Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3"

Transkriptio

1 /2007 Tutkassa nyt Kohti yhteistä hyvää...2 Vieraskynä Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista...3 Artikkelit Kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt edistävät markkinoiden toimivuutta...5 Britannia kitkee terhakkaasti kosmetiikkamainosten ylilyöntejä...6 Tv-peleistä riesaa myös aikuisille...7 Markkinointipeleissä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta...8 Kumpi on etusijalla, käyttäjä vai tekniikka?...9 Luontaistuoteala kaipaa ryhtiliikettä...10 Markkinointiväitteen lähdeaineisto kuuluu myös kuluttajalle...11 Mainoksissa ruokittiin jälleen halventavaa ja uhkaavaa kielenkäyttöä...12 Mainoksen lainmukaisuuden varmistamiseen pitää panostaa...13 Hinnan ilmoittamisvelvollisuus sama jokaisessa mediassa...14 Rautatiepalveluiden ongelmiin haettiin uusia ratkaisuja 15 Toimitus Vastaava päätoimittaja: Anja Peltonen Toimittajat: Sakari Seppälä, Laura Salmi Sähköposti: Arkisto ja tilaus: ISSN

2 Kohti yhteistä hyvää Toimiva kuluttajansuoja edistää markkinoiden toimivuutta. Selvää on, että alati muuttuva toimintaympäristö vaatii viranomaisilta ja elinkeinoelämältä yhä enemmän yhteisiä ponnistuksia. Uudet verkkosivumme jatkavat tätä arvokasta perinnettä, jota Kuluttajavirastossa on vaalittu yrittäjän arjen helpottamiseksi. Tavoitteemme on, että sivujemme yritysosio palvelisi entistä paremmin liiketoiminnallisten tavoitteiden ja kuluttajansuojan yhdistämisessä. Yhteistä hyvää kohti on useita väyliä. Muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto perää parempaa sääntelyä, jolla karsittaisiin tarpeettomasti yritystoimintaa vaikeuttavia viranomaisten menettelyitä. Vuoden 2007 alussa käynnistämällään projektilla järjestö haluaa edistää elinkeinoelämän, viranomaisten ja oikeuslaitoksen vuorovaikutusta, jotta yhteiset pelisäännöt olisivat entistä selkeämpiä. Selkeän lainsäädännön lisäksi EK vaatii viranomaisilta ja tuomioistuimilta tehokkuutta ja nopeutta yrityksiä koskevissa ratkaisuissa. Elinkeinoelämän tavoitteet sopivat yhteen kuluttajansuojan kehittämisen kanssa. Kuten myös EK toteaa, tavoitteen saavuttamiseksi viranomaisille on taattava riittävät resurssit. Tehokkuuden lisääminen ei tarkoita pelkästään lainsäädännön kehittämistä, vaan myös sitä, että viranomaisilla täytyy olla tehokkaita keinoja puuttua markkinoiden häiriköihin. Myös EU:ssa parempi sääntely on keskeinen teema. Kuluttajapolitiikan tavoitteena on pelisääntöjen selkiyttäminen kuluttajansuojan tasosta tinkimättä. EU:ssa onkin vireillä useita kuluttajaoikeuden yhtenäistämis- ja kehittämishankkeita. Lisäksi muiden hallinnonalojen hankkeilla, muun muassa viestintäasioilla, on merkittäviä vaikutuksia kuluttajan oikeusasemaan. Kuluttajavirasto on jo aiemmin useasti esittänyt, että osana sekä EU:n että kotimaisia paremman sääntelyn toimintaohjelmia olisi tarpeen luoda käytäntöjä lainsäädännön kuluttajavaikutusten arvioimiseksi ja huomioon ottamiseksi jo valmisteluvaiheessa. Markkinamekanismien takia ei voida puhua enää pelkästään lainsäädäntöhankkeiden kansalaisvaikutuksista. Kuluttajansuojan kehittäminen ei riipu pelkästään sääntelystä. Myös yritysten toivoisi kehittävän kuluttajansuojaa ja kilpailukykyä samanaikaisesti edistäviä toimintamalleja. Hyvä esimerkki kuluttajien perusoikeuksien mainiosta huomioimisesta on Nordean palveluasiamiehen toimintamalli. Palveluasiamies ottaa vastaan asiakkaiden palautteet, joiden perusteella yritys on valmis tarpeen mukaan kehittämään toimintatapojaan. Parhaimmillaan malli antaa johtajille uusia ideoita liiketoiminnan kehittämiseen. Asiakaspalvelun puutteethan ovat pitkään olleet yleinen keskustelunaihe, joten myönteisiä malleja kaivataan. Pienten toimijoidenkin on helppo soveltaa kuluttajaoikeuden perussääntöjä verkkoympäristössä, jos tahtoa löytyy. Tästä esimerkkinä annettakoon Positiivarit Ky:n verkkokauppa, jossa on yksinkertaiset ja selkeät tilausehdot. Verkkokaupassa voi maksaa myös laskua vastaan pankki- ja luottokortin ohella. Anja Peltonen Päätoimittaja, johtaja Lue lisää Kuluttajaviraston tiedote : Yritysten asiakaspalveluun kaivataan ryhtiliikettä - Jonot ja välinpitämättömyys nakertavat kuluttajansuojaa 2

3 Kuluttajan näkökulma kanta-asiakasmarkkinointiin otteita kanta-asiakasbarometrin tuloksista Mikä kanta-asiakasmarkkinoinnissa mättää? Vai mättääkö mikään? Kirjoittaja on Nero Partners Oy:n toimitusjohtaja Harri Saloranta Kanta-asiakasmarkkinointi elää vahvaa aikaa. Kuluttajilla on keskimäärin 4,2 kanta-asiakaskorttia lompakossaan ja niiden määrän uskotaan lisääntyvän edelleen. Uusia kanta-asiakasohjelmia perustetaan ja vanhoja trimmataan. Kanta-asiakkuuteen ja kanta-asiakasmarkkinointiin liittyvien asioiden seuraamiseen käynnistettiin kanta-asiakasbarometri syksyllä Loyalty House Oy ja Nero Partners Oy toteuttavat tutkimuksen kolme kertaa vuodessa. Barometrin viimeisimmän kierroksen tulokset valmistuivat elokuussa Vastaajia oli 1052 henkilöä ja otos on valtakunnallisesti kattava. Kuluttajien mielipiteet kanta-asiakasohjelmista Kuluttajat suhtautuvat kanta-asiakkuuteen yleisesti ottaen positiivisesti. Yli 60 % vastaajista pitää melko tai erittäin tärkeänä, että yrityksillä on kanta-asiakasohjelmia. Heidän mielestään kantaasiakasohjelmat ovat hyödyllisiä ja niitä pitäisi kehittää edelleen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kehittämistä onkin. Seuraavassa taulukossa on kantaasiakasohjelmiin liitettäviä ominaisuuksia ja niiden vastaajien %-osuudet, jotka ovat väittämän kanssa samaa mieltä. Taulukossa on kaikkien arvioitujen kanta-asiakasohjelmien keskiarvot. Kanta-asiakasohjelmittain tulos vaihtelee melkoisesti ja osa ohjelmista saa varsin hyvää palautetta kuluttajilta. Suluissa parhaan ja heikoimman kanta-asiakasohjelman saama tulos. Kannustaa asioimaan ja ostamaan enemmän 22 % (56 / 8) On eduiltaan monipuolinen 20 % (64 / 9) On toimintaperiaatteiltaan selkeä ja helppo ymmärtää Lähettää kiinnostavaa kanta-asiakasviestintää Uudistuu ja kehittyy riittävästi pitääkseen mielenkiintoni yllä Kanta-asiakkuuteni huomioidaan positiivisesti palvelutilanteessa 37 % (69 / 22) 35 % (67 / 5) 9 % (28 / 1) 27 % (43 / 16) Vahvistaa asiakkuuttani yritykseen 22 % (55 / 11) 3

4 Suhtautuminen kanta-asiakasohjelmien kautta kerätyn tiedon hyödyntämiseen Yritykset keräävät kanta-asiakasohjelmien kautta tietoa esimerkiksi kanta-asiakkaidensa ostokäyttäytymisestä. Tiedon keräämiseen suhtaudutaan osin kriittisesti. 50 % vastaajista ei haluaisi antaa itsestään tai ostokäyttäytymisestään tietoja yritykselle, vaan haluisi pitää kiinni yksityisyydestään. Reilu kolmannes on kuitenkin valmis antamaan enemmän tietoa saadakseen entistä parempia ja itselle suunnattuja tarjouksia. Kun vastaajille kuvattiin esimerkkitilanne, joissa asiakas on ostanut taulutelevision ja seuraavalla viikolla yritys lähettää tarjouksen tähän televisioon sopivasta kotiteatterijärjestelmästä, niin kolmannes piti tätä hyvänä kanta-asiakasmarkkinointina, mutta viidennes taas koki tämän erittäin ärsyttävänä isoveli valvoo -toiminnalta. Toisessa kuvatussa esimerkkitilanteessa asiakas saa ruokakaupassa suoraan kassalta erityisalennusta niistä tuotteista, joita hän ostaa kanta-asiakaskortille kertyneen tiedon mukaan runsaasti. Yli 50 % piti tätä hyvänä asiana ja vain reilu 10 % suhtautui erittäin kielteisesti. Ostotietojen käyttäminen hyväksytään siis selvästi paremmin silloin, kun siitä koetaan saatavan konkreettista hyötyä. Sähköinen kanta-asiakasviestintä Kanta-asiakasviestintään sähköpostilla tai etenkin tekstiviestillä suhtaudutaan tällä hetkellä varauksellisesti. Reilu kolmannes on kiinnostunut saamaan kanta-asiakasviestintää sähköpostilla, mutta vain 10 % tekstiviestinä. Sähköinen kanta-asiakasmarkkinointi puhuttaa paljon ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten kuluttajien suhtautuminen muuttuu jatkossa. Barometrin seuraava kierros valmistuu loppuvuodesta 2007 ja silloin päästään näkemään ovatko kuluttajien mielipiteet muuttuneet ja mihin suuntaan. 4

5 Kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt edistävät markkinoiden toimivuutta Markkinoinnin perussääntöjen soveltaminen kanta-asiakasmarkkinoinnissa voi joskus olla vaikeaa ohjelmien ja etujen monimutkaisuuden vuoksi. Kuinka rakentaa mainos, kun pääpainon pitää olla myytävissä tuotteissa ja palveluissa? Toisaalta kuluttajat haluavat tietoa myös kantaasiakasohjelmista. Kuluttajavirasto julkaisi kanta-asiakasohjelmia ja kanta-asiakasmarkkinointia koskevan linjauksen tammikuussa. Linjauksessa on laaja tietopaketti, joka pohjautuu lainsäädäntöön sekä kuluttaja-asiamiehen ja tuomioistuinten ratkaisuihin. Kuluttajaviraston ohjeistus auttaa markkinoijia antamalla esimerkkejä erilaisissa tilanteissa annettavista tiedoista. Tarvetta ohjeistuksen laatimiselle oli, koska kanta-asiakasmarkkinoinnin pelisäännöt olivat unohtuneet ja markkinointi oli monin osin kuluttajansuojalain vastaista. Linjauksen julkaisemisesta kuluneena aikana markkinointi on monin osin korjautunut, mutta puutteitakin vielä löytyy. Kanta-asiakkuudessa ei ole kysymys vain markkinoinnissa annettavien tietojen sisällöstä ja painotuksista. Kanta-asiakasohjelmiin liittyy myös toimivien markkinoiden kannalta epätoivottavia piirteitä. Kanta-asiakasohjelmat vähentävät kuluttajien liikkuvuutta. Ohjelmilla kuluttajan hankinnat pyritään ohjaamaan tiettyyn ketjuun tai eri alojen elinkeinonharjoittajien muodostamaan yhteenliittymään. Keskittämisestä palkitaan progressiivisissa ohjelmissa. Mitä enemmän keskität, sitä enemmän palautuu. Kuluttajan kannalta tämä ei välttämättä ole edullisin ratkaisu. Edullisen ratkaisun löytyminen on yhä vaikeampaa, kun kanta-asiakasohjelmat vaikeuttavat hintavertailuja. Laajat kanta-asiakasjärjestelmät ovat vaikeaselkoisia, koska ne sisältävät eri alojen tuotteita ja palveluita ja etujen määräytyminen vaihtelee usein palvelusta tai tuotteesta riippuen. Myös ohjelmien progressiivisuus aiheuttaa kuluttajalle vaikeuksia. Kuluttajan näkökulmasta jo yhdestä progressiivisesta järjestelmästä kertyvää palautusta voi olla hyvin vaikea tietää etukäteen. Kuluttajien kannalta ostosten keskittäminen on hyvä ratkaisu vain, jos keskittäminen todella on kokonaisedullisin ratkaisu verrattuna kilpailijan ohjelmaan keskittämiseen. Käytännössä kuluttajan on täysin mahdotonta tietää, ovatko ostokset todellisuudessa jälkikäteen rahana maksettavan keskittämisedun vuoksi edullisempia kuin ostokset toisesta kaupasta ilman keskittämisetuja. Hinnat ovat läpinäkyviä vain silloin, kun kanta-asiakasedut annetaan heti, esimerkiksi tarjoustuotteena. Pääpaino markkinoitaviin tuotteisiin, ei kanta-asiakkaalle annettaviin lisäetuihin Linjauksen peruslähtökohta on yksinkertainen. Ohjeessa muistutetaan siitä, että kanta-asiakasohjelmat ovat lisäetuja eli kylkiäisiä. Kanta-asiakasetujahan ei voi saada ilman ensin hankittavia päähyödykkeitä. Vanha perusperiaate siitä, että lisäedut eivät saa hallita markkinointia koskee myös kanta-asiakasetuja. Markkinoiden läpinäkyvyyden ja kuluttajien järkiperäisten ostopäätösten tukemiseksi on tärkeää huolehtia siitä, että markkinoinnissa pääosassa on aina hankittava hyödyke itse hintatietoineen. Eri asia on, jos markkinoinnin pääviesti on suunnattu mahdollisille uusille kanta-asiakkaille. Silloin on muistettava kertoa kanta-asiakkaaksi liittymistä koskevat olennaiset tiedot. Kaikki kuluttajat eivät halua liittyä kanta-asiakkaiksi, eivät ainakaan kovin moneen ohjelmaan. Kantaasiakkaaksi liittyminen voi olla maksullista, ja monia arveluttaa myös omia ostoksia koskevien tietojen rekisteröinti ja käsittely. Yleensä kuluttajat tavoittava markkinointi tavoittaa myös kanta-asiakasohjelmiin kuulumattomat asiakkaat. Jos tuotteita myydään myös heille, markkinoinnista on käytävä ilmi myös eikanta-asiakkaita koskevat hintatiedot riittävän selvästi. Lue lisää kuluttajaoikeuden linjauksista osoitteessa - Kanta-asiakasmarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat 5

6 Britannia kitkee terhakkaasti kosmetiikkamainosten ylilyöntejä Missä vaiheessa ryppyvoiteen kehuminen muuttuu harhaanjohtavaksi mainonnaksi? Britanniassa rajaa vedetään samoilla perusteilla kuin Suomessakin. Mainoksissa annetut konkreettiset lupaukset tuotteen tehosta on pystyttävä todistamaan. Britannian markkinointia valvova viranomainen Advertising Standards Authority (ASA) on viimeisen vuoden aikana puuttunut monien suurten ja tunnettujen kosmetiikkayritysten mainoskampanjoihin. ASAn päätökset noudattavat samaa linjaa kuin Kuluttajaviraston keväällä julkistamat kosmetiikan markkinoinnin pelisäännöt. Kuluttajaviraston ohjeistuksen mukaan mainoksesta on saatava jo ensisilmäyksellä totuudenmukainen kokonaisvaikutelma. Jos mainoksessa esitetään tuotteen ominaisuuksista tarkkoja prosenttilukuja tai muita mitattavissa tai omin silmin havaittavissa olevia väitteitä, ne on pystyttävä todistamaan oikeiksi. Mainoksessa on myös kerrottava, minkälaiseen tutkimukseen ja otantaan tulos perustuu. Rajat liioittelulle ja pelottelulle Tuorein ASAn haaviin tarttunut tapaus on Clarinsin Expertise 3P -suihke. Yritys joutui vetämään elokuussa pois lehtimainoksen, jossa tuotteen kerrottiin suojaavan ihoa haitallisilta sähkömagneettisilta aalloilta. ASAn mukaan Clarins ei pystynyt esittämään riittävän vankkoja tutkimustuloksia mainosväitteen tueksi. Mainoksessa myös lietsottiin turhaan paniikkimielialaa muun muassa lauseella kun sähkömagneettiset aallot voivat läpäistä seinän, kuvittele mitä ne voivat tehdä ihollesi. L Oreal puolestaan sai heinäkuussa käskyn keskeyttää Telescopic-ripsivärin televisio- ja lehtimainokset. ASAn mukaan mainoksissa annettiin liian mairitteleva kuva tuotteen tehosta. Ripsivärin luvattiin tekevän ripset 60 prosenttia pidemmiksi. Todellisuudessa ripset eivät suinkaan kasvaneet, vaan ripsiväri sai ne ainoastaan näyttämään pidemmiltä. Harhauttavaa vaikutelmaa lisäsi mainoksen kuvitus. Tuotteen mannekiinin, näyttelijä Penelope Cruzin ripsien tuuheus ei ollut ainoastaan Telescopicin ansiota, vaan lopputulosta oli paranneltu irtoripsillä. ASA vaatiikin, että jatkossa mainoksissa on aina mainittava, jos mallilla on irtoripset. Kauneusleikkaus kotikonstein? Erityisen ongelmallisia näyttävät olevan ikääntymisen merkkejä vastaan suunnattujen voiteiden mainosväittämät. Tämän vuoden tammikuussa kosmetiikan suoramyyntiorganisaatio Avon sai moitteita ANew Clinical - ryppyvoiteensa mainoksesta. Tuotetta kuvailtiin muun muassa kasvojenkohotukseksi purkissa ja kotiversioksi kauneuskirurgiasta. Syksyllä 2006 ASA hyllytti Cliniquen kampanjan, jossa Repairwearvoiteen kerrottiin aktivoivan ihoa silottamaan itse itseään. Vuonna 2005 ASAn hampaisiin joutui huippumalli Claudia Schifferin tähdittämä L Orealin ryppyvoiteen kampanja. Yhteistä näille tapauksille on se, että yritykset eivät ole pystyneet esittämään mainosväitteidensä tueksi riittävän vakuuttavia tieteellisiä todisteita. Harhaanjohtavat ja yliampuvat mainokset osuvat viime kädessä kosmetiikkateollisuutta omaan nilkkaan. Kun suuret ja tunnetut yritykset rikkovat omaa ammattisäännöstöään, ne vievät pohjaa pois koko alan uskottavuudelta ja kolhivat samalla myös kuluttajien luottamusta. Advertising Standards Authorityn ratkaisuista voi lukea muun muassa kosmetiikkatuotteiden pakkauksiin ja muotoiluun keskittyvältä uutissivustolta cosmeticsdesign-europe.com Lue lisää kuluttajaoikeuden linjauksista osoitteessa - Kosmetiikan mainonnan pelisäännöt 6

7 TV-peleistä riesaa myös aikuisille Tv-pelit ja -visailut eivät ole vain lasten hupia, vaan niitä tarjotaan myös aikuisille. Myös peleihin liittyvät ongelmat koskettavat yhtä hyvin aikuisia kuin alaikäisiäkin. Tv-peleistä ja -visailuista on julkisuudessa nostettu esiin erityisesti alaikäiset pelaajat ja heidän vahingossa tehtailemansa jättilaskut. Kuluttajavirastoon on kuitenkin tullut yhteydenottoja myös aikuisille suunnatuista peleistä. Kuluttajat ovat pitäneet joidenkin pelien sääntöjä harhaanjohtavina ja peliohjeita puutteellisina. Kuluttajavirasto on neuvotellut tv-peleistä ja -visailuista useaan otteeseen televisiokanavien kanssa. Nyt Kuluttajavirasto on jälleen muistuttanut kanavia siitä, että pelaajalle oli hän sitten lapsi tai aikuinen on kerrottava selkeästi peliohjeet, osallistumisen kustannukset ja muut pelaamiseen liittyvät säännöt. Pelaajan on myös voitava tutustua näihin tietoihin, ennen kuin hän osallistuu visailuun. Pelin aikana tärkeimpien sääntöjen on oltava näkyvissä ruudulla. Jos pelillä on juontaja, tämän on kerrottava säännöt myös suullisesti. Lisäksi peli- ja osallistumissäännöt pitää kertoa kanavan tai pelin omilla verkkosivuilla sekä teksti-tv:ssä. Pelkkä hinnan ilmoittaminen ei riitä, vaan on kerrottava, mitä hinta sisältää. Kuluttajan on saatava esimerkiksi tietää, onko kyseessä kertaluontoinen maksu vai edellyttääkö kilpailuun osallistuminen useita puheluita tai viestejä. Voittomahdollisuuksista realistinen kuva Katsojia ei saa houkutella pelaamaan yliampuvilla lupauksilla. Ruudussa pitää joko sanallisesti tai kuvallisesti kertoa, mitä palkinnon voittaminen edellyttää ja miten peli etenee. Myös palkinnoista ja voittamisen todennäköisyydestä on annettava totuudenmukaista tietoa. Pelien tarjoajien on pidettävä pelisääntöjä ja -ohjeita suunnitellessaan mielessä kohderyhmien erityispiirteet. Heidän on otettava huomioon, että alaikäisten taidot ja kokemukset ovat aikuisia rajoittuneempia. Toisaalta myös aikuisten pelaajien joukossa on ns. heikkoja kuluttajaryhmiä, joille on tarjottava erityisen selkeää tietoa säännöistä ja voittomahdollisuuksista. Lue lisää tv-pelejä koskevista linjauksista osoitteessa - TV-peleissä ja -visailuissa osallistujille annettavat tiedot - TV-pelit ja muut maksulliset interaktiiviset lapsille suunnatut kilpailut ja visailut - Alaikäiset, markkinointi ja ostokset - Mobiilisisältöpalveluiden myynti ja markkinointi 7

8 Markkinointipeleissä käytetään hyväksi alaikäisen kokemattomuutta Piilomainonta ei ole milloinkaan hyväksyttävää. Mainoksen on oltava esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa mainokseksi, olipa kohderyhmänä aikuiset tai alaikäiset. Tästä huolimatta Kuluttajavirasto havaitsee usein puutteita erityisesti lapsille ja nuorille suunnatuilla internetsivustoilla, joissa mainontaa yhdistetään peleihin. Alaikäisillä on puutteellinen kyky ymmärtää logojen tai muunlaisen peliin sisällytetyn mainonnan tarkoitusta, joten pelien ja mainonnan erillään pitäminen on otettava erityisesti huomioon lapsille suunnatuissa ja kiinnostavissa palveluissa. Kuluttajavirasto on puuttunut muun muassa tapauksiin, joissa mainostilaa tarjoavilla verkkosivuilla pelien kuvituksessa on käytetty lapsia houkuttelevien tuotemerkkien logoja ja tuotteita. Markkinoinnille ei voi siis antaa pelin tai puuhasivun muotoa, jos sivustolla markkinoidaan lapsia kiinnostavia tuotteita tai tuotemerkkejä. Vaikka peleille olisi asetettu ikäraja, kontrollin helpon kiertämisen vuoksi pelien pitäminen sivustolla ei yleensä ole mahdollista. Leikit, peli ja muu viihde on siten erotettava selkeästi mainoksista. Kuluttajalla on aina oikeus tietää, milloin häneen vaikutetaan kaupallisesti. Mainostajien tulisi kantaa vastuunsa siitä, että vakiintuneet oikeusperiaatteet alaikäisestä markkinoinnin kohteena otettaisiin huomioon myös tietoyhteiskunnassa. Lue lisää kuluttajaoikeuden linjauksista osoitteessa - Alaikäiset, markkinointi ja ostokset - TV-pelit ja muut maksulliset interaktiiviset lapsille suunnatut kilpailut ja visailut 8

9 Kumpi on etusijalla, käyttäjä vai tekniikka? Kun analogisilta tv-lähetyksiltä vapautuvien taajuuksien käytöstä päätetään ja sen mukaisia uusia palveluja aletaan suunnitella, kannattaa edetä käyttäjälähtöisesti. Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä on hahmottanut vapautuvien taajuuksien vaihtoehtoisia käyttötapoja ja päätöksenteon kriteereitä. Tarkoitus on ottaa huomioon teräväpiirto-, mobiili-, maksu- ja tilaustelevisioiden kehitysnäkymät sekä kaapelin, laajakaistan, internetin ja satelliitin yleistymiset televisioohjelmien jakelussa. Kuluttajavirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota kolmeen näkökohtaan. Ensinnäkin uuden tekniikan käyttöönottoa itsessään ei kannata pitää itseisarvona. Ennen kuin uuden tekniikan käytöstä päätetään, on tärkeää selvittää sen kysyntää ja kuluttajavaikutuksia. Kaikki kotitaloudet ovat juuri joutuneet hankkimaan uudet digivastaanottimet. Siksi on ehdottoman tärkeää, että peruspalveluiden jatkuminen näillä laitteilla turvataan riittävän pitkän ajan tulevaisuuteen. Toinen näkökulma koskeekin riittävän pitkiä, rinnakkaisten teknisten palvelujen siirtymäaikaa. Kuluttajilla pitää olla mahdollisuus hyödyntää vasta hankkimiaan laitteita koko niiden normaalin käyttöiän ajan. Valinnat uusien tekniikoiden käyttöönotosta pitäisi toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu pakollisia lisäkustannuksia. Kolmanneksi on tärkeää, että uusi tekniikka ja laitekanta ovat riittävän kehittyneitä, kun ne otetaan käyttöön. Teknologiset muutokset eivät saa johtaa kuluttajansuojan heikentymiseen laitteiden keskeneräisyyden vuoksi. Pelkkä standardi ei riitä turvaamaan kuluttajien oikeuksia virheettömiin laitteisiin, kuten digisovittimien markkinoille tulemisen alkuvaiheessa havaittiin. Laitteiden virheettömyys ja toimivuus on varmistettava jo ennen kuin niitä aletaan myydä. Lue lisää Kuluttajaviraston lausunnoista osoitteessa - Lausunto liikenne ja -viestintäministeriölle : Analogisten televisiotaajuuksien käyttö siirryttäessä digitaaliseen jakeluun 9

10 Luontaistuoteala kaipaa ryhtiliikettä Kuluttajavirastoon on saapunut vuosien 2006 ja 2007 aikana runsaasti ilmoituksia luontaistuotteita etämyyntinä markkinoivista yrityksistä, joiden menettelytavoissa on ollut lukuisia puutteita ja lainvastaisuuksia. Kuluttajavirasto on ohjeistanut yrityksiä markkinoinnin ja etämyynnin perussäännöistä. Kuluttajavirasto on saanut yrityksiltä positiivista palautetta luontaistuotealaa koskevista valvontatoimenpiteistään, joten ohjeistukselle on ollut selkeästi tilausta. Yritykset ovat pitäneet alan uskottavuuden ja kehittymisen kannalta tärkeänä, että ala saataisiin ruotuun ja säännöt selkiytettyä. Ongelmallisin tapaus alalla on ollut yritys, joka harhaanjohtavalla markkinoinnillaan on houkutellut kuluttajat tekemään vuoden määräaikaisen tilauksen, josta yrityksen mukaan ei ole voinut irtautua. Tilattuaan euron hintaisen näytteen kuluttajat huomasivat sitoutuneensa satojen eurojen arvoiseen vuoden määräaikaiseen tilaukseen. Yritys on siirtänyt laskut perintään, kun sopimuksesta irti haluavat kuluttajat ovat jättäneen maksunsa maksamatta. Kuluttajaviraston saamat ilmoitukset ovat koskeneet muun muassa tilaamatta lähetettyjä tuotteita markkinoinnin puutteellisuutta ja harhaanjohtavuutta näytetilauksen jatkumista automaattisesti kestosopimuksena/määräaikaisena kestotilaukseen sitomista ilmaisen näytteellä tai arvonnalla/kilpailulla/testillä näytetilausten todellista hintaa postikuluineen tilausten peruuttamista asiakaspalvelun toimimattomuutta aiheetonta perintää. Luontaistuotealan lisäksi Kuluttajavirasto ohjeisti samalla kauneudenhoitotuotteiden ja alusasujen etämyyntiä harjoittavaa yritystä. Jo puolet Kuluttajaviraston ohjeistuksen saaneita yrityksistä on kertonut noudattavansa sääntöjä tai muuttavansa käytäntöjään vaatimusten mukaisiksi. Kuluttajavirasto ryhtyy jatkotoimiin, jotta loputkin yritykset sitoutuisivat alan ryhtiliikkeeseen. Osa luontaistuotteita myyvistä yrityksistä on sijoittautunut Suomen ulkopuolelle eikä niillä ole Suomessa lainkaan toimipistettä. Siksi suomalaisten viranomaisten mahdollisuudet puuttua niiden toimintaan ovat olleet rajallisia. Vuoden 2005 lopussa voimaan tullut kuluttajansuojaa koskeva yhteistyöasetus antaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia tehostaa eri maiden viranomaisten yhteistyötä. Lue lisää kuluttajaoikeuden linjauksista osoitteessa - Luontaistuotteiden sopimaton ja harhaanjohtava markkinointi 10

11 Markkinointiväitteen lähdeaineisto kuuluu myös kuluttajalle Kuluttajan on saatava tutustua tutkimuksiin, joihin markkinoinnissa käytetyt väittämät perustuvat. Tärkeää olisikin, että yritykset mainoskampanjoita suunnitellessaan valmistautuisivat esittämään kuluttajille tiedot, joihin markkinointi nojautuu. Puolueettomat tutkimukset ovat kerta toisensa jälkeen vahvistaneet ostoskorimme edullisuuden niin pienissä kuin suurissakin myymälöissä, kertoo S-ryhmään kuuluvan Osuuskauppa Ympäristön asiakaskirje. Kuluttajaviraston saaman ilmoituksen mukaan tutkimuksia tiedustelleelle asiakkaalle ei kuitenkaan kuluttajalle tarpeellisia tietoja voitu tai haluttu antaa. Useat Kuluttajaviraston tekemät hintavertailut ovat osoittaneet muun muassa sen, että samalla talousalueella toimivien liikkeiden välillä voi olla suuriakin eroja myös kauppaketjujen sisällä. Koska tilan puute mainoksissa usein estää esittämästä hintavertailua koskevia täydellisiä tietoja, on erityisen tärkeää, että kuluttajille turvataan mahdollisuus tutustua markkinoissa viitattuun vertailuun. Kuluttajansuojalain 2 luvun 4a :n koskee vertailevaa mainontaa. Sekä lainsäädännön vaatimukset että markkinaoikeuden ratkaisukäytäntö edellyttävät, että markkinoijan on kyettävä näyttämään toteen esitetyt väittämät. Itse tutkimuksen on oltava pätevästi tehty ja pääsääntöisesti puolueettoman tahon tekemä. Edullisuusvertailun on myös oltava ajankohtainen, jotta se ei olisi harhaanjohtava. Vertailun perusteella ei voi tehdä pitkälle meneviä omia johtopäätöksiä tai yleistyksiä, joihin vertailun tulokset eivät anna aihetta. 11

12 Mainoksissa ruokittiin jälleen halventavaa ja uhkaavaa kielenkäyttöä Markkinoinnissa koetellaan säännöllisesti hyvän tavan rajoja. Tuoreimpia esimerkkejä ovat mainokset, joissa nuorisovaateliikettä mainostettiin väkivallalla, naistenlehteä vähättelemällä kumpaakin sukupuolta ja listattuja johdannaisia esineellistämällä lapsia. Nuorten suosimia vaatemerkkejä myyvä Cult Denim mainosti ilmaisjakelulehti Cityssä kuvalla, jossa oli pahoinpidellyn nuoren miehen murjotut kasvot. Kuvatekstissä kehotettiin hakemaan uudet vaatteet kyseisestä liikkeestä tai muuten tulee lättyyn dorka. Vaikka mainoksesta huokuva väkivalta ei ollutkaan todellista, sillä ei kuitenkaan ollut mitään selkeää yhteyttä markkinoitavaan tuotteeseen eli vaatteisiin. Jo tämä teki mainoksesta hyvän tavan vastaisen. Mainoksen tuomittavuutta lisäsi se, että se oli suunnattu nuorille ja alaikäisille tai ainakin tavoitti heidät. Tällaista markkinointia arvioidaan aina muuta markkinointia tiukemmilla kriteereillä. Huumori ei ole lieventävä asianhaara Joidenkin naisten ongelma on, että he innostuvat suunnattomasti jostain mitättömästä ja sitten menevät sen kanssa naimisiin. Tämän MeNaiset-lehden mainos oli mainostajan mukaan hyväntahtoista huumoria, jolla ei ollut tarkoitus halventaa ketään. Mainosviestin voi kuitenkin tulkita myös toisella tavalla: naiset tekevät päätä pahkaa järjettömiä ratkaisuja ja miehet ovat arvottomia olentoja. Jos mainos väheksyy tiettyä kansanryhmää, sitä ei voi kuitata huumorilla tai hyvillä tarkoitusperillä. Puolustukseksi ei riitä myöskään se, että kyseinen mainos oli osa laajempaa kampanjaa. Vaikka kampanjaa arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, myös sen jokaisen osan on täytettävä kuluttajansuojalain markkinoinnille asettamat vaatimukset. Lapset mainostähdiksi vain erityistapauksissa Listattuja johdannaisia markkinoivan Societe Generale -pankkikonsernin verkkosivuilla oli kuvia pienistä lapsista. Lapsia voi kuitenkin käyttää markkinoinnissa vain silloin, kun lapsi on luonnollinen osa mainoksen ympäristöä tai välttämätön tuotteen käytön havainnollistamiseksi. Tällaisissakin tapauksissa on vältettävä vaikutelmaa siitä, että tuotetta tai palvelua myytäisiin lasten avulla. Societe Generalen verkkosivuilla pikkulapset tulivat rinnastetuksi rahoitusmarkkinoiden vaihdantatuotteisiin. Koska lasten ja markkinoitavien tuotteiden välillä ei ollut mitään luontevaa yhteyttä, syntyi mielikuva, että lasten kuvilla pyrittiin ainoastaan vetoamaan mahdollisiin ostajiin. Kaikkia kolmea mainostajaa kehotettiin korjaamaan markkinointinsa lainmukaiseksi ja ottamaan hyvän tavan vaatimukset huomioon myös jatkossa. Lue lisää Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta, Markkinoinnin hyvä tapa -teemanumero 1/

13 Mainoksen lainmukaisuuden varmistamiseen pitää panostaa Kuluttajavirasto joutuu usein puuttumaan samoista asioista samojen yritysten markkinointiin. Yritysten olisikin luotava riittävät tarkistusprosessit varmistaakseen markkinointinsa lainmukaisuuden ennen mainoksen julkaisemista. Myös Kuluttajavirasto neuvoo yrityksiä markkinointiin ja kuluttajansuojaan liittyvissä kysymyksissä. Kuluttajavirasto kiinnitti huomiota tv:ssä esitettyyn Coca-Colan mainokseen, joka rikkoi yhtiölle aikaisemmin määrättyä markkinointikieltoa. Kampanjaa hallitsi tarjottava lisäetu, jossa kuluttajalle tarjottiin t-paitaa pullojen korkeista kerättyä kahdeksaa koodia vastaan. Lisätietoja lisäedun saamiseksi ilmoitettiin löytyvän pullojen etiketeistä. Aikaisemmin kuluttaja-asiamies oli kieltänyt Coca-Cola Finland Oy:tä euron sakon uhalla käyttämästä kuluttajiin suunnatussa juomien markkinoinnissaan kilpailua, arvontaa tai lisäetua myynnin edistämiskeinona siten, että osallistumiskehotukset ja tarjottavat edut hallitsevat mainosta tarjottavan tuotteen asemasta. Mainoksessa ei myöskään ilmoitettu kuluttajansuojalain 2:4 edellyttämiä tietoja. Mainoksesta ei käynyt ilmi tarjouksen voimassaoloaika, tarjotun edun arvo ja se, mitä kuluttajan on vähintään maksettava saadakseen tarjotun edun. Yritys lopetti kuluttajansuojalain ja markkinointikiellon vastaisen mainoksensa Kuluttajavirastosta saamansa huomautuksen jälkeen. 13

14 Hinnan ilmoittamisvelvollisuus sama jokaisessa mediassa Hintailmoittelun valvonnassa Kuluttajavirasto on joutunut puuttumaan muun muassa tapauksiin, joissa imago-mainontaan vedoten yritys jättää yksilöidyn tuotteen myyntihinnan ilmoittamatta. Pelisääntöjä on entisestään selkeyttänyt KKO:n tuore ennakkopäätös tilanteista, joissa tuote on yksilöity ja hinta on ilmoitettava. Myyntihinnan ilmoittaminen kuuluu markkinoinnin perusasioihin ja sitä sääntelee hintamerkintäasetus ja kuluttajansuojalaki. Myyntihinta on kerrottava aina, kun vähittäismyyjä markkinoi yksilöityä tuotetta. Hinnan ilmoittamisvelvollisuutta ei voi sivuuttaa viittaamalla muuhun lähteeseen, kuten esim. internetsivuihin. Eri mediat eivät eroa ilmoittamisvelvollisuuden suhteen, vaan hinta on esitettävä tuotteen yksilöivän kuvan tai tekstin välittömässä yhteydessä. Kuluttajavirasto puuttuikin Helsingin Sanomat -sanomalehden mainokseen linja-auton kyljessä, jossa lehteä mainostettiin ilmaisulla Tilaa Hesari hintaa ilmoittamatta. Imago-mainonnan ja tuotteen yksilöivän mainonnan rajanvedosta on tuoreita tuomioistuinten päätöksiä. Kuluttajavirasto katsoi Hesarin markkinoinnin olleen markkinaoikeuden (MAO:120/06) ja Korkeimman oikeuden (KKO:2007:37) päätöksillä kiellettyä mainontaa. Myös oikeusistuinten päätökset koskivat Helsingin Sanomat Oy:n mainontaa Edellä mainitulla markkinaoikeiden päätöksellä Helsingin Sanomat Oy:lle oli asetettu markkinointikiellon tehosteeksi euron uhkasakko, jonka maksuunpanoa Kuluttajavirasto ei hakenut yrityksen korjaavien toimenpiteiden vuoksi. Kuluttajavirasto puuttui myös Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n aikakauslehtien mainontaan linja-autojen ulkopinnoilla. Tom & Jerry -mainoksessa sarjakuvalehti oli selkeästi tunnistettavissa jo pelkästään lehden hahmoja ja lehteä esittävistä värikkäistä kuvistaan. Tällaisesta mainoksesta kuluttajalle syntyy käsitys, että mainos koskee tiettyä lehteä, jolloin lehden myyntihinta on ilmoitettava. Velvollisuutta hinnan esittämiseen ei siis voinut kiertää edes poistamalla bussin kyljestä teksti tilaa lehti. Suomen Kuvalehden -mainoksessa esitettiin lehden nimi ja tavoiteltu kohderyhmä mainoslauseilla ajattelevien ihmisten lehti ja ajatukset liikkeelle. Tekstien perusteella Kuluttajavirasto arvioi kuluttajalle syntyvän käsityksen, että mainos koskee tiettyä Suomen Kuvalehteä, jolloin mainoksessa pitäisi esittää myös lehden hinta. Sen sijaan Kuluttajavirasto katsoi, että Yhtyneet Kuvalehdet Oy:llä ei ollut hinnan ilmoittamisvelvollisuutta -linja-automainoksessaan. Mainoksellaan yritys kehotti lukijoita kertomaan netissä lehdelle ihmisten hyvistä teoista tekstillä ilmianna sankari. Vaikka mainoksessa ilmoitetaankin lehden nimi, siitä ei kuluttajalle välttämättä synny mielikuvaa yksilöidystä lehdestä, vaan virike ilmiantaa sankari lehden internetsivuilla. Lue lisää Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta 2/2007: KKO:n täsmennys hintailmoittelun pelisääntöihin asettaa pisteen keskustelulle imagomarkkinoinnista 14

15 Rautatiepalveluiden ongelmiin haettiin uusia ratkaisuja Kuluttajavirasto ja VR ovat keskustelleet kuluttajien oikeuksista junaliikenteessä. Junien myöhästelyn lisäksi osapuolet keskustelivat muun muassa lippujen ja erilaisten alennusten hintailmoittelusta. Kuluttajaoikeuden periaatteiden mukaan palvelusta, joka ei vastaa sovittua, on oikeus saada hinnanalennusta. Rautatiekuljetuslaissa on säännös viivästysten aiheuttamien rahallisten vahinkojen korvaamisesta matkustajille. Käytännössä vasta useiden kymmenien minuuttien pituisesta viivästyksestä on voinut saada korvausta. VR on rautatiekuljetuslain säännöksen perusteella katsonut, että sillä ei ole velvollisuutta muunlaiseen hyvitykseen matkustajille. Ainoastaan sarja- ja kausilippujen osalta VR on ilmoittanut joskus tapauskohtaisesti hyvittäneensä junien toistuvia myöhästelyjä. Kuluttajavalituslautakunta eli nykyinen Kuluttajariitalautakunta on ratkaisussaan dnro 02/45/1050 viitannut kuluttajapalveluita koskevaan kuluttajansuojalain 8 lukuun ja katsonut, että matkustajalla on oikeus myös hinnanalennukseen tai hinnanpalautukseen, ellei rautatieyrityksen suoritus vastaa sovittua. Kyse oli tapauksesta, jossa matkustajalla oli käytössään kuukausilippu tietylle yhteysvälille. Lautakunnan ratkaisun mukaan matkustajalla on oikeus hyvitykseen virheen perusteella silloin, jos myöhästyminen on liikennevälineen luonne huomioon ottaen epätavallista ja toistuvaa. VR:n taholta Kuluttajariitalautakunnan kantaa hinnanalennuksesta ei ole hyväksytty, vaan se on katsonut, että rautatiekuljetuslaki erityislakina tältä osin syrjäyttää kuluttajansuojalain säännökset. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Ruotsin rautatieyhtiö SJ on vuonna 2006 ottanut käyttöön restidsgaranti-järjestelmän, jossa silloin, kun juna myöhästyminen on olennaista (esim. 2 tunnin matkalla yli 40 minuuttia), matkustaja saa takaisin matkan hinnan siten, että hän saa SJ:ltä kupongin, jota voi käyttää uuden lipun ostamiseen. Järjestelmä on vapaaehtoinen eikä perustu Ruotsin rautatiekuljetuslakiin. Kuluttajavirasto ja VR keskustelivat myös lippujen ja erilaisten alennusten hintailmoittelusta sekä e- lippujen peruutusehtojen selkeästä ilmoittamisesta. Hintailmoittelussa Kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota VR:n monimutkaiseen hinnoittelujärjestelmään, jota kuluttajien on lisämaksuineen, alennuksineen ja poikkeussääntöineen hankala ymmärtää. Ongelmana on toisinaan ollut se, että kuluttajat ovat saaneet VR:n omaltakin henkilökunnalta ristiriitaista tietoa muun muassa hinnoista ja alennuksista. Hinnoittelujärjestelmää olisi siis tarpeellista selkiyttää ja yksinkertaistaa. Määrällisesti eniten Kuluttajaviraston on saanut valituksia VR:n e-lippujen peruutusehdoista. Keskustelujen jälkeen VR on tarkentanut e-lipun peruutukseen liittyvää ohjetekstiä verkkosivuillaan sekä selventänyt tekstiviestinä tilattavan e-lipun tilaamiseen liittyviä ehtoja. 15

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 362. Laki. vakuutusyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 4päivänä toukokuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2001 N:o 362 368 SISÄLLYS N:o Sivu 362 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta... 1029 363 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Lappeenranta 15.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta, Keskuskauppakamari Esitys Kuvan käyttö markkinoinnissa Markkinoinnin tunnistettavuus Testituloksiin

Lisätiedot

Markkinoijan muistilista

Markkinoijan muistilista Markkinoijan muistilista Technopolis Business Breakfast, Oulu 23.9.2016 VT, OTL Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely Hyvä tapa Some 2 Hyvän liiketavan vastainen menettely

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

IAB FINLANDIN OHJEISTUS

IAB FINLANDIN OHJEISTUS Copyright IAB FINLANDIN OHJEISTUS IAB Tietosuojaseminaari 12.5.2011 Pirkko Rajala, MTV Oy Seppo Roponen, TNS Gallup Agenda o Rajaukset ja määritykset: mistä nyt puhutaan o Ohjeistus o Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia.

2. Kia -automerkkiä koskevan kuluttajaluottomainoksen kampanja-aika on ollut ainakin Mainoksen kokonaispituus oli 16 sekuntia. 1 (5) Jarmo Rinta-Jouppi Jouppilantie 18 60320 Seinäjoki Kiellon määrääminen ja uhkasakko Asian taustaa Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n MTV3 - kanavalla alkuvuodesta

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos 24.04.2008 Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta yrityssalaisuudet, luvaton käyttö ja tietoturva 2 Hallitusohjelma hallitus edistää

Lisätiedot

Joukkue, jossa toimin

Joukkue, jossa toimin Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Toimihenkilöt Vastaajia yhteensä 38 Joukkue, jossa toimin Muu joukkue, mikä? D-tytöt C-tytöt G6 (-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Paljonko maksat eurosta -peli

Paljonko maksat eurosta -peli Paljonko maksat eurosta -peli - Ajattele todellinen tilanne ja toimi oman näkemyksesi mukaisesti - Tee tarjous eurosta: * Korkein tarjous voittaa euron. * Huonoimman tarjouksen esittäjä joutuu maksamaan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Hyvästi, huono kieli!

Hyvästi, huono kieli! Journalisti 13/2010 Hyvästi, huono kieli! Kun toimittaja panostaa resursseja, lukija voihkii. Lehtori Sirkka Wahlstén tekee kaikkensa, jotta jutuissa eivät vilahtelisi vierassanat ja viranomaiskieli. Jaakko

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta

HE 38/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain. pakkauksissa tulee vuoden 2009 alusta olla yleinen varoitus tuotteen haitallisuudesta HE 38/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi alkoholilain pykälä, jonka mukaan alkoholijuomien pakkauksissa

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2007/0248(COD) 19.3.2008 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

VERKKOLA. Verkkokauppapeli

VERKKOLA. Verkkokauppapeli VERKKOLA Verkkokauppapeli Vertti Woltti Verkkolan kunta Verkkolan kunta Tukku Maahantuoja Valmistaja Logistiikkakeskus Maksupalvelut Markkinointikeskus Pankki Talouden seuranta Pelaajan uutiset Satunnaistapahtumat

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia

Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa Petri Haltia Suomalaisten aikuisten osaaminen ja sen tulevaisuus PIAACin valossa 27.5.2014 Petri Haltia KANSAINVÄLINEN AIKUISTUTKIMUS PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies OECD:n organisoima,

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot