Yrittäjäksi starttirahalla Bli företagare med startpeng

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjäksi starttirahalla Bli företagare med startpeng"

Transkriptio

1 Yrittäjäksi starttirahalla Bli företagare med startpeng

2 Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen aikana Työttömälle työnhakijalle sekä mm. palkkatyöstä, opiskelusta tai kotityöstä kokoaikaiseksi yrittäjäksi siirtyvälle Päätoimiseen yritystoimintaan Haetaan omasta TE-toimistosta ( ) Starttiraha on harkinnanvarainen tuki

3 Startpeng för en blivande företagare Startpengen bidrar till att skapa ny företagsverksamhet och sysselsättning genom att företagarens utkomst i startskedet av verksamheten tryggas. Startpeng kan beviljas arbetslösa arbetssökande och personer i lönarbete, studerande eller hem- arbetare som övergår till företagande på heltid Företagsverksamheten som är huvudsyssla Startpeng söks hos arbets- och näringsbyrån på arbetsministeriets blanket ( ) Startpengen är ett stöd som beviljas efter behovsprövning

4 Millaiseen toimintaan tukea myönnetään? Voidaan myöntää useimmille aloille Hakijalle uusi yritys Yritysmuotoja: - Yksityinen elinkeinoharjoittaja (T:mi) - Avoin yhtiö (Ay) - Kommandiittiyhtiö (Ky) - Osakeyhtiö (Oy) * Voidaan myöntää useammalle yrittäjälle, jotka työskentelevät samassa aloittavassa yrityksessä

5 Hurudan verksamhet beviljas stödet till? Startpeng kan beviljas till flera brancher För sökanden ett nytt företag Företagsform: - Privat näringsidkare (F:ma) - delägare i öppet bolag (Öb) - Ansvarig bolagsman i kommanditbolag (Kb) - Aktiebolag (Ab) * Kan också beviljas flera företagare samtidigt om de arbetar i samma nybildade företag

6 Starttiraha tuen saamisen edellytyksiä Yrityksellä edellytyksiä kannattavaan toimintaan Yrittäjäkoulutus ja/tai kokemus Yritystoiminta ei käynnistyisi ilman myönnettävää starttirahaa Starttiraha ei vääristä alan kilpailua Hakijalla riittävät valmiudet yritystoimintaan Starttirahan saaja ei saa valtionapua omiin palkkakustannuksiinsa Hakijalle ei makseta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea samalta ajalta Yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty

7 Förutsättningar för beviljande av stöd Det företag som sökanden ämnar starta har förutsättningar att bli lönsamt Sökanden har företagarerfarenhet eller sådan utbilning som behövs Företagarverksamheten inte skulle kunna inledas utan att startpeng beviljas Startpengen inte snedvrider konkurrensen mellan andra som tillhandahåller samma produkter eller tjänster Sökanden bedöms ha tillräckliga förutsättningar för den tänkta företagsverksamheten Den som söker startpeng inte samtidigt får annat statsunderstöd för sina egna lönekostnader, och inte heller arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd Företagsverksamheten inte har inletts innan beslutet om beviljande av stöd har fattats

8 Tuen saamisen rajoituksia starttirahaa ei myönnetä, jos hakija saa Palkkaa tai korvausta tekemästään yritystoimintaan liittymättömästä työstä. Palkkana pidetään myös vuosilomaajan ja irtisanomisajan palkkaa Eläkkeitä Äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, sairauspäivä- rahaa tai erityishoitorahaa Kuntoutusrahaa tai avustusta opintotukilain mukaista opintotukea Hakijalta ei edellytetä työsuhteen, opintojen tai koulun päättämistä, vaan myöntämisen edellytyksenä on, ettei edellä mainittuja etuuksia makseta

9 Begränsningar för beviljande av stöd Startpeng beviljas inte när den sökande får Lön eller ersättning för arbete som inte hänför sig till företagsverksamheten. Semesterlön och lön för uppsägningstid betraktas också såsom lön Pension Moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskaps- eller föraldrapenning, sjukdadpenning eller specilalvårdspenning Rehabiliteringspenning eller understöd studiestöd i enlighet med lagen om studiestöd Sökanden förutsätts inte avsluta sitt arbetsförhållande, studier eller utbildning, utan stödets beviljande förutsätter att ovan nämnda stöd inte utbetalas

10 Starttirahahakemuksen jättämisen jälkeen ennen päätöstä: rekisteröidä yritys (varauksin!) Markkinoida yritystoimintaa nostaa lainaa yritystoimintaan tehdä www-sivut valmistaa tuotteita varastoon vuokrata (liike)tilat ja remontoida ne hankkia työkaluja, koneita, laitteita jne. Mutta et saa aloittaa varsinaista yritystoimintaa! (esim. yrityksen avajaiset, laskutus, myyntitoiminta)

11 Innan startpenningbeslutet kan du göra: (registrera företaget) Marknadsföra ta lån www -sidor skaffa verktyg, maskiner, anordningar osv. tillverka produkter i lager skaffa (affärs)utrymmen och renovera dem Men du får inte inleda egentlig företagsverksamhet! (t.ex. invigning av företaget, fakturering,försäljningsverksamhet)

12 Starttiraha, suuruus ja maksatus - Max 18 kk ( ) *18 kk, jos esim. yritystoiminnan vakiinnuttaminen kestää tavanomaista kauemmin. Yleensä starttirahaa myönnetään kuitenkin vain 6 kuukaudeksi. * tuki noin 725 /kk (1. kausi) tai 660 /kk (jatkokaudet) eli 34,50 tai /päivä Maksetaan korkeintaan 5 päivää viikossa Maksetaan jälkikäteen tilityksen perusteella Henkilökohtaisesti verotettavaa tuloa Voidaan maksaa myös koulutuksen aikana

13 Startpeng, storlek och utbetalning Max 18 mån ( ) *18 mån max, där en etablering av företagsverksamheten tar osedvanligt lång tid. Vanligen beviljas startpengen dock för sex månader. *ca. 725 /mån (1. period) eller 660 /mån (2./3. period) (34,50 /dag eller 31,36 /dag) Utbetalas för högst 5 dagar per vecka Utbetalas i efterskott enligt redovisning Personligt beskattningsbar inkomst Kan även erhållas under utbildning

14 Apua liiketoimintasuunnitelmiin ja laskelmiin YritysSuomi puhelinpalvelu aloittaville yrittäjille puh ma pe klo YritysSuomen internet sivut * Uusyrityskeskus Startia/Vaasan seudun kehitys VASEK Alatori 1A, 3.krs, Vaasa. Puh , Tommi Virkama ja useita yritysasiamiehiä. * Ely-keskus, Hovioikeudenpuistikko 19A, puh

15 Affärsverksamhetsplan och lönsamhetskalkyl FöretagsFinland -telefontjänst för nya företagare tel kl. 9 16, må fre. Nyföretagscentrum Startia/Vasaregionens Utveckling Ab VASEK. Tommi Virkama och företagsombudsmän. Nedretorget 1A, 3. vån, VASA. Tel , ELY-Centralen företagsverksamhet, Hovrättsesplanden 19A, tel

16 Starttirahahakemuksen vastaanotto Vaasan työ- ja elinkeinotoimistossa Starttirahahakemus täytetään: (sähköinen tunnistautuminen tai tulostettava lomake). Täytä hakemus huolellisesti! Liitteeksi tarvitaan liiketoimintasuunnitelma, lainatarjous pankista/finnveralta sekä verovelkatodistus Ajanvaraus (hakemuksen läpikäynti TE-toimistossa): puh , TE-toimisto voi pyytää hakemuksesta asiantuntijalausunnon Starttirahapäätös tehdään TE-toimistossa noin kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä

17 Mottagning av ansökan om startpeng vid Vasa arbets- och näringsbyrå Ansökan om startpeng fylls i: (elektronisk identifiering eller en blankett som skrivs ut). Fyll i ansökan noggrant! Till ansökan ska bifogas affärsverksamhetsplan, lånelöfte från bank/finnvera och intyg över skatteskuld Tidsbeställning (genomgång av ansökan vid TE-byrån): tfn , TE-byrån begär ett utlåtande om din ansökan om startpeng hos en utomstående sakkunnig Beslut om startpeng fattas vid TE-byrån efter ca en månad efter inlämnandet av ansökan

18 Hyödyllisiä linkkejä/nyttiga www-sidor Osuuskunta/Andelslag Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2014 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole Yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja

STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE. Armi Metsänoja STARTTIRAHA TUKI ALOITTAVALLE YRITTÄJÄLLE 2013 Starttiraha on henkilökohtainen tuki mahdollista myös useammalle samaan yritykseen Starttiraha ei ole yritystuki ei yrityksen rahoitusta tai tuloa, ei kuulu

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd

2013/14. Kelan opintoetuustilasto. FPA-statistik Studieförmåner. Sosiaaliturva 2014 Socialskydd 2013/14 Kelan opintoetuustilasto FPA-statistik Studieförmåner Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Kelan opintoetuustilasto

Lisätiedot

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi

Opiskele Kansanopistossa. opinnot 2013-2014. folkhögskolstudier. kansanopistot.fi folkhogskolor.fi Opiskele Kansanopistossa opinnot 2013-2014 folkhögskolstudier kansanopistot.fi folkhogskolor.fi kaverit alkio-henki opintotuki Aloita yliopisto- tai amk-opintosi ilman pääsykokeita! aloita opinnot Elo-

Lisätiedot

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 WWWJYTYLIITTOFI ME YHDESSÄ OLEMME LIITTO Me Jytyssä teemme monilla eri aloilla, monissa eri ammateissa, kaikille tärkeää ja arvokasta työtä. Me autamme ja tuemme toisiamme

Lisätiedot

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland?

Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Skattemyndigheten informerar Ska du betala skatt i Sverige eller i Finland? Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd och utför arbete i Sverige samt har anknytning till Finland genom bosättning

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND

SUOMEN KÄTILÖLIITOLLE TILL FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND Ks. hakulomakkeen täyttöohjeet takasivulla/ Se ifyllnadsanvisningarna på blankettens baksida 1. HAKIJA/ SÖKANDE Sukunimi ja etunimi tai yhteisön nimi/efternamn och förnamn eller samfundets namn Saapunut/Anlänt:

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa PTT raportteja PTT rapporter 242 PTT Reports Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Matti Ylätalo Helsinki 2013 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä

Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Sopimusehdot asiakkaan ja Canal Digital Finland Oy:n välillä Maanpäällisen digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Satelliitti-digi-tv:n ohjelmapalvelusopimus Sopimus sisältää ehtoja asiakkaalle luovutettavista

Lisätiedot

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen Yrityksen perustaminen Luova akateeminen yrittäjä 1.4.2015 Yritysneuvoja KTM Dan Lönnblad YritysHelsinki Luennon aiheet q YritysHelsinki q Yrityksen perustaminen q Sähköinen liiketoimintasuunnitelma q

Lisätiedot

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten

Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten Promemoria 1 (9) Dnr 3441/90/2014 21.8.2014 Kommunförbundets kommentarer 19.8.2014 om utkastet till basservicebudgeten 2015 1. Läget och utsikterna för den kommunala ekonomin Kommunförbundet har inget

Lisätiedot

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket

Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa. Var en föregångare, delta i epsosförsöket Ole edelläkävijä, ole mukana epsos-kokeilussa Var en föregångare, delta i epsosförsöket Inom det europeiska epsos-projektet utvecklas internationella tjänster för hälsovården, bland annat överföring av

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015

PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 PALVELUHAKEMISTO SERVICEKATALOG SIUNTIO/ SJUNDEÅ 2015 KESKEISET YHTEYSTIEDOT CENTRALA KONTAKTUPPGIFTER Yleinen hätänumero (palokunta, pelastuspalvelu, sairaankuljetus ja poliisi) - Allmänt nödnummer (brandkår,

Lisätiedot

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 189/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 189/2009

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen.

TE-toimisto on antanut asiasta oikeuskanslerinvirastolle selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.11.2013 Dnro OKV/582/1/2012 1/5 ASIA Työ- ja elinkeinotoimiston päätös starttiraha-asiassa KANTELU A osoitti 14.4.2012 oikeuskanslerille kantelun koskien työ- ja elinkeinotoimiston

Lisätiedot

www.aktiva.fi Nyhetsbrev Uutiskirje 6.6. 2014 Myyjäiset / Marknad INFO AKTIVA KLO/KL 9-17 Työpajan tuotteita / Ungdomsverkstadens produkter

www.aktiva.fi Nyhetsbrev Uutiskirje 6.6. 2014 Myyjäiset / Marknad INFO AKTIVA KLO/KL 9-17 Työpajan tuotteita / Ungdomsverkstadens produkter www.aktiva.fi Ungdomsverkstaden Aktiva är Pargas stads verksamhet för unga som är sysslolösa. Nyhetsbrev Uutiskirje T O U K O K U U / M A J 2 0 1 4 Nuorten työpaja Aktiva on Paraisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen työryhmän selvitys

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen työryhmän selvitys Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen työryhmän selvitys Helsinki 2009 Työryhmämuistio mmm 2009:12 Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen hallinnollisen taakan vähentäminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO................................ 22 aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk

b. Tukiraha, esim starttiraha (työ- ja elinkeinotoimisto) > ei yritystuki, vaan tarkoitettu toimeentulotueksi > harkinnanvaraista n 6 + 6 + 6 kk OSA 6: Talousasiaa RAHOITUSLASKELMA osoittaa toiminnan kustannuksia ja investointeja ENNEN toiminnan käynnistymistä / myös toiminnan ALOITTAMISEEN tarvittavia kustannuksia kuvaa sitä, mitä pitää olla hankittuna

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2007 TEEMANA OPISKELIJAT Specia Forum aloitti sivu 3 Kevätkokous 14.4. sivu 4 Kohti opiskelijan parasta sivu 9 pääkirjoitus Specialla työntäyteinen vuosi

Lisätiedot