HUHTIKUU Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint uudet ominaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet"

Transkriptio

1 Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint uudet ominaisuudet

2 Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, Espoo Vaihde (09) Fax (09) Päätoimittaja Heikki Halttula Toimitus Toimitussihteeri Jarmo Sireeni Toimittaja Sanna Autio Kuvaaja Markku Hellevuo/Ehta Oy Kannen kuva Timo Saarenketo Pääkirjoitus Ulkoasu ja taitto Nalle Westman/Mainospeukalo Oy Vianova Systems Finland Oy Sisältö 2 Pääkirjoitus 4 Vianova-verkosto saman brändin alle 5 Käyttäjätuki uudistuu 6 Infra-tietomallin kehitys etenee 8 A-tie Oy valitsi Novapoint Road Signs Professionalin 10 Novapoint toi runsaasti uusia toimintoja 12 Lahti ja Imatra valitsivat IRIS:n 14 Virtuaalimallista tukea suunnitteluun 16 Autodesk julkaisi uudet päivitykset 18 Järjestelmäratkaisut 19 Tekniset dokumentit järjestykseen 20 Koulutusuutiset kurssiaikataulu 22 Rambollin kiinteistötiimi Vianovaan 23 Vuoden 2005 messutapahtumat Nyt on kulunut noin viisi vuotta siitä, kun yhteistyömme käynnistyi Vianova Systems -verkoston kanssa. Yhteistyö on vahvistunut vuosien kuluessa ja yhä useampi projekti tehdään kansainvälisenä yhteistyönä. Olemme tyytyväisiä sen tuloksena syntyneeseen Novapoint-ohjelmistoperheeseen, joka on saavuttanut jo merkittävän aseman Suomessa. Olemme tuoneet kansainvälisen yhteistyöverkoston työn tulokset tehostamaan suomalaista infra-alaa. Hyvänä esimerkkinä on uuden infraalalle kehitetyn kustannuslaskentajärjestelmän hyödyntäminen. Siinä kustannusten laskenta tehdään nyt hanke- ja rakennusosittain. Novapoint ohjelmat voivat suoraan hyödyntää tätä uutta kustannuslaskenta-menetelmää, sillä Novapoint ohjelmien tuotemalli vastaa hankeosa- ja rakennusosahinnoittelua. Yhteistyön vuoksi olemme luopuneet perinteikkäästä Viasys nimestä, joka on ollut kehitysyksikkömme nimenä alkaen vuodesta 1989, jolloin Viasys yksikkö aloitteli Viatek konsernin atk- kehitysyksikkönä. Paljon on muuttunut alkuajoista. Autolisp ohjelmistokehityskieli on vaihtunut C# ja.net -ympäristöihin. Ehkä onkin paikallaan vaihtaa nimeä juuri nyt, kun voimme todeta, että olemme kehittyneet kansainvälisesti toimivaksi todella kovan luokan infran ICT osaajaksi. Näimme yhtenäisen nimen ja tuotemerkin tärkeäksi verkostollemme, sillä asiakkaamme toimivat yhä enemmän kansainvälisesti ja haluamme näkyä kaikilla markkinoilla samalla nimellä, jolloin vahvuutemme tulevat paremmin esille. Kaikki verkostomme yhtiöt ovat nyt Vianova Systems -alkuisia ja loppuosana maan nimi. Tiedonsiirto ja tuotemallit Infarakentamisen tuottavuuden kasvu on polkenut paikallaan, ellei peräti laskenut viimeisen 20 vuoden ajan. Sinänsä uskomaton tosiasia, sillä teollisuuden tuottavuuden kasvu on yleensä ollut samalla aikajaksolla varsin merkittävä. Tämä on merkki siitä, että alalla täytyy olla rakenteellisia heikkouksia, jotka estävät tuottavuuden kasvua. 2

3 Yksittäiset prosessit ovat tehostuneet, esimerkkinä samantyyppisten suunnitteluprojektien työryhmien koon pieneneminen merkittävästi 20 vuoden aikana. Voisikin päätellä, että syynä ei niinkään ole yksittäisten prosessien tehokkuus, vaan se miten prosessit liittyvät toisiinsa infrarakenteen elinkaaren aikana. Tunnettu tosiasia on, että Suomessa on lukuisia suunnitteluohjelmia ja tieto ei niiden välillä siirry. Ensinnäkin joudutaan tekemään työtä, kun tieto siirretään toiseen formaattiin. Koska ohjelmien sisäinen tiedonhallinta on erilainen, ei kaikkea tietoa voida edes siirtää, vaan se joudutaan tuottamaan uudelleen. Tätä ongelmaa poistamaan on perustettu Inframodel-projekti, jonka tuloksena on LandXML-formaattiin perustuva tiedonsiirtomenetelmä. Hankkeen rahoitukseen osallistuu tärkeitä alan toimijoita. Merkittävimmät tilaajat, kuten Tiehallinto ja Ratahallintokeskus ovat ilmoittaneet ottavansa menetelmän käyttöön sen valmistuttua. Tiedonsiirto-projektiin on saatu hyvin alan toimijoita mukaan - ainoastaan urakoitsijat ovat poissa. Inframodel-projektissa saadaan tiedonsiirto toimimaan niin hyvin kuin se nykyisten ohjelmaversioiden välille on mahdollista saada, sillä ohjelmien tiedonhallinta poikkeaa toisistaan. Esimerkiksi jos yhdessä ohjelmassa kuvataan poikkileikkaus parametrien avulla ja toisessa ohjelmassa poikkileikkaus piirretään, niin näiden ohjelmien välille ei ole mahdollista tehdä ohjelmaa tiedonsiirtoon. Tiedonsiirto saadaan toimimaan saumattomasti, kun sovitaan yhteisestä tuotemallista, jota kaikkien ohjelmien on noudatettava. On tehtävä esim. päätös siitä, että poikkileikkaukset kuvataan parametrien avulla. Kun alalle on saatu sovittua yhteinen vähintäänkin pohjoismainen tuotemallistandardi (tai defacto-standardi), niin tiedonsiirto saadaan jouhevaksi prosessien välillä ja niiden sisällä. Kaikki projektiin tuotettu tieto on hyödynnettävissä koko hankkeen elinkaaren aikana. Tästä on infrastruktuurin omistajille merkittäviä säästöjä, joiden suuruudeksi on arvioitu M eur vuodessa. Kun tilaajalla on näin hyvä motiivi toimia, tulisi alan muiden toimijoiden ymmärtää, että näihin säästötavoitteisiin tullaan pyrkimään tavalla tai toisella. Keinoina ovat tietohäviöt poistava tuotemallistandardi ja uudet hankintamenetelmät, jotka pakottavat etsimään lisää tehokkuutta suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon saumakohdista. Urakoitsijat ovat tässä avainasemassa. Kuka on vastuussa infra-alan kehityksestä? Kuvaavaa infra-alan toiminnalle on se, että koko alan yhteistä etua ajavia tuotekehityshankkeita on vaikea käynnistää. Esimerkkinä Inframodelprojekti, jonka tavoitteet kaikki alan toimijat totesivat hyväksi. Rahoituksen saanti olikin sitten todella vaikeaa, sillä kaikki eivät nähneet miksi heidän tulisi osallistua alan yleiseen kehitykseen, jonka hyötyjen pelättiin karkaavan muihin organisaatioihin. Rahoitusneuvottelut viivästyttivät hanketta merkittävästi. Inframodel-projekti näyttää kuitenkin onnistuvan. Kolme kilpailevaa ohjelmistotoimittajaa kehittävät tiedonsiirtomenetelmän, joka vähentää kustannuksia hankkeessa ja nopeuttaa aikatauluja. Entä projektin päätyttyä? Käykö samalla tapaa kuin ennenkin eli projektin päätyttyä kukin tilaaja ja ohjelmistotoimittaja alkaa tehdä omia laajennuksiaan ja parannuksia järjestelmään. Jos näin käy, meillä on viiden vuoden kuluttua Inframodelprojektin päättymisestä 20 eri murretta LandXML tiedon-siirrosta ja olemme jälleen palanneet lähtöruutuun. Tämän välttämiseksi on sovittava yhteisestä ylläpitoprojektista, jossa kaikki toimijat esittävät vaatimuksia LandXML tiedonsiirron kehittämiseksi. Näiden pohjalta menetelmästä kehitetään sitten hallitusti uusia versioita. Sama vaatimus on kehitettävällä tuotemallistandardilla. Jonkin organisaation on vastattava sen ylläpidosta myös kehitysprojektin päätyttyä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja 3

4 Vianova-verkosto saman brändin alle Viasys on nyt Vianova Systems Finland. Nimenvaihdoksella halutaan viestiä asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille yrityksen toiminnan kantavasta ajatuksesta: olemme osa kansainvälistä ohjelmistokehittäjien verkostoa. Sen tuloksena käyttäjillä on aina käsissään kattava valikoima uusinta ohjelmistoteknologiaa edustavia työkaluja. Vianova-verkoston perusajatus on yksinkertainen. Keskitetään monen ohjelmistotalon osaaminen ja resurssit yhteen ja tuotetaan isommalla porukalla parempia suunnittelutyökaluja. Vianovan Suomen yhtiön toimitusjohtaja Heikki Halttula jaksaa puhua väsymättömästi verkostomallin puolesta. Hän ei ymmärrä, miten millään muulla tavalla voi tehdä järkevää ja pitkäjänteisesti asiakkaisiin sitoutunutta liiketoimintaa. - Verkostossamme on yhteensä 300 henkilöä, joista noin 120 on ohjelmistokehittäjiä, vuositasolla tuotekehitykseen investoidaan jatkuvasti noin seitsemän miljoonaa euroa. Tämä kaikki panostus koituu jokaisen käyttäjän hyödyksi, Halttula painottaa. Yhden pienen maan markkinoita varten ei olisi mahdollista asettaa tuotekehitykseen noin isoja panoksia. Verkostomallista sen sijaan hyötyvät kaikki. Suunnittelijoilla on käytössään kattava valikoima yhteensopivia työkaluja, jotka paikallinen yhtiö tai muu yhteistyökumppani on lokalisoinut vastaamaan kunkin maan suunnittelutapoja ja standardeja. Ohjelmistotalojen pihvi on siinä, että ne saavat yhteisellä panostuksella luotua laajan, modernia ohjelmistoteknologiaa edustavan tuoteperheen, jolla voi uskottavasti kilpailla missä päin maailmaa tahansa. Toiminnan ytimenä oleva verkostomalli näkyy nyt asiakkaille nimeä myöten. Juuri tästä syystä kaikki verkoston yritykset ovat päättäneet keskittyä saman nimen alle. Asiakkaalle kokonaisuuteen kuuluvat yritykset näyttäytyvät yhden tutun brändin nimellä. Halttulan mukaan tämä helpottaa maailmalla toimimista: kaikki esiintyvät yhteisen logon alla. Asiakkaalle ei välttämättä ole olennainen tai edes kiinnostava tieto, missä osakasyhtiössä jokin yksittäinen ohjelmistomoduuli on kehitetty. Olennaista on takuu siitä, että se on rakenteeltaan yhteensopiva muiden Novapointtuoteperheen osien kanssa. Henkilökunta edelleen pääomistaja Omistusrakenteeseen järjestely ei aiheuta muutoksia. Verkoston ideologiana ei ole se, että iso emoyhtiö ostaisi pienemmät ja alkaisi käskyttää niitä. Oikeastaan juuri päinvastoin: pyrkimyksenä on, että kussakin yhtiössä työntekijät omistaisivat enemmistön yrityksestä. Omistaminen motivoi ja sitouttaa ihmisiä työhön. Näin on tilanne myös Suomessa, henkilökunta omistaa jo yli puolet yrityksestä. Vaihtuvuus onkin pientä, kun osaajat ovat sitoutuneet omistamisen kautta pitkäjänteisesti työnantajaansa. Heikki Halttula pitää tätä laajaa osaajien omistuspohjaa verkoston ehdottomana vahvuutena. Nimenmuutos ei aiheuta muutoksia vanhan Viasysin asiakkuuksiin millään tavalla. Halttula pitää tärkeänä sitä, että toiminnan ytimenä oleva verkostomalli näkyy nyt asiakkaille nimeä myöten. - Uskomme vahvasti tähän toimintatapaan, yhteisen brändin avulla strategiaa on entistä helpompi viestiä myös ulospäin. 4

5 Käyttäjätuki uudistuu: Tukipyynnöt netin kautta Vianova uudistaa lähiaikoina käyttäjätukipalvelunsa. Vastaisuudessa kaikki asiakkaat tekevät tukipyyntönsä internetin kautta - sivustolla. Verkon toisessa päässä on jatkossakin ihminen; käyttäjätuen sielu Petri Louhi ja muu henkilökunta auttavat edelleen asiantuntemuksellaan ongelmatilanteissa. Vianova muuttaa käyttäjätukipalvelunsa. Jatkossa kaikki asiakkaat tekevät tukipyyntönsä netin kautta Novapointin yhteisillä www-sivuilla. Niiltä löytyy suomalaisille käyttäjille oma suomenkielinen osio, josta pääsee kytkeytymään tukipalveluun. Miksi uudistukseen ryhdyttiin? - Halusimme keskittää kaikki tukipyynnöt. Näin kaikki tukitarpeet ovat tallessa samassa paikassa, toteaa tuesta vastaava Petri Louhi. Taustalla on halu saada tukitarpeesta tuleva palaute paremmin tukemaan Vianovan muuta toimintaa ja tuotekehitystä. Kun tukipyynnöt ovat samassa muodossa ja samassa paikassa helposti saatavilla, voidaan tätä asiakkaiden pulmatilanteita kuvaavaa tietopankkia hyödyntää entistä paremmin. Ideana on päästä parhaalla mahdollisella tavalla jyvälle siitä, millaisissa asioissa käyttäjät tukea kaipaavat. - Näin erilaiset haut, statistiikat ja useimpien kysyttyjen asioiden generointi helpottuu, Louhi luettelee. Asiakaspalvelua ei ole missään tapauksessa tarkoitus huonontaa. Päinvastoin tukipalvelujärjestelmä huolehtii siitä, etteivät mitkään tukipyynnöt jää vaille vastausta. Se nalkuttaa oitis vastausta vailla olevista kysymyksistä. - Minä pidän tärkeimpänä asiana uudistuksessa juuri sitä, että järjestelmä muistuttaa kaikista avoinna olevista tukipyynnöistä, Louhi korostaa. Miten tukeen pääsee? Asiakkaan on helppo lähettää tukipyyntönsä. Ensin hän rekisteröityy, loggautuu sisään ja tekee tukipyynnön. Sen jälkeen hän saa välittömästi kuittauksen siitä, että pyyntö on vastaanotettu. Ilmoitus tulee myös siitä, että tukipyynnön teko on jostain syystä epäonnistunut. - Jokaiseen vastaanotettuun pyyntöön liittyy automaattisesti id-numero, jonka avulla se on helppo yksilöidä tarkasti. Numero toimii jatkossa tunnisteena, jonka avulla tukea antava ja tukea pyytänyt henkilö voivat identifioida pyynnön ja käsitellä sitä, Louhi selvittää. Id-numeron avulla sekä Vianovan koko henkilökunta ja myös tuen pyytäjä itse voivat käydä tarkistamassa onko tukipyyntöön vastattu. Asiakas voi sen avulla myös käydä netin kautta antamassa asian käsittelyyn liittyvää lisätietoa. Uudistuksen tarkoituksena on keskittää tukipalvelua, toisaalta saada ongelmatilanteiden kautta tuleva arvokas palaute tehokkaammin tuotekehityksen, koulutuksen ja muun toiminnan käyttöön. Käyttäjiä aiotaan palvella jatkossa vielä paremmin ja tehokkaammin. Uudistuksen tarkoituksena ei ole keventää tukeen keskitettyjä voimavaroja. Tilanne on päinvastainen ja käyttäjätukeen etsitään tälläkin hetkellä lisähenkilökuntaa. Ideana on päästä entistä paremmin jyvälle siitä, millaisissa asioissa käyttäjät tukea kaipaavat 5

6 Entä, jos kerran luotu tieto ei katoaisi Infratietomallin kehitys etenee Kustannussäästö on arvioiden mukaan miljoonaa euroa vuodessa. Suljettujen järjestelmien aika alkaa pian olla ohi myös infratoimialalla, sillä moderni tuotemalliteknologia lyö väistämättä läpi. Tuotemallit luovat potentiaalin huimiin kustannussäästöihin, mutta niiden hyödyntäminen haastaa koko alan prosessit muutokseen. Rakennusteollisuus RT:n teknologiajohtaja Jukka Pekkanen totesi jo kaksi vuotta sitten Viasys Newsissä, että avoimen tietomallin luominen infrasektorille on koko alan kannalta keskeinen tavoite. Suljettujen, pientä osasektoria palvelevien järjestelmien tie on kuljettu loppuun. - Tavoitteena on luoda infratoimialalle yhteinen tietomallistandardi, toteaa Vianova Systemsin toimitusjohtaja Heikki Halttula. Tuotemalliin pohjautuva ohjelmistoteknologia lyö vähitellen läpi infra-alallakin, teknologiamurros on väistämätön, sillä tuotemalleista saatavan tiedon hyödyt ovat kiistattomat koko rakentamisprosessille. Esimakua yhteistyöstä Infra-RYL-hankkeessa Uusimmassa Infra-RYL-laadunohjaushankkeessa otettiin jo askel tuotemallitiedon hyödyntämisen suuntaan. Hankkeeseen osallistui iso osa merkittäviä tilaajia: Ratahallintokeskus, Tiehallinto ja kymmenen suurta kaupunkia. Hankkeessa kehitettiin muun muassa infra-rakennusosanimikkeistö, laatuvaatimukset ja määrämittausohje. Yhtenä hankkeen osana Rapal kehitti infrasektorille sovelletun hankeosiin ja rakennusosiin perustuvan kustannushallintajärjestelmän. Merkittävä huomio oli, että tuotemallipohjaisen Novapoint-ohjelmiston tiedonhallinta vastaa hanke- ja rakennusosittelua. Niinpä uuden kustannushallintajärjestelmän hyödyntäminen on helppoa Novapoint-ohjelmistoperheellä tehdyissä suunnitelmissa. 6

7 Koko prosessi uusiksi Seuraava tärkeä vaihe on luoda infra-alalle yhteinen, riippumaton tuotemallistandardi. InfraRYL-laadunohjaushankkeessa hyvällä menestyksellä yhteistyötä tehneitä tahoja pyritään saamaan mukaan tätä edistävään hankkeeseen. Nyt kehitteillä olevassa hankkeessa pyritään määrittämään tuotemalliin pohjautuvat suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosessit. Pyrkimyksenä on luoda yhteispohjoismainen tuotemallistandardi ja kehittää siihen pohjautuvia ohjelmistoja kattamaan infrahankkeen koko elinkaaren tarpeet. - Tavoitteena on myös määrittää parhaat työtavat ja opettaa ne kaikille alan toimijoille. Kyse ei siis ole aivan pienestä hankkeesta, vaan tavoitteena on muuttaa alan toimintatavat perusteellisesti, korostaa Halttula. Mukana on riippumattomana asiantuntijana Teknillinen korkeakoulu, joka aikoo keskittää usean tutkijan työpanoksen hankkeeseen. Näiden tehtävänä on määrittää parhaimmat tuotemalliin pohjautuvat työtavat. - Motiivina on tuotemallien käytön mukanaan tuoma huomattava kustannussäästö. Arvioiden mukaan se olisi vuositasolla jopa miljoonaa euroa, Halttula painottaa. Yhteinen tuotemalli vaatii kaikilta ohjelmistokehittäjiltä toimenpiteitä. Se on siis tasapuolinen, tuotemallin pohjana on yhteisesti sovittu, riippumaton standardi, jonka pohjalta jokainen ohjelmistokehittäjä joutuu kirjoittamaan koodinsa. Kukaan ei siis saa etulyöntiasemaa, eikä kenenkään oma, suljettu järjestelmä ole perustana muiden kehitystyölle. Yhteinen tuotemalli palveleekin ensi sijassa käyttäjää: hän ei ole sidottu mihinkään järjestelmään, jos erialustaisissa cad-ratkaisuissa tuotettu tieto siirtyy kivuttomasti järjestelmästä toiseen. Osto-osaamista lisättävä Kaikilla ohjelmistovalmistajilla ei ole ollut halua lähteä tekemään tuotemallipohjaisen ohjelmistoarkkitehtuurin vaatimia muutoksia eikä tuotekehityspanostusta. Halu pysyä suljettujen järjestelmien maailmassa on edelleen suuri. Seurauksena on ollut polkumyyntikampanjoita, joilla tiristetään markkinoilta viimeiset eurot vanhanmallisiin järjestelmiin. Ostohetkellä halpa ohjelmistohankinta saattaa tulla kalliiksi, jos ohjelma ja myös sillä luodut suunnitelmat ovat käyttökelvottomia parin vuoden päästä. Infrasektorin tilaajien osto-osaamista ja tietoutta tuotemallipohjaisesta sekä avoimeen tiedonsiirtoon perustuvasta suunnittelutiedon hyödyntämisestä ja sen tuomista kustannushyödyistä on aktiivisesti lisättävä. Avainasemassa on ehdottomasti tilaajapuoli; jos tilaaja vaatii suunnitelmat avoimen tiedonsiirtoarkkitehtuurin mukaisessa muodossa, ohjelmistotalojen on pakko toimittaa tämän tarpeen täyttäviä työkaluja. Lähtökohta on reilu, sillä vaatimuksethan ovat kaikille ohjelmistokehittäjille samat, vapaa kilpailu ratkaisee sen jälkeen voittajat ja häviäjät. Tuotemalliin pohjautuvien järjestelmien käyttöönotto vaatii työtapojen muutosta kaikilta. Kyseessä on paitsi teknologiamyös prosessimurros. - Kaiken pitää muuttua, toteaa Halttula. Tavoitteena on muuttaa alan toimintatavat perusteellisesti. Oppia talonrakentamisesta Talonrakentamisen toimiala on infrasektoria pidemmällä yhteisen tietomallistandardin kehittämisessä. Iso osa suurista toimijoista: tilaajista, rakennusliikkeistä, tuoteteollisuuden edustajia ja useimmat suuret ohjelmistotalot on saatu mukaan yhteiseen riippumattomaan IFC-standardiin perustuvaan kehitystyöhön. IFC-standardi on kansainvälisen International Assosiation for Interoperabilily (IAI) organisaation yhteistyön tulos. Päämäärä on sama, eri suunnitteluosapuolten välinen älykäs tiedonsiirto pitää saada helpommaksi. Teknologian Kehittämiskeskus Tekes on pitänyt tuotemalliteknologian mahdollisuuksia niin tärkeinä, että tietotekniikka ja erityisesti eri suunnitteluosapuolten välinen tiedonsiirto on ollut jatkuvasti isona painopistealueena sen rakennusalan teknologiaohjelmissa. Talonrakentamisessa on otettu jo isoja harppauksia paremman tiedonsiirron suuntaan. Rakennusteollisuus RT luotsaa isoa, alan suuret toimijat yhdistävää Pro IT hanketta, jossa on pyritty kokoamaan toimijat yhteen kehittämään IFC-standardiin perustuvaa tietomallia. Projektissa on kehitetty muun muassa Infra-tietomallihankkeen kaltainen prosessinkuvaus ja suunnitteluohjeita eri ohjelmistoille. Tuotemallipohjaisen suunnittelun pulmakohtia on kartoitettu myös pilottihankkeissa, joissa on ollut mukana kaikki osasuunnittelijat, rakennusliike ja osa materiaalitoimittajista. Hyödyt ovat olleet kiistattomat: tuotemallipohjainen suunnittelu tuottaa oikeellisempaa tietoa, koska eri osasuunnitelmien välisiä törmäyksiä voidaan tarkastella jo projektin varhaisessa vaiheessa. Tuotemallitieto säästää kokemusten mukaan puutteellisenakin merkittävästi työtä kustannuslaskennassa. 7

8 A-Tie Oy valitsi Novapoint Road Signs Professionalin Hyvä työkalu viitoituksen suunnitteluun Tampereen läntinen kehätie on monen vuoden mittainen infrarakentamisen suurprojekti. A-Tie Oy tekee vaativan hankkeen viitoitussuunnittelua. Iso hanke vauhditti päätöstä uusia toimiston käyttämä viitoituksen suunnitteluohjelmisto. A-Tie Oy päätti luottaa tässä Novapoint Road Signsiin. Novapoint Road Signsin hankintapäätöksen taustalla oli saada tehokkuutta viitoitus- ja liikennemerkkisuunnitteluun. - Aiemmin käytetyt menetelmät vaativat paljon manuaalista työtä ja muutosten teko oli hyvin hankalaa, perustelee viitoituksen suunnittelija Minna Siiskonen. Edellisen järjestelmän puutteena oli myös hankala tiedonsiirto muihin järjestelmiin ja esimerkiksi kiertoliittymäopasteet puuttuivat kokonaan. Kuvia siirrettiin leikkaamalla ja liimaamalla, opastustauluja tehtiin osittain AutoCADin perustoimintojen avulla. - Novapoint Road Signs oli yhteensopiva muiden käytettyjen ohjelmistojen kanssa. Ohjelma oli juuri kehitetty yhteistyössä suomalaisten asiantuntijoiden kanssa, joten oletimme sen ominaisuuksien olevan ajan tasalla, toteaa atk-päällikkö Tommi Piikkilä. Kehätien suunnitteluun tehoa Tampereen läntisen kehätien liikenteenohjauksen suunnittelu päätettiin tehdä alusta saakka Road Signsilla. - Myös kehätie-hankkeen opasteiden mitoituskuvat ovat pohjautuneet Road Signsin antamiin kuviin, sanoo Minna Siiskonen. Ohjelmistoa on käytetty myös muutamissa taajamakohteissa Pyhärannassa ja Kylmäkoskella sekä pienemmissä viitoitushankkeissa esimerkiksi Partolan kauppakeskusalueella. Kehätie suurhankkeen erikoispiirre on Minna Siiskosen mukaan lähinnä projektin suuri koko. - Viitoitus toteutetaan yleisten liikenteen ohjausta koskevien asetusten ja ohjeiden mukaisesti, kuten muissakin hankkeissa. Hän on ollut tyytyväinen Road Signs -ohjelmiston ominaisuuksiin. - Ohjelma on ollut hyvä työkalu viitoituksen suunnittelussa. Yleissuunnitelmatasoinen, erittäin havainnollinen kuva koko läntisen kehätien viitoituksesta pystyttiin laatimaan melko nopeasti ja sen avulla oli hyvä jatkaa tarkempaan suunnitteluun, Siiskonen pohtii. Suunnitelmien muunneltavuus tärkeää Siiskosen mukaan Novapoint Road Signsissa on mukana suunnittelua helpottavia ominaisuuksia: liikennemerkkikirjastot ja opastustaulujen mitoitus sekä niiden muokattavuus ovat tärkeimmät. - Lähes kaikki tieliikenneasetuksen mukaiset merkit löytyvät jo valmiina kirjastoista. Usein on myös tarpeen muokata tauluja. - On erittäin tärkeää, että suunnistustauluja voi muokata. On tapauksia jolloin perustyyppiä muokataan esimerkiksi kohteiden suuren määrän vuoksi. - Kaiken kaikkiaan hyvää on muutoksenteon helppous ja havainnolliset suunnitelmat, Siiskonen kiteyttää. Siiskonen pitää tärkeänä, että liikennemerkkikirjastoja ylläpidetään jatkuvasti ajan tasalla ja päivitetään säännöllisesti, ainakin kerran vuodessa. Tärkeänä jatkuvan kehitystyön kohteena hän pitää myös opastustauluja. - Niiden tulisi olla mitoitukseltaan ohjeen mukaisia ja myös ohjelman antamien mitoitustietojen pitää olla oikein. Määriteltäessä opasteen jalustaa tai portaalityyppiä oikeat mitoitustiedot ovat välttämättömät, Siiskonen painottaa. On erittäin tärkeää, että suunnistustauluja voi muokata. 8

9 muutoksenteon helppous ja havainnolliset suunnitelmat Käyttöönotto sujui hyvin Novapoint Road Signs ja Road Signs Professional Suunnittelija pystyy luomaan visuaalisesti tarkkoja liikennemerkki- ja viitoitussuunnitelmia. Road Signs on työkalu liikennemerkkien suunnitteluun, professional-versio sisältää lisäksi työkalut suunnistustaulujen, tienviittojen, ajokaistan yläpuolisten opasteiden ja matkailijoiden opastustaulujen piirtoon, mitoituksen sekä portaalien yleiskuvien teon. Merkkien muokkaus onnistuu myös jälkikäteen. Mukana on kattava liikennemerkkikirjasto. Novapoint Road Signs otettiin A-Tie Oy:ssä käyttöön vajaa vuosi sitten. Ohjelma otettiin käyttöön jo kehitysversiona, joten ensimmäisen asennuksen jälkeen on jo tehty kaksi isompaa päivitystä. Siiskosen mukaan kehitysversiossa olleet pienet epävarmuudet on korjattu ja toimintavarmuus on nyt hyvä. Vaikka Siiskosella ei ollut aiempaa kokemusta Novapoint-tuoteperheen muista moduuleista, kävi ohjelman käyttöönotto melko kivuttomasti. - Perustoimintojen käyttö on melko yksinkertaista, sen oppi nopeasti. Erityyppisten opastustaulujen tekoja muokkausmahdollisuuksien opetteleminen vei noin kuukauden, Siiskonen kertoo. Alussa järjestettiin yhden päivän mittainen koulutus, joka oli kattava esittely ohjelman toiminnoista. - Se oli sellaisenaan riittävä. Parhaiten käytön kuitenkin oppii itse kokeilemalla. Ongelmatilanteissa on käytetty Vianovan tukipalveluita. - Apua on saatu nopeasti ja ohjelman puutteita on myös korjattu uusilla päivityksillä. 9

10 Novapoint toi runsaasti uusia toimintoja Viime vuosi 2004 oli Novapoint-tuoteperheen kannalta kiireinen. Kolme kokonaan uutta moduulia näki päivävalon ja kaikkiin vanhoihin moduuleihin tuli mukaan uusia toimintoja. Muutamien tuotteiden käyttöliittymä ja toiminnallisuus muuttuivat perusteellisesti. Version myötä tuttujen suomenkielisten tuotteiden nimet ovat muuttuneet englanninkielisiksi. Pohjarekisteristä tuli Soundings ja Kaavasta Area Planning. Tämä oli Vianovaverkostossa yhdenmukainen linjaus. Tärkein muutos ei ollut kuitenkaan nimi, vaan tuotteissa itsessään tapahtunut muutos. Ne on mukautettu Novapoint-ympäristöön ja ovat nyt vakiinnuttaneet asemansa osana Novapoint-tuoteperhettä. Uusi Novapoint versio tuo suomalaisten käyttäjien ulottuville ison määrän toiminnallisuuksia, jotka helpottavat siirtymistä VID-tuotteista Novapoint-käyttäjäksi. Osa on pieniä piirteiden muokkauksia, mutta niiden käyttäjälle tuottama lisäarvo on kuitenkin ilmeinen. Suurin muutos liittyy kokonaisten uusien moduulien julkaisuun. Base-moduuli Basen uusi ominaisuus on mahdollisuus lainata lisenssiä. Käyttäjä voi ottaa tarvitsemansa lisenssin mukaan esimerkiksi työmaalle tai asiakasesittelyyn. Maastotietokantaan on tullut mukaan uutena toimintona alasvetovalikot. Maastotietojen havainnollistamiseksi voi piirtää erilaiset leikkaukset. Näiden lisäksi karttasymbolit, esimerkiksi puut ja talot kuvautuvat leikkauksiin. Finnish Value Pack Suomalaisille käyttäjille tarpeellisia työkaluja ja toiminnallisuuksia on kerätty erilliseen Finnish value packiin. Valikon alta löytyy esimerkiksi kartan muokkaus, tiekuvat, apuohjelmat, VID-geometrioiden luku ja VID-käyttäjille tuttu viimeistely. Toiminnallisuuksia on muokattu osittain ja niitä kehitetään jatkossa edelleen. Yksi apuohjelma on tasokysely, jonka avulla voidaan kysyä mistä tahansa layer-rakenteen omaavasta kuvasta tason selväkielinen nimi. Käyttäjällä on myös mahdollisuus luoda omia txt-tiedostoja, joissa on tasonimien selväkieliset nimitykset. Esimerkiksi VID-tasoilla olevat nimet voidaan kysyä nyt Novapointissa. Road Standard ja Road Professional Väylämallin poikkileikkauksen muokkaukseen on tuotu mukaan uusia toimintoja. Tämän lisäksi sen käyttöliittymää on parannettu. Lineaaristen kerrosten määrittäminen ja vaiheittain rakentaminen on tuotu myös Novapoint Road Standard - versioon. Pikamassalaskenta antaa tasauksen suunnittelussa käyttäjälle arvion leikkaus- ja pengermassoista jo ennen rakenteen mallinnusta. Virtuaali-ikkunaan on tuotu lisäksi mahdollisuus tarkastella useita tiemalleja samanaikaisesti. Suunnittelija voi lisäksi animoinnin avulla ajaa väylät läpi. Novapoint Waterways Waterways on Novapoint tuoteperheen uusi tulokas. Ohjelmisto on laadittu yhteistyössä Suomen Merenkulkulaitoksen kanssa. Se otettiin Merenkulkulaitoksella käyttöön vuoden 2005 alussa ja esitellään laajemmalle yleisölle vuoden 2005 käyttäjäpäivillä Naantalissa. 10

11 Novapoint Water and Sewer Water and Sewer -moduulin nopeuteen suunnittelutilassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Tämä asian ratkaisemiseksi on tehty useita uudistuksia. Ohjelmiston toiminnallisuutta laajennettiin varusteiden ja varusteryhmien hallinnan sekä niiden muokkauksen osalta. Myös kaivannon muokkausta jälkikäteen useiden solmuvälien osalta on parannettu, nyt on mahdollista esimerkiksi kaivannon kaltevuuden muutos määrätyllä välillä. Novapoint Landscape Landscape-moduuliin on tuotu uusi product exploder toiminto, joka on tarkoitettu varuste-, kasvi-, viiva- ja rasterikirjastojen muokkaukseen, luontiin ja ylläpitoon. Käyttöliittymää on muokattu loogisemmaksi ja paremmin suunnittelua ohjaavaksi. Alueiden ja niiden ominaisuuksien kopiointi on uusi toiminnallisuus, joka nopeuttaa käyttäjän alueiden luontia. Näiden lisäksi myös erilaisten merkintöjen ja viitenuolien ominaisuuksien muokkaukseen on tehty käyttöliittymä. Visualisointia varten on tehty Virtual Map -integraatio. Mitä jälkeen? Kun yksi versio on valmis, tähdätään luonnollisesti seuraavaan versioon. Itse asiassa teemme parhaillaan jo seuraavaakin versiota seuraavaa versiota. Vain tällä tavalla voimme tulevaisuudessa tarjota teille käyttäjille niin toiminnallisuudeltaan kuin teknologialtaan kehittyneen ja korkeatasoisen ohjelman. Teknologia ei käyttäjää kuitenkaan aina kiinnosta: toiminnallisuus on tärkeintä, mutta vain teknologian hallinnalla pystymme paremmin vastaamaan teidän tarpeisiinne myös tulevaisuudessa. Omasta puolestani toivotan kaikille käyttäjille hyviä hetkiä version parissa ja toivon saavani teiltä edelleen runsaasti palautetta ohjelmistojen kehitystyön tueksi! Tuomas Hörkkö 11

12 Lahti ja Imatra valitsivat IRIS:n: Moderni työkalu väyläomaisuuden hallintaan Karttaliittymään pohjautuva katurekisteri helpottaa kaupunkien liikenneverkon hallintaa merkittävästi. Tarvetta yhä tarkempaan katutietoon luo esimerkiksi lisääntyvä tilaaja-tuottaja-mallin käyttö. Novapoint IRIS yhdistää katurekisteriin karttatiedon ja tarjoaa modernin työkalun kaupunkien kunnossapidon ja rakennuttamisen suunnitteluun. Liikenneverkko muodostaa kaupungin kaikille muille toiminnoille perustan. Siksi sen kunnossapito ja kehittäminen ovat toimivan kaupungin perusasioita. Huonosti organisoitu lumenauraus saattaa aiheuttaa talviaamuna kaaoksen ja kolarisuman. Toisaalta kustannustehokkuutta vaaditaan myös kunnossapidolta ja rajalliset resurssit pitää saada optimaaliseen käyttöön. Liikenneverkko paremmin hallintaan Imatran kaupunki siirtyi katurekisteriasioissa Novapoint IRIS:n käyttäjäksi jo pari vuotta sitten, IRIS otettiin käyttöön vuoden 2002 alussa. Lahdessa IRIS sen sijaan on otettu käyttöön aivan vastikään, hankintapäätös tehtiin viime kesänä. - Halusimme saada vanhan ja kankean järjestelmän tilalle nykyaikaisen systeemin liikenneverkon hallintaan, perustelee päätöstä siirtyä IRIS:n käyttäjäksi Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan rakennusmestari Heikki Nelimarkka. Imatralla hankintapäätös tehtiin muutama vuosi sitten suunnilleen samoista lähtökohdista. - Aiempi järjestelmä oli Symphonyllä tehty ja Excelillä paranneltu versio, jota käytettiin lähinnä katumaksulaskentaan ja tilastointiin, sanoo Imatran kaupungin kunnallistekniikan rakennuttajamestari Kari Liukkonen. Sekä Imatralla että Lahdessa yksi hankinnan keskeinen kriteeri oli se, että IRIS:ä pystyy siirtämään tietoja muihin järjestelmiin. - Koemme asian tärkeäksi, Nelimarkka toteaa. - Tämä oli yksi hankintakriteereistä, Liukkonen sanoo. IRIS:ä käyttävät molemmissa kaupungeissa lähinnä kadunsuunnittelu ja rakennuttamisorganisaatiot sekä katujen kunnossapitäjät. Lahdessa on käytössä tilaaja-tuottaja-malli ja siellä käytetään kunnossapitoon myös ulkopuolisia urakoitsijoita. - Toiveissa on, että IRIS helpottaisi alueurakoinnin hallintaa, Nelimarkka toteaa. Imatralla tilaaja-tuottaja-malli oli aikaisemmin käytössä, mutta nyt siitä on luovuttu. Ulkopuolisia urakoitsijoita käytetään etenkin rakentamisessa. - Aurauksessa on oman kaluston lisäksi 7-8 ulkopuolista traktoria, muussa kunnossapidossa ulkopuolisia käytetään tarpeen mukaan, Liukkonen kertoo. Molemmat näkevät, että IRIS helpottaa tulevaisuudessa toiminnan ohjauksen suunnittelua ja katualueiden hoidon priorisointia. - Kyllä se helpottaa näiden suunnittelua, kunhan kaikki tarvittavat tiedot saadaan IRIS:n, Liukkonen arvioi. - Kokemuksiahan meillä ei vielä ole, mutta toivomme niin, Nelimarkka sanoo. Lähtötietojen vienti iso osa käyttöönottoa Katutiedon digitalisointi on IRIS:n käyttöönotossa ehkä työläin vaihe. Imatralla tietoja siirrettiin Excel-taulukoista ja kaupungin muista järjestelmistä. Lahdessa lähtötiedot saatiin pitkälti vanhasta järjestelmästä. Liukkosen mukaan väylätiedon maanlaajuinen digitalisointihanke Digiroad vaikutti osaltaan 12

13 Halusimme saada vanhan ja kankean järjestelmän tilalle nykyaikaisen systeemin Imatralla IRIS:n hankintapäätökseen, Nelimarkan mukaan se ei ollut Lahdessa keskeisesti esillä. - Tällä hetkellä on menossa lähtötietojen vienti: keskilinjaaineistoa muokataan, konversioaineistoa tarkistetaan ja alueita luodaan, Nelimarkka luettelee. Liukkonen kiittelee uusimmassa versiossa sitä, että digitointi on aiempaa helpompaa, mutta pitää tietojen tarkistamista melko työläänä. Nelimarkan mukaan käyttöönotto on sujunut hyvin. - Tähän asti kaikki on sujunut ilman suurempia ongelmia. Käyttöönottokoulutuksessa raporttien teko ja muokkaus sai ehkä liian vähän huomiota, Nelimarkka arvioi. Liukkosen mukaan IRIS:n toimintojen oppiminen kävi erittäin helposti. - Koskaanhan koulutusta ei saa tarpeeksi, vaan käytäntö opettaa. Myös käyttäjätuki toimii moitteettomasti. - Se on toiminut hyvin, alussa tarvetta ilmeni ehkä pari kertaa viikossa. Tuen tarve lisääntynee alueiden muodostusvaiheessa, Nelimarkka pohtii. - Aika vähän on tarvittu, Liukkonen kuittaa. Novapoint IRIS IRIS yhdistää katu- ja tieverkon tietosisällöt yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. IRIS:n avulla voi tuottaa raportteja, tulostaa karttaotteita ja suunnitella kunnossapitoa. Teemakartat havainnollistavat väylätietoa. 13

14 Virtuaalimallista tukea suunnitteluun: Oulun matkakeskus rakentuu ensin virtuaalimuodossa Virtuaalimalli on oivallinen apuväline kaavoitukseen liittyvässä päätöksenteossa erityisesti silloin, kun täydennetään jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Malli havainnollistaa suunnitelmat päättäjille ja yleisölle. Se antaa myös arkkitehdille tukea ja varmuutta kaavoitustyöhön. Oulun ydinkeskustaan suunnitteilla oleva matkakeskus sijoittuu rautatieaseman lähelle, aivan olemassa olevan kaupunkirakenteen keskiöön, näkyvälle ja keskeiselle paikalle, jonka rakentamisesta jokaisella kaupunkilaisella on varmasti oma näkemyksensä. Niinpä alueen kaavoituksen tueksi päätettiin tehdä virtuaalimalli, joka havainnollistaa tehdyt suunnitelmat. Virtuaalimallien pilottiprojekti Matkakeskushankkeen virtuaalimalli ei ole irrallinen projekti vaan osa Oulun teknisen keskuksen laajempaa kaavoitusohjelmiston kehittämispolkua. Tämä hanke oli eräänlainen pilottiprojekti, jossa tutkittiin, miten Novapoint Virtual Map soveltuu Oulun kaavoituksen apuvälineeksi. Projektissa selvitettiin myös, miten hyvin virtuaalimallista saatavat animaatiot sopivat käytettäväksi kaavakokouksissa. Palaute mallista on ollut kaavoitusarkkitehti Mikko Törmäsen mukaan hyvä. - Kiinnostusta ja innostusta on virinnyt sekä viranhaltijoiden että luottamusmiesten ja kaupunkilaisten osalta, Törmänen toteaa. Matkakeskuksen alueen mallia lähdettiin rakentamaan kaupungin oman paikkatietoaineiston pohjalta. Rakennusmassoihin on lisäksi liimattu keskeisten rakennusten digikameralla kuvatut julkisivut. Virtuaalimallin uudet rakennussuunnitelmat on tuotu arkkitehdin pöydältä 3Dmalleina. Matkakeskuksen alueen mallia aiotaan pitää jatkuvasti ajantasaisena myös tämän rakennushankkeen jälkeen. - Virtuaalimallia on tarkoitus hyödyntää ja täydentää aina asemakaavoituksen yhteydessä, tavoitteena voidaan pitää ajantasaista ympäristömallia, täsmentää Törmänen. Hyödyt nopeasti esille Matkakeskus on ensimmäinen kohde Oulussa, jossa virtuaalimallia on käytetty kaavoituksen apuvälineenä. Mallia pyritään hyödyntämään laajasti matkakeskuksen alueen asemakaavoitukseen liittyvän päätöksenteon ja kansalaisvaikuttamisen apuna. Kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen näkee, että malleilla on paikkansa myös tulevaisuuden hankkeissa. Hän uskoo, että tulevaisuudessa ne kuuluvat isojen hankkeiden suunnitteluun. Keskusta-alueiden kaavoituksen suunnittelussa ne ovat Törmäsen mukaan lyömättömiä. Törmäsen arvion mukaan mallit myös kohentavat kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia. - Erityisesti virtuaalimallin pohjalta laaditut animaatiot ovat tässä tarkoituksessa käyttökelpoisia, Törmänen arvioi. 14

15 Monissa kaupungeissa mallit ovat olleet nähtävillä esimerkiksi kirjastoissa, joihin sijoitetuilla tietokoneilla jokainen kiinnostunut on päässyt liikkumaan mallin sisällä tai ainakin tutkimaan mallin pohjalta tehtyjä animaatioita. Kansalaiskeskustelu on mallien tärkeä käyttötarkoitus, mutta Törmäsen mielestä malli tukee myös kaavoittajan työtä. - Siitä näkee, mitä on suunnittelemassa. Edut kumuloituvat suunniteltaessa rakennettuun keskeisellä paikalla olevaan kaupunkiympäristöön näkyvää ja laajamittaista uudisrakentamista. - Suurten hankkeiden sopivuutta kaupunkikuvaan on erittäin helppo tutkia virtuaalimallin pohjalta, Törmänen sanoo. Virtuaalimallin teko on luonnollisesti järkevää silloin, kun asemakaavaa valmistellaan. Törmänen kuitenkin pitää järkevänä ylläpitää jo mallinnetuista kohteista ajan tasalla olevaa mallia, jolloin kaikki asemakaavaan tehdyt muutokset päivitetään aina myös malliin. Tulevaisuudessa hyödyntämispaikkoja on paljon, ja mallia voi hyödyntää monella tavalla kaupungin viestinnässä. - Virtuaalimallista tehty animaatio voisi olla kaupungin webbipalvelimella muun asemakaava-aineiston kanssa, Törmänen ehdottaa. - Tulevaisuudessa virtuaalimallit kuuluvat ilman muuta suurten hankkeiden suunnitteluun. Novapoint Virtual Map Novapoint Virtual Mapin avulla suunnitelmista on helppo luoda vuorovaikutteisia virtuaalimalleja. Lähtöaineistoksi sopii mikä tahansa dwg-yhteensopiva kartta-, suunnitelma- tai maastoaineisto. Mallinnusydin pystyy luomaan kolmiulotteisen mallin myös 2Dmuotoisesta lähtöaineistosta. Novapoint Virtual Mapin mukana tulee yli 800 erilaisen tekstuurin kirjasto, jossa on erilaisia materiaaleja, julkisivuja, valaisimia, kaiteita, puita ja muita elementtejä. Käyttäjä voi itse laajentaa kirjastoa. Mallia tarkastellaan katseluohjelmalla, josta löytyy toiminnot muun muassa mallissa liikkumiseen, havainnekuvien ja animaatioiden tekoon. Mallin voi julkaista myös internetissä. Keskusta-alueiden kaavoituksessa virtuaalimallit ovat lyömättömiä. Suurten hankkeiden sopivuutta kaupunkikuvaan on erittäin helppo tutkia virtuaalimallin pohjalta. 15

16 Autodesk julkaisi uudet päivitykset: Fokus suunnitteluominaisuuksiin Autodesk julkaisi kevään korvalla uudet versiot 25:stä kärkituotteestaan. Tutuimman tuotteen, Autocadin kehitystyössä oli keskitytty vahvasti suunnitteluominaisuuksien parantamiseen. Kaikki uusi, mitä uuteen AutoCAD 2006 versioon on pantu, on siellä siksi, että käyttäjät ovat niin halunneet, toteaa uutta versiota kehittänyt Mark Strassman Autodeskiltä. Käyttäjät ohjaavat Kahdessa edellisessä Autocad-versiossa on kehitystyön ja uusien ominaisuuksien painopiste ollut verkkotyökalujen ja esimerkiksi dokumenttien hallintaa helpottavan sheet set managerin sisäänajossa. Nyt oli jälleen vuoro keskittyä tiukemmin itse suunnitteluominaisuuksien parantamiseen. Lähtökohtana oli käyttäjäpalaute, kuten Mark Strassman totesi. Uuden version kehitystyön pohjana ollut roadmap tehtiin puhtaasti käyttäjiltä tulleiden toiveiden pohjalta. Strassman toteaa, että fokuksena oli tehostaa suunnittelua. Niinpä jo perus-autocadiinkin on tuotu mukaan tähän asti vain vertikaalisovelluksissa mukana olleita ominaisuuksia. Suunnittelua nopeuttamaan on otettu dynaamisia blokkeja, joissa on mukana jopa rajallisesti älyä. Niitä pystyy myös muotoilemaan: esimerkiksi pulttien tai venttiilien kokoa pystyy muokkaamaan standardoitujen kokojen välillä. Määrälaskentaa helpottaa suunnitelmaan linkitetty laskuri, johon myös tehdyt muutokset päivittyvät. Autocadin uusien versioiden julkaisutahti on nopeutunut takavuosilta, joten uusien versioiden käyttöönottoa on haluttu helpottaa. Käyttäjät yleensä kustomoivat omaa käyttöliittymäänsä, jolloin uuden version käyttöönotto on aiheuttanut tylsää lisävaivaa. Niinpä 2006-versiossa on mukana toiminto, jolla edelliseen versioon tehdyt määrittelyt ja räätälöinnit siirtyvät automaattisesti uuteen versioon. Autodeskin Subscription-ohjelman avulla pidät suunnitteluohjelmistosi ajan tasalla. Saat vuosimaksua vastaan käyttöösi Autodesk-ohjelmistosi uusimman version. Pohjois-Euroopan myyntijohtaja Mark Paraskeva toteaa, että ohjelma on ollut iso menestys erityisesti Skandinaviassa. Myös Map uudistui Samaan aikaan Autocad 2006 version kanssa julkaistiin myös Autodesk Map 3D 2006 versio, joka sisältää myös Autocad ominaisuudet. Parannuksena mukana on esimerkiksi suora tietokantayhteys Oracleen. Sen lisäksi kartografisia ominaisuuksia ja Gis-käyttöliittymää on parannettu. Teknisten kuvien julkaisuun optimoitua dwf-formaattia kehitetään Autodeskillä edelleen voimakkaasti, nyt siihen tuli mukaan täydellinen 3D-tuki. Vianova Systems neuvoo päivitysasioissa ja kertoo tarkemmin uusista ominaisuuksista, Autodeskin tuotteisiin liittyvissä asioissa neuvoo Tapani Parmanen. Autodesk palkitsi Vianova Systems Finland Oy:n vuoden 2004 parhaana ratkaisutoimittajana Suomen ja Baltian alueella. Palkinto annettiin Autodeskin Channel meetingissä Vilnassa Autodesk Ab:n maapäällikkö Ensio Aikio perusteli valintaa Vianovan hyvin toteutetulla Autodeskin strategian mukaisella toiminnalla infra sektorilla. Lähtökohtana oli käyttäjäpalaute Räätälöinnit siirtyvät automaattisesti uuteen versioon 16

17

18 Kokonaisuus kuntoon: Tehokkuus vaatii ohjelmistojen ja laitteiden saumatonta yhteispeliä Pelkät hyvät ja ajantasaiset suunnitteluohjelmistot eivät riitä takaamaan työn sujuvaa etenemistä. Tarpeettomaan ei kannata investoida, mutta cadtyöskentelyyn optimoituun järjestelmäratkaisuun sijoitetut eurot palaavat nopeasti takaisin parantuneena tehokkuutena. Vianova Systems ei ole pelkkä ohjelmistotalo. Cad-työskentelyyn liittyvät laitteet ovat kuuluneet alusta saakka yrityksen ydintoimintaan. Toimitukset ovat koostuneet yksittäisistä työasemista laajoihin kokonaisjärjestelmien asennuksiin saakka. - Cad-järjestelmien kehitys on nopeaa ja sen vuoksi on tärkeää, että ohjelmistotoimittaja tuntee myös suunnittelujärjestelmien luomat laitevaatimukset, muotoilee järjestelmäratkaisuista vastaava Markus Kemppinen. Kemppinen näkee omana roolinaan varmistaa, että asiakkaan hankkima kokonaisuus on toimiva, eikä asiakas tule tehneeksi vääriä investointeja. - Ohjelmistojen sujuva käyttö edellyttää usein, että hankitaan ohjelmistojen minimilaitevaatimuksia tehokkaammat laitteet. Meidän asiantuntijamme auttavat asiakasta valitsemaan sopivat laitteet juuri Autodesk- ja Novapoint-tuotteiden käyttöön. Kokonaisuus tulee yhdeltä toimittajalta, joka tuntee asiakkaan bisneksen. Kattava takuu tärkeää - Me suosittelemme Autocad-käyttöön Hewlett-Packardin tehotyöasemia; niissä on riittävästi muistia ja ISV-sertifioidut näytönohjaimet, Kemppinen luettelee. Hän pitää tärkeänä, että ammattikäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin on saatavana riittävä takuu ja kattava huoltoverkosto. Kokonaistoimitus on huoleton Vianova Systems tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden myös työympäristön kokonaistoimitukseen. Se pitää sisällään laitteet ja ohjelmistot sekä näiden asennukset ja ylläpidon. Asiakas hyväksyy Vianovan asiantuntijoiden laatiman suunnitelman ennen hankintapäätöksiä. Asennuksen yhteydessä kaikki keskeiset asiat dokumentoidaan, jotta asiakas tietää tarkasti mitä ja minne on asennettu. Lisäksi kaikki käyttäjät koulutetaan. Asiakkaalta ei tällöin kulu asennukseen omaa työaikaa, ja hän saa käyttöönsä kokonaisuuden, jonka toimivuudesta Vianovan asiantuntijat vastaavat. - Hyöty on siinä, että kokonaisuus tulee yhdeltä toimittajalta, joka tuntee asiakkaan bisneksen. Näin ei synny hukkainvestointeja, Kemppinen sanoo. - HP:n tehotyöasemiin saa kolmen vuoden on site takuun, joka on paikalla seuraavana työpäivänä. Asiakkaan ei siis tarvitse kuljettaa laitteita mihinkään, vaan huoltomies tulee tarvittavien osien kanssa asiakkaan luo, Kemppinen painottaa. Vianova toimittaa myös Hewlett-Packardin suurkokotulostimia ja näihin liittyviä asennus- sekä käyttöönottopalveluita. Kemppinen neuvoo asiakasta kartoittamaan tarkoin oman käyttötarpeensa ennen laitehankintaa. Valikoima on suuri riippuen esimerkiksi siitä tarvitaanko väritulosteita, millaiset tulostusmäärät käyttäjällä on, minkä kokoisia tulosteita tarvitaan ja onko tulostusnopeus toiminnassa kriittinen tekijä. - Jokaiseen tarpeeseen löytyy HP:n Designjet-sarjasta sopiva ratkaisu, Kemppinen vakuuttaa. 18

19 Tekniset dokumentit järjestykseen Tämän päivän teknisen suunnittelun maailma on muuttumassa. Kehittyvät teknologiat, muuttuvat markkinat ja työmenetelmät antavat pohjaa tehokkaammalle tavalle työskennellä. Näissä uusissa olosuhteissa ei ole epäilystäkään siitä, etteikö yrityksen merkittävimmän tiedon saatavuus ja turvallisuus olisi perusta tehokkaalle liiketoiminnalle. Tehokas ja nopea sekä vanhan että uuden tiedon löytäminen on ratkaisevaa yrityksen kasvattaessa dokumentin suunnittelun ja kierron nopeutta, parantaessa sen laatua ja alentaessa sitä kautta palveluiden hintaa. Teknisille suunnittelijoille tämä merkitsee helppoa ja tehokasta sekä vanhojen että ajantasaisten piirustusten ja niihin liittyvien muiden dokumenttien saatavuutta. Teknisten dokumenttien hallintavälineen roolina on auttaa yritystä organisoimaan ja hallitsemaan aktiivista ja passiivista tietoa, helpottamaan dokumenttien jakelua, tehostamaan liiketoimintaprosesseja sekä tarjota välineet pitkän tähtäimen turva- ja varmuustoimenpiteisiin. Miksi tarvitaan dokumenttienhallintasovellusta? Pystyäksemme täyttämään tämän päivän vaatimukset tehokkaalle dokumenttien hallinnalle tulee meidän selviytyä seuraavista haasteista. Kaikki tieto tulee olla kaikkien tarvitsijoiden saatavilla, käytettävissä ja löydettävissä helposti ja nopeasti. Dokumentit eivät saa sisältää turhaa tai päällekkäistä tietoa. Dokumenttien tulee olla aina ajantasaisia, kuitenkin niin, että myös vanhoihin versioihin on mahdollisuus päästä käsiksi. Vanhojen versioiden uudelleenkäyttö nopeuttaa yleensä uusien dokumenttien luontia ja suunnittelua. Dokumentit tulee turvata sekä fyysiseltä uhalta että tietorikollisuudelta. Fyysinen uhka voi olla esimerkiksi vesivahinko, sähkökatko tai tulipalo, tarkoittaen yleisesti tietojen fyysistä tuhoutumista. Tietorikollisuudella voidaan ajatella ulkopuolista tai organisaation sisältä asiankuulumattoman henkilön tai yhteisön tunkeutumista tietovarastoihin. Tietorikollinen voi tuhota tai käyttää hankkimiaan tietoja omiin tarkoituksiinsa (teollisuusvakoilu, sabotointi jne.). Tietoihin saa päästää käsiksi vain asiaankuuluvat tahot. Käyttäjä pitää voida autentikoida eli tunnistaa oikeudet omaavaksi henkilöksi. Lisäksi dokumentin käyttäjästä tulee jäädä merkintä. Tällä sormenjäljellä voidaan jälkikäteen tarkistaa, kuka ja koska dokumenttia on lukenut, muokannut, poistanut tai kuka dokumentin on alunperin luonut. Yritystason ratkaisuissa järjestelmä on muokattavissa hyvin pitkälle asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Tyypillisesti yritystason dokumenttienhallintaratkaisut antavat mahdollisuuden käyttää järjestelmää mistä tahansa toimipisteestä tai paikasta, jossa on esim. web-liittymä. Eli järjestelmän käyttö ei ole sidonnainen käyttäjän sijaintiin. Tietovarastot voivat kuitenkin sijaita joko keskitetysti tai hajautetusti. Vianova Systems Finland Oy:n dokumenttienhallintaratkaisut keskittyvät suunnitteluprosessin aikaisten dokumenttien hallintaan. Järjestelmällä voidaan pitää huolta niin dokumenteista kuin prosessin etenemisestä. Järjestelmää voidaan laajentaa myös koko organisaation kattavaksi. Ratkaisu perustuu hollantilaisen Cyco Softwaren Automanager meridian tai Automanager Teamwork tuotteisiin. Ohjelmistot ovat pitkälle kehitettyjä ratkaisuja ja niiden käyttöönotto ei vaadi erillistä ohjelmointia. Automanager ohjelmat ovat täysin yhteensopiva Autocad-, Microstation-, Mechanical Desktop-, Inventor- ja SolidWorks-ohjelmistojen kanssa, minkä ansiosta sekä 2D- että 3D-piirustusten ja niihin liittyvien tietojen hallinta helpottuu dokumentin elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Lisätietoja dokumenttienhallintaratkaisuista antaa Tapani Parmanen, , , 19

20 Koulutusuutiset Vuonna 2005 järjestämme useita yleiskursseja lähtien AutoCAD 2005 uusista ominaisuuksista Novapoint-kursseihin. Järjestämme myös lisäkursseja, jos kaikki halukkaat eivät mahdu kurssille tai voi osallistua yleiskursseille kurssikalenteriin merkittynä aikana. Osasta kursseja löytyy peruskurssin lisäksi myös jatkokurssi. Olemme lisänneet kurssivalikoimaamme uusien ohjelmien osalta ja päivittäneet olemassa olevia. Yleiskursseilla aineistona käytetään peruskurssiaineistoa, mikä on saatavissa kurssilaisten käyttöön myös kertausaineistona. Yleiskursseja voidaan järjestää tarvittaessa eri paikkakunnilla. Kurssit voidaan myös räätälöidä yrityskohtaisiksi. Näin voidaan painottaa tiettyjä asioita ja myös käyttää yrityksen omaa aineistoa. Kannettava koulutusluokka on ollut kohta kaksi vuotta käytössä ja se on ollut suosittu vaihtoehto. Yhä useammin kurssi on järjestetty asiakkaan omissa tiloissa, mikä on ollut mahdollista toteuttaa kannettavalla luokalla. Matkapäivät jäävät pois, mitkä vaikuttavat pahimmillaan kolmeen työpäivään. Koulutuspäivä on kurssilaiselle huomattavasti lyhyempi. Kurssilainen on virkeämpi ja näin oppiminen on tehokkaampaa. Kurssilla voidaan käyttää ja tarvittaessa täydentää asiakkaan omaa aineistoa. Työskentely ympäristö on tuttu ja näin oppimista häiritsevä mahdollinen lisäjännitys jää pois. Kustannussäästö varsinkin matka-, päiväraha- ja majoituskulujen suhteen on myös osaltaan syy järjestää koulutus asiakaan tiloissa. Olemme myös virallisen Autodesk Training Center -setrifikaatin saanut AutoCAD-ohjelmistojen kouluttajayritys. Käyttöönottokoulutukset ja opetusmenetelmät Koulutuksessa pyrimme painottamaan itseohjautuvuutta. Elinikäisessä oppimisessa ihminen on aktiivinen tiedonetsijä, joka itse tekee oppimista koskevia ratkaisuja ja ottaa vastuun oppimisensa tavoitteiden määrittelyssä, suunnittelussa ja arvioinnista. Kurssin vetäjä toimii enemmän ohjaajana kuin opettajana. Tällöin määritellään yhdessä oppijan kanssa tavoitteet ja ohjata kurssilaista niitä kohti. Vanhasta paina tästä -tavan ja toistaminen sijaan pyritään pääsemään ymmärtämisen tasoon. Varsinkin aikuisopiskelussa tämä on ainoa tapa päästä hyviin tuloksiin. Valitettavasti on vaikea päästä eroon aikaisemmin koulussa opituista opetusmenetelmistä, missä oppija on ollut vain tiedon vastaanottaja. Varsinkin uuden järjestelmän käyttöönottokoulutuksessa ja koko käyttöönottoprosessissa on itseohjautuvuudella tärkeä merkitys. Tavoitteet pitää olla hyvin määritelty ja määrittelyvaiheessa olisi järkevää olla mukana yrityksen johdon lisäksi myös itse ohjelman käyttäjä. Henkilöstön sitoutuminen käyttöönottoprojektiin on ensiarvoisen tärkeää. Ohjelmistoja ei voi oppia ulkoa, vaan pitää päästä ymmärtämisen ja tiedon soveltamisen tasolle. Kaikkea ei voida käydä läpi käyttöönottokoulutuksessa ajan rajallisuuden vuoksi. Mitään ohjelmistoa ei voida opettaa avaimet käteen -periaatteella, vaan opittua tietoa joutuu soveltamaan ja osittain itse tuottamaan. Oppijalle jää näin vastuu aktiivisesta tiedon hankkimisesta ja opitun asian soveltamisesta. Yrityksen johto toimii myös osittain ohjaajana. Koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on aina asiakasorganisaation kilpailukyvyn ja toiminnan laadun parantaminen. 20

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

1/2013. tuotteiden uudet. Future Group & Autodesk uusivat ilmeitään. future group oy:n lehti yrityksen sidosryhmille numero 1, vuosikerta 3

1/2013. tuotteiden uudet. Future Group & Autodesk uusivat ilmeitään. future group oy:n lehti yrityksen sidosryhmille numero 1, vuosikerta 3 14 34 40 autodesk plm 360: Tuotteen elinkaaren hallintaa pilvipalveluna kaikille autodesk revit structure: 1300 kohdetta komeaa kokemusta woodwork4inventor: Laajennus puunjalostusteollisuudelle 1/2013

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta.

PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. PPCT Finland Oy kiittää yhteistyökumppaneitaan ja asiakkaitaan menestyksekkäästä 16 vuodesta. Kuva: istockphoto As i A K As L e H T i P P CT F i N L A N D OY 1/ 2011 Paikannusjärjestelmän käyttöönotto

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy

Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy 2 Systeemityö 2/2006 Teksti: Tarja Raussi, systeemityön asiantuntija, Tieturi Oy Julkaisija Systeemityöyhdistys Sytyke ry Puhelinvastaus- ja sihteeripalvelu VT Oy Susanna Koskinen Henrikintie 7 A, 00370

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan

Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan On the move Amadeus Finlandin asiakaslehti SYYSKUU 2012 Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan TeliaSonera kannustaa yrityksiä pohtimaan matkahankintansa ohjaamista sivu 7 + Aalto-yliopiston soljuvat

Lisätiedot

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7

Storage. s. 16. Tilaa lehti veloituksetta. ja voita riippumatto! Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Proact Finlandin asiakaslehti 1/2012 Storage. Proactin valta vaihtuu: 15 vuotta kapteenina on opettanut paljon 7 Kuningas Probox hallitsee nyt Suomessa 8 Pitkät lounaat tekevät paluun! 2 Tilaa lehti veloituksetta

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot