TeliaSonera tammikuu kesäkuu 2004 pro forma 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TeliaSonera tammikuu kesäkuu 2004 pro forma 1)"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammikuu kuu pro forma 1) Aiemmin ilmoitetun mukaisesti TeliaSonera on päättänyt soveltaa 1.1. lähtien IFRS 3 -standardia, mikä tarkoittaa, että liikearvosta ei enää tehdä poistoja. Puolivuotiskausi Liikevaihto oli yhteensä milj. Ruotsin kruunua (40 624). Nettotulos kasvoi milj. kruunuun (3 183) ja osakekohtainen tulos 1,40 kruunuun (0,68). Vastaavalla kaudella viime vuonna liikearvon poistot olivat milj. kruunua. Toinen vuosineljännes Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli milj. kruunua. Liiketulos nousi milj. kruunuun (2 817). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 3) nousi milj. kruunuun (4 036). Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat milj. kruunua. Markkina-asemat pystyttiin säilyttämään, mutta katteista jouduttiin tinkimään. Käyttökate aleni 36 prosenttiin (40). Asiakasmäärä kasvoi 9 prosenttia 22,8 miljoonaan. Osakkuusyhtiöissä lisäys oli 37 prosenttia 30,4 miljoonaan. Orange Denmarkin hankinta julkistettiin. Osinkojakopolitiikkaa tarkennettu ja pääomarakennetta tarkastellaan. Tunnusluvut Miljoonaa, paitsi %-luvut ja osakekohtaiset tiedot SEK EUR 2) SEK SEK SEK Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 3) Käyttökate-% 35,6 35,6 39,8 35,8 38,5 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Tulos rahoituserien jälkeen Nettotulos Tulos/osake 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68 Käyttöomaisuusinvestoinnit Vapaa kassavirta Juridinen 1) Liikevaihto Nettotulos Tulos/osake 0,67 0,07 0,64 1,40 0,99 1) Pro forma -luvut eivät sisällä Telian Suomen matkaviestintätoimintoja ja Ruotsin kaapelitelevisiotoimintoja. Juridiset luvut sisältävät ko. toiminnot asti. 2) Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0, ) Kertaluonteiset erät on eritelty sivun 30 taulukossa. 1

2 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Toimitusjohtaja Anders Igelin kommentit Olemme säilyttäneet tai parantaneet markkina-asemamme ja saavuttaneet yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kilpailluilla markkinoilla, joilla hintapaine on kova. Seuraavina vuosina Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla on edessä siirtymäkausi, jonka aikana asiakkaiden odotetaan siirtyvän kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin yhä kiihtyvällä vauhdilla. TeliaSoneran pyrkimyksenä on johtaa tätä kehitystä ja toteuttaa konsernin sisällä tarvittavat muutokset. Tanskan Orange-kauppa antaa meille kriittistä massaa, niin että meistä voi tulla vahva kilpailija Tanskan markkinoiden kahdelle suurimmalle operaattorille. On myös ilo todeta, että vahvan taloudellisen asemamme johdosta lukuisat osakkeenomistajamme pääsevät osallisiksi suuremmista tuotoista. Osingonjakopolitiikka ja pääomarakenne Hallituksen tekemän päätöksen mukaan TeliaSonera jakaa osinkona prosenttia nettotuloksesta. Hallitus on myös arvioinut tulevia kassavirtoja ja tasevaikutuksia. Vahvojen kassavirtojen ja nykyisellä toiminta-alueella mahdollisten ennakoitavien yrityskauppojen johdosta yhtiöllä on mahdollisuus palauttaa osakkeenomistajille lisäksi 30 miljardia kruunua vuosina Mikäli houkuttelevia sijoituskohteita löytyy nykyistä suunnitelmaa enemmän, lukua voidaan kuitenkin tarkistaa. Hallitus arvioi erilaisia keinoja palauttaa varoja osakkeenomistajille ja esittää ehdotuksensa yhtiökokouksessa. Kehitysnäkymät TeliaSoneran tavoitteena on vahvistaa ja kehittää liiketoimintojamme ja asemaamme nykyisellä toiminta-alueellamme sekä säilyttää tai kasvattaa markkinaosuuksiamme. Seuraavien vuosien aikana Pohjoismaiden ja Baltian markkinoille odotetaan yleisesti ottaen hyvää määrällistä kehitystä, vaikka kilpailu on kovaa ja hintapaineet jatkuvat. Siirtyminen kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin kiihtyy. Siirtymäkauden aikana kokonaismarkkinoiden liikevaihdon kasvu on rajallista. Pitkällä aikavälillä odotamme markkinakasvun kuitenkin palaavan paremmalle tasolle. Odotamme vahvan kasvun jatkuvan tärkeissä euraasialaisen Finturin, venäläisen MegaFonin ja turkkilaisen Turkcellin kasvutoiminnoissa. Niissä ensisijaista on arvonnousun edistäminen. Kansainvälisillä verkkokapasiteettimarkkinoilla hintapaine on ollut odotettua kovempaa. Positiivista kassavirtaa, joka määritellään 2

3 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma vähentämällä käyttöomaisuusinvestoinnit käyttökatteesta, ei uskota saavutettavan koko vuoden osalta. Vuoden käyttöomaisuusinvestointien odotetaan lisääntyvän jonkin verran viime vuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen konsernikatsaus Markkina-asema säilyi kovassa kilpailussa Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia milj. kruunuun toisen neljänneksen aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Alentuneen hintatason negatiivinen vaikutus oli 6 prosenttia, kun taas myyntien ja hankintojen positiivinen vaikutus oli 1 prosentti. Ei suuria valuuttakurssivaihteluja. Aggressiivisten markkinointitoimenpiteiden jatkaminen auttoi TeliaSoneraa puolustamaan markkinaosuuksiaan vuosineljänneksen aikana sekä vahvistamaan asemaansa tietyillä osa-alueilla. Tuotteiden kokonaisvaltainen uudistaminen etenkin Ruotsissa ja Suomessa on parantanut TeliaSoneran kilpailukykyä kovan kilpailun markkinoilla. Vuosineljänneksen lopussa TeliaSoneralla oli 22,8 miljoonaa asiakasta ja sen osakkuusyhtiöillä 30,4 miljoonaa asiakasta, eli vuoden aikana nämä asiakasmäärät kasvoivat 9 ja 37 prosenttia. Matkaviestintä: Liikevaihdon kasvu oli voimakasta Euraasiassa ja Tanskassa sekä osakkuusyhtiöissä Venäjällä (75 prosenttia) ja Turkissa (52 prosenttia). Määrällinen kasvu jatkui vahvana Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Baltian maissa, mutta liikevaihtoon vaikuttivat alentuneet hinnat. Internet- ja datapalvelut: liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun johdosta. Kiinteän verkon puhelupalvelut: liikevaihto laski useimmilla markkinoilla hintapaineen ja pienenevien markkinoiden vuoksi. Liiketulos oli milj. kruunua (2 817). Kertaluonteiset erät olivat yhteensä 587 milj. kruunua johtuen lähinnä Ruotsin tiettyjen eläkkeisiin liittyvien erien muutetusta kirjanpitokäsittelystä. Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 25 prosenttia milj. kruunuun johtuen liikearvon poistojen lopettamisesta. Mikäli tätä muutosta ei huomioida, liiketulos säilyi lähestulkoon samana viime vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat milj. kruunua. Tulos kasvoi vahvasti Euraasiassa, Turkissa ja Tanskassa. Kehitys oli voimakasta Venäjällä, mutta tulokseen vaikutti heikentävästi MegaFonin lainojen uudelleenarvostus. 3

4 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Tulos pysyi samana Suomessa ja Baltian maissa. Tulos aleni Ruotsissa, Norjassa ja International Carrierissa hintapaineen vuoksi ja Norjassa lisäksi markkinointikustannusten nousun vuoksi. Tulosta paransivat liiketoimintojen myynnit Holdingissa. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä laski milj. kruunuun (8 070) ja käyttökateprosentti 36:een (40). Tämä johtui hintapaineesta ja vuoden vastaavalla neljänneksellä tehdystä 400 milj. kruunun varauksen purkamisesta Ruotsissa. Valuuttakurssien vaihtelun negatiivinen vaikutus oli 1 prosentti. Rahoituserät olivat yhteensä -161 milj. kruunua (304). Vertailuneljänneksellä kertaluonteisten erien positiivinen vaikutus oli 420 milj. kruunua. Katsauskauden aikana verot olivat yhteensä milj. kruunua (1 313). Päätös Suomen yritysveron laskemisesta 29 prosentista 26 prosenttiin merkitsee laskennallisen verosaamisen pienentymistä noin 920 milj. kruunulla toisella neljänneksellä. Lisäksi laskennallisen verovelan vähennystä kirjattiin toisella neljänneksellä noin 200 milj. kruunua. Tämä vähennys liittyi osakkuusyhtiö Turkcellin tulevien osinkojen lähdeveroon. Nettotulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen kasvoi milj. kruunuun (1 544) ja osakekohtainen tulos 0,67 kruunuun (0,33). Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat milj. kruunua. Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat milj. kruunuun (2 059), joilla tuettiin matkaviestinnän ja laajakaistayhteyksien kasvua. Vapaa kassavirta oli yhteensä milj. kruunua (5 155). Uudelleenjärjestelyvarauksista katetut maksut vähensivät vapaata kassavirtaa 225 milj. kruunulla. Neljänneksen lopussa uudelleenjärjestelyvaraus tulevia maksuja varten oli milj. kruunua. Vuodelta maksetun milj. kruunun osingon jälkeen nettovelka kasvoi 889 milj. kruunua ja oli milj. kruunua Omavaraisuusaste nousi 62,0 prosenttiin (58,8). Toisen vuosineljänneksen aikana tehtiin synergiaetujen saavuttamiseen tähtääviä lisätoimenpiteitä, joita olivat mm. yhteisten ohjelmistotyökalujen käyttöönottopäätös ja toimittajasopimusten uudelleenneuvottelu. Tähän mennessä tunnistettujen ja määritettyjen synergiaetujen arvioidaan vuoden 2005 loppuun mennessä tuottavan milj. kruunun vuotuiset kustannussäästöt liiketoiminnan kuluissa ja 568 milj. kruunun vuotuiset investointisäästöt. Määritettyjen synergiaetujen toteuttamiseen liittyvien kulujen arvioidaan olevan 4

5 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma milj. kruunua. Tähän mennessä saavutetuilla synergiaeduilla säästetään liiketoiminnan kuluissa vuositasolla milj. kruunua ja investoinneissa vuositasolla 539 milj. kruunua. Näiden synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kulut ovat olleet yhteensä 855 milj. kruunua. Vuoden toisen neljänneksen aikana saavutettiin liiketoiminnan kuluissa 280 milj. kruunun lisäsäästöt ja käyttöomaisuusinvestoinneissa 71 milj. kruunun lisäsäästöt vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Päätetyt synergiatoimenpiteet (vuotuinen vaikutus vuoden 2005 lopussa) Saavutetut synergiaedut (vuotuinen vaikutus vuoden toisen neljänneksen lopussa) Liiketoiminnan kulut Tuote- ja palvelukehitys Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri Hankintatoiminnot Verkkotoiminnot Konsernitoiminnot Yhteensä Käyttöomaisuus investoinnit Tuote- ja palvelukehitys Tietotekniset järjestelmät ja infrastruktuuri Hankintatoiminnot Verkkotoiminnot Yhteensä Tanskan Orange-kauppa Heinäkuun alussa TeliaSonera allekirjoitti France Telecomin kanssa sopimuksen sen tanskalaisen tytäryhtiön Orange A/S:n hankinnasta. Yhtiöllä on Tanskassa matkaviestintäasiakasta. TeliaSonera maksaa kaupassa 600 milj. euron käteishinnan, josta vähennetään Orange Denmarkin nettovelka kaupan toteutumispäivänä. Kauppa toteutuu, kun tarvittavat hyväksynnät on saatu Euroopan komissiolta, Tanskan tietotekniikka- ja televiestintäviranomaisilta sekä muilta tarvittavilta tahoilta. Kaupan jälkeen TeliaSonerasta tulee Tanskan matkaviestinmarkkinoille uusi voimatekijä: siitä tulee kolmanneksi suurin matkaviestinoperaattori, jolla on noin 1,1 miljoonaa matkaviestinasiakasta. 5

6 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Yhtiö poistuu Nasdaqista Pienet kaupankäyntimäärät, korkeat kustannukset ja rajalliset hyödyt ovat saaneet TeliaSoneran hallituksen päättämään TeliaSoneran osakkeen poistamisesta Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmästä. Suunnitelmien mukaan TeliaSoneran ADS-muotoisia osakkeita ei enää noteerata Nasdaqissa markkinoiden sulkeuduttua TeliaSonera pysyy kuitenkin edelleen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisen SEC:n rekisterissä. Toisen vuosineljänneksen tulosyksikkökatsaus Aggressiivinen markkinointi jatkuu markkinaosuuksia puolustetaan Ruotsissa Aggressiiviset markkinointitoimet ja tuotevalikoiman kokonaisvaltainen uudistaminen ovat lisänneet Telian kilpailukykyä Ruotsin televiestintämarkkinoilla, joilla liikevaihto vähenee voimakkaan hintapaineen johdosta. Liikevaihto väheni 4 prosentilla kaikkien tuotealueiden alentuneiden hintojen ja kiinteän verkon puhelupalvelujen vähentyneen käytön vuoksi. Määrällinen kasvu jatkui vahvana matkaviestinnässä, ja laajakaistan liikevaihto kasvoi edelleen., paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 39,6 45,1 40,3 43,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 40,3 49,2 40,3 46,9 Käyttöomaisuusinvestoinnit Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 39,3 43,5 40,3 41,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit

7 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Käyttökate väheni ja käyttökateprosentti pieneni vähentyneen liikevaihdon vuoksi, samalla kun vertailuneljännekseen vaikutti positiivisesti 400 milj. kruunun varausten purku. Liiketulos parani vähentyneiden poistojen vaikutuksesta. Poistot vähenivät, koska ensimmäisellä neljänneksellä vähennettiin investointeja ja toteutettiin pidennettyä poistosuunnitelmaa. Kertaluonteiset erät olivat 579 milj. kruunua johtuen lähinnä tiettyjen eläkkeisiin liittyvien erien muutetusta kirjanpitokäsittelystä. Edellisen vuoden poikkeuksellisen alhaiselta tasolta kasvaneet käyttöomaisuusinvestoinnit tukevat laajakaistayhteyksien, IPpohjaisten datapalvelujen ja matkaviestinnän laajentumista. Seuraavina vuosina markkinoilla on edessä siirtymäkausi, jonka aikana asiakkaiden odotetaan siirtyvän kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin kiihtyvällä vauhdilla. TeliaSonera haluaa olla ensimmäisenä tukemassa asiakaslähtöistä siirtymistä nykyisestä laajasta palveluvalikoimasta tarkemmin rajattuun palveluvalikoimaan korostaen Internetin ja matkaviestinnän tarjoamia mahdollisuuksia. Tästä syystä olemme alkaneet uudistaa toimintojemme painottaen erityisesti palveluita, joilla on tulevaisuus edessään. Uudistustoimenpiteillä pyritään myös varmistamaan kilpailukykyinen kustannustaso kaikilla toimintamme osa-alueilla. Resurssien ja osaamisen saatavuuden varmistamiseksi jatkossa henkilöstöjärjestöjen kanssa on tehty uutta sopeuttamissopimusta koskeva periaatesopimus. Sopimus käsittää osaamisen kehittämisen ja henkilöstövaikutusten hallinnan mallin, joka on nykyistä mallia yksinkertaisempi ja joustavampi ja joka mahdollistaa siirrot ilman työtehtävien päättymistä TeliaSonera, Tele2, 3 ja Vodafone jättivät yhdessä Ruotsin posti- ja telehallitukselle (PTS) hakemuksen, joka koski tarkistettua 3G-aikataulua ja muuttuneita teknisiä olosuhteita mastojen lukumäärän vähentämiseksi. Lääninoikeus on päätöksessään 2.7. myöntänyt Vodafonelle oikeuden Ruotsin posti- ja telehallituksen määräämää yhteenliittämismaksua suurempaan maksuun. TeliaSonera on valittanut päätöksestä. TeliaSonera uskoo kirjanneensa tarvittavat varaukset PTS julkisti uudistetut määräykset koskien merkittävää markkina-asemaa, minkä seurauksena TeliaSonera, Tele2 ja Vodafone mm. noudattavat samoja yhteenliittämismaksuja. Matkaviestintä Liikevaihto väheni 2 prosentilla voimakkaan hintapaineen vuoksi, mutta liikennemäärä kasvoi 9 prosentilla verrattuna vuoden vastaavaan neljännekseen. Käyttökate väheni ja käyttökateprosentti pieneni hintapaineen vuoksi, kun taas edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä kirjattiin 110 milj. kruunun varauksen purku. 7

8 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Toisen neljänneksen aikana asiakkaiden määrä kasvoi :lla :een. Palveluntarjoajien kautta saatujen asiakkaiden määrä nousi 7 000:lla :een. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus kasvoi 8:sta 13 prosenttiin ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tekstiviestien määrä kuukaudessa asiakasta kohden nousi 16:sta 17:ään. Neljänneksen aikana lähetettiin yhteensä 2,6 milj. multimediaviestiä, mikä merkitsee 21 prosentin lisäystä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Muiden kuin puhelupalveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 6:sta 7 prosenttiin Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö väheni 132:sta 130 minuuttiin, ja tuotot liittymää kohden vähenivät 263:sta 230 kruunuun. Osakkuusyhtiö Svenska UMTS-nät on tähän mennessä investoinut 3G-infrastruktuuriin milj. kruunua. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto väheni 5 prosentilla alentuneiden hintojen ja puhelupalvelujen vähentyneen käytön vuoksi. Kiinteän verkon puhelupalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli milj. kruunua. Puheluliikenteen liikevaihto aleni 10 prosenttia milj. kruunuun, ja liittymä- ja lisäarvopalvelujen liikevaihto väheni 6 prosentilla milj. kruunuun. Internet- ja datapalvelujen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia milj. kruunuun laajakaistayhteyksien voimakkaan kasvun johdosta. Laajakaistan liikevaihto nousi 29 prosenttia 679 milj. kruunuun. Käyttökate väheni ja käyttökateprosentti pieneni kiinteän verkon puhelupalveluihin kohdistuneen hintapaineen ja niiden käytön vähenemisen vuoksi, kun taas vertailuneljännekseen vaikutti positiivisesti 290 milj. kruunun varausten purku. Laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi :lla :een ja kiinteän verkon liittymien määrä väheni :lla :een toisen neljänneksen aikana. Asiakassegmentit Markkinoille tuotiin uusia tuotteita: Osana lisääntynyttä panostusta matkaviestintäpalveluihin markkinoille tuotiin yksityisasiakkaille tarkoitetut Telia Mobil 50 ja Telia Mobil 100, joihin sisältyy 50 tai 100 minuuttia ilmaista puheaikaa kiinteään kuukausihintaan. Kiinteän verkon puhelupalvelutuotteiden yksinkertaistamiseksi markkinoille tuotiin Telia Alltid, jossa kuukausittaisella 65 kruunun lis ämaksulla ja puhelukohtaisella 0,45 kruunun maksulla voi soittaa rajattomasti puheluja 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. 8

9 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma TeliaSonera aloittaa liittymien tukkumyynnin vuoden loppuun mennessä. Liittymät myydään muille operaattoreille kolmessa osassa: liityntä, puhelut ja lisäarvopalvelut. Tukkuliittymiä myydään noin 12 prosentin alennuksella vähittäismyyntihinnasta. ADSL:n peittoaluetta laajennetaan edelleen ja yhteyksiä nopeutetaan. Vuosineljänneksen lopussa yli 70 prosentilla kotitalouksista oli mahdollisuus 8 Mbps:n yhteyteen. Luku on Euroopan korkein. Useiden kuntien kanssa tehtiin sopimuksia laajakaistaverkon rakentamisesta. Verkon modernisointia jatketaan, jotta voitaisiin tarjota kilpailukykyisiä, MPLS-tekniikkaan perustuvia IP-VPN-ratkaisuja. Myynti kasvoi ja kate säilyi Suomen kilpailluilla markkinoilla Liikevaihto nousi 6 prosentilla toisella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun, matkaviestintäpalvelujen tarjoajille kohdistuvan myynnin kasvun ja Aurian oston seurauksena. Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä parani, mutta kateprosentti laski hintojen laskun, palveluntarjoaja-asiakkaiden kasvaneen osuuden ja kiinteän verkon puhelupalvelujen vähentyneen käytön vuoksi. Liiketulos parani pääasiassa liikearvon poistojen lopettamisen myötä. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 370 milj. kruunua. Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät laajakaistapalvelujen ja matkaviestinnän investointien kasvun johdosta. Seuraavina vuosina markkinoilla on edessä siirtymäkausi, jonka aikana asiakkaiden odotetaan siirtyvän kiinteän verkon palveluista matkaviestin- ja Internet-pohjaisiin palveluihin kiihtyvällä vauhdilla. TeliaSonera haluaa olla ensimmäisenä tukemassa asiakaslähtöistä siirtymistä nykyisestä laajasta palveluvalikoimasta tarkemmin rajattuun palveluvalikoimaan korostaen Internetin ja matkaviestinnän tarjoamia mahdollisuuksia. Tästä syystä olemme alkaneet uudistaa toimintojemme painottaen erityisesti palveluita, joilla on tulevaisuus edessään. Uudistustoimenpiteillä pyritään myös varmistamaan kilpailukykyinen kustannustaso kaikilla toimintamme osa-alueilla. 9

10 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 37,2 38,7 37,1 40,2 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 46,9 46,2 45,1 48,4 Käyttöomaisuusinvestoinnit Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 21,9 26,1 24,4 26,4 Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Myynti palveluntarjoajille ja käyttöminuuttien määrän kasvu vaikuttivat myönteisesti, mutta loppukäyttäjämäärän ja hintojen lasku alensi liikevaihtoa. Käyttökate ja käyttökateprosentti pysyivät ennallaan. Palveluntarjoajien kautta palveltavien asiakkaiden määrä kohosi :lla :een, ja loppuasiakkaiden määrä laski :lla :een. Kesäkuussa loppuasiakkaiden nettolisäys oli positiivinen. Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus väheni 37:stä 31 prosenttiin. Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden kuukaudessa kasvoi 28:sta 34:ään. Kuluneen neljänneksen aikana lähetettiin yhteensä multimediaviestiä eli lisäystä ensimmäiseen neljännekseen oli 3 prosenttia. Tekstiviestihintojen lasku vähensi muiden kuin puhelupalvelujen osuuden liikevaihdosta 12:sta 11 prosenttiin. Liittymän käyttö asiakasta kohti kuukaudessa lisääntyi 234:stä 249 minuuttiin, ja tuotto liittymää kohden pysyi 38,3 eurossa. Kiinteän verkon palvelut Liikevaihto kasvoi 9 prosenttia laajakaistapalvelujen voimakkaan kasvun ja Aurian oston (199 milj. kruunua) myötä. Internet- ja datapalvelujen ulkoinen liikevaihto nousi 10 prosenttia 783 milj. kruunuun, ja kiinteän verkon ulkoinen liikevaihto nousi 3 prosenttia 647 milj. kruunuun. 10

11 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä ja käyttökateprosentti laskivat pääasiassa kiinteän verkon puhelupalvelujen vähentyneen käytön sekä kehitysprojekteihin käytetyn 25 milj. kruunun summan vuoksi. Laajakaista-asiakkaiden määrä nousi :lla :een, ja kiinteän verkon puhelinliittymät vähenivät :lla :een. Asiakassegmentit Toisen neljänneksen aikana toteutettiin uusia toimenpiteitä. Uusi, itsenäinen matkaviestintäpalveluja Tele Finland -brandilla tarjoava operaattori tuotiin markkinoille. Tele Finland tarjoaa edullisia perusmatkapuhelinpalveluja minimoimalla hallinnolliset kustannukset sekä markkinointi- ja toimituskustannukset. Liittymävalikoiman parantamiseksi ja sopeuttamiseksi tuotiin markkinoille Sonera Max, tasahintainen liittymä suurkäyttäjille. Kuluttajasegmentissä Sonera on nyt täysin uudistanut liittymävalikoimansa numeron siirrettävyyden tultua mahdolliseksi. Markkinoille tuotiin Sonera Regional Network, jonka tarkoituks ena on tukea kuntien ja muiden organisaatioiden tehokasta verkottumista. Neljänneksen aikana julkistettujen tärkeimpien kauppojen joukossa olivat SRV Viitoset Oy:n, Pohjolan ja Jyväskylän hankintarenkaan kanssa tehdyt sopimukset. Sonera toi ensimmäisenä operaattorina maailmassa markkinoille Sonyn StreamMan-musiikkipalvelun, jonka avulla matkapuhelinasiakkaat voivat kuunnella sekä suurten että riippumattomien levy-yhtiöiden musiikkivalikoimaa ja luoda omia mukautettuja musiikkikanaviaan. Kiinteistä langattomiin puheluihin siirtymisen ja yhden päätelaitteen käytön edistämiseksi markkinoille tuotiin vaihde-palveluratkaisu, jonka avulla yritysasiakkaat voivat integroida matkapuhelimensa yrityksen viestintäjärjestelmään. Asiakasmäärä vahvassa nousussa Norjassa kovasta kilpailusta huolimatta Norjan matkaviestintämarkkinoita leimasivat suuret tukiaiset ja kova hintapaine. Paikallisvaluutassa raportoitu NetComin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia hintojen huomattavasta alenemisesta huolimatta. Käyttökate ja käyttökateprosentti laskivat johtuen huomattavista hinnanalennuksista, yhteenliittämistuottojen laskusta ja asiakashankinnan ja MMS-puhelimiin siirtyvien nykyisten asiakkaiden aiheuttaman päivitystarpeen kustannuksista. 11

12 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Liiketulos parani johtuen liikearvon poistojen lopettamisesta. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 317 milj. Ruotsin kruunua. Käyttöomaisuusinvestointien väheneminen on väliaikaista. Nopeiden datapalvelujen myynnin kiihdyttämiseksi NetCom investoi EDGE-verkkoteknologiaan, jolla täydennetään jo käytössä olevaa UMTS-teknologiaa. Samaan aikaan neuvotellaan Norjan liikenneja viestintäministeriön kanssa, joka on varoittanut sakottavansa NetComia, kunnes yhtiö noudattaa UMTS-toimiluvan ehtoja., paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökäte ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 29,0 43,6 32,6 43,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Kuluneella neljänneksellä asiakasmäärä nousi :lla ja oli Kasvua tapahtui eniten laskutusasiakkaissa, mikä heijastelee NetComin strategiaa keskittyä asiakasryhmiin, joissa tuotto liittymää kohden on suuri. Palveluntarjoajien kautta palveltavien asiakkaiden määrä nousi :lla ja oli Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi 165:stä 176:een minuuttiin, ja keskimääräinen tuotto pysyi korkeana 343:ssa Norjan kruunussa (347). Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden kuukaudessa kasvoi 74:stä 76:een. Neljännesvuoden aikana lähetettiin yhteensä 7,1 milj. multimediaviestiä, mikä merkitsee yli 200 prosentin kasvua ensimmäiseen neljännekseen verrattuna Laskutusasiakkaiden vaihtuvuus väheni 19:sta 12 prosenttiin ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Vahva myynti ja myönteinen tuloskehitys Tanskassa Vahva kasvu kaikissa liiketoiminnoissa lisäsi liikevaihtoa 42 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Matkaviestinnän yhdysliikennetuottojen laskentaperiaatteissa tapahtuneet muutokset *) huomioiden liikevaihto nousi 28 prosenttia. 12

13 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Myönteinen tuloskehitys kaikissa kolmessa liiketoiminnassa on liikevaihdon kasvun ja toteutettujen kustannustehokkuutta parantavien toimien ansiota., paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 7,3-6,5 7,2-5,1 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä Liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Kiinteän verkon palvelut lukuun ottamatta Stofaa Ulkoinen liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Stofa Ulkoinen liikevaihto Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit *) Ulkoiset matkaviestinnän yhdysliikennetuotot raportoitiin aikaisemmin nettosummina, mutta raportoinnissa siirryttiin bruttosummiin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Matkaviestintä Liikevaihto kasvoi 40 prosenttia asiakasmäärän vahvasta kasvusta ja asiakasta kohden lasketun liikennemäärän kasvusta johtuen. Yhdysliikennetuottojen laskentaperiaatteissa tapahtuneet muutokset huomioiden liikevaihto nousi 19 prosenttia. Käyttökate parani liikevaihdon kasvun sekä kustannustehokkuutta parantavien toimien seurauksena. Neljänneksen aikana matkaviestinnän asiakasmäärä kasvoi :lla :een. Liittymän keskimääräinen kuukausikäyttö nousi 121:stä 134 minuuttiin, jolloin liittymän keskimääräinen tuotto nousi 192:sta Tanskan kruunusta 224 kruunuun. Lähetettyjen tekstiviestien määrä asiakasta kohden kuukaudessa kasvoi vuosineljänneksellä 116:sta 362:een. Multimediaviestejä kuluneella neljänneksellä lähetettiin yhteensä noin 0,7 miljoonaa, 13

14 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma mikä merkitsee lähes 50 prosentin kasvua ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Markkinoille tuotiin uusia tuotteita, kuten Telia UnLtd, johon sisältyy rajattomasti äänipuheluita kiinteään 400 Tanskan kruunun kuukausihintaan, ja Telia Comfort, joka tarjoaa edulliset puheluhinnat ilman liittymämaksua. Kiinteän verkon palvelut Kilpailukykyiset tukkupalvelut ja kuluttajille suunnatun tasahintaisen Telia Fritid -liittymän tuominen markkinoille kasvatti ulkoista liikevaihtoa 26 prosenttia, kun kaapelitelevisioyhtiö Telia Stofaa ei oteta huomioon. Käyttökate aleni 19 milj. Ruotsin kruunusta 14 milj. kruunuun myynti- ja markkinointikustannusten kasvun vuoksi. Telia Stofan ulkoinen liikevaihto kasvoi 16 prosenttia. Neljänneksen aikana laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi 4 000:lla :een, mutta kaapelitelevisioasiakkaiden määrä pysyi samana eli :ssa. Stofan käyttökate parani 38 milj. kruunusta 54 milj. kruunuun. Baltian maat, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 48,8 49,7 48,1 49,8 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Matkaviestintä- ja laajakaista-asiakkaiden määrä kasvoi selvästi Liettuassa Matkaviestintä Omnitelin ulkoinen liikevaihto nousi asiakasmäärän kasvun myötä 5 prosenttia ja oli 505 milj. Ruotsin kruunua. Toisella neljänneksellä asiakasmäärä kasvoi :lla :een. Käyttökate laski 243 milj. kruunusta 233 milj. kruunuun ja käyttökateprosentti pieneni 45:stä 43:een myynti- ja markkinointikustannusten sekä merkittävästi alentuneen hintatason vuoksi. 14

15 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Liiketulos parani 106 milj. kruunusta 146 milj. kruunuun johtuen pääasiassa liikearvon poistojen lopettamisesta. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 46 milj. kruunua. Kiinteän verkon palvelut Lietuvos Telekomasin ulkoinen liikevaihto putosi 12 prosenttia 445 milj. kruunuun kiinteän verkon asiakasmäärän vähenemisen ja merkittävästi alentuneiden hintojen vuoksi. Kiinteän verkon puhelupalveluiden liikevaihto laski 18 prosenttia 359 milj. kruunuun. Toisella neljänneksellä kiinteän verkon asiakasmäärä laski 1 000:lla :een. Puheluliikenne kuitenkin lisääntyi 17 prosentilla. Internet- ja datapalvelujen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 84 milj. kruunuun, ja laajakaista-asiakkaiden (ADSL) määrä kasvoi 3 000:lla :een. Käyttökate laski 241 milj. kruunusta 230 milj. kruunuun, mutta kustannusten rationalisointi paransi käyttökateprosenttia 43:sta 49:ään. Liiketulos parani -59 milj. kruunusta 25 milj. kruunuun. Edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä liikearvon poistot olivat 52 milj. kruunua. Käynnissä on uudistusohjelma, jonka tarkoituksena on uudistaa tuotevalikoima asiakkaiden vaatimusten mukaiseksi ja tuoda huomattavia kustannussäästöjä. Ohjelma jatkuu edelleen. Matkaviestintä kasvoi voimakkaasti Latviassa Matkaviestintä Latvijas Mobilais Telefonsin (LMT) liikevaihto kasvoi 11 prosentilla 513 milj. Ruotsin kruunuun asiakasmäärän kasvusta ja liikennemäärän lisääntymisestä johtuen. Paikallisessa valuutassa laskettuna liikevaihdon kasvu oli 13 prosenttia. Vuosineljänneksen aikana asiakasmäärä nousi :lla ja oli , ja palveluntarjoajien kautta palveltavien asiakkaiden määrä nousi :lla ja oli Käyttökate kasvoi 249 milj. kruunusta 264 milj. kruunuun, mutta käyttökateprosentti laski 54:stä 51:een myynti- ja markkinointikustannusten nousun vuoksi. Liiketulos kasvoi 159 milj. kruunusta 207 milj. kruunuun johtuen pääasiassa liikearvon poistojen lopettamisesta. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 35 milj. kruunua 15

16 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Kiinteän verkon palvelut Lattelekomin (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistusosuus) liikevaihto laski hieman, mutta tulos parani. Kiinteän verkon puhelupalvelujen liikevaihto laski, kun taas Internet- ja datapalvelujen liikevaihto jatkoi kasvuaan. TeliaSoneran osuus tuloksesta kasvoi 31 milj. kruunusta 45 milj. kruunuun. Käyvän arvon oikaisujen jälkeen osuus Lattelekomin tuloksesta parani 31 milj. kruunusta 65 milj. kruunuun. Käynnissä on uudistusohjelma, jonka tarkoituksena on uudistaa tuotevalikoimaa asiakkaiden vaatimusten mukaiseksi ja tuoda huomattavia kustannussäästöjä. Ohjelma jatkuu edelleen. Hyvää kehitystä Viron matkaviestinnässä ja kiinteän verkon palveluissa Matkaviestintä EMT (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistus) raportoi liikevaihdon ja liiketuloksen kasvusta, mutta kasvanut osingonjako lisäsi verokuluja ja pienensi tulosta. Tämän seurauksena TeliaSoneran osuus nettotuloksesta laski 8 milj. Ruotsin kruunusta -12 milj. kruunuun. Käyvän arvon oikaisujen jälkeen EMT:n tulos laski -14 milj. kruunusta -16 milj. kruunuun. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 19 milj. kruunua. Kiinteän verkon palvelut Elion (osakkuusyhtiö, 49 prosentin omistusosuus) raportoi liikevaihdon kasvusta ja vakaasta liiketuloksesta. Elion on menestyksekkäästi korvannut kiinteän verkon tuoton vähenemistä Internet- ja datapalveluiden liikevaihtoa lisäämällä. Kasvaneen osingonjaon aiheuttama tuloverojen lisäys alensi Elionin tulosta, ja TeliaSoneran osuus tuloksesta väheni 3 milj. kruunusta -2 milj. kruunuun. Käyvän arvon oikaisujen jälkeen tuotto Elionista parani -9 milj. kruunusta -4 milj. kruunuun. Viime vuoden vastaavalla neljänneksellä liikearvon poistot olivat 10 milj. kruunua. Asiakasmäärä jatkoi voimakasta kasvua ja katteet olivat hyvät Euraasiassa Vahva asiakasmäärän kasvu lisäsi liikevaihtoa 58 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Paikallisissa valuutoissa raportoitu kasvu oli 68 prosenttia. 16

17 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 57,9 57,0 57,0 53,8 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Kuluneen neljänneksen aikana asiakasmäärä kasvoi :lla ja ylitti 3 miljoonan rajan. Käyttökateprosentti parani, koska keskimääräinen tuotto asiakasta kohden lisääntyi kaikissa liiketoiminnoissa. Liikevaihdon ja tuloksen vahva kehitys sekä liikearvon poistojen lopettaminen paransivat liiketulosta. Vertailuneljänneksellä liikearvon poistot olivat 41 milj. kruunua. Käyttöomaisuusinvestoinnit nousivat 45 prosenttiin liikevaihdosta, kun suurissa kaupungeissa laajennettiin verkkoa ja lisättiin sen kapasiteettia asiakasmäärän kasvun seurauksena. Yli 1,4 miljoonaa uutta asiakasta Venäjällä MegaFon (osakkuusyhtiö, 44 prosentin omistus) osoitti vahvaa toiminnallista kehitystä, mutta eräiden lainojen uudelleenarvostuksen takia TeliaSoneran osuus nettotuloksesta väheni 110 milj. kruunulla Osuus nettotuloksesta Liikearvon poistot Tuotot osakkuusyhtiöistä Toisen neljänneksen aikana asiakasmäärä nousi :lla :een onnistuneiden markkinointitoimien ja verkon laajennuksen seurauksena, joiden johdosta MegaFon on kyennyt puolustamaan markkina-asemaansa. Asiakasmäärän absoluuttinen kasvu oli voimakkainta eteläisillä ja luoteisilla alueilla sekä Volgan alueella. Moskovassa asiakasmäärä ohitti miljoonan rajan kuluneen neljänneksen aikana. 17

18 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Vahvaa kehitystä Turkissa Turkcellin (osakkuusyhtiö, 37,3 prosentin omistus, raportoidaan vuosineljänneksen viiveellä) liikevaihto kasvoi 52 prosentilla 745,5 milj. Yhdysvaltain dollariin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakasmäärä kasvoi :lla 19,7 miljoonaan, ja liittymän keskimääräinen tuotto lisääntyi 26 prosenttia. Osuus nettotuloksesta (U.S. GAAP) IFRS/IAS-oikaisut Liikearvon poistot Käyvän arvon oikaisujen poistot Tuotot osakkuusyhtiöistä U.S. GAAP:n mukainen nettotulos kasvoi 126 milj. Yhdysvaltain dollariin (40). Turkcellin vahvan kehityksen johdosta TeliaSoneran osuus Turkcellin U.S. GAAP-nettotuloksesta ja kirjattu osakkuusyhtiötulos kasvoivat huomattavasti. Turkcell valmistautuu parhaillaan aloittamaan GSM-palvelujen tarjonnan Ukrainan ja Iranin markkinoilla. Kansainvälisillä verkkokapasiteettimarkkinoilla hintapaine jatkuu ja määrällinen kasvu on hidasta Liikevaihto aleni 21 prosenttia verrattuna edellisen vuoden toiseen neljännekseen. Tämä johtui päällekkäistoimintojen karsimisesta Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Ruotsissa. Tämän vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi 9 prosenttia kiinteän verkon puhepalvelujen liikevaihdon kasvun seurauksena., paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% 1,0 2,7 0,1-0,4 Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit

19 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Tulos aleni edelliseen vuoteen verrattuna. Hintapaine on ollut odotettua ankarampaa. Tämän vuoksi kassavirran, joka määritellään vähentämällä käyttöomaisuusinvestoinnit käyttökatteesta, ei uskota olevan positiivinen koko vuoden osalta. Strategian ja omaisuusarvojen määrittämistä varten ollaan tekemässä tarkkaa uudelleenarviota International Carrierin tulevien vuosien kassavirroista kuluvan vuoden loppuun mennessä. Toisen vuosineljänneksen aikana varauksista käytettiin 173 milj. kruunua uudelleenjärjestelyihin ja 5 milj. kruunua synergiaetujen toteuttamiseen. Neljänneksen lopussa varauksia oli kaikkiaan milj. kruunun edestä. TeliaSonera Holding, paitsi %-luvut Liikevaihto ulkoisen liikevaihdon osuus Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Käyttökate-% -2,5-11,3-5,9-6,2 Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Käyttöomaisuusinvestoinnit Tulos parani merkittävästi liiketoimintojen myyntivoittojen ja useimmissa omistuksissa tapahtuneiden toiminnallisten parannusten johdosta. Noin kymmenen omistusosuutta myytiin toisen neljänneksen aikana. Huomattavimmat myynnit tapahtuivat Overseas Telecom -osakkuusyhtiössä, jossa Hong Kongin matkaviestintäoperaattori Peoples Telephone Company myytiin yhtiön pörssiin listautumisen yhteydessä, ja Namibian Mobile Telephone Company (MTC) niminen matkaviestinoperaattori, joka myytiin Namibian valtiolle. TeliaSoneran osuudet myyntivoitoista olivat 110 milj. ja 57 milj. kruunua. Liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 22 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän olivat syynä Aurian kotielektroniikan vähittäismyymälät, jotka siirrettiin Holdingille vuoden viimeisellä neljänneksellä. Espanjalainen matkaviestintäoperaattori Xfera Móviles (16,45 prosentin osuus) valmistautuu 3G-palveluidensa kaupalliseen käynnistämiseen. TeliaSoneran Espanjan valtiolle antamien 108 milj. euron vastatakauksien määrä laskee heinäkuussa 41 milj. euroon. Samaan aikaan osakkaiden kanssa neuvotellaan nykyisten 19

20 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma 215 milj. euron investointisitoumusten vähentämisestä. Lisäksi on aiemmin annettu 32 milj. euron takaus, joka liittyy Xferan ja Espanjan valtion väliseen riita-asiaan. Tukholmassa Anders Igel Toimitusjohtaja Tilintarkastajien lausunto Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti tämän osavuosikatsauksen Ruotsin auktorisoitujen tilintarkastajien yhdistyksen suositusten mukaisesti. Yleisluonteinen tarkastus on olennaisesti suppeampi kuin tilintarkastus. Tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aihetta olettaa, ettei osavuosikatsaus vastaa Ruotsin pörssilain ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS/IAS) vaatimuksia. Tukholmassa PricewaterhouseCoopers AB Göran Tidström Auktorisoitu tilintarkastaja Peter Bladh Auktorisoitu tilintarkastaja Taloudelliset tiedot Osavuosikatsaus tammi syyskuu Tilinpäätöstiedote tammi joulukuu Sisältöä koskevat kysymykset: TeliaSonera AB Investor Relations SE Stockholm, Sweden Puh.: Faksi: Yksittäisten talouskatsausten tilaukset: Puh.: Faksi: Osakkeenomistajien kysymykset koskien painettujen taloudellisten katsausten jakelua ja jakelua koskevat osoitteenmuutokset: Puh.: Faksi: Sähköposti: 20

21 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Tiivistetty konsernituloslaskelma Miljoonaa, paitsi osakekohtaiset tiedot ja osakemäärä SEK EUR SEK SEK SEK Liikevaihto Liiketoiminnan kulut Käyttökate Poistot ja arvonalennukset Tuotot osakkuusyhtiöistä Liiketulos Rahoitustuotot ja -kulut, netto Tulos rahoituserien jälkeen Tuloverot Vähemmistöosuus Nettotulos Tulos/osake Laimentamaton 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68 Laimennettu 0,67 0,07 0,33 1,40 0,68 Osakkeita keskimäärin, painotettu keskiarvo (1 000 kpl) Laimentamaton Laimennettu Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä

22 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Tiivistetty konsernitase Miljoonaa SEK EUR SEK Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Käyttöomaisuus yhteensä Vaihto-omaisuus Saamiset Lyhytaikaiset sijoitukset Rahat ja pankkisaamiset Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Vastaavaa yhteensä Vastattavaa Oma pääoma Vähemmistön osuus Eläke- ja työsopimusvaraukset Laskennallinen verovelka, muut varaukset Varaukset yhteensä Pitkäaikaiset lainat Lyhytaikaiset lainat Korottomat velat Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Tiivistetty konsernin kassavirtalaskelma Miljoonaa SEK EUR SEK SEK SEK Liiketoiminnan kassavirta Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (maksetut käyttöomaisuusinvestoinnit) Vapaa kassavirta Muu investointien kassavirta Investointien kassavirta yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Rahoituksen kassavirta Kauden kassavirta

23 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Liiketoiminta-aluekohtaiset tiedot Liikevaihto 1) Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko 2) Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni ) Tiedot ulkoisesta liikevaihdosta tuotealueittain: 2) Mukaan lukien kiinteän verkon ja matkaviestinnän väliset eliminoinnit 23

24 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Käyttökate Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä Ruotsi Matkaviestintä Kiinteä verkko Suomi Matkaviestintä Kiinteä verkko Norja matkaviestintä Tanska Matkaviestintä Kiinteä verkko Baltian maat Liettua matkaviestintä Liettua kiinteä verkko Latvia matkaviestintä Muut Euraasia matkaviestintä Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni

25 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Poistot ja arvonalennukset Ruotsi liikearvosta tehtyjen poistojen osuus 0-1 Suomi liikearvosta tehtyjen poistojen osuus käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Norja liikearvosta tehtyjen poistojen osuus Tanska liikearvosta tehtyjen poistojen osuus Baltian maat liikearvosta tehtyjen poistojen osuus käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Euraasia liikearvosta tehtyjen poistojen osuus käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus International Carrier liikearvosta tehtyjen poistojen osuus -1-1 Holding liikearvosta tehtyjen poistojen osuus -1-2 käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni liikearvosta tehtyjen poistojen osuus käyvän arvon oikaisuista tehtyjen poistojen osuus

26 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Tuotot osakkuusyhtiöistä Ruotsi Suomi Tanska Baltian maat Latvia kiinteä verkko Osuus nettotuloksesta Poistot käyvän arvon oikaisuista Viro matkaviestintä Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta Poistot käyvän arvon oikaisuista Viro kiinteä verkko Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta Poistot käyvän arvon oikaisuista Euraasia Venäjä Osuus nettotuloksesta Poistot liikearvosta Turkki Osuus nettotuloksesta (U.S. GAAP) IFRS/IAS-oikaisut Poistot liikearvosta Poistot käyvän arvon oikaisuista Holding Osuus nettotuloksesta Myyntivoitot ja tappiot Arvonalennukset Poistot liikearvosta 3 5 Poistot käyvän arvon oikaisuista Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni

27 Osavuosikatsaus tammikuu kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus , Kotipaikka: Tukholma Liiketulos Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia Venäjä Turkki International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni Käyttöomaisuusinvestoinnit Ruotsi Suomi Norja Tanska Baltian maat Euraasia International Carrier Holding Konsernitoiminnot Eliminoinnit Konserni

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja

2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja 2/04 TeliaSonera säilytti markkina-asemansa tai vahvisti sitä ja saavutti yli 5 miljardin kruunun liiketuloksen erittäin kovasta kilpailusta ja hintapaineesta huolimatta. TeliaSonera on alkanut uudistaa

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2004

TeliaSonera tammi syyskuu 2004 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammi kuu TeliaSonera on noudattanut IFRS 3 -standardia 1.1. lähtien, mikä tarkoittaa, että liikearvopoistoja

Lisätiedot

3/03. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2003

3/03. Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2003 3/03 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2003 TeliaSoneran tulos parani voimakkaasti edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Samaan aikaan Telia ja Sonera yhdistyivät ja konserni otti uuden, yhteisen suunnan.

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

TeliaSonera tammi syyskuu 2003 pro forma 1)

TeliaSonera tammi syyskuu 2003 pro forma 1) Osavuosikatsaus tammi kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, Kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi kuu pro forma 1) Vahva tulos ja käyttöomaisuusinvestointien lasku tuottivat ennätyksellisen

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

TeliaSonera tammi-maaliskuu 2003 pro forma*

TeliaSonera tammi-maaliskuu 2003 pro forma* TeliaSonera tammi-maaliskuu pro forma* Ensimmäinen vuosineljännes lyhyesti Liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia 20 349 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Liiketulos oli yhteensä 3 227 milj. kruunua (4 625). Liiketulos

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

1/03. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003

1/03. Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003 1/03 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2003 Olen erittäin ilahtunut kateprosenttien suotuisasta kehityksestä kaikilla liiketoiminta-alueillamme samoin kuin siitä, että toteutetut tehostamistoimenpiteet tuottavat

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan

4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan 4/03 Yhdistyminen on nyt toteutettu menestyksekkäästi. TeliaSonera lisäsi vuoden aikana markkinointitoimenpiteitään ja sai aikaan ennätysvahvan tuloksen sekä voimakkaasti kasvaneen kassavirran. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TeliaSonera tammi-kesäkuu 2003 pro forma *

TeliaSonera tammi-kesäkuu 2003 pro forma * Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus: 556103-4249, Kotipaikka: Tukholma TeliaSonera tammi-kesäkuu pro forma * Toinen vuosineljännes lyhyesti? Liikevaihto oli 20 275 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2006 30.9.2006 1 Elisan Q3 2006 Q3 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Yhdysliikennemaksut Näkymät vuodelle

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006

TeliaSonera tammikuu-kesäkuu 2006 Osavuosikatsaus tammi-kuu. TeliaSonera AB (publ), Y-tunnus 556103-4249, kotipaikka Tukholma TeliaSonera tammikuu-kuu Puolivuotiskausi Liikevaihto kasvoi 44 716 milj. Ruotsin kruunuun (42 556). Nettotulos

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004

Tilinpäätös 1.1.2004 31.12.2004 Tilinpäätös 1.1. 31.12. Elisa Oyj Tilinpäätös 10.2.2005 1 Elisan vuosi Vuosi ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille.

Kiteen kalustetehdas yhtiöitettiin kuluvan vuoden alusta ja yhtiö on ryhtynyt sopimusvalmistajaksi myös konsernin ulkopuolisille asiakkaille. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26 LOKAKUUTA 2004 MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.2004 30.09.2004 Martela-konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kolmannelta vuosineljännekseltä nousi voitolliseksi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006

Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1.4.2006 30.6.2006 1 Elisan Q2 2006 Q2 2006 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteuttaminen ja 3G-palvelupaketit Näkymät vuodelle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2015

Osavuosikatsaus Q2 2015 Osavuosikatsaus Q2 2015 Enabling digital evolution Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Edistämme Company restricted Jokapäiväisen elämäsi sujuvuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta. Company restricted Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot