KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015"

Transkriptio

1 A N S I O L U E T T E L O KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA Tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Lönnrotinkatu 4 B Helsinki puh (työ) Syntymäaika: (koti) Syntymäpaikka: Rääkkylä fax Siviilisääty: naimisissa, 1 aikuinen lapsi sähköposti: KOULUTUS Valtiotieteiden tohtori, 1995 Helsingin yliopistossa, väitöskirjan aihe "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating Rate Regimes", 336 sivua) Valtiotieteen lisensiaatti, 1992 Helsingin yliopistossa, lisensiaattityön aihe "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes", 120 sivua) Valtiotieteen kandidaatti, 1983 Helsingin yliopistossa, pro gradu -työn aihe "Bretton Woods - järjestelmästä ohjattuun kelluntaan - tutkimus kansainvälisen rahajärjestelmän muutoksesta ja muuttumattomuudesta", 225 sivua Kansantaloustieteen opintoja apurahalla, , Münsterin yliopisto (Länsi-Saksa)(yksi lukuvuosi) Jatko-opintoja (kansainvälinen talous), 1988 Kielin maailmantalouden instituutti (Länsi-Saksa) Danish Summer Research Institute 1990 ja 1991 (4 viikkoa) (Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun järjestämä seminaari TYÖKOKEMUS 1986-, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), *tutkimusjohtaja (makrotalous, kansainvälinen talous ja suhdanteet) *vt. tutkimusjohtaja (yritystalouden tutkimus) *tutkimuspäällikkö (yritystalouden tutkimus) *tutkimuspäällikkö (Euroopan integraation ja kansainvälisen talouden tutkimus) (vuoden 2005 alussa nimi muutettu kansainvälisen talouden tutkimukseksi) *ennustepäällikkö

2 2 *tutkija , vanhempi tutkija, valtiovarainministeriö (kansantalousosasto) , projektitutkija, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) TYÖHÖN LIITTYVÄT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT Kansantalouden tilinpidon asiantuntijaryhmä (valtiovarainministeriö), jäsen EY:n talous- ja sosiaalikomitean maa-asiantuntija (Country Expert) Laaja OECD-koordinaatioryhmä (ulkoasiainministeriö), jäsen Suomen IIASA-toimikunta (International Institute for Applied Systems Analysis), Suomen Akatemia, tieteellinen asiantuntija Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), kriisivalmiusjaosto, jäsen Suomalais-venäläisen tieteellis-teknisen komission (TT-komissio) talous- ja yhteiskuntatieteiden ryhmä, jäsen EU-talouspolitiikan koordinaatioryhmä (valtiovarainministeriö), varajäsen , jäsen Eurooppalaisten taloudellisten tutkimuslaitosten EUROFRAME-ryhmän johtoryhmän jäsen (samalla EU:n komission rahoittaman European Forecasting Network organisaation Steering Committee n ja Policy Issues Board in jäsen 2004-). EU-koordinaatioryhmä, valtioneuvoston kanslia, KIELITAITO Suomi (äidinkieli) Englanti (hyvä, First certificate in English, Cambridge Examinations) Ruotsi (hyvä, valtion kielitutkinto) Saksa (hyvä, 7 vuotta koulussa, oleskelua Saksassa opintojen vuoksi 1,5 vuotta) Venäjä (B3-taso) Ranska (perustiedot, kaksi peruskurssia Helsingin seudun kesäyliopistossa ja neljä vuotta työpaikan kurssilla ETLAssa)

3 3 JULKAISUT Kotilainen, M. (2015) Kokonaistuottavuuden kehitys entistä tärkeämpää Suomen pitkän aikavälin taloudelliselle kasvulle. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2015:3. Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2015) Öljy ja uudistukset ratkaisevat Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle. ETLA B Jokela, J., Kotilainen, M., Tiilikainen, T. and Vihriälä, V. (2014) EU:n suunta, Kuinka tiivis liitto? (The Course of the EU). ETLA B 261 and UPI Reports, no Berg, B., Kaseva, H., Kotilainen, M. and Suni, P. (2013) AIECE General Report. AIECE Reports. (http://www.etla.fi/julkaisut/aiece-general-report/) Nokkala, M., Lehtinen, J., Kotilainen, M., Rantala, O., Suni, P., Särkkä, T., Jaakkola, E., Silfverberg, B. and Lehto, H. (2013) Suomen ja Venäjän välisen liikenteen näkymät vuosina 2020 ja Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä. ( Traffic between Finland and Russia in 2020 and A Forecast of the Development of the Economy and Traffic ). Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, No. 2/2013. Kaitila, V. and Kotilainen, M. (2013) Mahdollisen transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen vaikutukset Suomen talouteen ja yhteiskuntaan ( Effects of the Possible Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP) for the Finnish Economy and Society ). ETLA Raportti, No. 8. Kotilainen, M. (2013) What Explains Foreign Direct Investment in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economies, Qarterly Review 1/2013. Nikula, N. ja Kotilainen, M. (2012) Determinants for FDI in the Baltic Sea Region. ETLA Raportit Reports, No. 1. Kotilainen, M. (2012) Arvioita ja oletuksia Suomen pitkän aikavälin taloudellisesta kasvusta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 2012:3, ss Kotilainen, M. (2012) Evaluation of the Proposals to Solve the Euro Crisis. ETLA, Suhdanne 2012:2, (In Finnish) Honkatukia, J., Kaitila, V., Kotilainen, M. ja Niemi, J. (2012) Global trade and climate policy scenarios Impact on Finland. VATT Working Papers 37. Kotilainen, M. (2012) Limites finlandaises de la tolerance. Outre Terre 32, 2012/2, Kotilainen, M. (2012) Importance of the Fiscal Compact for the EMU. ETLA, Suhdanne 2012:1, (In Finnish)

4 4 Ahvenharju, S, Halonen, M., Hjelt, M., Pathan, A., Pursula, T., Vaahtera, A., Nikula, N., Kotilainen, M. ja Kaseva, H. (2011) Evaluation of the National Structural Fund Strategy Theme 2: Promotion of Innovations and Networking as well as of Strengthening of Knowledge Structures. Final report GAIA ja ETLA (financig: Ministry of Labour and Economy/EU). July. Kotilainen, M. (2011) Kriisistä kriisiin: Milloin tämä päättyy? ETLA, Suhdanne 2/2011. Kotilainen, M. (2011) Julkisen talouden tasapainottaminen määrittää talouspolitiikan suuntaa. ETLA, Suhdanne 1/2011. Kotilainen, M. ja Nikula, N. (2010) Why Do Firms Invest in the Baltic Sea Region? ETLA Discussion Paper, No Kotilainen, M., Alho, K. ja Nikula, N. (2010) Pohjoisen EU-integraation näköalat. Keskuskauppakamari, Selvitys Kotilainen, M., Koski, H., Mankinen, R. ja Rantala, O. (2010) Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus. ETLA, Suhdanne 2010:1, Kotilainen, M., Koski, H., Mankinen, R. ja Rantala, O. (2010) Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus. ETLAn keskusteluaiheita, No Volk, R., Haltia, V., Huovari, J., Karikallio, H., Kotilainen, M., Metsola, P., Nikula, N., Rantala, O. (2009) Infrastruktuurin ja julkisten toimintojen sijainnin vaikutukset aluetasolla. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 31/2009. Kotilainen, M., Korkman, S., Niemi, J., Nikula, N., Kaseva, H. ja Kettunen, L. (2009) EU:n rahoituskehykset - Suomen asema seuraavalla rahoituskaudella ETLAn keskusteluaiheita, No Kotilainen, M. (toim.) (2009) (Tekijöinä Kotilainen, M., K. Alho, H. Kaseva, N. Nikula, M. Pajarinen, H. Piekkola, O. Rantala, P. Rouvinen ja M. Widgrén) Alueellinen elinvoimaisuus ja kilpailuedut. Tekesin katsaus 243/09. Helsinki. Kotilainen, M., V. Kaitila, N. Nikula ja P. Suni (2009) Suomen ja Yhdysvaltojen väliset taloussuhteet. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), B 239. Helsinki. Halme, K. ja M. Kotilainen (toim.) (2008) (Tekijöinä Ahvenharju, S., K. Halme, M. Kotilainen, T. Lemola, N. Nikula, J. Lievonen, M. Widgrén, K. Viljamaa and A. Yliherva) Innovatiiviset julkiset hankinnat. Tekesin katsaus 225. Helsinki. Kaitila, V. ja M. Kotilainen (2008) Arvio uusien EU-maiden työvoimakustannusten kehityksestä vuoteen 2015 asti. Julkaisematon käsikirjoitus Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2008) Not Just Nokia: The Finnish System of Innovation. Teoksessa Edqvist, C. ja L. Hommen (eds.) Small Economy Innovation Systems: Comparing Globalisation, Change and Policy in Asia and Europe. Edward Elgar.

5 5 Widgrén, M., K. Alho, M. Kotilainen, N. Nikula ja V. Kaitila (2007) Avautuva talous ja aluekehitys Suhteellinen etu ja kasautumisvoimat tuotannon sijoittumisen ohjaajina. ETLA Discussion Paper No Kotilainen, M. (2007) Determinants of Finnish-Russian Economic Relations. The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Discussion Paper, No Kotilainen, M. (2006) Finland s Experiences and Challenges in the Euro Zone. ETLA Discussion Paper, No Helsinki. (myös Alho, K., V. Kaitila and M. Kotilainen (2006) Työllisyys ja tuottavuus analyysi talous- ja työllisyyspoliittisten toimien vaikutuksista. Työpoliittinen Aikakauskirja, 3/2006, Vol. 49. Kotilainen, M. (2006) Economic Shocks, Progressiveness of Taxation, and Indexation of Taxes and Public Expenditure. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Keskusteluaiheita (Discussion Papers) No. 1011, Helsinki. Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2005) Työllisyys ja tuottavuus. Työpoliittinen tutkimus 317. Työministeriö. Kotilainen, M. (2005) Suomi, EU ja Venäjä taloussuhteiden kehitysnäkymät. Idäntutkimus 1/2005. Helsinki. Kotilainen, M. (2004) EU:n ja Venäjän taloussuhteet tärkeitä molemmille osapuolille. Tilastokeskus. Economic Trends 3/2004. Kotilainen, M. (2004) EU:n laajenemisen taloudelliset vaikutukset. Teoksessa Maakunnat ja koheesio, Suomen kuntaliitto, Helsinki. Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2004) Finnish Firms Look Forward to Growth Prospects in the New Member Countries of the EU. Pan-Eurooppa Instituutti. Baltic-Rim Economies, Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2004) Suomalaiset yritykset hakevat kasvua uusista EU-maista. Teknologiateollisuus-lehti. Kotilainen, M. (2004) Prospects of Finnish-Russian Economic Relations. The Finnish Economy and Society 1/2004. Kotilainen, M. (2004) Suomen ja Venäjän taloussuhteiden näkymät. Suhdanne 1/2004. Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: Effects of EU Enlargement on the Strategies of Finnish Firms. Eurőpa 2002, June Budapest. Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: Soome ettevŏtted otsivad uutest Eli liikmetest tulu (Suomalaiset yritykset etsivät kasvua uusista EU:n jäsenmaista). Äripäev, Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: EU:n laajenemisen vaikutukset suomalaisten yritysten strategioihin. ETLA, Keskusteluaiheita, No

6 6 Kotilainen, M. (2004) EU globalisoituvassa maailmassa. Tilastokeskus, Economic Trends 4/2003. Kotilainen, Markku, Kaitila, Ville, Widgrén, Mika ja Alho, Kari: Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kehitysnäkymät. ETLA B 205. Helsinki Alho, Kari, Kaitila,Ville ja Kotilainen, Markku: Puolustusmenojen kansainvälinen vertailu. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), B 196, Helsinki 2003, 124 s Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Economic Globalisation in Developing Countries. The Finnish Economy and Society, 3/2002. Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Taloudellinen globalisaatio kehitysmaissa. ETLA Suhdanne 3/2002. Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Economic Globalisation in Developing Countries The Cases of Nepal and Tanzania. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), B 191, Helsinki 2002, 218 s. Kotilainen, Markku: Toimialojen palkanmaksuvaran erot tulopolitiikan ongelma. Suhdanne 4/2000. Kotilainen, Markku: Eriytyvätkö vai lähenevätkö EMU-maiden taloudet. Suhdanne 2/2000. Kotilainen, Markku: Convergence or Divergence in EMU Economies. European Economic Outlook. AIECE General Report. May Kotilainen, Markku: Vuosituhannen vaihtumisen taloudelliset vaikutukset. Suhdanne 4/1999. Kotilainen, Markku: Laajeneminen ja sisämarkkinat, kommenttipuheenvuoro. Teoksessa "EU:n laajenemisen näköalat" (toim. Pekka Mäkelä ja Sari Virtanen). VATT Keskustelualoitteita, Nro 197. Kotilainen, Markku: Viisas varautuu myös vaihtoehtoihin. ETLA Suhdanne 2/1999. Kotilainen, Markku: Huonomminkin voi käydä. Suhdanne 1/1999. Kotilainen, Markku: Kansantalouden tilinpito uudistuu. Suhdanne 4/1998. Kotilainen, Markku: Mitä voi tapahtua, jos kansainväliset kriisit kärjistyvät. Suhdanne 3/1998. Kotilainen, Markku: Suotuisan talouskehityksen riskejä. Suhdanne 2/1998. Kotilainen, Markku: Talouspolitiikka EMUssa. ETLA, Suhdanne 1/1998. Kotilainen, Markku: Economic Policy in EMU. ETLA Discussion Paper, No. 627.

7 7 Kotilainen, Markku: Finland. Nordic Economic Outlook 2/1997 (December)(in English) (published by the Confederation of the Swedish Industry). Kotilainen, Markku: EU:n itälaajeneminen saattaa pienentää nykyisten jäsenmaiden rakennetukia. Eurooppa-raportti 1997/4. Tilastokeskus. Kotilainen, Markku: Etelä-Suomen talousnäkymät vuosina ". ETLA, Suhdanne 4/1997. Kotilainen, Markku: EU:n komission Agenda 2000". ETLA, Suhdanne 3/1997. Kotilainen, Markku: "Finland". In "European Community Economies - A Comparative Study" (ed. by Frans Somers). Longman Group Limited Kotilainen, Markku: Rakentaminen muissa Pohjoismaissa. ETLA, Suhdanne 2/1997. Kotilainen, Markku: Avoimia kysymyksiä EMUun siirtymisessä. ETLA, Suhdanne 2/1997. Kotilainen, Markku: Construction in the Nordic Countries. ETLA Discussion Papers, No (Paper presented at the conference Construction in Europe (organized by Handelsblatt) in Berlin May 28th, Kotilainen, Markku: EMUn vaikutukset eri toimialoihin. ETLA, Suhdanne 4/1996. Kotilainen, Markku: "ERMin keskuskursseista voi tulla EMU-kurssit". Kauppapolitiikka 5/96. Kotilainen, Markku: "Finnish Economy Growing Faster than EU Countries on Average". In "High Technology in Finland"(published by Finnish Academies of Technology). Kotilainen, Markku: "Decision Making in the EU and the Eastern Enlargement from the Finnish Point of View". ETLA Suhdanne 2/1996 (in Finnish). Alho, Kari, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika.: "Finland in the European Community - the Economic Impacts". In K. Alho, M. Kotilainen and M. Erkkilä (ed.) "The Economics and Policies of Integration - A Finnish Perspective". Kluwer Academic Publishers Kotilainen, Markku: "Is the EU an Optimal Currency Area and Is Finland a Part of It?". In K. Alho, M. Kotilainen and M. Erkkilä (ed.) "The Economics and Policies of Integration - A Finnish Perspective". Kluwer Academic Publishers Kotilainen, Markku: "Output Stabilization in an Exchange Rate Union". Finnish Work Research Bulletin (Työelämän Tutkimus)2/1996.(In English.) Kotilainen, Markku: "Valuuttakurssiunioni makrotaloudellisesta näkökulmasta". Kansantaloudellinen Aikakauskirja) 1/1996. Alho, Kari, Erkkilä, Mika, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika: "EU:n tuleva kehitys Suomen näkökulmasta". ETLA B Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating

8 8 Rate Regimes". ETLA, Series A 21, 1995, 336 pages. Kotilainen, Markku: "Suomen mahdollinen EMU-jäsenyys". ETLA, Suhdanne, No. 4/1994. (suomeksi ja englanniksi.) Kotilainen, Markku, Alho, Kari and Erkkilä, Mika: "Suomen valmistautuminen EMUjäsenyyteen". Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Sarja B (232 sivua, englanninkielinen tiivistelmä.) Kotilainen, Markku: "EU-jäsenyyden vaikutukset työmarkkinoihin". Teoksessa "Integraatio ja työmarkkinat", Työministeriö, Julkaisuja No Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Case of Temporary Shocks". ETLA, Discussion Paper, No. 448 ( ) (68 pages). Alho, Kari, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika: "Suomi Euroopan yhteisössä - arvio kansantaloudellisista vaikutuksista", ETLA, Sarja B 81. Helsinki (236 sivua, englanninkielinen tiivistelmä.) Kotilainen, Markku: Euroopan talous- ja rahaunionia ja sen vaikutuksia Suomeen koskevia tekstejä teoksessa: Vartia-Ylä-Anttila: Kansantalous ETLA, Sarja B 80. Helsinki (Noin 10 sivua.) Kotilainen, Markku: "Euroopan valuuttojen uudelleenjärjestelyt ja rahataloudellisen yhteistyön tulevaisuus". Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1992. (5 sivua). Kotilainen, Markku: "EMUn hyödyt ja kustannukset". Unitas 3/1992. (5 sivua, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi) Kotilainen, Markku: "Euroopan talous- ja rahaunioni ja Suomi. ETLA, Keskusteluaiheita, No. 408, (31 sivua) Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Three-Country Model. ETLA Discussion Paper, No. 399, (120 pages) Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - a Three-Country Model with Endogenous Prices". Business and Economic Studies on European Integration, Working Paper 4/91 (Institute of International Economics and Management, Copenhagen Business School), 47 pages. (Hieman muutettu versio on julkaistu sarjassa ETLA Discussion Paper, No. 372, ) Kotilainen, Markku: "The European Monetary System (EMS) and Finland". The Institute for European Studies, Discussion Paper 1/91. Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes". ETLA Discussion Paper, No Helsinki (54 pages)

9 9 Kotilainen, Markku: "Valuuttakurssipolitiikan mahdollisuudet". Teollisuusviikko, Kotilainen, Markku: "Onko valuuttakurssipolitiikka vielä talouspolitiikan keino"? ETLA, Suhdanne 1/1990) (suomeksi ja englanniksi). Kotilainen, Markku: In "Growth and Integration in a Nordic Perspective". Published by ETLA,IFF, IUI and NOI. Helsinki Section 3.1. "Is EC 1992 Really That Important" Section 3.2. "Integration and Foreign Trade" Section 3.4. "Integration and the Labor Market" Section 3.6. "Nordic Countries and the European Monetary System (EMS) Section 3.8. "Summary and Conclusions: Markets Force Institutional Change" Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Exchange Rate System and European Integration". In " The Nordic Countries and the Internal Market of the EEC". (Ed. by Lise Lyck). Copenhagen School of Economics and Business Administration, Serie U nr. 15. Copenhagen 1990 Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Suomen valuuttakurssijärjestelmä ja Euroopan integraatio". Kansallis-Osake-Pankki, Taloudellinen Katsaus 1/1989 (5 sivua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi). Kotilainen, Markku: "Kuinka hyödyntää tietoa kansainvälisestä taloudesta". Yrittäjäpolitiikka 1/1989. Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Exchange Rate Regime and European Integration". ETLA Discussion Paper No 277 (December 1988) and Bank of Finland Discussion Paper 33/88 ( ) (47 pages). Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Currency Basket Exchange Rate Regime and European Economic Integration". Kiel Institute of World Economics, Advanced Studies Working Paper N.o 135 (October 1988) (37 pages). Kotilainen, Markku: "Medium-Term Prospects for the European Economies". (Report prepared to the meeting of Association d'instituts Europeens de Conjoncture Economique (AIECE), Vienna, May 4-6, 1988.) ETLA Discussion Paper No. 261 ( ). Helsinki. Kotilainen, Markku: "Pohjoismaiden korot pysyvät korkeina". Kauppalehti Helsinki. Kotilainen, Markku: "Maailmantalouden ja Suomen viennin näkymät vuosina ". ETLA, Keskusteluaiheita, No. 254 ( ). Helsinki. Kotilainen, Markku ja Lammi, Markku: "Pohjoismaiden taloudellinen kehitys kaksijakoista". Unitas, Vol. 59, No. 4 (1987). (7 sivua, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.) Alho, K., Forssell, O., Huttunen, J., Kotilainen, M., Luukkonen, I., Moilanen, J., Vartia, P.: "Neuvostoliiton-kauppa Suomen kansantaloudessa". Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Sarja B 50. Helsinki (220 sivua, engl. tiivistelmä.)

10 10 Kotilainen, Markku: "Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankaupan rakenne ja kehitys". PTT Katsaus 2/1986.(14 sivua) Kotilainen, Markku: "Suomen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa vuosina ". Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT), Raportteja ja artikkeleita, No. 51. Helsinki (141 sivua) Lisäksi useita artikkeleita Suomen ja maailmantalouden kehitysnäkymistä sekä talouspolitiikasta. * * * Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanteet 1996/2-2000/4 sekä 2011/1 -: ennustetekstejä, kokonaistaloudellinen kehitys, talouspolitiikka (ajoittain myös ulkomaankauppa ja investoinnit). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1988/2: ennustetekstejä: kansainvälinen talous (keskipitkän aikavälin kehitysarvio). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1988/1: ennustetekstejä: kansainvälinen talous. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1987/2 (keskipitkän aikavälin kehitysarvio), 1987/4: ennustetekstejä: kansainvälinen talous, vienti, tuonti, maksutase. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne, Nrot 1986/2, 1987/1, 1987/3, 1989/2, 1996/1: ennustetekstejä: vienti, tuonti, maksutase. Valtiovarainministeriö: Tulo- ja menoarvio 1986: ennustetekstejä: tuonti, vaihtotase (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.) Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus 1985: ennustetekstejä: tuonti, vaihtotase (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.) Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) Katsaus, Nrot 3/1983, 1/1984, 3/1984 and 1/1985: ennustetekstejä: vienti, tuonti, vaihtotase, kansainväliset rahoitusmarkkinat, valuuttamarkkinat.

11

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomen tehtävä oma rankka rakennemuutoksensa samalla kun globalisoitunutta

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Helmikuu 2015 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Helmikuu 2015 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso ja sen kehitys Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina. Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1.

KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina. Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1. KESTÄVÄSTI KIERTOON yhdyskuntien ja teollisuuden ravinteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteina Markku Järvenpää, MTT Säätytalo 24.1.2013 MTT ja ruokajärjestelmä 5.2.2013 2 Biotalouden kestävä ainekierto

Lisätiedot

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Markku Kotilainen, ETLA ETLA 21.11. ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suomen talous kasvuun viennin kasvun myötä Viennin kasvua rajoittaa hidas

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Further information on the Technology Industry

Further information on the Technology Industry Further information on the Technology Industry Changes in the Production Structure Production structure in Finland and the US 9% Share of GDP 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 186 187 188 189 19 191 192 193 194

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology

Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology Transport and Infrastructure what about the future? Professor Jorma Mäntynen Tampere University of Technology 1 Finland as a part of the World Kuva: NASA Globalisation and the structural change of trade

Lisätiedot

Suomen talouden ennustaminen ennakoivien indikaattorien ja mallien avulla. Birgitta Berg-Andersson

Suomen talouden ennustaminen ennakoivien indikaattorien ja mallien avulla. Birgitta Berg-Andersson Suomen talouden ennustaminen ennakoivien indikaattorien ja mallien avulla Birgitta Berg-Andersson 9.10.2012 ETLA ORGANISAATIONA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Toimitusjohtaja VTT Vesa Vihriälä Etlatieto

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

"Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?"

Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen? E-mail: olli-pekka.hilmola@lut.fi "Sähköä ilmassa: Miten öljyriippumaton kuivasatamaverkosto rakentuisi Suomeen?" Prof. Olli-Pekka Hilmola Lappeenranta University of Technology, Kouvola Unit Prikaatintie

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n syysseminaari 19.11.2015. Satu Viljainen

Energiateollisuus ry:n syysseminaari 19.11.2015. Satu Viljainen Energiateollisuus ry:n syysseminaari 19.11.2015 Satu Viljainen Sähkömarkkinat valinkauhassa Esityksen sisältö Sähkön sisämarkkinapolitiikka mitä uutta on tapahtumassa EU:n ilmastopolitiikka vaikutukset

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - info 13.2.2013 Maajohtaja Timo Vuori Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi 1. Maailmantalouden tila ja suunta World Economic Survey Q 1 2013 2. Kasvun eväitä kansainvälisestä kaupasta European Council

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tervetuloa keskustelemaan eurosta! #kaikkieurosta. @liberafi libera.fi

Tervetuloa keskustelemaan eurosta! #kaikkieurosta. @liberafi libera.fi Ajatuspaja Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa. Tervetuloa keskustelemaan

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010

Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä. Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpro, kansainvälistyminen ja Venäjä Kari Häyrinen 16.04.2010 Finpron Missio Finpro s Mission Building successful Finland in global economy Finpro s Identity As a window to global change Finpro challenges

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari

Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari Hannu Piekkola Suomen talouden tila ja tulevaisuus seminaari 17.9.2009 Vaasa 13.00 SEMINAARIN AVAUS JA ALUSTUS Johtaja Jouko Havunen ja kansantaloustieteen professori Hannu Piekkola, Vaasan yliopisto (tilaisuuden

Lisätiedot

SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI -

SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI - SATAMIEN KEHITYSNÄKYMÄT JA KILPAILUKYKY - GLOBAALISTI JA KANSALLISESTI - Kymenlaakson kauppakamari / logistiikkapäivä 24.5.2010 Toimitusjohtaja Markku Mylly Suomen Satamaliitto Kurssi kohti tulevaa Mitä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg

Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Round table 27.3.2014 Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Christopher Palmberg Innovaatiotutkimus eli innovaatioympäristöä palveleva tutkimus Tutkimuksen kohteena on innovaatioiden

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet

Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Yritysten innovaatiotoiminnan uudet haasteet Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus rahoittajina: TEKES, EK ja Teknologiateollisuus Erkki Ormala, Sampo Tukiainen ja Jukka Mattila http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-5881-8

Lisätiedot

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen saloihin Timo T. Seppälä EuroHOPE-hankkeen apulaisjohtaja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Koska se tuottaa hyvinvointia! Muutamia muita

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://wwwetlafi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI. Pertti Woitsch 6.10.2015 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUDEN STANDARDOINTI Pertti Woitsch 6.10.2015 1 Pertti Woitsch Security and Defense Industry Executive Senior Advisor, Geowise Oy Chairman, Surma Ltd. Director (non-exec), Temet Oy

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.

KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04. KYMENLAAKSO- FINLAND S LOGISTICS CENTRE- REGION OF OPPORTUNITIES Kai Holmberg, NELI-North European Logistics Institute RIGA 20.04.2010 20.7.2012 Finland Land of A Thousand Lakes 187,888 lakes 5,100 rapids

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

SolarForum. An operation and business environment development project

SolarForum. An operation and business environment development project SolarForum An operation and business environment development project Dr. Suvi Karirinne, project manager, Head of the Environmental Engineering Degree Programme Solar Energy Finland -???? Approximately

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO

CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CURRICULUM VITAE ROOPE UUSITALO CONTACT INFORMATION EDUCATION Government Institute for Economic Research Arkadiankatu 7 PO Box 1279 00101 Helsinki, Finland p. + 358 40 304 5512 email. roope.uusitalo@vatt.fi

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I Itä- ja Pohjois-Suomen LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I T Y S Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Aluetaloudelliset

Lisätiedot

Kriisitilanteiden vaiktus EU:n energiaturvallisuuteen ja energiapolitiikkaan

Kriisitilanteiden vaiktus EU:n energiaturvallisuuteen ja energiapolitiikkaan Kriisitilanteiden vaiktus EU:n energiaturvallisuuteen ja energiapolitiikkaan Liina Hukkinen Tekniikan kandidaatti, Aalto-yliopisto ET:n Brysselin kesätyöharjoittelija 2014 Nykytilanne EU:ssa Öljykriisit

Lisätiedot

Ympäristötilinpidon kuvausalue laajenee. Jukka Hoffrén ja Eila Salomaa

Ympäristötilinpidon kuvausalue laajenee. Jukka Hoffrén ja Eila Salomaa Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Ympäristötilinpidon kuvausalue laajenee Jukka Hoffrén ja Eila Salomaa Euroopan Unioni on laajentanut ympäristötilinpitoasetuksen (EU 2011) soveltamisaluetta

Lisätiedot

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö

Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Miten globalisaatio vaikuttaa kansantalouden tilastointiin? UNECE:n Globalisaatio-ohjekirja Miten tilastotoimi vastaa globalisaation haasteisiin Seminaari 22.3.2012 Eeva Hamunen Kehittämispäällikkö Mitä

Lisätiedot

Suomi stagnaatiossa palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi

Suomi stagnaatiossa palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi Suomi stagnaatiossa palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi 19.8.2014, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry 19.8.2014 Palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi Toimialojen

Lisätiedot

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä

Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Atlantin ylittävää yhteisohjelmayhteistyötä Vs. kv-päällikkö Anu Härkönen 23.9.2013 Turun AMK:n EU-Kanada ja EU-USA projektien taustaa Turun AMK mukana kolmessa TEP-projektissa ja yhdessä TDP-projektissa

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen

Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannekatsaus Rakennustiedon suhdanneseminaari 6.5.2014 Matti Mannonen SKOL-yritysten ja henkilöstön määrän kehitys Henkilöstömäärän kehitys 2013-2014 Sektori Henkilöstömuutos

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot