VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE"

Transkriptio

1 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

2 SISÄLLYS INNEHÅLL HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag fyller fem år 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kokkolan seudulla osataan 5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Karlebynejden kan 6 TILASTOT STATISTIK KOSEKin tilastot vuonna 2006 Statistik för KOSEK TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDE- NA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET 8 ICT ICT-alan kasvuhalukkuus voimakasta Tydlig vilja att expandera i ICT-branschen 9 KEMIA KEMI Kemian alalle voimaa verkostoitumisien kautta Starkare kemibransch med hjälp av nätverk 10 METALLI JA LASER METALL OCH LASER Ammattitaitoiselle työvoimalle tilaus metalli- ja laseralalla Behov av yrkeskunnig arbetskraft i metall- och laserbranschen 12 VENETEOLLISUUS BÅTBRANSCHEN Venealalla suotuisaa kehitystä Positiv utveckling inom båtbranschen 13 ELINTARVIKETEOLLISUUS LIVSMEDELSINDUSTRIN Kansainvälistyminen kiinnostaa elintarviketeollisuutta Livsmedelsindustrin intresserad av internationalisering 14 HYVINVOINTIALA VÄLFÄRDSBRANSCHEN KOSEK lähentää julkista sektoria ja hyvinvointialan yrityksiä KOSEK för offentliga sektorn samman med företag i välfärdsbranschen 15 KAIVOSALA GRUVBRANSCHEN KOSEK tukee aktiivisesti kaivostoimintaa KOSEK ger gruvbranschen aktivt stöd 16 KANSAINVÄLISTYMINEN INTERNATIONALISERINGEN Kiinan ja Venäjän markkinoiden merkitys kasvaa Kinesiska och ryska marknadens betydelse växer 16 KAUPPA HANDELN Kaupan ala aktiivisesti esillä Kokkolan seudulla Handelsbranschen förs aktivt fram i Karlebyregionen 17 KOULUTUS UTBILDNINGEN Koulutusta hankkeiden kautta Utbildning genom projekt 18 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS DEN MEKANISKA TRÄVARUINDUSTRIN Puualalla tiivistä yhteistyötä Intimt samarbete inom trävarubranschen 19 RAHOITUS FINANSIERINGEN Yrittäjille ajantasaista tietoa rahoitusvaihtoehdoista Aktuell information till företagarna om finansieringsalternativ 20 TOIMITILAT FÖRETAGSLOKALITETER Toimitilarekisteristä alueen vapaat toimitilat Lediga företagsutrymmen via registret för företagslägenheter 21 TURKISTUOTANTO PRODUKTIONEN AV PÄLSSKINN Turkisalalla löytyy uskoa tulevaisuuteen Pälsbranschen tror på framtiden 22 HANKETOIMINTA PROJEKTVERKSAMHETEN Hanketoiminta vuonna 2006 Projektverksamheten år OMISTAJANVAIHDOS ÄGARSKIFTE Tehtävänä onnistunut omistajanvaihdos Lyckat ägarskifte som uppdrag 26 OSKU Oikea osaaja oikealle paikalle Rätt person på rätt plats 27 REINO 28 VIESTINTÄ KOMMUNIKATION KOSEKin viestinnän tehtävät Uppgifter för KOSEKs kommunikation Tapahtumat Evenemang 29 KOSEK MEDIASSA KOSEK I MEDIERNA 30 Verkkoviestintä Kommunikation över Internet 31 TYÖLLISYYS SYSSELSÄTTNINGEN Työllisyyskatsaus 2006 Sysselsättningsläget TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Tuloslaskelma Resultaträkning 33 Tase Balansräkning 34 KOSEK Yleistä Allmänt 35 Organisaatiokaavio Organisationsschema 36 Hallituksen jäsenet vuonna 2006 Styrelsemedlemmarna år Työvaliokunta vuonna 2006 Arbetsutskottet år 2006 Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta vuonna 2006 Näringspolitiska delegationen år KOSEKin toimitusjohtaja Verkställande direktören för KOSEK KOSEKin henkilöstö ja vastuualueet KOSEKs personal och ansvarsområden 39 KOSEK lyhyesti KOSEK i korthet 2 VUOSIKERTOMUS 2006

3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Kokkolan seudun kehitysyhtiö KO- SEK viettää toimintansa viisivuotispäiviä vuonna Kehitysyhtiön toiminnassa ovat käytännössä alusta lähtien olleet seutukunnan kaikki kunnat ja kaupungit: Himanka, Lohtaja, Kannus, Kälviä ja Kokkola. Tavoitteena on ollut järjestää kuntien elinkeinojen neuvonta ja edistäminen yhteistyössä, jossa yhteisin resurssein kehitetään mahdollisimman korkeatasoiset elinkeinopalvelut kaikissa seutukunnan kunnissa. Tavoitteena on ollut myös toteuttaa tämä tiiviissä yhteistyössä elinkeinoja edistävien muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Erityinen painoarvo on asetettu lisäksi sille, että kehitysyhtiö ja yritykset toimivat samoista lähtökohdista ja yhteisillä päämäärillä. Yritystalo Evaldissa toimivat nyt monet tärkeät kehitysyhtiön ja yritysten kumppanit samassa talossa. Jokaisella kunnalla ja eri toimialoilla on vastuulliset yritysasiamiehet, joiden aktiivisena työalueena on koko seutukunta. Kehitysyhtiö ja sen henkilökunta osallistuu kaikkien muiden keskeisten alueellisten kehittäjäorganisaatioiden työhön. Kehitysyhtiön tehtävä on haasteellinen ja sen tulee suuntautua myös alueen ulkopuolelle etsien uusia avauksia ja kehitysmahdollisuuksia. Näin KOSEK on myös tähänkin saakka toiminut. Kokkolan seudun viime vuodet jatkunut myönteinen kehitys rohkaisee ja kiittää KOSE- Kin toimeliasta johtoa ja henkilökuntaa jatkamaan samaan tahtiin. Hallituksen puheenjohtaja, Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus Karlebynejdens utvecklingsbolag fyller fem år Karlebynejdens utvecklingsbolag KOSEK firar femårsdagen för sin verksamhet år I praktiken har alla kommuner och städer i den ekonomiska regionen deltagit i bolagets verksamhet ända från början: Himango, Lochteå, Kannus, Kelviå och Karleby. Målet har varit att samordna såväl information som främjande av näringslivet genom att de gemensamma resurserna nyttjas för att utveckla näringslivsservice av så hög klass som möjligt i alla regionens kommuner. Avsikten har också varit att förverkliga denna målsättning i intimt samarbete med övriga aktörer och intressenter som främjar näringslivet. Speciell vikt har likaså lagts vid att utvecklingsbolaget och företagen fungerar från samma utgångsläge med en gemensam målsättning. Inom ett och samma företagshus Evald fungerar nu många samarbetspartners för utvecklingsbolag och företag. Det finns ansvariga företagsombud för varje kommun och bransch med hela regionen som aktivt arbetsfält. Utvecklingsbolaget med personal deltar i allt övrigt arbete som är centralt för de regionala utvecklingsorganisationerna. Utvecklingsbolaget har ett utmanande arbete. Det bör rikta sig även utanför regionen för att finna nya infallsvinklar och möjligheter till utveckling. KOSEK har hittills verkat just enligt de riktlinjerna. Måtte den gynnsamma utveckling som under senare år skett i Karlebynejden inspirera och uppmuntra KOSEK:s driftiga ledning och personal att fortsätta i samma spår. Styrelseordförande stadsdirektör Antti Isotalus Karleby ÅRSBERÄTTELSE

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kokkolan seudulla osataan V uosi vaihtui ja seutukuntamme kehittyi vankasti. Rakentaminen ja investoinnit ovat näkyneet vahvasti katukuvassa koko alueellamme. Sekä teollista tuotantotilaa että liiketoimitilaa on uudisrakennettu useiden kymmenien tuhansien neliömetrien edestä. Väestömäärä kasvaa, paluumuuttajien perheiden määrä lisääntyy ja uusia yrityksiä syntyy sekä etabloituu seudullemme. Myöskin haasteita syntyy voimakkaan kehityksen myötä jatkuvasti. Osaavan työvoiman riittävyyden varmistaminen on noussut alueiden välisessä kilpailussa tärkeään rooliin. Hyvä, haasteellinen ja palkitseva työpaikka ei enää pelkästään riitä kahden työssäkäyvän vanhemman päätöksentekoon perheen siirtämiseksi toiselle paikkakunnalle. Tarvitaan kohtuuhintaiset, puhtaat, turvalliset ja miellyttävät asuinympäristöt meren tai metsän äärellä, hyvät harrastusja koulutusmahdollisuudet sekä tasokkaat palvelut lähietäisyydellä. Me uskomme pärjäävämme kilpailussa juuri näillä vahvuuksillamme. Sijaintimme rannikolla antaa hyvät mahdollisuudet kehittää logistisia palveluita yrityksiemme tarpeisiin. Maailman suurin joka sään terminaali (AWT) syväsatamassa, päärautatie, kolmen valtatien risteymä sekä kansainväliset mitat täyttävä lentokenttä luovat huippuedellytykset kansainväliselle kaupankäynnille, jossa alueen saavutettavuus korostuu entisestään. Kokkolan Suurteollisuusalueella käynnissä oleva voimakas kasvukehitys on saanut useat kemian alan sekä sille palveluja tuottavat yritykset osoittamaan kiinnostuksensa etabloitua seutukuntaamme. Vastaavasti ICT-alan huippuyrityksistä kaksi ostettiin Intiaan viime vuoden aikana. Alueemme ja sen elinkeinoelämä toimivat porttina niin itään kuin länteenkin. Hyvinvointiala on rakennemuutoksen edessä. Väestö ikääntyy ja samanaikaisesti eläkeläisten tulotaso kasvaa. Tuskin kumpikaan sektori, yksityinen tai julkinen, kykenee vastaamaan taloudellisesti ja rationaalisesti yksin tulevasta voimakkaasti kasvavasta kysynnästä ja sen tuomista haasteista. Nyt on oikea aika asettaa tavoitteet valmiiksi sekä luoda tehokkaat ja kaikkia osapuolia palvelevat toimintatavat. Julkisen ja yksityisen sektorin yritysten ja toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä luomme kaikin puolin parhaat edellytykset asukkaiden ja yhteisömme hyvinvoinnille Kokkolan seudulla. Sydämelliset kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille antoisasta ja työntäyteisestä vuodesta. Suuret kiitokset osaavalle ja motivoituneelle henkilökunnalle aikaansaavasta työstä. Lämpimät kiitokset omistajille ja hallitukselle tiukasta ja reilusta ohjauksesta. Sekä erityiset kiitokset seutukuntamme todellisille kehittäjille, yrittäjillemme ja yrityksillemme henkilökuntineen. On suuri kunnia saada tehdä työtä kanssanne. Tästä on hyvä jatkaa. Kunnioittavasti, Antti Porko PS. Käärithän hijat ja ruvethan homhin. 4 VUOSIKERTOMUS 2006

5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Karlebynejden kan Det blev nyår med stabil utveckling i vår regionkommun. Gatubilden har kraftigt återspeglat byggandet och investeringarna i området som helhet. Vi har fått nybyggda industri- och affärsutrymmen till en yta om flera tiotals tusen kvadratmeter. Folkmängden växer, antalet återflyttande familjer stiger samt nya företag föds och etablerar sig i vår region. I takt med den kraftfulla utvecklingen uppstår ständigt också utmaningar. I konkurrensen mellan regionerna har arbetet för att trygga att den kunniga arbetskraften räcker till fått en viktig roll. Det räcker inte bara med en god, utmanande och belönande arbetsplats för att två förvärvsarbetande föräldrar skall fatta beslutet att flytta med familjen till en annan ort. Det behövs också en fräsch, trygg och tilltalande boendemiljö invid hav eller skog och till rimligt pris, goda möjligheter till utbildning och fritid samt högklassig service på nära avstånd. Vi tror att vi kan konkurrera i fråga om just de här av våra starka sidor. Vårt läge längs med kusten ger goda möjligheter att utveckla logistiken så att den tjänar företagens behov. Världens största allvädersterminal (AWT) i djuphamnen, stambanan, korsningen för tre riksvägar och flygfältet som fyller internationella mått, skapar förutsättningar i toppklass för internationell business, där regionens tillgänglighet ytterligare kan betonas. Den kraftiga tillväxten som kommit igång på Karleby Storindustriområde har fått flera företag inom kemi, och sådana som producerar tjänster för dem, att visa intresse för en etablering inom vår region. På motsvarande sätt köptes två toppföretag inom ICT- branschen till Indien förra året. Regionen och dess näringsliv fungerar som en port mot såväl öst som väst. Den sociala välfärden står inför en strukturförändring. Befolkningen åldras och samtidigt stiger pensionärernas inkomster. Knappast kan vare sig den privata eller offentliga sektorn ensam svara ekonomiskt eller rationellt för den kraftigt ökande efterfrågan och de utmaningar den för med sig. Nu är det dags att ställa upp färdiga mål och skapa verksamhetsformer som är effektiva och betjänar alla parter. Vi kan skapa de bästa välfärdsförutsättningar för våra invånare och vårt samhälle i Karlebynejden genom ett friktionsfritt samarbete mellan företag och aktörer inom den offentliga och privata sektorn. Jag önskar rikta ett hjärtligt tack till alla samarbetspartners för ett givande år fyllt av arbete. Ett stort tack till den kunniga och motiverade personalen för effektivt arbete. Ett varmt tack till ägarna och styrelsen för sträng och rejäl styrning. Ett speciellt tack riktar jag till de verkliga utvecklarna av regionen, företagarna och företagen, personalen inkluderad. Det är en stor ära att få jobba tillsammans med er. Det känns fint att fortsätta. Högaktningsfullt, Antti Porko PS. Nu kavlar vi åp erma o byri arbeit ÅRSBERÄTTELSE

6 TILASTOT KOSEKin tilastot vuonna 2006 KOSEKin henkilökunnalle kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 1949 tapaamista yrityksien, alueen muiden toimijoiden ja kuntien edustajien kanssa sekä eri projekteihin liittyen. Käynteihin ei ole laskettu mukaan lyhyitä puhelimitse tapahtuvia yhteydenottoja tai neuvontaa. Kaikista käynneistä yrityskäyntejä oli 863 käyntiä. Uusia yrityskontakteja tarkastelujakson aikana solmittiin 92 kappaletta. Tässä luvussa esitellään kuvioina ja taulukkoina, miten KOSEKin toiminta on jakautunut kunnittain, toimijaryhmittäin sekä toiminnan luonteen mukaisesti. Lisäksi esitellään, kuinka monta yritystä alueella on vuoden 2006 aikana perustettu Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskuksen Firmaxin tilastoihin perustuen. 6 VUOSIKERTOMUS 2006

7 STATISTIK Statistik för KOSEK 2006 Käynnit käynnin tyypeittäin KOSEKs besök enligt typ KOSEKs personal genomförde under verksamhetsåret totalt 1949 träffar med företag, övriga aktörer i regionen samt med representanter för kommunerna och i anslutning till olika projekt. Till dessa möten har inte räknats kortare kontakter eller rådgivning som skett per telefon. Av alla besöken var antalet företagsbesök 863. Antalet nya företagskontakter som knöts under redovisningsperioden Käynnit sijaintikunnittain Besök kommunvis Kunta/Kommun Käynnit/Besök % Himanka/Himango 77 4 Kannus Kokkola/Karleby Kälviä/Kelviå Lohtaja/Lochteå Muu Övriga Seutukunta Karleby Ekonomiska Region Kuvio 1. KOSEKin käynnit kunnittain. Seutukunnalla tarkoitetaan koko Kokkolan seutukuntaa koskevaa toimintaa. Muulla tarkoitetaan seutukunnan ulkopuolelle kohdistuvaa toimintaa. Lähestulkoon kaikki lohkoon Muu jaoteltavat käynnit koskettavat Kaustisen ja Pietarsaaren seutukuntia. Figur 1. KOSEKs besök kommunvis. Med region avses den verksamhet som bedrivs i hela Karlebyregionen. Med övrigt avses verksamhet som riktar sig utanför regionkommunen. Så gott som alla besök i sektorn övrigt gäller Kaustbyoch Jakobstadsregionerna. var 92 stycken. I detta kapitel presenteras i figurer och tabeller hur KOSEKs verksamhet fördelade sig kommunvis, enligt aktörer och utgående från verksamhetens karaktär. Ytterligare redogörs för hur många företag som grundats inom regionen under år Uppgifterna baserar sig på statistik från Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxis statistik. Käynnit toimijatyypeittäin Målen av KOSEKs besök enligt typ av aktör Käynnit/Besök % Toimija/Aktör Projekti/Projekt Omistaja/Ägare Yritys/Företag Kuvio 2. KOSEKin käyntien kohdentuminen toimijatyypeittäin. Toimijalla tarkoitetaan alueen muita kehittämisorganisaatioita ja KOSEKin yhteistyöorganisaatioita. Omistajalla tarkoitetaan KOSEKin omistajakuntia eli Kokkolan seudun kuntia. Figur 2. Målen för KOSEKs besök enligt typ av aktör. Med aktör avses regionens övriga utvecklingsorganisationer och KOSEKs samarbetsorganisationer. Med ägare avses KOSEKs ägarkommuner eller kommunerna i Karlebyregionen. Käyntit./Besökstyp Käynnit/Besök % Tervehdyskäynti Uppvaktning Kehittäminen Utveckling Koulutus Utbilding Ohjausryhmä Styrgrupp Messut Mässa Hanke Projekt Kuvio 3. KOSEKin käynnit tyypeittäin. Tervehdyskäynneillä tarkoitetaan ensimmäisiä yrityksiin tai muihin organisaatioihin suuntautuvia esittäytymiskäyntejä, joihin ei liity varsinaisesti kehittämistoimintaa. Lisäksi tervehdyskäynteihin lasketaan erilaiset onnittelu- ja muistamiskäynnit kuten yrityksen tai yrittäjän merkkipäivät. Figur 3. KOSEKs besök enligt typ. Med påhälsningar avses de första besöken hos företag eller andra organisationer där avsikten har varit att presentera sig, men inte var egentlig utvecklingsverksamhet. Till kategorin påhälsningar räknas också besök för att gratulera eller ihågkomma företag eller företagare under märkesdagar. Perustetut yritykset 2006 Grundande företag 2006 KUNTA/KOMMUN KPL/ST. % Himanka/Himango 2 2 Kannus Kokkola/Karleby Kälviä/Kelviå 9 10 Lohtaja/Lochteå 2 2 Yhteensä/Sammanlagt 90 Taulukko 1. Perustetut yritykset vuonna 2006 Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin tilastojen mukaan. Tabell 1. Företag som grundats år 2006 enligt statistik från Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxi. ÅRSBERÄTTELSE

8 ICT ICT-alan kasvuhalukkuus voimakasta ICT alan yritysten kasvuhalukkuus on säilynyt vahvana. Vuoden aikana ICT -yritykset palkkasivat lisää työntekijöitä. ICT sektorilla tapahtui merkittäviä yritysjärjestelyjä, kun intialainen Wipro osti iparkissa toimivan Sarawaren. Yhtiön nimi muuttui Wipro Technologies, Wireless Solutions:ksi ja yhtiön uusien omistajien myötä yritykselle on luvassa voimakasta kasvua, mistä Kokkola on myös saamassa osansa. KOSEK osallistui vuoden aikana Pohjanmaan ICT klubin tapaamisiin Pietarsaaressa ja Vaasassa ja tutustui muun muassa Citecin toimintaan. Pohjanmaan ICT klubin muodostavat KOSEK, Oy Pietarsaaren seudun Elinkeinokeskus Concordia, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy ja Pohjanmaan TE-keskus. ICTklubi on keskustelufoorumi, jossa käydään läpi ICT-alan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä alueella, käydään läpi eri rahoitusmahdollisuuksia, tutustutaan alueen ICTalan yrityksiin sekä vaihdetaan tietoa. Netpolis Office järjesti IT ja VoiP seminaarin huhtikuun lopulla Kokkolassa. Tapahtumaan osallistui vajaat 100 henkeä sekä useita yrityksiä esitelmineen ja omine osastoineen. Alihankintamessuilla Netpolis Officella oli oma näyttelyosasto, missä oli myös mukana kaksi seutukunnan ICTalan yritystä. Aluekeskusohjelman hakuprosessi työllisti syksyn ja lopputalven aikana KOSEKia. Toimijoiden kesken aloitettiin vuoden lopulla ICT-alan toimijoiden osaamiskartoitus. Tavoitteena on tehdä kattava strategia tulevien vuosien ICT-alan toimenpiteistä. Strategiatyötä jatketaan vuoden 2007 alussa. ipark rakennettiin valmiiksi vuoden 2006 aikana. Uusista toimitiloista Inno Towerin suunnitelmat julkistettiin. Suunnitelmien toteutuminen mahdollistaa tulevaisuudessa alan voimakkaan kasvun jatkumisen seutukunnassa. Tydlig vilja att expandera i ICT-branschen Expanderingslusten hos företagen inom ICT-branschen har varit fortsatt stark. ICT-företagen nyanställde under året. En betydande nyorganisation skedde inom ICT-sektorn då indiska Wipro köpte Saraware som är beläget i ipark. Företagets namn ändrades till Wipro Technologies, Wireless Solutions och enligt bolagets nya ägare finns det löfte om en stark tillväxt där Karleby också kommer att få sin del. KOSEK deltog under året i Österbottens ICT- klubbs träffar i Jakobstad och Vasa och bekantade sig bland annat med Citecs verksamhet. Österbottens ICT-klubb består av KOSEK, Jakobstadsnejdens Näringscentral Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy och Österbottens TE-central. ICT-klubben är ett diskussionsforum där man går igenom den aktuella situationen i ICT-branschen och framtidsutsikterna för branschen samt olika finansieringsmöjligheter, bekantar sig med olika ICT-företag och utbyter information. Netpolis Office arrangerade ett seminarium om IT och VoiP i slutet av april i Karleby. Lite under 100 personer deltog i evenemanget samt många företag med föredrag och egna avdelningar. På mässan för underleverantörer hade Netpolis Office en egen utställningsavdelning i vilken också två företag i ICT-branschen från regionen deltog. Ansökningsprocessen för regioncenterprogrammet sysselsatte KOSEK under hösten och slutet av året. En kartläggning av kunnandet bland aktörerna i ICT-branschen igångsattes under slutet av året av aktörerna själva. Målet är att uppgöra en strategi för ICT-branschen över vilka åtgärder som behövs de kommande åren. Strategiarbetet fortsätts inpå år ipark färdigställdes under år Bland de nya företagslokaliteterna lanserades planerna på Inno Tower. Ett genomförande av planerna gör det möjligt för branschen att växa kraftigt i regionen i framtiden. 8 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

9 KEMIA KEMI Kemian alalle voimaa verkostoitumisien kautta Osaamiskeskusohjelman ohjelmakausi päättyi vuoden 2006 lopussa, jolloin haettiin osaamiskeskusohjelman klusterin koordinaatiovastuutahoksi seuraavalle kaudelle. Kemian osaamiskeskusohjelman oma klusterihakemus ei mennyt ensimmäisellä kierroksella läpi, mutta kemian osaamiskeskus saatiin mukaan Lappeenrannan vetämään metsäklusteriin sekä Jyväskylä-vetoiseen nanoklusteriin. Kemian osaamiskeskus täydentää näitä klustereita omalta osaltaan hyvin. Jatkossa toiminnassa tullaan painottumaan verkostoitumiseen klusterin muiden osaamiskeskusohjelmien kanssa. Tämä mahdollistaa pääsemisen mukaan verkostoihin ja isompiin projekteihin. Lisäksi painotutaan kansainvälisten kontaktien luomiseen sekä omien erikoisalojen osaamisen vahvistamiseen. Joulukuussa perustettiin Kokkolan Suurteollisuus ry, jossa myös KOSEK on jäsenenä mukana. Tämä yhdistys virallistaa alueen yhteistä kehittämistyötä eri sektoreilla sekä luo hyvän pohjan kehittämishankkeiden käynnistämiselle. Yhdistys tulee olemaan omalta osaltaan mukana alueen markkinointityössä. Kokkolan Suurteollisuusalueen markkinointiin liittyen alueelle laadittiin strategiat ja keskeiset markkinointimateriaalit. Vuoden huipputapahtuma oli syyskuussa aluemarkkinoinnin ympärillä toteutettu teollisuusseminaari Innovaatio, kyvykkyys ja yrittäjyys teollisuuden kilpailuedun lähteenä. Seminaarin puhujakaarti oli merkittävä ja aiheita käsiteltiin monipuolisesti eri näkökulmista. Osaamiskeskusohjelman avustamana Kokkolassa järjestettiin menestyksekkäästi myös Metal Kokkola -seminaari, Lujitemuovipäivät sekä Analytiikkapäivät. Seminaareihin osallistui runsas määrä kuulijoita myös alueen ulkopuolelta. Vuoden aikana käytiin useita keskusteluja Kokkolan Suurteollisuusalueelle mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa. Woikoski Oy:n uusi tehdas aloitti toimintansa alueella vuoden alussa. Vierailu BASF:in tehdasalueelle Ludwigshafeniin vahvisti Kokkolan Suurteollisuusalueen kehittämistä sekä osoitti, että nyt tehtävät toimenpiteet ovat oikeita. Starkare kemibransch med hjälp av nätverk Kompetenscenterprogrammets programperiod avslutades i slutet av år 2006 och i samband med detta ansöktes om att kompetenscenterprogrammet skulle bli koordinerande instans för klustret under följande period. Den egna klusteransökan för kompetenscenterprogrammet för kemi gick inte igenom i första omgången, men kompetenscentret för kemi kom med i skogsklustret som leds från Villmanstrand och i nanoklustret med centrum i Jyväskylä. Kompetenscentret för kemi kompletterar för sin del dessa kluster väl. I fortsättningen kommer verksamhetens tyngdpunkt att läggas på att starta ett nätverk med klustrets andra kompetenscentra. Detta gör det möjligt att komma med i nätverk och större projekt. Ytterligare poängteras skapandet av internationella kontakter och stärkandet av kompetensen inom de egna specialområdena. I december grundades Karleby Storundustri rf där också KOSEK är medlem. Denna förening ger utvecklingsarbetet inom olika sektorer i regionen en officiell status och skapar en god grund för att starta utvecklingsprojekt. Föreningen kommer för sin del att vara med i regionens marknadsföringsarbete. Man gjorde upp strategier och viktigt marknadsföringsmaterial i anslutning till marknadsföringen av Karleby Storindustriområde. Ett av årets största evenemang var industriseminariet kring regionmarknadsföringen som hade fått namnet Innovaatio, kyvykkyys ja yrittäjyys teollisuuden kilpailuedun lähteenä. ( Innovation, skicklighet och företagsamhet som källa till konkurrensfördel för industrin ) Talargardet bestod av tunga namn och ämnena behandlades mångsidigt och ur olika perspektiv. Med stöd av kompetenscenterprogrammet arrangerades också seminariet Metal Kokkola, Lujitemuovipäivät samt Analytiikkapäivät med framgång i Karleby. En stor skara åhörare även från andra regioner deltog i seminarierna. Under året hölls flera diskussioner om eventuella företagsetableringar på Karleby Storindustriområde. Woikoski Ab:s nya fabrik påbörjade sin verksamhet på området i början av året. Besöket på BASF:s industriområde i Ludwigshafen bekräftade vikten av att utveckla Karleby Storindustriområde och visade att åtgärderna som skulle vidtas var de rätta. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

10 METALLI JA LASER Ammattitaitoiselle työvoimalle tilaus metalli- ja laseralalla Metalliyritysten tilauskirjat ovat täynnä ja uusia työntekijöitä on palkattu seutukuntamme yrityksiin. Yksittäiset yritykset ovat panostaneet tuotantotilojen laajennuksiin. Metallisektorilla kasvun hidasteeksi on nousemassa ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Seutukunnassa metallisektorilla oli vuoden 2006 aikana jatkuvasti vapaita työpaikkoja tarjolla. 10 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

11 METALL OCH LASER KOSEK osallistui toukokuussa ensimmäistä kertaa omalla osastollaan Oulussa pidetyille Kunnossapitomessuille. Yhteisosastolle osallistui myös neljä seutukunnan yritystä. Kunnossapitomessuista yrityksiltä saatu palaute oli positiivista ja palautteen perusteella messuille osallistutaan jatkossakin. Seuraavat Kunnossapitomessut järjestetään Oulussa keväällä Metallisektorin tapahtumista tärkein oli Tampereella syyskuussa pidetyt Alihankintamessut. Messuilla oli KOSEKin rakennuttama yhteisosasto, mitä kautta yrityksien messuosallistuminen tehtiin mahdollisimman helpoksi. Tänä vuonna osasto uudistui ilmeeltään ja osastolla kävi kiitettävästi messuvieraita. Yhteisosastolla esiintyivät KOSEKin, Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n ja Teknologiakeskus KETEK Oy:n lisäksi neljä metallialan yritystä Kokkolan seutukunnasta. KOSEKin, TAT:n (Taloudellinen tiedotustoimisto) ja seutukunnan muiden toimijoiden yhteisillä toimenpiteillä pystyttiin kevään aikana vaikuttamaan positiivisesti metallisektorin peruskoulutuspaikkojen hakijoihin. Tuloksena saavutettiin poikkeuksellisen suuria hakijamääriä ammatilliseen koulutukseen. Muutos hakijamäärissä näkyy työelämässä noin kolmen vuoden kuluttua, mutta sitä ennen mitään pikaista ratkaisua pulaan osaavasta työvoimasta ei ole näkyvissä. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä kyseiseen haasteeseen KO- SEK on yhdessä Kokkolan työvoimatoimiston kanssa aloittanut OSKU-palvelun, jossa muun muassa luodaan seutukuntaan työllistymisestä kiinnostuneista henkilöistä CV-pankkia palvelemaan alueemme yrityksiä. Pyrkimyksenä on nopeuttaa yritysten työvoiman saantia ja edesauttaa samalla paluumuuttajien ja heidän puolisoidensa työllistymistä alueelle. KOSEK osallistui aktiivisesti laserin aluekeskusohjelman suunnitteluun Teknologiakeskus KETEK Oy:n, Keski-Pohjanmaan aikuisopiston ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja täydennyskoulutusyksikkö Centrian kanssa. Aluekeskusohjelmassa jatketaan siitä, mihin Konepaja selvityksessä päästiin. Tämä tarkoittaa eri toimijoiden välille tarkempaa roolitusta ja sitä kautta isompia hankkeita yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Vuoden lopussa Meriteollisuus-klusteri haki uusia toimittajia. KOSEK on aktiivisesti ollut yhteydessä Rauman Seudun Kehitys Oy:hyn (RSK) ja jakaa tietoa alueen metalliyrityksille. Behov av yrkeskunnig arbetskraft i metall- och laserbranschen Metallföretagens orderböcker är fulla och företagen i regionen har gjort nyanställningar. Enskilda företag har satsat på att utvidga sina produktionsutrymmen. Inom metallsektorn börjar bristen på yrkeskunnig arbetskraft bli en broms för tillväxten. Det fanns under år 2006 ett stående utbud på lediga arbetsplatser i metallsektorn i regionen. KOSEK deltog i maj för första gången med en egen avdelning i mässan Kunnossapito i Uleåborg. Fyra företag från regionen deltog också i den allmänna avdelningen. Den feedback som företagen har gett har varit positiv och på basen av detta kommer man att även i fortsättningen delta i mässsan. Följande gång arrangeras Kunnossapitomessut i Uleåborg år Det viktigaste evenemanget inom metallsektorn var mässan för underleverantörer (Alihankintamessut) som hölls i Tammerfors i september. På mässan fanns en gemensam avdelning som hade byggts upp av KOSEK, vilken underlättade för företagen att delta i mässan. Detta år hade avdelningen förnyats till utseendet och den besöktes av ett stort antal mässbesökare. På den gemensamma avdelningen fanns utöver KO- SEK, Karleby Industriby Ab och Teknologicentret KETEK Oy fyra företag i metallbranschen från Karlebyregionen. Men stöd av gemensamma åtgärder från KOSEK, TAT (Ekonomiska Informationsbyrån) och andra aktörer i regionen kunde man under våren positivt påverka de sökande till grundutbildningen inom metallsektorn. Resultatet var att man fick ett exceptionellt stort antal sökande till yrkesutbildningen. Ändringen i antalet sökande syns i arbetslivet efter cirka tre år, men före det finns ingen snabblösning på bristen på kunnig arbetskraft inom synhåll. Som en viktig åtgärd för att möta denna utmaning har KO- SEK i samarbete med Karleby arbetskraftsbyrå startat tjänsten OSKU. Här skapas för att betjäna regionens företag en CV-bank över personer som är intresserade av att få arbete i regionen. Målet är att göra det snabbare för företagen att få arbetskraft och på samma gång arbeta för att sysselsätta återflyttare med makar inom regionen. KOSEK deltog aktivt i planeringen av regioncenterprogrammet för laser tillsammans med Teknologicentret KETEK Oy, Mellersta Österbottens vuxeninstitut och Mellersta Österbottens enhet för forskning, utveckling och fortbildning Centria. I regioncenterprogrammet fortsätter man vidare från den punkt som nåddes i utredningen Konepaja Detta innebär en noggrannare rollfördelning mellan olika aktörer och genom detta större projekt i samarbete mellan olika aktörer. I slutet av året sökte klustret för Marinindustri nya leverantörer. KOSEK har aktivt stått i kontakt Rauman Seudun Kehitys Oy (RSK) och delar ut information till metallföretag i regionen. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

12 VENETEOLLISUUS BÅTBRANSCHEN Venealalla suotuisaa kehitystä Kokkolan ja Pietarsaaren seutukunnilla oli ensimmäistä kertaa yhteisosasto Vene06Båt messuilla Helsingin messukeskuksessa helmikuussa. Osaston tarkoituksena oli tarjota alueen pienille yrityksille mahdollisuus tulla mukaan valmiille osastolle venemessuille. Osastolla oli mukana eri kehittäjäorganisaatioiden lisäksi seitsemän venealan yritystä. Messujen yhteydessä järjestettiin myös tiedotustilaisuus, jossa Tekes toi ilmi halukkuutensa lähteä mukaan kehittelemään toimialaohjelmaa venealalle. Toimialaohjelman perusselvitys saatiin käyntiin syksyllä. Selvityksessä ovat vahvasti mukana Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Teknologiakeskus KETEK Oy:n KETEK Marine, KOSEK ja Oy Pietarsaaren seudun Elinkeinokeskus Concordia. Työ valmistuu alkukesästä Venäjä nousi vuoden 2005 aikana vahvaksi vientimaaksi alueen yrityksille. Markkinat ovat edelleen vetäneet hyvin, mikä heijastuu suotuisaan työllisyyskehitykseen venealalla. Edelleen kasvava kysyntä on johtanut myös investointihankkeisiin alueella ja investointeja suunnitellaan myös vuodelle Venealalle on tähän asti saatu työvoimaa hyvin, joskin työmarkkinoiden kiristyminen on havaittavissa myös venealalla. Koulutusohjelmien pirstaleisuus on myös yksi tekijä, joka asettaa haasteita venealan rekrytoinneille. Uusien tuotantoteknologioiden osalta injektiolaminoinnin hankkeet ovat päättymässä. Hankkeet osoittivat teknologian sopivan joihinkin yrityksiin toisia paremmin. Menetelmä on käytössä muutamassa yrityksessä ja heidän tuotteidensa osalta se on ensisijainen. Tulevat teknologiahaasteet liittyvät automaatioon. Positiv utveckling inom båtbranschen Karleby och Jakobstads regionkommuner hade för första gången en gemensam avdelning på båtmässan Vene 06 Båt i Helsingfors mässcentrum i februari. Avsikten med avdelningen var att erbjuda små företag i regionen möjlighet att delta i en färdig avdelning på båtmässan. På avdelningen var utom utvecklingsorganisationer också sju företag i båtbranschen med. I samband med mässan arrangerades också ett informationstillfälle där Tekes meddelade sig vara berett att gå med i ett branschprogram för att utveckla båtbranschen. En basutredning över branschen sattes igång under hösten. I utredningen är Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, Teknologicentret KETEK Oy:s avdelning KE- TEK Marine, KOSEK och Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia Ab starkt representerade. Arbetet blir färdigt i början av sommaren Ryssland blev under år 2005 ett starkt exportland för företagen i regionen. Det har fortsättningsvis funnits ett sug på marknaden, vilket återspeglas i den goda utvecklingen inom sysselsättningen i båtbranschen. Den fortsatt växande efterfrågan har också lett till investeringsprojekt i regionen och investeringar planeras också för år Tillsvidare har tillgången på arbetskraft varit god i båtbranschen även om en åtstramning kan iakttas också här. Fragmentringen i utbildningsprogrammen är också en faktor utgör en utmaning för rekryteringen i båtbranschen. För produktionsteknologins del så håller projekten i injektionslamineringsteknik att upphöra. Projekten visade att teknologin passar en del företag bättre än andra. Metoden används i några företag och är den viktigaste metoden i deras produktion. De kommande utmaningarna inom teknologin handlar om automation. 12 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

13 ELINTARVIKETEOLLISUUS LIVSMEDELSINDUSTRIN Kansainvälistyminen kiinnostaa elintarviketeollisuutta Kokkolan seutukunta osallistui toimintavuoden aikana ylimaakunnalliseen elintarvikeprojektiin nimeltään Elintarvikeketjun imagon kohottaminen. Projektissa ovat Kokkolan seutukunnan lisäksi mukana Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat. Projektin tarkoituksena on lisätä nuorten tietoutta elintarvikealan koulutuspaikoista ja työmahdollisuuksista. Toimintavuoden aikana projekti esittäytyi Farmarissa, Suomen Maatalousnäyttelyssä Seinäjoella omalla osastollaan. Kokkolan seutukunnan elintarvikealan yritykset esittelivät projektin puitteissa omia tuotteitaan Rakenna, Sisusta ja Asu -messuilla Kokkolassa. Tulevan vuoden aikana projektin esittelybussi kiertää seutukunnan kouluissa. Elintarvikealan kärkiyritykset ovat valmistelleet kansainvälisiä yhteistyöverkostoja Ruotsiin, Baltian maihin, Puolaan ja Saksaan. Etenkin Latviaan on saatu aikaan maitotuotteiden valmistuspuolella erittäin hyvin ja tuloksekkaasti toimiva yhteistyö. Latviaan viedään ja sieltä tuodaan juustoja, lisäksi Latvian kanssa on merkittävää valmistusyhteistyötä. Uusia yrityksiä rekrytoidaan mukaan Latvian yhteistyöhön. Lihanjalostuspuolella on todettu olevan erittäin hyviä yhteistyömahdollisuuksia niin valmiiden tuotteiden viennissä kuin raaka-aineiden tuonnissakin. KOSEK osallistui yhdessä elintarvikealan yrityksien kanssa Latviassa järjestettyihin Riga Food-elintarvikemessuille sekä kansainvälistymisseminaariin. Seminaarissa esiteltiin Jukkolan Juustola Oy:n toimintaa case-esimerkkinä pk-yrityksen onnistuneesta kansainvälistymisestä ja kerrottiin Kokkolan seutukunnan toimintatavoista pk-yritysten kansainvälistymisessä. Seutukunnan muutamien elintarvikealan yritysten kanssa on käynnistetty tuotekehitysyhteistyötä Kuopion yliopiston kanssa. Livsmedelsindustrin intresserad av internationalisering Karleby regionkommun deltog under verksamhetsåret i ett livsmedelsprojekt över landskapsgränserna som hette Elintarvikeketjun imagon kohottaminen (Höjning av livsmedelskedjans image). Utöver Karleby regionkommun deltar också Södra Österbottens och Satakunda regionkommuner i projektet. Avsikten med projektet är att öka ungdomens medvetenhet om utbildningsplatserna och arbetsmöjligheterna i livsmedelsbranschen. Under verksamhetsåret har projektet presenterats på egen avdelning på Farmari, lantbruksutställningen i Seinäjoki. Livsmedelsföretagen i Karleby regionkommun presenterade inom ramen för projektet sina produkter på mässsan Bygg-Inred-Bo i Karleby. Under kommande år skall projektets informationsbuss cirkulera mellan skolorna i regionen. Toppföretagen inom livsmedelsindustrin har förberett internationella nätverk med Sverige, Baltikum, Polen och Tyskland. Särskilt med Lettland har man fått till stånd ett gott och fungerande samarbete beträffande framställningen av mjölkprodukter. Man exporterar ostar till Lettland och importerar ostar därifrån och dessutom bedrivs ett betydande samarbete inom tillverkningen med Lettland. Nya företag rekryteras för samarbetet med Lettland. Man har konstaterat att det finns goda samarbetsmöjligheter inom köttförädlingen, såväl inom exporten av färdiga produkter som inom importen av råvaror. KOSEK deltog också tillsammans med företag i livsmedelsbranschen i Lettland i livsmedelsmässan Riga-Food och i ett seminarium om internationalisering. Under seminariet presenterades Jukkolan Juustola Oy:s verksamhet som fallstudie över hur ett sm-företag lyckats med internationaliseringen. Man redogjorde också för Karleby regionkommuns verksamhetsformer för internationalisering av små och mellanstora företag. Ett produktutvecklingssamarbete med Kuopio universitet har startats tillsammans med några livsmedelsföretag i regionen. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

14 HYVINVOINTIALA VÄLFÄRDSBRANSCHEN KOSEK lähentää julkista sektoria ja hyvinvointialan yrityksiä KOSEK on toteuttanut rooliaan keskustelun ja yhteistyön avaajana julkisen sektorin ja yritysten välillä. Vuoden aikana on vierailtu omistajakuntien ja kaupunkien perusturvalautakunnissa kertomassa hyvinvointialan yritysten nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Vuonna 2005 käynnistyneessä Hoivayrittäjät framille -hankkeessa kehitetään alueen hyvinvointialan yrityksiä. Hankkeessa on mukana 24 yritystä, joista 13 on Kokkolan seutukunnan alueelta. Hankkeen puitteissa hyvinvointialan yrittäjille on järjestetty laatukoulutusta ja tällä hetkellä 16 yritystä kehittää omaa laatukäsikirjaansa. Lisäksi on järjestetty koulutusta muun muassa hankintalaista, tuotteistamisesta ja hinnoittelusta, kilpailutustarjousten tekemisestä ja vastaamisesta. Seutukunnallinen palveluseteli kotipalveluyrittäjyyden edistäjänä kehittämisprojekti käynnistyi alkuvuodesta. Projektin tarkoituksena on käynnistää palvelusetelijärjestelmä Kokkolan seutukunnassa. Vuoden aikana projektin työryhmä teki sekä Asiakkaan palvelusetelioppaan että Palveluntuottajan ja viranomaisen palvelusetelioppaan. Loppuvuodesta haettiin lehti-ilmoituksella palveluntuottajia järjestelmään. Toiminta käynnistyy maaliskuussa KOSEK för offentliga sektorn samman med företag i välfärdsbranschen KOSEK har levt upp till sin roll att öppna kanalerna för samarbetet mellan den offentliga sektorn och företagen Under året har KOSEK besökt ägarkommunernas- och städernas grundtrygghetsnämnder och redogjort för företag i välfärdsbranschen samt för branschens framtidsvyer. Inom projektet Hoivayrittäjät framille utvecklas välfärdsföretag i regionen. I projektet deltar 24 företag av vilka 13 finns i Karlebyregionen. Inom ramen för projektet har arrangerats utbildning för företagare i välfärdsbranschen och i detta nu utvecklar 16 företag sin kvalitetshandbok. Ytterligare har man arrangerat kurser bland annat med teman som lagen om upphandling, produktifiering och prissättning och att göra upp och svara på offerter. I början av året startades ett projekt för att utveckla en regional servicesedel i avsikt att främja entreprenörskapet inom hemtjänsten. Målet för projektet är att starta ett system med servicesedlar i Karlebyregionen. Under årets lopp gjorde projektets arbetsgrupp upp både en anvisning om servicesedlar för kunder och en som riktade sig till producenter av tjänster och till myndigheterna. I slutet av året annonserades via tidningar efter producenter av tjänster för systemet. Verksamheten börjar i mars VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

15 KAIVOSALA GRUVBRANSCHEN KOSEK tukee aktiivisesti kaivostoimintaa KOSEK osallistui Kittilässä kesäkuun alussa pidettyyn Kaivosseminaariin ja tutustui samalla lähivuosina avattavaan Suurkuusikon kultakaivokseen. Kauan odotettu Suomen Teollisuussijoituksen (TESI) Pohjoismainen kaivosrahasto jäi toteutumatta. Hankkeeseen käytettiin aikaa noin kaksi vuotta ja lopputuloksena oli pettymys pienkaivosyrittäjille. TESI avasi kuitenkin 20 miljoonan euron kaivosrahaston, jossa rahat sijoituksiin tulevat pelkästään TESIltä. Tämä tuo helpotusta pienkaivosyrittäjien rahoituksen haasteisiin, mutta yksistään se ei riitä. Muun muassa Nordea on tehnyt avauksia kaivossijoittamisessa ja osallistunut kaivoshankkeen rahoitukseen. Samanlaisia rohkeita avauksia toivotaan myös muilta Suomessa toimivilta pankeilta ja pääomasijoittajilta. KOSEK järjesti kesäkuussa tutustumismatkan Pyhäsalmen kaivokselle, Pyhäjärvelle. Vierailun tarkoituksena oli tutustua tarkemmin kaivostoimialaan, kaivoksen toimintaan käytännössä sekä kaivoksen merkitykseen lähialueilleen muun muassa työllistäjänä. Kaivoshankkeista Keliber Resources Ltd Oy on saanut kaivoskirjan ja kaikki tarvittavat ympäristöluvat. KOSEK on ollut aktiivisesti mukana avustamassa kaivoshankkeen etenemistä. Seutukunnassa toimiva kaivosyhtiö Kalvinit Oy on myös hakenut kaivospiiriä, mutta päätöksiä asiasta ei ole vielä tullut. KOSEK pyrkii edistämään kaivostoiminnan aloittamisen mahdollistamista alueella. Uutena voimavarana alueelle siirtyneen Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) ammattitaitoa KOSEK pyrkii hyödyntämään aktiivisesti. GTK:n Länsi-Suomen yksikön kanssa on käyty keskusteluja muun muassa kalliolämmön paremmasta hyödyntämisestä. KOSEK ger gruvbranschen aktivt stöd KOSEK deltog i början av juni i ett gruvsminarium i Kittilä och bekantade sig samtidigt med Suurkuusikko guldgruva som skall öppnas inom de närmaste åren. Den länge väntade nordiska gruvfonden som skulle grundas av Finlands Industriinvestering Ab (TESI) förverkligades inte. Cirka två år användes för projektet och slutresultatet var en besvikelse för småföretagarna i gruvbranschen. TESI öppnade dock en gruvfond på 20 miljoner euro i vilken placeringskapitalet kommer enbart från TESI. Detta underlättar finansieringen för de små gruvföretagen, men ensam räcker den inte till. Bland annat Nordea har gjort en öppning i att placera i gruvbranschen och har deltagit i finansieringen av gruvprojektet. Vi hoppas på att också andra banker och kapitalplacerare i Finland gör lika djärva öppningar. KOSEK arrangerade i juni en introduktionsresa till Pyhäsalmi gruva i Pyhäjärvi. Avsikten med besöket var att närmare bekanta sig med gruvbranschen, gruvverksamhet i praktiken samt att få höra om gruvans betydelse i närregionen, bland annat dess sysselsättande roll. Av gruvprojekten har Keliber Resources Ltd Oy fått gruvlicens och alla behövliga miljötillstånd. KOSEK har aktivt deltagit i arbetet för att föra gruvprojektet framåt. Gruvbolaget Kalvinit Oy som verkar i regionen har också ansökt om utmål (bearbetningskoncession) men inget beslut har ännu gjorts i ärendet. KOSEK strävar till att främja möjligheterna att inleda gruvdrift i regionen. KOSEK strävar till att aktivt utnyttja expertisen hos Geologiska forskningscentralens (GTK) regionenhet, den nya resurs som har grundats i regionen. Bland annat har ett bättre utnyttjande av bergvärme har diskuterats med Geologiska Forskningscentralens enhet i Västra Finland. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

16 KANSAINVÄLISTYMINEN KAUPPA INTERNATIONALISERINGEN HANDELN Kiinan ja Venäjän markkinoiden merkitys kasvaa Kiinan merkitys vienti- ja tuontimaana on kasvanut vuoden aikana. Noin kymmenen yrityksen kanssa on tehty erityyppisiä selvityshankkeita asiaan liittyen. Sitran Venäjä ohjelman ohjelmapäällikkö Maaret Heiskari vieraili alueella toukokuussa. Hänen esittämänsä näkökulmat Venäjän kaupasta vastasivat niitä ajatuksia, joita eri vientiprojektit alueellamme ovat opettaneet. Venäjän kaupan merkitys on korostunut ja sen osuus viennistä on kasvanut. Venäjän kanssa käytävään kauppaan liittyy kuitenkin haasteita, kuten esimerkiksi tullit. Kinesiska och ryska marknadens betydelse växer Kinas betydelse som export- och importland har vuxit under de senaste åren. Olika utredningsprojekt i saken har gjorts tillsammans ett tiotal företag. Programchefen för Sitras Rysslandsprogram Maaret Heiskari besökte regionen i maj. De synpunkter hon anförde på handeln med Ryssland stämde överens med de erfarenheter som olika exportprojekt i vår region har gett. Handeln med Ryssland har fått en större betydelse och dess andel av exporten har vuxit. Det finns dock utmaningar i handeln med Ryssland. En sådan är exempelvis tullarna. KUVATIIMI / TOMI HIRVINEN Kaupan ala aktiivisesti esillä Kokkolan seudulla Huhtikuussa järjestettiin Kannuksen kauppapäivät. Kauppapäivien järjestelyissä oli mukana 40 yritystä ja tapahtuma onnistui erittäin hyvin. Syyskuussa Kokkolassa järjestettiin yhteistyössä alueen kaupan alan toimijoiden kanssa seminaari teemalla Kauppaa on tehty aina ja tullaan aina tekemään. Seminaarin tarkoituksena oli antaa niin kaupan alan kuin muillekin elinkeinoelämän toimijoille ja kuntapäättäjille ajankohtainen katsaus alan tulevaisuuden näkymistä ja haasteista. Seminaarin puhujina olivat toimitusjohtaja Guy Wires Suomen Kaupan Liitosta, puheenjohtaja Ann Selin Palvelualojen ammattiliitosta sekä kansanedustaja Jere Lahti. Puheenvuorojen lisäksi seminaarissa järjestettiin paneelikeskustelu kaupan alan alueellisista ja valtakunnallisista kysymyksistä. Seminaariin osallistui noin 200 kuulijaa. Kauppakeskus Chydenia Center avasi ovensa lokakuussa. Kauppakeskuksen myötä Kokkolaan sijoittui useita kansainvälisiä ketjuja, myös keskustan ulkopuolelle. Handelsbranschen förs aktivt fram i Karlebyregionen I maj arrangerades Kannuksen kauppapäivät. Fyrtio företag var med och arrangerade evenemanget som blev mycket lyckat. I september arrangerades som resultat av samarbetet mellan aktörerna i branschen ett seminarium med temat Kauppaa on tehty aina ja tullaan aina tekemään (Handel har alltid bedrivits och kommer alltid att bedrivas). Avsikten med seminariet var att ge handelsbranschen och även andra aktörer inom näringslivet en aktuell överblick över branschens framtidsvyer och kommande utmaningar. Som talare framträdde verkställande direktör Guy Wires från Förbundet för Finsk Handel, Ann Selin från Servicebranschernas fackförbund och riksdagsman Jere Lahti. Utöver dessa inlägg ordnades under seminariet också en paneldiskussion om handelsbranschens regionala och riksomfattande frågor. Cirka 200 åhörare deltog i seminariet. Köpcentret Chydenia Center öppnade dörrarna i oktober. I och med köpcentret etablerade sig flera internationella kedjor i Karleby, också utanför stadens centrum. 16 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

17 KOULUTUS UTBILDNINGEN Koulutusta hankkeiden kautta Koulutusorganisaatioiden hallinnoimien hankkeiden, esimerkiksi Keski-Pohjanmaan aikuisopiston hallinnoimien Denetin ja Make2007:n, kautta on seutukunnassa järjestetty sekä ryhmäkoulutuksia että yksittäisen yrityksen tarpeista räätälöityjä koulutuspaketteja. Huhtikuussa järjestettiin yrittäjäilta, jossa oli paikalla KOSEKin edustajien lisäksi Finnveran, Teknologiakeskus KETEK Oy:n, Pohjanmaan TE-keskuksen sekä Keski-Pohjanmaan aikuisopiston edustajat. Venealan koulutusohjelman järjestämisestä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun toimesta on käyty keskusteluja. Tavoitteena on, että Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen aluekeskusohjelmista rahoitetaan projekti, jonka avulla selvitetään venealan koulutustarpeet kaikissa ammattiryhmissä. Utbildning genom projekt Via projekt som administrerats av utbildningsorganisationerna som exempelvis de av Mellersta Österbottens vuxeninstitut administrerade Denet och Make2007, arrangerades både kurser för större grupper och utbildningspaket för enskilda företags behov. I april arrangerades en företagarkväll där utöver KOSEKs representanter också representanter för Finnvera, Teknologicentret KETEK Oy, Österbottens TE-central och Mellersta Österbottens vuxeninstitut var närvarande. En diskussion om att ordna ett utbildningsprogram för båtbranschen i Mellersta Österbottens yrkeshögskolas regi har förts. Målet är att ur regioncenterprogrammen för Karleby- och Jakobstadsregionerna finansiera ett projekt genom vilket utbildningsbehovet för alla yrkesgrupper i båtbranschen utreds. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

18 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS DEN MEKANISKA TRÄVARUINDUSTRIN Puualalla tiivistä yhteistyötä Mekaanisen puuteollisuuden toimialalla keskityttiin Kokkolan seutukunnassa KOSEKin hallinnoiman Rakpuu -klusterin kehittämishankkeen toteuttamiseen. Hanke jatkuu vuoden 2007 loppuun saakka. Toimintavuoden aikana hankkeeseen tuli mukaan jo yli 30 seutukunnan puualan yritystä, mikä tarkoittaa noin kahta kolmasosaa alueen puualan yrityksistä. Hankkeen puitteissa on käyty yrittäjien lähtökohdista ja tarpeista lähtien läpi yrityksen tilanne, tuotteet, kustannukset, yhteistyökuviot ja markkinointi. Tämän seurauksena yritykset ovat pystyneet muun muassa karsimaan kannattamattomia tuotteita, solmimaan uusia yhteistyöverkostoja ja tuottamaan uusia tuoteideoita. Mekaanisella puutuotealalla on tehty hyvin tiivistä yhteistyötä Kaustisen seutukunnan vastaavan hankkeen kanssa, esimerkiksi hankkeiden työntekijät ovat samat. Tämä tiivis yhteistyö on mahdollistanut tarkat tiedot koko maakunnan puualan yritysten tarpeista ja toiveista sekä on nopeuttanut monenlaisten yhteistyöverkostojen käynnistymistä. Kesän ja syksyn aikana toteutettiin yhdessä Kaustisen seutukunnan vastaavan hankkeen kanssa kattava selvitys koko Keski-Pohjanmaan mekaanisesta puutuotealasta ja sen tulevaisuuden tarpeista ja suunnitelmista. Tutkimuksesta selvisi muun muassa, että maakunnan puualan yritykset tarvitsevat seuraavien kolmen vuoden aikana noin 150 uutta työntekijää. Yhdessä Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien yrityksien kanssa vierailtiin Puupäivillä Jyväskylässä, Hirsipuuseminaarissa ja Lomarakennusmessuilla Kolilla. Kannuksessa järjestettiin lokakuussa puutuotealan seminaari, johon osallistui 43 alueemme yrittäjää. Marraskuussa yhdessä 14 alueen puualan yrityksen kanssa tutustuttiin Domuslegno -puualan konemessuihin Riminillä, Italiassa. Intimt samarbete inom trävarubranschen Inom branschen för den mekaniska träindustrin koncentrerades krafterna kring att förverkliga utvecklecklingsprojektet för Rakpuu-klustret som administreras av KO- SEK. Projektet fortsätter till slutet av år Under verksamhetsåret kom redan över 30 av regionens företag i träbranschen med, vilket betyder att ca två tredjedelar av regionens företag i träbranschen är med. Inom ramen för projektet har man utgående från företagarens utgångspunkt och behov gått igenom företagets situation, produkter, kostnader, samarbetsmönster och marknadsföring. Som ett resultat av detta har företagen bland annat lyckats gallra ut olönsamma produkter, knyta nya kontakter och komma på nya idéer. Inom den mekaniska trävarubranschen har man bedrivit ett mycket nära samarbete med motsvarande projekt i Kaustbyregionen. Samma personer har bland annat arbetat med båda projekten. Detta nära samarbete har gjort det möjligt att få noggranna uppgifter om företagens behov och önskemål i trävarubranschen i hela landskapet och har försnabbat bildandet av många olika slag av samarbetsnätverk. Under sommaren och hösten förverkligades ett motsvarande projekt tillsammans med Kaustbyregionen vars resultat var en täckande utredning av den mekaniska trävaruindustrin i Mellersta Österbotten samt dess behov och planer för framtiden. Av utredningen framgick bland annat att företagen i trävarubranschen under de tre närmaste åren kommer att behöva ca 150 nya arbetstagare. Tillsammans med företagen i Karlebyoch Kaustbyregionerna besöktes evenemanget Puupäivät i Jyväskylä samt Hirsipuuseminaari (om byggande i stock) och fritidsbostadsmässan i Koli. I oktober arrangerades ett seminarium om trävarubranschen i Kannus där 43 av våra regionala företagare deltog. I november deltog vi tilsammans med 14 företagare i trävarubranschen i mässan Domuslegno i Rimini i Italien. Temat för mässsan var maskiner för trävarubranschen. 18 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

19 RAHOITUS FINANSIERINGEN Rahan hinta jatkoi koko toimintavuoden ajan hienoista nousuaan. Korkotason noususta huolimatta investointeja ja erilaisia kehittämishankkeita seutukunnan yrityksissä tehtiin varsin hyvään tahtiin. Yrittäjät ovat myös alkaneet yhä enemmän kilpailuttaa rahoittajiaan, myös pankkeja. KOSEKin yhteistyö kaikkien yritysrahoittajiemme kanssa on tiivistä ja yrittäjät saavat nopeasti tiedon kaikista tarjolla olevista rahoitusvaihtoehdoista. KOSEK järjesti vuoden aikana yritysrahoittajien kanssa yhteisiä koulutustilaisuuksia, joissa käytiin läpi eri rahoittajien tarjolla olevia rahoitusinstrumentteja. Syksyllä järjestettiin seutukunnan yrittäjille suunnattu Tekes-rahoitusilta, johon osallistui 16 yritysten edustajaa. Kehittämisrahoittajana Tekesin läsnäolo ja sen rahoitusmahdollisuuksista informoiminen ovat lisänneet Tekesin rahoitusvaihtoehtojen käyttöä yrityksissämme. Tekesin tilastojen mukaan Tekesin rahoitus Keski- Yrittäjille ajantasaista tietoa rahoitusvaihtoehdoista Pohjanmaan maakunnassa kaiken kaikkiaan vuonna 2006 oli noin 1,7 miljoonaa euroa, mikä oli kokonaisuudessaan yrityksille suuntautuvaa tuotekehitysrahoitusta. Edellisenä vuonna vastaavaa rahoitusta Keski-Pohjanmaalle myönnettiin 0,8 miljoonaa euroa, josta 0,5 miljoonaa euroa suuntautui tuotekehitykseen. Keski- Pohjanmaan osuus Tekesin vuonna 2006 KUVATIIMI / TOMI HIRVINEN myöntämästä yritysten tutkimus- ja kehitysrahoituksesta on 0,6 prosenttia. Koko Keski-Pohjanmaalla rahoitusta myönnettiin 17:lle yritysten tutkimus- ja kehitysprojektille. Kokkolan seutukunnassa rahoitusta myönnettiin 16:lle yritysten tutkimus- ja kehitysprojektille. Aktuell information till företagarna om finansieringsalternativ Priset på pengarna fortsatte att stiga försiktigt under verksamhetsåret. Trots höjd räntenivå gjordes investeringar och genomfördes utvecklingsprojekt i en synnerligen snabb takt i regionens företag. Företagen har också allt mera börjat tillämpa konkurrensutsättning vid valet av finansiärer, också bankerna. KOSEK bedriver ett nära samarbete med alla våra företagsfinansiärer och företagarna får snabbt uppgifter om all finansieringsalternativ som står till buds. KOSEK arrangerade under året kurstillfällen med företagsfinansiärerna där man gick igenom de finansieringsinstrument som olika finansiärer har. Under hösten ordnades en Tekes-finansieringskväll för företagarna i regionen. I den deltog 16 personer som representade olika företag. Tekes närvaro som utvecklingsfinansiär och informationen om dess finansieringsmöjligheter har ökat användningen av Tekes finansieringsalternativ hos våra företag. Enligt Tekes statistik utgjorde Tekes finansiering i landskapet Mellersta Österbotten totalt 1,7 miljoner euro år 2006 och summan riktades i sin helhet till finansiering av produktutveckling inom företagen. Föregående år var storleken på motsvarande finansiering i Mellersta Österbotten 0,8 miljoner av vilket 0,5 miljoner användes för produktutveckling. Mellersta Österbottens andel av den forsknings- och utvecklingsfinansiering som beviljades av Tekes år 2006 var 0,6 procent. I hela Mellersta Österbotten beviljades finansiering för 17 forsknings- och utvecklingsprojekt inom företagen. I Karlebyregionen beviljades finansiering för 16 forsknings- och utvecklingsprojekt inom företagen. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

20 TOIMITILAT FÖRETAGSLOKALITETER Toimitilarekisteristä alueen vapaat toimitilat Kokkolan Teollisuuskylän Alu-Boat Park valmistui MarineGaten alueelle. Vuoden aikana julkistettiin myös Kokkolan Teollisuuskylän suunnitelmat InnoTowerista ja PortTowerista. KOSEKin www-sivuilla (www.kosek. fi/toimitilarekisteri) avattiin kesäkuussa 2006 maksuton Kokkolan seudun toimitilarekisteri, joka tarjoaa ajantasaista tietoa seutukuntamme vapaista liike-, varasto-, toimisto- ja teollisuustiloista. Toimitilarekisteri kokoaa yhteen paikkaan alueen kiinteistövälittäjien ja myös yksityisten toimijoiden toimitilatarjonnan sekä alueen liike- ja teollisuustontit. Toimitilarekisteri on syntynyt vastamaan käytännön tarpeisiin. Yritykset haluavat tiedon vapaista toimitiloista nopeasti käyttöönsä. Alueella ei ole kuitenkaan aiemmin ollut mitään yhteistä, kaikki tilat kattavaa rekisteriä, josta tiedon olisi löytänyt nopeasti. Oheisessa taulukossa (taulukko 2) esitetään toimitilarekisterin kävijämäärät heinä-joulukuussa Rekisterin kävijämäärät olivat ensimmäisien kuukausien aikana kasvusuuntaisia. Käynnit KOSEKin toimitilarekisterissä 2006 Besök på KOSEKs lokalregister 2006 kaikki käynnit käynnit keskim./vrk alla besöken genomsn. besök/dygn Taulukko 2. Kokkolan seudun toimitilarekisterin kävijämäärät heinä-joulukuussa Tietoteknisistä syistä kävijätilastoja ei ole saatavissa loka-marraskuulta. Tabell 2. Besökarantalet hos Karlebyregionens register för företagslokaliteter i juli-december Av datatekniska orsaker finns inte tillgång till siffror för oktober-november. SUUNNITELTU ALOITUS 2007/PLANERAD BYGGSTART 2007 Lediga företagsutrymmen via registret för företagslägenheter Alu-Boat Park färdigställdes på MarineGates område i Karleby Industriby. Under året offentliggjordes också Karleby Industribys planer på InnoTower och PortTower. På KOSEKs webbsidor (www.kosek.fi/ toimitilarekisteri) öppnades i juni 2006 ett kostnadsfritt register över företagslokaliteter i Karlebyregionen. Här erbjuds aktuell information om lediga affärs-, lager-, kontors- och industrilokaliteter i regionen. Registret sammanför på ett ställe utbudet av företagslokaliteter för verksamhet, vilka bjuds ut av regionens fastighetsförmedlare och också av privata aktörer, liksom också utbudet av affärs- och industritomter. Registret över företagslokaliteter uppstod som ett svar på ett praktiskt behov. Företagen vill snabbt ha uppgifter om lediga företagslokaliteter. Det har dock inte tidigare funnits något gemensamt heltäckande register i regionen där man sklle ha hittat uppgifter om alla lokaliteter. I vidstående tabell (tabell 2) presenteras registrets besökarantal från juli Antalet besökare hade under de första månaderna varit i stigande. 20 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Tyngdpunkten på utveckling av affärskunnande

Tyngdpunkten på utveckling av affärskunnande VUOSIKERTOMUS 2007 ÅRSBERÄTTELSE S I S Ä L L Y S I N N E H Å L L 12 16 18 25 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kehitysyhtiön vuosi 2007 Utvecklingsbolaget år 2007 4 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2009 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 17 26 22 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2009 KOSEK år 2009 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2008 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 8 12 23 27 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kosekin vuosi 2008 Kosek år 2008 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 22/2008 vp Kaivostoiminnan jatkumisen turvaaminen Sodankylässä Eduskunnan puhemiehelle Sodankylän kunta on ollut hitaasti nousemassa 1990-luvun alun syvästä lamasta. Yhtenä merkittävänä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser LOHJA - LOJO Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och 100 kpl/st. Kuntaliitos Sammatin kanssa 1.1.2009 - Kommunsammanslagning med Sammatti 1.1.2009 Kuntaliitos Karjalohjan ja Nummi-Pusulan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 664/2003 vp Laboratoriolääketieteen ammattiryhmien koulutus- ja työtilanne Eduskunnan puhemiehelle Laboratoriolääketieteen asiantuntijoita, kuten erilaisia laboratoriolääkäreitä, sairaalakemistejä

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2002 vp Työajan vähentäminen iän perusteella Eduskunnan puhemiehelle Puron työryhmän valmisteleman yksityisalojen työeläkkeiden eläkeuudistuksen tärkein tavoite oli tehdä työeläkejärjestelmään

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1184/2006 vp M-real Oyj:n Simpeleen tehtaan irtisanomiset Eduskunnan puhemiehelle Hienopaperi- ja kartonkiyhtiö M-real Oyj on ilmoittanut vähentävänsä Rautjärven Simpeleen tehtaalta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium

Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari Jubileumsseminarium Kuntien hajajätevesiyhteistyö 10 vuotta! Kommunernas samarbete inom glesbygdens avloppsvatten 10 år! Juhlaseminaari 8.4.2014 Jubileumsseminarium Hajavesiasetus 2004 - uusi tilanne Avloppsförordningen -

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde?

1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 7 kpl, TULEVAISUUDESSA 5 kpl ja 6 kpl 1. Onko rakennussektori Teille strategisesti tärkeä liiketoimintaalue? Är byggnadsbranschen för Er ett strategiskt viktigt businessområde? 28 % 33 % I framtiden kommer

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 447/2010 vp Au pair -ilmoitusten välittämisen jatkaminen työministeriön MOL-palvelussa Eduskunnan puhemiehelle Työministeriön www.mol.fi on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä verkkopalvelu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori

Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B Pori Taiteen edistämiskeskus Porin sivutoimipiste Valtakatu 12 B 28100 Pori Saapumispäivämäärä Ankomstdatum Dnro Rn Avustukset monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan yhteisöille

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL

KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL KULTTUURIPALVELUT TOIMINNALLISET MITTARIT KULTURTJÄNSTER FUNKTIONELLA MÄTETAL AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR Haku vuodelle Ansökan för år PAIKALLISILLE

Lisätiedot

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S.

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S. Carl H. Anders R. Miapetra k-n. Björn W. Sixten K. Juha S. Martin S. Risto ej P. Elisabeth A. Michael S. Linda L. Antti R. Timo S. 24.11.14 13-19.30 Seminaari Nuoret & s ys työlli y Pohjoismaissa Seminariet

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: huhtikuu 2012 Sysselsättningsöversikt: april 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS huhtikuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot