Kontekstinhallinta. Päivitetty Mika Tuomainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kontekstinhallinta. Päivitetty 17.8.2007. Mika Tuomainen"

Transkriptio

1 Kontekstinhallinta Päivitetty Mika Tuomainen

2 Sisältö Työpöytäintegraatio CCOW standardi Miksi CCOW ei käynyt suoraan? Minimikontekstinhallinnan määrittely Tietoturvallinen kontekstinhallinta Poikkeavuudet CCOW:sta Määrittelyiden versiot Tukimateriaalit

3 Työpöytäintegraatio

4 Työpöytäintegraatio potilastiedot ovat useissa eri järjestelmissä käyttäjän työasemalla on usein tarpeellista olla käynnissä yhtäaikaisesti useita eri sovelluksia järjestelmien välillä ei ole riittävästi yhteistoiminnallisuutta lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan täytyy erikseen kirjautua sisään kuhunkin järjestelmään ja hakea esimerkiksi potilaan tiedot erikseen joka järjestelmään käyttäjä joutuu näin tekemään useita samankaltaisia toimintoja eri järjestelmiin.

5 Työpöytäintegraatio työpöytäintegraation tarkoitus on tuoda apua tähän ongelmaan se määrittelee yleisen mallin työasemalla toimivien sovellusten työpöytälähtöisen visuaalisen integroinnin toteuttamiseen. työpöytäintegraation tavoitteena on helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä ja parantaa näin käyttäjän työprosesseja sekä tehdä järjestelmien käytöstä paremmin työnkulkua tukevia

6 Työpöytäintegraatio keinoina kertakirjautuminen ja yhteiseen kontekstiin siirtyminen kertakirjautuminen (single sign on) käyttäjän tarvitsee kirjautua vain kerran yhteen järjestelmään. muut työpöytäintegraatioon kytketyt sovellukset kykenevät käyttämään hyväksi tätä kirjautumistietoa, näin niihin tarvitse kirjautua erikseen. yhteiseen kontekstiin siirtyminen käyttäjälle tarjotaan automaattinen tai helppo siirtyminen samaan potilaaseen tai muuhun käsiteltävänä olevaan asiaan eri järjestelmissä näin käyttäjän tarvitsee syöttää esimerkiksi potilaan tunnus ja hakea haluamansa potilaan tiedot vain yhteen järjestelmään. muut järjestelmät osaavat työpöytäintegraatiota hyödyntäen hakea saman potilaan tiedot potilastunnuksen perusteella ilman erillistä potilastunnusten syöttämistä.

7 Työpöytäintegraatio HUOM. tärkeää kuitenkin huomata, että työpöytäintegraatio ei poista sovelluksissa olevaa päällekkäistä tietoa MUTTA helpottaa ja tehostaa merkittävästi käyttötilanteita, joissa sama käyttäjä joutuu käyttämään useita sovelluksia samanaikaisesti helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä käyttäjälle enemmän aikaa varsinaiseen työhön turhan toiston poistuttua mahdollisuus esimerkiksi väärän potilaan käsittelemiseen potilastunnuksen syöttövirheen johdosta pienenee ja näin voidaan varmistua, että ollaan käsittelemässä samaa potilasta eri järjestelmissä.

8 Työpöytäintegraation käsitteet Yhteinen konteksti (common context) muodostuu joukosta yhteisiä tietoja ja käsitteitä (entiteettejä, entities), joita eri järjestelmät voivat käsitellä samalla tavalla järjestelmien sisäisestä toteutuksesta riippumatta yhteisten entiteettien merkityksen on oltava sama kaikissa järjestelmissä esimerkiksi käyttäjän ja asiakkaan (terveydenhuollossa potilaan) tunnistetiedot myös muut mahdolliset tiedot ja käsitteet, joilla on sama merkitys eri järjestelmissä, voivat kuulua yhteiseen kontekstiin.

9 Työpöytäintegraation käsitteet Esim. Konteksti Potilassubjekti Nimi = Patient.Co.Name Arvo = Meikäläinen^Matti Context Item Käyttäjäsubjekti Nimi = Patient.Co.Sex Arvo = M Context Item Context Items

10 Työpöytäintegraation käsitteet Kontekstinhallinta (context management) käytetään usein työpöytäintegraation synonyymina kontekstinhallinta pitää sisällään tekniikat ja keinot, joilla työpöytäintegraatio voidaan toteuttaa kontekstinhallinta arkkitehtuurin muodostavat siihen kuuluvat kontekstia käsittelevät tai hyödyntävät olemassa olevat järjestelmät, koordinaattorikomponentti sekä mahdolliset agenttikomponentit

11 Työpöytäintegraation käsitteet Kontekstinhallinta (context management) Järjestelmä 2 Järjestelmä 1 Järjestelmä 3 Koordinaattorikomponentti Agenttikomponentti Agenttikomponentti

12 Työpöytäintegraation käsitteet Koordinaattori komponentti (context manager) toimii työpöydällä olevien järjestelmien näkymättömänä koordinaattorina ohjelmistokomponentti, joka ylläpitää ja koordinoi käsiteltävää kontekstia sekä yhteyksiä sovelluksiin koordinaattori komponentin avulla siihen liittyneet sovellukset voivat jakaa keskenään yhteistä kontekstia ( = yhteisen kontekstin synkronointi)

13 Työpöytäintegraation käsitteet Agenttikomponentit voidaan yhdistää eri sovellusten samaa entiteettiä tarkoittavat tiedot huolimatta entiteettien eri arvoista eri järjestelmissä esimerkiksi käyttäjällä voi olla eri käyttäjätunnus eri sovelluksissa. Agenttikomponentin avulla käyttäjän yhden järjestelmän käyttäjätunnuksen perusteella voidaan kontekstiin asettaa myös käyttäjän muissa sovelluksissa käyttämät erilaiset käyttäjätunnukset näin huolimatta eri käyttäjätunnuksista eri järjestelmissä, kertakirjautuminen voidaan toteuttaa

14 Työpöytäintegraation käsitteet Järjestelmät organisaatiossa jo olemassa olevia järjestelmiä. Koordinaattori komponenttiin liitetyt järjestelmät eivät tiedä toisistaan, ne kommunikoivat ainoastaan koordinaattorin kanssa Työpöydällä (desktop) tarkoitetaan käyttäjän yhden työaseman kuvaruudulla näkyvää käyttöliittymän työaluetta

15 CCOW standardi

16 CCOW standardi CCOW (Clinical Context Object Workgroup) kansainvälisen HL7 yhdistyksen ylläpitämä standardi terveydenhuollon työpöytäintegraatioon uusin versio määrittelystä tällä hetkellä 1.5 viisi eri versiota ( ) Version 1.0 represent the official ANSI approved versions, last modified May 24, Version 1.1 official ANSI approved versions, posted as Feb 23, Version 1.2 official ANSI approved versions, posted as Dec 5, Version 1.3 official ANSI approved versions, posted as March 13, Version 1.4 official ANSI approved versions, posted as February 28, Version 1.5 official ANSI approved version, posted May 2004.

17 CCOW standardi Technology Neutral Context Management Architecture 200 pgs 40 pgs Technology Specific Component Mapping 30 pgs Technology Neutral Subject Data Defn s COM Web (CORBA) 15 pgs Technology Specific User Interface Windows/Browser (Swing) (other) Health Level Seven, 2001

18 CCOW standardi kuvaa roolit ja vastuut kontekstinhallintaarkkitehtuurin komponenteille määrittelee yksiselitteisen tietosisällön (kontekstin) määrittelee rajapinnat komponenttien väliseen kommunikointiin ei määrää komponenttien implementaatiota

19 CCOW standardi arkkitehtuuri koostuu Sovellukset: mikä tahansa web tai Windows pohjainen sovellus Context Manager: koordinoi näkymättömissä integraatioon liitettyjä sovelluksia, pitää yllä kontekstia Mapping Agent & Annotation Agent: yhdenmukaistavat eri sovellusten samaa tarkoittavia tietoja CCOW CCOW Mapping Agent Context Manager Annotation Agent Morwood, 2001

20 CCOW ratkaisun toiminta kun yhdessä sovelluksessa vaihdetaan käyttäjää ja käsiteltävää potilasta > muut context manageriin liittyneet sovellukset vaihtavat samaan käyttäjään ja näyttävät saman potilaan tietoja taustalla monivaiheinen prosessi, jossa ensin asetetaan uusi konteksti ehdolle context manageriin sitten context manager ehdottaa uutta kontekstia kaikille context manageriin liittyneille sovelluksille sovellukset voivat joko hyväksyä tai hylätä kontekstin muutoksen jos ongelmia, niistä ilmoitetaan käyttäjälle ja käyttäjä päättää miten edetään (vaihdetaanko konteksti vai tehdäänkö jotain muuta, esim. tallennetaan tallentamattomat tiedot) jos kaikki ok, sovellukset hakevat uudet kontekstitiedot context mangerilta ja päivittävät tilansa vastaamaan uuden kontekstin sisältöä

21 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 1. Käyttäjä asettaa kontekstin käyttäen jotain integraation kytkettyä sovellusta 1) CCOW Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

22 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 2. Sovellus ilmoittaa Context Managerille, että se haluaa asettaa kontekstin CCOW 2) Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

23 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 3. Sovellus asettaa kontekstia identifioivan tunnisteen Context Managerille Vaiheet 1 3 = uuden kontekstin ehdottaminen CCOW 3) Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

24 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 4. Context Manager ilmoittaa agenteille, että uusi konteksti on asetettu CCOW CCOW 4) Context Manager Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

25 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 5. Context Manager ilmoittaa muille integraatioon kytketyille sovelluksille, että konteksti on muuttunut CCOW 5) Context Manager 5) CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

26 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 6. Jokainen sovellus ilmaisee Context Managerille, onko se halukas muutokseen Vaiheet 4 6 = kartoitusvaihe = onko kaikille sovelluksille kontekstinmuutos OK CCOW 6) Context Manager 6) CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

27 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 7. Kontekstin vaihtoa ehdottaneelta sovellukselta voidaan vielä varmistaa vaihdetaanko konteksti (lähinnä tilanteessa, jossa joku sovellus ei ole halukas vaihtamaan kontekstiaan ehdotettuun) CCOW 7) Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

28 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 8. Jokainen sovellus hakee tunnisteen Context Managerilta CCOW 8) Context Manager 8) CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

29 9. Kukin sovellus sopeuttaa sisäsäisen tilansa ja näyttää tiedot kontekstin mukaisesti CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 9) 9) Vaiheet 7 9 = suoritusvaihe CCOW Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

30 Miksi CCOW standardia ei hyödynnetty suoraan?

31 Miksi CCOW ei käynyt suoraan? kokonaisuudessaan CCOW standardin mukainen toteutus koettiin liian raskaaksi tavaksi toteuttaa integraatiota ei kotimaisia toteuttajia täydelliselle CCOW standardin mukaiselle ratkaisulle täydelliselle CCOW standardin mukaiselle ratkaisulle ei ole kuin muutama ulkomaalainen tuote epävarmuustekijänä kontekstinhallintaympäristön hinnoittelu sekä mahdollinen riippuvaisuus toimittajasta. ulkomainen toteuttaja ei kiinnostunut (ei vastausta tarjouspyyntöön)

32 Miksi CCOW ei käynyt suoraan? kontekstin välittäminen järjestelmien kesken ei saanut välttämättä olla automaattista, vaan kontekstin vaihtamisen haluttiin tapahtuvan käyttäjän toiminnosta tarpeet Suomessa olivat vain tietojen vienti kontekstivarastoon ja niiden haku sieltä, eikä kontekstin vaihtumiseen tarvittu näin automatiikkaa näin keskeisin vaadittava toiminnallisuus oli saavutettavissa kevyemmälläkin ratkaisulla kuin CCOWstandardin mukaisesti

33 Minimikontekstinhallinnan määrittely

34 Minimikontekstinhallinnan määrittely työpöytäintegraation soveltamiseksi Suomessa PlugIThankkeessa alettiin määritellä kevyempää ratkaisua ratkaisun pohjana käytettiin CCOW standardissa määriteltyä työpöytäintegraation toteuttamista tavoitteena oli hahmottaa minimiratkaisua, jolla CCOWtyyppinen toiminnallisuus olisi saavutettavissa standardista pyrittiin löytämään vain kaikkein olennaisimmat ja hyödyllisimmät osat, joilla työpöytäintegraation perustoiminnallisuus, käyttäjä ja potilaskontekstin käsittely, voitaisiin toteuttaa

35 Minimikontekstinhallinnan määrittely käytännössä toteutus on palvelinpohjainen tietovarasto, johon kukin kontekstinhallinnan piiriin kuuluva sovellus voi tehdä tietojen hakuja ja päivityksiä palvelinpohjaisuuden etuna on, että kontekstinhallinta saadaan toimimaan eri tekniikoilla toteutettujen järjestelmien kesken käyttäjälähtöisyys ei automaattista kontekstin vaihtamista yksinkertaistaa kontekstinhallinnan toteuttamista

36 Minimikontekstinhallinnan määrittely määrittelyn avulla mahdollista toteuttaa kertakirjautuminen yhteiseen kontekstiin siirtyminen (kontekstin synkronointi) helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä tehostaa käyttötilanteita, joissa sama käyttäjä joutuu käyttämään useita sovelluksia samanaikaisesti käyttäjälle enemmän aikaa varsinaiseen työhön turhan toiston poistuttua

37 Minimikontekstinhallinnan määrittely yksinkertaistaa kontekstinhallinnan toteutusta: osallistuvien sovellusten ei tarvitse toteuttaa rajapintoja (CCOW standardin ContextParticipant), koska context manager ei koskaan kutsu sovelluksia context managerin tarvitsee toteuttaa vain kontekstinhallintaan liittymisessä tarvittavat join / leave ja kontekstin tietosisällön käsittelyssä tarvittavat get/set tyyppiset metodit rajapinnassaan kartoitusvaihetta (survey phase) ei tarvitse suorittaa, mikä yksinkertaistaa context manager komponentin toteutusta huomattavasti context manager pitää yllä vain yhtä viimeisimmäksi asetettua kontekstia

38 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Nimeämiskäytäntö sama kuin CCOW standardissa Subject_label.role.Name_prefix.optional_name_suffix Subject_label: Ilmaisee subjektin, johon tieto kuuluu, esim. Patient. role: Kertoo tiedon roolin : Id, Co, An Name_prefix: Ilmaisee mitä tieto tarkoittaa, esimerkiksi Logon (= kirjautumistieto) Optional_name_suffix: Tämä ei ole pakollinen kenttä. Suffix osan avulla on mahdollista esimerkiksi erottaa eri järjestelmien käyttämät subjektit, jos niiden arvot poikkeavat toisistaan

39 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Määrittelee yhteisen kontekstin (tietosisällön) Potilassubjekti nimeäminen: Patient.Id.NationalIdNumber arvo: hetu Käyttäjäsubjekti nimeäminen: User.Id.Logon arvo: geneerinen id käyttäjätunnuksen mappaus sovelluksissa

40 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Custom subject jos tarvittavaa subjektia/kontekstitietoa ei löydy standardista/määrittelystä, määritellään itse erottimena avainsana (organisaation W3C domain nimi) yhteisissä kansallisissa [hl7.fi], löytyvät tulevaisuudessa kansalliselta palvelimelta custom subject esimerkit [plugit.fi]daterange, uusi subjekti Patient.Co.[plugit.fi]Current_medications, uusi tieto [plugit.fi]daterange.id. [plugit.fi]startdate, uusi subjekti ja tälle uusi tieto

41 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Kontekstinhallinnan subjektikoodisto HL7 tekninen komitea hyväksyi subjektikoodiston lisättäväksi HL7 dokumenttiarkistoon. Koodiston ylläpito toteutetaan jatkossa kansallisen koodistopalvelimen kautta. Subjekteja käyttäjätunnus (User.Id.Logon) sekä potilaan henkilötunnus (Patient.Id.NationalIdNumber) on pakko käyttää toteutuksissa vastaavan nimisinä ja määrittelyssä kuvatulla tavalla. Uusien subjektikoodistoon lisättyjen kontekstitietojen ei tarvitse olla toteutettuna kontekstinhallintapalvelussa. Jos kansallisella tasolla yhteisesti sovittuja, kontekstitietoja halutaan käyttää, tulee se tehdä subjektikoodissa määritellyillä nimillä. Subjektikoodiston kaikki tiedot, joissa ei ole [hl7.fi] domain nimeä ovat peräisin CCOW standardista. [hl7.fi] domain nimellä varustetut tiedot ovat määritelty Suomessa kansallisesti käytettäviksi.

42 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Kontekstinhallinnan subjektikoodisto Subjektien määrittelyyn ja nimeämiseen kannattaa hyödyntää jatkossakin seuraavia dokumentteja: Minimikontekstinhallinnan määrittelyn version 3 lukua 4 "Subjektit", dokumentti löytyy osoit teesta CCOW standardin dokumenttia "HL7 Context Management CCOW Standard: Subject Data Definitions, Version 1.5, May 2004", zippaketti saatavilla osoitteesta Näissä dokumenteissa on kuvattu, kuinka subjektit nimetään, mitä tietotyyppejä subjekteille voidaan antaa, kuinka niitä käytetään sekä mitä subjektien käytössä tulee ottaa huomioon. Uusien subjektien käyttöön liittyvät kysymykset voi ohjata HL7 tekniselle komitealle

43 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Kontekstinhallinnan subjektikoodiston sisältö Tieto User.Id.Logon User.Co.Name User.Co.[hl7.fi]Role User.Co.[hl7.fi]Organization User.Co.[hl7.fi]Unit User.Co.[hl7.fi]LogonMethod Patient.Id.NationalIdNumber Patient.Co.PatientName Patient.Co.DateTimeOfBirth Patient.Co.Sex Patient.Co.[hl7.fi]Isolation Patient.Co.[hl7.fi]Infection Merkitys Käyttäjätunnus Käyttäjän nimi Käyttäjän rooli Käyttäjän organisaatio Käyttäjän toimintayksikkö Käyttäjän tunnistustapa Potilaan henkilötunnus Potilaan nimi Potilaan syntymäaika Potilaan sukupuoli Vuodeosastopotilaan eristysluokka Vuodeosastopotilaan tartuntavaara

44 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Kontekstinhallinnan subjektikoodiston sisältö Tieto Merkitys Encounter.Id.VisitNumber Encounter.Id.AlternateVisitId Encounter.Co.VisitIndicator Encounter.Co.AdmitDateTime Encounter.Co.DischargeDateTime Encounter.Co.PatientClass Encounter.Co.AdmissionType Encounter.Co.AssignedPatientLocation Encounter.Co.ServicingFacility Encounter.Co.PatientType Käynnin tai hoitojakson tunniste Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste Tietojen kohde Sisäänkirjausaika/käyntipäivä Uloskirjausaika/lähtöpäivä Potilasluokka Tulotapa Potilaan sijainti Palvelun tuottava toimipiste Hoidon tarve

45 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit kontekstidatan tietotyypit mukaan määrittelyihin väliversioon aiemmin tietotyyppejä ei oltu määritelty tarkasti minimikontekstinhallinnan kontekstidatan arvoissa käytetään samoja HL7 rakenteisia tietotyyppejä kuin CCOW standardissakin

46 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit HL7 rakenteiset tietotyypit, joita käytetään CCOW standardissa (HL7 version 2.4 mukaiset) Data Type Data Type Name HL7 Section Reference CX Extended composite ID with check digit EI HD ID IS ST NM XPN XAD XTN DLN DT Entity Identifier Hierarchic Designator Code Value for HL7 Defined Table Coded Value For User Defined Table String Numeric Extended Person Name Extended Address Extended Phone Number Driver s License Number Date TS Time Stamp

47 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit HL7 rakenteisten tietotyyppien käyttö edellyttää erotinmerkkien käyttämistä tiedon eri osien erottamiseen. CCOW standardissa on mainittu sallituiksi erotinmerkeiksi ainoastaan merkit, ^ ja &. Nämä erotinmerkit on kuvattu HL7 version 2.4 dokumentissa, minimimäärittelyyn mukaan myös ~ ja \ erotinmerkit on koodattava escape sekvensseillä: aina, kun merkit ovat datana ST tietotyypissä (User.Id.Logon, Patient.Id.NationalIdNumber) silloin, kun merkit ovat muissa tietotyypeissä rakenteisen tiedon arvoina, eivät erottimina rakenteisessa tiedossa.

48 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit Jotta rakenteisessa datassa olevat erotinmerkit eivät menisi sekaisin datassa olevien vastaavien erikoismerkkien kanssa, on datassa olevat erikoismerkit koodattava escape sekvensseillä. \H\ \N\ \F\ \S\ \T\ \R\ \E\ \Xdddd...\ \Zdddd...\ start highlighting normal text (end highlighting) field separator ( ) component separator ( ^ ) subcomponent separator ( & ) repetition separator ( ~ ) escape character ( \ ) hexadecimal data locally defined escape sequence \F\12\F\12 12^12^12 12\S\12\S\12 12&12&12 12\T\12\T\12 12~12~12 12\R\12\R\12

49 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit User.Id.Logon ja Patient.Id.NationalIdNumber STtietotyyppejä jos otetaan kontekstitietomäärittelyjä suoraan CCOWstandardista > käytettävä niihin määriteltyjä tietotyyppejä jos määritellään omia custom subjekteja > niille on määriteltävä HL7 tietotyyppi

50 Minimikontekstinhallinta rajapinnat seuraavat CCOW standardin rajapinnat riisuttuina versioina: ContextManager rajapinta: kontekstinhallintaan liittyminen ja siitä eroaminen ContextData rajapinta: kontekstin tietojen käsittely

51 Minimikontekstinhallinta rajapinnat ContextManager CreateSession (sessioavaimen luominen) inputs(optional string applicationname, optional string hostaddress) outputs(string sessionkey) JoinCommonContext (kontekstinhallintaan liittyminen) inputs(string applicationname) outputs(long participantcoupon) LeaveCommonContext (kontekstinhallinnasta eroaminen) inputs(long participantcoupon) outputs()

52 ContextData Minimikontekstinhallinta rajapinnat SetItemValues (tietojen asettaminen kontekstiin) inputs (long participantcoupon, string[ ] itemnames, string[ ] itemvalues) outputs () GetItemValues (tietojen hakeminen kontekstista) inputs (long participantcoupon, string[ ] itemnames) outputs (string[ ] itemvalues)

53 Minimikontekstinhallinta työpöydän/sovelluksen identifiointi sovelluksen identifiointi: applicationname: sovelluksen nimi. Sovelluksen nimen avulla sovellus tunnistautuu context manager komponentille. Nimen avulla voidaan myös kertoa etukäteen context managerille, mitkä sovellukset voivat osallistua yhteiseen kontekstiin participant coupon: tunnus, jonka context managerkomponentti antaa sovellukselle sen liittyessä kontekstinhallintaan. Parametri yksilöi kontekstiin osallistuvan sovelluksen ja sovelluksen on käytettävä sitä jatkossa ollessaan yhteydessä context manageriin

54 Minimikontekstinhallinta työpöydän/sovelluksen identifiointi työaseman identifiointi: työaseman ip / työaseman tunnus: tarvitaan työaseman tunnistamiseen, kun context manager on palvelimella (web/http määrittely) sessioavain (versiosta lähtien): tarvitaan työaseman tunnistamiseen, jos context manager on palvelimella ja työaseman ip osoitetta ei voida käyttää työasemaa yksilöivänä tunnisteena. Sessioavaimen avulla voidaan toteuttaa tarvittaessa myös useita sessioita samalta työasemalta.

55 Minimikontekstinhallinta rajapintojen käyttö Käyttäjä Perusjärjestelmä Kontekstipalvelin Käynnistää CreateSession(applicationName=perusjärjestelmä) sessionkey=xyz JoinCommonContext(applicationName=perusjärjestelmä, sessionkey=xyz) participantcoupon=123 Kirjautuu sisään SetItemValues(participantCoupon=123, itemnames=user.id.logon, Valitsee potilaan SetItemValues(participantCoupon=123, itemnames=patient.id.nationalidnumber, itemvalues= ) [Kuva: Tommi Rissanen]

56 Minimikontekstinhallinta web/http tekninen määrittely viestinvälitys http viesteillä (request, response) mallina CCOW standardin tapa muodostaa http viestit huomioitu työaseman tunnistaminen pollaukset

57 Minimikontekstinhallinta http viestien muodostaminen HTTP Request Message Argument Name Data Type Comment Interface string ContextManager Method string JoinCommonContext applicationname string Optional Parameters & merkillä erotettuja nimi arvopareja, joiden perusteella voidaan esim. identifioida työasema. hostaddress string Client's tcp/ip address sessionkey string Client's sessionkey HTTP Reply Message participantcoupon long Kutsuttavan komponentin URL Kutsuttava rajapinta Kutsuttava metodi Kutsun parametrit Kutsu: JoinCommonContext&applicationName=LoginMaster Vastaus: participantcoupon=

58 Minimikontekstinhallinta työaseman tunnistaminen palvelinpohjaisessa kontekstinhallinnassa työasemakohtaisen kontekstin identifiointiin käytetään joko työaseman ip osoitetta tai sessioavainta (versiosta lähtien) IP osoite työasemasovelluksen ip osoite mahdollista saada sovelluksen kontekstipalvelimelle lähettämästä kutsusta web sovelluksen ip osoite välitettävä kontekstipalvelimelle aiemmin web sovelluksille JoinCommonContextWithIp, jossa työaseman ip osoite välitettiin parametrina nyt JoinCommonContext valinnaisilla parametreilla (ks. edellinen taulukko), joissa ip osoite (hostaddress) voi olla yhtenä parametrina

59 Minimikontekstinhallinta työaseman tunnistaminen palvelinpohjaisessa kontekstinhallinnassa sessioavain sessioavainta tarvitaan työaseman tunnistamiseen, jos context manager on palvelimella ja työaseman ip osoitetta ei voida käyttää työasemaa yksilöivänä tunnisteena (NATosoitteet) sessioavain välitetään kontekstipalvelimelle JoinCommonContext kutsussa sessionkey parametrilla määrittelyssä ei oteta kantaa kuinka sessioavain luodaan ja saadaan välitettyä eri sovelluksille, nämä on ratkaistava toteutuskohtaisesti (sessioavaimen voi luoda esim. ydinjärjestelmä ja sen vastuulla on tällöin myös sessioavaimen välittäminen sitä tarvitseville muille sovelluksille, ks. myöhemmin esimerkki sovelluksen avauksesta) sessioavaimen avulla voidaan toteuttaa tarvittaessa myös useita sessioita samalta työasemalta

60 Minimikontekstinhallinta työaseman tunnistaminen palvelinpohjaisessa kontekstinhallinnassa JoinCommonContext metodilla voi näin liittyä kontekstiin joko hostaddress parametrilla (ip osoite), sessionkey parametrilla tai ilman valinnaisia parametreja jos kutsussa annetaan sekä sessionkey että hostaddress, voidaan toteutuskohtaisesti valita kontekstin tunnistamiseen kumpi tahansa. jos parametria ei anneta lainkaan, yksilöidään työasema kutsusta saatavan ip osoitteen perusteella (siis lähinnä työasemasovelluksen) sessioavaimen luontia varten kontekstipalvelimeen metodi CreateSession, jota kontekstin luova sovellus (luotettu sovellus) kutsuu ennen JoinCommonContext metodia, metodin paluuarvona sessioavain

61 Minimikontekstinhallinta pollaukset palvelinpohjaisessa kontekstinhallinnassa Palvelinpohjaisessa ratkaisussa on otettava huomioon seuraavat kaksi web tekniikasta seuraavaa ongelmaa: Mikäli kontekstinhallintapalvelussa on ongelmia, esim. itse palvelu kaatunut, on sovelluksen osattava toimia ilman kontekstinhallintaa Mikäli kontekstinhallintaan liittyneessä sovelluksessa on ongelmia, esim. web palvelimella oleva sovellus on kaatunut, muodostuu ongelmaksi kontekstinhallintapalveluun roikkumaan jäävät turhat sovellukset ensimmäiseen ratkaisu kutsua GetItemValues metodia, jos kontekstinhallintapalvelu vastaa kutsuun, voi sovellus varmistua sen toiminnasta toisessa kontekstipalvelimeen on määriteltävä aikaleima, johon kontekstin voimassaolo perustuu

62 Tietoturvallinen kontekstinhallinta

63 Alueellinen käyttö (1) Esiin nousi tarve käyttää kontekstinhallintaa myös alueellisesti Ideana, että organisaation ulkopuolinen järjestelmä voisi liittyä organisaation sisäiseen kontekstinhallintaan Näin olisi mahdollista toteuttaa organisaation ulkopuolisen järjestelmän kertakirjautuminen ja siirtyminen yhteiseen kontekstiin organisaation sisäisten järjestelmien kanssa

64 Alueellinen käyttö (2) 2. pj käynnistää selaimen ja välittää selaimelle parametrit (sessioavain ja ATJ:n url) Perusjärjestelmä selain avaa ATJ:n ja välittää ATJ:lle sessioavaimen pj liittyy kontekstiin sessioavaimella pj asettaa kontekstin 4. ATJ liittyy kontekstipalvelimeen saamallaan sessioavaimella ATJ pyytää kontekstin kontekstipalvelimelta 6. Alueellinen järjestelmä (tai mahdollinen muu järjestelmä) ATJ näyttää kontekstin mukaiset tiedot 5. Kontekstipalvelin kontekstipalvelin palauttaa ATJ:lle kontekstin

65 Alueellinen käyttö (3) Alueellinen käyttö nosti esiin useita tietoturvavaatimuksia Alueellisen tarpeen myötä alettiin määritellä kontekstinhallinnan tietoturvaratkaisua Tietoturvallinen kontekstinhallinta soveltamisohje Minimikontekstinhallinnan määrittely v3 dokumentissa huomioitu tietoturva oma luku alueellisesta kontekstinhallinnasta ja sen erityisvaatimuksista

66 Kontekstinhallinnan turvallisuus (1) Ensimmäisissä minimikontekstinhallinnan määrittelyissä olettiin lähtökohtaisesti, että kontekstinhallintaa toteutetaan sisäverkossa, jossa paikallinen verkko ja työasemat ovat tiukasti kontrolloituja Vaatimuksia käyttäjäkontekstin asettamisen osalta Turvallisuuden ratkaisu toteutuskohtaista Uusimmassa Minimikontekstinhallinnan määrittely v3:ssa huomioitu tietoturva organisaation sisäisessä kontekstinhallinnassa ulkopuolisen järjestelmän liittämisessä kontekstinhallintaan

67 Kontekstinhallinnan turvallisuus (2) Kontekstipalvelimen ja siihen liittyvien järjestelmien välinen tietoturva toteutetaan kaksisuuntaisella SSL:llä Kaksisuuntaisella SLL:llä kontekstipalvelin ja siihen liittyvät järjestelmät voivat varmistaa toistensa identiteetit kontekstitiedon eheyden sekä toteuttaa tietojen salauksen Web selain (web sovellus) Web palvelin SSL Työasemasovellus SSL Kontekstipalvelin

68 Kontekstinhallinnan turvallisuus (3) SSL varmenteet sovelluskohtaisia Web sovelluksissa palvelinvarmenteiden käyttö yksinkertaista Työasemasovelluksien osalta varmenteiden jakelu ja hallinnointi hankalaa Voidaan kiertää esim. väliohjelmiston avulla Web selain (web sovellus) Työasemasovellus Adapteri Välitysohjelma Web palvelin 1 Server 2 Kontekstipalvelin

69 Kontekstinhallinnan turvallisuus, alueellinen käyttö Organisaation ulkopuolisen sovelluksen ja kontekstipalvelimen välillä käytetään myös kaksi suuntaista SSL:ää Parametrien välitys (sessioavain) selaimen välityksellä, one way SSL Organisaation sisäinen järjestelmä Selain one way SSL (https post) two way SSL Organisaation ulkopuolinen järjestelmä Kontekstipalvelin

70 Alueellinen tietoturva Haasteita: Järjestelmät ja niiden käyttämät tietoliikenneverkot ovat eri organisaatioiden hallinnoimia ja ylläpitämiä Tarpeita Kertakirjautuminen Saman potilaan käsittely eri järjestelmissä Ratkaisuja: Sovellusten ja kontekstipalvelimen vahva tunnistus ja salatut yhteydet kontekstinhallinnassa Sessioavaimen turvallinen välitys järjestelmien välillä Sessioavaimen on oltava vaikeasti arvattava Kontekstinhallinta ratkaisee kertakirjautumisen ja samaan potilaaseen siirtymisen

71 Kontekstinhallinnan osapuolet alueellisessa käytössä (1) Kontekstipalvelin Voi toimia sisä tai ulkoverkossa Tunnistaa sovellukset sertifikaateilla ja tarkistaa sovellusten oikeudet Välittää tietoja sovellusten välillä Perusjärjestelmä Toimii organisaation omassa sisäverkossa Tunnistaa käyttäjän Luo kontekstin ja liittyy siihen, asettaa käyttäjän kontekstiin Käynnistää muita järjestelmiä ja välittää niille sessioavaimen

72 Kontekstinhallinnan osapuolet alueellisessa käytössä (2) Ulkopuolinen järjestelmä (alueellinen järjestelmä) Toimii organisaation ulkopuolisessa verkossa Saa käynnistysparametrina sessioavaimen, jolla liittyy kontekstiin Saa kontekstista tietoonsa käyttäjätunnuksen ja käsiteltävän potilaan Voi käynnistää muita ulkopuolisia järjestelmiä ja välittää niille sessioavaimen edelleen

73 Kontekstinhallinnan osapuolet alueellisessa käytössä (3) Sisäinen järjestelmä Toimii organisaation sisäisessä verkossa Saa käynnistysparametrina sessioavaimen, jolla liittyy kontekstiin Saa kontekstista tietoonsa käyttäjätunnuksen ja käsiteltävän potilaan Voi käynnistää muita sisäisiä tai ulkopuolisia järjestelmiä ja välittää niille sessioavaimen edelleen

74 Alueellisen käytön erityisvaatimuksia (1) Alueellisen järjestelmän toiminta alueella voi olla useita kontekstipalvelimia Organisaatioilla on omia sisäisiä kontekstinhallintatarpeita Kontekstipalvelin voi olla organisaation oma tai useamman organisaation yhteinen Alueellisen järjestelmän on osattava valita oikea kontekstipalvelin sen mukaan mistä organisaatiosta sitä kutsutaan

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt:

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt: HL7 CDA FAQ päivitetty 15.1.2005 Tämän dokumentin OID-tunnus on 1.2.246.777.11.2005.9. HL7 Help Desk on tarkoitettu HL7 yhdistyksen toteuttamien standardien ja rajapintojen käyttöönottoon liittyvään neuvontaan

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2002 PlugIT ydin-osaprojekti Juha Rannanheimo Mika Tuomainen Esityksen sisältö Lyhyesti PlugIT-projektista Mitä

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Liityntäpalvelimen liittäminen tuotantoympäristöön esuomi.fi

Liityntäpalvelimen liittäminen tuotantoympäristöön esuomi.fi Liityntäpalvelimen liittäminen tuotantoympäristöön esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/ymparistot/tuotantoymparisto/liityntapalvelimen-liittaminen-palveluvaylan-tuotantoumparisto Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri è è è 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri WWW on ylivoimaisesti suosituin hypertekstijärjestelmä. Käydään seuraavaksi läpi nykyaikaisen WWW-arkkitehtuurin perusteet. Vuonna

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos. Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke

Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos. Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke Rakenteisen oppimateriaalin tuottaminen verkossa esimerkki Rhaptos Antti Auer Koordinaattori, HT Jyväskylän yliopisto Virtuaaliyliopistohanke Rakenteisuus kahdella tasolla Oppimisaihiot ( Learning Objects

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje 18.5.2015 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.00 15.2.2012 Eero Haukilampi

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla lopullinen versio esityksestä löytyy osoitteesta: http://www.centek.fi/serapi/mater/thatk05.pdf Terveydenhuollon atk-päivät, Helsinki,

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

Liityntäpalvelimen liittäminen testiympäristöön esuomi.fi

Liityntäpalvelimen liittäminen testiympäristöön esuomi.fi Liityntäpalvelimen liittäminen testiympäristöön esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/ymparistot/testiymparisto/liityntapalvelimen-liittaminen-testiymparistoon/ Suomi.fi-palveluväylä Liityntäpalvelimen

Lisätiedot

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Timo Itälä TKK IIR 22.4.2009 Agenda SOA ja MDM? Toimintaprosessit ja niiden tietomallit Masterdata Palveluarkkitehtuuri ja masterdata

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

tilanne nyt entä tulevaisuudessa?

tilanne nyt entä tulevaisuudessa? Potilastiedon alueelliset hallintapalvelut Pohdintaa vaihtoehtoja? tilanne nyt entä tulevaisuudessa? Kyösti Kopra Agenda Perusjuoni arkkitehtuurin viitekehys 1. HUS-alueen aluetietojärjestelmän taustat

Lisätiedot

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen

XML kielioppi. Elementtien ja attribuuttien määrittely. Ctl230: Luentokalvot Miro Lehtonen XML kielioppi Elementtien ja attribuuttien määrittely Ctl230: Luentokalvot 11.10.2004 Miro Lehtonen Dokumenttien mallinnus Säännöt dokumenttityypeille 3Mahdollisten dokumenttirakenteiden määrittely Samassa

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK

Sopimushallintaa Alfrescolla. Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK Sopimushallintaa Alfrescolla Jarmo Sorvari IT-järjestelmäpäällikkö TAMK TAMK ja PIRAMK yhteen Tilaisuus uudistaa perusinfraa ja arkkitehtuuria Yksi RAKETTI KA-piloteista Uuden IT-infran suunnittelu aiempi

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen

Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Alueellisen ja valtakunnallisen arkkitehtuurin yhteensovittaminen Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Kansallinen vs. alueellinen arkkitehtuuri Onko yhteensovittaminen

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

Viestintäviraston EPP-rajapinta

Viestintäviraston EPP-rajapinta Viestintäviraston EPP-rajapinta EPP - Extensible Provisioning Protocol EPP on XML- pohjainen protokolla EPP:llä tarkoitetaan RFC-dokumenteissa määriteltyä tapaa liittyä rekisterin (registry) ylläpitäjän

Lisätiedot

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0: hyviä ohjeita monimuotoisen sisällön suunnitteluun ja arviointiin Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto Terveyden

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta

HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta HY:n ehdotus käyttäjähallintotuotteesta (jota sovellettaisiin Teakiin) Versio 0.3 / 12.9.2008 Ismo Aulaskari HY siis aikoo markkinoida pakettia joihin kuuluisi HY:n konesalissaan ylläpitämä, varmuuskopioitu

Lisätiedot

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19

Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M ) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 1 5. Luokittamispalvelu 5.1. Palveluinformaatio Palvelun nimi Luokittamispalvelu Palvelun versio 1.0 Toimeenpanopalvelun tunnus (ks. M14.4.42) 10fea, 9c2f, 4760, 9095, f4f9295f4b19 5.2 Avainkäsitteet 5.2.1

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Harjoitus 3: Vaatimukset

Harjoitus 3: Vaatimukset XML Ohjelmistokehityksessä 8105200 1/5 1 Yleistä 1.1 Tavoitteet Harjoitus 3: Vaatimukset Tämän harjoituksen tavoitteena on luoda liityntä asiakkassovelluksesta palvelimeen. Tämän lisäksi on tarkoitus tutustua

Lisätiedot

Trimble Feedback Mobile app ja rajapinnat Kuvaus

Trimble Feedback Mobile app ja rajapinnat Kuvaus Mobile app ja rajapinnat 16.1 Copyright 1992-2016 Trimble Solutions Corporation part of Trimble Navigation Ltd. All rights reserved. Table of Contents ii (13) Table of Contents 1.1 -integraatio Trimble

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen

Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen Aluetietojärjestelmä ja digitaalisten kuvien alueellinen hyödyntäminen Kyösti Kopra, Uuma / HUS tietohallinto, kehittämispäällikkö kyosti.kopra@hus.fi K.Kopra Atk-pvät 2005 1 Lähtökohdista Uudenmaan aluehankkeella

Lisätiedot

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely.

XML prosessori. XML prosessointi. XML:n kirjoittaminen. Validoiva jäsennin. Tapahtumaohjattu käsittely. Tapahtumaohjattu käsittely. XML prosessointi Miten XML dokumentteja luetaan ja kirjoitetaan XML prosessori lukee ja välittää XML dokumentin sovellukselle. Se sisältää entieettikäsittelijän (mahdollisesti) XML jäsentimen Sovellus

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Opera Hotel Edition Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010 Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Sivu / Page: 1 / 15 Document revision history Version Revision Author

Lisätiedot

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Juha Tretjakov 18.3.2014 Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Käyttäjähallinta ja yksilöinti Käyttäjän yksilöinti Suomalainen oppijanumero Oppilaitosten opiskelijanumerot Henkilötunnus HETU Sähköinen

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin

Johdatus rakenteisiin dokumentteihin -RKGDWXVUDNHQWHLVLLQGRNXPHQWWHLKLQ 5DNHQWHLQHQGRNXPHQWWL= rakenteellinen dokumentti dokumentti, jossa erotetaan toisistaan dokumentin 1)VLVlOW, 2) UDNHQQHja 3) XONRDVX(tai esitystapa) jotakin systemaattista

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Sähköisen äänestyksen pilotti

Sähköisen äänestyksen pilotti 08.02.2008 1 (7) Reaaliaikaiset Oikeusministeriö Vaalitietojärjestelmät 08.02.2008 2 (7) 1 LiittymätUlkoiset... 3 1.1 VATLiittyma: Reaaliaikaiset... 4 1.1.1 Class:VATHakuIF... 4 1.1.1.1 Operations... 4

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot