Kontekstinhallinta. Päivitetty Mika Tuomainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kontekstinhallinta. Päivitetty 17.8.2007. Mika Tuomainen"

Transkriptio

1 Kontekstinhallinta Päivitetty Mika Tuomainen

2 Sisältö Työpöytäintegraatio CCOW standardi Miksi CCOW ei käynyt suoraan? Minimikontekstinhallinnan määrittely Tietoturvallinen kontekstinhallinta Poikkeavuudet CCOW:sta Määrittelyiden versiot Tukimateriaalit

3 Työpöytäintegraatio

4 Työpöytäintegraatio potilastiedot ovat useissa eri järjestelmissä käyttäjän työasemalla on usein tarpeellista olla käynnissä yhtäaikaisesti useita eri sovelluksia järjestelmien välillä ei ole riittävästi yhteistoiminnallisuutta lääkärin tai muun hoitohenkilökunnan täytyy erikseen kirjautua sisään kuhunkin järjestelmään ja hakea esimerkiksi potilaan tiedot erikseen joka järjestelmään käyttäjä joutuu näin tekemään useita samankaltaisia toimintoja eri järjestelmiin.

5 Työpöytäintegraatio työpöytäintegraation tarkoitus on tuoda apua tähän ongelmaan se määrittelee yleisen mallin työasemalla toimivien sovellusten työpöytälähtöisen visuaalisen integroinnin toteuttamiseen. työpöytäintegraation tavoitteena on helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä ja parantaa näin käyttäjän työprosesseja sekä tehdä järjestelmien käytöstä paremmin työnkulkua tukevia

6 Työpöytäintegraatio keinoina kertakirjautuminen ja yhteiseen kontekstiin siirtyminen kertakirjautuminen (single sign on) käyttäjän tarvitsee kirjautua vain kerran yhteen järjestelmään. muut työpöytäintegraatioon kytketyt sovellukset kykenevät käyttämään hyväksi tätä kirjautumistietoa, näin niihin tarvitse kirjautua erikseen. yhteiseen kontekstiin siirtyminen käyttäjälle tarjotaan automaattinen tai helppo siirtyminen samaan potilaaseen tai muuhun käsiteltävänä olevaan asiaan eri järjestelmissä näin käyttäjän tarvitsee syöttää esimerkiksi potilaan tunnus ja hakea haluamansa potilaan tiedot vain yhteen järjestelmään. muut järjestelmät osaavat työpöytäintegraatiota hyödyntäen hakea saman potilaan tiedot potilastunnuksen perusteella ilman erillistä potilastunnusten syöttämistä.

7 Työpöytäintegraatio HUOM. tärkeää kuitenkin huomata, että työpöytäintegraatio ei poista sovelluksissa olevaa päällekkäistä tietoa MUTTA helpottaa ja tehostaa merkittävästi käyttötilanteita, joissa sama käyttäjä joutuu käyttämään useita sovelluksia samanaikaisesti helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä käyttäjälle enemmän aikaa varsinaiseen työhön turhan toiston poistuttua mahdollisuus esimerkiksi väärän potilaan käsittelemiseen potilastunnuksen syöttövirheen johdosta pienenee ja näin voidaan varmistua, että ollaan käsittelemässä samaa potilasta eri järjestelmissä.

8 Työpöytäintegraation käsitteet Yhteinen konteksti (common context) muodostuu joukosta yhteisiä tietoja ja käsitteitä (entiteettejä, entities), joita eri järjestelmät voivat käsitellä samalla tavalla järjestelmien sisäisestä toteutuksesta riippumatta yhteisten entiteettien merkityksen on oltava sama kaikissa järjestelmissä esimerkiksi käyttäjän ja asiakkaan (terveydenhuollossa potilaan) tunnistetiedot myös muut mahdolliset tiedot ja käsitteet, joilla on sama merkitys eri järjestelmissä, voivat kuulua yhteiseen kontekstiin.

9 Työpöytäintegraation käsitteet Esim. Konteksti Potilassubjekti Nimi = Patient.Co.Name Arvo = Meikäläinen^Matti Context Item Käyttäjäsubjekti Nimi = Patient.Co.Sex Arvo = M Context Item Context Items

10 Työpöytäintegraation käsitteet Kontekstinhallinta (context management) käytetään usein työpöytäintegraation synonyymina kontekstinhallinta pitää sisällään tekniikat ja keinot, joilla työpöytäintegraatio voidaan toteuttaa kontekstinhallinta arkkitehtuurin muodostavat siihen kuuluvat kontekstia käsittelevät tai hyödyntävät olemassa olevat järjestelmät, koordinaattorikomponentti sekä mahdolliset agenttikomponentit

11 Työpöytäintegraation käsitteet Kontekstinhallinta (context management) Järjestelmä 2 Järjestelmä 1 Järjestelmä 3 Koordinaattorikomponentti Agenttikomponentti Agenttikomponentti

12 Työpöytäintegraation käsitteet Koordinaattori komponentti (context manager) toimii työpöydällä olevien järjestelmien näkymättömänä koordinaattorina ohjelmistokomponentti, joka ylläpitää ja koordinoi käsiteltävää kontekstia sekä yhteyksiä sovelluksiin koordinaattori komponentin avulla siihen liittyneet sovellukset voivat jakaa keskenään yhteistä kontekstia ( = yhteisen kontekstin synkronointi)

13 Työpöytäintegraation käsitteet Agenttikomponentit voidaan yhdistää eri sovellusten samaa entiteettiä tarkoittavat tiedot huolimatta entiteettien eri arvoista eri järjestelmissä esimerkiksi käyttäjällä voi olla eri käyttäjätunnus eri sovelluksissa. Agenttikomponentin avulla käyttäjän yhden järjestelmän käyttäjätunnuksen perusteella voidaan kontekstiin asettaa myös käyttäjän muissa sovelluksissa käyttämät erilaiset käyttäjätunnukset näin huolimatta eri käyttäjätunnuksista eri järjestelmissä, kertakirjautuminen voidaan toteuttaa

14 Työpöytäintegraation käsitteet Järjestelmät organisaatiossa jo olemassa olevia järjestelmiä. Koordinaattori komponenttiin liitetyt järjestelmät eivät tiedä toisistaan, ne kommunikoivat ainoastaan koordinaattorin kanssa Työpöydällä (desktop) tarkoitetaan käyttäjän yhden työaseman kuvaruudulla näkyvää käyttöliittymän työaluetta

15 CCOW standardi

16 CCOW standardi CCOW (Clinical Context Object Workgroup) kansainvälisen HL7 yhdistyksen ylläpitämä standardi terveydenhuollon työpöytäintegraatioon uusin versio määrittelystä tällä hetkellä 1.5 viisi eri versiota ( ) Version 1.0 represent the official ANSI approved versions, last modified May 24, Version 1.1 official ANSI approved versions, posted as Feb 23, Version 1.2 official ANSI approved versions, posted as Dec 5, Version 1.3 official ANSI approved versions, posted as March 13, Version 1.4 official ANSI approved versions, posted as February 28, Version 1.5 official ANSI approved version, posted May 2004.

17 CCOW standardi Technology Neutral Context Management Architecture 200 pgs 40 pgs Technology Specific Component Mapping 30 pgs Technology Neutral Subject Data Defn s COM Web (CORBA) 15 pgs Technology Specific User Interface Windows/Browser (Swing) (other) Health Level Seven, 2001

18 CCOW standardi kuvaa roolit ja vastuut kontekstinhallintaarkkitehtuurin komponenteille määrittelee yksiselitteisen tietosisällön (kontekstin) määrittelee rajapinnat komponenttien väliseen kommunikointiin ei määrää komponenttien implementaatiota

19 CCOW standardi arkkitehtuuri koostuu Sovellukset: mikä tahansa web tai Windows pohjainen sovellus Context Manager: koordinoi näkymättömissä integraatioon liitettyjä sovelluksia, pitää yllä kontekstia Mapping Agent & Annotation Agent: yhdenmukaistavat eri sovellusten samaa tarkoittavia tietoja CCOW CCOW Mapping Agent Context Manager Annotation Agent Morwood, 2001

20 CCOW ratkaisun toiminta kun yhdessä sovelluksessa vaihdetaan käyttäjää ja käsiteltävää potilasta > muut context manageriin liittyneet sovellukset vaihtavat samaan käyttäjään ja näyttävät saman potilaan tietoja taustalla monivaiheinen prosessi, jossa ensin asetetaan uusi konteksti ehdolle context manageriin sitten context manager ehdottaa uutta kontekstia kaikille context manageriin liittyneille sovelluksille sovellukset voivat joko hyväksyä tai hylätä kontekstin muutoksen jos ongelmia, niistä ilmoitetaan käyttäjälle ja käyttäjä päättää miten edetään (vaihdetaanko konteksti vai tehdäänkö jotain muuta, esim. tallennetaan tallentamattomat tiedot) jos kaikki ok, sovellukset hakevat uudet kontekstitiedot context mangerilta ja päivittävät tilansa vastaamaan uuden kontekstin sisältöä

21 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 1. Käyttäjä asettaa kontekstin käyttäen jotain integraation kytkettyä sovellusta 1) CCOW Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

22 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 2. Sovellus ilmoittaa Context Managerille, että se haluaa asettaa kontekstin CCOW 2) Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

23 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 3. Sovellus asettaa kontekstia identifioivan tunnisteen Context Managerille Vaiheet 1 3 = uuden kontekstin ehdottaminen CCOW 3) Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

24 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 4. Context Manager ilmoittaa agenteille, että uusi konteksti on asetettu CCOW CCOW 4) Context Manager Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

25 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 5. Context Manager ilmoittaa muille integraatioon kytketyille sovelluksille, että konteksti on muuttunut CCOW 5) Context Manager 5) CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

26 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 6. Jokainen sovellus ilmaisee Context Managerille, onko se halukas muutokseen Vaiheet 4 6 = kartoitusvaihe = onko kaikille sovelluksille kontekstinmuutos OK CCOW 6) Context Manager 6) CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

27 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 7. Kontekstin vaihtoa ehdottaneelta sovellukselta voidaan vielä varmistaa vaihdetaanko konteksti (lähinnä tilanteessa, jossa joku sovellus ei ole halukas vaihtamaan kontekstiaan ehdotettuun) CCOW 7) Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

28 CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 8. Jokainen sovellus hakee tunnisteen Context Managerilta CCOW 8) Context Manager 8) CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

29 9. Kukin sovellus sopeuttaa sisäsäisen tilansa ja näyttää tiedot kontekstin mukaisesti CCOW Kontekstinhallinnan toiminta 9) 9) Vaiheet 7 9 = suoritusvaihe CCOW Context Manager CCOW Mapping Agent Annotation Agent Morwood, 2001

30 Miksi CCOW standardia ei hyödynnetty suoraan?

31 Miksi CCOW ei käynyt suoraan? kokonaisuudessaan CCOW standardin mukainen toteutus koettiin liian raskaaksi tavaksi toteuttaa integraatiota ei kotimaisia toteuttajia täydelliselle CCOW standardin mukaiselle ratkaisulle täydelliselle CCOW standardin mukaiselle ratkaisulle ei ole kuin muutama ulkomaalainen tuote epävarmuustekijänä kontekstinhallintaympäristön hinnoittelu sekä mahdollinen riippuvaisuus toimittajasta. ulkomainen toteuttaja ei kiinnostunut (ei vastausta tarjouspyyntöön)

32 Miksi CCOW ei käynyt suoraan? kontekstin välittäminen järjestelmien kesken ei saanut välttämättä olla automaattista, vaan kontekstin vaihtamisen haluttiin tapahtuvan käyttäjän toiminnosta tarpeet Suomessa olivat vain tietojen vienti kontekstivarastoon ja niiden haku sieltä, eikä kontekstin vaihtumiseen tarvittu näin automatiikkaa näin keskeisin vaadittava toiminnallisuus oli saavutettavissa kevyemmälläkin ratkaisulla kuin CCOWstandardin mukaisesti

33 Minimikontekstinhallinnan määrittely

34 Minimikontekstinhallinnan määrittely työpöytäintegraation soveltamiseksi Suomessa PlugIThankkeessa alettiin määritellä kevyempää ratkaisua ratkaisun pohjana käytettiin CCOW standardissa määriteltyä työpöytäintegraation toteuttamista tavoitteena oli hahmottaa minimiratkaisua, jolla CCOWtyyppinen toiminnallisuus olisi saavutettavissa standardista pyrittiin löytämään vain kaikkein olennaisimmat ja hyödyllisimmät osat, joilla työpöytäintegraation perustoiminnallisuus, käyttäjä ja potilaskontekstin käsittely, voitaisiin toteuttaa

35 Minimikontekstinhallinnan määrittely käytännössä toteutus on palvelinpohjainen tietovarasto, johon kukin kontekstinhallinnan piiriin kuuluva sovellus voi tehdä tietojen hakuja ja päivityksiä palvelinpohjaisuuden etuna on, että kontekstinhallinta saadaan toimimaan eri tekniikoilla toteutettujen järjestelmien kesken käyttäjälähtöisyys ei automaattista kontekstin vaihtamista yksinkertaistaa kontekstinhallinnan toteuttamista

36 Minimikontekstinhallinnan määrittely määrittelyn avulla mahdollista toteuttaa kertakirjautuminen yhteiseen kontekstiin siirtyminen (kontekstin synkronointi) helpottaa erillisten järjestelmien yhtäaikaista käyttöä tehostaa käyttötilanteita, joissa sama käyttäjä joutuu käyttämään useita sovelluksia samanaikaisesti käyttäjälle enemmän aikaa varsinaiseen työhön turhan toiston poistuttua

37 Minimikontekstinhallinnan määrittely yksinkertaistaa kontekstinhallinnan toteutusta: osallistuvien sovellusten ei tarvitse toteuttaa rajapintoja (CCOW standardin ContextParticipant), koska context manager ei koskaan kutsu sovelluksia context managerin tarvitsee toteuttaa vain kontekstinhallintaan liittymisessä tarvittavat join / leave ja kontekstin tietosisällön käsittelyssä tarvittavat get/set tyyppiset metodit rajapinnassaan kartoitusvaihetta (survey phase) ei tarvitse suorittaa, mikä yksinkertaistaa context manager komponentin toteutusta huomattavasti context manager pitää yllä vain yhtä viimeisimmäksi asetettua kontekstia

38 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Nimeämiskäytäntö sama kuin CCOW standardissa Subject_label.role.Name_prefix.optional_name_suffix Subject_label: Ilmaisee subjektin, johon tieto kuuluu, esim. Patient. role: Kertoo tiedon roolin : Id, Co, An Name_prefix: Ilmaisee mitä tieto tarkoittaa, esimerkiksi Logon (= kirjautumistieto) Optional_name_suffix: Tämä ei ole pakollinen kenttä. Suffix osan avulla on mahdollista esimerkiksi erottaa eri järjestelmien käyttämät subjektit, jos niiden arvot poikkeavat toisistaan

39 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Määrittelee yhteisen kontekstin (tietosisällön) Potilassubjekti nimeäminen: Patient.Id.NationalIdNumber arvo: hetu Käyttäjäsubjekti nimeäminen: User.Id.Logon arvo: geneerinen id käyttäjätunnuksen mappaus sovelluksissa

40 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Custom subject jos tarvittavaa subjektia/kontekstitietoa ei löydy standardista/määrittelystä, määritellään itse erottimena avainsana (organisaation W3C domain nimi) yhteisissä kansallisissa [hl7.fi], löytyvät tulevaisuudessa kansalliselta palvelimelta custom subject esimerkit [plugit.fi]daterange, uusi subjekti Patient.Co.[plugit.fi]Current_medications, uusi tieto [plugit.fi]daterange.id. [plugit.fi]startdate, uusi subjekti ja tälle uusi tieto

41 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Kontekstinhallinnan subjektikoodisto HL7 tekninen komitea hyväksyi subjektikoodiston lisättäväksi HL7 dokumenttiarkistoon. Koodiston ylläpito toteutetaan jatkossa kansallisen koodistopalvelimen kautta. Subjekteja käyttäjätunnus (User.Id.Logon) sekä potilaan henkilötunnus (Patient.Id.NationalIdNumber) on pakko käyttää toteutuksissa vastaavan nimisinä ja määrittelyssä kuvatulla tavalla. Uusien subjektikoodistoon lisättyjen kontekstitietojen ei tarvitse olla toteutettuna kontekstinhallintapalvelussa. Jos kansallisella tasolla yhteisesti sovittuja, kontekstitietoja halutaan käyttää, tulee se tehdä subjektikoodissa määritellyillä nimillä. Subjektikoodiston kaikki tiedot, joissa ei ole [hl7.fi] domain nimeä ovat peräisin CCOW standardista. [hl7.fi] domain nimellä varustetut tiedot ovat määritelty Suomessa kansallisesti käytettäviksi.

42 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Kontekstinhallinnan subjektikoodisto Subjektien määrittelyyn ja nimeämiseen kannattaa hyödyntää jatkossakin seuraavia dokumentteja: Minimikontekstinhallinnan määrittelyn version 3 lukua 4 "Subjektit", dokumentti löytyy osoit teesta CCOW standardin dokumenttia "HL7 Context Management CCOW Standard: Subject Data Definitions, Version 1.5, May 2004", zippaketti saatavilla osoitteesta Näissä dokumenteissa on kuvattu, kuinka subjektit nimetään, mitä tietotyyppejä subjekteille voidaan antaa, kuinka niitä käytetään sekä mitä subjektien käytössä tulee ottaa huomioon. Uusien subjektien käyttöön liittyvät kysymykset voi ohjata HL7 tekniselle komitealle

43 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Kontekstinhallinnan subjektikoodiston sisältö Tieto User.Id.Logon User.Co.Name User.Co.[hl7.fi]Role User.Co.[hl7.fi]Organization User.Co.[hl7.fi]Unit User.Co.[hl7.fi]LogonMethod Patient.Id.NationalIdNumber Patient.Co.PatientName Patient.Co.DateTimeOfBirth Patient.Co.Sex Patient.Co.[hl7.fi]Isolation Patient.Co.[hl7.fi]Infection Merkitys Käyttäjätunnus Käyttäjän nimi Käyttäjän rooli Käyttäjän organisaatio Käyttäjän toimintayksikkö Käyttäjän tunnistustapa Potilaan henkilötunnus Potilaan nimi Potilaan syntymäaika Potilaan sukupuoli Vuodeosastopotilaan eristysluokka Vuodeosastopotilaan tartuntavaara

44 Minimikontekstinhallinta tietosisältö Kontekstinhallinnan subjektikoodiston sisältö Tieto Merkitys Encounter.Id.VisitNumber Encounter.Id.AlternateVisitId Encounter.Co.VisitIndicator Encounter.Co.AdmitDateTime Encounter.Co.DischargeDateTime Encounter.Co.PatientClass Encounter.Co.AdmissionType Encounter.Co.AssignedPatientLocation Encounter.Co.ServicingFacility Encounter.Co.PatientType Käynnin tai hoitojakson tunniste Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste Tietojen kohde Sisäänkirjausaika/käyntipäivä Uloskirjausaika/lähtöpäivä Potilasluokka Tulotapa Potilaan sijainti Palvelun tuottava toimipiste Hoidon tarve

45 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit kontekstidatan tietotyypit mukaan määrittelyihin väliversioon aiemmin tietotyyppejä ei oltu määritelty tarkasti minimikontekstinhallinnan kontekstidatan arvoissa käytetään samoja HL7 rakenteisia tietotyyppejä kuin CCOW standardissakin

46 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit HL7 rakenteiset tietotyypit, joita käytetään CCOW standardissa (HL7 version 2.4 mukaiset) Data Type Data Type Name HL7 Section Reference CX Extended composite ID with check digit EI HD ID IS ST NM XPN XAD XTN DLN DT Entity Identifier Hierarchic Designator Code Value for HL7 Defined Table Coded Value For User Defined Table String Numeric Extended Person Name Extended Address Extended Phone Number Driver s License Number Date TS Time Stamp

47 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit HL7 rakenteisten tietotyyppien käyttö edellyttää erotinmerkkien käyttämistä tiedon eri osien erottamiseen. CCOW standardissa on mainittu sallituiksi erotinmerkeiksi ainoastaan merkit, ^ ja &. Nämä erotinmerkit on kuvattu HL7 version 2.4 dokumentissa, minimimäärittelyyn mukaan myös ~ ja \ erotinmerkit on koodattava escape sekvensseillä: aina, kun merkit ovat datana ST tietotyypissä (User.Id.Logon, Patient.Id.NationalIdNumber) silloin, kun merkit ovat muissa tietotyypeissä rakenteisen tiedon arvoina, eivät erottimina rakenteisessa tiedossa.

48 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit Jotta rakenteisessa datassa olevat erotinmerkit eivät menisi sekaisin datassa olevien vastaavien erikoismerkkien kanssa, on datassa olevat erikoismerkit koodattava escape sekvensseillä. \H\ \N\ \F\ \S\ \T\ \R\ \E\ \Xdddd...\ \Zdddd...\ start highlighting normal text (end highlighting) field separator ( ) component separator ( ^ ) subcomponent separator ( & ) repetition separator ( ~ ) escape character ( \ ) hexadecimal data locally defined escape sequence \F\12\F\12 12^12^12 12\S\12\S\12 12&12&12 12\T\12\T\12 12~12~12 12\R\12\R\12

49 Minimikontekstinhallinta kontekstidatan tietotyypit User.Id.Logon ja Patient.Id.NationalIdNumber STtietotyyppejä jos otetaan kontekstitietomäärittelyjä suoraan CCOWstandardista > käytettävä niihin määriteltyjä tietotyyppejä jos määritellään omia custom subjekteja > niille on määriteltävä HL7 tietotyyppi

50 Minimikontekstinhallinta rajapinnat seuraavat CCOW standardin rajapinnat riisuttuina versioina: ContextManager rajapinta: kontekstinhallintaan liittyminen ja siitä eroaminen ContextData rajapinta: kontekstin tietojen käsittely

51 Minimikontekstinhallinta rajapinnat ContextManager CreateSession (sessioavaimen luominen) inputs(optional string applicationname, optional string hostaddress) outputs(string sessionkey) JoinCommonContext (kontekstinhallintaan liittyminen) inputs(string applicationname) outputs(long participantcoupon) LeaveCommonContext (kontekstinhallinnasta eroaminen) inputs(long participantcoupon) outputs()

52 ContextData Minimikontekstinhallinta rajapinnat SetItemValues (tietojen asettaminen kontekstiin) inputs (long participantcoupon, string[ ] itemnames, string[ ] itemvalues) outputs () GetItemValues (tietojen hakeminen kontekstista) inputs (long participantcoupon, string[ ] itemnames) outputs (string[ ] itemvalues)

53 Minimikontekstinhallinta työpöydän/sovelluksen identifiointi sovelluksen identifiointi: applicationname: sovelluksen nimi. Sovelluksen nimen avulla sovellus tunnistautuu context manager komponentille. Nimen avulla voidaan myös kertoa etukäteen context managerille, mitkä sovellukset voivat osallistua yhteiseen kontekstiin participant coupon: tunnus, jonka context managerkomponentti antaa sovellukselle sen liittyessä kontekstinhallintaan. Parametri yksilöi kontekstiin osallistuvan sovelluksen ja sovelluksen on käytettävä sitä jatkossa ollessaan yhteydessä context manageriin

54 Minimikontekstinhallinta työpöydän/sovelluksen identifiointi työaseman identifiointi: työaseman ip / työaseman tunnus: tarvitaan työaseman tunnistamiseen, kun context manager on palvelimella (web/http määrittely) sessioavain (versiosta lähtien): tarvitaan työaseman tunnistamiseen, jos context manager on palvelimella ja työaseman ip osoitetta ei voida käyttää työasemaa yksilöivänä tunnisteena. Sessioavaimen avulla voidaan toteuttaa tarvittaessa myös useita sessioita samalta työasemalta.

55 Minimikontekstinhallinta rajapintojen käyttö Käyttäjä Perusjärjestelmä Kontekstipalvelin Käynnistää CreateSession(applicationName=perusjärjestelmä) sessionkey=xyz JoinCommonContext(applicationName=perusjärjestelmä, sessionkey=xyz) participantcoupon=123 Kirjautuu sisään SetItemValues(participantCoupon=123, itemnames=user.id.logon, Valitsee potilaan SetItemValues(participantCoupon=123, itemnames=patient.id.nationalidnumber, itemvalues= ) [Kuva: Tommi Rissanen]

56 Minimikontekstinhallinta web/http tekninen määrittely viestinvälitys http viesteillä (request, response) mallina CCOW standardin tapa muodostaa http viestit huomioitu työaseman tunnistaminen pollaukset

57 Minimikontekstinhallinta http viestien muodostaminen HTTP Request Message Argument Name Data Type Comment Interface string ContextManager Method string JoinCommonContext applicationname string Optional Parameters & merkillä erotettuja nimi arvopareja, joiden perusteella voidaan esim. identifioida työasema. hostaddress string Client's tcp/ip address sessionkey string Client's sessionkey HTTP Reply Message participantcoupon long Kutsuttavan komponentin URL Kutsuttava rajapinta Kutsuttava metodi Kutsun parametrit Kutsu: JoinCommonContext&applicationName=LoginMaster Vastaus: participantcoupon=

58 Minimikontekstinhallinta työaseman tunnistaminen palvelinpohjaisessa kontekstinhallinnassa työasemakohtaisen kontekstin identifiointiin käytetään joko työaseman ip osoitetta tai sessioavainta (versiosta lähtien) IP osoite työasemasovelluksen ip osoite mahdollista saada sovelluksen kontekstipalvelimelle lähettämästä kutsusta web sovelluksen ip osoite välitettävä kontekstipalvelimelle aiemmin web sovelluksille JoinCommonContextWithIp, jossa työaseman ip osoite välitettiin parametrina nyt JoinCommonContext valinnaisilla parametreilla (ks. edellinen taulukko), joissa ip osoite (hostaddress) voi olla yhtenä parametrina

59 Minimikontekstinhallinta työaseman tunnistaminen palvelinpohjaisessa kontekstinhallinnassa sessioavain sessioavainta tarvitaan työaseman tunnistamiseen, jos context manager on palvelimella ja työaseman ip osoitetta ei voida käyttää työasemaa yksilöivänä tunnisteena (NATosoitteet) sessioavain välitetään kontekstipalvelimelle JoinCommonContext kutsussa sessionkey parametrilla määrittelyssä ei oteta kantaa kuinka sessioavain luodaan ja saadaan välitettyä eri sovelluksille, nämä on ratkaistava toteutuskohtaisesti (sessioavaimen voi luoda esim. ydinjärjestelmä ja sen vastuulla on tällöin myös sessioavaimen välittäminen sitä tarvitseville muille sovelluksille, ks. myöhemmin esimerkki sovelluksen avauksesta) sessioavaimen avulla voidaan toteuttaa tarvittaessa myös useita sessioita samalta työasemalta

60 Minimikontekstinhallinta työaseman tunnistaminen palvelinpohjaisessa kontekstinhallinnassa JoinCommonContext metodilla voi näin liittyä kontekstiin joko hostaddress parametrilla (ip osoite), sessionkey parametrilla tai ilman valinnaisia parametreja jos kutsussa annetaan sekä sessionkey että hostaddress, voidaan toteutuskohtaisesti valita kontekstin tunnistamiseen kumpi tahansa. jos parametria ei anneta lainkaan, yksilöidään työasema kutsusta saatavan ip osoitteen perusteella (siis lähinnä työasemasovelluksen) sessioavaimen luontia varten kontekstipalvelimeen metodi CreateSession, jota kontekstin luova sovellus (luotettu sovellus) kutsuu ennen JoinCommonContext metodia, metodin paluuarvona sessioavain

61 Minimikontekstinhallinta pollaukset palvelinpohjaisessa kontekstinhallinnassa Palvelinpohjaisessa ratkaisussa on otettava huomioon seuraavat kaksi web tekniikasta seuraavaa ongelmaa: Mikäli kontekstinhallintapalvelussa on ongelmia, esim. itse palvelu kaatunut, on sovelluksen osattava toimia ilman kontekstinhallintaa Mikäli kontekstinhallintaan liittyneessä sovelluksessa on ongelmia, esim. web palvelimella oleva sovellus on kaatunut, muodostuu ongelmaksi kontekstinhallintapalveluun roikkumaan jäävät turhat sovellukset ensimmäiseen ratkaisu kutsua GetItemValues metodia, jos kontekstinhallintapalvelu vastaa kutsuun, voi sovellus varmistua sen toiminnasta toisessa kontekstipalvelimeen on määriteltävä aikaleima, johon kontekstin voimassaolo perustuu

62 Tietoturvallinen kontekstinhallinta

63 Alueellinen käyttö (1) Esiin nousi tarve käyttää kontekstinhallintaa myös alueellisesti Ideana, että organisaation ulkopuolinen järjestelmä voisi liittyä organisaation sisäiseen kontekstinhallintaan Näin olisi mahdollista toteuttaa organisaation ulkopuolisen järjestelmän kertakirjautuminen ja siirtyminen yhteiseen kontekstiin organisaation sisäisten järjestelmien kanssa

64 Alueellinen käyttö (2) 2. pj käynnistää selaimen ja välittää selaimelle parametrit (sessioavain ja ATJ:n url) Perusjärjestelmä selain avaa ATJ:n ja välittää ATJ:lle sessioavaimen pj liittyy kontekstiin sessioavaimella pj asettaa kontekstin 4. ATJ liittyy kontekstipalvelimeen saamallaan sessioavaimella ATJ pyytää kontekstin kontekstipalvelimelta 6. Alueellinen järjestelmä (tai mahdollinen muu järjestelmä) ATJ näyttää kontekstin mukaiset tiedot 5. Kontekstipalvelin kontekstipalvelin palauttaa ATJ:lle kontekstin

65 Alueellinen käyttö (3) Alueellinen käyttö nosti esiin useita tietoturvavaatimuksia Alueellisen tarpeen myötä alettiin määritellä kontekstinhallinnan tietoturvaratkaisua Tietoturvallinen kontekstinhallinta soveltamisohje Minimikontekstinhallinnan määrittely v3 dokumentissa huomioitu tietoturva oma luku alueellisesta kontekstinhallinnasta ja sen erityisvaatimuksista

66 Kontekstinhallinnan turvallisuus (1) Ensimmäisissä minimikontekstinhallinnan määrittelyissä olettiin lähtökohtaisesti, että kontekstinhallintaa toteutetaan sisäverkossa, jossa paikallinen verkko ja työasemat ovat tiukasti kontrolloituja Vaatimuksia käyttäjäkontekstin asettamisen osalta Turvallisuuden ratkaisu toteutuskohtaista Uusimmassa Minimikontekstinhallinnan määrittely v3:ssa huomioitu tietoturva organisaation sisäisessä kontekstinhallinnassa ulkopuolisen järjestelmän liittämisessä kontekstinhallintaan

67 Kontekstinhallinnan turvallisuus (2) Kontekstipalvelimen ja siihen liittyvien järjestelmien välinen tietoturva toteutetaan kaksisuuntaisella SSL:llä Kaksisuuntaisella SLL:llä kontekstipalvelin ja siihen liittyvät järjestelmät voivat varmistaa toistensa identiteetit kontekstitiedon eheyden sekä toteuttaa tietojen salauksen Web selain (web sovellus) Web palvelin SSL Työasemasovellus SSL Kontekstipalvelin

68 Kontekstinhallinnan turvallisuus (3) SSL varmenteet sovelluskohtaisia Web sovelluksissa palvelinvarmenteiden käyttö yksinkertaista Työasemasovelluksien osalta varmenteiden jakelu ja hallinnointi hankalaa Voidaan kiertää esim. väliohjelmiston avulla Web selain (web sovellus) Työasemasovellus Adapteri Välitysohjelma Web palvelin 1 Server 2 Kontekstipalvelin

69 Kontekstinhallinnan turvallisuus, alueellinen käyttö Organisaation ulkopuolisen sovelluksen ja kontekstipalvelimen välillä käytetään myös kaksi suuntaista SSL:ää Parametrien välitys (sessioavain) selaimen välityksellä, one way SSL Organisaation sisäinen järjestelmä Selain one way SSL (https post) two way SSL Organisaation ulkopuolinen järjestelmä Kontekstipalvelin

70 Alueellinen tietoturva Haasteita: Järjestelmät ja niiden käyttämät tietoliikenneverkot ovat eri organisaatioiden hallinnoimia ja ylläpitämiä Tarpeita Kertakirjautuminen Saman potilaan käsittely eri järjestelmissä Ratkaisuja: Sovellusten ja kontekstipalvelimen vahva tunnistus ja salatut yhteydet kontekstinhallinnassa Sessioavaimen turvallinen välitys järjestelmien välillä Sessioavaimen on oltava vaikeasti arvattava Kontekstinhallinta ratkaisee kertakirjautumisen ja samaan potilaaseen siirtymisen

71 Kontekstinhallinnan osapuolet alueellisessa käytössä (1) Kontekstipalvelin Voi toimia sisä tai ulkoverkossa Tunnistaa sovellukset sertifikaateilla ja tarkistaa sovellusten oikeudet Välittää tietoja sovellusten välillä Perusjärjestelmä Toimii organisaation omassa sisäverkossa Tunnistaa käyttäjän Luo kontekstin ja liittyy siihen, asettaa käyttäjän kontekstiin Käynnistää muita järjestelmiä ja välittää niille sessioavaimen

72 Kontekstinhallinnan osapuolet alueellisessa käytössä (2) Ulkopuolinen järjestelmä (alueellinen järjestelmä) Toimii organisaation ulkopuolisessa verkossa Saa käynnistysparametrina sessioavaimen, jolla liittyy kontekstiin Saa kontekstista tietoonsa käyttäjätunnuksen ja käsiteltävän potilaan Voi käynnistää muita ulkopuolisia järjestelmiä ja välittää niille sessioavaimen edelleen

73 Kontekstinhallinnan osapuolet alueellisessa käytössä (3) Sisäinen järjestelmä Toimii organisaation sisäisessä verkossa Saa käynnistysparametrina sessioavaimen, jolla liittyy kontekstiin Saa kontekstista tietoonsa käyttäjätunnuksen ja käsiteltävän potilaan Voi käynnistää muita sisäisiä tai ulkopuolisia järjestelmiä ja välittää niille sessioavaimen edelleen

74 Alueellisen käytön erityisvaatimuksia (1) Alueellisen järjestelmän toiminta alueella voi olla useita kontekstipalvelimia Organisaatioilla on omia sisäisiä kontekstinhallintatarpeita Kontekstipalvelin voi olla organisaation oma tai useamman organisaation yhteinen Alueellisen järjestelmän on osattava valita oikea kontekstipalvelin sen mukaan mistä organisaatiosta sitä kutsutaan

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt:

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt: HL7 CDA FAQ päivitetty 15.1.2005 Tämän dokumentin OID-tunnus on 1.2.246.777.11.2005.9. HL7 Help Desk on tarkoitettu HL7 yhdistyksen toteuttamien standardien ja rajapintojen käyttöönottoon liittyvään neuvontaan

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2002 PlugIT ydin-osaprojekti Juha Rannanheimo Mika Tuomainen Esityksen sisältö Lyhyesti PlugIT-projektista Mitä

Lisätiedot

KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ

KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ 5.5.2010 Timo Kaskinen, Timo Siira, Jarkko Närvänen SOLEA

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus

582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus 582203 Tietokantasovellus (4 op) - Web-sovellukset ja niiden toteutus Sisältö Mikä on web-sovellus? Selaimen rooli web-sovelluksessa Palvelimen rooli web-sovelluksessa Aineistopyynnöt Tiedon välittäminen

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle

Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle Visma Fivaldi -käsikirja Tehtävienhallinta- ohje käyttäjälle 2 Sisällys 1 Palvelunhallinta... 3 1.1 Käyttäjäryhmän luominen... 3 2 Tehtävienhallinta- perustiedot... 4 2.1 Yhtiön perustiedot... 4 2.2 Tehtävä-/

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla lopullinen versio esityksestä löytyy osoitteesta: http://www.centek.fi/serapi/mater/thatk05.pdf Terveydenhuollon atk-päivät, Helsinki,

Lisätiedot

Webinaarin osallistujan ohje

Webinaarin osallistujan ohje Webinaarin osallistujan ohje 9.10.2015 Webinaariohjelmisto Kiinko käyttää webinaareissaan WebEx-ohjelmistoa Se mahdollistaa tietokoneiden väliset neuvottelut, kokoukset ja koulutukset internet-yhteyden

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003

Integrointi. Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Integrointi Ohjelmistotekniikka kevät 2003 ERP (Toiminnanohjausjärjestelmä) Myynti Henkilöstö, palkanlaskenta Kirjanpito Myynti Myyjät Extranet Tietovarasto Laskutus, reskontrat Asiakas ERP Asiakasrekisteri

Lisätiedot

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com

SecGo. Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö. Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com SecGo Sähköinen allekirjoitus ja sen käyttö Ari-Pekka Paananen, SecGo VE Oy Director,technology ari-pekka.paananen@secgo.com Turvallinen Sähköinen Tiedonkulku Tunnistetut käyttäjät tietojärjestelmiin Pääsyoikeudet

Lisätiedot

Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Käyttöopas ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Periaate AK-NG järjestelmän AK SM720 tai 350 voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla (kts. kuva alla) Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Potilastiedot ja tietoturvallisuus Tietoturvaselvitykset ja asiantuntijakonsultointi roolipohjaisen käyttäjähallinnan osalta Terveydenhuollon atk-päivät 26.-27.5.2009, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot

T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen. Sisältö. Tavoitteet. Mitä on www-ohjelmointi? Arkkitehtuuri (yleisesti) Interaktiivisuuden keinot T-111.361 Hypermediadokumentin laatiminen -Ohjelmointi Peruskäsitys www-ohjelmoinnin kentästä Tekniikat interaktiivisuuden toteuttamiseen tekniikat tekniikat Tietokannat Juha Laitinen TKK/TML juha.laitinen@hut.fi

Lisätiedot

ZENworks Application Virtualization 11

ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks Application Virtualization 11 ZENworks / perinteinen asennus ZENworks virtualisointi Ei erillistä asennusta Ei vaadita erilisiä oikeuksia Oletusasetukset mukana Eri versiot samanaikaisesti Sama

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

OSI ja Protokollapino

OSI ja Protokollapino TCP/IP OSI ja Protokollapino OSI: Open Systems Interconnection OSI Malli TCP/IP hierarkia Protokollat 7 Sovelluskerros 6 Esitystapakerros Sovellus 5 Istuntokerros 4 Kuljetuskerros 3 Verkkokerros Linkkikerros

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Kuva-aineistojen arkiston HL7 ADT-sanomien määritys V LUONNOS

Kuva-aineistojen arkiston HL7 ADT-sanomien määritys V LUONNOS 1 (14) Kuva-aineistojen arkiston 31.10.2017 2 (14) DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Versio Muutos Tekijä PVM 0.1 Ensimmäinen versio sisäiseen Kela 21.3.2017 testikäyttöön 0.2 Kvarkin pilottiorganisaatioille Kela

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

ProNetti -sähköpostijärjestelmä

ProNetti -sähköpostijärjestelmä Sivu 1(6) käyttöohje ProNetti -sähköpostijärjestelmä Protacon Solutions Oy:n tarjoamassa sähköpostijärjestelmässä sähköposteja voidaan lukea ja lähettää käyttämällä esimerkiksi Thunderbird tai Microsoft

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu Käyttöohje Sisällys 1 Johdanto 3 2 Käyttötarkoitus 3 3 Palvelut 3 3.1 HL7 V3 Medical Records sanoman skeemavalidointi 3 3.2 HL7 V3 Medical Records

Lisätiedot

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit

Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Tiedonsiirto- ja rajapintastandardit Viitekehys Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat (PERA) työryhmän tulokset valmiit syksyllä 2011 Määrittelee teknisen arkkitehtuuriratkaisun tietovarantojen

Lisätiedot

Sovellusarkkitehtuurit

Sovellusarkkitehtuurit HELIA TiKo-05 1 (9) Sovellusarkkitehtuurit ODBC (Open Database Connectivity)... 2 JDBC (Java Database Connectivity)... 5 Middleware... 6 Middleware luokittelu... 7 Tietokanta -middleware... 8 Tapahtumamonitorit

Lisätiedot

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti

Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut. Transport Layer Security (TLS) TLS:n suojaama sähköposti Kuljetus- ja sovelluskerroksen tietoturvaratkaisut Transport Layer Security (TLS) ja Secure Shell (SSH) TLS Internet 1 2 Transport Layer Security (TLS) Sopii monenlaisille sovellusprotokollille, esim HTTP

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Nettikalenterin tilausohjeet

Nettikalenterin tilausohjeet Nettikalenterin tilausohjeet Tässä dokumentissa kuvataan Nettikalenterin tilausohjeet erilaisille laitteille ja kalenteriohjelmille. Nettikalenterin tilaus toimii eri tavalla riippuen käytettävästä laitteesta,

Lisätiedot

DOORSin Spreadsheet export/import

DOORSin Spreadsheet export/import DOORSin Spreadsheet export/import 17.10.2006 SoftQA Oy http/www.softqa.fi/ Pekka Mäkinen Pekka.Makinen@softqa.fi Tietojen siirto DOORSista ja DOORSiin Yhteistyökumppaneilla ei välttämättä ole käytössä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6)

K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) K U U L A L A A K E R I LUOTTAMUKSELLINEN 1(6) Messto HTTP API Messto HTTP API on sovelluskehittäjiä varten kehitetty helppo tapa toteuttaa tekstiviesti- ja multimediaviestisovelluksia. Rajapinnan avulla

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

AsioEduERP v12 - Tietoturvaparannukset

AsioEduERP v12 - Tietoturvaparannukset AsioEduERP v12 - Tietoturvaparannukset Yhteenveto AsioEduERP v12:n tietoturvaa parantavat uudet ominaisuudet: Salasanakäytäntö Kirjautumisviive Käyttäjien aktiivisuuden seuranta Uloskirjautuminen (myös

Lisätiedot

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu)

Automaster tai MBS. 2. ODBC - ajurin asennus (jos ei ole jo asennettu) 1 GHTransaction-ohjelman asennusohje Copyright Grey-Hen Oy. All rights reserved. Sisältö: 1. Johdanto 2. ODBC - ajurin asennus 3. GH Transaction ohjelman asennus Automaster tai MBS 1. Johdanto GHTransaction

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (20) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.2.0 Asennusohje Lokakuu 2012 2 (20) Lokakuu 2012 3 (20) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 4 1.1..NET Framework 4.0... 4 1.2. Palvelimen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen...

Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... Contents AdsML ympäristö... 2 AdsML Testi ympäristö... 2 AdsML tuotantoympäristö... 2 AdsML käyttöliittymä... 3 Kirjautuminen... 3 Käsiteltävät sanomat... 4 Yhdisteltävät sanomat... 5 Sanoman historia

Lisätiedot

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta

1. Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) verkkoskannerilta M-Files OCR M-Files OCR:n avulla voidaan skannattavalle paperidokumentille tehdä tekstintunnistus skannerista riippumatta. Tällöin tekstiä sisältävät kuvat tunnistetaan varsinaisiksi tekstimerkeiksi, jonka

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Muutamia peruskäsitteitä

Muutamia peruskäsitteitä Muutamia peruskäsitteitä Huom. 1: nämä peruskäsitteet eivät muodosta hyvin määriteltyä keskenään yhteensopivien käsitteiden joukkoa, vaan käsitteet ovat osittain päällekkäisiä ja eri yhteyksissä niillä

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03.

EMVHost Online SUBJECT: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT COMPANY: EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje AUTHOR: DATE: 15.03. EMVHost Online SUBJECT: COMPANY: COMMENTS: AUTHOR: EMVHOST ONLINE CLIENT - AUTOMAATTISIIRROT NETS OY EMVHost Online Client sovelluksen käyttöohje NETS OY DATE: 15.03.2011 VERSION: 1.0 1 SISÄLLYS SISÄLLYS...

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML

AJAX-konsepti AJAX. Asynkronisuus. Nykyisten web-ohjelmien ongelmia. Asynchronous JavaScript And XML AJAX-konsepti AJAX Asynchronous JavaScript And XML Viimeisin muoti-ilmiö web-ohjelmoinissa, termi Ajax tuli käyttöön vuoden 2005 aikana Joukko teknologioita, joiden avulla voidaan toteuttaa uudenlaisen

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP]

HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] HOWTO: Tulospalveluohjelman asetusten määrittely verkkokäytössä 1/5 HOW-TO: Kuinka saan yhdistettyä kaksi tulospalvelukonetta keskenään verkkoon? [Windows XP] Kaksi tietokonetta saa kytkettyä keskenään

Lisätiedot

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio

Määrittelydokumentti: Kansallinen palveluväylä - integraatio : Kansallinen palveluväylä - integraatio Dynamics 365 for Customer Engagement Kansallinen palveluarkkitehtuuri Toimittaja: 30.8.2017 Teemu Tokee 30.8.2017 2 (6) DOKUMENTIN VERSIOINTI Päivämäärä Versio

Lisätiedot

Taustaa. CGI-ohjelmointi

Taustaa. CGI-ohjelmointi Taustaa CGI-ohjelmointi CGI = Common Gateway Interface Hyvin yksinkertainen ja helppo tapa toteuttaa dynaamisuutta ja interaktivisuutta htmldokumentteihin Kehitetty tiedon siirtoon palvelimen ja asiakasselaimen

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

in condition monitoring

in condition monitoring Etäteknologioiden automaatiosovellukset Using e-speak e in condition monitoring tutkija professori Hannu Koivisto Sisältö Tausta Globaali kunnonvalvontajärjestelmä E-speak globaalissa kunnonvalvontajärjestelmässä

Lisätiedot

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas

Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu. Pikaopas Sonera Neuvottelupalvelut Microsoft Office 365 -sisäänsoittopalvelu Pikaopas Sisältö Johdanto... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 Vinkkejä audioneuvottelutoiminnon käyttöön... 3 Audioneuvotteluasetukset...

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

TermBase NET versio 1.0.1. (Beta)

TermBase NET versio 1.0.1. (Beta) TermBase NET versio 1.0.1. (Beta) Sulautettu sanasto- ja termikanta OHJEET TÄRKEÄÄ: Copyright M. Tuittu, 2005 Kaikki oikeudet pidätetään. TermBase NET on toteutettu java -tekniikalla. Java and all Java-based

Lisätiedot

Vaalikone.fi API Presidentinvaalit 2012

Vaalikone.fi API Presidentinvaalit 2012 Vaalikone.fi API Presidentinvaalit 2012 7.12.2011 Johdanto... 2 Vaalikoneen arkistointi...2 Toiminnallisuudet...3 Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen hakeminen...3 Ehdokkaiden ja heidän vastaustensa hakeminen...5

Lisätiedot

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin.

Ohjelmisto on selainpohjaisen käyttöliittymän tarjoava tietokantajärjestelmä merikotkien seurantaan WWF:n Merikotka-työryhmän tarpeisiin. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 1.0 11.12.2007 Ensimmäinen luonnos Janne Piippo 2.0 13.12.2007 Virallinen verio Janne Piippo HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Onecapital Invoicer XML API

Onecapital Invoicer XML API 1(8) Onecapital Invoicer XML API Invoicerin XML-rajapinnan avulla voidaan tuoda laskuja Invoiceriin muista järjestelmistä. Rajapinta ottaa vastaan laskun tiedot XML-muodossa, ja palauttaa vastauksena tiedot

Lisätiedot

Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat

Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat Käyttäjähallintapalvelun REST-rajapinnat Yleiset tiedot Resurssit GET /omattiedot GET /omattiedot/organisaatiohenkilo GET

Lisätiedot

Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta

Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Ohjeistus uudesta tunnistuspalvelusta Kirjautuminen 6.3.2009 Sivu 1 Tahti-järjestelmän tunnistuspalvelu on vaihtunut. Tämä tarkoittaa sitä, että Tahtin tunnistuspalvelun osoite muuttuu. Muutoksesta johtuen

Lisätiedot

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat SerAPI hanke Ajanvarauksen avoimet rajapinnat alueellisen ajanvarauspalvelun ja web ajanvarauksen toteuttamiseen Ajanvarausrajapinnat kohteet Tarkoitettu erityisesti alueellisten ajanvarauspalvelujen tai

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Muistio 1 (7) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään.

todenna.fi todenna.fi Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on todenna.fi -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. Käyttöohje Tässä käyttäohjeessa kerrotaan mikä on -kirjautumispalvelu ja miten sitä käytetään. - 0 - Mikä on? Henkilökohtaisia tietojasi sisältävä verkkopalvelu on suojattu niin, että tietosi ovat turvassa.

Lisätiedot

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri è è è 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri WWW on ylivoimaisesti suosituin hypertekstijärjestelmä. Käydään seuraavaksi läpi nykyaikaisen WWW-arkkitehtuurin perusteet. Vuonna

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS

Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Nutri-Flow ravintotulkki ALOITUSOPAS Ohjelmaan kirjautuminen Siirry osoitteeseen www.nutri-flow.fi Klikkaa sivun ylälaidassa näkyvää Nutri-Flow palvelu painiketta. Avautuvalla sivulla on tiedotteita ja

Lisätiedot

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2

SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus 1 (8) SOLIDPDM 6 Plus uudet ominaisuudet osa 2 SolidPDM 6 Plus -versioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Tämä dokumentti on jatkoa aiemmin ilmestyneelle SolidPDM uudet ominaisuudet julkaisulle,

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot