Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi"

Transkriptio

1 Vuoden 2008 LUMA-viikon raportointi Kokkolan ammattiopisto Närvilänkatu Kokkola Yhteyshenkilö Zofia Bazia-Hietikko ANY PATH WILL DO IF YOU KNOW WHERE YOU ARE GOING

2 The real task for teaching is creating exciting learning situation. Pääteemana 2008 oli erilaiset LUMA-aineiden ja teknologian opetuksen ja opiskelun oppimisympäristöt, joiden tarkoituksena oli lisätä oppimismotivaatiota ja herättää luovuutta niin oman opiston oppilaissa ja opettajissa kuin myös muualta tulleissa osallistujissa. LUMA-viikon tapahtumiin osallistuneet herätettiin huomaamaan, kuinka uuteen tutustumista ja uuden oppimista voi tapahtua kaikkialla ympäristössämme ja yhteiskunnan toiminnoissa. Vierailuilla eri kohteissa tutustuttiin luetun ja opittujen asioiden sovellutuksiin käytännössä. Keskeisenä ajatuksena oli nimenomaan oppilaiden aktivointi suunnittelemaan ja suorittamaan tehtäviä uusien asioiden oppimiseksi sekä myös toimimaan toisilleen ohjaajina ja hankkimansa tiedon välittäjinä. Oppilaat suorittivat myös tapahtumien dokumentoinnin. Merkittävää oli myös eriasteisten ja erityyppisten koulujen ja muiden tahojen yhteistyö. LUMA-viikon ohjelmasta oli hyvissä ajoin jaettu informaatiota monelle taholle ja kaiken kaikkiaan suurelle kohderyhmälle sähköisesti ja julistein. Lehdistö sai ohjelmat ennakkoon ja myös muuta selvitystä viikon tapahtumista. Tänä vuonna uutena kohderyhmänä oli se kuntayhtymän henkilöstö, joka ei toimi opetusalalla, kuten palkanlaskijat, siivoojat ja toimistoväki. Erityisesti on vielä mainittava uutena kohderyhmänä erään koulun erityisluokka, joka innokkaasti osallistui omaan LUMA-viikkoaktiviteettiinsa. LUMA-viikon tapahtuminen dokumentointi toteutetaan yhdessä Kälviän kulttuuriopiston kanssa.

3 LUMA-viikon aktiviteetit 1. Opiskelu luokan ulkopuolella A child educated only in school is an uneducated child. Vierailuja varten oli kehitetty *Ympäristön fysiikan ja kemian projekti* (liite 1), jossa esitellään tavoitteet, työmenetelmät ja -välineet sekä työskentely ennen vierailua ja vierailun jälkeinen raportointi. Fortum Kokkola Maal 2, Puu 1 Voimalaitos Tutustuminen voimalaitokseen luennon ja kiertokäynnin avulla. Selvitetään mm. kuinka polttoaineena käytetyn turpeen lämpöenergia muutetaan höyryksi ja edelleen höyryturbiinien ja generaattoreiden avulla sähköksi, joka johdetaan valtakunnanverkkoon. Muina asioina ovat laitoksen huolto, automatiikka, ympäristöasiat, energian säästö ja henkilöstöasiat.

4 Patamäen vedenpuhdistamo Maal 1, Puu 2 Kokkola Tutustuminen Kokkolan pohjavesialueeseen, ympäristöasiat, historia, vesitornit, kemikaalit, huolto, veden kulutus, jätevesi, puhdistusprosessit, pumput, putkisto ja sen huolto. Mineraali- ja kivikokoelma Puu 1, Kokki 1 Kokkolan museo Näyttelyssä tulee esille mielenkiintoisesti, kuinka eri alkuaineista muodostuneet kemialliset yhdisteet saavat aikaan eri värejä mitä erilaisimpia kiderakenteita. Suositeltava tutustumiskohde kemiankurssien alussa, jolloin käsitellään alkuaineita, molekyylejä ja kemiallisia yhdisteitä.

5 Rettig Värme AB Pietarsaari LVI 3, LVI 2 keskuslämmityskattiloiden, -patterien ja kuumavesivaraajien valmistus. Parasta toteutuksessa: Vierailuilla saatiin konkreettiset ja hyvin havainnolliset tiedot jokapäiväiseen elämään liittyvistä välttämättömistä yhteiskunnan elintärkeistä laitoksista. Erittäin mielenkiintoista fysiikan ja kemian ilmiöiden soveltamista valjastamista ihmisen käyttöön. Laitosten henkilökunnan ammattitaitoiset esittelyt ja asiantuntemus, sekä aito ympäristö asioiden ymmärtämiseksi teki vierailut erittäin mielenkiintoisiksi ja oppimisen kannalta tehokkaiksi, niin varsinkin ns. heikommin motivoituneiden oppilainen kohdalla. Vierailut toteutuivat kemian ja fysiikan kurssien puitteissa. Yllä mainittujen lisäksi on Kokkolan ammattiopistolla myös muita pysyviä vierailukohteita. kuten Kemira, Vesi- ja elintarvikelaboratorio, Rolls Royce OY (Kamewa vesisuihkulaitteet) ja Ympäristövirasto.

6 2. Multimedian käyttö fysiikan ja kemian opetuksessa Kahden päivän aikana auditoriossa, jossa on viimeisintä huutoa oleva AV-laitteisto, esiteltiin ajankohtaisia tiedeohjelmia. Ohjelman liitteenä (liite 2) oli annettu tiedoksi opetusohjelmien tarjotin (liite 3), jossa oli lyhyt kuvaus jokaisesta ohjelmasta. Opettajat valitsivat niistä omalle ryhmälleen sopivat aiheet. Osallistujat: KEMPA-osasto, Kokkolan Sosiaali- ja terveysopista, LVI-osasto, PUU ja MAALI - osaston oppilaita, kaikkiaan n. 90 oppilasta ja 6 opettajaa. Parasta toteutuksessa: Uusien materiaalien ja teknologian avulla tuotiin ajankohtaiset ja odotettavissa olevat muutokset ympäristössämme ja myös uusimmat tieteen ja tekniikan saavutukset esille erittäin mielenkiintoisella ja tehokkaalla tavalla. Oppilaiden osallistuminen ja tarkkaavaisuus oli silminpistävän hyvää, mitä todistivat myös heitä saadut palautteet.

7 3. Fysiikkaa erityisluokalle ammattiopistossa Keskiviikkona aamupäivällä KAO:n LUMA-luokkaan saapui Isokylän erityisluokan 9 oppilasta 3 opettajansa kanssa. Heitä varten oli suunniteltu erityinen ohjelma, johon oppilaat saattoivat osallistua kykyjensä mukaan. Jo LUMA-luokka sinänsä herätti suurta mielenkiintoa. Alkututustumisen jälkeen katsottiin mielenkiintoinen video, jossa kemian ja fysiikan ilmiöt seurasivat toisiaan hauskasti ja yllättävästi animaation tapaan. Kälviän kulttuuriopiston valokuvaajalinjan opiskelijoiden avulla kukin lapsista otti digitaalikameralla kuvia toisistaan ja muusta, ja kuvat näytettiin luokan suurella älytaululla (SmartBoard), mikä oli lasten mielestä eräs päivän huippuhetkistä. Muistoksi lapset saavat koosteen ottamistaan omista ja muista tapahtumapäivän kuvista. Parasta toteutuksessa: Erityisluokan vierailu oli yksi LUMA-viikon parhaista ja antoisimmista tapahtumista sekä vieraiden ja myös järjestäjien kannalta katsoen. Aikaisempia kokemuksia erityisryhmän vierailusta ei ollut, joten usein oli reagoitava spontaanisti ja joustavasti. Mainitut valokuvaajalinjan opiskelijat olivat heti tehtäviensä tasalla, ja erityisoppilaiden kannalta opetustilanne pysyi koko ajan hyvin luontevana.

8

9 4. LUMA-suunnistus kaupungilla Kokki 1 sai tehtäväkseen käydä fysiikan tunnilla valitsemassaan kohteessa, josta tuli saada konkreettista tietoa matematiikan, fysiikan ja kemian osuudesta ko kohteen toiminnassa. Oppilaiden hankkimaa tietoa käsitellään ja syvennellään lisätietojen ja tehtävien ohella matematiikan, fysiikan ja kemian oppitunneilla. LUMA-suunnistuksen rastit : 1. Rautatieliikenne VR - ATK, tiedonsiirto: matkaliput ja paikkavaraukset - rataliikenneturvallisuus: junien liikkumisen hallinta eri rataosuuksilla, koko maata käsittävä (vrt lennonjohto, ilmailututkat) - junan massa nopeus, jarrutusmatka - ratapihan toiminta: ratavaihteiden käyttö, tavaraliikenne, huolto - kiskojen lämpölaajenemisen eliminointi - energia: ajojohdin, jännite, veturin teho kw:na virransyöttö sähköverkosta (s- voimalasta) - ympäristökuormitus (mm diesel-veturit ym.) 2. Hyötykäyttöasema - aineiden talteenotto (tietokoneista yms, monitoreista, jääkaapit, loisteputket, akut, painekyllästetty puutavara) 3. Pankki - ulkomaanvaluutan hankkiminen - erityypin lainat ja korot - ATK:n ja internetin käytön laajuus - Mihin säästöpossut tms. ovat joutuneet? 4. Verotoimisto - ATK:n ja internetin käytön laajuus - Verojen 'laskeminen' itse, kaavake yms? 5. Kokkolan Energia - Mistä Kokkolan tarvitsema sähkö tulee? - Mistä kuluttajahinta muodostuu? - Keskimääräinen sähkönkulutus Kokkolassa (esim. päivässä) - Mistä sähkölasku koostuu? 6. Huoltoasema - Erilaiset polttoaineet ja niiden lisäaineet - Eri polttoaineiden päivittäiset myyntimäärät - Maasäiliöiden koko ja täyttötiheys - Maaperän saastuminen ehkäiseminen - Jäähdytysnesteen koostumus 7. Autohuolto ja -korjaamo - Auton päästökaasut - Auton tietotekniikka, moottori, jarrut, ajonhallinta - Jarrudynamometrin toiminta - Moottorin tehon mittaus - Turvatyynyn toiminta

10 Esimerkkinä kolmesta kohteesta opiskelijoiden raportit. Raportti 1 Hyötykäyttöasema Marjut Vihtari, Meri Kuoppala, Jasmiina Arvo Kokki 1 Kokkolan ammattiopisto Kävimme haastattelemassa Kokkolan hyötykäyttöaseman työntekijöitä. Kysyimme hyötykäyttöaseman toiminnasta ja miten eri jätteet lajitellaan. Saimme vastauksia muun muassa siihen, miten aineet otetaan talteen tietokoneista, jääkaapeista, loisteputkista, akuista ja painekyllästetystä puutavarasta. Metallien kierrätys: Metallit viedään Lapualle Jylhän metalliromuasemalle. Tietokoneiden osat: Jalometallit otetaan talteen ja osat viedään Ylivieskaan kierrätykseen. Jääkaapit: Freonit otetaan pois ja metallit lajitellaan erikseen Loisteputket: Elohopea otetaan pois, koska se on haitallista ja loisteputket viedään Ekokemille. Akut: Niiden kierrätykseen on eri toimialoja. Viedään eteenpäin ulkomaille. Puu: Puusta tehdään haketta ja se poltetaan. Voidaan sekoittaa öljyiseen maahan. Painekyllästetty puutavara: Puu poltetaan ja tuhkasta otetaan kupari erilleen. Muovit: Viedään Pietarsaareen ja siellä poltetaan. Kartongit: Otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Paristot: Eivät ole ympäristöystävällisiä. Viedään kierrätyslaitokseen eripuolille suomea. Renkaat: Viedään samaan paikkaan kuin metallit Pesukoneet: Kalajoen kierrätyskeskukseen, metallit otetaan talteen.

11 Raportti 2 Varaosaliike Henriikka Meriläinen Jere Pallaspuro Miika Hirsikangas Joona Huttula Erilaista kysyntää päivittäin Millaista materiaalia käytetään osissa Kaikki kierrätetään Osien kestävyys Millaisia maaleja ja muita myydään Kävimme Kokkolan Varaosakeskuksessa ja ensimmäisenä esitimme eräälle myyjälle kysymyksen: Millaisia osia teiltä kysytään usein? Myyjä kertoi että alusta- sekä jarrupalat olivat yleensä kysyttyä materiaalia, ehkä nykyautojen tekniikasta johtuen. Toisena kysyimme häneltä; millaista materiaalia yleensä osissa käytetään ja miksi? Hän uskoi, että erilaisia metallilajeja, melkeinpä jokaisessa osassa. Alumiini, rauta ja muut kovat metallit käyvät auton kulutukseen hyvin. Mutta hän painotti, ettei kuitenkaan ei kannata laskea sen varaan, uusi varaosa kestäisi vaikka 10 vuotta oston jälkeen, jos edellinen oli kestänyt kauan. Kysyimme myös heidän kierrätys menetelmästään ja vastaus oli selkeä ja yksinkertainen; kaikki mahdollinen kierrätetään. Pahvit paalataan, öljyt hoitaa EkoKem ja kaikki metallit yritetään käyttää mahdollisimman viisaasti. Koska heille saapuu paljon maata saastuttavia aineita, on oltava tarkkana mitä halutaan kierrättää ja mikä kannattaa poistaa. Kysyessämme myyjältä kauanko voi jokin osa minimissään ja maksimissaan kestää, hän vastasi siihen, että eihän sitä voi koskaan tietää. Jokainen pala kestää kulutuksen eri tavalla joku heikommin ja joku paremmin. Viimeisenä kysyimme häneltä, millaisia maaleja ja muita kemiallisia aineita he tilaavat myytäväksi. Mies vastasi, että kaikki mahdollinen pyritään tilaamaan aina ympäristöystävällisinä tuotteina, koska monet aineet ovat hyvin vahvoja ja saastuttaisivat herkästi maaperää.

12 Raportti 3 Autokorjaamo Eeva Kytömäki Jani Anttila Turvatyyny: Suojaa henkilöä törmäyksen aikana. Turvatyyny täyttyy ja tyhjentyy parissa sekunnissa. Se suojaa ihmistä törmäämästä rattiin, tuulilasiin ja muihin auton sisäosiin. Jarrudynamometri: Auto asetetaan niin että taka renkaat ovat oikeilla kohdilla jarrumittaus laitteessa. Laitteella mitataan ovatko jarrun kunnossa ja toimiiko jarrut tasa-arvoisesti vai onko toisen renkaan jarrut heikommat. Jarrumittarit: Kun jarruja testataan mittarit näyttävät niitten tehon tai jos niissä on jotain vikaa. Kummallakin renkaalla on oma mittari joista voi vertailla jarrujen tehoa. Jos toinen Jarru on tehokkaampi on se helppo katsoa mittarista asia ja korjata ongelma.

13 Pakokaasun mittaus: Tietokone näyttää mitä kaasuja ja muita myrkkyjä tulee auton pakoputkesta sillä voi tarkastaa ettei sieltä tule mitään ylimääräistä. Mittaus tapahtuu niin että tietokoneessa on letku joka työnnetään pakoputkeen ja laitetaan auto käyntiin. Sitten tulokset tulevat tietokoneen pieneen näyttöön. Parasta toteutuksessa: Tehtävän suoritus vaatii itsenäistä suunnittelua ja rohkeutta ottaa yhteyttä laitoksen edustajaan tietojen saamiseksi. Hyvin onnistunut suoritus antaa tietoa fysiikan ilmiöiden ja lakien sovellutuksista käytännön elämässä ja sekä kaiken kaikkiaan haastattelu antaa varmuutta sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tehtävät oli suunniteltu erityisesti luokalle, jossa ilmapiiri oli useimmiten levoton ja tavalliset opetusmenetelmät jokseenkin tehottomia oppilaiden mielenkiinnon suuntaamiseksi itse opetukseen. Kuitenkin ko tehtävien suorittaminen osoitti selvää vastuullisuutta ja antoi myönteisen kuvan oppilaista. Tällainen aktiivinen ja vuorovaikutteinen oppiminen ja opiskelu lienee paras menetelmä kuvatun kaltaisen luokan opettamisessa.

14 5. Perukoulun, maahanmuuttajaryhmien ja lähihoitajaopiskelijoiden LUMA-suunnistuspolku Kokkolan ammttiopistolla Torstaina osallistui ennätysmäärä vieraita (n. 130) LUMA-viikon ohjelmaan. Lähtö suunnistuspolulle tapahtui LUMA-luokasta n. 10 hengen ryhmissä. Ryhmien oppaina toimivat LVI 1 luokkaan oppilaat. Suunnistuspolun rastit olivat seuraavat: 1. Sähköosasto, jossa esiteltiin mm. Jaakobin tikapuut (kipinöivä sähköpurkaus) ja akustinen oikosulku eli koteloinnin merkitys subwooferin toistossa. Suurta huomiota ja uteliaisuutta herätti projekti, jossa pienikokoinen polttomoottoriauto mutetaan sähköautoksi. 2. Kemianosasto: paperin kestävyysmittaus, titraaminen, kemiallisen prosessin esittäminen tietokoneohjelmalla.

15 Auto-osasto: hidastuvuuden tarkastelua käytännön ajokokeella, jarrutuskokeella, ym (liite 4)

16 LVI-osasto: erilaisia LVI-alalla suoritettavia mittauksia (liite 5) Parasta toteutuksessa: Erittäin havainnollinen ohjelma perehtyä fysiikan ja kemian ilmiöihin ne näkemällä, muuten kokemalla, jopa niihin osallistumalla ja niitä erilaisilla laitteilla mittaamalla. Siis elämyksellinen ja luonnonläheinen tapa tutkia todellisen elämän fysiikkaan ja kemiaa. Myös mainio opetustilanteena, joka sellaisenaan palvelee hyvin monenlaisia osallistujaryhmiä, kuten LUMA-viikkomme miltei kielitaidottomia maahanmuuttajia työväenopistolta, peruskoulun 5.-, 6.- ja 9.-luokkalaisia ja jo aikuistuneita lähihoitajaopiskelijoita.

17 6. Tiede taiteen ispiraatiolähteenä Pohjoismaisen taidekoulun ja KAO:n toinen LUMA-yhteistyö sai hyvää jatkoa. Tällä kertaa taidekoulun opiskelijat ja opettaja Ruotsista osallistuivat fysiikan tunnille saadakseen ideoita Luova veistos -kurssille. KOKKI 1:n opiskelijat esittelivät vieraille erilaisia fysiikan ja kemian aiheita kuvina (liite 6), mistä syntyneen keskustelun ja saatujen ideoiden jälkeen taideopiskelijat työstivät ideoitaan koulussaan kahden viikon ajan esittääkseen töitään LUMA-viikolla. Muutamia taidekoulun oppilaiden töitä:

18

19

20 Parasta toteutuksessa: Erilaisten opiskelijoiden kohtaaminen tuo piristystä opetukseen, kuten tässä tapauksessa mm. englannin kielen käyttäminen, ideoitten esittäminen ja niiden loistavien lopputulosten näkeminen.

21 7. Ilmastonmuutos ja kehitys -näyttely Ilmastonmuutos ja kehitys -näyttely ja siihen liittyvä verkkosivusto tarkastelevat ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehitysmaiden näkökulmasta. Samalla esitellään Suomen kehitysyhteistyöhankkeita, jotka pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta tai ehkäisemään sen vaikutuksia. Ilmastonmuutos ja kehitys -kokonaisuus on tuotettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen kanssa. Näyttely oli ammattiopiston aulassa koko LUMA-viikon ajan. Siihen liittyi ilmasto- quize, joka testasi näyttelyyn perehtyneiden oppineisuuden. (Liite 7) Näyttelyyn tutustui omien ja vierailevien opiskelijoiden lisäksi koulun koko henkilökunta. Parasta toteutuksessa: Huomiota herättävän laaja-alainen, oppimisen kannalta erinomaisen tehokas ja keskeisellä paikalla sijaitseva näyttely oli varsinaisen aiheensa lisäksi myös hyvä mainos LUMA-viikollemme. 8. SmartBoardin käyttö opetuksessa Perjantaina tehtiin koko viikosta yhteenveto LUMA-lukassa pidetyn yhteisen LUMA-kahvitilaisuuden yhteydessä. Osallistujina olivat opiston opettajat ja muu henkilökunta. Samalla oli mahdollisuus tutustua ko luokan opetusvälineistöön, jonka SmartBoard -taulu herätti eniten mielenkiintoa. Parasta toteutuksessa: Tietoisuus LUMA-viikosta on lisääntynyt, samoin osanottajamäärä: siis selvä muutos yhä parempaan suuntaa. Se on myös osoitus siitä, että luonnontieteelliset aineet ovat kaikenikäisten mielenkiinnon kohteena. Tapahtumasta on tullut itsestään selvä vuosittainen tapahtuma ja saanut vakituisen paikkansa koulun vuosikertomuksessa.

22 9. Ulkomaan opintomatkan matkakustannukset matematiikan opetuksessa Matkaan osallistuvat oppilaat Joel Haka, Johanna Kankkonen, Rilla Kääntee,, Roosa Poijula, Jukka-Pekka Saarenpää, Anu Vehkapuro Cate 2 luokalta ja Mirva Koivisto Cate 3 luokalta sekä lehtorit Saila Tolppanen ja Leena Hietalahti. (Liite8) Matkan kustannuksista matikkaa - Vertaa matkan hintoja jos tilaat matkan 2 kk ennen matkaa, kuukausi ennen matkaa ja viikko ennen matkaa. Katso eri lentoyhtiöiden sivuilta. esim. Ryanair hinnoittelee juuri näin. Hintaan vaikuttaa aika. - Koko ryhmä 9 henkilöä 2 kk ennen matkaa olisi maksanut 300 ja vajaa kk ennen Katso VR:n sivuilta paljonko maksaa Kokkola-Tampere junamatkan hinta yksin ja ryhmälipulla. Opiskelija-alennuksella 50%. - Junamatka Saksassa pikajunalla Koblenz-Frankfurt 238 ja paikallisjunalla 78 koko ryhmältä. Paljonko on erotus. (säästö) - Bussilippu ryhmänä kymmenelle 54 ja yksittäin 9 henkilölle 118. Paljonko on erotus. Kannattaa ostaa ryhmälippu! - Ateria 9 henkilölle 74 ja eri ravintolassa 147. Paljonko on erotus - Museolippu 5 ja ryhmäalennus on 2 / lippu. Paljonko liput maksoivat 9 henkilölle yhteensä. - Hotelli maksoi yötä ja 9 henkilöä. Paljonko maksoi yksi yö / henkilö? - Matkustat, syöt ja asut. Paljonko kulutat yhteensä viikossa. Parasta toteutuksessa: Hienosti suunniteltu toteutettu opintomatka, jossa oman alan oppimista on saatu kokeiltua käytännössä. Lisäksi matkankustannukset sekä muut rahanmenot ovat todelliset ja antaisivat mahdollisuuden tehdä monenlaisia mielenkiintoisia laskutehtäviä kuten hinta- ja elinkustannus- ja matkakustannusvertailuja. 10. LUMA-viikko DVD:lle Tänä vuonna saadaan todella hieno dokumentti LUMA-viikosta, sillä AJO 1 -luokan opiskelija Katariina Törmälä on tallentanut päivittäiset tapahtumat ja koostaa niistä itsenäisesti noin puolentunnin videon. Odotetaan innolla, miten dokumentoinnista kiinnostuneen ja asiansa osaavan opiskelijan silmä on nähnyt LUMA-viikon. LUMA-viikolle on jatko valokuvanäyttelyn muodossa. Kulttuuriopiston opiskelijoiden ottamista kuvista valitaan parhaat, ja ne ovat nähtävillä Kokkolan kaupungin kirjastossa *Oppia voi kaikkialla, jos kulkee silmät auki*

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014)

Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Luentokurssi Matematiikka ja luonnontieteet yhteiskunnassa (13.3.-8.5.2014) Yhteistyöprojekti yhtiön DS Smith Packaking Oy:n ja Lielahden yläkoulun kanssa Tekijät: Hilla Saarela, Sanna Kellokoski ja Esa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka. Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Laboratorioalan Ammatillisiin Opintoihin Tutustuminen Tekijä: lehtori Anna-Maija Talonen, Koulutuskeskus Tavastia Muokkaus Tarja Koskinen Tutustumisjakson tarkoitus

Lisätiedot

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla

Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Mobiili oppimisympäristö pienkoululla Risto Korhonen, KM/LO, IlonaIT asiakkuusjohtaja, rehtori Risto Kilpeläinen 2010 Kyläkoulut Suomessa - Maaseudun pienet koulut oppimis- ja kasvuympäristöinä Höytiän

Lisätiedot

Teknologiaa kouluun -projekti

Teknologiaa kouluun -projekti Teknologiaa kouluun -projekti 01/2012 Tiina Partanen & Jouni Kinnunen 2 Teknologiaa kouluun -projekti n omien opettajien ideoima opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisprojekti Projektin tavoitteena

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät

Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla. Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Millaiset mahdollisuudet avautuvat KODUpeliohjelmoinnilla Lehtori Jarkko Sievi 3.12.2012 Virtuaaliopetuksen päivät Työpajan sisältö Oppimisympäristönä peliohjelmointi hanke Hankkeen esittely Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko

Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tekijä lehtori Zofia Bazia-Hietikko Tarkoituksena on tuoda esiin, että kemia on osa arkipäiväämme, siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin. Ympärillämme on erilaisia kemiallisia

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

Tekniikka ja liikenne: Autoalan opintoihin tutustuminen 5-10 päivää

Tekniikka ja liikenne: Autoalan opintoihin tutustuminen 5-10 päivää Tekniikka ja liikenne: Autoalan opintoihin tutustuminen 5-10 päivää Tekijä lehtori Marko Kuisma, Koulutuskeskus Tavastia. Muokkaus Tarja Koskinen Päivä 1 Sisältö Sijainti Varusteet Ohjaus Aamupäivä aloitus

Lisätiedot

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua.

Opetuksen pyrkimyksenä on kehittää oppilaiden matemaattista ajattelua. Matematiikkaluokkien opetussuunnitelma 2016 Alakoulu Matematiikkaluokilla opiskelevalla oppilaalla on perustana Kokkolan kaupungin yleiset matematiikan tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi käytämme

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat

E-oppimateriaalit. Opinaika vs. CD-verkko-ohjelmat Nokian N8 puhelimessa Uutta Toimii netin kautta, ei ohjelmien asennuksia eikä ylläpitoa, koulun lisäksi käytettävissä myös kotona ja muualla 24/7, lisäksi muita opiskelua helpottavia verkko-opetuksen mahdollistavia

Lisätiedot

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto opetttajankoulutuslaitos Educamessut 2012 Miksi aurinko on keltainen Miten tuuli voi heiluttaa

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU

OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU OPPIVA YHTEISÖ - YHTEISÖLLINEN KOULU 12.11.2015 Leena Nousiainen Rondo Training Oy Puh. 044-2913621 www.rondotraining.fi E-mail: leena.nousiainen@rondotraining.fi OPPIVA YHTEISÖ YHTEISÖLLINEN KOUL Mitä

Lisätiedot

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet

Numeeriset arviot. Opintojaksolla vallinnut ilmapiiri loi hyvät puitteet oppimiselle. Saavutin opintojaksolle määritellyt osaamistavoitteet Tämä asiakirja sisältää opiskelijoiden antaman palautteen opettajan Metropoliassa vuoteen 2014 mennessä opettamista kursseista. Palautteet on kerätty Metropolian anonyymin sähköisen palautejärjestelmän

Lisätiedot

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT

Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Joni Heikkilä C WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 13 Joni Heikkilä WINTEVE SÄHKÖAUTON TALVITESTIT Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria

Lisätiedot

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela

Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela Olipa kerran köyhä maanviljelijä Kimmo Koskinen, Rolf Malmelin, Ulla Laitinen ja Anni Salmela 1 1 Johdanto Tässä raportissa esittelemme ratkaisukeinon ongelmalle, joka on suunnattu 7 12-vuotiaille oppilaille

Lisätiedot

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä

Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideoita oppitunneille aiheesta Kemia työelämässä Ideat on koottu Kemia työelämässä täydennyskoulutuskurssille osallistuneiden opettajien kurssiin liittyneistä etätehtävistä. Tehtävän tarkoituksena oli

Lisätiedot

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet

KEMIA 7.LUOKKA. Laajaalainen. liittyvät sisältöalueet. osaaminen. Merkitys, arvot ja asenteet KEMIA 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Merkitys, arvot ja asenteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan

Lisätiedot

Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen?

Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen? Miten säästän uuteen käännykkään? Kuinka paljon rahaa tarvitsemme luokan juhlaan? Miten hankimme rahaa luokkaretkeen? Talousasioiden tuntemus ja ymmärtäminen eivät ole itsestäänselvyys nykypäivän lapsille

Lisätiedot

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden

Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Oppimisprosessissa opiskelijoiden tukena analytiikan opiskelua yhdessä tehden Katariina Vuorensola Luento-opetuksen tulevaisuus Oppimisseikkailu 2017 Analytiikan kurssi Analytiikan perusteet, 4 op Maisterivaiheen

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016

FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kuvat: vas. Fotolia, muut Sanoma Pro Oy FyKe 7 9 Kemia ja OPS 2016 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Lappeenrannan kaupungin kasvatusja opetustoimen tieto ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Visio etaitoa kalastamassa tietoa ja taitoa hyvillä toimintamalleilla, verkoilla ja välineillä Rohkeus

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä

Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä Hyvinvointia koulupäivään toiminnallisista menetelmistä Kuinka kehitän HELPOSTI oppitunteja toiminnallisempaan suuntaan? 1.Fyysinen aktiivisuus ja koulupäivä Keskustelu - voidaanko meidän koululla samaistua

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

WintEVE Sähköauton talvitestit

WintEVE Sähköauton talvitestit 2013 WintEVE Sähköauton talvitestit J.Heikkilä Centria 5/13/2013 1 Sisältö Reitti 1 (42.3km) -2 C -5 C lämpötilassa, 10.1.2013, 14:08:28 14:59:37... 2 Reitti 1 (42.3km) -14 C -17 C lämpötilassa, 11.1.2013,

Lisätiedot

Metallien kierrätys on RAUTAA!

Metallien kierrätys on RAUTAA! Metallien kierrätys on RAUTAA! METALLEJA VOI KIERRÄTTÄÄ L O P U T T O M A S T I M E T A L L I N E L I N K A A R I Metallituotteen valmistus Metallituotteen käyttö Metallien valmistuksessa raaka-aineiden,

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori

Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Hyvä sivistystoimenjohtaja/rehtori Digitaalisten oppimisympäristöjen tulo kouluihin on nopeutunut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Tämä on johtanut opettajien tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu

Oppimispäiväkirja. Teema1. Johdanto. T1. Kirjoita lyhyt yhteenveto kuvista. T2. Haastattelu Oppimispäiväkirja Oppimispäiväkirja on kurssin kirjallinen työ, jonka jokainen oppilas tekee itsenäisesti ja palauttaa opettajalle kurssin päätteeksi. Osa tehtävistä tehdään pareittain tai ryhmissä, nämä

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ

TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ TUTKIMME ENERGIAMERKINTÖJÄ Tavoite: Oppilaat tietävät, mistä saa tietoa laitteiden energiankulutuksesta ja he ovat tietoisia energiamerkinnän sisällöstä. Oppilaat ymmärtävät mitä etua on valita A-luokan

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus

Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat. 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus Fysiikan ja kemian opetussuunnitelmat uudistuvat 3.10.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset

Lisätiedot

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA

SUMUINEN AAMU METALLINKIERRÄTYSLAITOKSELLA sivu 1/6 KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukion kurssille KE4, jolla käsitellään teollisuuden tärkeitä raaka-aineita sekä hapetus-pelkitysreaktioita. Työtä voidaan käyttää myös yläkoululaisille, kunhan

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Kannustusta jatkuvaan oppimiseen Optima-ympäristön avulla. Saana-Maija Huttula OpinTori Oulun yliopisto 2015

Kannustusta jatkuvaan oppimiseen Optima-ympäristön avulla. Saana-Maija Huttula OpinTori Oulun yliopisto 2015 Kannustusta jatkuvaan oppimiseen Optima-ympäristön avulla Saana-Maija Huttula OpinTori Oulun yliopisto 2015 1 Taustaa Atomifysiikka 1 on ainetason kurssi, sijoittuu 2. opiskeluvuoden syksylle Pakollinen

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund

Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä. Emma Nylund Portfolio maahanmuuttajanuorten ohjauksen työvälineenä Emma Nylund Ratkaiseva lähtökohta portfoliota tehtäessä: onko kyseessä TUOTOS vai VÄLINE? Portfolion käyttö on alkuaan lähtöisin taiteen, arkkitehtuurin

Lisätiedot

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä

Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Poimintoja Sanomalehti opetuksessa -kyselystä Sanomalehtien Liiton sanomalehti opetuksessa -kysely opettajille Kartoitimme Sanomalehtien Liitossa opettajien kokemuksia sanomalehden opetuskäytöstä, Sanomalehtiviikosta

Lisätiedot

MAA1 päässälaskut. Laske ilman laskinta tälle paperille. Kirjaa myös välivaihe(et).

MAA1 päässälaskut. Laske ilman laskinta tälle paperille. Kirjaa myös välivaihe(et). MAA1 päässälaskut Nimi: Laske ilman laskinta tälle paperille. Kirjaa myös välivaihe(et). 1. 4 (-5) + (-3) (-6) 2. 1 3 2 5 3 2 3. 5 8 6 7 4. 3 2 3 2 : 3 3 5. 1 0 1 1 1 2 1 3 2 2 2 6. 2 3 3 7. 2 1203 8 400

Lisätiedot

Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla

Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla Opiskelijoiden ja opettajien erilaiset käsitykset opettamisesta koulutuksen suunnittelun taustalla Viivi Virtanen ja Sari Lindblom-Ylänne Kasvatustieteen päivät Vaasa 23.11.2007 Kuvat Aki Suzuki ja Heikki

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ JUNA EI VOI VÄISTÄÄ Taso: Peruskoulun vuosiluokat 1-6, tehtäviä eri ikäryhmille Ajallinen kesto: n. 45 minuuttia Oppiaineet, joiden tunneilla aineistoa voi hyödyntää:

Lisätiedot

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa

Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa Motivaatio ja itsesäätely oppimisessa 31.10.2007 Oulun yliopisto Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Millaista oppimista tarvitaan? Epäselvien, muuttuvien ja avoimien ongelmien ratkaisu Oman ja muiden

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA

TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA 2008-2010 TUTUSTU TUNNE ARVOSTA SUOJELE SYVENNÄ TIETOA JA TAITOA hanke Miksi? OPS:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen Yhteyksien luominen koulujen ja Turun alueen luonto- ja kestävän kehityksen

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1

JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ. 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 JÄTTEIDEN KÄSITTELY PINTAKÄSITTELYSSÄ 9.9.2014 Copyright Isto Jokinen 1 MIKSI JÄTTEET LAJITELLAAN? Tavoitteena on: - Vähentää kaatopaikalle menevän jätteen määrää - Kierrättää käyttökelpoisia materiaaleja

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.

Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10. Raportti TESP 2013 kurssista Sendaissa Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Olli Törmänen, olli.tormanen@aalto.fi, 07.10.2013 Osallistuin Tohokun yliopiston järjestämälle TESP-kurssille (Tohoku

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko

Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä. Sami Teikko Pedagoginen näkökulma koulujen ja järjestöjen yhteistyöhön ehkäisevässä päihdetyössä Sami Teikko Koulutus Elämään terveyskasvatusohjelma Ohjelma Ikäryhmä Kesto Pidän huolta itsestäni 3-4 -vuotiaat 45 min

Lisätiedot

POP- Paremman Oppimisen Puolesta

POP- Paremman Oppimisen Puolesta POP- Paremman Oppimisen Puolesta PedaForum 20.8.2013 Elina Lehkonen Elsa Mannila Jukka Parviainen Sisältö POP esittely Ryhmätehtävä: Vuorovaikutuksellisen opetuksen kehittäminen Palauteryhmät ja POP Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta

Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta Taidelaitokset opettajan työn näkökulmasta TAIKA-hanke Anu-Liisa Rönkä Palmenian tutkijaseminaari 27.8.2010 Taustaa Kulttuurimessut lahtelaisille peruskoulunopettajille 21. 25.9.2009. Lahden kaupungin

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta 24.11. 2009 www.kasvi.org 1 EU on vapaata liikkuvuutta Sisämarkkinoiden neljä vapautta: pääomien, tavaroiden, palveluiden

Lisätiedot

Työelämäjakso Saksan Klevessä

Työelämäjakso Saksan Klevessä Työelämäjakso Saksan Klevessä Yhteenveto Ulkomailla tapahtuvan työelämäjakson tarkoituksena itselläni oli kartuttaa ammattitaitoani autotekniikan opettajana, tutustua toisen maan opetusjärjestelmään ja

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä.

Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Turengin yhteiskoulussa tarjoamme oppilaille uudenlaiset valmiudet menestyä tulevaisuudessa: uskallamme kokeilla ja ottaa riskejä. Monipuoliset oppimisympäristöt ja -menetelmät, oppimisen ilo ja koulutettu

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Tervetuloa erikoisluokalle!

Tervetuloa erikoisluokalle! Tiedoilla ja taidoilla on pakattuna reppu. Täällä susta välitetään, olit ysi taikka eppu. Eskolanmäen koulu 4.1.17 Tervetuloa erikoisluokalle! 1 Ilmaisutaito Ilmaisutaidon tunneilla oppilas ilmaisee itseään

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot