiin täysimääräisesti. Koulutusta järjestettiin myös omatoimisesti muun muassa julkisuudesta hallintolainkäytössä ja hyvän virkakielen hallinnasta. Jaostojen jäsenille järjestettiin omia yhteistapaamisia sekä mahdollisuutta osallistua muutoksenhakulautakunnan koulutuksiin. Sivutoimisten jäsenten ei kuitenkaan aina ole helppoa järjestää mahdollisuutta osallistumiseen eikä osallistumisvilkkaus ollut kovinkaan suuri. Yhteisöllisyyden saavuttamista mitattiin uusitulla työhyvinvointikyselyllä. Kyselyn tuloksena voitiin todeta, että ennestään hyvät tulokset olivat osin hieman parantuneet tai pysyneet ennallaan. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan arvojen (riippumattomuus, vastuullisuus, asiantuntijuus ja asiakaslähtöisyys) jalkauttamista muutoksenhakulautakunnan toimintaan jatkettiin vuonna Vuonna 2007 solmittu Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan oma työehtosopimus osoittautui toimivaksi. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman mukaisesti aloitettiin Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan strategian laatiminen vuosille eli jäljellä olevalle nimityskaudelle. Työtä varten perustettiin kolmihenkinen strategiatyöryhmä, joka keskusteltuaan sekä jäsenistön, hallinnon että henkilöstön kanssa sai laadituksi alustavan strategiakartan. Sen pohjalta strategia laaditaan valmiiksi vuoden 2009 alussa. Muutoksenhakulautakunnan vuonna 2007 käyttöönottamat tietohallintojärjestelmät eivät vaati- Saapuneet valitukset vv , kpl Yhteensä ELK KELK VELK Kuva 6. Saapuneet valitukset vuosina

10 neet merkittävää panostusta enää vuonna Lähinnä järjestelmiä hienosäädettiin jonkin verran muun muassa työeläkejärjestelmän rekisteripalvelujen tuottamisen siirryttyä Eläketurvakeskuksesta AREK Oy:n hallinnoitavaksi. Muutoksenhakulautakunnan asianhallintaohjelman kytkentä Eläketurvakeskuksen keskusrekisteriin ei toteutunut vuoden 2008 aikana. Muutoksenhakulautakunta on vuonna 2007 perustanut uudet internetsivut, joilla se julkaisee tietoja toiminnastaan. Tilastotietojen perusteella muutoksenhakulautakunnan internet-sivuilla käytiin vuonna 2008 keskimäärin 186 kertaa päivässä. Internet-sivut ovat kävijämäärän perusteella vakiinnuttaneet asemansa yhtenä muutoksenhakulautakunnan tiedottamiskanavana. Oikeustapauksia muutoksenhakulautakunnan merkittävistä ratkaisuista julkaistaan Eläketurvakeskuksen työeläkelakipalvelu -tietokannassa, jossa on myös muiden lautakuntien, vakuutusoikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden ja työneuvoston päätöksiä sekä EY-tuomioistuimen tuomioita. Lisäksi lautakunnalla on oma sisäinen oikeustapausrekisteri. Muutoksenhakulautakunnassa on kertomusvuonna toiminut myös työsuojelutoimikunta, joka on ollut hyvin aktiivinen työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä. Muutoksenhakulautakunnan sisäistä kehitystyötä varten muutoksenhakulautakunnassa on ollut kehitysryhmä, jonka pääasiallinen tehtävä on seurata toimintasuunnitelman toteutumista ja laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä keskustella muista koko henkilökuntaa koskevista asioista. Ryhmä toimii myös sisäisen tarkastuksen toimielimenä. Muutoksenhakulautakunnan virkistystyöryhmä jatkoi toimintaansa järjestäen työntekijöille yhteistä virkistystoimintaa kuten kevät- ja syysretket, teatteriesityksiä, pikkujoulut ja ryhmäliikuntaa. Toiminnan kustannuksista Muutoksenhakulautakunnan kanslian palkkakustannukset ja jäsenten palkkiokustannukset olivat vuonna 2008 pakollisine henkilösivukuluineen yhteensä euroa. Kaikki kustannukset yhteensä olivat euroa, mikä alitti talousarvion eurolla. Vuonna 2007 yhden ratkaistun asian hinta ilman atk:sta aiheutunutta kertaluontoista menoa ja lisäeläketurvan kertamaksua oli 590 euroa. Vuonna 2008 ratkaistun asian hinnaksi tuli 602 euroa. Nousua edellisestä vuodesta tuli vain kaksi prosenttia, mikä yleinen kustannustason nousu ja kuluneen vuoden palkkaratkaisut huomioon ottaen on varsin vähän. Ratkaisun hinta, euroa Kuva ELK KELK VELK Yhteensä/TELK Ratkaisun hinta. Kuva vuosien keskimääräisestä hinnasta pylväinä. Vuosien TELK:in luvut on saatu laskemalla ne eläkelautakunnan (ELK), kuntien eläkelautakunnan (KELK) ja valtion eläkelautakunnan (VELK) vastaavista luvuista. 10

11 Toiminnan kehittyminen Muutoksenhakulautakuntaa on määrätietoisesti kehitetty itsenäiseksi ja riippumattomaksi sekä kansalaisten luottamusta herättäväksi lainkäyttöelimeksi ja tätä työtä jatketaan uuden strategian tuella. Muutoksenhakulautakunnan toimintaa valvovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Nykyisessä muodossaan muutoksenhakulautakunta vastaa niitä edellytyksiä, joita Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus edellyttävät muutoksenhakujärjestelmältä. Valvovilta viranomaisilta ei kertomusvuonna saatu yhtään huomautusta. Yhdistyneeseen muutoksenhakulautakuntaan arvioidaan jatkossa tulevan normaalisti vuosittain noin asiaa käsiteltäväksi. Lautakunnan henkilöstöresurssit on nyt mitoitettu siten, että jatkossa käsittelyaika saadaan pysymään alle viiden kuukauden. Eduskunnan sosiaalivaliokunta on käsitellessään lakia sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta todennut lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysministeriön pitäisi pikaisesti ryhtyä toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, voidaanko Kansaneläkelaitoksen antamista työkyvyttömyyseläkkeistä jatkossa valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Tämä tietäisi noin asian lisäystä vuosittain. Todellinen työmäärä ei kuitenkaan olisi nykyistä merkittävästi suurempi, koska useissa tapauksissa samalla henkilöllä on samaan aikaan vireillä myös valitus työeläkejärjestelmän asiasta ja asiat voitaisiin käsitellä samalla kertaa. Muutoksenhakulautakunta pystyisi kohtuullisen resurssilisäyksen jälkeen ottamaan vastaan nämä asiat. Todennäköisesti muutos ei kuitenkaan tapahdu ainakaan vuonna Muutoksenhakulautakunnan työskentelyprosessien kehittämistä jatketaan edelleen. Henkilökunnan ikärakenteen vuoksi vaihtuvuus tulevina vuosina on suuri. Tähän asiaan kiinnitetään huomiota ja tuetaan prosesseja, joiden avulla vuosikymmenien aikana kertynyt hiljainen tieto siirtyy uusille henkilöille. Työskentelyolosuhteet pidetään hyvällä tasolla, jotta osaava ja sitoutunut henkilökunta saadaan viihtymään muutoksenhakulautakunnassa. Erityisesti työyhteisöosaamiseen kiinnitetään huomiota. Uusitut tietohallintojärjestelmät tukevat sähköisiä toimintoja aiempaa laajemmin, mutta tietohallintoa tulee kehittää vielä käyttäjäystävällisemmäksi. Jäsenistön asiantuntemuksen entistä parempi hyödyntäminen ja jaostojen työmäärän tasaisempi jakautuminen edellyttää joitakin pieniä lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian. KPL Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat valitukset vv Saapuneet Ratkaistut Vireillä Kuva 8. Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat valitukset vuosina , kpl. Vuosien luvut on saatu laskemalla yhteen eläkelautakunnan, kuntien eläkelautakunnan ja valtion eläkelautakunnan vastaavat luvut. 11

12 Toiminta tilastojen valossa Valitukset ja ratkaisut Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan saapui toimintavuonna valitusta. Määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna, jolloin valitusasioita saapui 37 vähemmän kuin toimintavuonna. Asioita oli vireillä toimintavuoden lopussa 2 465, joka on 249 asiaa vähemmän kuin vuoden 2007 lopussa. Vuonna 2008 muutoksenhakulautakunta ratkaisi valitusasiaa, joka on asiaa enemmän kuin vuonna Ratkaistujen asioiden määrä nousi siten 19,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työkyvyn arviointia liittyi valitusasiaan. Näistä asiassa ratkaistiin muutoksenhakijan oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja 168 asiassa kyse oli ammatilliseen kuntoutukseen liittyvästä työkyvyttömyyden uhan arvioinnista. Ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä asioita muutoksenhakulautakunta ratkaisi toimintavuonna yhteensä 274. Poistohakemuksia saapui 74 ja ratkaistiin 63. Poistohakemukset käsiteltiin nopeutetussa käsittelyjärjestyksessä. Saapuneiden ja ratkaistujen asiamäärien kehitys on esitetty kuvassa 9. Ratkaisuista liittyi TyEL:iin 59,7 prosenttia, KuEL:iin 20,4 prosenttia, YEL:iin 7,9 prosenttia, MYEL:iin 5,0 prosenttia ja VaEL:iin 4,5 prosenttia. Ratkaistujen asioiden tarkempi jakaantuminen asiaryhmittäin, laeittain ja diagnoosin mukaan on esitetty kuvissa 10, 11 ja 12. Käsittelyaika Toimintavuonna valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 5 kuukautta 28 päivää. Keskimääräinen käsittelyaika lasketaan valituksen saapumisesta päätöksen postittamiseen. Vuonna 2007 keskimääräinen käsittelyaika oli 5 kuukautta 12 päivää. Keskimääräinen käsittelyaika piteni siten 15 päivällä. Työkyvyn arviointia koskevissa asioissa käsittelyaika oli 5 kuukautta 13 päivää ja kuntoutusasioissa 4 kuukautta. Käsittelyaikojen kehitys on esitetty kuvassa 13. Muutokset eläkelaitosten päätöksiin Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta muutti vuonna 2008 muutoksenhakijan eduksi 11,6 prosenttia tapauksista. Asioita palautettiin eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi 5,9 prosenttia. Työkyvyn arviointia koskevista asioista muutoksenhakulautakunta muutti 11,9 prosenttia ja palautti 5, Kuva 9. Saapuneet ja ratkaistut valitukset vv , kpl Saapuneet Ratkaistut Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan saapuneet ja ratkaistut valitukset vuosina , kpl. Vuosien luvut on saatu laskemalla yhteen eläkelautakunnan, kuntien eläkelautakunnan ja valtion eläkelautakunnan vastaavat luvut. 12

13 prosenttia. Kuntoutusasioissa muutosprosentti oli 5,8. Muutosprosenteissa on otettava huomioon, että eläkelaitokset ovat viime vuosina itseoikaisseet valituksen johdosta asioita runsaat kymmenen prosenttia, joka osaltaan pienentää Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan muutosprosenttia. Lisäksi suurimmassa osassa muutoksenhakulautakunnan palauttamissa asioissa eläkelaitos on jo antanut myönteisen väliaikaisen päätöksen. Muutosprosenttien valossa muutoksenhakulautakunnan ratkaisulinjassa ei ole tapahtunut toimintavuonna merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Vakuutusoikeuden julkaisemista tilastotiedoista ja eläkelaitosten itseoikaisutilastoista ilmenee, että noin 35 prosenttia muutoksenhakijoista valittaa muutoksenhakulautakunnan päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeus muutti noin 20 prosenttia näistä valitusasioista muutoksenhakijan eduksi. Näistä muutoksista noin kahdeksassa prosenttiyksikössä päätöstä on muutettu muutoksenhakulautakunnan käsittelyn jälkeiseltä ajalta, joten tosiasiallinen muutosprosentti on noin 12. 2,3 % Tkv-eläke (lainop) 2,0 % Työttömyyseläke 4,3 % Vanhuuseläke 4,2 % Kuntoutus 6,4 % Muu asia 0,6 % Osa-aikaeläke 75,8 % Tkv-eläke (lääk) 1,3 % Perhe-eläke 1,0 % Perustevalitus 1,0 % Poistohakemus 0,9 % Takaisinperintä 0,09 % Taloudellinen tuki 0,05 % Julkisuusasia Kuva 10. Ratkaistujen valitusten jakautuminen asiaryhmittäin vuonna ,5 % KuEL 7,8 % YEL 5,0 % MyEL 4,5 % VaEL 0,9 % LEL 0,6 % MEL 59,8 % TyEL 0,6 % KiEL 0,3 % TaEL 0,3 % Maatalousyrittäjien...luopumislait 0,1 % Muut Kuva 11. Ratkaistujen valitusten jakautuminen pääasiallisesti sovellettavan lain mukaan vuonna

14 58,4 % Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 25,9 % 3,5 % 3,4 % 2,4 % 2,0 % 4,4 % Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt Hermoston sairaudet Verenkiertoelimistön sairaudet Hengityselinsairaudet Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset Muut Kuva 12. Lääketieteellisistä arviointia edellyttäneiden ratkaistujen valitusten jakautuminen pääasiallisen diagnoosin mukaan vuonna Keskimääräiset käsittelyajat, pv ELK KELK VELK Yhteensä / TELK Kuva 13. Keskimääräiset käsittelyajat vuosina Vuosien TELK:in luvut on saatu laskemalla ne eläkelautakunnan (ELK), kuntien eläkelautakunnan (KELK) ja valtion eläkelautakunnan (VELK) vastaavista luvuista. 14

15 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstö Päätoimisen puheenjohtajan lisäksi muutoksenhakulautakunnan kansliassa työskenteli toimintavuoden lopussa 48 päätoimista toimihenkilöä, joista kuusi oli osa-aikaista ja kaksi oli vanhempainvapaalla. Työntekijöistä esittelijöitä oli 16, valmistelijoita 18, toimistosihteereitä viisi ja kirjaajia kaksi. Lisäksi muutoksenhakulautakunnassa oli päätoimisen puheenjohtajan lisäksi hallintoasioista, talousasioista, ratkaisutoiminnasta ja viestinnästä vastaavat päälliköt sekä valmistelun, toimiston ja kirjaamon esimiehet. Henkilöstön määrää lisättiin toimintavuoden aikana, koska haluttiin purkaa olemassa olevaa ruuhkaa ja varautua mahdollisiin eläkeotevalituksiin. Kaksi henkilöä jäi kuluneen vuoden aikana eläkkeelle. Uuden henkilöstön perehdyttäminen laaditun perehdytysohjelman mukaisesti sitoi myös vakituisen henkilöstön resursseja. Henkilöstöstä oli naisia 39 (80 %) ja miehiä kymmenen (20 %). Sosiaalivakuutusala ja myös oikeusistuimet ovat yleensä naisenemmistöisiä, joten Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstön sukupuolijakauma ei ole poikkeuksellinen. Uusissa rekrytoinneissa on kuitenkin muutoksenhakulautakunnan tasaarvosuunnitelman mukaisesti kiinnitetty asiaan huomiota ja jakaumaa on pyritty tasapuolistamaan. Henkilöstön palkkauksessa ei ole sukupuoleen perustuvia eroja miesten ja naisten kesken. Henkilökunnan keski-ikä oli 48,9 vuotta, mikä on hivenen alempi kuin edellisenä vuonna. Ikäja sukupuolijakauma on esitetty kuvassa 14. Sairauspoissaoloja toimintavuonna oli 3,5 % mikä on edellisvuotta enemmän, mutta alle julkisten alojen keskimäärän. Muutoksenhakulautakunnan työterveyshuolto oli vielä vuonna 2008 lautakuntien yhdistymisen seurauksena järjestetty kahdella erillisellä sopimuksella kahdelta palvelun tuottajalta. Työterveyshuoltosopimus yhdistetään sen jälkeen kun Hansel on kilpailuttanut sopimukset vuonna Henkilöstön koulutus Ammattitaidon kehittäminen ja vahvistaminen olivat toimintavuonna Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan avainalueita. Henkilökunta osallistui ammattitaidon ylläpitämiseksi vuonna 2008 useisiin koulutustilaisuuksiin. Keskimäärin koulutuspäiviä oli henkilöä kohden 5,5. Lautakunnan henkilöstölle järjestettiin räätälöityjä kursseja kuten hallinto-oikeuksissa sovellettavasta julkisuuslaista sekä virkakielestä. Henkilöstö kävi eri yhteistyötahojen järjestämissä ammatillisissa koulutuksissa. Erilaisista koulutustilaisuuksista mainittakoon Ajankohtaista työeläkeasioista, Ruotsin kielen ryhmäkoulutus, Työeläkekuntoutuksen perusteet, Kuntoutussäätiön kuntoutuspäivät, Perustiedot ulkomaisista eläkkeistä, Mielenterveysmessut, Julkisen puolen työeläkkeet - eroja TyELn laskennassa, Kela-asioiden koulutusta työeläkeneuvojille, Ulkomaisten eläkkeiden koulutussarja: Pohjoismaat, Murros työhyvinvoinnin mahdollisuutena, Sosiaalioikeus- ja toimeentuloturva, Työeläkekuntoutus-seminaari ja Työsuojelun täydennyskurssi Naiset Ikäjakauma , n=49 Miehet Kuva 14. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstön ikäjakauma. Henkilöstön lukumäärä oli 49, joista 2 oli virkavapaalla. Tilanne

16 Henkilöstö Puheenjohtaja Antila Outi Päälliköt Kangasjärvi Kimmo Mäkinen Mirja Piilola Kristiina Åkesson Pirjo Esittelijät Bister Marja-Liisa Brandt Anna Maria Goebel Maija-Liisa (virkavapaalla) Haukilahti Heli-Anna Jokinen Sanna Koponen Marja Liukko Ismo Naulapää Markku Ojala Eeva Palotie Kalevi Rilasmaa Kimmo Sandberg Leevi Schreck Raija Seppä Seppo Tanila Marja Virranne Jussi Valmistelun esimies Heidi Soini Valmistelijat Alapiha Vilma Guev Eeva Haakana Sirkka-Liisa Hattuniemi Pia Heikkilä Pirkko Hintikka Ritva Kataja Kyösti Kilma Tuulia Kontiala Liisa Kuokkanen Auli Latva-Käyrä Terhi Paukkola Jaana Pietarinen Sirpa Puhakainen Riitta Soini Sauli Tuononen Liisa Virolainen Lea Yli-Houhala Minna (virkavapaalla) Kirjaamon esimies Niemi Riitta Kirjaajat Kiviniemi Pirkko Vuoriheimo Merja Toimiston esimies Litmanen Marjut Toimistosihteerit Krigsman Marjo Kujasuo Marjo Nikkola Leena Sario Minna Seise Marianne Kuva 16. Aulangon torni Kevätretki suuntautui Hämeenlinnaan, jossa tutustuimme Hämeen keskiaikaiseen linnaan, vankilamuseoon ja Palanderin taloon, 1800-luvun hämeenlinnalaiseen kaupunkilaiskotiin. Viimeisenä kohteena oli Aulangon puistometsä. Syysretkellä puolestaan tutustuttiin Arabian tehtaan toimintaan ja työskentelyolosuhteisiin sekä Tekniikan museoon Helsingissä. 16

17 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Postiosoite: PL 28, HELSINKI Käyntiosoite: Ratapihantie 11, Helsinki Puhelin: (09) Fax: (09) Sähköposti: Internet: 17

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 2 Uusi vuosituhat ja vuosikymmen muutoksia ja mahdollisuuksia Kun kymmenen vuotta sitten katselimme uuden vuoden ja uuden vuosituhannen

Lisätiedot

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Laadun tekijöitä Kulunut vuosi 2010 oli Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa tasaisen ja varsin tehokkaan toiminnan aikaa.

Lisätiedot

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui MITEN TARKASTI YLEENSÄ TUTUSTUU SOSIAALIVAKUUTUS-LEHTEEN Lukee siitä mielenkiintoisimmat artikkelit ja jutut Kaikki

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA KHO:n tutkimusjulkaisuja 1/2009 2 ESIPUHE...4 I TUTKIMUKSEN YLEINEN OSA...6 1. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...6 1.1 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ...6

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot

3. Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit, toiminta-ajatus ja arvot sekä yhteystiedot Katsaus toimintaan vuodelta 2007 2 Sisältö 1. Tietosuojavaltuutetun katsaus 2007 2. Tietosuojan vuosi 2007 2.1. Sidosryhmäyhteistyöllä edistimme tietosuojan integrointia yhteiskuntaan 2.2 Kansainvälinen

Lisätiedot

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun

ilmarinen Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot Antti Tanskanen: Tilapäinen alennus maksuun 4 2005 ilmarinen Ilmarisen asiakaslehti Tilapäinen alennus maksuun Verkkopalvelujen käyttö tuplaantui Ilmarisen palvelua arvostetaan Antti Tanskanen: Finanssiliitolla on suomalaiset kasvot KANNEN KUVA:

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Quo Vadis osakemarkkinat s. 4 Maksuperusteiset lisäeläkejärjestelyt uudistuvat s. 11

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Quo Vadis osakemarkkinat s. 4 Maksuperusteiset lisäeläkejärjestelyt uudistuvat s. 11 ESYtieto Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 3/08 Quo Vadis osakemarkkinat s. 4 Maksuperusteiset lisäeläkejärjestelyt uudistuvat s. 11 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS - ESY ry Kalevankatu 13, 3. kerros 00100 Helsinki

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot