KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ Timo Kaskinen, Timo Siira, Jarkko Närvänen

2 SOLEA PALVELUTAPAHTUMA PROSESSITAPAHTUMA KESKUSTELU

3 SOLEA prosessitapahtuma - palvelutapahtuma määritykset erillisjärjestelmien KanTa-palvelutapahtumarajapinnat työryhmän kokous 7.4.: Palvelutapahtumaan saattaa kuulua useita hoitojaksoja (esim. kaksi vuodeosastojaksoa). Yhteen palvelutapahtumaan voi siis kuulua useita prosessitapahtumia. Keskusteltiin palvelutapahtuman ja prosessitapahtuman suhteesta. Prosessitapahtuma on KanTamäärittelyissä käyttöönotettu yleistermi, joka kattaa potilashallinnollisia, tilastointiin ja raportointiin liittyviä ja tuotteistukseen ja laskutukseen liittyviä käsitteitä. Prosessitapahtuma on eräänlainen yleistermi kaikilla hoidollista kontaktia (sisään-ulos sairaalasta) pienemmille tapahtumille, joita ei ole haluttu ottaa KanTa-määrittelyissä käsiteltäviksi. 3

4 Solea prosessitapahtuma keskusteluun Viedään seuraavaan Solea-kokoukseen käsittelyyn että ovatko prosessitapahtuman määritelmät ja tietomalli kansallisesti kiinnitettävissä. Mikäli prosessitapahtuma on keskeinen hoitoa yksilöivä tapahtuma, ja integrointiratkaisut edellyttävät käyttöä, niin se on virallistettava kansallisella tasolla. Toimittajakohtaiset liittymät ovat todennäköisesti erilaisia. Prosessitapahtuma tulee ottaa rajapintoihin mukaan rajatusti koskien potilashallintoa eli vuodeosastohoitojakson tai käynnin tasolla. Tällä tasolla prosessitapahtuma voi olla merkityksellinen merkintöjen kohdistamisessa palvelutapahtumalle. Varmistettava myös PTH:n näkemys asiaan, nyt Solea-työ ollut pääosin ESH-vetoista. 4

5 v.0.86 dokumentista Prosessitapahtuma Kopioitu tähän ja seuraaville kalvoille SOLEA palvetapahtumien hallinta dokumentista v 0.86 liittyvät asiat Toteutettavissa eri tavoin, alustava ehdotus palvelutapahtumien hallinnan kannalta olennaisiksi tiedoiksi (liite 2): Yksilöivä tunnus Toimintayksikkö tai ammattihenkilö (kuka) yksityinen / julkinen / työterveys toimintayksikön rooli organisaation toiminnassa toimintayksikön rooli potilaan palvelutapahtumassa alkamisaika päättymisaika onko laitos- vai avohoitoa hoitoprosessin tunniste 5

6 V.086 prosessitapahtuma määritelmä Prosessitapahtuma, Hoitoprosessin tapahtuma Terveydenhuollon palvelujen antajan toteuttama potilashoidon prosessin tapahtuma - synonyymejä termille prosessitapahtuma ovat hoitoprosessin tapahtuma, potilashallinnon tapahtuma, tilastotapahtuma ja osin myös palvelu. (Laskentatoimessa prosessitapahtumia kutsutaan nimellä suorite tai välisuorite) (Alk09). Prosessitapahtuma voi olla esimerkiksi yhden vuodeosaston hoitojakso, vastaanottokäynti, näytteenotto tai kuvanottokäynti (Alk09). Prosessitapahtumat ovat tyypillisesti palvelutapahtumaa pienempiä yksiköitä, joita voidaan yhdistellä ja ryhmitellä eri tavoin mm. laskutusta, tilastointia tai johtamista varten. Ks. myös hoitotapahtuma. 6

7 v.0.86 Hoitotapahtuma Hoitoa antavan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ja asiakkaan välinen yksittäinen vuorovaikutustilanne. Tietojärjestelmien kannalta: Hoitotoimintaa tukevassa tietojärjestelmässä hoitotapahtuma on sellainen yksittäinen vuorovaikutustilanne, joka dokumentoidaan ja joka on sovittu kirjattavaksi tietojärjestelmään. Hoitotapahtuma kohdistetaan jollekin asiakkaalle, ja hoitotapahtuman yksilöinnissä, tyypittelyssä ja luokittelussa voidaan käyttää nimike- tai tuotetunnuksia. Hoitotapahtuman nimikeja tuotekuvauksista useat ovat suoritelaskennan peruselementtejä. Hoitotapahtuma voidaan kirjata tietojärjestelmään eri elinkaaren vaiheissa: suunnitteluvaiheessa (hoitotapahtuma aiotaan toteuttaa tulevaisuudessa), tilausvaiheessa, varausvaiheessa tai vasta kun se on toteutunut tai toteutumassa. Henkilötietolain kannalta: Hoitotapahtuma on pienin yksittäinen vuorovaikutustilanne, josta kertyy rekisteröitävää tietoa asiakkaan hoidosta muodostuvaan henkilörekisteriin. Tiedon käsittelyä ohjaavat menettelyt on sisällytetty tietojärjestelmään siten, että henkilötietojen käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tietojen käsittely ja siirto toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan luvalla. (Stakes02) 7

8 v.0.86 käsitemalli 8

9 ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖN ESITTELY

10 Lähestymistapa / johdanto Palvelutapahtuman tietojen osalta ydin- ja erillisjärjestelmän välillä on useita tapoja toteuttaa tietojenvaihto. Tarve on yhdistää potilaan hoitoon liittyvät merkinnät loogisiksi kokonaisuuksiksi (palvelutapahtuma) ja saada tiedot arkistoitua KanTaan hyödynnettäväksi. Lähestymistapoja: 1.Mikäli erillisjärjestelmässä tehdään merkintöjä (kokonaisia asiakirjoja tai asiakirjan osia), jotka eivät siirry ydinjärjestelmään ja jotka pitäisi saada KanTaan, niin palvelutapahtuman tiedot on saatava välitettyä järjestelmien välillä. Muuten tarvitsee jälkeenpäin selvittää/liittää mihin palvelutapahtumaan tietyt merkinnät kuuluvat. 2.ydinjärjestelmä huolehtii ydin- ja erillisjärjestelmän tietojen kohdentamisen korreloimalla pyynnöt ja vastaukset erillisenä palveluna. Tämä voidaan mahdollisesti myös toteuttaa ydin- ja erillisjärjestelmästä irrallisena palveluna. 3.Jos esimerkiksi laboratoriotulokset siirtyvät ydinjärjestelmään ja siellä on jo tällä hetkellä olemassa tapa, miten pyyntö sekä vastaus kohdistetaan palvelutapahtumaan, niin palvelutapahtumatunnuksen siirtoa ei tarvitse erikseen pohtia ollenkaan. 10

11 Työn tavoite ja kohderyhmä Tavoite Määritellä ja koostaa yhteen tiedot, miten ja millä tavalla potilaan hoidon palvelutapahtuman tunnustiedot voidaan välittää ydinjärjestelmän ja erillisjärjestelmien välillä. Määrittely sisältää integraatiovaihtoehtojen kuvaukset ja sanomamäärittelyt siirrettävien tietojen osalta. Määrittelyn kohderyhmänä ovat ydin- ja erillisjärjestelmätoimittajat sekä organisaatioiden eri tasojen arkkitehtuurityöstä vastuulliset tahot. 11

12 Rajaukset ja oletukset Määrittely ei ratkaise kaikkea asiakirjan arkistoinnissa tarvittavien tietojen siirtoa järjestelmien välillä. Tässä työssä on rajauduttu ensisijaisesti palvelutapahtuman tunnuksen välittämiseen. Muita tarvittavia tietoja on kuvattu CDA R2 Header dokumentissa [2] sekä SOLEA-hankkeen tulosdokumentissa [3]. 12

13 Määrittelyn Sisällys 1. JOHDANTO TYÖN TAUSTA JA LÄHESTYMISTAPA,1.2 MÄÄRITTELYN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ, 1.3 RAJAUKSET JA OLETUKSET, 1.4 VIITATUT MÄÄRITTELYT 5 2. PALVELUTAPAHTUMAN JA PROSESSITAPAHTUMAN TIETOMALLI, SIIRRETTÄVIEN TIETOJEN KUVAUS 3. INTEGRAATIOTAVAT PALVELUTAPAHTUMATUNNUKSEN VÄLITTÄMISEKSI HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) JA MINIMIKONTEKSTINHALLINTA SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE KYSELYSANOMAT INTEGRAATIOTAPOJEN SOVELTUVUUDEN VERTAILU ERI KÄYTTÖTARPEISIIN HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) JA MINIMIKONTEKSTINHALLINTA HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) MINIMIKONTEKSTINHALLINTA PALVELUTAPAHTUMATUNNUKSEN VÄLITTÄMINEN KONTEKSTINHALLINNALLA Kontekstinhallinta ja tiedon välitys Minimikontekstinhallinta ja palvelutapahtuma SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE AJANVARAUS LÄHETE PYYNTÖ OSASTONSIIRTO KYSELYSANOMAT 20 13

14 HL7 Context Management Specification (CCOW) CCOW:n toiminnallisuutta kuvaa allaoleva esimerkki: Käyttäjä valitsee potilaan, jostakin työpöydällä auki olevasta sovelluksesta Sovellus ilmoittaa context managerille kontekstin muutoksesta ja asettaa kontekstin tiedot vastaamaan valittua potilasta context manager ilmoittaa agenteille kontekstin muutoksesta ja agentit ilmoittavat context managerille mahdollisia lisätietoja (esim. potilaan tunnistetietoja) context manager ilmoittaa sovelluksille kontekstin muutoksesta sovellukset ilmoittavat voivatko ne ottaa käyttöön uuden kontekstin Jos yksi tai useampi sovelluksista ei voi ottaa uutta kontekstia, niin käyttäjältä kysytään haluaako hän jatkaa vai keskeyttää kontekstin vaihdon context manager ilmoittaa sovelluksille, että ne voivat ottaa uuden kontekstin käyttöön tai että toimenpide on keskeytetty Jokainen sovellus ottaa uuden kontekstin käyttöön 14

15 CCOW subjektit Subjekti User Identity Subject Patient Identity Subject Encounter Identity Subject Observation Request Identity Subject DICOM Study Identity Subjects View Subject Certificate Annotation Subject Authenticate-User Action Subject Custom Subjects Kuvaus Sovelluksen käyttäjän tiedot Potilaan tiedot Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tiedot (käynnit, puhelut jne.) Tutkimuspyyntöjen tiedot DICOM komponenttien tiedot Sovelluksen näytön, näkymän tai esitystavan tiedot Kirjautuneen käyttäjän sertifikaatin tiedot Sovellus voi pyytää käyttäjän tunnistautumistiedot Toteuttajan räätälöimät tiedot 15

16 Encounter Identity Subject Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tietojen (käynnit, puhelut jne.) välittämiseen käytetään subjektia: Encounter Identity Subject. Encounter Subject Identifier Item Name Enconter.Id.VisitNumber. Suffix Encounter.Id.AlternateVisitId. Suffix Encounter.Id.AccountNumber. Suffix Meaning Visit Number, per PV1-19 Alternate Visit Id, per PV1-50 Account Number, per PID-18 Data Semantic Constraints Type on Values ST HL7 Table 0203 Identifier Type = VN ST HL7 Table 0203 Identifier Type = VN ST HL7 Table 0203 Identifier Type = AN Case Sensitive No No No 16

17 Minimikontekstinhallinta Minimikontekstinhallinnan määrittelyn pohjana on käytetty CCOW-standardissa kuvattua ratkaisua työpöytäintegraation toteuttamiseen. Minimikontekstinhallinnan määrittelyn tavoitteena oli hahmottaa minimiratkaisu, jolla CCOW-tyyppinen toiminnallisuus oli saavutettavissa. CCOW-standardista pyrittiin löytämään vain kaikkein olennaisimmat ja hyödyllisimmät osat, joilla työpöytäintegraation perustoiminnallisuus voitiin toteuttaa. Toiminnallisuus on käyttäjälähtöistä eli käytössä ei ole CCOW:n tapaan automaattista (Context managerin ohjaamaa) kontekstin vaihtamista. Sen avulla on mahdollista toteuttaa kertakirjautuminen sovelluksiin ja yhteiseen kontekstiin siirtyminen (kontekstin synkronointi). Potilaskontekstin muutosten tapahtumaketju on seuraavanlainen (oletuksena, että sovellus on jo liittynyt kontekstinhallintaan): Käyttäjä valitsee potilaan käyttäen jotain integraatioon kytkettyä sovellusta. Sovellus asettaa (SetItemValues) kontekstia identifioivan tunnisteen (potilastunniste) kontekstiin. Käyttäjä vaihtaa toiseen sovellukseen ja klikkaa esim. "Hae viimeisin potilas"-painiketta, jolloin sovellus hakee kontekstista viimeisimmäksi käsitellyn potilaan. Sovellus sopeuttaa sisäisen tilansa ja näyttää tiedot potilaskontekstin mukaisesti (näyttää sen potilaan tiedot, jonka potilastunnuksen sai kontekstinhallinnasta). 17

18 Kontekstinhallinta ja tiedon välitys yhteinen konteksti koostuu joukosta tietoja, joita voidaan käsitellä sovellusten sisäisestä toteutuksesta riippumatta samalla tavalla. Tärkeimmät tiedot liittyvät käyttäjään ja potilaaseen, joiden avulla saadaan toteutettua kertakirjautuminen (käyttäjä) ja seurata saman potilaan tietoja koordinoidusti eri ohjelmissa (potilas). Kontekstinhallintaa ei ole tarkoitettu sovellusten välisen tiedonsiirron muodoksi, eikä sillä ole tarkoitus korvata sovellusten välistä tiedonsiirtoa. Konteksti muodostuu tietokokonaisuuksista, subjekteista. Siitä on ilmaistava vähintään yksi id-tieto (esim. henkilötunnus). Jokaiseen subjektiin liittyy joukko tietoja, jotka täsmentävät subjektia. Muut tiedot ovat riippuvaisia id-tiedosta. Jos subjektin id-tieto vaihtuu, niin kontekstista tyhjennetään kaikki muut tiedot. Subjektien välille voidaan määritellä riippuvuuksia. Esim. Encounter-subjekti on riippuvainen Patient-subjektista. 18

19 Kontekstinhallinta ja tiedon välitys Kontekstinhallinta on yksiulotteista eli kutakin subjektia on yksi kerrallaan. Kontekstiin ei ole tarkoitus viedä listoja, joissa olisi lukuisia Patient- tai Encounter-subjekteja. Kun sovelluksessa valitaan potilas (Patient) ja potilaaseen liittyvä käynti tai hoitojakso (Encounter), niin kontekstiin siirretään yksi potilas ja yksi käynti. Standardin tarkoituksena ei ole se, että kontekstiin siirretään yksi potilas ja kaikki hänen käyntinsä. Tarkoituksena ei myöskään ole se, että jos palvelutapahtuma lisätään omaksi subjektikseen, niin kontekstinhallinnan kautta välitettäisiin potilas, palvelutapahtuma ja kaikki siihen liittyvät käynnit. 19

20 Palvelutapahtuma minimikontekstinhallinnassa subjektikoodistossa ei tällä hetkellä ole määriteltynä palvelutapahtumaa. Subjektikoodistossa on määriteltynä Encounter.Id.VisitNumber (Käynnin tai hoitojakson tunniste) ja Encounter.Id.AlternateVisitId (Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste). Jos lähtökohtaisena tietona on potilaan prosessitapahtuma, niin palvelutapahtuman tunnistetta varten voidaan käyttää tietoa Encounter.Id.AlternateVisitId (Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste) tai sille voidaan luoda uusi custom-subjekti. Näistä suosittelemme ensimmäistä. Tällöin prosessitapahtumaa kontekstissa käsiteltäessä olisi aina tiedossa palvelutapahtuma, johon prosessitapahtuma kuuluu. Kontekstin perusteella toisinpäin ei toimi eli ei tiedetä, kuuluuko palvelutapahtumaan muitakin prosessitapahtumia. Samoin jossain vaiheessa SOLEA:ssa keskutellut valintalistoja (potilaan voimassa olevat palvelutapahtumat) ei pysty minimikontekstinhallinnalla toteuttamaan. Näitä varten pitää toteuttaa kyselypohjainen rajapinta, jos on tarve. 20

21 CCOW ja mini.. tiedonsiirtotarkoituksiin CCOW:n standardissa (HL7 Context Management CCOW Standard: Technology- and Subject-Independent Component Architecture, Version 1.5, May 2004) on maininta CCOW:n käytöstä tiedonsiirrossa: Luku 2.2 ASSUMPTIONS/ASSERTIONS (4. kohta): Context management is not a form of data interchange nor is it a substitute for data interchange. However, the common context might contain data that can also be obtained by an application through data interchange mechanisms such as those based upon HL7 (e.g., a patient s name or date of birth in addition to a patient identifier). When such data is provided, it is only as a means to simplify or optimize the sharing of common context. 21

22 CCOW ja mini.. tiedonsiirtotarkoituksiin Toisaalta luku 2.3 CMA DESIGN CENTER ei niin yksiselitteisesti kuvaa tuota asiaa, koska suunnittelun kohteena ovat järjestelmät, joiden on tarkoitus vaihtaa tietoja keskenään. The CMA specification is primarily aimed at enabling interoperability in the form of application control by the end user. Applications that interoperate in this manner appear to the user as visually integrated. Further, the design fothis is because the user can see ways in which the applications interoperate. This is in contrast to traditional healthcare standards, which have been primarily aimed at enabling interoperability in the form of data interchange between applications.cus for the CMA specification is applications that have a means for interchanging clinical data. The overall role of the CMA specification is illustrated in figure 4. Itse tulkitsen standardia niin, että tiedonsiirto tapahtuu taustalla muilla tavoin (sanomat) ja kontekstinhallinta on tarkoitettu vain helpottamaan sovellusten sujuvampaa yhteiskäyttöä. 22

23 Kysyksiä minimikontekstinhallinnan toteuttaneille ja hyödyntäville Millaisia käyttötapauksia/käyttötarpeita olette toteuttaneet minimikontekstinhallinnan avulla? Onko encounter-subjektit käytössä toteutuksessanne? Mitä custom subjekteja teillä on käytössä? Hyödynnättekö minimikontekstinhallintaa myös tiedonsiirtomielessä? Esimerkiksi tallentuuko erillisjärjelmään kontekstin kautta jotain tietoa, mitä se ei muuten saa sanomaintegraation kautta (tai jotain muuta kautta)? 23

24 SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE HL7 versio 2.x. sanomaperheen osalta yleisratkaisu palvelutapahtuma- ja palvelukokonaisuustunnuksen välittämisessä on HL7 teknisen komitean kokouksessa käsittelyn mukaisesti: TT kävi läpi tapaa, jolla HL7 v2.x-maailmassa voitaisiin siirtää palvelutapahtuma- ja palvelukokonaisuustunnukset ja ehdotti kenttää PV1-50, joka on yleensä mukana lähes joka sanomassa ja jossa voidaan ilmoittaa hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita. Käydyssä keskustelussa todettiin, että on hyvä noudattaa jo olemassa olevia soveltamisohjeita, eikä ole tarvetta määritellä uutta kenttää. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, hyväksyttiin palvelutapahtumatunnuksen välittäminen kentässä PV1-50 tunnisteen tyypillä PTAP. Kenttää ei laiteta pakolliseksi. Tätä peruslinjausta on tarkennettu ja tarkasteltu seuraavassa: Ajanvaraus Lähete Pyyntö Osastonsiirto 24

25 Palvelutapahtumatietojen kysely? rajapinnan tarjoava sovellusrooli / palvelu: tapahtumatietojen varasto kyselyparametrit potilas aikarajaukset?, tulevat, käynnissä, tapahtuneet? prosessitapahtumat?, AC-numero tms. tunniste? minkä palvelutapahtumien tietoja palautetaan? voimassa olevat? aktiiviset? kaikki joita varasto hallinnoi? toteutustason mukaiset rajaukset (palvelunantajakohtainen, palvelunjärjestäjäkohtainen, alueellinen, valtakunnallinen)? paluuarvot palvelutapahtuman kaikki tiedot? myös pelkät tunnisteet tarpeen? 25 25

26 Kyselysanomat Potilashallinnon sanomat Palvelutapahtuman tietojen kysely ydinjärjestelmän tarjoamasta rajapinnasta tai Medical Records -dokumentissa on kuvattu yleisen esimerkin avulla keskeiset Medical Records -standardiin kuuluvat kyselyt/käyttötapaukset (s. 15). Käyttötapaukset ovat: Paikallinen järjestelmä lähettää kansalliseen tietovarastoon dokumentin (interaktio RCMR_IN000002). Tietovarasto rekisteröi dokumentin kuvailutiedot (metatiedot) erilliseen hakemistoon / rekisteriin (interaktio RCMR_IN000027). Dokumenttien kyselyyn on kaksi interaktiota. Ensimmäinen kysely palauttaa pelkät kuvailutiedot (RCMR_IN ja RCMR_IN000030). Toinen kysely palauttaa vastauksessa myös varsinaisen tietosisällön eli koko dokumentin (RCMR_IN ja RCMR_IN000032). Palvelutapahtumatiedon välittämisen osalta keskeinen on kuvailutiedot palauttava sanoma (RCMR_IN ja RCMR_IN000030). 26

27 Medical Records Medical Records -sovellusalueeseen on määritelty erilaisia interaktioita, joista osa on mainittu olevan Suomeen ensi vaiheessa paikallistettavassa arkistototeutuksessa. Näistä palvelutapahtumatietojen välittämiseen soveltuvia vaikuttaisivat olevan seuraavat kysely-aihealueen interaktiot: Find Document Metadata Query(RCMR_IN100029FI01) Find Document Metadata Response(RCMR_IN100030FI01) Interaktiot jotka hyödyntävät pelkkiä kuvailutietoja on sidottu viestityyppiin RCMR_MT100001FI01. Clinicaldocument.text elementin käyttö ei ole sallittua tässä viestityypissä. Kyseiset viestityypit on alkuperäisessä standardissa tehty asiakirjan tai sen kuvailutietojen palautukseen. Kanta-arkiston yhteydessä näillä sanomilla kuitenkin palautetaan myös laissa 159/2007 määritellyt hakutiedot. Palvelutapahtuman tiedot ovat sinänsä normaaleja asiakirjan kuvailutietoja, joten standardin viestityyppi täsmää hyvin hakutietoihin. Suurin poikkeama tulee pakollisten tietojen suhteen, sillä palvelutapahtuman tietojen palautuksen yhteydessä ei voida palauttaa kaikkia tietoja jotka asiakirjan tai sen kuvailutietojen yhteydessä on pakollisia. 27

28 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) Medical Records HMD ClinicalDocument.. ClinicalDocument Description: This RMIM is used to derive Medical Records specifications. code 1..1 CE Hakutieto (palvelutapahtumia palautettaessa, ei palvelukokonaisuuksissa). Kentällä ilmaistaan mihin rekisteriin potilasasiakirja kuuluu (julkinen terveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto, jne). Käytettävä koodisto: KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan potilasrekisteritunnus OID: [clip ] documentationof 0..* SET<DocumentationOf> Stakesin palveluluokituksen mukainen palvelu. Rakenteessa voidaan esittää myös yksityiskohtaisempia palvelutapahtumassa toteutuneita kliinisiä palveluita. [clip ] componentof 0..1 Component1 [clip ] encompassingencounter 1..1 EncompassingEncounter Hakutieto. Palvelutapahtuman tiedot. Palvelutapahtumasta vastaava toimipiste (toimipaikka) ja palvelutapahtuman aika, Tieto palvelunantajasta vuodeosaston, poliklinikan tai toimenpideyksikön tarkkuudella; osastohoitojakso tai avohoitokäyntitieto ja niiden alkamis- ja päättymispäivä; Esimerkiksi: käynti tk pvm; osastohoitojaksossa esim. kiros/sisos, ajanjakso (voidaan tarvita myös kellonaika, jos päivämäärätarkkuus ei riitä) 28

29 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) [clip ] id 0..* SET<II> Hakutieto. Palvelutapahtuman yksilöivä tunniste. (ei palauteta palvelukokonaisuuden hakutietona) [clip ] effectivetime 1..1 IVL<TS> Hakutieto. Palvelutapahtuman alkamis- ja päättymispäivä (voi sisältää päivän lisäksi myös tarkemman ajankohdan, yleensä päivän tarkkuudella). Jos loppupäivä puuttuu on palvelutapahtuma vielä käynnissä. [clip location 0..1 Location [clip ] id 0..* SET<II> Hakutieto. Palvelutapahtuman tuottavan palvelujen antajan yksilöintitunnus [clip ] name 0..1 EN Hakutieto. Palvelutapahtuman tuottavan palvelujen antajan nimitieto. [clip ] hl7fi:localheader [clip ] encompassingencounterc ode 0..1 CV Hakutieto. Varsinaista palvelutapahtuma luokituksesta yksinkertaistettu koodiarvo, joka kuvaa lain hakutiedon osastohoito ja avokäyntitieto. Koodisto: earkisto - Palvelutapahtuman laji (hakutietoja varten). OID: 29

30 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) encompassingencoun termastercode 0..1 BL Ilmaisee onko asiakirja ns. ensisijainen asiakirja, jossa on mukana palvelutapahtuman tiedot täydellisenä (ja secondaryencompassi ngencounterid [clip ] josta hakutiedot on poimittu). 0..* II Toissijainen palvelutapahtumatunnus "Kuuluu myös": Mikäli asiakirja kuluu myös toiselle rekisterinpitäjälle, niin tämä voi liittää siihen myös oman palvelutapahtumatunnuksensa Tämän kentän käyttöä tullaan täsmentämään myöhemmin. KantaMetadata 0..* Kanta arkiston muut metatiedot ilmoitetaan tässä rakenteessa. Tähän tulee tiettyjä documentum järjestelmän kuvailutietoja kuten asiakirjan koko. Käytettävät arvot voi katsoa Kelan ohjeista tai testiviesteistä. [clip ] validconsentid 0..* II Hakutieto. Kentässä palautetaan voimassa olevat suostumukset, jotka liittyvät kyselyviestissä annettuun toteutettavaan palvelutapahtumaan tai palvelukokonaisuuteen, jossa kyseltäviä tietoja aiotaan hyödyntää (Arkisto palauttaa kyseiselle palvelujen antajalle voimassa olevat suostumusasiakirjojen yksilöintitunnukset, Eli potilastietojärjestelmä voi hyödyntää aiempia suostumuksia vaikka sillä ei olisi niistä kirjanpitoa.) 30

31 Integraatiotapojen vertailua Käyttökohde Käyttötapauksia KV-tunnettavuus Minimikontekstinhallinta (ja CCOW) Työpöytäintegraatio, missä käytetään minimikontekstinhallinnan avulla useita sovelluksia (mm. erillisjärjestelmät). Kertakirjautuminen ja yhteisen kontekstin hyödyntäminen CCOW laajasti käytössä, vaatisi minimikontekstinhallinnan täydentämistä ja toimintalogiikan muuttamista yhteensopivuuden saavuttamiseksi Hoidon vastuun siirron sanomat Siirrettäessä potilaan hoidon jatkamisen kannalta tarpeelliset tiedot järjestelmästä toiseen ajanvaraus lähete pyyntö osastonsiirto Kv-standardit pohjalla, jotka on lokalisoitu ja käyttöönotettu laajasti. Ilman lokalisointia kvtuotteita ei pysty ottamaan käyttöön. Kyselysanomat / Potilaan perustietojen siirto järjestelmästä toiseen kyselysanomien pohjalta Potilashallinnon kyselysanomat Palvelutapahtuman tietojen kysely Erillisjärjestelmä kysyy potilaan tietoja ydinjärjestelmältä Erillisjärjestelmä kysyy palvelutapahtuman tietoja ydinjärjestelmän tarjoaman rajapinnan kautta. Erillisjärjestelmä kysyy palvelutapahtuman tietoja KanTa palvelun tarjoaman rajapinnan kautta?! Rajapinnat toteutettu HL7 v3 sanomina, mutta itse käyttötapaus ja käyttötarve on paikallinen ratkaisu 31

32 Integraatiotapojen vertailua Hyödyntämispotentiaali Käyttöönotettavuus Muut huomiot Minimikontekstinhallinta (ja CCOW) Tarkoitettu yhteisen kontekstin synkronointiin, ei uusien tietojen välittämiseen sovellusten välillä. Käyttö ei ole kovin laajaa? PT-tunnus lisäys tuettuihin subjekteihin on pieni työ, vaikeampi toteuttaa toiminnallinen tuki tuettujen käyttötapausten osalta järjestelmiin. Minimikontekstinhallinta edellyttää käyttäjältä aktiivisia toimia Hoidon vastuun siirron sanomat Laaja kattavuus Suomen integraatiokentässä. integraatio ovat osin perustuneet osapuolten välisiin sopimuksiin pointto-point integraatioissa, joten yleisratkaisun toteutuksessa voi tulla lisätarkennusten tarpeita tapauskohtaisesti. Sanomien vastaanotto ei edellytä käyttäjän toimenpiteitä. Järjestelmän sisällä ne ohjautuvat käyttäjän käsittelyyn, mutta tällöin mukana olisi tarvittavat tiedot ja niitä ei tarvitsisi kyselysanomien pohjalta täydentää. Kyselysanomat / Potilashallinnon sanomat ovat laajasti käytössä. KanTa palvelutapahtumarajapintoj en osalta toteutukset käynnissä, ei vielä tuotannossa. 32

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Timo Itälä TKK IIR 22.4.2009 Agenda SOA ja MDM? Toimintaprosessit ja niiden tietomallit Masterdata Palveluarkkitehtuuri ja masterdata

Lisätiedot

Kontekstinhallinta. Päivitetty 17.8.2007. Mika Tuomainen

Kontekstinhallinta. Päivitetty 17.8.2007. Mika Tuomainen Kontekstinhallinta Päivitetty 17.8.2007 Mika Tuomainen Sisältö Työpöytäintegraatio CCOW standardi Miksi CCOW ei käynyt suoraan? Minimikontekstinhallinnan määrittely Tietoturvallinen kontekstinhallinta

Lisätiedot

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15)

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) 2(15) Sisällysluettelo 1. Dokumentin taustaa 4 2. Palvelutapahtuma 5 1.1. Määrittelyn tarpeet, haasteet ja

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Anita Kokkola Suomen Kuntaliitto Elektroninen kertomus - Valtakunnallinen kertomusmaarittelytyö Alueellisia kokemuksia

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon Terveydenhuollon ATK-päiv ivät Turku, 29.5.2007 Esa Paakkanen ATK-suunnittelija HIS-tutkimusyksikk tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Sisält ltö Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat SerAPI hanke Ajanvarauksen avoimet rajapinnat alueellisen ajanvarauspalvelun ja web ajanvarauksen toteuttamiseen Ajanvarausrajapinnat kohteet Tarkoitettu erityisesti alueellisten ajanvarauspalvelujen tai

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä

Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä Juha Mykkänen, Irmeli Minkkinen, Assi Pöyölä, Annamari Riekkinen Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Erillisjärjestelmien liittäminen KanTapalveluihin. Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset

Erillisjärjestelmien liittäminen KanTapalveluihin. Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset Erillisjärjestelmien liittäminen KanTapalveluihin Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset Versio 1.1 Versio 1.1 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 PROJEKTIN TEHTÄVÄKSIANTO...

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (7) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET

earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET earkiston TUOTANTOPILOTIN KOKEMUKSET Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi 15.5.2012 Terveydenhuollon Atk-päivät 1 TAUSTA KArkisto projekti 2008-2009

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013 earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Versio Muutos Tekijä PVM - Lukuisia työversioita RA + työryhmä 0.7 Täydennetty ja muokattu versio Pokasen työpajaan

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Tilannekatsaus Kumppanuusforum 26.8.2016 Tampere-talo Jani Rahko Senior Project Manager Tieto, ZSP Industry Products / ZSPHH Healthcare and Welfare jani.rahko@tieto.com

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne

Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Organisaatioiden, asiakirjojen ym. yksilöinti ja asiakirjojen perusrakenne Terveydenhuollon 29. atk-päivät Antero Ensio, Ensitieto Oy Jyväskylä 26.5.2003 1 Esityksen sisältö oid-tunnus organisaatiotunnus

Lisätiedot

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Lähtökohtana tarve rakentaa: Menettely, jossa etuuskäsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot saadaan suoraan terveydenhuollosta

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri Yliopistollisten sairaanhoitopiirien klusteri Kehittämispäällikkö Sinikka Ripatti HUS Tieto- ja lääkintätekniikan tulosalue Kehittämis- ja sovelluspalvelut Osapuolet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri,

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. Asiakirjojen kuvailutiedot. earkisto

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. Asiakirjojen kuvailutiedot. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot VERSIOTIEDOT Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009: julkaisuversio

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen tilannekatsaus

Varsinais-Suomen tilannekatsaus Varsinais-Suomen tilannekatsaus Tekemisen meininkiä Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö 2000-luvun lyhyt historia Varsinais-Suomessa Sähköinen potilaskertomus uusi keksintö?

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012

VAPA. Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 VAPA Sähköisen säilyttämisen palvelu [ESITYSAINEISTO] 29.10.2012 Sisältö VAPA kokonaiskuva Siirto- ja säilytyssopimus Aineiston käyttö VAPAsta Milloin VAPA-asiakkaaksi? VAPAn käyttöönotolla kustannussäästöjä

Lisätiedot

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri

Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten. Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri Liite 2, Todennetun osaamisen rekisteri, käyttötapausten kuvaus Todennetun osaamisen rekisterin kohdearkkitehtuuri 18.6.2011 Todennetun osaamisen rekisterin käyttötapaukset 2 (17) Sisällys Sisällys...

Lisätiedot

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta

Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta RAFAELA-hoitoisuusluokitus-jär je 1 Liite 2 : RAFAELA -aineiston elinkaaren hallinta Ohje: Lomake täytetään Tilaajan toimesta ja palautetaan Toimittajalle käyttöoikeussopimuksen mukana. 1. Aineiston omistajuus

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin

Tietojen lataaminen SOTE-organisaatiorekisteristä omiin tietojärjestelmiin OHJE 1(5) Tietojen lataaminen stä omiin tietojärjestelmiin Taustaa THL - ä käytetään sähköisten lääkemääräysten ja potilasasiakirjojen yksilöintiin, tallentamiseen ja luovuttamiseen reseptikeskuksesta

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt:

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt: HL7 CDA FAQ päivitetty 15.1.2005 Tämän dokumentin OID-tunnus on 1.2.246.777.11.2005.9. HL7 Help Desk on tarkoitettu HL7 yhdistyksen toteuttamien standardien ja rajapintojen käyttöönottoon liittyvään neuvontaan

Lisätiedot

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite A. Kantakartan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Kantakarttasuosituksen tausta... 2 1.2 Kantakarttasuosituksen

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2

PILETTI. Tekninen vaatimusmäärittely. v. 0.2 PILETTI Tekninen vaatimusmäärittely v. 0.2 2 Sisällysluettelo 1. Yleiskuvaus... 3 2. Taustajärjestelmä... 4 3. Palvelupisteiden sovellus... 4 4. Korttisovellus ja turvaratkaisu... 4 5. Rajapinnat... 5

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

HL7 Finland ry: CDA 2011 projekti. Suostumusten ja kieltojen kehityslinjat CDA R3:ssa

HL7 Finland ry: CDA 2011 projekti. Suostumusten ja kieltojen kehityslinjat CDA R3:ssa HL7 Finland ry: CDA R3:ssa Versio 1.00 HL7 Finland ry Versio 1.00 2 (17) Versiohistoria Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.00 Dokumenttipohja 0.10-0.X0 10.11.2011 TS Työversioita 0.30 29.11.2011 TS Versio

Lisätiedot

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Kokemuksia Viron earkistosta Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Viron E-Terveys projekti Virossa jo käytössä olevien sovellusten käyttäminen terveydenhuollon tarpeisiin ID-korti Sähköinen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Jyväskylä 26.5.2009. Ilkka Terho Myyntipäällikkö

Jyväskylä 26.5.2009. Ilkka Terho Myyntipäällikkö Sähköinen allekirjoitus, asiointi ja arkistointi Jyväskylä 26.5.2009 Ilkka Terho Myyntipäällikkö Esityksen aiheet Yritysesittely Avain Technologies Oy Sähköinen allekirjoittaminen Sähköiset lomakkeet ja

Lisätiedot

Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä

Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä Asio-opetuksensuunnittelun ja Oodin integraatio Web Servicellä Integraation yleiskuvaus Erillinen lisämoduuli Asion opetuksen suunnitteluohjelmistoon Mahdollistaa Asio-opetuksensuunnittelussa suunnitellun

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes

Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT 4. - 5.6.2001 Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes cncydcnhuollon

Lisätiedot

CC0-lisenssi: case Finna

CC0-lisenssi: case Finna CC0-lisenssi: case Finna Avoin data levällään? STKS:n seminaari 22.1.2014 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Missä ollaan nyt? Finnan lähtökohtana on ollut metatiedon avoimuus ja yhteiskäyttöisyys. Nykyisen

Lisätiedot

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC)

Toimintaympäristön kuvaus. LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) LTC-Otso Myyjän työkalu (POC) Toimintaympäristön kuvaus 21 toukokuu, 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Dokumentin tavoite... 3 1.2 Dokumentin yleiskuvaus... 3 2 Järjestelmälle asetetut vaatimukset... 3

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon raja-aidat kaatuvat Miten hallita alueellinen potilastiedon välittäminen Kari J. Antila, LKT, dos. IT-kehitysjohtaja, Mehiläinen Oyj Stakesin ja Länsi-Suomen lääninhallituksen

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tietosisältö / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot