TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009"

Transkriptio

1 TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

2 2 Uusi vuosituhat ja vuosikymmen muutoksia ja mahdollisuuksia Kun kymmenen vuotta sitten katselimme uuden vuoden ja uuden vuosituhannen alkamiseksi järjestettyjä suurenmoisia ilotulituksia, emme vielä tienneet alkavan vuosikymmenen muutoksista emmekä sen tuomista mahdollisuuksista. Heti vuonna 2000 aloitti Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea työnsä. Jo varsin varhaisessa vaiheessa komiteassa päädyttiin eläkelautakuntien osalta yksimieliseen näkemykseen. Valtion, kunnan ja yksityisen puolen eläkelautakuntien tuli katkaista napanuoransa kuhunkin eläkejärjestelmään ja sitten yhdistyä yhdeksi yhteiseksi muutoksenhakulautakunnaksi. Toteutusvaihe otti aikansa. Vuosikymmenen puolivälissä oltiin itsenäisiä ja muutaman vuoden kuluttua, vuoden 2007 alusta, vihdoin päästiin yhdentymään Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Kivuttomasti tämä ei käynyt. Monia käytännön ongelmia tuli esiin, kun hiottiin yhteen työtapoja ja kulttuureita. Monet psyykkaushetket käytiin yhdessä läpi ja Gustavelund -niminen paikka herättää näin jälkikäteen naurua, koska kyseinen kokouspaikka leimautui niin voimallisesti näiden ensimmäisten tuskallisimpien tapaamisten tyyssijaksi. Vaikka oli siellä hauskaakin, kun isolla porukalla hiihdettiin yhteisillä suksilla ja muutoinkin kisailtiin. Mikään ei yhdistä paremmin kuin yhteinen vihollinen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kohdalla se oli uusi asiakirjahallintajärjestelmä, jonka kanssa koko yhdistynyt muutoksenhakulautakunta tappeli tasaveroisesti. Mutta me päihitimme sen - ja samalla löysimme toisemme lopullisesti. Vuosikymmenen loppupuolella muutoksenhakulautakunnan toiminta on ollut varsin tasaista. Pienet ruuhkanpoikaset on selvitetty, vuosikymmenen puolessa välissä voimaan tulleet uudet työeläkelait on otettu asiantuntevasti haltuun ja lautakunnan sisäinen työyhteisötoiminta on saatu soljuvaksi yhteisten arvojen ja tulevaisuuteen katsovan strategian avulla. Vuotta 2009 voisi kuvata suvantovaiheeksi ennen uusia haasteita. Sekä sisäisiä että ulkoisia muutoksia on tiedossa. Muutoksenhakulautakunnassa hyvin viihtyneistä työntekijöistä merkittävä osa tulee lähivuosina eläkeikään. Ja osa jo jatkaakin joustavan eläkeiän turvin, vaikka mittariin on jo tullut 63 vuotta. Kun kolmannes henkilökunnasta tulee eläkeikään lähimmän viiden vuoden aikana, on melko haasteellista siirtää osaamista jäljelle jääneelle sukupolvelle. Tiedon jakamista pitää siis ahkerasti harrastaa tulevina vuosina. Ulkoa tulevana muutoksena on väläytelty sitä mahdollisuutta, että Kansaneläkelaitoksen työkyvyttömyyseläkevalitukset siirtyisivät Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta. Haasteellista se olisi siirtyvien asioiden suuren määrän vuoksi, mutta siirto olisi monista eri syistä viisasta. Toiminnallinen tehokkuus nousisi molemmissa muutoksenhakulautakunnissa ja kansalaisten oikeusturva paranisi nopeampien käsittelyaikojen ja yhtenäisempien ratkaisujen myötä. Uskon että Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa uuden vuosikymmenen toimintakykyisenä ja tulevaisuuteen katsoen uuden puheenjohtajan luotsaamana. Helsingissa Outi Antila puheenjohtaja

3 3 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on ollut marraskuusta 2002 alkaen kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n vuokralaisena osoitteessa Ratapihantie 11, Helsinki. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävät Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa työeläkeasioissa. Muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on työeläkeasioiden ylin oikeusaste. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on yksittäisten valitusasioiden ja lukien myös eläkelaitosten lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevien hakemusasioiden ratkaiseminen. Muutoksenhakulautakunnan toiminta ja sitä ohjaavat säännökset Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta riippumattomana muutoksenhakuelimenä perustuu siitä annettuun ja voimaan tulleeseen lakiin (677/2005). Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettua lakia (677/2005) muutettiin annetulla ja voimaantulleella lailla (1298/2006). Tässä laissa on säädetty muutoksenhakulautakunnan rahoituksesta, talousarvion päättämisestä ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. Muutoksenhakulautakunta perii kustannuksiensa kattamiseksi työeläkelaitoksilta oikeushallintomaksun. Maksun määrän vahvistaa Finanssivalvonta ja se määräytyy työeläkelaitoksissa määräämisvuotta edeltävänä vuonna vakuutettujen työansioiden ja työtulojen perusteella. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toimielinten ja toimihenkilöiden tehtävistä ja toimivaltuuksista on määrätty muutoksenhakulautakunnan täysistunnossaan vahvistamassa sekä ja muutetussa työjärjestyksessä. Asioiden käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia ja lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisutoiminnassa pääasiassa sovellettavat lait: * työntekijän eläkelaki (395/2006), TyEL * kunnallinen eläkelaki (549/2003), KuEL * valtion eläkelaki (1295/2006), VaEL * evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (298/ 1966), lukien (261/2008), KiEL * Kansaneläkelaitoksesta annettu laki (731/ 2001), KelaL * maatalousyrittäjän eläkelaki (1280/2006), MYEL * yrittäjän eläkelaki (1272/2006), YEL * merimieseläkelaki (1290/2006), MEL * laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/ 1994), LUTUL * laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä (1317/1990), SPVEL * luopumiseläkelaki (16/1974), LUEL * laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta (1330/1992), LUKL.

4 4 KKO KHO Hovioikeus Vakuutusoikeus Hallinto-oikeus Telk Sos.turv. mltk Opintotuen mltk Käräjäoikeus Tapaturmaas.mltk Työttömyysturvan mltk Liikennevakuutuslaitokset Tapaturmavakuutuslaitokset KELA Eläkelaitokset Työttömyyskassat Kunta Kuva 1. Sosiaalivakuutuksen muutoksenhaku vuoden 2007 alusta. Muutoksenhakulautakunnan jäsenet Muutoksenhakulautakuntaan kuului vuonna 2009 päätoiminen puheenjohtaja, kuusi varapuheenjohtajaa sekä 32 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jäsenet ja varapuheenjohtajat ovat sivutoimisia. Heidät nimittää valtioneuvosto sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasianministeriön ja valtiovarainministeriön esityksestä viideksi vuodeksi kerrallaan. Päätoiminen puheenjohtaja nimitetään toistai- seksi. Nykyiset jäsenet nimitettiin toimikaudeksi Lautakunnan jäsenet toimivat tuomarinvastuulla ja puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista säädetään. Kukin jäsen vannoo tuomarinvalan tai antaa tuomarin vakuutuksen toimikautensa alussa, jos hän ei ole tehnyt sitä aikaisemmin. Kuvissa vasemmalta: Tuulikki Haikarainen, Outi Antila, Mikko Nyyssölä, Katja Veirto ja Pia Björkbacka. Tuulikki Haikarainen on lautakunnan virkaiältään vanhin varapuheenjohtaja. Virkaiältään nuorimmat jäsenet ovat Heidi Lehto ja Katja Veirto.

5 5 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpano : Puheenjohtaja Varatuomari Outi Antila Varapuheenjohtajat Oikeustieteen kandidaatti Tuulikki Haikarainen Oikeustieteen kandidaatti Veikko Liuksia Varatuomari Heikki T. Hämäläinen Varatuomari Aino Lassila Varatuomari Katriina Alaviuhkola Oikeustieteen kandidaatti Heli Backman Työeläkeasioihin perehtyneet jäsenet Filosofian kandidaatti Carin Lindqvist-Virtanen Oikeustieteen kandidaatti Marja-Leena Seppälä Oikeustieteen kandidaatti Sinikka Kauppinen Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Maija Rajakangas Varatuomari Kristiina Piilola Varatuomari Juhani Rantamäki Varatuomari Esa Tarkka Lääkärijäsenet Dosentti, ylilääkäri Timo Pohjolainen Fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Seppo Villanen Psykiatrian erikoislääkäri, yleislääkäri Anna Savela Ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri Mika Laine Lääketieteen tohtori Mikael Nyström Lääketieteen ja kirurgian tohtori Antti Huunan-Seppälä Varajäsenet Filosofian kandidaatti Heikki Peltola Varatuomari Ulla Miettinen Varatuomari Esko Salo Oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri Hallintotieteiden maisteri Minna Liuttu Oikeustieteen kandidaatti Kari Peltonen Oikeustieteen kandidaatti Arita Kaario Lääketieteen ja kirurgian tohtori Ilkka Torstila Sisätautien erikoislääkäri Raine Jussila Lääketieteen ja kirurgian tohtori Antero Leppävuori Kirurgian ja ortopedian erikoislääkäri Sari Salminen Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Ilkka Tierala Lääketieteen tohtori Juha Liira Neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri Risto Vataja Työelämää ja työmarkkinaolosuhteita tuntevat jäsenet Varatuomari Markus Äimälä Varatuomari Mikko Nyyssölä Oikeustieteen kandidaatti Johan Åström Hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvari Oikeustieteen kandidaatti Heikki Telakivi Varatuomari Lauri Niittylä Oikeustieteen kandidaatti Erik Strömberg Tuotantotekniikan mekaanikko Juha Sutinen asti Työsuojelutoimitsija Heidi Lehto lukien Kirvesmies Juhani Siira Valtiotieteen maisteri Ralf Sund Sosionomi (ylempi AMK) Pirjo Väänänen asti Sosiaalipoliittinen asiantuntija Katja Veirto lukien Varatuomari Keijo Karhumaa Varatuomari Jarmo Pätäri Neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen Diplomi-insinööri Rauno Toivonen Oikeustieteen kandidaatti Mikko Räsänen Varatuomari Hannu Rautiainen Varatuomari Riitta Wärn Oikeustieteen kandidaatti Vuokko Piekkala Oikeustieteen kandidaatti Laura Lindholm Oikeustieteen maisteri Marja Isomäki Oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaa Yhteiskuntatieteiden maisteri Pia Björkbacka Oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi Valtiotieteen ylioppilas Seppo Niininen Varatuomari Tom Rissanen Varatuomari Marja Lounasmaa Lakimies Markku Nieminen Yrittäjätoiminnan olosuhteita tuntevat jäsenet Oikeustieteen kandidaatti Tiina Oksala Varatuomari Risto Tuominen Oikeustieteen kandidaatti Maria Löfgren-Toivonen Ylioppilasmerkonomi Tauno Jalonen Maatalousyrittäjätoiminnan olosuhteita tuntevat jäsenet Agronomi Ilpo Mattila Valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuuti Agronomi Virpi Siitonen Oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä

6 6 Jaosto Puheenjohtaja Ratkaisutoiminnan päällikkö Esittelijät Valmistelun esimies Valmistelijat Kirjaaja Toimisto Asiakkaat Muutoksenhakemuksen vastaanottaminen Töiden jako Kirjaaminen ja diaari Muutoshakemus Valmistelu Käsittelymuistio ja laskeminen Töiden jako Esittelymuistio Ei Edellyttääkö lisätoimia Kyllä Jaostoille lähettäminen Kuuleminen ja lisäselvitykset Päätöksenteko Jaostokierrot Mahd. lisäselvitykset Jaostokäsittely Ratkaistu Kyllä Lykätty Esittely Päätösasiakirjan tekeminen Päätösten yhdenmukaisuus Päätösten oikeellisuus Päätöksen postitus ja diaariomerkinnät Päätös Kuva 2. Valitusasian eteneminen Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. Päätöksenteko Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa Jaostot Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ratkaisi kertomusvuonna valitukset ja hakemusasiat jakaantuneena seitsemään jaostoon. Yksityisten alojen eläkejärjestelmiin kuuluvia asioita ratkaisevilla neljällä jaostolla kullakin oli kuusi jäsentä. Jaostoon kuuluivat lainoppinut puheenjohtaja, työeläkeasioihin perehtynyt ja tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut tai muu työeläkevakuutukseen erityisesti perehtynyt jäsen, lääkärijäsen sekä kaksi yksityisten alojen eläkejärjestelmään perehtynyttä työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä. Kahdella jaostolla oli lisäksi työelämän olosuhteita tuntevat jäsenet, jotka olivat perehtyneitä maatalousyrittäjätoimintaan ja kahdella jaostolla työelämän olosuhteita tuntevat jäsenet, jotka olivat perehtyneet yrittäjätoimintaan. Kuntien tai valtion eläkejärjestelmiin kuuluvia asioita ratkaisevilla kolmella jaostolla oli lainoppinut puheenjohtaja, työeläkeasioihin perehtynyt ja tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut tai muu työeläkevakuutukseen erityisesti perehtynyt jäsen, lääkärijäsen sekä kaksi työelämän olosuhteita tuntevaa jäsentä. Jaostot kokoontuivat kesä- ja joulutaukoja lukuun ottamatta yhdestä neljään kertaa kuukaudessa. Jaostoilla oli vuonna 2009 istuntoja yhteensä 215. Yhdessä istunnossa ratkaistiin kerrallaan valitusasiaa. Asiat jakautuvat lukumääräisesti epätasaisesti yksityisen ja julkisen puolen jaostoille. Asiat ratkaistaan pääsääntöisesti kirjallisen aineiston perusteella ja päätökset tehdään jaoston istunnossa esittelijän esittelystä. Muutoksenhakulautakunnan ratkaisut ovat asianosaisille maksuttomia. Muutoksenhakijoilla ei ole mahdollisuutta saada maksutonta oikeudenkäyntiä, mutta he voivat saada julkista oikeusapua. Suulliset käsittelyt Organisaatiolain voimaan tulleen 12 :n 2 momentin mukaan suullisen käsittelyn toimittamista muutoksenhakulautakunnassa koskee, mitä hallintolainkäyttölain 38 :ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-oikeudessa. Tämän mukaisesti suullinen käsittely on muutoksenhakulautakunnassa toimitettava asianosaisen pyynnöstä paitsi, jos sen toimittaminen on ilmeisen tarpeetonta. Suullisten käsittelyjen määrä on pysynyt suhteellisen vakiona. Toimintavuonna järjestettiin suullinen käsittely yhdessä valitusasiassa samoin kuin vuonna 2008.

7 7 Suullista käsittelyä on pyydetty lähinnä työkyvyn arviointia koskevissa asioissa. Näissä muutoksenhakulautakunta on katsonut riittävän tarkan selvityksen muutoksenhakijan terveydentilasta saaduksi esitetystä kirjallisesta selvityksestä. Lääkärintarkastusta ei suullisessa käsittelyssä voida suorittaa. Hallintojaosto Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa on seitsenjäseninen hallintojaosto, johon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi yksi sosiaali- ja terveysministeriön, yksi sisäasiainministeriön ja yksi valtiovarainministeriön ehdotuksesta nimitetty varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä, joista yhden ovat nimenneet muutoksenhakulautakunnan työnantajajärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet, yhden työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet sekä yhden yrittäjien tai maatalousyrittäjien järjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet keskuudestaan. Hallintojaostoon kuuluivat kertomusvuonna puheenjohtaja Outi Antila ja edellä kuvatussa järjestyksessä varapuheenjohtajat Heikki T. Hämäläinen, Aino Lassila ja Heli Backman sekä muina jäseninä Johan Åström, Ilpo Mattila ja Jarmo Pätäri. Hallintojaostossa käsitellään työjärjestyksessä mainittuja muutoksenhakulautakunnan yleiseen hallintoon, taloushallintoon ja nimityksiin liittyviä asioita. Toimintavuonna hallintojaosto kokoontui kolme kertaa. Vahvennettu jaosto Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi määrätä muutoksenhakuasian tai siihen kuuluvan kysymyksen ratkaistavaksi vahvennetussa jaostossa. Mainittuun jaostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä asiaa aiemmin käsitelleen jaoston jäsenet. Vahvennettu jaosto kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa. Täysistunto Jos muutoksenhakulautakunnassa ratkaistavana olevalla asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, voi jaosto tai muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja määrätä asian käsiteltäväksi muutoksenhakulautakunnan täysistunnossa. Täysistunnossa käsitellään myös muutoksenhakulautakunnan työjärjestystä koskevat asiat sekä ne hallintoasiat, jotka täysistunto hallintojaoston yksimielisestä esityksestä päättää ottaa käsiteltäväkseen. Täysistunto vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallintojaostolle. Muutoksenhakulautakunta kokoontui vuonna 2009 täysistuntoon kerran. Istunnossa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2008 ja hyväksyttiin pieniä muutoksia työjärjestykseen. Täysistunnossa ei toimintavuonna ratkaistu muutoksenhakuasioita. Kuva 3. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan organisaatio.

8 8 Muutoksenhakulautakunnan toiminnasta yleisesti Muutoksenhakulautakunnan tavoitteena on kertomusvuonna ollut käsittelyajan lyhentäminen aiemmasta noin viidestä ja puolesta kuukaudesta. Toimintasuunnitelman mukaisesti päämääränä oli viiden kuukauden keskimääräinen käsittelyaika, mikä toimintavuonna alitettiin. Vuoden 2009 valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli neljä kuukautta 21 päivää. Muutoksenhakulautakunnan muina tavoitteina vuonna 2009 olivat edelleen henkilöstön ammattitaidon vahvistaminen, lainmuutosten seuranta, jaostojen sujuvan toiminnan edistäminen sekä strategian laatiminen. Alan lainsäädäntöön perehdyttävää koulutusta pyrittiin hyödyntämään. Koulutusta ostettiin Eläketurvakeskukselta sekä muilta palvelutarjoajilta. Tarvittaessa koulutusta järjestettiin myös omatoimisesti, kuten syyskuussa pidetty hallintolainkäyttölain koulutus. Jaostojen lääkärijäsenille järjestettiin omia yhteistapaamisia ja kaikille jäsenille tarjottiin mahdollisuus osallistua muutoksenhakulautakunnan koulutuksiin. Vuonna 2009 yhteisöllisyyttä ei mitattu työhyvinvointikyselyllä, koska aikaisempien mittausten hyvien tulosten perusteella oli päädytty siihen, että kysely uusitaan puolentoista kahden vuoden välein. Kertomusvuonna vahvistettiin Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan arvojen (riippumattomuus, vastuullisuus, asiantuntijuus ja asiakaslähtöisyys) jalkauttamista muutoksenhakulautakunnan toimintaan. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan perustettu kolmehenkinen strategiatyöryhmä sai valmiiksi muutoksenhakulautakunnan strategian jäljellä olevalle nimityskaudelle eli vuosille Tietohallintojärjestelmät toimivat vuonna 2009 ilman ongelmia. Varsinaiset tuotannon tekniset tukitoiminnot mahdollistivat näin ollen täysipainoisen työskentelyn. Tosin asianhallintaohjelman kytkentä Eläketurvakeskuksen keskusrekisteriin ei vieläkään toteutunut vuoden 2009 aikana, mutta tämä ei vaikuttanut lautakunnan toimintaan. Muutoksenhakulautakunnassa aloitettiin loppuvuonna 2009 henkilöstöhallintaohjelmiston hankintaprosessi, millä on tarkoitus saattaa henkilöstöhallinnon toiminnat vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Henkilöstöhallintasovellutuksen toimittajaksi valittiin Sympa Oy. Muutoksenhakulautakunnalla on internet-sivut, joilla se julkaisee tietoja toiminnastaan. Sivuja päivitettiin tarpeen mukaan, toimintavuonna niitä päivitettiin kuusi kertaa. Tilastotietojen perusteella internet-sivuilla käytiin vuonna 2009 keskimäärin yli 150 kertaa päivässä. Eniten käyntejä oli , jolloin muutoksenhakulautakunnan kotisivuilla vierailtiin 522 kertaa. Oikeustapauksia muutoksenhakulautakunnan Saapuneet valitukset vv , kpl Yhteensä / TELK ELK KELK VELK Kuva 4. Saapuneet valitukset vuosina

9 9 merkittävistä ratkaisuista julkaistaan Eläketurvakeskuksen työeläkelakipalvelu -tietokannassa, jossa on myös muiden lautakuntien, vakuutusoikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden ja työneuvoston päätöksiä sekä EY-tuomioistuimen tuomioita. Lisäksi lautakunnalla on oma sisäinen oikeustapausrekisteri. Muutoksenhakulautakunnan työsuojelutoimikunta toimi kertomusvuonna edelleen aktiivisesti ja sen jäsenistö päivitti tietojaan mm Työturvallisuuskeskuksen kursseilla. Sisäistä kehitystyötä varten muutoksenhakulautakunnassa on toiminut kehitysryhmä, jonka pääasiallisena tehtävänä on seurata toimintasuunnitelman toteutumista ja laatia seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä keskustella muista koko henkilökuntaa koskevista asioista. Ryhmä toimii myös sisäisen tarkastuksen toimielimenä. Virkistystyöryhmä jatkoi toimintaansa järjestäen henkilöstölle yhteisen kevätretken, teatteriesityksiä, pikkujoulun ja ryhmäliikuntaa. Kertomusvuonna syysretki järjestettiin liikunnallisena iltapäivänä, joka koostui kaikille yhteisestä henkilökohtaiseen hyvinvointiin liittyvästä luennosta ja valinnaisista sisäliikuntalajeista. Toiminnan kustannuksista Muutoksenhakulautakunnan kanslian palkkakustannukset ja jäsenten palkkiokustannukset olivat vuonna 2009 pakollisine henkilösivukuluineen yhteensä ,78 euroa. Kaikki kustannukset yhteensä olivat ,15 euroa, mikä alitti talousarvion ,71 eurolla. Vuonna 2007 yhden ratkaistun asian hinta kaikista kustannuksista, ilman atk:sta aiheutuneen kertaluontoisen menon ja lisäeläketurvan kertamaksun vähentämistä oli 704 euroa. Vuonna 2008 ratkaistun asian hinnaksi tuli 602 euroa ja toimintavuonna yhdenkäsitellyn asian hinta oli 629 euroa. Nousua vuoteen 2008 verrattuna on 4,5 %. Ottaen huomioon palkka-, palkkio-, ja ATK-kustannusten nousun, hinta on pysynyt kohtuullisena. Toiminnan kehittyminen Muutoksenhakulautakuntaa on määrätietoisesti kehitetty itsenäiseksi ja riippumattomaksi sekä kansalaisten luottamusta herättäväksi lainkäyttöelimeksi ja tätä työtä jatketaan uuden strategian tuella. Muutoksenhakulautakunnan toimintaa valvovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Nykyisessä muodossaan muutoksenhakulautakunta vastaa niitä edellytyksiä, joita Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus edellyttävät muutoksenhakujärjestelmältä. Valvovilta viranomaisilta ei kertomusvuonna saatu yhtään huomautusta. Ratkaisun hinta, euroa ELK KELK VELK Yhteensä/TELK Kuva 5. Ratkaisun hinta. Kuva vuosien keskimääräisestä hinnasta pylväinä. Vuoden 2006 TELK:in luku on saatu laskemalla eläkelautakunnan (ELK), kuntien eläkelautakunnan (KELK) ja valtion eläkelautakunnan (VELK) vastaavasta luvusta painotettu keskiarvo.

10 10 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan arvioitiin saapuvan noin asiaa käsiteltäväksi. Lautakunnan henkilöstöresurssit pyrittiin mitoittamaan siten, että käsittelyajassa päästään alle viiden kuukauden. Eduskunnan sosiaalivaliokunta on käsitellessään lakia sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta todennut lausunnossaan, että sosiaali- ja terveysministeriön pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, voidaanko Kansaneläkelaitoksen antamista työkyvyttömyyseläkkeistä jatkossa valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Jos näin tapahtuu, niin sen on arvioitu lisäävän käsiteltäviä asioita noin kolmella tuhannella vuodessa. Useassa tapauksessa samalla henkilöllä on samaan aikaan vireillä valitus sekä työeläkejärjestelmän että kansaneläkelain mukaisessa asiasta, jolloin asiat voitaisiin käsitellä samalla kertaa. Muutoksenhakulautakunnan työskentelyprosesseja seurataan ja niiden kehittämistä jatketaan edelleen. Henkilökunnan ikärakenteen vuoksi eläkkeelle siirtymisiä tulee useampia tulevina vuosina. Tähän asiaan on kiinnitetty huomiota ja on ryhdytty tukemaan prosesseja, joiden avulla vuosikymmenien aikana kertynyt hiljainen tieto saadaan siirrettyä uusille henkilöille. Työskentelyolosuhteet pidetään edelleen hyvällä tasolla, jotta osaava ja sitoutunut henkilökunta saadaan viihtymään muutoksenhakulautakunnassa. Työyhteisöosaamiseen kiinnitettiin kertomusvuonna erityistä huomiota. Jäsenistön asiantuntemuksen nykyistä parempi hyödyntäminen ja työmäärien tasaisempi jakautuminen jaostojen kesken edellyttää joitakin pieniä lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian. Asiakirjat toimitetaan jäsenille etukäteen tarkistettavaksi. Kuvassa salkut odottamassa lähettiä Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat valitukset vv , kpl Saapuneet Ratkaistut Vireillä Kuva 6. Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat valitukset vuosina , kpl. Vuoden 2006 luku on saatu laskemalla yhteen eläkelautakunnan, kuntien eläkelautakunnan ja valtion eläkelautakunnan vastaavat luvut.

11 11 Toiminta tilastojen valossa Valitukset ja ratkaisut Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan saapui toimintavuonna yhteensä valitus- ja hakemusasiaa. Määrä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna, jolloin valitusasioita saapui 96 enemmän kuin toimintavuonna. Asioita oli vireillä toimintavuoden lopussa 2 033, joka on 432 asiaa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Vuonna 2009 muutoksenhakulautakunta ratkaisi valitusasiaa, joka on 117 asiaa enemmän kuin vuonna Ratkaistujen asioiden määrä kasvoi kahdella prosentilla edellisestä vuodesta. Työkyvyn arviointia liittyi valitusasiaan. Näistä asiassa ratkaistiin muutoksenhakijan oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ja 209 asiassa kyse oli ammatilliseen kuntoutukseen liittyvästä lääketieteellisestä arvioinnista. Ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä asioita muutoksenhakulautakunta ratkaisi toimintavuonna yhteensä 280. Poistohakemuksia saapui 84 ja ratkaistiin 85. Poistohakemukset käsiteltiin nopeutetussa käsittelyjärjestyksessä. Julkisuusasioissa annettiin ratkaisu kymmenessä tapauksessa. Saapuneiden ja ratkaistujen asiamäärien kehitys on esitetty kuvassa 7. Ratkaisuista liittyi TyEL:iin 62 prosenttia, KuEL:iin 20 prosenttia, YEL:iin 8 prosenttia, VaEL:iin 5 prosenttia ja MYEL:iin 4 prosenttia. Ratkaistujen asioiden tarkempi jakaantuminen asiaryhmittäin, laeittain ja diagnoosin mukaan on esitetty kuvissa 8, 9 ja 10. Käsittelyaika Toimintavuonna valitusten keskimääräinen käsittelyaika oli 4 kuukautta 21 päivää. Keskimääräinen käsittelyaika lasketaan valituksen saapumisesta päätöksen postittamiseen. Vuonna 2008 keskimääräinen käsittelyaika oli 5 kuukautta 28 päivää. Keskimääräinen käsittelyaika lyheni siten kuukaudella ja 7 päivällä. Työkyvyn arviointia koskevissa asioissa käsittelyaika oli 4 kuukautta 18 päivää ja kuntoutusasioissa 3 kuukautta 6 päivää. Käsittelyaikojen kehitys on esitetty kuvassa 11. Muutokset eläkelaitosten päätöksiin Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta muutti vuonna 2009 muutoksenhakijan eduksi 11,8 prosenttia tapauksista. Asioita palautettiin eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi 5,1 prosenttia. Työkyvyn arviointia koskevista asioista muutoksenhakulautakunta muutti 11,7 prosenttia ja palautti 4,7 prosenttia. Kuntoutusasioissa muutosprosentti oli 12,1. Muutosprosenteissa on otettava huomioon, Saapuneet ja ratkaistut valitukset vv , kpl Saapuneet Ratkaistut Kuva 7. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan saapuneet ja ratkaistut valitukset vuosina , kpl. Vuosien luvut on saatu laskemalla yhteen eläkelautakunnan, kuntien eläkelautakunnan ja valtion eläkelautakunnan vastaavat luvut.

12 12 että eläkelaitokset ovat viime vuosina itseoikaisseet valituksen johdosta asioita runsaat kymmenen prosenttia, joka osaltaan pienentää Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan muutosprosenttia. Lisäksi suurimmassa osassa muutoksenhakulautakunnan palauttamissa asioissa eläkelaitos on jo antanut myönteisen väliaikaisen päätöksen. Muutosprosenttien valossa muutoksenhakulautakunnan ratkaisulinjassa ei ole tapahtunut toimintavuonna merkittävää muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Vakuutusoikeuden julkaisemista tilastotiedoista ja eläkelaitosten itseoikaisutilastoista ilmenee, että noin 35 prosenttia muutoksenhakijoista valittaa muutoksenhakulautakunnan päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeus muutti noin 20 prosenttia näistä valitusasioista muutoksenhakijan eduksi. Näistä muutoksista noin seitsemässä prosenttiyksikössä päätöstä on muutettu muutoksenhakulautakunnan käsittelyn jälkeiseltä ajalta, joten vakuutusoikeuden tosiasiallinen muutosprosentti oli noin ,5 % Tkv-eläke 5,9 % Vanhuuseläke 4,2 % Kuntoutus 2,2 % Työttömyyseläke 1,6 % Perhe-eläke 1,3 % Poistohakemukset 1,2 % Takaisinperintä 1,0 % Osa-aikaeläke 0,7 % Perustevalitus 0,15 % Julkisuusasiat 0,05 % Taloudellinen tuki 6,2 % Muu asia Kuva 8. Ratkaistujen valitusten jakautuminen asiaryhmittäin vuonna ,0 % KuEL 61,6 % TyEL 7,6 % YEL 4,6 % VaEL 4,0 % MYEL 0,7 % LEL 0,6 % KiEL 0,5 % MEL 0,1 % LUTUL, SPVEL, LUEL ja LUKL 0,02 % Maatalousyrittäjien ryhmähenk.vak.korv. 0,3 % Muut Kuva 9. Ratkaistujen valitusten jakautuminen pääasiallisesti sovellettavan lain mukaan vuonna 2009

13 13 25,1 % Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 3,4 % Verenkiertoelimistön sairaudet 60,6 % Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 3,2 % Hermoston sairaudet 2,4 % Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset 1,8 % Hengityselinsairaudet 3,5 % Muut Kuva 10. Lääketieteellisistä arviointia edellyttäneiden ratkaistujen valitusten jakautuminen pääasiallisen diagnoosin mukaan vuonna Keskimääräiset käsittelyajat, pv ELK KELK VELK Yhteensä / TELK Kuva 11. Keskimääräiset käsittelyajat vuosina Vuoden 2006 TELK:in luku on saatu laskemalla eläkelautakunnan (ELK), kuntien eläkelautakunnan (KELK) ja valtion eläkelautakunnan (VELK) vastaavasta luvusta painotettu keskiarvo.

14 14 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstö Päätoimisen puheenjohtajan lisäksi muutoksenhakulautakunnan kansliassa työskenteli toimintavuoden lopussa 46 päätoimista toimihenkilöä, joista seitsemän oli osa-aikaista ja kolme oli vanhempainvapaalla. Työntekijöistä esittelijöitä oli 15, valmistelijoita 16, toimistosihteereitä kuusi ja kirjaajia kaksi. Lisäksi muutoksenhakulautakunnassa oli päätoimisen puheenjohtajan lisäksi hallintoasioista, talousasioista, ratkaisutoiminnasta ja viestinnästä vastaavat päälliköt sekä valmistelun, toimiston ja kirjaamon esimiehet Henkilöstöstä oli naisia 37 (79 %) ja miehiä kymmenen (21 %). Sosiaalivakuutusala ja oikeusistuimet ovat yleensä naisenemmistöisiä, joten Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstön sukupuolijakauma ei ole poikkeuksellinen. Viimeaikaisissa rekrytoinneissa asiaan on kiinnitetty huomiota muutoksenhakulautakunnan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti ja jakaumaa on pyritty tasapuolistamaan. Henkilöstön palkkauksessa ei ole sukupuoleen perustuvia eroja miesten ja naisten kesken. Henkilöstön koulutus Ammattitaidon vahvistaminen ja muuttuvan lainsäädännön seuraaminen olivat toimintavuonna Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan avainalueita. Henkilökunta osallistui ammattitaidon ylläpitämiseksi vuonna 2009 useisiin koulutustilaisuuksiin. Keskimäärin koulutuspäiviä oli henkilöä kohden 7,3. Koulutuksesta yli 43 % oli valitusten käsittelyyn liittyvää ammatillista koulutusta. Ruotsinkielen ryhmäkoulutusta jatkettiin edelleen ja kertomusvuona toteutui myös opintomatka Saksaan ja Ranskaan. Erilaisista koulutustilaisuuksista mainittakoon seuraavat kurssit: Sairauspäivärahojen perusteet ja suhteet työeläkkeeseen, Työkyvyttömyyseläkkeisiin tulevat muutokset, Ulkomaiset eläke-edut, Asiakaspalvelu puhelimessa, Perehdytys toimivaksi ja Turvallisuuskurssi, jolla harjoiteltiin mm. alkusammutusta. Henkilökunnan keski-ikä oli 49,9 vuotta, mikä on vuoden korkeampi kuin edellisenä vuonna. Ikä- ja sukupuolijakauma on esitetty kuvassa 12. Sairauspoissaoloja toimintavuonna oli 3,0 % mikä on edellisvuotta vähemmän ja alle julkisten alojen keskimäärän. Muutoksenhakulautakunnan työterveyshuolto oli edelleen vuonna 2009 yhdentymisen seurauksena järjestetty kahdella erillisellä sopimuksella kahdelta palveluntuottajalta. Kertomusvuonna työntekijöille on annettu mahdollisuus valita, kumman työterveyshuollon piiriin he haluavat kuulua. Koulutukseen panostettiin edellisvuotta voimakkaammin. Suurin osa koulutuksesta ostettiin ulkopuolisilta kuten Eläketurvakeskuksesta, mutta osa kursseita pidettiin omissa tiloissa Ikäjakauma , n=47 Naisia Miehiä Kuva 12. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan henkilöstön ikäjakauma. Henkilöstön lukumäärä oli 47, joista 3 oli virkavapaalla. Tilanne

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

Toimintakertomus. Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet. Vakuutusoikeus Markkinaoikeus Ahvenanmaan hallintotuomioistuin Toimintakertomus Korkein hallinto-oikeus Hallinto-oikeudet Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Itä-Suomen hallinto-oikeus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus Vaasan

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet

KOMITEANMIETINTÖ 2001:9. Toimeentuloturvan muutoksenhaku. Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet KOMITEANMIETINTÖ 2001:9 Toimeentuloturvan muutoksenhaku Ändringssökande i beslut om social trygghet OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja Pekka Humalto Muutoksenhaku muuttui MITEN TARKASTI YLEENSÄ TUTUSTUU SOSIAALIVAKUUTUS-LEHTEEN Lukee siitä mielenkiintoisimmat artikkelit ja jutut Kaikki

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2014 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2014 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Saatteeksi... 1 Hallinto-oikeus ja sen toimintaympäristö... 3 Lainkäyttö lyhyesti lukuina... 4 Esimerkkejä vuoden 2012 ratkaisuista... 6 Henkilökunta...

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki

Mietintöjä ja lausuntoja. Tuomioistuinmaksulaki Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 4 2015 Tuomioistuinmaksulaki Oikeusministeriö, Helsinki 2015 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA

OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA OIKEUSTURVAN TODELLISUUS PYRAMIDITUTKIMUS HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA KHO:n tutkimusjulkaisuja 1/2009 2 ESIPUHE...4 I TUTKIMUKSEN YLEINEN OSA...6 1. TUTKIMUKSEN TAVOITTEET...6 1.1 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ...6

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 Kansliatoimikunta 12.3.2015 Dnro: 4/21/2015 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2014 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 8/2009 KIRSTI RISSANEN Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s.

3/2013. Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10. Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 3/2013 Kukkaron herraksi Kirsti Lattunen s.10 Kutsu syyskokoukseen s. 6 Luottolinkin 30-vuotisjuhla s. 16 Suoraveloituksesta E-laskuun s. 21 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 2005 PRH:N ARVOT Patentti- ja rekisterihallituksessa käydään jatkuvaa arvokeskustelua. Vuonna 2004 käydyn keskustelun ja valmistelun jälkeen keskeisimmät eettiset arvomme

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot