Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2005 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2005 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet"

Transkriptio

1 Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2005 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Hankkeen nimi (kesto) Hakija ja yhteyshenkilö JATKOHANKKEET kehittämishankkeet Maaseutumatkailun valtakunnallinen kehittäminen ( ) Maaseutumatkailun teemaryhmä (YTR); Pohjois-Karjalan AMK Raija Ruusunen Ruoka-Suomi -työryhmän toiminta vuonna 2005 Turun yliopisto, Täydennyskoulutuskeskus, Heidi Valtari Kulttuuri maaseudun mahdollisuutena Hevosten maaseutu 3 -elinkeinoja ja elämyksiä Kulttuuriteemaryhmä c/o Opetusministeriö Johanna Laukkanen ja Pirkko Liisi Kuhmonen Laurea-ammattikoulu Jukka Korhonen ja Markku Loiskekoski Lämpöyrittäjä Suomi 2006 (Lämpöyrittäjä Suomi - yhteistyöprojekti lämpöyrittämisen edistämiseen) ( ) TIKO - Tieisännöitsijöiden valtakunnallinen koulutusohjelma Jyväskylän Teknologiakeskus Oy/ BENET Bioenergiaverkosto; Markku Paananen Suomen Tieyhdistys ry Jaakko Rahja Seudulliset yrityspalvelut -hanke ( ) Alkavien maaseutuyrittäjien neuvonnan laatuvarmistus osana seudullista neuvontaa ( ) Puu-Suomi toimintaohjelma Raportti (pdf) Suomen Kuntaliitto Jarkko Huovinen Suomen Jobs and Society ry. Antti Vaittinen Wood Focus Oy Pekka Salonen file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2005.htm (1 / 8) :17:23

2 Hyvinvointipalvelujen ja -politiikan teemaryhmä ( ) Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Naisteemaryhmä Maaseudun uusi aika -lehti STAKES Virpi Lemponen ja Matti Heikkilä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Naisteemaryhmä c/o sisäasiainministeriö Annanari Asikainen ja Kaisa-Leena Lintilä Maaseudun uusi aika yhdistys Tiina Silvasti ja Torsti Hyyryläinen Luonnontuotealan teemaryhmä ja alan yhteistyöpohjainen kehittäminen Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Seinäjoki Juha Rutanen POMO-toimintaryhmien verkostoituminen ja tiedonvälitys MMM/Salla Rossi ja Ari Lindqvist Maallesiirtyjän infopiste - palvelun kehittäminen ja vakiinnuttaminen tunnetuksi palvelutuotteeksi Kantriside TV-sarja/ kädet, pää, miljöö Suomen Jobs and Society ry. Antti Vaittinen Amorella Produce Oy Pertti Mäkipää Valtakunnallisen kylätoimintaverkoston rakenteen ja työmuotojen vahvistaminen ( ) Suomen Kylätoiminta ry ja Svenska Studiecentralen Tuomas Perheentupa ja Pietari Jääskeläinen Kehittämishankkeiden vaiheistusmalli Maaseudun kehittämisyhdistys Keski- Karjalan Jetina ry Pekka Käyhkö ja Sirpa Maijanen Taito-kulttuurihanke/Taito-mallisto Taito-kulttuurihanke/Taito-toimintaa maaseudun käsityökeskuksen kehittämishanke Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Kati Ekko-Ronkainen Uudenmaan käsi- ja taideteollisuus ry Sari Kähönen Kainuun kulttuuriteollisuus- ja sisältötuotannon tietopankki E-työn valtakunnallinen alueellistamishanke ( ) Kainuun Etu Oy Tarja Mäenpää Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2005.htm (2 / 8) :17:23

3 JATKOHANKKEET tutkimushankkeet Maatilayritysten monialaistuminen kunnan maaseudun kehittämispolitiikkana - vuorovaikutukselliset edellytykset Sienisadon hyödyntämiseen tarvittavan kuivausmenetelmän kehittäminen Helsingin yliopisto, Sosiaalipsykologian laitos Jarkko Pyysiäinen ja Kari Vesala Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu, Bio- ja elintarviketekniikka Kirsti Pääkkönen ja Riitta Lehtinen Yrityksen yhteiskuntavastuu maaseudun pienyrityksissä - kilpailuvaltti vai kilpailun este? Drno 5110/504/2003 Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Seinäjoki; Merja Lähdesmäki Merja. Sami Kurki (vast. joht.) Hyvinvointipalvelujen kehittäminen syrjäkylissä Hankkeen raportti Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Anneli Pohjola ja Arja Kilpeläinen kylien_hyvinvointipalvelut/kyla_julkaisu Maaseudun vetovoimaisuus ja kuluttajien yksilölliset elämäntavat Maaseudun teemakylät uuspaikallisuuden ilmentäjinä Kuluttajatutkimuskeskus Johanna Leskinen Chydenius-Instituutti, Jyväskylän yliopisto Ilkka Luoto ja Kari Ilmonen Kakkosasuminen ja muut täydentävät asumismuodot maaseudun elinvoimaisuuden tukena Lapin yliopisto, taloustieteiden ja matkailun laitos Seppo Aho ja Heli Ilola Sopimuksellisuus maaseutupolitiikassa Joensuun yliopisto Vertikaalista maaseutupolitiikkaa? Tutkimus maaseutupolitiikasta julkisen ja epävirallisen välimaastossa Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori (pdf) Seurakunnat yhteistyökumppaneina maaseudun kehittämisessä Simo Palviainen Ritva Leena Sirkkala t:mi Ritva Sirkkala Helsingin yliopisto,sosiaalipsykologian laitos Heikki Pesonen ja Kari Vesala file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2005.htm (3 / 8) :17:23

4 Maaseutukuntien osaamisympäristöjen kehittämisen uudet suunnat Tampereen yliopisto, Kunnallistieteiden laitos Ari-Veikko Anttiroiko ja Arto Haveri Naapuriyhteisöjen kulttuuriset muutokset Suomen maaseudulla ( ) Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Anna Kirveennummi UUDET HANKKEET kehittämishankkeet Villin Pohjolan kutsu II Metsähallitus Villi Pohjola Esko Maukonen Domus ad Danmark Tulisiko yrteistä elinkeino? Träbranchens utvecklingcenter/kustens skogscentral Mårten Lövdahl MTT: Ympäristöntutkimus, Ekologinen tuotanto, Karila Bertalan Galambosi Kehittämisselvitys elintarvikevalvonnan tarkastusmaksuista ja -käytännöistä Maisemanhoitoon erikoistuneiden maaseutuyrittäjän asiakasverkosto-selvitys tilanteesta ja mahdollisuuksista Saaristo- ja vesistömatkailun verkottumisprojekti Maaseudun tietoverkkorakenteet Efektia Oy Kaj Työppönen Maa- ja kotitalousnaisten keskus Hannele Partanen Sisäasiainministeriö, AHO, Saaristoasiain neuvottelukunta Jorma Leppänen ja Kaisa-Leena Lintilä Suomen Seutuverkot ry Esa Pulkkinen ja Ulf Grindgärds Kaistaa 1/2005 Maaseutumatkailun majoitustilojen luokitustoiminnan kehittäminen vastaamaan 2000-luvun tarpeita Yhteistyöllä kylille elinvoimaa ja palveluita ProAgria Maaseutukeskusten liitto Tarja Jutila ja Juha Seppälä Suomen 4H-liitto ry Patrik Lindfors ja Seppo Hassinen file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2005.htm (4 / 8) :17:23

5 Terve Talo -messut Luonnonmukaisen rakentamisen keskus Luomura ry Mikko Tuononen Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus (PDF) POMO+ -pilottihanke; toimintaryhmätyön menettelytapojen uusiminen Yrttialan erikoistumisopinnot 20 ov/30 op Dokumentti "More Mushrooms, Spashiba!" Capful Oy Kimmo Kivinen, Jari Puhakka ja Arto Kaunonen Idässä itää ry - Gro i Öst rf. + kuusi muuta toimintaryhmää Christell Äström Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli Hanna-Maija Väisänen ja Leena Mäkelä Tekstivirta ky Ismo Tuormaa Harvaan asuttujen alueiden teemaryhmä Maaseudun kehittäjien kansainvälinen kesäakatemia. "Maaseudun kestävä kehittäminen ja sosiaalinen pääoma The Baltic Ring - förprojekt Sisäasiainministeriö, Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto Marja Taskinen Helsingin yliopiston Maaseudun tutukimus- ja koulutuskeskus Seinäjoki Pia Kattelus Svenska studiecentralen Peter Backa UUDET HANKKEET tutkimushankkeet Jokamiehenoikeuksien uudet haasteet maaseudun matkailun ja virkistystoiminnan kannalta Julkiset tuet maaseudun pienten töiden pullonkauloina TKK, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusja koulutuskeskus Samuli Lehtonen ja Rauno Sairinen Levón-instituutti, Vaasan yliopisto Petra Lindqvist Maatilayritysten monialaistuminen kunnan maaseudun kehittämispolitiikkana - paikallisen hallinnan näkökulma MTT Taloustutkimus Ella Mustakangas file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2005.htm (5 / 8) :17:23

6 Palvelut maaseudulla ja syrjäisillä PALMA Raportti proj/alupro/aims_of_palma.htm Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus ja aluekehitys Andra Aldea-Partanen ja Pentti Malinen Kaupungin läheisen maaseutuasumisen kehittäminen. Esimerkkinä Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitos Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki Petri Kahila Yhteen itäsuomalaisittain - tutkimus kuntaliitosprosesseista maaseutualueiden ja niiden asukkaiden näkökulmasta Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos Mikko Kumpulainen Mökkiläisten osallistuminen kuntien päätöksentekoon Julkaisu Sisäasiainministeriö, AHO, Saaristoasiain neuvottelukunta Jorma Leppänen ja Kaisa-Leena Lintilä Työelämään astuvien, perheikäisten ja työelämästä irtautuvien muutto: ketkä muuttavat maaseudulle Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos Raija Volk Jäädäänkö mökille? Järvi-Suomen kaupunkilaiset kakkosasujat ja tulevat mökkeilijäsukupolvet Lisätietoa Joensuun yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus Kati Pitkänen ja Pellervo Kokkonen Seudullisen yrityspalvelutoiminnan rakentuminen yhteistoiminnallisiksi verkostoiksi maaseutualueilla - vertaileva kulttuurinen tulkinta Helsingin yliopisto maaseudun tutkimusja koulutuskeskus, Mikkeli Torsti Hyyryläinen Sosiokulttuurinen innostaminen maaseudun kehittämisessä Järviseudun Opisto Leea Keto Regional landsbygdspolitik - nätverk och förtroende Åbo Akademi, Institutet för finlandssvensk samhällsforskning Tom Holtti ja Kimmo Grönlund file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2005.htm (6 / 8) :17:23

7 Harrastajateatterin merkitys paikkakunnan sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen pääoman kasvattajana Paikallisten toimintaryhmien paikallistaloudelliset vaikutukset Valta ja vastuu paikallisessa kehittämisessä - kuntien ja toimintaryhmien näkökulmia Työmarkkinoiden dynamiikka paikallisella tasolla erityyppisillä maaseutualueilla vuosina Maataloudesta luopuneet-maatalouden rakennemuutoksen sosiaaliset seuraukset Ekointernet Oy Heikki Susiluoma MTT Taloustutkimus Marja-Liisa Tapio-Biström Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoen yksikkö Telle Lemmetyinen ja Petri Kahila Siirtolaisuusinstituutti Heikki Keränen ja Elli Heikkilä Helsingin yliopisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos Tiina Silvasti Luova työ ja innovointi maaseudun osaamiskeskittymissä Politiikan muutoksen vaikutukset alueisiin sekä maaseutuväestöön Julkaisu Pk-yritysten innovaatiostrategiat, paikallinen toimintaympäristö ja vuorovaikutus-verkostot Suomalainen näkökulma eurooppalaiseen maaseutukeskusteluun Peripheral Innovation systems in Enlarged Europe Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki Timo Suutari ja Sami Kurki Aluekehityssäätiö/Suomen Aluetutkimus FAR Timo Tiainen ja Reijo Keränen Lisätietoja: teemu. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta Esa Storhammar Jyväskylän yliopisto, Chydeniusinstituutti-Kokkolan yliopistokeskus Olli Rosenqvist ja Kari Ilmonen Jyväskylän yliopisto, Chydeniusinstituutti-Kokkolan yliopistokeskus, Seija Virkkala MAASEUTUPROFESSUURIT Maaseutupolitiikan professuuri MTT:ssa ( ) Aluetieteen professori. Opetus- ja tutkimusalana maaseutupolitiikka ja maaseudun strateginen kehittäminen ( ) MTT Taloustutkimus Hilkka Vihinen Vaasan yliopisto Hannu Katajamäki file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2005.htm (7 / 8) :17:23

8 Maaseutututkimuksen professuurin määräaikainen virkasuhde (erityisalana kulttuuritutkimus)( ) Jyväskylän yliopisto, Chydenius- Instituutti Kari Ilmonen Maaseutuprofessuuri: maaseutuyrittäjyyden professorin virka, maatalous-metsätieteellinen tdk ja taloustieteen laitos ( ) Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos Pekka Mäkinen Maaseutututkimuksen professuuri (Joensuu) ( ) Maaseutututkimuksen professuuri ( ) Joensuun yliopisto Markku Tykkyläinen Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli Torsti Hyyryläinen Maaseutututkimuksen professuuri (Rural Areas as economic and social platforms) ( ) Jyväskylän yliopisto, taloustieteellinen tdk Tarja Niemelä Pohjoisen maaseutututkimuksen professuuri NorNet-verkostoon ( ) Linkki Oulun yliopisto Toivo Muilu (ei vielä MMM:n rahoituksessa) file:///c /Documents%20and%20Settings/huumokat/Työpöytä/YTRYTRYTRYTR/hankkeet/Rahoitetut_hankkeet_2005.htm (8 / 8) :17:23

VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006

VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006 Sivu 1/5 VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006 Hankkeen nimi (kesto) Hakija ja yhteyshenkilö Jatkuvat kehittämishankkeet Matkailun valtakunnallinen kehittäminen

Lisätiedot

Hankkeen nimi (kesto)

Hankkeen nimi (kesto) Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2003 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Hankkeen nimi (kesto) Hakija JATKOHANKKEET Maaseutuvaihdon laajentaminen peruskoulujen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2002 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2002 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2002 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet JATKUVAT KEHITTÄMISHANKKEET nro Hankkeen nimi (kesto) TEEMA 1: Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Vuosina 2005-2007 päättyneiden valtakunnallisten maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden arviointi

Vuosina 2005-2007 päättyneiden valtakunnallisten maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden arviointi Heli Siirilä, Miia Mäntylä, Nea Aspholm, Tuomas Peltola, Kimmo Riusala, Verna Mustonen & Kalle Nieminen Vuosina 2005-2007 päättyneiden valtakunnallisten maaseudun tutkimusja kehittämishankkeiden arviointi

Lisätiedot

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien Julkaisutilaukset: Vuokko Keränen, Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh., 050 396 0281, maaseutupolitiikka@tem.fi Julkaisusarjan ISSN-numero

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSIKERTOMUS 2004 n julkaisu 3/2005 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISNN 1236-6464 ISBN 951-734-858-4 Taitto Vammalan Kirjapaino Oy Paino Vammalan Kirjapaino Oy Vammala

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 7 2011 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin

Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin YRJÖ PALTTILA Tilastokeskus Seuraavassa artikkelissa on pyritty selvittämään, miten kansalaiset

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston vuotuinen toimintasuunnitelma 2010

Suomen maaseutuverkoston vuotuinen toimintasuunnitelma 2010 Suomen maaseutuverkoston vuotuinen toimintasuunnitelma 2010 16.12 2009 Hyväksytty maa- metsätalousministeriössä 18.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO: 1. MAASEUTUVERKOSTON TAVOITTEET JA ORGANISOITUMINEN...3 1.1.

Lisätiedot

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedote

Sisällys. Ruoka-Suomi -tiedote 3 2005 Sisällys Ruoka-Suomi -tiedote Ruoka-Suomi -tiedote kertoo elintarvikealan kehittämistyöstä. Tiedote ilmestyy vuonna 2005 neljä kertaa. Tiedotteen kunkin numeron painomäärä on 1800 kpl. Jakelulistalla

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009. Suomen maaseutuverkosto 2012

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009. Suomen maaseutuverkosto 2012 2013 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2012 2009 Suomen maaseutuverkosto 2012 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2012... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2012... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä edistää maaseudun kehittämistyötä. Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa

Lisätiedot

TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004

TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004 TYÖTEHOSEURAN VUOSIKIRJA 2004 Työtehoseuran raportteja ja oppaita 16 ISBN 951-788-372-2 ISSN 1458-7858 TYÖTEHOSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2004 Sisällys Työtehoseuran 81. toimintavuosi.........................

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2009 Helsinki 2009 Julkaisun nimi: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan aluestrategia

Lisätiedot

Artikkelissa analysoidaan kunta- ja

Artikkelissa analysoidaan kunta- ja Tulisiko maatilayritysten monialaistua vai verkostoitua? Analyysi yrittäjien ja kehittäjien verkostoitumispuheesta Aino-Elina Vehmasto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Artikkelissa analysoidaan

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 2013 21.4.2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...1 ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Maaseutu on moninaista... 4 1.2 Suomen Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina.

Horelli, Liisa & Kyttä, Marketta & Kaaja, Mirkka, Lasten ja nuorten osallistumista tukevia menetelmiä. Teos Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina. 86 Lähteet Ahonen, J., Kuntajohtamisessako kohti markkinaehtoisuutta? Palvelutuotantojärjestelmän verkostoperusteinen kehittäminen Oulun seudun hyvinvointipalveluissa. Julkaisematon lisensiaattitutkielma.

Lisätiedot

Maatilayritysten monialaistuminen maaseudun elinkeinopolitiikassa ja sen rakentuminen kuntatason kehittämiskohteena

Maatilayritysten monialaistuminen maaseudun elinkeinopolitiikassa ja sen rakentuminen kuntatason kehittämiskohteena Maa- ja elintarviketalous 114 Maatilayritysten monialaistuminen maaseudun elinkeinopolitiikassa ja sen rakentuminen kuntatason kehittämiskohteena Hilkka Vihinen ja Kari Mikko Vesala (toim.) Maaseutu Maa-

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 Kuntatalolla, käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, 00530 Helsinki järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti ohjelma 2011 Näytteilleasettajia

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Luonnos Maaseutuverkoston avoin kuulemistilaisuus 18.4.2007 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007-2013 Maa- ja metsätalousministeriö Huhtikuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa. Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä

Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa. Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Luonnon- ja maisemanhoidosta maaseudulle lisää yrittäjyyttä ja vetovoimaa Tarja Haaranen, Luonto- ja maisemapalvelut teemaryhmä Luonto- ja maisemapalvelut -teemaryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Organisaatio Toimenkuva Hankkeen nimi Ahonen-Lätti Leena E-P:n Ely-keskus yksikön päällikkö Ahonpää Hanna

Sukunimi Etunimi Organisaatio Toimenkuva Hankkeen nimi Ahonen-Lätti Leena E-P:n Ely-keskus yksikön päällikkö Ahonpää Hanna Sukunimi Etunimi Organisaatio Toimenkuva Hankkeen nimi Ahonen-Lätti Leena E-P:n Ely-keskus yksikön päällikkö Ahonpää Hanna Kuusiokuntien Tiedottaja, Kehittämisyhdistys ry hankeneuvoja Aittapelto Anna-

Lisätiedot

ohjelma 2013 » näytteilleasettajia» seminaareja» tietoiskuja Ohjelmassa 240 seminaaria ja tietoiskua!

ohjelma 2013 » näytteilleasettajia» seminaareja» tietoiskuja Ohjelmassa 240 seminaaria ja tietoiskua! Aukioloajat ke 11.9.2013 9.00 17.00 to 12.9.2013 9.00 15.00 ohjelma 2013 Kuntatalolla, käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, 00530 Helsinki järjestäjät: Kuntaliitto ja Kuntalehti Suomen julkisen

Lisätiedot

Sopimuksellisuus maaseutupolitiikassa

Sopimuksellisuus maaseutupolitiikassa Maa- ja elintarviketalous 80 Sopimuksellisuus maaseutupolitiikassa Ilkka Eisto, Simo Palviainen, Soile Pohjonen, Hilkka Vihinen (toim.) Maaseutu Maa- ja elintarviketalous 80 108 s., 3 liitettä Sopimuksellisuus

Lisätiedot