Netti- ja peliongelmat sekä opiskelukyky. Opiskelijan omppupäivä Terveystietoa ja opiskelukykyä seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Netti- ja peliongelmat sekä opiskelukyky. Opiskelijan omppupäivä Terveystietoa ja opiskelukykyä seminaari"

Transkriptio

1 Netti- ja peliongelmat sekä opiskelukyky Opiskelijan omppupäivä Terveystietoa ja opiskelukykyä seminaari Helsinki Marjo Kokko, YTHS

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ JA TAUSTA 1. Internet ja pelaaminen osana opiskelijan arkea 2. Korkeakouluopiskelijat rahapelaajina (KoTT 2012) 3. Internet ja opiskelukyky (KoTT2012, haastattelut) 4. Riippuvainen netissä vai riippuvainen netistä? Näkökulmia haitallisen pelaamisen ja netin käytön arviointiin ja hoitoon Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoittama, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) yhteistyönä toteutettava koulutus- ja kehittämishanke Netti- ja peliongelmat ja opiskelukyky Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 2008 ja 2012 Haastatteluaineisto 2010, kyselytutkimus 2013

3 NETTI on opiskelijan arjen keskeinen työkalu mahdollisuus ylläpitää ja luoda ihmissuhteita ja surffata hetkeksi haaveiden, hoidettavien asioiden, harrastusten tai muiden huvitusten aalloilla

4 OPISKELIJAT NETISSÄ (KoTT2012) Miesopiskelijat netissä viikoittain keskimäärin 33 tuntia josta opiskeluun / työhön käytetään n. 10 tuntia Naisopiskelijat netissä viikoittain keskimäärin 25 tuntia, josta opiskeluun/ työhön käytetään n. 12 tuntia 10 % opiskelijoista on netissä viikoittain yli 20t sekä opiskeluun/työhön että vapaa-aikaan liittyen Miehistä 60 % ja naisista 70 % ei koe netin käytöstä aiheutuneen merkittäviä ongelmia ihmissuhteissaan, vuorokausirytmissään tai opinnoissa etenemisessään.

5 PELAAMINEN eri muodoissaan on Palkitsevaa ja haasteellista aivojumppaa Homo Ludensin ikiaikainen yhdessä olon muoto) tai hetki jännitystä arkeen ja jopa mahdollisuus (raha)palkintoon

6 MITÄ OPISKELIJAT PELAAVAT DIGITAALISIA PELEJÄ: MMORPG eli verkkoyhteisöroolipelit : Ainakin kuukausittain pelanneita vuotiaista naisista 3 % ja miehistä 32 %, vuotiaista enää 5 % ( Mäyrä &Karvinen: Pelaajabarometri 2011) Yliopisto-opiskelija -aineistossa (Kokko 2013) viimeisen kk aikana pelanneita 50 %, heistä 10 % yli 22t viikossa Facebook-pelit; v. naisista pelaa aktiivisesti 19 % ja miehistä 15 % ( Mäyrä ja Karvinen: Pelaajabarometri 2011), yoopiskelija-aineistossa 10 % Tieto- ja älypelit (esim. pasianssi, shakki) 92 % opiskelijaaineistosta Muut digipelit: Opiskelija-aineistossa pelannut 18 %

7 MITÄ OPISKELIJAT PELAAVAT RAHAPELEJÄ: Päivittäin pelaavia miesopiskelijoista 4 %, naisista 2,3 % ja viikoittain pelaavia miehistä 27 % ja naisista 19 % (KoTT2012) ( Yo-opiskelija-aineiston mukaan ENITEN PELATAAN VEIKKAUKSEN PELEJÄ SEKÄ RAY:n MUÍTA PELEJÄ), yhtä paljon verkossa ja asiointipisteisä) LAUTA- tai SEURAPELIT: Yo- opiskelija-aineistossa 92 % pelannut viimeisen kuukauden aikana URHEILUPELIT: Yo-opiskelija-aineistossa 52%

8 AIVOT DIGITULVASSA Nettiin tuodaan uutta tietoa kahdessa päivässä sama määrä kuin sitä yhteensä oltiin tuotettu v.2003 mennessä (Googlen johtaja E.Schmidt 2010) Kulutuselektroniikkatuotteiden määrä USA:n kotitalouksissa v.1998 oli keskimäärin 6 ja v eri laitetta Aivokuori ja lähes kaikki ihmisen ovat muovautuvia ja muutosalttiita kaikenikäisillä vaikka plastisuus iän myötä väheneekin Se mitä teemme, aistimme ja koemme eniten vahvistuu aivoissa aiheuttaen neurologisia muutoksia ja se mitä emme enää tee, koe tai vastaanota vähenee MYÖS AJATTELU JA MIELIKUVAT MUOKKAAVAT AIVOJEN KUORIKERROSTA! Digiaika muuttaa aivoja mutta muutosten merkitystä emme vielä tiedä

9 CAN ONE DESIRE TOO MUCH OF A GOOD THING? (W. Shakespeare; As you like it 1599) Internetin liikakäyttö, pakonomainen netin käyttö, nettiriippuvuus, ongelmallinen internetin käyttö: Hallitsematon ja/tai muuta toimintaa ja hyvinvointia vahingoittava internetin käyttö *Kliinisessä työssä ja puhekielessä käytetty määritelmä, joka ei ainakaan vielä ole mukana DSM-V tai ICD-10 tautiluokituksissa. Ongelma(raha)pelaaminen, pakonomainen pelaaminen: Rahan- ja/tai ajankäytöltään liiallista pelaamista, joka vaikuttaa kielteisesti pelaajaan, hänen läheisiinsä tai muuhun sosiaaliseen ympäristöön. Vaikutukset liittyvät usein fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, talouteen tai suoriutumiseen opinnoissa tai työelämässä

10 OPISKELIJOIDEN RAHAPELAAMINEN (KoTT2012) Opiskelijat ilmoittivat käyttävänsä rahaa pelaamiseen ka miehet 18 ja naiset 12 kuukaudessa Tarvetta käyttää yhä enemmän rahaa koki ainakin toisinaan miehistä 4,3 % ja naisista 2,9 % Ongelmalliseksi oli rahapelaamisensa kokenut viimeisen 12 kk aikana joskus tai usein YO- opiskelijoista miehistä 5,5 % ja naisista 3,4 % sekä A MK- opiskelijoista miehistä 8,9 % ja naisista 5,0 %

11 INTERNETIN KÄYTTÖ OPISKELUUN TAI TYÖHÖN KORKEAKOULUOPISKELIJOILLA YO= ylliopisto-opiskelijat, AMK = ammattikorkeakouluopiskelijat (KoTT2012) Opiskelun kesto ka t/vko YO opiskelun kesto ka t/vko AMK 1. vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi Yliopisto-opiskelijoista eniten opiskelu- tai työkäyttöä oli kauppatieteiden ja teknillistieteiden, ja vähiten liikunta-, kasvatus- ja terveystieteiden sekä psykologian ja taidekorkeakoulujen opiskelijoilla. Ammattikorkeakouluissa netin käyttö oli runsainta liiketalous- ja hallinto sekä luonnontiede- ja ympäristöaloilla.

12 INTERNETIN KÄYTTÖ MUUHUN KUIN OPISKELUUN TAI TYÖHÖN (KoTT2012) Yli 20t/vko nettiä vapaa-ajallaan käyttävät (%) Opisk. kesto YO Opisk. kesto AMK 1.vuosi 27% 1.vuosi 26% 2-4.vuosi 28% 2-3.vuosi 27% 5-7.vuosi 27% 4.vuosi 27% 8. vuosi 39% 5.- vuosi 34% Lääketieteen ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijat olivat netissä vapaa-ajalla selvästi vähemmän ja teknillistieteiden sekä luonnonvara-alan opiskelijat enemmän kuin muut. Naisopiskelijat käyttivät nettiä vapaa-ajalla lähes puolta vähemmän kuin miesopiskelijat

13 NETIN KÄYTÖSTÄ ERI ELÄMÄNALUEILLA ONGELMIA KOKENEIDEN OSUUS (KoTT2008 ja 2012) ihmiss. opiskelu vrk-rytmi ong.kaikissa 5 0 kaikki miehet kaikki 08

14 OPISKELUPAIKKA, OPISKELUALA JA OPISKELTU AIKA SEKÄ KOETUT ONGELMAT (1) IHMISSUHDEONGELMIA oli YO -opiskelijoista paljon muita enemmän yli 5 v. opiskelleilla, AMK- opiskelijoista taas 1. vuoden opiskelijoilla (?) NETIN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEET OPISKELUONGELMAT(%) Opisk. kesto ( YO) % miehet % naiset 1. vuosi vuosi vuosi vuosi Eniten koettuja ongelmia oli yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden opiskelijoilla sekä naisista myös teologiaa opiskelevilla.

15 OPISKELUPAIKKA, OPISKELUALA JA OPISKELTU AIKA SEKÄ KOETUT ONGELMAT (2) NETIN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEITA OPISKELUONGELMIA KOKI (%) Opisk. kesto ( AMK) % miehet % naiset 1. vuosi vuosi vuosi vuosi Eniten ongelmia kokivat miehistä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijat ja naisista luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijat.

16 OPISKELUPAIKKA, OPISKELUALA SEKÄ OPISKELTU AIKA JA KOETUT ONGELMAT (3) NETIN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEITA VUOROKAUSIRYTMIN ONGELMIA KOKI (%) Opisk. kesto ( YO) % miehet 1. vuosi vuosi vuosi vuosi % naiset Ongelmia erittäin merkitsevästi muita enemmän taidekorkeakoulujen opiskelijoilla (miehet 44 %, naiset 26 %)

17 OPISKELUPAIKKA, OPISKELUALA SEKÄ OPISKELTU AIKA JA KOETUT ONGELMAT (4) NETIN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEITA VUOROKAUSIRYTMIN ONGELMIA KOKI (%) Opisk. kesto ( AMK) % miehet 1. vuosi vuosi vuosi vuosi % naiset Merkitsevästi muita enemmän ongelmia oli kulttuuri-, humanisti- ja kasvatusalan opiskelijoilla

18 KOETUT OIREET, SAIRAUDET JA ONGELMAT Yli 20t /vko netissä vapaa-ajalla olevat kokivat selvästi enemmän vaikeita ongelmia - esiintymisessä, kuten esitelmän pidossa - kontaktin luomisessa toisiin ihmisiin - mielialassa yleensä - omissa voimavaroissa ja koetuissa kyvyissä - OTTEEN SAAMISESSA OPISKELUSTA - Tulevaisuuden suunnittelussa - koetussa opintomenestyksessä odotuksiin nähden - koetussa yksinäisyydessä

19 YLI 20t/vko RYHMÄSSÄ OLI MYÖS - Enemmän huolta omasta rahapelaamisesta - Paljon vähemmän parisuhteessa olevia - Enemmän useita vuosia koulukiusaamista kokeneita - Paljon enemmän henkisen, sosiaalisen, fyysisen tai kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa huonoksi kokevia - Enemmän aterioita ja hampaanpesuja väliin jättäviä HE HALUSIVAT MUITA SELVÄSTI ENEMMÄN APUA - Itsetunto- ja jännittämisongelmiin (miehet) - Muihin riippuvuusongelmiin - Opiskelun ongelmiin

20 TOTTA TOINENKIN PUOLI NETISSÄ KESKIMÄÄRIN YLI 6t/vrk OLEVILLA ON MYÖS PALJON MYÖNTEISIÄ KOKEMUKSIA (Kokko 2010 haastattelut): Mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja ylläpitää yhteyttä kauempana asuviin Mahdollisuus monipuolistaa opiskelua ja hakea helposti tietoa Mahdollisuus virkistäytyä työn / opiskelun ohessa esim. pelaamalla Mahdollisuus harrastaa ja löytää samanhenkistä seuraa Mahdollisuus saada sanomalehdet, televisio ja radio käyttöön edullisesti KESKEISTÄ KYKY ITSEHILLINTÄÄN JA TARPEENMUKAISEEN TOIMINNAN SÄÄTELYYN: Onko netti renki vai isäntä?

21 ONGELMALLISEN NETINKÄYTÖN TAVALLISIMMAT ILMENEMISMUODOT Sosiaalinen media (passiivinen tai myös osallistuva) Pelaaminen ( rahapelit ja/tai muu digitaalinen pelaaminen) Seksuaaliset toiminnot (passiivinen/aktiivinen) Yleinen surffailu (vaihtelevaa tai esim. uutishakuun liittyvää) Pojilla ja nuorilla miehillä netin haitalliseen / liialliseen käyttöön liittyy lähes aina MMORPG- pelaaminen, tytöillä ja nuorilla naisilla some tai surffailu

22 On osoittautunut kauhistuttavan ilmeiseksi, että teknologiamme on ylittänyt inhimillisyytemme rajat (Albert Einstein 1945) OSUUS IHMISISTÄ, JOTKA TARKISTAVAT LAITTEITAAN VÄH. 15 MIN. VÄLEIN Z-sukupolvi (1996-) Y-sukupolvi (80-95) X-sukupolvi(61-79) babyboom (45-60) TEKSTIVIESTIT 62% 64% 42% 18% PUHELUT 33% 41% 31% 20% FACEBOOK 32% 36% 17% 8% SÄHKÖPOSTIT 17% 28% 21% 12% TYÖSÄHKÖPOSTIT % 21% 16% NIIDEN OSUUS, JOTKA KOKEVAT VOIMAKASTA AHDISTUSTA ELLEIVÄT VOI TARKISTAA LAITTEITAAN NIIN USEIN KUIN HALUAISIVAT Z-sukupolvi Y-sukupolvi X-sukupolvi babyboom TEKSTIVIESTIT 51% 51% 27% 15% PUHELUT 33% 41% 31% 18% FACEBOOK 27% 28% 10% 6% SÄHKÖPOSTIT 10% 20% 20% 15% TYÖSÄHKÖPOSTIT % 17% 19% Lähde: Rosen,L.D. et al (2012): idisorder: The relationship between media use and signs and symptoms of psychiatric disorders

23 NÄKÖKULMIA HAITALLISEN NETIN KÄYTÖN SYIHIN ( ja samalla hoidontarpeen arviointiin ja hoidon suunnitteluun) Näkemys 1: Internet on väline toimintaimpulssien purkamiseen eikä aiheuta riippuvuutta itsessään. Mahdollisen riippuvuuden kohteet löytyvät myös netin ulkopuolelta, jos nettiin pääsy estyy ( esim. porno, holtiton rahankäyttö, pelaaminen). Toiminnan vahva vaikutus opiskelijaan on voinut kehittyä jo ennen nettiin siirtymistä. Näkemys 2: Internet itsessään on riippuvuudelle altistava. Toiminta suuntautuu yksilöllisesti eri kohteisiin ja olennaista on netin mahdollistama pako muusta todellisuudesta ja/tai verkossa olemisen palkitsevuus. (Näkemys 3: Netti on digiajan eskapistinen väline pois jostain, jonka täytyy ensin muuttua jotta netin liikakäyttö voi vähetä)

24 MITÄ MEISTÄ JOKAINEN VOI TEHDÄ JOS HUOLI HERÄÄ? Auta havahtumaan: Ole kiinnostunut opiskelijan elämästä ja kysy myös netin käytöstä ja käyttökohteista, tarkenna jos et ymmärrä. HYVÄKSYVÄ JA EMPAATTINEN ASIASTA KYSYMINEN JA NORMALISOIMINEN VOI JOSKUS RIITTÄÄ HOIDOKSI Älä ehdota heti ratkaisuksi pelaamisen lopettamista tai netinkäytön vähentämistä minimiin: Ne voivat olla ainoa hyvä asia opiskelijan elämässä sillä hetkellä mutta vähenevät luonnostaan kun muut asiat korjaantuvat. First things first : Auta tunnistamaan ne ja saamaan apua ja tukea, esim Jos sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja pelkoja: Miten aloittaa uudelleensuuntautuminen ihmisten pariin; mistä saada hoitoa ja tukea siihen Jos opiskelut jumissa tai ala ei tunnu omalta, mistä opinto-ohjausta ja neuvontaa uranvalintaan Jos riippuvuus esim. johonkin netin käyttösovellukseen, ensiapu käytön rajoittamiseen ja ohjaus pidempään hoitoon

25 LASKE OMA VIRTUAALIPAINOINDEKSISI Jos omistat useita mainittuja välineitä tai kuulut useisiin mainittuihin kohtiin moninkertaista pistemäärä kussakin kohdassa sen mukaisesti 1. Oma älypuhelin 3 p 2. verkkoyhteisö jonka jäsen olet 4 p 3. Kannettava tietokone 1p 4. tablettikone, ipad 2 p 5. Sähköpostitili koneella 2p 6. tekstausohjelma puhelimessa 5 p 7. Online-verkkoroolipelin pelaaminen 7p 8. Pöytätietokone 1p 9. sähköisen kirjan lukuohjelma 1p 10. Digitaalinen kamera 1p 11. jokin muu laturia vaativa vekotin 1p 12. Oma blogi tai säännöllisesti kommentoimasi blogi 2p MATALA VWI -25 KOHTUULLINEN VWI ( hyvä pitää paastopäiviä silloin tällöin) KORKEA VWI 36- (harkitse digidieettiä!)

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen Maritta Itäpuisto Katja Lampinen, Petri Miettinen, Sari Naappi, Anne-Maria Perttula, Kaija Smolander, Jyrki Vihriälä OPAS Rahapeliongelmien

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013

Peliongelmat ilmiönä. Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013 Peliongelmat ilmiönä Anne-Maria Perttula sosiaalityöntekijä Sovatek-säätiö 15.5.2013 Peliongelma vrt päihdeongelma Toiminnallinen riippuvuus Salaaminen Talous korostuu Käyttäytymisterapia Diagnoosi hillitsemishäiriöissä

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VÄLIHAASTATTELURAPORTTI

VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Kehittämiskeskus Tyynelän Pelissä-osahankkeen VÄLIHAASTATTELURAPORTTI Sidosryhmien näkemyksiä osaamisestaan peliongelmien tunnistamisessa ja hoidossa, sekä yhteistyöstä Pelissä-osahankkeen kanssa 9.6.0

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Opiskelu-uupumusmittari SBI-9

Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 46 Katariina Salmela-Aro Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille Helsinki 2009 Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2012 Hyvä opiskelija Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi sekä terveyspalvelujen kehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista

Lisätiedot

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä

RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä RAHAPELIEN VETOVOIMA näkökulmia peliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen muotoutumisesta nuorten miesten elämässä Milla Anttonen Pro gradu tutkielma Syksy 2011 Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA

JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA TAMPEREEN YLIOPISTO: KOGNITIIVISEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIAN YLEMMÄN ERITYISTASON PSYKOTERAPIAKOULUTUS 2011-2015, HELSINKI JÄNNÄ JUTTU! -VERKKOKURSSI OSANA TEKNILLISEN YLIOPISTON OPISKELIJOIDEN JÄNNITTÄMISINTERVENTIOTA

Lisätiedot

Digitaaliset pelit. Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas

Digitaaliset pelit. Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Digitaaliset pelit Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Digitaaliset pelit Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ NYYTI RY:N STRESSI BALANSSIIN -VERKKORYHMÄÄN OSALLISTUNEIDEN KUVAUKSIA IDENTITEETIN RAKENTUMISESTA NARRATIIVISESTI Krista Löfman Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot

Juha Herkman & Eliisa Vainikka UUDET LUKEMISYHTEISÖT, UUDET LUKUTAVAT

Juha Herkman & Eliisa Vainikka UUDET LUKEMISYHTEISÖT, UUDET LUKUTAVAT Juha Herkman & Eliisa Vainikka UUDET LUKEMISYHTEISÖT, UUDET LUKUTAVAT Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto 2012 Myynti Tiedekirjakauppa TAJU Kalevantie 5 PL 617 33014 Tampereen

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA

LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Opinnäytetyö LUKIOLAISTEN KOKEMUKSIA TERVEYSKASVATUKSESTA Johanna Tuominen Kirsi Ylikännö Hoitotyön koulutusohjelma Turun ammattikorkeakoulu: Opinnäytetyön tiivistelmä Terveysala, hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka

Ikääntyvät, teknologia ja etiikka ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 110 Ikääntyvät, teknologia ja etiikka Näkökulmia ihmisen ja teknologian vuorovaikutustutkimukseen ja -suunnitteluun Jaana Leikas ISBN 978-951-38-7171-0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla

Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla Ulkomaisten opiskelijoiden terveys ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen korkeakoulussa - suomalainen tieto ja tutkimus kehittämisen taustalla 19.1.2010 Diak Päivi Vuokila-Oikkonen TtT, tutkijayliopettaja;

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012

PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 PELIKLINIKAN Toimintakatsaus 2012 Peluurin puolivuosiraportti 2012 Tapio Jaakkola Antti Murto Mari Pajula 1 Peliklinikka-hanke ja kirjoittajat Ulkoasu: Vinjetti Ky Antti Tapola 2 Tiivistelmä Peliklinikan

Lisätiedot

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta...

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tätä opasta on ollut ideoimassa ja suunnittelemassa Vihtavuoren yläkoululaisista koostuva nuortenryhmä, johon on kuulunut yhteensä

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut?

Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut? Tutkimus nuorten työttömien ajankäytöstä Kaukosäädin vai lenkkitossut? Minna Virtanen: VTM, tutkija, sosiaalipolitiikan laitos, Turun yliopisto mimvirt@utu.fi Janus vol. 14 (2) 2006, 153-166 Tiivistelmä

Lisätiedot

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?

Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? Katarina Alanko Projektissa Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? tutkittiin seksuaalija sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 15 25-vuotiaitten hyvinvointia.

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot