2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja"

Transkriptio

1 2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja hintapaineesta huolimatta. TeliaSonera on alkanut uudistaa toimintojaan varmistaakseen kilpailukykyisen kustannustason ja tukeakseen vallalla olevaa kehitystä kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin. Osingonjakopolitiikkaa on tarkennettu. Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2004

2 TeliaSoneran taloudellisia tietoja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: Tiedottaminen osakkeenomistajille ja pääomamarkkinoille yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta kehityksestä on meille tärkeää. Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa on sijoittajatietoja sisältävä sivusto, jota päivitetään jatkuvasti ja josta löydät ajan tasalla olevia taloudellisia tietoja. Osavuosikatsaukset ja vuosikertomus ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla välittömästi niiden julkaisemisen jälkeen. Konsernijohdon lehdistötilaisuuksia taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä voi seurata internetin välityksellä. Yhtiön internet-sivuilla on saatavilla myös tietoja yhtiön toiminnoista, organisaatiosta ja hallinnosta. Siellä voit myös seurata osakekurssien kehitystä ja TeliaSoneran osakkeista käytävää kauppaa tai saada tietoja osakkeen arvosta. Taloudelliset tiedot Osavuosikatsaus tammi syyskuu Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB, Investor Relations SE Stockholm, Sweden Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Yksittäisten talouskatsausten kopioiden tilaukset: Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Osakkeenomistajien kysymykset koskien jakelua tai jakelua koskevat osoitteenmuutokset: Puh.: +46 (0) Faksi: +46 (0) Sähköposti:

3 TeliaSonera tammikuu kesäkuu 2004 pro forma 1) Aiemmin ilmoitetun mukaisesti TeliaSonera on päättänyt soveltaa lähtien IFRS 3 -standardia, mikä tarkoittaa, että liikearvosta ei enää tehdä poistoja. Puolivuotiskausi Liikevaihto oli yhteensä milj. Ruotsin kruunua (40 624). Nettotulos kasvoi milj. kruunuun (3 183) ja osakekohtainen tulos 1,40 kruunuun (0,68). Vastaavalla kaudella viime vuonna liikearvon poistot olivat milj. kruunua. Toinen vuosineljännes Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli milj. kruunua. Liiketulos nousi milj. kruunuun (2 817). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 3) nousi milj. kruunuun (4 036). Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat milj. kruunua. Markkina-asemat pystyttiin säilyttämään, mutta katteista jouduttiin tinkimään. Käyttökate aleni 36 prosenttiin (40). Asiakasmäärä kasvoi 9 prosenttia 22,8 miljoonaan. Osakkuusyhtiöissä lisäys oli 37 prosenttia 30,4 miljoonaan. Orange Denmarkin hankinta julkistettiin. Osinkojakopolitiikkaa tarkennettu ja pääomarakennetta tarkastellaan. Tunnusluvut Huhti kesä Miljoonaa, paitsi %-luvut ja osakekohtaiset tiedot SEK EUR 2) SEK SEK SEK Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3) Käyttökate-% 35,6 35,6 39,8 35,8 38,5 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68 Käyttöomaisuus-investoinnit Vapaa kassavirta Juridinen 1) Liikevaihto Nettotulos Tulos/osake 0,67 0,07 0,64 1,40 0,99 1) Pro forma -luvut eivät sisällä Telian Suomen matkaviestintätoimintoja ja Ruotsin kaapelitelevisiotoimintoja. Juridiset luvut sisältävät ko. toiminnot asti. 2) Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0, ) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 12 taulukossa. TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

4 Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit Olemme säilyttäneet markkina-asemamme tai parantaneet sitä ja saavuttaneet yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kilpailluilla markkinoilla, joilla hintapaine on kova. Seuraavina vuosina Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla on edessä siirtymäkausi, jonka aikana asiakkaiden odotetaan siirtyvän kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin yhä kiihtyvällä vauhdilla. TeliaSoneran pyrkimyksenä on johtaa tätä kehitystä ja toteuttaa konsernin sisällä tarvittavat muutokset. Tanskan Orange-kauppa antaa meille kriittistä massaa, niin että meistä voi tulla vahva kilpailija Tanskan markkinoiden kahdelle suurimmalle operaattorille. On myös ilo todeta, että vahvan taloudellisen asemamme johdosta lukuisat osakkeenomistajamme pääsevät osallisiksi suuremmista tuotoista. Osingonjakopolitiikka ja pääomarakenne Hallituksen tekemän päätöksen mukaan TeliaSonera jakaa osinkona prosenttia nettotuloksesta. Hallitus on myös arvioinut tulevia kassavirtoja ja tasevaikutuksia. Vahvojen kassavirtojen ja nykyisellä toiminta-alueella mahdollisten ennakoitavien yrityskauppojen johdosta yhtiöllä on mahdollisuus palauttaa osakkeenomistajille lisäksi 30 miljardia kruunua vuosina Mikäli houkuttelevia sijoituskohteita löytyy nykyistä suunnitelmaa enemmän, lukua voidaan kuitenkin tarkistaa. Hallitus arvioi erilaisia keinoja palauttaa varoja osakkeenomistajille ja esittää ehdotuksensa yhtiökokouksessa. Kehitysnäkymät TeliaSoneran tavoitteena on vahvistaa ja kehittää liiketoimintojamme ja asemaamme nykyisellä toiminta-alueellamme sekä säilyttää tai kasvattaa markkinaosuuksiamme. Seuraavien vuosien aikana Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille odotetaan yleisesti ottaen hyvää määrällistä kehitystä, vaikka kilpailu on kovaa ja hintapaineet jatkuvat. Siirtyminen kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin kiihtyy. Siirtymäkauden aikana kokonaismarkkinoiden liikevaihdon kasvu on rajallista. Pitkällä aikavälillä odotamme markkinakasvun kuitenkin palaavan paremmalle tasolle. Odotamme vahvan kasvun jatkuvan tärkeissä euraasialaisen Finturin, venäläisen MegaFonin ja turkkilaisen Turkcellin kasvutoiminnoissa. Niissä ensisijaista on arvonnousun edistäminen. Kansainvälisillä verkkokapasiteettimarkkinoilla hintapaine on ollut odotettua kovempaa. Positiivista kassavirtaa, joka määritellään vähentämällä käyttöomaisuusinvestoinnit käyttökatteesta, ei uskota saavutettavan kansainvälisessä verkkokapasiteettiliiketoiminnassa koko vuoden osalta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien odotetaan sen sijaan kasvavan vuonna 2004 edellisvuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen konsernikatsaus Markkina-asema säilyi kovassa kilpailussa Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia milj. kruunuun toisen neljänneksen aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Alentuneen hintatason negatiivinen vaikutus oli 6 prosenttia, kun taas myyntien ja hankintojen positiivinen vaikutus oli 1 prosentti. Ei suuria valuuttakurssivaihteluja. Aggressiivisten markkinointitoimenpiteiden jatkaminen auttoi TeliaSoneraa puolustamaan markkinaosuuksiaan vuosineljänneksen aikana sekä vahvistamaan asemaansa tietyillä osa-alueilla. Tuotteiden kokonaisvaltainen uudistaminen etenkin Ruotsissa ja Suomessa on parantanut TeliaSoneran kilpailukykyä kovan kilpailun markkinoilla. Vuosineljänneksen lopussa TeliaSoneralla oli 22,8 miljoonaa asiakasta ja sen osakkuusyhtiöillä 30,4 miljoonaa asiakasta, eli vuoden aikana nämä asiakasmäärät kasvoivat 9 ja 37 prosenttia. Matkaviestintä: Liikevaihdon kasvu oli voimakasta Euraasiassa ja Tanskassa sekä osakkuusyhtiöissä Venäjällä (75 prosenttia) ja Turkissa (52 prosenttia). Määrällinen kasvu jatkui vahvana Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Baltian maissa, mutta liikevaihtoon vaikuttivat alentuneet hinnat. Internet- ja datapalvelut: liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun johdosta. Kiinteän verkon puhelupalvelut: liikevaihto laski useimmilla markkinoilla hintapaineen ja pienenevien markkinoiden vuoksi. Liiketulos oli milj. kruunua (2 817). Kertaluonteiset erät olivat yhteensä 587 milj. kruunua johtuen lähinnä Ruotsin tiettyjen eläkkeisiin liittyvien erien muutetusta kirjanpitokäsittelystä. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 25 prosenttia milj. kruunuun johtuen liikearvon poistojen lopettamisesta. Mikäli tätä muutosta ei huomioida, liiketulos säilyi lähestulkoon samana viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat milj. kruunua. Tulos kasvoi vahvasti Euraasiassa, Turkissa ja Tanskassa. Kehitys oli voimakasta Venäjällä, mutta tulokseen vaikutti heikentävästi MegaFonin lainojen uudelleenarvostus. Tulos pysyi samana Suomessa ja Baltian maissa. Tulos aleni Ruotsissa, Norjassa ja International Carrierissa hintapaineen vuoksi ja Norjassa lisäksi markkinointikustannusten nousun vuoksi. Tulosta paransivat liiketoimintojen myynnit Holdingissa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski milj. kruunuun (8 070) ja käyttökateprosentti 36:een (40). Tämä johtui hintapaineesta ja vuoden 2003 vastaavalla neljänneksellä tehdystä 400 milj. kruunun varauksen purkamisesta Ruotsissa. Valuuttakurssien vaihtelun negatiivinen vaikutus oli 1 prosentti. Rahoituserät olivat yhteensä 161 milj. kruunua (304). Vertailuneljänneksellä kertaluonteisten erien positiivinen vaikutus oli 420 milj. kruunua. Katsauskauden aikana verot olivat yhteensä milj. kruunua (1 313). Päätös Suomen yritysveron laskemisesta 29 prosentista 26 prosenttiin merkitsee laskennallisen verosaamisen pienentymistä noin 920 milj. kruunulla toisella neljänneksellä. Lisäksi laskennallisen verovelan vähennystä kirjattiin toisella neljänneksellä noin 200 milj. kruunua. Tämä vähennys liittyi osakkuusyhtiö Turkcellin tulevien osinkojen lähdeveroon. Nettotulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen kasvoi milj. kruunuun (1 544) ja osakekohtainen tulos 0,67 kruunuun (0,33). Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat milj. kruunua. Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat milj. kruunuun (2 059), joilla tuettiin matkaviestinnän ja laajakaistayhteyksien kasvua. Vapaa kassavirta oli yhteensä milj. kruunua (5 155). Uudelleenjärjestelyvarauksista katetut maksut vähensivät vapaata kassavirtaa 225 milj. kruunulla. Neljänneksen lopussa uudelleenjärjestelyvaraus tulevia maksuja varten oli milj. kruunua. Vuodelta 2003 maksetun milj. kruunun osingon jälkeen nettovelka kasvoi 889 milj. kruunua ja oli milj. kruunua Omavaraisuusaste nousi 62,0 prosenttiin (58,8). Toisen vuosineljänneksen aikana tehtiin synergiaetujen saavuttamiseen 4 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2004

5 tähtääviä lisätoimenpiteitä, joita olivat mm. yhteisten ohjelmistotyökalujen käyttöönottopäätös ja toimittajasopimusten uudelleenneuvottelu. Tähän mennessä tunnistettujen ja määritettyjen synergiaetujen arvioidaan vuoden 2005 loppuun mennessä tuottavan milj. kruunun vuotuiset kustannussäästöt liiketoiminnan kuluissa ja 568 milj. kruunun vuotuiset investointisäästöt. Määritettyjen synergiaetujen toteuttamiseen liittyvien kulujen arvioidaan olevan milj. kruunua. Tähän mennessä saavutetuilla synergiaeduilla säästetään liiketoiminnan kuluissa vuositasolla milj. kruunua ja investoinneissa vuositasolla 539 milj. kruunua. Näiden synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kulut ovat olleet yhteensä 855 milj. kruunua. Vuoden 2004 toisen neljänneksen aikana saavutettiin liiketoiminnan kuluissa 280 milj. kruunun lisäsäästöt ja käyttöomaisuusinvestoinneissa 71 milj. kruunun lisäsäästöt vuoden 2003 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Päätetyt Saavutetut synergiatoimenpiteet synergiaedut (vuotuinen vaikutus (vuotuinen vaikutus vuoden 2005 vuoden 2004 toisen MSEK lopussa) neljänneksen lopussa) Liiketoiminnan kulut Tuote- ja palvelukehitys Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri Hankintatoiminnot Verkkotoiminnot Konsernitoiminnot Yhteensä Käyttöomaisuus-investoinnit Tuote- ja palvelukehitys Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri Hankintatoiminnot Verkkotoiminnot Yhteensä Tanskan Orange-kauppa Heinäkuun alussa TeliaSonera allekirjoitti France Telecomin kanssa sopimuksen sen tanskalaisen tytäryhtiön Orange A/S:n hankinnasta. Yhtiöllä on Tanskassa matkaviestintäasiakasta. TeliaSonera maksaa kaupassa 600 milj. euron käteishinnan, josta vähennetään Orange Denmarkin nettovelka kaupan toteutumispäivänä. Kauppa toteutuu, kun tarvittavat hyväksynnät on saatu Euroopan komissiolta, Tanskan tietotekniikka- ja televiestintäviranomaisilta sekä muilta tarvittavilta tahoilta. Kaupan jälkeen TeliaSonerasta tulee Tanskan matkaviestinmarkkinoille uusi voimatekijä: siitä tulee kolmanneksi suurin matkaviestinoperaattori, jolla on noin 1,1 miljoonaa matkaviestinasiakasta. Yhtiö poistuu Nasdaqista Pienet kaupankäyntimäärät, korkeat kustannukset ja rajalliset hyödyt ovat saaneet TeliaSoneran hallituksen päättämään TeliaSoneran osakkeen poistamisesta Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmästä. Suunnitelmien mukaan TeliaSoneran ADS-muotoisia osakkeita ei enää noteerata Nasdaqissa markkinoiden sulkeuduttua TeliaSonera pysyy kuitenkin edelleen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisen SEC:n rekisterissä. Toisen vuosineljänneksen tulosyksikkökatsaus Aggressiivinen markkinointi jatkuu markkinaosuuksia puolustetaan Ruotsissa Aggressiiviset markkinointitoimet ja tuotevalikoiman kokonaisvaltainen uudistaminen ovat lisänneet Telian kilpailukykyä Ruotsin televiestintämarkkinoilla, joilla liikevaihto vähenee voimakkaan hintapaineen johdosta. Liikevaihto väheni 4 prosentilla kaikkien tuotealueiden alentuneiden hintojen ja kiinteän verkon puhelupalvelujen vähentyneen käytön vuoksi. Määrällinen kasvu jatkui vahvana matkaviestinnässä, ja laajakaistan liikevaihto kasvoi edelleen. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 39,6 45,1 40,3 43,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 40,3 49,2 40,3 46,9 Käyttöomaisuusinvestoinnit Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 39,3 43,5 40,3 41,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttökate väheni ja käyttökateprosentti pieneni vähentyneen liikevaihdon vuoksi, samalla kun vertailuneljännekseen vaikutti positiivisesti 400 milj. kruunun varausten purku. Liiketulos parani vähentyneiden poistojen vaikutuksesta. Poistot vähenivät, koska ensimmäisellä neljänneksellä vähennettiin investointeja ja toteutettiin pidennettyä poistosuunnitelmaa. Kertaluonteiset erät olivat 579 milj. kruunua johtuen lähinnä tiettyjen eläkkeisiin liittyvien erien muutetusta kirjanpitokäsittelystä. Edellisen vuoden poikkeuksellisen alhaiselta tasolta kasvaneet käyttöomaisuusinvestoinnit tukevat laajakaistayhteyksien, IP-pohjaisten datapalvelujen ja matkaviestinnän laajentumista. Seuraavina vuosina markkinoilla on edessä siirtymäkausi, jonka aikana asiakkaiden odotetaan siirtyvän kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin kiihtyvällä vauhdilla. TeliaSonera haluaa olla ensimmäisenä tukemassa asiakaslähtöistä siirtymistä nykyisestä laajasta palveluvalikoimasta tarkemmin rajattuun palveluvalikoimaan korostaen Internetin ja matkaviestinnän tarjoamia mahdollisuuksia. Tästä syystä olemme alkaneet uudistaa toimintojamme painottaen erityisesti palveluita, joilla on tulevaisuus edessään. Uudistustoimenpiteillä pyritään myös varmistamaan kilpailukykyinen kustannustaso kaikilla toimintamme osa-alueilla. Resurssien ja osaamisen saatavuuden varmistamiseksi jatkossa henkilöstöjärjestöjen kanssa on tehty uutta sopeuttamissopimusta koskeva periaatesopimus. Sopimus käsittää osaamisen kehittämisen ja henkilöstövaikutusten hallinnan mallin, joka on nykyistä mallia yksinkertaisempi ja joustavampi ja joka mahdollistaa siirrot ilman työtehtävien päättymistä TeliaSonera, Tele2, 3 ja Vodafone jättivät yhdessä Ruotsin posti- ja telehallitukselle (PTS) hakemuksen, joka koski tarkistettua 3G-aikataulua ja muuttuneita teknisiä olosuhteita mastojen lukumäärän vähentämiseksi. Lääninoikeus on päätöksessään myöntänyt Vodafonelle oikeuden Ruotsin posti- ja telehallituksen määräämää yhteenliittämismaksua suurempaan maksuun. TeliaSonera on valittanut päätöksestä. TeliaSonera uskoo kirjanneensa tarvittavat varaukset PTS julkisti uudistetut määräykset koskien merkittävää markkina-asemaa, minkä seurauksena TeliaSonera, Tele2 ja Vodafone mm. noudattavat samoja yhteenliittämismaksuja. Matkaviestintä Liikevaihto väheni 2 prosentilla voimakkaan hintapaineen vuoksi, mutta liikennemäärä kasvoi 9 prosentilla verrattuna vuoden 2003 vastaavaan neljännekseen. TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

6 Käyttökate väheni ja käyttökateprosentti pieneni hintapaineen vuoksi, kun taas edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä kirjattiin 110 milj. kruunun varauksen purku. Toisen neljänneksen aikana asiakkaiden määrä kasvoi :lla :een. Palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden määrä nousi 7 000:lla :een. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus kasvoi 8:sta 13 prosenttiin ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tekstiviestien määrä kuukaudessa asiakasta kohden nousi 16:sta 17:ään. Neljänneksen aikana lähetettiin yhteensä 2,6 milj. multimediaviestiä, mikä merkitsee 21 prosentin lisäystä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Muiden kuin puhelupalveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 6:sta 7 prosenttiin Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö väheni 132:sta 130 minuuttiin, ja tuotot liittymää kohden vähenivät 263:sta 230 kruunuun. Osakkuusyhtiö Svenska UMTS-nät on tähän mennessä investoinut 3G-infrastruktuuriin milj. kruunua. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto väheni 5 prosentilla alentuneiden hintojen ja puhelupalvelujen vähentyneen käytön vuoksi. Kiinteän verkon puhelupalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli milj. kruunua. Puheluliikenteen liikevaihto aleni 10 prosenttia milj. kruunuun, ja liittymä- ja lisäarvopalvelujen liikevaihto väheni 6 prosentilla milj. kruunuun. Internet- ja datapalvelujen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia milj. kruunuun laajakaistayhteyksien voimakkaan kasvun johdosta. Laajakaistan liikevaihto nousi 29 prosenttia 679 milj. kruunuun. Käyttökate väheni ja käyttökateprosentti pieneni kiinteän verkon puhelupalveluihin kohdistuneen hintapaineen ja niiden käytön vähenemisen vuoksi, kun taas vertailuneljännekseen vaikutti positiivisesti 290 milj. kruunun varausten purku. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla :een ja kiinteän verkon liittymien määrä väheni :lla :een toisen neljänneksen aikana. Asiakassegmentit Markkinoille tuotiin uusia tuotteita: Osana lisääntynyttä panostusta matkaviestintäpalveluihin markkinoille tuotiin yksityisasiakkaille tarkoitetut Telia Mobil 50 ja Telia Mobil 100, joihin sisältyy 50 tai 100 minuuttia ilmaista puheaikaa kiinteään kuukausihintaan. Kiinteän verkon puhelupalvelutuotteiden yksinkertaistamiseksi markkinoille tuotiin Telia Alltid, jossa kuukausittaisella 65 kruunun lisämaksulla ja puhelukohtaisella 0,45 kruunun maksulla voi soittaa rajattomasti puheluja 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. TeliaSonera aloittaa liittymien tukkumyynnin vuoden loppuun mennessä. Liittymät myydään muille operaattoreille kolmessa osassa: liityntä, puhelut ja lisäarvopalvelut. Tukkuliittymiä myydään noin 12 prosentin alennuksella vähittäismyyntihinnasta. ADSL:n peittoaluetta laajennetaan edelleen ja yhteyksiä nopeutetaan. Vuosineljänneksen lopussa yli 70 prosentilla kotitalouksista oli mahdollisuus 8 Mbps:n yhteyteen. Luku on Euroopan korkein. Useiden kuntien kanssa tehtiin sopimuksia laajakaistaverkon rakentamisesta. Verkon modernisointia jatketaan, jotta voitaisiin tarjota kilpailukykyisiä, MPLS-tekniikkaan perustuvia IP-VPN-ratkaisuja. Myynti kasvoi ja kate säilyi Suomen kilpailluilla markkinoilla Liikevaihto nousi 6 prosentilla toisella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun, matkaviestintäpalvelujen tarjoajille kohdistuvan myynnin kasvun ja Aurian oston seurauksena. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä parani, mutta kateprosentti laski hintojen laskun, palveluntarjoaja-asiakkaiden kasvaneen osuuden ja kiinteän verkon puhelupalvelujen vähentyneen käytön vuoksi. Liiketulos parani pääasiassa liikearvon poistojen lopettamisen myötä. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 370 milj. kruunua. Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät laajakaistapalvelujen ja matkaviestinnän investointien kasvun johdosta. Seuraavina vuosina markkinoilla on edessä siirtymäkausi, jonka aikana asiakkaiden odotetaan siirtyvän kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin kiihtyvällä vauhdilla. TeliaSonera haluaa olla ensimmäisenä tukemassa asiakaslähtöistä siirtymistä nykyisestä laajasta palveluvalikoimasta tarkemmin rajattuun palveluvalikoimaan korostaen Internetin ja matkaviestinnän tarjoamia mahdollisuuksia. Tästä syystä olemme alkaneet uudistaa toimintojemme painottaen erityisesti palveluita, joilla on tulevaisuus edessään. Uudistustoimenpiteillä pyritään myös varmistamaan kilpailukykyinen kustannustaso kaikilla toimintamme osa-alueilla. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 37,2 38,7 37,1 40,2 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 46,9 46,2 45,1 48,4 Käyttöomaisuusinvestoinnit Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 21,9 26,1 24,4 26,4 Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Myynti palveluntarjoajille ja käyttöminuuttien määrän kasvu vaikuttivat myönteisesti, mutta loppukäyttäjämäärän ja hintojen lasku alensi liikevaihtoa. Käyttökate ja käyttökateprosentti pysyivät ennallaan. Palveluntarjoajien kautta palveltavien asiakkaiden määrä kohosi :lla :een, ja loppuasiakkaiden määrä laski :lla :een. Kesäkuussa loppuasiakkaiden nettolisäys oli positiivinen. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus väheni 37:stä 31 prosenttiin. Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden kuukaudessa kasvoi 28:sta 34:ään. Kuluneen neljänneksen aikana lähetettiin yhteensä multimediaviestiä eli lisäystä ensimmäiseen neljännekseen oli 3 prosenttia. Tekstiviestihintojen lasku vähensi muiden kuin puhelupalvelujen osuuden liikevaihdosta 12:sta 11 prosenttiin. Liittymän käyttö asiakasta kohti kuukaudessa lisääntyi 234:stä 249 minuuttiin, ja tuotto liittymää kohden pysyi 38,3 eurossa. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun ja Aurian oston (199 milj. kruunua) myötä. Internet- ja datapalvelujen ulkoinen liikevaihto nousi 10 prosenttia 783 milj. kruunuun, ja kiinteän verkon ulkoinen liikevaihto nousi 3 prosenttia 647 milj. kruunuun. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja käyttökateprosentti laskivat pääasiassa kiinteän verkon puhelupalvelujen vähentyneen käytön sekä kehitysprojekteihin käytetyn 25 milj. kruunun summan vuoksi. Laajakaista-asiakkaiden määrä nousi :lla :een, ja kiinteän verkon puhelinliittymät vähenivät :lla :een. 6 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2004

7 Asiakassegmentit Toisen neljänneksen aikana toteutettiin uusia toimenpiteitä. Uusi, itsenäinen matkaviestintäpalveluja Tele Finland -brandilla tarjoava operaattori tuotiin markkinoille. Tele Finland tarjoaa edullisia perusmatkapuhelinpalveluja minimoimalla hallinnolliset kustannukset sekä markkinointi- ja toimituskustannukset. Liittymävalikoiman parantamiseksi ja sopeuttamiseksi tuotiin markkinoille Sonera Max, tasahintainen liittymä suurkäyttäjille. Kuluttajasegmentissä Sonera on nyt täysin uudistanut liittymävalikoimansa numeron siirrettävyyden tultua mahdolliseksi. Markkinoille tuotiin Sonera Regional Network, jonka tarkoituksena on tukea kuntien ja muiden organisaatioiden tehokasta verkottumista. Neljänneksen aikana julkistettujen tärkeimpien kauppojen joukossa olivat SRV Viitoset Oy:n, Pohjolan ja Jyväskylän hankintarenkaan kanssa tehdyt sopimukset. Sonera toi ensimmäisenä operaattorina maailmassa markkinoille Sonyn StreamMan-musiikkipalvelun, jonka avulla matkapuhelinasiakkaat voivat kuunnella sekä suurten että riippumattomien levyyhtiöiden musiikkivalikoimaa ja luoda omia mukautettuja musiikkikanaviaan. Kiinteistä langattomiin puheluihin siirtymisen ja yhden päätelaitteen käytön edistämiseksi markkinoille tuotiin vaihde-palveluratkaisu, jonka avulla yritysasiakkaat voivat integroida matkapuhelimensa yrityksen viestintäjärjestelmään. Asiakasmäärä vahvassa nousussa Norjassa kovasta kilpailusta huolimatta Norjan matkaviestintämarkkinoita leimasivat suuret tukiaiset ja kova hintapaine. Paikallisvaluutassa raportoitu NetComin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia hintojen huomattavasta alenemisesta huolimatta. Käyttökate ja käyttökateprosentti laskivat johtuen huomattavista hinnanalennuksista, yhteenliittämistuottojen laskusta ja asiakashankinnan ja MMS-puhelimiin siirtyvien nykyisten asiakkaiden aiheuttaman päivitystarpeen kustannuksista. Liiketulos parani johtuen liikearvon poistojen lopettamisesta. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 317 milj. Ruotsin kruunua. Käyttöomaisuusinvestointien väheneminen on väliaikaista. Nopeiden datapalvelujen myynnin kiihdyttämiseksi NetCom investoi EDGEverkkoteknologiaan, jolla täydennetään jo käytössä olevaa UMTSteknologiaa. Samaan aikaan neuvotellaan Norjan liikenne- ja viestintäministeriön kanssa, joka on varoittanut sakottavansa NetComia, kunnes yhtiö noudattaa UMTS-toimiluvan ehtoja. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökäte ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 29,0 43,6 32,6 43,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Kuluneella neljänneksellä asiakasmäärä nousi :lla ja oli Kasvua tapahtui eniten laskutusasiakkaissa, mikä heijastelee NetComin strategiaa keskittyä asiakasryhmiin, joissa tuotto liittymää kohden on suuri. Palveluntarjoajien kautta palveltavien asiakkaiden määrä nousi :lla ja oli Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi 165:stä 176:een minuuttiin, ja keskimääräinen tuotto pysyi korkeana 343:ssa Norjan kruunussa (347). Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden kuukaudessa kasvoi 74:stä 76:een. Neljännesvuoden aikana lähetettiin yhteensä 7,1 milj. multimediaviestiä, mikä merkitsee yli 200 prosentin kasvua ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus väheni 19:sta 12 prosenttiin ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Vahva myynti ja myönteinen tuloskehitys Tanskassa Vahva kasvu kaikissa liiketoiminnoissa lisäsi liikevaihtoa 42 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Matkaviestinnän yhdysliikennetuottojen laskentaperiaatteissa tapahtuneet muutokset *) huomioiden liikevaihto nousi 28 prosenttia. Myönteinen tuloskehitys kaikissa kolmessa liiketoiminnassa on liikevaihdon kasvun ja toteutettujen kustannustehokkuutta parantavien toimien ansiota. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 7,3 6,5 7,2 5,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Kiinteän verkon palvelut lukuun ottamatta Stofaa Ulkoinen liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Stofa Ulkoinen liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit *) Ulkoiset matkaviestinnän yhdysliikennetuotot raportoitiin aikaisemmin nettosummina, mutta raportoinnissa siirryttiin bruttosummiin vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä. Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 40 prosenttia asiakasmäärän vahvasta kasvusta ja asiakasta kohden lasketun liikennemäärän kasvusta johtuen. Yhdysliikennetuottojen laskentaperiaatteissa tapahtuneet muutokset huomioiden liikevaihto nousi 19 prosenttia. Käyttökate parani liikevaihdon kasvun sekä kustannustehokkuutta parantavien toimien seurauksena. Neljänneksen aikana matkaviestinnän asiakasmäärä kasvoi :lla :een. Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi 121:stä 134 minuuttiin, jolloin liittymän keskimääräinen tuotto nousi 192:sta Tanskan kruunusta 224 kruunuun. Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden kuukaudessa kasvoi vuosineljänneksellä 116:sta 362:een. Multimediaviestejä kuluneella neljänneksellä lähetettiin yhteensä noin 0,7 miljoonaa, mikä merkitsee lähes 50 prosentin kasvua ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Markkinoille tuotiin uusia tuotteita, kuten Telia UnLtd, johon sisältyy rajattomasti äänipuheluita kiinteään 400 Tanskan kruunun kuukausihintaan, ja Telia Comfort, joka tarjoaa edulliset puheluhinnat ilman liittymämaksua. Kiinteän verkon palvelut Kilpailukykyiset tukkupalvelut ja kuluttajille suunnatun tasahintaisen Telia Fritid -liittymän tuominen markkinoille kasvatti ulkoista liikevaihtoa 26 prosenttia, kun kaapelitelevisioyhtiö Telia Stofaa ei oteta huomioon. Käyttökate aleni 19 milj. Ruotsin kruunusta 14 milj. kruunuun myynti- ja markkinointikustannusten kasvun vuoksi. Telia Stofan ulkoinen liikevaihto kasvoi 16 prosenttia. Neljänneksen TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

8 aikana laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi 4 000:lla :een, mutta kaapelitelevisioasiakkaiden määrä pysyi samana eli :ssa. Stofan käyttökate parani 38 milj. kruunusta 54 milj. kruunuun. Baltian maat MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 48,8 49,7 48,1 49,8 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä- ja laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi selvästi Liettuassa Matkaviestintä Omnitelin ulkoinen liikevaihto nousi asiakasmäärän kasvun myötä 5 prosenttia ja oli 505 milj. Ruotsin kruunua. Toisella neljänneksellä asiakasmäärä kasvoi :lla :een. Käyttökate laski 243 milj. kruunusta 233 milj. kruunuun ja käyttökateprosentti pieneni 45:stä 43:een myynti- ja markkinointikustannusten sekä merkittävästi alentuneen hintatason vuoksi. Liiketulos parani 106 milj. kruunusta 146 milj. kruunuun johtuen pääasiassa liikearvon poistojen lopettamisesta. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 46 milj. kruunua. Kiinteän verkon palvelut Lietuvos Telekomasin ulkoinen liikevaihto putosi 12 prosenttia 445 milj. kruunuun kiinteän verkon asiakasmäärän vähenemisen ja merkittävästi alentuneiden hintojen vuoksi. Kiinteän verkon puhelupalveluiden liikevaihto laski 18 prosenttia 359 milj. kruunuun. Toisella neljänneksellä kiinteän verkon asiakasmäärä laski 1 000:lla :een. Puheluliikenne kuitenkin lisääntyi 17 prosentilla. Internet- ja datapalvelujen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 84 milj. kruunuun, ja laajakaista-asiakkaiden (ADSL) määrä kasvoi 3 000:lla :een. Käyttökate laski 241 milj. kruunusta 230 milj. kruunuun, mutta kustannusten rationalisointi paransi käyttökateprosenttia 43:sta 49:ään. Liiketulos parani 59 milj. kruunusta 25 milj. kruunuun. Edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä liikearvon poistot olivat 52 milj. kruunua. Käynnissä on uudistusohjelma, jonka tarkoituksena on uudistaa tuotevalikoima asiakkaiden vaatimusten mukaiseksi ja tuoda huomattavia kustannussäästöjä. Ohjelma jatkuu edelleen. Matkaviestintä kasvoi voimakkaasti Latviassa Matkaviestintä Latvijas Mobilais Telefonsin (LMT) liikevaihto kasvoi 11 prosentilla 513 milj. Ruotsin kruunuun asiakasmäärän kasvusta ja liikennemäärän lisääntymisestä johtuen. Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihdon kasvu oli 13 prosenttia. Vuosineljänneksen aikana asiakasmäärä nousi :lla ja oli , ja palveluntarjoajien kautta palveltavien asiakkaiden määrä nousi :lla ja oli Käyttökate kasvoi 249 milj. kruunusta 264 milj. kruunuun, mutta käyttökateprosentti laski 54:stä 51:een myynti- ja markkinointikustannusten nousun vuoksi. Liiketulos kasvoi 159 milj. kruunusta 207 milj. kruunuun johtuen pääasiassa liikearvon poistojen lopettamisesta. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 35 milj. kruunua. Kiinteän verkon palvelut Lattelekomin (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistusosuus) liikevaihto laski hieman, mutta tulos parani. Kiinteän verkon puhelupalvelujen liikevaihto laski, kun taas Internet- ja datapalvelujen liikevaihto jatkoi kasvuaan. TeliaSoneran osuus tuloksesta kasvoi 31 milj. kruunusta 45 milj. kruunuun. Käyvän arvon oikaisujen jälkeen osuus Lattelekomin tuloksesta parani 31 milj. kruunusta 65 milj. kruunuun. Käynnissä on uudistusohjelma, jonka tarkoituksena on uudistaa tuotevalikoimaa asiakkaiden vaatimusten mukaiseksi ja tuoda huomattavia kustannussäästöjä. Ohjelma jatkuu edelleen. Hyvää kehitystä Viron matkaviestinnässä ja kiinteän verkon palveluissa Matkaviestintä EMT (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistus) raportoi liikevaihdon ja liiketuloksen kasvusta, mutta kasvanut osingonjako lisäsi verokuluja ja pienensi tulosta. Tämän seurauksena TeliaSoneran osuus nettotuloksesta laski 8 milj. Ruotsin kruunusta 12 milj. kruunuun. Käyvän arvon oikaisujen jälkeen EMT:n tulos laski 14 milj. kruunusta 16 milj. kruunuun. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 19 milj. kruunua. Kiinteän verkon palvelut Elion (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistusosuus) raportoi liikevaihdon kasvusta ja vakaasta liiketuloksesta. Elion on menestyksekkäästi korvannut kiinteän verkon tuoton vähenemistä Internetja datapalveluiden liikevaihtoa lisäämällä. Kasvaneen osingonjaon aiheuttama tuloverojen lisäys alensi Elionin tulosta, ja TeliaSoneran osuus tuloksesta väheni 3 milj. kruunusta 2 milj. kruunuun. Käyvän arvon oikaisujen jälkeen tuotto Elionista parani 9 milj. kruunusta 4 milj. kruunuun. Viime vuoden vastaavalla neljänneksellä liikearvon poistot olivat 10 milj. kruunua. Asiakasmäärä jatkoi voimakasta kasvua ja katteet olivat hyvät Euraasiassa Vahva asiakasmäärän kasvu lisäsi liikevaihtoa 58 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Paikallisissa valuutoissa raportoitu kasvu oli 68 prosenttia. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 57,9 57,0 57,0 53,8 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Kuluneen neljänneksen aikana asiakasmäärä kasvoi :lla ja ylitti 3 miljoonan rajan. Käyttökateprosentti parani, koska keskimääräinen tuotto asiakasta kohden lisääntyi kaikissa liiketoiminnoissa. Liikevaihdon ja tuloksen vahva kehitys sekä liikearvon poistojen lopettaminen paransivat liiketulosta. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 41 milj. kruunua. Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 45 prosenttiin liikevaihdosta, kun suurissa kaupungeissa laajennettiin verkkoa ja lisättiin sen kapasiteettia asiakasmäärän kasvun seurauksena. 8 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2004

9 Yli 1,4 miljoonaa uutta asiakasta Venäjällä MegaFon (osakkuusyhtiö, 44 prosentin omistus) osoitti vahvaa toiminnallista kehitystä, mutta eräiden lainojen uudelleenarvostuksen takia TeliaSoneran osuus nettotuloksesta väheni 110 milj. kruunulla. Osuus nettotuloksesta Liikearvon poistot Tuotot osakkuusyhtiöistä Toisen neljänneksen aikana asiakasmäärä nousi :lla :een onnistuneiden markkinointitoimien ja verkon laajennuksen seurauksena, joiden johdosta MegaFon on kyennyt puolustamaan markkina-asemaansa. Asiakasmäärän absoluuttinen kasvu oli voimakkainta eteläisillä ja luoteisilla alueilla sekä Volgan alueella. Moskovassa asiakasmäärä ohitti miljoonan rajan kuluneen neljänneksen aikana. Vahvaa kehitystä Turkissa Turkcellin (osakkuusyhtiö, 37,3 prosentin omistus, raportoidaan vuosineljänneksen viiveellä) liikevaihto kasvoi 52 prosentilla 745,5 milj. Yhdysvaltain dollariin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasmäärä kasvoi :lla 19,7 miljoonaan, ja liittymän keskimääräinen tuotto lisääntyi 26 prosenttia. Osuus nettotuloksesta (U.S. GAAP) IFRS/IAS-oikaisut Liikearvon poistot Käyvän arvon oikaisujen poistot Tuotot osakkuusyhtiöistä U.S. GAAP:n mukainen nettotulos kasvoi 126 milj. Yhdysvaltain dollariin (40). Turkcellin vahvan kehityksen johdosta TeliaSoneran osuus Turkcellin U.S. GAAP-nettotuloksesta ja kirjattu osakkuusyhtiötulos kasvoivat huomattavasti. Turkcell valmistautuu parhaillaan aloittamaan GSM-palvelujen tarjonnan Ukrainan ja Iranin markkinoilla. Kansainvälisillä verkkokapasiteettimarkkinoilla hintapaine jatkuu ja määrällinen kasvu on hidasta Liikevaihto aleni 21 prosenttia verrattuna edellisen vuoden toiseen neljännekseen. Tämä johtui päällekkäistoimintojen karsimisesta Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Ruotsissa. Tämän vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi 9 prosenttia kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon kasvun seurauksena. MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 1,0 2,7 0,1 0,4 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Tulos aleni edelliseen vuoteen verrattuna. Hintapaine on ollut odotettua ankarampaa. Tämän vuoksi kassavirran, joka määritellään vähentämällä käyttöomaisuusinvestoinnit käyttökatteesta, ei uskota olevan positiivinen koko vuoden osalta. Strategian ja omaisuusarvojen määrittämistä varten ollaan tekemässä tarkkaa uudelleenarviota International Carrierin tulevien vuosien kassavirroista kuluvan vuoden loppuun mennessä. Toisen vuosineljänneksen aikana varauksista käytettiin 173 milj. kruunua uudelleenjärjestelyihin ja 5 milj. kruunua synergiaetujen toteuttamiseen. Neljänneksen lopussa varauksia oli kaikkiaan milj. kruunun edestä. TeliaSonera Holding MSEK, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 2,5 11,3 5,9 6,2 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Tulos parani merkittävästi liiketoimintojen myyntivoittojen ja useimmissa omistuksissa tapahtuneiden toiminnallisten parannusten johdosta. Noin kymmenen omistusosuutta myytiin toisen neljänneksen aikana. Huomattavimmat myynnit tapahtuivat Overseas Telecom -osakkuusyhtiössä, jossa Hong Kongin matkaviestintäoperaattori Peoples Telephone Company myytiin yhtiön pörssiin listautumisen yhteydessä, ja Namibian Mobile Telephone Company (MTC) -niminen matkaviestinoperaattori, joka myytiin Namibian valtiolle. Telia- Soneran osuudet myyntivoitoista olivat 110 milj. ja 57 milj. kruunua. Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän olivat syynä Aurian kotielektroniikan vähittäismyymälät, jotka siirrettiin Holdingille vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä. Espanjalainen matkaviestintäoperaattori Xfera Móviles (16,45 prosentin osuus) valmistautuu 3G-palveluidensa kaupalliseen käynnistämiseen. TeliaSoneran Espanjan valtiolle antamien 108 milj. euron vastatakauksien määrä laskee heinäkuussa 41 milj. euroon. Samaan aikaan osakkaiden kanssa neuvotellaan nykyisten 215 milj. euron investointisitoumusten vähentämisestä. Lisäksi on aiemmin annettu 32 milj. euron takaus, joka liittyy Xferan ja Espanjan valtion väliseen riita-asiaan. Tukholmassa Anders Igel Toimitusjohtaja Tilintarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti tämän osavuosikatsauksen Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen suositusten mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti suppeampi kuin tilintarkastus. Tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus vastaa Ruotsin pörssilain ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS/IAS) vaatimuksia. Göran Tidström Auktorisoitu tilintarkastaja Tukholmassa PricewaterhouseCoopers AB Peter Bladh Auktorisoitu tilintarkastaja TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

10 Tiivistetty konsernituloslaskelma Huhti kesä Huhti kesä Huhti kesä Tammi kesä Tammi kesä Miljoonaa, paitsi osakekohtaiset tiedot ja osakemäärä SEK EUR SEK SEK SEK Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Käyttökate Poistot ja arvon-alennukset Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Vähemmistö osuus Nettotulos Tulos/osake Laimentamaton 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68 Laimennettu 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68 Osakkeita keskimäärin, painotettu keskiarvo (1 000 kpl) Laimentamaton Laimennettu Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Tiivistetty konsernitase Miljoonaa SEK EUR SEK Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Käyttöomaisuus yhteensä Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Vähemmistön osuus Eläke- ja työsopimusvaraukset Laskennallinen verovelka, muut varaukset Varaukset yhteensä Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Korottomat velat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma Huhti kesä Huhti kesä Huhti kesä Tammi kesä Tammi kesä Miljoonaa SEK EUR SEK SEK SEK Liiketoiminnan kassavirta Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit) Vapaa kassavirta Muu investointien kassavirta Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Kauden kassavirta TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2004

11 Liiketoiminta-aluekohtaiset tiedot Liikevaihto 1) Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni ) Tiedot ulkoisesta liikevaihdosta tuotealueittain: 2) Mukaan lukien kiinteän verkon ja matkaviestinnän väliset eliminoinnit Käyttökate Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Poistot ja arvonalennukset Ruotsi liikearvosta tehtyjen poistojen osuus 0 1 Suomi liikearvosta tehtyjen poistojen osuus käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Norja liikearvosta tehtyjen poistojen osuus Tanska liikearvosta tehtyjen poistojen osuus 5 11 Baltian maat liikearvosta tehtyjen poistojen osuus käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Euraasia liikearvosta tehtyjen poistojen osuus käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus International Carrier liikearvosta tehtyjen poistojen osuus 1 1 Holding liikearvosta tehtyjen poistojen osuus 1 2 käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni liikearvosta tehtyjen poistojen osuus käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Tuotot osakkuusyhtiöistä Ruotsi Suomi Tanska Baltian maat Latvia kiinteä verkko Osuus nettotuloksesta Poistot käyvän arvon oikaisuista Viro matkaviestintä Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta Poistot käyvän arvon oikaisuista Viro kiinteä verkko Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta Poistot käyvän arvon oikaisuista Euraasia Venäjä Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta Turkki Osuus nettotuloksesta (U.S. GAAP) IFRS/IAS-oikaisut Poistot liikearvosta Poistot käyvän arvon oikaisuista Holding Osuus nettotuloksesta Myyntivoitot ja -tappiot Arvonalennukset Poistot liikearvosta 3 5 Poistot käyvän arvon oikaisuista Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

12 Liiketulos Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Käyttöomaisuusinvestoinnit Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Henkilöstön lukumäärä Ruotsi Kauden lopussa Kauden keskiarvo Suomi Kauden lopussa Kauden keskiarvo Norja Kauden lopussa Kauden keskiarvo Tanska Kauden lopussa Kauden keskiarvo Baltian maat Kauden lopussa Kauden keskiarvo Euraasia Kauden lopussa Kauden keskiarvo Venäjä Kauden lopussa Kauden keskiarvo Turkki Kauden lopussa Kauden keskiarvo International Carrier Kauden lopussa Kauden keskiarvo Holding Kauden lopussa Kauden keskiarvo Konsernitoiminnot Kauden lopussa Kauden keskiarvo Konserni Kauden lopussa Kauden keskiarvo Tiedot neljännesvuosittain Huhti Tammi Loka Heinä Huhti MSEK, kesä maalis joulu syys kesä paitsi osakekohtaiset tiedot *) *) 2003 *) Liikevaihto Käyttökate Poistot ja arvonalennukset Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake Laimentamaton (SEK) 0,67 0,73 0,58 0,38 0,33 Laimennettu (SEK) 0,67 0,73 0,58 0,38 0,33 Investoinnit joista käyttöomaisuusinvestointien osuus Liiketoiminnan kassavirta Vapaa kassavirta Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä *) Muutettu takautuvasti Kertaluonteiset erät Käyttökatteeseen sisältyvät Uudelleenjärjestelykulut, synergiaetujen toteutuskulut ym.: Ruotsi Suomi International Carrier Konsernitoiminnot 2 2 Tiettyjen eläkekulujen muutettu kirjanpitokäsittely: Ruotsi Varaukset (valuuttakurssien vaikutus): International Carrier Myyntivoitot: Telia Finans 429 Poistoihin ja arvonalennuksiin sisältyvät Nopeutetut poistot: International Carrier Arvonalennukset: International Carrier 5 Muut Tuottoihin osakkuusyhtiöistä sisältyvät Myyntivoitot ja -tappiot: Bharti Mobile Arvonalennukset: Metro One Infonet Varaukset ym.: INGROUP ym Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät Myyntivoitot ja -tappiot: Netia Arvonalennukset: Xfera (Espanjan 3G) 111 Muut sijoitukset Yhteensä TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2004

13 Tuhatta Konserniyhtiöt Matkaviestintä Ruotsi Suomi Norja Tanska Liettua Latvia Euraasia Internet Ruotsi laajakaistaliittymien osuus Suomi laajakaistaliittymien osuus Tanska, laajakaistaliittymät Liettua laajakaistaliittymien osuus Kaapelitelevisio, Tanska Kiinteän verkon puhelupalvelut Ruotsi Suomi Tanska Liettua Osakkuusyhtiöt Matkaviestintä Viro Venäjä Turkki 2) Internet Latvia, laajakaista Viro Kiinteän verkon puhelupalvelut Latvia Viro ) Lisätietoja liiketoiminnasta: 2) Turkcellin tiedot raportoidaan yhden neljänneksen viiveellä. TeliaSonera tammi kesäkuu 2004 juridinen 1) Tiivistetty konsernituloslaskelma MSEK, paitsi osakekohtaiset tiedot ja osakemäärä Liikevaihto Liikevaihtoa vastaavat kulut Bruttokate Myynti-, hallinto- sekä tutkimusja kehityskulut Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut, netto Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Vähemmistön osuus Nettotulos Tulos/osake (SEK) Laimentamaton 0,67 0,64 1,40 0,99 Laimennettu 0,67 0,64 1,40 0,99 Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo (1 000 kpl) Laimentamaton Laimennettu ) Sisältää Telian matkapuhelintoiminnan Suomessa ja kaapelitelevisiotoiminnan Ruotsissa asti. Tiivistetty konsernitase MSEK Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Käyttöomaisuus yhteensä Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Vähemmistöosuus Eläke- ja työsopimusvaraukset Laskennallinen verovelka, muut varaukset Varaukset yhteensä Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Korottomat velat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Liiketoiminnan kassavirta Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit) Vapaa kassavirta Muu investointien kassavirta Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Kauden kassavirta Kassavarat tilikauden alussa Korkeintaan kolmen kuukauden mittaisten lyhytaikaisten sijoitusten osuus Rahojen ja pankkisaamisten osuus Kauden kassavirta Kassavarojen valuuttakurssierot Kassavarat kauden lopussa Korkeintaan kolmen kuukauden mittaisten lyhytaikaisten sijoitusten osuus Rahojen ja pankkisaamisten osuus Korollinen vieras pääoma kauden alussa, netto Muutos lainoissa, netto Eläkevarausten muutokset Korollinen vieras pääoma kauden lopussa, netto Tiivistetty laskelma oman pääoman muutoksista MSEK Kauden alussa Liiketoimet ulkopuolisten tahojen kanssa 4 13 Ulkomaan toimintojen muuntoerot Inflaatio-oikaisut Myytävissä olevien arvopapereiden käypien arvojen muutos 23 Voitot/tappiot kassavirran suojaamiseen käytetyistä rahoitusinstrumenteista Osingonjako Osakeanti Kauden nettotulos Kauden lopussa TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

14 Pitkäaikainen omaisuus Muut aineettomat Aineelliset Liikearvo hyödykkeet hyödykkeet Kauden alussa Ostot Hankitut liiketoiminnot Purkaminen/kunnostus 106 Myynnit ja romutukset Myydyt liiketoiminnot Uudelleenluokittelu Poistot Arvonalennukset, arvonalennusten peruutukset Kaapeli-tv-asiakkaiden maksamat liittymäennakot 74 Ennakkomaksut Inflaatio-oikaisut 7 Valuuttakurssierot Kauden lopussa Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Yritysostot Liikearvo ja muut käyvän arvon oikaisut Osakkeet ja osuudet Yhteensä Muutokset osakepääomassa Nimellis- Osake- Osakkeiden arvo, pääoma, lukumäärä SEK/osake SEK tuhatta Osakepääoma , Osakepääoma , Osakeanti , Osakepääoma , Osakeanti , Osakepääoma , Osakepääoma , Korollinen nettovelka MSEK Pitkä- ja lyhytaikaiset velat Vähennetään: Lyhytaikaiset sijoitukset, rahat ja pankkisaamiset Nettovelka Vähennetään: Korollinen sijoitusomaisuus Korolliset saamiset Nettolainat yhteensä Eläkevaraukset Korollinen vieras pääoma yhteensä, netto TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2004

15 Rahoitusinstrumentit MSEK Tasearvo Käypä arvo Tasearvo Käypä arvo Osuudet osakkuusyhtiöistä Muut arvopaperiomistukset Muut pitkä- ja lyhytaikaiset saatavat Lyhytaikaiset sijoitukset Koronvaihtosopimukset, saadut Koronvaihtosopimukset, maksetut Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, saadut Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, maksetut Muut valuuttajohdannaiset Vastaavaa yhteensä Eläkevaraukset Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Koronvaihtosopimukset, saadut Koronvaihtosopimukset, maksetut Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, saadut Valuuttamääräiset koronvaihtosopimukset, maksetut Muut valuuttajohdannaiset Vieras pääoma yhteensä Vähennetään seuraavien erien tasearvot: eläkkeet jaksotetut korot muut valuuttajohdannaiset Korollisen vieraan pääoman tasearvo Valuutanvaihtosopimukset/termiinisopimukset (portfolio) Valuutan ostot Valuutan myynnit Laskennalliset verot MSEK Laskennalliset verovelat Laskennalliset verosaamiset (mukaan lukien arvostusvaraus) Laskennallinen verosaaminen ( ) / verovelka (+), netto Ehdolliset varat ja velat MSEK Ehdolliset varat Annetut pantit ja vakuudet Kiinteistökiinnitykset Irtaimistokiinnitykset 262 Tytäryhtiöosakkeet 570 Osakkuusyhtiöosakkeet Lyhytaikaiset saamiset Varat sulkupankkitileillä Yhteensä Ehdolliset velat Luottotakuut, osakkuusyhtiöt Suoritustakuut, osakkuusyhtiöt ja muut vähemmistöosuudet Muut takuut jne FPG/PRI, muut eläketakuut Yhteensä Yhteenliittämisliikenteen hinnoittelu Ruotsissa Tele2:n ja Vodafonen kanssa on riidanalainen asia. TeliaSonera uskoo kirjanneensa siitä riittävän suuret kuluvaraukset. Sopimusvelvoitteet MSEK Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Verkon kapasiteetin käyttöoikeudet (IRU) 3 Osakkuusyhtiöt ja muut vähemmistöosuudet Yhteensä Valuuttakurssit Tammi Tammi kesä kesä SEK:n keskikurssi EUR 9, , NOK 1, , DKK 1, , LVL 13, , LTL 2, , USD 7, , TRL , , TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

16 Esittämistapa Yleistä. Kuten vuoden 2003 tilinpäätös, nämä TeliaSoneran konsernitilinpäätöstiedot päättyneeltä kolmen ja kuuden kuukauden jaksolta on laadittu kansainvälisten IFRS/IAS (International Financial Reporting Standards) -säännösten mukaisesti. Emoyhtiö TeliaSonera AB:n tilinpäätökset on laadittu Ruotsin kirjanpitolain ja muiden ruotsalaisten säännösten mukaisesti. Tämä raportti on laadittu kansainvälisen osavuosikatsausta koskevan standardin IAS 34 ( Interim Financial Reporting ) mukaisesti. Summat ja päivämäärät. Ellei toisin mainita, kaikki summat on ilmoitettu miljoonina Ruotsin kruunuina (MSEK) tai muuna ilmoitettuna valuuttana, ja ne perustuvat tuloslaskelman osalta kolmen ja kuuden kuukauden kauteen, joka päättyi , ja taseen osalta tilanteeseen Uudet tilinpäätösstandardit julkaistiin uudet versiot tilinpäätösstandardeista IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation ja IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement julkaistiin standardin IAS 39 lisämuutos, joka sisältää uusia säännöksiä. Nämä säännökset sallivat joissakin tietyissä tapauksissa käyvän arvon suojauslaskennan soveltamisen tilanteissa, joissa salkkua suojataan korkoriskiltä (makrosuojaus). Uudistettu IAS 39 -standardi täytyy ottaa käyttöön tilikausilla, jotka alkavat tai sen jälkeen. Aikaisempi käyttöönotto on sallittu vain, jos myös uudistettu IAS 32 -standardi otetaan käyttöön aikaisemmin poistettiin käytöstä IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices ja julkaistiin uudet versiot tilinpäätösstandardeista IAS 1 Presentation of Financial Statements, IAS 2 Inventories, IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, IAS 10 Events after the Balance Sheet Date, IAS 16 Property, Plant and Equipment, IAS 17 Leases, IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, IAS 24 Related Party Disclosures, IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements, IAS 28 Investments in Associates, IAS 31 Interests in Joint Ventures, IAS 33 Earnings per Share ja IAS 40 Investment Property. Kaikki uudistetut standardit tulevat voimaan Niiden käyttöönotto aikaisemmin on suositeltavaa. Uudistetut standardit korvaavat myös monet SIC-tulkinnat (lisätietoja ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa). Standardi IFRS 2 Share-based Payment (joka myös korvaa tietyt standardin IAS 19 Employee Benefits liitetietovaatimukset) julkaistiin IFRS 2 on voimassa tilikausilla, jotka alkavat tai sen jälkeen. Sen käyttöönotto aikaisemmin on suositeltavaa julkaistiin standardi IFRS 3 Business Combinations (joka korvaa standardin IAS 22 Business Combinations ), IFRS 4 Insurance Contracts ja IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (joka korvaa standardin IAS 35 Discontinuing Operations ). Myös standardien IAS 36 Impairment of Assets ja IAS 38 Intangible Assets uudet versiot, jotka molemmat liittyvät standardiin IFRS 3, julkaistiin Standardi IFRS 3 koskee yleisesti yritysten yhteenliittymiä, joista on sovittu tai sovitaan tai sen jälkeen. Erityiset siirtymäsäännökset koskevat aiemmin kirjattua liikearvoa ja negatiivista liikearvoa sekä aineettomia hyödykkeitä ja osakkuusyhtiösijoituksia. Standardi IFRS 4 on voimassa tilikausilla, jotka alkavat tai sen jälkeen. Niiden aikaisempi käyttöönotto on suositeltavaa. Standardi IFRS 5 täytyy ottaa käyttöön tilikausilla, jotka alkavat tai sen jälkeen. Aikaisempi käyttöönotto on sallittu, jos saatavilla on riittävästi tietoja. Standardien IAS 36 ja IAS 38 uusien versioiden voimaantulopäivä on (tai standardin IFRS 3 käyttöönottopäivä yrityskaupassa hankittujen aineettomien hyödykkeiden osalta). IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities julkaistiin Standardien IFRS 4 ja IFRS 5 sekä standardien IAS 2, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 17, IAS 21, IAS 24, IAS 28, IAS 31, IAS 32, IAS 33 ja IAS 39 uusien versioiden ja tulkinnan IFRIC 1 tuleva käyttöönotto Telia- Sonerassa ei aiheuta takautuvia muutoksia vertailulukuihin. IAS 1- ja IAS 27 -standardien käyttöönoton myötä TeliaSoneran on esitettävä vähemmistön osuus omasta pääomasta erillisenä eränä konsernin omaan pääomaan sisältyen, eikä omana tase-eränään erillään omasta pääomasta. Vastaavasti vähemmistön osuutta tuloksesta ei esitetä erillisenä eränä tuloslaskelmassa vaan lisätietona välittömästi tuloslaskelman alapuolella. TeliaSoneralla ei ole IAS 40 -standardin tarkoittamia omaisuuseriä. Standardin IFRS 2 käyttöönotto merkitsee muun muassa sitä, että osakeperustaiset maksut henkilöstölle, toimittajille, velkojille ja muille kirjataan niiden käypään arvoon liikkeellelaskupäivänä. TeliaSonera arvioi, mitä mahdollisia vaikutuksia IFRS 2:lla on yhtiön konsernitilinpäätöksiin. Standardin IFRS 3 ja standardien IAS 36 ja IAS 38 uudistusten käyttöönottoon liittyy muun muassa se, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellinen pitoaika on määrittelemätön, ei enää poisteta, vaan niiden arvonalennus testataan vähintään kerran vuodessa, ja että vähemmistöosuuden tulisi sisältää vähemmistöosakkaiden osuus hankittujen hyödykkeiden käyvästä arvosta ja veloista. TeliaSonera on päättänyt ottaa käyttöön standardin IFRS 3 alkaen (katso jäljempänä Oikaistut vuosineljännestiedot ). Muutos arvioissa alkaen Ruotsin kiinteän paikallisverkon kuparikaapeleiden poistoaika muutettiin 8 vuodesta 20 vuoteen ja ADSL-keskuslaitteiston poistoaika 3 vuodesta 10 vuoteen. Oikaistu liiketoiminta-aluekohtainen raportointi. TeliaSoneran liiketoimintaorganisaatiota muutettiin jonkun verran vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Liiketoiminta-aluekohtaiset tiedot on muutettu tässä raportissa vastaamaan uutta organisaatiota. Oikaistut vuosineljännestiedot. Vuoden 2003 neljännellä vuosineljänneksellä TeliaSonera suoritti loppuun liikearvon kohdentamisen niille liiketoiminnoille, jotka hankittiin suoraan tai epäsuorasti Sonerafuusion yhteydessä. Lopullisen kohdentamisen seurauksena muun muassa Turkcellin osakkeisiin liittyvä liikearvo pieneni, mikä kasvatti vuoden 2003 liiketulosta 291 miljoonalla Ruotsin kruunulla. Muutokset vaikuttivat takautuvasti kaikkiin vuosineljänneksiin seuraavasti: Tammi Loka Heinä Huhti Tammi joulu joulu syys kesä maalis MSEK Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Nettotulos Vuoden 2004 toisella neljänneksellä TeliaSonera päätti ottaa standardin IFRS 3 takautuvasti käyttöön lähtien. Käyttöönotto vaikutti vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen tuloksiin seuraavasti. Tammi maalis MSEK 2004 Poistot ja arvonalennukset 830 Tuotot osakkuusyhtiöistä 231 Liiketulos Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Konsernirakenteen muutokset Metro One. TeliaSonera myi jäljellä olevan osakeomistuksensa Metro One Telecommunications, Inc:istä. INGROUP. Vuoden 2003 lopussa INGROUP Holding AB:n osakkeenomistajat, mukaan lukien TeliaSonera 37 prosentin omistusosuudellaan, allekirjoittivat sopimuksen kaikkien osakkeidensa myynnistä Manpowerille. Kilpailuviranomaisilta saadun hyväksynnän jälkeen kauppa toteutettiin Sonera Zed. Voimassa olevan myyntioption mukaisesti Yahoo! myi 16 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2004

17 prosentin omistusosuutensa Sonera Zed Oy:stä takaisin TeliaSoneralle, minkä jälkeen Sonera Zedistä tuli TeliaSoneran kokonaan omistama tytäryhtiö. Telia Finans. TeliaSonera allekirjoitti sopimuksen, jolla se myy kokonaan omistamansa tytäryhtiön, ruotsalaisen leasingyhtiö Telia Finans AB:n, De Lage Landen International B.V:lle. Ruotsin rahoitustarkastuksen hyväksyttyä sopimuksen myynti toteutui Eutelsat. TeliaSoneran vähemmistöomistus satelliittiyhtiö Eutelsat S.A:sta myytiin helmikuussa Sturenportti. TeliaSonera osti kaikki Kiinteistö Oy Sturenportin osakkeet Soneran Eläkesäätiöltä. Orange Denmark TeliaSonera ilmoitti allekirjoittaneensa France Telecomin kanssa sopimuksen France Telecomin tanskalaisen tytäryhtiön Orange A/S:n ostamisesta. Kauppa vahvistetaan, kun Euroopan komissiolta, Tanskan tietotekniikka- ja televiestintäviranomaiselta sekä muilta tahoilta on saatu tarvittavat hyväksynnät. Liiketoimet osakkuusyhtiöiden ja lähipiirin kanssa Ruotsin ja Suomen valtio. TeliaSonera-konserni kilpailee muiden operaattoreiden kanssa Ruotsin ja Suomen valtioille, niiden virastoille ja valtion omistamille yhtiöille tarjottavien tuotteiden ja palvelujen myynnistä normaalein kaupallisin ehdoin. Eräät valtionyhtiöt kilpailevat TeliaSoneran kanssa samalla toimialalla. Lisäksi TeliaSonera ostaa palveluita valtio-omisteisilta yhtiöiltä markkinahinnoin ja muutenkin tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Ruotsin ja Suomen valtiot, niiden virastot tai valtion omistamat yritykset eivät edusta merkittävää osaa TeliaSoneran liikevaihdosta tai tuloksesta. Svenska UMTS-nät. TeliaSonera omistaa 50 prosenttia Svenska UMTS-nät AB:stä. TeliaSonera myi päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla palveluja ja tuotteita Svenska UMTS-nätille 86 milj. kruunun arvosta ja osti palveluja ja tuotteita 18 milj. kruunun arvosta. Tiettyjen Svenska UMTS-nätin kolmannen osapuolen myöntämän valmiuslimiitin puitteissa lainaamien summien vakuudeksi TeliaSonera oli mennessä myöntänyt enimmäismäärältään milj. kruunun takauksen lainanantajille ja pantannut omistamiaan Svenska UMTS-nätin osakkeita. Lattelekom. TeliaSonera omistaa osuuden latvialaisesta kiinteän verkon operaattorista Lattelekom SIA:sta päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla TeliaSonera myi palveluja ja tuotteita Lattelekomille 29 milj. kruunun arvosta ja osti siltä palveluja ja tuotteita 19 milj. kruunun arvosta päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla TeliaSonera myi palveluja ja tuotteita 57 milj. kruunun arvosta ja osti palveluja ja tuotteita 35 milj. kruunun arvosta. MegaFon. TeliaSonera omistaa osuuden venäläisestä matkaviestinoperaattorista OAO MegaFonista TeliaSoneralla oli Mega- Fonilta korollisia ja korottomia saatavia 366 milj. kruunua. Infonet. TeliaSonera omistaa osuuden amerikkalaisesta Infonet Services Corp. -yhtiöstä. TeliaSonera myi päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla palveluja ja tuotteita Infonetille 5 milj. kruunun arvosta ja osti palveluja ja tuotteita 37 milj. kruunun arvosta päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla TeliaSonera myi palveluja ja tuotteita 15 milj. kruunun arvosta ja osti palveluja ja tuotteita 75 milj. kruunun arvosta. Telefos. TeliaSonera omistaa 49 prosenttia Telefos AB:n osakkeista. TeliaSoneralla oli korollisia saamisia Telefos-konsernilta 174 milj. kruunua, ja TeliaSonera oli antanut 100 milj. kruunun takauksen Telefos-yhtiöiden sitoumuksille päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla TeliaSonera myi palveluja ja tuotteita Telefos-konsernille 30 milj. kruunun arvosta ja osti siltä palveluja ja tuotteita 488 milj. kruunun arvosta päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla TeliaSonera myi palveluja ja tuotteita 51 milj. kruunun arvosta ja osti palveluja ja tuotteita milj. kruunun arvosta. Jotkut TeliaSoneran ostamista palveluista liittyivät käyttöomaisuuden rakentamiseen. Muut liikesuhteet. Edellä mainittujen lisäksi TeliaSonera ostaa palveluja ja tuotteita rajoitetussa määrin näiltä ja muilta osakkuusyhtiöiltä ja myy niille palveluja ja tuotteita aina markkinaehdoin. Lainarahoitus ja luottokelpoisuus Positiivinen kassavirtakehitys jatkui myös vuoden 2004 toisella neljänneksellä, joten ulkoisen velan kokonaismäärää voitiin edelleen vähentää. Kesäkuussa TeliaSonera Finland Oyj:n (aiemmin Sonera Oyj) liikkeelle laskema 300 milj. euron joukkovelkakirja maksettiin pois samalla, kun TeliaSonera AB järjesti uudelleenrahoituksen TeliaSonera Finlandin erääntyvälle velalle sekä muun Suomen toimintojen tarvitseman rahoituksen. Toukokuussa Moody s Investors Service tarkisti näkymiään Telia- Sonera AB:n pitkäaikaisen luottoluokituksen A2 suhteen negatiivisesta positiiviseksi. Osingonjako Vuoden 2003 osinko, 1,00 kruunua osakkeelta eli yhteensä milj. kruunua, maksettiin Ei-kassavirtavaikutteiset erät Ajoneuvot. TeliaSonera vuokraa ajoneuvoja rahoitusleasingillä. Hankinnat päättyneellä kolmen kuukauden jaksoilla aiheuttivat 14 milj. kruunun ja päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla 22 milj. kruunun arvoiset ei-kassavirtavaikutteiset investoinnit. Optio-ohjelmat TeliaSonera AB:n yhtiökokouksissa on hyväksytty useita optio-ohjelmia. Yhteenlasketut tiedot ulkona olevista optio-oikeuksista ovat toteutushinnan mukaan seuraavat: Ulkona olevat Joista toteutettavissa Jäljellä oleva Jäljellä oleva Toteutus-hinta Optioiden sopimusaika Optioiden sopimusaika (SEK) määrä (vuotta) määrä (vuotta) 69, , ,92 70, , ,00 TeliaSoneran osakkeen viimeinen kaupantekokurssi Tukholman pörssissä oli 31,90 kruunua. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmista on esitetty TeliaSoneran vuosikertomuksessa Hallituksen vuoden 2004 helmi- ja maaliskuussa tekemien päätösten mukaisesti kaikki sarjojen 2002/2008:A-F ja 2002/2010:A-F optiot peruutettiin, koska tietyt toteutusehdot eivät täyttyneet. Ehtojen mukaan 2002/ 2005:A-sarjan optioiden toteutushinta oikaistiin vuoden 2003 osingon määrällä osaketta kohti. Jos optio-ohjelmat toteutuvat täysin, ulkona olevat osakeoptiot aiheuttavat osakepääoman nousun noin 68 milj. kruunulla, mikä vastaa 0,5 prosentin lisäystä osakkeiden lukumäärässä. Ruotsalainen kirjanpitokäytäntö Erot laskentaperiaatteissa. TeliaSoneran konsernitilinpäätökset on laadittu kansainvälisten IFRS/IAS (International Financial Reporting Standards) -säännösten mukaisesti voimassa oleva IFRS/IAS-standardi poikkeaa TeliaSoneran kohdalla ruotsalaisesta kirjanpitokäytännöstä liikearvon poistojen ja käyttöomaisuuden arvonkorotusten osalta sekä tiettyjen eläkekuluihin ja -vastuisiin Ruotsissa liittyvien verojen osalta. Ruotsalaisen kirjanpitokäytännön soveltaminen. Ruotsalaisen kirjanpitokäytännön soveltaminen vaikuttaa konsernin nettotulokseen ja omaan pääomaan seuraavasti. TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU

18 Nettotulos IFRS/IAS:n mukaan Liikearvon poistot Aineellisen käyttöomaisuuden arvonkorotus Liikearvon poistot, osakkuusyhtiöt Eläkkeisiin liittyvät verot Laskennalliset verot Nettotulos ruotsalaisen käytännön mukaan MSEK Oma pääoma (IFRS/IAS) Liikearvon poistot Aineellisen käyttöomaisuuden arvonkorotus Liikearvon poistot, osakkuusyhtiöt 511 Eläkkeisiin liittyvät verot 593 Laskennalliset verot Valuuttakurssierot 1 Oma pääoma ruotsalaisen käytännön mukaan Suomalainen kirjanpitokäytäntö Seuraavat tiedot on annettu Rahoitustarkastuksen päätöksen nro 28/269/2002 mukaisesti. Tämä osavuosikatsaus on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain 2. luvun 5. pykälän mukaisesti. TeliaSonera laatii konsernitilinpäätökset kansainvälisten IFRS/IAS (International Financial Reporting Standards) -säännösten mukaisesti. Suomalaisen kirjanpitokäytännön ja IFRS/IASstandardien väliset TeliaSoneran kannalta merkittävät erot on kuvattu TeliaSoneran vuosikertomuksessa Kuten edellä on mainittu, TeliaSonera on päättänyt ottaa standardin IFRS 3 käyttöön lähtien, ja tähän liittyy muun muassa se, että liikearvosta ei enää tehdä poistoja. Suomalainen kirjanpitokäytäntö edellyttää poistojen tekemistä liikearvosta. Vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon aikana ei tapahtunut muita oleellisia muutoksia. Emoyhtiö Emoyhtiö TeliaSonera AB, jonka kotipaikka on Tukholma, muodostuu konsernin Ruotsin kehitystoiminnoista ja kiinteän verkon toiminnoista sekä verkkopalvelujen perustoiminnoista. Emoyhtiöön kuuluvat myös konsernin johdon toiminnot ja konsernin sisäiset pankkitoiminnot. Ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto oli milj. kruunua (10 872), josta milj. kruunua (8 566) oli myyntiä tytäryhtiöille. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja nousi milj. kruunuun (3 095), mikä johtui parantuneesta liiketuloksesta. Tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli milj. kruunua (1 655). Oma pääoma laski milj. kruunuun ( vuoden lopussa). Kertyneet voittovarat olivat milj. kruunua (23 209). Taseen loppusumma laski milj. kruunuun ( vuoden lopussa). Liiketoiminnan kassavirta nousi milj. kruunuun (4 120), ja kassavirta ennen rahoitusta nousi milj. kruunuun (7 491). Nettolainanotto nousi milj. kruunuun (3 196 vuoden lopussa). Kassavarat olivat yhteensä milj. kruunua (8 809). Omavaraisuusaste (mukaan lukien verottamattomien varausten oman pääoman osuus) oli 75,4 prosenttia (74,2 vuoden lopussa). Ensimmäisen puolivuotiskauden kokonaisinvestoinnit olivat milj. kruunua (3 863) sisältäen milj. kruunua (983) investointeja aineellisiin hyödykkeisiin, jotka olivat ensisijaisesti kiinteän verkon asennuksia. Muut investoinnit, yhteensä 392 milj. kruunua (2 880, josta Soneran kokonaiskauppahinta oli milj. kruunua), olivat pääosin pääomasijoituksia tytäryhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin. 2 milj. kruunua (46) pääomasijoituksista tytäryhtiöihin tehtiin velkojen muuntamisen kautta. Toisen neljänneksen aikana ostettujen liiketoimintojen johdosta henkilöstön määrä oli verrattuna vuoden lopussa kirjattuun lukumäärään Taloudelliset tiedot/ Vertailukelpoiset tiedot toiminnan tuloksista Tämä osavuosikatsaus sisältää vertailukelpoisia tietoja TeliaSoneran toiminnan tuloksesta, kuten Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä. Käyttökate vastaa liiketulosta ennen poistoja ja arvonalennuksia ja ilman osakkuusyhtiöistä saatuja tuottoja. Kertaluonteisiin eriin kuuluvat arvonalennukset, myyntivoitot ja -tappiot, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyt ja henkilöstövähennysten kulut. TeliaSoneran johto käyttää liiketulosta ennen kertaluonteisia eriä toimintojensa tuottavuuden pääasiallisena mittarina. Telia- Soneran johdon käsityksen mukaan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ovat liiketuloksen ohella yleisesti käytettyjä tunnuslukuja myös analyytikkojen, sijoittajien ja televiestintäalan muiden osapuolten keskuudessa. Tämän vuoksi nämä vertailukelpoiset tiedot on esitelty TeliaSoneran toimintojen tuloksen historiallisen tason selventämiseksi. Näitä vertailukelpoisia tuloksia ei tule kuitenkaan pitää liiketuloksen vaihtoehtoina liiketoiminnan tuloksellisuutta tarkasteltaessa. Myöskään käyttökatetta ennen kertaluonteisia eriä ei tule pitää vaihtoehtona liiketoiminnan kassavirralle maksuvalmiutta tarkasteltaessa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä eivät ole konsernin taloudellisen tuloksen mittareita kansainvälisen (IFRS/IAS) tai yhdysvaltalaisen (U.S. GAAP) kirjanpitokäytännön mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yritysten vastaavien tunnuslukujen kanssa. Näiden vertailukelpoisten tunnuslukujen tarkoituksena ei ole ennustaa mahdollisia tulevia tuloksia. Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Tähän osavuosikatsaukseen sisältyy muun muassa TeliaSoneran taloudellista asemaa ja toiminnan tulosta koskevia lausumia, jotka ovat luonteeltaan tulevaisuuteen liittyviä. Tällaiset lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja, vaan edustavat TeliaSoneran odotuksia tulevasta kehityksestä. TeliaSonera uskoo, että näissä lausumissa esitetyt odotukset pohjautuvat perusteltuihin oletuksiin. Näihin lausumiin sisältyy kuitenkin riskejä ja epävarmuustekijöitä. Useat merkittävät tekijät saattavat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen tässä esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa TeliaSoneran markkina-asema, Euroopan televiestintämarkkinoiden kasvu, kilpailun vaikutus ja muut taloudelliseen tilanteeseen, liiketoimintaan, kilpailuun ja/tai lainsäädäntöön liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat joko TeliaSoneran liiketoimintaan tai televiestintätoimialaan yleisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat kuvaavat tämänhetkistä käsitystä. TeliaSoneralla ei ole velvollisuutta päivittää eikä se sitoudu päivittämään näitä lausumia uuden tiedon tai tulevaisuuden tapahtumien valossa muutoin kuin lakisääteisen ilmoitusvelvollisuutensa kautta. 18 TELIASONERA OSAVUOSIKATSAUS TAMMI KESÄKUU 2004

19

20 TeliaSonera AB (publ), SE Stockholm, Sweden, Y-tunnus: , Kotipaikka: Tukholma Taitto: TeliaSonera AB, Investor Relations ja Intellecta Communication AB. Käännökset: Interverbum Språktjänst AB. Painopaikka: Tryckindustri Information AB. Tämä julkaisu on painettu ympäristöystävälliselle paperille.

TeliaSonera tammi syyskuu 2004

TeliaSonera tammi syyskuu 2004 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammi kuu TeliaSonera on noudattanut IFRS 3 -standardia 1.1. lähtien, mikä tarkoittaa, että liikearvopoistoja

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja

Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007. Jan Lång Toimitusjohtaja Osavuosikatsauksen 1-3/2007 julkistus Helsinki 26.4.2007 Jan Lång Toimitusjohtaja Hyvä toimintaympäristö Euroopassa, heikko markkinatilanne USA:ssa jatkuu Uponorin tuotteiden kysyntä vilkasta Vahvaa kehitystä

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan

4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan 4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan tuloksen sekä voimakkaasti kasvaneen kassavirran. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2003 pro forma 1)

TeliaSonera tammi syyskuu 2003 pro forma 1) Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, Kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu pro forma 1) Vahva tulos ja käyttöomaisuusinvestointien lasku tuottivat ennätyksellisen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q3/2013 22.10.2013 Sisältö 1. Talentumin Q3/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q3/2013 Talentumin Q3/2013 Talentumin liikevaihto oli lähes samalla tasolla kolmannella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007

Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 Osavuosikatsaus 1.9.2006-28.2.2007 VAAHTO GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS ajalta 1.9.2006-28.2.2007 Pulp & Paper Machinery Kovassa kilpailussa Pulp & Paper Machinery ryhmän katsauskauden myynti onnistui

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

1/03. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003

1/03. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003 1/03 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003 Olen erittäin ilahtunut kateprosenttien suotuisasta kehityksestä kaikilla liiketoiminta-alueillamme samoin kuin siitä, että toteutetut tehostamistoimenpiteet tuottavat

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2015

TeliaSoneran osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2015 Vakaata ydinliiketoimintaa YHTEENVETO KOLMANNESTA VUOSINELJÄNNEKSESTÄ Liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 27 029 milj. Ruotsin kruunua (25 417). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Ahlstrom. Tammi kesäkuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Ahlstrom Tammi kesäkuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 6.8.215 Sisältö Huhti kesäkuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Huhti kesäkuu

Lisätiedot

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00

Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-11-08 08:00:07 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.? 30.9.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.11.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006

TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammikuu-kuu Puolivuotiskausi Liikevaihto kasvoi 44 716 milj. Ruotsin kruunuun (42 556). Nettotulos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan laskevan edellisvuoden tasolta. Kannattavuuden ennakoidaan heikentyvän. TIEDOTE 20.5.2013 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 16,5 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 18,3 milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013

Talentum. Osavuosikatsaus Q1/2013 25.4.2013 Talentum Osavuosikatsaus Q1/2013 Sisältö 1. Talentumin Q1/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q1/2013 Talentumin Q1/2013 Mediamainonnan määrä Talentumin medioissa laski 20,2 % mutta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu 2015. Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.2015 Ahlstrom Tammi-maaliskuu 215 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja 28.4.215 Sisältö Tammi-maaliskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Page 2 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014

Q1-Q4 2015 Q4 2015 Q4 2014 Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn 1 Atria-konserni 1.1. 31.12. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 351,0 363,4 1 340,2

Lisätiedot

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014

Talentum. Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Talentum Osavuosikatsaus Q4/2013 12.2.2014 Sisältö 1. Talentumin Q4/2013 2. Taloudellinen katsaus 3. Näkymät 1. Talentumin Q4/2013 Talentumin Q4/2013 Talentumin liikevaihto laski hieman neljännellä kvartaalilla

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot