Hanke käynnistyi syksyllä 2009, jolloin koottiin hankkeen ohjausryhmä ja heidän edustamansa yhteistyötahot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanke käynnistyi syksyllä 2009, jolloin koottiin hankkeen ohjausryhmä ja heidän edustamansa yhteistyötahot."

Transkriptio

1 Kuuloliitto ry Raportti Näyttämötaide saavutettavaksi -hankkeesta Hankkeen tarkoitus Kulttuurielämässä otetaan huomioon kuulovammaiset henkilöt ja mahdollistetaan teatterielämykset heille samoin kuin muullekin yleisölle. Myös ikääntyneet henkilöt ja maahanmuuttajat hyötyvät kotimaisten esitysten tekstityksestä. Luodaan malli, jonka avulla suurissa teattereissa maamme suurimmissa kaupungeissa teatteritekstityspalvelu on käytössä vuosittain ainakin neljässä eri näytelmässä, niiden tietyissä esityksissä vuodesta 2012 alkaen. Hanke käynnistyi syksyllä 2009, jolloin koottiin hankkeen ohjausryhmä ja heidän edustamansa yhteistyötahot. Näyttämötaide saavutettavaksi -hankkeen ohjausryhmän jäsenet Laura Gröndahl, professori, Taideteollinen korkeakoulu Matti Holopainen, toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry Mika J. Lehtinen, johtaja, Tutkivan teatterityön keskus, Tampereen yliopisto Jyri Pulkkinen, Opetusteatterin johtaja, Teatterikorkeakoulu Sari Salovaara, projektipäällikkö, Valtion taidemuseon Kulttuuria kaikille -toiminta Liisa Tiittula, professori, Tampereen yliopisto Kuuloliiton edustajat ohjausryhmässä: Sirpa Laurén, erityisasiantuntija Sinikka Pihlamaa, toimitussihteeri Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa vuonna 2009 ja neljä kertaa vuonna Hankkeen rajaaminen Koska käytettävissä oli hankesuunnitelmaan ja hakemukseen verrattuna vähemmän varoja ja myös hankkeen toteutusaika lyheni, jouduttiin hanketta supistamaan. Suunnitelmasta otettiin soveltaen toteutettaviksi kohdat 3 (teatteritekstityksen toteuttaminen, tekstitetyn näyttämöesityksen tuottaminen suurimmissa kaupungeissa) ja 4 (raportti ja suositusten tekeminen jatkoa varten) sekä osin 2 (teatteritekstityksen teknisten mahdollisuuksien selvittäminen); tätä kohtaa toteuttaa osaltaan hankkeen aikana käynnistetty suunnittelu teatteriesitysten tekstitystä tutkivan työpajan järjestämiseksi. Taideteollisen korkeakoulu ja Tutkivan teatterityön keskus järjestävät viikon kestävän työpajan Tekstitetyn näyttämöesityksen tuottaminen suurimmissa kaupungeissa Kokeileva esitys, johon tekstitys integroidaan mukaan lavastukseen, olisi edellyttänyt pitempää hankeaikaa. Taidekorkeakoulujen ohjelmista päätetään jo varhaisessa vaiheessa. Siksi päädyttiin valmiiden esitysten tekstittämiseen Oulussa, Tampereella ja Helsingissä. Syksyn 2010 aikana nähtiin seuraavat tekstitetyt esitykset: Joni Skiftesvikin Katsastus Oulun kaupunginteatterin Suurella näyttämöllä , Sirkku Peltolan Pieni raha Tampereen Työväen teatterin Kellariteatterissa , Bertolt Brechtin Galilein elämä Suomen Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä , Teattereiden kanssa käytiin neuvottelut tekstityksen käytännön järjestelyistä. Esitysten tekstitykset rahoitettiin hankkeen varoista. Tekstitykset tilattiin Käännöspalvelu Pohjanrinteeltä, Omnivis Oy:ltä ja Viittomakielialan osuuskunta VIA:lta.

2 Ajatus kiertueesta jätettiin teattereiden kiinteiden ohjelmistojen takia. Valmiiden esitysten tekstittäminen mahdollistaa tekstityksen ongelmakohtien paikantamisen ylipäänsä ja ennen kokeilevaa produktiota. Hankittiin kokemuksia tekstityksen kustannuksista ja teattereiden teknisistä valmiuksista. Yhden esityksen kustannukset vaihtelivat euroa. Teattereissa tekstitys toteutetaan tähän tarkoitukseen erikseen suunnitellulla tietokoneohjelmalla, joka mahdollistaa tekstin esittämisen repliikki kerrallaan. Kuuloliitto hankki käyttöönsä tällaisen livetekstitykseen tarvittavan ohjelman, jotta jatkossa voidaan toteuttaa erilaisia arviointeja ja kerätä lisää asiakaspalautetta tekstityksen toteuttamisesta parhaiten kuulovammaisia henkilöitä palvelevalla tavalla. Ohjelman hankinta säästää myös tekstittäjän työtä, kun tekstit voi suoraan kirjoittaa ko. ohjelmalla eikä siirtää tavalliselta tekstinkäsittelyohjelmalta esitysohjelmaan, jolloin joudutaan aina tekemään muokkauksia. Tekstitettyjen esitysten jälkeen kerättiin palautetta sekä teattereilta että kuulovammaiselta yleisöltä. Kuulovammaiset henkilöt toivovat kovasti lisää tekstitettyjä esityksiä. Tekstitysten kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota paikkaan, johon tekstitys heijastetaan. Katsojien käsitykset parhaasta paikasta olivat osittain ristiriitaisia. Kuulovammaisilla henkilöillä on erittäin vähän kokemuksia erilaisista tekstitysvaihtoehdoista. Tärkeää on, että kuulovammainen yleisö sijoitetaan katsomossa sellaisille paikoille, joille tekstitys näkyy. Tämä edellyttää sitä, että lipunmyyntipisteessä tiedetään tekstityksestä ja sen järjestelyistä. Myös teatterit kiinnittivät huomiota tekstityksen paikkaan, jotta teksti ei peitä mitään näyttämön osia. Tekstityksestä olisi hyvä saada tieto jo näytelmän suunnitteluvaiheessa, jotta se voitaisiin ottaa huomioon lavastuksen, valojen ym. suhteen. Suurin osa tekstityksen kustannuksista muodostuu tekstityksen tuottamisesta. Lisäksi paikalle tarvitaan tekstittäjä, joka ajaa eli painaa kunkin repliikin näkyviin esityksen edetessä. Tämä vaihe ei aiheuta niin paljon kustannuksia, joten olisi suhteellisen edullista järjestää tekstitettyjä uusintaesityksiä. Tavoitteena onkin, että teattereiden esteettömyys valtavirtaistuisi eli kuulovammainen yleisö voisi valita käyntinsä useammasta eri ajankohdasta. Esimerkkinä uusintamahdollisuudesta on Tampereen Työväen teatterin Pieni raha -esityksen tekstitys. Tampereella järjestetään syksyllä 2011 Verstaalla näyttely vammaishistoriasta, järjestäjinä Valtion taidemuseon Kulttuuria kaikille -toiminta yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että valmiiksi tekstitetty Pieni raha -esitys nähdään uusintana samaan aikaan näyttelyn kanssa. Hankkeen aikana käynnistettyjä suunnitelmia Kokeilevampaa versiota osittain toteutetaan taidekorkeakoulujen tekstitystä tutkivassa, viikon kestävässä työpajassa keväällä Työpaja toteutetaan taidekorkeakoulujen budjetista. Opettajina toimivat Mika Lehtinen ja Teemu Määttänen Tutkivan teatterityön keskuksesta, Laura Gröndahl TaiKista ja vierailevat asiantuntijaluennoitsijat. Kuuloliiton edustajat ja Tampereen kuulovammaisaktiivit voivat osallistua työpajaan antaakseen palautetta tekstitystekniikoiden toimivuudesta. Työpajan jälkeen on suunniteltu järjestää tekstitystekniikoita käsittelevä seminaari. Per Liljeqvist Ruotsista on tarjoutunut tulemaan seminaariin esittelemään tekstitystekniikkaa; hänen tavoitteenaan on kehittää helposti liikuteltava ja siirrettävä laitteisto tekstittämiseen. Ruotsissa on enemmän kokemusta sekä tekstitystekniikoista että kokeilevista tavoista sisällyttää tekstitys esitykseen.

3 Kokeileva produktio saattaa siirtyä vuoteen 2012 varsinkin, koska työpaja pidetään keväällä Hankkeeseen halutaan lisätä tutkimusta, esimerkiksi tuottaa verkkoon artikkelikokoelma teatteritekstityksestä. Lisäksi on hankkeen jälkeen tarve tuottaa teattereille ohjekirja, jossa avattaisiin tekstitystä eri näkökulmista, esimerkiksi tekniikasta ja käyttäjien tarpeista. Suosituksia jatkoa varten Taiteelliset tavoitteet Tekstitystä voisi käyttää osana teatterin taiteellista kokonaisilmaisua. Ohjausryhmä suunnitteli työpajaa ja sen jälkeen kokeilevaa esitystä Teatterikorkeakoulun tiloissa; tekstitys sisäänrakennettuna esitykseen jo suunnitteluvaiheessa. Tekniikan kehittäminen Teatteritekstityksen teknisiä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tulisi edelleen selvittää. Tarvitaan sekä kiinteitä ratkaisuja teattereihin että kevyitä, helposti siirrettäviä ratkaisuja kiertäville ja pienille teattereille. Teknologian kehittämisessä voisi hyödyntää yliopistoja ja korkeakouluja sekä ehdottaa opiskelijoille diplomityön aihetta Teattereiden näkökulma Teattereita kiinnostaa lisätä sellaisia palveluja, jotka voivat lisätä yleisöpohjaa. Tekstitetystä esityksestä hyötyisivät myös maahanmuuttajat, esimerkiksi osana suomen kielen opintoja. Yksi näkökulma tekstittämiseen on suomalaisen teatteriesityksen vieminen ulkomaille. Käyttäjänäkökulma Tekstityksen kehittämiseksi tulee hankkia kokemuksia erilaisista tekstitystekniikoista ja ratkaisuista. Esityksen seuraamiseen vaikuttavat muun muassa tekstityksen paikka, tekstin koko ja fontti, roolihenkilöiden repliikkien erottelu toisistaan ja yleisön sijoittaminen oikeille paikoille katsomossa. Ehdotus lainsäädäntöön Teattereiden ja orkesterien valtionapulain 6 a pykälään tulisi saada maininta rahoituksesta esteettömyystoimintaan. Teatterit ja orkesterit voivat saada ko. pykälän perusteella lisäavustusta (muuhun merkittävään teatteritoimintaan myönnettävä harkinnanvarainen avustus). Hankkeessa tuotettiin eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle kannanotto hankkeesta ja teattereiden esteettömyystoiminnan rahoitustarpeesta. Kannanoton esitteli jaostolle Matti Holopainen. LIITE 1 Hankkeen arviointia Hankkeen aikana teattereiden esteettömyys eteni tekstityksen osalta pienen askeleen. Kolmesta tekstitetystä esityksestä saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että tarvetta tekstitykseen on, mutta sen toteuttamismenetelmiä tulee edelleen selvittää. Yhteenveto Hankkeen perusteella todettiin tärkeimmiksi kehittämisalueiksi jatkossa teknologian kehittäminen ja erilaisten tekstitysratkaisujen selvittäminen sekä jatkuvan rahoitusjärjestelmän luominen.

4 Lisätietoja antavat: erityisasiantuntija Sirpa Laurén, Kuuloliitto ry, Ilkantie 4, Hki, toimitussihteeri Sinikka Pihlamaa, Kuuloliito ry, Ilkantie 4, Hki, (09)

5 LIITE 1 KANNANOTTO Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle Kuuloliitto esittää toivomuksen, että teattereiden valtionosuuslain säännöksissä yhtenä perusteena olisi teatteriesitysten esteettömyys ja saavutettavuus. Tavoitteenamme on, että taide- ja kulttuuripalvelut ovat saavutettavia; että kaikilla, myös kuulovammaisilla, on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua niihin. Nykyisin kuulovammaisilla henkilöillä on varsin rajalliset mahdollisuudet nauttia teatteriesityksistä. Kuulovammaisten kannalta esteettömyys merkitsee sitä, että teatteritekstityspalvelu on säännöllisesti käytössä näytelmien tietyissä esityksissä. Tähän asti Suomessa on tekstitetty teatteriesityksiä vain harvoin, ja nämä tekstitykset ovat olleet pääasiassa suomennoksia ulkomaisissa vierailuesityksissä. Tekstitystekniikkaa ja -laitteita voidaan käyttää myös suomenkielisten esitysten välittämiseksi ulkomaisille katsojille, esimerkiksi turisteille. Toivomme, että kulttuurielämässä otetaan huomioon kuulovammaiset henkilöt ja mahdollistetaan teatterielämykset heille samoin kuin muullekin yleisölle. Myös ikääntyneet henkilöt ja maahanmuuttajat hyötyvät kotimaisten esitysten tekstityksestä. Kuuloliitolla on meneillään Näyttämötaide saavutettavaksi -hanke, jossa kokeillaan erilaisia tekstitysmenetelmiä ja pyritään luomaan hyviä käytäntöjä. Tekstityspalvelulle tarvitaan pysyvää rahoitusta. Toivomme, että valtionosuuslain säännöksiä muutetaan siten, että ne edistävät teattereiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Kuuloliitto ry Eeva Härkänen Järjestöjohtaja Lisätietoja: Toimitussihteeri Sinikka Pihlamaa, puh (09) , sähköposti: Tutkija Anniina Lavikainen, puh , sähköposti:

Johdanto 1. Aikaisemmat tutkimukset 2. Vastaajat 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista 3. Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5

Johdanto 1. Aikaisemmat tutkimukset 2. Vastaajat 3. Yhteenveto kyselyn tuloksista 3. Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5 Johdanto 1 Aikaisemmat tutkimukset 2 Vastaajat 3 Yhteenveto kyselyn tuloksista 3 Kyselyn tulokset kysymysryhmittäin 5 Fyysinen saavutettavuus 6 Aistienvarainen saavutettavuus 6 Taloudellinen saavutettavuus

Lisätiedot

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA Eduskunnan esteettömyystyöryhmä EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA 2 SISÄLLYS EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS 1. Johdanto Demokratia

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Teatterituottamisen toimintamalli mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Kulttuurituottaja Maarit Koistinen Laitilan kaupunki 2013-2014 2 Teatterituottamisen toimintamalli. Laitilan kaupunki

Lisätiedot

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen

Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman 2008-2009 toteutuminen Oulun yliopiston tieto- ja viestintätekniikan (tvt) koulutus- ja tutkimuskäytön toimintaohjelman

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Riihimäen Teatteri ollako vai eikö olla? Jukka Hytti Kulttuurituotannon koulutusohjelma AIK (240 op) 11/2010 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuurituotannon

Lisätiedot

Esteetön suunnittelu Suomessa

Esteetön suunnittelu Suomessa Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Konetekniikan tutkinto-ohjelma Esteetön suunnittelu Suomessa Kandidaatintyö 14.12.2010 Pauli Immonen AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä

Projektiryhmän työraportti. Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Projektiryhmän työraportti Julkinen EduCloud Alliance projektiryhmän työraportti projektin etenemisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee alan toimijoiden pyrkimystä sopia yhteisistä standardeista ja

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI

käyttöön Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 2/2014 Taiteen uranuurtajat Korkeakoulutetut agendalle Visiona saavutettavuus Kierrätys tuotteistuu KYVYT KÄYTTÖÖN 2/2014 PÄÄKIRJOITUS Anne

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista Tampereen kaupunki - Osallistu - Valma - Taustatietoa Keskustelu Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää Yhteenveto kommenteista Kaavoitusohjelmaan voi ottaa kantaa Valmassa Lue lisää Yhteenveto

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot