ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009 Selostus liittyy kkitehti Kosti Kurosen laatimaan Ringside Golfkentän kehitys- ja peruskorjaussuunnitelman y l e i s s u u n n i t e l m a a n piir.no G Motto: Vastuullinen golfkentän ylläpito on jatkuvaa kehitystyötä. Johdanto Espoon Ringside Golfkentän sijainti kahdenkymmenen minutin päässä Helsingin asutuksen painopisteestä on erinomainen.tämä merkitsee sitä, että tällä golfkentällä pelkästään sijaintinsa ansiosta on vahvat mahdollisuudet kehittyä halutuksi golfkentäksi.golfkenttäalue on tiivis ja mielyttävin korkeuseroin kumpuileva,juuri tämänpäivän golfpeliin sopivasti. Golfkenttäalueen läpi mutkittelee kauniisti maisemaan muokkautunut ja maastovesien synnyttämä puro,joka on antanut mahdollisuuden vesiaiheen käyttöön golfkentän maisemoinnissa.suunnittelussa tälläistä vesiaihetta käytetään peliin osallistuvana pelistrategisena elementtinä,- erittäin vostettu kansainvälisessä golfissa.mahdollisuudet kehittyä tasokkaaksi ja vostetuksi golfkentäksi ovat erinomaiset,itseasiassa vain viimeistelyä vailla valmiina. Kuten suunnittelu toimeksiannossa todettiin,tässä kehitystyössä ei tvita suuria projekteja tai vsinaisia layout muutoksia.riittää,kun maiseman antamat mahdollisuudet käytetään ja korostetaan,kentän pelistrategia aiheet terävöitetään ja pelialusta laatutaso nostetaan hyvälle pohjoismaiselle tasolle. Tavoiteena on aikaakestävä kehitys-ja peruskorjaussuunnitelma,jota Ringside Golfin hallinto voi priorisoida ja toteuttaa sopivissa osissa tulevina vuosina. Kysymyksessä on siis golfgentän pelialustan laadullinen,pelillinen ja esteettinen tasonnostosuunnitelma,jossa käsitellään myös erittäin tärkeät golfkentän viihtyvyyteen ja yleisilmeeseen vaikuttavat yksityiskohdat ja maisematekijät.tälläisiä kokonaisuuteen vaikuttavia osatekijöitä ovat hjoitusalueet,vesiaiheet,istutukset,pelaajatiet,kenttäkalusteet,turvallisuus ja klubirakennuksen lähitoiminnot sekä informaatio kalusteet kokonaisuutena. Golfkentän hoidettavuus ja siihen liittyvä erittäin tärkeä vesitalous on otettu tässä suunnitelmassa vakavasti huomioon.vesiaiheet ovat osa vesitaloutta, ne toimivat samalla kasteluvesivastoina,joissa veden tulee olla jatkuvassa

2 liikkeessä,vain liikkuva vesi pysyy riittävän puhtaana huippukuntoisille viheriöille.pelialueiden kuivatus ja vedenvälityskyky liittyvät sekä hodettavuuteen,että pelattavuuteen.phaimmillaan peliväylien on oltava pelattavia 5 minutin kuluttua rankkasateen jälkeen ja leikkuukoneiden on päästävä kentälle aina aamuisin öisen sateen jälkeen.golfkentän nurmipintojen hoidettavuuden tärkeimpiä vaikuttajia on nurmen kasvukerrosten toimivuus.vain toimiva kasvukerros tuottaa tervettä, helppohoitoista ruohoa. Golfkentän ylläpito on aina rajallisten kustannusten puitteissa tapahtuvaa toimintaa.kustannusten kohdistaminen oikein,eli kohteiden priorisointi, on koko ylläpitotaidon ydin.käytettävissä olevat vat joka tapauksessa määräävät kentän hoitoon ja kehittämiseen käytettävät työtunnit.tavoitteena onkin kustannustietoinen kehitys-ja peruskorjaussuunnitelma.tämä tavoite tuli esille selvästi suunnittelutehtävän toimeksiannossa.suunnitelmassa haetaan selkeää näkemystä mihin suuntaan golfkentää kehitetään. Käsittääkseni vain selkeä kuva kehittämisen tavoitteista auttaa priorisoinnin onnistumisessa.käytettävissä olevat työtunnit kohdistetaan siten,että koko jäsennistökin aistii positiiviset uudistukset.tässä piilee myös hyvän klubiilmapiirin ydin. Niimpä esitänkin tässä,että kentänhoidon kalliit työtunnit keskitetään peliväylien toimivaan osaan,kauniisti leikattuihin,pelistrategisesti jännittäviin väyliin,huippukuntoisiin ja nopeisiin viheriöihin sekä tyylikkäisiin,haastaviin bunkkereihin, unohtamatta tasaisia,kutsuvia lyöntipaikkoja.tähän päästään, kun pelialueiden mitoitus tkistetaan vastaamaan tiukkaa kansainvälistä käytäntöä.kaikki turha väyläpinta poistetaan intensiivisen hoidon piiristä. Rohkenenkin ehdottaa tässä,että kaikki kukka- ja pensasistutukset vsinaisen pelikentän alueelta poistetaan ja kentänhoito vapautetaan puuthatyöltä.kauneus golfkentällä on muodoissa ja terveen vihreässä, taitavasti leikatussa ruohopinnassa. Vsinainen puuthataide tulisi antaa alan ammattilaisen käsiin ja keskittää sisääntulon,paikoituksen ja klubirakennuksen tuntumaan. Joudumme ottamaan kantaa mihin suuntaan Rinsiden golfkenttää kehitämme.tamänpäivän pelaajat tekevät paljon pelimatkoja kansainvälisesti. Halusimme tai emme,kenttämme joutuu kansainväliseen vertailuun ja vaikutusten alaiseksi.olen pannut merkille,että golfkentät,jotka järjestävät kansaivälisiä kilpailuja,kehittyvät phaiten ja oikeaan suuntaan. Kansainvälisen ja vsinkin brittiläisen golfeliitin näkökulmaa leimaa tietty askeettisuus,joka ainakin allekirjoittanutta puhuttelee.vsinainen pelieena, golfkenttä,sen urheilullisuus,kovuus ja toimivuus ovat pääroolissa.golfpeliin kuulumattoman,kaupallisen tai turistikentiltä kopioitujen ideoiden ja muun rihkaman kerääminen golfkentälle koetaan häiritsevänä. Kehittäisin Ringside golfkentän ilmettä siten,että pääpaino on gofkentän peliominaisuuksilla,eli nopeat viheriöt,hyvä bunkkerointi,oiken mitoitetut väylät,pelistrategista kovuutta lisää,vesiesteet kauniisti ja tiiviisti mukaan peliin.ympäröivän asutuksen häiritsevää läsnäoloa poistetaan puuistutus-

3 ryhmillä,myös väyläreviirin korostukseen käytetään puuistutuksia. Hjoitusalueitten tasokkuutta on tkoitus nostaa ja turhia vajaakäyttöisiä ruohoalueita poistetaan hoidon piiristä,sitävastoin rangen nurmipintaiset lyöntipaikat on otettava käytöön.tosiasia on,ettei matolta opi golflyöntiä ja nurmipintaisten lyöntipaikkojen puuttuminen kielii golfpelin alivostamisesta. Tässä kehityssuunnitelmassa on esitetty yksinkertainen ratkaisu talojen suojaamisesta ylipitkiltä lyönneiltä. Kustannuksiltaan suurimpia yksittäisiä maatyökohteita ovat vesiesteiden rajauksien,reunojen uudelleen muotoilu ja laajennukset.niillä on erittäin tärkeä esteettinen tasonnosto rooli.näiden kohteiden toteutukset voidaan jakaa usealle vuodelle ja ne ovat talvityökohteita. Kaikki peruskorjauksen maatyöt on pas tehdä pelikauden jälkeen syksyisin.nykyaikainen koneellinen siirtonurmen asennustekniikka on niin nopeata,ettei jäsennistö keväällä pelatessaan näe maatöiden jälkiä ja korjatut alueet ovat pelattavissa.kentän hoitohenkilöstö voi halutessaan osallistua talvella tehtäviin korjaustöihin.pidän tärkeänä,että kehityssuunnitelman toteutus ei häiritse kesäisin jäsenistön peliä millääntavoin.kokemus on osoittanut,että golfkentän korjaukset tulee tehdä ns. pienten askelten periaatteella.vuotuiset korjaukset suunnitellaan ja valmistellaan hyvin,laajuus oikein mitoitettuna ja syksyisin ammatillinen,ripeä totetus. Helsingissä Kosti Kuronen kkitehti DA SAFA

4 ESPOO RINGSIDE GOLF KEHITYS- JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO. Sisääntulo ja autopaikoitus. 2. Huoltohallialue. 3. Lähipelin hjoitusalue. 4. Lyöntipelin hjoitusalue eli range. 5. Klubitalon lähialue. 6. Huoltoajo. 7. Peliväylät -8,layout in kehityssuunnitelma peliväyläkohtaisesti. 8. Lyöntipaikat,rakennustapaselostus. 9. Peliväylä-alue,rakennustapaselostus. 0. Bunkkerit,rakennustapaselostus.. Viheriöt,rakennustapaselostus. 2. Vesiaiheet eli lammet ja purot,rakennustapaselostus. 3. Pelaajatiet,sillat,rakennustapaselostus. 4. Kenttäkalusteet, kenttä- ja peli-informaatio. 5. Kuivatus,eli sade-ja valumavesien poisjohdattaminen.* 6. Vesitalous eli kasteluveden taloudellinen hankinta.* 7. Puuistutussuunnutelma,liitt. Piir.no.G Peruskorjausten toteutuksesta. *Ins.tsto Severi Anttosen laatima selvitys liitteenä. Kustannusviot yleisimmistä kehityssuunnitelmassa esitetyistä maatyökohteista ovat liitteenä.

5 . SISÄÄNTULO JA AUTOPAIKOITUS. Ringside golfkentän sisääntulo Kehältä asuntoalueiden läpi ei ole vieraspelaajille yksinkertainen asia.tämänpäivän tasokas viitoitus ilmanmuuta edellyttää,että jokainen kadunristeys ohjeellisella sisääntulolla on viitoitettu Ringside golfin viitoilla portille asti. Sisääntulokatujen viitoitukset golfkentän portille ovat katuosaston ohjeiden mukaiset.kun pelaaja tulee portista sisään golfkentän alueelle,tulee hänen kohdata kaikialla,klubilta viimeiselle viheriölle, tyylikäs,selkeästi toistuva ja näkyvä informaatio.tähän informaatio kysymykseen syvennytää kohdassa 4.lähemmin golfkenttäalueen osalta. Sisääntulon estetiikkan tekee tärkeäksi se,että tulija aistii ensivaikutelman siitä,mitä näkee.me valitsemme mitä hänelle näytämme. Oikealla näkyvät huoltopihat ja rakennukset peitetään puuistutuksilla, lähipelinhjoitusalueen tulee esittäytyä kutsuvan tyylikkäänä ja hoidettuna, onhan se käyntikorttina sisääntulon vieressä.portilta klubille johtaa koivukuja, joka itseasia on ktanon aikoina alkanut Niipperintieltä,niinpä esitänkin tässä vakavasti hkittavaksi,että koivuja istutetaa Niipperintieltä molemmin puolin Nurmiktanontietä asukkaitten tuella klubin portille.sekä asukkaat,että golfklubi hyötyvät.alue on nykyisin keskeneräisen tuntuinen.golfklubi saa voisensa sisääntulon,itseasiassa tulee ajan kanssa todella komea 500 m pitkä entrée,jota nykyisin asutuksen sekaan hukkuva sisääntulo kaipaa. Lisäksi tvittaisiin portin päälle koivukujan päähän näkyvä teksti,esim. ylhäälle viritetty kangas,joka poistetaan talveksi tms..golfkentän puolella koivukuja kunnostetaan ylös klubille asti eli aloituspaikka no. taakse. Oikealla puolella sisääntulossa ennen paikoitusta on nurmialue,jonka ottaisin käyttöön siten,että siihen kunnostettaisiin 24*60m leikattu nurmikko. Nurmikko toimisi suurissa kilpailutianteissa lisäpaikoituksena ja mahdollisissa tulevaisuuden tapahtumissa alueen tasaiseen alaosaan voidaan pystyttää teltta (tent village) suurtapahtumien sponsoreille,kansaivälisen mallin mukaisesti.kuten sanottu,tässä on kysymyksessä vauksesta tulevaisuuteen. Autopaikoitusalueet molemmin puolin kovukujaa on suojattu aidoilla,mutta aitojen erilaisuus on häiritsevä.esitän tässä,että valitaan väri,esim. tumman vihreä,jota sitten käytetään läpi koko golfkentän kalusteissa,tolpissa, aidoissa,info-kylteissä ym.koska kaikki suoja-aidat kentällä ovat konaisuutta häiritseviä,voidaan vaikutelmaa korjata,sijoittamalla aidat puuistutusten väliin.

6 2. HUOLTOHALLIALUE Huoltohallirakennukset,pihat,paikoitukset,jätesäiliöt ym.avautuvat liikaa sisääntuloon,kaipaisin ammatillisempaa otetta alueella.kohta korjaantuisi aitaamalla tien puolelta koko alue teollisuus aidalla ja sisäänkäyntiin kauko-ohjattu liukuportti.aitoja on saatavilla myös tyylikkäitä malleja. Näkymä Nurmiktanon asuitaloista huoltopihoille on tyylitön, takapihamainen ja epäsiisti.asian voi korjata pienillä maatöillä ja puuistutuksilla.tämä esteettinen korjaustyö ulottuu sisääntuloportilta rangen pohjoiskulmaan asti. Huoltorakennusten pohjoispuolella olevaa haapa-sekapuumetsikköä tulisi esteettisesti hventaa vesakoitten ja pienpuiden osalta,vanhaan puustoon ei tule koskea,vaan niille tehdään tilaa LÄHIPELIN HARJOITUSALUE Lähipelin hjoittelualue sisääntulon vasemmalla puolella,kuten sanottu, halutaan näytää edustavana,hyvin hoidettuna ja kutsuvana sisääntulijoille. Tien,koivukujan ja hajoitusalueen väliin ei laiteta muuta istutusta. Hjoitusaluetta on kehitettävä vastaamaan tehokkaasti lähipelitodellisuutta golfkierroksella sekä pron opetustvetta.olen keskustellut pron,bo Backmanin kanssa ns. wedge-kenttäratkaisusta. Idea on yksinkertainen;koko hjoitusalueen ruoho leikataan fairwaykorkeuteen.pro sopii kenttämestin kanssa minne lippuja milloinkin sijoitellaan,kentälle voidaan valmiiksi upotella lipunpaikkakuppeja.paikkoja voi olla lukuisia,koska ne eivät haittaa leikkuuta,eivätkä pelaamista. Näin syntyy tehokas hjoittelutilanne pelaajalle,pelataanhan wedge-peli ja lähipeli useimmiten fairway ltä.reuna-alueille voidaan leikata roughkorkeutta hjottelua vten. Nykyiset viheriöt yhdistetään ja bunkkeri pidennetään 30m pitkäksi ryhmähjoituksia vten.pro sopii kenttämestin kanssa viheriön lipunpaikoista sekä sippi- ja pitsialueista.mielestäni hjoitusalue pysyy phaiten kunnossa,mikäli pro kehittää wedge-kentän käyttötavat ja välittää menetelmät pelaajille.wegekenttä systeemi mahdollistaa esim.junnujen lähipelikilpailukentän järjestelyn alueelle. Lähipelialue on erotettu itärajan asuinalue rajasta raffikorkeuteen leikattavalla ja n.5m leveällä suojakistalla.tälle kaistalle istutetaan nykyisten tammien lisäksi muutamia tammia lisää,ktso ist.suunit. Länsipuolen tien reunaan tulee puuistutuksia ja raffi-kaista. Hj.alueen pohjoisreunassa olevan tien vteen leikataan 6m`n levyinen nurmipintainen autopaikoitus kaista.tämä kaista voi toimia suurissa yleisötilaisuuksissa vapaikoitusalueena.

7 4. LYÖNTIPELIN HARJOITUSALUE ELI RANGE 3. Ringside golfin range on sijoitettu suoraan klubitalon eteen,toiminnan kannalta phaaseen mahdolliseen paikkaan.kuitenkin range on hylätyn tuntuinen ja alikäytetty.hyvin hoidettu range on hyvä tulonlähde,helsingin alueella n euroa kesässä. Tilanpuuteen vuoksi range on lyhyt,noin 265m matoilta asuntojen rajalle.tilanne on hoidettavissa oikein sijoitetulla ja rakennetulla aidalla, joka ympäröi koko rangen alastulon.tämä ratkaisu säästää myös pallojen hävikin.rangen takalyönti- ja hjoituspaikoista luovutaan,aita sijoitetaan Aita sijoitetaan rangen pohjoisreunaa kiertävän asf.tien sisäpuolelle n.6m. Tien aidan väliin tulee puuistutus,johon aita sulautuu visuaalisesti.tämä rakenne kiertää tietä seuraten rangen päätyyn,metsäsaekkeen kulmaan. Tästä kulmasta aita häivytetään muutama metri metsän sisään ja kulkee metsän pohjois-ja länsireunassa ja liittyy paikoitusalueen aitaan.aidan takaosa on n.240m lyöntimatoilta.jos aidan korkeudeksi valitaan n.0 m, pysähtyvät pitkät lyönnit 99 %`sesti aitaan,se %,joka lyö aidan yli on juuri lukenut tyylikkään kyltin,jossa ilmoitetaan,että he ovat itse vastuussa lyönneistään. Aidan ansiosta nurmilyöntiterassit voidaan ottaa käytöön.on huomattava, ettei rangen käyttöaste nouse,ellei numelta lyönti ole mahdollista.lisäksi on tärkeää,että rangella käytetää oikein käyttääntyviä ja pelipalloja vastaavia rangepalloja.kuten sanottu,matolta ei opi oikeata palloon tuloa ja hidastetut rangepallot sotkevat etäisyystuntumaa.henkilökohtaisten etäisyysmitteiden yleistyessä,tulee hjoituspallojen todellisuus yhä tärkeämmäksi.samasta syystä ovat lyötialueelle sijoitetut kohteet vakavalle hjoittelijalle tärkeät. Yleissuunnitelmassa olen näyttänyt rangen alastuloon tehtävien kohdeviheriöiden muodot ja sijainnit.haluan tässä vielä tähdentää,että vakava suhtautuminen golfpeliin myös kilpaurheiluna tuo golfklubille vostusta. 5. KLUBITALON LÄHIALUE Klubitalon ympäristöön on istutettu ruusupensaita,joilla voi ohjailla jalankulkua.helppohoitoista ruusulinjaa voi mielestäni alueella kehittää. Kuten sanottu,puuthataide tulee rajoittaa klubin ympärille,selkeästi rajatulle alueelle.klubin ympäristön kehittäminen tulee antaa tunnetusti osaavalle alan ammattilaiselle.tällä hetkellä istutusajattelussa näkyy usean kokin jälki pienenä sekavuutena.kannattaa muistaa kkitehtuurin kultainen sääntö, less is more.vähän,mutta tyylikkäästi,kysymys on urheiluklubista ja golfkentillä pääosaa esittää kenttä.henkilökohtaisesti minua puhuttelee brittein saten vanhojen golfkenttien minimalismi.

8 6. HUOLTOAJO Ottaisin tässäyhteydessä esille kettiön huoltoajon kehittämisen. Huoltoajo voitaisiin kierrättää huoltohallien läpi,rangen pojoisreunan tietä ja lyöntipaikka no.0 ympäri,metsän läpi klubitalon taakse. Tämä avaisi tulevaisuudessa mahdollisuuden keittiön laajennukseen ja tekisi klubitalon laajennuksen pohjoissuuntaan mahdolliseksi PELIVÄYLÄT -8 YLEISTÄ: Yleissuunnitelma piirustuksessa piir.no.g 330- on tkalle kttapohjalle esitetty golfkentän nykytilanne ja kehityssuunnitelmassa halutut muutokset. Kokonaisuuden hahmottamiseksi olen merkannut uusien puuistutusten paikat tähän piirustukseen,vaikka yksityiskohtainen puuistutussuunnitelma piir.no.g on erillisenä. Pelistrategisen luettavuuden helpottamiseksi,olen mitoittanut oleellisia esteitä ym.etäisyyksiä; champ.tii 275m,kelt.tii 200m,pun.tii 50m. Puhuttaessa peliväylistä tkoitetaan tässä kokonaisuuta,johon kuuluvat osina tiit,bunkkerit ja viheriöt ym.käytän tässä sanaa väylä,kun tkoitan lyhyeksileikattua nurmialuetta,jolta toinen tai kolmas lyönti tehdään viheriölle. Väylät,fairway Kuten johdannossa on todettu,väylien leikkauslinjat ovat erittäin tärkeä laatutekijä.väyläleikkauksella vaikutetaan pelistrategiaan,vaikeusasteeseen ja ennen kaikkea väyläestetiikkaan.olen väyläpiirustuksissa esittänyt sekä sisäväylän,että raffin leikkauslinjat ja täyspitkän raffin alueet.täyspitkälle raffille käytän tässä engl.nimitystä waste. Piirustuksiin on mitattu sadettimien todelliset sijainnit ja korkeusasemat. Sadettimia voidaan näin käyttää leikkauslinjojen tai yleensä kehitys-ja korjaustöiden paikalleenmittauksessa. Väylien,lyöntipaikkojen,bunkkereiden,viheriöiden,lampien,purojen, pelaajateiden ja siltojen vsinaiset peruskorjaustpeet on esitelty kohdissa 8-3/rakennustapaselostukset.Tässä kohdassa syvennytään kentän pelistrategiseen ja esteettiseen kehittämiseen sekä yleisilmeeseen. Yleisilme Mielestäni ei ole tässä tapauksessa oleellista selvittää mihin golfkenttätyyppiin Ringside kenttä kuuluu.haemme ennenkaikkea laatua ja peliviihtyvyyttä.

9 5. Kenttäalue on kolmesta suunnasta voimakkaan asuntorakentamisen piirittämä.tällähetkellä asuintalot näkyvät kentälle visuaalisesti voimakkaan häiritsevästi.tilanne voidaan korjata sekä asukkaiden,että pelaajien eduksi taitavilla puuistutuksilla ktso. istutussuunnitelma. Ringsiden kentällä on hienoja maisemaelementtejä,joita tulee korostaa. Klubirakennus sijaitsee alueen kauneimmalla kukkulalla,vanhojen puiden keskellä,entisen ktanon paikalla.tämän alueen ja sinne johtavan puistokujan pysyminen tyylikkäänä,on ehdottoman tärkeää ja vaatii hyvää makua ja asumiskulttuurin tajua Toinen maiseman kohokohta on keskellä peliväyliä,itseasiassa 9 väylän kohtauspaikka,eli L-muotonen maiseman kohoutuma,jossa p 3 väylä no 2 sijaitsee.tällä kauniilla paikalla ovat viheriöt,2,4,8,7, ja tiit 2,3,5,7. Talin kentällä vastaavanlainen,mutta vaatimattomampi 6 väylän kohtaamispaikka on nimetty Piccadilly`ksi.Tämä Ringsiden upea alue viehätti minua jo kentän suunnitteluvaiheessa ja tänään olen vielä vakuuttuneempi siitä, että tämä alue ansaitsee erityissuunnitelman ja ehkäpä joku keksii sille nimenkin. Kuten sanottu, peliväylä layout ei tvitse vsinaisia suurenluokan muutoksia.pidän kuitenkin erittäin tärkeänä,että kenttää kehitetään ja sen pelistratekista vaatimustasoa nostetaan. Golfkentän takateen kokonaispituutta on mahdollista lisätä pienin kustannuksin n.360m.tämä tkoittaa,että rakennamme 0 kpl pieniä n.50m2:n uusia lyöntipaikkoja,ns.championship-teet väylille 2-5,7-9,2,7-8. Näin golfkentästä saadaan ajanmukainen ja erinomainen suurkilpailukenttä, Champ.tee pituus n.6470m!tällä pienellä panostuksella avataan mahdollisuuksia ja saadaan kentälle tärkeää vostusta.golfkentän nykyisiltä takatiiltä bunkkerit eivät enää ole pelissä.keltaisilta ja punaisilta kentän pituudet korjaantuvat samalla,kun takatiit tekevät tilaa. Golfkentän bunkkerointi sensijaan ei vastaa kansainvälistä vaativaa tasoa.minua pyydettiin 80-luvulla tekemään avia kenttiä,koska koko Suomi silloin opetteli pelaamaan.tänään vostetaan kenttiä,joiden esteet ovat tiukasti pelissä!niinpä olen sijoittanut pelistrategisista syistä uusia bunkkereita ja laajentanut useita nykyisiä.haastava ja peliajattelua vaativa estesijoittelu on koko homman ydin,joka vetää pelaajat kentälle päivästä toiseen.itseasiassa hyvä bunkkerointi on tärkeimpiä laadun tekijöitä. Kuten sanottu,kentän vesiaiheet ovat osa kasteluvesitaloutta,mutta samalla esteettisiä elementtejä ja osallistuvat myös peliin iivisesti. Vesiaiheet toimivat edelläkuvatusti vain oikein hoidettuina.osmankäämit (pamput),kaislat ja ruokot eivät saa peitää vedenpintaa,veden on oltava kirkasta ja puhdasta,paitsi esteettisistä syistä,mutta myös terveen ruohon vuoksi.pelialueilla vesiesteitä ei tule piilottaa pitkän heinän taakse,vaan leikata matalaksi,mieluiten vesirajaan asti.tkoitus onkin tässä yhteydessä esittää,että lampien laajennusten yhteydessä rakennetaan rantaluiskien

10 6. kaltevuudet koneilla ajettavaksi lähes vesirajaan.pelkästään pelin vesieste sääntöjen oikein tulkinta vaatii,että pallon katoaminen veteen voidaan todeta. Niissä paikoissa,joissa väylä liittyy vesiesteeseen,kuten väylä no. ja 5 välissä,on väyläkorkea leikkaus ulotettava vesirajaan (hw).estetiikka ja pelijännitys säilyvät.lampien pitäminen vapaana vaatii jatkuvaa työtunteihin panostusta,sillä esimerkiksi osmankäämä leviää tehokkaasti kehäkvoilla ilmassa lentelevillä kevyillä pähkylöillään. Ringsiden golfkentällä on jo aloitettu täyskorkeiden heinäalueiden muodostaminen.ratkaisu sopii mainiosti tähän maisemaan,tuo kauniin yksilöllisen piirteen kenttämaisemaan.oikein hoidettu waste land on erittäin vostettu golfhistoriaan ja pelin syvimpään luonteeseen kuuluvana,vsinkin Brittein sailla.onhan golfin syvin ajatus luonteen testaus.toivonkin,että Ringsiden pelaajat hyväksyvät tämän komean ajatuksen kentälleen.nämä waste alueet kuuluu huomioida course ja slope reittauksessa (recoverability). Olen yleispiirustuksessa esittänyt oman näkemykseni näistä waste alueista. Kun apila vähitellen häviää tai autetaan katoamaan,löytää pelaaja oikeita linjausmenetelmiä käyttäen useimmiten pallonsa kuivuuden hvetamasta korkeasta heinikosta.heinikon hoito toivotun laatuiseksi vaatii jonkinverran työtunteja syksyisin.vsinkin niillä alueilla,mihin pelaajat usein lyövät pallonsa,tulisi pitkän heinikon pohja pitää puhtaana.waste alueiden leikkauslinjoja on helppo vuosittain tkistaa,mutta vain todella hyvästä syystä,esim, paikoissa,jotka viivästyttävät huomattavasti pelin etenemistä. Leikkauslinjat Väylä-raffi- ja wasteleikkausten linjauksissa olen kehitellyt Ringsiden golfkenttää vten uudenlaista esteettistä ja samalla pelistrategista ajattelua. Olen yhdistellyt suoria ja kaevia linjoja siten,että väylän pelistrateginen lukeminen pelaajalle korostuu ja helpottuu,mutta samalla leikkauslinjojen mitoituksella väylien vaikeusastetta on helppo säädellä.leikkaustyön helpottamiseksi ja väylien pitämiseksi paikoillaan,voidaan väylille sijoittaa huomaamattomia leikkausmerkkejä. Tämän leikkausidean tkoituksena on tuoda väyläpeliin landin ea ajattelua; kaikentasoiset pelaajat joutuvat ajattelemaan lyönnin sijoituspaikkaa.tänäpäivänä myös viheriöt suunnitellaan ja leikataan samalla ajattelutavalla,ktso. kohta

11 PELIVÄYLÄKOHTAISIA HUOMIOITA 7. Peliväylä no. Aloitusreijän lähtö klubin sisääntulon vierestä ja ylhäältä on yksi Suomen komeimmista.niimpä tiipaikkojen yleiskunto antaa tärkeän ensivaikutelman. Tämän väylän tärkein elementti on kuitenkin lampi ( L ) ratojen no. ja 5. välissä.sekä esteettisestä,että pelilisistä syistä on tärkeää,että lammen vesi näkyy puhtaana molemmille radoille ja osallistuu tiiviisti peliin.sisäväylän leikkauksen tulee ulottua mahdollisimman lähelle vesirajaa. Korjaustpeet: Tiipaikkojen uudelleen muotoilu,väylän märkien alueitten kuivatus,viheriön kaltevuuksien osittainen korjaus. Peliväylä no 2. Tämä p 3 reikä on yksi phaimmista mitä allekirjoittaneen kynästä on lähtenyt ja toivonkin sille hyvää kohtaloa.kuten M.Rossilahti muistiossaa huomaa,tulee tiit leventää vasemmalle.olen yleissuunnitelmassa esittänyt paikan championship tiille,85m.tältä tiipaikalta reikä on erityisen komea. Korjaustpeet: Tiipaikkojen levennykset,ch-tii,pieni viherökorjaus. Peliväylä no 3. Suoraan tiiltä päälle lyötävä p 4.Nämä lyhyet reiät ovat vokkaita, peliä keventäviä ja hauskoja.on tärkeää,että hauskuus säilytetään ja päälle yrittäjän riski pidetää korkeana sekä viheriö vaikeana.lampi on tärkeä vesiaihe kuten edellä kuvattu L. Korjaustpeet: Väylän märän alueen kuivatus,lammen ( L 3. ) peruskorjaus ja laajennus, ktso kohta 2. ja 6.,champ-tii 270m,tiipaikkojen korjauksia. Peliväylä no 4. Lyhyt,lievään vastamäkeen lyötävä p 4.Uuden takateen teko kaummaksi pidentää myös keltaisen tiin peliä.laaja pitkän heinän alue reijältä 7 tiivisti väylän 4 vasempaan reunaan tuo tkkuusvaatimusta peliajatteluun.samasta syystä esitän uutta isoa bunkkeria no 4 ja no 8 väliin.lammen laajennus tuo haastetta uloslyönteihin,keltaiselta tiiltä takaa ilmassa yli 00m:n lyönti. Korjaustpeet: Laajan märän alueen kuivatus,tiipaikkojen peruskorjaus ja korotus,uusi valkoinen tii,uusi bunkkeri. Peliväylä no 5. Vesieste L erottaa tämän p 5 reiän aloitus väylästä.uloslyönnin kohdealue ( landing ea ) on pidettävä leikkauksella tiiviisti vesiesteessä

12 kiinni.sadetinlinjan jäänti oikealle voitaneen korjata muutamien 8. sadetintyyppien vaihdolla.champ-tiin siirto taakse tuo reiälle suuruutta,jonka voi paikanpäältä jokainen todeta.punainen tii aidassa kiinni. Korjaustpeet: Koko pelialuetta vaivaa märkyys joka on kuivatettava kaivoilla ja vaatineen jonkin verran väyläpinnan muotoilua,viheriön oikean puoleisen alueen ns. kulkualueen korjaus,uuden champ-tiin tekeminen,uusi punainen tii. Peliväylä no 6. Rohkenen ehdottaa molemmin puolin peliväylää täyttä raffia (waste ),sekä oikean väyläbunkkerin suurentamista jopa kaksinkertaisesti.näin saadaan bunkkeri kunnolla näkymään tiille.useille bunkkeri ei ole pelissä,mutta sen näkyminen auttaa väylänavigoinnissa ja tuo reijälle luonnetta.järjestän pitkälyöntisille ajateltavaa lisäämällä kaksi bunkkeria vasemmalle 240m:n ja 275m:n etäisyyksille.näillä muutoksilla antaisin tälle reiälle uuden ilmeen; siitä tulee tkkuusreikä ja moni pitkälle lyöjä katselee rautamailojen suuntaan.molemmin puoliset waste-ruohot antavat lisää luonnetta ja puheen aihetta. Korjaustpeet: Peliväylä on suhteellisen tasainen,salaojitukseen perustuva kuivatus ei enää toimi,tvitsee muotoilua ja sadevesikaivot.kaksi uutta bunkkeria ja yhden bunkkerin laajennus. Peliväylä no 7. Pitkä p 4 reikä,joka on tärkeä pituustesti useimmille pelaajille.takatiipelaajille bunkkerit eivät ole pelissä.esitänkin uuden champ-tiin tekemistä ylespiirustuksessa,jolloin pituutta väylälle em.tiiltä tulee 450m.Olen tiivistänyt bunkkerointia laajentamalla useita nykyisiä bunkkereita ja lisännyt yhden uuden.olen järjestellyt tiialuetta uudelleen siten,että suurkilpiluissa takatiipelaajat käyttävät sinistä- ja punaista tiitä reikien 2 ja 5 uloslyöntiin. Korjaustpeet: Väylän loppuosassa kuivatustvetta,yksi uusi bunkkeri,6 bunkkerilaajennusta (samalla peruskorjausta),viheriön kasvuongelman korjaus, waste-raffi molemmin puolin väylää. Peliväylä no 8. Tässä on tilaisuus takatiipelaajille pitkien rautojen testaukseen.esitän kahden takatiin rakentamista,valkoinen tii 205m ja champ-tii 240m.Näin vapautuu tilaa uusia ja pidentää keltaista tiitä.haluttaessa voidaan tiit myös suunnata viheriötä kohti.olen lisännyt yhden bunkkerin vasemmalle suojaamaan 4 reikää kainaloon vedolta. Korjaustpeet: Kuivatustve väylän alkuun,yksi uusi bunkkeri,yksi bunkkerilaajennus ja yksi bunkkerin peruskorjaus,uudet takatiit,keltaisen ja punaisen tiin peruskorjaus ja laajennus.

13 9. Peliväylä no 9. Olen yleispiirustuksessa esittänyt takatii sijoitusta taaemmaksi,näin tulisivat bunkkerit peliin ja reikäpituutta 490m.Lisäksi on lisätty 3 uutta bunkkeria ja laajennettu useita.väylän strategista kohdealue ajattelua olen korostanut myös väylän leikkauskuviolla.viheriö on ajanmyötä painunut ja lipunpaikat vähentyneet. Korjaustpeet: Väylän loppuosassa vasemmalla kuivatustve,3 uutta bunkkeria, 3 bunkkerilaajennusta,naisten tiin korotus ja uusi champ-tii. Peliväylä no 0. Väylä tulisi muokata tkkuus väyläksi,sen voi ympäröidä waste-raffilla. Reikä on liian helppo tämänpäivän pitkälyöntisille pelimiehille.olen sijoittanut väylälle 3 uutta bunkkeria.koska viheriötä useat pelaajat lähestyvät wedgellä,on bukkereiden oltava tiiviisti kiinni viheriössä ja lipunpaikat lähellä bunkkereita.viheriön vedenvälitys ei toimi,tautiherkkä ja jäätyvä. Korjaustpeet: Iso kuivatettava alue wedgen etäisyydellä viheriöstä,3 uutta bunkkeria ja viheriöbunkkereiden laajennukset,viheriön peruskorjaus. Peliväylä no. Tkoitettu kauniiksi,hauskaksi ja järkipelaajan reiäksi.tämä vaatisi kuitenkin,että molempien lampien L ja L2,vesi ja rannat ovat puhtaat. Toimivat suhkulähteet tekisivät molemmista peliväylistä. ja 2. viihtyisät ja muistettavat.reiän idea on oikean mailan ja kohdealueen valinta.asian korostamiseksi olen lisännyt yhden uuden bunkkerin ja suurentanut huomattavasti vesiesteen edessä olevaa. Korjaustpeet: Väylänosan kuivatus vesiest.välissä,uusi bunkkeri ja bunkkerilaajennus. Peliväylä no 2. Vesiesteen yli viheriölle lyötävä keskipitkä p 3,kansainvälisesti erittäin haluttu kuvio.tämä on tkoitettu kaikentasoisille pelaajille jännittäväksi mailanvalinta reiäksi,eikä sitä saa vesittää leikkaamalla viheriö kauaksi vesirajasta,vaan viherön tulee olla niin tiiviisti kiinni vesiesteessä,että liika spinni vetää pallon veteen.lampea on suurennettu ja muotoa korjattu. Jotta reikä olisi myös pelimiehille jännittävä,olen sijoittanut takatiin komealle paikalle taakse,pituutta 95m.Viheriö on vaikeahoitoinen ja väylä märkä. Korjaustpeet: Lammen laajennus ja peruskorjaus,viheriön peruskorjaus,väylän kuivatus, uusi takatii.

14 0. Peliväylä no 3. Pitkä p 5 kauniilla paikalla klubin terassin alla.suunnitteluvaiheessa odotin tältä reiältä paljon.siitä piti tulla alueen kaunistus,tiiviisti ison lammen rantaa seuraavan peliväylän ja lammen tuli viihdyttää isolla vesipinnallaan klubilla oleskelijoita.rakennusvaiheessa idea vesittyi ja lopputulos on kaikkea muuta kuin kaunis!yleispiirustuksessa olen esittänyt idean,jonka toivoisin joskus tulevaisuudessa toteutuvan.lampien rakentaminen tähän maaperään nimittäin ei ole yksinkertaista. Korjaustpeet: Lammen laajennus ( L3 ),uusi bunkkeri,viheriön peruskorjaus ja viheriön taustan rinnevesien katkaisu.väylänosa viheriön ja tien välissä kuivatetaan. Peliväylä no 4. Alue kaunistuisi,jos puronosa oikealla muutettaisiin lammeksi ( L 4. ). Yleispiirustuksessa olen esittänyt em.ratkaisun. Korjaustpeet (ennen lammen rakentamista ): Tiipaikkojen peruskorjaus,rinnevesien katkaisu vasemmalla,sekä väylän ja raffin kuivatus. Peliväylä no 5. Todella muistettava reikä kauniissa paikassa.väylä tulisi leikata mahdollisimman lähelle Niipperin jokea,jokiuoma reunoineen olisi pidettävä puhtaana viheriön reunaan asti.siitä eteenpäin joki voi jäädä luonnonvaiseksi.on tärkeää,että lähestymislyönnin voi todeta menneen veteen,eikä kadonneen raffiin.tautiherkkä viheriö. Korjaustpeet: Väylän oikean reunan kuivatus,rinnevedet,väylän peruskorjaus tältä osin,viheriön edustan kuivatus,rinnevedet,viheriön oikaisu ja peruskorjaus,sekä joen rannan kaunistaminen. Peliväylä no 6. Ylhäältä alas pelattava keskipitkä p 4,jonka bunkkerit eivät tämän päivän mailoille ja palloille ole enää pelissä.lisäisin pi uutta bunkkeria pitkälyöntisten tkkuuden testaamiseksi.viheriössä on vajaa kasvukerros, paksuus mm,kun vaatimus on mm. Korjaustpeet: Rinnevedet katkaistava koko peliväylän pituudelta ja koko väylän kuivatus uusittava,2 uutta bunkkeria ja yhden laajennus,koko viheriön peruskorjaus.

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015

KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 KEIMOLAN GOLFYHTEISÖN JULKAISU 1 2015 V U O S I K I R J A 2 0 15 YHTEISVASTUU OPEN 2015 Keimola Golf 25.5.2015 Yhteisvastuu 2015 tukee apua tarvitsevia ihmisiä Suurella sydämellä -vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA

UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA 1 2014 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY KAKSI KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI UUSI KAUSI TÄYNNÄ ODOTUSTA, MENESTYSTÄ JA MAKEITA VOITTOJA KESÄLLÄ LUVASSA JÄNNITYSTÄ

Lisätiedot

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen.

Mikä on Master Plan? ja parantamiseen. Mikä on Master Plan? StLG:n kentät ovat laadukkaita ja toimivia kenttiä. ja parantamiseen. Molemilla kentillä on kuitenkin tarvetta peruskorjaukseen StLG:n strategian mukaan kenttien tulisi olla TOP-20

Lisätiedot

KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo

KANTIN KYLÄ, Karvia. Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo KANTIN KYLÄ, Karvia Suunnitelmia Kylä-kyllä! -hanke 30.8.2004 arkkit.yo. Elina Alatalo Esipuhe Kantin kylä ei näytä kasvojaan ohikulkijalle. Sen luonne paljastuu vasta kyläteillä ja retkeilypoluilla, kun

Lisätiedot

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus

Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Uuden strategian voimalla Amerikan tulokkaat antoivat nimen Pelaajaystävällinen väyläuudistus Peuramaa: nautittavaa golfia! Sisällys: Pääkirjoitus... 3 Kenttämestarin kuulumisia...5 Peuramaata kehitetään

Lisätiedot

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s.

mestarit Swingin pohjat luodaan talvella Kesän 2012 Meitä on JO 1700 Vihertääkö ruoho aidan takana? Positiivisten uutisten kausi s. 24 2012#2 s. ingside 2012#2 Kesän 2012 mestarit Vihertääkö ruoho aidan takana? s. 18 Meitä on JO 1700 s. 28 Positiivisten uutisten kausi s. 21 Swingin pohjat s. 24 luodaan talvella 2 Kausi 2012 Voittajan puhe Kauden

Lisätiedot

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008

On Juhlan aika TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008. Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2008 Kuva: Jussi Peltola / Savon Sanomat On Juhlan aika Tarinagolf ry 25v. ja VanhaTarina 20v. 18.6.2008 Tällainen oli tilanne Kuopion seutukunnan golfissa 17.5.1983. Kuvassa

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF 1991-2011

GUMBÖLE GOLF 1991-2011 GUMBÖLE GOLF 1991-2011 20v 1 SISÄLLYSLUETTELO 0v PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hannu Niemelä 4 MITÄ GUMBÖLESSÄ OLI ENNEN GOLFKENTTÄÄ Claes Ehrnrooth 7 GUMBÖLE GOLFIN HISTORIA LYHYESTI 9 RAIMO J. VIRTASEN MUIS-

Lisätiedot

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA!

KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! 1 2009 OY PICKALA GOLF AB:N JA PICKALA GOLF CLUB RY:N JÄSENLEHTI. ILMESTYY kaksi KERTAA VUODESSA WWW.PICKALAGOLF.FI KESÄ PICKALASSA EI HULLUMPAA! HUVIKUMPU VAI VILLA VILLEKULLA Golfarin askel käy taukotuvalle.

Lisätiedot

OLD & NEW KEVÄT 2015. Kunnon eväät parempi mieli!

OLD & NEW KEVÄT 2015. Kunnon eväät parempi mieli! KEVÄT 2015 Kunnon eväät parempi mieli! Sisältö: Golfsarfvik Oy:n uusi puheenjohtaja Markku Simmelvuo visioi...4 Kämpin ja Sarfvikin maailmat kohtaavat jälleen...6 Tarinoita ja jorinoita taukotuvilta...8

Lisätiedot

TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011

TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 TARINAGOLF RY:N JÄSENLEHTI 1/2011 puheenjohtajan palsta kohti pelikautta Parin viime vuoden ajan tarinalaisten kilpailumenestys on ollut lähes huikea. Tämä on osoitus systemaattisesta nuorten ohjauk sesta

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen Informaatiolehti 8 Ajankohtainen passiivitalo 14 Vapaavuori perää vaihtoehtoja 24 Rappauksella väriä ja ilmettä 27 Vanhojen tiilirakennusten

Lisätiedot

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa

jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi Näin sujuu ikkunoiden vaihto! Hoida katto kuntoon ajoissa Syksy 2012 Omataloyhtiö.fi jättääkö neljä viidestä taloyhtiöstä remontit tekemättä? Ratkaisut taloyhtiösi hankkeisiin. Liity jäseneksi osoitteessa www.omataloyhtio.fi. Hoida katto kuntoon ajoissa Ylläpito

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja

Valtio ei voi tehdä nyt mitään hokkuspokkustemppuja Hinta 6,50 1 Pientalorakentamisessa on haasteita Pientalorakentaminen on kieltämättä aika haasteellisessa tilanteessa koko rakentamisketjun osalta, toteaa asuntoministeri Jan Vapaavuori. Rakentajan haaveet

Lisätiedot

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2013 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2 3 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailunjohtajalle ja ratamestarille

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Uusi lehti taloyhtiöille!

Uusi lehti taloyhtiöille! Rakentaja.fi Kevät 2009 Uusi lehti taloyhtiöille! Taloyhtiö-lehti ja sitä tukeva portaali www.rakentaja.fi/taloyhtio ovat oppaita taloyhtiöiden remontoinnin ohjaukseen ja jokapäiväisten toimintojen hallintaan.

Lisätiedot

Syksy 2014. www.kgm.fi

Syksy 2014. www.kgm.fi KGM Syksy 2014 www.kgm.fi 1 Kankaisten Golf ry Perustettu 1989 Kenttä: Kankaisten Golfpuisto Suunnittelu: Pekka Sivula Osoite: Maskuntie 281, 21250 Masku Puheenjohtaja: Tarja Nuotio, 040 5063715 Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki

KUKKIVA HAMINA. VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki KUKKIVA HAMINA K e s k u s t a n r a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n o h j e i s t o VIIMEISIN PÄIVITYS 4.3.2014 Haminan kaupunki SISÄLLYS Yleistä 1 Ohjelman perusta... 1 Tavoite 1 Toimintatavat 1

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. 40-vuotisjuhlanumero MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 2 2009 40-vuotisjuhlanumero Kiinteistöpalveluyritys kaupunkikuvan kehittäjänä Merellinen, vihreä kaupunginosa Täydennysrakentaminen Länsimetro

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2

S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2 Golf S u u r - H e l s i n g i n G o l f r y : n j ä s e n l e h t i N R O 2 / 2 0 1 2 Golfkesä kutsuu astu ravintolaan lähde kurssille osallistu kisaan yövy Korpilammella Nettisivut uudistuivat Look in

Lisätiedot

Tuttu kenttämestari ahkeroi. Tapahtumakalenteri. Uusi pro piinapenkissä. Väylävinkit s. 25. Arskan aamukierros. Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s.

Tuttu kenttämestari ahkeroi. Tapahtumakalenteri. Uusi pro piinapenkissä. Väylävinkit s. 25. Arskan aamukierros. Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s. ingside 2012#1 Arskan aamukierros s. 14 2012 Tapahtumakalenteri Väylävinkit s. 25 Uusi pro piinapenkissä s. 4 Miksi Rinkun osakkuus kannattaa? s. 18 Tuttu kenttämestari ahkeroi s. 6 2 Kausi 2012 Tapahtumakalenteri

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

Kevät 2012. www.kgm.fi

Kevät 2012. www.kgm.fi KGM Kevät 2012 www.kgm.fi 1 Kankaisten Golf ry Perustettu 1989 Sisällysluettelo: Tulossa mielenkiintoinen kausi 3 Klubin kesä 2012 4 Parahin golffari 5 Caddiemasterit kaudella 2012 7 Kenttämestarin kevättervehdys

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

ASUKASKYSELY 2012 LAAKSOLAHDEN ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA

ASUKASKYSELY 2012 LAAKSOLAHDEN ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA 1.8.2012 Sivu 1(32) ALUEEN KATUJEN KUNNOSTAMISESTA Laaksolahden huvilayhdistys LHY ry 1.8.2012 Versio 1.0 Etusivu 1.8.2012 Sivu 2(32) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1. Johdanto 3 2. Yhteenveto 5 3.

Lisätiedot