VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006"

Transkriptio

1 Sivu 1/5 VALTAKUNNALLISET MAASEUDUN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUS VUONNA 2006 Hankkeen nimi (kesto) Hakija ja yhteyshenkilö Jatkuvat kehittämishankkeet Matkailun valtakunnallinen kehittäminen maaseudulla ( ) Ruoka-Suomi -työryhmän toiminta vuonna 2006 Kulttuuri maaseudun mahdollisuutena TIKO - Tieisännöitsijöiden valtakunnallinen koulutusohjelma Villin Pohjolan kutsu II ( ) Seudulliset yrityspalvelut -hanke ( ) Maaseudun hoivapalvelujen teemaryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Naisteemaryhmä Maaseudun uusi aika -lehti Yhteistyöllä kylille elinvoimaa ja palveluita Harvaan asuttujen alueiden teemaryhmä AITTA Ajankohtainen maaseutumakasiini -ohjelma POMO-toimintaryhmien verkostoituminen ja tiedonvälitys Suomen verkostoyksikkö ( ) Maaseutumatkailun teemaryhmä Pohjois-Karjalan AMK Raija Ruusunen Turun yliopisto Täydennyskoulutuskeskus Heidi Valtari Kulttuuriteemaryhmä c/o Opetusministeriö Pirkko Liisi Kuhmonen Suomen Tieyhdistys ry Jaakko Rahja Metsähallitus Villi Pohjola Esko Maukonen Suomen Kuntaliitto Keijo Sahrman ja Jarkko Huovinen STAKES Sanna-Mari Lyytinen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Naisteemaryhmä c/o sisäasiainministeriö Kaisa-Leena Lintilä ja Annamari Asikainen Maaseudun uusi aika yhdistys Torsti Hyyryläinen Suomen 4H-liitto ry Marjaana Liukko ja Laura Salmi Sisäasiainministeriö Marja Taskinen Viestintä Helapress Oy Heikki Koskela Maa- ja metsätalousministeriö Ari Lindqvist Maa- ja metsätalousministeriö; verkostoyksikköpalvelujen tuottajaksi valittu tarjouskilpailun jälkeen Suomen Kylätoiminta ry.

2 Sivu 2/5 Jatkuvat tutkimushankkeet Hyvinvointipalvelujen kehittäminen syrjäkylissä Palvelut maaseudulla ja syrjäisillä alueilla PALMA Maaseudun vetovoimaisuus ja kuluttajien yksilölliset elämäntavat 4901/2006_05_julkaisu_maaseutu_loppuraportti.pdf Maaseudun teemakylät uuspaikallisuuden ilmentäjinä Kakkosasuminen ja muut täydentävät asumismuodot maaseudun elinvoimaisuuden tukena Yhteen itäsuomalaisittain - tutkimus kuntaliitosprosesseista maaseutualueiden ja niiden asukkaiden näkökulmasta BrowseW3CProjectNarrow?OpenFrameset (=>valitse Y=>ao. hanke) Seurakunnat yhteistyökumppaneina maaseudun kehittämisessä /394926&${MAXHITS}=5000&${HTML}=docu&${THWURLSAVE}= 58/424551&${TRIPSHOW}=form=fh1 Sosiokulttuurinen innostaminen maaseudun kehittämisessä Seudullisen yrityspalvelutoiminnan rakentuminen yhteistoiminnallisiksi verkostoiksi maaseutualueilla - vertaileva kulttuurinen tulkinta Ekotehokkaan maaseudun ja kaupunkiseudun kokeilumalleja (ekoseutumallit) Kaupungin läheisen maaseutuasumisen kehittäminen. Esimerkkinä Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitos sosiaalityön laitos Anneli Pohjola ja Arja Kilpeläinen Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Aikuiskoulutus ja aluekehitys Andra Aldea-Partanen Kuluttajatutkimuskeskus Johanna Leskinen Chydenius-Instituutti Ilkka Luoto taloustieteiden ja matkailun laitos Seppo Aho Joensuun yliopisto Karjalan tutkimuslaitos Mikko Kumpulainen sosiaalipsykologian laitos Heikki Pesonen Järviseudun Opisto Leea Keto Torsti Hyyryläinen VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka Sirkka Heinonen Ruralia-instituutti Seinäjoki Petri Kahila Maatilayritysten monialaistuminen kunnan maaseudun kehittämispolitiikkana - sosiaalisen pääoman näkökulma Työmarkkinoiden dynamiikka paikallisella tasolla erityyppisillä maaseutualueilla vuosina MTT Taloustutkimus Hilkka Vihinen ja Elina Vehmasto Siirtolaisuusinstituutti Elli Heikkilä ja Heikki Keränen

3 Sivu 3/5 Uudet tutkimushankkeet Maatilat maaseudun palvelutoiminnassa (MAPA) ( ) Mikroklusterianalyysi maaseudun paikallisen elinkeinotoiminnan välineenä ( ) Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa. Malleja maaseudun rakentamiselle - vertaileva seurantatutkimus ( ) Suomalaisen kesämökkikulttuurin moninaistuminen ( ) Kaksoiskuntalaisuus: tarve ja vaikutukset ( ) Arviointitutkimuksen käyttösuhde suomalaisessa maaseutu- ja aluepolitiikassa ( ) Pohjoiset kylät - maaseudun paikallinen tieto resurssina kylien omaehtoiselle toiminnalle ja kyläkaavoituksen kehittämiselle ( ) Maisematyyppien luokittelu metsämaisemanhoidon työvälineenä ( ) Maaseudun taloudellinen arvo ( ) Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuskäytäntöjen esteet ja niiden toimiviksi havaitut ratkaisut (2006) Paras- vaihtoehto maaseudulle? Esitutkimus kunta- ja palvelurakenneuudistuksen merkityksestä maaseudulle (2006) Turun kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden tutkimuskeskus Markku Wilenius ja Anna Kirveennummi Levón-instituutti Hannu Katajamäki Outi Palttala-Heiskala ja Bruno Erat TKK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusja koulutuskeskus Rauno Sairinen kauppatieteiden ja matkailun laitos Seppo Aho Päivi Pylkkänen Oulun yliopisto Toivo Muilu ProAgria Kainuun maa- ja kotitalousnaiset Minna Komulainen Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Jouni Kaipainen TKK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimusja koulutuskeskus Kaisa Schmidt-Thomé Vesa Rouhiainen

4 Sivu 4/5 Uudet kehittämishankkeet PuuSuomi -laatuohjelma ( ) Maisemanhoitoyrittäjyydestä elinkeino (2006) Maaseutuasumisen teemaryhmän toiminnan verkostoituminen ( ) Metsämaiseman vuokraus ja sen paikallinen soveltaminen ( ) PAVE-Pakkaskestävän vesihuoltojärjestelmän kehittäminen loma- ja maaseutuasunnoille: Suunnitteluvaihe (2006) Rax Rinnekankaan elokuva KOULU Julkisen vallan ja kolmannen sektorin yhteistyön ja työnjaon kehittäminen maaseutuoloissa ( ) Kylä- ja paikallistoiminnan kansallisen ja kansainvälisen verkottumisen vahvistaminen rakennemuutoksessa ( ) Euroopan metsät - 4 x 10 min. tv-sarja ( ) Onni muuttaa maalle -maaseutuasuminen Kansainvälinen Leader-toimintatavan levittämishanke ( ) Maaseudun palvelusopimuksen valmennuspaketti ( ) Keski-Suomen metsäkeskus /PuuSuomi-laatuohjelma Pekka Salonen Maa- ja kotitalousnaisten keskus Hannele Partanen Suomen Kotiseutuliitto Mia Saloranta Metsätalouden kehittämiskeskus Airi Matila Suomen ympäristökeskus Erkki Santala Bad Taste Ltd. Pekka Hako Nuorisoseurojen liitto Pietari Jääskeläinen Suomen Kylätoiminta ry Tuomas Perheentupa Mandart Production Jenni Siitonen ja Pamela Mandart Turun yliopisto Täydennyskoulutuskeskus Kaija Roiha Joutsenten reitti ry Petri Rinne Levón-instituutti Petra Lindqvist ja Eija Koski

5 Sivu 5/5 Maaseutuprofessuurit Maaseutututkimuksen professuuri ( ) Maaseutuprofessuuri: maaseutuyrittäjyyden professorin virka, maatalousmetsätieteellinen tdk ja taloustieteen laitos ( Maaseutututkimuksen professuuri (Joensuu) ( ) Maaseutututkimuksen professuurin määräaikainen virkasuhde (erityisalana kulttuuritutkimus) ( ) Maaseutututkimuksen professuuri (Rural Areas as economic and social platforms) ( ) Aluetieteen professori. Opetus- ja tutkimusalana maaseutupolitiikka ja maaseudun strateginen kehittäminen ( ) Professor i samhällvetenskap med inriktiningen rural forskning ( ) Ruralia-Instituutti Mikkeli Pirjo Siiskonen ja Leo Granberg taloustieteen laitos Markku Koskela ja Pekka Mäkinen Joensuun yliopisto Jarmo Kortelainen ja Markku Tykkyläinen Chydenius-Instituutti Mikko Viitasalo ja Kari Ilmonen taloustieteellinen tdk Hannu Niittykangas ja Tarja Niemelä (vv.; sijaisena Tuomas Kuhmonen) Ilpo Ojala ja Hannu Katajamäki Åbo Akademi Roger Broo ja Erland Eklund

Hankkeen nimi (kesto)

Hankkeen nimi (kesto) Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2003 rahoittamat valtakunnalliset maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeet Hankkeen nimi (kesto) Hakija JATKOHANKKEET Maaseutuvaihdon laajentaminen peruskoulujen

Lisätiedot

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien

YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien YTR-JULKAISUJA vuodesta 1995 lähtien Julkaisutilaukset: Vuokko Keränen, Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32, 00023 VALTIONEUVOSTO, puh., 050 396 0281, maaseutupolitiikka@tem.fi Julkaisusarjan ISSN-numero

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007

MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN VUOSiKERTOMUS 2007 n julkaisu 2/2008 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ ISSN 1238-6464 ISBN 978-952-227-040-5 (nid.) 978-952-227-041-2 (PDF) Taitto Paino Vammalan Kirjapaino

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin

Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin Asenteet maaseutua kohtaan ja maaseudulle muutto Suomessa Kirjallisuuskatsaus uusimpiin tutkimustuloksiin YRJÖ PALTTILA Tilastokeskus Seuraavassa artikkelissa on pyritty selvittämään, miten kansalaiset

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 7 2011 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2010 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006

Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Rural Studies -verkosto innovatiivisena yliopistokumppanuutena Toiminnan vuodet 2002 2006 Toimittaneet Torsti Hyyryläinen Eeva Uusitalo Rural Studies -koordinaatioyksikkö Rural Studies -yliopistoverkosto

Lisätiedot

Metsiin tukeutuva luontomatkailu

Metsiin tukeutuva luontomatkailu Metsiin tukeutuva luontomatkailu Raija Ruusunen Matkailun teemaryhmä 4.9.2012 Kuvat Tero Taatinen, Joose Filppula ja RR Esityksen sisältö Metsiin tukeutuvan luontomatkailun haasteet YTR:n toiminta ja Matkailun

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014

ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 1(8) Päivämäärä Dnro 17.12.2013 442/032/2010 Suomen metsäkeskus Viite Asia ALUEELLISET METSÄNEUVOSTOT VUOSILLE 2010-2013; JATKOKAUSI VUODEKSI 2014 Maa- ja metsätalousministeriö asetti alueelliset metsäneuvostot

Lisätiedot

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti

keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti keskiviikkona 14.9.2011 klo 9 17 torstaina 15.9.2011 klo 9 15 Kuntatalolla, käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, 00530 Helsinki järjestäjinä kuntaliitto ja Kuntalehti ohjelma 2011 Näytteilleasettajia

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää

Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää puheenvuorot Pirjo Siiskonen Helsingin yliopisto, Ruralia-istituutti Maaseudun uusi aika 10 vuotta Maaseudun uusi aika -yhdistys täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Yhdistys perustettiin Ilomantsissa

Lisätiedot

Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot

Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot Työryhmät ja koordinaattoreiden yhteystiedot Työryhmät kokoontuvat torstaina 27.8. klo 15.00 17.30 ja jatkavat tarvittaessa perjantaina 28.8. klo 8.30 9.30. Työryhmissä näytettyjä PowerPoint-esityksiä

Lisätiedot

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa

Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa 2 Kulttuurintutkimus Pirkanmaalla - kohteena Pirkanmaa Pirkanmaan liitto Julkaisu B 110 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja B julkaisu nro 110 ISSN

Lisätiedot

Asuinmaaseutu 2007 2010

Asuinmaaseutu 2007 2010 Asuinmaaseutu 2007 2010 Maaseutuasumisen kehittämisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2/2007 Toimitus: Mia Saloranta Taitto: Keltainen toukokuu / Ben Rydman Kuvat: Jussi Jansson Maa-

Lisätiedot

Kylä välittää vuosiraportti 2009

Kylä välittää vuosiraportti 2009 Kylä välittää vuosiraportti 2009 1 Kylä välittää viittaa hankkeen nimenä kylien keskeiseen asemaan yksittäisen asukkaan ja julkisen sektorin välissä. Kylien yhdistykset toimivat asukkaidensa ajatusten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asuinmaaseutu 2007 2010. Maaseutuasumisen kehittämisohjelma

TIIVISTELMÄ. Asuinmaaseutu 2007 2010. Maaseutuasumisen kehittämisohjelma TIIVISTELMÄ Asuinmaaseutu 2007 2010 Maaseutuasumisen kehittämisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2a/2007 Toimitus: Mia Saloranta Taitto: Keltainen toukokuu / Ben Rydman Kuvat: Jussi

Lisätiedot

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi!

Kuntia palvelevien yritysten parhaat tuotteet sekä palvelut ovat vahvasti esillä Kuntatalossa tule, tutustu ja hae omasi! * Sisäänpääsy ja tilaisuudet ovat ilmaisia * Kuntatalo Käyntiosoite tapahtuman aikana Alppikatu 1, Helsinki Järjestäjät Kuntalehti ja keskiviikkona 15.9.2010 klo 9.00 17.00 torstaina 16.9.2010 klo 9.00

Lisätiedot

LIVE - liikkumisen ohjauksen verkoston jäsenet 2015

LIVE - liikkumisen ohjauksen verkoston jäsenet 2015 LIVE - liikkumisen ohjauksen verkoston jäsenet 2015 Aalto Arja Aaltonen Riikka Aaltonen Stella Aalto-Nevalainen Päivi Aarnikko Heljä Ahola Olavi Aho-Mantila Jaakko Ahonen Mari Ahti Olli Ahtiainen Anna-Kaisa

Lisätiedot

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014

suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 suomiareena.fi facebook.com/suomiareena #suomiareena Keskustelun uusi soundi. 12.-19.7.2014 Mikä SuomiAreena? SuomiAreena on kahdeksan päivän mittainen yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Porissa 12.-19.7.2014.

Lisätiedot

MUCinoita 18.12.2007

MUCinoita 18.12.2007 www.muc.fi MUCinoita 18.12.2007 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS VALTAA JA VALLATTOMUUTTA MIKKELIN SEUDULLA SUOMEN ENSIMMÄINEN START UP CAFE AVATTIIN MIKKELIIN 50 VUOTTA OSUUSTOIMINNAN OPETUSTA

Lisätiedot

MUCinoita 16.12.2008

MUCinoita 16.12.2008 www.muc.fi MUCinoita 16.12.2008 Mikkelin yliopistokeskuksen tiedote SISÄLLYS MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSEN KOORDINAATIOYKSIKKÖ UUSIIN TILOIHIN MIKKELIN YLIOPISTOKESKUKSELLE NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUKSESTA

Lisätiedot

Sujuvan arjen. maaseutu

Sujuvan arjen. maaseutu Sujuvan arjen maaseutu Varsinais-Suomen paikallisen kehittämisen ohjelma 2010-2015 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 4 Mikä on paikallisen kehittämisen ohjelma? 5 I Varsinaissuomalainen maaseutu menestyy 7 II

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta

Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta Aila-Leena Matthies, Mari Kattilakoski, Niina Rantamäki Maaseudun hyvinvointipalvelujen kehittäminen kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta KAMPA-hankkeen Tutkimus- ja kehittämisraportti

Lisätiedot

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka!

Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Vuoden suurin kuntaväen kohtauspaikka! Keskiviikko 10.9.2014 Kommunmarknaden 10. 11.9.2014 Kuntatalo, Helsinki Merkittävien uudistusten vuosi Kuntakentän kautta aikojen suurimmat uudistukset ovat käynnissä.

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi

Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi Pellervo-Seura 2012 113. toimintavuosi YK:n Kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 Pellervo-Seura 2012 Pellervo-Seura ry Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot