mid nordic days &

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mid nordic days 2006-2007 &"

Transkriptio

1 ProMidNord -hankkeen organisaatio ja yhteyshenkilöt Adresser: Adresser: Tärkeitä osoitteita: Leadpartner ProMidNord: Projektleder Christer Nylén Landstinget Västernorrland se Härnösand Leadpartner ProMidNord: Projektledare Christer Nylén Landstinget Västernorrland se Härnösand Leadpartneri ProMidNord: Projektinvetäjä Christer Nylén Landstinget Västernorrland se Härnösand Mittnordenkommittens kansli: kanslisjef Lena Bergeskär Jämtlands läns landsting Box 602, se Frösön Mittnordenkommittens kansli: kanslichef Lena Bergeskär Jämtlands läns landsting Box 602, se Frösön Keskipohjola-komitean kanslia: kansliapäällikkö Lena Bergeskär, Jämtlands läns landsting Box 602, se Frösön Kansliet i Finland: Virpi Heikkinen Sepänkatu 4, fin Jyväskylä Kansliet i Finland: Virpi Heikkinen Sepänkatu 4, fin Jyväskylä Projektikoordinaattori Suomessa: Virpi Heikkinen Sepänkatu 4, fin Jyväskylä voices and expressions on sustainability Organisation och kontakter i ProMidNord mid nordic days & Organisasjon og kontakter i ProMidNord mid nordic days & voices and expressions on sustainability

2

3 mid nordic days & voices and expressions on sustainability

4 INDEX promidnord Christer Nylén, Björn Sandal Styrke gjennom samarbeid Styrke gjennom samarbete Voimaa yhteistyöstä NORSK promidnord Christer Nylén wp1 - Strategi Hans Gillgren wp2 - Miljø Timo J. Lehtonen wp3 - Energi Tytti Laitinen wp4 - Oppvekst Karen Havdal wp5 - Kultur Clas Rønning SVENSKA promidnord Christer Nylén wp1 - Strategi Hans Gillgren wp2 - Miljö Timo J. Lehtonen wp3 - Energi Tytti Laitinen wp4 - Uppväxt Karen Havdal wp5 - Kultur Clas Rønning SUOMI promidnord Christer Nylén wp1 - Strategia Hans Gillgren wp2 - Ympäristö Timo J. Lehtonen wp3 - Energia Tytti Laitinen wp4 - Nuoret Karen Havdal wp5 - Kulttuuri Clas Rønning more than this Rickard Borgström Hjertelig Velkommen! Hjärtligt välkommen! Sydämellisesti tervtuloa! u-bakut Jan Åman obakåt ei taaksepäin MORE THAN THIS anna ruth hans kvam ilkka halso jussi heikkilä martijn van berkum & oskar lindsröm nina svensson & bernd krauss tellervo kalleinen & oliver kochta-kalleinen petra lindholm sami rintala anna helga henning veslemøy lilleengen nora sitter & mona undisdatter tomas eriksson NORSK wp1 - Det overordnede perspektivet wp2 - Miljøbevissthet som konkurransedyktighet wp3 - Energi som viktig ressurs i Midt-Norden wp4 - Demokratiets unge kraft wp5 - Kultur som midtnordisk ressurs SVENSKA wp1 - Det övergripande perspektivet wp2 - Miljömedvetenhet som konkurrenskraft wp3 - Energi som viktig resurs i Mittnorden wp4 - Demokratins unga kraft wp5 - Kultur som mittnordisk resurs SUOMI wp1 - Kokonaisvaltainen perspektiivi wp2 - Ympäristöasiat kilpailuvalttina wp3 - Oikeat energiavalinnat wp4 - Demokratian nuoret voimat wp5 - Kulttuuri Keskipohjolan voimavarana takk tack kiitos

5 PROMIDNORD PROMIDNORD PROMIDNORD Styrke gjennom samarbeid Styrka genom samarbete Voimaa yhteistyöstä Hvordan skal vi i Midt-Norden bli sterkere? Hvordan skal vi skape forutsetninger for en bærekraftig utvikling i vår del av Europa? Hvor skal vi møte en verden i global konkurranse? Hva betyr det at våre tradisjonelle næringer forandres? Midt-Nordenkomiteen stilte mange spørsmål til seg selv i løpet av Vi innså at vi måtte tenke nytt handle nytt! Vi vil henge med i utviklingen, ja helst vil vi lede den. Vi vil ivareta det vi har i Midt-Norden, og videreforedle det. Vi visste hva vi ville, men hvordan? Løsningen ble Pro Mid Nord, et prosjekt sammen med 26 andre partnere i Midt-Nordenregionen. Hvis vi er mange, er vi sterke, resonerte Midt-Nordenkomiteen. Sterke og attraktive. pmn-prosjektet handler om på ulike måter å styrke og aktivere vår del av verden innen fem hovedområder. Enkelt sagt er målet å gjøre Midt-Norden til en økoholdbar, effektiv og konkurransedyktig region. Visjonen vi arbeider med, handler om at Midt-Norden skal være et bånd av områder med ren natur, vakre og levende nordiske naturlandskap, blomstrende byer og tettsteder der særpreg og historiske miljøer er vel bevart i år Midt-Norden skal ha en glad og frisk befolkning som er stolt over sin nordiske historie, der også den samiske urbefolkningen er inkludert. Samtidig er likestilte kvinner og menn i Midt-Norden åpne og tolerante, de hjelper og støtter hverandre, og finner nye, kreative måter å forsørge seg på. I 2020 skal Midt-Nordenregionen være kjent for sitt gode miljø og sine fremskritt innen energi og miljø, kreative næringer, opplevelses industrien, og innen tre- og papirområdet. Midt-Norden år 2020 er en anerkjent sterk og dynamisk utviklingssone i eu, som gjennom et tett og aktivt samarbeid mellom de midtnordiske regionene, universitetene og de viktigste byene har skapt en ballanse for en samkjørt utvikling i hele Europa. Syns du Midt-Nordenkomiteen er på «rett spor»? Har du kanskje andre ideer? Eller vil du vite mer? Velkommen til Mid Nordic Days og ta del i utstillingen More than this voices and expressions on sustainability. Vi håper at den skal gi deg et bilde av hvordan vi arbeider med prosjekt ProMidNord, som et verktøy for å gi vår region styrke! Del gjerne tanker og ideer med oss om hvordan vi kan forme Midt-Nordens fremtid sammen i idekassen, eller send en mail til Björn Sandal Midt-Nordenkomiteens ordfører Christer Nylén Prosjektkoordinator pmn Hur ska vi i Mittnorden blir starkare? Hur ska vi skapa förutsättningar för hållbar utveckling i vår del av Europa? Hur ska vi möta en värld av global konkurrens? Vad betyder det att våra traditionella näringar förändras? Många frågor ställde Mittnordenkommittén till sig själv under Vi insåg att vi behöver tänka nytt - göra nytt! Vi vill hänga med i utvecklingen, ja helst vill vi leda den. Vi vill ta tillvara det vi har i MittNorden och vidareförädla det. Vi visste vad vi ville - men hur? Lösningen blev Pro Mid Nord, ett projekt tillsammans med 26 andra partners i mittnordenregionen. Om vi är många är vi starka, resonerade Mittnordenkommittén. Starka och attraktiva. pmn projektet handlar om att på olika sätt, inom fem huvudområden göra vår del av världen starkare och attraktivare. Enkelt uttryckt så är målet att göra MittNorden till en eko-hållbar, effektiv och konkurrenskraftig region. Visionen som vi arbetar med handlar om att MittNorden år 2020 skall vara ett band av regioner med ren natur, vackra och levande nordiska kulturlandskap, blomstrande städer och småsamhällen där särprägel och historiska miljöer är väl bevarade. MittNorden skall ha en glad och frisk befolkning som är stolt över sin nordiska historia där också den samiska ursprungsbefolkningen är inkluderad. Samtidigt är jämställda män och kvinnor i MittNorden öppna och toleranta, de hjälper och stöttar varandra och hittar nya kreativa sätt att försörja sig. MittNorden regionen skall år 2020 vara känd i Europa för sin goda livsmiljö och sina framsteg inom Energi och Miljö, Kreativa Näringar och Upplevelseindustrin och inom området Trä och Papper. MittNorden är 2020 en erkänt stark och dynamisk utvecklingszon i eu som genom ett fördjupat och aktivt samarbete mellan de mittnordiska regionerna, universiteten och de viktigaste städerna skapat en balans för en sammanhållen utveckling i hela Europa. Tycker du att Mittnordenkommittén är på «rätt spår»? Har Du kanske andra idéer? Eller vill du veta mer? Välkomna till Mid Nordic Days och att ta del av utställningen More than this voices and expressions on sustainability. Vi hoppas att den ska ge Dig en bild av hur vi arbetar med projektet ProMid Nord som ett verktyg för att ge vår region styrka! Lämna gärna dina tankar och idéer om hur vi tillsammans kan forma Mittnordens framtid i idélådan eller maila till Björn Sandal Mittnordenkommittens ordförande Christer Nylén Projektcoordinator pmn ProMidNord projektissa on kyse siitä, miten me Keskipohjolassa tulemme vahvemmiksi syvennetyn yhteistyön avulla ja luomme edellytyksiä kestävään kehitykseen osassamme Eurooppaa. Globaalin kilpailun maailmassa, jossa perinteiset elinkeinot muuttuvat, täytyy ajatella ja tehdä uutta. Meidän täytyy pysyä mukana kehityksessä ja mieluiten tietysti ohjata sitä. Meidän tulee käyttää hyväksemme sitä, mitä meillä on Keskipohjolassa ja kehittää sitä edelleen. pmn-projektissa on kyse juuri tästä. Viidellä osaalueella tehdään eri tavoin meidän osastamme maailmaa vahvempi ja houkuttelevampi. Yksinkertaisesti sanottuna tavoitteena on tehdä Keskipohjolasta ekologisesti kestävä, tehokas ja kilpailukykyinen alue. Visiossa, jota työstämme, on kyse siitä, että vuonna 2020 Keskipohjola olisi ketju alueita, joissa on puhdasta luontoa, kauniita ja eläviä pohjoismaisia kulttuurimaisemia, kukoistavia kaupunkeja sekä pienyhteisöjä, joiden erityispiirteet sekä historiallinen ympäristö on säilytetty hyvin. Keskipohjolassa asuisivat iloiset ja terveet ihmiset, jotka ovat ylpeitä pohjoismaisesta historiastaan, johon myös saamelainen alkuperäisväestö kuuluu. Samanaikaisesti Keskipohjolan tasa-arvoiset miehet ja naiset ovat avoimia ja suvaitsevaisia ja he auttavat ja tukevat toisiaan löytämään uusia luovia tapoja elättää itsensä. Vuonna 2020 Keskipohjola tulee olemaan tunnettu Euroopassa hyvästä elinympäristöstään ja edistysaskelistaan energian ja ympäristön, luovien elinkeinojen sekä elämysteollisuuden saroilla ja myös puu- ja paperialalla. Keskipohjola on vuonna 2020 tunnustetusti vahva ja dynaaminen kehitysalue eu:ssa, joka syvennetyssä ja aktiivisessa yhteistyössä Keskipohjolan eri alueiden, yliopistojen ja tärkeimpien kaupunkien kanssa on luonut tasapainon yhtenäiselle kehitykselle koko Euroopassa. Onko Keskipohjola-komitea mielestäsi oikeilla jäljillä? Onko sinulla muita ideoita? Tai haluatko tietää lisää? Tervetuloa tapahtumaan Mid Nordic Days ja näyttelyyn More than this voices and expressions on sustainability. Toivomme, että annamme Sinulle käsityksen siitä miten työskentelemme ProMidNord hankkeessa vahvistaaksemme koko Keskipohjola aluetta! Jätä mieluusti ajatuksia ja ideoita siitä miten yhdessä voimme kehittää Keskipohjolan tulevaisuutta: laita ne palautelaatikkoon tai meilaa: Björn Sandal Keskipohjolakomitean puheenjohtaja Christer Nylén Projektikoordinaattori pmn 4 promidnord - björn sandal & christer nylén

6 PROMIDNORD CHRISTER NYLÉN Styrke gjennom samarbeid ProMidNord prosjektkordinator Hvordan skal vi i Midt-Norden bli sterkere? Hvordan skal vi skape forutsetninger for en bærekraftig utvikling i vår del av Europa? Hvor skal vi møte en verden i global konkurranse? Hva betyr det at våre tradisjonelle næringer forandres? Midt-Nordenkomiteen stilte mange spørsmål til seg selv i løpet av Vi innså at vi måtte tenke nytt handle nytt! Vi vil henge med i utviklingen, ja helst vil vi lede den. Vi vil ivareta det vi har i Midt-Norden, og videreforedle det. Vi visste hva vi ville, men hvordan? Løsningen ble Pro Mid Nord, et prosjekt sammen med 26 andre partnere i Midt-Nordenregionen. Hvis vi er mange, er vi sterke, resonerte Midt-Nordenkomiteen. Sterke og attraktive. Når verden forandres, må vi forandre oss med den, Midt- Nordenkomiteen har arbeidet i mange år for å fremme det midt-nordiske samarbeidet, fra Sør-Trøndelag til Södra Savolax. Men med økt globalisering og konkurranse, etter at EU laget nye spilleregler, trengtes det også nye nettverk for et videre samarbeid rundt viktige spørsmål som energi, miljø, kultur og ungt demokrati og med et overgripende fokus på bærekraftig utvikling. Christer Nylén på Landstinget i Västernorrland er prosjektkoordinator. Han forklarer: -ProMidNord er et Midt-Nordisk, EU-finansiert utviklingsprosjekt med målsetting om å fornye Midt- Nordenkomiteens arbeid i løpet av tre år. Og under denne reisen vil vi bevare, utnytte og utvikle den kunnskapen som finns i vår del av verden. Men hvorfor ProMidNord og ikke Midt-Nordenkomiteen som jo allerede var et etablert samarbeids organ? - Komiteen innså at det med eu var en risiko for at den nordiske og midt-nordiske problematikken havnet i skyggen, og at nord-sørfokuset skulle bli permanent. Det var nødvendig å skape en ny politisk arena for øst-vestlige relasjoner, med ProMidNord som pådriver. Hvem inngår i ProMidNord? - Prosjektet er et partnerskap med bred oppslutning. Her finns det 26 organisasjoner fra våre tre land. Dessuten regionale myndigheter, kommuner, teknikkutviklere, universiteter, høyskoler m.fl. Landstinget i Västernorrland leder og samordner prosjektet. Dere har arbeidet med ProMidNord i snart to år. Hva har skjedd? - Jeg syns å se at det har gått opp et lys for flere og flere. Vi må vise fram vår region med styrke, med dens fordeler og problemer, og gjennom å snakke mer med hverandre, blir det lettere å få fram spørsmålene på et politisk nivå. Finns det noe annet i deres arbeide som du vil trekke frem? - Vi har ført regionens høyskoler og universiteter nærmere hverandre. Det foregår også en intensiv kunnskapsutveksling rundt energispørsmål. Det er svært mange som leter etter svar på fremtidens energiforsyning her, og gjennom samarbeid blir det lettere å skape en bærekraftig utvikling. Om drøyt et år er ProMidNord et avsluttet kapittel. Hva skjer da? - Jeg håper at ProMidNord kan være en katalysator for en gjenfødt og mer moderne Midt-Nordenkomite med europeiske fortegn. Men det trengs nok ytterligere en treårsperiode for at vi skal nå helt fram. Demokrati tar tid. 6 promidnord - christer nylén norsk

7 WP1 Strategi Det overordnede perspektivet En felles utviklingsstrategi som sier hva man vil og hvordan dette skal oppnås, er nødvendig for å skape en region som preges av konkurransedyktighet og bærekraftig utvikling. HANS GILLGREN Prosjektleder WP 1 Det viktige overordnede perspektivet Som arkitekt og samfunnsplanlegger har Sundsvall-beboeren Hans Gillgren viet tretti år til alt i fra detaljplaner til store regionale utviklingsprosjekter. Nå drives han av ønsket om å danne en tverrgående Norrlandsk front. I alt for lang tid har det vært et ensidig nasjonalt fokus på hovedstadsområdene våre. Hva er visjonen for deres arbeid? - Å finne en felles forståelse i Midt-Nordenregionen som gjør at vi får nytte av å jobbe sammen. Både for å utvikle egne områder og for å bli sterke sammen. Det viktigste poenget, slik jeg ser det, er at vi i allianse med hverandre kan bli en betydelig pådriver også i et nasjonalt perspektiv. Kan du gi et eksempel? - Ta et så viktig spørsmål som kommunikasjon, både over landegrensene i Midt-Norden og innad i de enkelte landene. Det gir selvsagt større tyngde om representanter fra tre land vender seg mot politikerne og får i stand utbedring eller utbygging av kommunikasjonsnettet. Det være seg veier, jernbaner eller båttrafikk. Hvilke felles interesseområder har dere oppdaget hittil i prosjektet? - En av kvalitetene i det nordre Europa er rent miljø og frisk natur. Men det deler vi med hele Norden, hvilket gjør det vanskelig å profilere seg på det området. Vi leter også etter måter å fremme virksomhet, stimulere knoppskyting fra forsknings-prosjekter og å holde et høyt nivå på regionale universiteter. Men, igjen, dette er noe en gjør over hele verden. For oss handler det også om å finne mer unike profiler som er knyttet til vårt felles område. Som? - Personlig syns jeg at jordbruk og matproduksjon er fascinerende. Ta for eksempel det faktum at Österbotten er Finlands viktigste jordbruksområde, akkurat som Trøndelag er Norges viktigste jordbruksområde. Södra Österbotten har en stor del av Finlands drivhusproduksjon av grønnsaker, mens Trøndelag har en lang historie som viktig aktør i norsk næringsmiddelindustri. Storsjöbygden og Jämtland har profilert seg med sin osteproduksjon, mens Västernorrland er hovedområde for produksjon av sursild. Finnene er gode med de store dimensjonene, mens Svenskene er gode med de små. Nordmennene har litt av begge deler. Her ser jeg store samarbeidsmuligheter. Har du noe drømmeprosjekt innen matproduksjon? - Nja.. jeg har en god ide som viser litt av hvordan man kan tenke. Da man kranglet om hvorvidt eus næringsmiddelmyndighet skulle ligge i Parma eller Helsingfors, gikk Silvio Berlusconi ut og sa at finnene ikke bryr seg om mat. I Midt-Norden kunne vi utfordre et område i Italia en slags matturné for å vise at den nordiske matkulturen er like bra som den søreuropeiske. Jeg tror det er en god ide ut fra mange synsvinkler. Dels er det oppsiktsvekkende og gir medieoppmerksomhet, dels gir det oss i Midt-Norden en mulighet til å samarbeide og få frem det beste vår felles region har å by på. Dere snakker også om å snu den nord-sørlige kommunikasjonen til en øst-vestlig kommunikasjon. Forklar. - Det bør bli letter å reise øst- og vestover. Vi svensker vet knapt hva som finnes i Finland. At Österbotten, som ligger så nær oss, er Finlands Skåne og at Koskenkorva produseres der, kjenner ikke folk i Midt-Sverige og Midt- Norge til. Kan man vise til det, er det første stege for å få gehør for at det finnes interessante områder for turisme og næringslivsutveksling. Hvilke kompetanser finnes i prosjektet? - Vi har folk med bakgrunn innen kultur, energi og miljø. Jeg ønsker å få inn folk som har kjennskap til andre felles trekk, for eksempel matproduksjon. Finns det noen konkrete eksempler på hva dere har fått i stand så langt? - Vi har gjort et antall fordypningsstudier, blant annet om trafikk og kommunikasjon. Men fremfor alt har vi lært hverandre å kjenne på ulike nivåer. Selvsagt hadde det vært moro å kunne trekke frem renoverte jernbanelinjer, en ny fergelinje over Bottenhavet eller økt turisttilstrømning, men det tror jeg er vel optimistisk i dette prosjektet. Vi har påbegynt en felles diskusjon om hva det er som er viktig i området. Ennå har vi ikke satt ned foten og sagt: Dette skal vi samarbeide om i framtiden. Tror du at dere kommer dit? - Det håper jeg, ellers blir det tungt i fortsettelsen. Vårt mandat er å inspirere beslutningstakerne slik at de ser de mulighetene vi ser. Er du fornøyd med arbeidet så langt? - Ja, vi legger stein for stein, og det går fremover. Men selvsagt skulle jeg ønske at det var sterkere politisk vilje til å arbeide for regional utvikling i hele Midt-Norden. Det er for få ledende politikere som trekker frem at dette er viktig. 8 wp1 - hans gillgren norsk

8 WP2 Miljø Med naturen på vår side TIMO J. LEHTONEN prosjektleder WP 2 Med naturen på vår side Skog og sjø, elg og bjørn i Midt-Norden er naturen en ressurs det er viktig å ta vare på. Men denne grønne lungen skal også utvikles slik at flere mennesker lokkes til å komme på besøk. For Timo Lehtonen er engasjementet for en bærekraftig utvikling et livsprosjekt. I 20 år har han vært miljøsjef i byen Mikkeli. De siste 2,5 årene har han vært ansvarlig for det miljøarbeidet som drives innen rammen for en Midt-Nordisk streben etter å gi naturen en sjanse til et bedre liv. Hva er visjonen for deres arbeid? - I mitt arbeid har jeg alltid lett etter nye ideer som kan bidra til å bedre miljøet. ProMidNord er et Midt-Nordisk utviklingsprosjekt tilsiktet å ta vare på nye kreative ideer som på alle måter kan bidra til en bærekraftig utvikling på landskapsnivå. Vi vil skape mange gode og konkrete eksempler på effektivt miljøarbeid. Dere nevner Nordens Grønne Belte. Hva er det? - Det er et samlebegrep for Midt-Nordens grønne lunge. Her finnes det en utrolig variert natur med store uutbygde skoger, tusentalls øyer, sjøer og vassdrag, endeløse fjell og et rikt dyreliv. Vår ambisjon er å beskytte denne ressursen slik at den blir enda mer attraktiv og flere mennesker lokkes til å arbeide og bo her. Vi vil også lokke miljøtenkende turister på besøk. Finns det noen konkrete eksempler på hva dere har fått til hittil? - Foruten at vi har arrangert flere Midt-Nordiske seminarer om temaet bærekraftig utvikling, har vi bidratt til å grunnlegge Finlands første øko-industripark i Rantasalmi kommune. Kan du forklare hva en øko-industripark er? - Det er et industriområde der naturens eget økosystem benyttes som modell for menneskenes industrielle system. Hele området omfattes av ett gjennomtenkt miljøprogram med innordninger som gir økt kostnadseffektivitet så vel som minsket belastning for miljøet. For eksempel kan flere virksomheter utnytte materialer og energi sammen. Og flere øko-industriparker står nå for tur for å komme i gang, blant annet i Odenskog utenfor Östersund. Har du andre eksempler på deres arbeid? - Ja visst. Midt-Nordens samlende kompetanse innen miljøarbeid og bærekraftig utvikling er samlet i en felles database. Og på initiativ fra ProMidNord har ett enkelt og billig, men effektivt, miljøgodkjenningssystem for små og mellomstore virksomheter, EcoStart, blitt utviklet. Vi har også forsøkt metoder for å minske energiforbruket i hoteller, svømmehaller og skibakker. Er du fornøyd med det dere har fått i gang hittil? - Ja, det må jeg si. Vi har bare vært i gang siden november Men vi holder tidsplanen og regner med å kunne presentere flere gode eksempler på hvordan man kan håndtere miljøspørsmål på en måte som er skånsom for naturen innen et kort tidsrom. 10 wp2 - timo j. lehtonen norsk

9 WP3 TYTTI LAITINEN Energi Med riktig energi prosjektleder WP3 Med riktig energi Det blir stadig viktigere å få et holdbart og langsiktig svar på spørsmålet om fremtidens energiforsynning. I hele Midt- Norden arbeides det mot et felles mål om å utvikle ny teknologi som reduserer miljøskadelige utslipp. Ingen land eller samfunnssektor har lenger råd til å forholde seg likegyldig til spørsmålet om vår fremtidige energiforsyning. Utslippene av kulldioksid påvirker oss alle. Miljøet vårt trues fra alle hold. Men det finns gode muligheter for at utviklingen kan snu. I Mellersta Finland, for eksempel, finns det et finmasket nett av virksomheter som alle arbeider fremgangsrikt med miljørelaterte emner som energihåndtering og bioenergi. Deriblant Jyväskylä Innovation Oy, der Tytti Laitinen er ansatt. - Ett av våre fokus ligger på å utvikle ny teknologi for en økt anvendelse av fornybare energikilder, sier hun. Hvordan kan man beskrive energisituasjonen i Midt- Nordenområdet? - Hvert landskap har sin egen energiprofil som ikke skiller seg nevneverdig fra respektive lands. Og når det gjelder anvendelsen av fornybare energikilder, finns det enkelte forskjeller. I Finnland og Sverige ligger tyngdepunktet på tre og torv, i Norge og i Sverige bruker man mye vannkraft. Norge har også naturgass. Når det gjelder trafikken, er biogass og etanol mer utbredt i Sverige enn for eksempel Finland, der biobrensel for biler er mindre utbredt. Men kan du nevne noe som er mer spesifikt for vår region? - Det måtte i så fall være energisektorens strategiske betydning for vårt kalde klima, kombinert med den tunge industriens behov for trygge kraftleveranser, hvilket i sin tur innebærer at behovet for en mangesidig energiproduksjon basert på fornybare energikilder her er påfallende stort. Kan dette sies å være en visjon for deres arbeid? - Absolutt. Vi streber etter å øke anvendelsen av fornybar energi, både i trafikken, i hjemmene våre og ute i industrien. På hvilken måte vil dere nå dette målet? - Blant annet gjennom å få i gang debatter, studiebesøk og seminarer om temaet bærekraftig utvikling. På denne måten vil vi øke bevisstheten hos beslutningstakere så vel som i allmenheten om viktigheten av å tenke i nye baner. Men det er også en måte å utveksle kompetanse og erfaringer innen regionen Syns du at denne virksomheten har fungert tilfredsstillende? - Både og. Vi har hatt mange deltakere, og jeg syns nok at bevisstheten generelt har økt. Energispørsmålet har havnet høyt på dagsordenen, og det skrives mye om emnet i avisene. På den andre siden har mange arrangementer vært lite lokale, og utbyttet mellom landene burde ha vært større. Men kanskje det kommer av språklige begrensninger... Finns det noen konkrete resultater av deres arbeid? - Dessverre gjør det ikke det. Det som er sikkert, er at man kan se en tydelig økt interesse for energispørsmålene overalt. Der har vi fått god hjelp av de høye oljeprisene. Og i Finland er bioenergi for eksempel pellets og energivekster et emne som diskuteres daglig Hvordan ser du på deres videre arbeide i WP3? - Vi streber etter å imøtekomme et mer overgripende energisamarbeid i Midt-Norden. Med flere felles p rosjekter blir det lettere å koble sammen regionen og dermed ta del i den kompetansen som finns innen energisektoren. 12 wp3 - tytti laitinen norsk

10 WP4 KAREN HAVDAL Oppvekst Demokratiets unge kraft prosjektleder WP4 Demokratiets unge kraft På mange steder i verden er ikke demokratiet en selvfølge. Også hos oss må demokratiet hele tiden beskyttes og utvikles for at folkestyret skal leve videre. En måte er å bygge nettverk mellom ungdommer i Midt-Norden. Utbyttet innen ungdomsprosjekter har gitt Karen Havdal mange uforglemmelige minner. Engasjerede samtaler over landegrensene har vist med all ønskelig tydelighet at demokratiets unge kraft lever. Samtidig konstaterer Karen Havdal at hun undervurderte enkelte grunnleggende problemer. For eksempel vanskelighetene med å lokke nordiske ungdommer til utveksling med sine naboland. - Vår informasjon har i første omgang vært rettet mot åringer. De har muligheter til å reise til land i resten av Europa som de oppfatter som mer «eksotiske», og mange velger å gjøre det fremfor å utveksle til resten av Norden. En av løsningene i det videre arbeidet kan være å rette seg mot yngre aldersgrupper som ikke har de samme mulighetene til å reise langveis. - På den måten skaper vi også interesse for Norden i tidlig alder, sier Karen Havdal, som til daglig arbeider med regional utvikling i Sør-Trøndelags fylkeskommune. Hvordan er visjonen for deres arbeid? - Det aller viktigste er at ungdommer fra de tre nordiske landene blir kjent med hverandres språk, natur og kultur. Vi sier ofte at vi har mye til felles. Tror vi det bare eller er det slik i virkeligheten? Til tross for at vi er så nær, er det forholdsvis lite kommunikasjon østover og vestover. De fleste ungdommer er faktisk bedre kjent med Spania, Frankrike og England enn med Sverige Norge og Finland. Spesielt mellom Norge og Finland kan avstanden oppleves som lang, både geografisk og kunnskapsmessig. Hvordan har dere merket det i prosjektet? Dårlig kommunikasjon gjør det tidkrevende å møtes. Ved et arrangement i Finland reiste for eksempel nordmennene i fire dager; to dager dit, tre dagers aktiviteter og deretter to dager hjem igjen. Reiser man med fly, kreves det minst to mellomlandinger. Det er en viktig og tankevekkende erfaring at det er så problematisk for ungdommer å møtes over de nordiske landegrensene. Finns det noen konkrete eksempler på hva dere har fått i stand hittil? - Ja, over tre hundre ungdommer har, på en eller annen måte, deltatt i utveksling. Selv om vi ennå ikke har summert opp, så er min følelse at erfaringene har vært svært gode. Vi har ikke nådd målsetningen med ungdommer, men jeg tror at de som har deltatt, kan bli de beste ambassadørene for en eventuell fortsettelse. Hvordan har utvekslingen gått for seg? - Det har vært utveksling på tre ulike nivåer. Dels den «indre gruppen» med to ungdommer fra hver region. De har deltatt på alle prosjektets møter og fremfor alt planlagt de store arrangementene. Vi har hatt to store arrangement, i Sverige og i Finland, og planlegger snart det tredje, som holdes i Norge til våren. Her har omlag 200 ungdommer deltatt. Dessuten har vi hatt utveksling mellom skole klasser med over 300 deltakere. Det har i overveiende grad vært Sverige og Norge som har hatt klasseutveksling, særlig fordi det allerede eksisterte etablerte kontakter. Under de tre store arrangementene har dere arbeidet med temaene Demokrati og Medbestemmelse, Miljø og Entrepenørskap. Har det lykkes? - Ja, det vil jeg påstå. Temaene fantes i prosjektsøknaden og var en forutsetning for utvekslingen. Diskusjonene har vært interessante og lærerike. Men når ungdommene selv trekker frem hva som har vært best, har det ofte handlet om de gangene vi har gjort praktiske oppgaver sammen. Som når fjorten personer skulle ro en båt i sammen, eller da vi lagde smykker. Da kunne vi samarbeide og lære av hverandre uten at språket ble så viktig. Er du fornøyd med hva dere har fått til? - I mai- juni skal vi sammenfatte erfaringene våre, og jeg vil gjerne vente med det svaret. Men jeg tror at de fleste ønsker at vi kan etablere en mulighet for at ungdommer i Norden kan møtes en gang i året rundt et tema. Det ville vært fint. I tillegg kan vi kanskje tenke ytterligere over rammeverket. 14 wp4 - karen havdal norsk

11 WP5 kultur Kulturen fører oss fremover CLAS RØNNING Prosjektleder WP5 Kulturen fører oss fremover I Midt-Norden finns det mange kulturelle fellesnevnere, men også ulikheter. Å kunne vise frem det som skiller oss fra hverandre, skaper forståelse og fører til et mer tolerant og holdbart samhold. «Kulturen er det fundamentet som utgjør forutsetningen for at mennesker fra Norge, Sverige og Finland skal kunne omgås og forstå hverandre». Dette slås fast av Clas Rønning i Nord- Trøndelag Fylkeskommune, som har som oppgave å samordne kultursamarbeidet innen ProMidNord-prosjektet. Er du selv en aktiv kulturutøver? - Jeg har alltid vært interessert i kultur, og i min jobb som lärer og rektor har jeg utviklet relasjoner med barn og voksne fra Norge så vel som andre land. Nå arbeider jeg som kulturkonsulent, og i fritiden er jeg aktiv i museet, jeg synger i kor og spiller litt gitar. Hvordan ser kulturlivet ut i ditt fylke? - Jeg vil nok påstå at Nord-Trøndelag er et typisk «kulturfylke». Vi har mye amatørteater, mange fine museer, og aktive orgnisasjoner som har fostret mange ungdomer til sentrale stillinger innen kultur og politikk, regionalt og nasjonalt. Kultursamarbeidet har jo gamle tradisjoner i Midt- Norden. Hvordan skal dere føre dette videre innen ProMidNord? - Man kan vel si at vi, i prosjektperioden, har overtatt Midt-Nordenkomiteens ansvar for kulturen. Det innebærer at vi fortsetter deres arbeid med Midt- Nordiske kulturdager og kulturpriser i tillegg til seminarer, festivaler og utstillinger. Men dere gjør vel mer enn å følge på i gamle opptråkkede spor? - Selvfølgelig er det viktig å fremme møteplasser for kulturutøvere i de åtte regionene som inngår i Midt-Norden. Men vi strever også etter å utvikle de mellommenneskelige relasjonene i området ytterligere, blant annet gjennom å få politikerne våre til å bli bedre til å snakke engelsk. Kan ikke byråkratene og politikerne våre snakke med hverandre, kan samarbeidet aldri fungere på lengre sikt. Hvordan kommer vi andre til å merke deres arbeid? - Det er et spørsmål som engasjerer oss mye. Arbeidet for en bærekraftig utvikling gjennomsyrer alt vi gjør. Man kan vel si at det er gjennom ulike kulturytringer budskapet om et økologisk fellesskap kan nå ut til flere enn de som allerede er engasjert. Og at vi har mye å lære av hverandre Kan du forsøke å være litt mer konkret? - Et eksempel er Nordens Grønne Teater. Det er et prosjekt der ungdommer fra fem regioner i Midt-Norden fremførte stykket «Indianerskogen», som handler om byggingen av en motorvei, og hvordan dette påvirker livet i en liten by. Prosjektet ble avsluttet med en felles festival der man fremførte sin versjon av stykket for hverandre. Kultur kan benyttes på mange måter, mener du? - Helt klart. Kulturen er den røde tråden i alt utviklingsarbeid. Gjennom å integrere ulike former av kulturutøvningen i det daglige livet, oppnår en kommunikasjon mellom mennesker så vel som forståelse og toleranse. Med kulturens hjelp kan vi finne svar på mange viktige spørsmål. 16 wp5 - clas rønning norsk

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus

Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet. Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas identitet Identitet och framtid Suomenruotsalainen identiteetti Folktingetin kyselytutkimus Identitet och framtid Folktingets undersökning om finlandssvenskarnas

Lisätiedot

Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012

Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012 Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram 2009 2012 Pohjoismaiden aluepoliittinen yhteistyöohjelma 2009 2012 Nordic regional policy co-operation programme 2009 2012 Nordiskt regionalpolitiskt samarbetsprogram

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1 / 2008 + Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25 Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 Nordens fyrar - Island från havet s. 40 Kulttuurikevät

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja

Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja Handbok för Folkhälsans barnskydd Folkhälsanin lastensuojelutyön käsikirja INNEHÅLL sida Till läsaren...1 Del I Del II Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 VAD FOLKHÄLSAN STÅR FÖR...3 HANDBOK FÖR FOLKHÄLSANS

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan FOTBOLL I VASA - JALKAPALLOA VAASASSA VIFK:s INFOBLAD - VIFK:n INFOLEHTI 2/2011 * INTERVJUER * HISTORIA * TEKNIK * HAASTATTELUJA * HISTORIAA * TEKNIIKKAA Mathias Kullström klar förstärkning s. 16-17 Maajoukkuevalmentajan

Lisätiedot

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica

Lyhyt katsaus rajat ylittävään EU-ohjelmaan Botnia-Atlantica. Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica Kort information om det gränsöverskridande EU-programmet Botnia-Atlantica»Genom samverkan över landsgränser ska programmet på ett hållbart sätt bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv,

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ANNIKA MANNSTRÖM Talous Ekonomi Mitä Kauniaisten pankit

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI

DYNAMIC. Närpes Närpiö. coast NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI DYNAMIC coast Närpes Närpiö NÄRPES FINLAND NÄRPIÖ SUOMI FAKTA OM NÄRPES - TIETOA NÄRPIÖSTÄ DANZATORES 90% 80% 70% 60% SPRÅKFÖRDELNING KIELIJAKAUTUMINEN SVENSKSPRÅKIGA RUOTSINKIELISIÄ 85,5% FINSKSPRÅKIGA

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts

Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation. helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts 3 /2014 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts Sisällys / Innehåll helsingfors stads faktacentral city of

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014

Invånarcentrering. Keskitytään asukkaisiin LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Invånarcentrering Stadsfullmäktige slog under vårvintern fast fyra övergripande strategiska målsättningar för stadens verksamhet, nämligen fokus på kärnverksamheten, hög nivå av invånarcentrering,

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014

VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN. 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo. Slow Food Festival 4-5.10.2014 VÄSTNYLANDS LÄNSI-UUDENMAAN 2014-2015 Närmatskatalog Lähiruokaluettelo 4-5.10.2014 Slow Food Festival 2 3 Innehållsförteckning Sisällysluettelo Table of Contents En ljus framtid! Tulevaisuus näyttää valoisalta!...

Lisätiedot

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kunnioitti Kaunialan sotaveteraaneja vierailulla

Tasavallan presidentti Tarja Halonen kunnioitti Kaunialan sotaveteraaneja vierailulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15 /15.12.2009 18.1.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla NINA WINQUIST Kirjasto auki pidempään

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv

Julkinen tiedote Offentligt meddelande. Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Julkinen tiedote Offentligt meddelande Yhteinen maailmanperintömme Vårt gemensamma världsarv Sisällys Esipuhe 2 Maailmanperintöalue ja luonnonsuojelu 4 Merenkurkun saaristo ja Korkea Rannikko yksi maailmanperintökohde

Lisätiedot

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar

Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar I F S i b b o - V a r g a r n a Minitiikerit voimasusien käpälissä Minitigrar i klorna på styrkevargar infoblad tiedotuslehti hösten 2012 syksy 2012 3 IF SIB -V BO AR GA RNA 1928 Entistä monipuolisempi

Lisätiedot

Futisleikkejä päiväkotilapsille

Futisleikkejä päiväkotilapsille Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/3. 23.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Fotbollslek för dagisbarnen SIDAN ARKISTO

Lisätiedot

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om

På Gränsenstaden. Snart kommer beslut om Snart kommer beslut om På Gränsenstaden Inom kort, troligtvis i början av februari, kommer Haparanda kommun att fatta beslut som rör tre tomter intill gränsen mot Tornio. Det handlar om På Gränsenstaden.

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013

Utmaningar. Haasteita LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 1/2013 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Utmaningar Vi har i skrivande stund levt i år 2013 i dryga fem månader. Året innebar att vi har fått nya förtroendevalda i olika organ i allt från stadsfullmäktige till olika direktioner.

Lisätiedot

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla

No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 5/13.4. 3.5.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Tilinpäätös alijäämäinen Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot