INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT"

Transkriptio

1 INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa kotisivupalvelun tuottajaan viitataan sanalla toimittaja sekä palvelun käyttäjään ja tilaajaan sanalla asiakas. Toimittajan ja asiakkaan välinen sopimus (jäljempänä "sopimus") muodostuu asiakkaan rekisteröitymisestä, tilauksen yhteydessä hyväksymistä sopimusehdoista ja sopimusehdoissa viitatuista tiedoista ja toimittajan antamista ohjeista Innovitale-palvelun käyttäminen edellyttää toimittajan asiakkaaksi rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen jälkeen kotisivupalvelu on perusmuodossaan asiakkaan käytettävissä heti ja asiakkaan valitsemat lisäpalvelut ovat asiakkaan käytettävissä keskimäärin 7 päivän kuluessa palvelun tilaamisen jälkeen. Innovitale -palvelua käyttämään ryhtyessään asiakas hyväksyy samalla nämä ehdot. Kotisivupalvelu lisäpalveluineen, niiden ominaisuudet, käytön edellytykset sekä käyttöohjeet on selvitetty toimittajan kotisivuilla osoitteessa Nämä ehdot koskevat Innovitale -palvelua kokonaisuudessaan ja kattavat myös toimittajan Sivustopaketit -palveluun liittyvät lisäpalvelut. Toimittajan ja asiakkaan välillä noudatetaan myös kutakin lisäpalvelua koskevia mahdollisia erityisehtoja, jotka asiakas hyväksyy lisäpalveluita tilatessaan tai niitä käyttämään ryhtyessään Tämä sopimus rajoittaa toimittajan tuotetta ja palvelua koskevia vastuita ja takuita lain sallimaan enimmäismäärään saakka. Tämän sopimuksen mukaisesti myös asiakkaalle voi syntyä korvausvelvollisuus toimittajaa kohtaan. Toimittaja on pidättänyt oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Kotisivusto ja webhotelli palvelut on tarkoitettu vain Suomen markkinoille ja palveluun sovelletaan alkuperämaaperiaatetta Asiakkaan tulee lukea huolellisesti kaikki tämän sopimuksen kohdat. Tällä sopimuksella asiakas sitoutuu noudattamaan myös palvelun käyttöä koskevia ohjeita. Asiakas saa käyttää palvelua vain, jos hän hyväksyy nämä ehdot. Hyväksyessään tämän sopimuksen asiakas ilmoittaa samalla tutustuneensa toimittajan tarjoamaan palveluun ja tuotteeseen sekä ilmoittaa hyväksyvänsä niiden ominaisuudet, hinnat sekä veloitusperusteet Jos asiakas ei hyväksy näitä toimittajan ja asiakkaan välisen sopimuksen ehtoja, ei asianomaista palvelua tai tuotetta saa käyttää. 2. PALVELUT JA YLEISET VELVOLLISUUDET 2.1. Innovitale -palvelun rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalle myönnetään käyttöoikeus Webhotelli ja kotisivusto-palveluun ja muihin sivusto ratkaisu tuotteisiin tilauksensa ja näiden ehtojen mukaisesti. Tämän sopimuksen perusteella asiakkaalle ei siirry omistus- tai muita oikeuksia palveluun tai tuotteisiin Toimittaja vastaa Innovitale -palvelun toiminnasta, mutta ei asiakkaan kotisivusto -palvelun avulla toteutettujen palveluiden toimivuudesta. Toimittaja pyrkii ylläpitämään korkea-tasoisia internetin kautta tapahtuvia palveluita ja päivittämään laitteistoa tarpeidensa mukaan. Palveluun kuuluvat tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaisesti Asiakaskohtainen liikennöintimäärä on rajoitettu per kuukausi, ellei osapuolten kesken ole muuta kirjallisesti sovittu. Mikäli asiakkaan verkkoliikenne ylittää 20 gigatavun rajan kuukaudessa, on toimittajalla oikeus sulkea palvelu toistaiseksi tai kunnes osapuolet ovat kirjallisesti sopineet kotisivun siirtämisestä seuraavaan lisämaksulliseen liikennöintirajaluokkaan Asiakkaan tilaaman sähköpostipalvelun käyttö roskapostin levittämiseen tai laittomiin tarkoituksiin on kielletty. Sähköpostin käytössä on noudatettava hyviä tapoja Asiakkaalla on oikeus käyttää tilauksensa mukaista ja kokoista palvelinlevytilaa. Toimittaja huolehtii

2 siitä, että asiakkaalla on saatavilla tieto levytilan käytöstä. Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa palvelinlevytilaansa kolmannelle osapuolelle ilman toimittajan kirjallista lupaa. Toimittajalla on oikeus estää Asiakkaalta levytilan käyttö, mikäli se ylittää Asiakkaan tilaaman palvelinlevytilan määrän tai on muuten sopimuksen vastaista. Mikäli asiakkaan tilaama palvelinlevytila ylittyy, on asiakkaan pienennettävä levytilan käyttöään vastaamaan tilausta tai sovittava toimittajan kanssa uudesta levytilakoosta. Toimittaja ilmoittaa asiakkaalle palvelinlevytilan ylittymisestä. Ilmoituksessa ilmoitetun määräajan jälkeen toimittajalla on oikeus veloittaa asiakasta levytilan ylityksestä sekä mahdollisesta sulkemisesta ja uudelleen avaami-sesta voimassaolevan hinnastonsa mukaisesti, ellei asiakas ole määräaikaan mennessä pienentänyt palvelinlevytilan käyttöään Asiakas vastaa siitä, etteivät toimittajan asiakkaalle luovuttamat käyttäjätunnukset ja salasanat joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Toimittaja ei vastaa asiakkaalle luovuttamiensa tunnusten tai salasanojen katoamisesta aiheutuneesta väärinkäytöstä asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa salasanaansa ilman erillistä korvausta toimittajan ilmoittamalla tavalla Innovitalen palvelimella ylläpidettävistä kotisivuista otetaan varmuuskopiot päivittäin. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu Hyvien tapojen tai lainvastainen kotisivupalvelun ja palvelimien käyttö on kielletty. Kaikkinainen epäsiveellisen, moraalittoman, lain ja hyvien tapojen vastaisen taikka selvästi harhaanjohtavan tms. sisällön levittäminen ja julkaiseminen on kielletty toimittajan palvelimien, tuotteiden tai palveluiden kautta. Kotisivupalvelun käyttäminen siten, että se haittaa tai voi haitata toimittajan tai palvelun toimintaa taikka heikentää tai voi heikentää toimittajan tai kotisivupalvelun julkista kuvaa tai mainetta, on sopimuksen vastaista ja kiellettyä. Myös sellaisen sisällön levittäminen tai julkaiseminen, joka on omiaan heikentämään toimittajan tai kotisivupalvelun julkista kuvaa tai voi haitata niiden toimintaa tai mainetta, on sopimuksen vastaisena kielletty. Toimittajalla on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko palvelun tuotteiden tai palvelimen käyttö tässä tarkoitetulla kuvatulla tavalla tämän sopimuksen vastaista. Toimittajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa asiakkaan levittämää tai julkaisemaa sisältöä Toimittajalla on oikeus ilman eri varoitusta poistaa sopimaton tai hyvien tapojen taikka tämän sopimuksen tahi sen hengen vastaiseksi katsomansa sisältö ja sivusto. Toimittajalla on oikeus ilman varoitusta tai eri ilmoitusta sulkea sopimuksen vastaiseksi katsomansa sivut toistaiseksi tai kokonaan. Toimittaja voi halutessaan myös antaa varoituksen asiakkaalle ja vaatia asiakasta poistamaan sanotun sisällön. Toimittajalla on sisällön suhteen oikeus noudattaa oikeuden päätöstä ja viranomaisten antamia määräyksiä Toimittaja voi asiakkaan toimeksiannosta ja asiakkaan puolesta varata ja rekisteröidä asiakkaan nimiin halutun verkkotunnuksen /verkko-osoitteen kolmannelta osapuolelta. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu asiakas on aina itse vastuussa verkko-osoitteen voimassapidosta. Maksettua verkkotunnusta ei voi peruuttaa eikä siihen liittyvää maksua palauteta. Toimittaja pyrkii muistuttamaan asiakasta verkkoosoitteen uusimisesta ennen verkko-osoitteen umpeutumista, mutta toimittaja ei ole vastuussa verkkoosoitteen uusimisesta. Verkko-osoitteen uusiminen tai siitä muistuttaminen ei ole toimittajan velvollisuus, eikä niiden laiminlyönti aiheuta vahingonkorvausvelvollisuutta asiakasta kohtaan. Verkkotunnukset varataan asiakkaan nimiin. Asiakas voi siirtää verkkotunnuksen pois Toimittajan palvelusta missä tahansa vaiheessa, mikäli verkkotunnukseen ei kohdistu suorittamattomia maksuja tai muita velvoitteita. Mikäli verkkotunnukseen kohdistuu suorittamattomia maksuja tai muita velvoitteita, Toimittaja ei ole velvollinen luovuttamaan verkkotunnusta Asiakkaalle Toimittaja voi lähettää omia tärkeiksi luokittelemiaan tiedotteita ja tarjouksia kaikille palvelun käyttäjille. Lisäksi toimittajalla on oikeus lähettää omia ja yhteistyökumppaneidensa tiedotteita ja tarjouksia

3 niille toimittajan asiakkaille, jotka ovat siihen antaneet luvan Toimittajalla on oikeus käyttää asiakkaan toteuttamaa kotisivua referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa tai siirtää tätä sopimusta eikä sen kohteena olevia toimittajan tarjoamia tuotteita tai palveluita osaksikaan ilman toisen toimittajan kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus teettää sopimukseen kuuluvia tehtäviään alihankkijalla. 3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA HINNAT 3.1. Sopimus tulee voimaan heti kun asiakas on hyväksynyt sivustot ja hyväksynyt nämä sopimusehdot Käyttäjätunnusten vastaanottamisen jälkeen asiakkaalla on 14 päivää aikaa peruuttaa sopimus. Sopimuksen voi peruuttaa sähköpostitse, toimittajan sivustoilla näkyvään osoitteeseen Mikäli sopimusta ei peruuteta tai se ei peruunnu ja asiakas tilaa palvelun, on sopimus voimassa määräajan, joka on yhtä pitkä kuin asiakkaan valitsema laskutusjakso. Kunkin laskutusjakson päätyttyä sopimus jatkuu määräaikaisena aina uuden yhtä pitkän määräajan tai, ennen laskutuskauden päättymistä, asiakaan valitseman uuden laskutusjakson ajan, ellei sopimusta ole puolin tai toisin ennen laskutusjakson päättymistä kirjallisesti irtisanottu päättymään. Sopimus ei pääty ilman kirjallista irtisanomista. Seuraavan laskutuskauden muutokset on tehtävä aina ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä Asiakas voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän sopimuksen, jolloin sopimus päättyy irtisanomishetkellä kuluvan laskutusjakson lopussa. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla. Irtisanomishetkellä kuluvan laskutusjakson palvelumaksuja ei palauteta asiakkaalle Tuotteen ja palvelun osalta noudatetaan toimittajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa. Hinnat on ilmoitettu toimittajan kotisivuilla. Arvonlisävero sisältyy hintoihin tarjousehdotuksen mukaisesti kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti Toimittajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle www-sivuillaan tai sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin. Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutuskauden alussa. Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, tuotteiden ja palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta Asiakkaalla on hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutuskauden lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa sopimus myös niiden muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön. 4. MAKSUEHDOT 4.1. Toimittaja veloittaa asiakkaan tilaamat palvelut ja tuotteet asiakkaan valitseman laskutusjakson mukaisena aina ennen palvelun tai tuotteen toimittamista ja uuden laskutusjakson alkua. Toimittaja lähettää palvelusta ja tuotteesta laskun sähköisesti ennen laskutusjakson alkua ja se tulee maksaa aina ennen uuden laskutusjakson käynnistymistä ja viimeistään laskussa ilmoitettua eräpäivänä Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voi toimittaja sulkea palvelun ja asiakkaan sivut toistaiseksi. Tällöin asiakkaan kotisivuilla ilmoitetaan palvelun olevan suljettu. Erääntyneille laskuille on maksettava korkolain mukaista viivästyskorkoa. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvauksen siltä ajalta, kun palvelu tai asiakkaan sivut on suljettuna asiakkaan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli asiakas ei 14 päivän kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy

4 Toimittajalle oikeus irtisanoa sopimus, jonka jälkeen sivut voidaan poistaa palvelusta kokonaan Toimittajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. 5. VASTUUT JA VASTUURAJAUS 5.1. Toimittaja on määritellyt ja ohjeistanut kotisivuillaan ne tekniset ja ohjelmalliset vähimmäisedellytykset (laitteet, ohjelmat, selaimet ja selainversiot) ja yhteydenottotavat, joilla palvelua ja tuotetta voidaan käyttää. Toimittaja ei vastaa siitä, että palvelu toimii muilla kuin toimittajan määrittelemän mukaisilla edellytyksillä. Toimittaja ei ole tai velvollinen palauttamaan asiakkaan maksamia maksuja tai muutenkaan korvausvelvollinen, jos palvelun käyttö estyy siitä syystä, että asiakas ei noudata toimittajan antamia määrityksiä ja ohjeita Toimittaja ei ole vastuussa asiakkaan toimittamasta sisällöstä tai toteuttamista postituskampanjoista tai muusta markkinoinnista. Mikäli asiakas tarjoaa tai harjoittaa kotisivuillaan nettikauppaa tai muuta myyntiä, toimittaja ei ole vastuussa tuotteiden toimittamisesta, laskutuksesta tai palautuksista, sivuilla annetuista tiedoista. Toimittaja ei ole vastuussa mistään muustakaan asiakkaan liiketoimintaan liittyvistä seikoista tai velvollisuuksista Toimittaja ei vastaa mistä syystä tahansa tapahtuneesta asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista Toimittaja ei vastaa (tilaamansa) kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta. Toimittaja ei vastaa palvelimen tai Internetin kautta tapahtuvasta tietoverkon tai tietoverkkoon liitettyjen laitteiden ja järjestelmien häirinnästä tai niistä aiheutuvista haitoista Toimittaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Toimittaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Toimittaja pyrkii, sen mukaan kuin kohtuudella voidaan vaatia, pitämään palvelua yllä sekä korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat virheet viimeistään kahden arkipäivän kuluessa Toimittajalla on yksinomainen oikeus kaikkiin Innovitale -palvelun ja -ohjelman graafisiin elementteihin sekä ohjelmakoodiin Mikäli Innovitale tarjoaa palvelun ilmaista kokeiluaikaa, on sen systemaattinen tai kaupallinen hyväksikäyttö kiellettyä Asiakkaalle kuuluu oikeudet itse laatimaansa ja sivuillaan julkaisemaansa sisältöön ja vastaa sitä, että sen sivuillaan julkaisema sisältö ei riko kolmansien oikeuksia. Toimittajalla ei ole oikeuksia sellaiseen asiakkaalle räätälöityyn ulkoasuun, jonka asiakas on erikseen tilannut joko toimittajalta tai kolmannelta osapuolelta, asiakkaan toimittamaan sisältöön, itse tekemään ulkoasuun tai palveluun syöttämiin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön Toimittaja ei vastaa sellaisesta vaatimuksesta, joka kohdistuu asiakkaan sivuillaan julkaisemaan sisältöön tai asiakkaalle räätälöityyn tai asiakkaan itse tekemään ulkoasuun taikka niitä koskeviin oikeuksiin Toimittajan vastuu on rajoitettu ja mahdollisen vahingonkorvauksen enimmäismäärä on tilauksen mukaisen tuotteen tai palvelun osalta laskutusjakson mukainen kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna kolmella (3). Toimittaja ei kuitenkaan korvaa kolmansien osapuolten aiheuttamaa vahinkoa asiakkaalle. Toimittaja ei ole vastuussa siitä asiakkaan mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu palvelun tai kotisivujen sulkemisesta tai poistamisesta asiakkaan maksuviivästyksen tai sopimusrikkomuksen vuoksi Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi Toimittajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

5 6. YLIVOIMAINEN ESTE 6.1. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Näihin lukeutuvat myös palvelinestohyökkäykset toimittajaa tai sen alihankkijaa kohtaan. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena Sopijapuolen alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti tai sähköisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta. Toimittaja voi tehdä ilmoituksen kotisivuillaan tai sähköpostilla. 7. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 7.1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet toimittajan kotipaikan tuomioistuimessa Mikäli osapuolet siitä erikseen kirjallisesti sopivat, tästä sopimuksesta aiheutuva riita ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riita voidaan saattaa myös ensisijaisesti ratkaistavaksi sovinnollisesti Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä, mikäli sopijapuolet siitä kirjallisesti sopivat. 8. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SOPIMUKSEN PURKU 8.1. Toimittajalla on oikeus muuttaa palveluiden ja tuotteiden teknisiä määrityksiä sekä toimitus- ja sopimusehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia, on asiakkaalla muutoksen perusteella oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta päättymään ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty. Asiakkaalla on samalla oikeus irtisanoa sopimus myös niiden muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön Toimittajalla on myös oikeus siirtää tarjoamansa ja myymänsä palvelut sekä liiketoimintansa kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa kuitenkin asiakkaalle Mikäli asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, toimittajalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättyä suorituksestaan, kunnes asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa toimittajalle. Toimittajalla on myös oikeus purkaa sopimus silloin, jos asiakas ei suorita erääntynyttä maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa maksun erääntymistä koskevasta kirjallisesta huomautuksesta eikä asiakas ole asettanut toimittajalle hyväksyttävää vakuutta sopimukseen perustuvien maksujen suorittamisesta Sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus siltä osin kuin on kohtuullista, jos toinen sopijapuoli muuten oleellisesti rikkoo sopimusehtoja. Sopijapuoli saa purkaa sopimuksen myös jo ennen kuin sopimuksen täyttämisen aika on käsillä, jos on käynyt selväksi, että toinen sopijapuoli tulee syyllistymään sopimuksen purkamiseen oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. Mikäli sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ole korjannut

6 sopimusrikkomustaan toisen sopijapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään kolmenkymmenen (30) päivän määräajan puitteissa.

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko

Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Photographer Timo Niemi Kotisivujen- ja Verkkokaupan Teko Hinnasto ja toiminta periaate Timo Niemi 29.1.2011 Sisältää hinnaston sekä toiminta mallin sivustojen tekoon. 2 Sisällysluettelo Toiminnan kulku

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot!

MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1! (! 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot! MMD.Net Sopimusehtopaketti 24.6.2014 1 ( 16) MMD.Net -palveluiden yleiset sopimusehdot 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat MMD Networks Oy (myöhemmin MMD) sekä sopimuksen tekevä yksityishenkilö,

Lisätiedot

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT WEBHOTELLI, DOMAIN JA SÄHKÖPOSTIPALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan ICT Hosting Media:n Y-tunnus 2474498-7 (jäljempänä palveluntarjoaja)

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.

Sopimusehdot. Yrityksen tiedot. Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit. Yrityksen tiedot Multim Oy (markkinointinimi Shellit.org) Y-tunnus: 2119522-2 Ylisensahantie 12 29900 Merikarvia www.shellit.org 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo Näitä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin jotka Soma Systems (jäljempänä palveluntarjoaja) toimittaa asiakkailleen. Soma Systems Yleiset sopimusehdot Y-tunnus: 2122675-4 http://www.soma.fi/ Kenraalintie 12 A 5 46800 Myllykoski 040 141 8830 1. Sopimusehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin

Lisätiedot

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen

1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen. 2. Sopimuksen syntyminen ja sopimuskauden pituus. 4. Sopimuksen purku ja palvelun sulkeminen 1 Yleiset sopimusehdot 1. Sopimusehtojen voimassaolo ja soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin. Ehdot astuvat

Lisätiedot

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta.

Toimittaja ei vastaa Asiakkaan verkkopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Soveltaminen ja määritelmät Näitä yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan Timer Group Oy:n ( Toimittaja ) asiakkaalle ja sen konserniyhteisöille ( Asiakas ) tuottamiin verkkopalveluihin ( Palvelu ). Nämä sopimusehdot

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1.

1.2 Näitä toimitusehtoja sovelletaan myös Palvelun Testikauteen (katso 3.1), poislukien kohdat 4. ja 9.1. Toimitusehdot Anvia Verkkokauppa Toimitusehdot 1. Toimitusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan Anvia Oyj:n ( Toimittaja ) verkkokauppapalvelun ( Palvelu ) tilaavalle

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille

Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille Yleiset toimitusehdot kuluttaja- ja yritysasiakkaille 1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo 1.1 Näitä sopimusehtoja sovelletaan www.virtuaalikuvaus.com :in asiakkaalleen toimittamiin tuotteisiin

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT

YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT YHDEN SIVUN IHME TOIMITUS- JA TILAUSEHDOT Ennen kuin tilaat, tutustu ja lue huolella oheiset toimitus- ja tilausehdot. Maijamedia Oy, Lundinkatu 10 B 45, 06100 PORVOO www.maijamedia.com, info maijamedia.com

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot