Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3"

Transkriptio

1 /2007 Tutkassa nyt Kohti yhteistä hyvää...2 Vieraskynä Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3 Artikkelit Kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt edistävät markkinoiden toimivuutta...5 Britannia kitkee terhakkaasti kosmetiikkamainosten ylilyöntejä...6 Tv-peleistä riesaa myös aikuisille...7 Markkinointipeleissä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta...8 Kumpi on etusijalla, käyttäjä vai tekniikka?...9 Luontaistuoteala kaipaa ryhtiliikettä...10 Markkinointiväitteen lähdeaineisto kuuluu myös kuluttajalle...11 Mainoksissa ruokittiin jälleen halventavaa ja uhkaavaa kielenkäyttöä...12 Mainoksen lainmukaisuuden varmistamiseen pitää panostaa...13 Hinnan ilmoittamisvelvollisuus sama jokaisessa mediassa...14 Rautatiepalveluiden ongelmiin haettiin uusia ratkaisuja 15 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimittajat: Sakari Seppälä, Laura Salmi Sähköposti: Arkisto ja tilaus: ISSN

2 Kohti yhteistä hyvää Toimiva kuluttajansuoja edistää markkinoiden toimivuutta. Selvää on, että alati muuttuva toimintaympäristö vaatii viranomaisilta ja elinkeinoelämältä yhä enemmän yhteisiä ponnistuksia. Uudet verkkosivumme jatkavat tätä arvokasta perinnettä, jota Kuluttajavirastossa on vaalittu yrittäjän arjen helpottamiseksi. Tavoitteemme on, että sivujemme yritysosio palvelisi entistä paremmin liiketoiminnallisten tavoitteiden ja kuluttajansuojan yhdistämisessä. Yhteistä hyvää kohti on useita väyliä. Muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto perää parempaa sääntelyä, jolla karsittaisiin tarpeettomasti yritystoimintaa vaikeuttavia viranomaisten menettelyitä. Vuoden 2007 alussa käynnistämällään projektilla järjestö haluaa edistää elinkeinoelämän, viranomaisten ja oikeuslaitoksen vuorovaikutusta, jotta yhteiset pelisäännöt olisivat entistä selkeämpiä. Selkeän lainsäädännön lisäksi EK vaatii viranomaisilta ja tuomioistuimilta tehokkuutta ja nopeutta yrityksiä koskevissa ratkaisuissa. Elinkeinoelämän tavoitteet sopivat yhteen kuluttajansuojan kehittämisen kanssa. Kuten myös EK toteaa, tavoitteen saavuttamiseksi viranomaisille on taattava riittävät resurssit. Tehokkuuden lisääminen ei tarkoita pelkästään lainsäädännön kehittämistä, vaan myös sitä, että viranomaisilla täytyy olla tehokkaita keinoja puuttua markkinoiden häiriköihin. Myös EU:ssa parempi sääntely on keskeinen teema. Kuluttajapolitiikan tavoitteena on pelisääntöjen selkiyttäminen kuluttajansuojan tasosta tinkimättä. EU:ssa onkin vireillä useita kuluttajaoikeuden yhtenäistämis- ja kehittämishankkeita. Lisäksi muiden hallinnonalojen hankkeilla, muun muassa viestintäasioilla, on merkittäviä vaikutuksia kuluttajan oikeusasemaan. Kuluttajavirasto on jo aiemmin useasti esittänyt, että osana sekä EU:n että kotimaisia paremman sääntelyn toimintaohjelmia olisi tarpeen luoda käytäntöjä lainsäädännön kuluttajavaikutusten arvioimiseksi ja huomioon ottamiseksi jo valmisteluvaiheessa. Markkinamekanismien takia ei voida puhua enää pelkästään lainsäädäntöhankkeiden kansalaisvaikutuksista. Kuluttajansuojan kehittäminen ei riipu pelkästään sääntelystä. Myös yritysten toivoisi kehittävän kuluttajansuojaa ja kilpailukykyä samanaikaisesti edistäviä toimintamalleja. Hyvä esimerkki kuluttajien perusoikeuksien mainiosta huomioimisesta on Nordean palveluasiamiehen toimintamalli. Palveluasiamies ottaa vastaan asiakkaiden palautteet, joiden perusteella yritys on valmis tarpeen mukaan kehittämään toimintatapojaan. Parhaimmillaan malli antaa johtajille uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakaspalvelun puutteethan ovat pitkään olleet yleinen keskustelunaihe, joten myönteisiä malleja kaivataan. Pienten toimijoidenkin on helppo soveltaa kuluttajaoikeuden perussääntöjä verkkoympäristössä, jos tahtoa löytyy. Tästä esimerkkinä annettakoon Positiivarit Ky:n verkkokauppa, jossa on yksinkertaiset ja selkeät tilausehdot. Verkkokaupassa voi maksaa myös laskua vastaan pankki- ja luottokortin ohella. Anja Peltonen Päätoimittaja, johtaja Lue lisää Kuluttajaviraston tiedote : Yritysten asiakaspalveluun kaivataan ryhtiliikettä - Jonot ja välinpitämättömyys nakertavat kuluttajansuojaa 2

3 Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista Mikä kanta-asiakasmarkkinoinnissa mättää? Vai mättääkö mikään? Kirjoittaja on Nero Partners Oy:n toimitusjohtaja Harri Saloranta Kanta-asiakasmarkkinointi elää vahvaa aikaa. Kuluttajilla on keskimäärin 4,2 kanta-asiakaskorttia lompakossaan ja niiden määrän uskotaan lisääntyvän edelleen. Uusia kanta-asiakasohjelmia perustetaan ja vanhoja trimmataan. Kanta-asiakkuuteen ja kanta-asiakasmarkkinointiin liittyvien asioiden seuraamiseen käynnistettiin kanta-asiakasbarometri syksyllä Loyalty House Oy ja Nero Partners Oy toteuttavat tutkimuksen kolme kertaa vuodessa. Barometrin viimeisimmän kierroksen tulokset valmistuivat elokuussa Vastaajia oli 1052 henkilöä ja otos on valtakunnallisesti kattava. Kuluttajien mielipiteet kanta-asiakasohjelmista Kuluttajat suhtautuvat kanta-asiakkuuteen yleisesti ottaen positiivisesti. Yli 60 % vastaajista pitää melko tai erittäin tärkeänä, että yrityksillä on kanta-asiakasohjelmia. Heidän mielestään kantaasiakasohjelmat ovat hyödyllisiä ja niitä pitäisi kehittää edelleen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kehittämistä onkin. Seuraavassa taulukossa on kantaasiakasohjelmiin liitettäviä ominaisuuksia ja niiden vastaajien %-osuudet, jotka ovat väittämän kanssa samaa mieltä. Taulukossa on kaikkien arvioitujen kanta-asiakasohjelmien keskiarvot. Kanta-asiakasohjelmittain tulos vaihtelee melkoisesti ja osa ohjelmista saa varsin hyvää palautetta kuluttajilta. Suluissa parhaan ja heikoimman kanta-asiakasohjelman saama tulos. Kannustaa asioimaan ja ostamaan enemmän 22 % (56 / 8) On eduiltaan monipuolinen 20 % (64 / 9) On toimintaperiaatteiltaan selkeä ja helppo ymmärtää Lähettää kiinnostavaa kanta-asiakasviestintää Uudistuu ja kehittyy riittävästi pitääkseen mielenkiintoni yllä Kanta-asiakkuuteni huomioidaan positiivisesti palvelutilanteessa 37 % (69 / 22) 35 % (67 / 5) 9 % (28 / 1) 27 % (43 / 16) Vahvistaa asiakkuuttani yritykseen 22 % (55 / 11) 3

4 Suhtautuminen kanta-asiakasohjelmien kautta kerätyn tiedon hyödyntämiseen Yritykset keräävät kanta-asiakasohjelmien kautta tietoa esimerkiksi kanta-asiakkaidensa ostokäyttäytymisestä. Tiedon keräämiseen suhtaudutaan osin kriittisesti. 50 % vastaajista ei haluaisi antaa itsestään tai ostokäyttäytymisestään tietoja yritykselle, vaan haluisi pitää kiinni yksityisyydestään. Reilu kolmannes on kuitenkin valmis antamaan enemmän tietoa saadakseen entistä parempia ja itselle suunnattuja tarjouksia. Kun vastaajille kuvattiin esimerkkitilanne, joissa asiakas on ostanut taulutelevision ja seuraavalla viikolla yritys lähettää tarjouksen tähän televisioon sopivasta kotiteatterijärjestelmästä, niin kolmannes piti tätä hyvänä kanta-asiakasmarkkinointina, mutta viidennes taas koki tämän erittäin ärsyttävänä isoveli valvoo -toiminnalta. Toisessa kuvatussa esimerkkitilanteessa asiakas saa ruokakaupassa suoraan kassalta erityisalennusta niistä tuotteista, joita hän ostaa kanta-asiakaskortille kertyneen tiedon mukaan runsaasti. Yli 50 % piti tätä hyvänä asiana ja vain reilu 10 % suhtautui erittäin kielteisesti. Ostotietojen käyttäminen hyväksytään siis selvästi paremmin silloin, kun siitä koetaan saatavan konkreettista hyötyä. Sähköinen kanta-asiakasviestintä Kanta-asiakasviestintään sähköpostilla tai etenkin tekstiviestillä suhtaudutaan tällä hetkellä varauksellisesti. Reilu kolmannes on kiinnostunut saamaan kanta-asiakasviestintää sähköpostilla, mutta vain 10 % tekstiviestinä. Sähköinen kanta-asiakasmarkkinointi puhuttaa paljon ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten kuluttajien suhtautuminen muuttuu jatkossa. Barometrin seuraava kierros valmistuu loppuvuodesta 2007 ja silloin päästään näkemään ovatko kuluttajien mielipiteet muuttuneet ja mihin suuntaan. 4

5 Kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt edistävät markkinoiden toimivuutta Markkinoinnin perussääntöjen soveltaminen kanta-asiakasmarkkinoinnissa voi joskus olla vaikeaa ohjelmien ja etujen monimutkaisuuden vuoksi. Kuinka rakentaa mainos, kun pääpainon pitää olla myytävissä tuotteissa ja palveluissa? Toisaalta kuluttajat haluavat tietoa myös kantaasiakasohjelmista. Kuluttajavirasto julkaisi kanta-asiakasohjelmia ja kanta-asiakasmarkkinointia koskevan linjauksen tammikuussa. Linjauksessa on laaja tietopaketti, joka pohjautuu lainsäädäntöön sekä kuluttaja-asiamiehen ja tuomioistuinten ratkaisuihin. Kuluttajaviraston ohjeistus auttaa markkinoijia antamalla esimerkkejä erilaisissa tilanteissa annettavista tiedoista. Tarvetta ohjeistuksen laatimiselle oli, koska kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt olivat unohtuneet ja markkinointi oli monin osin kuluttajansuojalain vastaista. Linjauksen julkaisemisesta kuluneena aikana markkinointi on monin osin korjautunut, mutta puutteitakin vielä löytyy. Kanta-asiakkuudessa ei ole kysymys vain markkinoinnissa annettavien tietojen sisällöstä ja painotuksista. Kanta-asiakasohjelmiin liittyy myös toimivien markkinoiden kannalta epätoivottavia piirteitä. Kanta-asiakasohjelmat vähentävät kuluttajien liikkuvuutta. Ohjelmilla kuluttajan hankinnat pyritään ohjaamaan tiettyyn ketjuun tai eri alojen elinkeinonharjoittajien muodostamaan yhteenliittymään. Keskittämisestä palkitaan progressiivisissa ohjelmissa. Mitä enemmän keskität, sitä enemmän palautuu. Kuluttajan kannalta tämä ei välttämättä ole edullisin ratkaisu. Edullisen ratkaisun löytyminen on yhä vaikeampaa, kun kanta-asiakasohjelmat vaikeuttavat hintavertailuja. Laajat kanta-asiakasjärjestelmät ovat vaikeaselkoisia, koska ne sisältävät eri alojen tuotteita ja palveluita ja etujen määräytyminen vaihtelee usein palvelusta tai tuotteesta riippuen. Myös ohjelmien progressiivisuus aiheuttaa kuluttajalle vaikeuksia. Kuluttajan näkökulmasta jo yhdestä progressiivisesta järjestelmästä kertyvää palautusta voi olla hyvin vaikea tietää etukäteen. Kuluttajien kannalta ostosten keskittäminen on hyvä ratkaisu vain, jos keskittäminen todella on kokonaisedullisin ratkaisu verrattuna kilpailijan ohjelmaan keskittämiseen. Käytännössä kuluttajan on täysin mahdotonta tietää, ovatko ostokset todellisuudessa jälkikäteen rahana maksettavan keskittämisedun vuoksi edullisempia kuin ostokset toisesta kaupasta ilman keskittämisetuja. Hinnat ovat läpinäkyviä vain silloin, kun kanta-asiakasedut annetaan heti, esimerkiksi tarjoustuotteena. Pääpaino markkinoitaviin tuotteisiin, ei kanta-asiakkaalle annettaviin lisäetuihin Linjauksen peruslähtökohta on yksinkertainen. Ohjeessa muistutetaan siitä, että kanta-asiakasohjelmat ovat lisäetuja eli kylkiäisiä. Kanta-asiakasetujahan ei voi saada ilman ensin hankittavia päähyödykkeitä. Vanha perusperiaate siitä, että lisäedut eivät saa hallita markkinointia koskee myös kanta-asiakasetuja. Markkinoiden läpinäkyvyyden ja kuluttajien järkiperäisten ostopäätösten tukemiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että markkinoinnissa pääosassa on aina hankittava hyödyke itse hintatietoineen. Eri asia on, jos markkinoinnin pääviesti on suunnattu mahdollisille uusille kanta-asiakkaille. Silloin on muistettava kertoa kanta-asiakkaaksi liittymistä koskevat olennaiset tiedot. Kaikki kuluttajat eivät halua liittyä kanta-asiakkaiksi, eivät ainakaan kovin moneen ohjelmaan. Kantaasiakkaaksi liittyminen voi olla maksullista, ja monia arveluttaa myös omia ostoksia koskevien tietojen rekisteröinti ja käsittely. Yleensä kuluttajat tavoittava markkinointi tavoittaa myös kanta-asiakasohjelmiin kuulumattomat asiakkaat. Jos tuotteita myydään myös heille, markkinoinnista on käytävä ilmi myös eikanta-asiakkaita koskevat hintatiedot riittävän selvästi. Lue lisää kuluttajaoikeuden linjauksista osoitteessa - Kanta-asiakasmarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat 5

6 Britannia kitkee terhakkaasti kosmetiikkamainosten ylilyöntejä Missä vaiheessa ryppyvoiteen kehuminen muuttuu harhaanjohtavaksi mainonnaksi? Britanniassa rajaa vedetään samoilla perusteilla kuin Suomessakin. Mainoksissa annetut konkreettiset lupaukset tuotteen tehosta on pystyttävä todistamaan. Britannian markkinointia valvova viranomainen Advertising Standards Authority (ASA) on viimeisen vuoden aikana puuttunut monien suurten ja tunnettujen kosmetiikkayritysten mainoskampanjoihin. ASAn päätökset noudattavat samaa linjaa kuin Kuluttajaviraston keväällä julkistamat kosmetiikan markkinoinnin pelisäännöt. Kuluttajaviraston ohjeistuksen mukaan mainoksesta on saatava jo ensisilmäyksellä totuudenmukainen kokonaisvaikutelma. Jos mainoksessa esitetään tuotteen ominaisuuksista tarkkoja prosenttilukuja tai muita mitattavissa tai omin silmin havaittavissa olevia väitteitä, ne on pystyttävä todistamaan oikeiksi. Mainoksessa on myös kerrottava, minkälaiseen tutkimukseen ja otantaan tulos perustuu. Rajat liioittelulle ja pelottelulle Tuorein ASAn haaviin tarttunut tapaus on Clarinsin Expertise 3P -suihke. Yritys joutui vetämään elokuussa pois lehtimainoksen, jossa tuotteen kerrottiin suojaavan ihoa haitallisilta sähkömagneettisilta aalloilta. ASAn mukaan Clarins ei pystynyt esittämään riittävän vankkoja tutkimustuloksia mainosväitteen tueksi. Mainoksessa myös lietsottiin turhaan paniikkimielialaa muun muassa lauseella kun sähkömagneettiset aallot voivat läpäistä seinän, kuvittele mitä ne voivat tehdä ihollesi. L Oreal puolestaan sai heinäkuussa käskyn keskeyttää Telescopic-ripsivärin televisio- ja lehtimainokset. ASAn mukaan mainoksissa annettiin liian mairitteleva kuva tuotteen tehosta. Ripsivärin luvattiin tekevän ripset 60 prosenttia pidemmiksi. Todellisuudessa ripset eivät suinkaan kasvaneet, vaan ripsiväri sai ne ainoastaan näyttämään pidemmiltä. Harhauttavaa vaikutelmaa lisäsi mainoksen kuvitus. Tuotteen mannekiinin, näyttelijä Penelope Cruzin ripsien tuuheus ei ollut ainoastaan Telescopicin ansiota, vaan lopputulosta oli paranneltu irtoripsillä. ASA vaatiikin, että jatkossa mainoksissa on aina mainittava, jos mallilla on irtoripset. Kauneusleikkaus kotikonstein? Erityisen ongelmallisia näyttävät olevan ikääntymisen merkkejä vastaan suunnattujen voiteiden mainosväittämät. Tämän vuoden tammikuussa kosmetiikan suoramyyntiorganisaatio Avon sai moitteita ANew Clinical - ryppyvoiteensa mainoksesta. Tuotetta kuvailtiin muun muassa kasvojenkohotukseksi purkissa ja kotiversioksi kauneuskirurgiasta. Syksyllä 2006 ASA hyllytti Cliniquen kampanjan, jossa Repairwearvoiteen kerrottiin aktivoivan ihoa silottamaan itse itseään. Vuonna 2005 ASAn hampaisiin joutui huippumalli Claudia Schifferin tähdittämä L Orealin ryppyvoiteen kampanja. Yhteistä näille tapauksille on se, että yritykset eivät ole pystyneet esittämään mainosväitteidensä tueksi riittävän vakuuttavia tieteellisiä todisteita. Harhaanjohtavat ja yliampuvat mainokset osuvat viime kädessä kosmetiikkateollisuutta omaan nilkkaan. Kun suuret ja tunnetut yritykset rikkovat omaa ammattisäännöstöään, ne vievät pohjaa pois koko alan uskottavuudelta ja kolhivat samalla myös kuluttajien luottamusta. Advertising Standards Authorityn ratkaisuista voi lukea muun muassa kosmetiikkatuotteiden pakkauksiin ja muotoiluun keskittyvältä uutissivustolta cosmeticsdesign-europe.com Lue lisää kuluttajaoikeuden linjauksista osoitteessa - Kosmetiikan mainonnan pelisäännöt 6

7 TV-peleistä riesaa myös aikuisille Tv-pelit ja -visailut eivät ole vain lasten hupia, vaan niitä tarjotaan myös aikuisille. Myös peleihin liittyvät ongelmat koskettavat yhtä hyvin aikuisia kuin alaikäisiäkin. Tv-peleistä ja -visailuista on julkisuudessa nostettu esiin erityisesti alaikäiset pelaajat ja heidän vahingossa tehtailemansa jättilaskut. Kuluttajavirastoon on kuitenkin tullut yhteydenottoja myös aikuisille suunnatuista peleistä. Kuluttajat ovat pitäneet joidenkin pelien sääntöjä harhaanjohtavina ja peliohjeita puutteellisina. Kuluttajavirasto on neuvotellut tv-peleistä ja -visailuista useaan otteeseen televisiokanavien kanssa. Nyt Kuluttajavirasto on jälleen muistuttanut kanavia siitä, että pelaajalle oli hän sitten lapsi tai aikuinen on kerrottava selkeästi peliohjeet, osallistumisen kustannukset ja muut pelaamiseen liittyvät säännöt. Pelaajan on myös voitava tutustua näihin tietoihin, ennen kuin hän osallistuu visailuun. Pelin aikana tärkeimpien sääntöjen on oltava näkyvissä ruudulla. Jos pelillä on juontaja, tämän on kerrottava säännöt myös suullisesti. Lisäksi peli- ja osallistumissäännöt pitää kertoa kanavan tai pelin omilla verkkosivuilla sekä teksti-tv:ssä. Pelkkä hinnan ilmoittaminen ei riitä, vaan on kerrottava, mitä hinta sisältää. Kuluttajan on saatava esimerkiksi tietää, onko kyseessä kertaluontoinen maksu vai edellyttääkö kilpailuun osallistuminen useita puheluita tai viestejä. Voittomahdollisuuksista realistinen kuva Katsojia ei saa houkutella pelaamaan yliampuvilla lupauksilla. Ruudussa pitää joko sanallisesti tai kuvallisesti kertoa, mitä palkinnon voittaminen edellyttää ja miten peli etenee. Myös palkinnoista ja voittamisen todennäköisyydestä on annettava totuudenmukaista tietoa. Pelien tarjoajien on pidettävä pelisääntöjä ja -ohjeita suunnitellessaan mielessä kohderyhmien erityispiirteet. Heidän on otettava huomioon, että alaikäisten taidot ja kokemukset ovat aikuisia rajoittuneempia. Toisaalta myös aikuisten pelaajien joukossa on ns. heikkoja kuluttajaryhmiä, joille on tarjottava erityisen selkeää tietoa säännöistä ja voittomahdollisuuksista. Lue lisää tv-pelejä koskevista linjauksista osoitteessa - TV-peleissä ja -visailuissa osallistujille annettavat tiedot - TV-pelit ja muut maksulliset interaktiiviset lapsille suunnatut kilpailut ja visailut - Alaikäiset, markkinointi ja ostokset - Mobiilisisältöpalveluiden myynti ja markkinointi 7

8 Markkinointipeleissä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta Piilomainonta ei ole milloinkaan hyväksyttävää. Mainoksen on oltava esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa mainokseksi, olipa kohderyhmänä aikuiset tai alaikäiset. Tästä huolimatta Kuluttajavirasto havaitsee usein puutteita erityisesti lapsille ja nuorille suunnatuilla internetsivustoilla, joissa mainontaa yhdistetään peleihin. Alaikäisillä on puutteellinen kyky ymmärtää logojen tai muunlaisen peliin sisällytetyn mainonnan tarkoitusta, joten pelien ja mainonnan erillään pitäminen on otettava erityisesti huomioon lapsille suunnatuissa ja kiinnostavissa palveluissa. Kuluttajavirasto on puuttunut muun muassa tapauksiin, joissa mainostilaa tarjoavilla verkkosivuilla pelien kuvituksessa on käytetty lapsia houkuttelevien tuotemerkkien logoja ja tuotteita. Markkinoinnille ei voi siis antaa pelin tai puuhasivun muotoa, jos sivustolla markkinoidaan lapsia kiinnostavia tuotteita tai tuotemerkkejä. Vaikka peleille olisi asetettu ikäraja, kontrollin helpon kiertämisen vuoksi pelien pitäminen sivustolla ei yleensä ole mahdollista. Leikit, peli ja muu viihde on siten erotettava selkeästi mainoksista. Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen vaikutetaan kaupallisesti. Mainostajien tulisi kantaa vastuunsa siitä, että vakiintuneet oikeusperiaatteet alaikäisestä markkinoinnin kohteena otettaisiin huomioon myös tietoyhteiskunnassa. Lue lisää kuluttajaoikeuden linjauksista osoitteessa - Alaikäiset, markkinointi ja ostokset - TV-pelit ja muut maksulliset interaktiiviset lapsille suunnatut kilpailut ja visailut 8

9 Kumpi on etusijalla, käyttäjä vai tekniikka? Kun analogisilta tv-lähetyksiltä vapautuvien taajuuksien käytöstä päätetään ja sen mukaisia uusia palveluja aletaan suunnitella, kannattaa edetä käyttäjälähtöisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on hahmottanut vapautuvien taajuuksien vaihtoehtoisia käyttötapoja ja päätöksenteon kriteereitä. Tarkoitus on ottaa huomioon teräväpiirto-, mobiili-, maksu- ja tilaustelevisioiden kehitysnäkymät sekä kaapelin, laajakaistan, internetin ja satelliitin yleistymiset televisioohjelmien jakelussa. Kuluttajavirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota kolmeen näkökohtaan. Ensinnäkin uuden tekniikan käyttöönottoa itsessään ei kannata pitää itseisarvona. Ennen kuin uuden tekniikan käytöstä päätetään, on tärkeää selvittää sen kysyntää ja kuluttajavaikutuksia. Kaikki kotitaloudet ovat juuri joutuneet hankkimaan uudet digivastaanottimet. Siksi on ehdottoman tärkeää, että peruspalveluiden jatkuminen näillä laitteilla turvataan riittävän pitkän ajan tulevaisuuteen. Toinen näkökulma koskeekin riittävän pitkiä, rinnakkaisten teknisten palvelujen siirtymäaikaa. Kuluttajilla pitää olla mahdollisuus hyödyntää vasta hankkimiaan laitteita koko niiden normaalin käyttöiän ajan. Valinnat uusien tekniikoiden käyttöönotosta pitäisi toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu pakollisia lisäkustannuksia. Kolmanneksi on tärkeää, että uusi tekniikka ja laitekanta ovat riittävän kehittyneitä, kun ne otetaan käyttöön. Teknologiset muutokset eivät saa johtaa kuluttajansuojan heikentymiseen laitteiden keskeneräisyyden vuoksi. Pelkkä standardi ei riitä turvaamaan kuluttajien oikeuksia virheettömiin laitteisiin, kuten digisovittimien markkinoille tulemisen alkuvaiheessa havaittiin. Laitteiden virheettömyys ja toimivuus on varmistettava jo ennen kuin niitä aletaan myydä. Lue lisää Kuluttajaviraston lausunnoista osoitteessa - Lausunto liikenne ja -viestintäministeriölle : Analogisten televisiotaajuuksien käyttö siirryttäessä digitaaliseen jakeluun 9

10 Luontaistuoteala kaipaa ryhtiliikettä Kuluttajavirastoon on saapunut vuosien 2006 ja 2007 aikana runsaasti ilmoituksia luontaistuotteita etämyyntinä markkinoivista yrityksistä, joiden menettelytavoissa on ollut lukuisia puutteita ja lainvastaisuuksia. Kuluttajavirasto on ohjeistanut yrityksiä markkinoinnin ja etämyynnin perussäännöistä. Kuluttajavirasto on saanut yrityksiltä positiivista palautetta luontaistuotealaa koskevista valvontatoimenpiteistään, joten ohjeistukselle on ollut selkeästi tilausta. Yritykset ovat pitäneet alan uskottavuuden ja kehittymisen kannalta tärkeänä, että ala saataisiin ruotuun ja säännöt selkiytettyä. Ongelmallisin tapaus alalla on ollut yritys, joka harhaanjohtavalla markkinoinnillaan on houkutellut kuluttajat tekemään vuoden määräaikaisen tilauksen, josta yrityksen mukaan ei ole voinut irtautua. Tilattuaan euron hintaisen näytteen kuluttajat huomasivat sitoutuneensa satojen eurojen arvoiseen vuoden määräaikaiseen tilaukseen. Yritys on siirtänyt laskut perintään, kun sopimuksesta irti haluavat kuluttajat ovat jättäneen maksunsa maksamatta. Kuluttajaviraston saamat ilmoitukset ovat koskeneet muun muassa tilaamatta lähetettyjä tuotteita markkinoinnin puutteellisuutta ja harhaanjohtavuutta näytetilauksen jatkumista automaattisesti kestosopimuksena/määräaikaisena kestotilaukseen sitomista ilmaisen näytteellä tai arvonnalla/kilpailulla/testillä näytetilausten todellista hintaa postikuluineen tilausten peruuttamista asiakaspalvelun toimimattomuutta aiheetonta perintää. Luontaistuotealan lisäksi Kuluttajavirasto ohjeisti samalla kauneudenhoitotuotteiden ja alusasujen etämyyntiä harjoittavaa yritystä. Jo puolet Kuluttajaviraston ohjeistuksen saaneita yrityksistä on kertonut noudattavansa sääntöjä tai muuttavansa käytäntöjään vaatimusten mukaisiksi. Kuluttajavirasto ryhtyy jatkotoimiin, jotta loputkin yritykset sitoutuisivat alan ryhtiliikkeeseen. Osa luontaistuotteita myyvistä yrityksistä on sijoittautunut Suomen ulkopuolelle eikä niillä ole Suomessa lainkaan toimipistettä. Siksi suomalaisten viranomaisten mahdollisuudet puuttua niiden toimintaan ovat olleet rajallisia. Vuoden 2005 lopussa voimaan tullut kuluttajansuojaa koskeva yhteistyöasetus antaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia tehostaa eri maiden viranomaisten yhteistyötä. Lue lisää kuluttajaoikeuden linjauksista osoitteessa - Luontaistuotteiden sopimaton ja harhaanjohtava markkinointi 10

11 Markkinointiväitteen lähdeaineisto kuuluu myös kuluttajalle Kuluttajan on saatava tutustua tutkimuksiin, joihin markkinoinnissa käytetyt väittämät perustuvat. Tärkeää olisikin, että yritykset mainoskampanjoita suunnitellessaan valmistautuisivat esittämään kuluttajille tiedot, joihin markkinointi nojautuu. Puolueettomat tutkimukset ovat kerta toisensa jälkeen vahvistaneet ostoskorimme edullisuuden niin pienissä kuin suurissakin myymälöissä, kertoo S-ryhmään kuuluvan Osuuskauppa Ympäristön asiakaskirje. Kuluttajaviraston saaman ilmoituksen mukaan tutkimuksia tiedustelleelle asiakkaalle ei kuitenkaan kuluttajalle tarpeellisia tietoja voitu tai haluttu antaa. Useat Kuluttajaviraston tekemät hintavertailut ovat osoittaneet muun muassa sen, että samalla talousalueella toimivien liikkeiden välillä voi olla suuriakin eroja myös kauppaketjujen sisällä. Koska tilan puute mainoksissa usein estää esittämästä hintavertailua koskevia täydellisiä tietoja, on erityisen tärkeää, että kuluttajille turvataan mahdollisuus tutustua markkinoissa viitattuun vertailuun. Kuluttajansuojalain 2 luvun 4a :n koskee vertailevaa mainontaa. Sekä lainsäädännön vaatimukset että markkinaoikeuden ratkaisukäytäntö edellyttävät, että markkinoijan on kyettävä näyttämään toteen esitetyt väittämät. Itse tutkimuksen on oltava pätevästi tehty ja pääsääntöisesti puolueettoman tahon tekemä. Edullisuusvertailun on myös oltava ajankohtainen, jotta se ei olisi harhaanjohtava. Vertailun perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä omia johtopäätöksiä tai yleistyksiä, joihin vertailun tulokset eivät anna aihetta. 11

12 Mainoksissa ruokittiin jälleen halventavaa ja uhkaavaa kielenkäyttöä Markkinoinnissa koetellaan säännöllisesti hyvän tavan rajoja. Tuoreimpia esimerkkejä ovat mainokset, joissa nuorisovaateliikettä mainostettiin väkivallalla, naistenlehteä vähättelemällä kumpaakin sukupuolta ja listattuja johdannaisia esineellistämällä lapsia. Nuorten suosimia vaatemerkkejä myyvä Cult Denim mainosti ilmaisjakelulehti Cityssä kuvalla, jossa oli pahoinpidellyn nuoren miehen murjotut kasvot. Kuvatekstissä kehotettiin hakemaan uudet vaatteet kyseisestä liikkeestä tai muuten tulee lättyyn dorka. Vaikka mainoksesta huokuva väkivalta ei ollutkaan todellista, sillä ei kuitenkaan ollut mitään selkeää yhteyttä markkinoitavaan tuotteeseen eli vaatteisiin. Jo tämä teki mainoksesta hyvän tavan vastaisen. Mainoksen tuomittavuutta lisäsi se, että se oli suunnattu nuorille ja alaikäisille tai ainakin tavoitti heidät. Tällaista markkinointia arvioidaan aina muuta markkinointia tiukemmilla kriteereillä. Huumori ei ole lieventävä asianhaara Joidenkin naisten ongelma on, että he innostuvat suunnattomasti jostain mitättömästä ja sitten menevät sen kanssa naimisiin. Tämän MeNaiset-lehden mainos oli mainostajan mukaan hyväntahtoista huumoria, jolla ei ollut tarkoitus halventaa ketään. Mainosviestin voi kuitenkin tulkita myös toisella tavalla: naiset tekevät päätä pahkaa järjettömiä ratkaisuja ja miehet ovat arvottomia olentoja. Jos mainos väheksyy tiettyä kansanryhmää, sitä ei voi kuitata huumorilla tai hyvillä tarkoitusperillä. Puolustukseksi ei riitä myöskään se, että kyseinen mainos oli osa laajempaa kampanjaa. Vaikka kampanjaa arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, myös sen jokaisen osan on täytettävä kuluttajansuojalain markkinoinnille asettamat vaatimukset. Lapset mainostähdiksi vain erityistapauksissa Listattuja johdannaisia markkinoivan Societe Generale -pankkikonsernin verkkosivuilla oli kuvia pienistä lapsista. Lapsia voi kuitenkin käyttää markkinoinnissa vain silloin, kun lapsi on luonnollinen osa mainoksen ympäristöä tai välttämätön tuotteen käytön havainnollistamiseksi. Tällaisissakin tapauksissa on vältettävä vaikutelmaa siitä, että tuotetta tai palvelua myytäisiin lasten avulla. Societe Generalen verkkosivuilla pikkulapset tulivat rinnastetuksi rahoitusmarkkinoiden vaihdantatuotteisiin. Koska lasten ja markkinoitavien tuotteiden välillä ei ollut mitään luontevaa yhteyttä, syntyi mielikuva, että lasten kuvilla pyrittiin ainoastaan vetoamaan mahdollisiin ostajiin. Kaikkia kolmea mainostajaa kehotettiin korjaamaan markkinointinsa lainmukaiseksi ja ottamaan hyvän tavan vaatimukset huomioon myös jatkossa. Lue lisää Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta, Markkinoinnin hyvä tapa -teemanumero 1/

13 Mainoksen lainmukaisuuden varmistamiseen pitää panostaa Kuluttajavirasto joutuu usein puuttumaan samoista asioista samojen yritysten markkinointiin. Yritysten olisikin luotava riittävät tarkistusprosessit varmistaakseen markkinointinsa lainmukaisuuden ennen mainoksen julkaisemista. Myös Kuluttajavirasto neuvoo yrityksiä markkinointiin ja kuluttajansuojaan liittyvissä kysymyksissä. Kuluttajavirasto kiinnitti huomiota tv:ssä esitettyyn Coca-Colan mainokseen, joka rikkoi yhtiölle aikaisemmin määrättyä markkinointikieltoa. Kampanjaa hallitsi tarjottava lisäetu, jossa kuluttajalle tarjottiin t-paitaa pullojen korkeista kerättyä kahdeksaa koodia vastaan. Lisätietoja lisäedun saamiseksi ilmoitettiin löytyvän pullojen etiketeistä. Aikaisemmin kuluttaja-asiamies oli kieltänyt Coca-Cola Finland Oy:tä euron sakon uhalla käyttämästä kuluttajiin suunnatussa juomien markkinoinnissaan kilpailua, arvontaa tai lisäetua myynnin edistämiskeinona siten, että osallistumiskehotukset ja tarjottavat edut hallitsevat mainosta tarjottavan tuotteen asemasta. Mainoksessa ei myöskään ilmoitettu kuluttajansuojalain 2:4 edellyttämiä tietoja. Mainoksesta ei käynyt ilmi tarjouksen voimassaoloaika, tarjotun edun arvo ja se, mitä kuluttajan on vähintään maksettava saadakseen tarjotun edun. Yritys lopetti kuluttajansuojalain ja markkinointikiellon vastaisen mainoksensa Kuluttajavirastosta saamansa huomautuksen jälkeen. 13

14 Hinnan ilmoittamisvelvollisuus sama jokaisessa mediassa Hintailmoittelun valvonnassa Kuluttajavirasto on joutunut puuttumaan muun muassa tapauksiin, joissa imago-mainontaan vedoten yritys jättää yksilöidyn tuotteen myyntihinnan ilmoittamatta. Pelisääntöjä on entisestään selkeyttänyt KKO:n tuore ennakkopäätös tilanteista, joissa tuote on yksilöity ja hinta on ilmoitettava. Myyntihinnan ilmoittaminen kuuluu markkinoinnin perusasioihin ja sitä sääntelee hintamerkintäasetus ja kuluttajansuojalaki. Myyntihinta on kerrottava aina, kun vähittäismyyjä markkinoi yksilöityä tuotetta. Hinnan ilmoittamisvelvollisuutta ei voi sivuuttaa viittaamalla muuhun lähteeseen, kuten esim. internetsivuihin. Eri mediat eivät eroa ilmoittamisvelvollisuuden suhteen, vaan hinta on esitettävä tuotteen yksilöivän kuvan tai tekstin välittömässä yhteydessä. Kuluttajavirasto puuttuikin Helsingin Sanomat -sanomalehden mainokseen linja-auton kyljessä, jossa lehteä mainostettiin ilmaisulla Tilaa Hesari hintaa ilmoittamatta. Imago-mainonnan ja tuotteen yksilöivän mainonnan rajanvedosta on tuoreita tuomioistuinten päätöksiä. Kuluttajavirasto katsoi Hesarin markkinoinnin olleen markkinaoikeuden (MAO:120/06) ja Korkeimman oikeuden (KKO:2007:37) päätöksillä kiellettyä mainontaa. Myös oikeusistuinten päätökset koskivat Helsingin Sanomat Oy:n mainontaa Edellä mainitulla markkinaoikeiden päätöksellä Helsingin Sanomat Oy:lle oli asetettu markkinointikiellon tehosteeksi euron uhkasakko, jonka maksuunpanoa Kuluttajavirasto ei hakenut yrityksen korjaavien toimenpiteiden vuoksi. Kuluttajavirasto puuttui myös Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n aikakauslehtien mainontaan linja-autojen ulkopinnoilla. Tom & Jerry -mainoksessa sarjakuvalehti oli selkeästi tunnistettavissa jo pelkästään lehden hahmoja ja lehteä esittävistä värikkäistä kuvistaan. Tällaisesta mainoksesta kuluttajalle syntyy käsitys, että mainos koskee tiettyä lehteä, jolloin lehden myyntihinta on ilmoitettava. Velvollisuutta hinnan esittämiseen ei siis voinut kiertää edes poistamalla bussin kyljestä teksti tilaa lehti. Suomen Kuvalehden -mainoksessa esitettiin lehden nimi ja tavoiteltu kohderyhmä mainoslauseilla ajattelevien ihmisten lehti ja ajatukset liikkeelle. Tekstien perusteella Kuluttajavirasto arvioi kuluttajalle syntyvän käsityksen, että mainos koskee tiettyä Suomen Kuvalehteä, jolloin mainoksessa pitäisi esittää myös lehden hinta. Sen sijaan Kuluttajavirasto katsoi, että Yhtyneet Kuvalehdet Oy:llä ei ollut hinnan ilmoittamisvelvollisuutta -linja-automainoksessaan. Mainoksellaan yritys kehotti lukijoita kertomaan netissä lehdelle ihmisten hyvistä teoista tekstillä ilmianna sankari. Vaikka mainoksessa ilmoitetaankin lehden nimi, siitä ei kuluttajalle välttämättä synny mielikuvaa yksilöidystä lehdestä, vaan virike ilmiantaa sankari lehden internetsivuilla. Lue lisää Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2007: KKO:n täsmennys hintailmoittelun pelisääntöihin asettaa pisteen keskustelulle imagomarkkinoinnista 14

15 Rautatiepalveluiden ongelmiin haettiin uusia ratkaisuja Kuluttajavirasto ja VR ovat keskustelleet kuluttajien oikeuksista junaliikenteessä. Junien myöhästelyn lisäksi osapuolet keskustelivat muun muassa lippujen ja erilaisten alennusten hintailmoittelusta. Kuluttajaoikeuden periaatteiden mukaan palvelusta, joka ei vastaa sovittua, on oikeus saada hinnanalennusta. Rautatiekuljetuslaissa on säännös viivästysten aiheuttamien rahallisten vahinkojen korvaamisesta matkustajille. Käytännössä vasta useiden kymmenien minuuttien pituisesta viivästyksestä on voinut saada korvausta. VR on rautatiekuljetuslain säännöksen perusteella katsonut, että sillä ei ole velvollisuutta muunlaiseen hyvitykseen matkustajille. Ainoastaan sarja- ja kausilippujen osalta VR on ilmoittanut joskus tapauskohtaisesti hyvittäneensä junien toistuvia myöhästelyjä. Kuluttajavalituslautakunta eli nykyinen Kuluttajariitalautakunta on ratkaisussaan dnro 02/45/1050 viitannut kuluttajapalveluita koskevaan kuluttajansuojalain 8 lukuun ja katsonut, että matkustajalla on oikeus myös hinnanalennukseen tai hinnanpalautukseen, ellei rautatieyrityksen suoritus vastaa sovittua. Kyse oli tapauksesta, jossa matkustajalla oli käytössään kuukausilippu tietylle yhteysvälille. Lautakunnan ratkaisun mukaan matkustajalla on oikeus hyvitykseen virheen perusteella silloin, jos myöhästyminen on liikennevälineen luonne huomioon ottaen epätavallista ja toistuvaa. VR:n taholta Kuluttajariitalautakunnan kantaa hinnanalennuksesta ei ole hyväksytty, vaan se on katsonut, että rautatiekuljetuslaki erityislakina tältä osin syrjäyttää kuluttajansuojalain säännökset. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Ruotsin rautatieyhtiö SJ on vuonna 2006 ottanut käyttöön restidsgaranti-järjestelmän, jossa silloin, kun juna myöhästyminen on olennaista (esim. 2 tunnin matkalla yli 40 minuuttia), matkustaja saa takaisin matkan hinnan siten, että hän saa SJ:ltä kupongin, jota voi käyttää uuden lipun ostamiseen. Järjestelmä on vapaaehtoinen eikä perustu Ruotsin rautatiekuljetuslakiin. Kuluttajavirasto ja VR keskustelivat myös lippujen ja erilaisten alennusten hintailmoittelusta sekä e- lippujen peruutusehtojen selkeästä ilmoittamisesta. Hintailmoittelussa Kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota VR:n monimutkaiseen hinnoittelujärjestelmään, jota kuluttajien on lisämaksuineen, alennuksineen ja poikkeussääntöineen hankala ymmärtää. Ongelmana on toisinaan ollut se, että kuluttajat ovat saaneet VR:n omaltakin henkilökunnalta ristiriitaista tietoa muun muassa hinnoista ja alennuksista. Hinnoittelujärjestelmää olisi siis tarpeellista selkiyttää ja yksinkertaistaa. Määrällisesti eniten Kuluttajaviraston on saanut valituksia VR:n e-lippujen peruutusehdoista. Keskustelujen jälkeen VR on tarkentanut e-lipun peruutukseen liittyvää ohjetekstiä verkkosivuillaan sekä selventänyt tekstiviestinä tilattavan e-lipun tilaamiseen liittyviä ehtoja. 15

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv.

Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen. kkv.fi. kkv. Lapset & kuluttajansuoja Lapsen oikeuksien ajankohtaispäivä 14.11.2017 Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen Ajankohtaista Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen

Yrityksen mainonta. muu markkinointi - mielikuvan luominen Yrityksen mainonta & muu markkinointi - mielikuvan luominen Sisällysluettelo Yrityksen mainonta ja muu markkinointi... 3 Mainonnan ja muun markkinoinnin suunnittelu on tärkeää... 3 Markkinoinnin kilpailukeinot...3

Lisätiedot

LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI

LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI LUONTAISTUOTTEIDEN SOPIMATON JA HARHAANJOHTAVA MARKKINOINTI Kuluttajavirasto joutuu usein puuttumaan luontais- ja kauneudenhoitotuotteita sekä alusasuja etämyyntinä markkinoivien yritysten markkinointiin

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE.

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. GRAAFINEN OHJEISTUS. YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. 1.3.2015 Lue sivulta 1 kuluttajasuojalain vaatimukset lippujen hinnan ilmoittamisesta ja Lippupisteen logon käytöstä! LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN ILMOITTELUSSA

Lisätiedot

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa

Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Markkinoinnin pelisäännöt muuttuvassa maailmassa Technopolis Business Breakfast, Kuopio 24.3.2017 Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Markkinointi somessa Markkinoinnin hyvä tapa Kilpailijan halventaminen

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi

Ajankohtaista kuluttaja-asioista. Lakimies Kristiina Vainio kkv.fi. kkv.fi Ajankohtaista kuluttaja-asioista Lakimies Kristiina Vainio 16.6.2017 Kuluttajakasvatus koulussa Kuuluu moniin oppiaineisiin jokainen meistä on kuluttaja Kuluttajasopimukset ovat osa talouden hoitoa Esim.

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI

MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI MATKAPUHELIMEN JA LIITTYMÄN KYTKYMARKKINOINTI Viestintämarkkinalain uusi kytkykauppasäännös tuli voimaan 1.4.2006. Lain 70 :n mukaan matkaviestinverkon päätelaitteen ja liittymän kytkykauppa on sallittua

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS

MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS MATKAPUHELINLIITTYMÄN AVAAMISEN YHTEYDESSÄ TARJOTTAVAN LISÄEDUN MARKKINOINTI JA EDUN SAATAVUUS Kuluttaja-asiamies on saanut runsaasti ilmoituksia matkapuhelinliittymän avaamisen yhteydessä tarjottavien

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Oulu 23.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely Hyvä tapa Some 2 Hyvän liiketavan vastainen menettely

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN

TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN TIEDOTE 30.9.2010 ARPAJAISLAIN MUUTOKSET 1.10.2010 ALKAEN Arpajaislakiin on tehty muutoksia, jotka koskevat erityisesti rahapelien alaikärajaa ja rahapelien markkinointia. Arpajaislain muutokset tulevat

Lisätiedot

Nuoret verkkokauppaostoksilla

Nuoret verkkokauppaostoksilla Nuoret verkkokauppaostoksilla Euroopan kuluttajakeskus Saija Kivimäki Suomalaiset verkkokauppaostoksilla Suomalaiset kuluttajat ostivat tuotteita verkosta 3,2 miljardilla eurolla vuonna 2016 Suomalaiset

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta.

Mainonnan eettinen neuvosto. Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainonnan eettinen neuvosto Antaa lausuntoja mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Mainontaan voi vaikuttaa Yritykset mainostavat lisätäkseen tuotteidensa ja palveluidensa menekkiä. Ne pyrkivät noudattamaan

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT

KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT KANTA-ASIAKASMARKKINOINTI JA KANTA-ASIAKASOHJELMAT Kanta-asiakasohjelmien tavoitteena on saada kuluttaja keskittämään ostoksensa ja synnyttää pitkäaikaista asiakasuskollisuutta. Keskittäminen voi kuitenkin

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Vastuullinen markkinointi

Vastuullinen markkinointi Vastuullinen markkinointi Keski-Suomen kauppakamari 29.1.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan varmistaa

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia. Yritysten yhteiskunnallinen vastuu. Ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media Vuorovaikutteisuutta videomainontaan Teemu Suominen Nelonen Media Aiheet Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä Miksi interaktiivista videomainontaa Esimerkkejä toteutuksista Kokemuksia ja oppeja TV Päälähetys

Lisätiedot

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI

LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTI KOULUTUS MARKKINOINTI PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN SISÄLTÖ/MARKKINOINTI Markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia.

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia. 1 (5) Jarmo Rinta-Jouppi Jouppilantie 18 60320 Seinäjoki Kiellon määrääminen ja uhkasakko Asian taustaa Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n MTV3 - kanavalla alkuvuodesta

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013

Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa. Timo Martelius Hankintajohtaja 01.10.2013 Hankinnat innovaatioiden edistäjinä Espoossa Timo Martelius Hankintajohtaja 0 Espoon hankinnan painopistealueet 2013-2016: Kestävä kehitys Sosiaalinen ja eettinen kehitys Ekologinen kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015

Mainonnan eettinen neuvosto 2014. Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Mainonnan eettinen neuvosto 2014 Paula Paloranta Keskuskauppakamari 27.1.2015 Esitys Mikä mainonnan eettinen neuvosto (MEN) on Mitkä seikat vaikuttavat mainoksen hyvän tavan vastaisuuden arviointiin Vuoden

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464

Internet. Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 Rissa & Järvinen Oy IBI Internet Tekniikantie 12 Innopoli 02150 ESPOO 9043542717 90466464 c:- '~ Internet: petterljarvinen@retj.fi XAOO: G=petteri; S=jarvinen; O=pjoy; P=inet; A=mailnet; C=fi WVVVV-sivu

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tiedote Maaliskuu 2017 Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimus: Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tuoreen Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan

Lisätiedot

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE.

OHJEISTUS. GRAAFINEN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. GRAAFINEN OHJEISTUS. YHTEISTYÖKUMPPANEILLE. 1.10.2013 Lue sivulta 1 kuluttajasuojalain vaatimukset lippujen hinnan ilmoittamisesta ja Lippupisteen logon käytöstä! LIPPUJEN HINNAN ILMOITTAMINEN ILMOITTELUSSA

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

KUV/11192/48/

KUV/11192/48/ KUV/11192/48/2008 14.10.2008 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle TYÖRYHMÄN ALUSTAVA EHDOTUS AUDIOVISUAALISISTA MEDIAPALVELUISTA ANNETUN DIREKTIIVIN (2007/65/EY) IMPLEMENTOIMISEKSI SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN

Lisätiedot

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData

Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Tiedollinen itsemääräämisoikeus ja MyData Erityisasiantuntija Tomi Voutilainen JulkICT-osasto Absoluuttisen tiedollisen itsemääräämisoikeuden sisällön hahmottaminen Tiedollinen itsemääräämisoikeus Oikeus

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

IAB FINLANDIN OHJEISTUS

IAB FINLANDIN OHJEISTUS Copyright IAB FINLANDIN OHJEISTUS IAB Tietosuojaseminaari 12.5.2011 Pirkko Rajala, MTV Oy Seppo Roponen, TNS Gallup Agenda o Rajaukset ja määritykset: mistä nyt puhutaan o Ohjeistus o Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Länsi-Tampereen Lähiuutiset & Lielahti.com Länsi-Tampereen kaikki tarjoukset onhan sinun tuotteesi mukana!

Länsi-Tampereen Lähiuutiset & Lielahti.com Länsi-Tampereen kaikki tarjoukset onhan sinun tuotteesi mukana! Länsi-Tampereen Lähiuutiset & Lielahti.com Länsi-Tampereen kaikki tarjoukset onhan sinun tuotteesi mukana! MEDIAKORTTI 2015 SIVUSTO ( LIELAHTICOM.LÄHIUUTISET.FI ) Lisämyyntiä helposti ja nopeasti! Avaimet

Lisätiedot

Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto Mainonnan eettinen neuvosto MEN tehtävä: antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, ovatko yksittäiset mainokset hyvän tavan mukaisia Yritysten yhteiskunnallinen vastuu ei tutki mainonnan

Lisätiedot

Verkkokaupan konversion kasvattaminen

Verkkokaupan konversion kasvattaminen Verkkokaupan konversion kasvattaminen Kai Korhonen Technical support specialist 020 718 18 31 Webinaarin sisältö Yleisiä asioita, joilla asiakkaan ostokokemusta voi parantaa Hyväksihavaittuja käytäntöjä,

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot