Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa. Konsultatiivinen työote 2013 Sakari Oikarinen Confidentum Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa. Konsultatiivinen työote 2013 Sakari Oikarinen Confidentum Oy"

Transkriptio

1 Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa Konsultatiivinen työote 2013 Sakari Oikarinen Confidentum Oy Confidentum 2013

2 Mergers & Acquisitions Do you want to buy a business in EU-area Establish a company in EU-area Are you looking for funding or Are you looking for partners in EU-Area Do you need lobbying, contacts Gateway to European Union Business Transfer Markets Transeo is the first association in the SME transfer sector (M&A of SMEs). Transeo connects Private experts in 16 countries Confidentum is BOD in Transeo

3 Sakari Oikarinen Perheyritysten omistusjärjestelyt ja lakiasianpalvelut, taloudellinen ja liikkeenjohdollinen konsultaatio Alan ammattilaiset valitsivat Confidentum Oy:n Suomen vuoden 2012 Omistajanvaihdosasiantuntijaksi Transeo Association AISBL hallituksen jäsen (BOD) kansainvälisessä omistajanvaihdosasiantuntijoiden järjestössä Perheyritysten Liitto ry:n Keski-Suomen Perheyritysasiamies Next Generation valmentaja Confidentum 2013

4 Family Business Education (F-O-B) All programs include world class teachers, practical examples and cases of family business issues, and lecture/discussions on real world topics 2-4 hour seminar /participant * 3 day course /participant * 4 x 3 day course /participant * + 1 day consultation optional NON STOP CAMPUS NEW!!! OWNERSHIP business management & leadership modern strategy, wealth management designing effective family business boards and governance finance and accounting marketing, sales, social media in networking how to combine family values and business family and shareholder relationships fostering professionalism in management and dealing with nepotism encouraging change in the family business strategy and system women's issues in the family business developing family members as family business managers and/or shareholders managing succession and continuity practices of successful family companies and business families how family-business-ownership systems develop over the years More info FAMILY BUSINESS

5 Kansalliset linjaukset omistajanvaihdoksissa

6 OV visio LOPETTAA MYY SUKUPOLVENVAIHDOS Suomessa on yritystä. Näistä työllistäviä yrityksiä on ja ei työllistäviä yksiyrittäjiä Yksinyrittäjien määrä kasvaa nopeimmin ja selittää viime vuosikymmenen yritysmäärän nousun. Nopeimmin kasvava yksinyrittäjien ryhmä on yli 55-vuotiaiden perustamat liike-elämän palveluja tarjoavat osa-aikaiset yrittäjät Omistajanvaihdosten määrällinen enemmistö on yksinyrittäjissä sekä pienissä muutaman hengen työllistävissä yrityksissä, jotka toimivat palvelujen, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Kaikille luopujille ei löydy jatkajia, eikä niitä kaikille kannatakaan etsiä EU-komission tiedonanto hengen yritykset 1-9 hengen yritykset henkilöä henkilöä henkilöä yli 500 henkilöä Confidentum 2013

7 OV Potentiaali yli 55 vuotiasta yrittäjää työllistäviä yrityksiä ei työllistäviä yrityksiä Aikoo lopettaa T Myynti tai SPV Myynti tai SPV Aikoo lopettaa POTENTIAALI Confidentum 2013

8 K KOSEK ON FASILITAATTORI VAIHDOSPALVELUT ja TOIMIJOIDEN ROOLITUS TEKEMÄTTÖMÄT TYÖT 1. LEHTIJUTTU 2. TYÖMAA- KOKOUS 3. INFOILTA AKTIVOITUMINEN K R L 1 T ESR -PROJEKTI KATSO OPAS Tunnista Neuvo- Ohjaa K 2 L I I P A S I N K että se vähintään kestää 3 kaupan rahoituksen 4 R L T MIETINTÄÄ *Kannattavuus sille tasolle, * Rakenteelliset järjestelyt L OPPILAITOS T TOTEUTUS 3 Aktiivinen myynti, ei vain passiivinen ilmoittelu L L I I P A S I N R 5 T K Jatkajalla on tutkitusti investointi- ja rekry-tarpeita KEHITTÄMINEN OPPILAITOS VUODET Julkinen sektori aktivoi: infot, oppaat, selvitykset, lait, koordinointi 2. Julkinen sektori antaa perusneuvonnan: puhelinneuvonta, yritysneuvojat, klinikat 3. Tilitoimistot, konsultit, oppilaitokset: kehittävät liiketoiminnan myyntikuntoon, jatkajavalmennus 4. Ammattimaiset yritysvälittäjät: hoitavat yrityskaupan toteutuksen 5. Julkinen sektori: jatkajayrittäjien sekä yritysten kasvu ja kehittyminen, investoinnit, rekry jne

9 Konsultatiivinen vaihe ennen päätöstä ja toteutusvaihe sen jälkeen Herääminen Tietoisuuden nosto Infot Neuvonta EXIT strategia PÄÄTÖS Myyntisuunnitelma Osake-/ liiketoimintakauppa Arvo Kauppakirja Rahoitus Verotus Neuvottelu Ostajan haku Myyntikunto

10 Ministeriön 4 vuoden koordinointihanke 1 Alueiden evaluointi ja aktivointi Koordinaattoreiden maakuntakierros Yritys myyntikuntoon opas Ministerin kirje kpl/2010 speedbox Tilitoimisto-koulutuksen levitys Kuntaselvitys Finlandia-talon asiantuntijakonferenssi 2011 Asiantuntijasertifiointi -koulutuksen valmistelu Ministerin kirje kpl/2011 speedbox SPV-oppaan ja YS-portaalin sisällön uudistus Omistajanvaihdoskoordinointi Finlandia-talon asiantuntija -konferenssi 2010 Asiantuntijaselvitys Tilitoimistojen pilottikoulutus Julkisten ja yksityisten toimijoiden verkottaminen Yritysneuvojien opas OV-tilastoinnin valmistelu Yrityspörssien yhdistäminen Transeo ja EU-komissio >

11 Omistajanvaihdoksen prosessi TT 1 Aktivoituminen ja oppiminen 2 vuotta TT 2 Harkinta ja päätöksenteko 2-3 vuotta Toteutukseen valmistautumista 2-3 vuotta Yritysneuvojaa tarvitaan tyypillisesti kahdessa vaiheessa: Hyvin alkuvaiheessa prosessia sekä lopulta toteutuksen alkuvaiheessa. Erityisen tärkeää olisi olla mukana vaihdoksen jälkeen uuden yrittäjän liiketoiminnan kehittämisessä, mikä sinällään ei enää ole omistajanvaihdosta. TT TT 3 Toteutus 1-2 vuotta Tilitoimiston roolit ovat toteutusta tukevia TT 4 Koko prosessin kesto 10 vuotta Jälkihoito 1-2 vuotta Kasvu- ja kehittäminen

12 Kategoriat- useita erilaisia asiakassegmenttejä joka tapaukselle löytyy oma jatkopolkunsa Mikro/myynti pieni/myynti pk/myynti k/myynti Mikro/spv pieni/spv pk/spv k/spv Mikro/EBO pieni/ebo pk/ebo,mbo,vc k/mbo, VC

13 Eri asiat painottuvat eri tapauksissa Yrityksen myynnissä korostuvat teemat: liiketoiminta myyntikuntoon, yrityksen rakenteelliset järjestelyt, myyntisuunnitelma ja sen toteutus Yrityksen ostossa korostuvat: Ostajan oma LTS ja jo toimivan yrityksen osto vaihtoehtona, ostostrategia eli millaisesta yrityksestä/ominaisuuksista olisi eniten hyötyä ostajalle, ostosuunnitelma, kohteiden haku ja arviointi, Due Diligence, oma taloudelliset laskelmat kasvujohteiselle tulevaisuudelle Sukupolvenvaihdoksissa korostuvat perheen sisäiset omistajuuteen ja johtajuuteen liittyvät seikat sekä vetovastuun vaihtumiseen liittyvät asiat keep or sell, kenestä pätevä johtaja, miten muut sisarukset huomioidaan, yhteisomistus ja johtajuus Alasajossa painottuu kunniallinen tapa saattaa yrittäjyyden ura päätökseen. Lähtölaukauksena on realistinen havainto, ettei liiketoiminnalla enää ole riittävässä määrin elinvoimaa, eikä siitä siten ole saatavissa myyntikohdetta. KAIKKI HALUAVAT KUITENKIN YKSILÖLLISIÄ LUOTTAMUKSELLISIA KESKUSTELUJA JA RATKAISUJA KAIKESSA HILAJISUUDESSA ELI NEUVONTAPALVELU PITÄÄ OLLA TAVALLA TAI TOISELLA KÄYTÖSSÄ 24/7-PERIAATTEELLA

14 KONSULTATIIVINEN TYÖOTE 1. konsultti ei tee vaan ohjaa 2. tärkein kysymys on MIKSI 3. konsultti ei tee päätöksiä

15 VAIHDOSPROSESSI VAIHEISTUS AKTI- VOITU- MINEN L I I P A S I N MIETINTÄÄ VUODET Intensiteetti tekemisessä ja ajattelussa vaihtelee L I I P A S I N VALINNAT TOTEUTUS Prosessin vaiheet: 1. Heräämisvaihe ja tiedon hankinta 2. Toimintavaihe, jossa käydään alustavat keskustelut ja hahmotetaan toimenpiteitä 3. Lepovaihe, jossa kaikessa rauhassa selvitetään taustalla esim. eläke-, rahoitus tms. asioita 4. Vaihtoehtojen hakuvaihe, jossa sovelletaan saatuja tietoja omaan tilanteeseen asiantuntijan tarve ilmeinen 5. Toimintavaihe, jossa tehdään toteutussuunnitelma ja käynnistetään vaihdos 6. Vaihdoksen toteutusvaihe, jossa käytetään eri asiantuntijoita 7. Normalisoitumisvaihe, jossa jälkihoito oleellista

16 Konsultoinnissa kyse on Aloittamisesta siitä, missä asiakas on, ei siitä, missä hän kuvittelee olevansa Asiakkaan auttamisesta siinä, mitä tietoa hänen pitää kerätä..siitä, että annetaan asiakkaan itse dignosoida ongelmansa siitä että autetaan asiakasta itse saamaan ymmärrystä kaikesta taustatiedosta, sen sijaan että konsultti antaa valmiit vastaukset siitä että laajennetaan asiakkaan omaa käsitteellistä viitekehystä tarjoamalla hänelle sopiva määrä teoriatietoa auttamisesta asiakasta itse tekemään päätökset ja sitoutumaan niiden toteutukseen tukena olemisesta ja avustamisesta (follow-up), kun asiakas itse toteuttaa suunnitelmaansa irtautumisesta mahdollisimman pian toteutusvastuusta ja asiakkaasta siitä, että varmistetaan, että asiakas ymmärtää, että ongelma ja ratkaisu eivät ole sidoksissa tai riippuvaisia konsultista vaan ne ovat asiakkaan omissa käsissä

17 Konsultointi vs. palvelu konsultointi 1. Liittyy muutokseen 2. Ei ole monistettavissa 3. Asiakas osallistuu/ tekee suurimman osan työstä 4. Yhden ratkaisun löytäminen useista vaihtoehdoista 5. Toimeksiantopohjainen 6. Lopputulos riippuu asiakkaasta palvelu 1. Liittyy normaaliin tilanteeseen 2. On monistettavissa 3. Asiakas EI tee 4. Yhden valitun asian toteuttamista tuotantona 5. Vuosisopimuspohjainen 6. Lopputulos riippuu palvelun tarjoajasta

18 Asiantuntijapalvelubisnes on aina päätöksentekoa tukevaa Viestintä Tuotteistaminen Monistaminen Ymmärrä oma asiantuntemuksesi, mutta tärkeämpää on ymmärtää, kuinka vähän/paljon asiakas ymmärtää

19 Asiantuntijan osattava asiantuntija asiakas Tiedettävä, mitä asiakas haluaa (ei siis mitä tietoa haluaa vaan mihin asiaan haluaa saada ratkaisun) osattava kuunnella Tiedettävä mitä asiakas tarvitsee (asiakas ei aina osaa kysyä oikeaa asiaa, koska hän katsoo asiaa omasta osaamis- ja kokemusikkunastaan Tiedettävä oman osaamisensa taso suhteessa asiakkaan osaamiseen Osattava viestiä asiakkaalle hänen omalla kielellään ja ymmärrettävästi tiedosta ei ole hyötyä ellei asiakas ymmärrä sitä pieni kartta vs. iso kartta Konkretisoitava abstrakti asiantuntijuus käsin kosketeltavaksi Osattava viestiä siten, että asiakas näkee syy-seuraus-yhteyden omien tavoitteittensa/ongelmiensa suhteen sekä asiantuntijan tiedon suhteen Uskallettava sanoa oma kantansa hyväksyy asiakas sen sitten tai ei asiantuntija ei ole se, joka tyytyy esittelemään eri vaihtoehtoja uskallusta auttaa päätöksenteossa

20 Stage 1: Unfreezing The Unfreezing stage is probably one of the more important stages to understand in the world of change we live in today. This stage is about getting ready to change. It involves getting to a point of understanding that change is necessary, and getting ready to move away from our current comfort zone. Stage 2: Change - or Transition Kurt Lewin was aware that change is not an event, but rather a process. He called that process a transition. Transition is the inner movement or journey we make in reaction to a change. This second stage occurs as we make the changes that are needed. Stage 3: Freezing (or Refreezing) Kurt Lewin refers to this stage as freezing although a lot of people refer to it as 'refreezing'. As the name suggests this stage is about establishing stability once the changes have been made. The changes are accepted and become the new norm. People form new relationships and become comfortable with their routines. This can take time.

21 Konsultatiivinen työote Konsultointi käynnistyy asiakkaan toimesta ja tarpeesta: Asiakas on tilanteessa, josta ei pääse omin avuin eteenpäin. Hän kokee tarvitsevansa apua ja on päättänyt kääntyä sen tahon puoleen, jolla uskoo olevan kykyä auttaa. Asiakkaalla on emotionaalinen valmius lähteä työskentelemään tilanteensa selvittämiseksi. Kuka on asiakas? Konsultoinnissa ei läheskään aina ole itsestään selvää, kuka on asiakas. Asiakkaan ja konsultin välinen luottamussuhde: Konsultointi käynnistyy asiakkaan aloitteesta ja jatkuu asiakkaan ja konsultin välisenä suhteena, yhteistyönä. Se on kanssakäymisen prosessi, jonka ajan konsultti ja asiakas yhdessä työskentelevät asiakkaan asian selventämiseksi ja ratkaisemiseksi. Tässä suhteessa konsultin tehtävänä on auttaa asiakasta ymmärtämään tilaansa ja tilannettaan sekä löytämään ratkaisuja eteenpäin pääsemiseen. Konsultin ja asiakkaan välisessä suhteessa on tärkeää, että asiakkaalla säilyy vastuu omista asioistaan ja niitä koskevista toimenpiteistä. Konsultti ei anna valmiita neuvoja, eikä ratkaise asioita asiakkaan puolesta, mutta on vastuussa siitä, että hänellä on riittävä asiantuntemus auttaakseen asiakasta ongelmien jäsentämisessä. Ja antaakseen asiakkaalle tietoa keinoista ja interventioiden toteuttamisesta, jotka tilannetta korjaavat.

22 ASIANTUNTIJAN TULEE OLLA OBJEKTIIVINEN Ulkopuolisen resurssin käyttö Hands & Brain (asiakkaat haluavat joko tekijää tai ajattelijaa) Asiakkaan ostopäätöksen taustalla on usein erilaisia syitä: Tietovaje Osaamisvaje soveltaa tietämäänsä Resurssivaje : ajan ja rahan puute ovat tyypillisimmät Näkemysvaje: päivittäisrutiinit sokeuttavat Omistajien erimielisyys Pulma, ongelma, kriisi (positiivinen tai negatiivinen) Toinen mielipide päätöksenteon tueksi Confidentum Ltd,

23 Fasilitaattorin/Tilitoimiston tehtävät Omistajanvaihdoksissa TT 1 TT 2 TT 3 Alkuvaiheen neuvonta ja karkeita laskelmia ja analyysi tulevina vuosina tarpeellisista yritysjärjestelyistä Sparraus yrittäjän kanssa ja päätöksenteon tukeminen sekä yritysjärjestelyprosessin ohjaus (ei välttämättä tarvitse itse sitä tehdä, esim. jakautuminen) Mahdollisesti OV-suunnitelman toteuttaminen eli esim. ennakkoratkaisun hakeminen, kauppakirjojen junailu jne TT 4 Jatkajan perehdyttäminen taloudenohjaukseen

24 Fasilitaattorin/Tilitoimiston osaamistarpeet TT 1 TT 2 Kokonaisprosessin tietämys ja yleisosaaminen arvonmäärityksestä, verotuksesta, juridiikasta, rahoituksesta sekä muutosjohtamisesta Soveltavaa tietoa eli yrityskohtaisten erilaisten vaihtoehtojen tekeminen ja niiden käsittely yhdessä asiakkaan kanssa TT 3 Päätöksenteon jälkeen käytännön toteutustietoa niiltä osaalueilta, joissa tilitoimisto haluaa olla asiantuntijana TT 4 Tilitoimistosta asiantuntijaksi ja omistajaohjaajaksi eli pitäisi pystyä roolittamaan itsensä Consiglieriksi

25 Konsultatiivinen työote Konsultatiivinen työote tiivistettynä: tutkiva asennoituminen konsultaatiotyöhön asiakkaan kokemuksen arvostaminen asettautumista kehittämistilanteisiin vapaan puhumisen kautta tutkimisen kautta pyritään etsimään vaihtoehtoja, tapoja ja keinoja asiakkaan tulevaan toimintaan pidättyvyys omien ajatusten ja ideoiden suorassa soveltamisessa asiakkaan tilanteeseen pyrkimystä auttaa asiakasta voittamaan omia esteitään ja toimimaan siten asiakkaan kehityksen tukena perustuu auttamisnäkökulmaan, jossa asiakkaan omiin voimavaroihin ja kykyihin luotetaan

26 OMISTAJANVAIHDOKSEN MONIMUOTOISUUS KONSULTATIIVINEN OTE KOROSTUU PERHE YHTEISÖLLISYYS, SOPU UUDET ROOLIT KAIKILLE MUUTOS YKSITYISYRITTÄJYYDESTÄ PERHEYRITTÄJYYTEEN LUOPUJA OMASTA YRITTÄJYYDESTÄ LUOPUMINEN JA UUDEN ALKU HUOLI JATKAJAN ONNISTUMISESTA JATKAJA OLENKO SOPIVA, OLENKO PÄTEVÄ HALUANKO JATKAA TÄSSÄ LIIKETOIMINNASSA OMAN YRITTÄJYYDEN RAKENTAMINEN OMISTUS VARALLISUUDEN JAKO PERHEEN SISÄLLÄ VALLAN UUSJAKO PERHEESSÄ OMISTUS JA VASTUU TULEVAISUUDESTA YHTEISET TAVOITTEET LIIKETOIMINNALLE OMISTUS PERHE YRITYS KANTAAKO LIIKEIDEA YRITYS MITEN UUDISTETTAVA KUKA/KETKÄ UUDISTAA MITEN ORGANISOIDAAN JOHTAMINEN, UUDISTUMINEN, KASVU ONKO JATKAJA JOHTAJA VAI YRITTÄJÄ Confidentum Ltd,

27 Periaatteet Päätökset Suunnitelmat Tekniikka Jatkuuko perheyritys vai siirtyykö yritys vain yhdelle omistajalle Löytävätkö jatkajat toisensa ja millaisella arvopohjalla ja tavoitteilla toimitaan jatkossa Miten liiketoimintaa on syytä uudistaa Liiketoiminnan ja varallisuuden avaaminen koko perheelle Keskustelut ja päätökset jatkamisen edellytyksistä Jatkajien osaamisen arviointi ja parantaminen Luopumisaikataulu ja yhteisjohtajuuden ajan toimintamalli arvonmääritys veroselvitys rahoitusselvitys eläkeselvitys Jatkajien valinta Jatkajien roolit Jatkajien perehdytys Taseen siivous Yrityskehitys kauppakirja lahjakirja ennakkoratkaisu varainsiirtovero PRH ilmoitukset osakasluettelo osakassopimus yhtiökokous lainahakemus starttirahahak. lahjaveroilm-. avioehto jakautumissuun kalustoluettelo kiinteistöarvio eläkepaperit 2007

28 HYVÄ PERUSTEOS OPPIA YMMÄRTÄMÄÄN ASIANTUNTIJAN LIIKETOIMINTAA JA ASIAKASKÄYTTÄYTYMISTÄ. Confidentum Ltd,

29 Ulkopuolisen roolit yrityksessä Confidentum Ltd,

30 Tunnista-Neuvo Ohjaa Neuvojakortisto Valmiita apuvälineitä konsultointiin

31 Mitä sanoisit, kun miniä ottaa yhteyttä pojan puolesta tuloskunto on heikko ja hintapyyntö kova jatkaja ei ole ollenkaan valmis kun yrittäjä kysyy sano nyt se hinta ikä painaa, mutta yrittäjä ei valmistaudu mikä on verotuksellisesti kannattavinta kun kohtaat pelimiehen kaksi osakasta haluaa eroon kolmannesta firma kuralla ja puoliso saa sen yllätyksenä tietää yrittäjän mielestä firma kannattava, mutta todellisuudessa ei

32 Palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi Asiantuntijan pitkälle räätälöity erityisosaaminenkin on monistettavissa

33 Voiko tilitoimisto myydä? Tämä keskustelu heräsi taannoin, kun olin tekemisissä apteekkien kanssa. Voiko apteekki ja erityisesti farmaseutti myydä ihmisille lääkkeitä. EI VOI sanoivat aluksi kaikki yhteen ääneen Onko tilitoimistoissa myynnin esteitä?

34 Tarvittava palvelurakenne OV-selvitys aktivoi yrittäjiä ja antaa tietoa palvelujen rakenteelle ja volyymille 2 1 OV-Foorumi, jossa ovat edustettuina alueen ydintoimijat Palvelujen painopisteen valinta Palvelujen organisointitapa Koordinointi ja johto Matching-palvelu ostajille ja myyjille Jatkajan osaamisen parantaminen (koulutus) sekä liiketoiminnan ohjaaminen kasvu-uralle (JOHTAJAN VAIHTO) 7 Asiantuntijapalvelut vaihdoksen toteutusvaiheeseen (OMISTUKSEN VAIHTO) 6 Oikein koordinoidut ja organisoidut seminaarit, tupaillat, kolumnit aktivoivat asiakkaita ja jakavat perustietoa OV-klinikalla tapauskohtaiset sovellukset sekä toimenpideohjelma CRMjärjestelmä ytimenä Jatkuva HelpDesk tyyppinen tuki pitkin prosessia

35 NEUVONTAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Neuvontapalvelujen tuotteistaminen on hyvin samanlaista kuin peruspalvelujenkin tuotteistaminen. Tarvitset: Syyn, miksi haluat tarjota neuvontaa (mitä sillä tavoittelet) Asian, jossa aiot neuvojana olla Toteutustavan, jolla neuvontaa toteutat (puhelin, meili, palaveri, asiakaskäynti) Toteutusprosessin, jolla systematisoit neuvonnan Neuvontadokumentaation Neuvojan!!! Hinnoittelumallin, joka riippuu tavoitteistasi Jälkihoitomallin eli neuvontatapahtumien jatkohyödyntämisen Esitteen tai muun kuvauksen neuvontapalvelusta SUOSITTELEN KLINIKKAMALLIA, KOSKA SE ON YLEINEN YRITYSNEUVONNASSA JA SITEN TUTTUA ASIAKKAILLE (verovirastosta, pankista, kehitysyhtiöstä.) Uusille asiakkaille esittelet neuvontapalvelusi jo alkuvaiheessa Nykyisille asiakkaille esittelet neuvontapalvelun TÄMÄN VUOSIKYMMENNEN UUTUUTENA, JOKA ON TEHTY ASIAKKAIDEN PYYNNÖSTÄ/TARPEESTA JA JONKA ON NÄHTY OLEVAN HYÖDYLLINEN MYÖS SINULLE Confidentum Ltd,

36 ERITYISPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Käytännössä tämä asia etenee parhaiten vanhojen asiakkaiden kanssa ja tuotteistus/myynti voisi olla seuraavanlaista: 1. Sovi tunnin palaveri asiakkaan luona 2. Sano, että haluaisit olla enemmän apuna hänelle OV-asioissa, mutta et vielä tiedä millä tavalla se voisi tapahtua 3. Pyydä häntä kertomaan yrityksestä ja esittelemään se kunnolla sinulle 4. Jutelkaa hänen tulevaisuuden näkymistä sekä tavoitteista 5. Pyydä häntä kertomaan, onko OV-asioissa jotain johon hän kaipaisi tietoa, apua tai onko jotain sellaista jos tämä olis kunnossa niin kyllä sitten asiaa 6. Kerro hänelle siinä tapaamisessa jo itsellesi nousseita ideoita, miten voisit olla apuna 7. Sovi, että sinä mietit vähän asioita ja teet hänelle yhteistyöesityksen ilman hintaa vielä tässä vaiheessa 8. Käykää seuraavassa palaverissa asiat läpi hänen kanssaan ja katsokaa löytyykö yhteinen sävel 9. Ehdota, että lähdetään tekemään vaihdos yhdessä HUOMAA! Sekä tuotteistus että myynti on oikeastaan luottamuksen rakentamista ja lopullinen tuote on johtamisen delegointia sinulle nyt olet mukana asiakkaan päätöksenteossa Confidentum Ltd,

37 ESIMERKKEJÄ KONSULTAATIOISTA Viestinvaihto (tilanne, tavoite, luopuja, jatkaja, struktuuri, arvo, verotus, juridiikka, lista tehtävistä) Kunto (Historia, Ydintekijät, konsepti, visio/tavoite, toimiala/markkina, strategia, talous -> strategiset ja operatiiviset kehittämistarpeet - >projektointi/vastuutus, seuranta) Klinikka (lähtötilanne, akuutit asiat, perehtyminen, vastaukset, tavoitteen kirkastaminen, vaihtoehtojen avaaminen, lista toimenpiteistä - > päätöskyvyn parantaminen ja aktivoiminen toimintaan)

38 Miten klinikka-tunti kannattaa käyttää Melko hyvä asiantuntija 10% akuutteihin kysymyksiin vastaaminen 20% asiakkaan todellisten ongelmien selvitys keskiverto 30% vaihtoehtojen ideointi ja esittely 40% aktivointi jatkotoimenpiteisiin 40% verotuksellisten yksityiskohtien esittely 30% arvonmäärityksen pyörittely 20% riskien esille nostaminen keskiverto asiantuntija 10% hiljainen hetki

39 Case-sukupolvenvaihdos Suunnittelutoimisto, jossa 24 henkilöä Liikevaihto 2000t, tulos 200t Taseen loppusumma 1000, velat 200t Omistajina perustajat: Esa ja Markku Jatkajina Esan lapset: Jussi ja Maija Asiakas kysyy: Miten pitäisi menetellä että sukupolvenvaihdos olisi verotuksellisesti edullisinta?

40 äiti isä tytär Tytär 2 -Äidin perustama ja johtama yritys jota omistaa (40%), jossa isä on töissä ja omistaa 40%, työntekijöitä 8 -Äidin yritys, jota hän ohjaa toiselle tyttärelleen, joka omistaa 20% -Isän persoona on tuhlailevainen ja bling-bling - Äidin ja tyttären mielestä -Äiti ja tytär laittavat firman ojennukseen = isän ojennukseen, erottavat isän -Äiti ja Isä eroavat riitaisasti Isä menee kilpailijalle töihin -Äiti testamenttaa omistuksensa tyttärelle ja kuolee -Jäljelle jäävät Tytär (60%) ja Isä (40%) -Isä ja Tytär keskustelevat vain lakimiehen välityksellä hyvin riitaisaa - Toinen tytär on narkomaani, eikä osallistu perheen asioihin juurikaan Tytär 1 joutuu hänestä huolehtimaan kuitenkin -Yrityksen SPV-arvo noin 900 t -Miten sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

41 Serkku A Veli 99 Vaimo Veli 99 Vaimo serkku Serkku B serkku serkku serkku 1 1 Vaimo -Kolme perustajaveljestä vaimoineen omistaa yrityksen (ikä 72 84) 1 -Yksi serkuista A on toimitusjohtaja, toinen serkku B yhden yksikön vetäjä -Aivan aluksi kaikilta serkuilta kysyttiin, ketkä haluavat jatkajiksi serkku A oli halukas serkku B ehkäjuuemmäosaasanoomutt kyllä oikeestaan -Serkku A haluaisi yrityksen vetääkseen ja omistukseensa, koska on huolissaan vanhojen omistajien liikkeenjohtokyvyistä, yritys tekee hyvin pientä tulosta (serkku B:n vetämä yksikkö tappiollinen) -Kahdeksan vuoden suunnittelun jälkeen kaksi perustajaveljistä haluaisi jo luopua. -Ensimmäinen lahjoittaisi omistuksensa serkulle A eli pojalleen -Toinen voisi myydä omistuksensa serkku Alle, koska hänen oma poikansa ei jatka ja on muualla töissä, mutta ehkä lahjoittaisi pojalleen mieluiten -Kolmas haluaisi että poikansa serkku B jatkaisi ja ottaisi hänen osuutensa tai että koko hänen omistuksensa säilyisi suvussa ja olisi halukas lahjoittamaan osuutensa kolmelle lapselleen -Serkku B on ilmoittanut, ettei hän halua siirtyä jatkajaksi tai ehkäjuu -Serkku B:n sisarukset ovat muualla töissä, eivätkä halua jatkajiksi -Toinen veljeksistä on nyt vuoden jälkeen taipuvainen myös em. järjestelyyn ja lahjoittamaan omaa osuuttaan omalle pojalleen, eli nyt omistus jakautuisi viiden serkuksen kesken tilanne on erittäin sekava -Miten sukupolvenvaihdos saadaan etenemään? Veli 99

42 tytär tytär mies Veljen leski Veljen perikunta työntekijä kirjanpitäjä Tuotantopäällikkö -Miehen ja veljen perustama yritys, työntekijöitä 15 -Veljen kuoleman jälkeen leskelle ja perikunnalla jäi omistusta -Leski/perikunta ja Mies eivät ole ollenkaan väleissä hyvin riitaisaa -Leski on kuitenkin töissä yhtiössä -Omistusta myös kahdella muulla perheen ulkopuolisella henkilöllä -Mies haluaa omistuksen pois leskeltä ja perikunnalta -Leski ja perikunta ovat passiivisia omistajia, mutta voisivat myydä - haluavat käyvän hinnan osakkeista Mies ei halua maksaa liikaa -Leskeä/perikuntaa ei ole valittu hallitukseen ovat ihan ulkona firman asioista -Mies haluaa eläkkeelle ja haluaisi siirtää omistusta tyttärille -Tyttäret eivät haluaisi johtovastuuta, mutta omistajuutta (osinkoja) kyllä -Mies on kouluttanut Tuotantopäällikköä johtajaksi ja vähemmistöomistajaksi -Tuotantopäällikkö haluaa kuitenkin enemmistöomistuksen. -Yhtiön arvo noin 2000t -Miten sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

43 tytär tytär Isä veli veli -Isä perustanut firman ja omistaa 80%, vaimo 10% ja vanhin poika 10% -Vanhin poika ollut töissä alusta saakka 20 vuotta -Muutkin sisarukset ovat töissä kaikki ovat n vuotiaita perheellisiä -Isä johtaa yksin, lapset töissä vain tuotannossa -Ainoastaan nuorin sisko on yrittäjäkoulutuksessa, muilla vain ammattikoulutus -Yrityksen talous- tai omistajuusasioita ei käsitellä perheessä -Veljekset eivät ole puheväleissä -Nuorin tytär on isän silmäterä ja PR-hommissa, jota muut kadehtivat -Toinen sisaruksista on hiljainen ja omien sanojensa mukaan käy vain töissä -Isä haluaisi luopua firmasta -Kukaan lapsista ei halua ottaa minkäänlaisia riskejä tai ostaa omistusta (eivät halua velkaantua) -Kukaan ei halua johtajaksi, mutta omistus kelpaisi, jos sen saisi ilmaiseksi -Sisarukset vahtivat toistensa työntekomoraalia ja kuittailevat, jos joku lukee liikaa Iltasanomia. -Yrityksen arvo on yli 1000t ja se on valtakunnallisesti toimiva ja sillä on hyvä brändi -Miten Sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

44 poika miniä Isä Ulkopuolinen -Isä perustanut yrityksen ja omistaa sen nyt pojan kanssa 50/50 -Yritys erittäin kannattava ja isällä talouden ohjakset käsissään (tarjouslaskenta etc) -Poika ollut 10 vuotta toimitusjohtaja (ikää 42v), mutta tekee käytännössä työnjohtotehtäviä -Miniä ottanut yhteyttä (triangulaatio) ja haluaa, että miehensä saisi lopulta firman haltuunsa -Isän mielestä pojalla ei vielä ole riittävästi osaamista johtaakseen yritystä -Isä suosii aiemmin palkkaamaansa ulkopuolista työnjohtajaa (koska hän on hyvin samankaltainen kuin isä) -Isän ja pojan suhtautuminen yrittäjyyteen on toisenlaista isä ei arvosta vapaa-aikaa -Isä on hyvä strategi ja vanha kettu joka osaa katsoa eteensä, pojalta tämä kyky vielä puuttuu, eikä se kehitykään, koska hän on täystyöllistetty operatiivisessa työssä -Isän mukaan poika on saanut vastuuta ja tehnyt karkeita virheitä, jotka ovat tulleet maksamaan paljon ja siksi hän ei luota poikaansa -Poika ja miniä eivät pidä siitä, että isällä on tarjouslaskenta hallussaan, koska silloin hän pitää käytännössä johtovaltaa -Miten Sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

45 Poika Äiti TT Partner -Äiti ja Partner ovat yhdessä perustaneet yrityksen 12 vuotta sitten Ay-muotoisena. -Yhtiö nyt Oy, jossa osakkaina Äiti 40%, Partner 40% Poika 10%, TT 10% -Äiti ja Partner eivät enää työskentele yrityksessä vaan poika ja TT vetävät yritystä -Poika ja Partner haluaisivat omistuksen itselleen -Äiti ja Partner haluvat osakkeistaan kovan hinnan -Pojalla ja TT:llä ei ole halukkuutta sijoittaa itse suuria summia osakekauppaan -Osakekauppa pakollinen koska kyse hoiva-alan yrityksestä jossa Y-tunnuksen on säilyttävä samana, jotta nykyisillä luvilla saadaan työtä jatkaa. Uusia lupia ei ko. yritykseen tilojen huonon kunnon johdosta enää saisi -Omien osakkeiden hankintaa ei voi käyttää, koska vapaita omia pääomia ei ole kovin paljon, koska sekä Äidille että Partnerille on maksettu kovaa palkkaa, vaikka he eivät työskentelekään yrityksessä -Partnerin mies on aktiivinen ja ohjaa vaimoaan pyytämään suhteellisen suurta summaa osakkeista -Miten Sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

46 Poika Isä Äiti -Isä perustanut yrityksen 2000 ja liikevaihto on 900t ja 10 työntekijää -Pojalla aiempaa yrittäjätaustaa ja isä pyytänyt pojan yritykseen 3 vuotta sitten vetämään yritystä ja ottamaan sen haltuun -Yrityksen arvo on noin 200 t sekä yksi isän omistukseen siirtyvä kiinteistö 130 t -Isä haluaakin vielä pitää omistuksen 3 vuotta, jotta saa eläkkeen. -Äiti ottanut yhteyttä, koska isä ei halua jäädäkään syrjään, vaikka terveys on jo huono -Äiti yrittää keskustella sekä isän että pojan kanssa tyypillinen triangulaatio -Isä ja poika eivät pysty keskustelemaan juuri mistään riitelemättä, joten siksi he ovat hiljaa yhteispalavereissa -Isä ja poika viestittävät taustalla koko ajan, etteivät luota toisiinsa ja että syy siihen ettei asia etene on aina toisessa -Isä haluaisi olla vielä 3 vuotta yrityksessä, jotta varmistuu, että poika pystyy pitämään firman hengissä. Poika taas haluaa isän heti ulos tontilta, kun omistus siirtyy hänelle -Asiasta on tehty Viestinvaihdon yhteydessä esitys, jonka molemmat hyväksyivät yhteisessä tapaamisessa, mutta jonka molemmat sitten heti tyrmäsivät erikseen palaverin jälkeen -Viimeiseksi ohjeeksi heille on annettu, että ilman että he keskenään neuvottelevat ja sopivat, ei vaihdosta voida toteuttaa -Miten sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä

Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Yrityskaupoista kasvua ja menestystä Elina Varamäki Tutkimus- ja innovaatiojohtaja KTT, dosentti SeAMK Foorumi 12.3.2015 Omistajanvaihdosmaajoukkue SeAMKilla 15 vuoden kokemus omistajanvaihdostutkimuksista

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016

Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Osaamisen kehittäminen avainasiakkaiden tarpeisiin Sote-johdon neuvottelupäivät 2.2.2016 Juha Luomala, Verson johtaja Risto Raivio, Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtaja Työpajan tavoite,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011 Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä Kevät Päijät-Häme kevät JOHDANTO Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Copyright Lasse Karjalainen

Copyright Lasse Karjalainen Ideoista liiketoiminnaksi miten kaupallistan ideani Lasse Karjalainen, Highline Oy (lasse.karjalainen@highline.fi, 0400 716 420) (Sympa Oy, Pulsan Asema Oy, Simulo Oy, Efecon Oy) Kaikki lähtee ideasta

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta?

Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Rakentamisen paradigman muutos uudistuuko rakentamisen liiketoiminta? Toimitusjohtaja Jussi Aho (DI) 3.10.2014 Rakentamisen heikko tuottavuuskehitys painaa kansantaloutta 500 450 Koko talous Julkinen sektori

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla

Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla Rovaniemen Energia Oy ja Napapiirin Vesi Toimintojen vahvistaminen rakennejärjestelyn avulla en alustava työsuunnitelma elokuu 2006 Alustava kokonaisaikataulu 2 4/2006 5/2006 11/2006 3-6/2007 Kaupungin

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Mikä Osuva- Yrityspörssi on?

Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Osuva-Yrityspörssi 2 Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Omistajanvaihdoksiin keskittyvä maksuton markkinapaikka, joka tuo Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudun jatkajaa hakevat yrittäjät ja toimivaa

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely

Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Taloyhtiöiden täydennysrakentamisen liiketoimintamalli työryhmätyöskentely Kuva: Lisa Voigtländer Markus Laine & Helena Leino markus.laine@uta.fi & helena.leino@uta.fi TARMO+ täydennysrakentamistyöpaja

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016

Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Heikki Wiik 15.3.2016 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa Heikki Wiik 15.3.2016 Johtajan paikka? 4 5 Johtaminen on palvelutehtävä. Palvelutehtävän ytimessä on kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä kasvamaan täyteen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY

ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY ONGELMIA TYÖPERUSTEISTEN OLESKELULUPIEN KANSSA ALI GIRAY S Ulkomaalaislaki: 36 (13.9.2013/668) > Voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä

Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä Bioenergiateknologian vientiyhteistyöllä menestykseen Keski-Suomen energiapäivä 28.1.2010 Toimitusjohtaja Asko Ojaniemi, Benet Oy 1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena tarjota koko ketju metsästä lämmöntuotantoon

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille. Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille. Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tuottama verkkoneuvonta ammattilaisille Kehittäjätyöntekijä Maria Jeminen Ilmiö: Konsultointi sosiaalialalla Ongelmien analyysi/kehittämisehdotukset Keskustelu

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA

NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA NÄIN VÄLTÄT 5 PAHINTA SUDENKUOPPAA TIETOJÄRJES- TELMÄHANKINNOISSA OPAS Pro-Sourcen asiantuntija Eero Kankala kertoo, miten vältät viisi pahinta sudenkuoppaa tietojärjestelmähankinnoissa. TYYPILLINEN JÄRJESTELMÄHANKINTA

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu

Suomen Teollisuussijoitus Oy. Tukea taantumassa Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Tukea taantumassa 19.11.2009 Antti Kummu Suomen Teollisuussijoitus Oy Valtion pääomasijoitusyhtiö Kehittänyt suomalaista pääomasijoitustoimintaa vuodesta 1995 Sijoittaa: kasvuyrityksiin

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013

Nanso Group Venäjän kasvuohjelma. Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group Venäjän kasvuohjelma Jussi Tolvanen 24.1.2013 Nanso Group lyhyesti Nanso Group on 91 vuotta sitten perustettu vaatetusalan perheyhtiö Nanso Groupilla on vahva brändiportfolio, jonka brändeillä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Menestyksen porkkanoita

Menestyksen porkkanoita Menestyksen porkkanoita Usko Uskallus Innostuminen Oma Yritys-messut Wanha Satama, Helsinki 20.3.2013 Miksi jotkut yritykset menestyvät?...ja toiset eivät? Olemassaolon oikeutus ; Mikä on/ olisi minun

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Service Park Provider Oy

Service Park Provider Oy Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys SPP Verkostokonsultit www.spp finland.fi ja www.verkostokonsultit.fi Verkostomanageripalvelun pilotointi Piiru hanke Service Park Provider Oy (SPP)

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy

Eväitä yhteistoimintaan. Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy Eväitä yhteistoimintaan Kari Valtanen Lastenpsykiatri, VE-perheterapeutti Lapin Perheklinikka Oy 3.10.2008 Modernistinen haave Arvovapaa, objektiivinen tieto - luonnonlaki Tarkkailla,tutkia ja löytää syy-seuraussuhteet

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan toimialamalli tiedolla johtamisen avuksi

Sosiaali- ja terveysalan toimialamalli tiedolla johtamisen avuksi KOKONAISARKKITEHTUURI HYVINVOINTIPALVELUISSA - SEMINAARI 4.12.2012, KUOPIO Sosiaali- ja terveysalan toimialamalli tiedolla johtamisen avuksi Jaana Sinipuro, Senior Advisor, SAS Nordic CoE for Healthcare

Lisätiedot