VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE"

Transkriptio

1 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

2 SISÄLLYS INNEHÅLL HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag fyller fem år 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kokkolan seudulla osataan 5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Karlebynejden kan 6 TILASTOT STATISTIK KOSEKin tilastot vuonna 2006 Statistik för KOSEK TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDE- NA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET 8 ICT ICT-alan kasvuhalukkuus voimakasta Tydlig vilja att expandera i ICT-branschen 9 KEMIA KEMI Kemian alalle voimaa verkostoitumisien kautta Starkare kemibransch med hjälp av nätverk 10 METALLI JA LASER METALL OCH LASER Ammattitaitoiselle työvoimalle tilaus metalli- ja laseralalla Behov av yrkeskunnig arbetskraft i metall- och laserbranschen 12 VENETEOLLISUUS BÅTBRANSCHEN Venealalla suotuisaa kehitystä Positiv utveckling inom båtbranschen 13 ELINTARVIKETEOLLISUUS LIVSMEDELSINDUSTRIN Kansainvälistyminen kiinnostaa elintarviketeollisuutta Livsmedelsindustrin intresserad av internationalisering 14 HYVINVOINTIALA VÄLFÄRDSBRANSCHEN KOSEK lähentää julkista sektoria ja hyvinvointialan yrityksiä KOSEK för offentliga sektorn samman med företag i välfärdsbranschen 15 KAIVOSALA GRUVBRANSCHEN KOSEK tukee aktiivisesti kaivostoimintaa KOSEK ger gruvbranschen aktivt stöd 16 KANSAINVÄLISTYMINEN INTERNATIONALISERINGEN Kiinan ja Venäjän markkinoiden merkitys kasvaa Kinesiska och ryska marknadens betydelse växer 16 KAUPPA HANDELN Kaupan ala aktiivisesti esillä Kokkolan seudulla Handelsbranschen förs aktivt fram i Karlebyregionen 17 KOULUTUS UTBILDNINGEN Koulutusta hankkeiden kautta Utbildning genom projekt 18 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS DEN MEKANISKA TRÄVARUINDUSTRIN Puualalla tiivistä yhteistyötä Intimt samarbete inom trävarubranschen 19 RAHOITUS FINANSIERINGEN Yrittäjille ajantasaista tietoa rahoitusvaihtoehdoista Aktuell information till företagarna om finansieringsalternativ 20 TOIMITILAT FÖRETAGSLOKALITETER Toimitilarekisteristä alueen vapaat toimitilat Lediga företagsutrymmen via registret för företagslägenheter 21 TURKISTUOTANTO PRODUKTIONEN AV PÄLSSKINN Turkisalalla löytyy uskoa tulevaisuuteen Pälsbranschen tror på framtiden 22 HANKETOIMINTA PROJEKTVERKSAMHETEN Hanketoiminta vuonna 2006 Projektverksamheten år OMISTAJANVAIHDOS ÄGARSKIFTE Tehtävänä onnistunut omistajanvaihdos Lyckat ägarskifte som uppdrag 26 OSKU Oikea osaaja oikealle paikalle Rätt person på rätt plats 27 REINO 28 VIESTINTÄ KOMMUNIKATION KOSEKin viestinnän tehtävät Uppgifter för KOSEKs kommunikation Tapahtumat Evenemang 29 KOSEK MEDIASSA KOSEK I MEDIERNA 30 Verkkoviestintä Kommunikation över Internet 31 TYÖLLISYYS SYSSELSÄTTNINGEN Työllisyyskatsaus 2006 Sysselsättningsläget TILINPÄÄTÖSTIEDOT BOKSLUTSUPPGIFTER Tuloslaskelma Resultaträkning 33 Tase Balansräkning 34 KOSEK Yleistä Allmänt 35 Organisaatiokaavio Organisationsschema 36 Hallituksen jäsenet vuonna 2006 Styrelsemedlemmarna år Työvaliokunta vuonna 2006 Arbetsutskottet år 2006 Elinkeinopoliittinen neuvottelukunta vuonna 2006 Näringspolitiska delegationen år KOSEKin toimitusjohtaja Verkställande direktören för KOSEK KOSEKin henkilöstö ja vastuualueet KOSEKs personal och ansvarsområden 39 KOSEK lyhyesti KOSEK i korthet 2 VUOSIKERTOMUS 2006

3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Kokkolan seudun kehitysyhtiö KO- SEK viettää toimintansa viisivuotispäiviä vuonna Kehitysyhtiön toiminnassa ovat käytännössä alusta lähtien olleet seutukunnan kaikki kunnat ja kaupungit: Himanka, Lohtaja, Kannus, Kälviä ja Kokkola. Tavoitteena on ollut järjestää kuntien elinkeinojen neuvonta ja edistäminen yhteistyössä, jossa yhteisin resurssein kehitetään mahdollisimman korkeatasoiset elinkeinopalvelut kaikissa seutukunnan kunnissa. Tavoitteena on ollut myös toteuttaa tämä tiiviissä yhteistyössä elinkeinoja edistävien muiden toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Erityinen painoarvo on asetettu lisäksi sille, että kehitysyhtiö ja yritykset toimivat samoista lähtökohdista ja yhteisillä päämäärillä. Yritystalo Evaldissa toimivat nyt monet tärkeät kehitysyhtiön ja yritysten kumppanit samassa talossa. Jokaisella kunnalla ja eri toimialoilla on vastuulliset yritysasiamiehet, joiden aktiivisena työalueena on koko seutukunta. Kehitysyhtiö ja sen henkilökunta osallistuu kaikkien muiden keskeisten alueellisten kehittäjäorganisaatioiden työhön. Kehitysyhtiön tehtävä on haasteellinen ja sen tulee suuntautua myös alueen ulkopuolelle etsien uusia avauksia ja kehitysmahdollisuuksia. Näin KOSEK on myös tähänkin saakka toiminut. Kokkolan seudun viime vuodet jatkunut myönteinen kehitys rohkaisee ja kiittää KOSE- Kin toimeliasta johtoa ja henkilökuntaa jatkamaan samaan tahtiin. Hallituksen puheenjohtaja, Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus Karlebynejdens utvecklingsbolag fyller fem år Karlebynejdens utvecklingsbolag KOSEK firar femårsdagen för sin verksamhet år I praktiken har alla kommuner och städer i den ekonomiska regionen deltagit i bolagets verksamhet ända från början: Himango, Lochteå, Kannus, Kelviå och Karleby. Målet har varit att samordna såväl information som främjande av näringslivet genom att de gemensamma resurserna nyttjas för att utveckla näringslivsservice av så hög klass som möjligt i alla regionens kommuner. Avsikten har också varit att förverkliga denna målsättning i intimt samarbete med övriga aktörer och intressenter som främjar näringslivet. Speciell vikt har likaså lagts vid att utvecklingsbolaget och företagen fungerar från samma utgångsläge med en gemensam målsättning. Inom ett och samma företagshus Evald fungerar nu många samarbetspartners för utvecklingsbolag och företag. Det finns ansvariga företagsombud för varje kommun och bransch med hela regionen som aktivt arbetsfält. Utvecklingsbolaget med personal deltar i allt övrigt arbete som är centralt för de regionala utvecklingsorganisationerna. Utvecklingsbolaget har ett utmanande arbete. Det bör rikta sig även utanför regionen för att finna nya infallsvinklar och möjligheter till utveckling. KOSEK har hittills verkat just enligt de riktlinjerna. Måtte den gynnsamma utveckling som under senare år skett i Karlebynejden inspirera och uppmuntra KOSEK:s driftiga ledning och personal att fortsätta i samma spår. Styrelseordförande stadsdirektör Antti Isotalus Karleby ÅRSBERÄTTELSE

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kokkolan seudulla osataan V uosi vaihtui ja seutukuntamme kehittyi vankasti. Rakentaminen ja investoinnit ovat näkyneet vahvasti katukuvassa koko alueellamme. Sekä teollista tuotantotilaa että liiketoimitilaa on uudisrakennettu useiden kymmenien tuhansien neliömetrien edestä. Väestömäärä kasvaa, paluumuuttajien perheiden määrä lisääntyy ja uusia yrityksiä syntyy sekä etabloituu seudullemme. Myöskin haasteita syntyy voimakkaan kehityksen myötä jatkuvasti. Osaavan työvoiman riittävyyden varmistaminen on noussut alueiden välisessä kilpailussa tärkeään rooliin. Hyvä, haasteellinen ja palkitseva työpaikka ei enää pelkästään riitä kahden työssäkäyvän vanhemman päätöksentekoon perheen siirtämiseksi toiselle paikkakunnalle. Tarvitaan kohtuuhintaiset, puhtaat, turvalliset ja miellyttävät asuinympäristöt meren tai metsän äärellä, hyvät harrastusja koulutusmahdollisuudet sekä tasokkaat palvelut lähietäisyydellä. Me uskomme pärjäävämme kilpailussa juuri näillä vahvuuksillamme. Sijaintimme rannikolla antaa hyvät mahdollisuudet kehittää logistisia palveluita yrityksiemme tarpeisiin. Maailman suurin joka sään terminaali (AWT) syväsatamassa, päärautatie, kolmen valtatien risteymä sekä kansainväliset mitat täyttävä lentokenttä luovat huippuedellytykset kansainväliselle kaupankäynnille, jossa alueen saavutettavuus korostuu entisestään. Kokkolan Suurteollisuusalueella käynnissä oleva voimakas kasvukehitys on saanut useat kemian alan sekä sille palveluja tuottavat yritykset osoittamaan kiinnostuksensa etabloitua seutukuntaamme. Vastaavasti ICT-alan huippuyrityksistä kaksi ostettiin Intiaan viime vuoden aikana. Alueemme ja sen elinkeinoelämä toimivat porttina niin itään kuin länteenkin. Hyvinvointiala on rakennemuutoksen edessä. Väestö ikääntyy ja samanaikaisesti eläkeläisten tulotaso kasvaa. Tuskin kumpikaan sektori, yksityinen tai julkinen, kykenee vastaamaan taloudellisesti ja rationaalisesti yksin tulevasta voimakkaasti kasvavasta kysynnästä ja sen tuomista haasteista. Nyt on oikea aika asettaa tavoitteet valmiiksi sekä luoda tehokkaat ja kaikkia osapuolia palvelevat toimintatavat. Julkisen ja yksityisen sektorin yritysten ja toimijoiden saumattomalla yhteistyöllä luomme kaikin puolin parhaat edellytykset asukkaiden ja yhteisömme hyvinvoinnille Kokkolan seudulla. Sydämelliset kiitokset kaikille yhteistyökumppaneille antoisasta ja työntäyteisestä vuodesta. Suuret kiitokset osaavalle ja motivoituneelle henkilökunnalle aikaansaavasta työstä. Lämpimät kiitokset omistajille ja hallitukselle tiukasta ja reilusta ohjauksesta. Sekä erityiset kiitokset seutukuntamme todellisille kehittäjille, yrittäjillemme ja yrityksillemme henkilökuntineen. On suuri kunnia saada tehdä työtä kanssanne. Tästä on hyvä jatkaa. Kunnioittavasti, Antti Porko PS. Käärithän hijat ja ruvethan homhin. 4 VUOSIKERTOMUS 2006

5 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT Karlebynejden kan Det blev nyår med stabil utveckling i vår regionkommun. Gatubilden har kraftigt återspeglat byggandet och investeringarna i området som helhet. Vi har fått nybyggda industri- och affärsutrymmen till en yta om flera tiotals tusen kvadratmeter. Folkmängden växer, antalet återflyttande familjer stiger samt nya företag föds och etablerar sig i vår region. I takt med den kraftfulla utvecklingen uppstår ständigt också utmaningar. I konkurrensen mellan regionerna har arbetet för att trygga att den kunniga arbetskraften räcker till fått en viktig roll. Det räcker inte bara med en god, utmanande och belönande arbetsplats för att två förvärvsarbetande föräldrar skall fatta beslutet att flytta med familjen till en annan ort. Det behövs också en fräsch, trygg och tilltalande boendemiljö invid hav eller skog och till rimligt pris, goda möjligheter till utbildning och fritid samt högklassig service på nära avstånd. Vi tror att vi kan konkurrera i fråga om just de här av våra starka sidor. Vårt läge längs med kusten ger goda möjligheter att utveckla logistiken så att den tjänar företagens behov. Världens största allvädersterminal (AWT) i djuphamnen, stambanan, korsningen för tre riksvägar och flygfältet som fyller internationella mått, skapar förutsättningar i toppklass för internationell business, där regionens tillgänglighet ytterligare kan betonas. Den kraftiga tillväxten som kommit igång på Karleby Storindustriområde har fått flera företag inom kemi, och sådana som producerar tjänster för dem, att visa intresse för en etablering inom vår region. På motsvarande sätt köptes två toppföretag inom ICT- branschen till Indien förra året. Regionen och dess näringsliv fungerar som en port mot såväl öst som väst. Den sociala välfärden står inför en strukturförändring. Befolkningen åldras och samtidigt stiger pensionärernas inkomster. Knappast kan vare sig den privata eller offentliga sektorn ensam svara ekonomiskt eller rationellt för den kraftigt ökande efterfrågan och de utmaningar den för med sig. Nu är det dags att ställa upp färdiga mål och skapa verksamhetsformer som är effektiva och betjänar alla parter. Vi kan skapa de bästa välfärdsförutsättningar för våra invånare och vårt samhälle i Karlebynejden genom ett friktionsfritt samarbete mellan företag och aktörer inom den offentliga och privata sektorn. Jag önskar rikta ett hjärtligt tack till alla samarbetspartners för ett givande år fyllt av arbete. Ett stort tack till den kunniga och motiverade personalen för effektivt arbete. Ett varmt tack till ägarna och styrelsen för sträng och rejäl styrning. Ett speciellt tack riktar jag till de verkliga utvecklarna av regionen, företagarna och företagen, personalen inkluderad. Det är en stor ära att få jobba tillsammans med er. Det känns fint att fortsätta. Högaktningsfullt, Antti Porko PS. Nu kavlar vi åp erma o byri arbeit ÅRSBERÄTTELSE

6 TILASTOT KOSEKin tilastot vuonna 2006 KOSEKin henkilökunnalle kertyi toimintavuoden aikana yhteensä 1949 tapaamista yrityksien, alueen muiden toimijoiden ja kuntien edustajien kanssa sekä eri projekteihin liittyen. Käynteihin ei ole laskettu mukaan lyhyitä puhelimitse tapahtuvia yhteydenottoja tai neuvontaa. Kaikista käynneistä yrityskäyntejä oli 863 käyntiä. Uusia yrityskontakteja tarkastelujakson aikana solmittiin 92 kappaletta. Tässä luvussa esitellään kuvioina ja taulukkoina, miten KOSEKin toiminta on jakautunut kunnittain, toimijaryhmittäin sekä toiminnan luonteen mukaisesti. Lisäksi esitellään, kuinka monta yritystä alueella on vuoden 2006 aikana perustettu Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskuksen Firmaxin tilastoihin perustuen. 6 VUOSIKERTOMUS 2006

7 STATISTIK Statistik för KOSEK 2006 Käynnit käynnin tyypeittäin KOSEKs besök enligt typ KOSEKs personal genomförde under verksamhetsåret totalt 1949 träffar med företag, övriga aktörer i regionen samt med representanter för kommunerna och i anslutning till olika projekt. Till dessa möten har inte räknats kortare kontakter eller rådgivning som skett per telefon. Av alla besöken var antalet företagsbesök 863. Antalet nya företagskontakter som knöts under redovisningsperioden Käynnit sijaintikunnittain Besök kommunvis Kunta/Kommun Käynnit/Besök % Himanka/Himango 77 4 Kannus Kokkola/Karleby Kälviä/Kelviå Lohtaja/Lochteå Muu Övriga Seutukunta Karleby Ekonomiska Region Kuvio 1. KOSEKin käynnit kunnittain. Seutukunnalla tarkoitetaan koko Kokkolan seutukuntaa koskevaa toimintaa. Muulla tarkoitetaan seutukunnan ulkopuolelle kohdistuvaa toimintaa. Lähestulkoon kaikki lohkoon Muu jaoteltavat käynnit koskettavat Kaustisen ja Pietarsaaren seutukuntia. Figur 1. KOSEKs besök kommunvis. Med region avses den verksamhet som bedrivs i hela Karlebyregionen. Med övrigt avses verksamhet som riktar sig utanför regionkommunen. Så gott som alla besök i sektorn övrigt gäller Kaustbyoch Jakobstadsregionerna. var 92 stycken. I detta kapitel presenteras i figurer och tabeller hur KOSEKs verksamhet fördelade sig kommunvis, enligt aktörer och utgående från verksamhetens karaktär. Ytterligare redogörs för hur många företag som grundats inom regionen under år Uppgifterna baserar sig på statistik från Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxis statistik. Käynnit toimijatyypeittäin Målen av KOSEKs besök enligt typ av aktör Käynnit/Besök % Toimija/Aktör Projekti/Projekt Omistaja/Ägare Yritys/Företag Kuvio 2. KOSEKin käyntien kohdentuminen toimijatyypeittäin. Toimijalla tarkoitetaan alueen muita kehittämisorganisaatioita ja KOSEKin yhteistyöorganisaatioita. Omistajalla tarkoitetaan KOSEKin omistajakuntia eli Kokkolan seudun kuntia. Figur 2. Målen för KOSEKs besök enligt typ av aktör. Med aktör avses regionens övriga utvecklingsorganisationer och KOSEKs samarbetsorganisationer. Med ägare avses KOSEKs ägarkommuner eller kommunerna i Karlebyregionen. Käyntit./Besökstyp Käynnit/Besök % Tervehdyskäynti Uppvaktning Kehittäminen Utveckling Koulutus Utbilding Ohjausryhmä Styrgrupp Messut Mässa Hanke Projekt Kuvio 3. KOSEKin käynnit tyypeittäin. Tervehdyskäynneillä tarkoitetaan ensimmäisiä yrityksiin tai muihin organisaatioihin suuntautuvia esittäytymiskäyntejä, joihin ei liity varsinaisesti kehittämistoimintaa. Lisäksi tervehdyskäynteihin lasketaan erilaiset onnittelu- ja muistamiskäynnit kuten yrityksen tai yrittäjän merkkipäivät. Figur 3. KOSEKs besök enligt typ. Med påhälsningar avses de första besöken hos företag eller andra organisationer där avsikten har varit att presentera sig, men inte var egentlig utvecklingsverksamhet. Till kategorin påhälsningar räknas också besök för att gratulera eller ihågkomma företag eller företagare under märkesdagar. Perustetut yritykset 2006 Grundande företag 2006 KUNTA/KOMMUN KPL/ST. % Himanka/Himango 2 2 Kannus Kokkola/Karleby Kälviä/Kelviå 9 10 Lohtaja/Lochteå 2 2 Yhteensä/Sammanlagt 90 Taulukko 1. Perustetut yritykset vuonna 2006 Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus Firmaxin tilastojen mukaan. Tabell 1. Företag som grundats år 2006 enligt statistik från Mellersta Österbottens Nyföretagarcentral Firmaxi. ÅRSBERÄTTELSE

8 ICT ICT-alan kasvuhalukkuus voimakasta ICT alan yritysten kasvuhalukkuus on säilynyt vahvana. Vuoden aikana ICT -yritykset palkkasivat lisää työntekijöitä. ICT sektorilla tapahtui merkittäviä yritysjärjestelyjä, kun intialainen Wipro osti iparkissa toimivan Sarawaren. Yhtiön nimi muuttui Wipro Technologies, Wireless Solutions:ksi ja yhtiön uusien omistajien myötä yritykselle on luvassa voimakasta kasvua, mistä Kokkola on myös saamassa osansa. KOSEK osallistui vuoden aikana Pohjanmaan ICT klubin tapaamisiin Pietarsaaressa ja Vaasassa ja tutustui muun muassa Citecin toimintaan. Pohjanmaan ICT klubin muodostavat KOSEK, Oy Pietarsaaren seudun Elinkeinokeskus Concordia, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy ja Pohjanmaan TE-keskus. ICTklubi on keskustelufoorumi, jossa käydään läpi ICT-alan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä alueella, käydään läpi eri rahoitusmahdollisuuksia, tutustutaan alueen ICTalan yrityksiin sekä vaihdetaan tietoa. Netpolis Office järjesti IT ja VoiP seminaarin huhtikuun lopulla Kokkolassa. Tapahtumaan osallistui vajaat 100 henkeä sekä useita yrityksiä esitelmineen ja omine osastoineen. Alihankintamessuilla Netpolis Officella oli oma näyttelyosasto, missä oli myös mukana kaksi seutukunnan ICTalan yritystä. Aluekeskusohjelman hakuprosessi työllisti syksyn ja lopputalven aikana KOSEKia. Toimijoiden kesken aloitettiin vuoden lopulla ICT-alan toimijoiden osaamiskartoitus. Tavoitteena on tehdä kattava strategia tulevien vuosien ICT-alan toimenpiteistä. Strategiatyötä jatketaan vuoden 2007 alussa. ipark rakennettiin valmiiksi vuoden 2006 aikana. Uusista toimitiloista Inno Towerin suunnitelmat julkistettiin. Suunnitelmien toteutuminen mahdollistaa tulevaisuudessa alan voimakkaan kasvun jatkumisen seutukunnassa. Tydlig vilja att expandera i ICT-branschen Expanderingslusten hos företagen inom ICT-branschen har varit fortsatt stark. ICT-företagen nyanställde under året. En betydande nyorganisation skedde inom ICT-sektorn då indiska Wipro köpte Saraware som är beläget i ipark. Företagets namn ändrades till Wipro Technologies, Wireless Solutions och enligt bolagets nya ägare finns det löfte om en stark tillväxt där Karleby också kommer att få sin del. KOSEK deltog under året i Österbottens ICT- klubbs träffar i Jakobstad och Vasa och bekantade sig bland annat med Citecs verksamhet. Österbottens ICT-klubb består av KOSEK, Jakobstadsnejdens Näringscentral Concordia, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, Seinäjoen Teknologiakeskus Oy och Österbottens TE-central. ICT-klubben är ett diskussionsforum där man går igenom den aktuella situationen i ICT-branschen och framtidsutsikterna för branschen samt olika finansieringsmöjligheter, bekantar sig med olika ICT-företag och utbyter information. Netpolis Office arrangerade ett seminarium om IT och VoiP i slutet av april i Karleby. Lite under 100 personer deltog i evenemanget samt många företag med föredrag och egna avdelningar. På mässan för underleverantörer hade Netpolis Office en egen utställningsavdelning i vilken också två företag i ICT-branschen från regionen deltog. Ansökningsprocessen för regioncenterprogrammet sysselsatte KOSEK under hösten och slutet av året. En kartläggning av kunnandet bland aktörerna i ICT-branschen igångsattes under slutet av året av aktörerna själva. Målet är att uppgöra en strategi för ICT-branschen över vilka åtgärder som behövs de kommande åren. Strategiarbetet fortsätts inpå år ipark färdigställdes under år Bland de nya företagslokaliteterna lanserades planerna på Inno Tower. Ett genomförande av planerna gör det möjligt för branschen att växa kraftigt i regionen i framtiden. 8 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

9 KEMIA KEMI Kemian alalle voimaa verkostoitumisien kautta Osaamiskeskusohjelman ohjelmakausi päättyi vuoden 2006 lopussa, jolloin haettiin osaamiskeskusohjelman klusterin koordinaatiovastuutahoksi seuraavalle kaudelle. Kemian osaamiskeskusohjelman oma klusterihakemus ei mennyt ensimmäisellä kierroksella läpi, mutta kemian osaamiskeskus saatiin mukaan Lappeenrannan vetämään metsäklusteriin sekä Jyväskylä-vetoiseen nanoklusteriin. Kemian osaamiskeskus täydentää näitä klustereita omalta osaltaan hyvin. Jatkossa toiminnassa tullaan painottumaan verkostoitumiseen klusterin muiden osaamiskeskusohjelmien kanssa. Tämä mahdollistaa pääsemisen mukaan verkostoihin ja isompiin projekteihin. Lisäksi painotutaan kansainvälisten kontaktien luomiseen sekä omien erikoisalojen osaamisen vahvistamiseen. Joulukuussa perustettiin Kokkolan Suurteollisuus ry, jossa myös KOSEK on jäsenenä mukana. Tämä yhdistys virallistaa alueen yhteistä kehittämistyötä eri sektoreilla sekä luo hyvän pohjan kehittämishankkeiden käynnistämiselle. Yhdistys tulee olemaan omalta osaltaan mukana alueen markkinointityössä. Kokkolan Suurteollisuusalueen markkinointiin liittyen alueelle laadittiin strategiat ja keskeiset markkinointimateriaalit. Vuoden huipputapahtuma oli syyskuussa aluemarkkinoinnin ympärillä toteutettu teollisuusseminaari Innovaatio, kyvykkyys ja yrittäjyys teollisuuden kilpailuedun lähteenä. Seminaarin puhujakaarti oli merkittävä ja aiheita käsiteltiin monipuolisesti eri näkökulmista. Osaamiskeskusohjelman avustamana Kokkolassa järjestettiin menestyksekkäästi myös Metal Kokkola -seminaari, Lujitemuovipäivät sekä Analytiikkapäivät. Seminaareihin osallistui runsas määrä kuulijoita myös alueen ulkopuolelta. Vuoden aikana käytiin useita keskusteluja Kokkolan Suurteollisuusalueelle mahdollisesti sijoittuvien yritysten kanssa. Woikoski Oy:n uusi tehdas aloitti toimintansa alueella vuoden alussa. Vierailu BASF:in tehdasalueelle Ludwigshafeniin vahvisti Kokkolan Suurteollisuusalueen kehittämistä sekä osoitti, että nyt tehtävät toimenpiteet ovat oikeita. Starkare kemibransch med hjälp av nätverk Kompetenscenterprogrammets programperiod avslutades i slutet av år 2006 och i samband med detta ansöktes om att kompetenscenterprogrammet skulle bli koordinerande instans för klustret under följande period. Den egna klusteransökan för kompetenscenterprogrammet för kemi gick inte igenom i första omgången, men kompetenscentret för kemi kom med i skogsklustret som leds från Villmanstrand och i nanoklustret med centrum i Jyväskylä. Kompetenscentret för kemi kompletterar för sin del dessa kluster väl. I fortsättningen kommer verksamhetens tyngdpunkt att läggas på att starta ett nätverk med klustrets andra kompetenscentra. Detta gör det möjligt att komma med i nätverk och större projekt. Ytterligare poängteras skapandet av internationella kontakter och stärkandet av kompetensen inom de egna specialområdena. I december grundades Karleby Storundustri rf där också KOSEK är medlem. Denna förening ger utvecklingsarbetet inom olika sektorer i regionen en officiell status och skapar en god grund för att starta utvecklingsprojekt. Föreningen kommer för sin del att vara med i regionens marknadsföringsarbete. Man gjorde upp strategier och viktigt marknadsföringsmaterial i anslutning till marknadsföringen av Karleby Storindustriområde. Ett av årets största evenemang var industriseminariet kring regionmarknadsföringen som hade fått namnet Innovaatio, kyvykkyys ja yrittäjyys teollisuuden kilpailuedun lähteenä. ( Innovation, skicklighet och företagsamhet som källa till konkurrensfördel för industrin ) Talargardet bestod av tunga namn och ämnena behandlades mångsidigt och ur olika perspektiv. Med stöd av kompetenscenterprogrammet arrangerades också seminariet Metal Kokkola, Lujitemuovipäivät samt Analytiikkapäivät med framgång i Karleby. En stor skara åhörare även från andra regioner deltog i seminarierna. Under året hölls flera diskussioner om eventuella företagsetableringar på Karleby Storindustriområde. Woikoski Ab:s nya fabrik påbörjade sin verksamhet på området i början av året. Besöket på BASF:s industriområde i Ludwigshafen bekräftade vikten av att utveckla Karleby Storindustriområde och visade att åtgärderna som skulle vidtas var de rätta. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

10 METALLI JA LASER Ammattitaitoiselle työvoimalle tilaus metalli- ja laseralalla Metalliyritysten tilauskirjat ovat täynnä ja uusia työntekijöitä on palkattu seutukuntamme yrityksiin. Yksittäiset yritykset ovat panostaneet tuotantotilojen laajennuksiin. Metallisektorilla kasvun hidasteeksi on nousemassa ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Seutukunnassa metallisektorilla oli vuoden 2006 aikana jatkuvasti vapaita työpaikkoja tarjolla. 10 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

11 METALL OCH LASER KOSEK osallistui toukokuussa ensimmäistä kertaa omalla osastollaan Oulussa pidetyille Kunnossapitomessuille. Yhteisosastolle osallistui myös neljä seutukunnan yritystä. Kunnossapitomessuista yrityksiltä saatu palaute oli positiivista ja palautteen perusteella messuille osallistutaan jatkossakin. Seuraavat Kunnossapitomessut järjestetään Oulussa keväällä Metallisektorin tapahtumista tärkein oli Tampereella syyskuussa pidetyt Alihankintamessut. Messuilla oli KOSEKin rakennuttama yhteisosasto, mitä kautta yrityksien messuosallistuminen tehtiin mahdollisimman helpoksi. Tänä vuonna osasto uudistui ilmeeltään ja osastolla kävi kiitettävästi messuvieraita. Yhteisosastolla esiintyivät KOSEKin, Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n ja Teknologiakeskus KETEK Oy:n lisäksi neljä metallialan yritystä Kokkolan seutukunnasta. KOSEKin, TAT:n (Taloudellinen tiedotustoimisto) ja seutukunnan muiden toimijoiden yhteisillä toimenpiteillä pystyttiin kevään aikana vaikuttamaan positiivisesti metallisektorin peruskoulutuspaikkojen hakijoihin. Tuloksena saavutettiin poikkeuksellisen suuria hakijamääriä ammatilliseen koulutukseen. Muutos hakijamäärissä näkyy työelämässä noin kolmen vuoden kuluttua, mutta sitä ennen mitään pikaista ratkaisua pulaan osaavasta työvoimasta ei ole näkyvissä. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä kyseiseen haasteeseen KO- SEK on yhdessä Kokkolan työvoimatoimiston kanssa aloittanut OSKU-palvelun, jossa muun muassa luodaan seutukuntaan työllistymisestä kiinnostuneista henkilöistä CV-pankkia palvelemaan alueemme yrityksiä. Pyrkimyksenä on nopeuttaa yritysten työvoiman saantia ja edesauttaa samalla paluumuuttajien ja heidän puolisoidensa työllistymistä alueelle. KOSEK osallistui aktiivisesti laserin aluekeskusohjelman suunnitteluun Teknologiakeskus KETEK Oy:n, Keski-Pohjanmaan aikuisopiston ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja täydennyskoulutusyksikkö Centrian kanssa. Aluekeskusohjelmassa jatketaan siitä, mihin Konepaja selvityksessä päästiin. Tämä tarkoittaa eri toimijoiden välille tarkempaa roolitusta ja sitä kautta isompia hankkeita yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Vuoden lopussa Meriteollisuus-klusteri haki uusia toimittajia. KOSEK on aktiivisesti ollut yhteydessä Rauman Seudun Kehitys Oy:hyn (RSK) ja jakaa tietoa alueen metalliyrityksille. Behov av yrkeskunnig arbetskraft i metall- och laserbranschen Metallföretagens orderböcker är fulla och företagen i regionen har gjort nyanställningar. Enskilda företag har satsat på att utvidga sina produktionsutrymmen. Inom metallsektorn börjar bristen på yrkeskunnig arbetskraft bli en broms för tillväxten. Det fanns under år 2006 ett stående utbud på lediga arbetsplatser i metallsektorn i regionen. KOSEK deltog i maj för första gången med en egen avdelning i mässan Kunnossapito i Uleåborg. Fyra företag från regionen deltog också i den allmänna avdelningen. Den feedback som företagen har gett har varit positiv och på basen av detta kommer man att även i fortsättningen delta i mässsan. Följande gång arrangeras Kunnossapitomessut i Uleåborg år Det viktigaste evenemanget inom metallsektorn var mässan för underleverantörer (Alihankintamessut) som hölls i Tammerfors i september. På mässan fanns en gemensam avdelning som hade byggts upp av KOSEK, vilken underlättade för företagen att delta i mässan. Detta år hade avdelningen förnyats till utseendet och den besöktes av ett stort antal mässbesökare. På den gemensamma avdelningen fanns utöver KO- SEK, Karleby Industriby Ab och Teknologicentret KETEK Oy fyra företag i metallbranschen från Karlebyregionen. Men stöd av gemensamma åtgärder från KOSEK, TAT (Ekonomiska Informationsbyrån) och andra aktörer i regionen kunde man under våren positivt påverka de sökande till grundutbildningen inom metallsektorn. Resultatet var att man fick ett exceptionellt stort antal sökande till yrkesutbildningen. Ändringen i antalet sökande syns i arbetslivet efter cirka tre år, men före det finns ingen snabblösning på bristen på kunnig arbetskraft inom synhåll. Som en viktig åtgärd för att möta denna utmaning har KO- SEK i samarbete med Karleby arbetskraftsbyrå startat tjänsten OSKU. Här skapas för att betjäna regionens företag en CV-bank över personer som är intresserade av att få arbete i regionen. Målet är att göra det snabbare för företagen att få arbetskraft och på samma gång arbeta för att sysselsätta återflyttare med makar inom regionen. KOSEK deltog aktivt i planeringen av regioncenterprogrammet för laser tillsammans med Teknologicentret KETEK Oy, Mellersta Österbottens vuxeninstitut och Mellersta Österbottens enhet för forskning, utveckling och fortbildning Centria. I regioncenterprogrammet fortsätter man vidare från den punkt som nåddes i utredningen Konepaja Detta innebär en noggrannare rollfördelning mellan olika aktörer och genom detta större projekt i samarbete mellan olika aktörer. I slutet av året sökte klustret för Marinindustri nya leverantörer. KOSEK har aktivt stått i kontakt Rauman Seudun Kehitys Oy (RSK) och delar ut information till metallföretag i regionen. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

12 VENETEOLLISUUS BÅTBRANSCHEN Venealalla suotuisaa kehitystä Kokkolan ja Pietarsaaren seutukunnilla oli ensimmäistä kertaa yhteisosasto Vene06Båt messuilla Helsingin messukeskuksessa helmikuussa. Osaston tarkoituksena oli tarjota alueen pienille yrityksille mahdollisuus tulla mukaan valmiille osastolle venemessuille. Osastolla oli mukana eri kehittäjäorganisaatioiden lisäksi seitsemän venealan yritystä. Messujen yhteydessä järjestettiin myös tiedotustilaisuus, jossa Tekes toi ilmi halukkuutensa lähteä mukaan kehittelemään toimialaohjelmaa venealalle. Toimialaohjelman perusselvitys saatiin käyntiin syksyllä. Selvityksessä ovat vahvasti mukana Venealan Keskusliitto Finnboat ry, Teknologiakeskus KETEK Oy:n KETEK Marine, KOSEK ja Oy Pietarsaaren seudun Elinkeinokeskus Concordia. Työ valmistuu alkukesästä Venäjä nousi vuoden 2005 aikana vahvaksi vientimaaksi alueen yrityksille. Markkinat ovat edelleen vetäneet hyvin, mikä heijastuu suotuisaan työllisyyskehitykseen venealalla. Edelleen kasvava kysyntä on johtanut myös investointihankkeisiin alueella ja investointeja suunnitellaan myös vuodelle Venealalle on tähän asti saatu työvoimaa hyvin, joskin työmarkkinoiden kiristyminen on havaittavissa myös venealalla. Koulutusohjelmien pirstaleisuus on myös yksi tekijä, joka asettaa haasteita venealan rekrytoinneille. Uusien tuotantoteknologioiden osalta injektiolaminoinnin hankkeet ovat päättymässä. Hankkeet osoittivat teknologian sopivan joihinkin yrityksiin toisia paremmin. Menetelmä on käytössä muutamassa yrityksessä ja heidän tuotteidensa osalta se on ensisijainen. Tulevat teknologiahaasteet liittyvät automaatioon. Positiv utveckling inom båtbranschen Karleby och Jakobstads regionkommuner hade för första gången en gemensam avdelning på båtmässan Vene 06 Båt i Helsingfors mässcentrum i februari. Avsikten med avdelningen var att erbjuda små företag i regionen möjlighet att delta i en färdig avdelning på båtmässan. På avdelningen var utom utvecklingsorganisationer också sju företag i båtbranschen med. I samband med mässan arrangerades också ett informationstillfälle där Tekes meddelade sig vara berett att gå med i ett branschprogram för att utveckla båtbranschen. En basutredning över branschen sattes igång under hösten. I utredningen är Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, Teknologicentret KETEK Oy:s avdelning KE- TEK Marine, KOSEK och Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia Ab starkt representerade. Arbetet blir färdigt i början av sommaren Ryssland blev under år 2005 ett starkt exportland för företagen i regionen. Det har fortsättningsvis funnits ett sug på marknaden, vilket återspeglas i den goda utvecklingen inom sysselsättningen i båtbranschen. Den fortsatt växande efterfrågan har också lett till investeringsprojekt i regionen och investeringar planeras också för år Tillsvidare har tillgången på arbetskraft varit god i båtbranschen även om en åtstramning kan iakttas också här. Fragmentringen i utbildningsprogrammen är också en faktor utgör en utmaning för rekryteringen i båtbranschen. För produktionsteknologins del så håller projekten i injektionslamineringsteknik att upphöra. Projekten visade att teknologin passar en del företag bättre än andra. Metoden används i några företag och är den viktigaste metoden i deras produktion. De kommande utmaningarna inom teknologin handlar om automation. 12 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

13 ELINTARVIKETEOLLISUUS LIVSMEDELSINDUSTRIN Kansainvälistyminen kiinnostaa elintarviketeollisuutta Kokkolan seutukunta osallistui toimintavuoden aikana ylimaakunnalliseen elintarvikeprojektiin nimeltään Elintarvikeketjun imagon kohottaminen. Projektissa ovat Kokkolan seutukunnan lisäksi mukana Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat. Projektin tarkoituksena on lisätä nuorten tietoutta elintarvikealan koulutuspaikoista ja työmahdollisuuksista. Toimintavuoden aikana projekti esittäytyi Farmarissa, Suomen Maatalousnäyttelyssä Seinäjoella omalla osastollaan. Kokkolan seutukunnan elintarvikealan yritykset esittelivät projektin puitteissa omia tuotteitaan Rakenna, Sisusta ja Asu -messuilla Kokkolassa. Tulevan vuoden aikana projektin esittelybussi kiertää seutukunnan kouluissa. Elintarvikealan kärkiyritykset ovat valmistelleet kansainvälisiä yhteistyöverkostoja Ruotsiin, Baltian maihin, Puolaan ja Saksaan. Etenkin Latviaan on saatu aikaan maitotuotteiden valmistuspuolella erittäin hyvin ja tuloksekkaasti toimiva yhteistyö. Latviaan viedään ja sieltä tuodaan juustoja, lisäksi Latvian kanssa on merkittävää valmistusyhteistyötä. Uusia yrityksiä rekrytoidaan mukaan Latvian yhteistyöhön. Lihanjalostuspuolella on todettu olevan erittäin hyviä yhteistyömahdollisuuksia niin valmiiden tuotteiden viennissä kuin raaka-aineiden tuonnissakin. KOSEK osallistui yhdessä elintarvikealan yrityksien kanssa Latviassa järjestettyihin Riga Food-elintarvikemessuille sekä kansainvälistymisseminaariin. Seminaarissa esiteltiin Jukkolan Juustola Oy:n toimintaa case-esimerkkinä pk-yrityksen onnistuneesta kansainvälistymisestä ja kerrottiin Kokkolan seutukunnan toimintatavoista pk-yritysten kansainvälistymisessä. Seutukunnan muutamien elintarvikealan yritysten kanssa on käynnistetty tuotekehitysyhteistyötä Kuopion yliopiston kanssa. Livsmedelsindustrin intresserad av internationalisering Karleby regionkommun deltog under verksamhetsåret i ett livsmedelsprojekt över landskapsgränserna som hette Elintarvikeketjun imagon kohottaminen (Höjning av livsmedelskedjans image). Utöver Karleby regionkommun deltar också Södra Österbottens och Satakunda regionkommuner i projektet. Avsikten med projektet är att öka ungdomens medvetenhet om utbildningsplatserna och arbetsmöjligheterna i livsmedelsbranschen. Under verksamhetsåret har projektet presenterats på egen avdelning på Farmari, lantbruksutställningen i Seinäjoki. Livsmedelsföretagen i Karleby regionkommun presenterade inom ramen för projektet sina produkter på mässsan Bygg-Inred-Bo i Karleby. Under kommande år skall projektets informationsbuss cirkulera mellan skolorna i regionen. Toppföretagen inom livsmedelsindustrin har förberett internationella nätverk med Sverige, Baltikum, Polen och Tyskland. Särskilt med Lettland har man fått till stånd ett gott och fungerande samarbete beträffande framställningen av mjölkprodukter. Man exporterar ostar till Lettland och importerar ostar därifrån och dessutom bedrivs ett betydande samarbete inom tillverkningen med Lettland. Nya företag rekryteras för samarbetet med Lettland. Man har konstaterat att det finns goda samarbetsmöjligheter inom köttförädlingen, såväl inom exporten av färdiga produkter som inom importen av råvaror. KOSEK deltog också tillsammans med företag i livsmedelsbranschen i Lettland i livsmedelsmässan Riga-Food och i ett seminarium om internationalisering. Under seminariet presenterades Jukkolan Juustola Oy:s verksamhet som fallstudie över hur ett sm-företag lyckats med internationaliseringen. Man redogjorde också för Karleby regionkommuns verksamhetsformer för internationalisering av små och mellanstora företag. Ett produktutvecklingssamarbete med Kuopio universitet har startats tillsammans med några livsmedelsföretag i regionen. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

14 HYVINVOINTIALA VÄLFÄRDSBRANSCHEN KOSEK lähentää julkista sektoria ja hyvinvointialan yrityksiä KOSEK on toteuttanut rooliaan keskustelun ja yhteistyön avaajana julkisen sektorin ja yritysten välillä. Vuoden aikana on vierailtu omistajakuntien ja kaupunkien perusturvalautakunnissa kertomassa hyvinvointialan yritysten nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Vuonna 2005 käynnistyneessä Hoivayrittäjät framille -hankkeessa kehitetään alueen hyvinvointialan yrityksiä. Hankkeessa on mukana 24 yritystä, joista 13 on Kokkolan seutukunnan alueelta. Hankkeen puitteissa hyvinvointialan yrittäjille on järjestetty laatukoulutusta ja tällä hetkellä 16 yritystä kehittää omaa laatukäsikirjaansa. Lisäksi on järjestetty koulutusta muun muassa hankintalaista, tuotteistamisesta ja hinnoittelusta, kilpailutustarjousten tekemisestä ja vastaamisesta. Seutukunnallinen palveluseteli kotipalveluyrittäjyyden edistäjänä kehittämisprojekti käynnistyi alkuvuodesta. Projektin tarkoituksena on käynnistää palvelusetelijärjestelmä Kokkolan seutukunnassa. Vuoden aikana projektin työryhmä teki sekä Asiakkaan palvelusetelioppaan että Palveluntuottajan ja viranomaisen palvelusetelioppaan. Loppuvuodesta haettiin lehti-ilmoituksella palveluntuottajia järjestelmään. Toiminta käynnistyy maaliskuussa KOSEK för offentliga sektorn samman med företag i välfärdsbranschen KOSEK har levt upp till sin roll att öppna kanalerna för samarbetet mellan den offentliga sektorn och företagen Under året har KOSEK besökt ägarkommunernas- och städernas grundtrygghetsnämnder och redogjort för företag i välfärdsbranschen samt för branschens framtidsvyer. Inom projektet Hoivayrittäjät framille utvecklas välfärdsföretag i regionen. I projektet deltar 24 företag av vilka 13 finns i Karlebyregionen. Inom ramen för projektet har arrangerats utbildning för företagare i välfärdsbranschen och i detta nu utvecklar 16 företag sin kvalitetshandbok. Ytterligare har man arrangerat kurser bland annat med teman som lagen om upphandling, produktifiering och prissättning och att göra upp och svara på offerter. I början av året startades ett projekt för att utveckla en regional servicesedel i avsikt att främja entreprenörskapet inom hemtjänsten. Målet för projektet är att starta ett system med servicesedlar i Karlebyregionen. Under årets lopp gjorde projektets arbetsgrupp upp både en anvisning om servicesedlar för kunder och en som riktade sig till producenter av tjänster och till myndigheterna. I slutet av året annonserades via tidningar efter producenter av tjänster för systemet. Verksamheten börjar i mars VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

15 KAIVOSALA GRUVBRANSCHEN KOSEK tukee aktiivisesti kaivostoimintaa KOSEK osallistui Kittilässä kesäkuun alussa pidettyyn Kaivosseminaariin ja tutustui samalla lähivuosina avattavaan Suurkuusikon kultakaivokseen. Kauan odotettu Suomen Teollisuussijoituksen (TESI) Pohjoismainen kaivosrahasto jäi toteutumatta. Hankkeeseen käytettiin aikaa noin kaksi vuotta ja lopputuloksena oli pettymys pienkaivosyrittäjille. TESI avasi kuitenkin 20 miljoonan euron kaivosrahaston, jossa rahat sijoituksiin tulevat pelkästään TESIltä. Tämä tuo helpotusta pienkaivosyrittäjien rahoituksen haasteisiin, mutta yksistään se ei riitä. Muun muassa Nordea on tehnyt avauksia kaivossijoittamisessa ja osallistunut kaivoshankkeen rahoitukseen. Samanlaisia rohkeita avauksia toivotaan myös muilta Suomessa toimivilta pankeilta ja pääomasijoittajilta. KOSEK järjesti kesäkuussa tutustumismatkan Pyhäsalmen kaivokselle, Pyhäjärvelle. Vierailun tarkoituksena oli tutustua tarkemmin kaivostoimialaan, kaivoksen toimintaan käytännössä sekä kaivoksen merkitykseen lähialueilleen muun muassa työllistäjänä. Kaivoshankkeista Keliber Resources Ltd Oy on saanut kaivoskirjan ja kaikki tarvittavat ympäristöluvat. KOSEK on ollut aktiivisesti mukana avustamassa kaivoshankkeen etenemistä. Seutukunnassa toimiva kaivosyhtiö Kalvinit Oy on myös hakenut kaivospiiriä, mutta päätöksiä asiasta ei ole vielä tullut. KOSEK pyrkii edistämään kaivostoiminnan aloittamisen mahdollistamista alueella. Uutena voimavarana alueelle siirtyneen Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) ammattitaitoa KOSEK pyrkii hyödyntämään aktiivisesti. GTK:n Länsi-Suomen yksikön kanssa on käyty keskusteluja muun muassa kalliolämmön paremmasta hyödyntämisestä. KOSEK ger gruvbranschen aktivt stöd KOSEK deltog i början av juni i ett gruvsminarium i Kittilä och bekantade sig samtidigt med Suurkuusikko guldgruva som skall öppnas inom de närmaste åren. Den länge väntade nordiska gruvfonden som skulle grundas av Finlands Industriinvestering Ab (TESI) förverkligades inte. Cirka två år användes för projektet och slutresultatet var en besvikelse för småföretagarna i gruvbranschen. TESI öppnade dock en gruvfond på 20 miljoner euro i vilken placeringskapitalet kommer enbart från TESI. Detta underlättar finansieringen för de små gruvföretagen, men ensam räcker den inte till. Bland annat Nordea har gjort en öppning i att placera i gruvbranschen och har deltagit i finansieringen av gruvprojektet. Vi hoppas på att också andra banker och kapitalplacerare i Finland gör lika djärva öppningar. KOSEK arrangerade i juni en introduktionsresa till Pyhäsalmi gruva i Pyhäjärvi. Avsikten med besöket var att närmare bekanta sig med gruvbranschen, gruvverksamhet i praktiken samt att få höra om gruvans betydelse i närregionen, bland annat dess sysselsättande roll. Av gruvprojekten har Keliber Resources Ltd Oy fått gruvlicens och alla behövliga miljötillstånd. KOSEK har aktivt deltagit i arbetet för att föra gruvprojektet framåt. Gruvbolaget Kalvinit Oy som verkar i regionen har också ansökt om utmål (bearbetningskoncession) men inget beslut har ännu gjorts i ärendet. KOSEK strävar till att främja möjligheterna att inleda gruvdrift i regionen. KOSEK strävar till att aktivt utnyttja expertisen hos Geologiska forskningscentralens (GTK) regionenhet, den nya resurs som har grundats i regionen. Bland annat har ett bättre utnyttjande av bergvärme har diskuterats med Geologiska Forskningscentralens enhet i Västra Finland. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

16 KANSAINVÄLISTYMINEN KAUPPA INTERNATIONALISERINGEN HANDELN Kiinan ja Venäjän markkinoiden merkitys kasvaa Kiinan merkitys vienti- ja tuontimaana on kasvanut vuoden aikana. Noin kymmenen yrityksen kanssa on tehty erityyppisiä selvityshankkeita asiaan liittyen. Sitran Venäjä ohjelman ohjelmapäällikkö Maaret Heiskari vieraili alueella toukokuussa. Hänen esittämänsä näkökulmat Venäjän kaupasta vastasivat niitä ajatuksia, joita eri vientiprojektit alueellamme ovat opettaneet. Venäjän kaupan merkitys on korostunut ja sen osuus viennistä on kasvanut. Venäjän kanssa käytävään kauppaan liittyy kuitenkin haasteita, kuten esimerkiksi tullit. Kinesiska och ryska marknadens betydelse växer Kinas betydelse som export- och importland har vuxit under de senaste åren. Olika utredningsprojekt i saken har gjorts tillsammans ett tiotal företag. Programchefen för Sitras Rysslandsprogram Maaret Heiskari besökte regionen i maj. De synpunkter hon anförde på handeln med Ryssland stämde överens med de erfarenheter som olika exportprojekt i vår region har gett. Handeln med Ryssland har fått en större betydelse och dess andel av exporten har vuxit. Det finns dock utmaningar i handeln med Ryssland. En sådan är exempelvis tullarna. KUVATIIMI / TOMI HIRVINEN Kaupan ala aktiivisesti esillä Kokkolan seudulla Huhtikuussa järjestettiin Kannuksen kauppapäivät. Kauppapäivien järjestelyissä oli mukana 40 yritystä ja tapahtuma onnistui erittäin hyvin. Syyskuussa Kokkolassa järjestettiin yhteistyössä alueen kaupan alan toimijoiden kanssa seminaari teemalla Kauppaa on tehty aina ja tullaan aina tekemään. Seminaarin tarkoituksena oli antaa niin kaupan alan kuin muillekin elinkeinoelämän toimijoille ja kuntapäättäjille ajankohtainen katsaus alan tulevaisuuden näkymistä ja haasteista. Seminaarin puhujina olivat toimitusjohtaja Guy Wires Suomen Kaupan Liitosta, puheenjohtaja Ann Selin Palvelualojen ammattiliitosta sekä kansanedustaja Jere Lahti. Puheenvuorojen lisäksi seminaarissa järjestettiin paneelikeskustelu kaupan alan alueellisista ja valtakunnallisista kysymyksistä. Seminaariin osallistui noin 200 kuulijaa. Kauppakeskus Chydenia Center avasi ovensa lokakuussa. Kauppakeskuksen myötä Kokkolaan sijoittui useita kansainvälisiä ketjuja, myös keskustan ulkopuolelle. Handelsbranschen förs aktivt fram i Karlebyregionen I maj arrangerades Kannuksen kauppapäivät. Fyrtio företag var med och arrangerade evenemanget som blev mycket lyckat. I september arrangerades som resultat av samarbetet mellan aktörerna i branschen ett seminarium med temat Kauppaa on tehty aina ja tullaan aina tekemään (Handel har alltid bedrivits och kommer alltid att bedrivas). Avsikten med seminariet var att ge handelsbranschen och även andra aktörer inom näringslivet en aktuell överblick över branschens framtidsvyer och kommande utmaningar. Som talare framträdde verkställande direktör Guy Wires från Förbundet för Finsk Handel, Ann Selin från Servicebranschernas fackförbund och riksdagsman Jere Lahti. Utöver dessa inlägg ordnades under seminariet också en paneldiskussion om handelsbranschens regionala och riksomfattande frågor. Cirka 200 åhörare deltog i seminariet. Köpcentret Chydenia Center öppnade dörrarna i oktober. I och med köpcentret etablerade sig flera internationella kedjor i Karleby, också utanför stadens centrum. 16 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

17 KOULUTUS UTBILDNINGEN Koulutusta hankkeiden kautta Koulutusorganisaatioiden hallinnoimien hankkeiden, esimerkiksi Keski-Pohjanmaan aikuisopiston hallinnoimien Denetin ja Make2007:n, kautta on seutukunnassa järjestetty sekä ryhmäkoulutuksia että yksittäisen yrityksen tarpeista räätälöityjä koulutuspaketteja. Huhtikuussa järjestettiin yrittäjäilta, jossa oli paikalla KOSEKin edustajien lisäksi Finnveran, Teknologiakeskus KETEK Oy:n, Pohjanmaan TE-keskuksen sekä Keski-Pohjanmaan aikuisopiston edustajat. Venealan koulutusohjelman järjestämisestä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun toimesta on käyty keskusteluja. Tavoitteena on, että Kokkolan ja Pietarsaaren seutujen aluekeskusohjelmista rahoitetaan projekti, jonka avulla selvitetään venealan koulutustarpeet kaikissa ammattiryhmissä. Utbildning genom projekt Via projekt som administrerats av utbildningsorganisationerna som exempelvis de av Mellersta Österbottens vuxeninstitut administrerade Denet och Make2007, arrangerades både kurser för större grupper och utbildningspaket för enskilda företags behov. I april arrangerades en företagarkväll där utöver KOSEKs representanter också representanter för Finnvera, Teknologicentret KETEK Oy, Österbottens TE-central och Mellersta Österbottens vuxeninstitut var närvarande. En diskussion om att ordna ett utbildningsprogram för båtbranschen i Mellersta Österbottens yrkeshögskolas regi har förts. Målet är att ur regioncenterprogrammen för Karleby- och Jakobstadsregionerna finansiera ett projekt genom vilket utbildningsbehovet för alla yrkesgrupper i båtbranschen utreds. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

18 MEKAANINEN PUUTEOLLISUUS DEN MEKANISKA TRÄVARUINDUSTRIN Puualalla tiivistä yhteistyötä Mekaanisen puuteollisuuden toimialalla keskityttiin Kokkolan seutukunnassa KOSEKin hallinnoiman Rakpuu -klusterin kehittämishankkeen toteuttamiseen. Hanke jatkuu vuoden 2007 loppuun saakka. Toimintavuoden aikana hankkeeseen tuli mukaan jo yli 30 seutukunnan puualan yritystä, mikä tarkoittaa noin kahta kolmasosaa alueen puualan yrityksistä. Hankkeen puitteissa on käyty yrittäjien lähtökohdista ja tarpeista lähtien läpi yrityksen tilanne, tuotteet, kustannukset, yhteistyökuviot ja markkinointi. Tämän seurauksena yritykset ovat pystyneet muun muassa karsimaan kannattamattomia tuotteita, solmimaan uusia yhteistyöverkostoja ja tuottamaan uusia tuoteideoita. Mekaanisella puutuotealalla on tehty hyvin tiivistä yhteistyötä Kaustisen seutukunnan vastaavan hankkeen kanssa, esimerkiksi hankkeiden työntekijät ovat samat. Tämä tiivis yhteistyö on mahdollistanut tarkat tiedot koko maakunnan puualan yritysten tarpeista ja toiveista sekä on nopeuttanut monenlaisten yhteistyöverkostojen käynnistymistä. Kesän ja syksyn aikana toteutettiin yhdessä Kaustisen seutukunnan vastaavan hankkeen kanssa kattava selvitys koko Keski-Pohjanmaan mekaanisesta puutuotealasta ja sen tulevaisuuden tarpeista ja suunnitelmista. Tutkimuksesta selvisi muun muassa, että maakunnan puualan yritykset tarvitsevat seuraavien kolmen vuoden aikana noin 150 uutta työntekijää. Yhdessä Kokkolan ja Kaustisen seutukuntien yrityksien kanssa vierailtiin Puupäivillä Jyväskylässä, Hirsipuuseminaarissa ja Lomarakennusmessuilla Kolilla. Kannuksessa järjestettiin lokakuussa puutuotealan seminaari, johon osallistui 43 alueemme yrittäjää. Marraskuussa yhdessä 14 alueen puualan yrityksen kanssa tutustuttiin Domuslegno -puualan konemessuihin Riminillä, Italiassa. Intimt samarbete inom trävarubranschen Inom branschen för den mekaniska träindustrin koncentrerades krafterna kring att förverkliga utvecklecklingsprojektet för Rakpuu-klustret som administreras av KO- SEK. Projektet fortsätter till slutet av år Under verksamhetsåret kom redan över 30 av regionens företag i träbranschen med, vilket betyder att ca två tredjedelar av regionens företag i träbranschen är med. Inom ramen för projektet har man utgående från företagarens utgångspunkt och behov gått igenom företagets situation, produkter, kostnader, samarbetsmönster och marknadsföring. Som ett resultat av detta har företagen bland annat lyckats gallra ut olönsamma produkter, knyta nya kontakter och komma på nya idéer. Inom den mekaniska trävarubranschen har man bedrivit ett mycket nära samarbete med motsvarande projekt i Kaustbyregionen. Samma personer har bland annat arbetat med båda projekten. Detta nära samarbete har gjort det möjligt att få noggranna uppgifter om företagens behov och önskemål i trävarubranschen i hela landskapet och har försnabbat bildandet av många olika slag av samarbetsnätverk. Under sommaren och hösten förverkligades ett motsvarande projekt tillsammans med Kaustbyregionen vars resultat var en täckande utredning av den mekaniska trävaruindustrin i Mellersta Österbotten samt dess behov och planer för framtiden. Av utredningen framgick bland annat att företagen i trävarubranschen under de tre närmaste åren kommer att behöva ca 150 nya arbetstagare. Tillsammans med företagen i Karlebyoch Kaustbyregionerna besöktes evenemanget Puupäivät i Jyväskylä samt Hirsipuuseminaari (om byggande i stock) och fritidsbostadsmässan i Koli. I oktober arrangerades ett seminarium om trävarubranschen i Kannus där 43 av våra regionala företagare deltog. I november deltog vi tilsammans med 14 företagare i trävarubranschen i mässan Domuslegno i Rimini i Italien. Temat för mässsan var maskiner för trävarubranschen. 18 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

19 RAHOITUS FINANSIERINGEN Rahan hinta jatkoi koko toimintavuoden ajan hienoista nousuaan. Korkotason noususta huolimatta investointeja ja erilaisia kehittämishankkeita seutukunnan yrityksissä tehtiin varsin hyvään tahtiin. Yrittäjät ovat myös alkaneet yhä enemmän kilpailuttaa rahoittajiaan, myös pankkeja. KOSEKin yhteistyö kaikkien yritysrahoittajiemme kanssa on tiivistä ja yrittäjät saavat nopeasti tiedon kaikista tarjolla olevista rahoitusvaihtoehdoista. KOSEK järjesti vuoden aikana yritysrahoittajien kanssa yhteisiä koulutustilaisuuksia, joissa käytiin läpi eri rahoittajien tarjolla olevia rahoitusinstrumentteja. Syksyllä järjestettiin seutukunnan yrittäjille suunnattu Tekes-rahoitusilta, johon osallistui 16 yritysten edustajaa. Kehittämisrahoittajana Tekesin läsnäolo ja sen rahoitusmahdollisuuksista informoiminen ovat lisänneet Tekesin rahoitusvaihtoehtojen käyttöä yrityksissämme. Tekesin tilastojen mukaan Tekesin rahoitus Keski- Yrittäjille ajantasaista tietoa rahoitusvaihtoehdoista Pohjanmaan maakunnassa kaiken kaikkiaan vuonna 2006 oli noin 1,7 miljoonaa euroa, mikä oli kokonaisuudessaan yrityksille suuntautuvaa tuotekehitysrahoitusta. Edellisenä vuonna vastaavaa rahoitusta Keski-Pohjanmaalle myönnettiin 0,8 miljoonaa euroa, josta 0,5 miljoonaa euroa suuntautui tuotekehitykseen. Keski- Pohjanmaan osuus Tekesin vuonna 2006 KUVATIIMI / TOMI HIRVINEN myöntämästä yritysten tutkimus- ja kehitysrahoituksesta on 0,6 prosenttia. Koko Keski-Pohjanmaalla rahoitusta myönnettiin 17:lle yritysten tutkimus- ja kehitysprojektille. Kokkolan seutukunnassa rahoitusta myönnettiin 16:lle yritysten tutkimus- ja kehitysprojektille. Aktuell information till företagarna om finansieringsalternativ Priset på pengarna fortsatte att stiga försiktigt under verksamhetsåret. Trots höjd räntenivå gjordes investeringar och genomfördes utvecklingsprojekt i en synnerligen snabb takt i regionens företag. Företagen har också allt mera börjat tillämpa konkurrensutsättning vid valet av finansiärer, också bankerna. KOSEK bedriver ett nära samarbete med alla våra företagsfinansiärer och företagarna får snabbt uppgifter om all finansieringsalternativ som står till buds. KOSEK arrangerade under året kurstillfällen med företagsfinansiärerna där man gick igenom de finansieringsinstrument som olika finansiärer har. Under hösten ordnades en Tekes-finansieringskväll för företagarna i regionen. I den deltog 16 personer som representade olika företag. Tekes närvaro som utvecklingsfinansiär och informationen om dess finansieringsmöjligheter har ökat användningen av Tekes finansieringsalternativ hos våra företag. Enligt Tekes statistik utgjorde Tekes finansiering i landskapet Mellersta Österbotten totalt 1,7 miljoner euro år 2006 och summan riktades i sin helhet till finansiering av produktutveckling inom företagen. Föregående år var storleken på motsvarande finansiering i Mellersta Österbotten 0,8 miljoner av vilket 0,5 miljoner användes för produktutveckling. Mellersta Österbottens andel av den forsknings- och utvecklingsfinansiering som beviljades av Tekes år 2006 var 0,6 procent. I hela Mellersta Österbotten beviljades finansiering för 17 forsknings- och utvecklingsprojekt inom företagen. I Karlebyregionen beviljades finansiering för 16 forsknings- och utvecklingsprojekt inom företagen. SITUATIONEN INOM ANSVARSOMRÅDENA 2006 OCH KOMMANDE VERKSAMHET ÅRSBERÄTTELSE

20 TOIMITILAT FÖRETAGSLOKALITETER Toimitilarekisteristä alueen vapaat toimitilat Kokkolan Teollisuuskylän Alu-Boat Park valmistui MarineGaten alueelle. Vuoden aikana julkistettiin myös Kokkolan Teollisuuskylän suunnitelmat InnoTowerista ja PortTowerista. KOSEKin www-sivuilla (www.kosek. fi/toimitilarekisteri) avattiin kesäkuussa 2006 maksuton Kokkolan seudun toimitilarekisteri, joka tarjoaa ajantasaista tietoa seutukuntamme vapaista liike-, varasto-, toimisto- ja teollisuustiloista. Toimitilarekisteri kokoaa yhteen paikkaan alueen kiinteistövälittäjien ja myös yksityisten toimijoiden toimitilatarjonnan sekä alueen liike- ja teollisuustontit. Toimitilarekisteri on syntynyt vastamaan käytännön tarpeisiin. Yritykset haluavat tiedon vapaista toimitiloista nopeasti käyttöönsä. Alueella ei ole kuitenkaan aiemmin ollut mitään yhteistä, kaikki tilat kattavaa rekisteriä, josta tiedon olisi löytänyt nopeasti. Oheisessa taulukossa (taulukko 2) esitetään toimitilarekisterin kävijämäärät heinä-joulukuussa Rekisterin kävijämäärät olivat ensimmäisien kuukausien aikana kasvusuuntaisia. Käynnit KOSEKin toimitilarekisterissä 2006 Besök på KOSEKs lokalregister 2006 kaikki käynnit käynnit keskim./vrk alla besöken genomsn. besök/dygn Taulukko 2. Kokkolan seudun toimitilarekisterin kävijämäärät heinä-joulukuussa Tietoteknisistä syistä kävijätilastoja ei ole saatavissa loka-marraskuulta. Tabell 2. Besökarantalet hos Karlebyregionens register för företagslokaliteter i juli-december Av datatekniska orsaker finns inte tillgång till siffror för oktober-november. SUUNNITELTU ALOITUS 2007/PLANERAD BYGGSTART 2007 Lediga företagsutrymmen via registret för företagslägenheter Alu-Boat Park färdigställdes på MarineGates område i Karleby Industriby. Under året offentliggjordes också Karleby Industribys planer på InnoTower och PortTower. På KOSEKs webbsidor (www.kosek.fi/ toimitilarekisteri) öppnades i juni 2006 ett kostnadsfritt register över företagslokaliteter i Karlebyregionen. Här erbjuds aktuell information om lediga affärs-, lager-, kontors- och industrilokaliteter i regionen. Registret sammanför på ett ställe utbudet av företagslokaliteter för verksamhet, vilka bjuds ut av regionens fastighetsförmedlare och också av privata aktörer, liksom också utbudet av affärs- och industritomter. Registret över företagslokaliteter uppstod som ett svar på ett praktiskt behov. Företagen vill snabbt ha uppgifter om lediga företagslokaliteter. Det har dock inte tidigare funnits något gemensamt heltäckande register i regionen där man sklle ha hittat uppgifter om alla lokaliteter. I vidstående tabell (tabell 2) presenteras registrets besökarantal från juli Antalet besökare hade under de första månaderna varit i stigande. 20 VUOSIKERTOMUS 2006 TILANNE VASTUUTOIMIALOILLA 2006 JA TULEVA TOIMINTA

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL sivu - sida TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 20122 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010 20122 4.8.2005 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD KV hyväksynyt 16.11.2009 69 STF godkänt 16.11.2009 69 TALOUSARVIO 2010

Lisätiedot

1 Toimitusjohtajan katsaus

1 Toimitusjohtajan katsaus Osavuosiraportti 1/2008 Sisällys 1 Toimitusjohtajan katsaus...2 2 Hanketoiminta 1/2008...3 2.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...4 2.2 REINO -projekti...4 3 KOSEKin tilastot tammi-maaliskuu 2008...6 4

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

1 Hanketoiminta 4/2008

1 Hanketoiminta 4/2008 Osavuosiraportti 4/2008 Sisällys 1 Hanketoiminta 4/2008...2 1.1 Rekrytointi- ja tulomuuttohanke...3 1.2 REINO projekti...3 1.3 YES- yrittäjyyskasvatuskeskukset projekti, Keski-Pohjanmaa...4 1.4 KP-LENTO,

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus

Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternöbolagens årsberättelse Katternöyhtiöiden vuosikertomus Katternögruppens årsberättelse 2008 Katternöryhmän vuosikertomus 2008 Pärmbilden: Karin Storbacka från IK Falken vann FM i 400 m, damklassen.

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011. Vuosijulkaisu 2008. Årspublikation 2008

Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011. Vuosijulkaisu 2008. Årspublikation 2008 Tekesin Vene-ohjelma 2007 2011 Vuosijulkaisu 2008 Årspublikation 2008 Tekes Båt-program 2007 2011 Toimitus ja tekstit: VTT: Markku Hentinen ja Sirpa Posti sekä Soprano Oyj Redaktion: VTT: Markku Hentinen

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

KV/FGE 15.11.2010 90

KV/FGE 15.11.2010 90 KV/FGE 15.11.2010 90 1 TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 BUDGET 2011 OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 YLEISOSA... 4 ALLMÄNT... 4 1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISENJATALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering

www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen palvelubussi servicebussen jätehuolto avfallshantering V A A S A N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 1 V A S A S T A D S I N F O R M A T I O N S T I D N I N G www - sivut www - sidorna velkaneuvonta skuldrådgivning sosiaaliasiamies socialonbudsmannen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TALOUSARVIO BUDGET 2015 TALOUSSUUNNITELMA EKONOMIPLAN 2016 2018 SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Talousarvio Budget 2015, Taloussuunnitelma Ekonomiplan 2016 2018 Julkaisija - Utgivare: Siuntion kunta Valokuvaaja

Lisätiedot

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen

Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 189/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 189/2009

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse

Vuosikertomus Årsberättelse Vuosikertomus Årsberättelse 2011 Larsmo Luoto Kokkola Karleby Jakobstad Pietarsaari Pedersöre Kronoby Kruunupyy Kaustinen Kaustby SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 3 Suurimmat kehityshankkeet 2011 4 Palvelut

Lisätiedot