KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ Timo Kaskinen, Timo Siira, Jarkko Närvänen

2 SOLEA PALVELUTAPAHTUMA PROSESSITAPAHTUMA KESKUSTELU

3 SOLEA prosessitapahtuma - palvelutapahtuma määritykset erillisjärjestelmien KanTa-palvelutapahtumarajapinnat työryhmän kokous 7.4.: Palvelutapahtumaan saattaa kuulua useita hoitojaksoja (esim. kaksi vuodeosastojaksoa). Yhteen palvelutapahtumaan voi siis kuulua useita prosessitapahtumia. Keskusteltiin palvelutapahtuman ja prosessitapahtuman suhteesta. Prosessitapahtuma on KanTamäärittelyissä käyttöönotettu yleistermi, joka kattaa potilashallinnollisia, tilastointiin ja raportointiin liittyviä ja tuotteistukseen ja laskutukseen liittyviä käsitteitä. Prosessitapahtuma on eräänlainen yleistermi kaikilla hoidollista kontaktia (sisään-ulos sairaalasta) pienemmille tapahtumille, joita ei ole haluttu ottaa KanTa-määrittelyissä käsiteltäviksi. 3

4 Solea prosessitapahtuma keskusteluun Viedään seuraavaan Solea-kokoukseen käsittelyyn että ovatko prosessitapahtuman määritelmät ja tietomalli kansallisesti kiinnitettävissä. Mikäli prosessitapahtuma on keskeinen hoitoa yksilöivä tapahtuma, ja integrointiratkaisut edellyttävät käyttöä, niin se on virallistettava kansallisella tasolla. Toimittajakohtaiset liittymät ovat todennäköisesti erilaisia. Prosessitapahtuma tulee ottaa rajapintoihin mukaan rajatusti koskien potilashallintoa eli vuodeosastohoitojakson tai käynnin tasolla. Tällä tasolla prosessitapahtuma voi olla merkityksellinen merkintöjen kohdistamisessa palvelutapahtumalle. Varmistettava myös PTH:n näkemys asiaan, nyt Solea-työ ollut pääosin ESH-vetoista. 4

5 v.0.86 dokumentista Prosessitapahtuma Kopioitu tähän ja seuraaville kalvoille SOLEA palvetapahtumien hallinta dokumentista v 0.86 liittyvät asiat Toteutettavissa eri tavoin, alustava ehdotus palvelutapahtumien hallinnan kannalta olennaisiksi tiedoiksi (liite 2): Yksilöivä tunnus Toimintayksikkö tai ammattihenkilö (kuka) yksityinen / julkinen / työterveys toimintayksikön rooli organisaation toiminnassa toimintayksikön rooli potilaan palvelutapahtumassa alkamisaika päättymisaika onko laitos- vai avohoitoa hoitoprosessin tunniste 5

6 V.086 prosessitapahtuma määritelmä Prosessitapahtuma, Hoitoprosessin tapahtuma Terveydenhuollon palvelujen antajan toteuttama potilashoidon prosessin tapahtuma - synonyymejä termille prosessitapahtuma ovat hoitoprosessin tapahtuma, potilashallinnon tapahtuma, tilastotapahtuma ja osin myös palvelu. (Laskentatoimessa prosessitapahtumia kutsutaan nimellä suorite tai välisuorite) (Alk09). Prosessitapahtuma voi olla esimerkiksi yhden vuodeosaston hoitojakso, vastaanottokäynti, näytteenotto tai kuvanottokäynti (Alk09). Prosessitapahtumat ovat tyypillisesti palvelutapahtumaa pienempiä yksiköitä, joita voidaan yhdistellä ja ryhmitellä eri tavoin mm. laskutusta, tilastointia tai johtamista varten. Ks. myös hoitotapahtuma. 6

7 v.0.86 Hoitotapahtuma Hoitoa antavan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ja asiakkaan välinen yksittäinen vuorovaikutustilanne. Tietojärjestelmien kannalta: Hoitotoimintaa tukevassa tietojärjestelmässä hoitotapahtuma on sellainen yksittäinen vuorovaikutustilanne, joka dokumentoidaan ja joka on sovittu kirjattavaksi tietojärjestelmään. Hoitotapahtuma kohdistetaan jollekin asiakkaalle, ja hoitotapahtuman yksilöinnissä, tyypittelyssä ja luokittelussa voidaan käyttää nimike- tai tuotetunnuksia. Hoitotapahtuman nimikeja tuotekuvauksista useat ovat suoritelaskennan peruselementtejä. Hoitotapahtuma voidaan kirjata tietojärjestelmään eri elinkaaren vaiheissa: suunnitteluvaiheessa (hoitotapahtuma aiotaan toteuttaa tulevaisuudessa), tilausvaiheessa, varausvaiheessa tai vasta kun se on toteutunut tai toteutumassa. Henkilötietolain kannalta: Hoitotapahtuma on pienin yksittäinen vuorovaikutustilanne, josta kertyy rekisteröitävää tietoa asiakkaan hoidosta muodostuvaan henkilörekisteriin. Tiedon käsittelyä ohjaavat menettelyt on sisällytetty tietojärjestelmään siten, että henkilötietojen käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tietojen käsittely ja siirto toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan luvalla. (Stakes02) 7

8 v.0.86 käsitemalli 8

9 ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖN ESITTELY

10 Lähestymistapa / johdanto Palvelutapahtuman tietojen osalta ydin- ja erillisjärjestelmän välillä on useita tapoja toteuttaa tietojenvaihto. Tarve on yhdistää potilaan hoitoon liittyvät merkinnät loogisiksi kokonaisuuksiksi (palvelutapahtuma) ja saada tiedot arkistoitua KanTaan hyödynnettäväksi. Lähestymistapoja: 1.Mikäli erillisjärjestelmässä tehdään merkintöjä (kokonaisia asiakirjoja tai asiakirjan osia), jotka eivät siirry ydinjärjestelmään ja jotka pitäisi saada KanTaan, niin palvelutapahtuman tiedot on saatava välitettyä järjestelmien välillä. Muuten tarvitsee jälkeenpäin selvittää/liittää mihin palvelutapahtumaan tietyt merkinnät kuuluvat. 2.ydinjärjestelmä huolehtii ydin- ja erillisjärjestelmän tietojen kohdentamisen korreloimalla pyynnöt ja vastaukset erillisenä palveluna. Tämä voidaan mahdollisesti myös toteuttaa ydin- ja erillisjärjestelmästä irrallisena palveluna. 3.Jos esimerkiksi laboratoriotulokset siirtyvät ydinjärjestelmään ja siellä on jo tällä hetkellä olemassa tapa, miten pyyntö sekä vastaus kohdistetaan palvelutapahtumaan, niin palvelutapahtumatunnuksen siirtoa ei tarvitse erikseen pohtia ollenkaan. 10

11 Työn tavoite ja kohderyhmä Tavoite Määritellä ja koostaa yhteen tiedot, miten ja millä tavalla potilaan hoidon palvelutapahtuman tunnustiedot voidaan välittää ydinjärjestelmän ja erillisjärjestelmien välillä. Määrittely sisältää integraatiovaihtoehtojen kuvaukset ja sanomamäärittelyt siirrettävien tietojen osalta. Määrittelyn kohderyhmänä ovat ydin- ja erillisjärjestelmätoimittajat sekä organisaatioiden eri tasojen arkkitehtuurityöstä vastuulliset tahot. 11

12 Rajaukset ja oletukset Määrittely ei ratkaise kaikkea asiakirjan arkistoinnissa tarvittavien tietojen siirtoa järjestelmien välillä. Tässä työssä on rajauduttu ensisijaisesti palvelutapahtuman tunnuksen välittämiseen. Muita tarvittavia tietoja on kuvattu CDA R2 Header dokumentissa [2] sekä SOLEA-hankkeen tulosdokumentissa [3]. 12

13 Määrittelyn Sisällys 1. JOHDANTO TYÖN TAUSTA JA LÄHESTYMISTAPA,1.2 MÄÄRITTELYN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ, 1.3 RAJAUKSET JA OLETUKSET, 1.4 VIITATUT MÄÄRITTELYT 5 2. PALVELUTAPAHTUMAN JA PROSESSITAPAHTUMAN TIETOMALLI, SIIRRETTÄVIEN TIETOJEN KUVAUS 3. INTEGRAATIOTAVAT PALVELUTAPAHTUMATUNNUKSEN VÄLITTÄMISEKSI HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) JA MINIMIKONTEKSTINHALLINTA SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE KYSELYSANOMAT INTEGRAATIOTAPOJEN SOVELTUVUUDEN VERTAILU ERI KÄYTTÖTARPEISIIN HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) JA MINIMIKONTEKSTINHALLINTA HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) MINIMIKONTEKSTINHALLINTA PALVELUTAPAHTUMATUNNUKSEN VÄLITTÄMINEN KONTEKSTINHALLINNALLA Kontekstinhallinta ja tiedon välitys Minimikontekstinhallinta ja palvelutapahtuma SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE AJANVARAUS LÄHETE PYYNTÖ OSASTONSIIRTO KYSELYSANOMAT 20 13

14 HL7 Context Management Specification (CCOW) CCOW:n toiminnallisuutta kuvaa allaoleva esimerkki: Käyttäjä valitsee potilaan, jostakin työpöydällä auki olevasta sovelluksesta Sovellus ilmoittaa context managerille kontekstin muutoksesta ja asettaa kontekstin tiedot vastaamaan valittua potilasta context manager ilmoittaa agenteille kontekstin muutoksesta ja agentit ilmoittavat context managerille mahdollisia lisätietoja (esim. potilaan tunnistetietoja) context manager ilmoittaa sovelluksille kontekstin muutoksesta sovellukset ilmoittavat voivatko ne ottaa käyttöön uuden kontekstin Jos yksi tai useampi sovelluksista ei voi ottaa uutta kontekstia, niin käyttäjältä kysytään haluaako hän jatkaa vai keskeyttää kontekstin vaihdon context manager ilmoittaa sovelluksille, että ne voivat ottaa uuden kontekstin käyttöön tai että toimenpide on keskeytetty Jokainen sovellus ottaa uuden kontekstin käyttöön 14

15 CCOW subjektit Subjekti User Identity Subject Patient Identity Subject Encounter Identity Subject Observation Request Identity Subject DICOM Study Identity Subjects View Subject Certificate Annotation Subject Authenticate-User Action Subject Custom Subjects Kuvaus Sovelluksen käyttäjän tiedot Potilaan tiedot Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tiedot (käynnit, puhelut jne.) Tutkimuspyyntöjen tiedot DICOM komponenttien tiedot Sovelluksen näytön, näkymän tai esitystavan tiedot Kirjautuneen käyttäjän sertifikaatin tiedot Sovellus voi pyytää käyttäjän tunnistautumistiedot Toteuttajan räätälöimät tiedot 15

16 Encounter Identity Subject Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tietojen (käynnit, puhelut jne.) välittämiseen käytetään subjektia: Encounter Identity Subject. Encounter Subject Identifier Item Name Enconter.Id.VisitNumber. Suffix Encounter.Id.AlternateVisitId. Suffix Encounter.Id.AccountNumber. Suffix Meaning Visit Number, per PV1-19 Alternate Visit Id, per PV1-50 Account Number, per PID-18 Data Semantic Constraints Type on Values ST HL7 Table 0203 Identifier Type = VN ST HL7 Table 0203 Identifier Type = VN ST HL7 Table 0203 Identifier Type = AN Case Sensitive No No No 16

17 Minimikontekstinhallinta Minimikontekstinhallinnan määrittelyn pohjana on käytetty CCOW-standardissa kuvattua ratkaisua työpöytäintegraation toteuttamiseen. Minimikontekstinhallinnan määrittelyn tavoitteena oli hahmottaa minimiratkaisu, jolla CCOW-tyyppinen toiminnallisuus oli saavutettavissa. CCOW-standardista pyrittiin löytämään vain kaikkein olennaisimmat ja hyödyllisimmät osat, joilla työpöytäintegraation perustoiminnallisuus voitiin toteuttaa. Toiminnallisuus on käyttäjälähtöistä eli käytössä ei ole CCOW:n tapaan automaattista (Context managerin ohjaamaa) kontekstin vaihtamista. Sen avulla on mahdollista toteuttaa kertakirjautuminen sovelluksiin ja yhteiseen kontekstiin siirtyminen (kontekstin synkronointi). Potilaskontekstin muutosten tapahtumaketju on seuraavanlainen (oletuksena, että sovellus on jo liittynyt kontekstinhallintaan): Käyttäjä valitsee potilaan käyttäen jotain integraatioon kytkettyä sovellusta. Sovellus asettaa (SetItemValues) kontekstia identifioivan tunnisteen (potilastunniste) kontekstiin. Käyttäjä vaihtaa toiseen sovellukseen ja klikkaa esim. "Hae viimeisin potilas"-painiketta, jolloin sovellus hakee kontekstista viimeisimmäksi käsitellyn potilaan. Sovellus sopeuttaa sisäisen tilansa ja näyttää tiedot potilaskontekstin mukaisesti (näyttää sen potilaan tiedot, jonka potilastunnuksen sai kontekstinhallinnasta). 17

18 Kontekstinhallinta ja tiedon välitys yhteinen konteksti koostuu joukosta tietoja, joita voidaan käsitellä sovellusten sisäisestä toteutuksesta riippumatta samalla tavalla. Tärkeimmät tiedot liittyvät käyttäjään ja potilaaseen, joiden avulla saadaan toteutettua kertakirjautuminen (käyttäjä) ja seurata saman potilaan tietoja koordinoidusti eri ohjelmissa (potilas). Kontekstinhallintaa ei ole tarkoitettu sovellusten välisen tiedonsiirron muodoksi, eikä sillä ole tarkoitus korvata sovellusten välistä tiedonsiirtoa. Konteksti muodostuu tietokokonaisuuksista, subjekteista. Siitä on ilmaistava vähintään yksi id-tieto (esim. henkilötunnus). Jokaiseen subjektiin liittyy joukko tietoja, jotka täsmentävät subjektia. Muut tiedot ovat riippuvaisia id-tiedosta. Jos subjektin id-tieto vaihtuu, niin kontekstista tyhjennetään kaikki muut tiedot. Subjektien välille voidaan määritellä riippuvuuksia. Esim. Encounter-subjekti on riippuvainen Patient-subjektista. 18

19 Kontekstinhallinta ja tiedon välitys Kontekstinhallinta on yksiulotteista eli kutakin subjektia on yksi kerrallaan. Kontekstiin ei ole tarkoitus viedä listoja, joissa olisi lukuisia Patient- tai Encounter-subjekteja. Kun sovelluksessa valitaan potilas (Patient) ja potilaaseen liittyvä käynti tai hoitojakso (Encounter), niin kontekstiin siirretään yksi potilas ja yksi käynti. Standardin tarkoituksena ei ole se, että kontekstiin siirretään yksi potilas ja kaikki hänen käyntinsä. Tarkoituksena ei myöskään ole se, että jos palvelutapahtuma lisätään omaksi subjektikseen, niin kontekstinhallinnan kautta välitettäisiin potilas, palvelutapahtuma ja kaikki siihen liittyvät käynnit. 19

20 Palvelutapahtuma minimikontekstinhallinnassa subjektikoodistossa ei tällä hetkellä ole määriteltynä palvelutapahtumaa. Subjektikoodistossa on määriteltynä Encounter.Id.VisitNumber (Käynnin tai hoitojakson tunniste) ja Encounter.Id.AlternateVisitId (Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste). Jos lähtökohtaisena tietona on potilaan prosessitapahtuma, niin palvelutapahtuman tunnistetta varten voidaan käyttää tietoa Encounter.Id.AlternateVisitId (Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste) tai sille voidaan luoda uusi custom-subjekti. Näistä suosittelemme ensimmäistä. Tällöin prosessitapahtumaa kontekstissa käsiteltäessä olisi aina tiedossa palvelutapahtuma, johon prosessitapahtuma kuuluu. Kontekstin perusteella toisinpäin ei toimi eli ei tiedetä, kuuluuko palvelutapahtumaan muitakin prosessitapahtumia. Samoin jossain vaiheessa SOLEA:ssa keskutellut valintalistoja (potilaan voimassa olevat palvelutapahtumat) ei pysty minimikontekstinhallinnalla toteuttamaan. Näitä varten pitää toteuttaa kyselypohjainen rajapinta, jos on tarve. 20

21 CCOW ja mini.. tiedonsiirtotarkoituksiin CCOW:n standardissa (HL7 Context Management CCOW Standard: Technology- and Subject-Independent Component Architecture, Version 1.5, May 2004) on maininta CCOW:n käytöstä tiedonsiirrossa: Luku 2.2 ASSUMPTIONS/ASSERTIONS (4. kohta): Context management is not a form of data interchange nor is it a substitute for data interchange. However, the common context might contain data that can also be obtained by an application through data interchange mechanisms such as those based upon HL7 (e.g., a patient s name or date of birth in addition to a patient identifier). When such data is provided, it is only as a means to simplify or optimize the sharing of common context. 21

22 CCOW ja mini.. tiedonsiirtotarkoituksiin Toisaalta luku 2.3 CMA DESIGN CENTER ei niin yksiselitteisesti kuvaa tuota asiaa, koska suunnittelun kohteena ovat järjestelmät, joiden on tarkoitus vaihtaa tietoja keskenään. The CMA specification is primarily aimed at enabling interoperability in the form of application control by the end user. Applications that interoperate in this manner appear to the user as visually integrated. Further, the design fothis is because the user can see ways in which the applications interoperate. This is in contrast to traditional healthcare standards, which have been primarily aimed at enabling interoperability in the form of data interchange between applications.cus for the CMA specification is applications that have a means for interchanging clinical data. The overall role of the CMA specification is illustrated in figure 4. Itse tulkitsen standardia niin, että tiedonsiirto tapahtuu taustalla muilla tavoin (sanomat) ja kontekstinhallinta on tarkoitettu vain helpottamaan sovellusten sujuvampaa yhteiskäyttöä. 22

23 Kysyksiä minimikontekstinhallinnan toteuttaneille ja hyödyntäville Millaisia käyttötapauksia/käyttötarpeita olette toteuttaneet minimikontekstinhallinnan avulla? Onko encounter-subjektit käytössä toteutuksessanne? Mitä custom subjekteja teillä on käytössä? Hyödynnättekö minimikontekstinhallintaa myös tiedonsiirtomielessä? Esimerkiksi tallentuuko erillisjärjelmään kontekstin kautta jotain tietoa, mitä se ei muuten saa sanomaintegraation kautta (tai jotain muuta kautta)? 23

24 SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE HL7 versio 2.x. sanomaperheen osalta yleisratkaisu palvelutapahtuma- ja palvelukokonaisuustunnuksen välittämisessä on HL7 teknisen komitean kokouksessa käsittelyn mukaisesti: TT kävi läpi tapaa, jolla HL7 v2.x-maailmassa voitaisiin siirtää palvelutapahtuma- ja palvelukokonaisuustunnukset ja ehdotti kenttää PV1-50, joka on yleensä mukana lähes joka sanomassa ja jossa voidaan ilmoittaa hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita. Käydyssä keskustelussa todettiin, että on hyvä noudattaa jo olemassa olevia soveltamisohjeita, eikä ole tarvetta määritellä uutta kenttää. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, hyväksyttiin palvelutapahtumatunnuksen välittäminen kentässä PV1-50 tunnisteen tyypillä PTAP. Kenttää ei laiteta pakolliseksi. Tätä peruslinjausta on tarkennettu ja tarkasteltu seuraavassa: Ajanvaraus Lähete Pyyntö Osastonsiirto 24

25 Palvelutapahtumatietojen kysely? rajapinnan tarjoava sovellusrooli / palvelu: tapahtumatietojen varasto kyselyparametrit potilas aikarajaukset?, tulevat, käynnissä, tapahtuneet? prosessitapahtumat?, AC-numero tms. tunniste? minkä palvelutapahtumien tietoja palautetaan? voimassa olevat? aktiiviset? kaikki joita varasto hallinnoi? toteutustason mukaiset rajaukset (palvelunantajakohtainen, palvelunjärjestäjäkohtainen, alueellinen, valtakunnallinen)? paluuarvot palvelutapahtuman kaikki tiedot? myös pelkät tunnisteet tarpeen? 25 25

26 Kyselysanomat Potilashallinnon sanomat Palvelutapahtuman tietojen kysely ydinjärjestelmän tarjoamasta rajapinnasta tai Medical Records -dokumentissa on kuvattu yleisen esimerkin avulla keskeiset Medical Records -standardiin kuuluvat kyselyt/käyttötapaukset (s. 15). Käyttötapaukset ovat: Paikallinen järjestelmä lähettää kansalliseen tietovarastoon dokumentin (interaktio RCMR_IN000002). Tietovarasto rekisteröi dokumentin kuvailutiedot (metatiedot) erilliseen hakemistoon / rekisteriin (interaktio RCMR_IN000027). Dokumenttien kyselyyn on kaksi interaktiota. Ensimmäinen kysely palauttaa pelkät kuvailutiedot (RCMR_IN ja RCMR_IN000030). Toinen kysely palauttaa vastauksessa myös varsinaisen tietosisällön eli koko dokumentin (RCMR_IN ja RCMR_IN000032). Palvelutapahtumatiedon välittämisen osalta keskeinen on kuvailutiedot palauttava sanoma (RCMR_IN ja RCMR_IN000030). 26

27 Medical Records Medical Records -sovellusalueeseen on määritelty erilaisia interaktioita, joista osa on mainittu olevan Suomeen ensi vaiheessa paikallistettavassa arkistototeutuksessa. Näistä palvelutapahtumatietojen välittämiseen soveltuvia vaikuttaisivat olevan seuraavat kysely-aihealueen interaktiot: Find Document Metadata Query(RCMR_IN100029FI01) Find Document Metadata Response(RCMR_IN100030FI01) Interaktiot jotka hyödyntävät pelkkiä kuvailutietoja on sidottu viestityyppiin RCMR_MT100001FI01. Clinicaldocument.text elementin käyttö ei ole sallittua tässä viestityypissä. Kyseiset viestityypit on alkuperäisessä standardissa tehty asiakirjan tai sen kuvailutietojen palautukseen. Kanta-arkiston yhteydessä näillä sanomilla kuitenkin palautetaan myös laissa 159/2007 määritellyt hakutiedot. Palvelutapahtuman tiedot ovat sinänsä normaaleja asiakirjan kuvailutietoja, joten standardin viestityyppi täsmää hyvin hakutietoihin. Suurin poikkeama tulee pakollisten tietojen suhteen, sillä palvelutapahtuman tietojen palautuksen yhteydessä ei voida palauttaa kaikkia tietoja jotka asiakirjan tai sen kuvailutietojen yhteydessä on pakollisia. 27

28 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) Medical Records HMD ClinicalDocument.. ClinicalDocument Description: This RMIM is used to derive Medical Records specifications. code 1..1 CE Hakutieto (palvelutapahtumia palautettaessa, ei palvelukokonaisuuksissa). Kentällä ilmaistaan mihin rekisteriin potilasasiakirja kuuluu (julkinen terveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto, jne). Käytettävä koodisto: KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan potilasrekisteritunnus OID: [clip ] documentationof 0..* SET<DocumentationOf> Stakesin palveluluokituksen mukainen palvelu. Rakenteessa voidaan esittää myös yksityiskohtaisempia palvelutapahtumassa toteutuneita kliinisiä palveluita. [clip ] componentof 0..1 Component1 [clip ] encompassingencounter 1..1 EncompassingEncounter Hakutieto. Palvelutapahtuman tiedot. Palvelutapahtumasta vastaava toimipiste (toimipaikka) ja palvelutapahtuman aika, Tieto palvelunantajasta vuodeosaston, poliklinikan tai toimenpideyksikön tarkkuudella; osastohoitojakso tai avohoitokäyntitieto ja niiden alkamis- ja päättymispäivä; Esimerkiksi: käynti tk pvm; osastohoitojaksossa esim. kiros/sisos, ajanjakso (voidaan tarvita myös kellonaika, jos päivämäärätarkkuus ei riitä) 28

29 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) [clip ] id 0..* SET<II> Hakutieto. Palvelutapahtuman yksilöivä tunniste. (ei palauteta palvelukokonaisuuden hakutietona) [clip ] effectivetime 1..1 IVL<TS> Hakutieto. Palvelutapahtuman alkamis- ja päättymispäivä (voi sisältää päivän lisäksi myös tarkemman ajankohdan, yleensä päivän tarkkuudella). Jos loppupäivä puuttuu on palvelutapahtuma vielä käynnissä. [clip location 0..1 Location [clip ] id 0..* SET<II> Hakutieto. Palvelutapahtuman tuottavan palvelujen antajan yksilöintitunnus [clip ] name 0..1 EN Hakutieto. Palvelutapahtuman tuottavan palvelujen antajan nimitieto. [clip ] hl7fi:localheader [clip ] encompassingencounterc ode 0..1 CV Hakutieto. Varsinaista palvelutapahtuma luokituksesta yksinkertaistettu koodiarvo, joka kuvaa lain hakutiedon osastohoito ja avokäyntitieto. Koodisto: earkisto - Palvelutapahtuman laji (hakutietoja varten). OID: 29

30 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) encompassingencoun termastercode 0..1 BL Ilmaisee onko asiakirja ns. ensisijainen asiakirja, jossa on mukana palvelutapahtuman tiedot täydellisenä (ja secondaryencompassi ngencounterid [clip ] josta hakutiedot on poimittu). 0..* II Toissijainen palvelutapahtumatunnus "Kuuluu myös": Mikäli asiakirja kuluu myös toiselle rekisterinpitäjälle, niin tämä voi liittää siihen myös oman palvelutapahtumatunnuksensa Tämän kentän käyttöä tullaan täsmentämään myöhemmin. KantaMetadata 0..* Kanta arkiston muut metatiedot ilmoitetaan tässä rakenteessa. Tähän tulee tiettyjä documentum järjestelmän kuvailutietoja kuten asiakirjan koko. Käytettävät arvot voi katsoa Kelan ohjeista tai testiviesteistä. [clip ] validconsentid 0..* II Hakutieto. Kentässä palautetaan voimassa olevat suostumukset, jotka liittyvät kyselyviestissä annettuun toteutettavaan palvelutapahtumaan tai palvelukokonaisuuteen, jossa kyseltäviä tietoja aiotaan hyödyntää (Arkisto palauttaa kyseiselle palvelujen antajalle voimassa olevat suostumusasiakirjojen yksilöintitunnukset, Eli potilastietojärjestelmä voi hyödyntää aiempia suostumuksia vaikka sillä ei olisi niistä kirjanpitoa.) 30

31 Integraatiotapojen vertailua Käyttökohde Käyttötapauksia KV-tunnettavuus Minimikontekstinhallinta (ja CCOW) Työpöytäintegraatio, missä käytetään minimikontekstinhallinnan avulla useita sovelluksia (mm. erillisjärjestelmät). Kertakirjautuminen ja yhteisen kontekstin hyödyntäminen CCOW laajasti käytössä, vaatisi minimikontekstinhallinnan täydentämistä ja toimintalogiikan muuttamista yhteensopivuuden saavuttamiseksi Hoidon vastuun siirron sanomat Siirrettäessä potilaan hoidon jatkamisen kannalta tarpeelliset tiedot järjestelmästä toiseen ajanvaraus lähete pyyntö osastonsiirto Kv-standardit pohjalla, jotka on lokalisoitu ja käyttöönotettu laajasti. Ilman lokalisointia kvtuotteita ei pysty ottamaan käyttöön. Kyselysanomat / Potilaan perustietojen siirto järjestelmästä toiseen kyselysanomien pohjalta Potilashallinnon kyselysanomat Palvelutapahtuman tietojen kysely Erillisjärjestelmä kysyy potilaan tietoja ydinjärjestelmältä Erillisjärjestelmä kysyy palvelutapahtuman tietoja ydinjärjestelmän tarjoaman rajapinnan kautta. Erillisjärjestelmä kysyy palvelutapahtuman tietoja KanTa palvelun tarjoaman rajapinnan kautta?! Rajapinnat toteutettu HL7 v3 sanomina, mutta itse käyttötapaus ja käyttötarve on paikallinen ratkaisu 31

32 Integraatiotapojen vertailua Hyödyntämispotentiaali Käyttöönotettavuus Muut huomiot Minimikontekstinhallinta (ja CCOW) Tarkoitettu yhteisen kontekstin synkronointiin, ei uusien tietojen välittämiseen sovellusten välillä. Käyttö ei ole kovin laajaa? PT-tunnus lisäys tuettuihin subjekteihin on pieni työ, vaikeampi toteuttaa toiminnallinen tuki tuettujen käyttötapausten osalta järjestelmiin. Minimikontekstinhallinta edellyttää käyttäjältä aktiivisia toimia Hoidon vastuun siirron sanomat Laaja kattavuus Suomen integraatiokentässä. integraatio ovat osin perustuneet osapuolten välisiin sopimuksiin pointto-point integraatioissa, joten yleisratkaisun toteutuksessa voi tulla lisätarkennusten tarpeita tapauskohtaisesti. Sanomien vastaanotto ei edellytä käyttäjän toimenpiteitä. Järjestelmän sisällä ne ohjautuvat käyttäjän käsittelyyn, mutta tällöin mukana olisi tarvittavat tiedot ja niitä ei tarvitsisi kyselysanomien pohjalta täydentää. Kyselysanomat / Potilashallinnon sanomat ovat laajasti käytössä. KanTa palvelutapahtumarajapintoj en osalta toteutukset käynnissä, ei vielä tuotannossa. 32

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt

Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Sähköisen potilaskertomuksen ja kansallisen arkiston tekniset tietomäärittelyt Terveydenhuollon Atk-päivät 2008 Lahden Sibeliustalossa 19.5.2008 Antero Ensio, toimitusjohtaja HL7 teknisen komitean co-chair

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki

HL7 Clinical Document Architecture. Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki HL7 Clinical Document Architecture Seminaari: Tiedonhallinta terveydenhuollossa Riku Niittymäki Clinical Document Architecture (CDA) HL7 järjestön standardi Ensimmäinen julkaisu 2000 ja toinen 2005 Kliinisen

Lisätiedot

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset

Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Rajapintakäyttötapaukset Liite 7: Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Rajapintakäyttötapaukset Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 22.4.2016 Katja Korhonen Ensimmäinen julkaistu

Lisätiedot

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys

Kela / IT-osasto KanTa-palveluryhmä Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 1 Sähköisten lääkärintodistusten välitys KanTa-viestinvälitys 2 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan synkroniseksi

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

Tausta lähetteen arkistointiin ja tarve arkistointipisteiden määrittelylle

Tausta lähetteen arkistointiin ja tarve arkistointipisteiden määrittelylle 1(5) Pvm Muutos Tekijä/hyväksyntä 25.3.2013 Tarkennus: lähete ja hoitopalaute ovat erillisiä asiakirjoja toistaiseksi, Anna Kärkkäinen/THL, käsitelty THL- Kela työpajassa 8.3.2013 versioida niitä samalle

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset

Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä. Rajapintakäyttötapaukset Asiakastietoa käsittelevä järjestelmä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Versiohistoria Versio Pvm Tekijät Muutokset 1.0 KK Ensimmäinen julkaistu versio. 2.0 12.10.2016 KK Muokattu käyttötapauksia Arkistoi

Lisätiedot

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä

Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Palveluprosessien tietomallit ja masterdatan hallinta SOA ympäristössä Timo Itälä TKK IIR 22.4.2009 Agenda SOA ja MDM? Toimintaprosessit ja niiden tietomallit Masterdata Palveluarkkitehtuuri ja masterdata

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Kontekstinhallinta. Päivitetty 17.8.2007. Mika Tuomainen

Kontekstinhallinta. Päivitetty 17.8.2007. Mika Tuomainen Kontekstinhallinta Päivitetty 17.8.2007 Mika Tuomainen Sisältö Työpöytäintegraatio CCOW standardi Miksi CCOW ei käynyt suoraan? Minimikontekstinhallinnan määrittely Tietoturvallinen kontekstinhallinta

Lisätiedot

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15)

8.3.2012. earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) earkisto Käyttötapaukset Potilastietojärjestelmät Liite 2 Palvelutapahtumien esimerkkejä 1(15) 2(15) Sisällysluettelo 1. Dokumentin taustaa 4 2. Palvelutapahtuma 5 1.1. Määrittelyn tarpeet, haasteet ja

Lisätiedot

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas

Kanta. Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Käyttöohje 1 (10) Kanta Potilastiedon arkiston arkistonhoitajan opas Tämä dokumentti on terveydenhuollon palvelujenantajien (rekisterinpitäjien) arkistonhoitajille tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan arkistonhoitajan

Lisätiedot

Tausta lähetteen arkistointiin ja tarve arkistointipisteiden määrittelylle

Tausta lähetteen arkistointiin ja tarve arkistointipisteiden määrittelylle 1(5) Pvm Muutos Tekijä/hyväksyntä 25.3.2013 Tarkennus: lähete ja hoitopalaute ovat erillisiä asiakirjoja toistaiseksi, Anna Kärkkäinen/THL, käsitelty THL- Kela työpajassa 8.3.2013 versioida niitä samalle

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt

Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt 1 (6) Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyjen versiointikäytännöt Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KH Ensimmäinen julkaistu versio 2 (6) 1

Lisätiedot

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset

SÄHKE-hanke. Tekninen mallintamisen Siirtotiedoston metatietokuvaukset 04.02.2005 1 (15) SÄHKE-hanke Tekninen mallintamisen Versio ja pvm Laatinut Tarkpvm Tarkastanut Hyvpvm Hyväksynyt 2.0 / 04.02.2005 Anneli Rantanen 15.02.2005 Markus Merenmies 18.02.2005 Ohjausryhmä 04.02.2005

Lisätiedot

Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 - soveltamisopas

Ajanvarausasiakirjan HL7 CDA R2 - soveltamisopas Ajanvarausasiakirjan HL7 R2 - soveltamisopas SADe-ohjelma, Sote-palvelukokonaisuus THL 2015 Versio: 0.8 30.11.2015 URN:OID: X Ajanvarausasiakirjan Versio: 0.8 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1

Lisätiedot

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( )

PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma ( ) PlugIT / Ydin: teemat ja jaksojen 2-6 suunnitelma (1.5.2002-31.8.2004) Ydin-osaprojekti: potilastietojen toiminnallisen hallinnan näkökulma Yhteisten ydinkomponenttien määrittely" Ydin-osaprojektin rooli

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

AJANVARAUSASIAKIRJA CDA Työpaja / Timo Kaskinen

AJANVARAUSASIAKIRJA CDA Työpaja / Timo Kaskinen AJANVARAUSASIAKIRJA CDA 4.12.2017 Työpaja / Timo Kaskinen 1 Tausta Tausta 2015 loppupuolella tehtiin CDA määrittelyn ensimmäinen versio SADe hankkeessa, tietosisältömäärittely ja käytetyt luokitukset julkaistiin

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Kanta Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita

Kanta Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita, v. 1.4 1 (5) Kanta Potilastiedon arkiston teknisiä ohjeita Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 Ensimmäinen luonnos projektiryhmän

Lisätiedot

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela

Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö. Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela Alueelliset tietovarastot ja niiden käyttö Terveydenhuollon ATK-päivät Janne Saarela 31.5.2005 Sisällysluettelo 1. Alueelliset tietovarastot Kytkös sähköisien potilaskertomuksien arkistointiin Kytkös organisaatiorajat

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon Terveydenhuollon ATK-päiv ivät Turku, 29.5.2007 Esa Paakkanen ATK-suunnittelija HIS-tutkimusyksikk tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Sisält ltö Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Kuva-aineistojen arkiston HL7 ADT-sanomien määritys V LUONNOS

Kuva-aineistojen arkiston HL7 ADT-sanomien määritys V LUONNOS 1 (14) Kuva-aineistojen arkiston 31.10.2017 2 (14) DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Versio Muutos Tekijä PVM 0.1 Ensimmäinen versio sisäiseen Kela 21.3.2017 testikäyttöön 0.2 Kvarkin pilottiorganisaatioille Kela

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi

Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Työpöytäintegraatio terveydenhuollossa ja CCOW-standardi Terveydenhuollon ATK-päivät 27.5.2002 PlugIT ydin-osaprojekti Juha Rannanheimo Mika Tuomainen Esityksen sisältö Lyhyesti PlugIT-projektista Mitä

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Anita Kokkola Suomen Kuntaliitto Elektroninen kertomus - Valtakunnallinen kertomusmaarittelytyö Alueellisia kokemuksia

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu. Käyttöohje Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston validointipalvelu Käyttöohje Sisällys 1 Johdanto 3 2 Käyttötarkoitus 3 3 Palvelut 3 3.1 HL7 V3 Medical Records sanoman skeemavalidointi 3 3.2 HL7 V3 Medical Records

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY

VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY VBE2 Työpaketit Jiri Hietanen / TTY 1 WP2.1 Technology review and VBE platform 2 Tavoitteet In In charge: charge: Method: Method: Jiri Jiri Hietanen, Hietanen, TUT TUT Analysis Analysis of of existing

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Erillisjärjestelmien liittäminen KanTapalveluihin. Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset

Erillisjärjestelmien liittäminen KanTapalveluihin. Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset Erillisjärjestelmien liittäminen KanTapalveluihin Arkkitehtuuriperiaatteet ja linjaukset Versio 1.1 Versio 1.1 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 PROJEKTIN TEHTÄVÄKSIANTO...

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat

Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat Arkkitehtuurikuvausten kohteet ja kuvaustavat - tulokset SOLEA 2011 25.11.2011 Espoo Hannu Virkanen + Juha Mykkänen Sisältö Tehdyn tutkimuksen esittely: Johdanto ja alustus asetetut tavoitteet Menetelmät

Lisätiedot

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008

XML-saatavuuskysely. XML-tiedoston kuvaus. versio 1.3.3 04.02.2008 XML-saatavuuskysely XML-tiedoston kuvaus versio 1.3.3 04.02.2008 Ecom Oy 2004-2008 XML-saatavuuskysely Versio 1.3.3 2/15 Sisällysluettelo Historia...3 Rakenteen hierarkinen esitys...4 Elementtien kuvaukset...5

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

UNA PoC-yhteenveto CGI Aino Virtanen

UNA PoC-yhteenveto CGI Aino Virtanen UNA PoC-yhteenveto CGI 4.10.2017 Aino Virtanen PoC-toteutusten vastuulliset toimittajat/asiakasorganisaatiot sekä sisällölliset painopisteet Mitä PoC sisälsi PoC-toiminnallisuus - hahmoteltiin UNA:n modulaarista

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan...

1 Muutosten taustaa... 3. 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4. 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... Muutos Lääketietokannan määrittelyihin 5/2014 Sisällys 1 Muutosten taustaa... 3 2 Lääketietokantamuutosten strateginen päämäärä... 4 3 Muutokset Lääketietokannan tietosisältöön ja XML-skeemaan... 5 3.1

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen

Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan tietosisältö Työpaja 24.11.2017 Timo Kaskinen Lasten kasvun ja kehityksen seurannan rakenteista yleistä Rakenteet tulevat käyttöön kaikentyyppisien kontaktien, käyntien,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Yhteentoimivuusvälineistö

Yhteentoimivuusvälineistö Yhteentoimivuusvälineistö Yhteinen tiedon hallinta (YTI) hanke V 1.0, 5.9.2017 Päivittyvä Miksi yhteentoimivuusvälineistöä tarvitaan? Ongelmana on kielen moniselitteisyys Tavallisessa kielenkäytössä emme

Lisätiedot

Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä

Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä Juha Mykkänen, Irmeli Minkkinen, Assi Pöyölä, Annamari Riekkinen Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys

Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Lifecare Suun terveydenhuollon kehitys Tilannekatsaus Kumppanuusforum 26.8.2016 Tampere-talo Jani Rahko Senior Project Manager Tieto, ZSP Industry Products / ZSPHH Healthcare and Welfare jani.rahko@tieto.com

Lisätiedot

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla

Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla Työpöytäintegraatio ja palvelurajapinnat - tilanne Suomessa ja muualla lopullinen versio esityksestä löytyy osoitteesta: http://www.centek.fi/serapi/mater/thatk05.pdf Terveydenhuollon atk-päivät, Helsinki,

Lisätiedot

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER

Omatietovaranto. Jari Suhonen, THL Jari Suhoenn/ OPER Omatietovaranto Jari Suhonen, THL 25.10.2016 27.10.2016 Jari Suhoenn/ OPER 1 Tulossa THL:stä PHR-kokonaisuuden yleiskuvaus Kuvaus kokonaisuudesta, periaatteet ja linjaukset Saatavilla vuoden 2016 aikana

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat SerAPI hanke Ajanvarauksen avoimet rajapinnat alueellisen ajanvarauspalvelun ja web ajanvarauksen toteuttamiseen Ajanvarausrajapinnat kohteet Tarkoitettu erityisesti alueellisten ajanvarauspalvelujen tai

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

UNA PoC-yhteenveto Atostek Sami Konttinen

UNA PoC-yhteenveto Atostek Sami Konttinen UNA PoC-yhteenveto Atostek 4.10.2017 Sami Konttinen Atostek POC- Alustus Järjestelmä- ja organisaatioriippumaton asiakkuudenhallinta ja graafisen aikajanakomponentin käyttöönotto PoC konkretisoi tiedonhallintakerroksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2014 1 (5) 223 Yleisten töiden lautakunnan toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa HEL 2014-004814 T 07 00 02 Päätös Käsittely päätti todeta, että

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (7) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Kanta-viestinvälitys

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Kanta-viestinvälitys Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Kanta-viestinvälitys 1(6) VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijät Selite 1.0 10.5.2012 TV Ensimmäinen julkinen versio 1.1 6.6.2012 TV Välityssanoman lähetys muutetaan

Lisätiedot