ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 ESPOON RINGSIDE GOLF KEHITYS-JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009 Selostus liittyy kkitehti Kosti Kurosen laatimaan Ringside Golfkentän kehitys- ja peruskorjaussuunnitelman y l e i s s u u n n i t e l m a a n piir.no G Motto: Vastuullinen golfkentän ylläpito on jatkuvaa kehitystyötä. Johdanto Espoon Ringside Golfkentän sijainti kahdenkymmenen minutin päässä Helsingin asutuksen painopisteestä on erinomainen.tämä merkitsee sitä, että tällä golfkentällä pelkästään sijaintinsa ansiosta on vahvat mahdollisuudet kehittyä halutuksi golfkentäksi.golfkenttäalue on tiivis ja mielyttävin korkeuseroin kumpuileva,juuri tämänpäivän golfpeliin sopivasti. Golfkenttäalueen läpi mutkittelee kauniisti maisemaan muokkautunut ja maastovesien synnyttämä puro,joka on antanut mahdollisuuden vesiaiheen käyttöön golfkentän maisemoinnissa.suunnittelussa tälläistä vesiaihetta käytetään peliin osallistuvana pelistrategisena elementtinä,- erittäin vostettu kansainvälisessä golfissa.mahdollisuudet kehittyä tasokkaaksi ja vostetuksi golfkentäksi ovat erinomaiset,itseasiassa vain viimeistelyä vailla valmiina. Kuten suunnittelu toimeksiannossa todettiin,tässä kehitystyössä ei tvita suuria projekteja tai vsinaisia layout muutoksia.riittää,kun maiseman antamat mahdollisuudet käytetään ja korostetaan,kentän pelistrategia aiheet terävöitetään ja pelialusta laatutaso nostetaan hyvälle pohjoismaiselle tasolle. Tavoiteena on aikaakestävä kehitys-ja peruskorjaussuunnitelma,jota Ringside Golfin hallinto voi priorisoida ja toteuttaa sopivissa osissa tulevina vuosina. Kysymyksessä on siis golfgentän pelialustan laadullinen,pelillinen ja esteettinen tasonnostosuunnitelma,jossa käsitellään myös erittäin tärkeät golfkentän viihtyvyyteen ja yleisilmeeseen vaikuttavat yksityiskohdat ja maisematekijät.tälläisiä kokonaisuuteen vaikuttavia osatekijöitä ovat hjoitusalueet,vesiaiheet,istutukset,pelaajatiet,kenttäkalusteet,turvallisuus ja klubirakennuksen lähitoiminnot sekä informaatio kalusteet kokonaisuutena. Golfkentän hoidettavuus ja siihen liittyvä erittäin tärkeä vesitalous on otettu tässä suunnitelmassa vakavasti huomioon.vesiaiheet ovat osa vesitaloutta, ne toimivat samalla kasteluvesivastoina,joissa veden tulee olla jatkuvassa

2 liikkeessä,vain liikkuva vesi pysyy riittävän puhtaana huippukuntoisille viheriöille.pelialueiden kuivatus ja vedenvälityskyky liittyvät sekä hodettavuuteen,että pelattavuuteen.phaimmillaan peliväylien on oltava pelattavia 5 minutin kuluttua rankkasateen jälkeen ja leikkuukoneiden on päästävä kentälle aina aamuisin öisen sateen jälkeen.golfkentän nurmipintojen hoidettavuuden tärkeimpiä vaikuttajia on nurmen kasvukerrosten toimivuus.vain toimiva kasvukerros tuottaa tervettä, helppohoitoista ruohoa. Golfkentän ylläpito on aina rajallisten kustannusten puitteissa tapahtuvaa toimintaa.kustannusten kohdistaminen oikein,eli kohteiden priorisointi, on koko ylläpitotaidon ydin.käytettävissä olevat vat joka tapauksessa määräävät kentän hoitoon ja kehittämiseen käytettävät työtunnit.tavoitteena onkin kustannustietoinen kehitys-ja peruskorjaussuunnitelma.tämä tavoite tuli esille selvästi suunnittelutehtävän toimeksiannossa.suunnitelmassa haetaan selkeää näkemystä mihin suuntaan golfkentää kehitetään. Käsittääkseni vain selkeä kuva kehittämisen tavoitteista auttaa priorisoinnin onnistumisessa.käytettävissä olevat työtunnit kohdistetaan siten,että koko jäsennistökin aistii positiiviset uudistukset.tässä piilee myös hyvän klubiilmapiirin ydin. Niimpä esitänkin tässä,että kentänhoidon kalliit työtunnit keskitetään peliväylien toimivaan osaan,kauniisti leikattuihin,pelistrategisesti jännittäviin väyliin,huippukuntoisiin ja nopeisiin viheriöihin sekä tyylikkäisiin,haastaviin bunkkereihin, unohtamatta tasaisia,kutsuvia lyöntipaikkoja.tähän päästään, kun pelialueiden mitoitus tkistetaan vastaamaan tiukkaa kansainvälistä käytäntöä.kaikki turha väyläpinta poistetaan intensiivisen hoidon piiristä. Rohkenenkin ehdottaa tässä,että kaikki kukka- ja pensasistutukset vsinaisen pelikentän alueelta poistetaan ja kentänhoito vapautetaan puuthatyöltä.kauneus golfkentällä on muodoissa ja terveen vihreässä, taitavasti leikatussa ruohopinnassa. Vsinainen puuthataide tulisi antaa alan ammattilaisen käsiin ja keskittää sisääntulon,paikoituksen ja klubirakennuksen tuntumaan. Joudumme ottamaan kantaa mihin suuntaan Rinsiden golfkenttää kehitämme.tamänpäivän pelaajat tekevät paljon pelimatkoja kansainvälisesti. Halusimme tai emme,kenttämme joutuu kansainväliseen vertailuun ja vaikutusten alaiseksi.olen pannut merkille,että golfkentät,jotka järjestävät kansaivälisiä kilpailuja,kehittyvät phaiten ja oikeaan suuntaan. Kansainvälisen ja vsinkin brittiläisen golfeliitin näkökulmaa leimaa tietty askeettisuus,joka ainakin allekirjoittanutta puhuttelee.vsinainen pelieena, golfkenttä,sen urheilullisuus,kovuus ja toimivuus ovat pääroolissa.golfpeliin kuulumattoman,kaupallisen tai turistikentiltä kopioitujen ideoiden ja muun rihkaman kerääminen golfkentälle koetaan häiritsevänä. Kehittäisin Ringside golfkentän ilmettä siten,että pääpaino on gofkentän peliominaisuuksilla,eli nopeat viheriöt,hyvä bunkkerointi,oiken mitoitetut väylät,pelistrategista kovuutta lisää,vesiesteet kauniisti ja tiiviisti mukaan peliin.ympäröivän asutuksen häiritsevää läsnäoloa poistetaan puuistutus-

3 ryhmillä,myös väyläreviirin korostukseen käytetään puuistutuksia. Hjoitusalueitten tasokkuutta on tkoitus nostaa ja turhia vajaakäyttöisiä ruohoalueita poistetaan hoidon piiristä,sitävastoin rangen nurmipintaiset lyöntipaikat on otettava käytöön.tosiasia on,ettei matolta opi golflyöntiä ja nurmipintaisten lyöntipaikkojen puuttuminen kielii golfpelin alivostamisesta. Tässä kehityssuunnitelmassa on esitetty yksinkertainen ratkaisu talojen suojaamisesta ylipitkiltä lyönneiltä. Kustannuksiltaan suurimpia yksittäisiä maatyökohteita ovat vesiesteiden rajauksien,reunojen uudelleen muotoilu ja laajennukset.niillä on erittäin tärkeä esteettinen tasonnosto rooli.näiden kohteiden toteutukset voidaan jakaa usealle vuodelle ja ne ovat talvityökohteita. Kaikki peruskorjauksen maatyöt on pas tehdä pelikauden jälkeen syksyisin.nykyaikainen koneellinen siirtonurmen asennustekniikka on niin nopeata,ettei jäsennistö keväällä pelatessaan näe maatöiden jälkiä ja korjatut alueet ovat pelattavissa.kentän hoitohenkilöstö voi halutessaan osallistua talvella tehtäviin korjaustöihin.pidän tärkeänä,että kehityssuunnitelman toteutus ei häiritse kesäisin jäsenistön peliä millääntavoin.kokemus on osoittanut,että golfkentän korjaukset tulee tehdä ns. pienten askelten periaatteella.vuotuiset korjaukset suunnitellaan ja valmistellaan hyvin,laajuus oikein mitoitettuna ja syksyisin ammatillinen,ripeä totetus. Helsingissä Kosti Kuronen kkitehti DA SAFA

4 ESPOO RINGSIDE GOLF KEHITYS- JA PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO. Sisääntulo ja autopaikoitus. 2. Huoltohallialue. 3. Lähipelin hjoitusalue. 4. Lyöntipelin hjoitusalue eli range. 5. Klubitalon lähialue. 6. Huoltoajo. 7. Peliväylät -8,layout in kehityssuunnitelma peliväyläkohtaisesti. 8. Lyöntipaikat,rakennustapaselostus. 9. Peliväylä-alue,rakennustapaselostus. 0. Bunkkerit,rakennustapaselostus.. Viheriöt,rakennustapaselostus. 2. Vesiaiheet eli lammet ja purot,rakennustapaselostus. 3. Pelaajatiet,sillat,rakennustapaselostus. 4. Kenttäkalusteet, kenttä- ja peli-informaatio. 5. Kuivatus,eli sade-ja valumavesien poisjohdattaminen.* 6. Vesitalous eli kasteluveden taloudellinen hankinta.* 7. Puuistutussuunnutelma,liitt. Piir.no.G Peruskorjausten toteutuksesta. *Ins.tsto Severi Anttosen laatima selvitys liitteenä. Kustannusviot yleisimmistä kehityssuunnitelmassa esitetyistä maatyökohteista ovat liitteenä.

5 . SISÄÄNTULO JA AUTOPAIKOITUS. Ringside golfkentän sisääntulo Kehältä asuntoalueiden läpi ei ole vieraspelaajille yksinkertainen asia.tämänpäivän tasokas viitoitus ilmanmuuta edellyttää,että jokainen kadunristeys ohjeellisella sisääntulolla on viitoitettu Ringside golfin viitoilla portille asti. Sisääntulokatujen viitoitukset golfkentän portille ovat katuosaston ohjeiden mukaiset.kun pelaaja tulee portista sisään golfkentän alueelle,tulee hänen kohdata kaikialla,klubilta viimeiselle viheriölle, tyylikäs,selkeästi toistuva ja näkyvä informaatio.tähän informaatio kysymykseen syvennytää kohdassa 4.lähemmin golfkenttäalueen osalta. Sisääntulon estetiikkan tekee tärkeäksi se,että tulija aistii ensivaikutelman siitä,mitä näkee.me valitsemme mitä hänelle näytämme. Oikealla näkyvät huoltopihat ja rakennukset peitetään puuistutuksilla, lähipelinhjoitusalueen tulee esittäytyä kutsuvan tyylikkäänä ja hoidettuna, onhan se käyntikorttina sisääntulon vieressä.portilta klubille johtaa koivukuja, joka itseasia on ktanon aikoina alkanut Niipperintieltä,niinpä esitänkin tässä vakavasti hkittavaksi,että koivuja istutetaa Niipperintieltä molemmin puolin Nurmiktanontietä asukkaitten tuella klubin portille.sekä asukkaat,että golfklubi hyötyvät.alue on nykyisin keskeneräisen tuntuinen.golfklubi saa voisensa sisääntulon,itseasiassa tulee ajan kanssa todella komea 500 m pitkä entrée,jota nykyisin asutuksen sekaan hukkuva sisääntulo kaipaa. Lisäksi tvittaisiin portin päälle koivukujan päähän näkyvä teksti,esim. ylhäälle viritetty kangas,joka poistetaan talveksi tms..golfkentän puolella koivukuja kunnostetaan ylös klubille asti eli aloituspaikka no. taakse. Oikealla puolella sisääntulossa ennen paikoitusta on nurmialue,jonka ottaisin käyttöön siten,että siihen kunnostettaisiin 24*60m leikattu nurmikko. Nurmikko toimisi suurissa kilpailutianteissa lisäpaikoituksena ja mahdollisissa tulevaisuuden tapahtumissa alueen tasaiseen alaosaan voidaan pystyttää teltta (tent village) suurtapahtumien sponsoreille,kansaivälisen mallin mukaisesti.kuten sanottu,tässä on kysymyksessä vauksesta tulevaisuuteen. Autopaikoitusalueet molemmin puolin kovukujaa on suojattu aidoilla,mutta aitojen erilaisuus on häiritsevä.esitän tässä,että valitaan väri,esim. tumman vihreä,jota sitten käytetään läpi koko golfkentän kalusteissa,tolpissa, aidoissa,info-kylteissä ym.koska kaikki suoja-aidat kentällä ovat konaisuutta häiritseviä,voidaan vaikutelmaa korjata,sijoittamalla aidat puuistutusten väliin.

6 2. HUOLTOHALLIALUE Huoltohallirakennukset,pihat,paikoitukset,jätesäiliöt ym.avautuvat liikaa sisääntuloon,kaipaisin ammatillisempaa otetta alueella.kohta korjaantuisi aitaamalla tien puolelta koko alue teollisuus aidalla ja sisäänkäyntiin kauko-ohjattu liukuportti.aitoja on saatavilla myös tyylikkäitä malleja. Näkymä Nurmiktanon asuitaloista huoltopihoille on tyylitön, takapihamainen ja epäsiisti.asian voi korjata pienillä maatöillä ja puuistutuksilla.tämä esteettinen korjaustyö ulottuu sisääntuloportilta rangen pohjoiskulmaan asti. Huoltorakennusten pohjoispuolella olevaa haapa-sekapuumetsikköä tulisi esteettisesti hventaa vesakoitten ja pienpuiden osalta,vanhaan puustoon ei tule koskea,vaan niille tehdään tilaa LÄHIPELIN HARJOITUSALUE Lähipelin hjoittelualue sisääntulon vasemmalla puolella,kuten sanottu, halutaan näytää edustavana,hyvin hoidettuna ja kutsuvana sisääntulijoille. Tien,koivukujan ja hajoitusalueen väliin ei laiteta muuta istutusta. Hjoitusaluetta on kehitettävä vastaamaan tehokkaasti lähipelitodellisuutta golfkierroksella sekä pron opetustvetta.olen keskustellut pron,bo Backmanin kanssa ns. wedge-kenttäratkaisusta. Idea on yksinkertainen;koko hjoitusalueen ruoho leikataan fairwaykorkeuteen.pro sopii kenttämestin kanssa minne lippuja milloinkin sijoitellaan,kentälle voidaan valmiiksi upotella lipunpaikkakuppeja.paikkoja voi olla lukuisia,koska ne eivät haittaa leikkuuta,eivätkä pelaamista. Näin syntyy tehokas hjoittelutilanne pelaajalle,pelataanhan wedge-peli ja lähipeli useimmiten fairway ltä.reuna-alueille voidaan leikata roughkorkeutta hjottelua vten. Nykyiset viheriöt yhdistetään ja bunkkeri pidennetään 30m pitkäksi ryhmähjoituksia vten.pro sopii kenttämestin kanssa viheriön lipunpaikoista sekä sippi- ja pitsialueista.mielestäni hjoitusalue pysyy phaiten kunnossa,mikäli pro kehittää wedge-kentän käyttötavat ja välittää menetelmät pelaajille.wegekenttä systeemi mahdollistaa esim.junnujen lähipelikilpailukentän järjestelyn alueelle. Lähipelialue on erotettu itärajan asuinalue rajasta raffikorkeuteen leikattavalla ja n.5m leveällä suojakistalla.tälle kaistalle istutetaan nykyisten tammien lisäksi muutamia tammia lisää,ktso ist.suunit. Länsipuolen tien reunaan tulee puuistutuksia ja raffi-kaista. Hj.alueen pohjoisreunassa olevan tien vteen leikataan 6m`n levyinen nurmipintainen autopaikoitus kaista.tämä kaista voi toimia suurissa yleisötilaisuuksissa vapaikoitusalueena.

7 4. LYÖNTIPELIN HARJOITUSALUE ELI RANGE 3. Ringside golfin range on sijoitettu suoraan klubitalon eteen,toiminnan kannalta phaaseen mahdolliseen paikkaan.kuitenkin range on hylätyn tuntuinen ja alikäytetty.hyvin hoidettu range on hyvä tulonlähde,helsingin alueella n euroa kesässä. Tilanpuuteen vuoksi range on lyhyt,noin 265m matoilta asuntojen rajalle.tilanne on hoidettavissa oikein sijoitetulla ja rakennetulla aidalla, joka ympäröi koko rangen alastulon.tämä ratkaisu säästää myös pallojen hävikin.rangen takalyönti- ja hjoituspaikoista luovutaan,aita sijoitetaan Aita sijoitetaan rangen pohjoisreunaa kiertävän asf.tien sisäpuolelle n.6m. Tien aidan väliin tulee puuistutus,johon aita sulautuu visuaalisesti.tämä rakenne kiertää tietä seuraten rangen päätyyn,metsäsaekkeen kulmaan. Tästä kulmasta aita häivytetään muutama metri metsän sisään ja kulkee metsän pohjois-ja länsireunassa ja liittyy paikoitusalueen aitaan.aidan takaosa on n.240m lyöntimatoilta.jos aidan korkeudeksi valitaan n.0 m, pysähtyvät pitkät lyönnit 99 %`sesti aitaan,se %,joka lyö aidan yli on juuri lukenut tyylikkään kyltin,jossa ilmoitetaan,että he ovat itse vastuussa lyönneistään. Aidan ansiosta nurmilyöntiterassit voidaan ottaa käytöön.on huomattava, ettei rangen käyttöaste nouse,ellei numelta lyönti ole mahdollista.lisäksi on tärkeää,että rangella käytetää oikein käyttääntyviä ja pelipalloja vastaavia rangepalloja.kuten sanottu,matolta ei opi oikeata palloon tuloa ja hidastetut rangepallot sotkevat etäisyystuntumaa.henkilökohtaisten etäisyysmitteiden yleistyessä,tulee hjoituspallojen todellisuus yhä tärkeämmäksi.samasta syystä ovat lyötialueelle sijoitetut kohteet vakavalle hjoittelijalle tärkeät. Yleissuunnitelmassa olen näyttänyt rangen alastuloon tehtävien kohdeviheriöiden muodot ja sijainnit.haluan tässä vielä tähdentää,että vakava suhtautuminen golfpeliin myös kilpaurheiluna tuo golfklubille vostusta. 5. KLUBITALON LÄHIALUE Klubitalon ympäristöön on istutettu ruusupensaita,joilla voi ohjailla jalankulkua.helppohoitoista ruusulinjaa voi mielestäni alueella kehittää. Kuten sanottu,puuthataide tulee rajoittaa klubin ympärille,selkeästi rajatulle alueelle.klubin ympäristön kehittäminen tulee antaa tunnetusti osaavalle alan ammattilaiselle.tällä hetkellä istutusajattelussa näkyy usean kokin jälki pienenä sekavuutena.kannattaa muistaa kkitehtuurin kultainen sääntö, less is more.vähän,mutta tyylikkäästi,kysymys on urheiluklubista ja golfkentillä pääosaa esittää kenttä.henkilökohtaisesti minua puhuttelee brittein saten vanhojen golfkenttien minimalismi.

8 6. HUOLTOAJO Ottaisin tässäyhteydessä esille kettiön huoltoajon kehittämisen. Huoltoajo voitaisiin kierrättää huoltohallien läpi,rangen pojoisreunan tietä ja lyöntipaikka no.0 ympäri,metsän läpi klubitalon taakse. Tämä avaisi tulevaisuudessa mahdollisuuden keittiön laajennukseen ja tekisi klubitalon laajennuksen pohjoissuuntaan mahdolliseksi PELIVÄYLÄT -8 YLEISTÄ: Yleissuunnitelma piirustuksessa piir.no.g 330- on tkalle kttapohjalle esitetty golfkentän nykytilanne ja kehityssuunnitelmassa halutut muutokset. Kokonaisuuden hahmottamiseksi olen merkannut uusien puuistutusten paikat tähän piirustukseen,vaikka yksityiskohtainen puuistutussuunnitelma piir.no.g on erillisenä. Pelistrategisen luettavuuden helpottamiseksi,olen mitoittanut oleellisia esteitä ym.etäisyyksiä; champ.tii 275m,kelt.tii 200m,pun.tii 50m. Puhuttaessa peliväylistä tkoitetaan tässä kokonaisuuta,johon kuuluvat osina tiit,bunkkerit ja viheriöt ym.käytän tässä sanaa väylä,kun tkoitan lyhyeksileikattua nurmialuetta,jolta toinen tai kolmas lyönti tehdään viheriölle. Väylät,fairway Kuten johdannossa on todettu,väylien leikkauslinjat ovat erittäin tärkeä laatutekijä.väyläleikkauksella vaikutetaan pelistrategiaan,vaikeusasteeseen ja ennen kaikkea väyläestetiikkaan.olen väyläpiirustuksissa esittänyt sekä sisäväylän,että raffin leikkauslinjat ja täyspitkän raffin alueet.täyspitkälle raffille käytän tässä engl.nimitystä waste. Piirustuksiin on mitattu sadettimien todelliset sijainnit ja korkeusasemat. Sadettimia voidaan näin käyttää leikkauslinjojen tai yleensä kehitys-ja korjaustöiden paikalleenmittauksessa. Väylien,lyöntipaikkojen,bunkkereiden,viheriöiden,lampien,purojen, pelaajateiden ja siltojen vsinaiset peruskorjaustpeet on esitelty kohdissa 8-3/rakennustapaselostukset.Tässä kohdassa syvennytään kentän pelistrategiseen ja esteettiseen kehittämiseen sekä yleisilmeeseen. Yleisilme Mielestäni ei ole tässä tapauksessa oleellista selvittää mihin golfkenttätyyppiin Ringside kenttä kuuluu.haemme ennenkaikkea laatua ja peliviihtyvyyttä.

9 5. Kenttäalue on kolmesta suunnasta voimakkaan asuntorakentamisen piirittämä.tällähetkellä asuintalot näkyvät kentälle visuaalisesti voimakkaan häiritsevästi.tilanne voidaan korjata sekä asukkaiden,että pelaajien eduksi taitavilla puuistutuksilla ktso. istutussuunnitelma. Ringsiden kentällä on hienoja maisemaelementtejä,joita tulee korostaa. Klubirakennus sijaitsee alueen kauneimmalla kukkulalla,vanhojen puiden keskellä,entisen ktanon paikalla.tämän alueen ja sinne johtavan puistokujan pysyminen tyylikkäänä,on ehdottoman tärkeää ja vaatii hyvää makua ja asumiskulttuurin tajua Toinen maiseman kohokohta on keskellä peliväyliä,itseasiassa 9 väylän kohtauspaikka,eli L-muotonen maiseman kohoutuma,jossa p 3 väylä no 2 sijaitsee.tällä kauniilla paikalla ovat viheriöt,2,4,8,7, ja tiit 2,3,5,7. Talin kentällä vastaavanlainen,mutta vaatimattomampi 6 väylän kohtaamispaikka on nimetty Piccadilly`ksi.Tämä Ringsiden upea alue viehätti minua jo kentän suunnitteluvaiheessa ja tänään olen vielä vakuuttuneempi siitä, että tämä alue ansaitsee erityissuunnitelman ja ehkäpä joku keksii sille nimenkin. Kuten sanottu, peliväylä layout ei tvitse vsinaisia suurenluokan muutoksia.pidän kuitenkin erittäin tärkeänä,että kenttää kehitetään ja sen pelistratekista vaatimustasoa nostetaan. Golfkentän takateen kokonaispituutta on mahdollista lisätä pienin kustannuksin n.360m.tämä tkoittaa,että rakennamme 0 kpl pieniä n.50m2:n uusia lyöntipaikkoja,ns.championship-teet väylille 2-5,7-9,2,7-8. Näin golfkentästä saadaan ajanmukainen ja erinomainen suurkilpailukenttä, Champ.tee pituus n.6470m!tällä pienellä panostuksella avataan mahdollisuuksia ja saadaan kentälle tärkeää vostusta.golfkentän nykyisiltä takatiiltä bunkkerit eivät enää ole pelissä.keltaisilta ja punaisilta kentän pituudet korjaantuvat samalla,kun takatiit tekevät tilaa. Golfkentän bunkkerointi sensijaan ei vastaa kansainvälistä vaativaa tasoa.minua pyydettiin 80-luvulla tekemään avia kenttiä,koska koko Suomi silloin opetteli pelaamaan.tänään vostetaan kenttiä,joiden esteet ovat tiukasti pelissä!niinpä olen sijoittanut pelistrategisista syistä uusia bunkkereita ja laajentanut useita nykyisiä.haastava ja peliajattelua vaativa estesijoittelu on koko homman ydin,joka vetää pelaajat kentälle päivästä toiseen.itseasiassa hyvä bunkkerointi on tärkeimpiä laadun tekijöitä. Kuten sanottu,kentän vesiaiheet ovat osa kasteluvesitaloutta,mutta samalla esteettisiä elementtejä ja osallistuvat myös peliin iivisesti. Vesiaiheet toimivat edelläkuvatusti vain oikein hoidettuina.osmankäämit (pamput),kaislat ja ruokot eivät saa peitää vedenpintaa,veden on oltava kirkasta ja puhdasta,paitsi esteettisistä syistä,mutta myös terveen ruohon vuoksi.pelialueilla vesiesteitä ei tule piilottaa pitkän heinän taakse,vaan leikata matalaksi,mieluiten vesirajaan asti.tkoitus onkin tässä yhteydessä esittää,että lampien laajennusten yhteydessä rakennetaan rantaluiskien

10 6. kaltevuudet koneilla ajettavaksi lähes vesirajaan.pelkästään pelin vesieste sääntöjen oikein tulkinta vaatii,että pallon katoaminen veteen voidaan todeta. Niissä paikoissa,joissa väylä liittyy vesiesteeseen,kuten väylä no. ja 5 välissä,on väyläkorkea leikkaus ulotettava vesirajaan (hw).estetiikka ja pelijännitys säilyvät.lampien pitäminen vapaana vaatii jatkuvaa työtunteihin panostusta,sillä esimerkiksi osmankäämä leviää tehokkaasti kehäkvoilla ilmassa lentelevillä kevyillä pähkylöillään. Ringsiden golfkentällä on jo aloitettu täyskorkeiden heinäalueiden muodostaminen.ratkaisu sopii mainiosti tähän maisemaan,tuo kauniin yksilöllisen piirteen kenttämaisemaan.oikein hoidettu waste land on erittäin vostettu golfhistoriaan ja pelin syvimpään luonteeseen kuuluvana,vsinkin Brittein sailla.onhan golfin syvin ajatus luonteen testaus.toivonkin,että Ringsiden pelaajat hyväksyvät tämän komean ajatuksen kentälleen.nämä waste alueet kuuluu huomioida course ja slope reittauksessa (recoverability). Olen yleispiirustuksessa esittänyt oman näkemykseni näistä waste alueista. Kun apila vähitellen häviää tai autetaan katoamaan,löytää pelaaja oikeita linjausmenetelmiä käyttäen useimmiten pallonsa kuivuuden hvetamasta korkeasta heinikosta.heinikon hoito toivotun laatuiseksi vaatii jonkinverran työtunteja syksyisin.vsinkin niillä alueilla,mihin pelaajat usein lyövät pallonsa,tulisi pitkän heinikon pohja pitää puhtaana.waste alueiden leikkauslinjoja on helppo vuosittain tkistaa,mutta vain todella hyvästä syystä,esim, paikoissa,jotka viivästyttävät huomattavasti pelin etenemistä. Leikkauslinjat Väylä-raffi- ja wasteleikkausten linjauksissa olen kehitellyt Ringsiden golfkenttää vten uudenlaista esteettistä ja samalla pelistrategista ajattelua. Olen yhdistellyt suoria ja kaevia linjoja siten,että väylän pelistrateginen lukeminen pelaajalle korostuu ja helpottuu,mutta samalla leikkauslinjojen mitoituksella väylien vaikeusastetta on helppo säädellä.leikkaustyön helpottamiseksi ja väylien pitämiseksi paikoillaan,voidaan väylille sijoittaa huomaamattomia leikkausmerkkejä. Tämän leikkausidean tkoituksena on tuoda väyläpeliin landin ea ajattelua; kaikentasoiset pelaajat joutuvat ajattelemaan lyönnin sijoituspaikkaa.tänäpäivänä myös viheriöt suunnitellaan ja leikataan samalla ajattelutavalla,ktso. kohta

11 PELIVÄYLÄKOHTAISIA HUOMIOITA 7. Peliväylä no. Aloitusreijän lähtö klubin sisääntulon vierestä ja ylhäältä on yksi Suomen komeimmista.niimpä tiipaikkojen yleiskunto antaa tärkeän ensivaikutelman. Tämän väylän tärkein elementti on kuitenkin lampi ( L ) ratojen no. ja 5. välissä.sekä esteettisestä,että pelilisistä syistä on tärkeää,että lammen vesi näkyy puhtaana molemmille radoille ja osallistuu tiiviisti peliin.sisäväylän leikkauksen tulee ulottua mahdollisimman lähelle vesirajaa. Korjaustpeet: Tiipaikkojen uudelleen muotoilu,väylän märkien alueitten kuivatus,viheriön kaltevuuksien osittainen korjaus. Peliväylä no 2. Tämä p 3 reikä on yksi phaimmista mitä allekirjoittaneen kynästä on lähtenyt ja toivonkin sille hyvää kohtaloa.kuten M.Rossilahti muistiossaa huomaa,tulee tiit leventää vasemmalle.olen yleissuunnitelmassa esittänyt paikan championship tiille,85m.tältä tiipaikalta reikä on erityisen komea. Korjaustpeet: Tiipaikkojen levennykset,ch-tii,pieni viherökorjaus. Peliväylä no 3. Suoraan tiiltä päälle lyötävä p 4.Nämä lyhyet reiät ovat vokkaita, peliä keventäviä ja hauskoja.on tärkeää,että hauskuus säilytetään ja päälle yrittäjän riski pidetää korkeana sekä viheriö vaikeana.lampi on tärkeä vesiaihe kuten edellä kuvattu L. Korjaustpeet: Väylän märän alueen kuivatus,lammen ( L 3. ) peruskorjaus ja laajennus, ktso kohta 2. ja 6.,champ-tii 270m,tiipaikkojen korjauksia. Peliväylä no 4. Lyhyt,lievään vastamäkeen lyötävä p 4.Uuden takateen teko kaummaksi pidentää myös keltaisen tiin peliä.laaja pitkän heinän alue reijältä 7 tiivisti väylän 4 vasempaan reunaan tuo tkkuusvaatimusta peliajatteluun.samasta syystä esitän uutta isoa bunkkeria no 4 ja no 8 väliin.lammen laajennus tuo haastetta uloslyönteihin,keltaiselta tiiltä takaa ilmassa yli 00m:n lyönti. Korjaustpeet: Laajan märän alueen kuivatus,tiipaikkojen peruskorjaus ja korotus,uusi valkoinen tii,uusi bunkkeri. Peliväylä no 5. Vesieste L erottaa tämän p 5 reiän aloitus väylästä.uloslyönnin kohdealue ( landing ea ) on pidettävä leikkauksella tiiviisti vesiesteessä

12 kiinni.sadetinlinjan jäänti oikealle voitaneen korjata muutamien 8. sadetintyyppien vaihdolla.champ-tiin siirto taakse tuo reiälle suuruutta,jonka voi paikanpäältä jokainen todeta.punainen tii aidassa kiinni. Korjaustpeet: Koko pelialuetta vaivaa märkyys joka on kuivatettava kaivoilla ja vaatineen jonkin verran väyläpinnan muotoilua,viheriön oikean puoleisen alueen ns. kulkualueen korjaus,uuden champ-tiin tekeminen,uusi punainen tii. Peliväylä no 6. Rohkenen ehdottaa molemmin puolin peliväylää täyttä raffia (waste ),sekä oikean väyläbunkkerin suurentamista jopa kaksinkertaisesti.näin saadaan bunkkeri kunnolla näkymään tiille.useille bunkkeri ei ole pelissä,mutta sen näkyminen auttaa väylänavigoinnissa ja tuo reijälle luonnetta.järjestän pitkälyöntisille ajateltavaa lisäämällä kaksi bunkkeria vasemmalle 240m:n ja 275m:n etäisyyksille.näillä muutoksilla antaisin tälle reiälle uuden ilmeen; siitä tulee tkkuusreikä ja moni pitkälle lyöjä katselee rautamailojen suuntaan.molemmin puoliset waste-ruohot antavat lisää luonnetta ja puheen aihetta. Korjaustpeet: Peliväylä on suhteellisen tasainen,salaojitukseen perustuva kuivatus ei enää toimi,tvitsee muotoilua ja sadevesikaivot.kaksi uutta bunkkeria ja yhden bunkkerin laajennus. Peliväylä no 7. Pitkä p 4 reikä,joka on tärkeä pituustesti useimmille pelaajille.takatiipelaajille bunkkerit eivät ole pelissä.esitänkin uuden champ-tiin tekemistä ylespiirustuksessa,jolloin pituutta väylälle em.tiiltä tulee 450m.Olen tiivistänyt bunkkerointia laajentamalla useita nykyisiä bunkkereita ja lisännyt yhden uuden.olen järjestellyt tiialuetta uudelleen siten,että suurkilpiluissa takatiipelaajat käyttävät sinistä- ja punaista tiitä reikien 2 ja 5 uloslyöntiin. Korjaustpeet: Väylän loppuosassa kuivatustvetta,yksi uusi bunkkeri,6 bunkkerilaajennusta (samalla peruskorjausta),viheriön kasvuongelman korjaus, waste-raffi molemmin puolin väylää. Peliväylä no 8. Tässä on tilaisuus takatiipelaajille pitkien rautojen testaukseen.esitän kahden takatiin rakentamista,valkoinen tii 205m ja champ-tii 240m.Näin vapautuu tilaa uusia ja pidentää keltaista tiitä.haluttaessa voidaan tiit myös suunnata viheriötä kohti.olen lisännyt yhden bunkkerin vasemmalle suojaamaan 4 reikää kainaloon vedolta. Korjaustpeet: Kuivatustve väylän alkuun,yksi uusi bunkkeri,yksi bunkkerilaajennus ja yksi bunkkerin peruskorjaus,uudet takatiit,keltaisen ja punaisen tiin peruskorjaus ja laajennus.

13 9. Peliväylä no 9. Olen yleispiirustuksessa esittänyt takatii sijoitusta taaemmaksi,näin tulisivat bunkkerit peliin ja reikäpituutta 490m.Lisäksi on lisätty 3 uutta bunkkeria ja laajennettu useita.väylän strategista kohdealue ajattelua olen korostanut myös väylän leikkauskuviolla.viheriö on ajanmyötä painunut ja lipunpaikat vähentyneet. Korjaustpeet: Väylän loppuosassa vasemmalla kuivatustve,3 uutta bunkkeria, 3 bunkkerilaajennusta,naisten tiin korotus ja uusi champ-tii. Peliväylä no 0. Väylä tulisi muokata tkkuus väyläksi,sen voi ympäröidä waste-raffilla. Reikä on liian helppo tämänpäivän pitkälyöntisille pelimiehille.olen sijoittanut väylälle 3 uutta bunkkeria.koska viheriötä useat pelaajat lähestyvät wedgellä,on bukkereiden oltava tiiviisti kiinni viheriössä ja lipunpaikat lähellä bunkkereita.viheriön vedenvälitys ei toimi,tautiherkkä ja jäätyvä. Korjaustpeet: Iso kuivatettava alue wedgen etäisyydellä viheriöstä,3 uutta bunkkeria ja viheriöbunkkereiden laajennukset,viheriön peruskorjaus. Peliväylä no. Tkoitettu kauniiksi,hauskaksi ja järkipelaajan reiäksi.tämä vaatisi kuitenkin,että molempien lampien L ja L2,vesi ja rannat ovat puhtaat. Toimivat suhkulähteet tekisivät molemmista peliväylistä. ja 2. viihtyisät ja muistettavat.reiän idea on oikean mailan ja kohdealueen valinta.asian korostamiseksi olen lisännyt yhden uuden bunkkerin ja suurentanut huomattavasti vesiesteen edessä olevaa. Korjaustpeet: Väylänosan kuivatus vesiest.välissä,uusi bunkkeri ja bunkkerilaajennus. Peliväylä no 2. Vesiesteen yli viheriölle lyötävä keskipitkä p 3,kansainvälisesti erittäin haluttu kuvio.tämä on tkoitettu kaikentasoisille pelaajille jännittäväksi mailanvalinta reiäksi,eikä sitä saa vesittää leikkaamalla viheriö kauaksi vesirajasta,vaan viherön tulee olla niin tiiviisti kiinni vesiesteessä,että liika spinni vetää pallon veteen.lampea on suurennettu ja muotoa korjattu. Jotta reikä olisi myös pelimiehille jännittävä,olen sijoittanut takatiin komealle paikalle taakse,pituutta 95m.Viheriö on vaikeahoitoinen ja väylä märkä. Korjaustpeet: Lammen laajennus ja peruskorjaus,viheriön peruskorjaus,väylän kuivatus, uusi takatii.

14 0. Peliväylä no 3. Pitkä p 5 kauniilla paikalla klubin terassin alla.suunnitteluvaiheessa odotin tältä reiältä paljon.siitä piti tulla alueen kaunistus,tiiviisti ison lammen rantaa seuraavan peliväylän ja lammen tuli viihdyttää isolla vesipinnallaan klubilla oleskelijoita.rakennusvaiheessa idea vesittyi ja lopputulos on kaikkea muuta kuin kaunis!yleispiirustuksessa olen esittänyt idean,jonka toivoisin joskus tulevaisuudessa toteutuvan.lampien rakentaminen tähän maaperään nimittäin ei ole yksinkertaista. Korjaustpeet: Lammen laajennus ( L3 ),uusi bunkkeri,viheriön peruskorjaus ja viheriön taustan rinnevesien katkaisu.väylänosa viheriön ja tien välissä kuivatetaan. Peliväylä no 4. Alue kaunistuisi,jos puronosa oikealla muutettaisiin lammeksi ( L 4. ). Yleispiirustuksessa olen esittänyt em.ratkaisun. Korjaustpeet (ennen lammen rakentamista ): Tiipaikkojen peruskorjaus,rinnevesien katkaisu vasemmalla,sekä väylän ja raffin kuivatus. Peliväylä no 5. Todella muistettava reikä kauniissa paikassa.väylä tulisi leikata mahdollisimman lähelle Niipperin jokea,jokiuoma reunoineen olisi pidettävä puhtaana viheriön reunaan asti.siitä eteenpäin joki voi jäädä luonnonvaiseksi.on tärkeää,että lähestymislyönnin voi todeta menneen veteen,eikä kadonneen raffiin.tautiherkkä viheriö. Korjaustpeet: Väylän oikean reunan kuivatus,rinnevedet,väylän peruskorjaus tältä osin,viheriön edustan kuivatus,rinnevedet,viheriön oikaisu ja peruskorjaus,sekä joen rannan kaunistaminen. Peliväylä no 6. Ylhäältä alas pelattava keskipitkä p 4,jonka bunkkerit eivät tämän päivän mailoille ja palloille ole enää pelissä.lisäisin pi uutta bunkkeria pitkälyöntisten tkkuuden testaamiseksi.viheriössä on vajaa kasvukerros, paksuus mm,kun vaatimus on mm. Korjaustpeet: Rinnevedet katkaistava koko peliväylän pituudelta ja koko väylän kuivatus uusittava,2 uutta bunkkeria ja yhden laajennus,koko viheriön peruskorjaus.

15 . Peliväylä no 7. Lyhyt p 4,jonka idea on lähestymisen vaikeudessa.pelimiehet avaavat tämän reiän wedgen etäisyydelle.viheriö on tkoituksella pitkä ja vaikea. Viheriö on kuitenkin valahtanut vuosien myötä ja täytyy oikaista,mutta säilyttämällä alkuperäinen ajatus.lisäisin 2 uutta bunkkeria testaamaan avauksen tkkuutta.siirtäisin takatiin taakse noin 25m ja keltainen-punainen tiipaikka tulisi uusia valahtamisen vuoksi. Korjaustpeet: Uudet korotetut tiipaikat,viheriön korjaus,uudet bunkkerit 2. Peliväylä no 8. Lopetusväylä pelataan klubia kohti,kuvio johon aina pyrin,mikäli mahdollista.siirtäisin takatiin olemassa olevalle punaisen no 3:n viereen. Leikkaisin väylän tasaisen kapeaksi 26-28m yleispiirustuksen mukaisesti. Laajentaisin 3 bunkkeria ja rakentaisin 3 uutta. Korjaustpeet: Keltainen ja punainen tii peruskorjattava,3 uutta ja 3 laajennettavaa bunkkeria,viheriö peruskorjattava,väylän alapää kuivatettava.

16 YLEISTÄ, RAKENNUSTAPASELOSTUKSET 2. Seuraavat rakennustapaselostukset kohdissa 8-3 ovat suuntaa antavia ja tkoitettu rakennuttajalle antamaan yleiskuvan peruskorjauksen laajuudesta,aikataulutuksesta,ajoituksesta ja hyviksi todetuista menetelmistä. Kaikkien seuraavien kuuden kohteen peruskorjaustyöt ovat vaativia ja nimenomaan golfkenttäalan maanrakennustöitä.kokemus on osoittanut,että näiden peruskorjaustöiden rakennuttamisessa tulee noudattaa ns. pitkänkaavan rakennuttamista,eli suunnittelu,tjouspyynnöt,urakkatjoukset, urakoutsijan valinta,urakointi,työn valvonta,työmaakoukset,lopputkastukset. Kaikki näissä kohdissa mainitut maanrakennustyöt on mahdollista tehdä valmiiksi pelikauden ulkopuolella.nykyaikainen koneellinen siirtonurmen kattamistekniikalla korjatut pelialustat ovat viimeistään loppukesästä käytettävissä.kuten sanottu,onnistuminen edellyttää hyvää suunnittelua, oikein mitoitettua työn laajuutta ja ammatillista toteutusta. 8. LYÖNTIPAIKAT Tässä käsitellään sekä lyöntipaikkojen peruskorjauksia,että uusien rakentamista.teknillisesti nämä rakennustyöt eroavat vain perustamisessa, jota peruskorjauksissa ei yleensä tvitse tehdä. Oikein tehty lyöntipaikka tuntuu pelaajan jalkojen alla tukevalta, kimmoisalta ja painumattomalta.tämä saavutetaan oikealla kasvukerroksen koostumuksella,joka voidaan tiivistää jopa 92% tiiveysasteeseen. Lyötipaikan kasvukerros tehdään samasta koostumuksesta,kuin viheriö,ktso. kohta.kasvukerroksen vahvuus on 200mm,joka tiivistetään 50mm:n. Kasvukerroksen alla on solaoja soraa 00mm:n kerros,ehdottomasti raekoostumukseltaan RIL I Tiin pohjaan upotetaan omiin kaivantoihinsa salaojat.kokemus on osittanut,että lyöntipaikkojen peruskorjaus tulee viedä perustuksen tasolle,eli vanha kasvukerros ja sorat poistetaa,salaojien ja tiipohjan kunto todetaan, viat korjataan,tai pohjaa laajennetaan. 9. PELIVÄYLÄT Peliväylien peruskorjaus onkin tkasti hkittava maatyö,koska täyskorjaus alkaa muistuttaa uuden kentän rakentamista.tälläinen korjauksen laajuus ei kuitenkaan Ringsiden tapauksessa ole tpeen. Suosittelen vahvasti ns.pienten askelten periaatetta;valitaan vuosittain

17 3. tietyt ongelmapaikat ja niihin korjausmenetelmät.ringsiden väyläongelmia on enimmäkseen kahdenlaisia;alavilla paikoilla tai rinteiden alaosissa märkyyttä ja rinteiden sekä kumpujen päällä tai yläosissa kuivuutta. Märät alueet aiheutuvat tasaisilla tai alavilla alueilla joko pintakallistusten puuttumisesta tai salaojien tukkeutumisesta.nykyisin ollaan luopumassa väylillä salaojista.on siirrytty väyläpintojen muotoiluun siten,että ylimääränen vesi juoksee ruohopinnassa kaivoihin. Rinnevedet pyritään ohjaamaan painanteilla kaivoihin.ringsiden golfkentällä on hyvä ja toimiva runkoverkosto johon uudet kaivot voidaan liittää.systeemi on ins Severi Anttosen suunnittelema ja hän tulee peruskorjaamaan suunnittelutasolla märät alueet. Kuivat alueet ovatkin ikävämpi asia.kysymys on rakennusvirheestä, kasvukerrosta saven päällä ei ole riittävästi,jotta sadetuksen tuoma kosteus riittäisi ruohon juuristolle.pahimmille paikoille on levitettävä uusi kasvukerrosseos ja siirtonurmi.muualla kustannustehokkainta on vuotuinen paksu hiekotus oikealla raekoostumuksella. 0. BUNKKERIT Bunkkereiden peruskorjauksissa tulee kysymykseen yleensä hiekan vaihto,salaojituksen uusiminen tai reunojen tuenta.ringsiden kentälle olen esittänyt myös joukon bunkkereiden laajennuksia ja uusia bunkkerita. Lähes kaikissa bunkkerikorjauksissa kannattaa poistaa hiekka ja käyttää se muissa korjaustöissä,samalla poistetaan salaojat ja bunkkeri pohja kunnostetaan. Uusien bunkkereiden rakentaminen ei ole paljonkaan työläämpää,kuin peruskorjaus.kaivuumaat käytetään reunan ulkopuolisten alueiden muotoiluun.korjattujen bunkkereiden reunat ja ympärystä tulee aina kattaa siirtonurmella.kylvöllä korjaus johtaa vuosien tuhertamiseen. Punkkerihiekan valinta onkin oma juttunsa.rakeisuuskoostumus on avainasemassa ja valintaan on käytettävä aikaa ja testejä. Ensimmäiseksi,kaikissa golfkentän bunkkeriissa tulee olla sama hiekka,hiekassa ei saa olla yli,0 mm:n rakeita,sillä hiekkaa lyödään viheriöille ja testit osoittavat kiistatta,että,0 mm:n rae muuttaa pallon suuntaa viheriöllä.hiekassa ei saa olla liikaa alle 0,25 mm:n rakeita,eli vähemmän kuin 5%,muuten sadevesi poistuu bunkkerista hitaasti ja vähitellen tukkeutuu.bunkkerihiekan rakeet eivät myöskään saa olla liian pyöreitä,sillä tällöin pallot uppoavat korkeassa lyönnissä liikaa.allekirjoittanut on kuitenkin tässä asiassa toisinajattelija;liian kantava hiekka on niin helppo pelimiehille,että bunkkerit ovat menettämässä esteen olemuksen.

18 . VIHERIÖT 4. Viheriöiden peruskorjaus on erittäin vaativa tehtävä,jossa on ehdottomasti käytetävä kaikissa työvaiheissa osaavia henkilöitä. Viheriön toiminta on yliopistotason tiedettä,eli USGA:n ohjeista poikkeaminen johtaa koetusti ongelmiin.tässä laatuvaatimuksessa ei ole kysymys hinnasta,väärin tehty viheriö on rakennuskustannuksiltaan saman hintainen.kysymys on ammatillisuudesta, vääriä materiaali koostumuksia ei tule hyväsyä. Ringsiden viheriöiden ongelmat ovat osittain pohjamaan painumista johtuvia kallistumia,mutta suurin ja vakavin ongelma on kasvukerroksen tiivistyminen niin,ettei sen veden,ilman ja hiilidioksiidin välitys enää toimi. Viheriöruoho kasvaa vuosien tehokkaan hiekotuksen ansiosta lähes kokonaan tässä pintakerroksesa,koska alapuolinen kasvukerros on tiivistynyt hapettomaksi.tilanne johtaa siihen,että viheriö on täysin sään ja monimutkaisen hoidon moilla.kuivina kausina ruoho kuihtuu ja sateisina kausina jatkuvasti kostea ruoho sairastuu. Nykyaikaisen huippukuntoisen viheriön toiminta perustuu siihen,että koko kasvukerros ( 300mm paksu) osallistuu ruohopinnan hyvinvointiin. Sadekausina kasvukerros vastoi veden ja välittää ylimääräisen veden salaojajärjestelmään.hyvässä viheriössä tämä vedenvälityskyky on jopa mm / h. Yöllä kasteluvesi vastoituu tähän syvään kasvukerrokseen. Vaikka viheriön pinta kuivaakin,riitää syvälle ulottuville ruohonjuurille vettä. Phaiten toimivia viheröitä tvitsee kastella vain pi kertaa viikossa. Nykyaikaisen viheriön toimivuus perustuu juuri tähän kuivana pysyvään viheriöpintaan,tautiherkkyys katoaa ja viheriöistä saadaan nopeita ja tasaisia. Ennen viheriökorjausten aloitusta tulee useista viheriöistä ottaa näytteitä salaojakerrosta myöten toimitettavaksi pätevälle laboratoriolle tutkittavaksi. Ringsiden viheriöt suunniteltiin suuriksi viheriöiksi jopa m2. Halusin useita lipunpaikka-alueta,vaihtelevin vaikeusastein.viheriöissä oli lipunpaikka-alueita 6-8,jokaisessa oma pelilinen ajatuksensa. Vuosien saatossa viheriöitä on pienennetty niin, että jäljellä tänäpäivänä on vain 500 m2-350 m2.käytöstä on poistettu lähes 50% viheriöpinnasta.tämä merkitsee lipunpaikkaviaatioiden vesittymistä ja viheriöbunkkereiden etääntymistä pelistä pois.olen yleispiirustukseen piirtänyt alkuperäiset viheriöt,piirustuksissa näkyy paikalta mitatut nykyiset viheriöt.pidän erittäin tärkeänä,että viheriöt suurennetaan vähintään 600 m2-700 m2:n laajuisiksi ja bunkkerit laajennetaan kiinni viheriöihin ja alkuperäiset viheriöiden muodot ja ideat palautetaan

19 2. Vesiaiheet eli lammet ja purot 5. Golfkentän länsireunaa pitkin,pohjoisesta etelään laskee Niipperin puro, jonka virtaukseen perustuvat lammet 3 ja 4.Lammet ja2 saavat veden itä-länsi suuntaisesta niipperin puroon johtavasta ojasta.lampeen kertyy maastovesiä ja se on liitetty alueen ojaverkostoon.lampi 3 on tehty paikan lähdemäisen vedenkertymän kohdalle.tämän lampi 3:n vedenkertymä on osoittautunut niin hyväksi,että esitänkin sen laajentamista vesivastoksi. Yleispiirustuksessa on esitetty vesivaston hw-pinta-alaksi 6000 m2.alueella on 5m:n suvyydessä moreenipohja,joten siihen saa syvän lammen ja peräti n m3 vettä.lampi peruskorjataan,hw=2500 m2 / 5000 m3,samoin lampi hw=500 m2 / 2000 m3.lampi 2 laajennetaan ja peruskorjataan hw 2000 m2 / 3000 m3.lampi 3 on erittäin tärkeä,koska siitä otetaan pumppaamon kautta koko golfkentän kasteluvesi.esitän,että tämä lampi, sekä esteettisestä,että vesihuolto syistä laajennetaan ja peruskorjataan. Yleispiirustuksessa olen esittänyt laajennusta hw=9000 m2 /5000 m3.alue on maanrakennusteknisesti vaikea,paikalla on runsaan m:n paksuisen kovakuoren alla lähes 20m liejusavea.rakentaminen tuleekin perustaa tämän kovakuoren vaan.tämänlaatuinen maanrakennustyö onnistuu phaiten talvella,mieluiten pakkasen avutamana.lampi 4 täydentää edellistä lampea ja on esitetty tehtäväksi reiän 4 kaunistamiseksi. Purouomien ja lampien peruskorjaus tkoittaa kasvillisuuden poistoa, vesien kierätystä,tvittaessa pumppujen avulla,reunojen luiskaamista siten, että koneellinen ruohon leikkaaminen onnistuu mahdollisimman lähelle vesirajaa.ringsiden matalissa lammissa ruohottuminen tulee aina olemaan ongelma,jonka kanssa työtunteja menetetään,ruohot tulee vain hyvissä ajoin poistaa.veden voimakas kierrätys ja suihkulähteillä hapettaminen on pas keino tilanteen hallitsemiseen.yleispiirustuksessa olen ehdottanut peräti 5 suihkulähteen rakentamista. 3. PELAAJATIET,SILLAT Kaunein pelaajatie golfkentällä on ruohopintaan leikattu,siihen tulisi aina pyrkiä.kätännössä se ei aina onnistu,ainakaan niin kauan,kun mailoja vedetään kärryissä.niinpä tiipaikoilta lähtiessä ja monissa siirtymissä tvitaan pinnoitettuja pelaajateitä.teiden linjaukset,pinnoitukset,reunojen ja ruohopinnan liittymät sekä yleiskunto kertovat paljon vierailijalle klubin tasosta.teiden yleisvaikutelman nostaminen tasokkaaksi on enemmän viitsimiskysymys kuin kustannuskysymys. Asfalttiteitä autojen liikkumisalueilla voi ymmärtää,mutta vsinaisella kenttäalueella toivoisin,että kätettäisiin kuluvilla paikoilla hienorakeisia kiviainespinnotteita,kkeat sorapinnat täristävät kärryjä ja mailoja,irtokivillä

20 6. on taipumus hyppiä ruoholle pilaamaan leikkuuteriä.itse pidän 0-6mm kivituhkaa phaana.mikäli asia kiinnostaa,olen valmis antamaan hyväksikoetut pelaajateiden peruskorjausohjeet. Sillat golfkentällä ovat mielenkiintoinen asia.kustannussyistä siltoja suomalaisessa golfissa on monenkirjavia virityksiä ja kuitenkin sillat kertovat paljon klubin tyylitajusta.mielestäni golkentän silloissa on tiettyjä hyviä periaatteita.kaiteita ei tulisi käytää golfkentän silloissa,niistä pallot voivat ottaa yllättäviä kimmokkeita ja vaikkei ajattelisi turvallisuuta,koen kateet häiritsevänä elementtinä.lisäksi siltojen tulisi huokua pysyvyyttä,siksi kivisillat ovat niin ylivoimaisia,toinen tyylikäs ratkaisu on mielestäni oikein tehty ns.maasilta,joko ruoho- tai kivipintainen.maasillat ovat kustannuksiltaan lisäksi kohtuullisia. 4. KENTTÄKALUSTEET,KENTTÄ- JA PELI- INFORMAATIO Kysymys on lähinnä golfkentän tiikalusteista,johon pääosa pelin informaatiosta keskittyy.tiipaikkojen kalustamisessa pätee englantilainen kkitehtuurin ohje less is more eli mitä vähemmän,sen pempi.olen aina Brittein sailla pelatessa nauttinut vanhojen kenttien askeettisuudesta ja puhtaudesta.tiipaikoilla on usein vain pieni valkoiseksi maalattu peltinen kyltti tökätty pystyyn ja siinä mustat numerot,jotka kertovat edesäolevan reiän oleelliset tiedot.mitään muuta kalustusta ei ole.olen aina ihmetellyt meidän golfkenttiemme intoa sirotella penkkejä tiipaikoille.ne ovat täysin tpeettomia,ristiriidassa nopean pelin kanssa ja vastoin liikuntaurheilun perusajatusta.toivoisin myös, että mainonta keskitettäisiin suuriin pelitapahtumiin ja golfaajalle annettaisiin pelihetkensä ilman kaupallisuuden ahdistelua maailman huippukenttien tapaan. Klubin ympäristössä,sisääntulossa ja pelaajien ohjauksessa informaatio on tärkeä,sen on oltava tyylikästä,riittävää ja selkeää.informaation toteutus kertoo vierailijalle klubin tasosta. 5. KUIVATUS Sade-ja valumavesien poisjohdattaminen on avain asemassa golfkentän pelialustan hoidossa.perinteisessä golfissa ei kuivatusta kaivattu,koska kentät tehtiin hiekan päälle,johon ylimääräinen vesi imeytyi. Ringsiden golfkentän rakennusvaiheessa urakka-asikirjoissa olin määrännyt peliväylille tasauksen päälle 200 mm:n hiekkan ja turpeen sekoituksen.ajan tyylin mukaisesti rakennuttaja yhtiö päätti säästää

Messilä Golfin paikallissäännöt

Messilä Golfin paikallissäännöt Messilä Golfin paikallissäännöt Messilän kentän paikallissäännöt sisältävät toistaiseksi voimassa olevat paikallissäännöt LIITE 1 - Pelialueen rajat ja merkinnät - Etäisyysmittarin käyttö - Kentän polut/tiet

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus

Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Lahden Golf 3.0 Peruskorjaus ja laajennus Tilannekatsaus ja esittely kevätkokoukselle 11.04.2013 11.04.2013 Kevätkokous 2013 1 Lahden Golf 3.0 Taustat ja perusteet Kenttä on peruskorjausiässä. Kentällä

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee Oikea vastaus B ja

Lisätiedot

Messilä golfin paikallissäännöt

Messilä golfin paikallissäännöt Messilä golfin paikallissäännöt Pelialueen rajat ja merkinnät Valkoinen paalu Punainen paalu/punainen mittalaatta Keltamusta paalu/keltainen mittalaatta Keltainen paalu/harjakset maassa tai viiva Punainen

Lisätiedot

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN

UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavin kunta UIMARANNAN SANEERAUS JA LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN Suunnitelmaselostus 9.12.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Forest Golf course Guide

Forest Golf course Guide Forest Golf course guide Tervetuloa Pickala Forest -kentälle Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä tuloskortti perustuu omien taitojesi tuntemiseen,

Lisätiedot

SHG. Lakisto. Par m m m m. golfkenttäopas

SHG. Lakisto. Par m m m m. golfkenttäopas SHG Lakisto Par 71 5 944 m 5 553 m 5 107 m 4 470 m golfkenttäopas Tervetuloa golfkentälle! Tämä kenttäopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä pelitulos perustuu

Lisätiedot

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri

OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE ESPOON YMPÄRISTÖKESKUS 2016 Kuva: Heimo Rajaniemi, Kuvaliiteri 2 OHJE PUIDEN ISTUTTAMISEEN LIITO-ORAVIEN KULKUREITEILLE JA ELINALUEILLE

Lisätiedot

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista

Lahden Golf Oy Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 29.11.2016 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Osanottajat, kokouksen laillisuus,

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT TIMO HUVINEN,

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT TIMO HUVINEN, TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 21.1.2017 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi Tiiauspaikka PALLOA ON LYÖTÄVÄ KUNNOLLA SÄÄNNÖT KITEYTETTYNÄ Pallo pelattava paikaltaan SÄÄNTÖ 13. PALLO PELATTAVA PAIKALTAAN

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista. b) Olen oman pelini tuomari GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä on golfpelin henki? a) Pelaan omaa peliäni välittämättä muista pelikavereista b) Olen oman pelini tuomari c)huomioin toiset pelaajat Oikea vastaus B ja C GOLFIN ETIKETTI 2 Mitä seuraavista

Lisätiedot

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta

GOLFIN ETIKETTI 1. Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan. b) Olen liikkumatta ja puhumatta GOLFIN ETIKETTI 1 Mitä sinun tulee huomioida, kun pelikaverisi lyö palloaan? a) Voin keskustella hänen kanssaan b) Olen liikkumatta ja puhumatta c) Katson mihin hänen pallonsa menee GOLFIN ETIKETTI 2 Miksi

Lisätiedot

1 / 3. ja alueita. voidaan. Uudistusta. ssa Impilinna isto ja Kajaanin. sisätilat ja

1 / 3. ja alueita. voidaan. Uudistusta. ssa Impilinna isto ja Kajaanin. sisätilat ja / Ammattiopiston luonnonvara-alalla tehdään uutta ja entisöidään vanhaa Kainuun ammattiopiston luonnonvara-alan koulutila Seppälä on perinteikäs 5- vuotias opinahjo Kajaanin keskustan tuntumassa. Seppälä

Lisätiedot

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä

Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä Norrkullalandet Västerskog Saarikohteen esittely ja pohdintaa Suojaisa ja monipuolinen saaripaikka n. 20nm etäisyydellä KoPusta Sipoon sisäisessä saaristossa. NORRKULLALANDETIN KOHTEEN ESITTELY JA SELVITYSRYHMÄN

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE.

PuMu D-TYTÖT Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. PuMu D-TYTÖT 2013 Ensimmäinen ja tärkein sääntö koko pesäpallossa, olit sitten ulkopelissä tai sisäpelissä, on: TIEDÄ AINA TILANNE. Onko 1-tilanne, 2-tilanne, 3-tilanne, 1-3-tilanne, 2-3-tilanne, ajolähtö

Lisätiedot

Istuta ajatus kyläkoulusi puolesta

Istuta ajatus kyläkoulusi puolesta Istuta ajatus kyläkoulusi puolesta OTH reative Design gency Osallistumisohjeet: www.both.fi tai www.vanhempainliitto.fi Tämä on haaste istuta ajatus kyläkoulusi puolesta Olet tärkeä! istutuskampanja on

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Radio-ohjattavan F2007:n runko

Radio-ohjattavan F2007:n runko ASENNUS Radio-ohjattavan F2007:n runko Lehden nro 7 liitteenä on ominaisuuksiltaan ja mitoiltaan tärkeä osa. Se on pienoismallisi pohjalevy eli runko. Runko on suorakaiteen muotoinen, kärjestään kapeneva

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava 82127096 Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaehdotus 20.11.2012 Tuulivoimalamuodostelmien esteettiset ominaisuudet Tuulivoimaloiden keskittäminen usean

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sijainti Sipoon motocrossrata N 60.36475 E25.37316 Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618, 04130 Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tom Blomqvist 040-9012224

Lisätiedot

Sammonlahden frisbeegolfratahanke

Sammonlahden frisbeegolfratahanke Sammonlahden frisbeegolfratahanke Ratasuunnitelma Lauri Huotarinen, aktiiviharrastaja 040-5315148 lauri.huotarinen@gmail.com Johdanto Frisbeegolf on nimensä mukaisesti golfia frisbeellä. Lajin perusperiaate

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 16.1.2016 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi

TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 16.1.2016 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi TIETOISKU SÄÄNNÖISTÄ LADYKAPTEENIT 16.1.2016 TIMO HUVINEN, timo.huvinen@ramboll.fi SISÄLTÖ Golfin sääntömuutokset 2016 Mailan ankkurointi Kielletään mailan tukeminen vartaloon kyynärvarsia lukuun ottamatta

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KORPILAHDEN SATAMAN LEIKKIPUISTO VIHERRAKENNUSSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS 29.01.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/5 YLEISTÄ Sito

Lisätiedot

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi

Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Miten hoidat ja istutat nurmikkoasi Nurmikon käyttäminen Hemmanetin valmiit nurmikot kestävät heti että niitten päälle kävellään. Mutta alussa kannattaa olla vähän varovainen ettei rasita nurmikkoa liikaa

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

Peltolan uutiset 3/2011

Peltolan uutiset 3/2011 Peltolan uutiset 3/2011 Syksyllä golfkausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei vielä ohi. Golfkauden lopuksi on hyvä kaivella aivojen muistisopukoita ja kerrata golfin sääntöjä. Sääntöopas, golffarin paras

Lisätiedot

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti

5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti 5. Kurittula-Parikka-Jäppilänlahti Korkeakoskenhaaran ja Koivukoskenhaaran haarautumiskohdassa on laaja kulttuurikeskittymä vanhoilla kylätonteilla sijaitsevine kylineen ja vanhoine peltoineen. Joen niemekkeet

Lisätiedot

Syyskokous Esityslista

Syyskokous Esityslista Lahden Golf Oy Syyskokous 27.11.2013 Esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Liperin kunta. Tohtorintien peruskorjaus plv Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Rakennussuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 14.06.2013 Sivu 2 / 5 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 3 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT... 3 4. MITOITUS... 4 5. LIITTYMINEN OLEVAAN TIEVERKKOON...

Lisätiedot

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09

Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3401/09 VIHDIN KUNTA Lankilan Metsäkulman alue Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3401/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3401/09/1 1:3000 Leikkaus A-A

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa.

Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. PERUSTEKNIIKKA MAILAOTE Mailaote on perusasia, joka tulee opetella heti alusta alkaen oikein. Myöhemmin virheiden korjaaminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tärkeitä ohjeita: - ranteen tulee olla

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Piirroakuvat: Jari Kostet ja Tom Björklund. Valokuvat: Sami Tossavainen Vaihettumisvyöhykkeet Tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reuna-

Lisätiedot

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA

SIISTI JA ÄLYKÄS VALINTA SARJA[P] 2 Sarja[P] SARJA[P] Skandinaavinen muotoilu on ajatonta ja pohjautuu rakkauteemme valoa ja luontoa kohtaan. Sarjan[P] pöydät perustuvat tähän perinteeseen, johon kuuluvat puhtaat linjat, toimiva

Lisätiedot

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä.

Taktiikan opettamisen tulee tukeutua pelaajien lajitaitoihin ja siihen, että valmentajalla on selvä kuva käyttämästään pelisysteemistä. Taktiikka yleisesti Sanalla taktiikka tarkoitetaan sitä, kuinka käytetään oman joukkueen vahvuuksia ja vastustajan heikkouksia hyväksi valmistauduttaessa otteluun sekä sen aikana valmentajan tekemiä muutoksia

Lisätiedot

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI

CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI CIBES ONE TYYLIKÄS PORRASHISSI 2 SISÄLTÖ 4 CIBES ONE Sen elegantti muotoilu sulautuu hienosti sisustukseesi. 6 Sopii erinomaisesti jyrkkiin ja ahtaisiin portaikkoihin ONE toimii kätevästi jyrkässä nousussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA

KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA JAKSO ❶2 3 4 5 6 KOTONA, KOULUSSA JA KAUPUNGISSA 4 OLETKO MIETTINYT: Miten sinä voit vaikuttaa omalla toiminnallasi ympäristöösi? Miten kasvit voivat kasvaa niin monenlaisissa paikoissa? Miten kasvien

Lisätiedot

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä.

LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT. Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. LAMINAATTI- JA PUUTASOT KAUNIIT & KESTÄVÄT TASOT Vaikka laatu ratkaisee, tyylistäkään ei tarvitse tinkiä. TYÖTASOJA POLVIJÄRVELTÄ Ecolamin valmistamat työtasot tunnetaan ensiluokkaisesta laadustaan ja

Lisätiedot

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen

Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari. RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen Reittianalyysi Osakilpailu 4 Rauma, Tarvonsaari 28.12.2014 RTM Anni Heikkonen & Henrik Väisänen K-1 Punainen reitti on hieman pidempi, mutta lähtö seuraavalle rastille on sujuvampi Sininen reitti on hieman

Lisätiedot

Sääntöpähkinä 3 / 2013

Sääntöpähkinä 3 / 2013 Sääntöpähkinä 3 / 2013 1 Sääntöpähkinä 3 / 2013 Vastaukset kysymyksiin perusteluineen. Määritelmä: Alla olen käyttänyt lyhennettä Dec. viittamaan annettuihin sääntötulkintoihin, engl. Decision. Nämä soveltavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) Yleisten töiden lautakunta Ka/2 11.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 42/2012 1 (5) 566 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Päivi Lipposen ym. valtuustoaloitteesta, joka koskee uuden koirapuiston perustamista Herttoniemeen HEL 2012-013810 T

Lisätiedot

Digikasvio. Oleg ja Konsta 8E

Digikasvio. Oleg ja Konsta 8E Digikasvio Oleg ja Konsta 8E Vaahteran parhaita tuntomerkkejä ovat isot 3- tai 5-halkioiset lehdet.vaahtera kasvaa 10 20 metriä korkeaksi. Pvm: 13.9.2011 Paikka: Varisssuo Kasvupaikka: Sekametsä Vaahtera

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA

LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA LENTOPALLON PERUSTEKNIIKOITA Sormilyönti (passi) o liike nopeasti pallon alle, lantio pallon alle o juoksuvauhdin pysäytys, tasapainoinen asento, toinen (oikea) jalka hiukan eteen: pienellä askeleella

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

Hill Side Golf & Country Club

Hill Side Golf & Country Club Green Golf Events Hill Side Golf & Country Club Hill Side Golf & Country Club sijaitsee Vihdin Jokikunnalla, perinteikkäässä uusmaalaisessa maisemassa. Kentät sijaitsevat historiallisen kulkureitin varrella,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Sadevettä valuu pintavaluntana vesistöön. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Joki

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

Puhdasta joka käänteessä

Puhdasta joka käänteessä BR 35 /12 C Puhdasta joka käänteessä Yhdistelmäkone BR 35/12 C Ennennäkemätön ketteryys Koskaan aikaisemmin ei ole siivouskone ollut yhtä ketterä ja kevyt ohjata - Berliinin CMS-messuilla palkittu BR 35/12

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma

Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Maisemallinen maankäyttösuunnitelma Asemakaavan Lavanko 340400 Katriinantien länsipuolinen alue Suunnittelualueen sijainti maisemassa Lähtökohdat Suunnittelualue sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan

Lisätiedot

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori

Asuinalue (ruskea tausta) Kalatori Viljatori Carcassonne Die Stadt Pelin osat: 70 muuria 2 lyhyttä muuria (käytetään portin vieressä silloin kun tavallinen muuri olisi liian pitkä) 12 tornia 1 portti 32 asukasta - 4 eri väriä 2 kangaspussia kaupunkilaattojen

Lisätiedot

Esteetön PowerPoint-esitys

Esteetön PowerPoint-esitys ESKEn esteettömyyssuunnistus 4.12.2015 Esteetön PowerPoint-esitys ( SAFA Kirsti Pesola, tekn.lis. (arkkitehti johtaja, Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE puh (09) 613 191 tai 050 594 2553 kirsti.pesola@invalidiliitto.fi

Lisätiedot

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio

Liite 1. Mustavuoren maastokatselmuksen muistio Liite. Mustauoren aastokatseluksen uistio Aika Paikka Läsnä.. klo 9.. Siuruainen Antti Mikkola Jyri Metsäsuunnittelija Järjestöedustaja Koollekutsuja Mustauoren aastokäynnin uistio Luontojärjestöt ehdottiat

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sipoon motocrossrata Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618 04131 Sipoo Sijainti Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tarkastusajankohta Tarkastaja 09.06.2015

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS

VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS kate 2.11.2016 71 liite 25 PROJEKT KUUBIS OÜ VIHDIN YHTEISKOULU, LÄHILIIKUNTAALUE SELOSTUS ALUSTAVA Nietoinkuja 1, 03400 Vihti Arkkitehti: Projektinjohtaja: Katrin Männik Jarmo Nikland 07.10.2016 Tatari

Lisätiedot

Par m m m m. Fairway Map

Par m m m m. Fairway Map Par 72 6 063 m 5 741 m 5 367 m 5 019 m Fairway Map Tervetuloa golfkentälle! Tämä väyläopas kehittää sinua nopeasti tekemään parempia päätöksiä golfkierroksen aikana. Hyvä tuloskortti perustuu omien taitojesi

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ

MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194

Lisätiedot

RATA- JA PELAAMISSÄÄNNÖT BETONIRADAT

RATA- JA PELAAMISSÄÄNNÖT BETONIRADAT RATA- JA PELAAMISSÄÄNNÖT BETONIRADAT Painos 2016 Ratagolfin betoniratojen kuvannot ja ratojen pelisäännöt Copyright SUOMEN RATAGOLFLIITTO ry TEKNINEN KOMITEA Toimittanut ARI AHRENBERG BRSÄÄ16 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN

LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAISEMALLINEN SELVITYS LINIKKALAN OSAYLEISKAAVA FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU LOIMIJOEN MAISEMA JA TEOLLISUUS HISTORIASTA TULEVAAN MAAKIRJAKARTAT 1660-70-LUKU Linikkalan osayleiskaava-alueen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta

LAUKAAN KUNTA. Muistio. Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti. Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta LAUKAAN KUNTA Rakennusvalvontatoimi Sivu 1/2 Muistio Asia: Onnelantie 47a tarkastuskäynti Tarkastuksen suorittaja: Päivi Niemi, johtava rakennustarkastaja, Laukaan kunta Lisäksi paikalle olivat läsnä:

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Pellon tasaus Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Nybyn tilan peltomaisemaa Pellot ovat pääosin varsin tasaisia Lohkojen koko n. 3-15 ha Kuva: Jukka Rajala 2 3.11.2010 Tasaisia peltoja Kuva:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kauden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy kentän viime kausina saavutetun hyvän pelikunnon ylläpitämiseen ja palveluiden sekä viihtyvyyden kehittämiseen. Talous Hoitovastikkeeksi

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014

SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 3697 SEINÄJOEN SEURAKUNTA NURMON HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN POHJATUTKIMUS POHJATUTKIMUSSELOSTUS 27.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ JA SUORITETUT TUTKIMUKSET 1 2. TUTKIMUSTULOKSET 1 2.1 Rakennuspaikka

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS

PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Raportti 2014 1(6) Lpk Ågeli Kivalterinpolku 3 00640 Helsinki PÄIVÄKODIN PORTAIKON ALAPUOLISEN VARASTON KORJAUKSEN ONNISTUMISEN TARKASTUS JA KOSTEUSVAURIOT JA LEPOHUONEEN LATTIAN KYLMYYS Taustatietoja

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

PERNIÖ, KIRJAKKALA. Näytteenottokuoppien kaivuun valvonta

PERNIÖ, KIRJAKKALA. Näytteenottokuoppien kaivuun valvonta Raportti konekaivuun valvonnasta, jonka tutkija Heljä Brusila suoritti 25.8.999 Perniön Kirjakkalan ruukin alueella näytteenottokuoppien kaivuun yhteydessä. PERNIÖ, KIRJAKKALA Näytteenottokuoppien kaivuun

Lisätiedot

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ

VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ VIISIPALLO PELI JOKA KEHITTÄÄ YHTENÄISYYTTÄ YHTEISTYÖTÄ YHTEISÖÄ LYHYESTI VIISIPALLOSTA Viisipallo muistuttaa pohjimmiltaan paljon polttopalloa: Siinä on sisäjoukkue ja ulkojoukkue. Sisäjoukkue lyö pallon

Lisätiedot