KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA"

Transkriptio

1 KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINTA Ohjeita kaukolämpöasiakkaalle, isännöitsijälle ja urakoitsijalle

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINNALLA SAAVUTETTAVAT EDUT UUSIMISTARPEEN MÄÄRITTÄMINEN Kulutusseuranta Huoltokirja Kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma Laiteviat LAITEUUSINNAN ETENEMINEN Laiteuusinnan vaiheet Suunnittelu Toteutus URAKKAMAKSUN VAIHEISTUS... 9

3 1(11) 1 KAUKOLÄMMÖN LÄMMÖNJAKOLAITTEIDEN UUSINNALLA SAAVUTETTAVAT EDUT Asiakas omistaa kiinteistön kaukolämmön lämmönjakolaitteet ja siten myös uusimisvastuu on aina asiakkaalla. Laitteiston teknistä elinikää on vaikea arvioida etukäteen ja uusimistarpeessa voi olla suuriakin poikkeavuuksia, käyttötavasta ja -olosuhteista riippuen. Lämmönjakolaitteiden suositeltava vaihtoikä määräytyy käyttökohteen ja suoritettujen huoltotoimenpiteiden perusteella. Luotettavuus heikkenee olennaisesti yli 20 vuoden iässä ja samalla käyttö- ja ylläpitokustannukset kasvavat. Laiteuusintaprosessi on asiakkaan etujen mukaista suorittaa hallittuna ja kokonaisvaltaisena kokonaisuutena, joka sisältää kaikki hankkeen vaiheet: tutkimukset, suunnittelun, kilpailutuksen ja toteutuksen. Siten saadaan huomioitua kaikki kustannuksiin ja lämmityksen toimivuuteen vaikuttavat tekijät. Laitteiden uusimistarve tulisi määrittää ennen vikojen ilmenemistä. Esimerkiksi vuototilanteessa kiireellisesti toteutettu laiteuusinta tulee asiakkaalle huomattavasti kalliimmaksi ja samalla moni lämmityksen toimivuuteen vaikuttava tekijä jää usein huomioimatta. Pääsääntöisesti yli 15- vuotiaista laitteista ei kannata uusia yksittäisiä osia; paloittain toteutettuna uusinta tulee myös kalliimmaksi kokonaisuusintaan verrattuna. Ennakointi on rahoituksen kannalta olennaista. Vanhat laitteet joudutaan joka tapauksessa uusimaan lähitulevaisuudessa, joten on tärkeää hoitaa rahoitusjärjestelyt, riittävä kilpailutus ja mahdolliset energia-avustukset hyvissä ajoin. Kokonaisvaltaisen rakennuksen lämmityslaitteiston tarkastelun ja oikein asetettujen säätöjen myötä voidaan saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa, mutta tärkeimmät edut ovat ennen kaikkea toimivuuden ja luotettavuuden paranemisessa. Yleisesti suurin säästöpotentiaali on säätölaitteissa, kiertovesipumpuissa ja lämmitysverkoston tasapainossa. Nykyaikaisen säätö- ja mittaustekniikan ansiosta lämmitysjärjestelmä toimii tasaisesti ja säätyy oikein eri kuormitustilanteissa. Uusien taajuusmuuttajalla varustettujen A-luokan kiertovesipumppujen avulla sähkönkulutus saattaa pienetä merkittävästi, sillä vanhat pumput ovat usein ylimitoitettuja ja hyötysuhteeltaan huonompia.

4 2(11) 2 UUSIMISTARPEEN MÄÄRITTÄMINEN 2.1 Kulutusseuranta Asiakkaan on hyvä tarkkailla lämmitysenergian kulutusta, lämpötiloja ja vedenkulutusta säännöllisesti. Lämmönmyyjä osaltaan seuraa kuukausitasolla kulutuskohteita, joissa energiankulutus tai jäähtymä muuttuu poikkeuksellisesti. Kulutusmuutokset saattavat johtua lämmönsiirtimen vuodosta tai puutteellisesti toimivista säätölaitteista. Kaukolämpöveden jäähtymä eli kaukolämmön tulo- ja paluuveden lämpötilaero on hyvä lämmönjakolaitteiston toimivuuden mittari. Mitä suurempi kaukolämpöveden jäähtymä on, sitä paremmin lämmönjakolaitteet hyödyntävät kaukolämpöveden sisältävän lämpöenergian. Jäähtymän tulisi olla mahdollisimman hyvä olosuhteiden mukaisesti, kesällä vähintään 25 ºC ja lämmityskaudella ºC. Selkeästi huonontunut jäähtymä on merkki puutteellisesti toimivista laitteista. Asiakkaille lähetettävät kaukolämmön raportit ovat suuri apu kulutusseurannassa. Lämmönmyyjä lähettää kaukolämpöasiakkaille vuosittain käyttöraportin ja ennusteraportin, joista selviää kiinteistön laskutettu energian käyttö, laskutettu käyttö normitettuna ja sääolosuhteiltaan keskimääräisen normitetun vuoden energiankulutus. 2.2 Huoltokirja Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että uusille ja rakennusluvanvaraisia muutostöitä suorittaville pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitetuille rakennuksille tehdään huoltokirja. Se on myös suositeltavaa tehdä vanhoille jo käytössä oleville rakennuksille. Kiinteistönhoitajalle huoltokirja on suuri apu oikeellisessa rakennuksen lämmityksessä, huollossa ja hoidossa. Siinä on yksityiskohtaisesti merkattu huoltokohteet, -ohjeet, -aikataulut, -kustannukset ja laitteiden ja järjestelmien tavoitteelliset käyttöiät. Yksi suunnitelmallisen ja ennakoivan kiinteistön ylläpidon edellytys on lämmityslaitteiden säännöllinen kunnon arvioiminen. Laitteiden toimivuus ja kunto pystytään hyvin määrittämään huoltokirjaan kerätyn tiedon ja lämmönmyyjän raporttien perusteella. Tiedot ovat tärkeä apu laiteuusinnan suunnittelussa, toteutuksessa ja ajankohdan määrittämisessä. Huoltokirjan vähimmäissisältö on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A4.

5 3(11) 2.3 Kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma Jokaisessa kiinteistössä tulee korjaustarpeita ja niihin on hyvä varautua ennakkoon. Kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS tehdään kiinteistön kuntoarvioiden perusteella. Se tehdään usein vuoden ajalle ja siinä on arvioitu rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden uusimisajankohdat, korjausmenetelmät ja alustavat kustannusarviot. Vuonna 2010 voimaan tullut uusi asunto-osakeyhtiölaki edellyttää taloyhtiön hallitusta laatimaan korjaussuunnitelman vähintään seuraavalle viidelle vuodelle. Parhaaseen lopputulokseen lämmönjakolaitteiden kannalta päästään, kun huoltokirjaa päivitetään säännöllisin väliajoin, tehdään tarvittavat kuntoarvioinnit sekä seurataan lämmönmyyjän raportteja energiankulutuksesta ja kaukolämpöveden jäähtymästä. Näiden tietojen pohjalta laaditaan kokonaisvaltainen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma. Laiteuusinnan suunnittelu, urakka-asiakirjat, mahdolliset korjausavustukset ja budjetointi onnistuvat vaivattomasti hyvin toteutetun pitkän tähtäimen suunnitelman ansiosta. 2.4 Laiteviat Kaukolämpöveteen lisätään fluoresoivaa vesiliukoista väriainetta, pyraniinia tai jossain tapauksissa uraniinia, verkoston ja asiakaslaitteiden vuotojen paikallistamiseksi. Pyraniinin vahva vihertävä väri näkyy vedessä jo penillä pitoisuuksilla. Lämmönsiirrinvuodot voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin vuotoihin. Ulkoiset vuodot ovat helposti havaittavissa lämmönjakohuoneessa. Käyttöveden lämmönsiirtimen vuotaessa sisäisesti käyttövesi vuotaa kaukolämpöverkkoon tai kaukolämpövesi käyttövesiverkkoon painesuhteesta riippuen. Väriaineen ansiosta viallisesta lämmönsiirtimestä lämpimään käyttöveteen päässyt kaukolämpövesi on helposti havaittavissa. Kun kyseessä on lämmityksen siirtimen sisäinen vuoto, lämmitysverkoston varoventtiili vuotaa, sillä kaukolämpöverkon paine on lämmitysverkostojen painetta korkeampi.

6 4(11) Säätöventtiilit ja kiertovesipumput ovat mekaanisia laitteita, jotka kuluvat käytössä ja erityisesti epänormaaleissa olosuhteissa. Ne joudutaan monesti uusimaan koko laitteiston elinkaaren aikana. Uusittaessa yksittäisiä osia kannattaa huomioida laitteiston ikä ja kokonaisvaltainen kunto. Pääasiassa yli 15 vuotta vanhoista laitteista ei kannata uusia yksittäisiä osia, vaan tällöin tulisi suunnitella ja harkita jo koko laitteiston uusintaa. Asiakkaan tulee ilmoittaa lämmönmyyjälle lämmönmyyjän kaukolämpöjohdoissa ja laitteissa havaitsemistaan vioista ja häiriöistä. Mikäli asiakkaan lämmönjakolaitteissa ilmenee vikoja, joista on esimerkiksi asiakkaan terveydelle vaaraa, on laitteiden käyttö keskeytettävä. Epäiltäessä laitevikaa ota yhteyttä lämpöurakoitsijaan. 3 LAITEUUSINNAN ETENEMINEN 3.1 Laiteuusinnan vaiheet Asiakkaan kaukolämpölaitteiden ja lämmityslaitteiden suunnittelussa, asentamisessa ja tarkastuksessa tulee noudattaa lämmönmyyjän antamia sekä muita kaukolämpölaitteita koskevia ohjeita tai suosituksia. Asiakkaan kaukolämpö- ja lämmityslaitteisiin liittyvät ehdot on esitetty tarkemmin kaukolämmön yleisissä sopimusehdoissa kohdassa 5.

7 5(11) Lämmönmyyjän mitoituspalvelun käyttö (Asuintalot, joissa ei tehdä muita muutoksia eikä ole koneellista ilmanvaihtoa) Toimenpide Toteuttaja 1. Esi- ja hankesuunnittelu Asiakas 2. Mitoituspyyntö lämmönmyyjälle Asiakas 3. Lämmönjakolaitteiden mitoitus ja suunnitteluarvojen määrittäminen TAI Lämmönmyyjä Suunnittelijan käyttö (Muut rakennukset ja asuintalot) Toimenpide Toteuttaja 1. Suunnittelijan valinta Asiakas 2. Yhteydenotto lämmönmyyjään Suunnittelija / asiakas 3. Esi- ja hankesuunnittelu Suunnittelija ja asiakas 4. Tekninen suunnittelu Suunnittelija 5. Suunnitelmien hyväksyttäminen lämmönmyyjällä Suunnittelija Toteutus Toimenpide Toteuttaja 1. Urakan kilpailutus suunnitelmiin perustuen Asiakas / suunnittelija 2. Laitevalmistajan valinta / kilpailutus Lämpöurakoitsija 3. Urakoitsijasuunnitelmien hyväksyttäminen lämmönmyyjällä Lämpöurakoitsija 4. Laitteiden asennus Lämpöurakoitsija 5. Säätölaitteiden viritys Säätölaiteurakoitsija 6. Lämmönjakolaitteiden käytönopastus Lämpöurakoitsija 7. Lämmönmyyjän tarkastukset Lämpöurakoitsija tilaa tarkastusajan lämmönmyyjältä

8 6(11) 3.2 Suunnittelu Esi- ja hankesuunnittelu Lämmönjakolaitteiden uusinnan tullessa ajankohtaiseksi tulisi hankkeesta aloittaa esisuunnittelu. Esisuunnittelun tavoitteena on määrittää aikataulu, rahoitus ja lämmitysjärjestelmään liittyvät muut toimenpiteet, jotka on tarkoitus suorittaa prosessin yhteydessä. Esi- ja hankesuunnittelun yhteydessä selvitetään alustava kustannusarvio, jossa huomioidaan kaikki laiteuusintaan liittyvät tulo- ja menoerät. Rakennuskohteessa on tehtävä asbestikartoitus ennen suunnittelun aloittamista tai viimeistään ennen kuin urakka-asiakirjat valmistuvat, mikäli sitä ei ole aikaisemmin tehty. Jos kartoituksessa löytyy asbestia, asiakkaan kannattaa neuvotella eristeiden samanaikaisesta purkutyöstä lämmönmyyjän kanssa. Purkutyö täytyy suorittaa asbestipurkutöitä koskevien määräysten mukaan. Kun laiteuusintahankkeen ajankohta on selvillä, voidaan laatia projektiaikataulu. Aikataulussa tulee huomioida päätöksentekoon, rahoitukseen, suunnitteluun ja urakkasuoritukseen liittyvät tekijät. Suunnitteluvaiheeseen on hyvä varata reilusti aikaa, jotta kaikki tekijät saadaan huomioitua. Itse laiteuusinta sujuu urakoitsijan osalta nopeasti ja toteutuksen kannalta vuodenajalla ei ole suurta merkitystä. Lämmityskatkos kestää yleensä noin yhden työpäivän. Lämmönmyyjän mitoituspalvelun käyttö Useat lämmönmyyjät tarjoavat kiinteistön toteutuneeseen kulutustietoon pohjautuvaa lämmönjakolaitteiden mitoituspalvelua. Tällöin ei erillistä suunnittelijaa tarvita. Palvelu on suunnattu vain asuintaloille, joissa ei tehdä muita muutoksia laiteuusinnan yhteydessä eikä käytössä ole koneellista ilmanvaihtoa. Suunnittelijan käyttö Suunnittelijan käyttö asuintaloissa on välttämätön, mikäli rakennuksessa on tehty tai tehdään tulevaisuudessa rakenteellisia tai lämmitysteknisiä muutoksia. Etuna suunnittelijan käytössä on, että lämmitysjärjestelmä saadaan huomioitua kokonaisuudessaan paremmin ja samalla muut uusimis- tai säädöntarpeessa olevat laitteet tulee korjattua. Kustannustehokkaan lopputuloksen saavuttamiseksi asiakkaan on syytä kysellä tarjouksia eri suunnittelutoimistoilta ja suunnittelijoilta. Muissa kiinteistöissä kuin asuintaloissa suunnittelijan käyttö on välttämätöntä.

9 7(11) Yhteydenotto lämmönmyyjään Suunnitteluvaiheessa asiakkaan tai hänen edustajansa (suunnittelijan, urakoitsijan) ottaa yhteyttä lämmönmyyjään, jolloin voidaan selvittään mm. lämmönkulutustietojen perusteella laitteistomitoitusta. Samalla selvitetään rakennuksessa sijaitsevien lämmönmyyjän laitteiden uusimistarve. Tekninen suunnittelu Keskinäisen kaukolämpösopimuksen perusteella asiakkaan kaukolämpölaitteisiin saa tehdä vain lämmönmyyjän hyväksymiä muutoksia ja olennaisinta muutoksista on sovittava erikseen. Laiteuusinnan yhteydessä on hyvä tehdä selvityksiä muiden laitteiden uusimis- tai säätötarpeesta, joita ovat mm. lämmitysverkoston tasapainotus, patteriventtiilien uusinta, käyttövesiverkosto säätö ja ilmanvaihdon tasapainotus. Laiteuusintaa koskevan suunnitelman tulee sisältää kytkentäkaavio, josta käy ilmi uusien lämmönjakolaitteiden mitoitusarvot, myös mahdollisten käyttöön jäävien vanhojen laitteiden osalta. Lämmitysjärjestelmää on aina tarkasteltava kokonaisuutena. Uusia laitteita ei tule mitoittaa vanhojen laitteiden mukaisesti, vaan mitoituksen tulee perustua todellisiin toiminta-arvoihin. Laiteuusintaa suunniteltaessa on syytä mitata toteutunut meno- ja paluuveden lämpötilat sekä huonelämpötilat. Mikäli huoneistoissa esiintyy suuria lämpötilaeroja, on syytä kiinnittää huomiota lämmitys- ja ilmanvaihtoverkoston tasapainotukseen. Myös rakennuksen lämmönkäyttötapoihin ja -kokemuksiin on perehdyttävä. Suunnitelmien hyväksyttäminen lämmönmyyjällä Ennen urakan aloittamista, suunnittelijan tulee aina esihyväksyttää laatimansa laiteuusintasuunnitelmat lämmönmyyjällä. Lämmönmyyjän laadunvalvojat tarkastavat suunnitelmat ja tarvittaessa pyytävät korjaamaan virheet.

10 8(11) 3.3 Toteutus Urakoitsijan valinta Asiakas tai suunnittelija laatii suunnitelmien pohjalta tarjouspyyntöasiakirjat, jotka lähetetään kaukolämpöasennusoikeuden omaaville urakoitsijoille. Asiakkaan kaukolämpölaitteiden asennus-, muutos- ja korjaustöitä saavat tehdä vain lämmönmyyjän hyväksymät lämpöurakoitsijat. Lämmönmyyjällä on luettelo yrityksistä/henkilöistä, joilla on kaukolämmön urakointipätevyys. (http://www.fortum.com/countries/fi/yksityisasiakkaat/kaukolampo/ohjeita-rakentajalle /lista-lampourakoitsijoista/pages/default.aspx) Riittävä urakoitsijoiden kilpailutus on ensiarvoisen tärkeää, jotta laiteuusinta saadaan toteutettua asianmukaisilla kustannuksilla. Tarjouspyynnössä tulee mainita perustietojen lisäksi myös asiakkaan määrittelemät laiteuusintaan liittyvät korjaus- ja kehitystarpeet, sillä ne tulee huomioida urakan suunnittelussa. Asiakas voi hankkia urakalle valvojan; erityisesti suurissa kohteissa tämä on suositeltavaa. Useat suunnittelijat ja muut alan asiantuntijat tarjoavat urakan valvontapalveluja. Laitevalmistajan valinta / kilpailutus Valittu urakoitsija kilpailuttaa mitoitusarvojen mukaiset laitteet eri laitevalmistajilla ja yhdessä asiakkaan kanssa valitsevat sopivan vaihtoehdon. Urakoitsijasuunnitelmien hyväksyttäminen lämmönmyyjällä Valittujen laitteiden ja mitoitusarvojen perusteella laaditaan urakoitsijasuunnitelmat, jotka urakoitsija lähettää lämmönmyyjälle tarkistettavaksi. Urakoitsija korjaa suunnitelmiin lämmönmyyjän havaitsemat puutteet. Laitteet tulee hankkia vasta lämmönmyyjän hyväksynnän jälkeen. Laitteiden asennus Asennuksen saa suorittaa vain lämmönmyyjän hyväksymä urakoitsija. Urakoitsijoiden on tunnettava Energiateollisuus ry:n Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet (K1) -julkaisun sisältö ja noudatettava sitä urakassa.

11 9(11) Säätölaitteiden virittäminen Urakoitsija tilaa säätölaiteurakoitsijan virittämään säätöautomatiikan toiminta-arvot kohdilleen. Tämä on tehtävä ennen lämmönmyyjän tarkastuksia, jotta laitteiden asianmukainen toimivuus voidaan tarkistaa. Lämmönjakolaitteiden käytönopastus Urakoitsija pitää asiakkaalle käytönopastuksen, jossa käydään läpi laitteiden toiminta, säätö ja miten vikatilanteissa tulee toimia. Lämmönmyyjän tarkastukset Kun uudet laitteet on asennettu ja viritetty, urakoitsija tilaa lämmönmyyjän tarkastuksen laadun varmistamiseksi. Lämmöntoimituksen edellytyksenä on, että asiakkaan kaukolämpö- ja lämmityslaitteet on rakennettu ja asennettu lämmönmyyjän hyväksymällä tavalla. Laiteuusinnan yhteydessä lämmityksen saa kytkeä päälle heti asennuksen valmistuttua, mutta urakoitsijan on tilattava lämmönmyyjän tarkastus mahdollisimman pian. 4 URAKKAMAKSUN VAIHEISTUS Uusien lämmönjakolaitteiden asianmukaisen asennuksen ja toimivuuden varmistamiseksi asiakkaan kannattaa sopia urakkamaksun jakamisesta yhteen tai useampaan erään. Tavanomaista on, että urakkamaksu jaetaan kolmeen erään. Ensimmäinen erä maksetaan, kun lämmönjakolaitteisto on toimitettu, toinen erä kun laitteisto on asennettu ja kolmas erä (noin %), kun työ on asiakkaan ja lämmönmyyjän osalta hyväksytty. Tämä täytyy huomioida urakkasopimusta tehtäessä.

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN

KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN KÄYTÄ KAUKOLÄMPÖÄ OIKEIN SISÄLTÖ 3 Kaukolämmöllä ja sillä siisti Kaukolämmön oikea käyttö säästää lämpöä ja rahaa Lämmön mittaus Mittarilukemat Jäähdytys Seuraa energiankulutusta Lämpöindeksi 6 Lämmitystarveluku

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju

Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI RAKENNUKSEN YLLÄPITO päivitetty 9/2005 TkL Martti Hekkanen VTT JUKO-ohjeistokansio on tarkoitettu henkilöille, jotka

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN.

ISÄNNÖINTI 2013 ISÄNNÖINTI SAARINEN. Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua. Mitä tehdään romupyörille? ISÄNNÖINTI SAARINEN. ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Kaivosvoudissa vaalitaan elinkaariajattelua Tässä lehdessä: Ikkunoiden päivitystä ammattityönä Käänteinen

Lisätiedot

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

YMPÄRISTÖOPAS 2013. Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen Toivo Lapinlampi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖOPAS 2013 Energiakaivo

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan. As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa NUMERO 1/2014

Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan. As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa NUMERO 1/2014 RETERMIA NEWS NUMERO 1/2014 Ilmanvaihto 36 % Yläpohja 6 % Ikkunat 15% Ulkoseinät 17% Lämmitys 60 % Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa Energiaremontin

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset

Kiinteistön siivous vastuut ja velvoitteet huomioiden. ELEMENTTI saumaukset. PALOKATKO eristykset. BETONI rakenteiden injektoinnit- ja korjaukset 2/2011 Energian käyttö ja säästötoimet taloyhtiössä Vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusten hakuaika päättyy 8.4.2011 Kotitalousvähennys Kuka maksaa vian selvittämiskustannukset? Käännetty arvonlisävero

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa

AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kouvolan LVI-yhdistys, KoLVI ry 23.marraskuuta 2011 1 Lokakuu 2012, 23.vuosikerta AUDITOINTI kehittää kiinteistön hoitoa ja huoltoa Kiinteistön ylläpito edellyttää selkeitä suunnitelmia, osaavia kumppaneita

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Korjaushanke taloyhtiössä

Korjaushanke taloyhtiössä Korjaushanke taloyhtiössä Tiedoksi isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Palaute jari.virta@kiinteistoliitto.fi Jari Virta ja Suomen

Lisätiedot