SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y."

Transkriptio

1 SUOMEN METSÄSTYSMUSEO S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 Kannen kuva: Juha Mälkönen, Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2014.

3 Sisällysluettelo 1 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 2 Suomen Metsästysmuseo 2013 TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ 5 Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. 5 Varsinainen kokous 6 Hallitus 7 Työvaliokunta 7 Varainhankintavaliokunta 7 Tilintarkastajat 8 Talous Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut 10 Museoyhdistyksen jäsenyydet 10 Toimitilat 11 Museoturvallisuus 12 HENKILÖKUNTA 12 Vakinaiset 12 Määräaikaiset 13 Harjoittelijat 13 Projektityöntekijät 14 Ostopalvelut 14 Koulutus, edustaminen ja työryhmät 17 Vierailut MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ 18 KOKOELMAT 19 Esinekokoelmat 22 Kirjasto 23 Arkisto 25 Kuva-arkisto 37 TUTKIMUS 38 Keruuprojektit 39 Julkaisutoiminta 39 ASIANTUNTIJAPALVELUT PALVELUYKSIKKÖ 40 Markkinointi ja tiedotus 42 Asiakaspalvelu 42 Museokauppa 43 Opastus 43 Museopedagogia 44 Tapahtumat 44 Talvikki 45 Pönttöpäivä 46 Museoiden yö 46 Riihimäki-päivä 46 Aamuhetkiä. Antti Siposen luontokuvailta 47 Oravan päivä 47 Joulumyyjäiset 47 Muiden järjestämät tapahtumat ja kurssit 48 Osallistuminen tapahtumiin 48 Kurssit ja vierailut museolla 50 TULOSLASKELMA 51 TASE 52 Suomen Metsästysmuseon organisaatio 53 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 27 NÄYTTELYT 27 Avoinnaolo ja asiakkaat 29 Perusnäyttely 31 Vaihtuvat näyttelyt 35 Kiertonäyttelyt 36 Verkkonäyttelyt ja multimediat

4 2 Museonjohtajan vuosikatsaus Suomen Metsästysmuseo 2013 Metsästysmuseon vuosi 2013 sisältää sekä huonoja että hyviä uutisia. Jos edetään aikajärjestyksessä, on aloitettava huonoilla uutisilla. Metsästysmuseoon murtauduttiin loppiaisyönä, ja museosta anastettiin neljätoista toimintakykyistä asetta. Poliisin ripeän toiminnan tuloksena varkaat saatiin nopeasti kiinni, ja onneksi kaikki aseet saatiin myös takaisin, tosin osa pahoin turmeltuina. Tästä varkaudesta alkoi prosessi, joka muutti museon toimintasuunnitelmat täysin, ja tapahtuman vaikutukset ulottuivat koko vuoteen. Metsästysmuseo on aina toiminut tiiviissä yhteistyössä poliisin kanssa, johtuen museon asekokoelmasta. Museon on hankittava kaikille luvanvaraisille aseille aseluvat, ja poliisi tarkistaa aseiden säilytyksen ja on hyväksynyt niiden näytteilläolon. Museossa on myös kaksi poliisin hyväksymää asevastaavaa, joiden vastuulla on asianmukaisten viranomaismääräysten noudattaminen. Loppiaisyönä tapahtunut murto herätti lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa vilkkaan keskustelun aseturvallisuudesta ja ennen kaikkea museoiden kokoelmissa olevien aseiden deaktivoinnista, joka käytännössä tarkoittaa museoesineen tuhoamista. Onneksi turvallisuustason nostamisessa on olemassa muitakin mahdollisuuksia, ja museo pystyi yhteistyössä poliisin kanssa ratkaisemaan asian kokoelmien kannaltakin parhaalla mahdollisella tavalla. Ikävä tapahtuma vaati koko henkilökunnalta joustavuutta ja nopeaa toimintaa, asenäyttely oli purettava lyhyessä ajassa, ja samalla rakennettiin viimeisiä viikkoja perusnäyttelyn ensimmäistä osiota. Helmikuun lopussa voitiinkin viettää avajaisia iloisissa tunnelmissa, kun valmis Jahdin lumo -näyttely avattiin yleisölle. Uutta näyttelytekniikkaa hyödyntäen rakennettu näyttely on saanut hyvän vastaanoton, ja se täydentää museon muuta perinteistä näyttelyarkkitehtuuria. Alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan Sako-salin tiloihin piti aloittaa Jaakko Ojanperän uudistettavan salin rakentaminen syksyllä Sako-salin näyttelyn purkamisen jälkeen voitiin salin kunnostustyöt aloittaa suunniteltua aiemmin. Museon henkilökunta venyi vuoden aikana uskomattomiin suorituksiin: yksi näyttelysali purettiin, uusi perusnäyttelyosio saatiin valmiiksi ja Ojanperän salin rakentaminen alkoi. Henkilökunta ansaitsee tästä suorituksesta parhaimman kiitoksen, sillä vaihtuvien näyttelyiden toiminta pyöri koko ajan, ja museo oli yleisölle avoinna. Toimintavuoden aikana museo verkostoitui useampien tahojen kanssa. Yksi merkit-

5 3 tävä asia oli Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelun käynnistäminen Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen kanssa. Ensimmäiset metsästysseurat maahamme perustettiin jo 1860-luvulla, tällä hetkellä seuroja on noin Metsästysseuroilla on merkittävä rooli paikallisella tasolla riistahallinnon perusyksikkönä. Vastaavaa tutkimusta metsästysseuran toiminnasta ei ole aikaisemmin toteutettu suunnitellun projektin mukaisesti. Tutkimushanke on metsästysvuoden mittainen, ja sen toteutuminen edellyttää apurahoituksen saamista. Suunnitelmien mukaan hanke on tarkoitus käynnistää syksyllä Metsästysseuran vuosi -projekti kuuluu osana metsästysarkiston toimintaan. Metsästysmuseon strategiassa on keskeisenä myös nykypäivän metsästyksen dokumentointi. Tämä toteutuu olemalla mukana esimerkiksi Museoviraston koordinoimassa TAKO-projektissa. Visuaalinen Jahdin lumo -näyttely on saanut modernista toteutuksestaan paljon kiitosta. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

6 4 Vuoden kuluessa on museon henkilökunnalla ollut ilo tehdä näyttelyitä ja yhteistyötä uusien asiantuntijoiden kanssa. Tässä haluan erityisesti kiittää valokuvaaja Matias Uusikylää hänen tuottaessaan Lennart Segerstrålen näyttelyn museolle. Samoin kiitos kuuluu kaikille niille henkilöille, jotka oma-aloitteisesti ovat tarjonneet vuoden aikana apuaan, lainanneet kokoelmiaan museon käyttöön sekä kartuttaneet mielenkiintoisilla lahjoituksilla kokoelmiamme. Jotta perinteiset tapahtumat ja toiminnat sujuvat, tarvitaan henkilökunnan lisäksi uskollisten vapaaehtoisten joukko, jotka vuodesta toiseen jaksavat innolla suunnitella kanssamme tilaisuuksia. Iloksemme on tämä joukko viime vuonnakin kasvanut, se antaa myös henkilökunnalle voimia erilaisten yleisötapahtumien järjestämiseen. Lisäksi museon hallitus ansaitsee kiitokset toiminnan vapauden takaavasta ohjaavasta tuesta ja luottamuksesta. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa strategiapäivityksen mukaisesti olemalla metsästyksen näyteikkuna suurelle yleisölle. Anne Uotila-Laine

7 5 TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. Yhdistys omistaa ja ylläpitää Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum -nimistä laitosta, jonka sääntöjenmukaisena tehtävänä on metsästystapojen, -tietouden, -välineiden ja kirjallisen aineiston kerääminen, arkistointi, tutkimus ja esittely. Varsinainen kokous Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Vuonna 2013 varsinainen kokous oli toukokuun 29. päivänä Suomen Metsästäjäliiton toimitiloissa Erätalolla Riihimäellä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Suomen Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius, ja kokouksen sihteerinä oli museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suomen riistakeskuksen johtaja Reijo Orava ja Hausjärven-Riihimäen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Erkki Kauppi. Kokouksessa oli paikalla 20 henkeä, joista äänioikeutettuja olivat kaikki Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n ainais- ja vuosijäsenet. Museoyhdistyksen varsinainen kokous pidettiin Erätalossa Kuva: SMM / Kimmo Karjakoski.

8 6 Hallitus Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n asioita hoitaa sen toimeenpanevana elimenä hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen kutsumana on museoyhdistyksen kunniapuheenjohtaja FT Matti Nurmisella läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2013 olivat: Puheenjohtaja, tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen Varapuheenjohtaja, talousneuvos Mikael Antell (Suomen riistakeskus) muut jäsenet: KTM Anders Borgström Aluepäällikkö Pirjo Ilvesviita Riistapäällikkö Erkki Kiukas (Suomen riistakeskus) Hallituksen pj. Eino Korhonen Luokanopettaja Arto Purmonen (SML) Toiminnanjohtaja Kyösti Sorsa FM Kirsti Tolvanen (Riihimäen kaupunki) Hallituksen jäsenet Erkki Kiukas, Mikael Antell ja Arto Purmonen keskustelevat ennen hallituksen kokousta. Kuva: SMM / Kimmo Karjakoski.

9 7 Henkilökohtaiset varajäsenet olivat: Ekonomi Eeva Anttinen (Korhonen) Myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Borgström (A. Borgström) Toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies (Purmonen) Toiminnanohjaaja Erkki Kauppi (Kuparinen) Museonjohtaja Heikki Matiskainen (Tolvanen) Apulaisjohtaja Jari Pigg (Antell) Eräneuvos Olavi Joensuu (Ilvesviita) Riistapäällikkö Jyri Rauhala (Kiukas) Puheenjohtaja Heikki Salonen (Sorsa). Hallitus kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa. Kokouspäivät olivat 18.3., 29.5., ja Työvaliokunta Hallituksen pj. Kari Kuparinen, hallituksen varapj. Mikael Antell ja sihteeri museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Työvaliokunnalla ei ollut kokouksia vuonna Varainhankintavaliokunta Hallituksen varapuheenjohtaja Mikael Antell, hallituksen jäsen Anders Borgström, museopalvelupäällikkö Ilja Koivisto ja museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Tehtävänä on museoyhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja yhteistyön kehittäminen metsästysalan yritysten kanssa. Varainhankintavaliokunta kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa ja Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajat tilikaudella 2013 olivat: varsinaiset varatilintarkastajat Anne Terho, HTM Pertti Mäkelä, HTM Matti Tervas, talouspäällikkö Veijo Tolonen, HTM

10 8 Grafiikka Kimmo Karjakoski. Talous 2013 Metsästysmuseotoiminnan perusrahoitus muodostuu vuotuisista valtionavustuksista. Maa- ja metsätalousministeriön avustus muodostaa 56 % museon kaikista tuloista. Vuonna 2013 se oli euromääräisesti edellisen vuoden suuruinen eli Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on leikkausten myötä pienentynyt vuodesta 2011, jolloin se vielä oli yli Vuonna 2013 avustus oli Omatoiminen tuotto vuonna 2013 oli ( vuonna 2012), ja se koostui museokaupan tuloista, pääsymaksuista, asiantuntijapalveluiden myynnistä, tilavuokrista ja sponsorituista, joilla on tärkeä merkitys toiminnan rahoittamisessa. Perusnäyttelyiden uusiminen on edellyttänyt sponsoritukea myös vuonna 2013, jotta Ojanperän salin rakentaminen on voitu aloittaa. Vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 480 :n ylijäämää, joka lisätään edellisten vuosien ylijäämään. Valtionavustukset Valtionavustus MMM Valtionavustus OKM Erityisavustukset Yht

11 9 Omatoiminen tuotto Pääsymaksut Myyntikate Palvelu- ja muut tulot Sponsoritulot Omatoiminen tuotto yht Valtionavustukset asiakasta kohden 41 (38 vuonna 2012). Asiakaspalvelun nettokulut asiakasta kohden 4,75 (4,75 vuonna 2012). Museokaupan myyntikate oli 8 831, asiakasta kohden 0,64 (0,50 vuonna 2012). Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut Vuoden 2013 lopussa Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n jäsenmäärä oli 196 henkilöjäsentä ja 66 yhteisöjäsentä. Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostunut luonnollinen henkilö ja yhteisöjäseneksi juridinen henkilö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kokouksessaan uudet jäsenet. Tämän lisäksi yhdistykseen voi samanaikaisesti kuulua kymmenen kunniajäsentä ja yksi kunniapuheenjohtaja. Vuonna 2013 yhdistyksen kunniapuheenjohtaja oli FT Matti Nurminen, ja kunniajäseniä olivat varatuomari Arvi Paloheimo, ministeri Iiro Viinanen ja eräneuvos Juha K. Kairikko. Suomen Metsästysmuseo ry:n jäsenillä on edustusoikeus yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Jäsenetuihin kuuluvat myös tiedotuslehti Käpälämäki, vapaa pääsy museoon, kutsut näyttelyiden avajaisiin ja alennukset museokaupan tuotteista. Vuosijäsenet: henkilöjäsenet 102 kpl, yhdistysjäsenet 12 kpl, liikelaitosjäsenet 1 kpl Ainaisjäsenet: henkilöjäsenet 94 kpl, yhdistysjäsenet 43 kpl, liikelaitosjäsenet 10 kpl Yhdistyksessä oli 262 maksanutta jäsentä vuonna 2013 (271 jäsentä vuonna 2012). Jäsenmaksut vuonna 2013 olivat: Vuosijäsenmaksu Ainaisjäsenmaksu Henkilöjäsen 20 Henkilöjäsen 200 Yhdistys 50 Yhdistys 300 Liikelaitos 200 Liikelaitos 2.000

12 10 Museoyhdistyksen jäsenyydet Suomen Metsästysmuseo oli vuonna 2013 jäsenenä seuraavissa museotoiminnallisesti tärkeissä yhdistyksissä: Suomen Museoliitto ry., Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Suomen Exlibrisyhdistys ry., Bibliofiilinen seura ry., Elinkeinoelämän keskusliitto ry., Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura ry., Suomen Puukkoseura ry. ja Suomen postikorttiyhdistys Apollo. Toimitilat Suomen Metsästysmuseon toimitilat sijaitsevat Riihimäen kaupungin omistamassa ja museokäyttöön rakennuttamassa n m²:n suuruisessa kiinteistössä, jonka hoidosta kaupunki vastaa. Kaupungilta on saatu toimintavuoden aikana merkittävä työvoima-apu museon perusnäyttelyn uudistamiseksi ja museoturvallisuuden parantamiseksi tehdyissä rakennus- ja korjaustoimenpiteissä. Perusnäyttelyn uusimisen ensimmäinen vaihe oli Jahdin lumo -näyttelyn valmistuminen ja avaaminen helmikuussa Tämän jälkeen aloitettiin uuden Jaakko Ojanperän salin suunnittelu ja rakentaminen entisen Sako-salin tiloihin. Ojanperän salin avajaiset pidettiin tammikuun 2014 puolella. Näyttelyiden rakentamisen aikana museon tilat ovat muuten olleet avoinna yleisölle. Metsästysmuseolla on vuokrattuna kokoelmille päävarasto, jonka tilat riittävät tällä hetkellä hyvin kokoelmien ja näyttelyrakenteiden varastointiin. Museorakennuksessa on jouduttu tekemään tilajärjestelyjä toiminnan tarpeiden mukaan. Suurena ongelmana on museorakennuksesta puuttuva riittävä varastotila sekä kokoelmille että näyttelyrakenteille. Piha-alueelle yleisökäyttöön valmistunut grillikota. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Museorakennuksen varastotilat ovat rajalliset. Varsinainen kokoelmavarasto sijaitsee erillisissä vuokratiloissa. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.

13 11 Loppukesällä otettiin käyttöön museon piha-alueelle rakennettu grillikota, jonka rakentamista tukivat Hyria koulutus Oy ja RTV-Yhtymä Oy. Kotaa voidaan käyttää yleisöopastusten ja erilaisten tapahtumien yhteydessä sekä vuokrata ryhmien käyttöön. Helsingin Suomalaisella Klubilla sijaitsevassa Vähäkallion kabinetissa on professori Heikki Reenpään museolle lahjoittama eräkirjasto, joka on osa Riihimäellä sijaitsevaa Suomen Metsästyskirjastoa. Reenpään eräkirjasto on Klubin jäsenten käytössä ja se käsittää n kirjaa. Museoturvallisuus Vuonna 2013 ovat turvallisuuskysymykset olleet fokuksessa Metsästysmuseon koko toiminnassa. Tammikuun alussa 2013 museoon kohdistuneen asevarkauden jälkeen on erityisesti näyttely- ja kokoelmatilojen turvallisuustasoa nostettu. Pohjana toimenpiteille oli talvella museosta teetetty turvallisuusselvitys. Näyttelyissä esillä olevien aseiden turvallisuus hyväksytetään aina poliisilla. Metsästysmuseon turvallisuustason ylläpito ja kehittäminen on jatkuva yhteistyöprosessi Kanta-Hämeen poliisin, kiinteistön omistavan Riihimäen kaupungin ja asiakaspalvelusta vastaavan Securitas Oy:n kanssa. Asekokoelmien hoito on museon intendentin ja amanuenssin vastuulla, heillä on molemmilla poliisin hyväksymä asevastaavan status. Kaikessa toiminnassa kiinnitetään huomiota museon kokonaisturvallisuuteen, johon kuuluvat tilat, museon asiakkaat, henkilökunta ja kokoelmat. Museolle nimitettiin henkilökunnan keskuudesta turvallisuusvastaava vuonna Aamupostin julkaisema Miki Walleniuksen pilapiirros museon asevarkaudesta.

14 12 HENKILÖKUNTA Vakinaiset Allonen, Pekka, VTM, amanuenssi Anttila, Vesa, FM, amanuenssi Karjakoski, Kimmo, toimistonhoitaja, museomestari Koivisto Ilja, FM, museopalvelupäällikkö Liukkonen, Taru, yo-merkonomi, kirjastonhoitaja Peltonen, Jukka, FM, intendentti Uotila-Laine, Anne, FM, museonjohtaja Määräaikaiset Heinonen, Sirpa, FM, Kuvakokoelmien luettelointityö Työkiireiden lomassa museon henkilökunta kokoontuneena ryhmäkuvaan: museopalvelupäällikkö Ilja Koivisto (vas.), amanuenssi Pekka Allonen, kirjastonhoitaja Taru Liukkonen, intendentti Jukka Peltonen, amanuenssi Vesa Anttila, museonjohtaja Anne Uotila-Laine ja toimistonhoitaja, museomestari Kimmo Karjakoski. Kuva: SMM. TET-harjoittelija Lasse Oksanen valmistelee materiaalia päiväkotilasten opastuskierroksen tehtävää varten. Kuva: SMM / Taru Liukkonen.

15 13 Harjoittelijat Hämäläinen, Laura, Ammattiopisto Tavastia. Matkailujen tuottaja -koulutusohjelman harjoittelu Oksanen, Lasse, Riihimäen lukio. TET-harjoittelu Projektityöntekijät Ahonen, Kalle, MA, lavastaja, graafinen suunnittelija Jouhki, Jukka, FT, dosentti, Metsästysseuran vuosi -projektin vetäjä Karimäki, Jani, multimediasuunnittelija Laine, Riitta-Leea, TeM, valosuunnittelija Liikanen, Osmo, muusikko Luttinen, Ilkka, taidemaalari Peacock, Katja, ääninäyttelijä Portaankorva, Joonatan, äänisuunnittelija Rissanen, Esko, ääninäyttelijä Viitanen, Kalervo, juontaja Kulttuurijahti-projektin opiskelijat Hämeen Ammattikorkeakoulu: Alakallaanvaara, Reetta Hartikainen, Kaarina Iso-Pietilä, Jenni Koskinen, Reetta Virtanen, Vivi Yli-Kovero, Laura Jahdin lumo -näyttelyn avajaisissa näyttelytyöryhmäläiset iloitsevat valmistuneesta projektista. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

16 14 Ostopalvelut Eläintentäyttämö Esa Kemppainen Eläintentäyttämö Natri Esatesk Oy, siivouspalvelut Kekäläinen, Päivi Maankaje Oy, Kauko Pöllänen LR-laskenta Oy, tilitoimistopalvelut ph negative, Severi Brandt Rentokil Oy, tuholaistorjunta Securitas Oy Somitek Oy Studio Antti Saraja Studio Henry Forssell tt-urex Valokuvaaja Antti Saraja (oik.) asettelemassa Jaakko Ojanperän kokoelman gepardeja kuvauskuntoon amanuenssi Vesa Anttilan kanssa. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Koulutus, edustaminen ja työryhmät Allonen, Pekka Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) Pooli1:n kokoukset. Suomen Kansallismuseo, Helsinki 28.1., 21.5., 10.9., ja Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) -seminaarit. Suomen Kansallismuseo, Helsinki ja Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelupalaveri. Helsingin yliopiston kansatieteen laitos Kustannuspalaveri Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa. Suomen Metsästysmuseo Kuolleet lehdet seminaari kirjastojen, arkistojen ja museoiden asiantuntijoille. SKS, Helsinki Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelupalaveri. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelutyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo 15.5., 3.7., ja Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Metsällä-kirjoituskilpailun suunnittelupalaveri Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Suomen Metsästysmuseo Tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja -seminaari, Helsingin Yliopisto Uudenmaan Erätulet. Pornainen Anttila, Vesa Turvallisuuspalaverit (yhteistyössä Kanta-Hämeen poliisi, Securitas Oy ja Rii-

17 15 himäen kaupunki). Suomen Metsästysmuseo 10.1., 17.1., 18.1., 24.1., 1.2., 8.2. ja Kuva-arkistolaisten kuntokurssi. Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki Asiantuntijaseminaari, kirjastoverkkopalvelut. Kansalliskirjasto, Helsinki Metsällä-kirjoituskilpailun suunnittelupalaveri Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Suomen Metsästysmuseo Infotilaisuus ajankohtaisista immateriaalihankkeista. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsinki Suomen Kennelliiton juhlanäyttelyn neljä suunnittelupalaveria. Suomen Kennelliitto, Espoo ja Suomen Metsästysmuseo. Karjakoski, Kimmo Turvallisuuspalaverit (yhteistyössä Kanta-Hämeen poliisi, Securitas Oy ja Riihimäen kaupunki). Suomen Metsästysmuseo 10.1., 17.1., 18.1., 24.1., 1.2., 8.2. ja Vakuutuspalaverit. Suomen Metsästysmuseo ja Koivisto, Ilja Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset 12.3., ja Turvallisuuspalaveri. Suomen Metsästysmuseo Riihimäellä tapahtuu -ryhmämatkamarkkinointiverkoston kokous Kustannuspalaveri Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa. Suomen Metsästysmuseo Viestintä museon strategisena tukena ja viestinnän suunnittelu (Viestintämoduuli I), Suomen Museoliitto. MJK-Instituutti, Helsinki Etelä-Hämeen matkailuseminaari. HAMK, Riihimäki Outdoor-messut, Myyrmäki-halli. Vantaa Puolustusvoimain lippujuhla, Pääesikunta. Helsinki FinnFest USA 2013, Hancock, Michigan. Yhdysvallat Riihimäen Kulttuuriklubi. Vihreä talo, Riihimäki Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Lännen hunttarit -näyttelyn esittely. Suomen Siirtolaisuusmuseo, Peräseinäjoki Suomen Noutajakoirajärjestön 50-vuotisjuhla. Hotelli Scandic, Riihimäki Maakunnallinen matkailu/markkinointi ja Venäjä. Hämeen liitto, Hämeenlinna Uudenmaan Erätulet. Pornainen Kanta-Hämeen matkailuyritysten yhteistoimintaorganisaation käynnistäminen. Kaupungintalo, Riihimäki

18 16 Liukkonen, Taru Kustannuspalaveri Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa. Suomen Metsästysmuseo Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Kokoelmapolitiikkakoulutus. Suomen Museoliitto. Karjalatalo, Helsinki Helsingin Kirjamessut. Messukeskus, Pasila Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous. Kepa, Helsinki Kuntarahoitus Oy:n metsästäjäkurssi. Suomen Metsästysmuseo Peltonen, Jukka Turvallisuuspalaverit (yhteistyössä Kanta-Hämeen poliisi, Securitas Oy ja Riihimäen kaupunki). Suomen Metsästysmuseo 10.1., 17.1., 18.1., 24.1., 1.2., 8.2. ja Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelupalaveri. Suomen Metsästäjäliitto Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelutyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo 15.5., 3.7., ja Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) Pooli1:n kokoukset. Suomen Kansallismuseo, Helsinki 21.5., 10.9., ja Suomen Metsästäjäliitto, Riistatuote-kilpailu, tuomariston jäsen. Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Metsällä-kirjoituskilpailun suunnittelupalaveri Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Suomen Metsästysmuseo Uotila-Laine, Anne Turvallisuuspalaverit (Yhteistyössä: Kanta-Hämeen poliisi, Securitas Oy ja Riihimäen kaupunki). Suomen Metsästysmuseo 10.1., 17.1., 18.1., 24.1., 1.2., 8.2. ja Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset , , , ja Työsuhdekoulutus. Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Elinkeinoelämän keskusliitto, Helsinki Vakuutuspalaverit. Suomen Metsästysmuseo ja Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelupalaveri. Kansatieteen laitos, Helsingin yliopisto Kustannuspalaveri Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa. Suomen Metsästysmuseo Altistutaan asiakkaille. Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa. Musiikkitalo, Helsinki Nuuskuja -valokuvauskilpailun tuomariston jäsen.

19 17 Metsästysseuran vuosi- hankkeen suunnittelupalaveri. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki Metsästysseuran vuosi -hankkeen suunnittelutyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo 15.5., 3.7., ja Suunnittelupalaveri Jahti-lehden toimitussihteeri Anna Grenforsin kanssa. Suomen Metsästysmuseo Metsällä-kirjoituskilpailun suunnittelupalaveri Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Suomen Metsästysmuseo Helsingin Kirjamessut. Messukeskus, Pasila Rahat ja henki. Museoalan ammattiliiton seminaari. Unioninkadun juhlahuoneistot, Helsinki Infotilaisuus - Kanta-Hämeen matkailuyritysten yhteistoimintaorganisaation käynnistäminen. Kaupungintalo, Riihimäki Kuntarahoitus Oy:n metsästäjäkurssi. Suomen Metsästysmuseo Länsi-Suomen sotilasläänin komentajan tehtävien vaihdon juhlavastaanotto. Verkatehdas, Hämeenlinna Vierailut Henkilökunta tutustui uuteen Suomen luontokeskus Haltiaan Nuuksiossa Kuva: SMM / Sirpa Heinonen.

20 18 MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ KOKOELMAT Suomen Metsästysmuseon kokoelmat muodostuvat esine-, arkisto-, valokuva- ja kirjastokokoelmista, jotka kaikki ovat itsenäisiä ja vastuullisia toimintayksiköitä. Kokoelmapoliittinen ohjelma määrittää jokaisen toimintayksikön keruuperiaatteet tarkasti. Esine-, arkisto- ja valokuvakokoelmat karttuvat pääasiassa lahjoituksin, lukuun ottamatta muutamia vuosittaisia ostoja. Viime vuosina on pyritty esinekokoelmapuolella trofeiden ja täytettyjen eläinten osalta muodostamaan ns. käyttökokoelma, josta voidaan antaa esinelainoja sekä muiden museoiden ja laitosten että kaupallisten toimijoiden käyttöön. Käyttökokoelman vuokratulot ovat myös osa museon omaa varainhankintaa. Museoviraston koordinoima Tallennus- ja kokoelmayhteistyöhanke TAKO omalta osaltaan ohjaa Metsästysmuseon kokoelmapolitiikkaa jakamalla tallennusvastuita eri museoiden kesken. Kokoelmien saavutettavuuden osalta Metsästysmuseo on erinomaisessa asemassa, sillä kaikkien kokoelmayksiköiden aineistoa voi tutkia internetissä Kantapuu-kokoelmatietokannan kautta osoitteessa Suomen museoiden Metsästysmuseon kokoelmia käytetään monipuolisesti mm. metsästysseurojen historiikkien suunnittelussa. Aineistoihin tutustuivat Juha Ilvonen Metsästysseura Salo-Kytät ry:stä sekä Matti Pesonen Herajärven Erä ry:stä. Kuva: SMM / Taru Liukkonen. Leijona ja muita Afrikan trofeita oli lainassa valokuvanäyttelyn rekvisiittana Espoon Kulttuurikeskuksessa. Kuva: Helena Sarjakoski.

21 19 yhteisessä hakuportaalissa Museot Online ja Kansallisen digitaalisen kirjaston Finnahakupalvelun kautta. Suomen Metsästysmuseo on ollut mukana Kantapuu-konsortiossa kehittämässä Finnaa. Se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta. Suomen museot ovat saamassa yhteisen kokoelmienhallintajärjestelmän vuoden 2015 aikana. Hanketta vetää Museovirasto. Kokoelmahallintajärjestelmä kilpailutettiin vuoden 2013 aikana. Kilpailutuksessa huomioitiin museosektorin nykyiset järjestelmät, eri museoiden tarpeet ja tulevaisuuden vaatimukset. Kantapuu-järjestelmän kehittäjä ja ylläpitäjä Eduix Oy on mukana Museo järjestelmähankkeessa Profium Oy:n alihankkijana. Profium on yksi viidestä kilpailutuksessa yhä mukana olevasta yrityksestä. Uutta järjestelmää koekäytetään 4-5 museon kanssa vuoden 2014 aikana, ja pilotin tulokset hyödynnetään käyttöönotossa vuonna Käyttöönotto tapahtuu aalloittain alkaen vuonna Kantapuu-kokoelmahallintaohjelmaa ei tulla kehittämään ennen kuin Museo järjestelmähankkeen tulos selviää. Sopimusten mukaiset ylläpitovelvoitteet Eduix hoitaa normaalisti ja resurssien mukaan myös tekee pienkehitystyötä. Asiakaspalvelun osalta Metsästysmuseo toteuttaa kokonaisvaltaista kokoelmapalvelua, jolloin asiakkaalle etsitään tapauskohtaisesti tietoa sekä esine,- arkisto-, valokuva- että kirjastokokoelmista. Parhaiten tämä toteutuu asiakkaan tullessa museoon paikan päälle suorittamaan tutkimustyötään. Toimintavuoden aikana Metsästysmuseon uusia ja vanhoja kokoelmayksiköiden aineistoja esiteltiin monipuolisesti museon kotisivujen Kuukauden kokoelmalöytö -palstalla ja Jahti-lehden vakiopalstalla. Esinekokoelmat Vuonna 2013 kirjattiin museolle saapuneeksi 45 esine-erää, yhteensä noin 250 esinettä. Määrä oli noin puolet edellisen vuoden kartunnasta, mutta vastaa varsin hyvin keskimääräistä vuosittaista kartuntaa. Kokoelmiin liitetyt esineet edustivat Metsästysmuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa ja museoiden tallennus- ja kokoelmatyönjakosopimuksessa (TAKO) määriteltyjä Metsästysmuseon tallennusvastuualueita. Esineistöä lahjoitti 27 yksityishenkilöä ja neljä organisaatiota, ja joiltakin lahjoittajilta saatiin vuoden mittaan useampiakin lahjoituksia. Ostoja tehtiin vain kolme hankintaerää, yhteensä seitsemän esinettä sekä täytetty kettu perusnäyttelyn Jahdin lumo -osioon. Museon taidekokoelmia kartutettiin hankkimalla M. Schilkinin valurautareliefi Ilvesperhe vuodelta Metsästysmuseon seuramerkkikokoelma täydentyi kuudellatoista lahjoituksella vuoden 2013 aikana. Yhteistyö Jahti-lehden kanssa tuottaa siis tulosta. Kokoelmassa oli vuoden lopussa yhteensä merkkiä. Edellisvuosien tapaan pyrittiin vuoden aikana saadut esineet myös luetteloimaan saantivuoden aikana. Tässä on-

22 20 nistuttiinkin kohtalaisen hyvin, sillä vain seitsemän esine-erää oli osittain tai kokonaan luetteloimatta vuoden 2013 lopussa. Esineiden luetteloinnin ja tutkimuksen yhteydessä niille suoritettiin peruspuhdistus ja varastointipakkaus. Varsinaista esinekonservointia ei vuoden 2013 aikana tehty. Uusista esineistä valtaosa, noin kuusikymmentä kappaletta, oli trofeita ja muita eläinnäytteitä. Lähes kaikki trofeet olivat täydennystä Jaakko Ojanperän trofeekokoelmaan osa uusia lahjoituksia, osa aiemmin tulleita, mutta luetteloimattomia trofeita. Ojanperän trofeekokoelmassa on nyt näytteet noin 90 eri eläinlajista tai alalajista. Trofeiden lisäksi kokoelmaan kuuluu mm. afrikkalaista pyyntiesineistöä, kuten jousia ja nuolia. Muilta lahjoittajilta saatiin museon trofeekokoelmiin uutena lajina metsäkaribun päätrofee. Museon asekokoelmat täydentyivät vuoden aikana 12 aseella. Joukossa oli useita historiallisesti mielenkiintoisia aseyksilöitä todellisina helminä Ojanperän kokoelmaan kuuluvat Holland & Holland -aseet; kaksoisluodikko vuodelta 1890, haulikko vuodelta 1913 ja pulttilukkokivääri vuodelta Nämä museon asekokoelman arvokkaimpiin aseisiin kuuluvat metsästäjän työkalut ovat nyt näytteillä tammikuussa 2014 avatussa uudessa Ojanperän salissa. Aseet haluttiin laittaa esille, vaikka osa niistä kärsi tuntuvia vaurioita asevarkaudessa. Aselahjoitusten joukossa oli myös kaksi suomalaisen ampumaurheilun historiaan liittyvää asetta, Francotten valmistama Suomen Ampujainliiton ns. koekivääri mallia 1925/30 sekä S. O. Lindgrenille kuulunut Larsen-pienoiskivääri. Lindgren (1905 Marraskuussa museolla vierailleet Jarmo Jurva (vas.) ja Jaakko Koivuniemi halusivat nähdä isänsä Evert Koivuniemen luvulla valmistaman haulikon, joka lahjoitettiin museolle vuonna Evert Koivuniemi toimi seppänä Siikaisten Petkelen kylässä Amerikasta Suomeen palattuaan. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Eläintieteen professori Lauri Siivosen tytär Kaarina Laitila lahjoitti isänsä arkistoa ja metsästykseen liittyvää esineistöä museolle. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kannen kuva: Hannu Huttu. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuva-arkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. ja kotipaikka Riihimäen kaupunki sekä

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kannen kuva: Juha Mälkönen. Taitto: Studio Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2012. 1 Sisällysluettelo 2

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa

Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Lusto - metsäkulttuuria kansallismaisemassa Suomen metsämuseo ja -tietokeskus Lusto avattiin kansallismaisemaan Punkaharjulle 1.6.1994 Toimintaa säätelevät museolaki ja asetus kulttuuri- ja luonnonperintöä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

Kokoelmahallinnon tärket

Kokoelmahallinnon tärket Kokoelmahallinnon tärket rkeät lomakkeet Tiina Paavola Maakunnallinen museopäiv ivä 2.6.2009 Luovutustodistus Juridinen asiakirja, jolla siirretää ään n lahjoitettavan materiaalin omistusoikeus museolle

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Tiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n jäsentiedote. Julkaisija: Piiritoimisto, osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 Mäntsälä Puhelin 019 -- 6871

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

JOKA Journalistinen kuva-arkisto

JOKA Journalistinen kuva-arkisto JOKA Journalistinen kuva-arkisto Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 Vesa Hongisto Museoviraston ja Suomen valokuvataiteen museon yhteishanke Journalistisen kuva-arkiston tarkoituksena on

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011

Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta. Riitta Kela 21.11.2011 Solmu ja Siiri ajankohtaista Vapriikin kuva-arkistosta Riitta Kela 21.11.2011 Vapriikin kuva-arkisto- Tampereen museoiden kuvakokoelmat kokoelmissa 1,1 miljoonaa valokuvaa kokoelmien alueellinen rajaus

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta

Varsinainen osuuskuntakokous Pursijärven vesiosuuskunta Varsinainen osuuskuntakokous 26.5.2007 Pursijärven vesiosuuskunta Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa:

Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat r.y. Raportti Turun Seudun Luonnonvalokuvaajien toiminnasta Itämeri haasteessa: Helsingin ja Turun kaupunkien esittämä haaste toimiin Itämeren tilan parantamiseksi: Tietoisuuden

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kauko Harjula ja kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Korhonen. Pöytäkirja Metsästysseura Kerä ry:n vuosikokouksesta, joka pidettiin 17.2.2013 klo 12.00 alkaen seuran metsästysmajalla Kovelinlehdossa. Paikalla oli 67 seuran jäsentä. Lista osaottajista on liitteessä

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS Pöytäkirja 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS 2002 AIKA: Maanantai 11.3.2002 klo 16.00 PAIKKA: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto, Vuorikatu 22 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Metsäalan museoiden verkoston ja yhteistyömuotojen luominen metsäkulttuurin tunnettuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ.

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. ANOMUS RIIHIMÄKI 21.12.2011 ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. Riihimäen Autoteknillinen Yhdistys puheenjohtaja puh. 040/3305273 sähköposti

Lisätiedot

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry Toimintakertomus 2016 Alajärven Yrittäjät Ry Yleistä Alajärven Yrittäjät on kaupungissa toimivien yritysten ja yrittäjien etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY

ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY 1 ETELÄ-POHJANMAAN TERVEYDENHUOLLON PERINNEYHDISTYS RY S Ä Ä N N Ö T 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry. Finlands Fiskerimuseiföreningen rf. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YHDISTYKSEN HALLINTO, JÄSENISTÖ JA TALOUDENHOITO Vuosikokous Vuosikokous pidettiin 26.3.2014 Helsingissä.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali

Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali PÖYTÄKIRJA LAPPIAHALLI OY YHTIÖKOKOUS Aika: 26.4.2017 klo 17.00 Paikka: Tornio, Urheilukatu 6, Koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali 1 Kokouksen avaus LAPPIAHALLI Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt

Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Rekisterinumero 178573. Säännöt rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.2.2000. Y-tunnus 1596966-6 Ukko-Kolin Ystävät r.y.:n säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen nimi on Ukko-Kolin Ystävät r.y. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Aika 10.3.2015 klo 18:00 1/6 Paikka Wanha WPK, Koskitie 1, Huittinen LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Läsnäolo-oikeutetut - Esittelijä ja sihteeri Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Ansio Juho Friberg

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4

Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Rantapohja-alueen Hirvikoirayhdistys ry:n vuosikokous 2013 1/4 Reposelän ampumarata 90910 Kiiminki 25.3.2013 klo 18.00. Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Pitkänen

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136

Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136 1 Hämeenlinnan Palomiesten yhdistys JHL Ry 136 www.palomies.fi Pöytäkirja Yhdistyksen kevätkokous 28.4.17 Yhdistyksen kevätkokous Aika: 28.4.17 klo 18 alkaen Paikka: Café Pannu, Hallituskatu, 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen

Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Museaalisen kuvamateriaalin digitoinnin ulkoistaminen Digitoinnin työpaja 2/4: Valokuvien digitoinnin suunnittelu 24.11.2009 Tutkija Panu Rissanen, Poliisimuseo Tutkija Tiina Tuulasvaara-Kaleva, Poliisimuseo

Lisätiedot

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa.

Sukuseura Nuikka kokoontuu ensimmäiseen sääntömääräiseen varsinaiseen sukukokoukseen. Sukuseura Nuikka ry sukukokouksen työjärjestys ohessa. SUKUSEURA NUIKKA Sukukokous KOKOUSKUTSU Sukuseura Nuikka ry:n Varsinainen sukukokous 18.8.2012 klo 14.00 Porvoon seurakuntien PELLINGIN KURSSIKESKUS Jivikintie 18 07370 Pellinki Sukuseura Nuikka kokoontuu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot