Hankkeen nimi (kesto)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankkeen nimi (kesto)"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2003 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Hankkeen nimi (kesto) Hakija JATKOHANKKEET Maaseutuvaihdon laajentaminen peruskoulujen oppilaille järjestettävät tutustumisjaksot maaseutuun ja maaseutuelinkeinoihin ( ) Suomen 4H-liitto Maaseutumatkailun valtakunnallinen kehittäminen ( ) Maaseutumatkailun teemaryhmä (YTR) c/o Juniperus Metsämatkat ky Villin Pohjolan kutsu ( ) Metsähallitus Villi Pohjola Poluista reiteiksi E6&E10 markkinointihanke ( ) Luomua ja kestävyyttä matkailuun ( ) Suomen Latu ry. Luonnonmukaisen viljelyn liitto Ruoka-Suomi -työryhmän toiminta vuonna 2003 Täydennyskoulutuskeskus Elinvoiman eväät -kehityshanke ( ) Efektia Oy Suomalaiset luonnontuotteet markkinoille Arktiset Aromit ry. ( ) Luonnontuotealan teemaryhmän toiminta vuonna 2003 Luonnontuotealan teemaryhmä c/ o Maa- ja metsätalousministeriö file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2003.htm (1 / 7) :18:05

2 Luontoyrittäjyysverkosto - kestävää kilpailukykyä luomassa ( ) Kesäheinä projekti Seinäjoki Käsi- ja taideteollisuusliitto Kulttuuri maaseudun mahdollisuutena ( ) Kulttuuriteemaryhmä c/o Opetusministeriö Lämpöyrittäjä Suomi -yhteistyöprojekti lämpöyrittämisen edistämiseen ( ) Jyväskylän Teknologiakeskus Oy Kansallinen laatujärjestelmä marja- ja hedelmäpohjaisille alkoholituotteille ( ) Hämeen akk, Lepaan yksikkö Seudulliset yrityspalvelut -hanke ( ) Suomen Kuntaliitto Alkavien maaseutuyrittäjien neuvonnan laatuvarmistus osana seudullista neuvontaa ( ) Uusosuustoiminnan edistäminen ( ) Suomen Jobs and Society ry. Pellervo-Seura ry. Etätyön vaikutusten arviointi ( ) täydennyskoulutuskeskus Alueellisesti hajautettujen organisaatioiden toimintamalli ( ) Puu-Suomi toimintaohjelma Tampereen yliopisto täydennyskoulutuskeskus Wood Focus Oy Sieniviljelyn tutkimus ja kehitys ( ) ProAgria Satakunnan maaseutukeskus ry. Hyvinvointipalvelujen ja -politiikan teemaryhmä ( ) Pientiestön tieisännöinnin koulutusohjelma, pilottihanke Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Naisteemaryhmä STAKES Suomen Tieyhdistys ry. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Naisteemaryhmä c/o sisäasiainministeriö file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2003.htm (2 / 7) :18:05

3 Maaseudun uusi aika -lehden toimittaminen vuonna 2003 Maaseudun uusi aika yhdistys Internationaliseringens behovsundersökning inom Svenskafinland ( ) Maaseudun syke nuorten mieleen ( ) Carrefour Svenskfinland Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. / YTR:n nuorisoteemaryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän syrjäisen maaseudun teemaryhmän toiminta vuonna 2003 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä/ Syrjäisen maaseudun teemaryhmä (SM) c/o Aluekehityssäätiö/ Suomen Aluetutkimus FAR Maallesiirtyjän infopiste - palvelun kehittäminen ja käyttöönotto ( ) Toimintaryhmien verkostoyksikköpalvelusopimuksen kustannukset vuonna 2003 Toimintaryhmien verkostoituminen ja yhteistyö Harvaanasutulla maaseudulla asuva pitkäaikaistyötön - syrjäytynyt vai onnellinen maaseudun asukas? ( ) Suomen Jobs and Society ry. Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö, yhteiskuntapolitiikan laitos Yrittäjäidentiteetin ja asiakassuuntautuneisuuden merkitykset monialaisilla tiloilla ( ) Nuorten maatilayrittäjien nykytilaa ja tulevaisuudenuskoa kartoittava tutkimus ( ) Maaseudun kulttuuritapahtumien alueellinen vaikuttavuus ( ) Kahdestaan kotona - vanhojen parien arki ja kotona selviytyminen ( ) Uutta verta maaseudulle ( ) Mikkeli Seinäjoki Seinäjoki STAKES Siirtolaisuusinstituutti file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2003.htm (3 / 7) :18:05

4 Maaseutupolitiikka ja ihmisten hyvinvointinäkymät ( ) Mikkeli Kahtiajakautuva Suomi? Tutkimus hyvinvoinnin ja huono-osaisuuden alueellisesta erilaistumisesta ( ) Diakonia-ammattikorkeakoulu UUDET HANKKEET Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen edistäminen Kesämökkibarometri -projekti Valtakunnallisen kylätoimintaverkoston rakenteen ja työmuotojen vahvistaminen ( ) hankkeen toteuttajataho kilpailutetaan Sisäasiainministeriö/ alueiden ja hallinnon kehittämisosasto Suomen Kylätoiminta ry ja Svenska Studiecentralen Samassa veneessä kohti kansalaisyhteiskuntaa Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus Kyläsuunnitelma sanoista teoksi -opaskirja Energiaomavaraisuuden kehittäminen maaseudulla Yrityskeskittymät maaseutuyritysten kilpailuetuna Maaseutuyrittäjät viherympäristönhoitopalvelujen tuottajina Maaseutu turuille, toreille ja kauppahalleihin Vaasan yliopisto, Levón-Instituutti MTT, taloustutkimus Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry. Täydennyskoulutuskeskus Saamenkielisen Sapmelas -lehden 70- vuotisjuhlanumero Koillis-Savon palvelukuntaprojekti ( ) Saamenkielisen Sapmelas -lehden kannatusyhdistys ry Koillis-Savon Kehitys Oy Neljännen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman käynnistäminen Maa- ja metsätalousministeriö file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2003.htm (4 / 7) :18:05

5 Valtakunnallisen mökkihankkeen esiselvityshanke: kakkosasukkaaksi ja ykkösasukkaaksi maalle Sisäasiainministeriö/alueiden ja hallinnon kehittämisosasto Uudiskylät Länsi-Uudellamaalla Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskus, Länsi- Uudenmaan täydennyskoulutuslaitos Toimintakulttuurien eroista kaupunki- ja maaseutuosapuolten yhteiseen oppimisprosessiin Teknillinen korkeakoulu/ytk Maaseutuyrittäjyys - millainen mahdollisuus? Liikkuminen osana elämää. Tutkimus korkeasti koulutettujen osaajien maallemuutoista, kakkosasumisesta ja etätyöskentelystä Suomessa Uudet ainekset maaseudun elinvoimaisuuteen Turun kauppakorkeakoulu/ yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus Karjalan tutkimuslaitos Lapin yliopisto, taloustieteiden ja matkailun laitos Maaseutupolitiikan toimeenpano - maaseutupolitiikka osana kunnan kehittämispolitiikkaa Kylän ja kunnan taloudellinen suhde MTT/Taloustutkimus Eräjärven kehittämisyhdistys Ympäristölähtöinen maaseudun kehittämistoiminta ja paikallisesti kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ympäristöpolitiikassa. Politiikan oikeudenmukaisuuslähtökohtien tarkastelua sopimuksellisuuden avulla Maaseudun asema suomalaisessa yhteiskunnassa Maaseudun aluerakenteen muutos paikkatietojen valossa Väestön ikääntyminen ja maaseudun työmarkkinat Karjalan tutkimuslaitos Karjalan tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Chydenius-Instituutti Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus PTT file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2003.htm (5 / 7) :18:05

6 Naapuriyhteisöjen kulttuuriset muutokset Suomen maaseudulla ( ) Läheisyyden ekonomia maaseutualueiden kilpailutekijänä Kehitettävät kasvuklusterit ja niiden tuotealueet maaseutualueilla - tulevaisuuden tutkimus Tulevaisuuden tutkimuskeskus Vaasan yliopisto Levón-Instituutti Oy Aluekehitys RD Kuntaliitosten vaikutus kylätasolla Vaasan yliopisto, Levón-Instituutti MAASEUTUPROFESSUURIT Maaseutupolitiikan professuuri MTT:ssa ( ) Aluetieteen professori. Opetus- ja tutkimusalana maaseutupolitiikka ja maaseudun strateginen kehittäminen ( ) MTT Yleisjohto Vaasan yliopisto Maaseutututkimuksen professuurin määräaikainen virkasuhde (erityisalana kulttuuritutkimus)( ) Jyväskylän yliopisto, Chydenius- Instituutti Maaseutuprofessuuri: maaseutuyrittäjyyden professorin virka, maatalous-metsätieteellinen tdk ja taloustieteen laitos ( ) Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos Maaseutututkimuksen professuuri (Joensuu) ( ) Maaseutututkimuksen professuuri ( ) Helsingin yliopisto, maaseudun Mikkeli Maaseutututkimuksen professuuri (Rural Areas as economic and social platforms) ( ) Jyväskylän yliopisto, taloustieteellinen tdk Pohjoisen maaseutututkimuksen professuuri NorNet-verkostoon ( ) Oulun yliopisto file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2003.htm (6 / 7) :18:05

7 file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2003.htm (7 / 7) :18:05

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien Julkaisutilaukset: Vuokko Keränen, Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh., 050 396 0281, maaseutupolitiikka@tem.fi Julkaisusarjan ISSN-numero

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

Metsiin tukeutuva luontomatkailu

Metsiin tukeutuva luontomatkailu Metsiin tukeutuva luontomatkailu Raija Ruusunen Matkailun teemaryhmä 4.9.2012 Kuvat Tero Taatinen, Joose Filppula ja RR Esityksen sisältö Metsiin tukeutuvan luontomatkailun haasteet YTR:n toiminta ja Matkailun

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006

ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1-OHJELMA 2000-2006 CCI 1999 FI 16 1 DO 002 SM/AO/MH/1.10.1999 1 ITÄ-SUOMEN TAVOITE 1 -OHJELMA SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2. ITÄ-SUOMEN TILA JA KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.)

Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa. Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) 20 Green Care -toimintatavan suuntaviivat Suomessa Elina Vehmasto (toim.) ISBN 978-952-487-509-7 (Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Häme. Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Häme Häme 19.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Hämeen maaseudun kohtalonkysymykset

Lisätiedot

TEM:n politiikkojen kosketuksia maaseutuun: mitä ja miksi. Hilkka Vihinen Helsinki 26.1.2010

TEM:n politiikkojen kosketuksia maaseutuun: mitä ja miksi. Hilkka Vihinen Helsinki 26.1.2010 TEM:n politiikkojen kosketuksia maaseutuun: mitä ja miksi Hilkka Vihinen 26.1.2010 Sisältö Miksi? TEM:n hallinnonala: Miten löytää maaseutu? Asutut neliökilometriruudut Miksi maaseutunäkökulma? Suomi on

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Loppuraportti Hankkeen nimi: Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa Hankeen toiminta-aika: 5.10.2007 30.9.2013

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa

Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa 1 Riitta Haverinen ja Katja Ilmarinen (toim.) Hyvinvoinnin arki maaseudulla Tekeviä käsiä ja tietoteknologiaa Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2008 2 HYVINVOINNIN ARKI MAASEUDULLA YTR ja

Lisätiedot

Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä

Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä MTT:n selvityksiä 95 Yritystuki maaseudun kehittämisen välineenä - maaseudun mikroyritykset ja yritystukien kohdentuminen Olli Voutilainen Maaseutu MTT:n selvityksiä 95 85 s., 6 liitettä Yritystuki maaseudun

Lisätiedot

Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot

Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot Työryhmät kokoontuvat torstaina 27.8. klo 15.00 17.30 ja jatkavat tarvittaessa perjantaina 28.8. klo 8.30 9.30. Työryhmissä näytettyjä PowerPoint-esityksiä

Lisätiedot

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a 1 2010 Yrittäjyyden teemaryhmä Heikki Pietarinen (toim.) Maaseudun yrittäjyyden

Lisätiedot

Asuinmaaseutu 2007 2010

Asuinmaaseutu 2007 2010 Asuinmaaseutu 2007 2010 Maaseutuasumisen kehittämisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2/2007 Toimitus: Mia Saloranta Taitto: Keltainen toukokuu / Ben Rydman Kuvat: Jussi Jansson Maa-

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedotuslehti 2. 2014 Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2014 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis- ja materiaaliaikataulu on seuraava:

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Uudenmaan ELY-keskus 1.10.2014 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. STRATEGISET VALINNAT... 3 Painopiste 1: Menestyvä elinkeinoelämä... 4 Painopiste 2. Energiatehokas

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää puheenvuorot Pirjo Siiskonen Helsingin yliopisto, Ruralia-istituutti Maaseudun uusi aika 10 vuotta Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Yhdistys perustettiin Ilomantsissa

Lisätiedot