SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry."

Transkriptio

1 SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON ORGANISAATIO TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. 6 Varsinainen kokous 6 Valtuusto Hallitus 8 Huomionosoitukset 10 Työvaliokunta 10 Nimitoimikunta 10 Tilintarkastajat 11 Talous Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut 12 Yhdistyksen jäsenyydet 12 Toimitilat 13 Museoturvallisuus HENKILÖKUNTA 14 Vakinaiset 15 Määräaikaiset 15 Harjoittelijat 16 Ostopalvelut 16 Koulutus, edustaminen ja työryhmät 18 Vierailut TUTKIMUS 33 Keruuprojektit 34 Julkaisutoiminta 35 ASIANTUNTIJAPALVELUT PALVELUYKSIKKÖ 36 Markkinointi ja tiedotus 39 Asiakaspalvelu 40 Museokauppa 41 Opastus 41 Museopedagogia 42 Tapahtumat 43 Talvikki 44 Pönttöpäivä 44 Museoiden yö 44 Oravan päivä 45 Joulumyyjäiset 47 Muiden järjestämät tapahtumat 47 Osallistuminen tapahtumiin 48 Kurssit ja vierailut museolla 50 TULOSLASKELMA 51 TASE MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ KOKOELMAT 19 Esinekokoelmat 22 Kirjasto 23 Arkisto 24 Kuva-arkisto NÄYTTELYT 26 Avoinnaolo ja asiakkaat 28 Perusnäyttely 28 Vaihtuvat näyttelyt 33 Kiertonäyttelyt 33 Verkkonäyttelyt Kannen kuva: Juha Mälkönen. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry Forssell. Formato Print Porvoo 2011

3 1

4 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan vuosikatsaus Kesäkuussa 2010 tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun Suomen Metsästysmuseo avattiin Riihimäellä yleisölle. Näihin vuosiin mahtuu 134 vaihtuvaa näyttelyä, joiden aihepiirit vaihtelevat metsästyshistoriasta erätaiteeseen. Pysyvän jalansijan museon näyttelytoiminnassa ovat saaneet myös erä- ja luontoaiheiset valokuvanäyttelyt. Juhlavuosi oli museon kävijämäärällä mitattuna menestyksellinen, viime vuonna vierailijoita oli , mikä on koko historian toiseksi paras vuosi. Yhteensä kahdenkymmenen vuoden aikana on Metsästysmuseossa käynyt vierasta. Luvut osoittavat selvästi Suomen Metsästysmuseolla olevan oma tärkeä paikkansa maamme museokentässä ja paikallisesti Riihimäen talousalueen kulttuurikohteena. Toimintavuoden kävijämäärän kasvuun vaikutti ratkaisevasti vuoden päänäyttelyn suosio ja museon markkinoinnin tehostuminen. Kesäkauden päänäyttely esitteli taiteilijaprofessori Erik Bruunin tuotantoa kuudelta eri vuosikymmeneltä. Bruunin moniilmeisen näyttelyn keskiössä oli suomalainen luonto eläimistöineen. Näyttelyn aikana järjestettiin museolla grafiikan työpaja, jossa kurssilaisilla oli ainutlaatuinen tilaisuus saada opastusta Erik Bruunilta oman exlibriksen suunnittelussa. Juhlavuoden antoisimpia hetkiä onkin ollut mahdollisuus tehdä yhteistyötä professori Bruunin kanssa. Kaikesta tästä ja edelleen jatkuvasta hyvästä yhteistyöstä haluan esittää hänelle lämpimät kiitokset. Myöhäissyksyllä vietettiin Kettu-näyttelyn yhteydessä museon 20-vuotisjuhlaa. Ennen iltatilaisuutta muistettiin ansioituneita museon luottamushenkilöitä, yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa huomionosoituksin. Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen toi juhlaan Riihimäen kaupungin tervehdyksen. Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös rakennuttaa museoyhdistyksen käyttöön toimitilat 1980-luvun lopulla ratkaisi museotoiminnan siirtymisen Porvoosta Riihimäelle. Kaupungin tuki oli silloin ja on edelleen erittäin merkittävä Metsästysmuseolle. Tilaisuuden juhlapuhujana oli eräneuvos Juha K. Kairikko, joka tuntee Metsästysmuseon vaiheet yli 36 vuoden ajalta toimittuaan Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana. Juha K. Kairikko on aloittanut museon hallituksen erityispyynnöstä Metsästysmuseon historiikin kirjoitustyön, jonka tuloksia voimme tarkastella vuonna Vuosi on ollut kiireinen, erilaisia projekteja ja tapahtumia täynnä. Syksyllä oli isona työnä esinekokoelmien muuttaminen uuteen vuokrattuun varastotilaan. Museon henkilökunta on jälleen kerran osoittanut olevansa joustava ja työhön sitoutunut. Museon strategiassa olevat arvot: yhteistyökyky, asiakaslähtöisyys ja asiantuntevuus eivät ole

5 3 pelkkiä sanoja, vaan ne näkyvät päivittäisessä työssä. Tästä kaikesta kuuluu kiitos työhönsä sitoutuneelle henkilökunnalle. Metsästysmuseo on näiden kahdenkymmenen vuoden aikana selkeästi osoittanut kehittyvänsä eräalan tietokeskukseksi. Tämä kehitysprosessi edellyttää henkilökunnalta monipuolista erikoisosaamista. Vuoden 2011 alusta lähtien asiantuntijoiden joukko täydentyy, kun määräaikaisen arkistonhoitajan työsuhde vakinaistetaan. Arkistonhoitaja Pekka Allosen päävastuulla on metsästysarkiston hoito ja Metsästyksen muistitieto -arkiston keruutoiminta. Eräperinteen keruu haastatteluin ja erilaisin keruuprojektein on jatkossa yksi museon keskeisiä tallennusmuotoja. Tällä hetkellä jokaisessa museotoimintayksikössä on ammattitaitoisia ja luovia työntekijöitä. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa ja kehittää metsästysmuseohenkeä. Museon organisaatiorakenteen keventämiseksi on vuoden aikana laadittu uudet säännöt, joiden hyväksyminen odottaa lopullista päätöstä keväällä Jos asia etenee odotetulla tavalla, oli toukokuun 2010 valtuuston kokous museohistorian viimeinen. Museon operatiivisen toiminnan kannalta on ollut ensiarvoisen tärkeää museon hallituksen ja valtuuston luottamus museon henkilökuntaa kohtaan. Haluankin esittää kaikille luottamushenkilöille tästä lämpimät kiitokset, te olette taanneet meille luovan toimintavapauden. Tiedotus ja markkinointi ovat tärkeä osa museotoimintaa. Laurean Ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat tekivät opiskelutyönään museon imagotutkimuksen. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää museon palveluiden ja saavutettavuuden kehittämiseksi. Ilahduttavaa oli, että vastaajat totesivat museon olevan asiantunteva ja mielenkiintoinen. Tutkimuksessa ilmeni myös, että museon nimeä pidettiin vanhanaikaisena ja etäisenä. Tämä tieto tuki museon henkilökunnan käsitystä siitä, että Metsästysmuseo tarvitsee markkinoinnin tueksi nykyisen nimen rinnalle apunimen. Kesällä järjestettiinkin avoin nimikilpailu, johon saatiin 271 ehdotusta. Lopullisen apunimen ja siihen liittyvän logon valinnan suorittaa museon hallitus. Työ on vielä kesken, ja asiasta Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas avasi museon kesänäyttelykauden.

6 4 tiedotetaan laajasti vuoden 2011 aikana. Tähän liittyy myös museon uusien kotisivujen valmistuminen, sillä apunimellä on luonnollisesti tärkeä osa suunnittelutyössä. Vuosi 2011 tuo tullessaan toiminnallisesti paljon uutta. Merkittävä asia on museon peruskorjauksen alkaminen kesällä. Korjaustyön alta tyhjennetään yksi näyttelysaleista kokonaan, ja kauan suunniteltu perusnäyttelyn uudistustyö voidaan aloittaa. Museo on avoinna yleisölle koko korjaustöiden ajan, mutta on luonnollista että jonkinlaista haittaa siitä voi aiheutua. Vuonna 2012 on puolestaan suunnitteilla museon ulkoverhouksen uusiminen. Pala palalta Metsästysmuseo luo tulevien vuosien aikana nahkaansa. Henkilökunnalla on edessä kiireisiä vuosia, mutta hyvän yhteistyön avulla päästään tavoitteeseen. Museoyhdistyksen hallituksen entisen puheenjohtajan kannustavat sanat: Iskua ja voimaa, sopivat hyvin meille metsästysmuseolaisille vuonna Anne Uotila-Laine museonjohtaja Grafiikan mestari Erik Bruunin inspiraation lähde on suomalainen luonto, erityisesti Lopella, Kerityn rannalla sijaitsevan kesäasunnon maisemat.

7 5

8 6 TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. Varsinainen kokous Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n varsinaisessa kokouksessa annettiin hallituksen tehtäväksi selvittää museon organisaation keventäminen. Sääntömuutoksen myötä on tarkoitus lakkauttaa valtuusto ja siirtää sen tehtävät kerran vuodessa kokoontuvalle varsinaiselle kokoukselle. Asian käsittely etenee keväällä 2011, kun hallitus kutsuu koolle yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättämään asiasta. Vuonna 2010 Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n valtuuston kokoonpano oli varsinaisessa kokouksessa kolmivuotiskaudelle tehdyn valinnan mukainen. Valtuusto Puheenjohtaja, FT Matti Nurminen Varapuheenjohtaja, ekonomi, Suomen Kennelliiton valtuuston pj. Eeva Anttinen Metsästäjäin Keskusjärjestö (MKJ): Viestintäpäällikkö Klaus Ekman Agronomi Otto von Frenckell Metsäpalvelupäällikkö, hallituksen pj. Tauno Partanen Suomen Metsästäjäliitto (SML): Päätoimittaja, hallituksen pj. Lauri Kontro Toiminnanjohtaja Tero Saarikko Valtuuston pj. Matti Nurminen Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto (SMKL): Kunniapuheenjohtaja Aimo Randén Riihimäen kaupunki: Ylitarkastaja Arto Lapiolahti sekä Ylitarkastaja Jukka Bisi Liikkeenjohdon konsultti Hannu S. Laine

9 7 Projektipäällikkö Jaakko Ojanperä Erikoislääkäri Seppo Salo Filosofian maisteri Mauri Soikkanen Kustannusjohtaja Jukka Vahtola Valtuusto on kokoontunut sääntömääräiseen kokoukseen Hallitus Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2010 olivat: Puheenjohtaja, tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen Varapuheenjohtaja, maanviljelijä Timo Juutila (MKJ) muut jäsenet: KTM Anders Borgström Erätalouspäällikkö Olavi Joensuu Riistapäällikkö Erkki Kiukas (MKJ) Hallituksen pj. Eino Korhonen Koulunjohtaja Arto Purmonen (SML) Puheenjohtaja Kyösti Sorsa (SMKL) Lehtori Kirsti Tolvanen (Riihimäen kaupunki) Hallituksen pj. Kari Kuparinen Varapj. Timo Juutila Anders Borgström Olavi Joensuu Erkki Kiukas

10 8 Eino Korhonen Arto Purmonen Kyösti Sorsa Kirsti Tolvanen Henkilökohtaiset varajäsenet olivat: Eräneuvos Juha K. Kairikko (Purmonen) Tuotantopäällikkö Erkki Kauppi (Kuparinen) Myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Borgström (A. Borgström) Toiminnanjohtaja Jari Pigg (Juutila) Ylitarkastaja Ahti Putaala (Joensuu) Museonjohtaja Heikki Matiskainen (Tolvanen) Puheenjohtaja Raimo Sundström (Sorsa) Riistapäällikkö Heikki Uotila (Kiukas) Professori Janne Vilkuna (Korhonen). Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana viisi kertaa: 17.3., 18.5., 31.8., ja Huomionosoitukset Museon 20-vuotisjuhlassa myönnetyt huomionosoitukset: Kunniapuheenjohtaja: Kunniajäsen: Kultainen ansiomerkki: Hopeinen ansiomerkki: FT, valtuuston puheenjohtaja Matti Nurminen. Eräneuvos Juha K. Kairikko. Klaus Ekman, Veli Jääskeläinen, Pentti Kataja, Kari Kuparinen ja Mauri Soikkanen. Eeva Anttinen, Timo Juutila, Arto Purmonen, Kyösti Sorsa ja Heikki Uotila.

11 9 Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparinen onnittelee Suomen Metsästysmuseo ry:n historian ensimmäistä kunniapuheenjohtajaa Matti Nurmista. Eräneuvos Juha K. Kairikko nimitettiin museon kunniajäseneksi tekemästään arvokkaasta eräperinteen keruu- ja tutkimustyöstä. Museon 20-vuotisjuhlassa muistetut ansioituneet Metsästysmuseon ystävät ja yhteistyökumppanit kohottavat maljan museon kunniaksi.

12 10 Numeroitu standaari: Numeroimaton standaari: Heikki Haapavaara, Lauri Haataja, Leena Hiltula, Erkki Kauppi, maa- ja metsätalousministeriön kalaja riistaosasto ja Metsähallitus. Henry Forssell, Panu Hiidenmies, Juha Mälkönen, Antti Saraja, Timo Syrjänen, Pirjo Vilpponen, Riihimäen Asehistoriallinen seura Kara Arms ry. ja Suomen Ampumaurheiluliitto. Kauppakamarin hopeiset ansiomerkit museon henkilökunnalle: Jukka Peltonen ja Anne Uotila-Laine. Muut huomionosoitukset vuonna 2010: Klaus Ekman (numeroitu standaari), Riihilatu ry. (numeroimaton standaari). Työvaliokunta Hallituksen pj. Kari Kuparinen, hallituksen varapj. Timo Juutila ja sihteeri museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Työvaliokunta hoiti vuoden 2010 aikana asioita sähköpostilla ja puhelimitse. Nimitoimikunta Hallitus nimesi museon nimitoimikunnan, johon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparinen, hallituksen varapuheenjohtaja Timo Juutila, hallituksen jäsen Kirsti Tolvanen, hallituksen varajäsen Juha K. Kairikko sekä museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Nimitoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajat tilikaudella 2010 olivat: varsinaiset varatilintarkastajat Anne Nurmi, HTM Pertti Mäkelä, HTM Matti Tervas, talouspäällikkö Veijo Tolonen, HTM

13 11 Talous 2010 Museotoiminnan perusrahoituksen muodostavat valtionavustukset, joista maa- ja metsätalousministeriön osuus oli ja opetus- ja kulttuuriministeriön henkilötyövuosiin perustuva avustus Omatoiminen tuotto koostuu lähinnä pääsymaksuista, museokaupan myyntituloista, palvelu- ja muista tuloista sekä sponsorituloista. Vuonna 2010 omatoiminen tuotto oli yhteensä Tulot ja kulut vuoden aikana nousivat lähes samassa suhteessa, joten toiminnan osalta pysyttiin budjetin rajoissa. Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa ylijäämää. Kertynyt säästö liitetään omaan pääomaan ja käytetään museon perusnäyttelyn uudistamiseen. Valtionavustus MMM Valtionavustus OKM Erityisavustukset Yht Pääsymaksut Myyntitulot Palvelu- ja muut tulot Sponsoritulot 355 Omatoiminen tuotto yht Valtionavustukset kävijää kohden ovat 30. Asiakaspalvelun nettokulut kävijää kohden ovat 3.

14 12 Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut Vuosijäsenet: henkilöjäsenet 101 kpl, yhdistysjäsenet 14 kpl, liikelaitosjäsenet 1 kpl Ainaisjäsenet: henkilöjäsenet 90 kpl, yhdistysjäsenet 41 kpl, liikelaitosjäsenet 10 kpl Yhteensä yhdistyksessä oli 257 maksanutta jäsentä. Vuosijäsenmaksu Ainaisjäsenmaksu Henkilöjäsen Yhdistys 10 Henkilöjäsen 35 Yhdistys Liikelaitos 170 Liikelaitos Yhdistyksen jäsenyydet Vuonna 2010 Suomen Metsästysmuseo oli jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: Suomen Museoliitto ry., Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Suomen Exlibrisyhdistys ry., Bibliofiilinen seura ry., Elinkeinoelämän keskusliitto ry., Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura ry., Hämeen Matkailu ry. ja Suomen Puukkoseura ry. Toimitilat Museo toimii Riihimäen kaupungin rakennuttamassa ja omistamassa kiinteistössä, joka luovutettiin museoyhdistyksen käyttöön alkuvuodesta Kesällä 2010 tuli kuluneeksi 20 vuotta museon avaamisesta yleisölle. Museorakennuksen peruskorjaustarvetta kartoitettiin kuluvan vuoden aikana ja loppuvuodesta saatiin tieto osittaisen korjaustyön käynnistämisestä vuonna Rakennuksen ulkoverhoilun uusiminen ajoittuu mahdollisesti vuodelle Työtilojen vähäisyys asettaa museotyölle suuria haasteita ja ratkaisuja joudutaan etsimään nykyisten tilojen käyttötarkoitusta muuntamalla. Loppusyksyllä muutettiin esinekokoelmat vanhasta vuokratilasta uuteen vastavalmistuneeseen tilavampaan varastoon. Kokoelmat voidaan nyt varastoida omiin ryhmiinsä, koska muuton yhteydessä säilytystilan määrä kasvoi. Isoja esineitä varten otettiin käyttöön kuormalavahyllyt, ja arkisto- ja kirjastokokoelmille on oma erillinen ns. paperivarasto. Uusi tila täyttää myös paremmin esineiden turvallisuus-, kosteus- ja lämpötilavaatimukset. Professori Heikki A. Reenpään lahjoittama eräaiheinen kirjasto sijaitsee Helsingin Suomalaisen Klubin Vähäkallio-kabinetissa. Noin niteen kirjasto on osa Suomen Metsästyskirjastoa ja Klubin jäsenten käytettävissä.

15 13 Rentokil Oy huolehtii myös museon uuden kokoelmavaraston tuholaistorjunnasta. Museoturvallisuus Museotyön keskeisenä tavoitteena on tallentaa ja siirtää tulevaisuuteen yhteisestä kulttuuriperinnöstämme kertovaa aineistoa. Vastuu museon kokoelmista, näyttelytiloista, työntekijöistä sekä asiakkaista edellyttää vakavaa suhtautumista erilaisiin museon turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Museon turvallisuustasolle on kokoelmien luonteesta johtuen asetettu korkeat vaatimukset. Toimintavuonna 2010 tilattiin museon uuteen etävarastoon palo- ja murtohälytysjärjestelmä. Varsinaisessa museorakennuksessa uusittiin videovalvontajärjestelmän viisi kameraa ja lisättiin yksi kamera. Sisäänkäyntien pimeän aikaista valaistusta myös lisättiin. Tämä tapahtui osana museon yksityiskohtaista riskianalyysia, jossa selvitettiin, mitä parannuksia valvonnan toteuttamiseen tarvitaan. Samassa yhteydessä hankittiin asiakaspalvelua varten matkapuhelin, joka kulkee aina vartioinnista ja lipunmyynnistä vastaavan Securitaksen työntekijän mukana esimerkiksi turvakierroksen aikana.

16 14 HENKILÖKUNTA Vakinaiset Anttila, Vesa, FM, amanuenssi Karjakoski, Kimmo, toimistonhoitaja, museomestari Koivisto Ilja, FM, museopalvelupäällikkö alkaen Liukkonen, Taru, kirjastomerkonomi, kirjastonhoitaja Peltonen, Jukka, FM, intendentti Uotila-Laine, Anne, FM, museonjohtaja Museon henkilökunta vasemmalta lukien: museopalvelupäällikkö Ilja Koivisto, intendentti Jukka Peltonen, arkistonhoitaja Pekka Allonen, amanuenssi Vesa Anttila, toimistonhoitaja Kimmo Karjakoski, projektitutkija Sirpa Heinonen, edessä: museonjohtaja Anne Uotila-Laine ja kirjastonhoitaja Taru Liukkonen.

17 15 Määräaikaiset Allonen, Pekka, VTM, arkistonhoitaja Heinonen, Sirpa, FM, esinekokoelmien kuvausprojekti Partanen, Jouni, hum.kand., verkkonäyttelyn käsikirjoitustyö Ruoskanen, Eerika, opiskelija, avustavat museotehtävät Virtanen, Pekka, FM, näyttelyn projektitehtävissä välisenä aikana. Virtanen, Simo, yo, näyttelyn projektitehtävissä välisenä aikana. Harjoittelijat Lähdesmäki, Heta, Turun yliopisto. Kulttuurihistorian opintojen työharjoittelu Ruoskanen, Eerika, Hämeen Ammattikorkeakoulu. Metsätalouden opintojen työharjoittelu Vuolle, Outi, Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintojen työharjoittelu (jatkuen saakka). Harjoittelun suorituspaikka Suomen Kennelliiton kirjasto, Espoo. Metsätalousinsinööriksi opiskeleva Eerika Ruoskanen osallistui monipuolisiin museotehtäviin. Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa opiskeleva Heta Lähdesmäki luetteloi exlibris-kokoelmia.

18 16 Ostopalvelut Ateljee Ajankuva Oy Eläintentäyttämö Esa Kemppainen Esatesk Oy, siivouspalvelut Janza Ky. Kekäläinen, Päivi, näyttelyarkkitehti Maankaje Oy, Kauko Pöllänen Mixtum Media Oy LR-laskenta Oy, tilitoimistopalvelut Rentokil Oy, tuholaistorjunta Securitas Oy Studio Antti Saraja Studio Henry Forssell Koulutus, edustaminen ja työryhmät Allonen, Pekka Suomen Metsästäjäliitto, Metsästyskulttuuritoimikunta, sihteeri, 12 kokousta. Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö, TAKO Pooli1:n kokoukset. Riihimäki ja Helsinki Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Nykydokumentoinnin koulutuspäivä museoammattilaisille. Helsinki Anttila, Vesa Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö, TAKO Pooli1:n kokous. Riihimäki Museoiden KDK-ajankohtaispäivä. Kansallismuseo, Helsinki Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Kantapuu-konsortion kokous. Lusto, Punkaharju E-kuvaohjelman käyttäjien seminaari. Työväenmuseo Werstas, Tampere Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Konferenssi Yhdessä enemmän - kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietosisältöjen saatavuus, käytettävyys ja pitkäaikaissäilytys. Marina Congress Center, Helsinki KDK-infopäivä museoille. Sähkötalo, Helsinki Koivisto, Ilja Forma-messut. Messukeskus, Helsinki Laajennettu valiokuntaforum. Järj. Riihimäen-Hyvinkään kauppakama ri. Riihimäki

19 17 Suomen Museoliiton Tiedottajapäivät. Karjala-talo, Helsinki Suomen Metsästäjäliiton Mediajahti. Topenon Erä, Loppi Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset ja Suomen Museoliiton Museokauppaseminaari. Kansallismuseo, Helsinki Liukkonen, Taru Luetteloinnin tiedotuspäivä, Kansallinen luetteloinnin ohjausryhmä. Helsinki Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous. SKS, Helsinki Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö, TAKO Pooli1:n kokous. Riihimäki Museon imagotutkimuksen markkinointipalaveri. AMK, Hyvinkää Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Photoshop-koulutus. Hyria, Hyvinkää ja Laajennettu valiokuntaforum. Järj. Riihimäen-Hyvinkään kauppakama ri. Riihimäki Marc21-koulutus PrettyLib-kirjastoille. Kansalliskirjasto, Helsinki Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous. Eduskunnan kirjasto, Helsinki Sisällönkuvailupäivä. Kansalliskirjasto, Helsinki Peltonen, Jukka Suomen Metsästäjäliitto, Metsästyskulttuuritoimikunta, varapuheenjohtaja, 12 kokousta. Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) -seminaari. Helsinki TAKO Pooli1:n kokoukset. Riihimäki , Espoo , Helsinki Nykydokumentoinnin koulutuspäivä museoammattilaisille. Helsinki Uotila-Laine, Anne Kulttuurista hyvinvointia - Riihimäen seudun kulttuuritoimijoiden tapaaminen. Riihimäki EK:n paikallisen sopimisen alueseminaari. Lahti Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö, TAKO Pooli1:n kokous. Riihimäki Museon imagotutkimuksen markkinointipalaveri. AMK, Hyvinkää Laajennettu valiokuntaforum. Järj. Riihimäen-Hyvinkään kauppakama ri. Riihimäki Nykydokumentoinnin koulutuspäivä museoammattilaisille. Helsinki

20 Museon talouspäivä. Helsinki Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Riihilatu ry:n 40-vuotisjuhla. Upseerikerho, Riihimäki Kulttuurista hyvinvointia pilottijakson palautekeskustelu. Metsästysmuseo Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset n. 1 x kk sekä osallistuminen useisiin kaupungin kulttuurilaitosten muihin teematyöryhmiin vuoden aikana. Vierailut Museon henkilökunta vieraili Norjan Metsämuseossa Elverumissa ja Oslossa Suomen Metsästäjäliiton Metsästyskulttuuritoimikunta neuvottelemassa liiton 90-vuotisnäyttelystä. Kuvassa vasemmalta oikealle: toimikunnan puheenjohtaja Eino Kymäläinen, sihteeri Pekka Allonen, jäsen Juha K. Kairikko ja varapuheenjohtaja Jukka Peltonen. Norjan Metsämuseon intendentti Bjørn Bækkelund (kesk.), näyttelyarkkitehti Elisabet Løvold ja museonjohtaja Stig Hoseth (oik.) esittelivät uudistuvaa perusnäyttelyä Metsästysmuseon henkilökunnalle.

21 19 MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ KOKOELMAT Metsästysmuseon keskeinen tavoite on toiminnallaan edistää metsästyksen kulttuuriperinnön tunnettavuutta ja saavutettavuutta. Museon luetteloidut kokoelmat ovat jo melko kattavasti tutkittavissa internetissä Kantapuu-kokoelmatietokannan kautta osoitteessa: Lisäksi Metsästysmuseon kokoelmat ovat vuoden ajan olleet löydettävissä Suomen museoiden yhteisestä hakuportaalista Museot Online. Lisäksi Suomen Metsästysmuseo osana Kantapuu-konsortiota on ollut pilotoimassa asiakasliittymää Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa (KDK). Tulevaisuudessa valmis järjestelmä vastaa käyttäjien muuttuneisiin tarpeisiin ja kehittää muistiorganisaatioiden toimintatapoja. KDK:n asiakasliittymä valmistuu Jatkossa Suomen Metsästysmuseon kokoelmat ovat löydettävissä kolmen eri järjestelmän kautta. Yhtenäinen luettelointikäytäntö, yhteisesti sovitut ja noudatetut toimintatavat ja käsitteet ovat osa museoalan ammatillisia normeja. Tähän asti tieto on ollut löydettävissä hakujärjestelmällä, jonka avulla museon henkilökunta on hakuja tehnyt. Kokoelmatietojen hallinnan ja -tallennuksen siirryttyä yhä laajemmassa määrin digitaaliseen muotoon erilaisiin tietokantoihin ja -järjestelmiin, objekteista tallennettavan tiedon rakenteellinen yhdenmukaisuus on muodostumassa entistä tärkeämmäksi. Tallennetun tiedon käytettävyys ja sen löydettävyys paranevat, mitä vähemmän tieto hajaantuu erilaisten kirjaamismuotojen, käytettyjen asiasanojen erilaisuuden tai paikallisten käytäntöjen seurauksena. Kokoelmatietoja on myös ryhdytty yhä enemmän avaamaan museoiden ulkopuolisille käyttäjille erilaisissa kokoelmaselainpalveluissa internetissä, joten tarve tuottaa käyttökelpoista tietoa aiempaa laajemmalle yleisölle kasvaa entisestään. Kokoelmaselainten ja -tietokantojen sisältämän tiedon laadun ja käytettävyyden mittarina on tiedon löytyminen. Pääosassa ovat termit, eli luetteloinnissa kuvailuun valitut käsitteet ja asiasanat. Esinekokoelmat Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi museolle erillisavusta esinekokoelmien valokuvaukseen. Tämän ns. Myytti-avustuksen turvin projektitutkija Sirpa Heinonen valokuvasi esineitä ja täydensi esinetietoja Kantapuu-tietokantaan neljän kuukauden ajan. Hän otti kuvia museon vanhimmista aseista yliopistoharjoittelija Heta Lähdesmäen kanssa. Kuvaustyötä helpotti se, että museo teetti Sampsa Salolla metallitelineen, johon aseet sai pystyyn kuvausta varten. Lisäksi projektissa valokuvattiin museon pyyntiraudat, joista osa laitettiin esille Punaturkin jäljillä -näyttelyyn ja loput siirrettiin museon uuteen varastoon. Valokuvauksen tuloksena Kantapuuhun liitettiin 293 aseen ja 150 pyyntiraudan kuvat.

22 20 Suomen Metsästäjäliiton 90-vuotisjuhlanäyttelyyn liittyen projektissa otettiin kuvia liiton mitaleista ja mainosesineistä. Toiseen juhlavuoteen liittyen valokuvattiin Heikki Ahon kalastusvälineistö, jonka Heikin tytär Nina Rewell on lahjoittanut museolle. Heikki Ahon isän, kirjailija Juhani Ahon syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Muita suuria kuvattuja esine-eriä olivat haulikonpatruunapakkaukset sekä Eero Gladin palkintopokaalit. Projektin aikana otettiin esinekuvaa, jotka liitettiin Kantapuun kokoelmatietoihin ja samalla tarkastettiin luettelointitietoja. Museon kaikista esinekokoelmista oli vuoden 2010 loppuun mennessä kuvattu noin 30 %. Vuonna 2010 Metsästysmuseon esinekartunta jatkui suunnilleen edellisvuosien tahtiin. Vastaanotetuksi kirjattiin 41 esine-erää, jotka sisälsivät yhteensä lähes 220 esinettä. Kaikki uudet esineet luetteloitiin vuoden aikana Kantapuu-tietokantaan, missä oli vuoden lopussa noin esinetietuetta. Uusien esineiden luetteloinnin lisäksi jatkettiin Kantapuussa olevien vanhojen esinetietueiden täydennystä ja korjaamista. Lukumääräisesti suurin lahjoituserä oli Pekka Rantakarilta saatu noin 90 esineen kalastusvälinekokoelma, joka sisälsi mm. pilkkivapoja sekä useita erilaisia pilkkimalleja alkuperäisissä myyntipakkauksissaan. Museon ennestäänkin mittavat trofeekokoelmat kasvoivat 14:llä metsästysmuistolla, joiden joukossa oli mm. hyppyantilooppi-, pikkuruokoantilooppi-, hanka-antilooppi-, liki-antilooppi-, vapiti- ja keihäsantilooppi-trofeet. Mielenkiintoinen kalastusvälinelahjoitus sisälsi mm. useita erilaisia Kuningaspilkki-malleja sekä Suinulassa toimineen Öistämön uistintehtaan pilkkimalleja alkuperäisissä myyntipahveissaan.

23 21 Kiristynyt aselupapolitiikka näkyi vuoden aikana lisääntyneinä aselahjoitustarjouksina. Läheskään kaikkia tarjottuja aseita ei kuitenkaan voitu ottaa vastaan, koska museon asekokoelmat kattavat jo varsin hyvin tavallisimmat Suomessa käytetyt metsästysaseet. Kokoelmiin kelpuutettiin kuitenkin kaksikymmentä metsästysasetta, joista mielenkiintoisimmat olivat upea Franz Roman Schmidin vuonna 1974 valmistama kaksoisluodikko (lahj. Pentti Piisi) sekä Ernst Steigleder -tarkkuuskivääri 1920-luvulta (lahj. Eero Laitinen). Kotimaisten aseiden kokoelmaa täydensi mm. Mauri Niinistön lahjoittama Tampereen Asepajan Tarkka II -pienoiskivääri vuodelta Museon taidekokoelmaa kartuttivat mm. Jalmari Ruokokosken Lappi-aiheinen etsaus, Michael Schilkinin Karhu-reliefi sekä Erik Bruunin lehtokurppaa esittävä grafiikanlehti. Museon kokoelmat eivät täydenny ainoastaan lahjoituksin, vaan myös ostoin. Kuvassa uusia houkutusvälineitä. Erätaidekokoelmaan ostettiin keraamikko ja kuvanveistäjä Michael Schilkinin ( ) suunnittelema valurautareliefi Karhu, joka oli Högforsin tehtaan muistoesine kansainvälisessä valimokongressissa Tukholmassa vuonna Metsästysseuramerkkikokoelmaan tuli 11 uutta merkkiä Jahtilehden keruutoiminnan tuloksena. Kokoelmassa oli vuoden 2010 lopussa yhteensä merkkiä. Museon erävaatekokoelmat siirtyivät kertaheitolla 2000-luvulle hankinnalla, johon sisältyi täydellinen modernin metsästäjän vaatekerta alus- ja väliasuista ja gore-tex -kengistä hengittävään ja vedenpitävään päällysvaatetukseen. Vanhempaa vaatesuunnittelua edustivat kokoelmiin saadut piisamiturkki ja poronnahkajalkineet eli nutukkaat. Vuoden aikana Metsästysmuseon henkilökunta on vastannut kymmeniin asiakkailta tulleisiin metsästys- ja kalastusesineistöä sekä erähistoriaa koskeviin tiedusteluihin. Eniten kysymyksiä on tullut aseista. Pienimuotoinen tiedonhaku on ollut maksutonta asiakaspalvelua. Edellisvuosien tapaan museon esineitä on lainattu muille museoille näyttelykäyttöön sekä lisäksi kuvaus-, markkinointi- ja koulutuskäyttöön. Metsästysmuseon esineistöä on käytetty mm. Tampereen museokeskus Vapriikin Karhun vuosi -näyttelyssä, Mäntän Serlachius-museoiden Metsästäjät-näyttelyssä sekä Rare Exports -menestyselokuvan kuvauksissa. Lyhytaikaiset lainat: Vapriikki, Metsästäjäin Keskusjärjestö, Riihimäen kansalaisopiston kuvanveistoryhmä, KFX Finland Oy, Kulttuuripalvelu Kaiku Oy, Solar Films Oy, Daniela Talvitie, Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Jana Vyborna-Turunen, Lounais-Espoon Metsästysseura, Serlachius-museot ja Turun museokeskus. Pitkäaikaiset lainat: Oy Eräkontti Ab, Jykes Kiinteistöt Oy, Kalastusmuseoyhdistys ry./päijänne-talo, Metsähallitus/luontokeskus Kellokas,

24 22 Tekniikan museo, Riihimäen kaupunginmuseo, Saamelaismuseo Siida, Järvenpään museopalvelut, Matti Virtanen, Riihimäen kaupunginkirjasto ja Vantaan kaupunginmuseo. Kirjasto Kirjaston kokoelmien konversio PrettyLibistä Kantapuu-tietokantaan toteutettiin syyskuussa Luettelointitietojen manuaalista tarkastamista ja täydentämistä Kantapuuhun jatketaan vuonna 2011, koska kaikkea dataa ei teknisistä syistä johtuen voitu siirtää uuteen järjestelmään. Luettelointitiedoista noin 10 % oli käyty läpi vuoden 2010 loppuun mennessä. Metsästyskirjasto oli mukana Erikoiskirjastojen neuvoston toiminnassa ja osallistui neuvoston kevät- ja syyskokouksiin. Kirjastonhoitaja osallistui myös Kansalliskirjaston järjestämiin kokoelmatyötä käsitteleviin seminaareihin vuoden aikana. Metsästyskirjasto haki apurahaa Suomen Kirjastosäätiön syyskierroksella. Apurahaa myönnettiin euroa metsästyskulttuurin asiasanojen ontologiahankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopistoon kuuluvan Viikin kampuskirjaston kanssa vuonna Tiedonhakupyyntöjä tuli vuoden aikana 26 kpl. Asiakkaina oli tutkijoita, opiskelijoita, kustantajia ja mainostoimistoja, joita palveltiin paikan päällä kirjastossa, sähköpostitse ja puhelimitse. Tietoa pyydettiin mm. metsäpeurasta, vuoden 1962 metsästyslain valmistelusta, Axel Fredrik Londenista, hirven sydänrististä sekä suomalaisten metsästyslehtien historiasta. Museon omaa näyttelytoimintaa varten kirjastosta haettiin tietoa ketusta, houkutuspyynnistä ja Suomen Metsästäjäliitosta. Kaukopalvelukopioita ja -lainoja välitettiin kuten ennenkin. Kirjasto sai 25 lahjoituserää ja lisäksi julkaisuvaihtorenkaan kautta muiden museoiden julkaisuja. Kirjaston kokoelmat ovat oman henkilökunnan ahkerassa tutkimuskäytössä. Sirpa Heinonen ja Heta Lähdesmäki etsimässä taustatietoja kokoelmien luettelointiin. Kirjaston hankinnoissa ja toiminnassa on noudatettu museon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjä periaatteita. Metsästysmuseon varaston muuton yhteydessä tehtiin lehtivaraston ylimääräisistä kappaleista poistoja kokoelmatyön periaatteiden mukaisesti. Professori Heikki A. Reenpään eräkirjaston kokoelmia luetteloitiin vuoden aikana. Suomen Metsästyskirjasto oli vuonna 2010 asiantuntijana Suomen Kennelliiton kirjaston ohjausryhmässä, joka suunnitteli Kennelliiton kirjaston perustamista, (ks. Asiantuntijapalvelut).

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014 Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08 2. Kokouksen toimihenkilöiden

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Luetteloinnin kehittäminen

Luetteloinnin kehittäminen Luetteloinnin kehittäminen Leena Furu 14.2.2012 Leena Furu museo 2015 Luetteloinnin kehitystyötä tehdään luettelointityöryhmässä Luettelointityöryhmä Marjo Ahonen-Kolu, Suomen käsityön museo Áile Aikio,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Vuosikokouksen pöytäkirja

Vuosikokouksen pöytäkirja Vuosikokouksen pöytäkirja Lähettänyt Sivujen ylläpitäjä 07.08.2008 Viimeksi päivitetty 05.11.2009 PÖYTÄKIRJA 1(3) VUOSIKOKOUS Aika la 19.7.2008 klo 13.00-14.35 Paikka Iisalmi, hotelli-ravintola Seurahuone

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu VEHMAAN KUNTA Vehmaan kirjasto-kulttuurilautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirj-kulttltk 17 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä ja kokouskutsu on saapunut

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

RovaniemenYrittäjät r.y.

RovaniemenYrittäjät r.y. RovaniemenYrittäjät r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2005 PUHEENJOHT AJAN KATSAUS Kulunut toimintavuosi oli yhdistyksemme 18. Yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnille korostettiin niin kuntalaisille kuin

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous

Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Iin seudun riistanhoitoyhdistys PÖYTÄKIRJA Pokholmintie 30 95100 KUIVANIEMI Puh 0400-936 333 Email ii@rhy.riista.fi 23.2.2016 Iin seudun Rhy:n Vuosikokous Aika: 23.2.2016 klo 18.00-20:15 Paikka: Läsnä:

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Pienpainatteet Luston museokokoelmissa. Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo

Pienpainatteet Luston museokokoelmissa. Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo Pienpainatteet Luston museokokoelmissa Marko Rikala Lusto Suomen Metsämuseo Luston kirjastokokoelma käsikirjastoluontoinen; yleisöllä pyynnöstä mahdollisuus tutustua aineistoihin ensisijaisesti museotyön

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009

SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 SALLAN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KOKOUS 2009 PÖYTÄKIRJA Aika: 19.2.2009 klo 18.00 alkaen Paikka: Sallan kunnanviraston valtuustosali Läsnä: Edustaja- ja ääniluettelo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus

Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Koripallomuseosta Koripalloperinnekeskus Jari Toivonen, Projektipäällikkö Koripallomuseo-projekti käynnistyi Kotkassa vuonna 2008 tavoitteena luoda pysyvä, valtakunnallinen, koripalloon liittyvä erikoismuseo.

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ

TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ TAKO POOLI 2: YKSILÖ, YHTEISÖ JA JULKINEN ELÄMÄ V A L T A K U N N A L L I N E N T A K O - S E M I N A A R I 2 8. 1. 2 0 1 3 S U O M E N K A N S A L L I S M U S E O Poolin yleisteemat Dokumentoinnin kohteena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Pro Cane Sano -mitali myönnetään sekä suomalaisesta että kansainvälisestä arvostetusta kynologisesta tutkimustyöstä.

Pro Cane Sano -mitali myönnetään sekä suomalaisesta että kansainvälisestä arvostetusta kynologisesta tutkimustyöstä. OHJE ANSIOMERKEISTÄ, HUOMIONOSOITUKSISTA, KUNNIAVIIREISTÄ JA MUISTOESINEISTÄ (Hyväksytty Suomen Kennelliiton hallituksen kokouksessa 27.5.2016. Ohje tulee voimaan 1.1.2017.) Sisällys Yleistä... 1 Anominen...

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari

Verkkopalvelu suomalaisille museoille. tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari Verkkopalvelu suomalaisille museoille tutkija, hankekoordinaattori Maria Virtanen Asiantuntijuus jakoon -seminaari 1.2.2013 Kuinka kaikki alkoikaan? Suomen valokuvataiteen museolla mietittiin - miten palveltaisiin

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti.

Aika klo Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan luettelon mukaisesti. LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA 1 LAPIN METSÄSTYSHOITO- JA AMPUMASEURA RY. VUOSIKOKOUS 2016 pöytäkirja Aika 19.2.2016 klo 18.00 19.00 Paikka Seuran paviljongi Läsnä 22 seuranjäsentä liitteenä olevan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo

TAKO-ohjausryhmä TAKO-kevätseminaari Suomen kansallismuseo TAKO-ohjausryhmä 2017 TAKO-kevätseminaari 2017 7.-8.2.2017 Suomen kansallismuseo Ohjausryhmän tehtävät Määrittelee TAKO-toiminnan tavoitteet Ylläpitää ja koordinoi poolien toimintaa Raportoi toiminnastaan

Lisätiedot

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin.

Paloturvallisuuden kehittämisohjelma päivitettiin. 1 PALOTUTKIMUSRAATI - 22.3.2012 BRANDFORSKNINGSRÅDET RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. YLEISTÄ Vuosi 2011 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenes toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012. KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 2 / 2012 Hallitus Päivämäärä Sivu 1 ( 6 ) 15.3.2012 _ KOKOUSAIKA Torstai 15.3.2012 klo 10.00 12.30 _ KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kemijärvi _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/5 Hallitus 27.5.2016 Sivu 2 / 6 Hallitus 27.5.2016 Sivu 1 / 6 Aika: 27.5.2016 klo 12.30-15.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2009

Toimintakertomus vuodelta 2009 TAMPEREEN KAMERASEURA RY PL 218 33101 TAMPERE Toimintakertomus vuodelta 2009 1 JOHDANTO Seuran tavoitteena on ollut valokuvausta, valokuvausharrastusta ja valokuvailmaisua edistävän toiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan.

Järjestimme kierrätystorin keväällä ja syksyllä. Maailmanparantajan kahvilaa ei saatu järjestettyä kertaakaan. Järvenpään vihreät ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Järvenpään Vihreät ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 Tiia Lintula (puheenjohtaja), Salla Hänninen (varapuheenjohtaja), Katri Kakko, Seija Kareinen (taloudenhoitaja),

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013

AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 AMKE ry:n hallituksen kokous 3/2013 Aika perjantai 24.05.2013 klo 9 10.38. Paikka AMI-säätiö, kokoustila Idea, Valimotie 8, Pitäjänmäki, Helsinki Osallistujat Marketta Kokkonen puheenjohtaja Timo Karkola

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot