SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y."

Transkriptio

1 SUOMEN METSÄSTYSMUSEO S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 Kannen kuva: Juha Mälkönen, Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2014.

3 Sisällysluettelo 1 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 2 Suomen Metsästysmuseo 2013 TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ 5 Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. 5 Varsinainen kokous 6 Hallitus 7 Työvaliokunta 7 Varainhankintavaliokunta 7 Tilintarkastajat 8 Talous Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut 10 Museoyhdistyksen jäsenyydet 10 Toimitilat 11 Museoturvallisuus 12 HENKILÖKUNTA 12 Vakinaiset 12 Määräaikaiset 13 Harjoittelijat 13 Projektityöntekijät 14 Ostopalvelut 14 Koulutus, edustaminen ja työryhmät 17 Vierailut MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ 18 KOKOELMAT 19 Esinekokoelmat 22 Kirjasto 23 Arkisto 25 Kuva-arkisto 37 TUTKIMUS 38 Keruuprojektit 39 Julkaisutoiminta 39 ASIANTUNTIJAPALVELUT PALVELUYKSIKKÖ 40 Markkinointi ja tiedotus 42 Asiakaspalvelu 42 Museokauppa 43 Opastus 43 Museopedagogia 44 Tapahtumat 44 Talvikki 45 Pönttöpäivä 46 Museoiden yö 46 Riihimäki-päivä 46 Aamuhetkiä. Antti Siposen luontokuvailta 47 Oravan päivä 47 Joulumyyjäiset 47 Muiden järjestämät tapahtumat ja kurssit 48 Osallistuminen tapahtumiin 48 Kurssit ja vierailut museolla 50 TULOSLASKELMA 51 TASE 52 Suomen Metsästysmuseon organisaatio 53 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 27 NÄYTTELYT 27 Avoinnaolo ja asiakkaat 29 Perusnäyttely 31 Vaihtuvat näyttelyt 35 Kiertonäyttelyt 36 Verkkonäyttelyt ja multimediat

4 2 Museonjohtajan vuosikatsaus Suomen Metsästysmuseo 2013 Metsästysmuseon vuosi 2013 sisältää sekä huonoja että hyviä uutisia. Jos edetään aikajärjestyksessä, on aloitettava huonoilla uutisilla. Metsästysmuseoon murtauduttiin loppiaisyönä, ja museosta anastettiin neljätoista toimintakykyistä asetta. Poliisin ripeän toiminnan tuloksena varkaat saatiin nopeasti kiinni, ja onneksi kaikki aseet saatiin myös takaisin, tosin osa pahoin turmeltuina. Tästä varkaudesta alkoi prosessi, joka muutti museon toimintasuunnitelmat täysin, ja tapahtuman vaikutukset ulottuivat koko vuoteen. Metsästysmuseo on aina toiminut tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa, johtuen museon asekokoelmasta. Museon on hankittava kaikille luvanvaraisille aseille aseluvat, ja poliisi tarkistaa aseiden säilytyksen ja on hyväksynyt niiden näytteilläolon. Museossa on myös kaksi poliisin hyväksymää asevastaavaa, joiden vastuulla on asianmukaisten viranomaismääräysten noudattaminen. Loppiaisyönä tapahtunut murto herätti lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa vilkkaan keskustelun aseturvallisuudesta ja ennen kaikkea museoiden kokoelmissa olevien aseiden deaktivoinnista, joka käytännössä tarkoittaa museoesineen tuhoamista. Onneksi turvallisuustason nostamisessa on olemassa muitakin mahdollisuuksia, ja museo pystyi yhteistyössä poliisin kanssa ratkaisemaan asian kokoelmien kannaltakin parhaalla mahdollisella tavalla. Ikävä tapahtuma vaati koko henkilökunnalta joustavuutta ja nopeaa toimintaa, asenäyttely oli purettava lyhyessä ajassa, ja samalla rakennettiin viimeisiä viikkoja perusnäyttelyn ensimmäistä osiota. Helmikuun lopussa voitiinkin viettää avajaisia iloisissa tunnelmissa, kun valmis Jahdin lumo -näyttely avattiin yleisölle. Uutta näyttelytekniikkaa hyödyntäen rakennettu näyttely on saanut hyvän vastaanoton, ja se täydentää museon muuta perinteistä näyttelyarkkitehtuuria. Alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan Sako-salin tiloihin piti aloittaa Jaakko Ojanperän uudistettavan salin rakentaminen syksyllä Sako-salin näyttelyn purkamisen jälkeen voitiin salin kunnostustyöt aloittaa suunniteltua aiemmin. Museon henkilökunta venyi vuoden aikana uskomattomiin suorituksiin: yksi näyttelysali purettiin, uusi perusnäyttelyosio saatiin valmiiksi ja Ojanperän salin rakentaminen alkoi. Henkilökunta ansaitsee tästä suorituksesta parhaimman kiitoksen, sillä vaihtuvien näyttelyiden toiminta pyöri koko ajan, ja museo oli yleisölle avoinna. Toimintavuoden aikana museo verkostoitui useampien tahojen kanssa. Yksi merkit-

5 3 tävä asia oli Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelun käynnistäminen Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen kanssa. Ensimmäiset metsästysseurat maahamme perustettiin jo 1860-luvulla, tällä hetkellä seuroja on noin Metsästysseuroilla on merkittävä rooli paikallisella tasolla riistahallinnon perusyksikkönä. Vastaavaa tutkimusta metsästysseuran toiminnasta ei ole aikaisemmin toteutettu suunnitellun projektin mukaisesti. Tutkimushanke on metsästysvuoden mittainen, ja sen toteutuminen edellyttää apurahoituksen saamista. Suunnitelmien mukaan hanke on tarkoitus käynnistää syksyllä Metsästysseuran vuosi -projekti kuuluu osana metsästysarkiston toimintaan. Metsästysmuseon strategiassa on keskeisenä myös nykypäivän metsästyksen dokumentointi. Tämä toteutuu olemalla mukana esimerkiksi Museoviraston koordinoimassa TAKO-projektissa. Visuaalinen Jahdin lumo -näyttely on saanut modernista toteutuksestaan paljon kiitosta. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

6 4 Vuoden kuluessa on museon henkilökunnalla ollut ilo tehdä näyttelyitä ja yhteistyötä uusien asiantuntijoiden kanssa. Tässä haluan erityisesti kiittää valokuvaaja Matias Uusikylää hänen tuottaessaan Lennart Segerstrålen näyttelyn museolle. Samoin kiitos kuuluu kaikille niille henkilöille, jotka oma-aloitteisesti ovat tarjonneet vuoden aikana apuaan, lainanneet kokoelmiaan museon käyttöön sekä kartuttaneet mielenkiintoisilla lahjoituksilla kokoelmiamme. Jotta perinteiset tapahtumat ja toiminnat sujuvat, tarvitaan henkilökunnan lisäksi uskollisten vapaaehtoisten joukko, jotka vuodesta toiseen jaksavat innolla suunnitella kanssamme tilaisuuksia. Iloksemme on tämä joukko viime vuonnakin kasvanut, se antaa myös henkilökunnalle voimia erilaisten yleisötapahtumien järjestämiseen. Lisäksi museon hallitus ansaitsee kiitokset toiminnan vapauden takaavasta ohjaavasta tuesta ja luottamuksesta. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa strategiapäivityksen mukaisesti olemalla metsästyksen näyteikkuna suurelle yleisölle. Anne Uotila-Laine

7 5 TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. Yhdistys omistaa ja ylläpitää Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum -nimistä laitosta, jonka sääntöjenmukaisena tehtävänä on metsästystapojen, -tietouden, -välineiden ja kirjallisen aineiston kerääminen, arkistointi, tutkimus ja esittely. Varsinainen kokous Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Vuonna 2013 varsinainen kokous oli toukokuun 29. päivänä Suomen Metsästäjäliiton toimitiloissa Erätalolla Riihimäellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius, ja kokouksen sihteerinä oli museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suomen riistakeskuksen johtaja Reijo Orava ja Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Erkki Kauppi. Kokouksessa oli paikalla 20 henkeä, joista äänioikeutettuja olivat kaikki Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n ainais- ja vuosijäsenet. Museoyhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Erätalossa Kuva: SMM / Kimmo Karjakoski.

8 6 Hallitus Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n asioita hoitaa sen toimeenpanevana elimenä hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen kutsumana on museoyhdistyksen kunniapuheenjohtaja FT Matti Nurmisella läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2013 olivat: Puheenjohtaja, tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen Varapuheenjohtaja, talousneuvos Mikael Antell (Suomen riistakeskus) muut jäsenet: KTM Anders Borgström Aluepäällikkö Pirjo Ilvesviita Riistapäällikkö Erkki Kiukas (Suomen riistakeskus) Hallituksen pj. Eino Korhonen Luokanopettaja Arto Purmonen (SML) Toiminnanjohtaja Kyösti Sorsa FM Kirsti Tolvanen (Riihimäen kaupunki) Hallituksen jäsenet Erkki Kiukas, Mikael Antell ja Arto Purmonen keskustelevat ennen hallituksen kokousta. Kuva: SMM / Kimmo Karjakoski.

9 7 Henkilökohtaiset varajäsenet olivat: Ekonomi Eeva Anttinen (Korhonen) Myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Borgström (A. Borgström) Toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies (Purmonen) Toiminnanohjaaja Erkki Kauppi (Kuparinen) Museonjohtaja Heikki Matiskainen (Tolvanen) Apulaisjohtaja Jari Pigg (Antell) Eräneuvos Olavi Joensuu (Ilvesviita) Riistapäällikkö Jyri Rauhala (Kiukas) Puheenjohtaja Heikki Salonen (Sorsa). Hallitus kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa. Kokouspäivät olivat 18.3., 29.5., ja Työvaliokunta Hallituksen pj. Kari Kuparinen, hallituksen varapj. Mikael Antell ja sihteeri museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Työvaliokunnalla ei ollut kokouksia vuonna Varainhankintavaliokunta Hallituksen varapuheenjohtaja Mikael Antell, hallituksen jäsen Anders Borgström, museopalvelupäällikkö Ilja Koivisto ja museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Tehtävänä on museoyhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja yhteistyön kehittäminen metsästysalan yritysten kanssa. Varainhankintavaliokunta kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa ja Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajat tilikaudella 2013 olivat: varsinaiset varatilintarkastajat Anne Terho, HTM Pertti Mäkelä, HTM Matti Tervas, talouspäällikkö Veijo Tolonen, HTM

10 8 Grafiikka Kimmo Karjakoski. Talous 2013 Metsästysmuseotoiminnan perusrahoitus muodostuu vuotuisista valtionavustuksista. Maa- ja metsätalousministeriön avustus muodostaa 56 % museon kaikista tuloista. Vuonna 2013 se oli euromääräisesti edellisen vuoden suuruinen eli Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on leikkausten myötä pienentynyt vuodesta 2011, jolloin se vielä oli yli Vuonna 2013 avustus oli Omatoiminen tuotto vuonna 2013 oli ( vuonna 2012), ja se koostui museokaupan tuloista, pääsymaksuista, asiantuntijapalveluiden myynnistä, tilavuokrista ja sponsorituista, joilla on tärkeä merkitys toiminnan rahoittamisessa. Perusnäyttelyiden uusiminen on edellyttänyt sponsoritukea myös vuonna 2013, jotta Ojanperän salin rakentaminen on voitu aloittaa. Vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 480 :n ylijäämää, joka lisätään edellisten vuosien ylijäämään. Valtionavustukset Valtionavustus MMM Valtionavustus OKM Erityisavustukset Yht

11 9 Omatoiminen tuotto Pääsymaksut Myyntikate Palvelu- ja muut tulot Sponsoritulot Omatoiminen tuotto yht Valtionavustukset asiakasta kohden 41 (38 vuonna 2012). Asiakaspalvelun nettokulut asiakasta kohden 4,75 (4,75 vuonna 2012). Museokaupan myyntikate oli 8 831, asiakasta kohden 0,64 (0,50 vuonna 2012). Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut Vuoden 2013 lopussa Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n jäsenmäärä oli 196 henkilöjäsentä ja 66 yhteisöjäsentä. Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostunut luonnollinen henkilö ja yhteisöjäseneksi juridinen henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kokouksessaan uudet jäsenet. Tämän lisäksi yhdistykseen voi samanaikaisesti kuulua kymmenen kunniajäsentä ja yksi kunniapuheenjohtaja. Vuonna 2013 yhdistyksen kunniapuheenjohtaja oli FT Matti Nurminen, ja kunniajäseniä olivat varatuomari Arvi Paloheimo, ministeri Iiro Viinanen ja eräneuvos Juha K. Kairikko. Suomen Metsästysmuseo ry:n jäsenillä on edustusoikeus yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Jäsenetuihin kuuluvat myös tiedotuslehti Käpälämäki, vapaa pääsy museoon, kutsut näyttelyiden avajaisiin ja alennukset museokaupan tuotteista. Vuosijäsenet: henkilöjäsenet 102 kpl, yhdistysjäsenet 12 kpl, liikelaitosjäsenet 1 kpl Ainaisjäsenet: henkilöjäsenet 94 kpl, yhdistysjäsenet 43 kpl, liikelaitosjäsenet 10 kpl Yhdistyksessä oli 262 maksanutta jäsentä vuonna 2013 (271 jäsentä vuonna 2012). Jäsenmaksut vuonna 2013 olivat: Vuosijäsenmaksu Ainaisjäsenmaksu Henkilöjäsen 20 Henkilöjäsen 200 Yhdistys 50 Yhdistys 300 Liikelaitos 200 Liikelaitos 2.000

12 10 Museoyhdistyksen jäsenyydet Suomen Metsästysmuseo oli vuonna 2013 jäsenenä seuraavissa museotoiminnallisesti tärkeissä yhdistyksissä: Suomen Museoliitto ry., Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Suomen Exlibrisyhdistys ry., Bibliofiilinen seura ry., Elinkeinoelämän keskusliitto ry., Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura ry., Suomen Puukkoseura ry. ja Suomen postikorttiyhdistys Apollo. Toimitilat Suomen Metsästysmuseon toimitilat sijaitsevat Riihimäen kaupungin omistamassa ja museokäyttöön rakennuttamassa n m²:n suuruisessa kiinteistössä, jonka hoidosta kaupunki vastaa. Kaupungilta on saatu toimintavuoden aikana merkittävä työvoima-apu museon perusnäyttelyn uudistamiseksi ja museoturvallisuuden parantamiseksi tehdyissä rakennus- ja korjaustoimenpiteissä. Perusnäyttelyn uusimisen ensimmäinen vaihe oli Jahdin lumo -näyttelyn valmistuminen ja avaaminen helmikuussa Tämän jälkeen aloitettiin uuden Jaakko Ojanperän salin suunnittelu ja rakentaminen entisen Sako-salin tiloihin. Ojanperän salin avajaiset pidettiin tammikuun 2014 puolella. Näyttelyiden rakentamisen aikana museon tilat ovat muuten olleet avoinna yleisölle. Metsästysmuseolla on vuokrattuna kokoelmille päävarasto, jonka tilat riittävät tällä hetkellä hyvin kokoelmien ja näyttelyrakenteiden varastointiin. Museorakennuksessa on jouduttu tekemään tilajärjestelyjä toiminnan tarpeiden mukaan. Suurena ongelmana on museorakennuksesta puuttuva riittävä varastotila sekä kokoelmille että näyttelyrakenteille. Piha-alueelle yleisökäyttöön valmistunut grillikota. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Museorakennuksen varastotilat ovat rajalliset. Varsinainen kokoelmavarasto sijaitsee erillisissä vuokratiloissa. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.

13 11 Loppukesällä otettiin käyttöön museon piha-alueelle rakennettu grillikota, jonka rakentamista tukivat Hyria koulutus Oy ja RTV-Yhtymä Oy. Kotaa voidaan käyttää yleisöopastusten ja erilaisten tapahtumien yhteydessä sekä vuokrata ryhmien käyttöön. Helsingin Suomalaisella Klubilla sijaitsevassa Vähäkallion kabinetissa on professori Heikki Reenpään museolle lahjoittama eräkirjasto, joka on osa Riihimäellä sijaitsevaa Suomen Metsästyskirjastoa. Reenpään eräkirjasto on Klubin jäsenten käytössä ja se käsittää n kirjaa. Museoturvallisuus Vuonna 2013 ovat turvallisuuskysymykset olleet fokuksessa Metsästysmuseon koko toiminnassa. Tammikuun alussa 2013 museoon kohdistuneen asevarkauden jälkeen on erityisesti näyttely- ja kokoelmatilojen turvallisuustasoa nostettu. Pohjana toimenpiteille oli talvella museosta teetetty turvallisuusselvitys. Näyttelyissä esillä olevien aseiden turvallisuus hyväksytetään aina poliisilla. Metsästysmuseon turvallisuustason ylläpito ja kehittäminen on jatkuva yhteistyöprosessi Kanta-Hämeen poliisin, kiinteistön omistavan Riihimäen kaupungin ja asiakaspalvelusta vastaavan Securitas Oy:n kanssa. Asekokoelmien hoito on museon intendentin ja amanuenssin vastuulla, heillä on molemmilla poliisin hyväksymä asevastaavan status. Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota museon kokonaisturvallisuuteen, johon kuuluvat tilat, museon asiakkaat, henkilökunta ja kokoelmat. Museolle nimitettiin henkilökunnan keskuudesta turvallisuusvastaava vuonna Aamupostin julkaisema Miki Walleniuksen pilapiirros museon asevarkaudesta.

14 12 HENKILÖKUNTA Vakinaiset Allonen, Pekka, VTM, amanuenssi Anttila, Vesa, FM, amanuenssi Karjakoski, Kimmo, toimistonhoitaja, museomestari Koivisto Ilja, FM, museopalvelupäällikkö Liukkonen, Taru, yo-merkonomi, kirjastonhoitaja Peltonen, Jukka, FM, intendentti Uotila-Laine, Anne, FM, museonjohtaja Määräaikaiset Heinonen, Sirpa, FM, Kuvakokoelmien luettelointityö Työkiireiden lomassa museon henkilökunta kokoontuneena ryhmäkuvaan: museopalvelupäällikkö Ilja Koivisto (vas.), amanuenssi Pekka Allonen, kirjastonhoitaja Taru Liukkonen, intendentti Jukka Peltonen, amanuenssi Vesa Anttila, museonjohtaja Anne Uotila-Laine ja toimistonhoitaja, museomestari Kimmo Karjakoski. Kuva: SMM. TET-harjoittelija Lasse Oksanen valmistelee materiaalia päiväkotilasten opastuskierroksen tehtävää varten. Kuva: SMM / Taru Liukkonen.

15 13 Harjoittelijat Hämäläinen, Laura, Ammattiopisto Tavastia. Matkailujen tuottaja -koulutusohjelman harjoittelu Oksanen, Lasse, Riihimäen lukio. TET-harjoittelu Projektityöntekijät Ahonen, Kalle, MA, lavastaja, graafinen suunnittelija Jouhki, Jukka, FT, dosentti, Metsästysseuran vuosi -projektin vetäjä Karimäki, Jani, multimediasuunnittelija Laine, Riitta-Leea, TeM, valosuunnittelija Liikanen, Osmo, muusikko Luttinen, Ilkka, taidemaalari Peacock, Katja, ääninäyttelijä Portaankorva, Joonatan, äänisuunnittelija Rissanen, Esko, ääninäyttelijä Viitanen, Kalervo, juontaja Kulttuurijahti-projektin opiskelijat Hämeen Ammattikorkeakoulu: Alakallaanvaara, Reetta Hartikainen, Kaarina Iso-Pietilä, Jenni Koskinen, Reetta Virtanen, Vivi Yli-Kovero, Laura Jahdin lumo -näyttelyn avajaisissa näyttelytyöryhmäläiset iloitsevat valmistuneesta projektista. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

16 14 Ostopalvelut Eläintentäyttämö Esa Kemppainen Eläintentäyttämö Natri Esatesk Oy, siivouspalvelut Kekäläinen, Päivi Maankaje Oy, Kauko Pöllänen LR-laskenta Oy, tilitoimistopalvelut ph negative, Severi Brandt Rentokil Oy, tuholaistorjunta Securitas Oy Somitek Oy Studio Antti Saraja Studio Henry Forssell tt-urex Valokuvaaja Antti Saraja (oik.) asettelemassa Jaakko Ojanperän kokoelman gepardeja kuvauskuntoon amanuenssi Vesa Anttilan kanssa. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Koulutus, edustaminen ja työryhmät Allonen, Pekka Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) Pooli1:n kokoukset. Suomen Kansallismuseo, Helsinki 28.1., 21.5., 10.9., ja Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) -seminaarit. Suomen Kansallismuseo, Helsinki ja Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelupalaveri. Helsingin yliopiston kansatieteen laitos Kustannuspalaveri Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa. Suomen Metsästysmuseo Kuolleet lehdet seminaari kirjastojen, arkistojen ja museoiden asiantuntijoille. SKS, Helsinki Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelupalaveri. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelutyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo 15.5., 3.7., ja Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Metsällä-kirjoituskilpailun suunnittelupalaveri Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Suomen Metsästysmuseo Tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja -seminaari, Helsingin Yliopisto Uudenmaan Erätulet. Pornainen Anttila, Vesa Turvallisuuspalaverit (yhteistyössä Kanta-Hämeen poliisi, Securitas Oy ja Rii-

17 15 himäen kaupunki). Suomen Metsästysmuseo 10.1., 17.1., 18.1., 24.1., 1.2., 8.2. ja Kuva-arkistolaisten kuntokurssi. Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki Asiantuntijaseminaari, kirjastoverkkopalvelut. Kansalliskirjasto, Helsinki Metsällä-kirjoituskilpailun suunnittelupalaveri Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Suomen Metsästysmuseo Infotilaisuus ajankohtaisista immateriaalihankkeista. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsinki Suomen Kennelliiton juhlanäyttelyn neljä suunnittelupalaveria. Suomen Kennelliitto, Espoo ja Suomen Metsästysmuseo. Karjakoski, Kimmo Turvallisuuspalaverit (yhteistyössä Kanta-Hämeen poliisi, Securitas Oy ja Riihimäen kaupunki). Suomen Metsästysmuseo 10.1., 17.1., 18.1., 24.1., 1.2., 8.2. ja Vakuutuspalaverit. Suomen Metsästysmuseo ja Koivisto, Ilja Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset 12.3., ja Turvallisuuspalaveri. Suomen Metsästysmuseo Riihimäellä tapahtuu -ryhmämatkamarkkinointiverkoston kokous Kustannuspalaveri Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa. Suomen Metsästysmuseo Viestintä museon strategisena tukena ja viestinnän suunnittelu (Viestintämoduuli I), Suomen Museoliitto. MJK-Instituutti, Helsinki Etelä-Hämeen matkailuseminaari. HAMK, Riihimäki Outdoor-messut, Myyrmäki-halli. Vantaa Puolustusvoimain lippujuhla, Pääesikunta. Helsinki FinnFest USA 2013, Hancock, Michigan. Yhdysvallat Riihimäen Kulttuuriklubi. Vihreä talo, Riihimäki Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Lännen hunttarit -näyttelyn esittely. Suomen Siirtolaisuusmuseo, Peräseinäjoki Suomen Noutajakoirajärjestön 50-vuotisjuhla. Hotelli Scandic, Riihimäki Maakunnallinen matkailu/markkinointi ja Venäjä. Hämeen liitto, Hämeenlinna Uudenmaan Erätulet. Pornainen Kanta-Hämeen matkailuyritysten yhteistoimintaorganisaation käynnistäminen. Kaupungintalo, Riihimäki

18 16 Liukkonen, Taru Kustannuspalaveri Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa. Suomen Metsästysmuseo Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Kokoelmapolitiikkakoulutus. Suomen Museoliitto. Karjalatalo, Helsinki Helsingin Kirjamessut. Messukeskus, Pasila Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous. Kepa, Helsinki Kuntarahoitus Oy:n metsästäjäkurssi. Suomen Metsästysmuseo Peltonen, Jukka Turvallisuuspalaverit (yhteistyössä Kanta-Hämeen poliisi, Securitas Oy ja Riihimäen kaupunki). Suomen Metsästysmuseo 10.1., 17.1., 18.1., 24.1., 1.2., 8.2. ja Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelupalaveri. Suomen Metsästäjäliitto Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelutyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo 15.5., 3.7., ja Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) Pooli1:n kokoukset. Suomen Kansallismuseo, Helsinki 21.5., 10.9., ja Suomen Metsästäjäliitto, Riistatuote-kilpailu, tuomariston jäsen. Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Metsällä-kirjoituskilpailun suunnittelupalaveri Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Suomen Metsästysmuseo Uotila-Laine, Anne Turvallisuuspalaverit (Yhteistyössä: Kanta-Hämeen poliisi, Securitas Oy ja Riihimäen kaupunki). Suomen Metsästysmuseo 10.1., 17.1., 18.1., 24.1., 1.2., 8.2. ja Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset , , , ja Työsuhdekoulutus. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsinki Vakuutuspalaverit. Suomen Metsästysmuseo ja Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelupalaveri. Kansatieteen laitos, Helsingin yliopisto Kustannuspalaveri Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa. Suomen Metsästysmuseo Altistutaan asiakkaille. Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa. Musiikkitalo, Helsinki Nuuskuja -valokuvauskilpailun tuomariston jäsen.

19 17 Metsästysseuran vuosi- hankkeen suunnittelupalaveri. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelutyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo 15.5., 3.7., ja Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Metsällä-kirjoituskilpailun suunnittelupalaveri Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Suomen Metsästysmuseo Helsingin Kirjamessut. Messukeskus, Pasila Rahat ja henki. Museoalan ammattiliiton seminaari. Unioninkadun juhlahuoneistot, Helsinki Infotilaisuus - Kanta-Hämeen matkailuyritysten yhteistoimintaorganisaation käynnistäminen. Kaupungintalo, Riihimäki Kuntarahoitus Oy:n metsästäjäkurssi. Suomen Metsästysmuseo Länsi-Suomen sotilasläänin komentajan tehtävien vaihdon juhlavastaanotto. Verkatehdas, Hämeenlinna Vierailut Henkilökunta tutustui uuteen Suomen luontokeskus Haltiaan Nuuksiossa Kuva: SMM / Sirpa Heinonen.

20 18 MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ KOKOELMAT Suomen Metsästysmuseon kokoelmat muodostuvat esine-, arkisto-, valokuva- ja kirjastokokoelmista, jotka kaikki ovat itsenäisiä ja vastuullisia toimintayksiköitä. Kokoelmapoliittinen ohjelma määrittää jokaisen toimintayksikön keruuperiaatteet tarkasti. Esine-, arkisto- ja valokuvakokoelmat karttuvat pääasiassa lahjoituksin, lukuun ottamatta muutamia vuosittaisia ostoja. Viime vuosina on pyritty esinekokoelmapuolella trofeiden ja täytettyjen eläinten osalta muodostamaan ns. käyttökokoelma, josta voidaan antaa esinelainoja sekä muiden museoiden ja laitosten että kaupallisten toimijoiden käyttöön. Käyttökokoelman vuokratulot ovat myös osa museon omaa varainhankintaa. Museoviraston koordinoima Tallennus- ja kokoelmayhteistyöhanke TAKO omalta osaltaan ohjaa Metsästysmuseon kokoelmapolitiikkaa jakamalla tallennusvastuita eri museoiden kesken. Kokoelmien saavutettavuuden osalta Metsästysmuseo on erinomaisessa asemassa, sillä kaikkien kokoelmayksiköiden aineistoa voi tutkia internetissä Kantapuu-kokoelmatietokannan kautta osoitteessa Suomen museoiden Metsästysmuseon kokoelmia käytetään monipuolisesti mm. metsästysseurojen historiikkien suunnittelussa. Aineistoihin tutustuivat Juha Ilvonen Metsästysseura Salo-Kytät ry:stä sekä Matti Pesonen Herajärven Erä ry:stä. Kuva: SMM / Taru Liukkonen. Leijona ja muita Afrikan trofeita oli lainassa valokuvanäyttelyn rekvisiittana Espoon Kulttuurikeskuksessa. Kuva: Helena Sarjakoski.

21 19 yhteisessä hakuportaalissa Museot Online ja Kansallisen digitaalisen kirjaston Finnahakupalvelun kautta. Suomen Metsästysmuseo on ollut mukana Kantapuu-konsortiossa kehittämässä Finnaa. Se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta. Suomen museot ovat saamassa yhteisen kokoelmienhallintajärjestelmän vuoden 2015 aikana. Hanketta vetää Museovirasto. Kokoelmahallintajärjestelmä kilpailutettiin vuoden 2013 aikana. Kilpailutuksessa huomioitiin museosektorin nykyiset järjestelmät, eri museoiden tarpeet ja tulevaisuuden vaatimukset. Kantapuu-järjestelmän kehittäjä ja ylläpitäjä Eduix Oy on mukana Museo järjestelmähankkeessa Profium Oy:n alihankkijana. Profium on yksi viidestä kilpailutuksessa yhä mukana olevasta yrityksestä. Uutta järjestelmää koekäytetään 4-5 museon kanssa vuoden 2014 aikana, ja pilotin tulokset hyödynnetään käyttöönotossa vuonna Käyttöönotto tapahtuu aalloittain alkaen vuonna Kantapuu-kokoelmahallintaohjelmaa ei tulla kehittämään ennen kuin Museo järjestelmähankkeen tulos selviää. Sopimusten mukaiset ylläpitovelvoitteet Eduix hoitaa normaalisti ja resurssien mukaan myös tekee pienkehitystyötä. Asiakaspalvelun osalta Metsästysmuseo toteuttaa kokonaisvaltaista kokoelmapalvelua, jolloin asiakkaalle etsitään tapauskohtaisesti tietoa sekä esine,- arkisto-, valokuva- että kirjastokokoelmista. Parhaiten tämä toteutuu asiakkaan tullessa museoon paikan päälle suorittamaan tutkimustyötään. Toimintavuoden aikana Metsästysmuseon uusia ja vanhoja kokoelmayksiköiden aineistoja esiteltiin monipuolisesti museon kotisivujen Kuukauden kokoelmalöytö -palstalla ja Jahti-lehden vakiopalstalla. Esinekokoelmat Vuonna 2013 kirjattiin museolle saapuneeksi 45 esine-erää, yhteensä noin 250 esinettä. Määrä oli noin puolet edellisen vuoden kartunnasta, mutta vastaa varsin hyvin keskimääräistä vuosittaista kartuntaa. Kokoelmiin liitetyt esineet edustivat Metsästysmuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa ja museoiden tallennus- ja kokoelmatyönjakosopimuksessa (TAKO) määriteltyjä Metsästysmuseon tallennusvastuualueita. Esineistöä lahjoitti 27 yksityishenkilöä ja neljä organisaatiota, ja joiltakin lahjoittajilta saatiin vuoden mittaan useampiakin lahjoituksia. Ostoja tehtiin vain kolme hankintaerää, yhteensä seitsemän esinettä sekä täytetty kettu perusnäyttelyn Jahdin lumo -osioon. Museon taidekokoelmia kartutettiin hankkimalla M. Schilkinin valurautareliefi Ilvesperhe vuodelta Metsästysmuseon seuramerkkikokoelma täydentyi kuudellatoista lahjoituksella vuoden 2013 aikana. Yhteistyö Jahti-lehden kanssa tuottaa siis tulosta. Kokoelmassa oli vuoden lopussa yhteensä merkkiä. Edellisvuosien tapaan pyrittiin vuoden aikana saadut esineet myös luetteloimaan saantivuoden aikana. Tässä on-

22 20 nistuttiinkin kohtalaisen hyvin, sillä vain seitsemän esine-erää oli osittain tai kokonaan luetteloimatta vuoden 2013 lopussa. Esineiden luetteloinnin ja tutkimuksen yhteydessä niille suoritettiin peruspuhdistus ja varastointipakkaus. Varsinaista esinekonservointia ei vuoden 2013 aikana tehty. Uusista esineistä valtaosa, noin kuusikymmentä kappaletta, oli trofeita ja muita eläinnäytteitä. Lähes kaikki trofeet olivat täydennystä Jaakko Ojanperän trofeekokoelmaan osa uusia lahjoituksia, osa aiemmin tulleita, mutta luetteloimattomia trofeita. Ojanperän trofeekokoelmassa on nyt näytteet noin 90 eri eläinlajista tai alalajista. Trofeiden lisäksi kokoelmaan kuuluu mm. afrikkalaista pyyntiesineistöä, kuten jousia ja nuolia. Muilta lahjoittajilta saatiin museon trofeekokoelmiin uutena lajina metsäkaribun päätrofee. Museon asekokoelmat täydentyivät vuoden aikana 12 aseella. Joukossa oli useita historiallisesti mielenkiintoisia aseyksilöitä todellisina helminä Ojanperän kokoelmaan kuuluvat Holland & Holland -aseet; kaksoisluodikko vuodelta 1890, haulikko vuodelta 1913 ja pulttilukkokivääri vuodelta Nämä museon asekokoelman arvokkaimpiin aseisiin kuuluvat metsästäjän työkalut ovat nyt näytteillä tammikuussa 2014 avatussa uudessa Ojanperän salissa. Aseet haluttiin laittaa esille, vaikka osa niistä kärsi tuntuvia vaurioita asevarkaudessa. Aselahjoitusten joukossa oli myös kaksi suomalaisen ampumaurheilun historiaan liittyvää asetta, Francotten valmistama Suomen Ampujainliiton ns. koekivääri mallia 1925/30 sekä S. O. Lindgrenille kuulunut Larsen-pienoiskivääri. Lindgren (1905 Marraskuussa museolla vierailleet Jarmo Jurva (vas.) ja Jaakko Koivuniemi halusivat nähdä isänsä Evert Koivuniemen luvulla valmistaman haulikon, joka lahjoitettiin museolle vuonna Evert Koivuniemi toimi seppänä Siikaisten Petkelen kylässä Amerikasta Suomeen palattuaan. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Eläintieteen professori Lauri Siivosen tytär Kaarina Laitila lahjoitti isänsä arkistoa ja metsästykseen liittyvää esineistöä museolle. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry. Finlands Fiskerimuseiföreningen rf. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YHDISTYKSEN HALLINTO, JÄSENISTÖ JA TALOUDENHOITO Vuosikokous Vuosikokous pidettiin 26.3.2014 Helsingissä.

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Aika 15.11.2016, klo 16:10-17:05 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty liittokokouksessa 1.9.2013. Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 12.2.2014. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätiedot

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana

Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo Sarola Riitta Saarinki Jaana Pöytäkirja 1 / 5 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2014

SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2014 SUOMUSSALMEN URHEILUAMPUJAT RY SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2014 AIKA PAIKKA LÄSNÄ 21.11.2014, klo 18.00-20:03 Hotelli Kiannon Kuohut, Suomussalmi Liite 1, nimiluettelon mukaisesti 61 henkilöä 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

8 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

8 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 08.03.2017, klo 16:33-17:40 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015

Toimintakertomus 2015. Värriön yhteismetsä. TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Värriön yhteismetsä TOIMINTAKERTOMUS Tilikaudelta 1.1-31.12.2015 Yleistä Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen hyväksi. Yhteismetsät

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA Sisältö. Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.20-31.12.20 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta).

Vuosikokous henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi puuttuu listalta). Mäntsälän Kennel ja Metsästysseura Ry Vuosikokous 2013 25.2.2013 Paikka: Ampumarata Paviljonki Aika: 25.2.2013 klo 18.00 Läsnä: 64 henkilöä, osanottajalista liitteenä, katso liite 1 (Mauno Mynttisen nimi

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere

Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2016 Aika: 22.1.2016 klo 18.30 Paikka: Hervannan vapaa-aikakeskus, Sali 222, Lindforsinkatu 5, Tampere Läsnä: Ari Immonen Jari Yltävä Tarja Myry Olli Lassinaro Anu Karrimaa Anna

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja

Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja Raidonjärven suojeluyhdistys ry:n sääntömääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.08.2016 Raidonjärven suojeluyhdistys Ry Raidonpääntie 173 14300 Renko Pöytäkirja Aika: 07.08.2016 Paikka: Sirkka ja Teuvo

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot