KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA 28.07.2015"

Transkriptio

1 A N S I O L U E T T E L O KOTILAINEN, MARKKU KUSTAA Tutkimusjohtaja, valtiotieteiden tohtori Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Lönnrotinkatu 4 B Helsinki puh (työ) Syntymäaika: (koti) Syntymäpaikka: Rääkkylä fax Siviilisääty: naimisissa, 1 aikuinen lapsi sähköposti: KOULUTUS Valtiotieteiden tohtori, 1995 Helsingin yliopistossa, väitöskirjan aihe "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating Rate Regimes", 336 sivua) Valtiotieteen lisensiaatti, 1992 Helsingin yliopistossa, lisensiaattityön aihe "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes", 120 sivua) Valtiotieteen kandidaatti, 1983 Helsingin yliopistossa, pro gradu -työn aihe "Bretton Woods - järjestelmästä ohjattuun kelluntaan - tutkimus kansainvälisen rahajärjestelmän muutoksesta ja muuttumattomuudesta", 225 sivua Kansantaloustieteen opintoja apurahalla, , Münsterin yliopisto (Länsi-Saksa)(yksi lukuvuosi) Jatko-opintoja (kansainvälinen talous), 1988 Kielin maailmantalouden instituutti (Länsi-Saksa) Danish Summer Research Institute 1990 ja 1991 (4 viikkoa) (Kööpenhaminan kauppakorkeakoulun järjestämä seminaari TYÖKOKEMUS 1986-, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), *tutkimusjohtaja (makrotalous, kansainvälinen talous ja suhdanteet) *vt. tutkimusjohtaja (yritystalouden tutkimus) *tutkimuspäällikkö (yritystalouden tutkimus) *tutkimuspäällikkö (Euroopan integraation ja kansainvälisen talouden tutkimus) (vuoden 2005 alussa nimi muutettu kansainvälisen talouden tutkimukseksi) *ennustepäällikkö

2 2 *tutkija , vanhempi tutkija, valtiovarainministeriö (kansantalousosasto) , projektitutkija, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) TYÖHÖN LIITTYVÄT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT Kansantalouden tilinpidon asiantuntijaryhmä (valtiovarainministeriö), jäsen EY:n talous- ja sosiaalikomitean maa-asiantuntija (Country Expert) Laaja OECD-koordinaatioryhmä (ulkoasiainministeriö), jäsen Suomen IIASA-toimikunta (International Institute for Applied Systems Analysis), Suomen Akatemia, tieteellinen asiantuntija Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE), kriisivalmiusjaosto, jäsen Suomalais-venäläisen tieteellis-teknisen komission (TT-komissio) talous- ja yhteiskuntatieteiden ryhmä, jäsen EU-talouspolitiikan koordinaatioryhmä (valtiovarainministeriö), varajäsen , jäsen Eurooppalaisten taloudellisten tutkimuslaitosten EUROFRAME-ryhmän johtoryhmän jäsen (samalla EU:n komission rahoittaman European Forecasting Network organisaation Steering Committee n ja Policy Issues Board in jäsen 2004-). EU-koordinaatioryhmä, valtioneuvoston kanslia, KIELITAITO Suomi (äidinkieli) Englanti (hyvä, First certificate in English, Cambridge Examinations) Ruotsi (hyvä, valtion kielitutkinto) Saksa (hyvä, 7 vuotta koulussa, oleskelua Saksassa opintojen vuoksi 1,5 vuotta) Venäjä (B3-taso) Ranska (perustiedot, kaksi peruskurssia Helsingin seudun kesäyliopistossa ja neljä vuotta työpaikan kurssilla ETLAssa)

3 3 JULKAISUT Kotilainen, M. (2015) Kokonaistuottavuuden kehitys entistä tärkeämpää Suomen pitkän aikavälin taloudelliselle kasvulle. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2015:3. Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2015) Öljy ja uudistukset ratkaisevat Venäjän merkitys Suomen elinkeinoelämälle. ETLA B Jokela, J., Kotilainen, M., Tiilikainen, T. and Vihriälä, V. (2014) EU:n suunta, Kuinka tiivis liitto? (The Course of the EU). ETLA B 261 and UPI Reports, no Berg, B., Kaseva, H., Kotilainen, M. and Suni, P. (2013) AIECE General Report. AIECE Reports. (http://www.etla.fi/julkaisut/aiece-general-report/) Nokkala, M., Lehtinen, J., Kotilainen, M., Rantala, O., Suni, P., Särkkä, T., Jaakkola, E., Silfverberg, B. and Lehto, H. (2013) Suomen ja Venäjän välisen liikenteen näkymät vuosina 2020 ja Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä. ( Traffic between Finland and Russia in 2020 and A Forecast of the Development of the Economy and Traffic ). Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, No. 2/2013. Kaitila, V. and Kotilainen, M. (2013) Mahdollisen transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksen vaikutukset Suomen talouteen ja yhteiskuntaan ( Effects of the Possible Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP) for the Finnish Economy and Society ). ETLA Raportti, No. 8. Kotilainen, M. (2013) What Explains Foreign Direct Investment in the Baltic Sea Region. Baltic Rim Economies, Qarterly Review 1/2013. Nikula, N. ja Kotilainen, M. (2012) Determinants for FDI in the Baltic Sea Region. ETLA Raportit Reports, No. 1. Kotilainen, M. (2012) Arvioita ja oletuksia Suomen pitkän aikavälin taloudellisesta kasvusta. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 2012:3, ss Kotilainen, M. (2012) Evaluation of the Proposals to Solve the Euro Crisis. ETLA, Suhdanne 2012:2, (In Finnish) Honkatukia, J., Kaitila, V., Kotilainen, M. ja Niemi, J. (2012) Global trade and climate policy scenarios Impact on Finland. VATT Working Papers 37. Kotilainen, M. (2012) Limites finlandaises de la tolerance. Outre Terre 32, 2012/2, Kotilainen, M. (2012) Importance of the Fiscal Compact for the EMU. ETLA, Suhdanne 2012:1, (In Finnish)

4 4 Ahvenharju, S, Halonen, M., Hjelt, M., Pathan, A., Pursula, T., Vaahtera, A., Nikula, N., Kotilainen, M. ja Kaseva, H. (2011) Evaluation of the National Structural Fund Strategy Theme 2: Promotion of Innovations and Networking as well as of Strengthening of Knowledge Structures. Final report GAIA ja ETLA (financig: Ministry of Labour and Economy/EU). July. Kotilainen, M. (2011) Kriisistä kriisiin: Milloin tämä päättyy? ETLA, Suhdanne 2/2011. Kotilainen, M. (2011) Julkisen talouden tasapainottaminen määrittää talouspolitiikan suuntaa. ETLA, Suhdanne 1/2011. Kotilainen, M. ja Nikula, N. (2010) Why Do Firms Invest in the Baltic Sea Region? ETLA Discussion Paper, No Kotilainen, M., Alho, K. ja Nikula, N. (2010) Pohjoisen EU-integraation näköalat. Keskuskauppakamari, Selvitys Kotilainen, M., Koski, H., Mankinen, R. ja Rantala, O. (2010) Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus. ETLA, Suhdanne 2010:1, Kotilainen, M., Koski, H., Mankinen, R. ja Rantala, O. (2010) Elintarvikkeiden hinnanmuodostus ja markkinoiden toimivuus. ETLAn keskusteluaiheita, No Volk, R., Haltia, V., Huovari, J., Karikallio, H., Kotilainen, M., Metsola, P., Nikula, N., Rantala, O. (2009) Infrastruktuurin ja julkisten toimintojen sijainnin vaikutukset aluetasolla. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 31/2009. Kotilainen, M., Korkman, S., Niemi, J., Nikula, N., Kaseva, H. ja Kettunen, L. (2009) EU:n rahoituskehykset - Suomen asema seuraavalla rahoituskaudella ETLAn keskusteluaiheita, No Kotilainen, M. (toim.) (2009) (Tekijöinä Kotilainen, M., K. Alho, H. Kaseva, N. Nikula, M. Pajarinen, H. Piekkola, O. Rantala, P. Rouvinen ja M. Widgrén) Alueellinen elinvoimaisuus ja kilpailuedut. Tekesin katsaus 243/09. Helsinki. Kotilainen, M., V. Kaitila, N. Nikula ja P. Suni (2009) Suomen ja Yhdysvaltojen väliset taloussuhteet. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), B 239. Helsinki. Halme, K. ja M. Kotilainen (toim.) (2008) (Tekijöinä Ahvenharju, S., K. Halme, M. Kotilainen, T. Lemola, N. Nikula, J. Lievonen, M. Widgrén, K. Viljamaa and A. Yliherva) Innovatiiviset julkiset hankinnat. Tekesin katsaus 225. Helsinki. Kaitila, V. ja M. Kotilainen (2008) Arvio uusien EU-maiden työvoimakustannusten kehityksestä vuoteen 2015 asti. Julkaisematon käsikirjoitus Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2008) Not Just Nokia: The Finnish System of Innovation. Teoksessa Edqvist, C. ja L. Hommen (eds.) Small Economy Innovation Systems: Comparing Globalisation, Change and Policy in Asia and Europe. Edward Elgar.

5 5 Widgrén, M., K. Alho, M. Kotilainen, N. Nikula ja V. Kaitila (2007) Avautuva talous ja aluekehitys Suhteellinen etu ja kasautumisvoimat tuotannon sijoittumisen ohjaajina. ETLA Discussion Paper No Kotilainen, M. (2007) Determinants of Finnish-Russian Economic Relations. The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Discussion Paper, No Kotilainen, M. (2006) Finland s Experiences and Challenges in the Euro Zone. ETLA Discussion Paper, No Helsinki. (myös Alho, K., V. Kaitila and M. Kotilainen (2006) Työllisyys ja tuottavuus analyysi talous- ja työllisyyspoliittisten toimien vaikutuksista. Työpoliittinen Aikakauskirja, 3/2006, Vol. 49. Kotilainen, M. (2006) Economic Shocks, Progressiveness of Taxation, and Indexation of Taxes and Public Expenditure. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Keskusteluaiheita (Discussion Papers) No. 1011, Helsinki. Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2005) Työllisyys ja tuottavuus. Työpoliittinen tutkimus 317. Työministeriö. Kotilainen, M. (2005) Suomi, EU ja Venäjä taloussuhteiden kehitysnäkymät. Idäntutkimus 1/2005. Helsinki. Kotilainen, M. (2004) EU:n ja Venäjän taloussuhteet tärkeitä molemmille osapuolille. Tilastokeskus. Economic Trends 3/2004. Kotilainen, M. (2004) EU:n laajenemisen taloudelliset vaikutukset. Teoksessa Maakunnat ja koheesio, Suomen kuntaliitto, Helsinki. Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2004) Finnish Firms Look Forward to Growth Prospects in the New Member Countries of the EU. Pan-Eurooppa Instituutti. Baltic-Rim Economies, Alho, K., Kaitila, V. ja Kotilainen, M. (2004) Suomalaiset yritykset hakevat kasvua uusista EU-maista. Teknologiateollisuus-lehti. Kotilainen, M. (2004) Prospects of Finnish-Russian Economic Relations. The Finnish Economy and Society 1/2004. Kotilainen, M. (2004) Suomen ja Venäjän taloussuhteiden näkymät. Suhdanne 1/2004. Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: Effects of EU Enlargement on the Strategies of Finnish Firms. Eurőpa 2002, June Budapest. Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: Soome ettevŏtted otsivad uutest Eli liikmetest tulu (Suomalaiset yritykset etsivät kasvua uusista EU:n jäsenmaista). Äripäev, Alho, Kari, Kaitila, Ville ja Kotilainen, Markku: EU:n laajenemisen vaikutukset suomalaisten yritysten strategioihin. ETLA, Keskusteluaiheita, No

6 6 Kotilainen, M. (2004) EU globalisoituvassa maailmassa. Tilastokeskus, Economic Trends 4/2003. Kotilainen, Markku, Kaitila, Ville, Widgrén, Mika ja Alho, Kari: Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kehitysnäkymät. ETLA B 205. Helsinki Alho, Kari, Kaitila,Ville ja Kotilainen, Markku: Puolustusmenojen kansainvälinen vertailu. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), B 196, Helsinki 2003, 124 s Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Economic Globalisation in Developing Countries. The Finnish Economy and Society, 3/2002. Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Taloudellinen globalisaatio kehitysmaissa. ETLA Suhdanne 3/2002. Kotilainen, Markku ja Kaitila Ville: Economic Globalisation in Developing Countries The Cases of Nepal and Tanzania. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), B 191, Helsinki 2002, 218 s. Kotilainen, Markku: Toimialojen palkanmaksuvaran erot tulopolitiikan ongelma. Suhdanne 4/2000. Kotilainen, Markku: Eriytyvätkö vai lähenevätkö EMU-maiden taloudet. Suhdanne 2/2000. Kotilainen, Markku: Convergence or Divergence in EMU Economies. European Economic Outlook. AIECE General Report. May Kotilainen, Markku: Vuosituhannen vaihtumisen taloudelliset vaikutukset. Suhdanne 4/1999. Kotilainen, Markku: Laajeneminen ja sisämarkkinat, kommenttipuheenvuoro. Teoksessa "EU:n laajenemisen näköalat" (toim. Pekka Mäkelä ja Sari Virtanen). VATT Keskustelualoitteita, Nro 197. Kotilainen, Markku: Viisas varautuu myös vaihtoehtoihin. ETLA Suhdanne 2/1999. Kotilainen, Markku: Huonomminkin voi käydä. Suhdanne 1/1999. Kotilainen, Markku: Kansantalouden tilinpito uudistuu. Suhdanne 4/1998. Kotilainen, Markku: Mitä voi tapahtua, jos kansainväliset kriisit kärjistyvät. Suhdanne 3/1998. Kotilainen, Markku: Suotuisan talouskehityksen riskejä. Suhdanne 2/1998. Kotilainen, Markku: Talouspolitiikka EMUssa. ETLA, Suhdanne 1/1998. Kotilainen, Markku: Economic Policy in EMU. ETLA Discussion Paper, No. 627.

7 7 Kotilainen, Markku: Finland. Nordic Economic Outlook 2/1997 (December)(in English) (published by the Confederation of the Swedish Industry). Kotilainen, Markku: EU:n itälaajeneminen saattaa pienentää nykyisten jäsenmaiden rakennetukia. Eurooppa-raportti 1997/4. Tilastokeskus. Kotilainen, Markku: Etelä-Suomen talousnäkymät vuosina ". ETLA, Suhdanne 4/1997. Kotilainen, Markku: EU:n komission Agenda 2000". ETLA, Suhdanne 3/1997. Kotilainen, Markku: "Finland". In "European Community Economies - A Comparative Study" (ed. by Frans Somers). Longman Group Limited Kotilainen, Markku: Rakentaminen muissa Pohjoismaissa. ETLA, Suhdanne 2/1997. Kotilainen, Markku: Avoimia kysymyksiä EMUun siirtymisessä. ETLA, Suhdanne 2/1997. Kotilainen, Markku: Construction in the Nordic Countries. ETLA Discussion Papers, No (Paper presented at the conference Construction in Europe (organized by Handelsblatt) in Berlin May 28th, Kotilainen, Markku: EMUn vaikutukset eri toimialoihin. ETLA, Suhdanne 4/1996. Kotilainen, Markku: "ERMin keskuskursseista voi tulla EMU-kurssit". Kauppapolitiikka 5/96. Kotilainen, Markku: "Finnish Economy Growing Faster than EU Countries on Average". In "High Technology in Finland"(published by Finnish Academies of Technology). Kotilainen, Markku: "Decision Making in the EU and the Eastern Enlargement from the Finnish Point of View". ETLA Suhdanne 2/1996 (in Finnish). Alho, Kari, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika.: "Finland in the European Community - the Economic Impacts". In K. Alho, M. Kotilainen and M. Erkkilä (ed.) "The Economics and Policies of Integration - A Finnish Perspective". Kluwer Academic Publishers Kotilainen, Markku: "Is the EU an Optimal Currency Area and Is Finland a Part of It?". In K. Alho, M. Kotilainen and M. Erkkilä (ed.) "The Economics and Policies of Integration - A Finnish Perspective". Kluwer Academic Publishers Kotilainen, Markku: "Output Stabilization in an Exchange Rate Union". Finnish Work Research Bulletin (Työelämän Tutkimus)2/1996.(In English.) Kotilainen, Markku: "Valuuttakurssiunioni makrotaloudellisesta näkökulmasta". Kansantaloudellinen Aikakauskirja) 1/1996. Alho, Kari, Erkkilä, Mika, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika: "EU:n tuleva kehitys Suomen näkökulmasta". ETLA B Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating

8 8 Rate Regimes". ETLA, Series A 21, 1995, 336 pages. Kotilainen, Markku: "Suomen mahdollinen EMU-jäsenyys". ETLA, Suhdanne, No. 4/1994. (suomeksi ja englanniksi.) Kotilainen, Markku, Alho, Kari and Erkkilä, Mika: "Suomen valmistautuminen EMUjäsenyyteen". Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Sarja B (232 sivua, englanninkielinen tiivistelmä.) Kotilainen, Markku: "EU-jäsenyyden vaikutukset työmarkkinoihin". Teoksessa "Integraatio ja työmarkkinat", Työministeriö, Julkaisuja No Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison with Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Case of Temporary Shocks". ETLA, Discussion Paper, No. 448 ( ) (68 pages). Alho, Kari, Kotilainen, Markku and Widgrén, Mika: "Suomi Euroopan yhteisössä - arvio kansantaloudellisista vaikutuksista", ETLA, Sarja B 81. Helsinki (236 sivua, englanninkielinen tiivistelmä.) Kotilainen, Markku: Euroopan talous- ja rahaunionia ja sen vaikutuksia Suomeen koskevia tekstejä teoksessa: Vartia-Ylä-Anttila: Kansantalous ETLA, Sarja B 80. Helsinki (Noin 10 sivua.) Kotilainen, Markku: "Euroopan valuuttojen uudelleenjärjestelyt ja rahataloudellisen yhteistyön tulevaisuus". Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/1992. (5 sivua). Kotilainen, Markku: "EMUn hyödyt ja kustannukset". Unitas 3/1992. (5 sivua, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi) Kotilainen, Markku: "Euroopan talous- ja rahaunioni ja Suomi. ETLA, Keskusteluaiheita, No. 408, (31 sivua) Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - A Three-Country Model. ETLA Discussion Paper, No. 399, (120 pages) Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes - a Three-Country Model with Endogenous Prices". Business and Economic Studies on European Integration, Working Paper 4/91 (Institute of International Economics and Management, Copenhagen Business School), 47 pages. (Hieman muutettu versio on julkaistu sarjassa ETLA Discussion Paper, No. 372, ) Kotilainen, Markku: "The European Monetary System (EMS) and Finland". The Institute for European Studies, Discussion Paper 1/91. Kotilainen, Markku: "Exchange Rate Unions: A Comparison to Currency Basket and Floating Rate Regimes". ETLA Discussion Paper, No Helsinki (54 pages)

9 9 Kotilainen, Markku: "Valuuttakurssipolitiikan mahdollisuudet". Teollisuusviikko, Kotilainen, Markku: "Onko valuuttakurssipolitiikka vielä talouspolitiikan keino"? ETLA, Suhdanne 1/1990) (suomeksi ja englanniksi). Kotilainen, Markku: In "Growth and Integration in a Nordic Perspective". Published by ETLA,IFF, IUI and NOI. Helsinki Section 3.1. "Is EC 1992 Really That Important" Section 3.2. "Integration and Foreign Trade" Section 3.4. "Integration and the Labor Market" Section 3.6. "Nordic Countries and the European Monetary System (EMS) Section 3.8. "Summary and Conclusions: Markets Force Institutional Change" Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Exchange Rate System and European Integration". In " The Nordic Countries and the Internal Market of the EEC". (Ed. by Lise Lyck). Copenhagen School of Economics and Business Administration, Serie U nr. 15. Copenhagen 1990 Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Suomen valuuttakurssijärjestelmä ja Euroopan integraatio". Kansallis-Osake-Pankki, Taloudellinen Katsaus 1/1989 (5 sivua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi). Kotilainen, Markku: "Kuinka hyödyntää tietoa kansainvälisestä taloudesta". Yrittäjäpolitiikka 1/1989. Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Exchange Rate Regime and European Integration". ETLA Discussion Paper No 277 (December 1988) and Bank of Finland Discussion Paper 33/88 ( ) (47 pages). Kotilainen, Markku and Peura, Tapio: "Finland's Currency Basket Exchange Rate Regime and European Economic Integration". Kiel Institute of World Economics, Advanced Studies Working Paper N.o 135 (October 1988) (37 pages). Kotilainen, Markku: "Medium-Term Prospects for the European Economies". (Report prepared to the meeting of Association d'instituts Europeens de Conjoncture Economique (AIECE), Vienna, May 4-6, 1988.) ETLA Discussion Paper No. 261 ( ). Helsinki. Kotilainen, Markku: "Pohjoismaiden korot pysyvät korkeina". Kauppalehti Helsinki. Kotilainen, Markku: "Maailmantalouden ja Suomen viennin näkymät vuosina ". ETLA, Keskusteluaiheita, No. 254 ( ). Helsinki. Kotilainen, Markku ja Lammi, Markku: "Pohjoismaiden taloudellinen kehitys kaksijakoista". Unitas, Vol. 59, No. 4 (1987). (7 sivua, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.) Alho, K., Forssell, O., Huttunen, J., Kotilainen, M., Luukkonen, I., Moilanen, J., Vartia, P.: "Neuvostoliiton-kauppa Suomen kansantaloudessa". Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Sarja B 50. Helsinki (220 sivua, engl. tiivistelmä.)

10 10 Kotilainen, Markku: "Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankaupan rakenne ja kehitys". PTT Katsaus 2/1986.(14 sivua) Kotilainen, Markku: "Suomen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa vuosina ". Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT), Raportteja ja artikkeleita, No. 51. Helsinki (141 sivua) Lisäksi useita artikkeleita Suomen ja maailmantalouden kehitysnäkymistä sekä talouspolitiikasta. * * * Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanteet 1996/2-2000/4 sekä 2011/1 -: ennustetekstejä, kokonaistaloudellinen kehitys, talouspolitiikka (ajoittain myös ulkomaankauppa ja investoinnit). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1988/2: ennustetekstejä: kansainvälinen talous (keskipitkän aikavälin kehitysarvio). Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1988/1: ennustetekstejä: kansainvälinen talous. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne 1987/2 (keskipitkän aikavälin kehitysarvio), 1987/4: ennustetekstejä: kansainvälinen talous, vienti, tuonti, maksutase. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA), Suhdanne, Nrot 1986/2, 1987/1, 1987/3, 1989/2, 1996/1: ennustetekstejä: vienti, tuonti, maksutase. Valtiovarainministeriö: Tulo- ja menoarvio 1986: ennustetekstejä: tuonti, vaihtotase (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.) Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus 1985: ennustetekstejä: tuonti, vaihtotase (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.) Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT) Katsaus, Nrot 3/1983, 1/1984, 3/1984 and 1/1985: ennustetekstejä: vienti, tuonti, vaihtotase, kansainväliset rahoitusmarkkinat, valuuttamarkkinat.

11

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015

Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 2015 Russia Brazil Rest of Eastern Europe Mexico Rest of Latin Am. Middle East and Africa Global Economy is Expected to Grow by 3.5% in 215 GDP growth in 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 North America Average

Lisätiedot

Short run, long run and the

Short run, long run and the Short run, long run and the economic policy Director General Jukka Pekkarinen Economics Department Sustainable Business Superiority - Kestävää ylivoimaa liiketoimintaan 12 2 2009 Sustainable Business Superiority

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital ICAPOLI Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Tekes Round Table 27.3.2014 Prof. Pirjo Ståhle Näkökulmia aineettomaan talouteen

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan?

Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? Ilmastonmuutos on täällä voiko se vaikuttaa positiivisesti liiketoimintaan? 27.3.2009 Jussi Nykänen / GreenStream Network Oyj ClimBus-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Tiede luo pohjan markkinoille...

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Innovaatioiden kolmas aalto

Innovaatioiden kolmas aalto Innovaatioiden kolmas aalto TeliaSonera Finland Oyj 4.4.2005 Olli Martikainen Oulun yliopisto Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Sisältö Miten innovaatiot syntyivät Telealan näkymä 1994 - Kolmas aalto

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Suomen talouden ennustaminen ennakoivien indikaattorien ja mallien avulla. Birgitta Berg-Andersson

Suomen talouden ennustaminen ennakoivien indikaattorien ja mallien avulla. Birgitta Berg-Andersson Suomen talouden ennustaminen ennakoivien indikaattorien ja mallien avulla Birgitta Berg-Andersson 9.10.2012 ETLA ORGANISAATIONA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Toimitusjohtaja VTT Vesa Vihriälä Etlatieto

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*)

Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Globaalit arvoketjut Pk-yrityksen näkökulmasta*) Timo Seppälä 27. Elokuuta, 2014; Helsinki *) This research is a part of the ongoing research project Value Creation and Capture The Impact of Recycling

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership

ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership ECSEL lyhyesti 2015 ECSEL - Electronic Components and Systems for European Leadership The Public-Private Partnership keeping Europe at the Forefront of Technology Development Electronic Components and

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Osaamisen ennakoinnin viitekehys

Osaamisen ennakoinnin viitekehys Osaamisen ennakoinnin viitekehys Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Paasitorni 10.2.2011 Prof. Pirjo Ståhle, Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Tulevaisuuden 11.2.2011 Pirjo

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineinfo 10.3.2015 4301+02 klo 12:15-14 Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen

Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen Miksi mitata suoriutumiskykyä? Johdattelua EuroHOPEhankkeen saloihin Timo T. Seppälä EuroHOPE-hankkeen apulaisjohtaja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö Koska se tuottaa hyvinvointia! Muutamia muita

Lisätiedot

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I Itä- ja Pohjois-Suomen LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I T Y S Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Aluetaloudelliset

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group

Projektityökurssi 2. Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group Projektityökurssi 2 Saija Toivonen TkT, Real Estate Research Group No mitä tähän ny sit kantsis laittaa Teepä vähän markkinaanalyysiä! Markkina-analyysi - Kun etsitään kohteelle käyttötarkoitusta Kohteen

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 4/2001 Aika: 17.10.2001 Klo 14:00-15:30 Paikka: Suomen Ympäristökeskus (SYKE) Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia. Mari Matveinen, TtM-opiskelija

Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia. Mari Matveinen, TtM-opiskelija Harjoittelijana kansainvälisessä ympäristössä: opiskelijan kokemuksia Mari Matveinen, TtM-opiskelija 8.9.2010 Sisältö Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Harjoittelupaikka: The WHO European Office for Investment

Lisätiedot

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

European Certificate for Quality in Internationalisation. Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto European Certificate for Quality in Internationalisation Mafi Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto Quality and Internationalisation BORDERLESS (INTER)CONNECTED DISTINCTIVE Assessment of Internationalisation

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö

Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö Ilmastonmuutoksen hillinnässä korostuu uusi teknologia ja kansainvälinen ilmastoyhteistyö Toimialajohtaja Kari Larjava Rambollin tulevaisuusseminaari 16.9.2009 TAUSTAA EU on sitoutunut rajoittamaan ilmaston

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Suomi stagnaatiossa palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi

Suomi stagnaatiossa palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi Suomi stagnaatiossa palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi 19.8.2014, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry 19.8.2014 Palvelujenkin kasvu jäi vaisuksi Toimialojen

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen 10.10.2016 Maailmantalouden mannerlaatat törmäilevät Vienti ei vedä ja investointeja ei näy ekonomistit

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä

Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Ehdotusten vaikutukset EU:n kilpailuasemaan luotettavien digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksessä Mika Lauhde Vice President, Government Relations and Business Development SSH Communications Security

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle?

Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Hiilineutraali tulevaisuus uhka vai mahdollisuus Suomen teollisuudelle? Ilmansuojeluyhdistys 40-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki 15.4.2016 Tiina Kähö, johtava asiantuntija Aikamme suurin systeeminen haaste

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa

Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa Palvelujen suhdannetilanne: Kotimarkkinoiden kehitys ratkaisevaa, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Palvelujen odotukset yhä alamaissa Palvelutuotannon

Lisätiedot

PANOS-TUOTOSMALLIT. Olavi Rantala ETLA

PANOS-TUOTOSMALLIT. Olavi Rantala ETLA PANOS-TUOTOSMALLIT Olavi Rantala ETLA 19.11.2013 Panos-tuotosmalli Esimerkkitapauksena kahden toimialan kansantalouden panos-tuotosriippuvuudet: Y1 = a11y1 + a12y2 + b11c + b12g + b13k + b14x Y2 = a21y1

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin

Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin Venäjän, Suomen ja EU:n välisen raja-alueyhteistyön mahdollisuudet Venäjän Federaation kaupallinen edustaja Suomessa Valeri Shljamin Euregio Karelia Joensuu, 02.11.2016 2000-2016 Pohjois-Euroopan ainutlaatuinen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Liikaa ja liian vähän vettä Eurooppa Juha Kämäri. Suomen ympäristökeskus, SYKE

Liikaa ja liian vähän vettä Eurooppa Juha Kämäri. Suomen ympäristökeskus, SYKE Tekesin Vesi-ohjelman ja Suomen Akatemian yhteinen seminaari: Vesialan sopeutuminen ilmastonmuutokseen kustannuksia vai liiketoimintaa? Liikaa ja liian vähän vettä Eurooppa 2050 Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Eurooppalainen kantaverkkoyhteistyö ENTSO-E:ssä

Markkinatoimikunnan kokous Eurooppalainen kantaverkkoyhteistyö ENTSO-E:ssä Markkinatoimikunnan kokous 2.2.2017 Eurooppalainen kantaverkkoyhteistyö ENTSO-E:ssä Esityksen sisältö Mikä on ENTSO-E? Toiminnan tavoitteet ja tehtävät Organisoituminen Markkinakomitea tehtävät & vastuut

Lisätiedot

SUOMALAISTEN MONIKANSALLISTEN YRITYSTEN KOTIMAISEN SIDOKSEN HEIKKENEMINEN 2000-LUVULLA

SUOMALAISTEN MONIKANSALLISTEN YRITYSTEN KOTIMAISEN SIDOKSEN HEIKKENEMINEN 2000-LUVULLA Raimo Lovio SUOMALAISTEN MONIKANSALLISTEN YRITYSTEN KOTIMAISEN SIDOKSEN HEIKKENEMINEN 2000-LUVULLA HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-420 Raimo Lovio SUOMALAISTEN MONIKANSALLISTEN YRITYSTEN

Lisätiedot

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma

Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Vaikuttavuuden arvioinnin haasteet laadullisten tulosten näkökulma Marja Haapaniemi Johtava informaatikko, lähipalvelut Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Vaikuttavuuden käsite Vaikuttavuus käsitteenä

Lisätiedot

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020

EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien (ENI CBC) valmistelu ohjelmakaudelle 2014-2020 6.2.2014 Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriö ENI CBC ohjelmien säädösperusta ENI-asetus: määrittelee CBC:tä koskevat

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 2011 haku Vuoden 2012 työohjelma Yleisiä huomioita 2012 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätiedot