TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ"

Transkriptio

1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ Esiselvitysprojekti 2010 Projektikoodi A31355 LOPPURAPORTTI Helmikuu 2011 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ICT- palvelut Jyrki Rautkivi 1

2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ HALLINTO Organisaatio Projektiorganisaatio Ohjausryhmä Rahoittaja ja rahoitusinstrumentti Projektin rakenne ja muutokset Yhteistyökumppanit TAVOITTEET JA TOIMINTA Pk-yrityksille suunnatun ympäristövaikutusanalyysin sisällön määrittely Pk-yrityksille suunnattujen ympäristövaikutusanalyysien tekijöiden kartoitus Ympäristövaikutusta parantavia ratkaisuja tuottavien tieto- ja viestintäteknologiayritysten kartoitus Pk-yritysten kiinnostus ottaa käyttöön tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja parantamaan kilpailukykyään ympäristötehokkuutta lisäämällä Ostettavien tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset osana kuluttajien ostopäätöksiä Julkiset hankinnat Suomi ja Lahden alue Euroopan Unioni Ruotsi Markkinointi ja viestintä TALOUS JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

3 1 TIIVISTELMÄ Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategiassa alueen keskeiseksi ylivoimatekijäksi on määritelty ympäristötutkimukseen ja teknologiaan perustuvan liiketoiminnan kasvattaminen. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:lle on strategiassa määritelty tämän kärkitoimialan liiketoiminnan sekä innovaatiotoiminnan edistäminen. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n ICT-palveluiden tarkoitus on edistää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä Päijät-Hämeen organisaatioissa siten, että ne suoriutuvat omissa tehtävissään tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Toimintaan sisältyy niin tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen hyödyntäminen ns. toimeksiantaja- ja asiakasorganisaatioissa, että alueen tieto- ja viestintätekniikan soveltajayritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen ja kehittäminen. Ympäristötehokkuuden parantaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla lisää kilpailukykyä kahta kautta a) usein vähentämällä kustannuksia ja b) koska ympäristövaikutukset ja niiden paraneminen ovat nousemassa sekä kuluttajien, että muiden asiakkaiden ostopäätöksien kriteeriksi. Toteutetussa esiselvitysprojektissa selvitettiin alueen toimijoiden valmiutta yhdistää ja toteuttaa edellä kuvatun strategian ja määrittelyjen mukaisia toimia. Esiselvitystyön kehyksenä oli malli, jossa ympäristöasiantuntijayritykset tekevät kohdeyrityksille ns. ympäristövaikutusanalyysin, jonka tulosten pohjalta alueen tieto- ja viestintäteknologiayritykset osaavat tarjota yrityksille niiden ympäristövaikutuksia parantavia ratkaisuja ja palveluita. Näin pk-yritysten kilpailukyky paranee ja samalla syntyy työmahdollisuuksia niin ympäristöanalyysien tekijöille kuin asiakasyritystensä ympäristövaikutuksia parantaville tieto- ja viestintäteknologiayrityksillekin. Esiselvityksen tuloksena selvisi, että n euron arvoisten, pk-yrityksille tarkoitettujen ympäristövaikutusanalyysien tekijöitä alueelta löytyy ja niillä on halu ja valmius lähteä palveluitaan aktiivisesti toteuttamaan. Sen sijaan tieto- ja viestintäteknologiayritykset eivät ainakaan tähän asti ole tunnistaneet omien ratkaisujensa ympäristövaikutuksia parantavia ominaisuuksia, eivätkä ole käyttäneet sitä omassa markkinoinnissaan myyntiargumenttina. Kuitenkin 52 %:ssa esiselvitykseen osallistuneista kaupan ja valmistavan teollisuuden alan pk-yrityksissä oli jo mietitty ympäristötehokkuuden parantamista tieto- ja viestintäteknologian avulla ja yrityksissä on valmiutta myös maksaa asiantuntijapalveluista. Selvityksen mukaan Päijät-Hämeessä on yli 900 kaupan ja valmistavan teollisuuden alan pk-yritystä, jotka ovat valmiita hankkimaan asiantuntijapalveluita parantaakseen ympäristövaikutustaan ja sen myötä kilpailukykyään tieto- ja viestintäteknologian avulla. Esiselvitysprojektin tulosta voi pitää rohkaisuna ja kannustuksena sellaisen ohjelman käynnistämiselle, jossa pk-yrityksiin kanavoidaan ja niitä motivoidaan hyödyntämään sekä ympäristöasiantuntijapalveluita, että ympäristövaikutuksia parantavia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja. Tällainen ohjelma tulee aloittaa varsin merkittävällä viestinnällisellä ja tuotekehityksellisellä panoksella koko konseptin merkityksen tunnettuuden lisäämiseksi ja sen sisällön sisäistämiseksi samalla kun edelläkävijäyrityksille tarjotaan vaivatonta mahdollisuutta käytännön toimenpiteisiin. 3

4 2 HALLINTO 2.1 Organisaatio Projektiorganisaatio Projektiorganisaation rungon muodosti Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n ICT-palveluiden kehittämispäällikkö Jyrki Rautkivi, joka työskenteli projektin lukuun n. 50 % työajastaan projektin kestäessä, sekä projektiassistentti Sari Hyvönen joka käytti 13 % työajastaan. Lisäksi projektille ovat tehneet työtä tiedottajat Satu Pihlajaniemi ja Päivi Tirkkola sekä taloushallinnosta Tauno Kärkkäinen, Pirjo Weckström ja Päivi Vyhnalek Ohjausryhmä Projektille perustettiin hankesuunnitelman mukaisesti ohjausryhmä, johon kutsuttiin toteuttaja ja hallinnointiorganisaation edustajien lisäksi keskeisten yhteistyöorganisaatioiden edustajat. Ohjausryhmätyöhön ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Kimmo Grahn, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ympäristö ja muotoilu Eero Grönroos, Navipartner Oy, puheenjohtaja Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto, hankkeen valvoja Risto Mauno, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, liiketoimintojen kehittäminen Martin Romantschuk, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos Johanna Saarola, Lahden seudun ympäristöpalvelut Juho Salminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation Ari Serkkola, Aalto yliopisto, TKK, Lahden keskus Paul Stucki, Orfer Oy Matti Welin, Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, varapuheenjohtaja 4

5 Ohjausryhmä kokoontui projektin toteuttamisen aikana kolme kertaa, 11.5., ja Lisäksi ohjausryhmä on kutsuttu kokoontumaan ja päättämään projektin loppumisesta ja maksatusaineiston hyväksymisestä Ohjausryhmän kokouksista on pidetty projektipäätöksen mukaisesti pöytäkirjaa. Sihteerinä kokouksissa toimi projektipäällikkö Jyrki Rautkivi. 2.2 Rahoittaja ja rahoitusinstrumentti Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy haki päivätyllä hakemuksella ja suunnitelmalla Päijät-Hämeen liitolta, Etelä-Suomen EAKR ohjelman toimintalinjalta 3, Alueiden saavutettavuus ja toimintaympäristön parantaminen rahoitusta toteutettavalle kehittämisprojektille. Kokouksessaan Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus päätti myöntää haetun rahoituksen; projektipäätöksen teki vt. maakuntajohtaja Projekti, jonka kokonaiskustannusarvio oli , suunniteltiin rahoitettavaksi :n osalta EAKR/Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys-ohjelmissa ja :n osalta Lahden kaupungin Lahden tiedeja yrityspuisto Oy:n käyttöön osoittamasta kuntarahasta. 2.3 Projektin rakenne ja muutokset Alkuperäisen suunnitelman mukaan toteuttajan organisaatio suorittaa, hallinnoinnin lisäksi omana työnään, alueen pk-yrityksille tarkoitettujen ympäristövaikutusanalyysien tekijöiden kartoituksen ja kartoituksen koskien alueen innovatiivisten ICT-yritysten valmiutta ja kiinnostusta tuottaa ja toteuttaa niiden asiakasyritysten ympäristötehokkuutta parantavia ratkaisuja. Ostopalveluina oli tarkoitus hankkia sekä pkyrityksille muokatun ympäristövaikutusanalyysin määrittely ja pk-yritysten kiinnostusta aiheen palveluiden hankkimiseen luotaava tutkimusosa sekä mahdollisesti projektin aikana esiin nousevien konseptien kehittämistyötä. Muilta osin noudatettiin alkuperäistä suunnitelmaa mutta projektin aikana päätettiin toteuttaa myös pkyritystutkimus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n omana työnä, yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun, tekniikan alan, tietotekniikan koulutusohjelman kanssa siten, että tutkimuksen opinnäytetyönsä käytännön osana suoritti viimeisen vuosikurssin opiskelija Mika Päivinen yliopettaja Marianne Matilaisen ohjauksessa. 2.4 Yhteistyökumppanit Projekti toteutettiin yhteistyössä useiden hallinnoijasta riippumattomien organisaatioiden kanssa ja sen tehtäviä toteutettiin ja tavoitteita pyrittiin saavuttamaan käymällä laajasti keskustelua teemaan liittyvien, projektin kestäessäkin tunnistettujen toimijoiden kanssa. 5

6 Yleisemmällä tasolla keskustelua käytiin ja yhteistyötä tehtiin Tekesin, Vihreä ICT ja Tekes-ohjelman, Green Net Finland ry:n, Cleen Oy:n, Culminatum Innovation Oy:n, Turun ylipiston, Turku Science Park Ltd:n, Kouvola Innovation Oy:n ja Lappeenranta Innovation Oy:n kanssa. Yhteistyön luonteessa korostui esiselvitysprojektin jälkeen, sen tulosten pohjalta mahdollisesti yhdessä toteutettavan yrityksiin kohdistuvan kehittämishankkeen suunnittelu. Kartoitettaessa ympäristötehokkuutta parantavia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tuottavia ICTyrityksiä, hyödynnettiin hallinnoijan Langaton Lahti- verkoston Innovaatiopartneri-yrityskontakteja. 6

7 3 TAVOITTEET JA TOIMINTA 3.1 Pk-yrityksille suunnatun ympäristövaikutusanalyysin sisällön määrittely Kehitystoimien pohjaksi tarvitaan nykytilannetta selvittävä analyysi. Analyysin tekijöiden kartoittamiseksi ja niiden tarjonnan vertailtavuuden selvittämiseksi hankittiin projektin käyttöön pk-yritysten mittakaavaan sopeutetun ympäristövaikutusanalyysin sisällön määrittely. Määrittelytyö hankittiin pyytämällä tarjous yhdeksältä tunnistetulta tarjokkaalta, joista kolme jätti tarjouksensa. Tarjousvertailun perusteella hankinta tehtiin Insinööritoimisto Gradientti Oy:ltä, joka toimitti määrittelyn Määrittelyasiakirja sähköisessä muodossa on saatavissa projektiorganisaatiolta. 3.2 Pk-yrityksille suunnattujen ympäristövaikutusanalyysien tekijöiden kartoitus Hankitun sisällön määrittelyn pohjalta ja perusteella keskustelujen ja alustavien tarjousten avulla kartoitettiin alueella toimivien ympäristöasiantuntijayrityksen halukkuutta, kiinnostusta ja alustavia ehtoja tarjota pk-yritysten mittakaavaan ja hyödynnettäväksi tarkoitettuja ympäristövaikutusanalyysejä. Tämä kartoitus toteutettiin pääosin henkilökohtaisissa tapaamisissa käydyin keskusteluin. Kartoitus tehtiin seuraavien yritysten kanssa ja niiden palveluita koskien: Aaltonen Consulting Bionova Oy Cloudberry Oy ENW Management Finnenco Oy Global Eco Solutions LTD, GES Insinööritoimisto Gradientti Oy Pöyry Finland Oy Tofuture Oy 7

8 3.3. Ympäristövaikutusta parantavia ratkaisuja tuottavien tieto- ja viestintäteknologiayritysten kartoitus Lähtökohtaisesti ja syvimmin esiselvitystyön konseptin mukaisia ratkaisuntuottajia kartoitettiin Langaton Lahti verkostosta, mutta markkinointiviestinnän ja yhdessä Cleen Oy:n ja Green Net Finland ry:n kanssa järjestetyn MMEA (Monitoring, Measurement, & Environmental Assesment)-ohjelman avulla etsittiin ja aktivoitiin myös muita, uusia ja ennen tunnistamattomia toimijoita. Kartoitustyöhön liittyen käytiin yksityiskohtaisia ja osittain luottamuksellisia kartoituskeskusteluja seuraavien tieto- ja viestintäteknologiayritysten kanssa: Datapoli Oy JK Production Software JPPSoft Oy Media Cabinet Oy Navipartner Oy Neovica Oy Tofuture Oy 3.4 Pk-yritysten kiinnostus ottaa käyttöön tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja parantamaan kilpailukykyään ympäristötehokkuutta lisäämällä Projektin yksi keskeinen tavoite oli tunnistaa pk-yritysten kiinnostus ja valmius lähteä parantamaan kilpailukykyään lisäämällä toimintansa ympäristötehokkuutta myös tieto- ja viestintäteknologian avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi projekti teetti LAMK:n tekniikan alan opiskelijalla tätä tarkoitusta varten erillisen selvityksen. Selvitystyö tehtiin loka- marraskuussa 2010 Digium verkkokyselyjärjestelmää käyttämällä ja sitä puhelinhaastatteluilla täydentämällä. Vastaukset saatiin 50 yrityksestä (25 kaupan alan ja 25 valmistavan teollisuuden alan) ja tutkimuksen keskeiset tulokset olivat - 52 %:ssa yrityksistä on mietitty ympäristötehokkuuden parantamista tieto- ja viestintäteknologian avulla jonkin verran tai melko paljon - 74 %:ssa yrityksistä on tarvetta parantaa ympäristötehokkuutta vähintään jonkin verran - 70 %:ssa yrityksistä on jo tehty vähintään jonkin verran toimenpiteitä ympäristötehokkuuden parantamiseksi 8

9 - 36 %:ssa yrityksistä on vähintään jonkin verran tarvetta asiantuntija-avulle ympäristötehokkuuden parantamiseksi - 36 % yrityksistä ilmoitti olevansa valmiita maksamaan jotakin alle euron ympäristötehokkuus- ja tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelmasta - 38 % yrityksistä ilmoitti olevansa valmiita maksamaan jotakin alle euron ympäristötehokkuutta ja sen kautta kilpailukykyä parantavista tieto- ja viestintäteknologisista ratkaisuista Tutkimuksesta on kirjoitettu erillinen raportti, joka tutustuttavissa Langaton Lahti verkkosivuilla, www. lla.fi. 3.5 Ostettavien tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset osana kuluttajien ostopäätöksiä Esiselvitystyön taustana ja perusteena on Lahden alueen elinkeino- ja kilpailukykystrategiankin perusteena oleva hypoteesi ympäristövaikutusten merkityksestä niin organisaatioiden välisessä kaupankäynnissä kuin yksityisissä hankinnoissa. Koska EU-tasolla oli tehty eri maita vertaileva tutkimus ja sen tulokset oli julkistettu kesällä 2009, ei projektin omaan toimintaan sisällytetty erillistä aihetta valottavaa tutkimusta. EU-tason tutkimuksen Eurobarometri-raportissa, jossa tarkastellaan eurooppalaisten suhtautumista kestävään kulutukseen ja tuotantoon, suuri enemmistö vastanneista (83 %) ilmoitti, että tuotteen ympäristövaikutuksilla on suuri merkitys tuotetta valittaessa (IP/09/1201, Bryssel 29. heinäkuuta 2009). 3.6 Julkiset hankinnat Suomi ja Lahden alue Kuntaliiton, julkisten hankintojen neuvontapalvelun kysely kestävistä hankinnoista Julkisten hankintojen neuvontayksikkö toteutti hankintayksiköille suunnatun verkkokyselyn syyskuussa 2009, johon määräajan sisällä vastasi 137 hankintayksikköä (134suomen- ja kolme ruotsinkielistä vastausta). Ympäristökysymykset on mielletty relevanteiksi, mutta huomioidaan vain osassa hankintoja. Asenteet ja resurssit eivät tue vielä riittävästi ympäristön huomioimista. Ympäristönäkökohtien käyttäminen vertailuperusteena hankintoja tehtäessä Noin puolet vastanneista oli käyttänyt vertailuperusteena (57 vastausta) Painoarvon vaihteluväli oli laaja: 0 % - 50 %. Yleisimmin painoarvona oli 1 10 % (yli 40 mainintaa). 9

10 Myös useita hankintayksikköjä, jotka olivat painottaneet ympäristönäkökohtia yli 15:lla prosentilla. Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen hankintapäällikkö Minna Halonen esittää EcoKnowledge seminaarin kommenttipuheenvuorossaan Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankintamenettelyssä mm.: Ympäristönäkökohtien kattava huomioiminen kaikissa seudun hankinnoissa edellyttää tietotaitoa keskitetyn hankintayksikön lisäksi laajasti tavaroita ja palveluita tilaavissa sekä erillishankintoja suunnittelevissa ja toteuttavissa yksiköissä ja kunnissa! seudulliset linjaukset parhaillaan päivityksen alla, tavoitteena mm. laajentaa kestävien hankintojen määrittelyä ja tavoitteita käytön ja käytöstä poiston kokonaiskustannusten sekä ympäristövaikutusten huomioiminen -> ympäristökuormitusten vähentäminen ympäristötietoisten hankintojen suosiminen: Lahden hankintapalveluiden tavoitteena ympäristönäkökohtien huomioiminen 25%:ssa hankintoja v. 2010, 50%:ssa v (valtioneuvoston v tekemän periaatepäätöksen suosituksena kunnille 50% v. 2015) saatava (lisää) selkeitä, yksinkertaisia, valtakunnallisia työkaluja ja mittareita ympäristöasioiden vertailuun ja elinkaarilaskentaan Lahden hankintapalveluiden kautta hoidettavissa kilpailutuksissa pyritään joko asettamaan ympäristöä koskevat kelpoisuusehdot, vähimmäisvaatimukset tai kriteerit kaikkiin hankintoihin, tai muilla tavoin huomioimaan ympäristö jo suunnitteluvaiheessa. Joskus lopputulemana voi tosin olla, ettei mainittavia ympäristövaikutuksia ole tai niiden huomioiminen ei ole tarkoituksenmukaista Euroopan Unioni Euroopan Unioni on ottanut käyttöön kaksi julkisia hankintoja yleisesti ottaen koskevaa direktiiviä (31 March 2004) - Directive 2004/18/CE (Consolidated version of ) - Directive 2004/17/CE (Consolidated version of ) Direktiiveissä käsitellään laajasti myös teemaa Vihreys (= ympäristötehokkuus) Julkisissa Hankinnoissa. Teemaan/konseptiin liittyviä elementtejä on selvennetty yksityiskohtaisemmin kirjasessa Buying green! A Handbook on environmental public procurement Ruotsi Ohjausryhmän erillisestä kehotuksesta projektiorganisaatio selvitti Ruotsissa julkisissa hankinnoissa sovellettavia ympäristövaikutusvaatimuksia. Ruotsin kilpailuviraston ja Naturvårdsverketin 10

11 (luonnonsuojeluvirasto) Internet-sivuihin tutustumalla selvitettiin käytäntöjä ja ohjeistusta. Sivuilla todetaan mm., että laki ei Ruotsissa estä sisällyttämästä hankintaehtoihin ympäristövaikutusvaatimuksia ja että useat julkiset organisaation niin myös tekevät. Aiheesta on olemassa projektiorganisaatiolla muistio sähköisessä muodossa joka toimitetaan tarvittaessa halukkaille. 3.7 Markkinointi ja viestintä Viestinnän ja markkinoinnin tavoite oli aktivoida yrityksiä miettimään oman toimintansa ympäristövaikutuksia sekä niiden vaikutusta oman toimintansa kilpailukykyyn ja esittää tieto- ja viestintätekniikka yhtenä mahdollisuutena parantaa omaa suoritustaan. Kesäkuussa 2010 tuotettiin projektin konseptia ja tavoitteita viestimään A4 muotoinen esite, jota on aktiivisesti jaettu projektiin liittyvissä tapaamisissa ja tapahtumissa, mm. Liike-Elämä 2010 messuilla. Projektisuunnitelman mukaisesti esiselvitysprojektista toimitettiin ja jaettiin tiedote elokuussa Syyslokakuussa 2010 toteutettiin Uusi Lahti lehdessä markkinointiviestinnällinen kampanja, jossa kohderyhmänä olivat alueen pk-yritykset, yrittäjät sekä johtavassa asemassa olevat, eli yleisesti yrityspäättäjät. Ilmoituksissa kerrottiin esiselvityksen sisällöllisestä konseptista testimonialesimerkillä sekä kutsuttiin pk-yrityksiä ja ympäristötehokkuutta lisääviä ICT-ratkaisuja tuottavia yrityksiä ottamaan yhteyttä projektiorganisaatioon. Toisissa ilmoituksissa markkinoitiin teemaan liittyvää MMEA-tapahtumaa, joka toteutettiin yhdessä Cleen Oy:n ja Green Net Finland ry:n kanssa ja siten aktivoitiin alueen organisaatioita tapahtumaan ja sen kautta toteutettavaan ohjelmaan. Pk-yrityksiin suuntautuneen tutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä laadittiin myös tiedotusvälineille jaettu tiedote. Samoin tutkimuksen tuloksia ja projektin aihetta ja teemaa laajemminkin markkinoitiin joulukuussa 2010 toteutetulla markkinointiviestintäkampanjalla Etelä-Suomen Sanomissa. 11

12 4 TALOUS Alkuperäinen budjetti oli euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty projektihakemuksen mukainen budjetti ja sen jakautuma eri kululajeihin, sekä projektin toteutunut kustannuskertymä. Kustannussäästöä suhteessa alkuperäiseen budjettiin saavutettiin mm. teettämällä pk-yrityksiin suuntautunut tutkimus henkilöstökustannuksiin sisältyen oppilaitosyhteistyönä LAMK:n tekniikan alan kanssa. Kokonaisuudesta voidaan kuitenkin todeta, että kaikki suunnitellut toimenpiteet on toteutettu ja tavoitteet saavutettu. Kustannukset Kokonaisbudjetti Toteutunut yhteensä Käyttämättä budjetista Toeutuma % 1. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET , ,85 83,50 Projektipäällikkö, osa-aikainen, 5 henkilötyökk Assistentti, osa-aikainen, 2 henkilötyökk Taloushallinto (palkanlaskenta, kirjanpito, laskutus), kokoaikainen, 1 henkilötyökk Tiedotus, kokoaikainen, 1 henkilötyökk. 900 Yhteensä 9 henkilötyökk ,55 Esiselvitystyö - Opiskelija 2 044,60 2. OSTOPALVELUT , ,79 34, Kohdeyrityskartoitus , ,00 0, ICT yrityskartoitus + konseptointi , ,00 0, Ympäristöosaajakartoitus ,00 0,00 100, Markkinointi ja tiedotus , ,79 75,74 3. MATKAKUSTANNUKSET , ,92 30, Ulkomaan matkat , ,00 0, Kotimaan matkat ,08 955,92 46,89 6. VUOKRAKUSTANNUKSET ,62 490,38 63,68 Henkilöstön tilavuokrat ,62 490,38 63,68 7. TOIMISTOKULUT ,94-398,94 132,83 Puhelin-, toimistotarvike-, atk- ja tietoliikennekulut, tilintarkastus ,94-398,94 132,83 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ , ,00 66,21 12

13 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Esiselvityksen tarkoituksena oli selvittää Päijät-Hämeen yritysten valmiutta ja kiinnostusta lähteä parantamaan kilpailukykyään ottamalla käyttöön ympäristötehokkuuttaan lisääviä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tai vähintäänkin lähteä suunnittelemaan sellaisten toteuttamista. Selvitystyössä kartoitettiin teeman/konseptin mukaiseen arvoketjuun liittyvien toimijoiden kiinnostusta ja valmiutta tuottaa arvoketjuun tarvittavia ja haluttuja elementtejä. Eräs lähtökohta konseptin mukaisen toiminnan toteuttamiseksi on, että pk-yritykset tunnistavat oman toimintansa ympäristövaikutukset ja erityisesti suhteessa kilpailijoihin ja/tai vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Tämän luotettavaksi todentamiseksi katsotaan esiselvitystyössä tarvittavan riippumattomia ja yrityksiin nähden ulkopuolisia ympäristöalan asiantuntijayrityksiä, jotka tekevät kohdeyrityksissä ympäristövaikutusanalyysit jokseenkin saman menetelmän ja kysymyslistan mukaan vertailukelpoisten tulosten saavuttamiseksi. Esiselvitysprojektin tuloksena syntynyt ympäristövaikutusanalyysin runko ja määrittely voi sellaisenaan hyvinkin toimia jatkossa toiminnan konseptin mukaisen arvo- ja toimenpideketjun perustana. Tällaisia ympäristövaikutusten arvioijayrityksiä löytyi alueelta useita, jotka selvityksen mukaan olisivat valmiita tekemään n euron hinnalla pk-yrityksille soveltuvan analyysin. Jotta analyysit saataisiin tehtyä kustannustehokkaasti ja pk-yrityksiä kannustavaan hintaan, osa ympäristöasiantuntijayrityksistä esitti, että jokin julkinen kehittämisorganisaatio, kuten Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ostaa palveluita etukäteen kilpailutettavaan ja sovittavaan tukkuhintaan, toimii välilaskutusorganisaationa ja välittää palvelun edelleen lopulliselle kohdeyritykselle. Seuraava vaihe oli tunnistaa sellaisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja, jotka parantavat yritysten ympäristötehokkuutta ja sitä kautta niiden kilpailukykyä. ICT-yrityksiin tehdyn kartoituksen mukaan yritykset eivät johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti argumentoi toteuttamiaan ja markkinoimiaan palveluita ja ratkaisuja ympäristötehokkuuden lisääntymisellä. Yrityksissä ei useinkaan ole tultu ajatelleeksi, että niiden tarjoamat parantavat niiden asiakkaiden toiminnan ympäristötehokkuutta. Tämä siitäkin huolimatta, että monilla tieto- ja viestintäteknisillä ratkaisuilla lähtökohtaisesti on sellaisia ominaisuuksia ja vaikutuksia, jotka mm. Tekesin ja Fincomin Vihreä ICT ja Green ICT määrittelyjen mukaan tuottavat parantuvaa ympäristötehokkuutta. Esiselvityksen konseptin ja arvoketjun kannalta ICT-yritysten valmius tuottaa oma panoksensa kaipaa eniten työkaluja ja toimenpiteitä niiden tuottamisen kannustamiseksi. Johtopäätöksenä ja suosituksena on että, tulevaisuudessa toteutetaan ohjelma tai ohjelmia, joilla parannetaan esiselvityshankkeen teeman mukaista argumentointivalmiutta alueen tieto- ja 13

14 viestintäteknologiayrityksissä niiden edelläkävijyyden edistämiseksi. Samoin suositellaan esimerkkiratkaisujen tuottamista, pilotointia ja niiden vaikutusten todentamista argumentointivalmiuden lisäämisen tueksi. Kaupan ja valmistavan teollisuuden alan pk-yrityksiin kohdistetun kyselytutkimuksen vastausten perusteella osassa yrityksiä ollaan hyvinkin tietoisia ympäristövaikutusten merkityksestä ja valmiita maksamaan sekä ympäristöasiantuntijapalveluista että ympäristötehokkuutta parantavista tieto- ja viestintäteknisistä suunnitelmista ja toimenpiteistä. Vaikka niiden yritysten joukko kokonaisuudesta ei ole kovin suuri, on se kuitenkin sen verran merkittävä, että on perusteltua ja tarkoituksenmukaista järjestää näiden edelläkävijäyritysten hyödynnettäväksi esiselvityksen teeman arvoketjun mukaisia asiantuntijapalveluita sekä ympäristötehokkuutta lisääviä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja; järjestelmiä ja palveluita. Toteutettavan, kaikille toimijoille uutta liiketoimintaa synnyttävän ohjelman runko voisi hyvin olla esimerkiksi: 1) Tehokas viestintä teemalla: Tieto- ja viestintätekniikalla ympäristötehokkuutta ja kilpailukykyä, eli lisää myyntimahdollisuuksia/myyntimahdollisuuksien säilyminen ympäristövaatimusten kasvaessa sekä yksityisten että julkisten hankintojen kriteerinä 2) Alueellisen toimitus- ja arvoverkoston luominen ja kehittäminen: Ympäristöasiantuntijapalvelut, tieto- ja viestintäteknologiasovellukset kohdeyrityksille tunnetuksi 3) Kannustava ympäristötehokkuutta parantavien, innovatiivisten tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämis- ja pilotoimisohjelma. 4) Kannustavat ja motivoivat palvelu- ja ratkaisuketjut ja kokonaisuudet edelläkävijäyrityksille; puitejärjestelyyn kilpailutetut asiantuntija- ja ratkaisutoimittajat subventoidusti edelläkävijäyritysten käytettäväksi Käytettäköön tästä kokonaisuudesta termiä CleanICT, jossa yhdistyvät alkavan vuosisadan nousevat teknologiat. Tärkeätä on erottaa Clean ICT:n merkitys ICT-laitevalmistajien usein käyttämästä termistä Green ICT ja sen sisällöstä, jossa usein puolustuksellisesti kerrotaan ICT-toimialan, sen laitteiden ja palveluiden omasta energia- ja ympäristötehokkuudesta. Vaikka sekin on tärkeää ja kasvava energian kulutuksen kohde, on sen merkitys kokonaisuuden kannalta vähäinen eikä ratkaiseva. Clean ICT:n merkitys on suurimmillaan tehostamassa yhteiskunnan yleensä ja teollisuuden tuotannollisia ja logistisia prosesseja, yhteiskunnan yleisessä dematerialisoinnissa, älykkäiden energiaverkkojen ohjauksessa. Lisäksi tehokkaan tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristön tilasta ja sitä kautta tarjota välineet oman käyttäytymisensä ohjaamiseen. 14

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

LANGATON LAHTI INFRA INVESTOINTIPROJEKTI

LANGATON LAHTI INFRA INVESTOINTIPROJEKTI LANGATON LAHTI INFRA INVESTOINTIPROJEKTI LOPPURAPORTTI Ohjelmakoordinaattori Jyrki Rautkivi Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Toukokuu 2010 Sisältö 2 TIIVISTELMÄ... 3 3 HALLINTO... 4 3.1 Organisaatio...

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian käyttöä taloudellisesti,

Lisätiedot

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma

Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Päijät-Hämeen Yrityksille Tietotekniikka liiketoiminnan tueksi -kehitysohjelma Jari Turunen ICT -liiketoiminnankehittäjä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Omistus Lahden kaupunki 74 % Lähikunnat 10 % Yksityiset

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Green ICT workshop, Roadmap Lahti Tausta, tavoitteet ja työskentelytavat Vihreä ICT-teemapäivä 13.3.2012 Juho Korteniemi Työpajan ohjelma Green ICT-workshop /

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 25.3.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille

Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Cleantech hankinnat, kilpailuetua yrityksille Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus HINKU yritystilaisuus Uudessakaupungissa 11.11.2014 Mikä yritys hyötyy cleantechhankinnoista? Yritykset, jotka osaavat

Lisätiedot

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula

PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä. Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Sanna Tihula Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Cleantech-insinöörit -projekti

Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Cleantech-insinöörit -projekti Lahden ammattikorkeakoulu / Tekniikan ala Cleantech-insinöörit -projekti Materiaalitehokkuudella parempaa tulosta rakennusteollisuudessa koulutus 18.10.2012, LAMK, Tekniikan ala Lehtori Ilkka Tarvainen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

ODINE Open data Incubator for Europe

ODINE Open data Incubator for Europe ODINE Open data Incubator for Europe Rahoitus tarkoitettu eurooppalaisille pk-yrityksille, tavoitteena luoda avoimesta datasta liiketoimintaa jopa 100 000 rahoitustuki / yritys asiantuntija-apua bisnesmentoreilta

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014

KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkosto 1.10.2014-31.10.2014 Perustiedot ja kohderyhmä KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kasvun ympäristö Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Sari Hänninen 4.11.2009 Hyvinvointitoimialan kehittämisen alkutaival Päijät-Hämeessä LUT School of Innovation Alueelliset kehittäjäorganisaatiot

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen

Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankintaverkostojen laatu ja osaaminen hankinnan suhteen Alihankinta 2010 21.9.2010 Pia Kauma Laatukeskus Excellence Finland Yhdistyksen tarkoitus Laatuyhdistyksen tarkoitus on edistää laatujohtamista

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 8/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka Tietotekniikkapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 8/2015 Tietotekniikka- ja viestintäosasto Tietotekniikka Tietotekniikkapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 15 Työasemien hankinta sosiaali- ja terveysvirastolle HEL 2015-005047 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa ICT-palvelupäällikön tilaamaan 52 kannettavaa

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä

Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä TARJOUS: Helsingin kaupungin kestävien hankintojen edistämiseen liittyvästä konsulttityöstä Tilaaja: Helsingin kaupungin Ympäristökeskus Y- tunnus: 2021256-6 PL 500 Helsingin kaupunki 00099 Tarjottavan

Lisätiedot

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa

Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Lähi- ja luomuruoan käytön edistäminen julkisissa hankinnoissa Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 27.9.2016 va. kaupunginsihteeri, OTM Tuomo Sallinen Kiuruveden kaupunki Lausunnon lähtökohdat Kiuruveden

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Salon hankintaosaamiskartoituksen tuloksia, mitä seuraavaksi? Harri Lorentz, Kalle Väänänen Turun kauppakorkeakoulu Kartoitus hankintatoimen haasteista ja kehitystarpeista

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.

Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa. Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9. Kestävän liikkumisen asema kuntien poliittisessa päätöksenteossa Kunta kestävän liikkumisen edistäjänä -seminaari Kuntamarkkinat 13.9.2017 Lähtökohdat Tutkimuksen laatija on Tapio Kinnunen, joka toimii

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.

TechnoGrowth Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2. TechnoGrowth 2020 - Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0 Hanketiedot Toteuttajat Navitas Kehitys Oy Iisalmen Teollisuuskylä

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu

Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Markkinavuoropuhelu cleantech-hankintojen vauhdittajana Motivan neuvontapalvelu Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjinä seminaari 2.12.2009 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esityksen sisältö

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.

EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA. Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1. EU-HANKEAKTIVOINTI PK-YRITYKSILLE OULUN SEUDULLA Lapin korkeakoulukonsernin kansainvälisen hanketoiminnan kehittämispäivät 18.1.2012 Teija Kekonen Iin Micropolis Oy Micropolis Oy Uusiutuvan energia- ja

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009

INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA. Rahoitusta hankintojen kehittämiseen. teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen teknologia-asiantuntija Sini Uuttu 6.10.2009 TAUSTAA Lähivuosina länsimaissa on merkittävä haaste kehittää julkisia palveluja ja

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015

Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Central Baltic ohjelma 2014-2020 16.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä-Suomi: Etelä- Karjala*, Kanta-Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö ETELÄ-SUOMEN EAKR OHJELMA 2007 2013 Teemahankkeet METSÄTEOLLISUUS- KLUSTERI Päivitetty: 30.6.2011 2 (5) A30665 ÄLYKOP - Metsäteollisuuden osaamisella

Lisätiedot

Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012

Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012 Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012 Lauri Ala-Opas Toimialajohtaja Teollisuus on Suomelle tärkeä Elinkeinoministeri Jyri Häkämies haluaa kasvattaa teollisuuden osuutta Suomen taloudessa. Ministerin

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot