Pyyntö jäsenyhdistyksille: Lähettäkää järjestötiedote eteenpäin yhdistystenne jäsenille!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyyntö jäsenyhdistyksille: Lähettäkää järjestötiedote eteenpäin yhdistystenne jäsenille!"

Transkriptio

1 UIL:N JÄRJESTÖTIEDOTE 2/ Pyyntö jäsenyhdistyksille: Lähettäkää järjestötiedote eteenpäin yhdistystenne jäsenille! Hallinto Hallituksen päätöksiä Varauduttiin taloudellisesti ja toiminnallisesti työtaisteluihin valtiosektorilla, yliopistosektorilla ja YTN:n kemian alalla - Päätettiin, että kevään 2010 edustajakokous pidetään Sokos Hotel Hamburger Börssissä Turussa. - Päätettiin, että syksyn 2010 edustajakokous pidetään Radisson SAS Royal -hotellissa Helsingissä. - Hallitus nimesi jäsenet TES-, VES- ja KES-valtuuskuntiin. - Seuraava järjestöjohdonneuvottelupäivät pidetään Seinäjoella Hallitus päätti suosittaa IOL:lle, että metsätalousinsinööriopiskelijoita ei enää rekrytoida jäseneksi. Valmistuttuaan he eivät pääsääntöisesti kelpaa jäsenyhdistysten jäseniksi. Metsätalousinsinöörin tutkinto ei myöskään ole tekniikan alan tutkinto. Henkilöstö - Uudenmaan piiriasiamies Jani Huhtamella vaihtaa työsuhde- ja neuvotteluyksikön sisällä uusiin tehtäviin. Hän siirtyy neuvottelupuolen asiamieheksi päävastuualueena teknologiateollisuus. Muutos astuu voimaan huhtikuun alusta. - Satu-Maarit Velling on valittu Insinööriopiskelijaliiton kenttäasiamiehen Anu Kaasalaisen äitiyslomasijaiseksi kesäkuun alusta. 1

2 Edunvalvonta YTN: Kemianteollisuuteen työtaisteluvaroitus Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on antanut kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevan työtaisteluvaroituksen. YTN:n hallitus päätti työtaisteluvaroituksesta kokouksessaan 19.2., koska neuvottelut työnantajaa edustavan Kemianteollisuus KT ry:n kanssa eivät edenneet hyväksyttävällä tavalla torstaina YTN:n tavoitteena on ollut jo pitkään saada kemian alan ylemmille toimihenkilöille kattava, työsuhteen perusehdot turvaava työehtosopimus, jossa on sitovat kirjaukset muun muassa ylitöiden ja työmatkoihin käytetyn vapaa-ajan korvaamisesta, lomarahasta ja perhevapaakorvauksista sekä luottamusmiesjärjestelmästä. Kemianteollisuus on kuitenkin kieltäytynyt neuvottelemasta työehtosopimuksesta, ja tarjoaa ylemmille sopimusta pelkästään palkankorotuksista eli ns. palkkapöytäkirjaa. Muilla alan henkilöstöryhmillä on jo kauan ollut omat työehtosopimuksensa. Ylempien toimihenkilöiden palkkapöytäkirja meni umpeen Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työtaistelutoimet käynnistyvät ulosmarssilla 5.3. klo Lakko aloitetaan 9.3. kemianteollisuuden 20 suurimmassa yrityksessä. YTN on jo aiemmin julistanut kemian alalle ylityö- ja vapaa-ajalla matkustuskiellon, joka astui voimaan Kielto koskee kaikkia Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten ylempiä toimihenkilöitä, ja se on edelleen voimassa. Teknologiateollisuuden rajariitaan jonkinlainen ratkaisu Viime vuoden lopulla hankaluuksia aiheuttaneet Toimihenkilöunionin laajentumispyrkimykset ovat toistaiseksi päättyneet, kun TU solmi teknologiateollisuuden työehtosopimuksensa tammikuun lopulla. Sopimuksessa sovittiin rajan osalta ulkopuolisesta selvitystyöstä, joka teetetään asiantuntijataholla. Sitä kautta etsitään ratkaisua ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden väliseen sopimusrajakiistaan. Liitot antavat ulkopuoliselle puolueettomalle henkilölle toimeksiannon selvittää työehtosopimusten soveltamisalamääräysten perusteella niitä tekijöitä, joiden mukaisesti tehtävään sovellettava työehtosopimus määräytyy. Tarkastelua varten selvittäjälle toimitetaan osapuolten toimesta riittävä määrä toimenkuvia molempien sopimusten piiristä. Tarpeen mukaan tehdään myös yritysvierailuja eri yrityksiin. Selvitystyön valmistuttua liitot arvioivat yhteisessä työryhmässä ulkopuolisen puheenjohtajan johdolla selvitystyön tuloksia vuoden loppuun mennessä. Selvitystyöhön ei siis ole etukäteen sitouduttu, vaan katsotaan kaikessa rauhassa, onko siinä käyttökelpoisia elementtejä ja miten niitä voitaisiin työpaikalla soveltaa. Ylemmät toimihenkilöt tekevät omat ratkaisunsa oman työehtosopimuksensa suhteen ja meillä on tässä välissä vielä vuoden 2010 palkkaneuvottelut. Mahdollisesti neuvotellaan alkusyksystä myös uudesta työehtosopimuksesta selvitystyön ollessa vielä kesken. Näissä oloissa tämä selvitys on paras ratkaisu, mihin oli mahdollista päästä. Rajalakkoilua on siirretty ainakin vuodella eteenpäin. Ismo Kokko neuvottelujohtaja 2

3 Kunta-alalle sopimus Kunta-alalla on sovittu kuntatyönantajan ja neljän pääsopijajärjestön kesken virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimuksessa ovat mukana Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Tekniikka ja Terveys KTN, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni sekä Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ. Uuden Insinööriliiton KV-TES ja TS-sopimuksissa olevat jäsenet ovat edustettuina KTN:n ja OV-TES sopimus jäsenet JUKO:n kautta. Sopimukset ovat kaksivuotisia ajalla Palkankorotuksista on sovittu vain ensimmäisen vuoden osalta. Toisen vuoden korotuksista neuvotellaan mennessä. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, voidaan sopimukset irtisanoa toisen sopimusvuoden osalta päättymään Ensimmäisen sopimusvuoden korotukset koostuvat samapalkkaisuuserästä ( ) ja tuloksellisuuserästä ( ) eivätkä sisällä yleiskorotuksia. Samapalkkaisuuserän suuruus vaihtelee 0,4-0,8 prosentin välillä sopimusalan naisvaltaisuuden mukaan, kuten päättyneissäkin kunta-alan sopimuksissa. KV-TES Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) samapalkkaisuuserän suuruus on 0,8 prosenttia. Erä jaetaan keskitetysti kohdennettuna varsin samansuuntaisesti kuin edellisessä KVTES:ssa. Henkilökohtaisten palkankorotusten suuruus on ammattiryhmästä riippuen 0,7-1,3 prosenttia. Hinnoittelemattomille ryhmille sovittiin lukien paikallinen järjestelyerä, joka on suuruudeltaan 0,5 % hinnoittelemattomien palkkasummasta. TS Teknisten sopimuksessa (TS) samapalkkaisuuserä on 0,4 prosenttia. Se jaetaan paikallisesti samalla tavalla kohdennettuna kuin edellisessä TS:ssa. Tällä tavoin erä kohdentuu KTN:n osalta juuri KTN:läisiin naisvaltaisiin koulutettuihin ryhmiin kuten ympäristö- ja terveystarkastajiin. Edellisessä sopimuksessa ollutta vastaavaa kirjausta sovellettiin paikallisesti aika paljon. UIL:n jäsenten on hyvä kysyä samapalkkaisuuserän jakamisesta omalta kuntaan nimetyltä KTN:n luottamusmieheltä. OV-TES Kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OV-TES) samapalkkaisuuserä on samansuuruinen kuin KV-TES:ssä eli 0,8 %. Valtiosektorin neuvottelut jatkuvat nihkeästi Valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja jatkettiin perjantaina viikon tauon jälkeen. Pääneuvotteluryhmän tukena toimivat työryhmät ovat kokoontuneet viikon aikana päivittäin. Niin sanottujen kovien kysymysten osalta osapuolten näkemykset ovat yhä kaukana toisistaan. Lukkiutuneeseen tilanteeseen pyritään löytämään ratkaisu työryhmien puheenjohtajien ja neuvottelupäälliköiden muodostamassa neuvotteluryhmässä tämän viikon aikana. Tämä superryhmäksi nimetty kokoonpano kokoontuu päivittäin. Varsinainen pääneuvotteluryhmä palaa neuvottelupöytään torstaina ja JUKO on varautunut jatkamaan neuvotteluja viikonlopun yli. 3

4 Työnantaja on pitänyt neuvotteluissa kiinni kolmivuotisesta sopimuksesta järjestöjen vaatiessa yhden vuoden sopimuskautta. Palkankorotusten osalta näkemykset ovat olleet hyvin kaukana toisistaan. Koko valtiosektorilla on käynnistetty työtaisteluvalmistelut ja paikallisen tason lakkovalmiutta nostetaan. Runsas 600 Uuden Insinööriliiton jäsenjärjestöjen jäsentä työskentelee valtiosektorilla yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Lisätietoja: Yliopistoneuvotteluissa aikalisä Yliopistotyönantaja antoi lähes nollatarjouksen palkankorotuksiksi kuluvalle vuodelle ja vuodelle Tarjouksen kustannusvaikutus tälle vuodelle on 0,04 prosenttia. Lisäksi esityksissä sopimusteksteistä on vielä isoja asioita auki, kuten mm. työaikakysymykset ja sairausajanpalkka. Sopimuskokonaisuudesta puuttuu muutenkin vielä oleellisia osia. Yliopistosektorin pääsopijajärjestöt, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, ovat pettyneitä työnantajan tarjoukseen ja neuvotteluissa on otettu aikalisä. Työantajalta odotetaan uutta tarjousta ja teksteistä kokonaisesitystä uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelupöytään palataan näillä näkymin torstaina 25. helmikuuta. Järjestöt nostavat neuvottelutilanteen tässä vaiheessa järjestövalmiutta. Yliopistosektorilla työskentelee noin 100 Uuden Insinööriliiton jäsenjärjestöjen jäsentä Lisätietoja: Elintarvikealan palkansaajajärjestöt haluavat neuvottelukierrokselta lisää työhyvinvointia Elintarvikealan kaikki palkansaajajärjestöt (Ylemmät Toimihenkilöt, Suomen elintarviketyöläisten Liitto, Toimihenkilöunioni ja Meijerialan ammattilaiset) kokoontuivat tiistaina keskustelemaan yhteisistä teemoista ennen työehtosopimusneuvottelujen alkamista Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Seminaarin avauspuheenvuoron pitänyt Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja ja YTN:n varapuheenjohtaja Pertti Porokari muistutti, että elintarvikealan palkansaajajärjestöt kokoontuivat yhdessä ensimmäisestä kertaa. Porokarin mielestä tämä on tärkeä signaali neuvottelukierrokselle, sillä neuvottelujen onnistuminen edellyttää palkansaajajärjestöiltä tiivistä ja aitoa yhteistyötä. Elintarvikealan palkansaajajärjestöjen mukaan palkansaajilla on aidosti yhteisiä teemoja, joita viedään neuvottelupöytään, toteavat järjestöt. Kaikilla ryhmillä on tavoitteita, jotka koskevat työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Elintarviketeollisuudessa työurien pidentäminen on haastavaa työn kuormittavuuden takia. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä ikääntyneiden työssäjaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 4

5 Kun paine paikalliseen sopimiseen työnantajan toiveesta lisääntyy, on luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset oltava aidosti kunnossa. Tiedonsaantiin, kouluttamiseen ja ajankäyttöön on annettava riittävät resurssit. Järjestöjen mielestä luottamusmiesten on mahdotonta edustaa työntekijöitä, jos heillä ei ole tarvittavaa tietoa edustettavistaan eikä käytännön mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään. YTN tavoittelee työehtosopimusta Järjestöjen yhteisessä tapaamisessa YTN:n elintarvikealan sopimustavoitteita esitelleen YTN:n ja UIL:n asiamiehen Eero Seppälän mukaan alan ykköstavoitteena on saada sitova työehtosopimus. Elintarvikealalla on vuonna 2008 allekirjoitettu palkkapöytäkirja, jossa sovittiin korotuksista vuosille 2008 ja 2009 Ylemmät toimihenkilöt on ainoa henkilöstöryhmä, jonka määrä kasvaa elintarvikealalla. - Työnantajaliiton olisi vihdoin aika tunnustaa myös sopimusteitse, että ylemmät toimihenkilöt ovat merkittävä henkilöstöryhmä elintarvikealalla. Alan menestys on pitkälti kiinni ylempien toimihenkilöiden osaamisesta. Ylemmille toimihenkilöiden on jo aika saada oma työehtosopimus. Ihmettelen suuresti, miksi työnantaja ei halua aidosti neuvotella työelämän perusoikeuksista myös ylemmille toimihenkilöille, Seppälä sanoo. - Löysät puheet ja fraasit ylempien tärkeydestä työnantajaliiton suulla eivät enää oikein herätä luottamusta kun käytännön toimet ovat poikkeuksellisen kevyitä. Seppälän mukaan ylempien toimihenkilöiden neuvotteluissa korostuvat myös muun muassa vapaa-aikana tehtävän matka-ajan korvaus, ylityökorvaus, työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kysymykset, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun aseman ja tiedonsaannin parantaminen sekä osaamisen kehittäminen. - Haluamme luoda onnistumisen edellytykset ja mahdollistaa motivoituneen ympäristön työpaikoilla, jotta ylemmät toimihenkilöt voisivat keskittyä tulokselliseen työhön suomalaisessa elintarviketeollisuudessa. Järjestötoiminta UIL:n ansiomitalit tulossa hakuun. UIL:n ansiomitaliohjesääntö on uudistettu. Muutoksia on sekä ansiomitalien myöntämisperusteissa että hakumenettelyssä. Uutena on myös Excelissä toimiva pisteytystaulukko, jonka täyttämällä ansiomitalia hakeva näkee, täyttyvätkö mitaliin tarvittavat vuodet ja pisteet. Jäsenjärjestöille lähetetään virallinen ansiomitalien hakemista koskeva kirje tarvittavine liitteineen sähköpostitse maaliskuun alkupuolella. Ansiomitalien hakuaika päättyy

6 Jäsenten merkkipäivämuistamiset Keskusliitto UIL muistaa jäsenjärjestöjen jäseniä heidän merkkipäivinään seuraavasti: UIL onnittelee adressilla Liikesivistysrahaston merkkipäiväluettelossa julkaistuja 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja 100 vuotta täyttäviä jäseniä. (www.lsr.fi). Lisäksi UIL onnittelee adressilla myös 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja 100 vuotta täyttäviä ainaisjäseniä ja liiton kunniajäseniä. UIL:n jäsenjärjestöjen omat onnittelut: UIL lähettää jäsenjärjestöille vuosittain joulukuussa listan kunkin järjestön omista jäsenistä, jotka täyttävät 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 tai 100 vuotta. UIL:n hallitus toivoo, että jäsenjärjestöt muistaisivat omia jäseniään heidän täyttäessä "pyöreitä" vuosia. Jäsenjärjestöjen työllisyysiltojen järjestämisestä Etiikkavaliokunta on esittänyt, että UIL:n jäsenjärjestöt järjestäisivät itse tai yhteistyössä piireittäin Työllisyysiltoja, joissa virallisen ohjelman lisäksi olisi myös vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Insinöörien työllisyystilanne on huonontunut laman johdosta merkittävästi. UIL:n hallitus suhtautuu etiikkavaliokunnan esitykseen myönteisesti ja toivookin, että jäsenjärjestöt järjestäisivät tällaisia tilaisuuksia. Puhujia kannattaa kysellä paikallisista työ- ja elinkeinotoimistoista. Valintoja Itä- ja Kaakkois-Suomen piireissä Itä- ja Kaakkois-Suomen piirit ovat kokouksessaan Mikkelissä tehneet seuraavat valinnat: Itä- ja Kaakkois-Suomen vaalipiirin puheenjohtajaksi on valittu Reijo Mustonen (Lappeenrannan Insinöörit ry) ja varapuheenjohtajaksi Timo Auvinen (Kuopion Insinöörit ry). Itä- ja Kaakkois-Suomen toiminnallisten piirien valinnat: Itä-Suomi: piirin pj:ksi Timo Auvinen ja varapuheenjohtajaksi Arto Puumalainen (Mikkelin Insinöörit ry) Kaakkois-Suomi: piirin pj:ksi Reijo Mustonen, varapuheenjohtajaksi Mirja Virtanen (Ala- Kymen Insinöörit AKI ry) Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien toimintajohtoryhmään (IKS TJR) on nimitetty jäseniksi: Reijo Mustonen pj., Timo Auvinen vpj., Mirja Virtanen jäsen, Arto Puumalainen, jäsen, Panu Pankakari (Savonlinnan Insinöörit ry.) jäsen, Aulis Huikko (Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry) jäsen, Susanna Kankaanranta (Lappeenrannan Insinöörit ry), varajäsen. Inssi-iltoja ympäri Suomen Uusi Insinööriliitto järjestää Inssi-iltoja ympäri Suomen. Iltojen tarkoituksena on tehdä Uutta Insinööriliittoa tunnetuksi työpaikoilla, tavata nykyisiä jäseniä ja hankkia uusia. Ohjelmat illoissa vaihtelevat tilanteen, resurssien ja toiveiden mukaan. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa esitellään liitto ja sen palvelut sekä kerrotaan jäsenyyden hyödyistä. Samalla on mahdollisuus liittyä jäseneksi. Avoimen tilaisuuden jälkeen vuorossa on jäsenilta, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita, kuten tuore palkkatutkimus ja neuvottelutilanne. Jäsenillassa pääasiana on kuitenkin keskustelu hyvässä seurassa ja rentoutuminen ruokaillen, saunoen tai nauttien muusta ohjelmasta. 6

7 Uudenmaan Inssi-illoista saa lisätietoa Jani Huhtamellalta, tai Inssi-iltoja Oulussa: klo 19 alkaen UIL:n Oulun aluetoimistolla, josta jatketaan Teatteri Rioon katsomaan stand-up -esitystä. Inssi-ilta on suunnattu Tieto Oy:n Oulun toimipisteessä työskenteleville UIL:n jäsenjärjestöjen jäsenille klo 17 alkaen UIL:n Oulun aluetoimistolla, josta jatketaan katsomaan Kärppien Play Offs -ottelua. Inssi-ilta on suunnattu Destian ja VR:n Oulun toimipisteissä työskenteleville UIL:n jäsenjärjestöjen jäsenille. Ilmoittautumiset puh Kunta-alalla työskenteleville jäsenille tarjolla liiton infoa Tule kuulemaan ja kysymään uusista työehtosopimuksista ja keskustelemaan kuntasektorin edunvalvonnasta ja edunvalvontaan pureutuvan Insinööri-illan. Ilmoittautumiset: puh Vaasa, kello 12, ravintola Panorama, Vaasanpuistikko Turku, kello 12, ravintola Amarillo, Aurakatu Pori, kello 12, ravintola Amarillo, Gallen-Kallelankatu Vantaa, kello 12, ravintola Sevilla, Hertaksentie Helsinki, kello 12, ravintola Sevilla, Eteläinen Rautatiekatu Espoo, kello 17 Helsingin Insinöörien toimisto, Tietäjäntie Kuopio, kello 12, ravintola Mephis, Minna Canthin katu Joensuu, kello 12, ravintola Fransmanni, Itäranta Lappeenranta, kello 12, ravintola Casanova, Brahenkatu Mikkeli, kello 12, ravintola Talli, Patteristonkatu 2 Tervetuloa aikuisopiskelijainfoon Uusi Insinööriliitto UIL ry järjestää aikuisopiskelijailtoja keväällä. Tule kuulemaan UIL:n asiamiehen esitys, mitä aikuisopiskelijan kannattaa huomioida, kun hän valmistuu ja siirtyy insinöörin töihin. Kuinka neuvottelet työnkuvasi vaativammaksi? Miten insinöörin, ylemmän toimihenkilön, työt vaikuttavat palkkaukseesi? Mitä eri työehtosopimuksia insinööreihin sovelletaan? Kuinka Uusi Insinööriliitto palvelee sinua jo opiskeluaikana ja miksi aikuisopiskelijan kannattaa liittyä jäseneksi? Tilaisuudet ovat tarkoitetut AMK-tutkintoa aikuisopiskelijana suorittaville. Ilmoittautumiset: Turku, klo 18,30, Sokos-Hotel Hamburger Börs, Aurakatu Rauma, klo 19, Hotelli Raumanlinna, Valtakatu Pori, klo 19, Sokos-Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu Helsinki, klo 18.30, Sokos-Hotel Presidentti, Et. Rautatiekatu Kuopio, klo 18.30, Sokos-Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu Joensuu, klo 19, Sokos-Hotel Kimmel, Itäranta Lappeenranta, klo 19, Sokos-Hotel Lappee, Brahenkatu Kotka, klo 19, Sokos-Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21 7

8 Kevään valmistuvien tilaisuudet Pohjois-Suomessa Oletko valmistumassa vuonna 2010 Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluista? Tule kuulemaan, mitä kannattaa ottaa huomioon palkkauksessa, työsopimuksessa ja muuten, kun sijoitut insinöörin töihin. Paikalla on myös alueyhdistyksen edustaja kertomassa kokemuksistaan. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: (tämä ilmoittautumisosoite on käytössä maaliskuun puolestavälistä alkaen) Ylivieska, Ravintola Juurakko 9.4. Kajaani, Sokos Hotel Seurahuone Rovaniemi, Sokos Hotel / Fransmanni Raahe, Ravintola Hovinarri Kemi, Hotelli Cumulus Oulu, muut tekniikat, rakennusmestarien sauna Oulu, konetekniikat, rakennusmestarien sauna Oulu, rakennustekniikka, rakennusmestarien sauna Oulu, tietotekniikka, rakennusmestarien sauna Insinööri Kakriaisesta kunniatohtori Venäjällä Insinööri Markku Kakriaiselle on myönnetty kunniatohtorin arvonimi Pietarin ympäristössä olevassa Hatsinan (Gatchina) valtiollisessa talous-, finanssi-, oikeus- ja teknillisessä korkeakoulussa. Promootiotilaisuus pidettiin helmikuussa. Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtajana työskentelevä Kakriainen on ensimmäinen ulkomaalainen, jolle on myönnetty Hatsinan korkeakoulun tunnustus arvokkaasta työstä korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä ja yhteistyön rakentamisessa suomalaisten korkeakoulujen ja oppilaitosten välille. Kakriainen on ollut Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtajana rakentamassa myös Hatsinan alueen ja kaupungin yhteistyötä Etelä-Savon viranomaisten välille. Kunniatohtorin arvonimi perustuu annettuun asetukseen Leningradin alueen kauppa- ja finanssikorkeakoulun kunniatohtorin arvo. Kunniatohtorilla on erikseen määritellyt oikeudet ja velvollisuudet osallistua tiedeneuvoston työhön, osallistua koulutukseen ja seminaareihin sekä väitöskirjatöiden ohjaamiseen. Markku Kakriainen on Mikkelin Insinöörien jäsen. Teksti: Eero Seppälä 8

9 Tutkimus Asiantuntijaurat yleistyneet palkkakehitys laahaa perässä Yhä useampi nuori insinööri kiinnittyy entistä vahvemmin asiantuntijauralle. Vuonna 2004 valmistuneista asiantuntijatehtäviin sijoittuneista insinööreistä 75 % toimi asiantuntijatehtävissä vuonna Tiedot käyvät ilmi Uuden Insinööriliiton tutkimuksesta Viisi vuotta työelämässä: Tutkimus vuonna 2004 valmistuneiden insinöörien työuran alkuvaiheista. Edellisessä viisivuotisseurantatutkimuksessa, jossa tutkittiin vuonna 1997 valmistuneiden insinöörien työuran alkua, asiantuntijatehtävissä oli pysynyt vain noin puolet. Ylenemiset esimiestehtäviin ja siirtymiset toimihenkilötehtäviin ovat selvästi harvinaistuneet vuosituhannen vaihteen tilanteeseen verrattuna. Toimihenkilötehtävissä työskentelevien osuus on pudonnut viiden vuoden aikana valmistumishetken 38 %:sta 12 %:iin vuonna Tulos kertoo siitä, että huomattavan moni vuonna 2004 valmistuneista joutui aloittamaan tehtävissä, joissa teknikkokoulutuksen omaavat henkilöt ovat perinteisesti työskennelleet. Vastavalmistuneet insinöörit näyttävät kuitenkin hakeutuvan koulutustaan vastaaviin tehtäviin heti tilaisuuden tultua. Valmistumishetkellä esimiestehtävissä työskennelleistä insinööreistä 58 % oli viisi vuotta myöhemmin yhä esimiestehtävissä, mutta peräti 31 % oli siirtynyt asiantuntijaksi. Vuosina vastaavat luvut olivat erilaiset: 73 % oli pysynyt esimiehenä ja vain 18 % oli siirtynyt asiantuntijatehtäviin. Siirtymiset esimiestehtävistä asiantuntijatehtäviin ovat näin ollen selvästi yleistyneet. Palkitsemisjärjestelmät näyttävät kuitenkin yhä toimivan linjaorganisaatioajattelun hengessä, jossa yleneminen mielletään alaisten lukumäärän kautta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka paljon vuosien 2006 ja 2008 välillä tapahtuneet muutokset ammattiasemassa vaikuttavat palkkaan. Tuloksena on, että samassa työpaikassa tapahtunut yleneminen perustason asiantuntijatehtävistä vaativiin asiantuntijatehtäviin toi palkanlisää keskimäärin vain 1,9 %. Sen sijaan yleneminen esimiestehtäviin toi 18,5 % lisää tilipussiin. Jos yleneminen vaativiin asiantuntijatehtäviin tapahtui työpaikan vaihdon myötä, nousi palkka keskimäärin 7,4 %. Esimiestehtäviin ylenemisen palkkavaikutus pysyi työpaikkaa vaihtaneilla samana (18,5 %) kuin samassa työpaikassa esimiestehtäviin siirtyneillä. Asiantuntijaurien yleistymisen taustalla on ennen kaikkea esimiestyön kysynnän lasku. Insinöörityövoiman tarjonnan lisääntyminen vaikeuttaa myös tilannetta. Kun keskijohdon tehtäviä on karsittu tiimityötä ja verkostomaista toimintatapaa korostavien oppien mukaisesti, ei kipuaminen johtoporrastasoja pitkin ole enää yksinkertaisesti mahdollista yhtä monelle insinöörikunnan edustajalle. Osaltaan kyse saattaa olla myös arvojen muutoksesta. Tutkimuksesta ilmenee, että viisi vuotta työelämässä mukana olleista insinööreistä peräti 59 % toivoo työskentelevänsä viiden vuoden kuluttua asiantuntijatehtävissä ja vain 30 % esimiestehtävissä. On mahdollista, että alaisten lukumäärä ei ole tämän päivän kolmekymppisille enää samalla tavoin menestyksen mitta kuin kenties aiemmin. Myös esimiestyön paineet ja pitkät työpäivät saattavat osaltaan heikentää esimiestehtävien vetovoimaa vakiintumisen aikaa elävien kolmekymppisten insinöörien silmissä. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa Lomake lähetettiin yhteensä 2597 vuonna 2004 valmistuneelle insinöörille, joista 947 vastasi kyselyyn. 9

10 Jäsenedut Tallink Siljan helmi-maaliskuun edut sopimusasiakkaiden vapaa-ajan matkustamiseen: 22 h -viihderisteily Tallinnaan Baltic Princessillä alk. 20 /hytti A-hytti 30 B-hytti 20 Lähtöpäivät : 28.2., 2.3., ja Päivä Tukholmassa -risteily Helsingistä alk. 35 /hytti A-hytti 75 Promenade-hytti 65 B-hytti 55 C-hytti 35 Lähtöpäivät: 3.3., 7.3., ja Matkavaraukset: tai Tallinkin puhelinmyynnistä Silja Linen puhelinmyynnistä (1,72 /vastattu puhelu + aina paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu) Mainitse varausta tehdessäsi tai kirjoita online-varauksessa Tuotetunnus -kenttään tuotekoodi: FRIEND Paikkoja rajoitetusti. Eckerö Linen sopimushinnat Akavan ja sen jäsenyhdistyksille, jäsenille ja henkilökunnalle: ja Päiväristeily su-pe 12euroa/hlö Päiväristeily la 20 euroa/hlö A2-hytti päiväristeilyllä 32 euroa/hytti Päiväristeily joka päivä 23 euroa/hlö A2-hytti päiväristeilyllä 32 euroa/hytti Varauksen yhteydessä on mainittava tuotekoodi AKAVC (Eckerö Linen nettimyymälässä lisää koodi sille varattuun kenttään). Sopimushinta on talouskohtainen ja edellyttää jäseneltä voimassa olevaa jäsenkorttia. Hinnat koskevat myös samalla varauksella mukana olevia matkustajia. Varaukset vain Eckerö Linen omista Suomen myyntipisteistä. Matkan tulee olla maksettu ennen lähtöpäivää. Sopimushintoja ei voida myöntää jälkikäteen, eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin. Varaukset/tiedustelut: Eckerö Line Ab Oy, yksittäisvaraukset ja (1,64 /vastattu puhelu+pvm), Eckerö Linen muutos- ja peruutusehdot: 10

11 Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää kokouspaketteja: Akava päiväristeily su-pe 12 EUR/hlö la 20 EUR/hlö A2-hytti 32 EUR/hlö Kokoustilahinnat kannella 9 su-ke 50 EUR/suunta 75 EUR/päiväristeily to-la 75 EUR/suunta 125 EUR/päiväristeily Kokoustilahintoihin lisäksi +3 EUR/hlö (ei suunnalla Tallinna-Helsinki) Suunnalla Helsinki- Tallinna hinnat sisältävät tilavuokran lisäksi kokoustarjoilun; kahvia, teetä, jäävettä, keksejä ja hedelmiä. Myös kahden tilan yhdistäminen mahdollista, jolloin suurimpaan tilaan mahtuu 82 henkilöä. Lisämaksusta kokouksen jatkaminen on mahdollista myös laivan ollessa Tallinnassa. Hintaesimerkit Akava kokouspaketti: su-ke 18 EUR/hlö to-pe 20 EUR/hlö la 28 EUR/hlö Sisältää päiväristeilyn, kokoustilan meno-paluu ja kokoustarjoilun menomatkalla. Hinta voimassa asti. Esimerkkihinnat on laskettu 25 hengen mukaan. Varaukset/tiedustelut: Eckerö Line Ab Oy kokous- ja ryhmävaraukset (09) ,Eckerö Linen muutos- ja peruutusehdot: Koulutus TJS koulutukset keväällä 2010 Miten tuen jäseniä muuttuvassa työelämässä? Jyväskylä klo , ilmoittautuminen mennessä.110 euroa. Työpaikan keskustelut palkasta ja kehittämisestä Helsinki kello Ilmoittautumiset 1.4. mennessä. 110 euroa. Kurssille otetaan enintään 30 osallistujaa. Osaava yhdistys yhdistystoiminnan perusteet Helsinki 8.5. klo Ilmoittautuminen mennessä. 170 euroa. Yt-menettelypäivä Rovaniemi klo , ilmoittautuminen mennessä. 195 euroa Lisätietoja: 11

12 Opiskelijat IOL: Työelämätaitoja opitaan parhaiten työtä tekemällä Yrittäjien ja työnantajien mukaan työelämään tulossa olevalle uudelle sukupolvelle työelämän perusasiat ja -taidot ovat outoja. Insinööriopiskelijaliitto IOL ry on työnantajien viestistä huolissaan, sillä vastuuta työelämätaitojen opettamisesta ollaan sysäämässä enemmän oppilaitoksille ja opettajille. Insinööriopiskelijaliiton mielestä työelämätaitoja oppii parhaiten työelämässä. Opiskelijoille on tarjottava kesätyöpaikkoja enemmän kuin viime vuonna, jolloin moni tekniikan opiskelija jäi ilman kesätyöpaikkaa. Tästä johtuen välttämätön työharjoittelu jäi monelta suorittamatta. Vaikka heikko taloustilanne vielä painaisi, se ei saa olla syy jättää palkkaamatta harjoittelijoita. - Kesätyöpaikkojen tarjoamatta jättäminen on työnantajilta valitettavan lyhytnäköistä toimintaa, toteaa Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtaja Joona Haavisto. Parhaillaan opiskelijat hakevat töitä tulevaksi kesäksi. Opiskelijoilla oman alan työt edistävät opintoja, joten on tärkeää tarjota laadukkaita ja ohjattuja työtehtäviä. Opiskelijat hakevat töitä ahkerasti oman alan kokemuksen ja työelämätaitojen kartuttamisen toivossa. - Opiskelijat eivät kaipaa kannustimia, vaan työnantajilta kaivataan selkeää viestiä, että kesätyöpaikkoja on luvassa ja työharjoittelijoita tarvitaan, Haavisto korostaa. Kun harjoittelupaikoissa kiinnitetään huomiota ohjaukseen, työtehtävien mielekkyyteen ja palkkaukseen, opiskelija oppii sujuvammin työelämätaitoja. Ammattiliitoilla on myös oma roolinsa näiden työelämätaitojen levittämisessä. On tärkeää, että nuoren siirtyminen työelämään sujuu kitkattomasti ja työelämä on tuotu tutuksi jo opiskeluaikana. Harjoittelupaikat turvattava insinööriopiskelijoille työura pitenee vain työtä tekemällä Nyt on se hetki, kun opiskelijat hakevat työpaikkaa ensi kesäksi. On tärkeää, että tarjolla on silloin oman alan töitä. Hyvin ohjatulla harjoittelulla ja kesätyöllä opiskelija edistää opintojaan ja saa tarvittavia työelämätaitoja. - Opiskeluun liittyvien harjoittelupaikkojen puute viivästyttää tutkinnon suorittamista ajallaan, sanoo Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n puheenjohtaja Joona Haavisto. Ammattitaidon karttuminen ja kilpailukyky työmarkkinoilla häiriintyy. Pahimmillaan edessä on opintojen keskeyttäminen tai työttömyys. Työnantajien on kannettava vastuu insinööriopiskelijoista tarjoamalla heille opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja. Se edistää osaltaan myös vastavalmistuneen nopeampaa perehtymistä työhön. Haaviston mukaan työttömyyttä selätetään uudella innovatiivisella osaamisella. Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun sekä Savonia -ammattikorkeakoulun kouluttamia ympäristö- ja energiateknologian osaajia tarvitsee sekä prosessiteollisuus että syntyvä uusi liiketoiminta palveluineen. Hyvänä esimerkkinä tästä on ympäristö- ja energiatekniikan palveluihin erikoistunut Symo Oy. 12

13 - Jos opiskelija ei valmistu eikä pääse töihin, työnantajapuolen väläyttämä 40 vuoden työura ennen eläkeikää jää vain haaveeksi. Työuran piteneminen on mahdollista, jos työnantajat kantavat vastuunsa ja palkkaavat nuoria töihin. Uusi Insinööriliitto vastustaa ankarasti mekaanisia muutoksia eläkeikiin, sanoo puheenjohtaja Pertti Porokari. Korkeakouluissa opiskellaan pitempään kuin ammattioppilaitoksissa. Jos vielä työelämään pääsy hankaloituu, tekee tiukkaa saada edes 35 vuotta työuraa taakseen ennen eläkkeelle siirtymistä. Työnantajan vaatimukset työttömyysputken poistamisesta harmittavat Porokaria. - Työttömyysputkesta ei päätä työntekijä vaan työnantaja. Työnantajan ei tarvitse siirtää ikääntyneitä työntekijöitään työttömyysputkeen, vaan pitää heidät töissä viralliseen eläkeikään asti. Työttömyysputki on kuitenkin hyvä säilyttää vapaaehtoisena vaihtoehtona. - En halua, että ikääntyvää ja osaavaa työvoimaa irtisanotaan pitkän työuran päätteeksi työttömiksi, Porokari toteaa. Osaamisen kehittäminen ja ylläpito on sekä työnantajan että työntekijän yhteinen intressi. EK:n Itä-Suomen aluejohtaja Jarmo Immonen on huolissaan keskeyttäneiden insinööriopiskelijoiden suuresta määrästä. Harjoittelupaikat ovat tärkeitä valmistumisen takia, joten heille on niitä tarjottava tulevanakin kesänä, jotta opinnot saadaan suoritettua loppuun. Immosen mielestä pitäisi paikallisesti yhdessä keskustella asiasta ja tehtävä selväksi se, että harjoittelupaikoilla ei korvata lomautettujen tai työttömien työpaikkoja. IOL:n työryhmien jäsenet valittu IOL:n hallitus valitsi kokouksessaan 4.2. vuoden 2010 työryhmien jäsenet. Koulutuspoliittiseen valiokuntaan valittiin Mikko Airio RAUNIO ry, Mira Heininen TIRO ry, Atte Kauhanen KINRA ry, Juho Lepistö UIO ry, Heikki Heimonen TIO ry ja Tsuri Kamppuri JIO ry. Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Tero Rinne ja sihteerinä kenttäasiamies Anu Kaasalainen. Järjestötyöryhmään valittiin Sari Suutari JIO ry, Mikko Tuomivirta PIO ry, Sakera Joarder KINRA ry ja Oskari Timperi TIRO ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii Hallituksen järjestövastaava Juho Kauppinen ja sihteerinä projektiasiamies Marjo Nykänen. Viestintätyöryhmään valittiin Eeva Inkeroinen KINRA ry, Henna Tuunainen TIO ry, Teemu Eskola MIO ja Ilona Shagimardanova KAIO ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen viestintävastaava Jenna Matikkala ja sihteerinä toiminnanjohtaja Ulla-Mari Pasala. UIL:n edustajat Akavan opiskelijavaltuuskunnassa Ulla-Mari Pasala valittiin Akavan Opiskelijavaltuuskunta AOVAn ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Valtuuskunnassa UIL:a edustavat Ulla-Marin lisäksi Joona Haavisto, Tero Rinne, Jenni Huhtapelto ja varajäsenenä Marjo Nykänen. Ulla-Mari valittiin myös UIL:n edustajaksi AOVAn työjaostoon. 13

14 IOL näkyy kouluilla IOL:n kevään kenttäkierros on hyvässä vauhdissa. Maaliskuun aikana IOL:n asiamiehet ovat tavattavissa seuraavilla paikkakunnilla: 2.3. Rauma 3.3. Pori 3.3. Helsinki (Agricolankatu) 4.3. Valkeakoski 4.3. Rovaniemi, mukana myös Akavan kevätkiertue 9.3. Kokkola 9.3. Turku (ICT-talo) Turku (Sepänkatu), Akavan kevätkiertue Lappeenranta Joensuu Seinäjoki Kotka Oulu, Akavan kevätkiertue Kuopio Jyväskylä (Dynamo) Jyväskylä (Rajakatu) Helsinki (Bulevardi) Oulu Vantaa, Akavan kevätkiertue Vaasa Espoo Tekniikan opiskelijoiden neuvottelupäivät Insinööriopiskelijaliitto järjestää yhdessä Tekniikan Akateemisten liiton TEKin ja Opiskelijaallianssi OSKUn kanssa perinteiset Tekniikan Opiskelijoiden Neuvottelupäivät (TONP) TONP yhdistää ainutlaatuisesti tekniikan alan opiskelijat koulutustasosta riippumatta. Ohjelmassa keskitytään tänä vuonna työurien pidentämiseen sekä tietysti keskustellaan koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista. IOL:n edustus TONPilla on suuri, mukaan on kutsuttu hallituksen lisäksi edustaja jokaisesta paikallisyhdistyksestä. Lisätietoja: Marjo Nykänen, projektiasiamies, puh Vuoden 2010 Tekniikka ja x -kisa Tekniikka ja X on vuosittain Insinööriopiskelijapäivien yhteydessä toteutettava kilpailu, jossa haetaan nokkelaa keksintöä, joka yhdistää tekniikan ja vuosittain vaihtuvan teeman, eli X:n, jonka päättää Insinööriopiskelijaliiton hallitus. Tämän vuoden teema on hallituksen päätöksen mukaan Tekniikka ja Joukkoliikenne. IOL täyttää 55 vuotta Kuluva vuosi on insinööriopiskelijatoiminnan 55. toimintavuosi. IOL:n hallitus päätti järjestää tämän kunniaksi vuosijuhlan IOL:n liittokokouksen yhteydessä. Vuosijuhla ja liittokokous järjestetään Riihimäellä. 14

15 Akavan Opiskelijan työelämätalkoot ympäri Suomea Opiskelijan työelämätalkoot -kiertueella ovat mukana Akava jäsenliittoineen sekä yhteistyökumppani Tela. Yhteisenä tavoitteena on olla rakentamassa opiskelijalle parempaa työelämää. Kiertue tarjoaa opiskelijalle tietoa muun muassa työharjoittelusta, kesätyöstä ja osa-aikatyöstä. ke 3.3. Rovaniemi, Lapin yliopisto, päärakennuksen aula to 4.3. Rovaniemi, RAMK, aulatila, Jokiväylä 11 ti 9.3. Turku, Turun yliopisto, Educarium ke Turku, Turun AMK, Sepänkadun yksikkö ke Oulu, OAMK, Kotkantie 1 to Oulu, Linnanmaan kampus, keskusaula ti Helsinki, Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus ke Helsinki, Helsingin yliopiston työelämätapahtumia, Viikin kampus to Helsinki, Metropolia, Myyrmäen yksikkö ti Joensuu, Joensuun yliopisto, Carelia ke Kuopio, Kuopion yliopisto, Canthia to Kuopio, Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistokatu 2 ma Vaasa, Vaasan yliopisto, Mathildan aula ti Helsinki, Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 20 ke Helsinki, Porthania, aula Uusi Insinööriliitto UIL ry Päivi-Maria Isokääntä Tiedotteen jakelu: UIL:n alueyhdistysten ja valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit ja tiedotusvastaavat, UIL:n hallitus ja valiokunnat, UIL:n henkilökunta, IOL:n hallitus ja paikallisyhdistykset, Akavan aluetoimikuntien UIL:läiset edustajat, Unto Valpas ja Jari Larikka. Toimitustapa: Sähköposti Aineisto: Toimitusvastaava: tiedottaja Päivi-Maria Isokääntä, Julkaisija: Uusi Insinööriliitto UIL ry 15

Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA

Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA Tiedote 1 (2) 16.4.2012 ALUEELLISET TYÖURASOPIMUS SEMINAARIT KÄYNNISTYVÄT ENSI VIIKOLLA Työeläkevakuuttajat TELA ry järjestää yhdessä Akavan, SAK:n ja STTK:n kanssa kevään aikana kuusi alueellista seminaaria,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258)

2 Luottamusmiehet ja luottamusmiespalkkiot (palkkatekijätunnus TI:315, YK:04258) 1 (6) Tiehallinnon luottamusmiessopimus 1 Sopimuksen soveltamisala Tiehallinnon ja tämän sopimuksen allekirjoittajajärjestöjen välisessä luottamusmiestoiminnassa noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä.

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä

TYÖEHTOSOPIMUS INFO. Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä TYÖEHTOSOPIMUS INFO Materiaali on tarkoitettu työuransa alussa oleville työntekijöille taustatiedoksi työmarkkinoiden sopimusjärjestelmästä SISÄLTÖ: Mikä on työehtosopimus Työehtosopimuksen sitovuus Työehtosopimusneuvottelut

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN

MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN MENOSSA MUKANA INSINÖÖRIN KOMPASSI NÄYTTÄÄ SUUNNAN OPISKELIJAELÄMÄÄ UUDENMAAN INSINÖÖRIOPISKELIJAT UIO RY Onnittelut opiskelupaikasta! Aloittavien opiskelijoiden infossa kannattaa käväistä Opiskelun ei

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat

Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1 22.4.2015 Tutustu työelämään ja tienaa - kesäharjoittelumallissa 2014-2016 mukana olevat EK:n jäsenliittojen työehtosopimusalat 1. Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) Palvelualojen PAM Apteekkien

Lisätiedot

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies

Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Työmarkkinatietous, Vaasan yliopisto 7.11.2017 Jaakko Kalske, opiskelija-asiamies Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry on yhteiskunnallisen alan osaajien akavalainen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014

SUPER-ILLAT KEVÄT 2014 Paikkakunta Päivä Liittohallituksen jäsen, jäsenet/ SuPerin toimihenkilö Jäseniltapaikka Kellonaika Sitovat ilmoittautumiset Helsinki ti 1.4. Tuula Kumpulainen / Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely

KT Kuntatyönantajat. virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos. Esittely KT Kuntatyönantajat virallisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos Esittely KT Kuntatyönantajat KT:n asema perustuu lakiin Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta. Laissa on määritelty mm. KT:n perustehtävät,

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista.

Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia sovittelun aikaisista keskusteluista. 15.12.2017 Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta.

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2 KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2 YLEISTÄ Kuopion Insinöörit ry:n toiminta oli vuonna 2013 vakiintunutta. Vuoden aikana keskityttiin edunvalvonnan lisäksi erityisesti koulutusten järjestämiseen

Lisätiedot

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

MUUTOKSET. Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n. väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN Sopimus on voimassa 1.10.2012 31.10.2014 MUUTOKSET Viestinnän Keskusliiton ja Mediaunioni MDU:n väliseen TYÖEHTOSOPIMUKSEEN

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa:

Valtiovarainministeriön 1.12.2004 antamien neuvottelu- ja sopimusohjeiden mukaisesti sovittiin seuraavaa: TES: 313013 PL: 01 Pöytäkirja Merenkulkulaitoksen, Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n ja Suomen Laivanpäällystöliitto ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin 17.2.2005 Merenkulkulaitoksessa.

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen Paikallinen sopiminen Puheenjohtajien neuvottelupäivät Kevät 2017 Kirsti Hietaranta Järjestöasiamies, OAJ Kilpailukykysopimus /Paikallinen sopiminen Alakohtaisesti sovitaan virka-ja työehtosopimuksissa:

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki

Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki NEUVOTTELUTULOS YLEISSOPIMUKSEN PALTA -JYTY UUDISTAMINEN Aika 30.1.2018 Paikka Palvelualojen työnantajat Palta ry:n neuvottelutilat, Helsinki Läsnä PALTA ry JYTY ry. Hanne Salonen Päivi Salin 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5

KT 30.11.2015 Yleiskirjeen 15/2015 liite 5 Luottamusmieskoulutus KoHo/Tehy Vantaa 7.-9.3. Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (4/15) KoHo/Tehy Helsinki 11.-13.1. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/16) KoHo/Tehy Helsinki 15.-17.2. Luottamusmiesten

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

SYYTÄ KUULUA LIITTOON!

SYYTÄ KUULUA LIITTOON! SYYTÄ KUULUA LIITTOON! Onneksi tuo kaveri ei kuulu liittoon ja kirjoitti nimensä työsopimukseen. Muutenhan se sais ne kymmenet edut, jotka SEL on jäsenilleen taistellut. Olisiko duunari yksin neuvotellut

Lisätiedot

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Työllistyminen taloushallintoalalla 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Toimihenkilöliitto ERTO ry 17.000 jäsentä 6 jäsenyhdistystä Taloushallinnon ammattilaiset ry Erityistoimihenkilöt

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista

Luottamusmiesbarometri Yhteenveto tuloksista Luottamusmiesbarometri 2017 Yhteenveto tuloksista Taustaa Akavan luottamusmiesbarometri on joka toinen vuosi toteutettava kysely akavalaisille luottamusmiehille. Barometri toteutettiin vuonna 2017 toista

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 2 Juko ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus 18.12.2008 1 (5) JUKO 29. 30.1. Tampere Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO 26. 27.3. Seinäjoki Pääluottamusmiesten peruskurssi JUKO

Lisätiedot

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015

YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 YHTEENVETO KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN JA HAJOITTELIJOIDEN PALKKAUKSESTA KUMITEOLLISUUDESSA VUONNA 2015 1. TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA-KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2. TYÖNTEKIJÄT Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS

PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS 1/5 PT:N JA YTN:N VÄLINEN YLEISSOPIMUS Johdanto Palvelutyönantajat ry (PT) ja Ylempien Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN ry (YTN) ovat tänään tehneet seuraavan yleissopimuksen järjestöjen välisen

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Jäsenkirje 11/2011 Liite 1 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (PTYTES) 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 13.10.2011

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä

Hyvät jäsenet. Järjestäytymisessä on järkeä Hyvät jäsenet Yksityistä sairaankuljetetusta koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 29.3.2011. Tehyn keskeisenä tavoitteena työehtosopimusneuvotteluissa oli yksityisen sairaankuljetuksen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 23/2006 LIITE 6

KT YLEISKIRJEEN 23/2006 LIITE 6 1 TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2007 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI Luottamusmieskoulutus Tehy 15. 17.1. Vasa Introduktionskurs för förtroendemän TNJ/Aktiivi-Instituutti

Lisätiedot

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1

KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 KT YLEISKIRJEEN 1/2003 LIITE 1 13.11.2002 1 (5) KUNNALLISEN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VUOSINA 2003 2007 1 Lähtökohdat Sopijaosapuolet ovat todenneet vuonna 2000 virka- ja työehtosopimusneuvottelujen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Yleiskirjeen 3/2016 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2016 ay-koulutukseen / JUKO (KTK ry) Järjestäjä Ent. aika Uusi aika Ent. paikka Uusi paikka Kurssin nimi MUUTOKSET: JUKO 10. 11.3. 3. 4.3. Oulu

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan 29.11.2004 allekirjoitettu

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv

17.12.2010. JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS JHL ry 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdantokurssi, 5 pv 1 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2011 JÄRJESTÄJÄ AIKA PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 10.01. 14.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja

Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektoreilla sekä sektorien vertailuja Tuloksia Turun yliopiston työoikeuden tutkimushankkeesta Heikki Uhmavaara 27.2.2008 Kuntasektorin kysely

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011

1 (2) SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 1 (2) SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011 Työehtosopimusosapuolet

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä?

Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Työurien pidentäminen, mitä olisi tehtävä? Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos HAKU HANKKEEN SEMINAARI Helsinki 26.5.2010 Ahtelan työelämäryhmän eväät Tausta

Lisätiedot

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi

Löydä oma ammattiliittosi. www.liitot.fi Löydä oma ammattiliittosi www.liitot.fi Miksi juuri sinun kannattaa liittyä ammattiliittoon? Ammattiliiton toiminnan ydin on työpaikoilla, jossa ammattiliittojen ja työnantajien yhdessä sopimia työehtoja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 1 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus

Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus Maaseutuelinkeinojen ja neuvontaalan Työnantajayhdistyksen toimintakertomus 2009 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys TOIMINTAKERTOMUS 2009 NEUVOTTELUTOIMINTA

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista

Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista Yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisuista -Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes -Tietotekniikan palvelualan tes -Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden tes

Lisätiedot

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4

28.11.2012 Yleiskirjeen 16/2012 liite 4 Kunta-alan Unioni/ JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2013 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2013 LUOTTAMUSMIESKOULUTUS 14.01. 18.01. Raasepori Edunvalvonnan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus

VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN. työehtosopimus VARASTO- JA KULJETUS- ESIMIESTEN työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.4.2012 30.4.2014 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Kaupan liitto Paino: Libris Oy,

Lisätiedot

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä 11.05.2017 Milla Talja www.mobinet.fi Tavoitteena on etsiä: Tutkimushanke ratkaisuja työpaikoilla kohdattuihin

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot