Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2002 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2002 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2002 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet JATKUVAT KEHITTÄMISHANKKEET nro Hankkeen nimi (kesto) TEEMA 1: Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen vahvistaminen 1. TEEMA 2: Paikallisen omaehtoisuuden Maaseutuvaihdon laajentaminen peruskoulujen oppilaille järjestettävät tutustumisjaksot maaseutuun ja maaseutuelinkeinoihin (1998- Maaseudun toiminnallisen perusrakenteen vahvistaminen kylätoimintaverkostolla "Lähelle on lyhyempi matka" - sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisten vaikutuksten mittaaminen paikallistalouden kehittämisessä (2001- Hakija (yhteystiedot) Suomen 4H-liitto Patrik Lindfors puh Suomen Kylätoiminta ry., Svenska Studiecentralen/Svensk Byaservice Tuomas Perheentupa p Helsingin yliopisto, MTKK, Mikkeli Jarmo Laukkanen ja Tapani Köppä p (TK) TEEMA 3: Maaseudun työllisyys, maaseutuyrittäjyys sekä uudet maaseutuelinkeinot 4. Turun yliopisto Ruoka-Suomi -työryhmän toiminta Täydennyskoulutuskeskus vuonna 2002 Heidi Valtari puh Maaseutumatkailun valtakunnallinen kehittäminen ( ) 6. Luomua ja kestävyyttä matkailuun ( ) Maaseutumatkailun teemaryhmä (YTR) c/ojuniperus Metsämatkat ky Mirja Nylander p Luonnonmukaisen viljelyn liitto Terhi Arell p Päätösesitys vlle 2002; euroa file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (1 / 9) :17:52

2 7. Maaseutumatkailun varausohjelmiston laajentaminen -Yrittäjien Internetkäyttöliittymä 8. Poluista reiteiksi E6&E10 markkinointihanke ( Luonnontuotealan teemaryhmän toiminta 10. Suomalaiset luonnontuotteet markkinoille ( ) 11. TEEMA 4: Maaseudun toimintojen, palvelujen ja asiantuntijajärjestelmien uudelleenjärjestäminen Kesäheinä projekti Maaseudun uusi aika -lehden toimittaminen vuonna 2002 Suo-opastus koulutuksen kehittäminen ( ) Lomarengas Oy Jukka Laulajainen puh Suomen Latu ry. Tuomo Jantunen ja Tommi Tenno p (TJ) Luonnontuotealan teemaryhmä c/o MMM/Puutarha-yksikkö Niina Kauhajärvi puh Arktiset Aromit ry. Simo Moisio puh Käsi- ja taideteollisuusliitto Merja Juppo p Maaseudun uusi aika yhdistys Pirjo Siiskonen p Jalasjärven amm. aikuiskoulutuskeskus Helena Loikas puh Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Naisteemaryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Naisteemaryhmä c/o SM Annamari Asikainen ja Kaisa-Leena Lintilä p (AA) Puu-Suomi toimintaohjelma Wood Focus Oy Marileea Järnefeld puh Nuorten sateenkaarihankkeet - alueellinen elinolo-ohjelma nuorille Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Jukka Tahvanainen ja Seppo Mustonen p (JT) Luonnonarvokaupan kehittämisprojekti ( ) Satakunnan luonnonsuojelupiiri ry., Maataloustuottajain Satakunnan Liitto ry. ja Länsi-Suomen metsänomistajain Liitto ry. Raimo Hakila p file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (2 / 9) :17:52

3 TEEMA 5: Maaseutuympäristön laadun ja maaseutuasumisen 18. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän syrjäisen maaseudun teemaryhmän toiminta vuonna 2002 Syrjäisen maaseudun teemaryhmä (SM) c/o Aluekehityssäätiö/ Suomen Aluetutkimus FAR Olli Aulaskari p Maaseudun syke nuorten mieleen ( ) Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. / YTR:n nuorisoteemaryhmä p Satu Tietari JATKUVAT TUTKIMUSHANKKEET nro Hankkeen nimi (kesto) TEEMA 1: Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen vahvistaminen 1. Maaseutu ja kaupunki kestävän kehityksen aluerakenteessa ( ) 2. Maaseutu ja kaupunki Suomen pikkukaupunkiseuduilla (2001- TEEMA 2: Paikallisen omaehtoisuuden Ei jatkuvia hankkeita TEEMA 3: Maaseudun työllisyys, maaseutuyrittäjyys sekä uudet maaseutuelinkeinot 3. Vaihtoehtoiset tarjontaketjut ja maaseudun elintarvikeyrittäjyys: tutkimus paikallisista elintarvikkeiden tarjontajärjestelmistä ( ) Hakija (yhteystiedot) Helsingin yliopisto/mtkk/mikkeli Torsti Hyyryläinen p Jyväskylän yliopisto/ Chydenius-Instituutti Olli Rosenqvist ja Kari Ilmonen p (OR) MTT/Jaana Paananen ja Sari Forsman p (SF) Päätösesitys vlle 2002; euroa file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (3 / 9) :17:52

4 4. Income possibilities of environment based development activities (=Ympäristönhoidon mahdollisuudet syrjäalueiden työllistäjänä) ( ) Joensuun yliopisto/karjalan tutkimuslaitos/ Ilkka Eisto ja Simo Palviainen p (SP) Tuotanto-osaamisen ja innovaatioiden merkitys pienten elintarvikeyritysten kehittymisessä ( ) TEEMA 4: Maaseudun toimintojen, palvelujen ja asiantuntijajärjestelmien uudelleenjärjestäminen 6. Harveneva palveluverkosto ja korvaavat innovaatiot maaseudulla (2001) TEEMA 5: Maaseutuympäristön laadun ja maaseutuasumisen Ei jatkuvia hankkeita TEEMA 6: Maaseudun kehittämistyön keinojen ja tulosten tutkimus Ei jatkuvia hankkeita TEEMA 7: Maaseudun rakenteiden sekä alueja yhteiskuntataloudellisen merkityksen tutkimus Maaseudun taloudellinen arvo ja yhteiskunnallinen merkitys Kahtiajakautuva Suomi? Tutkimus hyvinvoinnin ja huono-osaisuuden alueellisesta erilaistumisesta ( ) Kuopion yliopisto, kauppatieteiden laitos Hannu Niittykangas ja Virpi Kaikkonen p (VK) Vaasan yliopisto, Vaasan yliopiston tutkimuslaitos Olli Wuori p Jyväskylän yliopisto, Chydenius-Instituutti, Jouni Kaipainen ja Kari Ilmonen p (JK) Diakonia-ammattikorkeakoulu Sakari Kainulainen p väitöskirjatyöhön UUDET KEHITTÄMISHANKKEET file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (4 / 9) :17:52

5 nro Hankkeen nimi (kesto) Hakija (yhteystiedot) TEEMA 1: Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen vahvistaminen Ei uusia hankkeita TEEMA 2: Paikallisen omaehtoisuuden 1. Lapin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Kulttuuri kyläpalveluissa ja -tuotteissa Tarja Tammia (2002- p Päätösesitys vlle 2002; euroa TEEMA 3: Maaseudun työllisyys, maaseutuyrittäjyys sekä uudet maaseutuelinkeinot 2. Villin Pohjolan kutsu ( ) Metsähallitus Villi Pohjola Esko Maukonen p Hevosten maaseutu - elinkeinoja ja elämyksiä (2002) Suomen Ratsastajainliitto ry. Fred Sundvall p Kala-Suomi Kalatalouden Keskusliitto ry. Markku Myllylä p Kulttuuri maaseudun mahdollisuutena Kulttuuriteemaryhmä c/o Opetusministeriö Pirkko Liisi Kuhmonen p Puu polttoaineena - päätöksentekijän opas ( Lämpöyrittäjä Suomi -yhteistyöprojekti lämpöyrittämisen edistämiseen ( Luontoyrittäjyysverkosto - kestävää kilpailukykyä luomassa ( ) 9. Elinvoiman eväät -kehityshanke ( ) Kansallinen laatujärjestelmä marja- ja 10. hedelmäpohjaisille alkoholituotteille ( ) Puuenergia ry. Tage Fredriksson p Jyväskylän Teknologiakeskus Oy Esko Peltonen ja Markku Paanana p (MP) HY/MTKK/Seinäjoki Juha Rutanen p Efektia Oy Marja-Liisa Dahlstedt p Hämeen akk, Lepaan yksikkö Matti Puotila p file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (5 / 9) :17:52

6 TEEMA 4: Maaseudun toimintojen, palvelujen ja asiantuntijajärjestelmien uudelleenjärjestäminen 11. Seudulliset yrityspalvelut -hanke ( ) 12. Alkavien maaseutuyrittäjien neuvonnan laatuvarmistus osana seudullista neuvontaa ( ) Uusosuustoiminnan ( ) Etätyön vaikutusten arviointi ( Alueellisesti hajautettujen organisaatioiden toimintamalli ( ) KV-kartta - Maaseudun toimijoiden kansainvälisyyskartoitukset (2002) Internationella Kunskaps- och Verktygsbacken (KV-Pakki) (2002) Alueellisen yhteistyön jatkohanke ALUKE II (2002) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 19. toiminta- ja teemaryhmien yhteistyö yrityskummiverkoston kanssa ( Hyvinvointipalvelujen ja -politiikan teemaryhmä ( Sieniviljelyn tutkimus ja kehitys ( Pientiestön tieisännöinnin koulutusohjelma, pilottihanke file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (6 / 9) :17:52 Suomen Kuntaliitto Timo Kietäväinen ja Jarkko Huovinen p (JH) Suomen Jobs and Society ry. Kari Huhtala p Pellervo-Seura ry. Hanna-Leena Asunta p Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tapio Penttilä p Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus Tarja Nupponen p Jalasjärven AKK/Maaseudun EU-tietokeskus Carrefour West Finland Jari Heiniluoma p Carrefour Svenskfinland - c/o Svenska Österbottens Förbund för utbildning ach kultur Gunvor Häggman p Pienen ja keskisuuren teollisuuden edistämissäätiö (PKT-säätiö) Jari Leskinen p Yrityskummit ry. Hannu Ala-Sippola p STAKES/Sirpa Andersson p Satakunnan maaseutukeskus ry. Maija Heikkilä p Suomen Tieyhdistys ry. Jaakko Rahja p

7 TEEMA 5: Maaseutuympäristön laadun ja maaseutuasumisen 23. Tieluonnon ja lähimaiseman hoidon kehittämistä käsittelevän video-/tvohjelmasarjan toinen osa työnimellä: "Maiseman vastaisku" (2002) Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Bjarne Häggman p Maallesiirtyjän infopiste - palvelun kehittäminen ja käyttöönotto (2002- Suomen Jobs and Society ry. Kari Huhtala p Virikekoulutus ponnahduslautana maallemuuttoon (2002) Vapaan Sivistystoiminnan liitto ry. Aaro Harju ja Jaakko Rantala p (JR) UUDET TUTKIMUSHANKKEET nro Hankkeen nimi (kesto) TEEMA 1: Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen vahvistaminen 1. Maaseudun ja kaupungin suppean vuorovaikutuksen mahdollisuudet (2002) TEEMA 2: Paikallisen omaehtoisuuden Ei uusia hankkeita TEEMA 3: Maaseudun työllisyys, maaseutuyrittäjyys sekä uudet maaseutuelinkeinot Liiketoimintamahdollisuuksien 2. rakentuminen pienissä eteläpohjalaisissa elintarvikealan perheyrityksissä ( ) Hakija (yhteystiedot) Vaasan yliopisto, Levón-Instituutti Eija Rissanen ja Hannu Katajamäki p (ER) Hilkka Elina Laukka-Sinisalo p Päätösesitys vlle 2002; euroa väitöskirjatyöhön file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (7 / 9) :17:52

8 3. 4. Yrittäjäidentiteetin ja asiakassuuntautuneisuuden merkitykset monialaisilla tiloilla (2002- Oppivat kohteet maaseutumatkailussa (2002) 5. Harvaanasutulla maaseudulla asuva pitkäaikaistyötön - syrjäytynyt vai onnellinen maaseudun asukas? (2002- Nuorten maatilayrittäjien nykytilaa ja 6. tulevaisuudenuskoa kartoittava tutkimus ( Maaseudun kulttuuritapahtumien alueellinen vaikuttavuus (2002- TEEMA 4: Maaseudun toimintojen, palvelujen ja asiantuntijajärjestelmien uudelleenjärjestäminen Kahdestaan kotona - vanhojen parien 8. arki ja kotona selviytyminen (2002- TEEMA 5: Maaseutuympäristön laadun ja maaseutuasumisen 9. Palvelujen saavutettavuus maaseudulla (2002) HY/MTKK/MLI Kari Vesala p Joensuun yliopisto/ Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Arvo Peltonen p Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos Pertti Rannikko ja Sirpa Varis p (PR) HY/MTKK/SJOKI Petri Kahila ja Tarja Toivonen p (TT) HY/MTKK/SJOKI Sami Kurki (ja Kimmo Kainulainen) p (SK) STAKES Sirpa Andersson ja Juha Teperi p (SA) Oulun yliopisto, Kajaanin keh.keskus Pentti Malinen ja Heikki Keränen p (HK) Uutta verta maaseudulle (2002- Siirtolaisuusinstituutti Elli Heikkilä p Aini Pehkonen, väitös 2005, tiedote 11. Maaseudun vastaanottohalukkuus suurten ikäluokkien eläkeläismuuttajille (2002) Vaasan yliopiston Seinäjoen toimipiste Hannu Katajamäki ja Jarmo Palm p (JP) file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (8 / 9) :17:52

9 TEEMA 6: Maaseudun kehittämistyön keinojen ja tulosten tutkimus 12. Suomalaisen maaseutututkimuksen evaluointi ja maaseutua koskevan tutkimusohjelman valmistelu (2002) 13. Suomalaisen maaseutututkimuksen evaluointi (2002) 14. Maaseutupolitiikka ja ihmisten hyvinvointinäkymät (2002- Kumppanuus kuntatasolla 15. maaseutupolitiikan toimeenpanossa (2002) TEEMA 7: Maaseudun rakenteiden sekä alueja yhteiskuntataloudellisen merkityksen tutkimus Ei uusia hankkeita HY/MTKK/Seinäjoki Sami Kurki p HY/MTKK/Mli Pirjo Siiskonen p HY/MTKK/Mli Vesa Rouhiainen p MTT/Taloustutkimus Hilkka Vihinen p file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2002.htm (9 / 9) :17:52

Hankkeen nimi (kesto)

Hankkeen nimi (kesto) Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2003 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Hankkeen nimi (kesto) Hakija JATKOHANKKEET Maaseutuvaihdon laajentaminen peruskoulujen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006

VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006 Sivu 1/5 VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006 Hankkeen nimi (kesto) Hakija ja yhteyshenkilö Jatkuvat kehittämishankkeet Matkailun valtakunnallinen kehittäminen

Lisätiedot

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien Julkaisutilaukset: Vuokko Keränen, Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh., 050 396 0281, maaseutupolitiikka@tem.fi Julkaisusarjan ISSN-numero

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004 n julkaisu 3/2005 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISNN 1236-6464 ISBN 951-734-858-4 Taitto Vammalan Kirjapaino Oy Paino Vammalan Kirjapaino Oy Vammala

Lisätiedot

Vuosina 2005-2007 päättyneiden valtakunnallisten maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden arviointi

Vuosina 2005-2007 päättyneiden valtakunnallisten maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden arviointi Heli Siirilä, Miia Mäntylä, Nea Aspholm, Tuomas Peltola, Kimmo Riusala, Verna Mustonen & Kalle Nieminen Vuosina 2005-2007 päättyneiden valtakunnallisten maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden arviointi

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN... 9 1.1

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 7 2011 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin

Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin YRJÖ PALTTILA Tilastokeskus Seuraavassa artikkelissa on pyritty selvittämään, miten kansalaiset

Lisätiedot

Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa. Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä

Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa. Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää puheenvuorot Pirjo Siiskonen Helsingin yliopisto, Ruralia-istituutti Maaseudun uusi aika 10 vuotta Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Yhdistys perustettiin Ilomantsissa

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto 5. Opetus 15. Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18. Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21

Sisältö. Johdanto 5. Opetus 15. Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18. Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21 Sisältö Johtoryhmän puheenjohtajan katsaus 3 Johdanto 5 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 7 Opetus 15 Voimavarat, tilat ja henkilöstö 18 Mikkelin yliopistokeskuksesta valmistui arviointiraportti 21 Korkeakoulu-

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston vuotuinen toimintasuunnitelma 2010

Suomen maaseutuverkoston vuotuinen toimintasuunnitelma 2010 Suomen maaseutuverkoston vuotuinen toimintasuunnitelma 2010 16.12 2009 Hyväksytty maa- metsätalousministeriössä 18.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. MAASEUTUVERKOSTON TAVOITTEET JA ORGANISOITUMINEN...3 1.1.

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedote 3 2004 Ruoka-Suomi -tiedote Sisällys Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2004 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painosmäärä on 1900 kpl. Jakelulistalla

Lisätiedot

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi!

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi! * Sisäänpääsy ja tilaisuudet ovat ilmaisia * Kuntatalo Käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, Helsinki Järjestäjät Kuntalehti ja Kuntaliitto keskiviikkona 15.9.2010 klo 9.00 17.00 torstaina 16.9.2010

Lisätiedot

3. 2012. Herkkujen Suomesta paikallisia herkkuja

3. 2012. Herkkujen Suomesta paikallisia herkkuja 3. 2012 Herkkujen Suomesta paikallisia herkkuja Ruoka-Suomi -tiedotuslehti Ruoka-Suomi -tiedotuslehti kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Lehti ilmestyy vuonna 2012 neljä kertaa. Numeroiden ilmestymis-

Lisätiedot

Liite 1. Selvitykset rahoitettavista hankkeista 3947/90/2014

Liite 1. Selvitykset rahoitettavista hankkeista 3947/90/2014 Liite 1. Selvitykset rahoitettavista hankkeista 3947/90/2014 Avustusten kokonaismäärä vuosille 2015-2017: yhteensä 7 106 034 euroa Ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanja - Arvostusta ammattikeittiöille

Lisätiedot

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020

Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 Maaseudun yrittäjyyden kehittämisohjelma 2020 M a a s e u t u p o l i t i i k a n y h t e i s t y ö r y h m ä n j u l k a i s u j a 1 2010 Yrittäjyyden teemaryhmä Heikki Pietarinen (toim.) Maaseudun yrittäjyyden

Lisätiedot

1(7) 14.2.2007 4124/621/2006. Metsäkeskukset ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN

1(7) 14.2.2007 4124/621/2006. Metsäkeskukset ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN 1(7) Päivämäärä Dnro 14.2.2007 4124/621/2006 Metsäkeskukset Viite Asia ALUEELLISTEN METSÄNEUVOSTOJEN ASETTAMINEN Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut metsäkeskusten esityksestä alueelliset

Lisätiedot

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi!

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi! * Sisäänpääsy ja tilaisuudet ovat ilmaisia * Kuntatalo Käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, Helsinki Järjestäjät Kuntalehti ja keskiviikkona 15.9.2010 klo 9.00 17.00 torstaina 16.9.2010 klo 9.00

Lisätiedot

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA EUROA METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ LEHDISTÖTIEDOTE 1(10) Ulvilantie 23 B 13 Julkaisuvapaa 15.3.2004 klo 13 00350 HELSINKI Risto Hyvärinen/AK 15.3.2004 Puh. (09) 560 7470 METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ JAKAA APURAHOINA 1,2 MILJOONAA

Lisätiedot

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL

Transforming. strategies. Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja. Pirkanmaa. Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy COPYRIGHT CAPFUL Transforming strategies Maaseudun alueellinen tulevaisuustyöpaja Pirkanmaa Pirkanmaa 27.03.2012 Kimmo Kivinen, Capful Oy 2 S I S Ä L T Ö OSA 1 Johdanto OSA 2 Työpajan keskeiset tulokset OSA 3 Pirkanmaan

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta vuoden 2014

Lisätiedot

Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot

Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot Työryhmät kokoontuvat torstaina 27.8. klo 15.00 17.30 ja jatkavat tarvittaessa perjantaina 28.8. klo 8.30 9.30. Työryhmissä näytettyjä PowerPoint-esityksiä

Lisätiedot

LIVE Liikkumisen ohjauksen verkosto Jäsenluettelo 12/2013

LIVE Liikkumisen ohjauksen verkosto Jäsenluettelo 12/2013 LIVE Liikkumisen ohjauksen verkosto Jäsenluettelo 12/2013 Aalto Arja Aaltonen Riikka Aaltonen Stella Aalto-Nevalainen Päivi Aarnikko Heljä Ahola Olavi Aho-Mantila Jaakko Ahonen Mari Ahonen Sanna Ahti Olli

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä edistää maaseudun kehittämistyötä. Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutukunta

Nivala-Haapajärven seutukunta Päivitetty 30.04.2010 1 Nivala-Haapajärven seutukunta 30.04.2010 Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista

Lisätiedot