Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi"

Transkriptio

1 Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi Kokkolan ammattiopisto Närvilänkatu Kokkola Yhteyshenkilö Zofia Bazia-Hietikko ANY PATH WILL DO IF YOU KNOW WHERE YOU ARE GOING

2 The real task for teaching is creating exciting learning situation. Pääteemana 2008 oli erilaiset LUMA-aineiden ja teknologian opetuksen ja opiskelun oppimisympäristöt, joiden tarkoituksena oli lisätä oppimismotivaatiota ja herättää luovuutta niin oman opiston oppilaissa ja opettajissa kuin myös muualta tulleissa osallistujissa. LUMA-viikon tapahtumiin osallistuneet herätettiin huomaamaan, kuinka uuteen tutustumista ja uuden oppimista voi tapahtua kaikkialla ympäristössämme ja yhteiskunnan toiminnoissa. Vierailuilla eri kohteissa tutustuttiin luetun ja opittujen asioiden sovellutuksiin käytännössä. Keskeisenä ajatuksena oli nimenomaan oppilaiden aktivointi suunnittelemaan ja suorittamaan tehtäviä uusien asioiden oppimiseksi sekä myös toimimaan toisilleen ohjaajina ja hankkimansa tiedon välittäjinä. Oppilaat suorittivat myös tapahtumien dokumentoinnin. Merkittävää oli myös eriasteisten ja erityyppisten koulujen ja muiden tahojen yhteistyö. LUMA-viikon ohjelmasta oli hyvissä ajoin jaettu informaatiota monelle taholle ja kaiken kaikkiaan suurelle kohderyhmälle sähköisesti ja julistein. Lehdistö sai ohjelmat ennakkoon ja myös muuta selvitystä viikon tapahtumista. Tänä vuonna uutena kohderyhmänä oli se kuntayhtymän henkilöstö, joka ei toimi opetusalalla, kuten palkanlaskijat, siivoojat ja toimistoväki. Erityisesti on vielä mainittava uutena kohderyhmänä erään koulun erityisluokka, joka innokkaasti osallistui omaan LUMA-viikkoaktiviteettiinsa. LUMA-viikon tapahtuminen dokumentointi toteutetaan yhdessä Kälviän kulttuuriopiston kanssa.

3 LUMA-viikon aktiviteetit 1. Opiskelu luokan ulkopuolella A child educated only in school is an uneducated child. Vierailuja varten oli kehitetty *Ympäristön fysiikan ja kemian projekti* (liite 1), jossa esitellään tavoitteet, työmenetelmät ja -välineet sekä työskentely ennen vierailua ja vierailun jälkeinen raportointi. Fortum Kokkola Maal 2, Puu 1 Voimalaitos Tutustuminen voimalaitokseen luennon ja kiertokäynnin avulla. Selvitetään mm. kuinka polttoaineena käytetyn turpeen lämpöenergia muutetaan höyryksi ja edelleen höyryturbiinien ja generaattoreiden avulla sähköksi, joka johdetaan valtakunnanverkkoon. Muina asioina ovat laitoksen huolto, automatiikka, ympäristöasiat, energian säästö ja henkilöstöasiat.

4 Patamäen vedenpuhdistamo Maal 1, Puu 2 Kokkola Tutustuminen Kokkolan pohjavesialueeseen, ympäristöasiat, historia, vesitornit, kemikaalit, huolto, veden kulutus, jätevesi, puhdistusprosessit, pumput, putkisto ja sen huolto. Mineraali- ja kivikokoelma Puu 1, Kokki 1 Kokkolan museo Näyttelyssä tulee esille mielenkiintoisesti, kuinka eri alkuaineista muodostuneet kemialliset yhdisteet saavat aikaan eri värejä mitä erilaisimpia kiderakenteita. Suositeltava tutustumiskohde kemiankurssien alussa, jolloin käsitellään alkuaineita, molekyylejä ja kemiallisia yhdisteitä.

5 Rettig Värme AB Pietarsaari LVI 3, LVI 2 keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus. Parasta toteutuksessa: Vierailuilla saatiin konkreettiset ja hyvin havainnolliset tiedot jokapäiväiseen elämään liittyvistä välttämättömistä yhteiskunnan elintärkeistä laitoksista. Erittäin mielenkiintoista fysiikan ja kemian ilmiöiden soveltamista valjastamista ihmisen käyttöön. Laitosten henkilökunnan ammattitaitoiset esittelyt ja asiantuntemus, sekä aito ympäristö asioiden ymmärtämiseksi teki vierailut erittäin mielenkiintoisiksi ja oppimisen kannalta tehokkaiksi, niin varsinkin ns. heikommin motivoituneiden oppilainen kohdalla. Vierailut toteutuivat kemian ja fysiikan kurssien puitteissa. Yllä mainittujen lisäksi on Kokkolan ammattiopistolla myös muita pysyviä vierailukohteita. kuten Kemira, Vesi- ja elintarvikelaboratorio, Rolls Royce OY (Kamewa vesisuihkulaitteet) ja Ympäristövirasto.

6 2. Multimedian käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa Kahden päivän aikana auditoriossa, jossa on viimeisintä huutoa oleva AV-laitteisto, esiteltiin ajankohtaisia tiedeohjelmia. Ohjelman liitteenä (liite 2) oli annettu tiedoksi opetusohjelmien tarjotin (liite 3), jossa oli lyhyt kuvaus jokaisesta ohjelmasta. Opettajat valitsivat niistä omalle ryhmälleen sopivat aiheet. Osallistujat: KEMPA-osasto, Kokkolan Sosiaali- ja terveysopista, LVI-osasto, PUU ja MAALI - osaston oppilaita, kaikkiaan n. 90 oppilasta ja 6 opettajaa. Parasta toteutuksessa: Uusien materiaalien ja teknologian avulla tuotiin ajankohtaiset ja odotettavissa olevat muutokset ympäristössämme ja myös uusimmat tieteen ja tekniikan saavutukset esille erittäin mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Oppilaiden osallistuminen ja tarkkaavaisuus oli silminpistävän hyvää, mitä todistivat myös heitä saadut palautteet.

7 3. Fysiikkaa erityisluokalle ammattiopistossa Keskiviikkona aamupäivällä KAO:n LUMA-luokkaan saapui Isokylän erityisluokan 9 oppilasta 3 opettajansa kanssa. Heitä varten oli suunniteltu erityinen ohjelma, johon oppilaat saattoivat osallistua kykyjensä mukaan. Jo LUMA-luokka sinänsä herätti suurta mielenkiintoa. Alkututustumisen jälkeen katsottiin mielenkiintoinen video, jossa kemian ja fysiikan ilmiöt seurasivat toisiaan hauskasti ja yllättävästi animaation tapaan. Kälviän kulttuuriopiston valokuvaajalinjan opiskelijoiden avulla kukin lapsista otti digitaalikameralla kuvia toisistaan ja muusta, ja kuvat näytettiin luokan suurella älytaululla (SmartBoard), mikä oli lasten mielestä eräs päivän huippuhetkistä. Muistoksi lapset saavat koosteen ottamistaan omista ja muista tapahtumapäivän kuvista. Parasta toteutuksessa: Erityisluokan vierailu oli yksi LUMA-viikon parhaista ja antoisimmista tapahtumista sekä vieraiden ja myös järjestäjien kannalta katsoen. Aikaisempia kokemuksia erityisryhmän vierailusta ei ollut, joten usein oli reagoitava spontaanisti ja joustavasti. Mainitut valokuvaajalinjan opiskelijat olivat heti tehtäviensä tasalla, ja erityisoppilaiden kannalta opetustilanne pysyi koko ajan hyvin luontevana.

8

9 4. LUMA-suunnistus kaupungilla Kokki 1 sai tehtäväkseen käydä fysiikan tunnilla valitsemassaan kohteessa, josta tuli saada konkreettista tietoa matematiikan, fysiikan ja kemian osuudesta ko kohteen toiminnassa. Oppilaiden hankkimaa tietoa käsitellään ja syvennellään lisätietojen ja tehtävien ohella matematiikan, fysiikan ja kemian oppitunneilla. LUMA-suunnistuksen rastit : 1. Rautatieliikenne VR - ATK, tiedonsiirto: matkaliput ja paikkavaraukset - rataliikenneturvallisuus: junien liikkumisen hallinta eri rataosuuksilla, koko maata käsittävä (vrt lennonjohto, ilmailututkat) - junan massa nopeus, jarrutusmatka - ratapihan toiminta: ratavaihteiden käyttö, tavaraliikenne, huolto - kiskojen lämpölaajenemisen eliminointi - energia: ajojohdin, jännite, veturin teho kw:na virransyöttö sähköverkosta (s- voimalasta) - ympäristökuormitus (mm diesel-veturit ym.) 2. Hyötykäyttöasema - aineiden talteenotto (tietokoneista yms, monitoreista, jääkaapit, loisteputket, akut, painekyllästetty puutavara) 3. Pankki - ulkomaanvaluutan hankkiminen - erityypin lainat ja korot - ATK:n ja internetin käytön laajuus - Mihin säästöpossut tms. ovat joutuneet? 4. Verotoimisto - ATK:n ja internetin käytön laajuus - Verojen 'laskeminen' itse, kaavake yms? 5. Kokkolan Energia - Mistä Kokkolan tarvitsema sähkö tulee? - Mistä kuluttajahinta muodostuu? - Keskimääräinen sähkönkulutus Kokkolassa (esim. päivässä) - Mistä sähkölasku koostuu? 6. Huoltoasema - Erilaiset polttoaineet ja niiden lisäaineet - Eri polttoaineiden päivittäiset myyntimäärät - Maasäiliöiden koko ja täyttötiheys - Maaperän saastuminen ehkäiseminen - Jäähdytysnesteen koostumus 7. Autohuolto ja -korjaamo - Auton päästökaasut - Auton tietotekniikka, moottori, jarrut, ajonhallinta - Jarrudynamometrin toiminta - Moottorin tehon mittaus - Turvatyynyn toiminta

10 Esimerkkinä kolmesta kohteesta opiskelijoiden raportit. Raportti 1 Hyötykäyttöasema Marjut Vihtari, Meri Kuoppala, Jasmiina Arvo Kokki 1 Kokkolan ammattiopisto Kävimme haastattelemassa Kokkolan hyötykäyttöaseman työntekijöitä. Kysyimme hyötykäyttöaseman toiminnasta ja miten eri jätteet lajitellaan. Saimme vastauksia muun muassa siihen, miten aineet otetaan talteen tietokoneista, jääkaapeista, loisteputkista, akuista ja painekyllästetystä puutavarasta. Metallien kierrätys: Metallit viedään Lapualle Jylhän metalliromuasemalle. Tietokoneiden osat: Jalometallit otetaan talteen ja osat viedään Ylivieskaan kierrätykseen. Jääkaapit: Freonit otetaan pois ja metallit lajitellaan erikseen Loisteputket: Elohopea otetaan pois, koska se on haitallista ja loisteputket viedään Ekokemille. Akut: Niiden kierrätykseen on eri toimialoja. Viedään eteenpäin ulkomaille. Puu: Puusta tehdään haketta ja se poltetaan. Voidaan sekoittaa öljyiseen maahan. Painekyllästetty puutavara: Puu poltetaan ja tuhkasta otetaan kupari erilleen. Muovit: Viedään Pietarsaareen ja siellä poltetaan. Kartongit: Otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Paristot: Eivät ole ympäristöystävällisiä. Viedään kierrätyslaitokseen eripuolille suomea. Renkaat: Viedään samaan paikkaan kuin metallit Pesukoneet: Kalajoen kierrätyskeskukseen, metallit otetaan talteen.

11 Raportti 2 Varaosaliike Henriikka Meriläinen Jere Pallaspuro Miika Hirsikangas Joona Huttula Erilaista kysyntää päivittäin Millaista materiaalia käytetään osissa Kaikki kierrätetään Osien kestävyys Millaisia maaleja ja muita myydään Kävimme Kokkolan Varaosakeskuksessa ja ensimmäisenä esitimme eräälle myyjälle kysymyksen: Millaisia osia teiltä kysytään usein? Myyjä kertoi että alusta- sekä jarrupalat olivat yleensä kysyttyä materiaalia, ehkä nykyautojen tekniikasta johtuen. Toisena kysyimme häneltä; millaista materiaalia yleensä osissa käytetään ja miksi? Hän uskoi, että erilaisia metallilajeja, melkeinpä jokaisessa osassa. Alumiini, rauta ja muut kovat metallit käyvät auton kulutukseen hyvin. Mutta hän painotti, ettei kuitenkaan ei kannata laskea sen varaan, uusi varaosa kestäisi vaikka 10 vuotta oston jälkeen, jos edellinen oli kestänyt kauan. Kysyimme myös heidän kierrätys menetelmästään ja vastaus oli selkeä ja yksinkertainen; kaikki mahdollinen kierrätetään. Pahvit paalataan, öljyt hoitaa EkoKem ja kaikki metallit yritetään käyttää mahdollisimman viisaasti. Koska heille saapuu paljon maata saastuttavia aineita, on oltava tarkkana mitä halutaan kierrättää ja mikä kannattaa poistaa. Kysyessämme myyjältä kauanko voi jokin osa minimissään ja maksimissaan kestää, hän vastasi siihen, että eihän sitä voi koskaan tietää. Jokainen pala kestää kulutuksen eri tavalla joku heikommin ja joku paremmin. Viimeisenä kysyimme häneltä, millaisia maaleja ja muita kemiallisia aineita he tilaavat myytäväksi. Mies vastasi, että kaikki mahdollinen pyritään tilaamaan aina ympäristöystävällisinä tuotteina, koska monet aineet ovat hyvin vahvoja ja saastuttaisivat herkästi maaperää.

12 Raportti 3 Autokorjaamo Eeva Kytömäki Jani Anttila Turvatyyny: Suojaa henkilöä törmäyksen aikana. Turvatyyny täyttyy ja tyhjentyy parissa sekunnissa. Se suojaa ihmistä törmäämästä rattiin, tuulilasiin ja muihin auton sisäosiin. Jarrudynamometri: Auto asetetaan niin että taka renkaat ovat oikeilla kohdilla jarrumittaus laitteessa. Laitteella mitataan ovatko jarrun kunnossa ja toimiiko jarrut tasa-arvoisesti vai onko toisen renkaan jarrut heikommat. Jarrumittarit: Kun jarruja testataan mittarit näyttävät niitten tehon tai jos niissä on jotain vikaa. Kummallakin renkaalla on oma mittari joista voi vertailla jarrujen tehoa. Jos toinen Jarru on tehokkaampi on se helppo katsoa mittarista asia ja korjata ongelma.

13 Pakokaasun mittaus: Tietokone näyttää mitä kaasuja ja muita myrkkyjä tulee auton pakoputkesta sillä voi tarkastaa ettei sieltä tule mitään ylimääräistä. Mittaus tapahtuu niin että tietokoneessa on letku joka työnnetään pakoputkeen ja laitetaan auto käyntiin. Sitten tulokset tulevat tietokoneen pieneen näyttöön. Parasta toteutuksessa: Tehtävän suoritus vaatii itsenäistä suunnittelua ja rohkeutta ottaa yhteyttä laitoksen edustajaan tietojen saamiseksi. Hyvin onnistunut suoritus antaa tietoa fysiikan ilmiöiden ja lakien sovellutuksista käytännön elämässä ja sekä kaiken kaikkiaan haastattelu antaa varmuutta sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tehtävät oli suunniteltu erityisesti luokalle, jossa ilmapiiri oli useimmiten levoton ja tavalliset opetusmenetelmät jokseenkin tehottomia oppilaiden mielenkiinnon suuntaamiseksi itse opetukseen. Kuitenkin ko tehtävien suorittaminen osoitti selvää vastuullisuutta ja antoi myönteisen kuvan oppilaista. Tällainen aktiivinen ja vuorovaikutteinen oppiminen ja opiskelu lienee paras menetelmä kuvatun kaltaisen luokan opettamisessa.

14 5. Perukoulun, maahanmuuttajaryhmien ja lähihoitajaopiskelijoiden LUMA-suunnistuspolku Kokkolan ammttiopistolla Torstaina osallistui ennätysmäärä vieraita (n. 130) LUMA-viikon ohjelmaan. Lähtö suunnistuspolulle tapahtui LUMA-luokasta n. 10 hengen ryhmissä. Ryhmien oppaina toimivat LVI 1 luokkaan oppilaat. Suunnistuspolun rastit olivat seuraavat: 1. Sähköosasto, jossa esiteltiin mm. Jaakobin tikapuut (kipinöivä sähköpurkaus) ja akustinen oikosulku eli koteloinnin merkitys subwooferin toistossa. Suurta huomiota ja uteliaisuutta herätti projekti, jossa pienikokoinen polttomoottoriauto mutetaan sähköautoksi. 2. Kemianosasto: paperin kestävyysmittaus, titraaminen, kemiallisen prosessin esittäminen tietokoneohjelmalla.

15 Auto-osasto: hidastuvuuden tarkastelua käytännön ajokokeella, jarrutuskokeella, ym (liite 4)

16 LVI-osasto: erilaisia LVI-alalla suoritettavia mittauksia (liite 5) Parasta toteutuksessa: Erittäin havainnollinen ohjelma perehtyä fysiikan ja kemian ilmiöihin ne näkemällä, muuten kokemalla, jopa niihin osallistumalla ja niitä erilaisilla laitteilla mittaamalla. Siis elämyksellinen ja luonnonläheinen tapa tutkia todellisen elämän fysiikkaan ja kemiaa. Myös mainio opetustilanteena, joka sellaisenaan palvelee hyvin monenlaisia osallistujaryhmiä, kuten LUMA-viikkomme miltei kielitaidottomia maahanmuuttajia työväenopistolta, peruskoulun 5.-, 6.- ja 9.-luokkalaisia ja jo aikuistuneita lähihoitajaopiskelijoita.

17 6. Tiede taiteen ispiraatiolähteenä Pohjoismaisen taidekoulun ja KAO:n toinen LUMA-yhteistyö sai hyvää jatkoa. Tällä kertaa taidekoulun opiskelijat ja opettaja Ruotsista osallistuivat fysiikan tunnille saadakseen ideoita Luova veistos -kurssille. KOKKI 1:n opiskelijat esittelivät vieraille erilaisia fysiikan ja kemian aiheita kuvina (liite 6), mistä syntyneen keskustelun ja saatujen ideoiden jälkeen taideopiskelijat työstivät ideoitaan koulussaan kahden viikon ajan esittääkseen töitään LUMA-viikolla. Muutamia taidekoulun oppilaiden töitä:

18

19

20 Parasta toteutuksessa: Erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen tuo piristystä opetukseen, kuten tässä tapauksessa mm. englannin kielen käyttäminen, ideoitten esittäminen ja niiden loistavien lopputulosten näkeminen.

21 7. Ilmastonmuutos ja kehitys -näyttely Ilmastonmuutos ja kehitys -näyttely ja siihen liittyvä verkkosivusto tarkastelevat ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehitysmaiden näkökulmasta. Samalla esitellään Suomen kehitysyhteistyöhankkeita, jotka pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta tai ehkäisemään sen vaikutuksia. Ilmastonmuutos ja kehitys -kokonaisuus on tuotettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. Näyttely oli ammattiopiston aulassa koko LUMA-viikon ajan. Siihen liittyi ilmasto- quize, joka testasi näyttelyyn perehtyneiden oppineisuuden. (Liite 7) Näyttelyyn tutustui omien ja vierailevien opiskelijoiden lisäksi koulun koko henkilökunta. Parasta toteutuksessa: Huomiota herättävän laaja-alainen, oppimisen kannalta erinomaisen tehokas ja keskeisellä paikalla sijaitseva näyttely oli varsinaisen aiheensa lisäksi myös hyvä mainos LUMA-viikollemme. 8. SmartBoardin käyttö opetuksessa Perjantaina tehtiin koko viikosta yhteenveto LUMA-lukassa pidetyn yhteisen LUMA-kahvitilaisuuden yhteydessä. Osallistujina olivat opiston opettajat ja muu henkilökunta. Samalla oli mahdollisuus tutustua ko luokan opetusvälineistöön, jonka SmartBoard -taulu herätti eniten mielenkiintoa. Parasta toteutuksessa: Tietoisuus LUMA-viikosta on lisääntynyt, samoin osanottajamäärä: siis selvä muutos yhä parempaan suuntaa. Se on myös osoitus siitä, että luonnontieteelliset aineet ovat kaikenikäisten mielenkiinnon kohteena. Tapahtumasta on tullut itsestään selvä vuosittainen tapahtuma ja saanut vakituisen paikkansa koulun vuosikertomuksessa.

22 9. Ulkomaan opintomatkan matkakustannukset matematiikan opetuksessa Matkaan osallistuvat oppilaat Joel Haka, Johanna Kankkonen, Rilla Kääntee,, Roosa Poijula, Jukka-Pekka Saarenpää, Anu Vehkapuro Cate 2 luokalta ja Mirva Koivisto Cate 3 luokalta sekä lehtorit Saila Tolppanen ja Leena Hietalahti. (Liite8) Matkan kustannuksista matikkaa - Vertaa matkan hintoja jos tilaat matkan 2 kk ennen matkaa, kuukausi ennen matkaa ja viikko ennen matkaa. Katso eri lentoyhtiöiden sivuilta. esim. Ryanair hinnoittelee juuri näin. Hintaan vaikuttaa aika. - Koko ryhmä 9 henkilöä 2 kk ennen matkaa olisi maksanut 300 ja vajaa kk ennen Katso VR:n sivuilta paljonko maksaa Kokkola-Tampere junamatkan hinta yksin ja ryhmälipulla. Opiskelija-alennuksella 50%. - Junamatka Saksassa pikajunalla Koblenz-Frankfurt 238 ja paikallisjunalla 78 koko ryhmältä. Paljonko on erotus. (säästö) - Bussilippu ryhmänä kymmenelle 54 ja yksittäin 9 henkilölle 118. Paljonko on erotus. Kannattaa ostaa ryhmälippu! - Ateria 9 henkilölle 74 ja eri ravintolassa 147. Paljonko on erotus - Museolippu 5 ja ryhmäalennus on 2 / lippu. Paljonko liput maksoivat 9 henkilölle yhteensä. - Hotelli maksoi yötä ja 9 henkilöä. Paljonko maksoi yksi yö / henkilö? - Matkustat, syöt ja asut. Paljonko kulutat yhteensä viikossa. Parasta toteutuksessa: Hienosti suunniteltu toteutettu opintomatka, jossa oman alan oppimista on saatu kokeiltua käytännössä. Lisäksi matkankustannukset sekä muut rahanmenot ovat todelliset ja antaisivat mahdollisuuden tehdä monenlaisia mielenkiintoisia laskutehtäviä kuten hinta- ja elinkustannus- ja matkakustannusvertailuja. 10. LUMA-viikko DVD:lle Tänä vuonna saadaan todella hieno dokumentti LUMA-viikosta, sillä AJO 1 -luokan opiskelija Katariina Törmälä on tallentanut päivittäiset tapahtumat ja koostaa niistä itsenäisesti noin puolentunnin videon. Odotetaan innolla, miten dokumentoinnista kiinnostuneen ja asiansa osaavan opiskelijan silmä on nähnyt LUMA-viikon. LUMA-viikolle on jatko valokuvanäyttelyn muodossa. Kulttuuriopiston opiskelijoiden ottamista kuvista valitaan parhaat, ja ne ovat nähtävillä Kokkolan kaupungin kirjastossa *Oppia voi kaikkialla, jos kulkee silmät auki*

Mihin matematiikkaa työelämässä tarvitaan?

Mihin matematiikkaa työelämässä tarvitaan? Mihin matematiikkaa työelämässä tarvitaan? Vastauksia yhteistyössä yritysten kanssa! Sisällys Matematiikkaa tarvitaan 4 Monipuolinen teollisuusyritys 5 Kolme kokeilua matematiikan opettamisesta 6 Tilastotieteen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun

Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Tutkiva oppiminen tuntisuunnitelmissa. Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikan kurssin vaikutukset opetuksen suunnitteluun Jari-Pekka Kivistö Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2015 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS

TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS TUTKIVAN TEATTERITYÖN KESKUKSEN JULKAISU SOSIAALISEN SIRKUKSEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SOSIAALINEN SIRKUS HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. SOSIAALISEN SIRKUSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä

tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Biotyöpajat tuloksia ja kokemuksia biohajoavien jätteiden liiketoiminta - mahdollisuuksien parantamisesta työpajatyöskentelyillä Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit

Lisätiedot

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen

Terveisin, Taikalamppu-verkoston toimijat. 1. painos. julkaisutiedot tekijät: antti haaranen ja virve ahola kuvitus ja taitto: hanna keränen Kädessäsi on ainutlaatuinen opas, jonka avulla voit avata kulttuurin kokemisen maailmaa ja toteuttaa uudenlaisen työpajan tai taidehetken lasten tai nuorten kanssa. Se on syntynyt Lastenkulttuurikeskusten

Lisätiedot

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA

MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA MATEMAATTISTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNIS- TAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVASSA KOULU- TUKSESSA Kehittämishanke Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013 Hanna Peltonen

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 1/2008. VIHREÄ ENERGIAYHTIÖ Kaukolämmön tuotannosta vihreää jo yli 70%

ASIAKASLEHTI 1/2008. VIHREÄ ENERGIAYHTIÖ Kaukolämmön tuotannosta vihreää jo yli 70% ASIAKASLEHTI 1/2008 Taiteilija Antti Linnovaaran inspiraatio löytyy omasta ateljeesta Porvoon maisemista VIHREÄ ENERGIAYHTIÖ Kaukolämmön tuotannosta vihreää jo yli 70% ASIAKASLEHTI 10 VUOTTA Viestintäpäällikkö

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot