KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ Timo Kaskinen, Timo Siira, Jarkko Närvänen

2 SOLEA PALVELUTAPAHTUMA PROSESSITAPAHTUMA KESKUSTELU

3 SOLEA prosessitapahtuma - palvelutapahtuma määritykset erillisjärjestelmien KanTa-palvelutapahtumarajapinnat työryhmän kokous 7.4.: Palvelutapahtumaan saattaa kuulua useita hoitojaksoja (esim. kaksi vuodeosastojaksoa). Yhteen palvelutapahtumaan voi siis kuulua useita prosessitapahtumia. Keskusteltiin palvelutapahtuman ja prosessitapahtuman suhteesta. Prosessitapahtuma on KanTamäärittelyissä käyttöönotettu yleistermi, joka kattaa potilashallinnollisia, tilastointiin ja raportointiin liittyviä ja tuotteistukseen ja laskutukseen liittyviä käsitteitä. Prosessitapahtuma on eräänlainen yleistermi kaikilla hoidollista kontaktia (sisään-ulos sairaalasta) pienemmille tapahtumille, joita ei ole haluttu ottaa KanTa-määrittelyissä käsiteltäviksi. 3

4 Solea prosessitapahtuma keskusteluun Viedään seuraavaan Solea-kokoukseen käsittelyyn että ovatko prosessitapahtuman määritelmät ja tietomalli kansallisesti kiinnitettävissä. Mikäli prosessitapahtuma on keskeinen hoitoa yksilöivä tapahtuma, ja integrointiratkaisut edellyttävät käyttöä, niin se on virallistettava kansallisella tasolla. Toimittajakohtaiset liittymät ovat todennäköisesti erilaisia. Prosessitapahtuma tulee ottaa rajapintoihin mukaan rajatusti koskien potilashallintoa eli vuodeosastohoitojakson tai käynnin tasolla. Tällä tasolla prosessitapahtuma voi olla merkityksellinen merkintöjen kohdistamisessa palvelutapahtumalle. Varmistettava myös PTH:n näkemys asiaan, nyt Solea-työ ollut pääosin ESH-vetoista. 4

5 v.0.86 dokumentista Prosessitapahtuma Kopioitu tähän ja seuraaville kalvoille SOLEA palvetapahtumien hallinta dokumentista v 0.86 liittyvät asiat Toteutettavissa eri tavoin, alustava ehdotus palvelutapahtumien hallinnan kannalta olennaisiksi tiedoiksi (liite 2): Yksilöivä tunnus Toimintayksikkö tai ammattihenkilö (kuka) yksityinen / julkinen / työterveys toimintayksikön rooli organisaation toiminnassa toimintayksikön rooli potilaan palvelutapahtumassa alkamisaika päättymisaika onko laitos- vai avohoitoa hoitoprosessin tunniste 5

6 V.086 prosessitapahtuma määritelmä Prosessitapahtuma, Hoitoprosessin tapahtuma Terveydenhuollon palvelujen antajan toteuttama potilashoidon prosessin tapahtuma - synonyymejä termille prosessitapahtuma ovat hoitoprosessin tapahtuma, potilashallinnon tapahtuma, tilastotapahtuma ja osin myös palvelu. (Laskentatoimessa prosessitapahtumia kutsutaan nimellä suorite tai välisuorite) (Alk09). Prosessitapahtuma voi olla esimerkiksi yhden vuodeosaston hoitojakso, vastaanottokäynti, näytteenotto tai kuvanottokäynti (Alk09). Prosessitapahtumat ovat tyypillisesti palvelutapahtumaa pienempiä yksiköitä, joita voidaan yhdistellä ja ryhmitellä eri tavoin mm. laskutusta, tilastointia tai johtamista varten. Ks. myös hoitotapahtuma. 6

7 v.0.86 Hoitotapahtuma Hoitoa antavan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ja asiakkaan välinen yksittäinen vuorovaikutustilanne. Tietojärjestelmien kannalta: Hoitotoimintaa tukevassa tietojärjestelmässä hoitotapahtuma on sellainen yksittäinen vuorovaikutustilanne, joka dokumentoidaan ja joka on sovittu kirjattavaksi tietojärjestelmään. Hoitotapahtuma kohdistetaan jollekin asiakkaalle, ja hoitotapahtuman yksilöinnissä, tyypittelyssä ja luokittelussa voidaan käyttää nimike- tai tuotetunnuksia. Hoitotapahtuman nimikeja tuotekuvauksista useat ovat suoritelaskennan peruselementtejä. Hoitotapahtuma voidaan kirjata tietojärjestelmään eri elinkaaren vaiheissa: suunnitteluvaiheessa (hoitotapahtuma aiotaan toteuttaa tulevaisuudessa), tilausvaiheessa, varausvaiheessa tai vasta kun se on toteutunut tai toteutumassa. Henkilötietolain kannalta: Hoitotapahtuma on pienin yksittäinen vuorovaikutustilanne, josta kertyy rekisteröitävää tietoa asiakkaan hoidosta muodostuvaan henkilörekisteriin. Tiedon käsittelyä ohjaavat menettelyt on sisällytetty tietojärjestelmään siten, että henkilötietojen käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tietojen käsittely ja siirto toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan luvalla. (Stakes02) 7

8 v.0.86 käsitemalli 8

9 ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖN ESITTELY

10 Lähestymistapa / johdanto Palvelutapahtuman tietojen osalta ydin- ja erillisjärjestelmän välillä on useita tapoja toteuttaa tietojenvaihto. Tarve on yhdistää potilaan hoitoon liittyvät merkinnät loogisiksi kokonaisuuksiksi (palvelutapahtuma) ja saada tiedot arkistoitua KanTaan hyödynnettäväksi. Lähestymistapoja: 1.Mikäli erillisjärjestelmässä tehdään merkintöjä (kokonaisia asiakirjoja tai asiakirjan osia), jotka eivät siirry ydinjärjestelmään ja jotka pitäisi saada KanTaan, niin palvelutapahtuman tiedot on saatava välitettyä järjestelmien välillä. Muuten tarvitsee jälkeenpäin selvittää/liittää mihin palvelutapahtumaan tietyt merkinnät kuuluvat. 2.ydinjärjestelmä huolehtii ydin- ja erillisjärjestelmän tietojen kohdentamisen korreloimalla pyynnöt ja vastaukset erillisenä palveluna. Tämä voidaan mahdollisesti myös toteuttaa ydin- ja erillisjärjestelmästä irrallisena palveluna. 3.Jos esimerkiksi laboratoriotulokset siirtyvät ydinjärjestelmään ja siellä on jo tällä hetkellä olemassa tapa, miten pyyntö sekä vastaus kohdistetaan palvelutapahtumaan, niin palvelutapahtumatunnuksen siirtoa ei tarvitse erikseen pohtia ollenkaan. 10

11 Työn tavoite ja kohderyhmä Tavoite Määritellä ja koostaa yhteen tiedot, miten ja millä tavalla potilaan hoidon palvelutapahtuman tunnustiedot voidaan välittää ydinjärjestelmän ja erillisjärjestelmien välillä. Määrittely sisältää integraatiovaihtoehtojen kuvaukset ja sanomamäärittelyt siirrettävien tietojen osalta. Määrittelyn kohderyhmänä ovat ydin- ja erillisjärjestelmätoimittajat sekä organisaatioiden eri tasojen arkkitehtuurityöstä vastuulliset tahot. 11

12 Rajaukset ja oletukset Määrittely ei ratkaise kaikkea asiakirjan arkistoinnissa tarvittavien tietojen siirtoa järjestelmien välillä. Tässä työssä on rajauduttu ensisijaisesti palvelutapahtuman tunnuksen välittämiseen. Muita tarvittavia tietoja on kuvattu CDA R2 Header dokumentissa [2] sekä SOLEA-hankkeen tulosdokumentissa [3]. 12

13 Määrittelyn Sisällys 1. JOHDANTO TYÖN TAUSTA JA LÄHESTYMISTAPA,1.2 MÄÄRITTELYN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ, 1.3 RAJAUKSET JA OLETUKSET, 1.4 VIITATUT MÄÄRITTELYT 5 2. PALVELUTAPAHTUMAN JA PROSESSITAPAHTUMAN TIETOMALLI, SIIRRETTÄVIEN TIETOJEN KUVAUS 3. INTEGRAATIOTAVAT PALVELUTAPAHTUMATUNNUKSEN VÄLITTÄMISEKSI HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) JA MINIMIKONTEKSTINHALLINTA SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE KYSELYSANOMAT INTEGRAATIOTAPOJEN SOVELTUVUUDEN VERTAILU ERI KÄYTTÖTARPEISIIN HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) JA MINIMIKONTEKSTINHALLINTA HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) MINIMIKONTEKSTINHALLINTA PALVELUTAPAHTUMATUNNUKSEN VÄLITTÄMINEN KONTEKSTINHALLINNALLA Kontekstinhallinta ja tiedon välitys Minimikontekstinhallinta ja palvelutapahtuma SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE AJANVARAUS LÄHETE PYYNTÖ OSASTONSIIRTO KYSELYSANOMAT 20 13

14 HL7 Context Management Specification (CCOW) CCOW:n toiminnallisuutta kuvaa allaoleva esimerkki: Käyttäjä valitsee potilaan, jostakin työpöydällä auki olevasta sovelluksesta Sovellus ilmoittaa context managerille kontekstin muutoksesta ja asettaa kontekstin tiedot vastaamaan valittua potilasta context manager ilmoittaa agenteille kontekstin muutoksesta ja agentit ilmoittavat context managerille mahdollisia lisätietoja (esim. potilaan tunnistetietoja) context manager ilmoittaa sovelluksille kontekstin muutoksesta sovellukset ilmoittavat voivatko ne ottaa käyttöön uuden kontekstin Jos yksi tai useampi sovelluksista ei voi ottaa uutta kontekstia, niin käyttäjältä kysytään haluaako hän jatkaa vai keskeyttää kontekstin vaihdon context manager ilmoittaa sovelluksille, että ne voivat ottaa uuden kontekstin käyttöön tai että toimenpide on keskeytetty Jokainen sovellus ottaa uuden kontekstin käyttöön 14

15 CCOW subjektit Subjekti User Identity Subject Patient Identity Subject Encounter Identity Subject Observation Request Identity Subject DICOM Study Identity Subjects View Subject Certificate Annotation Subject Authenticate-User Action Subject Custom Subjects Kuvaus Sovelluksen käyttäjän tiedot Potilaan tiedot Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tiedot (käynnit, puhelut jne.) Tutkimuspyyntöjen tiedot DICOM komponenttien tiedot Sovelluksen näytön, näkymän tai esitystavan tiedot Kirjautuneen käyttäjän sertifikaatin tiedot Sovellus voi pyytää käyttäjän tunnistautumistiedot Toteuttajan räätälöimät tiedot 15

16 Encounter Identity Subject Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tietojen (käynnit, puhelut jne.) välittämiseen käytetään subjektia: Encounter Identity Subject. Encounter Subject Identifier Item Name Enconter.Id.VisitNumber. Suffix Encounter.Id.AlternateVisitId. Suffix Encounter.Id.AccountNumber. Suffix Meaning Visit Number, per PV1-19 Alternate Visit Id, per PV1-50 Account Number, per PID-18 Data Semantic Constraints Type on Values ST HL7 Table 0203 Identifier Type = VN ST HL7 Table 0203 Identifier Type = VN ST HL7 Table 0203 Identifier Type = AN Case Sensitive No No No 16

17 Minimikontekstinhallinta Minimikontekstinhallinnan määrittelyn pohjana on käytetty CCOW-standardissa kuvattua ratkaisua työpöytäintegraation toteuttamiseen. Minimikontekstinhallinnan määrittelyn tavoitteena oli hahmottaa minimiratkaisu, jolla CCOW-tyyppinen toiminnallisuus oli saavutettavissa. CCOW-standardista pyrittiin löytämään vain kaikkein olennaisimmat ja hyödyllisimmät osat, joilla työpöytäintegraation perustoiminnallisuus voitiin toteuttaa. Toiminnallisuus on käyttäjälähtöistä eli käytössä ei ole CCOW:n tapaan automaattista (Context managerin ohjaamaa) kontekstin vaihtamista. Sen avulla on mahdollista toteuttaa kertakirjautuminen sovelluksiin ja yhteiseen kontekstiin siirtyminen (kontekstin synkronointi). Potilaskontekstin muutosten tapahtumaketju on seuraavanlainen (oletuksena, että sovellus on jo liittynyt kontekstinhallintaan): Käyttäjä valitsee potilaan käyttäen jotain integraatioon kytkettyä sovellusta. Sovellus asettaa (SetItemValues) kontekstia identifioivan tunnisteen (potilastunniste) kontekstiin. Käyttäjä vaihtaa toiseen sovellukseen ja klikkaa esim. "Hae viimeisin potilas"-painiketta, jolloin sovellus hakee kontekstista viimeisimmäksi käsitellyn potilaan. Sovellus sopeuttaa sisäisen tilansa ja näyttää tiedot potilaskontekstin mukaisesti (näyttää sen potilaan tiedot, jonka potilastunnuksen sai kontekstinhallinnasta). 17

18 Kontekstinhallinta ja tiedon välitys yhteinen konteksti koostuu joukosta tietoja, joita voidaan käsitellä sovellusten sisäisestä toteutuksesta riippumatta samalla tavalla. Tärkeimmät tiedot liittyvät käyttäjään ja potilaaseen, joiden avulla saadaan toteutettua kertakirjautuminen (käyttäjä) ja seurata saman potilaan tietoja koordinoidusti eri ohjelmissa (potilas). Kontekstinhallintaa ei ole tarkoitettu sovellusten välisen tiedonsiirron muodoksi, eikä sillä ole tarkoitus korvata sovellusten välistä tiedonsiirtoa. Konteksti muodostuu tietokokonaisuuksista, subjekteista. Siitä on ilmaistava vähintään yksi id-tieto (esim. henkilötunnus). Jokaiseen subjektiin liittyy joukko tietoja, jotka täsmentävät subjektia. Muut tiedot ovat riippuvaisia id-tiedosta. Jos subjektin id-tieto vaihtuu, niin kontekstista tyhjennetään kaikki muut tiedot. Subjektien välille voidaan määritellä riippuvuuksia. Esim. Encounter-subjekti on riippuvainen Patient-subjektista. 18

19 Kontekstinhallinta ja tiedon välitys Kontekstinhallinta on yksiulotteista eli kutakin subjektia on yksi kerrallaan. Kontekstiin ei ole tarkoitus viedä listoja, joissa olisi lukuisia Patient- tai Encounter-subjekteja. Kun sovelluksessa valitaan potilas (Patient) ja potilaaseen liittyvä käynti tai hoitojakso (Encounter), niin kontekstiin siirretään yksi potilas ja yksi käynti. Standardin tarkoituksena ei ole se, että kontekstiin siirretään yksi potilas ja kaikki hänen käyntinsä. Tarkoituksena ei myöskään ole se, että jos palvelutapahtuma lisätään omaksi subjektikseen, niin kontekstinhallinnan kautta välitettäisiin potilas, palvelutapahtuma ja kaikki siihen liittyvät käynnit. 19

20 Palvelutapahtuma minimikontekstinhallinnassa subjektikoodistossa ei tällä hetkellä ole määriteltynä palvelutapahtumaa. Subjektikoodistossa on määriteltynä Encounter.Id.VisitNumber (Käynnin tai hoitojakson tunniste) ja Encounter.Id.AlternateVisitId (Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste). Jos lähtökohtaisena tietona on potilaan prosessitapahtuma, niin palvelutapahtuman tunnistetta varten voidaan käyttää tietoa Encounter.Id.AlternateVisitId (Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste) tai sille voidaan luoda uusi custom-subjekti. Näistä suosittelemme ensimmäistä. Tällöin prosessitapahtumaa kontekstissa käsiteltäessä olisi aina tiedossa palvelutapahtuma, johon prosessitapahtuma kuuluu. Kontekstin perusteella toisinpäin ei toimi eli ei tiedetä, kuuluuko palvelutapahtumaan muitakin prosessitapahtumia. Samoin jossain vaiheessa SOLEA:ssa keskutellut valintalistoja (potilaan voimassa olevat palvelutapahtumat) ei pysty minimikontekstinhallinnalla toteuttamaan. Näitä varten pitää toteuttaa kyselypohjainen rajapinta, jos on tarve. 20

21 CCOW ja mini.. tiedonsiirtotarkoituksiin CCOW:n standardissa (HL7 Context Management CCOW Standard: Technology- and Subject-Independent Component Architecture, Version 1.5, May 2004) on maininta CCOW:n käytöstä tiedonsiirrossa: Luku 2.2 ASSUMPTIONS/ASSERTIONS (4. kohta): Context management is not a form of data interchange nor is it a substitute for data interchange. However, the common context might contain data that can also be obtained by an application through data interchange mechanisms such as those based upon HL7 (e.g., a patient s name or date of birth in addition to a patient identifier). When such data is provided, it is only as a means to simplify or optimize the sharing of common context. 21

22 CCOW ja mini.. tiedonsiirtotarkoituksiin Toisaalta luku 2.3 CMA DESIGN CENTER ei niin yksiselitteisesti kuvaa tuota asiaa, koska suunnittelun kohteena ovat järjestelmät, joiden on tarkoitus vaihtaa tietoja keskenään. The CMA specification is primarily aimed at enabling interoperability in the form of application control by the end user. Applications that interoperate in this manner appear to the user as visually integrated. Further, the design fothis is because the user can see ways in which the applications interoperate. This is in contrast to traditional healthcare standards, which have been primarily aimed at enabling interoperability in the form of data interchange between applications.cus for the CMA specification is applications that have a means for interchanging clinical data. The overall role of the CMA specification is illustrated in figure 4. Itse tulkitsen standardia niin, että tiedonsiirto tapahtuu taustalla muilla tavoin (sanomat) ja kontekstinhallinta on tarkoitettu vain helpottamaan sovellusten sujuvampaa yhteiskäyttöä. 22

23 Kysyksiä minimikontekstinhallinnan toteuttaneille ja hyödyntäville Millaisia käyttötapauksia/käyttötarpeita olette toteuttaneet minimikontekstinhallinnan avulla? Onko encounter-subjektit käytössä toteutuksessanne? Mitä custom subjekteja teillä on käytössä? Hyödynnättekö minimikontekstinhallintaa myös tiedonsiirtomielessä? Esimerkiksi tallentuuko erillisjärjelmään kontekstin kautta jotain tietoa, mitä se ei muuten saa sanomaintegraation kautta (tai jotain muuta kautta)? 23

24 SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE HL7 versio 2.x. sanomaperheen osalta yleisratkaisu palvelutapahtuma- ja palvelukokonaisuustunnuksen välittämisessä on HL7 teknisen komitean kokouksessa käsittelyn mukaisesti: TT kävi läpi tapaa, jolla HL7 v2.x-maailmassa voitaisiin siirtää palvelutapahtuma- ja palvelukokonaisuustunnukset ja ehdotti kenttää PV1-50, joka on yleensä mukana lähes joka sanomassa ja jossa voidaan ilmoittaa hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita. Käydyssä keskustelussa todettiin, että on hyvä noudattaa jo olemassa olevia soveltamisohjeita, eikä ole tarvetta määritellä uutta kenttää. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, hyväksyttiin palvelutapahtumatunnuksen välittäminen kentässä PV1-50 tunnisteen tyypillä PTAP. Kenttää ei laiteta pakolliseksi. Tätä peruslinjausta on tarkennettu ja tarkasteltu seuraavassa: Ajanvaraus Lähete Pyyntö Osastonsiirto 24

25 Palvelutapahtumatietojen kysely? rajapinnan tarjoava sovellusrooli / palvelu: tapahtumatietojen varasto kyselyparametrit potilas aikarajaukset?, tulevat, käynnissä, tapahtuneet? prosessitapahtumat?, AC-numero tms. tunniste? minkä palvelutapahtumien tietoja palautetaan? voimassa olevat? aktiiviset? kaikki joita varasto hallinnoi? toteutustason mukaiset rajaukset (palvelunantajakohtainen, palvelunjärjestäjäkohtainen, alueellinen, valtakunnallinen)? paluuarvot palvelutapahtuman kaikki tiedot? myös pelkät tunnisteet tarpeen? 25 25

26 Kyselysanomat Potilashallinnon sanomat Palvelutapahtuman tietojen kysely ydinjärjestelmän tarjoamasta rajapinnasta tai Medical Records -dokumentissa on kuvattu yleisen esimerkin avulla keskeiset Medical Records -standardiin kuuluvat kyselyt/käyttötapaukset (s. 15). Käyttötapaukset ovat: Paikallinen järjestelmä lähettää kansalliseen tietovarastoon dokumentin (interaktio RCMR_IN000002). Tietovarasto rekisteröi dokumentin kuvailutiedot (metatiedot) erilliseen hakemistoon / rekisteriin (interaktio RCMR_IN000027). Dokumenttien kyselyyn on kaksi interaktiota. Ensimmäinen kysely palauttaa pelkät kuvailutiedot (RCMR_IN ja RCMR_IN000030). Toinen kysely palauttaa vastauksessa myös varsinaisen tietosisällön eli koko dokumentin (RCMR_IN ja RCMR_IN000032). Palvelutapahtumatiedon välittämisen osalta keskeinen on kuvailutiedot palauttava sanoma (RCMR_IN ja RCMR_IN000030). 26

27 Medical Records Medical Records -sovellusalueeseen on määritelty erilaisia interaktioita, joista osa on mainittu olevan Suomeen ensi vaiheessa paikallistettavassa arkistototeutuksessa. Näistä palvelutapahtumatietojen välittämiseen soveltuvia vaikuttaisivat olevan seuraavat kysely-aihealueen interaktiot: Find Document Metadata Query(RCMR_IN100029FI01) Find Document Metadata Response(RCMR_IN100030FI01) Interaktiot jotka hyödyntävät pelkkiä kuvailutietoja on sidottu viestityyppiin RCMR_MT100001FI01. Clinicaldocument.text elementin käyttö ei ole sallittua tässä viestityypissä. Kyseiset viestityypit on alkuperäisessä standardissa tehty asiakirjan tai sen kuvailutietojen palautukseen. Kanta-arkiston yhteydessä näillä sanomilla kuitenkin palautetaan myös laissa 159/2007 määritellyt hakutiedot. Palvelutapahtuman tiedot ovat sinänsä normaaleja asiakirjan kuvailutietoja, joten standardin viestityyppi täsmää hyvin hakutietoihin. Suurin poikkeama tulee pakollisten tietojen suhteen, sillä palvelutapahtuman tietojen palautuksen yhteydessä ei voida palauttaa kaikkia tietoja jotka asiakirjan tai sen kuvailutietojen yhteydessä on pakollisia. 27

28 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) Medical Records HMD ClinicalDocument.. ClinicalDocument Description: This RMIM is used to derive Medical Records specifications. code 1..1 CE Hakutieto (palvelutapahtumia palautettaessa, ei palvelukokonaisuuksissa). Kentällä ilmaistaan mihin rekisteriin potilasasiakirja kuuluu (julkinen terveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto, jne). Käytettävä koodisto: KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan potilasrekisteritunnus OID: [clip ] documentationof 0..* SET<DocumentationOf> Stakesin palveluluokituksen mukainen palvelu. Rakenteessa voidaan esittää myös yksityiskohtaisempia palvelutapahtumassa toteutuneita kliinisiä palveluita. [clip ] componentof 0..1 Component1 [clip ] encompassingencounter 1..1 EncompassingEncounter Hakutieto. Palvelutapahtuman tiedot. Palvelutapahtumasta vastaava toimipiste (toimipaikka) ja palvelutapahtuman aika, Tieto palvelunantajasta vuodeosaston, poliklinikan tai toimenpideyksikön tarkkuudella; osastohoitojakso tai avohoitokäyntitieto ja niiden alkamis- ja päättymispäivä; Esimerkiksi: käynti tk pvm; osastohoitojaksossa esim. kiros/sisos, ajanjakso (voidaan tarvita myös kellonaika, jos päivämäärätarkkuus ei riitä) 28

29 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) [clip ] id 0..* SET<II> Hakutieto. Palvelutapahtuman yksilöivä tunniste. (ei palauteta palvelukokonaisuuden hakutietona) [clip ] effectivetime 1..1 IVL<TS> Hakutieto. Palvelutapahtuman alkamis- ja päättymispäivä (voi sisältää päivän lisäksi myös tarkemman ajankohdan, yleensä päivän tarkkuudella). Jos loppupäivä puuttuu on palvelutapahtuma vielä käynnissä. [clip location 0..1 Location [clip ] id 0..* SET<II> Hakutieto. Palvelutapahtuman tuottavan palvelujen antajan yksilöintitunnus [clip ] name 0..1 EN Hakutieto. Palvelutapahtuman tuottavan palvelujen antajan nimitieto. [clip ] hl7fi:localheader [clip ] encompassingencounterc ode 0..1 CV Hakutieto. Varsinaista palvelutapahtuma luokituksesta yksinkertaistettu koodiarvo, joka kuvaa lain hakutiedon osastohoito ja avokäyntitieto. Koodisto: earkisto - Palvelutapahtuman laji (hakutietoja varten). OID: 29

30 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) encompassingencoun termastercode 0..1 BL Ilmaisee onko asiakirja ns. ensisijainen asiakirja, jossa on mukana palvelutapahtuman tiedot täydellisenä (ja secondaryencompassi ngencounterid [clip ] josta hakutiedot on poimittu). 0..* II Toissijainen palvelutapahtumatunnus "Kuuluu myös": Mikäli asiakirja kuluu myös toiselle rekisterinpitäjälle, niin tämä voi liittää siihen myös oman palvelutapahtumatunnuksensa Tämän kentän käyttöä tullaan täsmentämään myöhemmin. KantaMetadata 0..* Kanta arkiston muut metatiedot ilmoitetaan tässä rakenteessa. Tähän tulee tiettyjä documentum järjestelmän kuvailutietoja kuten asiakirjan koko. Käytettävät arvot voi katsoa Kelan ohjeista tai testiviesteistä. [clip ] validconsentid 0..* II Hakutieto. Kentässä palautetaan voimassa olevat suostumukset, jotka liittyvät kyselyviestissä annettuun toteutettavaan palvelutapahtumaan tai palvelukokonaisuuteen, jossa kyseltäviä tietoja aiotaan hyödyntää (Arkisto palauttaa kyseiselle palvelujen antajalle voimassa olevat suostumusasiakirjojen yksilöintitunnukset, Eli potilastietojärjestelmä voi hyödyntää aiempia suostumuksia vaikka sillä ei olisi niistä kirjanpitoa.) 30

31 Integraatiotapojen vertailua Käyttökohde Käyttötapauksia KV-tunnettavuus Minimikontekstinhallinta (ja CCOW) Työpöytäintegraatio, missä käytetään minimikontekstinhallinnan avulla useita sovelluksia (mm. erillisjärjestelmät). Kertakirjautuminen ja yhteisen kontekstin hyödyntäminen CCOW laajasti käytössä, vaatisi minimikontekstinhallinnan täydentämistä ja toimintalogiikan muuttamista yhteensopivuuden saavuttamiseksi Hoidon vastuun siirron sanomat Siirrettäessä potilaan hoidon jatkamisen kannalta tarpeelliset tiedot järjestelmästä toiseen ajanvaraus lähete pyyntö osastonsiirto Kv-standardit pohjalla, jotka on lokalisoitu ja käyttöönotettu laajasti. Ilman lokalisointia kvtuotteita ei pysty ottamaan käyttöön. Kyselysanomat / Potilaan perustietojen siirto järjestelmästä toiseen kyselysanomien pohjalta Potilashallinnon kyselysanomat Palvelutapahtuman tietojen kysely Erillisjärjestelmä kysyy potilaan tietoja ydinjärjestelmältä Erillisjärjestelmä kysyy palvelutapahtuman tietoja ydinjärjestelmän tarjoaman rajapinnan kautta. Erillisjärjestelmä kysyy palvelutapahtuman tietoja KanTa palvelun tarjoaman rajapinnan kautta?! Rajapinnat toteutettu HL7 v3 sanomina, mutta itse käyttötapaus ja käyttötarve on paikallinen ratkaisu 31

32 Integraatiotapojen vertailua Hyödyntämispotentiaali Käyttöönotettavuus Muut huomiot Minimikontekstinhallinta (ja CCOW) Tarkoitettu yhteisen kontekstin synkronointiin, ei uusien tietojen välittämiseen sovellusten välillä. Käyttö ei ole kovin laajaa? PT-tunnus lisäys tuettuihin subjekteihin on pieni työ, vaikeampi toteuttaa toiminnallinen tuki tuettujen käyttötapausten osalta järjestelmiin. Minimikontekstinhallinta edellyttää käyttäjältä aktiivisia toimia Hoidon vastuun siirron sanomat Laaja kattavuus Suomen integraatiokentässä. integraatio ovat osin perustuneet osapuolten välisiin sopimuksiin pointto-point integraatioissa, joten yleisratkaisun toteutuksessa voi tulla lisätarkennusten tarpeita tapauskohtaisesti. Sanomien vastaanotto ei edellytä käyttäjän toimenpiteitä. Järjestelmän sisällä ne ohjautuvat käyttäjän käsittelyyn, mutta tällöin mukana olisi tarvittavat tiedot ja niitä ei tarvitsisi kyselysanomien pohjalta täydentää. Kyselysanomat / Potilashallinnon sanomat ovat laajasti käytössä. KanTa palvelutapahtumarajapintoj en osalta toteutukset käynnissä, ei vielä tuotannossa. 32

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Timo Itälä TKK IIR 22.4.2009 Agenda SOA ja MDM? Toimintaprosessit ja niiden tietomallit Masterdata Palveluarkkitehtuuri ja masterdata

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15)

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) 2(15) Sisällysluettelo 1. Dokumentin taustaa 4 2. Palvelutapahtuma 5 1.1. Määrittelyn tarpeet, haasteet ja

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Luonnos eams-rakenteeksi

Luonnos eams-rakenteeksi JHS-XXX: eams-rakenne ja xml-skeema Luonnos eams-rakenteeksi 19.4.2013 Tässä dokumentissa kuvataan keskeiset linjaukset tulevan JHS-suosituksen määrittämäksi eamsrakenteeksi. Dokumentti ei ole JHS-suositusluonnos,

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Tilannekatsaus Kumppanuusforum 26.8.2016 Tampere-talo Jani Rahko Senior Project Manager Tieto, ZSP Industry Products / ZSPHH Healthcare and Welfare jani.rahko@tieto.com

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Sosiaalihuollon metatietomalli Metatietoesimerkit Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Sosiaalihuollon asiakkuuden metatiedot... 2 3 Sosiaalihuollon asian metatiedot...

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI

OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI OTM-HANKKEEN SIDOSRYHMÄSEMINAARI 27.4.2016 Päivän ohjelma 12:00 Avaus / Pekka Äikäs 12:30 Johdon katsaus / Kati Kettunen 12:45 Funidata Oy / Jorma Hänninen ja Mika Peura 13:45 Kahvi 14:15 Aallon käyttöönottoprojekti

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2002 PlugIT ydin-osaprojekti Juha Rannanheimo Mika Tuomainen Esityksen sisältö Lyhyesti PlugIT-projektista Mitä

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat

Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat - tulokset SOLEA 2011 25.11.2011 Espoo Hannu Virkanen + Juha Mykkänen Sisältö Tehdyn tutkimuksen esittely: Johdanto ja alustus asetetut tavoitteet Menetelmät

Lisätiedot

Round table -neuvottelu eduskunnassa

Round table -neuvottelu eduskunnassa 1 Round table -neuvottelu eduskunnassa 31.05.2005 STM:n visio biopankkilainsäädännöstä ja sen nykytila ministeriössä Apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen, STM 2 Professori Juhani Eskola: Molekyylibiologiasta

Lisätiedot

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala

Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Sosiaalialan tietoteknologian valtakunnallinen kehittäminen vuoteen 2011 (www.tikesos.fi) Projektipäällikkö Heli Sahala Hankkeen tavoitteita 2004-2007 ja edelleen 2008-2011 kehittää sosiaalialan tietotuotantoa

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman

Tekla Oyj. Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Tekla Oyj Kuntien ja maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävien koulutuspäivä Henrik Broman Sisällys Tekla Oyj Yritysrakenne Infra & Energy Kirjaamisjärjestelmän uudistuksen vaikutukset tietojärjestelmiin

Lisätiedot

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä

Yksityisen sektorin Kanta-liityntä Yksityisen sektorin Kanta-liityntä 1.9.2014 Maritta Korhonen Rekisterinpitäjyys ja arkistointipalvelu Huhti-kesäkuussa yhteistyö viranomaisten ja yksityisen sektorin edustajien välillä STM, THL, Kela,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen standardointi Tikesos-hanke Kuopion yliopisto Jari Savolainen Materiaali jakelua varten. (*) Merkinnällä varustettuja dioja ei ajanpuutteen vuoksi välttämättä käsitellä

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset

Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset Sähköisen potilaskertomuksen määrittelyt ja sosiaalihuollon asiakaskertomukset 30.5.2006 Terveydenhuollon ATK-päivät Mikkelissä Projektipäällikkö Heli Sahala E-reseptikokeilu Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

ATEK- ja potilastietojärjestelmien integrointivaatimukset ja ratkaisut Terveydenhuollon ATK-päivät 2012

ATEK- ja potilastietojärjestelmien integrointivaatimukset ja ratkaisut Terveydenhuollon ATK-päivät 2012 ATEK- ja potilastietojärjestelmien integrointivaatimukset ja ratkaisut Terveydenhuollon ATK-päivät 2012 Karri Ackalin Sales Leader, Nordic GE Healthcare IT Integraatiovaatimukset käyttäjän näkökulmasta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

A Service-Oriented Architecture (SOA) View of IHE Profiles

A Service-Oriented Architecture (SOA) View of IHE Profiles A Service-Oriented Architecture (SOA) View of IHE Profiles HL7 IHE meeting 20.8.2009 Timo Itälä SoberIT, TKK Juha Mykkänen, KuY 2 SoberIT IHE ja SOA (palveluarkkitehtuuri) SOA (service-oriented architecture)

Lisätiedot

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea

Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa. Harri Nurmi THL/OPER Fimea Valtakunnallinen lääkityslista moniammatillisen yhteistyön työkaluna tulevaisuudessa THL/OPER Fimea 26.1.2017 1 Työtehtävät ja yhteystiedot Projektipäällikkö Sähköinen lääkemääräys Kelain Rajat ylittävä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa

Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Alueellinen sairauskertomustietojen hyödyntäminen Kaapossa Anne Kallio pp, yl Medi-IT Oy Medi-IT Oy Kymshp:n ja E-KSHP:n omistama kunnallinen osakeyhtiö Medi-IT Oy tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajien

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA Jorma Teittinen / ppl 2.7.2008 1 (7) KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KESKUSSAIRAALAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA REKISTERISELOSTE Potilasasiakirjarekisteri: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien puhelinneuvonnan

Lisätiedot

Sähke2 Meta+etomalli. Ari Vainio

Sähke2 Meta+etomalli. Ari Vainio Sähke2 Meta+etomalli Ari Vainio 6.8.2012 Yhteenveto Tämä dokumen> kuvaa Sähke2 meta+etomallia ylätasolla. Dokumen+n tavoibeena on selventää keskustelua siitä, mitä Sähke2 vaa+i sitä käybäviltä järjestelmiltä.

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä

Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Kokonaisarkkitehtuuri Organisaation ja sen ICT tuen yhteistoiminnallista kehittämistä Terveydenhuollon ATK-päivät Jyväskylä 26.05.2009 Mirja Pulkkinen Jyväskylän Yliopisto 1 Miksi kokonaisarkkitehtuuri?

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN

REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Arkistolaitos REKISTERI- JA TIETOKANTA-AINEISTOJEN SIIRTÄMINEN VAPA-PALVELUUN Ohje v. 1.0 (16.10.2012) Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171 Helsinki Puh. Tel. (09) 228 521 arkisto@narc.fi Riksarkivet

Lisätiedot

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013

earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 27.5.2013 earkisto Potilastietojärjestelmien käyttötapaukset Versio 2.4 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Versio Muutos Tekijä PVM - Lukuisia työversioita RA + työryhmä 0.7 Täydennetty ja muokattu versio Pokasen työpajaan

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

Ulkoistaminen ja henkilötiedot

Ulkoistaminen ja henkilötiedot Ulkoistaminen ja henkilötiedot Titta Penttilä Senior Security Manager, Information Security Corporate Security, TeliaSonera 28.11.2012, Tietoturva 2013 fi.linkedin.com/in/tpenttila titta.penttila@teliasonera.com

Lisätiedot

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen

Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä. palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Sote-henkilörekisterilakien uudistaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari - Sohvi-Tellu 2015 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes

Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT 4. - 5.6.2001 Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes cncydcnhuollon

Lisätiedot

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report

Group 2 - Dentego PTH Korvake. Peer Testing Report Group 2 - Dentego PTH Korvake Peer Testing Report Revisions Version Date Author Description 1.0 Henrik Klinkmann First version Table of Contents Contents Revisions... 2 Table of Contents... 2 Testing...

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus

Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus Tampereen kaupungin sähköiset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollossa Mukanettiläisten koulutus 1 Sähköisten palveluiden käytön aloittaminen 1. Mene www.tampere.fi -sivulle 2. Klikkaa Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. Asiakirjojen kuvailutiedot. earkisto

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. Asiakirjojen kuvailutiedot. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot VERSIOTIEDOT Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009: julkaisuversio

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

eresepti- ja KANTA-hankkeissa

eresepti- ja KANTA-hankkeissa Tietoturvallisuus ja yksityisyydensuoja 1 eresepti- ja KANTA-hankkeissa Teemupekka Virtanen Sosiaali- ja terveysministeriö teemupekka.virtanen@stm.fi 2 Käsitteitä Tietosuoja, yksityisyyden suoja Periaatteessa

Lisätiedot

tilanne nyt entä tulevaisuudessa?

tilanne nyt entä tulevaisuudessa? Potilastiedon alueelliset hallintapalvelut Pohdintaa vaihtoehtoja? tilanne nyt entä tulevaisuudessa? Kyösti Kopra Agenda Perusjuoni arkkitehtuurin viitekehys 1. HUS-alueen aluetietojärjestelmän taustat

Lisätiedot

Vanhojen potilas- ja asiakastietojen arkistointi

Vanhojen potilas- ja asiakastietojen arkistointi Vanhojen potilas- ja asiakastietojen arkistointi Vanhat tiedot ovat osa Kantapalveluita Yleistä vanhojen tietojen arkistoinnista Vanhoja asiakirjoja ovat potilastiedot, jotka on tallennettu terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016)

Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Muutos Lääketietokannan määrittelyyn 2016 (Tuotantoon 15.11.2016) Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 3 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja rakenteeseen...

Lisätiedot

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus

Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Julkishallinnon XML-skeemat v0.5 JHS-suositus Keskustelutilaisuus 22.10.2008, Kansallismuseon auditorio Lasse Akselin TietoEnator lasse.akselin@tietoenator.com Sisällys Johdanto Nimeämissäännöt Skeemojen

Lisätiedot

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt:

Help Desk toiminta päättyi 31.12.2004 ja sitä antoivat seuraavat henkilöt: HL7 CDA FAQ päivitetty 15.1.2005 Tämän dokumentin OID-tunnus on 1.2.246.777.11.2005.9. HL7 Help Desk on tarkoitettu HL7 yhdistyksen toteuttamien standardien ja rajapintojen käyttöönottoon liittyvään neuvontaan

Lisätiedot