Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi"

Transkriptio

1 Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi Kokkolan ammattiopisto Närvilänkatu Kokkola Yhteyshenkilö Zofia Bazia-Hietikko ANY PATH WILL DO IF YOU KNOW WHERE YOU ARE GOING

2 The real task for teaching is creating exciting learning situation. Pääteemana 2008 oli erilaiset LUMA-aineiden ja teknologian opetuksen ja opiskelun oppimisympäristöt, joiden tarkoituksena oli lisätä oppimismotivaatiota ja herättää luovuutta niin oman opiston oppilaissa ja opettajissa kuin myös muualta tulleissa osallistujissa. LUMA-viikon tapahtumiin osallistuneet herätettiin huomaamaan, kuinka uuteen tutustumista ja uuden oppimista voi tapahtua kaikkialla ympäristössämme ja yhteiskunnan toiminnoissa. Vierailuilla eri kohteissa tutustuttiin luetun ja opittujen asioiden sovellutuksiin käytännössä. Keskeisenä ajatuksena oli nimenomaan oppilaiden aktivointi suunnittelemaan ja suorittamaan tehtäviä uusien asioiden oppimiseksi sekä myös toimimaan toisilleen ohjaajina ja hankkimansa tiedon välittäjinä. Oppilaat suorittivat myös tapahtumien dokumentoinnin. Merkittävää oli myös eriasteisten ja erityyppisten koulujen ja muiden tahojen yhteistyö. LUMA-viikon ohjelmasta oli hyvissä ajoin jaettu informaatiota monelle taholle ja kaiken kaikkiaan suurelle kohderyhmälle sähköisesti ja julistein. Lehdistö sai ohjelmat ennakkoon ja myös muuta selvitystä viikon tapahtumista. Tänä vuonna uutena kohderyhmänä oli se kuntayhtymän henkilöstö, joka ei toimi opetusalalla, kuten palkanlaskijat, siivoojat ja toimistoväki. Erityisesti on vielä mainittava uutena kohderyhmänä erään koulun erityisluokka, joka innokkaasti osallistui omaan LUMA-viikkoaktiviteettiinsa. LUMA-viikon tapahtuminen dokumentointi toteutetaan yhdessä Kälviän kulttuuriopiston kanssa.

3 LUMA-viikon aktiviteetit 1. Opiskelu luokan ulkopuolella A child educated only in school is an uneducated child. Vierailuja varten oli kehitetty *Ympäristön fysiikan ja kemian projekti* (liite 1), jossa esitellään tavoitteet, työmenetelmät ja -välineet sekä työskentely ennen vierailua ja vierailun jälkeinen raportointi. Fortum Kokkola Maal 2, Puu 1 Voimalaitos Tutustuminen voimalaitokseen luennon ja kiertokäynnin avulla. Selvitetään mm. kuinka polttoaineena käytetyn turpeen lämpöenergia muutetaan höyryksi ja edelleen höyryturbiinien ja generaattoreiden avulla sähköksi, joka johdetaan valtakunnanverkkoon. Muina asioina ovat laitoksen huolto, automatiikka, ympäristöasiat, energian säästö ja henkilöstöasiat.

4 Patamäen vedenpuhdistamo Maal 1, Puu 2 Kokkola Tutustuminen Kokkolan pohjavesialueeseen, ympäristöasiat, historia, vesitornit, kemikaalit, huolto, veden kulutus, jätevesi, puhdistusprosessit, pumput, putkisto ja sen huolto. Mineraali- ja kivikokoelma Puu 1, Kokki 1 Kokkolan museo Näyttelyssä tulee esille mielenkiintoisesti, kuinka eri alkuaineista muodostuneet kemialliset yhdisteet saavat aikaan eri värejä mitä erilaisimpia kiderakenteita. Suositeltava tutustumiskohde kemiankurssien alussa, jolloin käsitellään alkuaineita, molekyylejä ja kemiallisia yhdisteitä.

5 Rettig Värme AB Pietarsaari LVI 3, LVI 2 keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus. Parasta toteutuksessa: Vierailuilla saatiin konkreettiset ja hyvin havainnolliset tiedot jokapäiväiseen elämään liittyvistä välttämättömistä yhteiskunnan elintärkeistä laitoksista. Erittäin mielenkiintoista fysiikan ja kemian ilmiöiden soveltamista valjastamista ihmisen käyttöön. Laitosten henkilökunnan ammattitaitoiset esittelyt ja asiantuntemus, sekä aito ympäristö asioiden ymmärtämiseksi teki vierailut erittäin mielenkiintoisiksi ja oppimisen kannalta tehokkaiksi, niin varsinkin ns. heikommin motivoituneiden oppilainen kohdalla. Vierailut toteutuivat kemian ja fysiikan kurssien puitteissa. Yllä mainittujen lisäksi on Kokkolan ammattiopistolla myös muita pysyviä vierailukohteita. kuten Kemira, Vesi- ja elintarvikelaboratorio, Rolls Royce OY (Kamewa vesisuihkulaitteet) ja Ympäristövirasto.

6 2. Multimedian käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa Kahden päivän aikana auditoriossa, jossa on viimeisintä huutoa oleva AV-laitteisto, esiteltiin ajankohtaisia tiedeohjelmia. Ohjelman liitteenä (liite 2) oli annettu tiedoksi opetusohjelmien tarjotin (liite 3), jossa oli lyhyt kuvaus jokaisesta ohjelmasta. Opettajat valitsivat niistä omalle ryhmälleen sopivat aiheet. Osallistujat: KEMPA-osasto, Kokkolan Sosiaali- ja terveysopista, LVI-osasto, PUU ja MAALI - osaston oppilaita, kaikkiaan n. 90 oppilasta ja 6 opettajaa. Parasta toteutuksessa: Uusien materiaalien ja teknologian avulla tuotiin ajankohtaiset ja odotettavissa olevat muutokset ympäristössämme ja myös uusimmat tieteen ja tekniikan saavutukset esille erittäin mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Oppilaiden osallistuminen ja tarkkaavaisuus oli silminpistävän hyvää, mitä todistivat myös heitä saadut palautteet.

7 3. Fysiikkaa erityisluokalle ammattiopistossa Keskiviikkona aamupäivällä KAO:n LUMA-luokkaan saapui Isokylän erityisluokan 9 oppilasta 3 opettajansa kanssa. Heitä varten oli suunniteltu erityinen ohjelma, johon oppilaat saattoivat osallistua kykyjensä mukaan. Jo LUMA-luokka sinänsä herätti suurta mielenkiintoa. Alkututustumisen jälkeen katsottiin mielenkiintoinen video, jossa kemian ja fysiikan ilmiöt seurasivat toisiaan hauskasti ja yllättävästi animaation tapaan. Kälviän kulttuuriopiston valokuvaajalinjan opiskelijoiden avulla kukin lapsista otti digitaalikameralla kuvia toisistaan ja muusta, ja kuvat näytettiin luokan suurella älytaululla (SmartBoard), mikä oli lasten mielestä eräs päivän huippuhetkistä. Muistoksi lapset saavat koosteen ottamistaan omista ja muista tapahtumapäivän kuvista. Parasta toteutuksessa: Erityisluokan vierailu oli yksi LUMA-viikon parhaista ja antoisimmista tapahtumista sekä vieraiden ja myös järjestäjien kannalta katsoen. Aikaisempia kokemuksia erityisryhmän vierailusta ei ollut, joten usein oli reagoitava spontaanisti ja joustavasti. Mainitut valokuvaajalinjan opiskelijat olivat heti tehtäviensä tasalla, ja erityisoppilaiden kannalta opetustilanne pysyi koko ajan hyvin luontevana.

8

9 4. LUMA-suunnistus kaupungilla Kokki 1 sai tehtäväkseen käydä fysiikan tunnilla valitsemassaan kohteessa, josta tuli saada konkreettista tietoa matematiikan, fysiikan ja kemian osuudesta ko kohteen toiminnassa. Oppilaiden hankkimaa tietoa käsitellään ja syvennellään lisätietojen ja tehtävien ohella matematiikan, fysiikan ja kemian oppitunneilla. LUMA-suunnistuksen rastit : 1. Rautatieliikenne VR - ATK, tiedonsiirto: matkaliput ja paikkavaraukset - rataliikenneturvallisuus: junien liikkumisen hallinta eri rataosuuksilla, koko maata käsittävä (vrt lennonjohto, ilmailututkat) - junan massa nopeus, jarrutusmatka - ratapihan toiminta: ratavaihteiden käyttö, tavaraliikenne, huolto - kiskojen lämpölaajenemisen eliminointi - energia: ajojohdin, jännite, veturin teho kw:na virransyöttö sähköverkosta (s- voimalasta) - ympäristökuormitus (mm diesel-veturit ym.) 2. Hyötykäyttöasema - aineiden talteenotto (tietokoneista yms, monitoreista, jääkaapit, loisteputket, akut, painekyllästetty puutavara) 3. Pankki - ulkomaanvaluutan hankkiminen - erityypin lainat ja korot - ATK:n ja internetin käytön laajuus - Mihin säästöpossut tms. ovat joutuneet? 4. Verotoimisto - ATK:n ja internetin käytön laajuus - Verojen 'laskeminen' itse, kaavake yms? 5. Kokkolan Energia - Mistä Kokkolan tarvitsema sähkö tulee? - Mistä kuluttajahinta muodostuu? - Keskimääräinen sähkönkulutus Kokkolassa (esim. päivässä) - Mistä sähkölasku koostuu? 6. Huoltoasema - Erilaiset polttoaineet ja niiden lisäaineet - Eri polttoaineiden päivittäiset myyntimäärät - Maasäiliöiden koko ja täyttötiheys - Maaperän saastuminen ehkäiseminen - Jäähdytysnesteen koostumus 7. Autohuolto ja -korjaamo - Auton päästökaasut - Auton tietotekniikka, moottori, jarrut, ajonhallinta - Jarrudynamometrin toiminta - Moottorin tehon mittaus - Turvatyynyn toiminta

10 Esimerkkinä kolmesta kohteesta opiskelijoiden raportit. Raportti 1 Hyötykäyttöasema Marjut Vihtari, Meri Kuoppala, Jasmiina Arvo Kokki 1 Kokkolan ammattiopisto Kävimme haastattelemassa Kokkolan hyötykäyttöaseman työntekijöitä. Kysyimme hyötykäyttöaseman toiminnasta ja miten eri jätteet lajitellaan. Saimme vastauksia muun muassa siihen, miten aineet otetaan talteen tietokoneista, jääkaapeista, loisteputkista, akuista ja painekyllästetystä puutavarasta. Metallien kierrätys: Metallit viedään Lapualle Jylhän metalliromuasemalle. Tietokoneiden osat: Jalometallit otetaan talteen ja osat viedään Ylivieskaan kierrätykseen. Jääkaapit: Freonit otetaan pois ja metallit lajitellaan erikseen Loisteputket: Elohopea otetaan pois, koska se on haitallista ja loisteputket viedään Ekokemille. Akut: Niiden kierrätykseen on eri toimialoja. Viedään eteenpäin ulkomaille. Puu: Puusta tehdään haketta ja se poltetaan. Voidaan sekoittaa öljyiseen maahan. Painekyllästetty puutavara: Puu poltetaan ja tuhkasta otetaan kupari erilleen. Muovit: Viedään Pietarsaareen ja siellä poltetaan. Kartongit: Otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Paristot: Eivät ole ympäristöystävällisiä. Viedään kierrätyslaitokseen eripuolille suomea. Renkaat: Viedään samaan paikkaan kuin metallit Pesukoneet: Kalajoen kierrätyskeskukseen, metallit otetaan talteen.

11 Raportti 2 Varaosaliike Henriikka Meriläinen Jere Pallaspuro Miika Hirsikangas Joona Huttula Erilaista kysyntää päivittäin Millaista materiaalia käytetään osissa Kaikki kierrätetään Osien kestävyys Millaisia maaleja ja muita myydään Kävimme Kokkolan Varaosakeskuksessa ja ensimmäisenä esitimme eräälle myyjälle kysymyksen: Millaisia osia teiltä kysytään usein? Myyjä kertoi että alusta- sekä jarrupalat olivat yleensä kysyttyä materiaalia, ehkä nykyautojen tekniikasta johtuen. Toisena kysyimme häneltä; millaista materiaalia yleensä osissa käytetään ja miksi? Hän uskoi, että erilaisia metallilajeja, melkeinpä jokaisessa osassa. Alumiini, rauta ja muut kovat metallit käyvät auton kulutukseen hyvin. Mutta hän painotti, ettei kuitenkaan ei kannata laskea sen varaan, uusi varaosa kestäisi vaikka 10 vuotta oston jälkeen, jos edellinen oli kestänyt kauan. Kysyimme myös heidän kierrätys menetelmästään ja vastaus oli selkeä ja yksinkertainen; kaikki mahdollinen kierrätetään. Pahvit paalataan, öljyt hoitaa EkoKem ja kaikki metallit yritetään käyttää mahdollisimman viisaasti. Koska heille saapuu paljon maata saastuttavia aineita, on oltava tarkkana mitä halutaan kierrättää ja mikä kannattaa poistaa. Kysyessämme myyjältä kauanko voi jokin osa minimissään ja maksimissaan kestää, hän vastasi siihen, että eihän sitä voi koskaan tietää. Jokainen pala kestää kulutuksen eri tavalla joku heikommin ja joku paremmin. Viimeisenä kysyimme häneltä, millaisia maaleja ja muita kemiallisia aineita he tilaavat myytäväksi. Mies vastasi, että kaikki mahdollinen pyritään tilaamaan aina ympäristöystävällisinä tuotteina, koska monet aineet ovat hyvin vahvoja ja saastuttaisivat herkästi maaperää.

12 Raportti 3 Autokorjaamo Eeva Kytömäki Jani Anttila Turvatyyny: Suojaa henkilöä törmäyksen aikana. Turvatyyny täyttyy ja tyhjentyy parissa sekunnissa. Se suojaa ihmistä törmäämästä rattiin, tuulilasiin ja muihin auton sisäosiin. Jarrudynamometri: Auto asetetaan niin että taka renkaat ovat oikeilla kohdilla jarrumittaus laitteessa. Laitteella mitataan ovatko jarrun kunnossa ja toimiiko jarrut tasa-arvoisesti vai onko toisen renkaan jarrut heikommat. Jarrumittarit: Kun jarruja testataan mittarit näyttävät niitten tehon tai jos niissä on jotain vikaa. Kummallakin renkaalla on oma mittari joista voi vertailla jarrujen tehoa. Jos toinen Jarru on tehokkaampi on se helppo katsoa mittarista asia ja korjata ongelma.

13 Pakokaasun mittaus: Tietokone näyttää mitä kaasuja ja muita myrkkyjä tulee auton pakoputkesta sillä voi tarkastaa ettei sieltä tule mitään ylimääräistä. Mittaus tapahtuu niin että tietokoneessa on letku joka työnnetään pakoputkeen ja laitetaan auto käyntiin. Sitten tulokset tulevat tietokoneen pieneen näyttöön. Parasta toteutuksessa: Tehtävän suoritus vaatii itsenäistä suunnittelua ja rohkeutta ottaa yhteyttä laitoksen edustajaan tietojen saamiseksi. Hyvin onnistunut suoritus antaa tietoa fysiikan ilmiöiden ja lakien sovellutuksista käytännön elämässä ja sekä kaiken kaikkiaan haastattelu antaa varmuutta sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tehtävät oli suunniteltu erityisesti luokalle, jossa ilmapiiri oli useimmiten levoton ja tavalliset opetusmenetelmät jokseenkin tehottomia oppilaiden mielenkiinnon suuntaamiseksi itse opetukseen. Kuitenkin ko tehtävien suorittaminen osoitti selvää vastuullisuutta ja antoi myönteisen kuvan oppilaista. Tällainen aktiivinen ja vuorovaikutteinen oppiminen ja opiskelu lienee paras menetelmä kuvatun kaltaisen luokan opettamisessa.

14 5. Perukoulun, maahanmuuttajaryhmien ja lähihoitajaopiskelijoiden LUMA-suunnistuspolku Kokkolan ammttiopistolla Torstaina osallistui ennätysmäärä vieraita (n. 130) LUMA-viikon ohjelmaan. Lähtö suunnistuspolulle tapahtui LUMA-luokasta n. 10 hengen ryhmissä. Ryhmien oppaina toimivat LVI 1 luokkaan oppilaat. Suunnistuspolun rastit olivat seuraavat: 1. Sähköosasto, jossa esiteltiin mm. Jaakobin tikapuut (kipinöivä sähköpurkaus) ja akustinen oikosulku eli koteloinnin merkitys subwooferin toistossa. Suurta huomiota ja uteliaisuutta herätti projekti, jossa pienikokoinen polttomoottoriauto mutetaan sähköautoksi. 2. Kemianosasto: paperin kestävyysmittaus, titraaminen, kemiallisen prosessin esittäminen tietokoneohjelmalla.

15 Auto-osasto: hidastuvuuden tarkastelua käytännön ajokokeella, jarrutuskokeella, ym (liite 4)

16 LVI-osasto: erilaisia LVI-alalla suoritettavia mittauksia (liite 5) Parasta toteutuksessa: Erittäin havainnollinen ohjelma perehtyä fysiikan ja kemian ilmiöihin ne näkemällä, muuten kokemalla, jopa niihin osallistumalla ja niitä erilaisilla laitteilla mittaamalla. Siis elämyksellinen ja luonnonläheinen tapa tutkia todellisen elämän fysiikkaan ja kemiaa. Myös mainio opetustilanteena, joka sellaisenaan palvelee hyvin monenlaisia osallistujaryhmiä, kuten LUMA-viikkomme miltei kielitaidottomia maahanmuuttajia työväenopistolta, peruskoulun 5.-, 6.- ja 9.-luokkalaisia ja jo aikuistuneita lähihoitajaopiskelijoita.

17 6. Tiede taiteen ispiraatiolähteenä Pohjoismaisen taidekoulun ja KAO:n toinen LUMA-yhteistyö sai hyvää jatkoa. Tällä kertaa taidekoulun opiskelijat ja opettaja Ruotsista osallistuivat fysiikan tunnille saadakseen ideoita Luova veistos -kurssille. KOKKI 1:n opiskelijat esittelivät vieraille erilaisia fysiikan ja kemian aiheita kuvina (liite 6), mistä syntyneen keskustelun ja saatujen ideoiden jälkeen taideopiskelijat työstivät ideoitaan koulussaan kahden viikon ajan esittääkseen töitään LUMA-viikolla. Muutamia taidekoulun oppilaiden töitä:

18

19

20 Parasta toteutuksessa: Erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen tuo piristystä opetukseen, kuten tässä tapauksessa mm. englannin kielen käyttäminen, ideoitten esittäminen ja niiden loistavien lopputulosten näkeminen.

21 7. Ilmastonmuutos ja kehitys -näyttely Ilmastonmuutos ja kehitys -näyttely ja siihen liittyvä verkkosivusto tarkastelevat ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehitysmaiden näkökulmasta. Samalla esitellään Suomen kehitysyhteistyöhankkeita, jotka pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta tai ehkäisemään sen vaikutuksia. Ilmastonmuutos ja kehitys -kokonaisuus on tuotettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. Näyttely oli ammattiopiston aulassa koko LUMA-viikon ajan. Siihen liittyi ilmasto- quize, joka testasi näyttelyyn perehtyneiden oppineisuuden. (Liite 7) Näyttelyyn tutustui omien ja vierailevien opiskelijoiden lisäksi koulun koko henkilökunta. Parasta toteutuksessa: Huomiota herättävän laaja-alainen, oppimisen kannalta erinomaisen tehokas ja keskeisellä paikalla sijaitseva näyttely oli varsinaisen aiheensa lisäksi myös hyvä mainos LUMA-viikollemme. 8. SmartBoardin käyttö opetuksessa Perjantaina tehtiin koko viikosta yhteenveto LUMA-lukassa pidetyn yhteisen LUMA-kahvitilaisuuden yhteydessä. Osallistujina olivat opiston opettajat ja muu henkilökunta. Samalla oli mahdollisuus tutustua ko luokan opetusvälineistöön, jonka SmartBoard -taulu herätti eniten mielenkiintoa. Parasta toteutuksessa: Tietoisuus LUMA-viikosta on lisääntynyt, samoin osanottajamäärä: siis selvä muutos yhä parempaan suuntaa. Se on myös osoitus siitä, että luonnontieteelliset aineet ovat kaikenikäisten mielenkiinnon kohteena. Tapahtumasta on tullut itsestään selvä vuosittainen tapahtuma ja saanut vakituisen paikkansa koulun vuosikertomuksessa.

22 9. Ulkomaan opintomatkan matkakustannukset matematiikan opetuksessa Matkaan osallistuvat oppilaat Joel Haka, Johanna Kankkonen, Rilla Kääntee,, Roosa Poijula, Jukka-Pekka Saarenpää, Anu Vehkapuro Cate 2 luokalta ja Mirva Koivisto Cate 3 luokalta sekä lehtorit Saila Tolppanen ja Leena Hietalahti. (Liite8) Matkan kustannuksista matikkaa - Vertaa matkan hintoja jos tilaat matkan 2 kk ennen matkaa, kuukausi ennen matkaa ja viikko ennen matkaa. Katso eri lentoyhtiöiden sivuilta. esim. Ryanair hinnoittelee juuri näin. Hintaan vaikuttaa aika. - Koko ryhmä 9 henkilöä 2 kk ennen matkaa olisi maksanut 300 ja vajaa kk ennen Katso VR:n sivuilta paljonko maksaa Kokkola-Tampere junamatkan hinta yksin ja ryhmälipulla. Opiskelija-alennuksella 50%. - Junamatka Saksassa pikajunalla Koblenz-Frankfurt 238 ja paikallisjunalla 78 koko ryhmältä. Paljonko on erotus. (säästö) - Bussilippu ryhmänä kymmenelle 54 ja yksittäin 9 henkilölle 118. Paljonko on erotus. Kannattaa ostaa ryhmälippu! - Ateria 9 henkilölle 74 ja eri ravintolassa 147. Paljonko on erotus - Museolippu 5 ja ryhmäalennus on 2 / lippu. Paljonko liput maksoivat 9 henkilölle yhteensä. - Hotelli maksoi yötä ja 9 henkilöä. Paljonko maksoi yksi yö / henkilö? - Matkustat, syöt ja asut. Paljonko kulutat yhteensä viikossa. Parasta toteutuksessa: Hienosti suunniteltu toteutettu opintomatka, jossa oman alan oppimista on saatu kokeiltua käytännössä. Lisäksi matkankustannukset sekä muut rahanmenot ovat todelliset ja antaisivat mahdollisuuden tehdä monenlaisia mielenkiintoisia laskutehtäviä kuten hinta- ja elinkustannus- ja matkakustannusvertailuja. 10. LUMA-viikko DVD:lle Tänä vuonna saadaan todella hieno dokumentti LUMA-viikosta, sillä AJO 1 -luokan opiskelija Katariina Törmälä on tallentanut päivittäiset tapahtumat ja koostaa niistä itsenäisesti noin puolentunnin videon. Odotetaan innolla, miten dokumentoinnista kiinnostuneen ja asiansa osaavan opiskelijan silmä on nähnyt LUMA-viikon. LUMA-viikolle on jatko valokuvanäyttelyn muodossa. Kulttuuriopiston opiskelijoiden ottamista kuvista valitaan parhaat, ja ne ovat nähtävillä Kokkolan kaupungin kirjastossa *Oppia voi kaikkialla, jos kulkee silmät auki*

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa 31.10.2007 Oulun yliopisto Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Millaista oppimista tarvitaan? Epäselvien, muuttuvien ja avoimien ongelmien ratkaisu Oman ja muiden

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirja on kurssin kirjallinen työ, jonka jokainen oppilas tekee itsenäisesti ja palauttaa opettajalle kurssin päätteeksi. Osa tehtävistä tehdään pareittain tai ryhmissä, nämä

Lisätiedot

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideat on koottu Kemia työelämässä täydennyskoulutuskurssille osallistuneiden opettajien kurssiin liittyneistä etätehtävistä. Tehtävän tarkoituksena oli

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Taso: Peruskoulun vuosiluokat 1-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

OPET-HANKKEEN TYÖELÄMÄVAIHTO Nottinghamissa : LOPPURAPORTTI

OPET-HANKKEEN TYÖELÄMÄVAIHTO Nottinghamissa : LOPPURAPORTTI OPET-HANKKEEN TYÖELÄMÄVAIHTO Nottinghamissa 12.5.-25.5.2013: LOPPURAPORTTI Ulla-Maija Arminen, Omnian ammattiopisto Gsm: 046-8513640 E-mail: ulla-maija.arminen(a)omnia.fi TAVOITTEET TYÖELÄMÄJAKSOLLE Kehittää

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

Tarja Ängeslevä-Furst / Laaja-alainen erityisopettaja Paula Loukkola / Erityisluokanopettaja

Tarja Ängeslevä-Furst / Laaja-alainen erityisopettaja Paula Loukkola / Erityisluokanopettaja Tarja Ängeslevä-Furst / Laaja-alainen erityisopettaja Paula Loukkola / Erityisluokanopettaja KOULUMME Yhtenäisperuskoulu Oppilasmäärä 794 Alakoulu 436 Yläkoulu 358 Jaksojärjestelmä Neljä jaksoa Oppitunnit

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Työelämäjakso Saksan Klevessä

Työelämäjakso Saksan Klevessä Työelämäjakso Saksan Klevessä Yhteenveto Ulkomailla tapahtuvan työelämäjakson tarkoituksena itselläni oli kartuttaa ammattitaitoani autotekniikan opettajana, tutustua toisen maan opetusjärjestelmään ja

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta 24.11. 2009 www.kasvi.org 1 EU on vapaata liikkuvuutta Sisämarkkinoiden neljä vapautta: pääomien, tavaroiden, palveluiden

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

MAA1 päässälaskut. Laske ilman laskinta tälle paperille. Kirjaa myös välivaihe(et).

MAA1 päässälaskut. Laske ilman laskinta tälle paperille. Kirjaa myös välivaihe(et). MAA1 päässälaskut Nimi: Laske ilman laskinta tälle paperille. Kirjaa myös välivaihe(et). 1. 4 (-5) + (-3) (-6) 2. 1 3 2 5 3 2 3. 5 8 6 7 4. 3 2 3 2 : 3 3 5. 1 0 1 1 1 2 1 3 2 2 2 6. 2 3 3 7. 2 1203 8 400

Lisätiedot

Eurooppalainen kielisalkku

Eurooppalainen kielisalkku EKStyökalupakki Eurooppalainen kielisalkku Kielisalkussa on kolme osaa kielenoppimiskertomus kielipassi työkansio Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille perusopetuksen oppilaille vl 1 3 vl 4 6 vl

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa

Öljyä puusta. Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi. Janne Hämäläinen Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Öljyä puusta Uuden teknologian avulla huipputuotteeksi Janne Hämäläinen 30.9.2016 Päättäjien metsäakatemian vierailu Joensuussa Sisältö 1) Joensuun tuotantolaitos 2) Puusta bioöljyksi 3) Fortum Otso kestävyysjärjestelmä

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE

Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Lisätiedot

Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle

Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle Positiivisen ilmapiirin merkitys oppimiselle ja osallistumiselle Pikkuparlamentti 25,10.2013/Arvostava vuorovaikutus, yliopistonopettaja KTK/erityispedagogiikka erja.kautto-knape@jyu.fi 2 Positiivisen

Lisätiedot

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona?

Esimerkkikysymyksiä: Tulitko pyörällä kouluun? Syötkö lähes päivittäin koulussa välipalan? Käytkö päivittäin välitunnilla ulkona? 1 Idealaboratorio on työpaja, jossa nuoret pääsevät itse ideoimaan koulun toimintakulttuuria. Työpaja on suunniteltu 15-60 hengelle ja ideointi tapahtuu 4-5 oppilaan ryhmissä. 60-90 minuuttia kestävän

Lisätiedot

2. luento. CS-C2110 Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi Syksy 2016 [Studio 1] Antti Tolppanen, Sanna Suoranta, Lauri Savioja

2. luento. CS-C2110 Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi Syksy 2016 [Studio 1] Antti Tolppanen, Sanna Suoranta, Lauri Savioja 2. luento CS-C2110 Ohjelmointistudio 1: mediaohjelmointi Syksy 2016 [Studio 1] Antti Tolppanen, Sanna Suoranta, Lauri Savioja Tänään Ensimmäinen tehtävä Vinkkejä projektin aloittamiseen OLO-työskentelyn

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010

Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 Matkaraportti: BIOWAY-tiedonvälityshankkeen järjestämä yritysvierailumatka Kempeleeseen ja Ouluun 31.8.2010 BIOWAY- tiedonvälityshanke järjesti bioenergia-aiheisen yritysvierailumatkan Kempeleeseen ja

Lisätiedot

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia

Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior Latvia Entreprenurship Benchmarking Nordplus Junior 31.1.-6.2.2016 Latvia M13a ja 14a ryhmät, opettajat Arja Mäkinen ja Merja Räihä suuntasivat junalla kohti Tikkurilaa sunnuntaina. Lensimme ensin Riikaan ja

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuntakohtainen (2016)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Kuntakohtainen (2016) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 Kuntakohtainen (2016) TAVOITTEET JA TAIDOT, MITEN NE KOHTAAVAT OPS 2014 TEHTÄVÄ: Minkä tason tavoite? merkitys, arvot ja asenteet tutkimisen taidot tiedot

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä

Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Potkua peruskoulun tvt-taitoihin sekä sosiaalisen median käyttöön Jyväskylä, 22.10. Oskari Uotinen viestintäkonsultti, yrittäjä Tutustuminen ja esittelyt Ketäs te olette? Etsi täältä sellainen henkilö,

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

sivu 1/7 OPETTAJALLE Työn motivaatio

sivu 1/7 OPETTAJALLE Työn motivaatio sivu 1/7 PETTAJALLE Työn motivaatio Työssä saadaan kemiallinen reaktio näkyväksi käyttämällä katalyyttiä. Työssä katalyyttinä toimii veren hemoglobiinin rauta tai yhtä hyvin liuos joka sisältää esimerkiksi

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

9.11.-11. Opiskelijoiden ajatuksia ABB:n opintokäynniltä

9.11.-11. Opiskelijoiden ajatuksia ABB:n opintokäynniltä Opiskelijoiden ajatuksia ABB:n opintokäynniltä 9.11.-11 Kokemus oli itselle hyvä opettajaopiskelijana. Plussaa fysiikan opetukseen Yrityksen valinta keskeistä: erityisesti lukion tai peruskoulun loppupäässä,

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma. Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto

Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma. Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto Sukutilan 110 -vuotissuunnitelma Tuomas Mattila Kilpiän tila Osuuskunta Luonnonkoneisto Lyhyt tilaesittely: Kilpiän tila Itsenäinen tutkimus- ja opetustila Lohjalla 75 ha peltoa 130 ha metsää Harjumaisemia

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi.

Kemia. Kemia Tutkii luontoa, sen rakenteita. Tutkii ainetta, sen koostumusta. sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. Tutkii luontoa, sen rakenteita ja ilmiöitä. Tutkii ainetta, sen koostumusta ja ominaisuuksia sekä reaktioita. Eli kuinka aine muuttuu toiseksi aineeksi. 1. oppiaineena ja tieteen alana 2. n opetuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan

LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan LIITE 8 Toiminnan aloittain etenevän opiskelun opetussuunnitelmaan 1. Motoriset taidot Kehon hahmotus Kehon hallinta Kokonaismotoriikka Silmän ja jalan liikkeen koordinaatio Hienomotoriikka Silmän ja käden

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Näin maalaiskomediassa...

Näin maalaiskomediassa... Näin maalaiskomediassa... Kolin koulu on erinomaisessa kunnossa, lapset viihtyvät, leikkivät...on virikkeitä Karjalan kunnailla osa 13 (Jorma Jumppanen alias Juha Veijonen ) 9.2.2012 Timo Vattulainen,

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot