SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry."

Transkriptio

1 SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010

2 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON ORGANISAATIO TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. 6 Varsinainen kokous 6 Valtuusto Hallitus 8 Huomionosoitukset 10 Työvaliokunta 10 Nimitoimikunta 10 Tilintarkastajat 11 Talous Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut 12 Yhdistyksen jäsenyydet 12 Toimitilat 13 Museoturvallisuus HENKILÖKUNTA 14 Vakinaiset 15 Määräaikaiset 15 Harjoittelijat 16 Ostopalvelut 16 Koulutus, edustaminen ja työryhmät 18 Vierailut TUTKIMUS 33 Keruuprojektit 34 Julkaisutoiminta 35 ASIANTUNTIJAPALVELUT PALVELUYKSIKKÖ 36 Markkinointi ja tiedotus 39 Asiakaspalvelu 40 Museokauppa 41 Opastus 41 Museopedagogia 42 Tapahtumat 43 Talvikki 44 Pönttöpäivä 44 Museoiden yö 44 Oravan päivä 45 Joulumyyjäiset 47 Muiden järjestämät tapahtumat 47 Osallistuminen tapahtumiin 48 Kurssit ja vierailut museolla 50 TULOSLASKELMA 51 TASE MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ KOKOELMAT 19 Esinekokoelmat 22 Kirjasto 23 Arkisto 24 Kuva-arkisto NÄYTTELYT 26 Avoinnaolo ja asiakkaat 28 Perusnäyttely 28 Vaihtuvat näyttelyt 33 Kiertonäyttelyt 33 Verkkonäyttelyt Kannen kuva: Juha Mälkönen. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry Forssell. Formato Print Porvoo 2011

3 1

4 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan vuosikatsaus Kesäkuussa 2010 tuli kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun Suomen Metsästysmuseo avattiin Riihimäellä yleisölle. Näihin vuosiin mahtuu 134 vaihtuvaa näyttelyä, joiden aihepiirit vaihtelevat metsästyshistoriasta erätaiteeseen. Pysyvän jalansijan museon näyttelytoiminnassa ovat saaneet myös erä- ja luontoaiheiset valokuvanäyttelyt. Juhlavuosi oli museon kävijämäärällä mitattuna menestyksellinen, viime vuonna vierailijoita oli , mikä on koko historian toiseksi paras vuosi. Yhteensä kahdenkymmenen vuoden aikana on Metsästysmuseossa käynyt vierasta. Luvut osoittavat selvästi Suomen Metsästysmuseolla olevan oma tärkeä paikkansa maamme museokentässä ja paikallisesti Riihimäen talousalueen kulttuurikohteena. Toimintavuoden kävijämäärän kasvuun vaikutti ratkaisevasti vuoden päänäyttelyn suosio ja museon markkinoinnin tehostuminen. Kesäkauden päänäyttely esitteli taiteilijaprofessori Erik Bruunin tuotantoa kuudelta eri vuosikymmeneltä. Bruunin moniilmeisen näyttelyn keskiössä oli suomalainen luonto eläimistöineen. Näyttelyn aikana järjestettiin museolla grafiikan työpaja, jossa kurssilaisilla oli ainutlaatuinen tilaisuus saada opastusta Erik Bruunilta oman exlibriksen suunnittelussa. Juhlavuoden antoisimpia hetkiä onkin ollut mahdollisuus tehdä yhteistyötä professori Bruunin kanssa. Kaikesta tästä ja edelleen jatkuvasta hyvästä yhteistyöstä haluan esittää hänelle lämpimät kiitokset. Myöhäissyksyllä vietettiin Kettu-näyttelyn yhteydessä museon 20-vuotisjuhlaa. Ennen iltatilaisuutta muistettiin ansioituneita museon luottamushenkilöitä, yhteistyökumppaneita ja henkilökuntaa huomionosoituksin. Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen toi juhlaan Riihimäen kaupungin tervehdyksen. Riihimäen kaupunginvaltuuston päätös rakennuttaa museoyhdistyksen käyttöön toimitilat 1980-luvun lopulla ratkaisi museotoiminnan siirtymisen Porvoosta Riihimäelle. Kaupungin tuki oli silloin ja on edelleen erittäin merkittävä Metsästysmuseolle. Tilaisuuden juhlapuhujana oli eräneuvos Juha K. Kairikko, joka tuntee Metsästysmuseon vaiheet yli 36 vuoden ajalta toimittuaan Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajana. Juha K. Kairikko on aloittanut museon hallituksen erityispyynnöstä Metsästysmuseon historiikin kirjoitustyön, jonka tuloksia voimme tarkastella vuonna Vuosi on ollut kiireinen, erilaisia projekteja ja tapahtumia täynnä. Syksyllä oli isona työnä esinekokoelmien muuttaminen uuteen vuokrattuun varastotilaan. Museon henkilökunta on jälleen kerran osoittanut olevansa joustava ja työhön sitoutunut. Museon strategiassa olevat arvot: yhteistyökyky, asiakaslähtöisyys ja asiantuntevuus eivät ole

5 3 pelkkiä sanoja, vaan ne näkyvät päivittäisessä työssä. Tästä kaikesta kuuluu kiitos työhönsä sitoutuneelle henkilökunnalle. Metsästysmuseo on näiden kahdenkymmenen vuoden aikana selkeästi osoittanut kehittyvänsä eräalan tietokeskukseksi. Tämä kehitysprosessi edellyttää henkilökunnalta monipuolista erikoisosaamista. Vuoden 2011 alusta lähtien asiantuntijoiden joukko täydentyy, kun määräaikaisen arkistonhoitajan työsuhde vakinaistetaan. Arkistonhoitaja Pekka Allosen päävastuulla on metsästysarkiston hoito ja Metsästyksen muistitieto -arkiston keruutoiminta. Eräperinteen keruu haastatteluin ja erilaisin keruuprojektein on jatkossa yksi museon keskeisiä tallennusmuotoja. Tällä hetkellä jokaisessa museotoimintayksikössä on ammattitaitoisia ja luovia työntekijöitä. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa ja kehittää metsästysmuseohenkeä. Museon organisaatiorakenteen keventämiseksi on vuoden aikana laadittu uudet säännöt, joiden hyväksyminen odottaa lopullista päätöstä keväällä Jos asia etenee odotetulla tavalla, oli toukokuun 2010 valtuuston kokous museohistorian viimeinen. Museon operatiivisen toiminnan kannalta on ollut ensiarvoisen tärkeää museon hallituksen ja valtuuston luottamus museon henkilökuntaa kohtaan. Haluankin esittää kaikille luottamushenkilöille tästä lämpimät kiitokset, te olette taanneet meille luovan toimintavapauden. Tiedotus ja markkinointi ovat tärkeä osa museotoimintaa. Laurean Ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat tekivät opiskelutyönään museon imagotutkimuksen. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää museon palveluiden ja saavutettavuuden kehittämiseksi. Ilahduttavaa oli, että vastaajat totesivat museon olevan asiantunteva ja mielenkiintoinen. Tutkimuksessa ilmeni myös, että museon nimeä pidettiin vanhanaikaisena ja etäisenä. Tämä tieto tuki museon henkilökunnan käsitystä siitä, että Metsästysmuseo tarvitsee markkinoinnin tueksi nykyisen nimen rinnalle apunimen. Kesällä järjestettiinkin avoin nimikilpailu, johon saatiin 271 ehdotusta. Lopullisen apunimen ja siihen liittyvän logon valinnan suorittaa museon hallitus. Työ on vielä kesken, ja asiasta Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kangas avasi museon kesänäyttelykauden.

6 4 tiedotetaan laajasti vuoden 2011 aikana. Tähän liittyy myös museon uusien kotisivujen valmistuminen, sillä apunimellä on luonnollisesti tärkeä osa suunnittelutyössä. Vuosi 2011 tuo tullessaan toiminnallisesti paljon uutta. Merkittävä asia on museon peruskorjauksen alkaminen kesällä. Korjaustyön alta tyhjennetään yksi näyttelysaleista kokonaan, ja kauan suunniteltu perusnäyttelyn uudistustyö voidaan aloittaa. Museo on avoinna yleisölle koko korjaustöiden ajan, mutta on luonnollista että jonkinlaista haittaa siitä voi aiheutua. Vuonna 2012 on puolestaan suunnitteilla museon ulkoverhouksen uusiminen. Pala palalta Metsästysmuseo luo tulevien vuosien aikana nahkaansa. Henkilökunnalla on edessä kiireisiä vuosia, mutta hyvän yhteistyön avulla päästään tavoitteeseen. Museoyhdistyksen hallituksen entisen puheenjohtajan kannustavat sanat: Iskua ja voimaa, sopivat hyvin meille metsästysmuseolaisille vuonna Anne Uotila-Laine museonjohtaja Grafiikan mestari Erik Bruunin inspiraation lähde on suomalainen luonto, erityisesti Lopella, Kerityn rannalla sijaitsevan kesäasunnon maisemat.

7 5

8 6 TALOUS- JA HALLINTOYKSIKKÖ Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. Varsinainen kokous Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n varsinaisessa kokouksessa annettiin hallituksen tehtäväksi selvittää museon organisaation keventäminen. Sääntömuutoksen myötä on tarkoitus lakkauttaa valtuusto ja siirtää sen tehtävät kerran vuodessa kokoontuvalle varsinaiselle kokoukselle. Asian käsittely etenee keväällä 2011, kun hallitus kutsuu koolle yhdistyksen varsinaisen kokouksen päättämään asiasta. Vuonna 2010 Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:n valtuuston kokoonpano oli varsinaisessa kokouksessa kolmivuotiskaudelle tehdyn valinnan mukainen. Valtuusto Puheenjohtaja, FT Matti Nurminen Varapuheenjohtaja, ekonomi, Suomen Kennelliiton valtuuston pj. Eeva Anttinen Metsästäjäin Keskusjärjestö (MKJ): Viestintäpäällikkö Klaus Ekman Agronomi Otto von Frenckell Metsäpalvelupäällikkö, hallituksen pj. Tauno Partanen Suomen Metsästäjäliitto (SML): Päätoimittaja, hallituksen pj. Lauri Kontro Toiminnanjohtaja Tero Saarikko Valtuuston pj. Matti Nurminen Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto (SMKL): Kunniapuheenjohtaja Aimo Randén Riihimäen kaupunki: Ylitarkastaja Arto Lapiolahti sekä Ylitarkastaja Jukka Bisi Liikkeenjohdon konsultti Hannu S. Laine

9 7 Projektipäällikkö Jaakko Ojanperä Erikoislääkäri Seppo Salo Filosofian maisteri Mauri Soikkanen Kustannusjohtaja Jukka Vahtola Valtuusto on kokoontunut sääntömääräiseen kokoukseen Hallitus Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2010 olivat: Puheenjohtaja, tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen Varapuheenjohtaja, maanviljelijä Timo Juutila (MKJ) muut jäsenet: KTM Anders Borgström Erätalouspäällikkö Olavi Joensuu Riistapäällikkö Erkki Kiukas (MKJ) Hallituksen pj. Eino Korhonen Koulunjohtaja Arto Purmonen (SML) Puheenjohtaja Kyösti Sorsa (SMKL) Lehtori Kirsti Tolvanen (Riihimäen kaupunki) Hallituksen pj. Kari Kuparinen Varapj. Timo Juutila Anders Borgström Olavi Joensuu Erkki Kiukas

10 8 Eino Korhonen Arto Purmonen Kyösti Sorsa Kirsti Tolvanen Henkilökohtaiset varajäsenet olivat: Eräneuvos Juha K. Kairikko (Purmonen) Tuotantopäällikkö Erkki Kauppi (Kuparinen) Myynti- ja markkinointijohtaja Fredrik Borgström (A. Borgström) Toiminnanjohtaja Jari Pigg (Juutila) Ylitarkastaja Ahti Putaala (Joensuu) Museonjohtaja Heikki Matiskainen (Tolvanen) Puheenjohtaja Raimo Sundström (Sorsa) Riistapäällikkö Heikki Uotila (Kiukas) Professori Janne Vilkuna (Korhonen). Hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana viisi kertaa: 17.3., 18.5., 31.8., ja Huomionosoitukset Museon 20-vuotisjuhlassa myönnetyt huomionosoitukset: Kunniapuheenjohtaja: Kunniajäsen: Kultainen ansiomerkki: Hopeinen ansiomerkki: FT, valtuuston puheenjohtaja Matti Nurminen. Eräneuvos Juha K. Kairikko. Klaus Ekman, Veli Jääskeläinen, Pentti Kataja, Kari Kuparinen ja Mauri Soikkanen. Eeva Anttinen, Timo Juutila, Arto Purmonen, Kyösti Sorsa ja Heikki Uotila.

11 9 Hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparinen onnittelee Suomen Metsästysmuseo ry:n historian ensimmäistä kunniapuheenjohtajaa Matti Nurmista. Eräneuvos Juha K. Kairikko nimitettiin museon kunniajäseneksi tekemästään arvokkaasta eräperinteen keruu- ja tutkimustyöstä. Museon 20-vuotisjuhlassa muistetut ansioituneet Metsästysmuseon ystävät ja yhteistyökumppanit kohottavat maljan museon kunniaksi.

12 10 Numeroitu standaari: Numeroimaton standaari: Heikki Haapavaara, Lauri Haataja, Leena Hiltula, Erkki Kauppi, maa- ja metsätalousministeriön kalaja riistaosasto ja Metsähallitus. Henry Forssell, Panu Hiidenmies, Juha Mälkönen, Antti Saraja, Timo Syrjänen, Pirjo Vilpponen, Riihimäen Asehistoriallinen seura Kara Arms ry. ja Suomen Ampumaurheiluliitto. Kauppakamarin hopeiset ansiomerkit museon henkilökunnalle: Jukka Peltonen ja Anne Uotila-Laine. Muut huomionosoitukset vuonna 2010: Klaus Ekman (numeroitu standaari), Riihilatu ry. (numeroimaton standaari). Työvaliokunta Hallituksen pj. Kari Kuparinen, hallituksen varapj. Timo Juutila ja sihteeri museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Työvaliokunta hoiti vuoden 2010 aikana asioita sähköpostilla ja puhelimitse. Nimitoimikunta Hallitus nimesi museon nimitoimikunnan, johon kuuluivat hallituksen puheenjohtaja Kari Kuparinen, hallituksen varapuheenjohtaja Timo Juutila, hallituksen jäsen Kirsti Tolvanen, hallituksen varajäsen Juha K. Kairikko sekä museonjohtaja Anne Uotila-Laine. Nimitoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuoden aikana. Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajat tilikaudella 2010 olivat: varsinaiset varatilintarkastajat Anne Nurmi, HTM Pertti Mäkelä, HTM Matti Tervas, talouspäällikkö Veijo Tolonen, HTM

13 11 Talous 2010 Museotoiminnan perusrahoituksen muodostavat valtionavustukset, joista maa- ja metsätalousministeriön osuus oli ja opetus- ja kulttuuriministeriön henkilötyövuosiin perustuva avustus Omatoiminen tuotto koostuu lähinnä pääsymaksuista, museokaupan myyntituloista, palvelu- ja muista tuloista sekä sponsorituloista. Vuonna 2010 omatoiminen tuotto oli yhteensä Tulot ja kulut vuoden aikana nousivat lähes samassa suhteessa, joten toiminnan osalta pysyttiin budjetin rajoissa. Tilinpäätös vuodelta 2010 osoittaa ylijäämää. Kertynyt säästö liitetään omaan pääomaan ja käytetään museon perusnäyttelyn uudistamiseen. Valtionavustus MMM Valtionavustus OKM Erityisavustukset Yht Pääsymaksut Myyntitulot Palvelu- ja muut tulot Sponsoritulot 355 Omatoiminen tuotto yht Valtionavustukset kävijää kohden ovat 30. Asiakaspalvelun nettokulut kävijää kohden ovat 3.

14 12 Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksut Vuosijäsenet: henkilöjäsenet 101 kpl, yhdistysjäsenet 14 kpl, liikelaitosjäsenet 1 kpl Ainaisjäsenet: henkilöjäsenet 90 kpl, yhdistysjäsenet 41 kpl, liikelaitosjäsenet 10 kpl Yhteensä yhdistyksessä oli 257 maksanutta jäsentä. Vuosijäsenmaksu Ainaisjäsenmaksu Henkilöjäsen Yhdistys 10 Henkilöjäsen 35 Yhdistys Liikelaitos 170 Liikelaitos Yhdistyksen jäsenyydet Vuonna 2010 Suomen Metsästysmuseo oli jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: Suomen Museoliitto ry., Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Suomen Exlibrisyhdistys ry., Bibliofiilinen seura ry., Elinkeinoelämän keskusliitto ry., Suomen kirjastoseura, Suomen tieteellinen kirjastoseura ry., Hämeen Matkailu ry. ja Suomen Puukkoseura ry. Toimitilat Museo toimii Riihimäen kaupungin rakennuttamassa ja omistamassa kiinteistössä, joka luovutettiin museoyhdistyksen käyttöön alkuvuodesta Kesällä 2010 tuli kuluneeksi 20 vuotta museon avaamisesta yleisölle. Museorakennuksen peruskorjaustarvetta kartoitettiin kuluvan vuoden aikana ja loppuvuodesta saatiin tieto osittaisen korjaustyön käynnistämisestä vuonna Rakennuksen ulkoverhoilun uusiminen ajoittuu mahdollisesti vuodelle Työtilojen vähäisyys asettaa museotyölle suuria haasteita ja ratkaisuja joudutaan etsimään nykyisten tilojen käyttötarkoitusta muuntamalla. Loppusyksyllä muutettiin esinekokoelmat vanhasta vuokratilasta uuteen vastavalmistuneeseen tilavampaan varastoon. Kokoelmat voidaan nyt varastoida omiin ryhmiinsä, koska muuton yhteydessä säilytystilan määrä kasvoi. Isoja esineitä varten otettiin käyttöön kuormalavahyllyt, ja arkisto- ja kirjastokokoelmille on oma erillinen ns. paperivarasto. Uusi tila täyttää myös paremmin esineiden turvallisuus-, kosteus- ja lämpötilavaatimukset. Professori Heikki A. Reenpään lahjoittama eräaiheinen kirjasto sijaitsee Helsingin Suomalaisen Klubin Vähäkallio-kabinetissa. Noin niteen kirjasto on osa Suomen Metsästyskirjastoa ja Klubin jäsenten käytettävissä.

15 13 Rentokil Oy huolehtii myös museon uuden kokoelmavaraston tuholaistorjunnasta. Museoturvallisuus Museotyön keskeisenä tavoitteena on tallentaa ja siirtää tulevaisuuteen yhteisestä kulttuuriperinnöstämme kertovaa aineistoa. Vastuu museon kokoelmista, näyttelytiloista, työntekijöistä sekä asiakkaista edellyttää vakavaa suhtautumista erilaisiin museon turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Museon turvallisuustasolle on kokoelmien luonteesta johtuen asetettu korkeat vaatimukset. Toimintavuonna 2010 tilattiin museon uuteen etävarastoon palo- ja murtohälytysjärjestelmä. Varsinaisessa museorakennuksessa uusittiin videovalvontajärjestelmän viisi kameraa ja lisättiin yksi kamera. Sisäänkäyntien pimeän aikaista valaistusta myös lisättiin. Tämä tapahtui osana museon yksityiskohtaista riskianalyysia, jossa selvitettiin, mitä parannuksia valvonnan toteuttamiseen tarvitaan. Samassa yhteydessä hankittiin asiakaspalvelua varten matkapuhelin, joka kulkee aina vartioinnista ja lipunmyynnistä vastaavan Securitaksen työntekijän mukana esimerkiksi turvakierroksen aikana.

16 14 HENKILÖKUNTA Vakinaiset Anttila, Vesa, FM, amanuenssi Karjakoski, Kimmo, toimistonhoitaja, museomestari Koivisto Ilja, FM, museopalvelupäällikkö alkaen Liukkonen, Taru, kirjastomerkonomi, kirjastonhoitaja Peltonen, Jukka, FM, intendentti Uotila-Laine, Anne, FM, museonjohtaja Museon henkilökunta vasemmalta lukien: museopalvelupäällikkö Ilja Koivisto, intendentti Jukka Peltonen, arkistonhoitaja Pekka Allonen, amanuenssi Vesa Anttila, toimistonhoitaja Kimmo Karjakoski, projektitutkija Sirpa Heinonen, edessä: museonjohtaja Anne Uotila-Laine ja kirjastonhoitaja Taru Liukkonen.

17 15 Määräaikaiset Allonen, Pekka, VTM, arkistonhoitaja Heinonen, Sirpa, FM, esinekokoelmien kuvausprojekti Partanen, Jouni, hum.kand., verkkonäyttelyn käsikirjoitustyö Ruoskanen, Eerika, opiskelija, avustavat museotehtävät Virtanen, Pekka, FM, näyttelyn projektitehtävissä välisenä aikana. Virtanen, Simo, yo, näyttelyn projektitehtävissä välisenä aikana. Harjoittelijat Lähdesmäki, Heta, Turun yliopisto. Kulttuurihistorian opintojen työharjoittelu Ruoskanen, Eerika, Hämeen Ammattikorkeakoulu. Metsätalouden opintojen työharjoittelu Vuolle, Outi, Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintojen työharjoittelu (jatkuen saakka). Harjoittelun suorituspaikka Suomen Kennelliiton kirjasto, Espoo. Metsätalousinsinööriksi opiskeleva Eerika Ruoskanen osallistui monipuolisiin museotehtäviin. Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa opiskeleva Heta Lähdesmäki luetteloi exlibris-kokoelmia.

18 16 Ostopalvelut Ateljee Ajankuva Oy Eläintentäyttämö Esa Kemppainen Esatesk Oy, siivouspalvelut Janza Ky. Kekäläinen, Päivi, näyttelyarkkitehti Maankaje Oy, Kauko Pöllänen Mixtum Media Oy LR-laskenta Oy, tilitoimistopalvelut Rentokil Oy, tuholaistorjunta Securitas Oy Studio Antti Saraja Studio Henry Forssell Koulutus, edustaminen ja työryhmät Allonen, Pekka Suomen Metsästäjäliitto, Metsästyskulttuuritoimikunta, sihteeri, 12 kokousta. Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö, TAKO Pooli1:n kokoukset. Riihimäki ja Helsinki Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Nykydokumentoinnin koulutuspäivä museoammattilaisille. Helsinki Anttila, Vesa Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö, TAKO Pooli1:n kokous. Riihimäki Museoiden KDK-ajankohtaispäivä. Kansallismuseo, Helsinki Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Kantapuu-konsortion kokous. Lusto, Punkaharju E-kuvaohjelman käyttäjien seminaari. Työväenmuseo Werstas, Tampere Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Konferenssi Yhdessä enemmän - kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietosisältöjen saatavuus, käytettävyys ja pitkäaikaissäilytys. Marina Congress Center, Helsinki KDK-infopäivä museoille. Sähkötalo, Helsinki Koivisto, Ilja Forma-messut. Messukeskus, Helsinki Laajennettu valiokuntaforum. Järj. Riihimäen-Hyvinkään kauppakama ri. Riihimäki

19 17 Suomen Museoliiton Tiedottajapäivät. Karjala-talo, Helsinki Suomen Metsästäjäliiton Mediajahti. Topenon Erä, Loppi Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset ja Suomen Museoliiton Museokauppaseminaari. Kansallismuseo, Helsinki Liukkonen, Taru Luetteloinnin tiedotuspäivä, Kansallinen luetteloinnin ohjausryhmä. Helsinki Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous. SKS, Helsinki Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö, TAKO Pooli1:n kokous. Riihimäki Museon imagotutkimuksen markkinointipalaveri. AMK, Hyvinkää Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Photoshop-koulutus. Hyria, Hyvinkää ja Laajennettu valiokuntaforum. Järj. Riihimäen-Hyvinkään kauppakama ri. Riihimäki Marc21-koulutus PrettyLib-kirjastoille. Kansalliskirjasto, Helsinki Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous. Eduskunnan kirjasto, Helsinki Sisällönkuvailupäivä. Kansalliskirjasto, Helsinki Peltonen, Jukka Suomen Metsästäjäliitto, Metsästyskulttuuritoimikunta, varapuheenjohtaja, 12 kokousta. Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö (TAKO) -seminaari. Helsinki TAKO Pooli1:n kokoukset. Riihimäki , Espoo , Helsinki Nykydokumentoinnin koulutuspäivä museoammattilaisille. Helsinki Uotila-Laine, Anne Kulttuurista hyvinvointia - Riihimäen seudun kulttuuritoimijoiden tapaaminen. Riihimäki EK:n paikallisen sopimisen alueseminaari. Lahti Museoiden Tallennus- ja kokoelmayhteistyö, TAKO Pooli1:n kokous. Riihimäki Museon imagotutkimuksen markkinointipalaveri. AMK, Hyvinkää Laajennettu valiokuntaforum. Järj. Riihimäen-Hyvinkään kauppakama ri. Riihimäki Nykydokumentoinnin koulutuspäivä museoammattilaisille. Helsinki

20 Museon talouspäivä. Helsinki Palvelusopimuspalaveri. Suomen Kennelliitto, Espoo Riihilatu ry:n 40-vuotisjuhla. Upseerikerho, Riihimäki Kulttuurista hyvinvointia pilottijakson palautekeskustelu. Metsästysmuseo Riihimäen kaupungin kulttuuriyhteistyöryhmän kokoukset n. 1 x kk sekä osallistuminen useisiin kaupungin kulttuurilaitosten muihin teematyöryhmiin vuoden aikana. Vierailut Museon henkilökunta vieraili Norjan Metsämuseossa Elverumissa ja Oslossa Suomen Metsästäjäliiton Metsästyskulttuuritoimikunta neuvottelemassa liiton 90-vuotisnäyttelystä. Kuvassa vasemmalta oikealle: toimikunnan puheenjohtaja Eino Kymäläinen, sihteeri Pekka Allonen, jäsen Juha K. Kairikko ja varapuheenjohtaja Jukka Peltonen. Norjan Metsämuseon intendentti Bjørn Bækkelund (kesk.), näyttelyarkkitehti Elisabet Løvold ja museonjohtaja Stig Hoseth (oik.) esittelivät uudistuvaa perusnäyttelyä Metsästysmuseon henkilökunnalle.

21 19 MUSEOTOIMINTAYKSIKKÖ KOKOELMAT Metsästysmuseon keskeinen tavoite on toiminnallaan edistää metsästyksen kulttuuriperinnön tunnettavuutta ja saavutettavuutta. Museon luetteloidut kokoelmat ovat jo melko kattavasti tutkittavissa internetissä Kantapuu-kokoelmatietokannan kautta osoitteessa: Lisäksi Metsästysmuseon kokoelmat ovat vuoden ajan olleet löydettävissä Suomen museoiden yhteisestä hakuportaalista Museot Online. Lisäksi Suomen Metsästysmuseo osana Kantapuu-konsortiota on ollut pilotoimassa asiakasliittymää Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa (KDK). Tulevaisuudessa valmis järjestelmä vastaa käyttäjien muuttuneisiin tarpeisiin ja kehittää muistiorganisaatioiden toimintatapoja. KDK:n asiakasliittymä valmistuu Jatkossa Suomen Metsästysmuseon kokoelmat ovat löydettävissä kolmen eri järjestelmän kautta. Yhtenäinen luettelointikäytäntö, yhteisesti sovitut ja noudatetut toimintatavat ja käsitteet ovat osa museoalan ammatillisia normeja. Tähän asti tieto on ollut löydettävissä hakujärjestelmällä, jonka avulla museon henkilökunta on hakuja tehnyt. Kokoelmatietojen hallinnan ja -tallennuksen siirryttyä yhä laajemmassa määrin digitaaliseen muotoon erilaisiin tietokantoihin ja -järjestelmiin, objekteista tallennettavan tiedon rakenteellinen yhdenmukaisuus on muodostumassa entistä tärkeämmäksi. Tallennetun tiedon käytettävyys ja sen löydettävyys paranevat, mitä vähemmän tieto hajaantuu erilaisten kirjaamismuotojen, käytettyjen asiasanojen erilaisuuden tai paikallisten käytäntöjen seurauksena. Kokoelmatietoja on myös ryhdytty yhä enemmän avaamaan museoiden ulkopuolisille käyttäjille erilaisissa kokoelmaselainpalveluissa internetissä, joten tarve tuottaa käyttökelpoista tietoa aiempaa laajemmalle yleisölle kasvaa entisestään. Kokoelmaselainten ja -tietokantojen sisältämän tiedon laadun ja käytettävyyden mittarina on tiedon löytyminen. Pääosassa ovat termit, eli luetteloinnissa kuvailuun valitut käsitteet ja asiasanat. Esinekokoelmat Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi museolle erillisavusta esinekokoelmien valokuvaukseen. Tämän ns. Myytti-avustuksen turvin projektitutkija Sirpa Heinonen valokuvasi esineitä ja täydensi esinetietoja Kantapuu-tietokantaan neljän kuukauden ajan. Hän otti kuvia museon vanhimmista aseista yliopistoharjoittelija Heta Lähdesmäen kanssa. Kuvaustyötä helpotti se, että museo teetti Sampsa Salolla metallitelineen, johon aseet sai pystyyn kuvausta varten. Lisäksi projektissa valokuvattiin museon pyyntiraudat, joista osa laitettiin esille Punaturkin jäljillä -näyttelyyn ja loput siirrettiin museon uuteen varastoon. Valokuvauksen tuloksena Kantapuuhun liitettiin 293 aseen ja 150 pyyntiraudan kuvat.

22 20 Suomen Metsästäjäliiton 90-vuotisjuhlanäyttelyyn liittyen projektissa otettiin kuvia liiton mitaleista ja mainosesineistä. Toiseen juhlavuoteen liittyen valokuvattiin Heikki Ahon kalastusvälineistö, jonka Heikin tytär Nina Rewell on lahjoittanut museolle. Heikki Ahon isän, kirjailija Juhani Ahon syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Muita suuria kuvattuja esine-eriä olivat haulikonpatruunapakkaukset sekä Eero Gladin palkintopokaalit. Projektin aikana otettiin esinekuvaa, jotka liitettiin Kantapuun kokoelmatietoihin ja samalla tarkastettiin luettelointitietoja. Museon kaikista esinekokoelmista oli vuoden 2010 loppuun mennessä kuvattu noin 30 %. Vuonna 2010 Metsästysmuseon esinekartunta jatkui suunnilleen edellisvuosien tahtiin. Vastaanotetuksi kirjattiin 41 esine-erää, jotka sisälsivät yhteensä lähes 220 esinettä. Kaikki uudet esineet luetteloitiin vuoden aikana Kantapuu-tietokantaan, missä oli vuoden lopussa noin esinetietuetta. Uusien esineiden luetteloinnin lisäksi jatkettiin Kantapuussa olevien vanhojen esinetietueiden täydennystä ja korjaamista. Lukumääräisesti suurin lahjoituserä oli Pekka Rantakarilta saatu noin 90 esineen kalastusvälinekokoelma, joka sisälsi mm. pilkkivapoja sekä useita erilaisia pilkkimalleja alkuperäisissä myyntipakkauksissaan. Museon ennestäänkin mittavat trofeekokoelmat kasvoivat 14:llä metsästysmuistolla, joiden joukossa oli mm. hyppyantilooppi-, pikkuruokoantilooppi-, hanka-antilooppi-, liki-antilooppi-, vapiti- ja keihäsantilooppi-trofeet. Mielenkiintoinen kalastusvälinelahjoitus sisälsi mm. useita erilaisia Kuningaspilkki-malleja sekä Suinulassa toimineen Öistämön uistintehtaan pilkkimalleja alkuperäisissä myyntipahveissaan.

23 21 Kiristynyt aselupapolitiikka näkyi vuoden aikana lisääntyneinä aselahjoitustarjouksina. Läheskään kaikkia tarjottuja aseita ei kuitenkaan voitu ottaa vastaan, koska museon asekokoelmat kattavat jo varsin hyvin tavallisimmat Suomessa käytetyt metsästysaseet. Kokoelmiin kelpuutettiin kuitenkin kaksikymmentä metsästysasetta, joista mielenkiintoisimmat olivat upea Franz Roman Schmidin vuonna 1974 valmistama kaksoisluodikko (lahj. Pentti Piisi) sekä Ernst Steigleder -tarkkuuskivääri 1920-luvulta (lahj. Eero Laitinen). Kotimaisten aseiden kokoelmaa täydensi mm. Mauri Niinistön lahjoittama Tampereen Asepajan Tarkka II -pienoiskivääri vuodelta Museon taidekokoelmaa kartuttivat mm. Jalmari Ruokokosken Lappi-aiheinen etsaus, Michael Schilkinin Karhu-reliefi sekä Erik Bruunin lehtokurppaa esittävä grafiikanlehti. Museon kokoelmat eivät täydenny ainoastaan lahjoituksin, vaan myös ostoin. Kuvassa uusia houkutusvälineitä. Erätaidekokoelmaan ostettiin keraamikko ja kuvanveistäjä Michael Schilkinin ( ) suunnittelema valurautareliefi Karhu, joka oli Högforsin tehtaan muistoesine kansainvälisessä valimokongressissa Tukholmassa vuonna Metsästysseuramerkkikokoelmaan tuli 11 uutta merkkiä Jahtilehden keruutoiminnan tuloksena. Kokoelmassa oli vuoden 2010 lopussa yhteensä merkkiä. Museon erävaatekokoelmat siirtyivät kertaheitolla 2000-luvulle hankinnalla, johon sisältyi täydellinen modernin metsästäjän vaatekerta alus- ja väliasuista ja gore-tex -kengistä hengittävään ja vedenpitävään päällysvaatetukseen. Vanhempaa vaatesuunnittelua edustivat kokoelmiin saadut piisamiturkki ja poronnahkajalkineet eli nutukkaat. Vuoden aikana Metsästysmuseon henkilökunta on vastannut kymmeniin asiakkailta tulleisiin metsästys- ja kalastusesineistöä sekä erähistoriaa koskeviin tiedusteluihin. Eniten kysymyksiä on tullut aseista. Pienimuotoinen tiedonhaku on ollut maksutonta asiakaspalvelua. Edellisvuosien tapaan museon esineitä on lainattu muille museoille näyttelykäyttöön sekä lisäksi kuvaus-, markkinointi- ja koulutuskäyttöön. Metsästysmuseon esineistöä on käytetty mm. Tampereen museokeskus Vapriikin Karhun vuosi -näyttelyssä, Mäntän Serlachius-museoiden Metsästäjät-näyttelyssä sekä Rare Exports -menestyselokuvan kuvauksissa. Lyhytaikaiset lainat: Vapriikki, Metsästäjäin Keskusjärjestö, Riihimäen kansalaisopiston kuvanveistoryhmä, KFX Finland Oy, Kulttuuripalvelu Kaiku Oy, Solar Films Oy, Daniela Talvitie, Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulu, Jana Vyborna-Turunen, Lounais-Espoon Metsästysseura, Serlachius-museot ja Turun museokeskus. Pitkäaikaiset lainat: Oy Eräkontti Ab, Jykes Kiinteistöt Oy, Kalastusmuseoyhdistys ry./päijänne-talo, Metsähallitus/luontokeskus Kellokas,

24 22 Tekniikan museo, Riihimäen kaupunginmuseo, Saamelaismuseo Siida, Järvenpään museopalvelut, Matti Virtanen, Riihimäen kaupunginkirjasto ja Vantaan kaupunginmuseo. Kirjasto Kirjaston kokoelmien konversio PrettyLibistä Kantapuu-tietokantaan toteutettiin syyskuussa Luettelointitietojen manuaalista tarkastamista ja täydentämistä Kantapuuhun jatketaan vuonna 2011, koska kaikkea dataa ei teknisistä syistä johtuen voitu siirtää uuteen järjestelmään. Luettelointitiedoista noin 10 % oli käyty läpi vuoden 2010 loppuun mennessä. Metsästyskirjasto oli mukana Erikoiskirjastojen neuvoston toiminnassa ja osallistui neuvoston kevät- ja syyskokouksiin. Kirjastonhoitaja osallistui myös Kansalliskirjaston järjestämiin kokoelmatyötä käsitteleviin seminaareihin vuoden aikana. Metsästyskirjasto haki apurahaa Suomen Kirjastosäätiön syyskierroksella. Apurahaa myönnettiin euroa metsästyskulttuurin asiasanojen ontologiahankkeeseen, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopistoon kuuluvan Viikin kampuskirjaston kanssa vuonna Tiedonhakupyyntöjä tuli vuoden aikana 26 kpl. Asiakkaina oli tutkijoita, opiskelijoita, kustantajia ja mainostoimistoja, joita palveltiin paikan päällä kirjastossa, sähköpostitse ja puhelimitse. Tietoa pyydettiin mm. metsäpeurasta, vuoden 1962 metsästyslain valmistelusta, Axel Fredrik Londenista, hirven sydänrististä sekä suomalaisten metsästyslehtien historiasta. Museon omaa näyttelytoimintaa varten kirjastosta haettiin tietoa ketusta, houkutuspyynnistä ja Suomen Metsästäjäliitosta. Kaukopalvelukopioita ja -lainoja välitettiin kuten ennenkin. Kirjasto sai 25 lahjoituserää ja lisäksi julkaisuvaihtorenkaan kautta muiden museoiden julkaisuja. Kirjaston kokoelmat ovat oman henkilökunnan ahkerassa tutkimuskäytössä. Sirpa Heinonen ja Heta Lähdesmäki etsimässä taustatietoja kokoelmien luettelointiin. Kirjaston hankinnoissa ja toiminnassa on noudatettu museon kokoelmapoliittisessa ohjelmassa määriteltyjä periaatteita. Metsästysmuseon varaston muuton yhteydessä tehtiin lehtivaraston ylimääräisistä kappaleista poistoja kokoelmatyön periaatteiden mukaisesti. Professori Heikki A. Reenpään eräkirjaston kokoelmia luetteloitiin vuoden aikana. Suomen Metsästyskirjasto oli vuonna 2010 asiantuntijana Suomen Kennelliiton kirjaston ohjausryhmässä, joka suunnitteli Kennelliiton kirjaston perustamista, (ks. Asiantuntijapalvelut).

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEOSÄÄTIÖ HRM TALLBERGINKATU 1 G 60 00180 HELSINKI SISÄLLYS 1. HALLINTO 3 1.1. Hotelli- ja ravintolamuseosäätiön edustajisto, taustayhteisöt ja henkilökohtaiset

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma

Suomen kansallismuseon. kokoelmapoliittinen. ohjelma Suomen kansallismuseon kokoelmapoliittinen ohjelma Työryhmä Ritva Wäre, puheenjohtaja, 31.3.2009 asti Outi Järvinen, jäsen ja työtä koordinoinut sihteeri Elina Anttila, 30.11.2008 asti Helena Edgren Outi

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013 TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI 2013 1 Kuva Ulla Rohunen Juhlat museossa Werstaalla juhlitaan harva se päivä. Työväenmuseo jää taatusti juhlavieraiden mieleen. Teksti Jenni Lares Kuva Kati Lehtinen

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa

sivu 6 sivu 8 sivu 12 Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa Arkistolaitoksen asiakaslehti 1/2013 sivu 6 ALKU-hanke on hyvässä vauhdissa sivu 8 Arkkipiispa Tutun perintöä vaalimassa sivu 12 Jalostuseläimistä on pidetty tarkkaa kirjaa 2 3 Sisältö Pääkirjoitus Julkaisija

Lisätiedot

VSS-Etsi! Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012. Kokouskutsu s.

VSS-Etsi! Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat. Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012. Kokouskutsu s. VSS-Etsi! Väestönsuojelulehti Jäsenlehti 2/2012 Kokouskutsu s. 5 Pelastuskoirasivut s. 27-43 Suomen pelastuskoirajoukkue voitti MM-kultaa raunioilla s. 36 Helsingin Väestönsuojeluyhdistys ja Helsingin

Lisätiedot

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan

sivu 6 sivu 14 sivu 22 Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan Arkistolaitoksen asiakaslehti 3/2011 sivu 6 Sähköinen tilauspalvelu jo käytössä sivu 14 Kunnallinen asiakirjahallinto sai wiki-oppaan sivu 22 Puoli vuosisataa vaihto-oppilaita 2 akti 3/2011 akti 3/2011

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

valtion taidemuseon vuosikertomus 2008

valtion taidemuseon vuosikertomus 2008 valtion taidemuseon vuosikertomus 2008 Valtion taidemuseon toiminta-ajatus SISällyS Valtion taidemuseo on Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman, Sinebrychoffin taidemuseon ja Kuvataiteen keskusarkiston

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010

JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010 JOHN NURMISEN SÄÄTIÖ 2010 John Nurmisen Säätiön vuosikertomus ja toiminnan kuvaus 2010 Toimitus: John Nurmisen Säätiö Graafinen suunnittelu ja taitto: Tommi Jokivaara Painopaikka: Edita Prima Oy Edita

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013

Loppuraportti. Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 Tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO Pooli 2 1.9.2013 ERILAISIA SUOMI-KUVIA HANKE Loppuraportti Hangon museo Helinä Rautavaaran museo Helsingin kaupunginmuseo Museoviraston kuvakokoelmat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2014 Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014

Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry TASEKIRJA 31.12.2014 Reserviläisliitto ry Döbelninkatu 2 00260 HELSINKI Kotipaikka Y-tunnus 0224028-6 Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Toimintakertomus vuodelta 2013 Vantaa-Seura on kaikille avoin ja koko Vantaalla toimiva kotiseutuyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1961 nimellä Helsingin pitäjän kotiseutu- ja museoyhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

2010... 4 Näyttelytoiminta... 6 Kokoelmat... 18 Oheisohjelmisto... 22 Markkinointiviestintä... 26 Konservointi... 30

2010... 4 Näyttelytoiminta... 6 Kokoelmat... 18 Oheisohjelmisto... 22 Markkinointiviestintä... 26 Konservointi... 30 TOIMINTAKERTOMUS 2010... 4 Näyttelytoiminta... 6 Afrikan voima - Kolme näkökulmaa... 6 Suomalaiset ja Afrikka... 7 Candice Breitz... 8 EMMAPrize 2010... 9 Expo Ciné...11 100% Silk - Kiinalaisen silkin

Lisätiedot

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET

SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET SUOMEN MERIMIESKIRKKO FINLANDS SJÖMANSKYRKA MERIMIESKIRKKOJEN KERTOMUKSET 2 Suomen Merimieskirkko SISÄLLYSLUETTELO LAIVAKURAATTORITYÖ...4 HAMINA-KOTKAN MERIMIESKIRKKO JA NAVICAR...6 VUOSAARI JA HERNESAARI...8

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot