SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry."

Transkriptio

1 SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 Kannen kuva: Juha Mälkönen, Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013.

3 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan vuosikatsaus TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ 5 Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. 5 Varsinainen kokous 6 Hallitus 7 Työvaliokunta 7 Tilintarkastajat 7 Talous Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut 9 Museoyhdistyksen jäsenyydet 9 Toimitilat 11 Museoturvallisuus 12 HENKILÖKUNTA 12 Vakinaiset 12 Määräaikaiset 13 Harjoittelijat 13 Perusnäyttelyprojekti 14 Ostopalvelut 14 Koulutus, edustaminen ja työryhmät 16 Vierailut MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ 17 KOKOELMAT 18 Esinekokoelmat 20 Kirjasto 21 Arkisto 22 Kuva-arkisto 33 TUTKIMUS 33 Keruuprojektit 35 Julkaisutoiminta 35 ASIANTUNTIJAPALVELUT PALVELUYKSIKKÖ 36 Markkinointi ja tiedotus 38 Asiakaspalvelu 38 Museokauppa 39 Opastus 39 Museopedagogia 40 Tapahtumat 40 Talvikki 41 Pönttöpäivä 42 Museoiden yö 42 Oravan päivä 42 Joulumyyjäiset 43 Muiden järjestämät tapahtumat ja kurssit 43 Osallistuminen tapahtumiin 44 Kurssit ja vierailut museolla 46 TULOSLASKELMA 47 TASE 48 Suomen Metsästysmuseon organisaatio 49 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 25 NÄYTTELYT 25 Avoinnaolo ja asiakkaat 27 Perusnäyttely 27 Vaihtuvat näyttelyt 32 Kiertonäyttelyt 32 Verkkonäyttelyt ja multimediat

4 2 Museonjohtajan vuosikatsaus Suomen Metsästysmuseo 2012 Viime vuosi oli Metsästysmuseossa kiireistä rakentamisen aikaa. Riihimäen kaupungin omistaman museokiinteistön ulkoverhous uusittiin kesän aikana. Museo on saanut siistin ja kauniin ulkokuoren, sillä edellisenä kesänä korjattiin rakennuksen vesikatto. Korjaustöiden takia oli museo talvella kolmen viikon ajan yleisöltä suljettuna, mutta varsinaista haittaa museotoiminnalle ei remontista ollut, sillä kaikki työt valmistuivat suunnitelmien mukaan ajallaan. Tästä suuri kiitos Riihimäen kaupungin tekniselle virastolle, jonka kanssa yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Rakennuksen korjauksen aikana on museon sisätiloissa, ns. korkeassa näyttelysalissa aloitettu uuden perusnäyttelyn rakentaminen. Jahdin lumo -nimeä kantava näyttely siirtää Metsästysmuseon näyttelytoiminnan uudelle elämykselliselle tasolle. Näyttely esittelee suomalaista metsästystä 2000-luvun alkupuolella, ja hirvenmetsästyksen historia on keskeisessä osassa. Näyttely toteutetaan pääasiassa nykyaikaista valo-, ääni- ja videotekniikkaa käyttäen. Perusnäyttelyn uusiminen on vaativa prosessi, ja Metsästysmuseon kokoiselta museolta sen toteuttaminen on edellyttänyt muun toiminnan ja talouden priorisointeja. Tästä syystä kesällä avattu Lännen hunttarit -näyttely onkin ollut avoinna yleisölle lähes vuoden, jotta henkilökunnalla riittää aikaa perusnäyttelyprojektiin. Kuva: SMM / Taru Liukkonen Museon henkilökunta on suurella vastuullisuudella paneutunut perusnäyttelyn uusimistyöhön. Vakituisen seitsemän Metsästysmuseon työntekijän joukko koostuu monipuolisista ammattilaisista ja erikoisosaajista. Yhteinen tavoite on kaikille selvä ja työhön sitoutuminen ansaitsee suuret kiitokset. Toinen suuri ilonaihe on näyttelyprojektin koko muu työryhmä, jossa on mukana useita eri alojen taitajia. Osa heistä on nuoria taidealan opiskelijoita, jotka valmistelevat lopputyötään. Näiden nuorten taiteilijoiden ja kokeneimpien tiimiläisten kanssa on ollut todella mahtavaa tehdä työtä. Perusnäyttelytyöryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja, FT Matti Nurminen, eräneuvokset Juha K. Kairikko ja Olavi Joensuu sekä riistapäällikkö Jyri Rauhala, on seurannut tarkasti projektin etenemistä, ja työryhmän jäsenet ovat antaneet tärkeitä ideoita sisällöntuotantoon ja suunnitteluun. Alkuperäisistä suunnitelmista hivenen myöhästyen Jahdin lumo -näyttelyn avajaisia vietettiin helmikuun lopussa Loppuvuodesta 2012 aloitettiin

5 3 perusnäyttelyn toisen vaiheen suunnittelu, näyttelyn on tarkoitus valmistua vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 Metsästysmuseolla oli kunnia esitellä upeiden taiteilijoiden töitä kolmessa eri näyttelyssä. Tunnettu luontokuvaaja Martti Rikkonen esitteli valokuvanäyttelyssään uhanalaisen tunturipöllön, ja taiteilija Hannu Tampion maalauksissa ja piirustuksissa esiintyi mytologinen eläin. Kesäaikana oli museon puistossa esillä Kansalaisopiston kuvanveistoryhmän Metsän otukset -näyttely. Eri alojen taiteilijoiden kanssa toteutettavat näyttelyt avaavat museolle aina uusia näkökulmia eränkäynnin ja luonnon esittelyyn. Toimiakseen museo tarvitsee laajan verkoston, joka koostuu taustaorganisaatioista, muista kulttuurilaitoksista ja yhteisöistä sekä yksityisistä henkilöistä. Vuosien aikana on Metsästysmuseo saanut pienen, mutta sitäkin uskollisemman yksityisten museoystävien joukon. Vuodesta toiseen he uskollisesti kartuttavat museon kokoelmia ja ylläpitävät positiivista museoimagoa eri tahoilla toimiessaan. Meitä museon työntekijöitä he muistavat ja ilahduttavat poikkeamalla talossa ja pitämällä yhteyttä monin eri tavoin. Metsästysmuseon ystävät ovat meidän työmme suola, ilman heidän kanssaan käytyjä keskus- Uutta perusnäyttelyä rakennetaan. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

6 4 teluja ja henkistä tukea, olisi moni asia jäänyt toteutumatta. Näitä museoystäviä haluan lämpimästi kiittää koko henkilökunnan puolesta, jatkukoon hyvä yhteistyömme luku on tuonut kaikille maamme museoille uusia haasteita. Hyvien vuosien jälkeen valtionrahoitus on tiukentunut, mutta toisaalta museoihin kohdistuu entistä enemmän vaatimuksia. Jokaisen museon tulee omalla toiminnallaan osoittaa tarpeellisuutensa kansallisen kulttuurin tallentajana ja esittelijänä, jotta rahoitus olisi jatkossa turvattu. Metsästysmuseon perusnäyttelyiden uusiminen sijoittuu taloudellisesti tähän erittäin vaativaan tilanteeseen. Muutenkin museokentällä puhaltavat uudistuksen tuulet. Lähivuosina myös Metsästysmuseo joutuu pohtimaan asemaansa maamme museokentässä luvulla eletään museofuusioiden aikaa, museoiden toimintoja yhdistetään luomalla isompia museokokonaisuuksia, jolloin lukuisia synergiaetuja ja säästötoimia voidaan saada aikaiseksi. Kehitys näkyy myös museoiden kokoelmapolitiikassa jakamalla kokoelmavastuita ja pyrkien siten vähentämään päällekkäisyyttä museotyössä. Metsästysmuseo on kuluneen vuoden aikana seurannut kehitystä ja ollut myös aktiivisesti mukana tässä prosessissa erityisesti kokoelmapolitiikan kehittämisen osalta. Perustehtävien rinnalla on oman toiminnan tarkastelu ja uudistaminen jatkuva prosessi. Tässä samassa positiivisessa museotoiminnan kehittämisen hengessä jatketaan edelleen vuonna Anne Uotila-Laine

7 5 TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaisen metsästys- ja eräkulttuurin tallentamista ja tutkimusta sekä sen historian tunnetuksi tekemistä mukaan luettuna suomalaisten eränkäynti muualla maailmassa. Varsinainen kokous Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n varsinainen kokous pidetään joka vuosi toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2012 sääntömääräinen kokous oli toukokuun 30. päivänä museon kirjastossa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies ja sihteerinä museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Pöytäkirjan tarkastajina olivat FM Mauri Soikkanen ja Suomen riistakeskuksen johtaja Reijo Orava. Kokoukseen osallistui 18 henkeä, joista äänioikeutettuja olivat Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n ainaisjäsenet ja vuosijäsenet. Museoyhdistyksen varsinaisen kokouksen osallistujia. Kuva: SMM / Kimmo Karjakoski.

8 6 Hallitus Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen kutsumana on museon kunniapuheenjohtaja FT Matti Nurmisella läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin. Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2012 olivat: Puheenjohtaja, tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen Varapuheenjohtaja, maanviljelijä Mikael Antell (Suomen riistakeskus) muut jäsenet: KTM Anders Borgström Erätalouspäällikkö Olavi Joensuu Riistapäällikkö Erkki Kiukas (Suomen riistakeskus) Hallituksen pj. Eino Korhonen Luokanopettaja Arto Purmonen (SML) Puheenjohtaja Kyösti Sorsa Lehtori Kirsti Tolvanen (Riihimäen kaupunki) Syyskuisen hallituksen kokouksen osallistujat: etualalla Kirsti Tolvanen, Anne-Uotila Laine, takarivissä Matti Nurminen, Anders Borgström, Mikael Antell, Kari Kuparinen, Olavi Joensuu, Kyösti Sorsa, Arto Purmonen, Eino Korhonen ja Jyri Rauhala. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

9 7 Henkilökohtaiset varajäsenet olivat: Ekonomi Eeva Anttinen (Korhonen) Myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Borgström (A. Borgström) Eräneuvos Juha K. Kairikko (Purmonen) Tuotantopäällikkö Erkki Kauppi (Kuparinen) Museonjohtaja Heikki Matiskainen (Tolvanen) Apulaisjohtaja Jari Pigg (Antell) Ylitarkastaja Ahti Putaala (Joensuu) Riistapäällikkö Jyri Rauhala (Kiukas) Puheenjohtaja Raimo Sundström (Sorsa). Hallitus kokoontui vuonna 2012 neljä kertaa. Kokouspäivät olivat 4.4., 30.5., 4.9. ja Työvaliokunta Hallituksen pj. Kari Kuparinen, hallituksen varapj. Mikael Antell ja sihteeri museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Työvaliokunnalla ei ollut kokouksia vuonna Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajat tilikaudella 2012 olivat: varsinaiset varatilintarkastajat Anne Terho, HTM Pertti Mäkelä, HTM Matti Tervas, talouspäällikkö Veijo Tolonen, HTM Talous 2012 Metsästysmuseon toiminnan päärahoitus koostuu valtionavustuksista, joista maa- ja metsätalousministeriön osuus vuonna 2012 oli ja opetus- ja kulttuuriministeriön henkilötyövuosiin perustuva avustus Museon omatoimisen tuoton muodostavat museokaupan myyntitulot, pääsymaksut, asiantuntijapalvelujen myynti, tilavuokrat ja sponsorituet. Vuonna 2012 omatoiminen tuotto oli Merkittävimmän kuluerän muodostivat perusnäyttelyn uudistamisesta aiheutuneet menot. Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa alijäämää Tappio katetaan edellisten tilikausien voitosta.

10 8 Grafiikka: Kimmo Karjakoski. Valtionavustukset Valtionavustus MMM Valtionavustus OKM Erityisavustukset Yht Omatoiminen tuotto Pääsymaksut Myyntitulot Palvelu- ja muut tulot Sponsoritulot Omatoiminen tuotto yht Valtionavustukset asiakasta kohden 38. Asiakaspalvelun nettokulut asiakasta kohden 4,75. Museokaupan myyntikate asiakasta kohden 0,5.

11 9 Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusperistä kiinnostunut luonnollinen henkilö. Yhteisöjäseneksi voi liittyä juridinen henkilö. Yhdistykseen voi varsinaisten jäsenten lisäksi kuulua yhteisöjäseniä, kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtaja. Suomen Metsästysmuseo ry:n jäsenet ovat yhdessä edistämässä suomalaisen eräkulttuurin säilyttämistä. Jäsenetuihin kuuluvat mm. edustusoikeus Metsästysmuseo ry:n varsinaisessa kokouksessa, Käpälämäki-lehti, vapaa pääsy museoon, kutsut näyttelyavajaisiin ja tuotetarjoukset museokaupasta. Vuosijäsenet: henkilöjäsenet 107 kpl, yhdistysjäsenet 14 kpl, liikelaitosjäsenet 1 kpl Ainaisjäsenet: henkilöjäsenet 96 kpl, yhdistysjäsenet 43 kpl, liikelaitosjäsenet 10 kpl Yhdistyksessä oli 271 maksanutta jäsentä vuonna Jäsenmaksut vuonna 2012 olivat: Vuosijäsenmaksu Ainaisjäsenmaksu Henkilöjäsen 10 Henkilöjäsen 100 Yhdistys 35 Yhdistys 250 Liikelaitos 170 Liikelaitos Yhdistyksen vuosikokous päätti vuoden 2013 jäsenmaksuiksi: Vuosijäsenmaksu Ainaisjäsenmaksu Henkilöjäsen 20 Henkilöjäsen 200 Yhdistys 50 Yhdistys 300 Liikelaitos 200 Liikelaitos Museoyhdistyksen jäsenyydet Vuonna 2012 Suomen Metsästysmuseo oli jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: Suomen Museoliitto ry., Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Suomen Exlibrisyhdistys ry., Bibliofiilinen seura ry., Elinkeinoelämän keskusliitto ry., Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura ry., Hämeen Matkailu ry. ja Suomen Puukkoseura ry. Toimitilat Riihimäen kaupungin omistaman museorakennuksen peruskorjaus jatkui vuonna 2012 ulkoverhouksen uusimisella. Kaupunki vastaa kiinteistön korjauskuluista ja kiinteistön

12 10 Näyttelytilat kevättalvella museon peruskorjauksen aikaan. Kuva: SMM / Jukka Peltonen. muusta hoidosta, mikä on merkittävä tuki museoyhdistykselle. Peruskorjaustyöt käynnistivät museon näyttelyiden uudistamisprosessin, joka alkoi jo vuonna 2011 rakennuksen vesikaton korjauksen jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa uusittavan perusnäyttelyn rakentaminen on laajamittainen hanke. Näyttelyn avaaminen yleisölle siirtyi maaliskuun alkuun Vuoden 2012 lopulla aloitettiin perusnäyttelyn uudistamisen toisen vaiheen suunnittelu. Osion on tarkoitus olla valmis loppuvuodesta Alustavien suunnitelmien mukaan koko museon perusnäyttelyiden uudistaminen on valmis vuonna 2015, museon viettäessä 25. toimintavuottaan Riihimäellä. Perusnäyttelyn uudistamisen yhteydessä pyritään ratkaisemaan myös ns. kokoustilaongelma, suunnittelemalla yksi saleista muunneltavaksi kokoustilaksi. Näyttelyiden rakentamisen aikana museon muut tilat ovat avoinna yleisölle normaalisti. Hyrian hirsirakennuspuolen opettaja Hannu Juntunen nostaa museon puistossa sijaitsevan niliaitan keväällä uuden tolpan päälle. Kuva: SMM / Kimmo Karjakoski. Museorakennuksen työ- ja varastotilaongelmiin ei ole lähivuosina näkyvissä ratkaisua. Nykyisten tilojen uudelleenjärjestämisellä pyritään toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Museokokoelmien päävarasto sijaitsee asiamukaisesti varustetussa vuokratilassa, joka toistaiseksi vastaa museorakennuksen ulkopuolista varastotilatarvetta.

13 11 Suomen Metsästyskirjaston osana on Helsingin Suomalaisen Klubin tiloissa sijaitseva professori Heikki A. Reenpään lahjoittama eräkirjasto. Professori Reenpään kirjastoon kuuluu n nidettä ja kirjasto on Klubin jäsenten käytössä. Museon piha-alueelle pystytettiin syksyllä Hyrian puunveistoryhmän toimesta grillikota, jonka viimeistelytyöt valmistuvat vuonna Grillikotaa käytetään yleisöopastusten ja museotapahtumien yhteydessä. Museoturvallisuus Suomen Metsästysmuseon turvallisuusvaatimukset ovat erittäin korkeat, tähän vaikuttaa erityisesti kokoelmien luonne. Turvallisuustason nostaminen on jatkuva prosessi, jossa toimitaan yhteistyössä Kanta-Hämeen poliisin kanssa. Museon asiakaspalvelua hoitavat Securitas Oy:n koulutetut receptionistit. Vuosittain järjestetään asiakaspalvelun kehittämispalavereja Securitas Oy:n ja museon turvallisuudesta vastaavien työntekijöiden kesken. Museon asekokoelmien vastuullinen hoito on kahden, poliisin hyväksymän asevastaavan tehtävänä. Heillä on vaadittavat aseenkäsittelyluvat, ja he huolehtivat aseiden lupa-asioiden voimassaolosta ja asianmukaisesta varastoinnista sekä esilläolosta. Kaikella toiminnalla pyritään turvaamaan museon asiakkaiden, henkilökunnan ja kokoelmien mahdollisimman korkea turvallisuustaso. Museorakennuksen turvallisuuden kehittäminen ja ylläpito tapahtuu yhteistyössä Riihimäen kaupungin kiinteistönhoitoyksikön kanssa. Museon aukioloaikana turvallisuudesta ja asiakaspalvelusta vastaavat Securitas Oy:n receptionistit. Kuvassa Ari Kirjavainen. Kuva: SMM / Ilja Koivisto.

14 12 HENKILÖKUNTA Vakinaiset Allonen, Pekka, VTM, amanuenssi Anttila, Vesa, FM, amanuenssi Karjakoski, Kimmo, toimistonhoitaja, museomestari Koivisto Ilja, FM, museopalvelupäällikkö Liukkonen, Taru, yo-merkonomi, kirjastonhoitaja Peltonen, Jukka, FM, intendentti Uotila-Laine, Anne, FM, museonjohtaja Määräaikaiset Heinonen, Sirpa, FM, Asiasanoitustyö ja esineiden valokuvausprojekti FM Sirpa Heinonen kuvasi esinekokoelmia. Kuva: SMM / Taru Liukkonen. Kirjastoharjoittelija Stina Lönngren asettelee museon kirjanäyttelyä Nurmijärven kirjastossa. Kuva: SMM / Taru Liukkonen.

15 13 Valosuunnittelija Riitta-Leea Vespa Laine. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Taiteilija Ilkka Luttinen pohjamaalaa uuden perusnäyttelyn metsämaisemaa. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Harjoittelijat Aalto, Samuli, Lopen yläkoulu. TET-harjoittelu Lönngren, Stina, yo, Keski-Uudenmaan ammattioppilaitos Keuda. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkonomin (YO) työssäoppimisjakso. Kirjastoharjoittelija Rinne, Tapani, Fil. yo., Turun yliopisto. Arkistoharjoittelija Harjoittelun suorituspaikka Suomen Kennelliiton arkisto, Espoo. Jahdin lumo -näyttelyn äänisuunnittelija Joonatan Portaankorva (vas.) sekä multimediasuunnittelija Jani Karimäki. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Perusnäyttelyprojekti Ahonen, Kalle, MA, lavastaja/graafinen suunnittelija Karimäki, Jani, multimediasuunnittelija Laine, Riitta-Leea, TeM, valosuunnittelija Luttinen, Ilkka, taidemaalari Portaankorva, Joonatan, äänisuunnittelija Koskinen, Vili, konservaattori

16 14 Ostopalvelut Ateljee Ajankuva Oy Eläintentäyttämö Esa Kemppainen Eläintentäyttämö Natri Esatesk Oy, siivouspalvelut Maankaje Oy, Kauko Pöllänen LR-laskenta Oy, tilitoimistopalvelut ph-negative, Severi Brandt Rentokil Oy, tuholaistorjunta Rikkonen, Martti Securitas Oy Somitec Oy Studio Antti Saraja Studio Henry Forssell tt-urex Viitanen, Kalervo Koulutus, edustaminen ja työryhmät Allonen, Pekka Kansatieteen päivät. Jyväskylä Muuttuva metsästys -kilpakeruun palkintatilaisuus. Suomen Metsästysmuseo Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) Pooli1:n kokoukset. Suomen Kansallismuseo, Helsinki 23.1., 4.5., 3.9. ja Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) -seminaarit. Suomen Kansallismuseo, Helsinki ja Kantapuu-konsortion kokous. Keravan museo Ensiavun peruskurssin EA 1 kertaus. Suomen Metsästysmuseo Anttila, Vesa Perusnäyttelytyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo ja Kantapuu-konsortion kokous. Carelicum, Joensuu Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 89. vuosikokous. Joensuu Trukkiturvallisuuskoulutus. Hyria aikuiskoulutus Oy, Hyvinkää Ensiavun peruskurssi EA 1 kertaus. Suomen Metsästysmuseo Karjakoski, Kimmo Trukkiturvallisuuskoulutus. Hyria aikuiskoulutus Oy, Hyvinkää Museomestariseminaari. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tikkurila

17 15 Ensiavun peruskurssin EA 1 kertaus. Suomen Metsästysmuseo Koivisto, Ilja Riihimäellä tapahtuu -bussiryhmämarkkinointityöryhmän kokoukset 3.2., 7.8. ja Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokous. Kaupungintalo, Riihimäki Forma-messut syksy Helsingin Messukeskus, Pasila Kulttuurijahti-hankkeen esittely ohjaustoiminnan opiskelijoille. Hämeen Ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna Suomen museoliiton Tiedottaja-päivät. Karjala-talo, Helsinki Lännen hunttarit -näyttelyn esittely. Toimintakeskus Virsu, Riihimäki Liukkonen, Taru Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous. Tilastokeskus, Helsinki Helsingin Kirjamessut Helsingin Messukeskus, Pasila Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous. CIMO, Helsinki Ensiavun peruskurssin EA 1 kertaus. Suomen Metsästysmuseo Peltonen, Jukka Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) Pooli1:n kokoukset. Suomen Kansallismuseo, Helsinki 23.1., 4.5., 3.9. ja Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) -seminaarit. Suomen Kansallismuseo, Helsinki ja Metsästyskulttuuritoimikunnan kokoukset. Suomen Metsästäjäliitto, Riihimäki ja Perusnäyttelytyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo ja Kalastusmuseokokous. Museovirasto, Helsinki Ensiavun peruskurssin EA 1 kertaus. Suomen Metsästysmuseo Uotila-Laine, Anne Riihimäellä tapahtuu -bussiryhmämarkkinointityöryhmän kokoukset ja Perusnäyttelytyöryhmän kokoukset. Suomen Metsästysmuseo ja Muuttuva metsästys -kilpakeruun palkintatilaisuus. Suomen Metsästysmuseo Voimaa ja vaikuttavuutta toimintaympäristöstä - johtamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet. Sitra, Helsinki Lähikulttuuria! Hämeenlinnan kaupungin historiallisen museon juhlavuoden seminaari paikallisuudesta ja paikallismuseoista. Hämeen linna Helsingin Kirjamessut Helsingin Messukeskus, Pasila

18 16 Kauppa ja matkailu kasvuun - kohteena Venäjä. Hämeenlinnan Raatihuone Kalastusmuseokokous. Museovirasto, Helsinki Ensiavun peruskurssin EA 1 kertaus. Suomen Metsästysmuseo Suomen museoliiton Tietopäivä. Suomen kansallismuseo, Helsinki Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokous , sekä osallistuminen muihin kaupungin kulttuurilaitosten yhteisiin teemapalavereihin ja kokouksiin. Vierailut Museon henkilökunta teki opinto/virkistysmatkan Tallinnaan Ohjelmassa oli tutustuminen uuteen Viron Merikeskukseen. Henkilökunta matkalla Viron Merikeskukseen. Kuva: SMM / Jukka Peltonen.

19 17 MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ KOKOELMAT Suomen Metsästysmuseon kokoelmatoiminnan tehtävänä on tallentaa suomalaista metsästys- ja eräkulttuuria sen eri muodoissa. Pääasiassa kokoelmat karttuvat lahjoituksina, ostoja museo pystyy tekemään erittäin harvoin. Lahjoituksia vastaanotetaan kokoelmapoliittista ohjelmaa noudattaen. Jokainen lahjoituksen vastaanottaminen on museolle säilytyksen, luetteloinnin ja konservoinnin osalta kuluerä, tästä syystä vältetään samanlaisten esineiden tallentamista. Tarpeen mukaan tehdään esinesiirtoja toisiin museoihin tai kokoelmasta poistetaan tuhoutuneita tai muuten huonokuntoisia esineitä. Osa kokoelmista, lähinnä trofeet, muodostavat ns. käyttökokoelman, josta voidaan korvausta vastaan antaa lyhytaikaisia lainoja kuvaus-, näyttely- ja muuhun esittelykäyttöön. Tulevaisuudessa pyritään museoiden kokoelmien keruun ja tallentamisen osalta jakamaan vastuualueita. Tämän osalta Metsästysmuseo on ollut alusta asti mukana Museoviraston koordinoimassa tallennus- ja kokoelmayhteistyön hankkeessa TAKO:ssa. Toimintavuoden aikana Metsästysmuseon uusia ja vanhoja esine-, arkisto-, kuva-arkisto- ja kirjastokokoelmia esiteltiin monipuolisesti museon kotisivujen Kuukauden kokoelmalöytö -palstalla. Kokoelmien saavutettavuus ajasta ja paikasta riippumatta on nykyisen museotoiminnan keskeisiä tavoitteita. Museon luetteloidut kokoelmat ovat jo melko kattavasti tutkittavissa internetissä Kantapuu-kokoelmatietokannan kautta osoitteessa sekä Suomen museoiden yhteisessä hakuportaalissa Museot Online. Useamman vuoden ajan on kehitetty uutta kansallista kaikkien muistiorganisaatioiden yhteistä asiakasliittymää Kansalliskirjaston johdolla. Suomen Metsästysmuseo osana Kantapuu-konsortiota on ollut pilotoimassa asiakasliittymää Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa (KDK) vuodesta 2010 lähtien. Tällä hetkellä KDK:n asiakasliittymä Finna on avattu testikäyttöön osoitteessa Vuoden 2012 lopussa lanseeratulla Finnan beta-versiolla testataan palvelun toimivuutta ja kerätään palautetta käyttäjiltä. Finnan testiversion julkaisun jälkeen palvelua kehitetään lisäämällä siihen uusia toimintoja. Uusia organisaatioita aineistoineen ja palveluineen liittyy mukaan vaiheittain. Finnan seuraava tuotantoversio julkaistaan pidettävän Finna-päivän yhteydessä. Tulevaisuudessa valmis järjestelmä vastaa käyttäjien muuttuneisiin tarpeisiin ja kehittää muistiorganisaatioiden toimintatapoja.

20 18 Esinekokoelmat Vuoden 2012 esinekartunta oli huomattavasti edellisvuosia suurempi. Kaikkiaan kokoelmiin kirjattiin 67 esine-erää, yhteensä noin 440 esinettä (v esinettä, v n. 220 esinettä) sekä lisäksi huomattava määrä vanhoja patruunoita. Lukumääräisesti suurin esine-erä oli noin 120 palkinnon kokoelma. Esineistöä lahjoitti nelisenkymmentä yksityishenkilöä ja laitosta tai organisaatiota. Metsästysmuseon seuramerkkikokoelma täydentyi kolmella lahjoituksella vuoden 2012 aikana. Museon trofee- ja eläinnäytekokoelmat karttuivat mm. 14 täytetyllä eläimellä ja päätrofeella. Ojanperän kokoelmaan liitettiin mm. susi, näätä, kolme gepardia, puuma sekä metsäpeuran ja hirven päätrofeet. Museolle lahjoitettiin myös Azerbaidzanin Tur-lampaan päätrofee. Uutta perusnäyttelyä varten hankittiin muun muassa Markku Natrin täyttämä hirvi. Pentti Liehu lahjoitti museolle keräämänsä yli 60 hirven ja valkohäntäpeuran leukaluun kokoelman, jota seurasi mittausmuistiinpanot yli 400 hirven ja sadan peuran sarvista vuosilta ! Kokoelmiin saatiin ja hankittiin myös metsästyksen teknisiä apuvälineitä, kuten radio- ja VHF-puhelimia, GPS-laitteita, koiratutkia, koira- ja asevideokamerat, etäisyysmittari ja hirvenvetolevy. RKTL:n Evon tutkimusasemalta talletettiin mm. riistantutkimuksessa ja -tarhauksessa käytettyä välineistöä, kuten esimerkiksi hautomakoneita. Esineistön joukossa oli yllättäen myös hylkeenpyyntivälineistöä, mm. ajopuu. Museon taidekokoelmat täydentyivät Hannu Tampion teoksella Otso, Otavan poika III, Mestariwerstaan Mammutant-veistoksella, Veikko Kiven marsalkka Mannerheimia ja kenraali Raappanaa esittävällä maalauksella Metsästysretkellä sekä Eeva Kontturin teoksella Juurakko. Vanhempaa taidetta kartunnassa edusti Jussi Mäntysen Karhunkaataja -kipsireliefi. Sakari Jääskeläinen lahjoitti appensa, puuseppä Helge Lindforsin valmistaman ja Espoon Suvisaaristossa (Sommarö) luvuilla käyttämän kaaveparin. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Asekokoelmiin luetteloitiin 22 uutta esinettä, joista kaksi oli suustaladattavia nallilukkokivääreitä. Kokoelma täydentyi myös 1800-luvun puolivälin saksalaisella neulasytytyskiväärillä sekä loistokuntoisella Suomen Leijona -tarkkuuspienoiskiväärillä. Mielenkiintoinen lahjoitus oli myös everstiluutnantti Kosti Sundbergille kuulunut hirvikivääri, joka oli Sako Oy:n 50-vuotislahja majuri Sundbergille vuonna Sundberg toimi tuolloin Riihimäellä Armeijan pukimon (myöh. Valtion Pukutehdas) johtajana. Lähes kaikki saadut esineet luetteloitiin vuoden aikana Kantapuu-kokoelmatietokantaan, jossa oli vuoden lopussa Metsästysmuseon esineistöstä tietuetta. Vuonna 2012 Kantapuu-tietueiden määrä kasvoi 308:lla.

21 19 Eräneuvos Olavi Joensuulta museo vastaanotti yli 30 esineen lahjoituserän, joka sisälsi metsästykseen liittyviä teknisiä apuvälineitä ja erävarusteita. Kuvassa Olavi Joensuu (oik.) luovuttaa lahjoituksen intendentti Jukka Peltoselle. Kuva: SMM / Ilja Koivisto. Amanuenssi Pekka Allonen (vas.) noutamassa RKTL:n Evon tutkimusasemalta riistantutkimusvälineistöä, jonka luovutti tutkimusmestari Petri Timonen (kesk.) ja tutkimussihteeri Ritva Koivunen. Kuva: SMM / Kimmo Karjakoski. FM Sirpa Heinonen jatkoi kokoelmaesineiden kuvausta ja esinetietueiden varustamista esinekuvilla opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustuksella. Projektin aikana Sirpa Heinonen valokuvasi ja täydensi lähes tuhannen esineen tiedot Kantapuuhun. Metsästysmuseon esineistöä lainattiin vuoden aikana näyttely-, kuvaus- ja opetuskäyttöön kaikkiaan 24 lainaajalle. Lainaajista kaksitoista oli museoita: Lusto Suomen metsämuseo, Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo, Serlachius-museot, Turun museokeskus, Järvenpään museopalvelut, Vantaan kaupunginmuseo, Tekniikan museo, Riihimäen kaupunginmuseo, Saamelaismuseo Siida, Hyvinkään taidemuseo, Gallen-Kallelan museo ja Kalastusmuseoyhdistys ry/päijänne-talo. Kuvaus- ja opinnäytetarkoituksiin esineistöä lainasivat Grillifilmi Oy, Dictator Films, Natali Karppinen ja Laura Rannikko. Muita lainaajia olivat Lounais-Espoon metsästysseura, Riihimäen kansalaisopisto, Riihimäen kaupunginkirjasto, Sako Oy, Suomen Metsästäjäliitto, Eräkontti Oy, Jykes Kiinteistöt Oy, Metsähallitus/Luontokeskus Kellokas ja Matti Virtanen. Yksityishenkilöille ja museoille tehtiin jälleen kymmeniä metsästys- ja eräesineistöä koskeneita tiedonhakuja ilmaisena asiakaspalveluna. Eniten tiedusteltiin vanhoihin aseisiin liittyviä asioita.

22 20 Kirjasto Metsästyskirjasto palveli kirja- ja lehtikokoelmiensa avulla asiakkaita sekä museon työntekijöitä. Tiedonhakupyyntöjä tuli sähköpostilla, puhelimitse sekä paikan päällä kirjastossa, yhteensä 27 kappaletta. Asiakkaina oli eräalan tutkijoita, opiskelijoita, toimittajia sekä kustantajia. Tietoa haettiin mm. metsästyksen etiikasta, saksanhirven historiasta Suomessa, salametsästyksestä, kettu-turkiksen arvosta luvulla, metsästystorvesta sekä metsästävistä Leo Tolstoista ja J. L. Runebergista. Museon henkilökunta puolestaan käytti aineistoja omassa näyttelytoiminnassa sekä kokoelmien tutkimus- ja tallennustyössä. Kertomusvuonna 2012 uutuuskirjojen lisäksi luetteloitiin muun muassa professori C. A. Borgströmin kokoelmien metsästysaiheiset väitöskirjat 1700-luvulta. Kirjasto sai vuoden aikana 29 lahjoituserää sekä kirjoja museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta, yhteensä noin 150 julkaisua. Omat kirjahankinnat mukaan lukien kokoelmat kasvoivat noin 200 niteellä. Kokoelmien kokonaismäärän arvio oli vuoden lopulla noin nidettä. Nurmijärven pääkirjastossa oli toukokuun ajan esillä näyttely Erä- ja metsästyskirjallisuus. Teoksia valistuksen ja runollisen luonnonkuvauksen väliltä. Näyttelyn kokosi kirjasto- ja tietopalveluiden merkonomiksi (YO) Keudassa Keravalla opiskellut Stina Lönngren osana opintojaan. Hän suoritti neljän opintoviikon työssäoppimisjaksonsa Metsästyskirjastossa tutustuen kirjaston kokoelmatyöhön ja perustehtäviin. Näyttelyssä oli esillä mm. Suomen ensimmäinen metsästyslaki vuodelta 1664, vanhoja petopyyntioppaita, aseteknologiaa käsitteleviä kirjoja 1800-luvulta sekä eräkertomusten klassikoita. Museo on tehnyt jo vuosia näyttely-yhteistyötä Riihimäen kaupunginkirjaston kanssa. Erikoiskirjastovirkailija Ritva Kuisma tutustumassa Järjestystä jahtimaille -näyttelyyn. Kuva: SMM / Taru Liukkonen. Toinen Metsästyskirjaston tuottama näyttely Järjestystä jahtimaille. Metsästysseurat Suomen Metsästysmuseon kokoelmissa oli esillä Riihimäen kaupunginkirjastossa myös toukokuun ajan. Näyttelyssä oli metsästysseuratoiminnan esittelyn lisäksi nähtävillä poimintoja museon eri kokoelmayksiköiden aineistoista, mm. neljän, yli sata vuotta sitten perustetun metsästysseuran arkisto- ja kuvamateriaalia, seurojen kiertopalkintoja, värikäs valikoima erilaisia seuramerkkejä sekä otos Metsästyskirjaston historiikkikokoelmasta. Suomen Kirjastosäätiön myöntämällä apurahalla museo palkkasi määräaikaisen työntekijän toteuttamaan asiasanojen ontologisointihanketta kuukauden ajaksi. Projektin aikana museon eri kokoelmayksiköiden käyttämää terminologiaa käytiin läpi ohjausryhmässä, johon myös kirjastonhoitaja kuului. Erityistä huomioita kiinnitettiin kirjoitusvirheisiin ja ehdotuksia uusiksi asiasanoiksi kirjattiin ylös. Metsästyskirjasto oli mukana Erikoiskirjastojen neuvoston toiminnassa ja osallistui neuvoston kevät-

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Taidetta Turun taidemuseossa

Taidetta Turun taidemuseossa Taidetta Turun taidemuseossa Turun taidemuseon toimintaa ylläpitää Konstföreningen i Åbo - Turun Taideyhdistys ry. Vuonna 1891 toimintansa aloittanut Taideyhdistys on perustettu edistämään taiteen harrastusta,

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

8 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

8 Sara Hildénin taidemuseon tilinpäätöksen muotoon laadittu vuosiraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (9) Aika 08.03.2017, klo 16:33-17:40 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus 8 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008

Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin. Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Piilola: Silta Krijgsman: osa teoksesta Kaikuja Furman: Via Innocentium - Elävät olennot liukuhihnamatkalla barbaarien patoihin Espoon Kuvataiteilijoiden toimisto, Galleria AARNI,

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne

Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Tallennustyönjako Suomessa: rakenne ja tämän hetkinen tilanne Teemu Ahola Digitaaliset kokoelmat Avoimempi Pohjola seminaari 10.2.2016 Suomen kansallismuseo Valtakunnallinen tallennustyönjako: tausta ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö

Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Piirihallituksen kokous 30.11.2013 klo 9.30 OAMK:n Tekniikan yksikkö Kotkantie 1, Oulu Leijonehenki Esityslista 1. Kokouksen avaus -DG Eero avasi kokouksen -DG jakoi Lions liiton palkitsemiset ensimmäisen

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Kymenlaakson museotoimikunta

Kymenlaakson museotoimikunta Kymenlaakson museotoimikunta toiminut vuodesta 1988 tuki maakuntamuseolle valmistee mm. maakunnallisen koulutus- ja museopäivän toimikunnan rooli muutoksessa -> aktiivisempi ja tavoitteellisempi ote (2/vuosi,

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007

TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne

9 Sara Hildénin taidemuseon talousarvion seurantaraportti Sara Hildénin taidemuseon näyttelyohjelman valmistelun nykytilanne Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Aika 15.11.2016, klo 16:10-17:05 Paikka Sara Hildénin taidemuseo Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus 9 Sara Hildénin taidemuseon

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY VUOSIKOKOUS 16.3. 2013 klo 14.00 Tampereella, Hotelli Rosendahlissa, Pyynikintie 13 PÖYTÄKIRJA 1 24 1. KOKOUKSEN AVAUS Suomen Pystykorvajärjestön puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi

THE INTERNATIONAL ASSICIATION OF LIONS CLUBS Piiri 107-G, Suomi Aihe: Piirihallituksen kokous Aika: 23.11.2013 klo 17.15 Paikka: Kylpylähotelli Peurunka Laukaa KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Piirikuvernööri Jari Rytkönen avasi kokouksen 2. Kokousvirkailijat

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo

ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo ARTO ASTIKAINEN Arkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO A Muistiinpanot, kirjoitelmat, esitysaineisto 1 B Muistiot 2 C Kirjeenvaihto 4 D Lehtileikkeet 5 ARTO ASTIKAISEN ARKISTO Arkistonmuodostaja Arto Astikainen

Lisätiedot

Merimasku-Seura ry. Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015

Merimasku-Seura ry. Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015 Merimasku-Seura ry:n toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Merimasku-Seura ry:n toiminta vuonna 2015 oli painottunut Kollolan ympäristöön, rakentamiseen ja vanhan kunnostamiseen. Yleiset kokoukset Seuran

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry. Finlands Fiskerimuseiföreningen rf. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YHDISTYKSEN HALLINTO, JÄSENISTÖ JA TALOUDENHOITO Vuosikokous Vuosikokous pidettiin 26.3.2014 Helsingissä.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO 2014 10.5.2014 Kisailijoita ryhmäkuvassa pihalla. Osanottajamäärä oli uusi ennätys. TULOKSET JOUKKUEET 1. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 337 pistettä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Kalastusmuseoyhdistys ry. Fiskerimuseiföreningen rf. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 YHDISTYKSEN HALLINTO, JÄSENISTÖ JA TALOUDENHOITO Vuosikokous Vuosikokous pidettiin 5.3.2008 Helsingissä. Puheenjohtajana

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen.

Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. lista SYYSKOKOUS 2016 Aika Torstaina 24.11.2015 klo 17.00 Paikka Tervolan nuorisoseuran talo, Seurantie, Tervola 1 KOKOUKSEN AVAUS Peräpohjolan Leader ry:n puheenjohtaja Jorma Vaara avaa kokouksen. 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Avoimet Lappeenrannan satama

Avoimet Lappeenrannan satama Avoimet Lappeenrannan satama 20.9.2008 NAISET 1 Arja Villanen 3450 gr 2 Terttu Huhtiniemi 1880 gr 3 Seija Mäkirinta 1690 gr 4 Mirja Huotilainen 1555 gr 5 Martta Huuskonen 1170 gr 6 Varpu Korhonen 1055

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/7 I TILAISUUDET 3 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet 3 B. Viralliset juhlat 4 C. Yhteistyössä

Lisätiedot