Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa. Konsultatiivinen työote 2013 Sakari Oikarinen Confidentum Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa. Konsultatiivinen työote 2013 Sakari Oikarinen Confidentum Oy"

Transkriptio

1 Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa Konsultatiivinen työote 2013 Sakari Oikarinen Confidentum Oy Confidentum 2013

2 Mergers & Acquisitions Do you want to buy a business in EU-area Establish a company in EU-area Are you looking for funding or Are you looking for partners in EU-Area Do you need lobbying, contacts Gateway to European Union Business Transfer Markets Transeo is the first association in the SME transfer sector (M&A of SMEs). Transeo connects Private experts in 16 countries Confidentum is BOD in Transeo

3 Sakari Oikarinen Perheyritysten omistusjärjestelyt ja lakiasianpalvelut, taloudellinen ja liikkeenjohdollinen konsultaatio Alan ammattilaiset valitsivat Confidentum Oy:n Suomen vuoden 2012 Omistajanvaihdosasiantuntijaksi Transeo Association AISBL hallituksen jäsen (BOD) kansainvälisessä omistajanvaihdosasiantuntijoiden järjestössä Perheyritysten Liitto ry:n Keski-Suomen Perheyritysasiamies Next Generation valmentaja Confidentum 2013

4 Family Business Education (F-O-B) All programs include world class teachers, practical examples and cases of family business issues, and lecture/discussions on real world topics 2-4 hour seminar /participant * 3 day course /participant * 4 x 3 day course /participant * + 1 day consultation optional NON STOP CAMPUS NEW!!! OWNERSHIP business management & leadership modern strategy, wealth management designing effective family business boards and governance finance and accounting marketing, sales, social media in networking how to combine family values and business family and shareholder relationships fostering professionalism in management and dealing with nepotism encouraging change in the family business strategy and system women's issues in the family business developing family members as family business managers and/or shareholders managing succession and continuity practices of successful family companies and business families how family-business-ownership systems develop over the years More info FAMILY BUSINESS

5 Kansalliset linjaukset omistajanvaihdoksissa

6 OV visio LOPETTAA MYY SUKUPOLVENVAIHDOS Suomessa on yritystä. Näistä työllistäviä yrityksiä on ja ei työllistäviä yksiyrittäjiä Yksinyrittäjien määrä kasvaa nopeimmin ja selittää viime vuosikymmenen yritysmäärän nousun. Nopeimmin kasvava yksinyrittäjien ryhmä on yli 55-vuotiaiden perustamat liike-elämän palveluja tarjoavat osa-aikaiset yrittäjät Omistajanvaihdosten määrällinen enemmistö on yksinyrittäjissä sekä pienissä muutaman hengen työllistävissä yrityksissä, jotka toimivat palvelujen, kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Kaikille luopujille ei löydy jatkajia, eikä niitä kaikille kannatakaan etsiä EU-komission tiedonanto hengen yritykset 1-9 hengen yritykset henkilöä henkilöä henkilöä yli 500 henkilöä Confidentum 2013

7 OV Potentiaali yli 55 vuotiasta yrittäjää työllistäviä yrityksiä ei työllistäviä yrityksiä Aikoo lopettaa T Myynti tai SPV Myynti tai SPV Aikoo lopettaa POTENTIAALI Confidentum 2013

8 K KOSEK ON FASILITAATTORI VAIHDOSPALVELUT ja TOIMIJOIDEN ROOLITUS TEKEMÄTTÖMÄT TYÖT 1. LEHTIJUTTU 2. TYÖMAA- KOKOUS 3. INFOILTA AKTIVOITUMINEN K R L 1 T ESR -PROJEKTI KATSO OPAS Tunnista Neuvo- Ohjaa K 2 L I I P A S I N K että se vähintään kestää 3 kaupan rahoituksen 4 R L T MIETINTÄÄ *Kannattavuus sille tasolle, * Rakenteelliset järjestelyt L OPPILAITOS T TOTEUTUS 3 Aktiivinen myynti, ei vain passiivinen ilmoittelu L L I I P A S I N R 5 T K Jatkajalla on tutkitusti investointi- ja rekry-tarpeita KEHITTÄMINEN OPPILAITOS VUODET Julkinen sektori aktivoi: infot, oppaat, selvitykset, lait, koordinointi 2. Julkinen sektori antaa perusneuvonnan: puhelinneuvonta, yritysneuvojat, klinikat 3. Tilitoimistot, konsultit, oppilaitokset: kehittävät liiketoiminnan myyntikuntoon, jatkajavalmennus 4. Ammattimaiset yritysvälittäjät: hoitavat yrityskaupan toteutuksen 5. Julkinen sektori: jatkajayrittäjien sekä yritysten kasvu ja kehittyminen, investoinnit, rekry jne

9 Konsultatiivinen vaihe ennen päätöstä ja toteutusvaihe sen jälkeen Herääminen Tietoisuuden nosto Infot Neuvonta EXIT strategia PÄÄTÖS Myyntisuunnitelma Osake-/ liiketoimintakauppa Arvo Kauppakirja Rahoitus Verotus Neuvottelu Ostajan haku Myyntikunto

10 Ministeriön 4 vuoden koordinointihanke 1 Alueiden evaluointi ja aktivointi Koordinaattoreiden maakuntakierros Yritys myyntikuntoon opas Ministerin kirje kpl/2010 speedbox Tilitoimisto-koulutuksen levitys Kuntaselvitys Finlandia-talon asiantuntijakonferenssi 2011 Asiantuntijasertifiointi -koulutuksen valmistelu Ministerin kirje kpl/2011 speedbox SPV-oppaan ja YS-portaalin sisällön uudistus Omistajanvaihdoskoordinointi Finlandia-talon asiantuntija -konferenssi 2010 Asiantuntijaselvitys Tilitoimistojen pilottikoulutus Julkisten ja yksityisten toimijoiden verkottaminen Yritysneuvojien opas OV-tilastoinnin valmistelu Yrityspörssien yhdistäminen Transeo ja EU-komissio >

11 Omistajanvaihdoksen prosessi TT 1 Aktivoituminen ja oppiminen 2 vuotta TT 2 Harkinta ja päätöksenteko 2-3 vuotta Toteutukseen valmistautumista 2-3 vuotta Yritysneuvojaa tarvitaan tyypillisesti kahdessa vaiheessa: Hyvin alkuvaiheessa prosessia sekä lopulta toteutuksen alkuvaiheessa. Erityisen tärkeää olisi olla mukana vaihdoksen jälkeen uuden yrittäjän liiketoiminnan kehittämisessä, mikä sinällään ei enää ole omistajanvaihdosta. TT TT 3 Toteutus 1-2 vuotta Tilitoimiston roolit ovat toteutusta tukevia TT 4 Koko prosessin kesto 10 vuotta Jälkihoito 1-2 vuotta Kasvu- ja kehittäminen

12 Kategoriat- useita erilaisia asiakassegmenttejä joka tapaukselle löytyy oma jatkopolkunsa Mikro/myynti pieni/myynti pk/myynti k/myynti Mikro/spv pieni/spv pk/spv k/spv Mikro/EBO pieni/ebo pk/ebo,mbo,vc k/mbo, VC

13 Eri asiat painottuvat eri tapauksissa Yrityksen myynnissä korostuvat teemat: liiketoiminta myyntikuntoon, yrityksen rakenteelliset järjestelyt, myyntisuunnitelma ja sen toteutus Yrityksen ostossa korostuvat: Ostajan oma LTS ja jo toimivan yrityksen osto vaihtoehtona, ostostrategia eli millaisesta yrityksestä/ominaisuuksista olisi eniten hyötyä ostajalle, ostosuunnitelma, kohteiden haku ja arviointi, Due Diligence, oma taloudelliset laskelmat kasvujohteiselle tulevaisuudelle Sukupolvenvaihdoksissa korostuvat perheen sisäiset omistajuuteen ja johtajuuteen liittyvät seikat sekä vetovastuun vaihtumiseen liittyvät asiat keep or sell, kenestä pätevä johtaja, miten muut sisarukset huomioidaan, yhteisomistus ja johtajuus Alasajossa painottuu kunniallinen tapa saattaa yrittäjyyden ura päätökseen. Lähtölaukauksena on realistinen havainto, ettei liiketoiminnalla enää ole riittävässä määrin elinvoimaa, eikä siitä siten ole saatavissa myyntikohdetta. KAIKKI HALUAVAT KUITENKIN YKSILÖLLISIÄ LUOTTAMUKSELLISIA KESKUSTELUJA JA RATKAISUJA KAIKESSA HILAJISUUDESSA ELI NEUVONTAPALVELU PITÄÄ OLLA TAVALLA TAI TOISELLA KÄYTÖSSÄ 24/7-PERIAATTEELLA

14 KONSULTATIIVINEN TYÖOTE 1. konsultti ei tee vaan ohjaa 2. tärkein kysymys on MIKSI 3. konsultti ei tee päätöksiä

15 VAIHDOSPROSESSI VAIHEISTUS AKTI- VOITU- MINEN L I I P A S I N MIETINTÄÄ VUODET Intensiteetti tekemisessä ja ajattelussa vaihtelee L I I P A S I N VALINNAT TOTEUTUS Prosessin vaiheet: 1. Heräämisvaihe ja tiedon hankinta 2. Toimintavaihe, jossa käydään alustavat keskustelut ja hahmotetaan toimenpiteitä 3. Lepovaihe, jossa kaikessa rauhassa selvitetään taustalla esim. eläke-, rahoitus tms. asioita 4. Vaihtoehtojen hakuvaihe, jossa sovelletaan saatuja tietoja omaan tilanteeseen asiantuntijan tarve ilmeinen 5. Toimintavaihe, jossa tehdään toteutussuunnitelma ja käynnistetään vaihdos 6. Vaihdoksen toteutusvaihe, jossa käytetään eri asiantuntijoita 7. Normalisoitumisvaihe, jossa jälkihoito oleellista

16 Konsultoinnissa kyse on Aloittamisesta siitä, missä asiakas on, ei siitä, missä hän kuvittelee olevansa Asiakkaan auttamisesta siinä, mitä tietoa hänen pitää kerätä..siitä, että annetaan asiakkaan itse dignosoida ongelmansa siitä että autetaan asiakasta itse saamaan ymmärrystä kaikesta taustatiedosta, sen sijaan että konsultti antaa valmiit vastaukset siitä että laajennetaan asiakkaan omaa käsitteellistä viitekehystä tarjoamalla hänelle sopiva määrä teoriatietoa auttamisesta asiakasta itse tekemään päätökset ja sitoutumaan niiden toteutukseen tukena olemisesta ja avustamisesta (follow-up), kun asiakas itse toteuttaa suunnitelmaansa irtautumisesta mahdollisimman pian toteutusvastuusta ja asiakkaasta siitä, että varmistetaan, että asiakas ymmärtää, että ongelma ja ratkaisu eivät ole sidoksissa tai riippuvaisia konsultista vaan ne ovat asiakkaan omissa käsissä

17 Konsultointi vs. palvelu konsultointi 1. Liittyy muutokseen 2. Ei ole monistettavissa 3. Asiakas osallistuu/ tekee suurimman osan työstä 4. Yhden ratkaisun löytäminen useista vaihtoehdoista 5. Toimeksiantopohjainen 6. Lopputulos riippuu asiakkaasta palvelu 1. Liittyy normaaliin tilanteeseen 2. On monistettavissa 3. Asiakas EI tee 4. Yhden valitun asian toteuttamista tuotantona 5. Vuosisopimuspohjainen 6. Lopputulos riippuu palvelun tarjoajasta

18 Asiantuntijapalvelubisnes on aina päätöksentekoa tukevaa Viestintä Tuotteistaminen Monistaminen Ymmärrä oma asiantuntemuksesi, mutta tärkeämpää on ymmärtää, kuinka vähän/paljon asiakas ymmärtää

19 Asiantuntijan osattava asiantuntija asiakas Tiedettävä, mitä asiakas haluaa (ei siis mitä tietoa haluaa vaan mihin asiaan haluaa saada ratkaisun) osattava kuunnella Tiedettävä mitä asiakas tarvitsee (asiakas ei aina osaa kysyä oikeaa asiaa, koska hän katsoo asiaa omasta osaamis- ja kokemusikkunastaan Tiedettävä oman osaamisensa taso suhteessa asiakkaan osaamiseen Osattava viestiä asiakkaalle hänen omalla kielellään ja ymmärrettävästi tiedosta ei ole hyötyä ellei asiakas ymmärrä sitä pieni kartta vs. iso kartta Konkretisoitava abstrakti asiantuntijuus käsin kosketeltavaksi Osattava viestiä siten, että asiakas näkee syy-seuraus-yhteyden omien tavoitteittensa/ongelmiensa suhteen sekä asiantuntijan tiedon suhteen Uskallettava sanoa oma kantansa hyväksyy asiakas sen sitten tai ei asiantuntija ei ole se, joka tyytyy esittelemään eri vaihtoehtoja uskallusta auttaa päätöksenteossa

20 Stage 1: Unfreezing The Unfreezing stage is probably one of the more important stages to understand in the world of change we live in today. This stage is about getting ready to change. It involves getting to a point of understanding that change is necessary, and getting ready to move away from our current comfort zone. Stage 2: Change - or Transition Kurt Lewin was aware that change is not an event, but rather a process. He called that process a transition. Transition is the inner movement or journey we make in reaction to a change. This second stage occurs as we make the changes that are needed. Stage 3: Freezing (or Refreezing) Kurt Lewin refers to this stage as freezing although a lot of people refer to it as 'refreezing'. As the name suggests this stage is about establishing stability once the changes have been made. The changes are accepted and become the new norm. People form new relationships and become comfortable with their routines. This can take time.

21 Konsultatiivinen työote Konsultointi käynnistyy asiakkaan toimesta ja tarpeesta: Asiakas on tilanteessa, josta ei pääse omin avuin eteenpäin. Hän kokee tarvitsevansa apua ja on päättänyt kääntyä sen tahon puoleen, jolla uskoo olevan kykyä auttaa. Asiakkaalla on emotionaalinen valmius lähteä työskentelemään tilanteensa selvittämiseksi. Kuka on asiakas? Konsultoinnissa ei läheskään aina ole itsestään selvää, kuka on asiakas. Asiakkaan ja konsultin välinen luottamussuhde: Konsultointi käynnistyy asiakkaan aloitteesta ja jatkuu asiakkaan ja konsultin välisenä suhteena, yhteistyönä. Se on kanssakäymisen prosessi, jonka ajan konsultti ja asiakas yhdessä työskentelevät asiakkaan asian selventämiseksi ja ratkaisemiseksi. Tässä suhteessa konsultin tehtävänä on auttaa asiakasta ymmärtämään tilaansa ja tilannettaan sekä löytämään ratkaisuja eteenpäin pääsemiseen. Konsultin ja asiakkaan välisessä suhteessa on tärkeää, että asiakkaalla säilyy vastuu omista asioistaan ja niitä koskevista toimenpiteistä. Konsultti ei anna valmiita neuvoja, eikä ratkaise asioita asiakkaan puolesta, mutta on vastuussa siitä, että hänellä on riittävä asiantuntemus auttaakseen asiakasta ongelmien jäsentämisessä. Ja antaakseen asiakkaalle tietoa keinoista ja interventioiden toteuttamisesta, jotka tilannetta korjaavat.

22 ASIANTUNTIJAN TULEE OLLA OBJEKTIIVINEN Ulkopuolisen resurssin käyttö Hands & Brain (asiakkaat haluavat joko tekijää tai ajattelijaa) Asiakkaan ostopäätöksen taustalla on usein erilaisia syitä: Tietovaje Osaamisvaje soveltaa tietämäänsä Resurssivaje : ajan ja rahan puute ovat tyypillisimmät Näkemysvaje: päivittäisrutiinit sokeuttavat Omistajien erimielisyys Pulma, ongelma, kriisi (positiivinen tai negatiivinen) Toinen mielipide päätöksenteon tueksi Confidentum Ltd,

23 Fasilitaattorin/Tilitoimiston tehtävät Omistajanvaihdoksissa TT 1 TT 2 TT 3 Alkuvaiheen neuvonta ja karkeita laskelmia ja analyysi tulevina vuosina tarpeellisista yritysjärjestelyistä Sparraus yrittäjän kanssa ja päätöksenteon tukeminen sekä yritysjärjestelyprosessin ohjaus (ei välttämättä tarvitse itse sitä tehdä, esim. jakautuminen) Mahdollisesti OV-suunnitelman toteuttaminen eli esim. ennakkoratkaisun hakeminen, kauppakirjojen junailu jne TT 4 Jatkajan perehdyttäminen taloudenohjaukseen

24 Fasilitaattorin/Tilitoimiston osaamistarpeet TT 1 TT 2 Kokonaisprosessin tietämys ja yleisosaaminen arvonmäärityksestä, verotuksesta, juridiikasta, rahoituksesta sekä muutosjohtamisesta Soveltavaa tietoa eli yrityskohtaisten erilaisten vaihtoehtojen tekeminen ja niiden käsittely yhdessä asiakkaan kanssa TT 3 Päätöksenteon jälkeen käytännön toteutustietoa niiltä osaalueilta, joissa tilitoimisto haluaa olla asiantuntijana TT 4 Tilitoimistosta asiantuntijaksi ja omistajaohjaajaksi eli pitäisi pystyä roolittamaan itsensä Consiglieriksi

25 Konsultatiivinen työote Konsultatiivinen työote tiivistettynä: tutkiva asennoituminen konsultaatiotyöhön asiakkaan kokemuksen arvostaminen asettautumista kehittämistilanteisiin vapaan puhumisen kautta tutkimisen kautta pyritään etsimään vaihtoehtoja, tapoja ja keinoja asiakkaan tulevaan toimintaan pidättyvyys omien ajatusten ja ideoiden suorassa soveltamisessa asiakkaan tilanteeseen pyrkimystä auttaa asiakasta voittamaan omia esteitään ja toimimaan siten asiakkaan kehityksen tukena perustuu auttamisnäkökulmaan, jossa asiakkaan omiin voimavaroihin ja kykyihin luotetaan

26 OMISTAJANVAIHDOKSEN MONIMUOTOISUUS KONSULTATIIVINEN OTE KOROSTUU PERHE YHTEISÖLLISYYS, SOPU UUDET ROOLIT KAIKILLE MUUTOS YKSITYISYRITTÄJYYDESTÄ PERHEYRITTÄJYYTEEN LUOPUJA OMASTA YRITTÄJYYDESTÄ LUOPUMINEN JA UUDEN ALKU HUOLI JATKAJAN ONNISTUMISESTA JATKAJA OLENKO SOPIVA, OLENKO PÄTEVÄ HALUANKO JATKAA TÄSSÄ LIIKETOIMINNASSA OMAN YRITTÄJYYDEN RAKENTAMINEN OMISTUS VARALLISUUDEN JAKO PERHEEN SISÄLLÄ VALLAN UUSJAKO PERHEESSÄ OMISTUS JA VASTUU TULEVAISUUDESTA YHTEISET TAVOITTEET LIIKETOIMINNALLE OMISTUS PERHE YRITYS KANTAAKO LIIKEIDEA YRITYS MITEN UUDISTETTAVA KUKA/KETKÄ UUDISTAA MITEN ORGANISOIDAAN JOHTAMINEN, UUDISTUMINEN, KASVU ONKO JATKAJA JOHTAJA VAI YRITTÄJÄ Confidentum Ltd,

27 Periaatteet Päätökset Suunnitelmat Tekniikka Jatkuuko perheyritys vai siirtyykö yritys vain yhdelle omistajalle Löytävätkö jatkajat toisensa ja millaisella arvopohjalla ja tavoitteilla toimitaan jatkossa Miten liiketoimintaa on syytä uudistaa Liiketoiminnan ja varallisuuden avaaminen koko perheelle Keskustelut ja päätökset jatkamisen edellytyksistä Jatkajien osaamisen arviointi ja parantaminen Luopumisaikataulu ja yhteisjohtajuuden ajan toimintamalli arvonmääritys veroselvitys rahoitusselvitys eläkeselvitys Jatkajien valinta Jatkajien roolit Jatkajien perehdytys Taseen siivous Yrityskehitys kauppakirja lahjakirja ennakkoratkaisu varainsiirtovero PRH ilmoitukset osakasluettelo osakassopimus yhtiökokous lainahakemus starttirahahak. lahjaveroilm-. avioehto jakautumissuun kalustoluettelo kiinteistöarvio eläkepaperit 2007

28 HYVÄ PERUSTEOS OPPIA YMMÄRTÄMÄÄN ASIANTUNTIJAN LIIKETOIMINTAA JA ASIAKASKÄYTTÄYTYMISTÄ. Confidentum Ltd,

29 Ulkopuolisen roolit yrityksessä Confidentum Ltd,

30 Tunnista-Neuvo Ohjaa Neuvojakortisto Valmiita apuvälineitä konsultointiin

31 Mitä sanoisit, kun miniä ottaa yhteyttä pojan puolesta tuloskunto on heikko ja hintapyyntö kova jatkaja ei ole ollenkaan valmis kun yrittäjä kysyy sano nyt se hinta ikä painaa, mutta yrittäjä ei valmistaudu mikä on verotuksellisesti kannattavinta kun kohtaat pelimiehen kaksi osakasta haluaa eroon kolmannesta firma kuralla ja puoliso saa sen yllätyksenä tietää yrittäjän mielestä firma kannattava, mutta todellisuudessa ei

32 Palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi Asiantuntijan pitkälle räätälöity erityisosaaminenkin on monistettavissa

33 Voiko tilitoimisto myydä? Tämä keskustelu heräsi taannoin, kun olin tekemisissä apteekkien kanssa. Voiko apteekki ja erityisesti farmaseutti myydä ihmisille lääkkeitä. EI VOI sanoivat aluksi kaikki yhteen ääneen Onko tilitoimistoissa myynnin esteitä?

34 Tarvittava palvelurakenne OV-selvitys aktivoi yrittäjiä ja antaa tietoa palvelujen rakenteelle ja volyymille 2 1 OV-Foorumi, jossa ovat edustettuina alueen ydintoimijat Palvelujen painopisteen valinta Palvelujen organisointitapa Koordinointi ja johto Matching-palvelu ostajille ja myyjille Jatkajan osaamisen parantaminen (koulutus) sekä liiketoiminnan ohjaaminen kasvu-uralle (JOHTAJAN VAIHTO) 7 Asiantuntijapalvelut vaihdoksen toteutusvaiheeseen (OMISTUKSEN VAIHTO) 6 Oikein koordinoidut ja organisoidut seminaarit, tupaillat, kolumnit aktivoivat asiakkaita ja jakavat perustietoa OV-klinikalla tapauskohtaiset sovellukset sekä toimenpideohjelma CRMjärjestelmä ytimenä Jatkuva HelpDesk tyyppinen tuki pitkin prosessia

35 NEUVONTAPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Neuvontapalvelujen tuotteistaminen on hyvin samanlaista kuin peruspalvelujenkin tuotteistaminen. Tarvitset: Syyn, miksi haluat tarjota neuvontaa (mitä sillä tavoittelet) Asian, jossa aiot neuvojana olla Toteutustavan, jolla neuvontaa toteutat (puhelin, meili, palaveri, asiakaskäynti) Toteutusprosessin, jolla systematisoit neuvonnan Neuvontadokumentaation Neuvojan!!! Hinnoittelumallin, joka riippuu tavoitteistasi Jälkihoitomallin eli neuvontatapahtumien jatkohyödyntämisen Esitteen tai muun kuvauksen neuvontapalvelusta SUOSITTELEN KLINIKKAMALLIA, KOSKA SE ON YLEINEN YRITYSNEUVONNASSA JA SITEN TUTTUA ASIAKKAILLE (verovirastosta, pankista, kehitysyhtiöstä.) Uusille asiakkaille esittelet neuvontapalvelusi jo alkuvaiheessa Nykyisille asiakkaille esittelet neuvontapalvelun TÄMÄN VUOSIKYMMENNEN UUTUUTENA, JOKA ON TEHTY ASIAKKAIDEN PYYNNÖSTÄ/TARPEESTA JA JONKA ON NÄHTY OLEVAN HYÖDYLLINEN MYÖS SINULLE Confidentum Ltd,

36 ERITYISPALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Käytännössä tämä asia etenee parhaiten vanhojen asiakkaiden kanssa ja tuotteistus/myynti voisi olla seuraavanlaista: 1. Sovi tunnin palaveri asiakkaan luona 2. Sano, että haluaisit olla enemmän apuna hänelle OV-asioissa, mutta et vielä tiedä millä tavalla se voisi tapahtua 3. Pyydä häntä kertomaan yrityksestä ja esittelemään se kunnolla sinulle 4. Jutelkaa hänen tulevaisuuden näkymistä sekä tavoitteista 5. Pyydä häntä kertomaan, onko OV-asioissa jotain johon hän kaipaisi tietoa, apua tai onko jotain sellaista jos tämä olis kunnossa niin kyllä sitten asiaa 6. Kerro hänelle siinä tapaamisessa jo itsellesi nousseita ideoita, miten voisit olla apuna 7. Sovi, että sinä mietit vähän asioita ja teet hänelle yhteistyöesityksen ilman hintaa vielä tässä vaiheessa 8. Käykää seuraavassa palaverissa asiat läpi hänen kanssaan ja katsokaa löytyykö yhteinen sävel 9. Ehdota, että lähdetään tekemään vaihdos yhdessä HUOMAA! Sekä tuotteistus että myynti on oikeastaan luottamuksen rakentamista ja lopullinen tuote on johtamisen delegointia sinulle nyt olet mukana asiakkaan päätöksenteossa Confidentum Ltd,

37 ESIMERKKEJÄ KONSULTAATIOISTA Viestinvaihto (tilanne, tavoite, luopuja, jatkaja, struktuuri, arvo, verotus, juridiikka, lista tehtävistä) Kunto (Historia, Ydintekijät, konsepti, visio/tavoite, toimiala/markkina, strategia, talous -> strategiset ja operatiiviset kehittämistarpeet - >projektointi/vastuutus, seuranta) Klinikka (lähtötilanne, akuutit asiat, perehtyminen, vastaukset, tavoitteen kirkastaminen, vaihtoehtojen avaaminen, lista toimenpiteistä - > päätöskyvyn parantaminen ja aktivoiminen toimintaan)

38 Miten klinikka-tunti kannattaa käyttää Melko hyvä asiantuntija 10% akuutteihin kysymyksiin vastaaminen 20% asiakkaan todellisten ongelmien selvitys keskiverto 30% vaihtoehtojen ideointi ja esittely 40% aktivointi jatkotoimenpiteisiin 40% verotuksellisten yksityiskohtien esittely 30% arvonmäärityksen pyörittely 20% riskien esille nostaminen keskiverto asiantuntija 10% hiljainen hetki

39 Case-sukupolvenvaihdos Suunnittelutoimisto, jossa 24 henkilöä Liikevaihto 2000t, tulos 200t Taseen loppusumma 1000, velat 200t Omistajina perustajat: Esa ja Markku Jatkajina Esan lapset: Jussi ja Maija Asiakas kysyy: Miten pitäisi menetellä että sukupolvenvaihdos olisi verotuksellisesti edullisinta?

40 äiti isä tytär Tytär 2 -Äidin perustama ja johtama yritys jota omistaa (40%), jossa isä on töissä ja omistaa 40%, työntekijöitä 8 -Äidin yritys, jota hän ohjaa toiselle tyttärelleen, joka omistaa 20% -Isän persoona on tuhlailevainen ja bling-bling - Äidin ja tyttären mielestä -Äiti ja tytär laittavat firman ojennukseen = isän ojennukseen, erottavat isän -Äiti ja Isä eroavat riitaisasti Isä menee kilpailijalle töihin -Äiti testamenttaa omistuksensa tyttärelle ja kuolee -Jäljelle jäävät Tytär (60%) ja Isä (40%) -Isä ja Tytär keskustelevat vain lakimiehen välityksellä hyvin riitaisaa - Toinen tytär on narkomaani, eikä osallistu perheen asioihin juurikaan Tytär 1 joutuu hänestä huolehtimaan kuitenkin -Yrityksen SPV-arvo noin 900 t -Miten sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

41 Serkku A Veli 99 Vaimo Veli 99 Vaimo serkku Serkku B serkku serkku serkku 1 1 Vaimo -Kolme perustajaveljestä vaimoineen omistaa yrityksen (ikä 72 84) 1 -Yksi serkuista A on toimitusjohtaja, toinen serkku B yhden yksikön vetäjä -Aivan aluksi kaikilta serkuilta kysyttiin, ketkä haluavat jatkajiksi serkku A oli halukas serkku B ehkäjuuemmäosaasanoomutt kyllä oikeestaan -Serkku A haluaisi yrityksen vetääkseen ja omistukseensa, koska on huolissaan vanhojen omistajien liikkeenjohtokyvyistä, yritys tekee hyvin pientä tulosta (serkku B:n vetämä yksikkö tappiollinen) -Kahdeksan vuoden suunnittelun jälkeen kaksi perustajaveljistä haluaisi jo luopua. -Ensimmäinen lahjoittaisi omistuksensa serkulle A eli pojalleen -Toinen voisi myydä omistuksensa serkku Alle, koska hänen oma poikansa ei jatka ja on muualla töissä, mutta ehkä lahjoittaisi pojalleen mieluiten -Kolmas haluaisi että poikansa serkku B jatkaisi ja ottaisi hänen osuutensa tai että koko hänen omistuksensa säilyisi suvussa ja olisi halukas lahjoittamaan osuutensa kolmelle lapselleen -Serkku B on ilmoittanut, ettei hän halua siirtyä jatkajaksi tai ehkäjuu -Serkku B:n sisarukset ovat muualla töissä, eivätkä halua jatkajiksi -Toinen veljeksistä on nyt vuoden jälkeen taipuvainen myös em. järjestelyyn ja lahjoittamaan omaa osuuttaan omalle pojalleen, eli nyt omistus jakautuisi viiden serkuksen kesken tilanne on erittäin sekava -Miten sukupolvenvaihdos saadaan etenemään? Veli 99

42 tytär tytär mies Veljen leski Veljen perikunta työntekijä kirjanpitäjä Tuotantopäällikkö -Miehen ja veljen perustama yritys, työntekijöitä 15 -Veljen kuoleman jälkeen leskelle ja perikunnalla jäi omistusta -Leski/perikunta ja Mies eivät ole ollenkaan väleissä hyvin riitaisaa -Leski on kuitenkin töissä yhtiössä -Omistusta myös kahdella muulla perheen ulkopuolisella henkilöllä -Mies haluaa omistuksen pois leskeltä ja perikunnalta -Leski ja perikunta ovat passiivisia omistajia, mutta voisivat myydä - haluavat käyvän hinnan osakkeista Mies ei halua maksaa liikaa -Leskeä/perikuntaa ei ole valittu hallitukseen ovat ihan ulkona firman asioista -Mies haluaa eläkkeelle ja haluaisi siirtää omistusta tyttärille -Tyttäret eivät haluaisi johtovastuuta, mutta omistajuutta (osinkoja) kyllä -Mies on kouluttanut Tuotantopäällikköä johtajaksi ja vähemmistöomistajaksi -Tuotantopäällikkö haluaa kuitenkin enemmistöomistuksen. -Yhtiön arvo noin 2000t -Miten sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

43 tytär tytär Isä veli veli -Isä perustanut firman ja omistaa 80%, vaimo 10% ja vanhin poika 10% -Vanhin poika ollut töissä alusta saakka 20 vuotta -Muutkin sisarukset ovat töissä kaikki ovat n vuotiaita perheellisiä -Isä johtaa yksin, lapset töissä vain tuotannossa -Ainoastaan nuorin sisko on yrittäjäkoulutuksessa, muilla vain ammattikoulutus -Yrityksen talous- tai omistajuusasioita ei käsitellä perheessä -Veljekset eivät ole puheväleissä -Nuorin tytär on isän silmäterä ja PR-hommissa, jota muut kadehtivat -Toinen sisaruksista on hiljainen ja omien sanojensa mukaan käy vain töissä -Isä haluaisi luopua firmasta -Kukaan lapsista ei halua ottaa minkäänlaisia riskejä tai ostaa omistusta (eivät halua velkaantua) -Kukaan ei halua johtajaksi, mutta omistus kelpaisi, jos sen saisi ilmaiseksi -Sisarukset vahtivat toistensa työntekomoraalia ja kuittailevat, jos joku lukee liikaa Iltasanomia. -Yrityksen arvo on yli 1000t ja se on valtakunnallisesti toimiva ja sillä on hyvä brändi -Miten Sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

44 poika miniä Isä Ulkopuolinen -Isä perustanut yrityksen ja omistaa sen nyt pojan kanssa 50/50 -Yritys erittäin kannattava ja isällä talouden ohjakset käsissään (tarjouslaskenta etc) -Poika ollut 10 vuotta toimitusjohtaja (ikää 42v), mutta tekee käytännössä työnjohtotehtäviä -Miniä ottanut yhteyttä (triangulaatio) ja haluaa, että miehensä saisi lopulta firman haltuunsa -Isän mielestä pojalla ei vielä ole riittävästi osaamista johtaakseen yritystä -Isä suosii aiemmin palkkaamaansa ulkopuolista työnjohtajaa (koska hän on hyvin samankaltainen kuin isä) -Isän ja pojan suhtautuminen yrittäjyyteen on toisenlaista isä ei arvosta vapaa-aikaa -Isä on hyvä strategi ja vanha kettu joka osaa katsoa eteensä, pojalta tämä kyky vielä puuttuu, eikä se kehitykään, koska hän on täystyöllistetty operatiivisessa työssä -Isän mukaan poika on saanut vastuuta ja tehnyt karkeita virheitä, jotka ovat tulleet maksamaan paljon ja siksi hän ei luota poikaansa -Poika ja miniä eivät pidä siitä, että isällä on tarjouslaskenta hallussaan, koska silloin hän pitää käytännössä johtovaltaa -Miten Sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

45 Poika Äiti TT Partner -Äiti ja Partner ovat yhdessä perustaneet yrityksen 12 vuotta sitten Ay-muotoisena. -Yhtiö nyt Oy, jossa osakkaina Äiti 40%, Partner 40% Poika 10%, TT 10% -Äiti ja Partner eivät enää työskentele yrityksessä vaan poika ja TT vetävät yritystä -Poika ja Partner haluaisivat omistuksen itselleen -Äiti ja Partner haluvat osakkeistaan kovan hinnan -Pojalla ja TT:llä ei ole halukkuutta sijoittaa itse suuria summia osakekauppaan -Osakekauppa pakollinen koska kyse hoiva-alan yrityksestä jossa Y-tunnuksen on säilyttävä samana, jotta nykyisillä luvilla saadaan työtä jatkaa. Uusia lupia ei ko. yritykseen tilojen huonon kunnon johdosta enää saisi -Omien osakkeiden hankintaa ei voi käyttää, koska vapaita omia pääomia ei ole kovin paljon, koska sekä Äidille että Partnerille on maksettu kovaa palkkaa, vaikka he eivät työskentelekään yrityksessä -Partnerin mies on aktiivinen ja ohjaa vaimoaan pyytämään suhteellisen suurta summaa osakkeista -Miten Sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

46 Poika Isä Äiti -Isä perustanut yrityksen 2000 ja liikevaihto on 900t ja 10 työntekijää -Pojalla aiempaa yrittäjätaustaa ja isä pyytänyt pojan yritykseen 3 vuotta sitten vetämään yritystä ja ottamaan sen haltuun -Yrityksen arvo on noin 200 t sekä yksi isän omistukseen siirtyvä kiinteistö 130 t -Isä haluaakin vielä pitää omistuksen 3 vuotta, jotta saa eläkkeen. -Äiti ottanut yhteyttä, koska isä ei halua jäädäkään syrjään, vaikka terveys on jo huono -Äiti yrittää keskustella sekä isän että pojan kanssa tyypillinen triangulaatio -Isä ja poika eivät pysty keskustelemaan juuri mistään riitelemättä, joten siksi he ovat hiljaa yhteispalavereissa -Isä ja poika viestittävät taustalla koko ajan, etteivät luota toisiinsa ja että syy siihen ettei asia etene on aina toisessa -Isä haluaisi olla vielä 3 vuotta yrityksessä, jotta varmistuu, että poika pystyy pitämään firman hengissä. Poika taas haluaa isän heti ulos tontilta, kun omistus siirtyy hänelle -Asiasta on tehty Viestinvaihdon yhteydessä esitys, jonka molemmat hyväksyivät yhteisessä tapaamisessa, mutta jonka molemmat sitten heti tyrmäsivät erikseen palaverin jälkeen -Viimeiseksi ohjeeksi heille on annettu, että ilman että he keskenään neuvottelevat ja sopivat, ei vaihdosta voida toteuttaa -Miten sukupolvenvaihdos saadaan päätökseen?

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys. 13.5. klo 16.45-20.45. Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A. Lisätietoja: www. yrittajauralle.

Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys. 13.5. klo 16.45-20.45. Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A. Lisätietoja: www. yrittajauralle. Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys 13.5. klo 16.45-20.45 Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi 16.45 Kahvitarjoilu 17.00 Ensimmäinen osio - Tervetuloa: Mika Haavisto,

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN

ILMOITUSLIITE YRITYSJÄRJESTELYIHIN tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat yrityskauppa JA UUSI liiketoiminta pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas EBO - Employee Buy Out Esipuhe Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession Planning, second

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out

Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas. EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos - Yrittäjän opas EBO - Employee Buy Out Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession Planning, second edition,

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas

YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS. Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas YRITTÄJÄPOLVEN- VAIHDOS YRITTÄJÄN OPAS Stephen Clifford Alex J. Teodosio Erkki K Kangas Yrittäjäpolvenvaihdos yrittäjän opas Erkki K Kangas Englanninkielinen alkuteos: An Owner s Guide To Business Succession

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 8/2015 Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla Ilkka Pirhonen, Timo Leinonen, Timo Karjalainen Ruplaraha, venäläiset investoijina Suomen metsäsektorilla

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja F 27 (verkkojulkaisu 26) Kirjoittajat: Anna Pikala, Helinä Ahola, Petri Katajarinne ja Timo Parkkola Kirjan ulkoasu ja taitto: Kirsti Pusa Painovuosi: 2014 Tätä kirjaa

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Yritys myyntikuntoon

Yritys myyntikuntoon Yritys myyntikuntoon Hyvä Yrittäjä Tähän oppaaseen on koottu omistajanvaihdosta harkitsevien yrittäjien tyypillisimmät kysymykset heidän ryhtyessään suunnittelemaan yrityksensä omistajanvaihdosta. Nämä

Lisätiedot

Urakoitsijan maksuvaikeudet

Urakoitsijan maksuvaikeudet News 1/ Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2015 Urakoitsijan maksuvaikeudet Osakassopimus kannattaa tehdä Vinkkejä perintöverosuunnitteluun Tilitoimisto sparraa yrittäjää PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 %

alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60 vuotta 29 34 % yli 60 vuotta 8 9 % Mies 65 76 % Nainen 20 24 % 1 / 27 13.2.2015 16:12 joukovuolle1@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot 1 Taustatiedot 1.1 Ikä alle 30 vuotta 2 2 % 31-40 vuotta 19 22 % 41--50 vuotta 27 32 % 51-60

Lisätiedot