KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 KANTA HL7 RAJAPINTAMÄÄRITTELYT: ERILLISJÄRJESTELMIEN LIITTÄMINEN KANTA-PALVELUUN ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖRYHMÄ Timo Kaskinen, Timo Siira, Jarkko Närvänen

2 SOLEA PALVELUTAPAHTUMA PROSESSITAPAHTUMA KESKUSTELU

3 SOLEA prosessitapahtuma - palvelutapahtuma määritykset erillisjärjestelmien KanTa-palvelutapahtumarajapinnat työryhmän kokous 7.4.: Palvelutapahtumaan saattaa kuulua useita hoitojaksoja (esim. kaksi vuodeosastojaksoa). Yhteen palvelutapahtumaan voi siis kuulua useita prosessitapahtumia. Keskusteltiin palvelutapahtuman ja prosessitapahtuman suhteesta. Prosessitapahtuma on KanTamäärittelyissä käyttöönotettu yleistermi, joka kattaa potilashallinnollisia, tilastointiin ja raportointiin liittyviä ja tuotteistukseen ja laskutukseen liittyviä käsitteitä. Prosessitapahtuma on eräänlainen yleistermi kaikilla hoidollista kontaktia (sisään-ulos sairaalasta) pienemmille tapahtumille, joita ei ole haluttu ottaa KanTa-määrittelyissä käsiteltäviksi. 3

4 Solea prosessitapahtuma keskusteluun Viedään seuraavaan Solea-kokoukseen käsittelyyn että ovatko prosessitapahtuman määritelmät ja tietomalli kansallisesti kiinnitettävissä. Mikäli prosessitapahtuma on keskeinen hoitoa yksilöivä tapahtuma, ja integrointiratkaisut edellyttävät käyttöä, niin se on virallistettava kansallisella tasolla. Toimittajakohtaiset liittymät ovat todennäköisesti erilaisia. Prosessitapahtuma tulee ottaa rajapintoihin mukaan rajatusti koskien potilashallintoa eli vuodeosastohoitojakson tai käynnin tasolla. Tällä tasolla prosessitapahtuma voi olla merkityksellinen merkintöjen kohdistamisessa palvelutapahtumalle. Varmistettava myös PTH:n näkemys asiaan, nyt Solea-työ ollut pääosin ESH-vetoista. 4

5 v.0.86 dokumentista Prosessitapahtuma Kopioitu tähän ja seuraaville kalvoille SOLEA palvetapahtumien hallinta dokumentista v 0.86 liittyvät asiat Toteutettavissa eri tavoin, alustava ehdotus palvelutapahtumien hallinnan kannalta olennaisiksi tiedoiksi (liite 2): Yksilöivä tunnus Toimintayksikkö tai ammattihenkilö (kuka) yksityinen / julkinen / työterveys toimintayksikön rooli organisaation toiminnassa toimintayksikön rooli potilaan palvelutapahtumassa alkamisaika päättymisaika onko laitos- vai avohoitoa hoitoprosessin tunniste 5

6 V.086 prosessitapahtuma määritelmä Prosessitapahtuma, Hoitoprosessin tapahtuma Terveydenhuollon palvelujen antajan toteuttama potilashoidon prosessin tapahtuma - synonyymejä termille prosessitapahtuma ovat hoitoprosessin tapahtuma, potilashallinnon tapahtuma, tilastotapahtuma ja osin myös palvelu. (Laskentatoimessa prosessitapahtumia kutsutaan nimellä suorite tai välisuorite) (Alk09). Prosessitapahtuma voi olla esimerkiksi yhden vuodeosaston hoitojakso, vastaanottokäynti, näytteenotto tai kuvanottokäynti (Alk09). Prosessitapahtumat ovat tyypillisesti palvelutapahtumaa pienempiä yksiköitä, joita voidaan yhdistellä ja ryhmitellä eri tavoin mm. laskutusta, tilastointia tai johtamista varten. Ks. myös hoitotapahtuma. 6

7 v.0.86 Hoitotapahtuma Hoitoa antavan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön ja asiakkaan välinen yksittäinen vuorovaikutustilanne. Tietojärjestelmien kannalta: Hoitotoimintaa tukevassa tietojärjestelmässä hoitotapahtuma on sellainen yksittäinen vuorovaikutustilanne, joka dokumentoidaan ja joka on sovittu kirjattavaksi tietojärjestelmään. Hoitotapahtuma kohdistetaan jollekin asiakkaalle, ja hoitotapahtuman yksilöinnissä, tyypittelyssä ja luokittelussa voidaan käyttää nimike- tai tuotetunnuksia. Hoitotapahtuman nimikeja tuotekuvauksista useat ovat suoritelaskennan peruselementtejä. Hoitotapahtuma voidaan kirjata tietojärjestelmään eri elinkaaren vaiheissa: suunnitteluvaiheessa (hoitotapahtuma aiotaan toteuttaa tulevaisuudessa), tilausvaiheessa, varausvaiheessa tai vasta kun se on toteutunut tai toteutumassa. Henkilötietolain kannalta: Hoitotapahtuma on pienin yksittäinen vuorovaikutustilanne, josta kertyy rekisteröitävää tietoa asiakkaan hoidosta muodostuvaan henkilörekisteriin. Tiedon käsittelyä ohjaavat menettelyt on sisällytetty tietojärjestelmään siten, että henkilötietojen käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset. Tietojen käsittely ja siirto toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan luvalla. (Stakes02) 7

8 v.0.86 käsitemalli 8

9 ERILLISJÄRJESTELMIEN KANTA- PALVELUTAPAHTUMARAJAPINNAT TYÖN ESITTELY

10 Lähestymistapa / johdanto Palvelutapahtuman tietojen osalta ydin- ja erillisjärjestelmän välillä on useita tapoja toteuttaa tietojenvaihto. Tarve on yhdistää potilaan hoitoon liittyvät merkinnät loogisiksi kokonaisuuksiksi (palvelutapahtuma) ja saada tiedot arkistoitua KanTaan hyödynnettäväksi. Lähestymistapoja: 1.Mikäli erillisjärjestelmässä tehdään merkintöjä (kokonaisia asiakirjoja tai asiakirjan osia), jotka eivät siirry ydinjärjestelmään ja jotka pitäisi saada KanTaan, niin palvelutapahtuman tiedot on saatava välitettyä järjestelmien välillä. Muuten tarvitsee jälkeenpäin selvittää/liittää mihin palvelutapahtumaan tietyt merkinnät kuuluvat. 2.ydinjärjestelmä huolehtii ydin- ja erillisjärjestelmän tietojen kohdentamisen korreloimalla pyynnöt ja vastaukset erillisenä palveluna. Tämä voidaan mahdollisesti myös toteuttaa ydin- ja erillisjärjestelmästä irrallisena palveluna. 3.Jos esimerkiksi laboratoriotulokset siirtyvät ydinjärjestelmään ja siellä on jo tällä hetkellä olemassa tapa, miten pyyntö sekä vastaus kohdistetaan palvelutapahtumaan, niin palvelutapahtumatunnuksen siirtoa ei tarvitse erikseen pohtia ollenkaan. 10

11 Työn tavoite ja kohderyhmä Tavoite Määritellä ja koostaa yhteen tiedot, miten ja millä tavalla potilaan hoidon palvelutapahtuman tunnustiedot voidaan välittää ydinjärjestelmän ja erillisjärjestelmien välillä. Määrittely sisältää integraatiovaihtoehtojen kuvaukset ja sanomamäärittelyt siirrettävien tietojen osalta. Määrittelyn kohderyhmänä ovat ydin- ja erillisjärjestelmätoimittajat sekä organisaatioiden eri tasojen arkkitehtuurityöstä vastuulliset tahot. 11

12 Rajaukset ja oletukset Määrittely ei ratkaise kaikkea asiakirjan arkistoinnissa tarvittavien tietojen siirtoa järjestelmien välillä. Tässä työssä on rajauduttu ensisijaisesti palvelutapahtuman tunnuksen välittämiseen. Muita tarvittavia tietoja on kuvattu CDA R2 Header dokumentissa [2] sekä SOLEA-hankkeen tulosdokumentissa [3]. 12

13 Määrittelyn Sisällys 1. JOHDANTO TYÖN TAUSTA JA LÄHESTYMISTAPA,1.2 MÄÄRITTELYN TAVOITE JA KOHDERYHMÄ, 1.3 RAJAUKSET JA OLETUKSET, 1.4 VIITATUT MÄÄRITTELYT 5 2. PALVELUTAPAHTUMAN JA PROSESSITAPAHTUMAN TIETOMALLI, SIIRRETTÄVIEN TIETOJEN KUVAUS 3. INTEGRAATIOTAVAT PALVELUTAPAHTUMATUNNUKSEN VÄLITTÄMISEKSI HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) JA MINIMIKONTEKSTINHALLINTA SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE KYSELYSANOMAT INTEGRAATIOTAPOJEN SOVELTUVUUDEN VERTAILU ERI KÄYTTÖTARPEISIIN HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) JA MINIMIKONTEKSTINHALLINTA HL7 CONTEXT MANAGEMENT SPECIFICATION (CCOW) MINIMIKONTEKSTINHALLINTA PALVELUTAPAHTUMATUNNUKSEN VÄLITTÄMINEN KONTEKSTINHALLINNALLA Kontekstinhallinta ja tiedon välitys Minimikontekstinhallinta ja palvelutapahtuma SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE AJANVARAUS LÄHETE PYYNTÖ OSASTONSIIRTO KYSELYSANOMAT 20 13

14 HL7 Context Management Specification (CCOW) CCOW:n toiminnallisuutta kuvaa allaoleva esimerkki: Käyttäjä valitsee potilaan, jostakin työpöydällä auki olevasta sovelluksesta Sovellus ilmoittaa context managerille kontekstin muutoksesta ja asettaa kontekstin tiedot vastaamaan valittua potilasta context manager ilmoittaa agenteille kontekstin muutoksesta ja agentit ilmoittavat context managerille mahdollisia lisätietoja (esim. potilaan tunnistetietoja) context manager ilmoittaa sovelluksille kontekstin muutoksesta sovellukset ilmoittavat voivatko ne ottaa käyttöön uuden kontekstin Jos yksi tai useampi sovelluksista ei voi ottaa uutta kontekstia, niin käyttäjältä kysytään haluaako hän jatkaa vai keskeyttää kontekstin vaihdon context manager ilmoittaa sovelluksille, että ne voivat ottaa uuden kontekstin käyttöön tai että toimenpide on keskeytetty Jokainen sovellus ottaa uuden kontekstin käyttöön 14

15 CCOW subjektit Subjekti User Identity Subject Patient Identity Subject Encounter Identity Subject Observation Request Identity Subject DICOM Study Identity Subjects View Subject Certificate Annotation Subject Authenticate-User Action Subject Custom Subjects Kuvaus Sovelluksen käyttäjän tiedot Potilaan tiedot Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tiedot (käynnit, puhelut jne.) Tutkimuspyyntöjen tiedot DICOM komponenttien tiedot Sovelluksen näytön, näkymän tai esitystavan tiedot Kirjautuneen käyttäjän sertifikaatin tiedot Sovellus voi pyytää käyttäjän tunnistautumistiedot Toteuttajan räätälöimät tiedot 15

16 Encounter Identity Subject Potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen vuorovaikutuksen tietojen (käynnit, puhelut jne.) välittämiseen käytetään subjektia: Encounter Identity Subject. Encounter Subject Identifier Item Name Enconter.Id.VisitNumber. Suffix Encounter.Id.AlternateVisitId. Suffix Encounter.Id.AccountNumber. Suffix Meaning Visit Number, per PV1-19 Alternate Visit Id, per PV1-50 Account Number, per PID-18 Data Semantic Constraints Type on Values ST HL7 Table 0203 Identifier Type = VN ST HL7 Table 0203 Identifier Type = VN ST HL7 Table 0203 Identifier Type = AN Case Sensitive No No No 16

17 Minimikontekstinhallinta Minimikontekstinhallinnan määrittelyn pohjana on käytetty CCOW-standardissa kuvattua ratkaisua työpöytäintegraation toteuttamiseen. Minimikontekstinhallinnan määrittelyn tavoitteena oli hahmottaa minimiratkaisu, jolla CCOW-tyyppinen toiminnallisuus oli saavutettavissa. CCOW-standardista pyrittiin löytämään vain kaikkein olennaisimmat ja hyödyllisimmät osat, joilla työpöytäintegraation perustoiminnallisuus voitiin toteuttaa. Toiminnallisuus on käyttäjälähtöistä eli käytössä ei ole CCOW:n tapaan automaattista (Context managerin ohjaamaa) kontekstin vaihtamista. Sen avulla on mahdollista toteuttaa kertakirjautuminen sovelluksiin ja yhteiseen kontekstiin siirtyminen (kontekstin synkronointi). Potilaskontekstin muutosten tapahtumaketju on seuraavanlainen (oletuksena, että sovellus on jo liittynyt kontekstinhallintaan): Käyttäjä valitsee potilaan käyttäen jotain integraatioon kytkettyä sovellusta. Sovellus asettaa (SetItemValues) kontekstia identifioivan tunnisteen (potilastunniste) kontekstiin. Käyttäjä vaihtaa toiseen sovellukseen ja klikkaa esim. "Hae viimeisin potilas"-painiketta, jolloin sovellus hakee kontekstista viimeisimmäksi käsitellyn potilaan. Sovellus sopeuttaa sisäisen tilansa ja näyttää tiedot potilaskontekstin mukaisesti (näyttää sen potilaan tiedot, jonka potilastunnuksen sai kontekstinhallinnasta). 17

18 Kontekstinhallinta ja tiedon välitys yhteinen konteksti koostuu joukosta tietoja, joita voidaan käsitellä sovellusten sisäisestä toteutuksesta riippumatta samalla tavalla. Tärkeimmät tiedot liittyvät käyttäjään ja potilaaseen, joiden avulla saadaan toteutettua kertakirjautuminen (käyttäjä) ja seurata saman potilaan tietoja koordinoidusti eri ohjelmissa (potilas). Kontekstinhallintaa ei ole tarkoitettu sovellusten välisen tiedonsiirron muodoksi, eikä sillä ole tarkoitus korvata sovellusten välistä tiedonsiirtoa. Konteksti muodostuu tietokokonaisuuksista, subjekteista. Siitä on ilmaistava vähintään yksi id-tieto (esim. henkilötunnus). Jokaiseen subjektiin liittyy joukko tietoja, jotka täsmentävät subjektia. Muut tiedot ovat riippuvaisia id-tiedosta. Jos subjektin id-tieto vaihtuu, niin kontekstista tyhjennetään kaikki muut tiedot. Subjektien välille voidaan määritellä riippuvuuksia. Esim. Encounter-subjekti on riippuvainen Patient-subjektista. 18

19 Kontekstinhallinta ja tiedon välitys Kontekstinhallinta on yksiulotteista eli kutakin subjektia on yksi kerrallaan. Kontekstiin ei ole tarkoitus viedä listoja, joissa olisi lukuisia Patient- tai Encounter-subjekteja. Kun sovelluksessa valitaan potilas (Patient) ja potilaaseen liittyvä käynti tai hoitojakso (Encounter), niin kontekstiin siirretään yksi potilas ja yksi käynti. Standardin tarkoituksena ei ole se, että kontekstiin siirretään yksi potilas ja kaikki hänen käyntinsä. Tarkoituksena ei myöskään ole se, että jos palvelutapahtuma lisätään omaksi subjektikseen, niin kontekstinhallinnan kautta välitettäisiin potilas, palvelutapahtuma ja kaikki siihen liittyvät käynnit. 19

20 Palvelutapahtuma minimikontekstinhallinnassa subjektikoodistossa ei tällä hetkellä ole määriteltynä palvelutapahtumaa. Subjektikoodistossa on määriteltynä Encounter.Id.VisitNumber (Käynnin tai hoitojakson tunniste) ja Encounter.Id.AlternateVisitId (Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste). Jos lähtökohtaisena tietona on potilaan prosessitapahtuma, niin palvelutapahtuman tunnistetta varten voidaan käyttää tietoa Encounter.Id.AlternateVisitId (Toissijainen käynnin/hoitojakson tunniste) tai sille voidaan luoda uusi custom-subjekti. Näistä suosittelemme ensimmäistä. Tällöin prosessitapahtumaa kontekstissa käsiteltäessä olisi aina tiedossa palvelutapahtuma, johon prosessitapahtuma kuuluu. Kontekstin perusteella toisinpäin ei toimi eli ei tiedetä, kuuluuko palvelutapahtumaan muitakin prosessitapahtumia. Samoin jossain vaiheessa SOLEA:ssa keskutellut valintalistoja (potilaan voimassa olevat palvelutapahtumat) ei pysty minimikontekstinhallinnalla toteuttamaan. Näitä varten pitää toteuttaa kyselypohjainen rajapinta, jos on tarve. 20

21 CCOW ja mini.. tiedonsiirtotarkoituksiin CCOW:n standardissa (HL7 Context Management CCOW Standard: Technology- and Subject-Independent Component Architecture, Version 1.5, May 2004) on maininta CCOW:n käytöstä tiedonsiirrossa: Luku 2.2 ASSUMPTIONS/ASSERTIONS (4. kohta): Context management is not a form of data interchange nor is it a substitute for data interchange. However, the common context might contain data that can also be obtained by an application through data interchange mechanisms such as those based upon HL7 (e.g., a patient s name or date of birth in addition to a patient identifier). When such data is provided, it is only as a means to simplify or optimize the sharing of common context. 21

22 CCOW ja mini.. tiedonsiirtotarkoituksiin Toisaalta luku 2.3 CMA DESIGN CENTER ei niin yksiselitteisesti kuvaa tuota asiaa, koska suunnittelun kohteena ovat järjestelmät, joiden on tarkoitus vaihtaa tietoja keskenään. The CMA specification is primarily aimed at enabling interoperability in the form of application control by the end user. Applications that interoperate in this manner appear to the user as visually integrated. Further, the design fothis is because the user can see ways in which the applications interoperate. This is in contrast to traditional healthcare standards, which have been primarily aimed at enabling interoperability in the form of data interchange between applications.cus for the CMA specification is applications that have a means for interchanging clinical data. The overall role of the CMA specification is illustrated in figure 4. Itse tulkitsen standardia niin, että tiedonsiirto tapahtuu taustalla muilla tavoin (sanomat) ja kontekstinhallinta on tarkoitettu vain helpottamaan sovellusten sujuvampaa yhteiskäyttöä. 22

23 Kysyksiä minimikontekstinhallinnan toteuttaneille ja hyödyntäville Millaisia käyttötapauksia/käyttötarpeita olette toteuttaneet minimikontekstinhallinnan avulla? Onko encounter-subjektit käytössä toteutuksessanne? Mitä custom subjekteja teillä on käytössä? Hyödynnättekö minimikontekstinhallintaa myös tiedonsiirtomielessä? Esimerkiksi tallentuuko erillisjärjelmään kontekstin kautta jotain tietoa, mitä se ei muuten saa sanomaintegraation kautta (tai jotain muuta kautta)? 23

24 SANOMAT POTILAAN HOIDON VASTUUN SIIRTYESSÄ JÄRJESTELMÄLTÄ TOISELLE HL7 versio 2.x. sanomaperheen osalta yleisratkaisu palvelutapahtuma- ja palvelukokonaisuustunnuksen välittämisessä on HL7 teknisen komitean kokouksessa käsittelyn mukaisesti: TT kävi läpi tapaa, jolla HL7 v2.x-maailmassa voitaisiin siirtää palvelutapahtuma- ja palvelukokonaisuustunnukset ja ehdotti kenttää PV1-50, joka on yleensä mukana lähes joka sanomassa ja jossa voidaan ilmoittaa hoitoprosessiin liittyviä tunnisteita. Käydyssä keskustelussa todettiin, että on hyvä noudattaa jo olemassa olevia soveltamisohjeita, eikä ole tarvetta määritellä uutta kenttää. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, hyväksyttiin palvelutapahtumatunnuksen välittäminen kentässä PV1-50 tunnisteen tyypillä PTAP. Kenttää ei laiteta pakolliseksi. Tätä peruslinjausta on tarkennettu ja tarkasteltu seuraavassa: Ajanvaraus Lähete Pyyntö Osastonsiirto 24

25 Palvelutapahtumatietojen kysely? rajapinnan tarjoava sovellusrooli / palvelu: tapahtumatietojen varasto kyselyparametrit potilas aikarajaukset?, tulevat, käynnissä, tapahtuneet? prosessitapahtumat?, AC-numero tms. tunniste? minkä palvelutapahtumien tietoja palautetaan? voimassa olevat? aktiiviset? kaikki joita varasto hallinnoi? toteutustason mukaiset rajaukset (palvelunantajakohtainen, palvelunjärjestäjäkohtainen, alueellinen, valtakunnallinen)? paluuarvot palvelutapahtuman kaikki tiedot? myös pelkät tunnisteet tarpeen? 25 25

26 Kyselysanomat Potilashallinnon sanomat Palvelutapahtuman tietojen kysely ydinjärjestelmän tarjoamasta rajapinnasta tai Medical Records -dokumentissa on kuvattu yleisen esimerkin avulla keskeiset Medical Records -standardiin kuuluvat kyselyt/käyttötapaukset (s. 15). Käyttötapaukset ovat: Paikallinen järjestelmä lähettää kansalliseen tietovarastoon dokumentin (interaktio RCMR_IN000002). Tietovarasto rekisteröi dokumentin kuvailutiedot (metatiedot) erilliseen hakemistoon / rekisteriin (interaktio RCMR_IN000027). Dokumenttien kyselyyn on kaksi interaktiota. Ensimmäinen kysely palauttaa pelkät kuvailutiedot (RCMR_IN ja RCMR_IN000030). Toinen kysely palauttaa vastauksessa myös varsinaisen tietosisällön eli koko dokumentin (RCMR_IN ja RCMR_IN000032). Palvelutapahtumatiedon välittämisen osalta keskeinen on kuvailutiedot palauttava sanoma (RCMR_IN ja RCMR_IN000030). 26

27 Medical Records Medical Records -sovellusalueeseen on määritelty erilaisia interaktioita, joista osa on mainittu olevan Suomeen ensi vaiheessa paikallistettavassa arkistototeutuksessa. Näistä palvelutapahtumatietojen välittämiseen soveltuvia vaikuttaisivat olevan seuraavat kysely-aihealueen interaktiot: Find Document Metadata Query(RCMR_IN100029FI01) Find Document Metadata Response(RCMR_IN100030FI01) Interaktiot jotka hyödyntävät pelkkiä kuvailutietoja on sidottu viestityyppiin RCMR_MT100001FI01. Clinicaldocument.text elementin käyttö ei ole sallittua tässä viestityypissä. Kyseiset viestityypit on alkuperäisessä standardissa tehty asiakirjan tai sen kuvailutietojen palautukseen. Kanta-arkiston yhteydessä näillä sanomilla kuitenkin palautetaan myös laissa 159/2007 määritellyt hakutiedot. Palvelutapahtuman tiedot ovat sinänsä normaaleja asiakirjan kuvailutietoja, joten standardin viestityyppi täsmää hyvin hakutietoihin. Suurin poikkeama tulee pakollisten tietojen suhteen, sillä palvelutapahtuman tietojen palautuksen yhteydessä ei voida palauttaa kaikkia tietoja jotka asiakirjan tai sen kuvailutietojen yhteydessä on pakollisia. 27

28 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) Medical Records HMD ClinicalDocument.. ClinicalDocument Description: This RMIM is used to derive Medical Records specifications. code 1..1 CE Hakutieto (palvelutapahtumia palautettaessa, ei palvelukokonaisuuksissa). Kentällä ilmaistaan mihin rekisteriin potilasasiakirja kuuluu (julkinen terveydenhuolto, yksityinen terveydenhuolto, jne). Käytettävä koodisto: KanTa-palvelut - Potilasasiakirjan potilasrekisteritunnus OID: [clip ] documentationof 0..* SET<DocumentationOf> Stakesin palveluluokituksen mukainen palvelu. Rakenteessa voidaan esittää myös yksityiskohtaisempia palvelutapahtumassa toteutuneita kliinisiä palveluita. [clip ] componentof 0..1 Component1 [clip ] encompassingencounter 1..1 EncompassingEncounter Hakutieto. Palvelutapahtuman tiedot. Palvelutapahtumasta vastaava toimipiste (toimipaikka) ja palvelutapahtuman aika, Tieto palvelunantajasta vuodeosaston, poliklinikan tai toimenpideyksikön tarkkuudella; osastohoitojakso tai avohoitokäyntitieto ja niiden alkamis- ja päättymispäivä; Esimerkiksi: käynti tk pvm; osastohoitojaksossa esim. kiros/sisos, ajanjakso (voidaan tarvita myös kellonaika, jos päivämäärätarkkuus ei riitä) 28

29 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) [clip ] id 0..* SET<II> Hakutieto. Palvelutapahtuman yksilöivä tunniste. (ei palauteta palvelukokonaisuuden hakutietona) [clip ] effectivetime 1..1 IVL<TS> Hakutieto. Palvelutapahtuman alkamis- ja päättymispäivä (voi sisältää päivän lisäksi myös tarkemman ajankohdan, yleensä päivän tarkkuudella). Jos loppupäivä puuttuu on palvelutapahtuma vielä käynnissä. [clip location 0..1 Location [clip ] id 0..* SET<II> Hakutieto. Palvelutapahtuman tuottavan palvelujen antajan yksilöintitunnus [clip ] name 0..1 EN Hakutieto. Palvelutapahtuman tuottavan palvelujen antajan nimitieto. [clip ] hl7fi:localheader [clip ] encompassingencounterc ode 0..1 CV Hakutieto. Varsinaista palvelutapahtuma luokituksesta yksinkertaistettu koodiarvo, joka kuvaa lain hakutiedon osastohoito ja avokäyntitieto. Koodisto: earkisto - Palvelutapahtuman laji (hakutietoja varten). OID: 29

30 Tietosisältö Kentän nimi Tietotyyppi Arkistosanoman MR-sanomien soveltamisoppaan ohjeistus (selite) encompassingencoun termastercode 0..1 BL Ilmaisee onko asiakirja ns. ensisijainen asiakirja, jossa on mukana palvelutapahtuman tiedot täydellisenä (ja secondaryencompassi ngencounterid [clip ] josta hakutiedot on poimittu). 0..* II Toissijainen palvelutapahtumatunnus "Kuuluu myös": Mikäli asiakirja kuluu myös toiselle rekisterinpitäjälle, niin tämä voi liittää siihen myös oman palvelutapahtumatunnuksensa Tämän kentän käyttöä tullaan täsmentämään myöhemmin. KantaMetadata 0..* Kanta arkiston muut metatiedot ilmoitetaan tässä rakenteessa. Tähän tulee tiettyjä documentum järjestelmän kuvailutietoja kuten asiakirjan koko. Käytettävät arvot voi katsoa Kelan ohjeista tai testiviesteistä. [clip ] validconsentid 0..* II Hakutieto. Kentässä palautetaan voimassa olevat suostumukset, jotka liittyvät kyselyviestissä annettuun toteutettavaan palvelutapahtumaan tai palvelukokonaisuuteen, jossa kyseltäviä tietoja aiotaan hyödyntää (Arkisto palauttaa kyseiselle palvelujen antajalle voimassa olevat suostumusasiakirjojen yksilöintitunnukset, Eli potilastietojärjestelmä voi hyödyntää aiempia suostumuksia vaikka sillä ei olisi niistä kirjanpitoa.) 30

31 Integraatiotapojen vertailua Käyttökohde Käyttötapauksia KV-tunnettavuus Minimikontekstinhallinta (ja CCOW) Työpöytäintegraatio, missä käytetään minimikontekstinhallinnan avulla useita sovelluksia (mm. erillisjärjestelmät). Kertakirjautuminen ja yhteisen kontekstin hyödyntäminen CCOW laajasti käytössä, vaatisi minimikontekstinhallinnan täydentämistä ja toimintalogiikan muuttamista yhteensopivuuden saavuttamiseksi Hoidon vastuun siirron sanomat Siirrettäessä potilaan hoidon jatkamisen kannalta tarpeelliset tiedot järjestelmästä toiseen ajanvaraus lähete pyyntö osastonsiirto Kv-standardit pohjalla, jotka on lokalisoitu ja käyttöönotettu laajasti. Ilman lokalisointia kvtuotteita ei pysty ottamaan käyttöön. Kyselysanomat / Potilaan perustietojen siirto järjestelmästä toiseen kyselysanomien pohjalta Potilashallinnon kyselysanomat Palvelutapahtuman tietojen kysely Erillisjärjestelmä kysyy potilaan tietoja ydinjärjestelmältä Erillisjärjestelmä kysyy palvelutapahtuman tietoja ydinjärjestelmän tarjoaman rajapinnan kautta. Erillisjärjestelmä kysyy palvelutapahtuman tietoja KanTa palvelun tarjoaman rajapinnan kautta?! Rajapinnat toteutettu HL7 v3 sanomina, mutta itse käyttötapaus ja käyttötarve on paikallinen ratkaisu 31

32 Integraatiotapojen vertailua Hyödyntämispotentiaali Käyttöönotettavuus Muut huomiot Minimikontekstinhallinta (ja CCOW) Tarkoitettu yhteisen kontekstin synkronointiin, ei uusien tietojen välittämiseen sovellusten välillä. Käyttö ei ole kovin laajaa? PT-tunnus lisäys tuettuihin subjekteihin on pieni työ, vaikeampi toteuttaa toiminnallinen tuki tuettujen käyttötapausten osalta järjestelmiin. Minimikontekstinhallinta edellyttää käyttäjältä aktiivisia toimia Hoidon vastuun siirron sanomat Laaja kattavuus Suomen integraatiokentässä. integraatio ovat osin perustuneet osapuolten välisiin sopimuksiin pointto-point integraatioissa, joten yleisratkaisun toteutuksessa voi tulla lisätarkennusten tarpeita tapauskohtaisesti. Sanomien vastaanotto ei edellytä käyttäjän toimenpiteitä. Järjestelmän sisällä ne ohjautuvat käyttäjän käsittelyyn, mutta tällöin mukana olisi tarvittavat tiedot ja niitä ei tarvitsisi kyselysanomien pohjalta täydentää. Kyselysanomat / Potilashallinnon sanomat ovat laajasti käytössä. KanTa palvelutapahtumarajapintoj en osalta toteutukset käynnissä, ei vielä tuotannossa. 32

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

Kontekstinhallinta. Päivitetty 17.8.2007. Mika Tuomainen

Kontekstinhallinta. Päivitetty 17.8.2007. Mika Tuomainen Kontekstinhallinta Päivitetty 17.8.2007 Mika Tuomainen Sisältö Työpöytäintegraatio CCOW standardi Miksi CCOW ei käynyt suoraan? Minimikontekstinhallinnan määrittely Tietoturvallinen kontekstinhallinta

Lisätiedot

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen metatiedot Itä-Suomen Yliopisto, HIS-yksikkö, Shiftec-tutkimusyksikkö; Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Tekijät Esa Paakkanen, Maarit Laaksonen, Pekka Kortelainen, Juha Mykkänen, Marko Suhonen, Heli Viinikainen,

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8

Asiakirjojen kuvailutiedot Sivu 1. earkisto Asiakirjojen kuvailutiedot OID: 1.2.246.777.11.2013.8 Asiakirjojen kuvailu Sivu 1 earkisto Asiakirjojen kuvailu OID: 1.2.246.777.11.2013.8 VRSIOIDO Versionro: Versiohistoria 4.12.2008: earkiston ensimmäisen toteutusversion pohjana käytetty määritys 5.2.2009:

Lisätiedot

Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X

Open CDA 2008. Opas HL7 CDA R2 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon. Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X Open CDA 2008 Opas HL7 -lomakerakenteiden tuottamisesta koodistopalvelun latausmuotoon Versio 1.0 19.2.2009 URN:OID:X Versio 1.00 2 (33) Versiohistoria Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.00-0.1X TK,TS

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 OHJAUS Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen Satu Annika Aalto Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 13

Lisätiedot

Standardien arviointi ja valinta terveydenhuollon sovellusintegraatiossa

Standardien arviointi ja valinta terveydenhuollon sovellusintegraatiossa PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 3 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 3 Juha Mykkänen, Kristiina Häyrinen, Saara Savolainen, Jari Porrasmaa Standardien arviointi ja valinta terveydenhuollon

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi

Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi Fast Health Interoperability Resources - FHIR-standardin kuvaus ja arviointi HL7 Finland ry Tekijät Yhteyshenkilö Marko Suhonen, Juha Mykkänen, Aki Miettinen, Hannu Virkanen marko.suhonen@uef.fi Versio

Lisätiedot

Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus

Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus Sosiaalialan tietojärjestelmästandardien kartoitus Kuopion yliopisto, Tietotekniikkakeskus, HIS tutkimusyksikkö Yhteyshenkilö Esa Paakkanen (Esa.Paakkanen@uku.fi) Dokumentin versio 1.1 Päiväys 2.2.2007

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - käyttäjä- ja käyttöoike usrajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - käyttäjä- ja käyttöoike usrajapinnat PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 9 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 9 Marko Sormunen, Jari Porrasmaa, Ritva Silvennoinen, Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Juha Rannanheimo Terveydenhuollon

Lisätiedot

Asianhallinta sosiaalihuollon tietojärjestelmissä

Asianhallinta sosiaalihuollon tietojärjestelmissä Aki Miettinen Päivi Röppänen Juha Mykkänen Maarit Laaksonen Marko Suhonen TYÖPAPERI Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely 23 2013 TYÖPAPERI 23/2013 Aki Miettinen, Päivi Röppänen, Juha Mykkänen, Maarit

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Ohje terveydenhuollon yksiköiden tietojen ilmoittamisesta kansalliseen koodistopalveluun 2 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-245-249-8

Lisätiedot

Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen tekniset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa ekninen ohje valmistelijalle Mikko Härkönen Riikka Vuokko Päivi Mäkelä-Bengs Santeri Lehtonen www.thl.fi

Lisätiedot

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus SerAPI ja ehealth Partners Finland projektit Yhteyshenkilö Juha Mykkänen (juha.mykkanen@uku.fi), www.serapi.fi Dokumentin tila Versio 2.0 Päiväys 4.6.2007 Sisältö 1 Johdanto, IHE:n tavoitteet ja peruskäsitteet...

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus, potilas): Tekninen liittymämäärittely http- ja XML-tekniikoilla Versio 2.

Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus, potilas): Tekninen liittymämäärittely http- ja XML-tekniikoilla Versio 2. Ydinpalvelurajapinnat (käyttäjä, käyttöoikeus, potilas): Tekninen liittymämäärittely http- ja XML-tekniikoilla Versio 2.0 - alustava PlugIT-projekti, Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Marko.Sormunen@uku.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma

ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma ekat hanke Suostumuksen ja Valtuutuksen määrittelyt ja käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa / kansalaisen sähköisen asioinnin näkökulma Antti Ailio, Pauli Kilpikivi ja Teemu Kilpivuori 04/2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille

Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille S T A K E S I N R A P O R T T E J A 4 / 2 0 0 6 pekka ruotsalainen Suositukset terveydenhuollon asiakastietojen tietoturvalliselle sähköiselle arkistoinnille Usean toimintayksikön yhteinen käyttäjän ja

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat HL7 Finland ry, SerAPI-projekti, PlugIT-projekti OID: 1.2.246.777.11.2005.12 Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Juha.Mykkanen@uku.fi Versio

Lisätiedot

PlugIT-projektin rajapintojen määrittely, dokumentointi ja hyväksyminen

PlugIT-projektin rajapintojen määrittely, dokumentointi ja hyväksyminen PlugIT-projektin rajapintojen määrittely, dokumentointi ja hyväksyminen LUONNOS Johtoryhmälle 25.10.2002 2 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Integrointiprosessi...3 3 Määrittelydokumentit...6 3.1 Integrointivaatimukset...7

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot