Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa 25.3.2004"

Transkriptio

1 Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa Herra Ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Fortumin hieno vuosi 2003 oli samalla yhtiön ensimmäisen vaiheen onnistunut päätös. Saavutimme useita tavoitteita, jotka asetimme itsellemme noin kolme vuotta sitten. Strategian perustana on ollut näkemyksemme pohjoismaisen sähkömarkkinan kehityksestä. Tämä näkemys on vahvistunut vuosien varrella, sillä nähtävissä on selkeä siirtyminen ensin kohti alueellisia markkinoita ja sitten kohti yhteistä eurooppalaista sähkömarkkinaa. Tämän EU:n päättämän kehityksen tavoitteena on alan tehokkuuden parantaminen sekä kuluttajien että koko yhteiskunnan hyödyksi. Pohjoismaat ovat jo pitkään olleet tämän kehityksen kärjessä, sillä täällä sähkömarkkinoiden avaaminen alkoi jo 90-luvun alussa. Tänään meillä on varsin hyvin toimiva, yhteinen ja vapaa sähkömarkkina, jossa sähkön pörssihinta määräytyy joka päivä Nord Poolissa, sähköpörssissä. Pörssihinta syntyy kysynnän ja tarjonnan perusteella, satojen ostajien ja myyjien toimesta. Samalla pörssihinta toimii kaiken Pohjoismaissa käytävän kahdenkeskisen sähkökaupan referenssinä. Uskon, että Nord Pool on maailman parhaiten toimiva sähköpörssi. Yhteinen markkina näkyy myös siinä, että kansallisia tuotantomarkkinoita ei enää ole. Nykyään sähkö virtaa vapaasti maasta toiseen. Pohjoismaissa yksittäiset tuotantolaitokset ovat osa suurta yhteistä järjestelmää. Tämän ansiosta tuotantokapasiteetti on tehokkaassa käytössä koko alueella ja olemme hyvin riippuvaisia toinen toisistamme. Kuvassa nähdään esimerkki todellisesta tilanteesta, jolloin suuria määriä sähköä virtaa maiden välillä. Se on jokapäiväistä todellisuutta, mikä on myönteistä. Kilpailu toimii, kun sähkö löytää käyttäjänsä myös yli maan rajojen. Markkinoiden avaaminen johti haluttuun päämäärään: hinnat alenivat selvästi. Pohjoismaissa on pitkään ollut Euroopan alhaisimmat sähkön hinnat. Normaalioloissa näin on edelleen. Vuosi sitten oli poikkeuksellinen tilanne: kuivuudesta johtuen halpaa vesivoimaa oli niukasti saatavilla samalla kun pakkassäät nostivat sähkön kysyntää. Tämän seurauksena hinnat lähtivät nousuun. Markkina kuitenkin osoitti toimivuutensa myös näissä erityisoloissa: kaikkiaan noin 2700 MW koipussissa ollutta kapasiteettia otettiin käyttöön, eikä sähköstä missään vaiheessa ollut pulaa. Usein kuvitellaan, että tavallinen kuluttaja joutuu suoraan kärsimään pörssisähkön äkillisistä hintahuipuista. Näin varsinkaan Suomessa ei ole

2 2 (7) asian laita. Sähköpörssin ja kuluttajan välissä on myyntiyhtiö, joka kantaa hintavaihteluiden riskit ja vaimentaa niiden vaikutuksia asiakkaille. Tällä tavalla sähkön myyntiyhtiö tarjoaa samankaltaista palvelua kuin pankki asuntolainan ottajalle: voit valita hiukan kalliimman kiinteäkorkoisen lainan tai ottaa riskin ja valita lainan muuttuvalla korolla. Suomalainen sähkönkuluttaja ei halua suurta hintariskiä vaan tahtoo, että sähkölaskun suuruus on ennustettavissa. Siksi hän useimmiten valitsee pitkäaikaisen sähkösopimuksen hitaasti muuttuvalla hinnalla. Tästä hän hyötyi viime talvena. Vaikka pörssisähkön hinta moninkertaistui tammikuussa 2003, yksityiskuluttajan sähkölasku ei silloin muuttunut. Kun tarkastellaan sähkön hinnan kehitystä suhteessa kuluttajahintaindeksiin, nähdään, että sähkön reaalihinta vielä viime vuonna oli alle vuoden 1997 tason. Vuodentakainen poikkeustilanne kuitenkin nosti sähkön hintaa tuntuvasti. Silti olemme edelleen miltei samalla tasolla kuin seitsemän vuotta sitten. Tulee myös pitää mielessä, että kuluttajan maksamassa sähkölaskussa on kaksi muuta osiota itse sähkön lisäksi: siirtomaksut ja verot. Suomessa veron osuus sähkölaskusta on pysynyt melko lailla vakiona viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Puhun varmaan kaikkien suomalaisten puolesta, kun toivon verottajalta malttia sähköön kohdistuvaan verotukseen. Sähkön siirtoyhtiöitä on välillä kritisoitu ylihinnoittelusta. Totuus kuitenkin on, että myös siirtohinnat ovat alentuneet suhteessa yleiseen hintakehitykseen vuodesta 1997 alkaen. Yhteiskuntamme riippuvuus sähköstä kasvaa koko ajan. Siksi siirtohintoja säädellessä on yhtiöille jatkossa turvattava riittävä kannattavuus. Vain siten mahdollistetaan tarvittavat investoinnit, jotka takaavat kaikille tärkeän toimitusvarmuuden. Kuten jo todettiin, Pohjoismaat ovat edelläkävijä sähkömarkkinoiden avautumisessa. Vapauttamisen hyödyt näkyvät selvästi kun tarkastelemme omaa kuluttajahintatasoamme suhteessa Keski-Eurooppaan, jossa markkinat ovat vasta avautumassa. Pohjoismaissa on ollut Euroopan alhaisimmat hinnat. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden avaaminen on siis hyvin pitkälle onnistunut, ja yhteisen markkinan kehittäminen jatkuu. Pallo on nyt viranomaisilla, jotta vapaan markkinan kaikki hyödyt saataisiin kuluttajien ulottuville: Siirtoyhteyksien pullonkauloja olisi poistettava, jotta koko alueen tuotantokoneisto olisi mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Uskon, että tämä parhaiten onnistuu yhteispohjoismaisen kantaverkkoyhtiön kautta. Olisi myös syytä yhtenäistää pelisääntöjä, jotta kaikki toiminta olisi samanvertaista.

3 3 (7) Tuotantolaitosten omistusta koskevien määräysten tulisi olla samanlaiset kaikissa Pohjoismaissa. Näin kaikki yritykset toimisivat samoin ehdoin. Myös muita määräyksiä pitäisi yhdenmukaistaa vapaan kilpailun edistämiseksi, esimerkiksi sähkönkulutuksen mittausta ja laskutusta koskien. Lisäksi sähköntoimittajan vaihtoa pitäisi helpottaa ja tehdä samankaltaiseksi maasta riippumatta. Näin toimien parannamme edelleen vapaata kilpailua. Olemme luonnollisesti hyvin tyytyväisiä tähänastiseen kehitykseen. Pohjoismainen sähkömarkkina näyttää tietä muulle Euroopalle, ja se tapahtuu kuluttajien eduksi. Samalla kehitys antaa lisäpontta omalle strategiallemme ja tukee valitsemaamme yhteispohjoismaista liiketoimintamallia. Strategiassamme on kolme keskeistä päämäärää: Vuonna 2003 Fortum otti useita edistysaskeleita pohjoismaisen sähkömarkkinan uudistajana. Saimme merkittävän jalansijan Norjasta ostamalla osuuden Hafslundista sekä muutamasta muusta norjalaisesta yhtiöstä. Lisäsimme myös tuntuvasti osuuttamme pietarilaisessa Lenenergossa. Tämän ansiosta meillä on nyt näköalapaikka Venäjän avautuville sähkömarkkinoille. Venäjän sähkömarkkinoiden avaaminen on nimittäin sekä suuri että merkittävä prosessi. Nykyisen sähkömonopolin RAO UESin toiminta ulottuu aina Vladivostokista Pietariin ja yhtiö tuottaa 70 % koko Venäjän sähköstä. Tarkoitus on tämän vuosikymmenen aikana jakaa tämä jättimäinen tuotantotoiminta kymmeneen valtakunnalliseen ja noin 15 alueelliseen tuotantoyhtiöön, joista Pietarin alueella on yksi. Ja siellä on merkittävänä toimijana Lenenergo, joka kooltaan on noin puolet Fortumista. Tästä yhtiöstä me omistamme noin viidenneksen. Olemme ainutlaatuisessa asemassa, sillä Fortum on ainoa ulkomaalainen toimija Venäjän sähkömarkkinoilla. Vaikka sekä Venäjään sinänsä että sen sähkömarkkinoiden avautumiseen liittyy epävarmuustekijöitä, suhtaudumme luottavaisesti tulevaisuuteen. Sähkömarkkinoiden kehitys näyttää vääjäämättömältä, joskin sen vauhtia on vaikea ennakoida. Siihen liittyy joka tapauksessa erittäin suuria mahdollisuuksia, joihin meillä on kaikki edellytykset tarttua jos niin haluamme. Lisäksi on syytä muistaa, että tämänhetkinen riskimme on hyvin rajallinen: olemme investoineet kaikkiaan vajaat 100 miljoonaa euroa Lenenergoon. Olemme viime vuosina kehittäneet tuotantorakennettamme vähemmän päästöjä aiheuttavaan suuntaan. Päätöksemme osallistua Suomen viidenteen ydinvoimalaan oli tärkeä merkkipaalu tässäkin mielessä. Tämä hanke on pohjoismaiden suurin teollisuusinvestointi, kaikkiaan yli kolme miljardia euroa. Hanke on merkittävä myös siksi, että se on täysin yrityslähtöinen. Valtio ei osallistu siihen

4 4 (7) taloudellisesti mitenkään, ei tuilla eikä takauksilla. Osallistuvat yritykset kantavat hankkeeseen liittyvät riskit ja siksi vain vahvat yritykset voivat olla mukana. Fortumin mukaan lähtö tapahtui täysin kaupallisin perustein. Myös öljyliiketoimintoja on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Itse asiassa siinä määrin, että ne ovat kohta valmiit toimimaan itsenäisesti. Viime vuoden ehkä merkittävin ratkaisu oli päätös eriyttää öljyliiketoiminnot omaksi yhtiökseen, joka sittemmin on tarkoitus listata Helsingin pörssiin. Työ etenee hyvin ja tarkoitus on saada valmistelut päätökseen loppuvuonna. Listautumisen ajankohta riippuu markkinatilanteesta. Ratkaisu tarkoittaa käytännössä seuraavaa: emo-fortum myy tytäryhtiönsä osakkeita, joista saamansa varat se käyttää toimintansa kehittämiseen. Kun öljy-yhtiön listautuminen aikanaan tapahtuu, syntyy uusi erillinen pörssiyhtiö. Fortum jatkaa pörssiyhtiönä kuten tähänkin asti. Järjestelyn ansiosta Fortum voi keskittyä sähköstrategiaansa ja öljypuoli voi paremmin toteuttaa omaa itsenäistä strategiaa ja hyödyntää markkinoiden kehitystä. Ratkaisu mahdollistaa myös 500 miljoonan euron investoinnin Porvoon jalostamolle, tarkoituksena parantaa jalostamon kilpailukykyä entisestään. Hankkeen avulla voidaan käyttää kilpailukykyistä venäläistä raakaöljyä huipputuotteiden valmistukseen. Kerrankin meillä on hyötyä maantieteellisestä sijainnistamme! Taustalla on nimittäin Venäjän lisääntynyt raakaöljyn vienti Suomenlahtea pitkin länsimarkkinoille. Koiviston uuden sataman kapasiteettia on jo nostettu ja kohta ohitsemme kulkee arviolta yli sata miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa. Olemme sen virran varrella ja voimme saada siitä selvää logistiikkaetua. Omat laivamme voivat tuoda tätä raakaöljyä Porvooseen, jossa tarkoitus on alkaa valmistaa raskaan polttoöljyn sijaan noin miljoona tonnia enemmän rikitöntä dieselpolttoainetta, jonka kysyntä kasvaa Euroopassa. Osaaminen, ajankohta ja sijainti ovat siis kaikki kohdallaan. Porvoon investointihanke kuuluu Suomen suurimpiin teollisuusinvestointeihin ja sen on määrä valmistua vuoden 2006 loppuun mennessä. Sen rakennusaikainen työllisyysvaikutus on noin 3000 miestyövuotta ja sillä luodaan noin sata uutta pysyvää työpaikkaa. Viime vuonna jatkoimme aluskantamme uusimista, jotta säiliöalukset parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat omia tarpeitamme Itämeren alueella. Samalla parannamme mahdollisuuksiamme osallistua Venäjän äsken mainittuun nopeasti kasvavaan öljyvientiin Suomenlahtea pitkin.

5 5 (7) Korkea turvallisuustaso on edelleen merikuljetustemme johtotähti. Olemme saaneet käyttöömme kaksi uutta superjääluokan raakaöljylaivaa, jotka merkittävästi ovat vaikuttaneet Shipping-liiketoimintamme hyvään tulokseen. Fortumilla on Luoteis-Venäjällä yhteisyritys venäläisen Lukoilin kanssa. Etelä- Shapkinon öljykentän tuotanto alkoi kesällä ja Fortumin osuus sen enimmäistuotannosta vastaa noin 10 % omasta tarpeestamme. Suuri haasteemme erittäin kilpaillussa sähkön myynnissä on saavuttaa kilpailijoitamme parempi asema asiakkaiden piirissä. Sähköala on saanut paljon arvostelua osakseen, kun hinnat ovat nousseet, myrskyt ovat aiheuttaneet sähkökatkoja tai huono asiakaspalvelu on koetellut asiakkaita. Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti ja nöyrästi. Viime vuoden aikana teimme energiakatselmuksia ja kehitimme edelleen sähkön säästöneuvontaa asiakkaille. Lisäksi tarjosimme joustavampia sähkösopimuksia, selkeytimme laskuamme, jotta siitä tulisi ymmärrettävämpi, perustimme uuden asiakaspalveluyksikön ja tehostimme omia prosessejamme. Jatkoimme ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyntiä. Vuonna 2003 saatiin päätökseen uudelleenjärjestelyt, joiden arvo on ollut kaikkiaan 9 miljardia euroa viime vuosina. Olemme vetäytyneet alueilta, jotka eivät ole toiminnaltaan keskeisiä tai ovat maantieteellisen painopistealueemme ulkopuolella. Tämän ansiosta yhtiörakenteemme on nyt selkeä ja taseemme vahva. Vaikka monet keskeiset markkinatekijät olivat meille viime vuonna suotuisat, hieno tulos saatiin aikaan ennen kaikkea kovalla työllä. Konsernin liikevoitto kasvoi 10 % edellisvuodesta, vaikka vuoden 2002 lukuun sisältyi runsaat 300 miljoonaa euroa kertaluontoisia tuloja. Kun verrataan tulosta ilman kertaluontoisia eriä, on toiminnallisen tuloksen parannus peräti 67 %, melkein 550 miljoonaa euroa parempi kuin Eräs tärkeä selittäjä on monipuolinen ja joustava sähköntuotanto-rakenteemme. Viime vuoden poikkeusoloissa meillä oli siitä selvää hyötyä kun vesivoiman ollessa niukkaa saatoimme ottaa käyttöön lisää lauhdevoimaa. Merkittävä tekijä oli myös pohjoismaisten liiketoimintojen yhdistäminen, jonka synergiaedut ylittivät tavoitteen. Viime vuonna saavutimme jo 130 miljoonan euron synergiaedut. Myös Öljynjalostuksen hyvä tulos ja Fortum Marketsin tulosparannus vaikuttivat merkittävästi liikevoiton kasvuun.

6 6 (7) Osakekohtainen tulos jatkoi kasvuaan ja oli 15 % parempi kuin edellisvuonna. Kun verrataan toiminnallista tulosta ilman kertaluontoisia eriä, tulos per osake kasvoi yli 50 %. Vahva kassavirta on Fortumin kaltaiselle pääomavaltaiselle yritykselle tärkeää. Siksi se on meillä erityisen huomion kohteena, mikä näkyy myös tuloksista. Liiketoiminnan kassavirta jatkoi kasvuaan ja oli viime vuonna peräti 1577 miljoonaa euroa. Syystä voidaan sanoa, että hyvä kannattavuutemme sekä vahva kassavirtamme ovat mahdollistaneet yhtiön nyt vireillä olevaa kaksi suurinvestointia, Porvoon suurinvestoinnin ja osallistumisemme viidenteen ydinvoimalaan. Hyvän tuloksen ja vahvan kassavirran ansiosta hallitus esittää 42 eurosentin suuruista osinkoa, Siinä on kasvua 36 % edellisvuoteen verrattuna. Viime vuosina olemme tehneet määrätietoisesti työtä, jotta saavuttaisimme asetetut taloudelliset tavoitteet. Olen hyvin tyytyväinen viime vuoden saavutukseen, kun yhtä lukuun ottamatta pääsimme tavoitteisiimme. Voimme myös todeta, että strategiamme johdonmukainen toteuttaminen on vahvistanut asemaamme Pohjoismaissa. Osakemarkkinat ovat tunnistaneet tämän ja palkinneet työtämme. Myös viime vuonna osakkeemme kurssi jatkoi nousuaan ja oli vuoden vaihteessa noin 30 % korkeampi kuin vuotta aiemmin. Viime päivinä kurssi on enimmäkseen liikkunut 8,5 euron paremmalla puolella. Kun katsomme tästä eteenpäin, on syytä todeta, että yhtiörakenteemme on toimiva ja tuloksentekokykymme hyvä. Olemme valmiina aloittamaan matkamme seuraavan vaiheen. Tänä vuonna panostamme erityisesti seuraaviin asioihin: Muodostettavalle öljy-yhtiölle on annettava hyvät edellytykset. Porvoon suurta investointihanketta viedään voimallisesti eteenpäin, vielä paremman kilpailukyvyn varmistamiseksi. Uuden yhtiön juridinen eriyttäminen on miltei valmis ja yhtiön vetäjä on nimitetty. Uusi konserni tarvitsee luonnollisesti toimivan yhtiörakenteen ja konsernijohdon kaikkine tukifunktioineen. Tämäkin työ on aloitettu. Kaikki valmistelut tähtäävät siihen, että yhtiö on listautumisvalmiudessa vuoden loppua kohti mentäessä. Markkinatilanne sitten ratkaisee oikean ajankohdan. Katsaukseni alussa kuvasin pohjoismaista sähkömarkkinaa. On selvää, että jatkossa näin pääomavaltainen ala ei tule säilymään yhtä hajanaisena. Eiväthän tämän alan taloudelliset lainalaisuudet poikkea muistakaan aloista. Siksi tulemme näkemään lisää yhdistymisiä niin sähkön tuotanto-, siirto- kuin myyntitoiminnassakin.

7 7 (7) Fortumilla on nyt erittäin hyvät lähtökohdat osallistua aktiivisesti tähän kehitykseen. Koko energia-alaa on leimannut tuotantolähtöisyys, joka juontaa juurensa noin satavuotisesta monopolikaudesta. Nyt toimimme kilpailuilla markkinoilla ja asiakkaat odottavat hyvää vastinetta rahoilleen. Haaste on alalle melkoinen. Fortumissa olemme valmiit tarttumaan siihen, ja ymmärrämme miten paljon muutoksia ja parannuksia se meiltä vaatii. Eräs Fortumin vahvuuksista on laaja asiakaspohja. Sitä haluamme vaalia ja myös kasvattaa. Sen eteen olemme ryhtyneet muuttamaan toimintatapojamme monessakin suhteessa: parannamme ja monipuolistamme asiakaspalvelua, tarjoamme uudentyyppisiä sopimuksia eri asiakasryhmien tarpeiden mukaan, tulemme edelleen yksinkertaistamaan asiointia kanssamme mm. laskujen osalta, ja suunnittelemme lisää uusia keinoja, joiden avulla asiakas kokee saamansa hyödyn ja palvelutason paranevan. Haluamme yksinkertaisesti tulla halutuimmaksi energiantoimittajaksi ja tiedämme, että se on kovan työn takana. Viime vuonna luotiin perusta tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja työ jatkuu asiakastyytyväisyyden nostamiseksi. Hyvät osakkeenomistajat: Mennyt vuosi on siis ollut Fortumille ja sen omistajille varsin hyvä. Hienot saavutukset eivät ole tulleet itsestään, vaan kovan ja määrätietoisen työn seurauksena. Haluankin tässä yhteydessä kiittää koko Fortumin henkilöstöä hienosta työstä. Samalla haluan lausua parhaat kiitokset monivuotiselle hallituksen puheenjohtajalle, Matti Vuorialle, hänen vankkumattomasta tuestaan ja kaukonäköisyydestään vuosien varrella. Kiitos kuuluu myös teille, arvoisat osakkeenomistajat, luottamuksestanne. Jatkamme työtä sen ansaitsemiseksi tästä eteenkinpäin. Myös kuluva vuosi tulee olemaan työntäyteinen. Suuntamme on selkeä, ja toimintamme määrätietoista. Vaikka viime vuosi meni hyvin, meillä on vieläkin edellytyksiä parantaa toimintaamme. Siihen panostamme tänäkin vuonna kaikilla tärkeillä osa-alueilla. Nykyiset markkinanäkymät, tekemämme hintasuojaukset ja jatkuvat tehostamistoimemme luovat erinomaiset mahdollisuudet hyvälle vuodelle myös Kiitos.

TOIMITUSJOHTAJA MIKAEL LILIUKSEN PUHE YHTIÖKOKOUKSESSA 2005

TOIMITUSJOHTAJA MIKAEL LILIUKSEN PUHE YHTIÖKOKOUKSESSA 2005 TOIMITUSJOHTAJA MIKAEL LILIUKSEN PUHE YHTIÖKOKOUKSESSA 2005 Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Ärade aktieägare. Tämä yhtiökokous on ainutlaatuinen. Ensinnäkin Fortum

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Fortumilla on takanaan hyvä vuosi. Uskomme, että se on valitun strategiamme ansiota.

Fortumilla on takanaan hyvä vuosi. Uskomme, että se on valitun strategiamme ansiota. 1 (6) Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe yhtiökokouksessa Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat; Fortumilla on takanaan hyvä vuosi. Uskomme, että se on valitun strategiamme ansiota. Pari vuotta

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2012 26.4.2012 1 Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen keskeiset tapahtumat Kokonaisuudessaan hyvä operatiivinen tulos Vahva kassavirta, 553 miljoonaa euroa, +22

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 Toimitusjohtaja Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 1 Edessä sähköjärjestelmän suurin murros: strategia antaa hyvät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen

Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus. Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Markkinakehityksen ajankohtauskatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Petri Vihavainen Esityksen sisältö Fingridin strategia sähkömarkkinoiden kehittämisestä Ruotsi Venäjä ENTSO-E Markkinatieto Tehoreservit

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011

Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2010 4.2.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2 2011 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua 8,7 prosenttia

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Suomalaista sähkömarkkinaa kehite2ävä itsekkääs4

Suomalaista sähkömarkkinaa kehite2ävä itsekkääs4 Suomalaista sähkömarkkinaa kehite2ävä itsekkääs4 Akke Kuusela Suomen Voima Oy, tj 1 Terveet tukkumarkkinat toimivan sähkömarkkinan perusta Sähkömarkkinoiden toimivuuda on selvitedy tutkimusten ja kilpailuoikeuden

Lisätiedot

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy

Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa. Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Sähkön tukkumarkkinan toimivuus Suomessa Paikallisvoima ry:n vuosiseminaari 14.3.2012 TkT Iivo Vehviläinen Gaia Consul?ng Oy Tutki3u sähkömarkkinaa julkisen 6edon pohjalta Selvityksen tekijänä on riippumaton

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist. 25-Oct-07 Aspon Q3 2007 25.10.2007 CEO Gustav Nyberg COO Aki Ojanen CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q3 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 5,4 %, yritysosto mukaanlukien 16,5 % Liikevoitto ilman kertaeriä 3,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007

Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Osavuosikatsaus Tammi - maaliskuu 2007 24.4.2007 Vankka tuloskehitys jatkui Paras neljännestulos lämpimästä säästä ja alhaisesta spot-hinnasta huolimatta Hyvät suojaukset Vahva kassavirta Markets-segmentin

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012

Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Fortum Oyj Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2012 19.10.2012 Erittäin haastava toimintaympäristö Pohjoismaat Sähkönkulutus Pohjoismaissa viime vuoden tasolla, teollisen kulutuksen laskusta huolimatta Pohjoismaiset

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010

Tilinpäätös Tammi-joulukuu 2009 5.2.2010 Tilinpäätös Tammi-joulukuu 29 5.2.21 Keskon osavuosikatsaus 1-12/29 Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta kaikkien toimialojen tulos positiivinen K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi +5,6

Lisätiedot

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE Vuoden 29 tulos 2.2.21 Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO 117 PRESENTATION-TITLE 1 Esityksen pääkohdat Katsaus vuoteen 29 Visio 22 Katsaus liiketoimintaryhmiin Konsernin taloudellinen

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj

Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Suomen ilmasto- ja energiastrategia Fingridin näkökulmasta Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Käyttövarmuuspäivä Finlandia-talo 26.11.2008 2 Kantaverkkoyhtiön tehtävät Voimansiirtojärjestelmän

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus Q3 2010 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto 18,7 (15,9) M, kasvua 17,3 % Jatkuvien

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 20. lokakuuta 2005 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä kolmannen neljänneksen tulos. Vahva kassavirta ja selkeästi kohonnut liikevoitto Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009

Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2009 30.10.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-9/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010

Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010 Rautaruukki Oyj Yhtiökokous 2010 23.3.2010 Sakari Tamminen Toimitusjohtaja Liiketoimintaympäristö ja yhtiön taloudellinen kehitys vuonna 2009 Markkinatilanne historiallisen vaikea Teollisuustuotanto ja

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012. Heikki Vauhkonen 24.04.2012 Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 24.04.2012 Osavuosikatsaus 1-3/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto oli 10,7 Me (12,6 Me 1-3/2011). Konsernin liiketulos oli -1,4 (-1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011. Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2011 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti Vahva kasvu jatkui Liikevaihto kasvoi 23,4 (19,2) milj. euroon toisella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009

Digia Oyj. Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008. Juha Varelius Toimitusjohtaja 3.2.2009 Digia Oyj Osavuosikatsaus 10-12/2008 Ja Tilinpäätös 2008 3.2.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat 2008 ja Q4/2008 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Lisätiedot

Yhtiökokous 22.3.2013

Yhtiökokous 22.3.2013 Yhtiökokous 22.3.2013 Heikki Lehtonen toimitusjohtaja 22.3.2013 Componenta 1 Vuosi 2012 lukuina 22.3.2013 2 Liikevaihto ja liikevoitto laskivat 800 700 600 681 48 576 545 60 50 40 500 452 30 30 Me 400

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä

Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä 17.4.2015 Antti Toivainen Nordea Markets Mikä on valuuttariski ja mitä sille voi tehdä 1. Valuuttariski on riski joka syntyy siitä, että: yrityksellä on euroalueen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa

Omakustannushintainen mankalatoimintamalli. lisää kilpailua sähköntuotannossa Omakustannushintainen mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähköntuotannossa Mankalatoimintamalli lisää kilpailua sähkömarkkinoilla Omakustannushintainen mankalatoimintamalli tuo mittakaava- ja tehokkuusetuja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel

Toimitusjohtajan katsaus. Marcel Kokkeel Toimitusjohtajan katsaus Marcel Kokkeel Hyvät naiset ja herrat, osakkeenomistajat ja hallituksen jäsenet, Tervetuloa Cityconin yhtiökokoukseen! Cityconin tärkeimmät tavoitteet vuonna 2012 olivat kannattavuuden

Lisätiedot

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen

Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta. Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen Kysyntäjousto Fingridin näkökulmasta Tasevastaavailtapäivä 20.11.2014 Helsinki Jonne Jäppinen 2 Sähköä ei voi varastoida: Tuotannon ja kulutuksen välinen tasapaino on pidettävä yllä joka hetki! Vuorokauden

Lisätiedot

Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare.

Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Toimitusjohtajan yhtiökokouspuhe 16.3.2006 Herra ministeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja herrat. Bästa aktieägare. Fortumin vuosi 2005 oli erinomainen. Otimme useita

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen Varsinainen yhtiökokous 2017 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 21.3.2017 Varsinainen yhtiökokous 2017 Yhtiökokous 21.3.2017 1 Cargotecin laajennettu johtoryhmä Mika Vehviläinen Toimitusjohtaja Mikko Puolakka Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-9/ / Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-9/2013 1.11.2013 / Juha Varelius, toimitusjohtaja Veroilmoitus_tehty Tarjouspyyntö_hyväksytty Eläkkeet_maksettu Asiakaspalaute vastaanotettu Työvuoro_vastaanotettu Asiakaspalaute_lähetetty

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Tilinpäätöstiedote 1-12/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Tilinpäätöstiedote 1-12/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 1.2.2013 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 100,4 (121,9) miljoonaa euroa Q4 liikevaihto 25,5 (30,2) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 11.2.2009 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Markkinatilanne jatkuu vaikeana Vaneriteollisuuden markkinatilanne heikentyi voimakkaasti toisella vuosipuoliskolla Markkinatilanne oli Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

Tammi-kesäkuu 2001 lyhyesti

Tammi-kesäkuu 2001 lyhyesti Tammi-kesäkuu 21 lyhyesti Liikevaihto 1 287, jatkuvan liiketoiminnan kasvu 11% Liikevoitto 111, kasvu 8 % Tulos/osake,52, kasvu 14 % (ilman kertaluonteisia eriä) Oma pääoma/osake 9,53 Toinen omien osakkeiden

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/

Osavuosikatsaus 1-3/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-3/2008 29.4.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja Q1 Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat 1-3/2008 Liikevaihto ja liikevoitto hyvässä kasvussa Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa, kasvu

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2008 05.08.2008 Juha Varelius Toimitusjohtaja 1-6/2008 Pääkohdat 2 2008 Digia Plc Katsauskauden pääkohdat 1-6/2008 Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Liikevaihto 64,8 miljoonaa

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-3/2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-3/211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Alkuvuoden tappio johtuu infratoiminnan kausiluonteisuuudesta. Työkausi on jo osin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö

Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Pohjoismaiden johtava sähkö- ja lämpöyhtiö Mika Paloranta Sijoittajasuhdejohtaja Fortum Oyj Pörssi-ilta 11.11.28 Espoo, Hanasaari Globaali voimakkaasti kasvava energian ja sähkön kysyntä Primäärienergian

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 2015 tilinpäätöstiedote 10.2.2016 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä vuonna 2015 Markkinatilanne Kalmarissa ja Hiabissa hyvä, mutta haastava MacGregorissa

Lisätiedot

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja

Metsä Board Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja Euroopan johtava ensikuitukartonkiyhtiö Mikko Helander Toimitusjohtaja 1 (ex M-real) lyhyesti Liikevaihto noin 2,1 miljardia euroa, henkilöstömäärä noin 3 300 Johtava eurooppalainen ensikuitukartongin,

Lisätiedot

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009

Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi. Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Uuden sähkömarkkinamallin kuvaus ja vaikutusten analysointi Selvitys Teknologiateollisuus ry:lle 3.6.2009 Sisältö 1. Työn lähtökohdat 2. Uuden sähkömarkkinamallin toiminnan kuvaus 3. Uuden sähkömarkkinamallin

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Fortumin strategia Liiketoimintojen kehitys Investoinnit Vuosi 2012 keskeisten tunnuslukujen valossa Asiakastyytyväisyys Henkilöstö ja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj. Liiketoimintakatsaus. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj Liiketoimintakatsaus 7.10.2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (13,2 Me 4-6/2012), liiketulos -0,8 (0,6) Me ja tulos ennen veroja

Lisätiedot

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa. Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Pohjoismaiset markkinat pullonkaulojen puristuksessa Juha Kekkonen, johtaja Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Teemat Pullonkaulatilanne yleensä Pohjoismaissa Ruotsi-Suomi raja erityisesti Fenno-Skan 2:n vaikutus

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

06.07.07 26.3.2002 1. Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortumin yhtiökokouksessa 26.3.2002. Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat;

06.07.07 26.3.2002 1. Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortumin yhtiökokouksessa 26.3.2002. Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat; 06.07.07 26.3.2002 1 Toimitusjohtaja Mikael Liliuksen puhe Fortumin yhtiökokouksessa 26.3.2002 Herra puheenjohtaja, arvoisat osakkeenomistajat; Kun vuosi sitten tapasimme tässä samassa tilaisuudessa, päätin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2014

Osavuosikatsaus 1-6/2014 Osavuosikatsaus 1-6/2014 8.8.2014 Juha Varelius, toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden 1-6/2014 pääkohdat Digia-konserni 1-6/2014 1-6/2013 Muutos % Liikevaihto 48 455 51 523-6,0 % Liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 31.1.2008

Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Tilinpäätös 2007 31.1.2008 Hyvä vuosi Hyvä taloudellinen tulos Korkeampi sähkön tukkumyyntihinta haastavassa markkinaympäristössä 39,7 euroa/mwh vuonna 2007 (+7 %) vs. Nordpool 27,9 euroa/mwh (-43 %) Fortumin

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07

Aspon Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 23-Aug-07 Aspon Q2 2007 23.8.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q2 2007 Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvu 11,6 %, yritysosto mukaanlukien 22,8 % Liikevoitto ilman kertaeriä 4,2 milj. euroa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.10.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia Pohjois-Amerikassa rakentamisen

Lisätiedot

Taloudelliset tavoitteet ja tulos

Taloudelliset tavoitteet ja tulos Taloudelliset tavoitteet ja tulos Kannattavuus Tavoite keskimäärin Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,9 38,6 5,2 76,5 13,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,4 26,9 31,9 42,4 45,4 2, Tuotto Tulos/osake, euroa,355,45,58,88

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

Tulosinfo Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist

Tulosinfo Q CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist Tulosinfo Q3 2005 27.10.2005 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon strategia Teollisuuden yhteistyökumppani Monialainen palveluyhtiö (GICS 20201030) Tasoittaa suhdannevaihteluita Mahdollistaa uudet

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot