Pyyntö jäsenyhdistyksille: Lähettäkää järjestötiedote eteenpäin yhdistystenne jäsenille!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyyntö jäsenyhdistyksille: Lähettäkää järjestötiedote eteenpäin yhdistystenne jäsenille!"

Transkriptio

1 UIL:N JÄRJESTÖTIEDOTE 2/ Pyyntö jäsenyhdistyksille: Lähettäkää järjestötiedote eteenpäin yhdistystenne jäsenille! Hallinto Hallituksen päätöksiä Varauduttiin taloudellisesti ja toiminnallisesti työtaisteluihin valtiosektorilla, yliopistosektorilla ja YTN:n kemian alalla - Päätettiin, että kevään 2010 edustajakokous pidetään Sokos Hotel Hamburger Börssissä Turussa. - Päätettiin, että syksyn 2010 edustajakokous pidetään Radisson SAS Royal -hotellissa Helsingissä. - Hallitus nimesi jäsenet TES-, VES- ja KES-valtuuskuntiin. - Seuraava järjestöjohdonneuvottelupäivät pidetään Seinäjoella Hallitus päätti suosittaa IOL:lle, että metsätalousinsinööriopiskelijoita ei enää rekrytoida jäseneksi. Valmistuttuaan he eivät pääsääntöisesti kelpaa jäsenyhdistysten jäseniksi. Metsätalousinsinöörin tutkinto ei myöskään ole tekniikan alan tutkinto. Henkilöstö - Uudenmaan piiriasiamies Jani Huhtamella vaihtaa työsuhde- ja neuvotteluyksikön sisällä uusiin tehtäviin. Hän siirtyy neuvottelupuolen asiamieheksi päävastuualueena teknologiateollisuus. Muutos astuu voimaan huhtikuun alusta. - Satu-Maarit Velling on valittu Insinööriopiskelijaliiton kenttäasiamiehen Anu Kaasalaisen äitiyslomasijaiseksi kesäkuun alusta. 1

2 Edunvalvonta YTN: Kemianteollisuuteen työtaisteluvaroitus Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on antanut kemianteollisuuden ylempiä toimihenkilöitä koskevan työtaisteluvaroituksen. YTN:n hallitus päätti työtaisteluvaroituksesta kokouksessaan 19.2., koska neuvottelut työnantajaa edustavan Kemianteollisuus KT ry:n kanssa eivät edenneet hyväksyttävällä tavalla torstaina YTN:n tavoitteena on ollut jo pitkään saada kemian alan ylemmille toimihenkilöille kattava, työsuhteen perusehdot turvaava työehtosopimus, jossa on sitovat kirjaukset muun muassa ylitöiden ja työmatkoihin käytetyn vapaa-ajan korvaamisesta, lomarahasta ja perhevapaakorvauksista sekä luottamusmiesjärjestelmästä. Kemianteollisuus on kuitenkin kieltäytynyt neuvottelemasta työehtosopimuksesta, ja tarjoaa ylemmille sopimusta pelkästään palkankorotuksista eli ns. palkkapöytäkirjaa. Muilla alan henkilöstöryhmillä on jo kauan ollut omat työehtosopimuksensa. Ylempien toimihenkilöiden palkkapöytäkirja meni umpeen Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työtaistelutoimet käynnistyvät ulosmarssilla 5.3. klo Lakko aloitetaan 9.3. kemianteollisuuden 20 suurimmassa yrityksessä. YTN on jo aiemmin julistanut kemian alalle ylityö- ja vapaa-ajalla matkustuskiellon, joka astui voimaan Kielto koskee kaikkia Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten ylempiä toimihenkilöitä, ja se on edelleen voimassa. Teknologiateollisuuden rajariitaan jonkinlainen ratkaisu Viime vuoden lopulla hankaluuksia aiheuttaneet Toimihenkilöunionin laajentumispyrkimykset ovat toistaiseksi päättyneet, kun TU solmi teknologiateollisuuden työehtosopimuksensa tammikuun lopulla. Sopimuksessa sovittiin rajan osalta ulkopuolisesta selvitystyöstä, joka teetetään asiantuntijataholla. Sitä kautta etsitään ratkaisua ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden väliseen sopimusrajakiistaan. Liitot antavat ulkopuoliselle puolueettomalle henkilölle toimeksiannon selvittää työehtosopimusten soveltamisalamääräysten perusteella niitä tekijöitä, joiden mukaisesti tehtävään sovellettava työehtosopimus määräytyy. Tarkastelua varten selvittäjälle toimitetaan osapuolten toimesta riittävä määrä toimenkuvia molempien sopimusten piiristä. Tarpeen mukaan tehdään myös yritysvierailuja eri yrityksiin. Selvitystyön valmistuttua liitot arvioivat yhteisessä työryhmässä ulkopuolisen puheenjohtajan johdolla selvitystyön tuloksia vuoden loppuun mennessä. Selvitystyöhön ei siis ole etukäteen sitouduttu, vaan katsotaan kaikessa rauhassa, onko siinä käyttökelpoisia elementtejä ja miten niitä voitaisiin työpaikalla soveltaa. Ylemmät toimihenkilöt tekevät omat ratkaisunsa oman työehtosopimuksensa suhteen ja meillä on tässä välissä vielä vuoden 2010 palkkaneuvottelut. Mahdollisesti neuvotellaan alkusyksystä myös uudesta työehtosopimuksesta selvitystyön ollessa vielä kesken. Näissä oloissa tämä selvitys on paras ratkaisu, mihin oli mahdollista päästä. Rajalakkoilua on siirretty ainakin vuodella eteenpäin. Ismo Kokko neuvottelujohtaja 2

3 Kunta-alalle sopimus Kunta-alalla on sovittu kuntatyönantajan ja neljän pääsopijajärjestön kesken virka- ja työehtosopimuksista vuosille Sopimuksessa ovat mukana Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Tekniikka ja Terveys KTN, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni sekä Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ. Uuden Insinööriliiton KV-TES ja TS-sopimuksissa olevat jäsenet ovat edustettuina KTN:n ja OV-TES sopimus jäsenet JUKO:n kautta. Sopimukset ovat kaksivuotisia ajalla Palkankorotuksista on sovittu vain ensimmäisen vuoden osalta. Toisen vuoden korotuksista neuvotellaan mennessä. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, voidaan sopimukset irtisanoa toisen sopimusvuoden osalta päättymään Ensimmäisen sopimusvuoden korotukset koostuvat samapalkkaisuuserästä ( ) ja tuloksellisuuserästä ( ) eivätkä sisällä yleiskorotuksia. Samapalkkaisuuserän suuruus vaihtelee 0,4-0,8 prosentin välillä sopimusalan naisvaltaisuuden mukaan, kuten päättyneissäkin kunta-alan sopimuksissa. KV-TES Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) samapalkkaisuuserän suuruus on 0,8 prosenttia. Erä jaetaan keskitetysti kohdennettuna varsin samansuuntaisesti kuin edellisessä KVTES:ssa. Henkilökohtaisten palkankorotusten suuruus on ammattiryhmästä riippuen 0,7-1,3 prosenttia. Hinnoittelemattomille ryhmille sovittiin lukien paikallinen järjestelyerä, joka on suuruudeltaan 0,5 % hinnoittelemattomien palkkasummasta. TS Teknisten sopimuksessa (TS) samapalkkaisuuserä on 0,4 prosenttia. Se jaetaan paikallisesti samalla tavalla kohdennettuna kuin edellisessä TS:ssa. Tällä tavoin erä kohdentuu KTN:n osalta juuri KTN:läisiin naisvaltaisiin koulutettuihin ryhmiin kuten ympäristö- ja terveystarkastajiin. Edellisessä sopimuksessa ollutta vastaavaa kirjausta sovellettiin paikallisesti aika paljon. UIL:n jäsenten on hyvä kysyä samapalkkaisuuserän jakamisesta omalta kuntaan nimetyltä KTN:n luottamusmieheltä. OV-TES Kunnallisessa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OV-TES) samapalkkaisuuserä on samansuuruinen kuin KV-TES:ssä eli 0,8 %. Valtiosektorin neuvottelut jatkuvat nihkeästi Valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja jatkettiin perjantaina viikon tauon jälkeen. Pääneuvotteluryhmän tukena toimivat työryhmät ovat kokoontuneet viikon aikana päivittäin. Niin sanottujen kovien kysymysten osalta osapuolten näkemykset ovat yhä kaukana toisistaan. Lukkiutuneeseen tilanteeseen pyritään löytämään ratkaisu työryhmien puheenjohtajien ja neuvottelupäälliköiden muodostamassa neuvotteluryhmässä tämän viikon aikana. Tämä superryhmäksi nimetty kokoonpano kokoontuu päivittäin. Varsinainen pääneuvotteluryhmä palaa neuvottelupöytään torstaina ja JUKO on varautunut jatkamaan neuvotteluja viikonlopun yli. 3

4 Työnantaja on pitänyt neuvotteluissa kiinni kolmivuotisesta sopimuksesta järjestöjen vaatiessa yhden vuoden sopimuskautta. Palkankorotusten osalta näkemykset ovat olleet hyvin kaukana toisistaan. Koko valtiosektorilla on käynnistetty työtaisteluvalmistelut ja paikallisen tason lakkovalmiutta nostetaan. Runsas 600 Uuden Insinööriliiton jäsenjärjestöjen jäsentä työskentelee valtiosektorilla yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä. Lisätietoja: Yliopistoneuvotteluissa aikalisä Yliopistotyönantaja antoi lähes nollatarjouksen palkankorotuksiksi kuluvalle vuodelle ja vuodelle Tarjouksen kustannusvaikutus tälle vuodelle on 0,04 prosenttia. Lisäksi esityksissä sopimusteksteistä on vielä isoja asioita auki, kuten mm. työaikakysymykset ja sairausajanpalkka. Sopimuskokonaisuudesta puuttuu muutenkin vielä oleellisia osia. Yliopistosektorin pääsopijajärjestöt, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palkansaajajärjestö Pardia ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, ovat pettyneitä työnantajan tarjoukseen ja neuvotteluissa on otettu aikalisä. Työantajalta odotetaan uutta tarjousta ja teksteistä kokonaisesitystä uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelupöytään palataan näillä näkymin torstaina 25. helmikuuta. Järjestöt nostavat neuvottelutilanteen tässä vaiheessa järjestövalmiutta. Yliopistosektorilla työskentelee noin 100 Uuden Insinööriliiton jäsenjärjestöjen jäsentä Lisätietoja: Elintarvikealan palkansaajajärjestöt haluavat neuvottelukierrokselta lisää työhyvinvointia Elintarvikealan kaikki palkansaajajärjestöt (Ylemmät Toimihenkilöt, Suomen elintarviketyöläisten Liitto, Toimihenkilöunioni ja Meijerialan ammattilaiset) kokoontuivat tiistaina keskustelemaan yhteisistä teemoista ennen työehtosopimusneuvottelujen alkamista Elintarviketeollisuusliiton kanssa. Seminaarin avauspuheenvuoron pitänyt Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja ja YTN:n varapuheenjohtaja Pertti Porokari muistutti, että elintarvikealan palkansaajajärjestöt kokoontuivat yhdessä ensimmäisestä kertaa. Porokarin mielestä tämä on tärkeä signaali neuvottelukierrokselle, sillä neuvottelujen onnistuminen edellyttää palkansaajajärjestöiltä tiivistä ja aitoa yhteistyötä. Elintarvikealan palkansaajajärjestöjen mukaan palkansaajilla on aidosti yhteisiä teemoja, joita viedään neuvottelupöytään, toteavat järjestöt. Kaikilla ryhmillä on tavoitteita, jotka koskevat työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Elintarviketeollisuudessa työurien pidentäminen on haastavaa työn kuormittavuuden takia. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä ikääntyneiden työssäjaksamiseen ja osaamisen kehittämiseen. 4

5 Kun paine paikalliseen sopimiseen työnantajan toiveesta lisääntyy, on luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset oltava aidosti kunnossa. Tiedonsaantiin, kouluttamiseen ja ajankäyttöön on annettava riittävät resurssit. Järjestöjen mielestä luottamusmiesten on mahdotonta edustaa työntekijöitä, jos heillä ei ole tarvittavaa tietoa edustettavistaan eikä käytännön mahdollisuuksia hoitaa tehtäviään. YTN tavoittelee työehtosopimusta Järjestöjen yhteisessä tapaamisessa YTN:n elintarvikealan sopimustavoitteita esitelleen YTN:n ja UIL:n asiamiehen Eero Seppälän mukaan alan ykköstavoitteena on saada sitova työehtosopimus. Elintarvikealalla on vuonna 2008 allekirjoitettu palkkapöytäkirja, jossa sovittiin korotuksista vuosille 2008 ja 2009 Ylemmät toimihenkilöt on ainoa henkilöstöryhmä, jonka määrä kasvaa elintarvikealalla. - Työnantajaliiton olisi vihdoin aika tunnustaa myös sopimusteitse, että ylemmät toimihenkilöt ovat merkittävä henkilöstöryhmä elintarvikealalla. Alan menestys on pitkälti kiinni ylempien toimihenkilöiden osaamisesta. Ylemmille toimihenkilöiden on jo aika saada oma työehtosopimus. Ihmettelen suuresti, miksi työnantaja ei halua aidosti neuvotella työelämän perusoikeuksista myös ylemmille toimihenkilöille, Seppälä sanoo. - Löysät puheet ja fraasit ylempien tärkeydestä työnantajaliiton suulla eivät enää oikein herätä luottamusta kun käytännön toimet ovat poikkeuksellisen kevyitä. Seppälän mukaan ylempien toimihenkilöiden neuvotteluissa korostuvat myös muun muassa vapaa-aikana tehtävän matka-ajan korvaus, ylityökorvaus, työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kysymykset, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun aseman ja tiedonsaannin parantaminen sekä osaamisen kehittäminen. - Haluamme luoda onnistumisen edellytykset ja mahdollistaa motivoituneen ympäristön työpaikoilla, jotta ylemmät toimihenkilöt voisivat keskittyä tulokselliseen työhön suomalaisessa elintarviketeollisuudessa. Järjestötoiminta UIL:n ansiomitalit tulossa hakuun. UIL:n ansiomitaliohjesääntö on uudistettu. Muutoksia on sekä ansiomitalien myöntämisperusteissa että hakumenettelyssä. Uutena on myös Excelissä toimiva pisteytystaulukko, jonka täyttämällä ansiomitalia hakeva näkee, täyttyvätkö mitaliin tarvittavat vuodet ja pisteet. Jäsenjärjestöille lähetetään virallinen ansiomitalien hakemista koskeva kirje tarvittavine liitteineen sähköpostitse maaliskuun alkupuolella. Ansiomitalien hakuaika päättyy

6 Jäsenten merkkipäivämuistamiset Keskusliitto UIL muistaa jäsenjärjestöjen jäseniä heidän merkkipäivinään seuraavasti: UIL onnittelee adressilla Liikesivistysrahaston merkkipäiväluettelossa julkaistuja 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja 100 vuotta täyttäviä jäseniä. (www.lsr.fi). Lisäksi UIL onnittelee adressilla myös 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja 100 vuotta täyttäviä ainaisjäseniä ja liiton kunniajäseniä. UIL:n jäsenjärjestöjen omat onnittelut: UIL lähettää jäsenjärjestöille vuosittain joulukuussa listan kunkin järjestön omista jäsenistä, jotka täyttävät 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 tai 100 vuotta. UIL:n hallitus toivoo, että jäsenjärjestöt muistaisivat omia jäseniään heidän täyttäessä "pyöreitä" vuosia. Jäsenjärjestöjen työllisyysiltojen järjestämisestä Etiikkavaliokunta on esittänyt, että UIL:n jäsenjärjestöt järjestäisivät itse tai yhteistyössä piireittäin Työllisyysiltoja, joissa virallisen ohjelman lisäksi olisi myös vapaamuotoisempaa ohjelmaa. Insinöörien työllisyystilanne on huonontunut laman johdosta merkittävästi. UIL:n hallitus suhtautuu etiikkavaliokunnan esitykseen myönteisesti ja toivookin, että jäsenjärjestöt järjestäisivät tällaisia tilaisuuksia. Puhujia kannattaa kysellä paikallisista työ- ja elinkeinotoimistoista. Valintoja Itä- ja Kaakkois-Suomen piireissä Itä- ja Kaakkois-Suomen piirit ovat kokouksessaan Mikkelissä tehneet seuraavat valinnat: Itä- ja Kaakkois-Suomen vaalipiirin puheenjohtajaksi on valittu Reijo Mustonen (Lappeenrannan Insinöörit ry) ja varapuheenjohtajaksi Timo Auvinen (Kuopion Insinöörit ry). Itä- ja Kaakkois-Suomen toiminnallisten piirien valinnat: Itä-Suomi: piirin pj:ksi Timo Auvinen ja varapuheenjohtajaksi Arto Puumalainen (Mikkelin Insinöörit ry) Kaakkois-Suomi: piirin pj:ksi Reijo Mustonen, varapuheenjohtajaksi Mirja Virtanen (Ala- Kymen Insinöörit AKI ry) Itä- ja Kaakkois-Suomen piirien toimintajohtoryhmään (IKS TJR) on nimitetty jäseniksi: Reijo Mustonen pj., Timo Auvinen vpj., Mirja Virtanen jäsen, Arto Puumalainen, jäsen, Panu Pankakari (Savonlinnan Insinöörit ry.) jäsen, Aulis Huikko (Pelastusalan Toimihenkilöliitto PTL ry) jäsen, Susanna Kankaanranta (Lappeenrannan Insinöörit ry), varajäsen. Inssi-iltoja ympäri Suomen Uusi Insinööriliitto järjestää Inssi-iltoja ympäri Suomen. Iltojen tarkoituksena on tehdä Uutta Insinööriliittoa tunnetuksi työpaikoilla, tavata nykyisiä jäseniä ja hankkia uusia. Ohjelmat illoissa vaihtelevat tilanteen, resurssien ja toiveiden mukaan. Kaikille avoimissa tilaisuuksissa esitellään liitto ja sen palvelut sekä kerrotaan jäsenyyden hyödyistä. Samalla on mahdollisuus liittyä jäseneksi. Avoimen tilaisuuden jälkeen vuorossa on jäsenilta, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita, kuten tuore palkkatutkimus ja neuvottelutilanne. Jäsenillassa pääasiana on kuitenkin keskustelu hyvässä seurassa ja rentoutuminen ruokaillen, saunoen tai nauttien muusta ohjelmasta. 6

7 Uudenmaan Inssi-illoista saa lisätietoa Jani Huhtamellalta, tai Inssi-iltoja Oulussa: klo 19 alkaen UIL:n Oulun aluetoimistolla, josta jatketaan Teatteri Rioon katsomaan stand-up -esitystä. Inssi-ilta on suunnattu Tieto Oy:n Oulun toimipisteessä työskenteleville UIL:n jäsenjärjestöjen jäsenille klo 17 alkaen UIL:n Oulun aluetoimistolla, josta jatketaan katsomaan Kärppien Play Offs -ottelua. Inssi-ilta on suunnattu Destian ja VR:n Oulun toimipisteissä työskenteleville UIL:n jäsenjärjestöjen jäsenille. Ilmoittautumiset puh Kunta-alalla työskenteleville jäsenille tarjolla liiton infoa Tule kuulemaan ja kysymään uusista työehtosopimuksista ja keskustelemaan kuntasektorin edunvalvonnasta ja edunvalvontaan pureutuvan Insinööri-illan. Ilmoittautumiset: puh Vaasa, kello 12, ravintola Panorama, Vaasanpuistikko Turku, kello 12, ravintola Amarillo, Aurakatu Pori, kello 12, ravintola Amarillo, Gallen-Kallelankatu Vantaa, kello 12, ravintola Sevilla, Hertaksentie Helsinki, kello 12, ravintola Sevilla, Eteläinen Rautatiekatu Espoo, kello 17 Helsingin Insinöörien toimisto, Tietäjäntie Kuopio, kello 12, ravintola Mephis, Minna Canthin katu Joensuu, kello 12, ravintola Fransmanni, Itäranta Lappeenranta, kello 12, ravintola Casanova, Brahenkatu Mikkeli, kello 12, ravintola Talli, Patteristonkatu 2 Tervetuloa aikuisopiskelijainfoon Uusi Insinööriliitto UIL ry järjestää aikuisopiskelijailtoja keväällä. Tule kuulemaan UIL:n asiamiehen esitys, mitä aikuisopiskelijan kannattaa huomioida, kun hän valmistuu ja siirtyy insinöörin töihin. Kuinka neuvottelet työnkuvasi vaativammaksi? Miten insinöörin, ylemmän toimihenkilön, työt vaikuttavat palkkaukseesi? Mitä eri työehtosopimuksia insinööreihin sovelletaan? Kuinka Uusi Insinööriliitto palvelee sinua jo opiskeluaikana ja miksi aikuisopiskelijan kannattaa liittyä jäseneksi? Tilaisuudet ovat tarkoitetut AMK-tutkintoa aikuisopiskelijana suorittaville. Ilmoittautumiset: Turku, klo 18,30, Sokos-Hotel Hamburger Börs, Aurakatu Rauma, klo 19, Hotelli Raumanlinna, Valtakatu Pori, klo 19, Sokos-Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu Helsinki, klo 18.30, Sokos-Hotel Presidentti, Et. Rautatiekatu Kuopio, klo 18.30, Sokos-Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu Joensuu, klo 19, Sokos-Hotel Kimmel, Itäranta Lappeenranta, klo 19, Sokos-Hotel Lappee, Brahenkatu Kotka, klo 19, Sokos-Hotel Seurahuone, Keskuskatu 21 7

8 Kevään valmistuvien tilaisuudet Pohjois-Suomessa Oletko valmistumassa vuonna 2010 Pohjois-Suomen ammattikorkeakouluista? Tule kuulemaan, mitä kannattaa ottaa huomioon palkkauksessa, työsopimuksessa ja muuten, kun sijoitut insinöörin töihin. Paikalla on myös alueyhdistyksen edustaja kertomassa kokemuksistaan. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: (tämä ilmoittautumisosoite on käytössä maaliskuun puolestavälistä alkaen) Ylivieska, Ravintola Juurakko 9.4. Kajaani, Sokos Hotel Seurahuone Rovaniemi, Sokos Hotel / Fransmanni Raahe, Ravintola Hovinarri Kemi, Hotelli Cumulus Oulu, muut tekniikat, rakennusmestarien sauna Oulu, konetekniikat, rakennusmestarien sauna Oulu, rakennustekniikka, rakennusmestarien sauna Oulu, tietotekniikka, rakennusmestarien sauna Insinööri Kakriaisesta kunniatohtori Venäjällä Insinööri Markku Kakriaiselle on myönnetty kunniatohtorin arvonimi Pietarin ympäristössä olevassa Hatsinan (Gatchina) valtiollisessa talous-, finanssi-, oikeus- ja teknillisessä korkeakoulussa. Promootiotilaisuus pidettiin helmikuussa. Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtajana työskentelevä Kakriainen on ensimmäinen ulkomaalainen, jolle on myönnetty Hatsinan korkeakoulun tunnustus arvokkaasta työstä korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä ja yhteistyön rakentamisessa suomalaisten korkeakoulujen ja oppilaitosten välille. Kakriainen on ollut Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtajana rakentamassa myös Hatsinan alueen ja kaupungin yhteistyötä Etelä-Savon viranomaisten välille. Kunniatohtorin arvonimi perustuu annettuun asetukseen Leningradin alueen kauppa- ja finanssikorkeakoulun kunniatohtorin arvo. Kunniatohtorilla on erikseen määritellyt oikeudet ja velvollisuudet osallistua tiedeneuvoston työhön, osallistua koulutukseen ja seminaareihin sekä väitöskirjatöiden ohjaamiseen. Markku Kakriainen on Mikkelin Insinöörien jäsen. Teksti: Eero Seppälä 8

9 Tutkimus Asiantuntijaurat yleistyneet palkkakehitys laahaa perässä Yhä useampi nuori insinööri kiinnittyy entistä vahvemmin asiantuntijauralle. Vuonna 2004 valmistuneista asiantuntijatehtäviin sijoittuneista insinööreistä 75 % toimi asiantuntijatehtävissä vuonna Tiedot käyvät ilmi Uuden Insinööriliiton tutkimuksesta Viisi vuotta työelämässä: Tutkimus vuonna 2004 valmistuneiden insinöörien työuran alkuvaiheista. Edellisessä viisivuotisseurantatutkimuksessa, jossa tutkittiin vuonna 1997 valmistuneiden insinöörien työuran alkua, asiantuntijatehtävissä oli pysynyt vain noin puolet. Ylenemiset esimiestehtäviin ja siirtymiset toimihenkilötehtäviin ovat selvästi harvinaistuneet vuosituhannen vaihteen tilanteeseen verrattuna. Toimihenkilötehtävissä työskentelevien osuus on pudonnut viiden vuoden aikana valmistumishetken 38 %:sta 12 %:iin vuonna Tulos kertoo siitä, että huomattavan moni vuonna 2004 valmistuneista joutui aloittamaan tehtävissä, joissa teknikkokoulutuksen omaavat henkilöt ovat perinteisesti työskennelleet. Vastavalmistuneet insinöörit näyttävät kuitenkin hakeutuvan koulutustaan vastaaviin tehtäviin heti tilaisuuden tultua. Valmistumishetkellä esimiestehtävissä työskennelleistä insinööreistä 58 % oli viisi vuotta myöhemmin yhä esimiestehtävissä, mutta peräti 31 % oli siirtynyt asiantuntijaksi. Vuosina vastaavat luvut olivat erilaiset: 73 % oli pysynyt esimiehenä ja vain 18 % oli siirtynyt asiantuntijatehtäviin. Siirtymiset esimiestehtävistä asiantuntijatehtäviin ovat näin ollen selvästi yleistyneet. Palkitsemisjärjestelmät näyttävät kuitenkin yhä toimivan linjaorganisaatioajattelun hengessä, jossa yleneminen mielletään alaisten lukumäärän kautta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka paljon vuosien 2006 ja 2008 välillä tapahtuneet muutokset ammattiasemassa vaikuttavat palkkaan. Tuloksena on, että samassa työpaikassa tapahtunut yleneminen perustason asiantuntijatehtävistä vaativiin asiantuntijatehtäviin toi palkanlisää keskimäärin vain 1,9 %. Sen sijaan yleneminen esimiestehtäviin toi 18,5 % lisää tilipussiin. Jos yleneminen vaativiin asiantuntijatehtäviin tapahtui työpaikan vaihdon myötä, nousi palkka keskimäärin 7,4 %. Esimiestehtäviin ylenemisen palkkavaikutus pysyi työpaikkaa vaihtaneilla samana (18,5 %) kuin samassa työpaikassa esimiestehtäviin siirtyneillä. Asiantuntijaurien yleistymisen taustalla on ennen kaikkea esimiestyön kysynnän lasku. Insinöörityövoiman tarjonnan lisääntyminen vaikeuttaa myös tilannetta. Kun keskijohdon tehtäviä on karsittu tiimityötä ja verkostomaista toimintatapaa korostavien oppien mukaisesti, ei kipuaminen johtoporrastasoja pitkin ole enää yksinkertaisesti mahdollista yhtä monelle insinöörikunnan edustajalle. Osaltaan kyse saattaa olla myös arvojen muutoksesta. Tutkimuksesta ilmenee, että viisi vuotta työelämässä mukana olleista insinööreistä peräti 59 % toivoo työskentelevänsä viiden vuoden kuluttua asiantuntijatehtävissä ja vain 30 % esimiestehtävissä. On mahdollista, että alaisten lukumäärä ei ole tämän päivän kolmekymppisille enää samalla tavoin menestyksen mitta kuin kenties aiemmin. Myös esimiestyön paineet ja pitkät työpäivät saattavat osaltaan heikentää esimiestehtävien vetovoimaa vakiintumisen aikaa elävien kolmekymppisten insinöörien silmissä. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa Lomake lähetettiin yhteensä 2597 vuonna 2004 valmistuneelle insinöörille, joista 947 vastasi kyselyyn. 9

10 Jäsenedut Tallink Siljan helmi-maaliskuun edut sopimusasiakkaiden vapaa-ajan matkustamiseen: 22 h -viihderisteily Tallinnaan Baltic Princessillä alk. 20 /hytti A-hytti 30 B-hytti 20 Lähtöpäivät : 28.2., 2.3., ja Päivä Tukholmassa -risteily Helsingistä alk. 35 /hytti A-hytti 75 Promenade-hytti 65 B-hytti 55 C-hytti 35 Lähtöpäivät: 3.3., 7.3., ja Matkavaraukset: tai Tallinkin puhelinmyynnistä Silja Linen puhelinmyynnistä (1,72 /vastattu puhelu + aina paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu) Mainitse varausta tehdessäsi tai kirjoita online-varauksessa Tuotetunnus -kenttään tuotekoodi: FRIEND Paikkoja rajoitetusti. Eckerö Linen sopimushinnat Akavan ja sen jäsenyhdistyksille, jäsenille ja henkilökunnalle: ja Päiväristeily su-pe 12euroa/hlö Päiväristeily la 20 euroa/hlö A2-hytti päiväristeilyllä 32 euroa/hytti Päiväristeily joka päivä 23 euroa/hlö A2-hytti päiväristeilyllä 32 euroa/hytti Varauksen yhteydessä on mainittava tuotekoodi AKAVC (Eckerö Linen nettimyymälässä lisää koodi sille varattuun kenttään). Sopimushinta on talouskohtainen ja edellyttää jäseneltä voimassa olevaa jäsenkorttia. Hinnat koskevat myös samalla varauksella mukana olevia matkustajia. Varaukset vain Eckerö Linen omista Suomen myyntipisteistä. Matkan tulee olla maksettu ennen lähtöpäivää. Sopimushintoja ei voida myöntää jälkikäteen, eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin tai tuotepaketteihin. Varaukset/tiedustelut: Eckerö Line Ab Oy, yksittäisvaraukset ja (1,64 /vastattu puhelu+pvm), Eckerö Linen muutos- ja peruutusehdot: 10

11 Jäsenyhdistykset voivat hyödyntää kokouspaketteja: Akava päiväristeily su-pe 12 EUR/hlö la 20 EUR/hlö A2-hytti 32 EUR/hlö Kokoustilahinnat kannella 9 su-ke 50 EUR/suunta 75 EUR/päiväristeily to-la 75 EUR/suunta 125 EUR/päiväristeily Kokoustilahintoihin lisäksi +3 EUR/hlö (ei suunnalla Tallinna-Helsinki) Suunnalla Helsinki- Tallinna hinnat sisältävät tilavuokran lisäksi kokoustarjoilun; kahvia, teetä, jäävettä, keksejä ja hedelmiä. Myös kahden tilan yhdistäminen mahdollista, jolloin suurimpaan tilaan mahtuu 82 henkilöä. Lisämaksusta kokouksen jatkaminen on mahdollista myös laivan ollessa Tallinnassa. Hintaesimerkit Akava kokouspaketti: su-ke 18 EUR/hlö to-pe 20 EUR/hlö la 28 EUR/hlö Sisältää päiväristeilyn, kokoustilan meno-paluu ja kokoustarjoilun menomatkalla. Hinta voimassa asti. Esimerkkihinnat on laskettu 25 hengen mukaan. Varaukset/tiedustelut: Eckerö Line Ab Oy kokous- ja ryhmävaraukset (09) ,Eckerö Linen muutos- ja peruutusehdot: Koulutus TJS koulutukset keväällä 2010 Miten tuen jäseniä muuttuvassa työelämässä? Jyväskylä klo , ilmoittautuminen mennessä.110 euroa. Työpaikan keskustelut palkasta ja kehittämisestä Helsinki kello Ilmoittautumiset 1.4. mennessä. 110 euroa. Kurssille otetaan enintään 30 osallistujaa. Osaava yhdistys yhdistystoiminnan perusteet Helsinki 8.5. klo Ilmoittautuminen mennessä. 170 euroa. Yt-menettelypäivä Rovaniemi klo , ilmoittautuminen mennessä. 195 euroa Lisätietoja: 11

12 Opiskelijat IOL: Työelämätaitoja opitaan parhaiten työtä tekemällä Yrittäjien ja työnantajien mukaan työelämään tulossa olevalle uudelle sukupolvelle työelämän perusasiat ja -taidot ovat outoja. Insinööriopiskelijaliitto IOL ry on työnantajien viestistä huolissaan, sillä vastuuta työelämätaitojen opettamisesta ollaan sysäämässä enemmän oppilaitoksille ja opettajille. Insinööriopiskelijaliiton mielestä työelämätaitoja oppii parhaiten työelämässä. Opiskelijoille on tarjottava kesätyöpaikkoja enemmän kuin viime vuonna, jolloin moni tekniikan opiskelija jäi ilman kesätyöpaikkaa. Tästä johtuen välttämätön työharjoittelu jäi monelta suorittamatta. Vaikka heikko taloustilanne vielä painaisi, se ei saa olla syy jättää palkkaamatta harjoittelijoita. - Kesätyöpaikkojen tarjoamatta jättäminen on työnantajilta valitettavan lyhytnäköistä toimintaa, toteaa Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtaja Joona Haavisto. Parhaillaan opiskelijat hakevat töitä tulevaksi kesäksi. Opiskelijoilla oman alan työt edistävät opintoja, joten on tärkeää tarjota laadukkaita ja ohjattuja työtehtäviä. Opiskelijat hakevat töitä ahkerasti oman alan kokemuksen ja työelämätaitojen kartuttamisen toivossa. - Opiskelijat eivät kaipaa kannustimia, vaan työnantajilta kaivataan selkeää viestiä, että kesätyöpaikkoja on luvassa ja työharjoittelijoita tarvitaan, Haavisto korostaa. Kun harjoittelupaikoissa kiinnitetään huomiota ohjaukseen, työtehtävien mielekkyyteen ja palkkaukseen, opiskelija oppii sujuvammin työelämätaitoja. Ammattiliitoilla on myös oma roolinsa näiden työelämätaitojen levittämisessä. On tärkeää, että nuoren siirtyminen työelämään sujuu kitkattomasti ja työelämä on tuotu tutuksi jo opiskeluaikana. Harjoittelupaikat turvattava insinööriopiskelijoille työura pitenee vain työtä tekemällä Nyt on se hetki, kun opiskelijat hakevat työpaikkaa ensi kesäksi. On tärkeää, että tarjolla on silloin oman alan töitä. Hyvin ohjatulla harjoittelulla ja kesätyöllä opiskelija edistää opintojaan ja saa tarvittavia työelämätaitoja. - Opiskeluun liittyvien harjoittelupaikkojen puute viivästyttää tutkinnon suorittamista ajallaan, sanoo Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n puheenjohtaja Joona Haavisto. Ammattitaidon karttuminen ja kilpailukyky työmarkkinoilla häiriintyy. Pahimmillaan edessä on opintojen keskeyttäminen tai työttömyys. Työnantajien on kannettava vastuu insinööriopiskelijoista tarjoamalla heille opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja. Se edistää osaltaan myös vastavalmistuneen nopeampaa perehtymistä työhön. Haaviston mukaan työttömyyttä selätetään uudella innovatiivisella osaamisella. Pohjois- Karjalan ammattikorkeakoulun sekä Savonia -ammattikorkeakoulun kouluttamia ympäristö- ja energiateknologian osaajia tarvitsee sekä prosessiteollisuus että syntyvä uusi liiketoiminta palveluineen. Hyvänä esimerkkinä tästä on ympäristö- ja energiatekniikan palveluihin erikoistunut Symo Oy. 12

13 - Jos opiskelija ei valmistu eikä pääse töihin, työnantajapuolen väläyttämä 40 vuoden työura ennen eläkeikää jää vain haaveeksi. Työuran piteneminen on mahdollista, jos työnantajat kantavat vastuunsa ja palkkaavat nuoria töihin. Uusi Insinööriliitto vastustaa ankarasti mekaanisia muutoksia eläkeikiin, sanoo puheenjohtaja Pertti Porokari. Korkeakouluissa opiskellaan pitempään kuin ammattioppilaitoksissa. Jos vielä työelämään pääsy hankaloituu, tekee tiukkaa saada edes 35 vuotta työuraa taakseen ennen eläkkeelle siirtymistä. Työnantajan vaatimukset työttömyysputken poistamisesta harmittavat Porokaria. - Työttömyysputkesta ei päätä työntekijä vaan työnantaja. Työnantajan ei tarvitse siirtää ikääntyneitä työntekijöitään työttömyysputkeen, vaan pitää heidät töissä viralliseen eläkeikään asti. Työttömyysputki on kuitenkin hyvä säilyttää vapaaehtoisena vaihtoehtona. - En halua, että ikääntyvää ja osaavaa työvoimaa irtisanotaan pitkän työuran päätteeksi työttömiksi, Porokari toteaa. Osaamisen kehittäminen ja ylläpito on sekä työnantajan että työntekijän yhteinen intressi. EK:n Itä-Suomen aluejohtaja Jarmo Immonen on huolissaan keskeyttäneiden insinööriopiskelijoiden suuresta määrästä. Harjoittelupaikat ovat tärkeitä valmistumisen takia, joten heille on niitä tarjottava tulevanakin kesänä, jotta opinnot saadaan suoritettua loppuun. Immosen mielestä pitäisi paikallisesti yhdessä keskustella asiasta ja tehtävä selväksi se, että harjoittelupaikoilla ei korvata lomautettujen tai työttömien työpaikkoja. IOL:n työryhmien jäsenet valittu IOL:n hallitus valitsi kokouksessaan 4.2. vuoden 2010 työryhmien jäsenet. Koulutuspoliittiseen valiokuntaan valittiin Mikko Airio RAUNIO ry, Mira Heininen TIRO ry, Atte Kauhanen KINRA ry, Juho Lepistö UIO ry, Heikki Heimonen TIO ry ja Tsuri Kamppuri JIO ry. Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Tero Rinne ja sihteerinä kenttäasiamies Anu Kaasalainen. Järjestötyöryhmään valittiin Sari Suutari JIO ry, Mikko Tuomivirta PIO ry, Sakera Joarder KINRA ry ja Oskari Timperi TIRO ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii Hallituksen järjestövastaava Juho Kauppinen ja sihteerinä projektiasiamies Marjo Nykänen. Viestintätyöryhmään valittiin Eeva Inkeroinen KINRA ry, Henna Tuunainen TIO ry, Teemu Eskola MIO ja Ilona Shagimardanova KAIO ry. Työryhmän puheenjohtajana toimii hallituksen viestintävastaava Jenna Matikkala ja sihteerinä toiminnanjohtaja Ulla-Mari Pasala. UIL:n edustajat Akavan opiskelijavaltuuskunnassa Ulla-Mari Pasala valittiin Akavan Opiskelijavaltuuskunta AOVAn ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Valtuuskunnassa UIL:a edustavat Ulla-Marin lisäksi Joona Haavisto, Tero Rinne, Jenni Huhtapelto ja varajäsenenä Marjo Nykänen. Ulla-Mari valittiin myös UIL:n edustajaksi AOVAn työjaostoon. 13

14 IOL näkyy kouluilla IOL:n kevään kenttäkierros on hyvässä vauhdissa. Maaliskuun aikana IOL:n asiamiehet ovat tavattavissa seuraavilla paikkakunnilla: 2.3. Rauma 3.3. Pori 3.3. Helsinki (Agricolankatu) 4.3. Valkeakoski 4.3. Rovaniemi, mukana myös Akavan kevätkiertue 9.3. Kokkola 9.3. Turku (ICT-talo) Turku (Sepänkatu), Akavan kevätkiertue Lappeenranta Joensuu Seinäjoki Kotka Oulu, Akavan kevätkiertue Kuopio Jyväskylä (Dynamo) Jyväskylä (Rajakatu) Helsinki (Bulevardi) Oulu Vantaa, Akavan kevätkiertue Vaasa Espoo Tekniikan opiskelijoiden neuvottelupäivät Insinööriopiskelijaliitto järjestää yhdessä Tekniikan Akateemisten liiton TEKin ja Opiskelijaallianssi OSKUn kanssa perinteiset Tekniikan Opiskelijoiden Neuvottelupäivät (TONP) TONP yhdistää ainutlaatuisesti tekniikan alan opiskelijat koulutustasosta riippumatta. Ohjelmassa keskitytään tänä vuonna työurien pidentämiseen sekä tietysti keskustellaan koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista. IOL:n edustus TONPilla on suuri, mukaan on kutsuttu hallituksen lisäksi edustaja jokaisesta paikallisyhdistyksestä. Lisätietoja: Marjo Nykänen, projektiasiamies, puh Vuoden 2010 Tekniikka ja x -kisa Tekniikka ja X on vuosittain Insinööriopiskelijapäivien yhteydessä toteutettava kilpailu, jossa haetaan nokkelaa keksintöä, joka yhdistää tekniikan ja vuosittain vaihtuvan teeman, eli X:n, jonka päättää Insinööriopiskelijaliiton hallitus. Tämän vuoden teema on hallituksen päätöksen mukaan Tekniikka ja Joukkoliikenne. IOL täyttää 55 vuotta Kuluva vuosi on insinööriopiskelijatoiminnan 55. toimintavuosi. IOL:n hallitus päätti järjestää tämän kunniaksi vuosijuhlan IOL:n liittokokouksen yhteydessä. Vuosijuhla ja liittokokous järjestetään Riihimäellä. 14

15 Akavan Opiskelijan työelämätalkoot ympäri Suomea Opiskelijan työelämätalkoot -kiertueella ovat mukana Akava jäsenliittoineen sekä yhteistyökumppani Tela. Yhteisenä tavoitteena on olla rakentamassa opiskelijalle parempaa työelämää. Kiertue tarjoaa opiskelijalle tietoa muun muassa työharjoittelusta, kesätyöstä ja osa-aikatyöstä. ke 3.3. Rovaniemi, Lapin yliopisto, päärakennuksen aula to 4.3. Rovaniemi, RAMK, aulatila, Jokiväylä 11 ti 9.3. Turku, Turun yliopisto, Educarium ke Turku, Turun AMK, Sepänkadun yksikkö ke Oulu, OAMK, Kotkantie 1 to Oulu, Linnanmaan kampus, keskusaula ti Helsinki, Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus ke Helsinki, Helsingin yliopiston työelämätapahtumia, Viikin kampus to Helsinki, Metropolia, Myyrmäen yksikkö ti Joensuu, Joensuun yliopisto, Carelia ke Kuopio, Kuopion yliopisto, Canthia to Kuopio, Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistokatu 2 ma Vaasa, Vaasan yliopisto, Mathildan aula ti Helsinki, Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 20 ke Helsinki, Porthania, aula Uusi Insinööriliitto UIL ry Päivi-Maria Isokääntä Tiedotteen jakelu: UIL:n alueyhdistysten ja valtakunnallisten yhdistysten puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit ja tiedotusvastaavat, UIL:n hallitus ja valiokunnat, UIL:n henkilökunta, IOL:n hallitus ja paikallisyhdistykset, Akavan aluetoimikuntien UIL:läiset edustajat, Unto Valpas ja Jari Larikka. Toimitustapa: Sähköposti Aineisto: Toimitusvastaava: tiedottaja Päivi-Maria Isokääntä, Julkaisija: Uusi Insinööriliitto UIL ry 15

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon!

Osaaja tekee. Shutterstock. Liity Verovirkailijain Liittoon! Osaaja tekee. Shutterstock Liity Verovirkailijain Liittoon! Verovirkailijain Liitto tukenasi työelämässä VISIO Verovirkailijain Liitto on Verohallinnon suurin ja vaikuttavin henkilöstöjärjestö, joka neuvottelee

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Yleiskirjeen 3/2016 liite 1 Muutokset hyväksyttyyn vuoden 2016 ay-koulutukseen / JUKO (KTK ry) Järjestäjä Ent. aika Uusi aika Ent. paikka Uusi paikka Kurssin nimi MUUTOKSET: JUKO 10. 11.3. 3. 4.3. Oulu

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3. SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA YMPÄRISTÖHALLINNON HENKILÖKUNTAYHDISTYS YHY RY:N VÄLINEN LUOTTAMUSMIESTOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS 1.3.2008 LUKIEN Suomen ympäristökeskus ja Ympäristöhallinnon henkilökuntayhdistys

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin?

Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Työmarkkinoilla tapahtuu Miten se vaikuttaa työsuhteeni ehtoihin? Teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualalla työskentelevien yhteinen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 1 (13) JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2012 KUNTASEKTORIN SOPIMUSKOULUTUS VUONNA 2012 JÄRJESTÄJÄ ALKAA LOPPUU PAIKKA KURSSI LUOTTAMUSMIESKOULUTUS /JHL ry 16.01.

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

KOULUTUKSET Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi. Ilmoittautumiset - lomakkeella - sähköpostitse kurssit(at)puuliitto.fi - puhelimitse (09) 6151 6318 KOULUTUKSET 2017 Ilmoittautumisen yhteydessä kerro syntymäaikasi, erikoisruokavaliosi ja huonekaveritoiveesi.

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos

Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010. Kunnallinen työmarkkinalaitos Paikallisten järjestelyerien käyttö kunta-alalla 1.1.2010 ja 1.2.2010 Kunnallinen työmarkkinalaitos Anne Hotti 1.12.2010 Paikallisten järjestelyerien käyttö 1.1.2010 ja 1.2.2010 Yleistä Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

KOULUTUSKALENTERI syksy 2013

KOULUTUSKALENTERI syksy 2013 HEI KAIKKI! Nimeni on Anni Ojantakanen ja olen La Roche-Posay -tiimin uusin vahvistus. Työnkuvaani kuuluvat koulutukset sekä lääkäriyhteistyö. Koulutukseltani olen farmaseutti ja olen työskennellyt niin

Lisätiedot

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska

Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska Kokemuksia 2+1 mallista yritysnäkökulmasta Kirsi Mettälä, Skanska 2 2016 Me olemme Skanska Skanska maailmalla Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso- Britannia Tanska Puola Tsekin tasavalta Slovakia Unkari

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 16. 17.1. Seinäjoki Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 23. 24.1. Vasa FM grundutbildning I Jyty ry 25.1. Rovaniemi Luottamusmiesten

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta.

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylä on pienoiskaupunki, jossa on vähintään 15 eri yrityksen ja

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01

VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 VES: 260651 29.2.2008 PL: 01 Väestörekisterikeskus sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ovat tehneet 29.

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) VIESTINNÄN KESKUSLIITTO. Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2017 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2017 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2016 Tiedotustilaisuus ti 1.12.2015 klo 13.00-14 (Virta 113) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies

4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 4 Kesätyöt, monia mahdollisuuksia! 6 Tiedä mistä sovit 7 Työsopimuksen sisältö 8 Tee töitä oikeassa työsuhteessa 10 Työehtosopimus ja Luottamusmies 11 Muista töihin mennessäsi 13 Muista työsuhteen päättyessä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 29.11.2004 allekirjoittaneet neuvottelutuloksen tulopoliittiseksi sopimukseksi vuosille 2005 2007. TES : 313011 PL: 01-06 P ö y t ä k i r j a Merenkulkulaitoksen ja Merenkulkulaitoksen tekniset toimihenkilöt MERTE ry:n välisestä työehtosopimusneuvottelusta, joka pidettiin Merenkulkulaitoksessa 9.12.2004.

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45)

Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) Teknologiateollisuuden ERIMIELISYYSMUISTIO (teknologiateollisuuden työehtosopimus 45) 1 Yritys Työpaikka Päiväys Ammattiosasto nro Osoite numero (yrityksen vaihde) Paikalliset osapuolet ovat kumpikin saaneet

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %.

TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 10.10.2007 TERVEYSPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Sopimuskausi 1.10.2007 31.1.2010 Palkankorotukset 1.10.2007 Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 3,4 %. 1.3.2008 Otetaan

Lisätiedot

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2)

15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) OIKEUSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 15.4.2010 ad OM 8/102/2010 1(2) Asia Samapalkkaerän kohdentaminen oikeuslaitoksen yleisellä sopimusalalla; uusiin välitasoihin Y 7,5 ja Y 8,5 sijoittuvat virkamiehet, uusien vaativuustasojen

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot