KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015"

Transkriptio

1 A N S I O L U E T T E L O KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA Tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Lönnrotinkatu 4 B Helsinki puh (työ) Syntymäaika: (koti) Syntymäpaikka: Rääkkylä fax Siviilisääty: naimisissa, 1 aikuinen lapsi sähköposti: KOULUTUS Valtiotieteiden tohtori, 1995 Helsingin yliopistossa, väitöskirjan aihe "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating Rate Regimes", 336 sivua) Valtiotieteen lisensiaatti, 1992 Helsingin yliopistossa, lisensiaattityön aihe "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes", 120 sivua) Valtiotieteen kandidaatti, 1983 Helsingin yliopistossa, pro gradu -työn aihe "Bretton Woods - järjestelmästä ohjattuun kelluntaan - tutkimus kansainvälisen rahajärjestelmän muutoksesta ja muuttumattomuudesta", 225 sivua Kansantaloustieteen opintoja apurahalla, , Münsterin yliopisto (Länsi-Saksa)(yksi lukuvuosi) Jatko-opintoja (kansainvälinen talous), 1988 Kielin maailmantalouden instituutti (Länsi-Saksa) Danish Summer Research Institute 1990 ja 1991 (4 viikkoa) (Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun järjestämä seminaari TYÖKOKEMUS 1986-, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), *tutkimusjohtaja (makrotalous, kansainvälinen talous ja suhdanteet) *vt. tutkimusjohtaja (yritystalouden tutkimus) *tutkimuspäällikkö (yritystalouden tutkimus) *tutkimuspäällikkö (Euroopan integraation ja kansainvälisen talouden tutkimus) (vuoden 2005 alussa nimi muutettu kansainvälisen talouden tutkimukseksi) *ennustepäällikkö

2 2 *tutkija , vanhempi tutkija, valtiovarainministeriö (kansantalousosasto) , projektitutkija, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) TYÖHÖN LIITTYVÄT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT Kansantalouden tilinpidon asiantuntijaryhmä (valtiovarainministeriö), jäsen EY:n talous- ja sosiaalikomitean maa-asiantuntija (Country Expert) Laaja OECD-koordinaatioryhmä (ulkoasiainministeriö), jäsen Suomen IIASA-toimikunta (International Institute for Applied Systems Analysis), Suomen Akatemia, tieteellinen asiantuntija Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), kriisivalmiusjaosto, jäsen Suomalais-venäläisen tieteellis-teknisen komission (TT-komissio) talous- ja yhteiskuntatieteiden ryhmä, jäsen EU-talouspolitiikan koordinaatioryhmä (valtiovarainministeriö), varajäsen , jäsen Eurooppalaisten taloudellisten tutkimuslaitosten EUROFRAME-ryhmän johtoryhmän jäsen (samalla EU:n komission rahoittaman European Forecasting Network organisaation Steering Committee n ja Policy Issues Board in jäsen 2004-). EU-koordinaatioryhmä, valtioneuvoston kanslia, KIELITAITO Suomi (äidinkieli) Englanti (hyvä, First certificate in English, Cambridge Examinations) Ruotsi (hyvä, valtion kielitutkinto) Saksa (hyvä, 7 vuotta koulussa, oleskelua Saksassa opintojen vuoksi 1,5 vuotta) Venäjä (B3-taso) Ranska (perustiedot, kaksi peruskurssia Helsingin seudun kesäyliopistossa ja neljä vuotta työpaikan kurssilla ETLAssa)

3 3 JULKAISUT Kotilainen, M. (2015) Kokonaistuottavuuden kehitys entistä tärkeämpää Suomen pitkän aikavälin taloudelliselle kasvulle. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2015:3. Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2015) Öljy ja uudistukset ratkaisevat Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle. ETLA B Jokela, J., Kotilainen, M., Tiilikainen, T. and Vihriälä, V. (2014) EU:n suunta, Kuinka tiivis liitto? (The Course of the EU). ETLA B 261 and UPI Reports, no Berg, B., Kaseva, H., Kotilainen, M. and Suni, P. (2013) AIECE General Report. AIECE Reports. (http://www.etla.fi/julkaisut/aiece-general-report/) Nokkala, M., Lehtinen, J., Kotilainen, M., Rantala, O., Suni, P., Särkkä, T., Jaakkola, E., Silfverberg, B. and Lehto, H. (2013) Suomen ja Venäjän välisen liikenteen näkymät vuosina 2020 ja Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä. ( Traffic between Finland and Russia in 2020 and A Forecast of the Development of the Economy and Traffic ). Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, No. 2/2013. Kaitila, V. and Kotilainen, M. (2013) Mahdollisen transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen vaikutukset Suomen talouteen ja yhteiskuntaan ( Effects of the Possible Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP) for the Finnish Economy and Society ). ETLA Raportti, No. 8. Kotilainen, M. (2013) What Explains Foreign Direct Investment in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economies, Qarterly Review 1/2013. Nikula, N. ja Kotilainen, M. (2012) Determinants for FDI in the Baltic Sea Region. ETLA Raportit Reports, No. 1. Kotilainen, M. (2012) Arvioita ja oletuksia Suomen pitkän aikavälin taloudellisesta kasvusta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 2012:3, ss Kotilainen, M. (2012) Evaluation of the Proposals to Solve the Euro Crisis. ETLA, Suhdanne 2012:2, (In Finnish) Honkatukia, J., Kaitila, V., Kotilainen, M. ja Niemi, J. (2012) Global trade and climate policy scenarios Impact on Finland. VATT Working Papers 37. Kotilainen, M. (2012) Limites finlandaises de la tolerance. Outre Terre 32, 2012/2, Kotilainen, M. (2012) Importance of the Fiscal Compact for the EMU. ETLA, Suhdanne 2012:1, (In Finnish)

4 4 Ahvenharju, S, Halonen, M., Hjelt, M., Pathan, A., Pursula, T., Vaahtera, A., Nikula, N., Kotilainen, M. ja Kaseva, H. (2011) Evaluation of the National Structural Fund Strategy Theme 2: Promotion of Innovations and Networking as well as of Strengthening of Knowledge Structures. Final report GAIA ja ETLA (financig: Ministry of Labour and Economy/EU). July. Kotilainen, M. (2011) Kriisistä kriisiin: Milloin tämä päättyy? ETLA, Suhdanne 2/2011. Kotilainen, M. (2011) Julkisen talouden tasapainottaminen määrittää talouspolitiikan suuntaa. ETLA, Suhdanne 1/2011. Kotilainen, M. ja Nikula, N. (2010) Why Do Firms Invest in the Baltic Sea Region? ETLA Discussion Paper, No Kotilainen, M., Alho, K. ja Nikula, N. (2010) Pohjoisen EU-integraation näköalat. Keskuskauppakamari, Selvitys Kotilainen, M., Koski, H., Mankinen, R. ja Rantala, O. (2010) Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus. ETLA, Suhdanne 2010:1, Kotilainen, M., Koski, H., Mankinen, R. ja Rantala, O. (2010) Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus. ETLAn keskusteluaiheita, No Volk, R., Haltia, V., Huovari, J., Karikallio, H., Kotilainen, M., Metsola, P., Nikula, N., Rantala, O. (2009) Infrastruktuurin ja julkisten toimintojen sijainnin vaikutukset aluetasolla. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 31/2009. Kotilainen, M., Korkman, S., Niemi, J., Nikula, N., Kaseva, H. ja Kettunen, L. (2009) EU:n rahoituskehykset - Suomen asema seuraavalla rahoituskaudella ETLAn keskusteluaiheita, No Kotilainen, M. (toim.) (2009) (Tekijöinä Kotilainen, M., K. Alho, H. Kaseva, N. Nikula, M. Pajarinen, H. Piekkola, O. Rantala, P. Rouvinen ja M. Widgrén) Alueellinen elinvoimaisuus ja kilpailuedut. Tekesin katsaus 243/09. Helsinki. Kotilainen, M., V. Kaitila, N. Nikula ja P. Suni (2009) Suomen ja Yhdysvaltojen väliset taloussuhteet. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), B 239. Helsinki. Halme, K. ja M. Kotilainen (toim.) (2008) (Tekijöinä Ahvenharju, S., K. Halme, M. Kotilainen, T. Lemola, N. Nikula, J. Lievonen, M. Widgrén, K. Viljamaa and A. Yliherva) Innovatiiviset julkiset hankinnat. Tekesin katsaus 225. Helsinki. Kaitila, V. ja M. Kotilainen (2008) Arvio uusien EU-maiden työvoimakustannusten kehityksestä vuoteen 2015 asti. Julkaisematon käsikirjoitus Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2008) Not Just Nokia: The Finnish System of Innovation. Teoksessa Edqvist, C. ja L. Hommen (eds.) Small Economy Innovation Systems: Comparing Globalisation, Change and Policy in Asia and Europe. Edward Elgar.

5 5 Widgrén, M., K. Alho, M. Kotilainen, N. Nikula ja V. Kaitila (2007) Avautuva talous ja aluekehitys Suhteellinen etu ja kasautumisvoimat tuotannon sijoittumisen ohjaajina. ETLA Discussion Paper No Kotilainen, M. (2007) Determinants of Finnish-Russian Economic Relations. The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Discussion Paper, No Kotilainen, M. (2006) Finland s Experiences and Challenges in the Euro Zone. ETLA Discussion Paper, No Helsinki. (myös Alho, K., V. Kaitila and M. Kotilainen (2006) Työllisyys ja tuottavuus analyysi talous- ja työllisyyspoliittisten toimien vaikutuksista. Työpoliittinen Aikakauskirja, 3/2006, Vol. 49. Kotilainen, M. (2006) Economic Shocks, Progressiveness of Taxation, and Indexation of Taxes and Public Expenditure. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Keskusteluaiheita (Discussion Papers) No. 1011, Helsinki. Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2005) Työllisyys ja tuottavuus. Työpoliittinen tutkimus 317. Työministeriö. Kotilainen, M. (2005) Suomi, EU ja Venäjä taloussuhteiden kehitysnäkymät. Idäntutkimus 1/2005. Helsinki. Kotilainen, M. (2004) EU:n ja Venäjän taloussuhteet tärkeitä molemmille osapuolille. Tilastokeskus. Economic Trends 3/2004. Kotilainen, M. (2004) EU:n laajenemisen taloudelliset vaikutukset. Teoksessa Maakunnat ja koheesio, Suomen kuntaliitto, Helsinki. Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2004) Finnish Firms Look Forward to Growth Prospects in the New Member Countries of the EU. Pan-Eurooppa Instituutti. Baltic-Rim Economies, Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2004) Suomalaiset yritykset hakevat kasvua uusista EU-maista. Teknologiateollisuus-lehti. Kotilainen, M. (2004) Prospects of Finnish-Russian Economic Relations. The Finnish Economy and Society 1/2004. Kotilainen, M. (2004) Suomen ja Venäjän taloussuhteiden näkymät. Suhdanne 1/2004. Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: Effects of EU Enlargement on the Strategies of Finnish Firms. Eurőpa 2002, June Budapest. Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: Soome ettevŏtted otsivad uutest Eli liikmetest tulu (Suomalaiset yritykset etsivät kasvua uusista EU:n jäsenmaista). Äripäev, Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: EU:n laajenemisen vaikutukset suomalaisten yritysten strategioihin. ETLA, Keskusteluaiheita, No

6 6 Kotilainen, M. (2004) EU globalisoituvassa maailmassa. Tilastokeskus, Economic Trends 4/2003. Kotilainen, Markku, Kaitila, Ville, Widgrén, Mika ja Alho, Kari: Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kehitysnäkymät. ETLA B 205. Helsinki Alho, Kari, Kaitila,Ville ja Kotilainen, Markku: Puolustusmenojen kansainvälinen vertailu. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), B 196, Helsinki 2003, 124 s Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Economic Globalisation in Developing Countries. The Finnish Economy and Society, 3/2002. Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Taloudellinen globalisaatio kehitysmaissa. ETLA Suhdanne 3/2002. Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Economic Globalisation in Developing Countries The Cases of Nepal and Tanzania. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), B 191, Helsinki 2002, 218 s. Kotilainen, Markku: Toimialojen palkanmaksuvaran erot tulopolitiikan ongelma. Suhdanne 4/2000. Kotilainen, Markku: Eriytyvätkö vai lähenevätkö EMU-maiden taloudet. Suhdanne 2/2000. Kotilainen, Markku: Convergence or Divergence in EMU Economies. European Economic Outlook. AIECE General Report. May Kotilainen, Markku: Vuosituhannen vaihtumisen taloudelliset vaikutukset. Suhdanne 4/1999. Kotilainen, Markku: Laajeneminen ja sisämarkkinat, kommenttipuheenvuoro. Teoksessa "EU:n laajenemisen näköalat" (toim. Pekka Mäkelä ja Sari Virtanen). VATT Keskustelualoitteita, Nro 197. Kotilainen, Markku: Viisas varautuu myös vaihtoehtoihin. ETLA Suhdanne 2/1999. Kotilainen, Markku: Huonomminkin voi käydä. Suhdanne 1/1999. Kotilainen, Markku: Kansantalouden tilinpito uudistuu. Suhdanne 4/1998. Kotilainen, Markku: Mitä voi tapahtua, jos kansainväliset kriisit kärjistyvät. Suhdanne 3/1998. Kotilainen, Markku: Suotuisan talouskehityksen riskejä. Suhdanne 2/1998. Kotilainen, Markku: Talouspolitiikka EMUssa. ETLA, Suhdanne 1/1998. Kotilainen, Markku: Economic Policy in EMU. ETLA Discussion Paper, No. 627.

7 7 Kotilainen, Markku: Finland. Nordic Economic Outlook 2/1997 (December)(in English) (published by the Confederation of the Swedish Industry). Kotilainen, Markku: EU:n itälaajeneminen saattaa pienentää nykyisten jäsenmaiden rakennetukia. Eurooppa-raportti 1997/4. Tilastokeskus. Kotilainen, Markku: Etelä-Suomen talousnäkymät vuosina ". ETLA, Suhdanne 4/1997. Kotilainen, Markku: EU:n komission Agenda 2000". ETLA, Suhdanne 3/1997. Kotilainen, Markku: "Finland". In "European Community Economies - A Comparative Study" (ed. by Frans Somers). Longman Group Limited Kotilainen, Markku: Rakentaminen muissa Pohjoismaissa. ETLA, Suhdanne 2/1997. Kotilainen, Markku: Avoimia kysymyksiä EMUun siirtymisessä. ETLA, Suhdanne 2/1997. Kotilainen, Markku: Construction in the Nordic Countries. ETLA Discussion Papers, No (Paper presented at the conference Construction in Europe (organized by Handelsblatt) in Berlin May 28th, Kotilainen, Markku: EMUn vaikutukset eri toimialoihin. ETLA, Suhdanne 4/1996. Kotilainen, Markku: "ERMin keskuskursseista voi tulla EMU-kurssit". Kauppapolitiikka 5/96. Kotilainen, Markku: "Finnish Economy Growing Faster than EU Countries on Average". In "High Technology in Finland"(published by Finnish Academies of Technology). Kotilainen, Markku: "Decision Making in the EU and the Eastern Enlargement from the Finnish Point of View". ETLA Suhdanne 2/1996 (in Finnish). Alho, Kari, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika.: "Finland in the European Community - the Economic Impacts". In K. Alho, M. Kotilainen and M. Erkkilä (ed.) "The Economics and Policies of Integration - A Finnish Perspective". Kluwer Academic Publishers Kotilainen, Markku: "Is the EU an Optimal Currency Area and Is Finland a Part of It?". In K. Alho, M. Kotilainen and M. Erkkilä (ed.) "The Economics and Policies of Integration - A Finnish Perspective". Kluwer Academic Publishers Kotilainen, Markku: "Output Stabilization in an Exchange Rate Union". Finnish Work Research Bulletin (Työelämän Tutkimus)2/1996.(In English.) Kotilainen, Markku: "Valuuttakurssiunioni makrotaloudellisesta näkökulmasta". Kansantaloudellinen Aikakauskirja) 1/1996. Alho, Kari, Erkkilä, Mika, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika: "EU:n tuleva kehitys Suomen näkökulmasta". ETLA B Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating

8 8 Rate Regimes". ETLA, Series A 21, 1995, 336 pages. Kotilainen, Markku: "Suomen mahdollinen EMU-jäsenyys". ETLA, Suhdanne, No. 4/1994. (suomeksi ja englanniksi.) Kotilainen, Markku, Alho, Kari and Erkkilä, Mika: "Suomen valmistautuminen EMUjäsenyyteen". Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Sarja B (232 sivua, englanninkielinen tiivistelmä.) Kotilainen, Markku: "EU-jäsenyyden vaikutukset työmarkkinoihin". Teoksessa "Integraatio ja työmarkkinat", Työministeriö, Julkaisuja No Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Case of Temporary Shocks". ETLA, Discussion Paper, No. 448 ( ) (68 pages). Alho, Kari, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika: "Suomi Euroopan yhteisössä - arvio kansantaloudellisista vaikutuksista", ETLA, Sarja B 81. Helsinki (236 sivua, englanninkielinen tiivistelmä.) Kotilainen, Markku: Euroopan talous- ja rahaunionia ja sen vaikutuksia Suomeen koskevia tekstejä teoksessa: Vartia-Ylä-Anttila: Kansantalous ETLA, Sarja B 80. Helsinki (Noin 10 sivua.) Kotilainen, Markku: "Euroopan valuuttojen uudelleenjärjestelyt ja rahataloudellisen yhteistyön tulevaisuus". Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1992. (5 sivua). Kotilainen, Markku: "EMUn hyödyt ja kustannukset". Unitas 3/1992. (5 sivua, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi) Kotilainen, Markku: "Euroopan talous- ja rahaunioni ja Suomi. ETLA, Keskusteluaiheita, No. 408, (31 sivua) Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Three-Country Model. ETLA Discussion Paper, No. 399, (120 pages) Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - a Three-Country Model with Endogenous Prices". Business and Economic Studies on European Integration, Working Paper 4/91 (Institute of International Economics and Management, Copenhagen Business School), 47 pages. (Hieman muutettu versio on julkaistu sarjassa ETLA Discussion Paper, No. 372, ) Kotilainen, Markku: "The European Monetary System (EMS) and Finland". The Institute for European Studies, Discussion Paper 1/91. Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes". ETLA Discussion Paper, No Helsinki (54 pages)

9 9 Kotilainen, Markku: "Valuuttakurssipolitiikan mahdollisuudet". Teollisuusviikko, Kotilainen, Markku: "Onko valuuttakurssipolitiikka vielä talouspolitiikan keino"? ETLA, Suhdanne 1/1990) (suomeksi ja englanniksi). Kotilainen, Markku: In "Growth and Integration in a Nordic Perspective". Published by ETLA,IFF, IUI and NOI. Helsinki Section 3.1. "Is EC 1992 Really That Important" Section 3.2. "Integration and Foreign Trade" Section 3.4. "Integration and the Labor Market" Section 3.6. "Nordic Countries and the European Monetary System (EMS) Section 3.8. "Summary and Conclusions: Markets Force Institutional Change" Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Exchange Rate System and European Integration". In " The Nordic Countries and the Internal Market of the EEC". (Ed. by Lise Lyck). Copenhagen School of Economics and Business Administration, Serie U nr. 15. Copenhagen 1990 Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Suomen valuuttakurssijärjestelmä ja Euroopan integraatio". Kansallis-Osake-Pankki, Taloudellinen Katsaus 1/1989 (5 sivua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi). Kotilainen, Markku: "Kuinka hyödyntää tietoa kansainvälisestä taloudesta". Yrittäjäpolitiikka 1/1989. Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Exchange Rate Regime and European Integration". ETLA Discussion Paper No 277 (December 1988) and Bank of Finland Discussion Paper 33/88 ( ) (47 pages). Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Currency Basket Exchange Rate Regime and European Economic Integration". Kiel Institute of World Economics, Advanced Studies Working Paper N.o 135 (October 1988) (37 pages). Kotilainen, Markku: "Medium-Term Prospects for the European Economies". (Report prepared to the meeting of Association d'instituts Europeens de Conjoncture Economique (AIECE), Vienna, May 4-6, 1988.) ETLA Discussion Paper No. 261 ( ). Helsinki. Kotilainen, Markku: "Pohjoismaiden korot pysyvät korkeina". Kauppalehti Helsinki. Kotilainen, Markku: "Maailmantalouden ja Suomen viennin näkymät vuosina ". ETLA, Keskusteluaiheita, No. 254 ( ). Helsinki. Kotilainen, Markku ja Lammi, Markku: "Pohjoismaiden taloudellinen kehitys kaksijakoista". Unitas, Vol. 59, No. 4 (1987). (7 sivua, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.) Alho, K., Forssell, O., Huttunen, J., Kotilainen, M., Luukkonen, I., Moilanen, J., Vartia, P.: "Neuvostoliiton-kauppa Suomen kansantaloudessa". Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Sarja B 50. Helsinki (220 sivua, engl. tiivistelmä.)

10 10 Kotilainen, Markku: "Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankaupan rakenne ja kehitys". PTT Katsaus 2/1986.(14 sivua) Kotilainen, Markku: "Suomen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa vuosina ". Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT), Raportteja ja artikkeleita, No. 51. Helsinki (141 sivua) Lisäksi useita artikkeleita Suomen ja maailmantalouden kehitysnäkymistä sekä talouspolitiikasta. * * * Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanteet 1996/2-2000/4 sekä 2011/1 -: ennustetekstejä, kokonaistaloudellinen kehitys, talouspolitiikka (ajoittain myös ulkomaankauppa ja investoinnit). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1988/2: ennustetekstejä: kansainvälinen talous (keskipitkän aikavälin kehitysarvio). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1988/1: ennustetekstejä: kansainvälinen talous. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1987/2 (keskipitkän aikavälin kehitysarvio), 1987/4: ennustetekstejä: kansainvälinen talous, vienti, tuonti, maksutase. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne, Nrot 1986/2, 1987/1, 1987/3, 1989/2, 1996/1: ennustetekstejä: vienti, tuonti, maksutase. Valtiovarainministeriö: Tulo- ja menoarvio 1986: ennustetekstejä: tuonti, vaihtotase (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.) Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus 1985: ennustetekstejä: tuonti, vaihtotase (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.) Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) Katsaus, Nrot 3/1983, 1/1984, 3/1984 and 1/1985: ennustetekstejä: vienti, tuonti, vaihtotase, kansainväliset rahoitusmarkkinat, valuuttamarkkinat.

11

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos vuonna 2014 4 Toiminta vuonna 2014 lyhyesti 4 Merkittäviä tutkimuksia valmistui

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005

Erikoistutkija, Kuluttajatutkimuskeskus 1.1 1992 alkaen. Ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 5.2.2002 11.5.2005 ANSIOLUETTELO Lokakuu 2010 Henkilö- ja yhteystiedot Nimi: Risto Vaittinen Puhelin: 010 7512153 Sähköposti: risto.vaittinen@etk.fi Koulutus Ylioppilas 1978 Töölön Yhteiskoulu Valtiotieteitten kandidaatti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2008 4 Ennustetoimi 8 Julkisen talouden ja talouspolitiikan tutkimusohjelma 10 Työmarkkinoiden ja

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 12 Helsinki Finland Tel. 358-9-69 9 Telefax 358-9-61 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Tutkimus ja talouspolitiikka

Tutkimus ja talouspolitiikka VATT-JULKAISUJA 33 VATT PUBLICATIONS Tutkimus ja talouspolitiikka Kirjoituksia taloudellisesta kasvusta TOIMITTANEET Jouko Kajanoja Jaakko Kiander Iikko B. Voipio Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Innovatiiviset julkiset hankinnat Innovatiiviset julkiset hankinnat Kimmo Halme, Markku Kotilainen (toim.) Tekesin katsaus 225/2008 Innovatiiviset julkiset hankinnat Kimmo Halme, Tarmo Lemola, Kimmo Viljamaa, Jorma Lievonen ja Jukka Yliherva

Lisätiedot

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information Surname/First name Uusikylä, Petri Address Linnunlauluntie 11 E, 00530 Helsinki, Finland Telephone +358 50 521 7500 E-mail petri.uusikyla@gmail.com Nationality

Lisätiedot

Tulevaisuuden työmarkkinat

Tulevaisuuden työmarkkinat ETLA ETLA Raportit Reports 6.8.2014 No 30 Tulevaisuuden työmarkkinat Antti Kauhanen * * ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, antti.kauhanen@etla.fi Suositeltava lähdeviittaus: Kauhanen, Antti (6.8.2014).

Lisätiedot

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista

Working Paper Yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjyysasenteet Suomessa: Havaintoja kyselytutkimuksista econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange

JULKAISUJA TIEDOKSI. Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Tutkimuksia Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 TIEDOKSI JULKAISUJA Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitos Lauri Kajanoja: Essays on Currency Crises and Exchange Rate Expectations. Nro 88. Keskustelualoitteita

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 1061 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kaitila,

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1994 No. 4 24.3.1994 Julkaistu uudelleen 2002 Jouko Rautava Suomen idänkauppa 1990-93 Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos, BOFIT

Lisätiedot

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 738

ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. 738 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Huovinen,

Lisätiedot