KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai 02.06.2014 klo 18.30-21.10 Kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokousnumero 9 / 2014 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KAHDEKSAN KUNNAN YHTEISEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN KUNTIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN KORVAAMINEN SEKÄ KUNTAJOHTAJARYHMÄN TEHTÄVIEN MUUTTAMINEN JA TUULIVOIMAYLEISKAAVANTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN 75 KUNTAMARKKINOILLE OSALLISTUMINEN 76 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN SUOMENSELKÄPORTTIIN / SATEENKAARISILTAAN 78 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT 79 ILMOITUSASIAT 80 TÄYTTÖLUPA-ANOMUS LUOKANOPETTAJAN VIRANSI- JAISUUTEEN UUSIEN PANKKITILIEN AVAAMINEN SAMMAKKOKANGAS OY:N OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN JA UURAISTEN KUNNAN OSAKKUUS YHTIÖSSÄ TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

3 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 9 / 2014 ASIA LIITE 84 HENKILÖSTÖHALLINTO- JA PÄÄTÖKSET -TOIMINTAOHJEET/LÄÄKÄRINTODISTUS 85 LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN SANILAN RAKENNUSTEN PURKUUN 86 KIVIJÄRVEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANMUKAISUUDEN ARVIOINTI 87 TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTÖN TIETOTURVA-OHJEISTUS SITOUMUS TELEOPERAATTORIPUITESOPIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 89 TUNTIOPETTAJAN (SAMRE) TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN AJALLE Pöytäkirja on nähtävillä: Kunnanvirastolla klo MERK. Erkki Leppänen Kunnanhallituksen puheenjohtaja

4 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 / KOKOUSAIKA Maanantaina klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanhallituksen kokoushuone x Erkki Leppänen, pj. Ossi Hämäläinen, vj. x Risto Holm, II vpj. Pentti Aaltonen, vj. x Asko Kauppinen, I vpj. Ari Simonen, vj. x Marjatta Liimatainen Hanna Urpilainen, vj. x Kirsti Möttönen Minna Minkkinen, vj. x Heikki Näsi Jari Haapaniemi, vj. - Riitta Sarén x Orvokki Karstinen, vj. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) x x x x Olavi Hakkarainen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eeva-Liisa Tobiasson, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Antti Urpilainen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Pekka Helppikangas, kunnanjohtaja, esittelijä/pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 72 ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS 73 Puheenjohtaja Pöytäkirjapitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. Erkki Leppänen Tarkastusaika Kunnanvirastolla Allekirjoitukset Pekka Helppikangas PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kirsti Möttönen Paikka ja päivämäärä Kunnanvirastolla Virka-asema Kunnanjohtaja Orvokki Karstinen Allekirjoitus

5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 72 Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kivijärven kunnan hallintosäännön 10.3 mukaan toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, kutsuu hän varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai kokouksen sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 73 Kivijärven kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien on allekirjoitettava sekä pöytäkirjan kansilehti että tehtävä jokaiseen pöytäkirjan sivuun tarkastustaan osoittava merkintänsä. valitsee Kirsti Möttösen ja Orvokki Karstisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

7 KAHDEKSAN KUNNAN YHTEISEN TUULIVOIMAYLEISKAAVAN KUNTIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN KORVAAMINEN SEKÄ KUNTAJOHTAJARYHMÄN TEHTÄVIEN MUUTTAMINEN JA TUULIVOIMAYLEISKAAVANTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN Khall 74 Liite nro 19. Kahdeksan kunnan yhteinen tuulivoimayleiskaavahanke käynnistettiin vuonna 2011 ympäristöministeriön avustushakemuksella ja kuntien välisten sopimusten laadinnalla. Kaavakonsultin kilpailutus oli tarpeen hoitaa HILMA menettelyllä (hankkeen kustannusarvio n ), mikä kesti pitkään ja oli monivaiheinen prosessi. Kaavakonsultti valittiin vuoden 2012 lopulla ja käytännössä yhteinen tuulivoimayleiskaavoitus saatiin käyntiin vuoden 2013 alussa. Vuoden 2013 aikana laadittiin tarvittavat 8 kunnan alueen tuulisuusmittaukset ja mallinnukset, joiden pohjalta kaavakohdevalintaa on voitu suorittaa. Kahdeksan kunnan yhteisen tuulivoimayleiskaavan Kuntajohtajaryhmä on kokoontunut sekä ja kaavoitettavat kohdealueet on valittu. Valinnat käsitellään kunnittain myös kuntien hallituksissa. Kaavakonsultin tavoitteena on saada kohdealueiden kaavaluonnokset nähtäville mahdollisimman pikaisesti vuoden 2014 aikana kaavahankkeiden nopeuttamiseksi. Tuulivoimayleiskaavahankkeiden aikataulua on tarve nopeuttaa mm. viivästystä aiheuttaneen kaavakonsulttikilpailutuksen takia. Kaavaprosessin aikataulua voidaan nopeuttaa parhaiten eriyttämällä kuntien yhteinen tuulivoimayleiskaavahanke erillisiksi kuntakohtaisiksi tuulivoimayleiskaavoiksi. Siirtyminen kuntakohtaisiin yleiskaavoihin nopeuttaa kaavaprosessia siten, että yksittäiset yleiskaavat eivät etene ympäristöministeriön vahvistettavaksi. Menettely nopeuttaa kuntakohtaisten kaavojen jatkokäsittelyä myös siten, että mahdolliset valitukset kaavojen hyväksymispäätöksistä eivät estä kuin valituksen kohteena olevan kaavan voimaantuloa. Prosessimuutoksen myötä yleiskaavaaineisto ei etene Tuulivoimayleiskaavatoimikunnan tai Kuntajohtajaryhmän käsittelyihin. Mikäli kaavahankkeet eriytetään, Saarijärven kaupunki hoitaa edelleen kaavakonsultin ja kuntien välisen maksuliikenteen sekä valtion avustusten hakemisen, maksatukset ja kuntaosuuksien palauttamiset (Saarijärven kaupunki on hakenut ympäristöministeriön avustuksen). Ympäristöministeriötä on tiedotettu kaavahankkeiden eriyttämisestä kuntakohtaisiksi tuulivoimayleiskaavoiksi. Ympäristöministeriö on myöntänyt tuulivoimayleiskaavoituksen yhteishankkeelle uuden avustuksen vuosille 2014 ja 2016 yhteensä (liite x). Aiemmin myönnettyä avustusta hankkeessa on käytetty

8 Kaavahankkeen aloitusvaiheessa Kuntajohtajaryhmän toiminta on merkittävästi nopeuttanut ja helpottanut kaavahankkeen eteenpäin viemistä, koska alkuvaiheen aineistoja (tarjouskilpailuaineistot, konsultin valinnat ym.) ei ole tarvinnut käsitellä kuntakohtaisesti. Edelleen jatkossa Kuntajohtajaryhmää tarvitaan kahdeksan kunnan tuulivoimayleiskaavoituksen yhteishankkeen ohjauspäätöksissä, jotka koskevat kuntien yhteisomistuksessa olevan tuulisuusmittausdatan hallintaa sekä mahdollisesti kaavakustannus ja -avustusasioihin liittyvissä linjauspäätöksissä (esim. kuntakohtaiset maksuosuusmuutosesitykset hallituksille). Tuulivoimayleiskaavan toimikunnan jäsenet on valittu kunnittain kuntien valtuustoissa. Tuulivoimayleiskaavan toimikunta olisi tarpeellinen, mikäli kaavahanke etenisi edelleen kuntien yhteisenä yleiskaavahankkeena, jonka ympäristöministeriö vahvistaisi. Koska tuulivoimayleiskaavat laaditaan kuntien erillisinä yleiskaavoina, Tuulivoimayleiskaavan toimikunta voidaan lakkauttaa. Kunkin kunnan kunnan- tai kaupunginvaltuusto hyväksyy oman kuntansa tuulivoimayleiskaavan MRL 37 :n tarkoittamalla tavalla kuten muutkin kuntakohtaiset yleiskaavat. Kahdeksan kunnan yhteisen tuulivoimayleiskaava hankkeessa on laadittu 8 kunnan välinen sopimus, jonka kuntien valtuustot ovat hyväksyneet. Kyseinen sopimus on tarpeen muuttaa sisällöllisesti siten, että kyseessä on yhteishanke, jossa kunnat laativat erilliset tuulivoimayleiskaavat, mutta kaavoituskustannuksista ja valtion avustusmäärärahojen hoitamiseen liittyvistä asioista päätetään edelleen yhteistyössä Kuntajohtajaryhmän ohjauksessa. (Valmistelija / kaavoitus- ja aluearkkitehti, puh sekä kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää: 1. että kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kahdeksan kunnan välisen sopimuksen koskien 8 kunnan tuulivoimayleiskaavoituksen yhteishanketta. Kyseinen sopimus korvaa aiemman sopimuksen kuntien yhteisen tuulivoimayleiskaavan laatimisesta. Sopimuksessa määritellään Kuntajohtajaryhmän tehtävät. 2. että kunnanvaltuusto päättää, että Kuntajohtajaryhmä ohjaa tuulivoimayleiskaavoituksen yhteishanketta sekä allekirjoittaa kuntien välisen sopimuksen tuulivoimayleiskaavoituksen yhteishanketta koskien. 3. että kunnanvaltuusto lakkauttaa Tuulivoimayleiskaavan toimikunnan.

9

10 KUNTAMARKKINOILLE OSALLISTUMINEN Khall 75 Perinteiset kuntamarkkinat järjestetään Helsingissä Kuntatalolla Tapahtuma on kävijöille maksuton. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) Kuntamarkkinoille suuntautuvalle opinto- ja tutustumismatkalle on mahdollisuus osallistua kunnanvaltuutetuilla, valtuuston puheenjohtajistolla, kunnanviraston henkilöstöllä sekä eri työyksiköiden edustajilla (1-2 henkilöä). Tiedoksi kunnanvaltuutetut osastot

11 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Khall 76 (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan välisenä aikana tekemät viranhaltijapäätökset. Kuntalisäpäätös / nrot 1-6 Täyttölupa varhaiskasvatusohjaajan / esikoulun opettajan määräaikaiseen tehtävään / nro 7

12 MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN SUOMENSELKÄPORTTIIN / SATEENKAARISILTAAN Khall 77 Liite nro 20. Jotta kunta erottautuisi, sen tulee profiloitua alueelleen tunnusomaisilla elementeillä. Kivijärvi sijaitsee maisemamaakunnassa nimeltä Suomenselkä, jota ei kuitenkaan keskisen Suomen ulkopuolella osata kovinkaan hyvin sijoittaa kartalle. Tämän vuoksi on nähty mahdollisuudeksi profiloida erähenkisellä Suomenselkäportilla Kivijärven kunta portiksi Suomenselän vedenjakaja-alueelle sekä Salamajärven kansallispuiston ja Salamaperän luonnonpuiston ääreen. Samalla on haluttu tuoda esille Suomenselkää ja Kivijärveä aluetta Lapin sormena ja historiallisena saamelaisten asuinalueena sekä alueelle tunnusomaista metsäpeuraa eli suomenpeuraa (rangifer tarandus fennicus) muutenkin varsin arktisen eläimistön kärkenä. Toisekseen Kivijärven kunta on luonnostaan rikas ja matkailumarkkinoinnin näkökulmasta profiloitavissa matkailijan keitaaksi sateenkaaren päässä riittävän kaukana arjesta, jota kuvaa sillan toinen puoli Sateenkaarisilta. Samalla silta viestii moniarvoisesta yhteistöstämme, joka kannustaa jäsentään toteuttamaan itseään. Suomenselkä tuottaa netin hakukoneissa lukuisan määrän hakutuloksia, jolloin kunnan hallussa oleva nettiosoite suomenselka.fi luo erityisiä mahdollisuuksia Kivijärven tunnettuuden lisäämiseen. Asiaa on selostettu tarkemmin liitteen 20 perustelumuistiossa alustavine värillisine havainnekuvineen, jotka tarkentuvat peurareliefin osalta taiteilijan näkemyksen mukaiseksi. Suomenselkäporttina/Sateenkaarisiltana toimisi kantatie 58 yli menevän kunnan omistaman Tainion ja Tenholan koulurakennusten välisen kevyenliikenteen sillan kaiderakenteet. Keski-Suomen Ely-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue suhtautuu myönteisesti suunniteltuun rakentamiseen. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) jättää asian pöydalle käsiteltäväksi vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

13 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT Khall 78 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat Tekninen lautakunta 4 / Yhteistyötoimikunta 1 / (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) merkitsee pöytäkirjat tiedokseen ja toteaa, ettei niissä ole sellaisia päätöksiä, joissa kunnanhallitus käyttäisi kuntalain 51 tarkoittamaan otto-oikeutta. Tiedoksi tekninen osasto

14 ILMOITUSASIAT Khall 79 Kivijärven kunnan työttömyysasteet työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan: miehiä naisia ,8% ,30% ,90% ,60% ,20% ,90% ,60% ,50% ,10% Tiedoksi saapuneet asiakirjat : Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 3 / Keski-Suomen liitto/maakuntahallituksen pöytäkirja 4/ SoTe Yhtymähallituksen esityslista 4/ Kivijärven Vuokratalot Oy yhtiökokous 1 / Asunto Oy Sompalanpuisto yhtiökokous 1 / Asunto Oy Tiaisniemi yhtiökokous 1 / merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

15 TÄYTTÖLUPA-ANOMUS LUOKANOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTEEN Khall 80 Sivistysosasto hakee luokanopettaja Lotta Pekosen virkavapauden ajaksi täyttölupaa viransijaisuuden täyttämiseksi. Pekosen virkavapaus on muu kuin lakisääteinen eli harkinnanvarainen perusteen ollen tehtävä hoito toisaalla. Tehtävää ei sivistysjohtajan ilmoituksen mukaan voida hoitaa sisäisin järjestelyin. Henkilöstöhallinto- ja päätökset- toimintaohjeen kohta 5 mukaan henkilökohtaisten syiden perusteella opetushenkilöstölle ei voida myöntä virkavapautta, joka päättyisi koulujen lomakauden alkaessa. Kevätlukukauden kestävä virkavapaus anotaan ajalle Koska virkavapaus ei ole päättymässä lomakauden alkuun, ei kyseistä toimintaohjeen kohtaa sovelleta tässä yhteydessä. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) myöntää anotun täyttöluvan. Tiedoksi sivistysosasto

16 UUSIEN PANKKITILIEN AVAAMINEN Khall 81 Kivijärvelle on tullut kaksi uutta pankkia so. Kannonkosken POPpankki ja Pihtiputaan Osuuspankki, joiden palveluja kunta tulee luonnollisesti käyttämään. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) päättää avata Kannonkosken POP-pankkiin ja Pihtiputaan Osuuspankkiin pankkitilit ja niihin tarvittavat yhteydet. Tilinkäyttöoikeudet tileihin annetaan kunnanjohtaja Pekka Helppikankaalle. Toimeksi kirjanpitäjä Päivi Hakkarainen

17 SAMMAKKOKANGAS OY:N OSAKASSOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN JA UURAISTEN KUNNAN OSAKKUUS YHTIÖSSÄ Khall 82 Liite nro 21. Sammakkokangas Oy:n tj. Outi Ruuska kirjoittaa: Yleistä Sammakkokangas Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin Perustajakuntia ovat Saarijärven ja Viitasaaren kaupungit sekä Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat. Yhtiön toiminnan aikana Saarijärvi ja Pylkönmäki solmivat kuntaliitoksen 2009 vuoden alusta. Yhtiön osakkaissa ei kuntaliitosta lukuun ottamatta ole tapahtunut muita muutoksia. Sammakkokangas Oy:n osakaskunnat ovat perustamissopimuksessa sovittujen asioiden lisäksi sopineet sekajätteen polttolaitosyhteistyöstä. Alkuvuonna 2012 kaikki yhtiön osakkaat hyväksyivät Itä-Suomen ekovoimalaitoksen aiesopimuksen ja myöhemmin syksyllä varsinaisen osakassopimuksen. Sammakkokangas Oy:stä tuli Riikinvoima Oy:n yksi osakkaista. Yhtiön osuus on 3,64 % ja Sammakkokangas Oy on varannut 6000 tn sekajätekiintiön polttolaitoksesta. Varattu kapasiteetti kattaa kaikkien osakkaiden kuntien vastuulla olevan sekajätteen käsittelypalvelun. Määrästä noin tn. tulee ns. täyden palvelun kunnista ja loput Wiitaunionin alueelta. Polttoon toimitettava sekajäte kulkee Sammakkokangas Oy:n kautta. Uuraisten osakkuus Uuraisten kunta pyysi Sammakkokangas Oy:ltä osakkuustarjousta 2013 vuoden loppupuolella. Tarjousesityksen sisällöstä päätettiin pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Uuraisille tehty tarjous olisi 18,00 /osake ja osakkeiden määrä on Uuraisten virallinen asukasmäärä Mikäli osa osakkuudesta maksetaan ns. apporttina omaisuutena, määritellään arvo kirjanpidollisen arvon mukaisesti. Perustajakunnat maksoivat osakkeista 13,00 /osake. Apporttiomaisuus määriteltiin samoin periaattein. Uuraisten kunta on ilmaissut halukkuutensa liittyä Sammakkokangas Oy:n ja yhtiö on laatinut osakassopimusmuutoksen. Samalla sopimusta on päivitetty tekstin osalta vastaamaan nykyistä jätehuollon termistöä ja lainsäädäntöä. Suurin muutos osakassopimuksessa on osakkeen nimellisarvosta luopuminen. Uurainen maksaa perustajakunnista poikkeavan osakehinnan. Nimellisarvon voi jättää uuden osakeyhtiölain mukaan pois, jolloin osakepääoman ja osakkeiden välinen yhteys

18 poistuu. Sammakkokangas Oy esittää osakepääoman kirjaamista seuraavasti. Osakaskunta Asukkaita/ osakkeita Omistus % Osakepääoma Saarijärven kaupunki , Viitasaaren Kaupunki , Pihtiputaan kunta , Karstulan kunta , Uuraisten kunta , Kinnulan kunta , Kannonkosken kunta , Kivijärven kunta , YHTEENSÄ Perustajakuntien osalta osakemäärä ja pääoma ovat allekirjoitetun sopimuksen mukainen. Asukasmäärä on siis sen hetkinen. Uuraisten osalta osakkeiden määrä on asukasmäärän suuruinen. Yhtiöjärjestyksestä nimellisarvo on myös poistettu. Liitteenä 21 on varsinainen osakassopimusluonnos ja esityslistan liitteenä yhtiöjärjestys sekä yhteenveto niihin tehdyistä muutoksista. Osakassopimusaineisto pyydetään käsittelemään luottamuksellisena. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy liitteen 21 mukaisen osakassopimuksen. Toimeksi kunnanjohtaja

19 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Yttmk Liite nro 1. Työnantajalla tulee olla työpaikan turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työkyvyn ylläpitämistä varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laadinta on lakisääteinen (työturvallisuuslaki 9 ) velvollisuus, mutta sen muotoa ja sisältöä ei ole tarkasti määrätty. Toimintaohjelma on ohjaava työkalu, jota on seurattava ja uudistettava muuttuvia olosuhteita vastaavaksi. On tärkeätä, että toimintaohjelmaan esitettyihin päämääriin, tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sitoudutaan organisaation kaikilla tasoilla. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen on työsuojelupäällikön ja yhteistyötoimikunnan tehtävä. Uudistettu ohjelma on tehty aikaisemmasta poiketen nelivuotiskaudeksi, joka vastaa työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön (työsuojeluvaltuutettujen) toimikautta. Työsuojelupäällikkö: Yhteistyötoimikunta käsittelee liitteenä 1 olevan työsuojelun toimintaohjelmaluonnoksen ja päättää sen hyväksymisestä. Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle yksimielisesti työsuojelun toimintaohjelmaluonnoksen hyväksymistä liitteen 1 muodossa. Työsuojeluohjelma liitteineen laitetaan kunnan kotisivuille osioon Säännöt ja toimintaohjeet / Työsuojelu henkilöstön saataville Khall 83 Liite nro 22. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman liitteen 22 muodossa. Työsuojeluohjelma liitteineen laitetaan kunnan kotisivuille osioon Säännöt ja toimintaohjeet / Työsuojelu henkilöstön saataville.

20 Tiedoksi Toimeksi osastot Irja Oikari / kunnan kotisivut

21 HENKILÖSTÖHALLINTO- JA PÄÄTÖKSET -TOIMINTAOHJEET/LÄÄKÄRINTODISTUS Yttmk KVTES:n luku V Sairausloma 1.2 mukaan työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Luvun 1.3 :n soveltamisohjeen mukaan mikäli lääkärintodistusta ei perustellusta syystä voida hyväksyä, työnantaja voi omalla kustannuksellaan lähettää viranhaltijan/työntekijän osoittamansa lääkärin tarkastukseen. Jottei syntyisi tilannetta, jossa uuden lääkärintodistuksen vaatimista jo esitetystä lääkärintodistuksesta huolimatta katsottaisi yksittäisen viranhaltijan/työntekijän syrjimiseksi, tulee asiasta ottaa yleinen määräys kunnanhallituksen vahvistamaan henkilöstöhallinnon toimintaohjeeseen. Henkilöstöhallinto- ja päätökset -toimintaohjeen 8-kohtaan Sairausloma esitetään vahvistettavaksi uusi viides kappale: Mikäli työntekijän esittämää lääkärintodistusta tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antamaa todistusta ei voida perustellusta syystä hyväksyä, esimies voi työnantajan kustannuksella lähettää viranhaltijan/työntekijän Kivijärven kunnan työterveyshuollon lääkärin tai muun osoittamansa lääkärin tarkastukseen. Ehdotus: Yt-toimikunta käsittelee asiaa. Yhteistyötoimikunnalla ei ollut huomautettavaa toimintaohjeen täydennysesitykseen Khall 84 (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) vahvistaa Henkilöstöhallinto- ja päätöksettoimintaohjeen 8-kohtaan Sairausloma uuden viidennen kappaleen: Mikäli työntekijän esittämää lääkärintodistusta tai sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antamaa todistusta ei voida perustellusta syystä hyväksyä, esimies voi työnantajan kustannuksella lähettää viranhaltijan/työntekijän Kivijärven kunnan työterveyshuollon lääkärin tai muun osoittamansa lääkärin tarkastukseen.

22 Tiedoksi Toimeksi osastot Irja Oikari / kotisivut

23 LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN SANILAN RAKENNUSTEN PURKUUN Teknltk Kivijärven kunta on ostanut entisen Sanilan kiinteistöt maaliskuussa Ko. kiinteistöllä olevien rakennusten purkuun ei ole varattu määrärahaa vuoden 2014 talousarvion laadintavaiheessa. (Tekninen johtaja Jukka Hertteli, puh ) Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle : lisämäärärahan myöntämistä Sanilan rakennusten purkuun. Tilikirjaan perustetaan oma tilikohta Sanilan kiinteistöille. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi Khall 85 (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) esittää valtuustolle suuruisen lisämäärärahan myöntämistä Sanilan rakennusten purkuun. Tilikirjaan perustetaan oma tilikohta Sanilan kiinteistöille.

24 KIVIJÄRVEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN AJANMUKAISUUDEN ARVIOINTI Khall 86 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 51 edellyttää, että asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaus-tarve sitä edellyttää. MRL:n 60 :n 1 momentissa säädetään, että kunnan tulee seurata asemakaavojen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden asemakaavojen uudistamiseksi. Saman pykälän 2 momentissa on erityissäännös asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista. Erityinen menettely koskee sellaisia asemakaavoja, jotka ovat olleet voimassa yli 13 vuotta ja jotka ovat edelleen merkittävältä osalta toteutumatta. Tällaisen asemakaavan alueella ei saa myöntää rakennus-lupaa sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin kunta on arvioinut asemakaava ajanmukaisuuden. Arviointi ei ole kuitenkaan tarpeen, jos kaavan ajanmukaisuus on arvioitu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. MRL 61 :n mukaisesti jos asemakaava todetaan vanhentuneeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista. Kunnan päätöksestä, jolla asemakaava todetaan vanhentuneeksi, tulee voimaan MRL 53 :n 1 momentissa tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten. Asemakaavan 13 vuoden voimassaoloaika ei siis automaattisesti johda kaavan ajanmukaisuuden arviointiin, vaan se on kytketty rakennusluvan myöntämiseen. Voimassa oleva lainsäädäntö ei ole esteenä arvioinnin suorittamiseen ennakoivasti, jolloin rakentajien on mahdollista saada tieto kaavan ajanmukaisuudesta jo rakennushankkeen alkuvaiheessa. Asemakaavojen tarkistamisen tarve voi johtua myös siitä, että ne eivät vastaa kunnan nykyisiin tavoitteisiin tai ne eivät ole yleiskaavan mukaisia. Myös kaavojen alhainen toteutumisaste tai poikkeamisten suuri määrä voi aiheuttaa tarpeen tarkastella asemakaavoja uudelleen. Toteuttamisastetta arvioitaessa arviointi voi koskea sekä kaava-alueen rakennusoikeuden kokonaismäärää että alueella olevia rakennuspaikkoja. Myös maakuntakaava ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet voivat vaikuttaa arviointiin kuin myös alueen muuttuneet olosuhteet. Myös kaavassa huomiotta jääneet rakennusperintöarvot voivat johtaa siihen, että asemakaavaa ei voida todeta ajanmukaiseksi. Kivijärven kirkonkylän asemakaava-alue ei sisällä ns. vanhentuneita asemakaava-alueita.

25 (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh , kaavoitus- ja aluearkkitehti Ulla-Maija Humppi puh Kivijärven kunnanhallitus päättää todeta, että Kivijärven kirkonkylän asemakaava-alue ei sisällä vanhentuneita asemakaava-alueita. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle lisäselvityksiä varten.

26 TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTÖN TIETOTURVA-OHJEISTUS Khall 87 Kuntaan on laadittu tietoturvaohjeistus kuntaorganisaation käyttäjille tietotekniikan hyödyntämisestä (liitteenä). Dokumentissa annetaan ohjeita jokapäiväisiin käytännön tilanteisiin. Dokumenttia täydennetään jatkossa kehittyvän ja muuttuvan tekniikan mukaisesti. Tarkemman seutukunnallisen tietoturvaselvityksen tekemistä valmistellaan parhaillaan tietotekniikan osalta. Järjestelmät ja verkko ovat yhteiset, joten on tarkoituksenmukaisinta tehdä jatkoselvitystä tältä osin yhteistyössä. Toimintamalli tältä osin tarkentuu vuoden 2014 aikana. Esityslistan liitteenä on tietojärjestemien käytön tietoturvaohjeistus. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) hyväksyy tietojärjestelmien käytön tietoturvaohjeistuksen. Tiedoksi osastot

27 SITOUMUS TELEOPERAATTORIPUITESOPIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA Khall 88 Liite nro 23. Kivijärven kunta on mukana sitoumuksella Kuntahankintojen teleoperaattoripuitesopimuksessa, joka on päättymässä 2014 syyskuussa. Asiakaskohtaiset palvelusopimukset jatkuvat puitesopimuksen perusteella vielä pidempään, Kivijärven kunnan osalta määräaikaisena asti tai tarvittaessa enintään saakka. Koska puitesopimusjärjestely on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi, on tarkoituksenmukaisinta jatkaa Kuntahankintojen Teleoperaattorihankintasitoumusta uudella kaudella (puitesopimus 10/2014 9/2018) nykyisen palvelusopimuksen päätyttyä. Sitoumus on liitteenä 23. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) antaa liitteen 23 mukaisen sitoumuksen teleoperaattorisopimuksen osallistumiseen lukien, mikä edellyttää nykyisen sopimuksen irtisanomista päättymään samaan ajankohtaan tällä päätöksellä. Toimeksi kunnanjohtaja

28 TUNTIOPETTAJAN (SAMRE) TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN AJALLE Khall 89 Rehtori Hilmola kirjoittaa: Anon lupaa hakea vuosiluokille 6-9 päätoimista tuntiopettajaa (samre) ajalle Määräaikaisuuden peruste on haasteellisten oppilaiden opettaminen vaihtelevissa ryhmissä. Opetusjärjestelyjen tavoitteena on luoda sellainen oppimisympäristö, jossa vuosiluokkien 6-9 oppilailla on mahdollisuus opiskella omien oppimisedellytystensä mukaisesti. Tuntiopettajan (samre) opetustunnit kohdennetaan ennen kaikkea tulevalle 9. vuosiluokalle, jonka työrauhasta täällä koulussa olemme olleet erityisesti huolissamme. Samre tarkoittaa samanaikais-/resurssiopettajaa. Sivistysjohtaja puoltaa täyttöluvan myöntämistä. (Kunnanjohtaja Pekka Helppikangas, puh ) myöntää anotun täyttöluvan. Tehtävän täyttäminen edellyttää, että sivistysosaston talousarviossa on käytettävissä määrärahat tehtävän täyttöön. Tiedoksi sivistysosasto

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Kunnanhallitus. Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3 / 2007 Aika Maanantai 12.02.2007 klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 12.02.2007 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2007 ASIA LIITE 66

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LEPPÄVIRRAN KUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Valtuuston 10.12.2012 59 hyväksymä Voimaantulo 1.1.2013 Muutettu, valtuusto 28.1.2013 20 2 ja 17 osalta, muutos voimaan heti TOIMINTASÄÄNTÖ TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot