TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ"

Transkriptio

1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ Esiselvitysprojekti 2010 Projektikoodi A31355 LOPPURAPORTTI Helmikuu 2011 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ICT- palvelut Jyrki Rautkivi 1

2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ HALLINTO Organisaatio Projektiorganisaatio Ohjausryhmä Rahoittaja ja rahoitusinstrumentti Projektin rakenne ja muutokset Yhteistyökumppanit TAVOITTEET JA TOIMINTA Pk-yrityksille suunnatun ympäristövaikutusanalyysin sisällön määrittely Pk-yrityksille suunnattujen ympäristövaikutusanalyysien tekijöiden kartoitus Ympäristövaikutusta parantavia ratkaisuja tuottavien tieto- ja viestintäteknologiayritysten kartoitus Pk-yritysten kiinnostus ottaa käyttöön tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja parantamaan kilpailukykyään ympäristötehokkuutta lisäämällä Ostettavien tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset osana kuluttajien ostopäätöksiä Julkiset hankinnat Suomi ja Lahden alue Euroopan Unioni Ruotsi Markkinointi ja viestintä TALOUS JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

3 1 TIIVISTELMÄ Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategiassa alueen keskeiseksi ylivoimatekijäksi on määritelty ympäristötutkimukseen ja teknologiaan perustuvan liiketoiminnan kasvattaminen. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:lle on strategiassa määritelty tämän kärkitoimialan liiketoiminnan sekä innovaatiotoiminnan edistäminen. Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n ICT-palveluiden tarkoitus on edistää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä Päijät-Hämeen organisaatioissa siten, että ne suoriutuvat omissa tehtävissään tehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Toimintaan sisältyy niin tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen hyödyntäminen ns. toimeksiantaja- ja asiakasorganisaatioissa, että alueen tieto- ja viestintätekniikan soveltajayritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen ja kehittäminen. Ympäristötehokkuuden parantaminen tieto- ja viestintäteknologian avulla lisää kilpailukykyä kahta kautta a) usein vähentämällä kustannuksia ja b) koska ympäristövaikutukset ja niiden paraneminen ovat nousemassa sekä kuluttajien, että muiden asiakkaiden ostopäätöksien kriteeriksi. Toteutetussa esiselvitysprojektissa selvitettiin alueen toimijoiden valmiutta yhdistää ja toteuttaa edellä kuvatun strategian ja määrittelyjen mukaisia toimia. Esiselvitystyön kehyksenä oli malli, jossa ympäristöasiantuntijayritykset tekevät kohdeyrityksille ns. ympäristövaikutusanalyysin, jonka tulosten pohjalta alueen tieto- ja viestintäteknologiayritykset osaavat tarjota yrityksille niiden ympäristövaikutuksia parantavia ratkaisuja ja palveluita. Näin pk-yritysten kilpailukyky paranee ja samalla syntyy työmahdollisuuksia niin ympäristöanalyysien tekijöille kuin asiakasyritystensä ympäristövaikutuksia parantaville tieto- ja viestintäteknologiayrityksillekin. Esiselvityksen tuloksena selvisi, että n euron arvoisten, pk-yrityksille tarkoitettujen ympäristövaikutusanalyysien tekijöitä alueelta löytyy ja niillä on halu ja valmius lähteä palveluitaan aktiivisesti toteuttamaan. Sen sijaan tieto- ja viestintäteknologiayritykset eivät ainakaan tähän asti ole tunnistaneet omien ratkaisujensa ympäristövaikutuksia parantavia ominaisuuksia, eivätkä ole käyttäneet sitä omassa markkinoinnissaan myyntiargumenttina. Kuitenkin 52 %:ssa esiselvitykseen osallistuneista kaupan ja valmistavan teollisuuden alan pk-yrityksissä oli jo mietitty ympäristötehokkuuden parantamista tieto- ja viestintäteknologian avulla ja yrityksissä on valmiutta myös maksaa asiantuntijapalveluista. Selvityksen mukaan Päijät-Hämeessä on yli 900 kaupan ja valmistavan teollisuuden alan pk-yritystä, jotka ovat valmiita hankkimaan asiantuntijapalveluita parantaakseen ympäristövaikutustaan ja sen myötä kilpailukykyään tieto- ja viestintäteknologian avulla. Esiselvitysprojektin tulosta voi pitää rohkaisuna ja kannustuksena sellaisen ohjelman käynnistämiselle, jossa pk-yrityksiin kanavoidaan ja niitä motivoidaan hyödyntämään sekä ympäristöasiantuntijapalveluita, että ympäristövaikutuksia parantavia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja. Tällainen ohjelma tulee aloittaa varsin merkittävällä viestinnällisellä ja tuotekehityksellisellä panoksella koko konseptin merkityksen tunnettuuden lisäämiseksi ja sen sisällön sisäistämiseksi samalla kun edelläkävijäyrityksille tarjotaan vaivatonta mahdollisuutta käytännön toimenpiteisiin. 3

4 2 HALLINTO 2.1 Organisaatio Projektiorganisaatio Projektiorganisaation rungon muodosti Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n ICT-palveluiden kehittämispäällikkö Jyrki Rautkivi, joka työskenteli projektin lukuun n. 50 % työajastaan projektin kestäessä, sekä projektiassistentti Sari Hyvönen joka käytti 13 % työajastaan. Lisäksi projektille ovat tehneet työtä tiedottajat Satu Pihlajaniemi ja Päivi Tirkkola sekä taloushallinnosta Tauno Kärkkäinen, Pirjo Weckström ja Päivi Vyhnalek Ohjausryhmä Projektille perustettiin hankesuunnitelman mukaisesti ohjausryhmä, johon kutsuttiin toteuttaja ja hallinnointiorganisaation edustajien lisäksi keskeisten yhteistyöorganisaatioiden edustajat. Ohjausryhmätyöhön ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Kimmo Grahn, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ympäristö ja muotoilu Eero Grönroos, Navipartner Oy, puheenjohtaja Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto, hankkeen valvoja Risto Mauno, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, liiketoimintojen kehittäminen Martin Romantschuk, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos Johanna Saarola, Lahden seudun ympäristöpalvelut Juho Salminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahti School of Innovation Ari Serkkola, Aalto yliopisto, TKK, Lahden keskus Paul Stucki, Orfer Oy Matti Welin, Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, varapuheenjohtaja 4

5 Ohjausryhmä kokoontui projektin toteuttamisen aikana kolme kertaa, 11.5., ja Lisäksi ohjausryhmä on kutsuttu kokoontumaan ja päättämään projektin loppumisesta ja maksatusaineiston hyväksymisestä Ohjausryhmän kokouksista on pidetty projektipäätöksen mukaisesti pöytäkirjaa. Sihteerinä kokouksissa toimi projektipäällikkö Jyrki Rautkivi. 2.2 Rahoittaja ja rahoitusinstrumentti Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy haki päivätyllä hakemuksella ja suunnitelmalla Päijät-Hämeen liitolta, Etelä-Suomen EAKR ohjelman toimintalinjalta 3, Alueiden saavutettavuus ja toimintaympäristön parantaminen rahoitusta toteutettavalle kehittämisprojektille. Kokouksessaan Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus päätti myöntää haetun rahoituksen; projektipäätöksen teki vt. maakuntajohtaja Projekti, jonka kokonaiskustannusarvio oli , suunniteltiin rahoitettavaksi :n osalta EAKR/Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys-ohjelmissa ja :n osalta Lahden kaupungin Lahden tiedeja yrityspuisto Oy:n käyttöön osoittamasta kuntarahasta. 2.3 Projektin rakenne ja muutokset Alkuperäisen suunnitelman mukaan toteuttajan organisaatio suorittaa, hallinnoinnin lisäksi omana työnään, alueen pk-yrityksille tarkoitettujen ympäristövaikutusanalyysien tekijöiden kartoituksen ja kartoituksen koskien alueen innovatiivisten ICT-yritysten valmiutta ja kiinnostusta tuottaa ja toteuttaa niiden asiakasyritysten ympäristötehokkuutta parantavia ratkaisuja. Ostopalveluina oli tarkoitus hankkia sekä pkyrityksille muokatun ympäristövaikutusanalyysin määrittely ja pk-yritysten kiinnostusta aiheen palveluiden hankkimiseen luotaava tutkimusosa sekä mahdollisesti projektin aikana esiin nousevien konseptien kehittämistyötä. Muilta osin noudatettiin alkuperäistä suunnitelmaa mutta projektin aikana päätettiin toteuttaa myös pkyritystutkimus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n omana työnä, yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun, tekniikan alan, tietotekniikan koulutusohjelman kanssa siten, että tutkimuksen opinnäytetyönsä käytännön osana suoritti viimeisen vuosikurssin opiskelija Mika Päivinen yliopettaja Marianne Matilaisen ohjauksessa. 2.4 Yhteistyökumppanit Projekti toteutettiin yhteistyössä useiden hallinnoijasta riippumattomien organisaatioiden kanssa ja sen tehtäviä toteutettiin ja tavoitteita pyrittiin saavuttamaan käymällä laajasti keskustelua teemaan liittyvien, projektin kestäessäkin tunnistettujen toimijoiden kanssa. 5

6 Yleisemmällä tasolla keskustelua käytiin ja yhteistyötä tehtiin Tekesin, Vihreä ICT ja Tekes-ohjelman, Green Net Finland ry:n, Cleen Oy:n, Culminatum Innovation Oy:n, Turun ylipiston, Turku Science Park Ltd:n, Kouvola Innovation Oy:n ja Lappeenranta Innovation Oy:n kanssa. Yhteistyön luonteessa korostui esiselvitysprojektin jälkeen, sen tulosten pohjalta mahdollisesti yhdessä toteutettavan yrityksiin kohdistuvan kehittämishankkeen suunnittelu. Kartoitettaessa ympäristötehokkuutta parantavia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tuottavia ICTyrityksiä, hyödynnettiin hallinnoijan Langaton Lahti- verkoston Innovaatiopartneri-yrityskontakteja. 6

7 3 TAVOITTEET JA TOIMINTA 3.1 Pk-yrityksille suunnatun ympäristövaikutusanalyysin sisällön määrittely Kehitystoimien pohjaksi tarvitaan nykytilannetta selvittävä analyysi. Analyysin tekijöiden kartoittamiseksi ja niiden tarjonnan vertailtavuuden selvittämiseksi hankittiin projektin käyttöön pk-yritysten mittakaavaan sopeutetun ympäristövaikutusanalyysin sisällön määrittely. Määrittelytyö hankittiin pyytämällä tarjous yhdeksältä tunnistetulta tarjokkaalta, joista kolme jätti tarjouksensa. Tarjousvertailun perusteella hankinta tehtiin Insinööritoimisto Gradientti Oy:ltä, joka toimitti määrittelyn Määrittelyasiakirja sähköisessä muodossa on saatavissa projektiorganisaatiolta. 3.2 Pk-yrityksille suunnattujen ympäristövaikutusanalyysien tekijöiden kartoitus Hankitun sisällön määrittelyn pohjalta ja perusteella keskustelujen ja alustavien tarjousten avulla kartoitettiin alueella toimivien ympäristöasiantuntijayrityksen halukkuutta, kiinnostusta ja alustavia ehtoja tarjota pk-yritysten mittakaavaan ja hyödynnettäväksi tarkoitettuja ympäristövaikutusanalyysejä. Tämä kartoitus toteutettiin pääosin henkilökohtaisissa tapaamisissa käydyin keskusteluin. Kartoitus tehtiin seuraavien yritysten kanssa ja niiden palveluita koskien: Aaltonen Consulting Bionova Oy Cloudberry Oy ENW Management Finnenco Oy Global Eco Solutions LTD, GES Insinööritoimisto Gradientti Oy Pöyry Finland Oy Tofuture Oy 7

8 3.3. Ympäristövaikutusta parantavia ratkaisuja tuottavien tieto- ja viestintäteknologiayritysten kartoitus Lähtökohtaisesti ja syvimmin esiselvitystyön konseptin mukaisia ratkaisuntuottajia kartoitettiin Langaton Lahti verkostosta, mutta markkinointiviestinnän ja yhdessä Cleen Oy:n ja Green Net Finland ry:n kanssa järjestetyn MMEA (Monitoring, Measurement, & Environmental Assesment)-ohjelman avulla etsittiin ja aktivoitiin myös muita, uusia ja ennen tunnistamattomia toimijoita. Kartoitustyöhön liittyen käytiin yksityiskohtaisia ja osittain luottamuksellisia kartoituskeskusteluja seuraavien tieto- ja viestintäteknologiayritysten kanssa: Datapoli Oy JK Production Software JPPSoft Oy Media Cabinet Oy Navipartner Oy Neovica Oy Tofuture Oy 3.4 Pk-yritysten kiinnostus ottaa käyttöön tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja parantamaan kilpailukykyään ympäristötehokkuutta lisäämällä Projektin yksi keskeinen tavoite oli tunnistaa pk-yritysten kiinnostus ja valmius lähteä parantamaan kilpailukykyään lisäämällä toimintansa ympäristötehokkuutta myös tieto- ja viestintäteknologian avulla. Tavoitteen saavuttamiseksi projekti teetti LAMK:n tekniikan alan opiskelijalla tätä tarkoitusta varten erillisen selvityksen. Selvitystyö tehtiin loka- marraskuussa 2010 Digium verkkokyselyjärjestelmää käyttämällä ja sitä puhelinhaastatteluilla täydentämällä. Vastaukset saatiin 50 yrityksestä (25 kaupan alan ja 25 valmistavan teollisuuden alan) ja tutkimuksen keskeiset tulokset olivat - 52 %:ssa yrityksistä on mietitty ympäristötehokkuuden parantamista tieto- ja viestintäteknologian avulla jonkin verran tai melko paljon - 74 %:ssa yrityksistä on tarvetta parantaa ympäristötehokkuutta vähintään jonkin verran - 70 %:ssa yrityksistä on jo tehty vähintään jonkin verran toimenpiteitä ympäristötehokkuuden parantamiseksi 8

9 - 36 %:ssa yrityksistä on vähintään jonkin verran tarvetta asiantuntija-avulle ympäristötehokkuuden parantamiseksi - 36 % yrityksistä ilmoitti olevansa valmiita maksamaan jotakin alle euron ympäristötehokkuus- ja tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelmasta - 38 % yrityksistä ilmoitti olevansa valmiita maksamaan jotakin alle euron ympäristötehokkuutta ja sen kautta kilpailukykyä parantavista tieto- ja viestintäteknologisista ratkaisuista Tutkimuksesta on kirjoitettu erillinen raportti, joka tutustuttavissa Langaton Lahti verkkosivuilla, www. lla.fi. 3.5 Ostettavien tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset osana kuluttajien ostopäätöksiä Esiselvitystyön taustana ja perusteena on Lahden alueen elinkeino- ja kilpailukykystrategiankin perusteena oleva hypoteesi ympäristövaikutusten merkityksestä niin organisaatioiden välisessä kaupankäynnissä kuin yksityisissä hankinnoissa. Koska EU-tasolla oli tehty eri maita vertaileva tutkimus ja sen tulokset oli julkistettu kesällä 2009, ei projektin omaan toimintaan sisällytetty erillistä aihetta valottavaa tutkimusta. EU-tason tutkimuksen Eurobarometri-raportissa, jossa tarkastellaan eurooppalaisten suhtautumista kestävään kulutukseen ja tuotantoon, suuri enemmistö vastanneista (83 %) ilmoitti, että tuotteen ympäristövaikutuksilla on suuri merkitys tuotetta valittaessa (IP/09/1201, Bryssel 29. heinäkuuta 2009). 3.6 Julkiset hankinnat Suomi ja Lahden alue Kuntaliiton, julkisten hankintojen neuvontapalvelun kysely kestävistä hankinnoista Julkisten hankintojen neuvontayksikkö toteutti hankintayksiköille suunnatun verkkokyselyn syyskuussa 2009, johon määräajan sisällä vastasi 137 hankintayksikköä (134suomen- ja kolme ruotsinkielistä vastausta). Ympäristökysymykset on mielletty relevanteiksi, mutta huomioidaan vain osassa hankintoja. Asenteet ja resurssit eivät tue vielä riittävästi ympäristön huomioimista. Ympäristönäkökohtien käyttäminen vertailuperusteena hankintoja tehtäessä Noin puolet vastanneista oli käyttänyt vertailuperusteena (57 vastausta) Painoarvon vaihteluväli oli laaja: 0 % - 50 %. Yleisimmin painoarvona oli 1 10 % (yli 40 mainintaa). 9

10 Myös useita hankintayksikköjä, jotka olivat painottaneet ympäristönäkökohtia yli 15:lla prosentilla. Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen hankintapäällikkö Minna Halonen esittää EcoKnowledge seminaarin kommenttipuheenvuorossaan Ympäristönäkökohtien huomioiminen hankintamenettelyssä mm.: Ympäristönäkökohtien kattava huomioiminen kaikissa seudun hankinnoissa edellyttää tietotaitoa keskitetyn hankintayksikön lisäksi laajasti tavaroita ja palveluita tilaavissa sekä erillishankintoja suunnittelevissa ja toteuttavissa yksiköissä ja kunnissa! seudulliset linjaukset parhaillaan päivityksen alla, tavoitteena mm. laajentaa kestävien hankintojen määrittelyä ja tavoitteita käytön ja käytöstä poiston kokonaiskustannusten sekä ympäristövaikutusten huomioiminen -> ympäristökuormitusten vähentäminen ympäristötietoisten hankintojen suosiminen: Lahden hankintapalveluiden tavoitteena ympäristönäkökohtien huomioiminen 25%:ssa hankintoja v. 2010, 50%:ssa v (valtioneuvoston v tekemän periaatepäätöksen suosituksena kunnille 50% v. 2015) saatava (lisää) selkeitä, yksinkertaisia, valtakunnallisia työkaluja ja mittareita ympäristöasioiden vertailuun ja elinkaarilaskentaan Lahden hankintapalveluiden kautta hoidettavissa kilpailutuksissa pyritään joko asettamaan ympäristöä koskevat kelpoisuusehdot, vähimmäisvaatimukset tai kriteerit kaikkiin hankintoihin, tai muilla tavoin huomioimaan ympäristö jo suunnitteluvaiheessa. Joskus lopputulemana voi tosin olla, ettei mainittavia ympäristövaikutuksia ole tai niiden huomioiminen ei ole tarkoituksenmukaista Euroopan Unioni Euroopan Unioni on ottanut käyttöön kaksi julkisia hankintoja yleisesti ottaen koskevaa direktiiviä (31 March 2004) - Directive 2004/18/CE (Consolidated version of ) - Directive 2004/17/CE (Consolidated version of ) Direktiiveissä käsitellään laajasti myös teemaa Vihreys (= ympäristötehokkuus) Julkisissa Hankinnoissa. Teemaan/konseptiin liittyviä elementtejä on selvennetty yksityiskohtaisemmin kirjasessa Buying green! A Handbook on environmental public procurement Ruotsi Ohjausryhmän erillisestä kehotuksesta projektiorganisaatio selvitti Ruotsissa julkisissa hankinnoissa sovellettavia ympäristövaikutusvaatimuksia. Ruotsin kilpailuviraston ja Naturvårdsverketin 10

11 (luonnonsuojeluvirasto) Internet-sivuihin tutustumalla selvitettiin käytäntöjä ja ohjeistusta. Sivuilla todetaan mm., että laki ei Ruotsissa estä sisällyttämästä hankintaehtoihin ympäristövaikutusvaatimuksia ja että useat julkiset organisaation niin myös tekevät. Aiheesta on olemassa projektiorganisaatiolla muistio sähköisessä muodossa joka toimitetaan tarvittaessa halukkaille. 3.7 Markkinointi ja viestintä Viestinnän ja markkinoinnin tavoite oli aktivoida yrityksiä miettimään oman toimintansa ympäristövaikutuksia sekä niiden vaikutusta oman toimintansa kilpailukykyyn ja esittää tieto- ja viestintätekniikka yhtenä mahdollisuutena parantaa omaa suoritustaan. Kesäkuussa 2010 tuotettiin projektin konseptia ja tavoitteita viestimään A4 muotoinen esite, jota on aktiivisesti jaettu projektiin liittyvissä tapaamisissa ja tapahtumissa, mm. Liike-Elämä 2010 messuilla. Projektisuunnitelman mukaisesti esiselvitysprojektista toimitettiin ja jaettiin tiedote elokuussa Syyslokakuussa 2010 toteutettiin Uusi Lahti lehdessä markkinointiviestinnällinen kampanja, jossa kohderyhmänä olivat alueen pk-yritykset, yrittäjät sekä johtavassa asemassa olevat, eli yleisesti yrityspäättäjät. Ilmoituksissa kerrottiin esiselvityksen sisällöllisestä konseptista testimonialesimerkillä sekä kutsuttiin pk-yrityksiä ja ympäristötehokkuutta lisääviä ICT-ratkaisuja tuottavia yrityksiä ottamaan yhteyttä projektiorganisaatioon. Toisissa ilmoituksissa markkinoitiin teemaan liittyvää MMEA-tapahtumaa, joka toteutettiin yhdessä Cleen Oy:n ja Green Net Finland ry:n kanssa ja siten aktivoitiin alueen organisaatioita tapahtumaan ja sen kautta toteutettavaan ohjelmaan. Pk-yrityksiin suuntautuneen tutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä laadittiin myös tiedotusvälineille jaettu tiedote. Samoin tutkimuksen tuloksia ja projektin aihetta ja teemaa laajemminkin markkinoitiin joulukuussa 2010 toteutetulla markkinointiviestintäkampanjalla Etelä-Suomen Sanomissa. 11

12 4 TALOUS Alkuperäinen budjetti oli euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty projektihakemuksen mukainen budjetti ja sen jakautuma eri kululajeihin, sekä projektin toteutunut kustannuskertymä. Kustannussäästöä suhteessa alkuperäiseen budjettiin saavutettiin mm. teettämällä pk-yrityksiin suuntautunut tutkimus henkilöstökustannuksiin sisältyen oppilaitosyhteistyönä LAMK:n tekniikan alan kanssa. Kokonaisuudesta voidaan kuitenkin todeta, että kaikki suunnitellut toimenpiteet on toteutettu ja tavoitteet saavutettu. Kustannukset Kokonaisbudjetti Toteutunut yhteensä Käyttämättä budjetista Toeutuma % 1. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET , ,85 83,50 Projektipäällikkö, osa-aikainen, 5 henkilötyökk Assistentti, osa-aikainen, 2 henkilötyökk Taloushallinto (palkanlaskenta, kirjanpito, laskutus), kokoaikainen, 1 henkilötyökk Tiedotus, kokoaikainen, 1 henkilötyökk. 900 Yhteensä 9 henkilötyökk ,55 Esiselvitystyö - Opiskelija 2 044,60 2. OSTOPALVELUT , ,79 34, Kohdeyrityskartoitus , ,00 0, ICT yrityskartoitus + konseptointi , ,00 0, Ympäristöosaajakartoitus ,00 0,00 100, Markkinointi ja tiedotus , ,79 75,74 3. MATKAKUSTANNUKSET , ,92 30, Ulkomaan matkat , ,00 0, Kotimaan matkat ,08 955,92 46,89 6. VUOKRAKUSTANNUKSET ,62 490,38 63,68 Henkilöstön tilavuokrat ,62 490,38 63,68 7. TOIMISTOKULUT ,94-398,94 132,83 Puhelin-, toimistotarvike-, atk- ja tietoliikennekulut, tilintarkastus ,94-398,94 132,83 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ , ,00 66,21 12

13 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET Esiselvityksen tarkoituksena oli selvittää Päijät-Hämeen yritysten valmiutta ja kiinnostusta lähteä parantamaan kilpailukykyään ottamalla käyttöön ympäristötehokkuuttaan lisääviä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja tai vähintäänkin lähteä suunnittelemaan sellaisten toteuttamista. Selvitystyössä kartoitettiin teeman/konseptin mukaiseen arvoketjuun liittyvien toimijoiden kiinnostusta ja valmiutta tuottaa arvoketjuun tarvittavia ja haluttuja elementtejä. Eräs lähtökohta konseptin mukaisen toiminnan toteuttamiseksi on, että pk-yritykset tunnistavat oman toimintansa ympäristövaikutukset ja erityisesti suhteessa kilpailijoihin ja/tai vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Tämän luotettavaksi todentamiseksi katsotaan esiselvitystyössä tarvittavan riippumattomia ja yrityksiin nähden ulkopuolisia ympäristöalan asiantuntijayrityksiä, jotka tekevät kohdeyrityksissä ympäristövaikutusanalyysit jokseenkin saman menetelmän ja kysymyslistan mukaan vertailukelpoisten tulosten saavuttamiseksi. Esiselvitysprojektin tuloksena syntynyt ympäristövaikutusanalyysin runko ja määrittely voi sellaisenaan hyvinkin toimia jatkossa toiminnan konseptin mukaisen arvo- ja toimenpideketjun perustana. Tällaisia ympäristövaikutusten arvioijayrityksiä löytyi alueelta useita, jotka selvityksen mukaan olisivat valmiita tekemään n euron hinnalla pk-yrityksille soveltuvan analyysin. Jotta analyysit saataisiin tehtyä kustannustehokkaasti ja pk-yrityksiä kannustavaan hintaan, osa ympäristöasiantuntijayrityksistä esitti, että jokin julkinen kehittämisorganisaatio, kuten Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ostaa palveluita etukäteen kilpailutettavaan ja sovittavaan tukkuhintaan, toimii välilaskutusorganisaationa ja välittää palvelun edelleen lopulliselle kohdeyritykselle. Seuraava vaihe oli tunnistaa sellaisia tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja, jotka parantavat yritysten ympäristötehokkuutta ja sitä kautta niiden kilpailukykyä. ICT-yrityksiin tehdyn kartoituksen mukaan yritykset eivät johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti argumentoi toteuttamiaan ja markkinoimiaan palveluita ja ratkaisuja ympäristötehokkuuden lisääntymisellä. Yrityksissä ei useinkaan ole tultu ajatelleeksi, että niiden tarjoamat parantavat niiden asiakkaiden toiminnan ympäristötehokkuutta. Tämä siitäkin huolimatta, että monilla tieto- ja viestintäteknisillä ratkaisuilla lähtökohtaisesti on sellaisia ominaisuuksia ja vaikutuksia, jotka mm. Tekesin ja Fincomin Vihreä ICT ja Green ICT määrittelyjen mukaan tuottavat parantuvaa ympäristötehokkuutta. Esiselvityksen konseptin ja arvoketjun kannalta ICT-yritysten valmius tuottaa oma panoksensa kaipaa eniten työkaluja ja toimenpiteitä niiden tuottamisen kannustamiseksi. Johtopäätöksenä ja suosituksena on että, tulevaisuudessa toteutetaan ohjelma tai ohjelmia, joilla parannetaan esiselvityshankkeen teeman mukaista argumentointivalmiutta alueen tieto- ja 13

14 viestintäteknologiayrityksissä niiden edelläkävijyyden edistämiseksi. Samoin suositellaan esimerkkiratkaisujen tuottamista, pilotointia ja niiden vaikutusten todentamista argumentointivalmiuden lisäämisen tueksi. Kaupan ja valmistavan teollisuuden alan pk-yrityksiin kohdistetun kyselytutkimuksen vastausten perusteella osassa yrityksiä ollaan hyvinkin tietoisia ympäristövaikutusten merkityksestä ja valmiita maksamaan sekä ympäristöasiantuntijapalveluista että ympäristötehokkuutta parantavista tieto- ja viestintäteknisistä suunnitelmista ja toimenpiteistä. Vaikka niiden yritysten joukko kokonaisuudesta ei ole kovin suuri, on se kuitenkin sen verran merkittävä, että on perusteltua ja tarkoituksenmukaista järjestää näiden edelläkävijäyritysten hyödynnettäväksi esiselvityksen teeman arvoketjun mukaisia asiantuntijapalveluita sekä ympäristötehokkuutta lisääviä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja; järjestelmiä ja palveluita. Toteutettavan, kaikille toimijoille uutta liiketoimintaa synnyttävän ohjelman runko voisi hyvin olla esimerkiksi: 1) Tehokas viestintä teemalla: Tieto- ja viestintätekniikalla ympäristötehokkuutta ja kilpailukykyä, eli lisää myyntimahdollisuuksia/myyntimahdollisuuksien säilyminen ympäristövaatimusten kasvaessa sekä yksityisten että julkisten hankintojen kriteerinä 2) Alueellisen toimitus- ja arvoverkoston luominen ja kehittäminen: Ympäristöasiantuntijapalvelut, tieto- ja viestintäteknologiasovellukset kohdeyrityksille tunnetuksi 3) Kannustava ympäristötehokkuutta parantavien, innovatiivisten tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämis- ja pilotoimisohjelma. 4) Kannustavat ja motivoivat palvelu- ja ratkaisuketjut ja kokonaisuudet edelläkävijäyrityksille; puitejärjestelyyn kilpailutetut asiantuntija- ja ratkaisutoimittajat subventoidusti edelläkävijäyritysten käytettäväksi Käytettäköön tästä kokonaisuudesta termiä CleanICT, jossa yhdistyvät alkavan vuosisadan nousevat teknologiat. Tärkeätä on erottaa Clean ICT:n merkitys ICT-laitevalmistajien usein käyttämästä termistä Green ICT ja sen sisällöstä, jossa usein puolustuksellisesti kerrotaan ICT-toimialan, sen laitteiden ja palveluiden omasta energia- ja ympäristötehokkuudesta. Vaikka sekin on tärkeää ja kasvava energian kulutuksen kohde, on sen merkitys kokonaisuuden kannalta vähäinen eikä ratkaiseva. Clean ICT:n merkitys on suurimmillaan tehostamassa yhteiskunnan yleensä ja teollisuuden tuotannollisia ja logistisia prosesseja, yhteiskunnan yleisessä dematerialisoinnissa, älykkäiden energiaverkkojen ohjauksessa. Lisäksi tehokkaan tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan lisätä ihmisten tietoisuutta ympäristön tilasta ja sitä kautta tarjota välineet oman käyttäytymisensä ohjaamiseen. 14

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala

Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö. 5.8.2014 Pentti Rauhala Kymenlaakson toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistä koskeva selvitystyö 5.8.2014 Pentti Rauhala Esittäytyminen Pentti Rauhala, s. 9.4.1945, FT, dosentti, VTM, ak opettaja, asun Lahdessa, eläkkeelle

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä

Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Pohjois- ja Keski-Savon teknohankkeiden yhteistyön prosessikaavio: ENERGIATEHOKKUUS läpileikkaava teema kaikissa toimenpiteissä Kansalliset tutkimuslaitokset FIMECC Tekes TechnoKnowhow TeknoStePS 2018

Lisätiedot

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka. 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2016 klo 12 13.45 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, 3. krs. kokoushuone Kehitys, Kotka 59 Kokouksen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen

Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja alueen innovaatioympäristön johtaminen Petri Pietikäinen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu petri.pietikainen@savonia-amk.fi 044-785 6609 1 Mitä pitäisi tehdä

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus Tiedotustilaisuus 8.10.2009 Toimitusketjujen hallinnan KT-keskus OHJELMA Avaussanat, Toimitusketjujen hallinnan KT-keskuksen johtaja Heikki Ruohomaa HAMKin Forssan yksikön logistiikan ja toimitusketjujen

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Central Baltic ohjelma

Central Baltic ohjelma Central Baltic ohjelma 2014-2020 14.9.2015 Ohjelmamaat Suomi + Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro ja Latvia Suomessa ohjelma-alueena Etelä- Suomi: Etelä-Karjala*, Kanta- Häme*, Kymenlaakso, Pirkanmaa*, Satakunta,

Lisätiedot

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA

PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA PERUSTELUMUISTIO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 20.8.2015 1/52/2010 PERUSTELUMUISTIO: MARKKINOINTIVIESTINNÄN PALVELUITA KOSKEVA HAN- KINTA 1. Kevennetty kilpailutus oli hankekohtainen

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto

Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Kilpailu ja teknologia tuottavuuden kulmakivet infrarakentamisessa? Eero Karjaluoto Pääjohtaja Tiehallinto Infra Rakentaminen ja palvelut 2001-2005 Loppuseminaari 2.3.2006 Infra-ohjelma on tukenut alan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

PALVELUT YRITYKSILLE. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Team Finland Varsinais-Suomi

PALVELUT YRITYKSILLE. Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus. Team Finland Varsinais-Suomi PALVELUT YRITYKSILLE Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus Team Finland Varsinais-Suomi Team.Finland.fi Team Finland -organisaatiot Valtioneuvoston kanslia Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoasiainministeriö

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015

REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 REFERENSSIT OPINTOMATKAT 2010-2015 Asiantuntijaryhmille järjestettyjä energia- ja ympäristöaiheisia opintomatkoja n ja Suomen välillä (sis. ohjelma, matkajärjestelyt, briiffaus sekä opastusta ja tulkkausta.

Lisätiedot

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa projektipäällikkö Tuula Raukola

Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa  projektipäällikkö Tuula Raukola Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa www.prizz.fi/kiertotalous projektipäällikkö Tuula Raukola tuula.raukola@prizz.fi Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa hanke Aikataulu: 1.1.2016

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot