Nordea Tavoitesäästö 1 (5) Tuoteseloste Voimassa alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Tavoitesäästö 1 (5) Tuoteseloste Voimassa alkaen"

Transkriptio

1 Nordea Tavoitesäästö 1 (5) Nordea Tavoitesäästö Nordea Tavoitesäästö on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen. Suositeltava säästöaika on vähintään 5 vuotta. Säästöjen nostaminen voidaan sopia tehtäväksi säännöllisinä erinä sijoitusaikana tehtävän nostosuunnitelman mukaisesti. Nostosuunnitelmalla voit määrittää nostettavan säästön määrän, kuinka monta kertaa vuodessa nostoja teet ja minkä ajan kuluessa säästöjä nostat. Säästöt voidaan kuitenkin takaisinostaa kokonaisuudessaankin jo ennen sopimuksen päättymistä. Tietoa Nordea Tavoitesäästö -sopimuksesta Nordea Tavoitesäästö on kapitalisaatiosopimus, johon sijoitettujen varojen arvonkehitykseen voi itse vaikuttaa. Kapitalisaatiosopimuksella tarkoitetaan henkivakuutusyhtiön tarjoamaa tuotetta, johon ei liity vakuutettua henkilöä. Sopimukseen voi liittää monenlaisia sijoituskohteita, joita ja joiden välistä jakaumaa voi muuttaa sopimusaikana markkinatilanteen mukaan. Onnistuneilla valinnoilla säästöt voi saada kasvamaan, sillä säästöjen arvo kehittyy valittujen sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaan. Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Nordea Tavoitesäästöä koskevista yleisistä asioista kuten - laissa annetuista yleisistä oikeuksista, rajoituksista ja seuraamuksista, - verotuksesta, - menettelytavoista ja - tärkeistä yhteystiedoista. Tiedot on annettu tuoteselosteen päiväyshetken mukaisina ja ne voivat sopimusaikana muuttua. Erityisesti tummennetut kohdat kannattaa huomioida ja pyytää tarvittaessa tarkempia tietoja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikeen (Pankki) konttorista. Tietoja Nordea Tavoitesäästöstä saa myös - esitteestä, jossa kerrotaan lyhyesti Nordea Tavoitesäästön ominaisuuksista ja hyödyistä - Tavoitesäästösopimuksesta, joihin kirjataan sopimasi yksityiskohdat, kuten sopimusaika ja valitut sijoituskohteet - verkkopankista, josta voit seurata muun muassa säästöjesi arvonkehitystä - sopimusehdoista, joissa sovitaan kaikkia Nordea Tavoitesäästö - sopimuksia koskevista erityisistä seikoista, kuten veloituksista ja osapuolten oikeuksista - hinnastosta, jossa ilmoitetaan kulloinkin voimassaolevia veloituksia sekä - sopimukseen sovellettavasta lainsäädännöstä. Tärkeimpiä sopimukseen sovellettavia lakeja ovat Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja Vakuutusyhtiölaki (521/2008). Tietoja sopimuksesta saa suomen ja ruotsin kielillä. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (vakuutusyhtiö) käyttää sopimussuhteen aikana suomen ja ruotsin kieliä. Sopimusta koskevat tiedonannot lähetetään vakuutusyhtiöllä viimeksi tiedossa olleeseen sopimuksen omistajan osoitteeseen. Sijoituskohteet Tavoitesäästö -sopimukseen voi liittää monenlaisia sijoituskohteita ja se sopii parhaiten sijoittajalle, joka aikoo tehdä muutoksia sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden jakaumassa. Esimerkiksi rahastosijoitus, jota ei aio lunastaa kymmeneen vuoteen, kannattaa yleensä tehdä suorana rahastomerkintänä. Vakuutusyhtiö päättää kulloinkin käytettävissä olevasta sijoitusvalikoimasta. Tällä hetkellä (tilanne ) sopimuksen arvonkehitys voidaan liittää muun muassa useisiin sijoitusrahastoihin, joukkolainoihin ja Tuottokoriin. Sijoitusvalikoima voi myös muuttua sopimusaikana, jos esimerkiksi vakuutusyhtiö ei enää tarjoa jotain sijoitusvaihtoehtoa, sijoitusrahasto lakkautetaan tai sulautetaan toiseen sijoitusrahastoon. Sijoituskohteen poistuessa tarjoamasta tai erääntyessä ennen sopimuksen päättymistä sijoituskohteen arvonkehitykseen liitettyjen säästöjen arvonkehitys liitetään vakuutusyhtiön soveliaaksi määrittelemään sijoituskohteeseen. Sijoituskohteita koskevat niiden kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ja säädökset, jotka voivat myös muuttua sopimuksen voimassaoloaikana. Esimerkiksi sijoitusrahastojen osalta noudatetaan niiden kulloinkin voimassaolevia sääntöjä. Valitut sijoituskohteet liittyvät sopimukseen ainoastaan laskennallisesti eikä sopimuksen omistajalla ole omistus- tai muita oikeuksia esimerkiksi sopimukseensa liitettyjen sijoitusrahastojen rahastoosuuksiin tai sijoitusrahastoissa olevaan omaisuuteen. Omistusoikeus sopimukseen liitettyihin sijoituskohteisiin kuuluu vakuutusyhtiölle. Tavoitesäästön arvon kehittyminen Säästöjen arvo kehittyy valittujen sijoituskohteiden arvon mukaan, vähennettynä sopimusehtojen mukaisilla kuluilla. Sopimukseen sisältyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Näin kävisi silloin, jos esimerkiksi niiden sijoitusrahastojen, joihin säästöjen arvonkehitys on sidottu, arvo suoritusajankohtana olisi alempi kuin maksettujen maksujen määrä. Tulevaisuuden markkinaolosuhteissa sijoituskohteiden arvonkehitys voi poiketa tai muuttua historiaan pohjautuvista ennakkoarvioista. Vakuutusyhtiö ei vastaa säästöjen eikä niiden arvon määrittävien sijoituskohteiden arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoituskohteisiin liittyvät toimeksiannot ja arvon määräytyminen Sijoituskohteisiin liittyviä toimeksiantoja ovat muun muassa sijoitussuunnitelman muuttaminen, sijoitussidonnaisuuden vaihtaminen ja takaisinosto. Sopimukseen maksettavia maksuja ohjataan eri sijoituskohteisiin sijoitussuunnitelmalla, jota voidaan myös muuttaa. Sopimuksessa jo olevien säästöjen jakaumaa eri sijoituskohteiden välillä voi muuttaa vaihtamalla sopimuksen sijoitussidonnaisuutta tarjolla olevien sijoituskohteiden kesken. Valittuja sijoituskohteita koskevia toimeksiantoja voi tehdä verkkopankissa tai Pankin konttorissa. Vakuutusyhtiö toteuttaa nämä toimeksiannot ilman aiheetonta viivästystä. Toimeksiantojen suorittamista saattaa kuitenkin viivästyttää esimerkiksi tietojärjestelmähäiriö. Vakuutusyhtiöstä riippumattomista syistä tai asiakkaiden etujen suojelemiseksi toimeksiannon toteutus voi myös lykkääntyä tai jopa kokonaan estyä. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos rahastoyhtiö ei jonain päivänä toteuta sijoitusrahastoa koskevia osto- tai myyntitoimeksiantoja. Sijoitussidonnaisuuden vaihtamisen ollessa kesken vakuutusyhtiö ei voi toteuttaa uutta toimeksiantoa vaihdosta tai takaisinostoa. Sijoituskohteita koskevat toimenpiteet lasketaan sijoituskohteiden arvoilla, jotka niillä on vakuutusyhtiön saadessa toimenpiteestä mahdollisesti johtuvat, sijoituskohdetta koskevat toimeksiantonsa riittäväksi arvioimassaan määrin toteutettua. Esimerkiksi takaisinostossa arvon laskeminen saattaa viivästyä, jos rahastoyhtiö ei markkinahäiriön aikana lunasta sijoitusrahastoa koskevia rahasto-osuuksia. Sijoituskohteiden arvonlaskennassa on huomioitu niiden sääntöjen mukaiset kulut. Esimerkiksi rahasto-osuuden arvosta on vähennetty rahastoyhtiön perimä hallinnointipalkkio.

2 Nordea Tavoitesäästö 2 (5) Joillakin sopimukseen liitettävissä olevilla sijoituskohteilla (esimerkiksi jotkin joukkovelkakirjalainat) voi lisäksi olla eri osto- ja myyntiarvo. Sijoituskohteet liitetään sopimukseen myyntiarvolla (korkeammalla kurssilla). Ostoarvoa (matalampi kurssi) puolestaan käytetään esimerkiksi informoitaessa sopimuksen säästöistä, perittäessä sopimuksen hoitopalkkiota tai takaisinostettaessa sopimus ennen sovitun sopimusajan päättymistä. Sijoitusobligaation erääntyessä ennen sopimuksen päättymistä joukkovelkakirjalainan arvonkehitykseen liitettyjen säästöjen arvonkehitys liitetään vakuutusyhtiön soveliaaksi määrittelemään sijoituskohteeseen. Maksusuunnitelma Nordea Tavoitesäästö on sopimus, jossa sopimuksen omistaja ei ole velvollinen maksamaan maksusuunnitelman mukaisia maksuja, vaan hän voi myös maksaa maksusuunnitelmaa pienempiä maksuja tai jättää maksuja kokonaan maksamatta. Myöskään vakuutusyhtiö ei ole sidottu tehtyyn maksusuunnitelmaan, vaan vakuutusyhtiöllä on oikeus olla vastaanottamatta ensimmäisen maksun jälkeisiä maksuja tai asettaa maksettaville maksuille enimmäismäärä. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus määrätä sopimukseen maksettavalle maksulle vähimmäismäärä, joka ilmenee kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta. Vain ensimmäisellä maksulla on eräpäivä. Muilla maksusuunnitelman mukaisilla maksuilla ei ole eräpäivää, vaan maksusuunnitelman mukainen maksupäivä. Suoritetuksi maksuksi katsotaan vain se määrä, jolla vakuutusyhtiön tiliä hyvitetään. Sopimusta, johon maksuja ei enää makseta, kutsutaan vapaakirjaksi. Vapaakirja-arvolla tarkoitetaan ennalta määriteltyä säästöjen arvoa sopimuksen päättyessä. Koska tässä sopimuksessa säästöjen arvon määrittävien sijoituskohteiden arvo voi nousta tai laskea, ei tällä sopimuksella ole vapaakirja-arvoa. Nostosuunnitelma ja säästöjen takaisinostaminen Nostosuunnitelmalla voi määritellä jatkuvista kuukausinostoista itselleen sopivan tulovirran haluamalleen ajanjaksolle. Nostosuunnitelman voi tehdä sopimuksen avauksen yhteydessä tai myöhemmin sopimusaikana. Nostosuunnitelman voi keskeyttää ja sitä voi sopimusaikana muuttaa. Nostosuunnitelma ja sopimus päättyvät kun säästöt on nostettu loppuun. Jos nostosuunnitelmalle määritellyn ajanjakson päättymisen jälkeen on vielä säästöjä jäljellä, on niille mahdollista tehdä uusi nostosuunnitelma, tehdä niistä yksittäisiä takaisinostoja tai nostaa ne kerralla sopimuksen päätyttyä. Sopimuksen omistajan on ilmoitettava takaisinostosta vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Kulurakenne Kulloinkin voimassa olevat veloitukset on ilmoitettu hinnastossa. Sopimukseen sijoitettavasta maksusta vakuutusyhtiö voi periä hinnaston mukaisen kuormituspalkkion. Säästöistä peritään kuukausittain sopimuksen hoitopalkkiota. Hoitopalkkio veloitetaan kunkin kuukauden viimeisenä päivänä ja se perustuu sopimuksen kuukauden alun saldoon. Hoitopalkkion suuruus ilmenee kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Veloitukset tehdään sijoitussidonnaisista säästöistä suhteessa kaikkiin veloitushetkellä sopimukseen valittuihin sijoituskohteisiin. Lisäksi säästöistä veloitetaan sopimuksen omistajan mahdollisesti pyytämistä erityisistä toimenpiteistä aiheutuvat, ehdoissa ja hinnastossa määritellyt palkkiot. Nostosuunnitelman mukaisen ensimmäisen noston yhteydessä veloitetaan nostosuunnitelman tekemiseen liittyvät kulut. Säästöjen nostamisesta viiden ensimmäisen vuoden aikana peritään hinnaston mukainen nostopalkkio. Nostosuunnitelman mukaisen noston voimassaoleva vähimmäismäärä ja kulut ilmoitetaan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Vakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia euromääräisinä ilmoitettuja palkkioita ja maksuja kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavasti. Sopimuksen voimaantulo ja päättyminen Sopimuksen voi saada Suomessa asuva henkilö. Sopimus tulee voimaan, kun hakemus on allekirjoitettu ja ensimmäinen maksu saapuu vakuutusyhtiölle. Sopimus päättyy kun säästöt on nostosuunnitelmaa seuraten maksettu loppuun, takaisinostettaessa säästöt kokonaan tai sopimusajan päättyessä. Sopimuksen peruuttaminen Sopimuksen omistajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä vakuutusyhtiölle kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona sopimuksen omistaja on vastaanottanut hänelle sopimuksen päättämisen jälkeen toimitetun sopimuskirjan ja ehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Pankin konttoriin, vakuutusyhtiölle sen postiosoitteeseen tai henkilökohtaisen verkkopankin asiakaspostin kautta. Vakuutusyhtiö palauttaa sopimuksen perusteella suoritetut maksut viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Mikäli sopimuksen omistaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää palautettavasta maksusta määrä, joka vastaa sijoituskohteen tai -kohteiden mahdollista arvon alenemista ennen peruuttamisilmoituksen on saapumista vakuutusyhtiölle. Lisäksi vakuutusyhtiöllä on oikeus periä hinnaston mukaiset hoitopalkkiot peruuttamisilmoituksen saapumispäivään saakka. Sopimuksen raukeaminen Sopimus raukeaa, mikäli ensimmäistä maksua ei makseta kuukauden kuluessa sille sovitusta eräpäivästä. Sopimus raukeaa myös, mikäli säästöt eivät riitä sopimuksen ylläpitämiseksi tarvittaviin veloituksiin tai sopimuksen omistajan pyytämien erityisten toimenpiteiden suorittamisesta veloitettaviin maksuihin. Sopimuksen omistajan kuolemantapaus Sopimuksen omistajan kuollessa sopimukseen perustuvat oikeudet siirtyvät sopimuksen omistajan kuolinpesälle ja sopimus pysyy voimassa kuolinpesän nimissä sopimuksen alun perin sovittuun päättymishetkeen asti tai sitä ennen tehtyyn takaisinostoon. Kuolemantapauksen tullessa vakuutusyhtiön tietoon sopimukseen liittyvä nostosuunnitelma raukeaa. Sopimukseen perustuvien oikeuksien panttaus Sopimukseen perustuvien oikeuksien panttauksen pätevyyden edellytyksenä on, että panttauksesta on ilmoitettu vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Panttausilmoituksen tulee sisältää selkeästi yksilöidyt tiedot pantinhaltijasta. Ilmoituksen katsotaan tulleen vakuutusyhtiön tietoon, kun se on annettu vakuutusyhtiölle tai sen asiamiehelle.

3 Nordea Tavoitesäästö 3 (5) Sopimuksen verokohtelu Verotuksesta alla annetut tiedot perustuvat voimassa olleeseen verolainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön. Vakuutusyhtiö ei voi taata verolainsäädännön eikä verotuskäytännön pysyvän samansisältöisenä tulevaisuudessa eikä siten myöskään vastaa verotusta mahdollisesti koskevien muutosten vaikutuksista. Sopimukseen maksetut maksut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Sopimuksen säästösummasta on veronalaista pääomatuloa sopimuksen tuotto, kun säästösumma maksetaan sopimuksen omistajalle itselleen sopimusajan päättyessä tai takaisinostettaessa sopimus ennen sopimusajan päättymistä. Sopimuksesta mahdollisesti syntyvä tappio ei ole verovähennyskelpoinen. Vakuutusyhtiö tekee ennakonpidätyksen pääomatuloverotettavista suorituksista ja ilmoittaa suoritusten saajat ja määrät vuosittain verovirastolle. Sopimusehtojen muuttaminen Vakuutusyhtiön muuttaessa sopimusehtoja, ei perusteena oleva muutos saa: - olla vähäinen, - riippua olennaisilta osin vakuutusyhtiön omista toimista taikka - olla sellainen, että vakuutusyhtiön olisi pitänyt kohtuudella ottaa se huomioon jo sopimusta tehtäessä. Sopimusehtojen muuttamisen perusteena olevan muutoksen seuraukset eivät myöskään saa olla kohtuudella riittävästi vakuutusyhtiön rajoitettavissa ilman tehtävää sopimusehtojen muuttamista. Sopimusehtojen muutoksen pitää olla kohtuullinen suhteessa perusteeseensa eikä sopimuksen keskeinen sisältö saa kuluttajan kannalta olennaisesti muuttua ilman molempien sopijapuolten myötävaikutusta. Useimmat muutokset sopimukseen edellyttävät molempien sopimusosapuolten hyväksyntää. Sopimuksen omistajalla on vain poikkeuksellisesti oikeus sopimusmuutoksiin ilman vakuutusyhtiön suostumusta Vakuutusyhtiö voi olla hyväksymättä esimerkiksi sopimusajan muuttamista. Mikäli muutos ei olisi molemminpuolisesti hyväksyttävissä, jatkuisi sopimus aiemman sisältöisenä. Vakuutusyhtiön vastuun rajoitukset Vakuutusyhtiö ei vastaa: - verkkopankkipalveluiden käytettävyydestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, joita voisi aiheutua, jos esimerkiksi sijoitussidonnaisuuden vaihtamiseen käytettävä palvelu olisi poissa käytöstä tai estetty. - tähän sopimukseen sisältymättömistä kolmansille osapuolille maksettavista kuluista. Tällaisia ovat esimerkiksi takaisinoston ulkomaille välittämisestä aiheutuvat kulut, jotka vähennetään maksettavasta määrästä. - välillisistä vahingoista, jos sellaisia sopimukseen liittyen aiheutuisi. Välillinen vahinko voisi olla esimerkiksi muusta sijoituksesta saamatta jäänyt voitto. - vahingoista, jotka aiheutuvat vakuutusyhtiön kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, kuten esimerkiksi yleisen tietoliikenteen katkeamisesta aiheutuvat vahingot. Tietosuoja Vakuutusyhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti ja huolehtii asiakkaittensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkailta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten ylläpitämistä julkisista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Vakuutusyhtiö ei luovuta asiakastaan koskevia tietoja sivullisille ilman asiakkaan suostumusta, ellei tietojen luovuttaminen perustu lain säännökseen. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muille Nordea-konserniin kuuluville yhtiöille asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja riskienhallintaa varten. Tietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Sopimusasiakirjojen toimitus Vakuutusyhtiö toimittaa vakuutukseen liittyvät asiakirjat sähköisesti ellei asiakkaan kanssa ole nimenomaisesti toisin sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu. Sähköinen toimitus tapahtuu ensisijaisesti Nordean verkkopankkiin Vakuutuksenantaja Nordea Tavoitesäästön - tarjoaa Nordea-konserniin kuuluva vakuutusyhtiö Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Nordea Henkivakuutuksen asiamiehenä toimii Nordea Bank AB:n (publ), Suomen sivuliike. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n toimialueena on Suomi ja ulkomaat. Yhtiön toiminta käsittää seuraavien vakuutusluokkien ja niiden jälleenvakuutuksen harjoittamisen: 1. henkivakuutusluokka 1, Henkivakuutus ; 2. henkivakuutusluokka 3, Sijoitussidonnainen vakuutus ; 3. henkivakuutusluokka 6, Kapitalisaatiosopimustoiminta ; 4. vahinkovakuutusluokka 1, Tapaturmat ; 5. vahinkovakuutusluokka 2, Sairaus sekä 6. henkivakuutusluokka 7 Ryhmäeläkerahastojen hoitaminen. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:llä ei ole omaa toimipisteverkkoa, vaan sopimuksiin liittyvissä asioissa voi kääntyä asiamiehenä toimivan Nordea AB:n (publ) Suomen sivuliikkeen konttoreiden puoleen. Linkki pankin konttoriluetteloon: nordea.fi. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n yhteystiedot: Kotipaikka Helsinki, Suomi Maantieteellinen osoite Aleksis Kiven katu 9, Postiosoite Aleksis Kiven katu 9, Puhelin (vaihde) Fax nordea.fi Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen yhteystiedot: Maantieteellinen osoite Satamaradankatu 5, Puhelin (vaihde) Fax nordea.fi Sopimuksessa olevilla säästöillä ei ole pankkitalletusten talletussuojaa, mutta niiden turvana on vakavarainen Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jonka toimintapääoma ylittää selkeästi vakuutusyhtiölain ja EU-direktiivien edellyttämän vähimmäismäärän. Muutoksen hakeminen sopimusta koskevaan päätökseen ja asiamiehen toimintaa koskevat huomautukset Sopimusta koskevaan päätökseen tyytymättömän on oikeuden menettämisen uhalla nostettava kanne Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosaisen Suomessa olevan kotipaikan tuomioistuimessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen sai kirjallisen tiedon päätöksestä ja tästä määräajasta. Asian saattaminen kulutta-

4 Nordea Tavoitesäästö 4 (5) jariitalautakunnan, vakuutuslautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi katkaisee edellä mainitun määräajan kulumisen

5 Nordea Tavoitesäästö 5 (5) Vakuutus- ja rahoitusneuvonta on finanssialalla toimiva neuvontatoimisto. Toimisto neuvoo ja auttaa kuluttajia sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajia vakuutus-, pankki- ja sijoitustoimintaa koskevissa asioissa. Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteystiedot: Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1, Helsinki Puh , Fax fine.fi Mikäli sopijapuolten välille syntyy sopimukseen perustuvia erimielisyyksiä, jotka eivät ratkea sopijapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian vapaamuotoisella hakemuksella myös vakuutuslautakunnan tai kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tarkempia tietoja lautakunnan menettelystä saa alla mainituista yhteistiedoista. Vakuutuslautakunta Porkkalankatu 1, HELSINKI Puh , Telefax fine.fi Kuluttajariitalautakunta Hämeentie 3 PL 306, HELSINKI Puh (vaihde), Fax: sähköposti: kuluttajariita.fi Asiamiehen toimintaan tyytymätön voi tehdä valituksen asiamiehestä edellä lueteltuja menettelyjä käyttäen. Viranomaisvalvonta ja asiamiesten rekisteröinti Finanssivalvonta (Fiva) on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, joka valvoo pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä sekä muita vakuutusalalla toimivia, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä ja arvopaperipörssiä. Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutusja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteena on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Finanssivalvonta rekisteröi vakuutusyhtiöiden edustajat, joten ottamalla yhteyden Finanssivalvontaan voi tarkistaa vakuutusyhtiön rekisteröidyt asiamiehet. Finanssivalvonnan yhteystiedot: Finanssivalvonta Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8 PL 103, Helsinki Puh fiva.fi Sanastoa Eräpäivä on vain ensimmäisellä maksulla. Muilla maksusuunnitelman mukaisilla maksuilla ei ole eräpäivää vaan maksusuunnitelman mukainen maksupäivä. Joukkovelkakirjalaina koostuu velkakirjoista, joissa on samat ehdot. Ehdoissa liikkeeseenlaskija on määritellyt mm. liikkeeseenlaskupäivän, eräpäivän, laina-ajan, tuoton perusteen esimerkiksi nimelliskoron tai osuuden viiteindeksin muutoksesta sekä lainan kokonaismäärän. Joukkovelkakirjalainoja ovat esimerkiksi osakeja korko-obligaatiot sekä osake- ja korkotodistukset. Laskuperusteilla tarkoitetaan niitä vakuutusmatemaattisia laskentasääntöjä, joiden mukaan mm. sopimukseen liittyvät hyvitykset, veloitukset ja takaisinostoarvo lasketaan. Laskuperusteiden lainmukaisuutta valvoo Finanssivalvonta. Maksusuunnitelma on sopimuksen omistajan ja vakuutusyhtiön välinen sopijapuolia sitomaton suunnitelma siitä, minkä suuruisia maksuja sopimuksen omistaja maksaa saavuttaakseen asettamansa säästötavoitteen. Nostosuunnitelma on sopimuksen omistajan ja vakuutusyhtiön välinen suunnitelma siitä, minkä suuruisia ja millä aikavälillä sopimuksen omistaja nostaa sopimuksen säästöjä sopimusaikana. Noston saaja on aina sopimuksen omistaja, mutta nosto voidaan osoittaa myös muulle kuin sopimuksen omistajan tilille. Sijoituskohteella tarkoitetaan sijoitusvaihtoehtoja, joiden arvonkehitykseen säästöjen arvonkehitys voidaan sitoa. Sijoitussuunnitelman muutos tarkoittaa tulevien maksujen jakosuhteen muuttamista valittavissa olevien sijoituskohteiden kesken. Sopimuksen omistaja on henkilö, joka omistaa sopimuksen, ja jolla on oikeus antaa vakuutusyhtiölle sopimusta koskevia määräyksiä. Sijoitussidonnaisuuden vaihtaminen tarkoittaa säästöjen arvonkehityksen sidonnaisuuden muuttamista sijoituskohteesta toiseen. Takaisinostolla tarkoitetaan säästöjen nostamista sopimusaikana. Nostosuunnitelma on sarja osittaisia takaisinostoja. Takaisinostoarvo on sopimuksen omistajalle kesken sopimuskauden lopetettavasta sopimuksesta maksettava säästöosuus, josta on vähennetty ehtojen mukaiset veloitukset. Tuottokori on Nordea Henkivakuutuksen hallinnoima sijoituskori. Tuottokori soveltuu säästäjälle tai sijoittajalle, joka tavoittelee pitkän aikavälin tuottoja maltillisella riskillä. Sijoituskori sisältää seuraavia sijoituskohteita: korko-, osake-, kiinteistö- ja muita sijoituksia. Vakuutusyhtiö on Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

1 (5) Nordea Capital Tuoteseloste. Sijoituskohteet. Nordea Capital

1 (5) Nordea Capital Tuoteseloste. Sijoituskohteet. Nordea Capital 1 (5) Nordea Capital Nordea Capital on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Suositeltava säästöaika on vähintään 6 vuotta. Säästöt voidaan kuitenkin takaisinostaa kokonaisuudessaankin

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2014 alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Nordea Visio. Nordea Visio 1 (6) Tuoteseloste Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Voimassa 01.09.2015 alkaen

Nordea Visio. Nordea Visio 1 (6) Tuoteseloste Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Voimassa 01.09.2015 alkaen Nordea Visio 1 (6) Nordea Visio Nordea Visio on tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen/ sijoittamiseen ja verotehokkaaseen perintösuunnitteluun. Sillä voi ohjata joustavasti varoja ilman erillistä testamenttia.

Lisätiedot

Yrityksen sijoitusratkaisu

Yrityksen sijoitusratkaisu Yrityksen sijoitusratkaisu Kokonaisvaltainen ratkaisu yrityksesi sijoittamisen tarpeisiin? Yrityksen sijoitusratkaisu on yrityksille ja yhteisöille suunnattu yksinkertainen ja helppo ratkaisu sijoittamisen

Lisätiedot

Private Kapitalisaatiosopimus

Private Kapitalisaatiosopimus Private Kapitalisaatiosopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Private Kapitalisaatiosopimus on yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu sijoitussidonnainen ja/tai vuosikorkokorin

Lisätiedot

Yrityksen sijoitusratkaisu

Yrityksen sijoitusratkaisu Yrityksen sijoitusratkaisu Kokonaisvaltainen ratkaisu yrityksesi sijoittamisen tarpeisiin? Yrityksen sijoitusratkaisun tuoteseloste Voimassa 10/2017 lähtien Yrityksen sijoitusratkaisu on yrityksille ja

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitokapitalisaatio. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia- Varainhoitokapitalisaatio. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia- Varainhoitokapitalisaatio Tuote-esite voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Fennia-Varainhoitokapitalisaatio Miksi sijoittaa kapitalisaatiosopimuksen kautta? Kapitalisaatiosopimus on yksinkertainen ja verotuksellisesti

Lisätiedot

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja

Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto. Vesa Korpela lakiasiain johtaja Vakuutuskuori vai sijoitusrahasto Vesa Korpela lakiasiain johtaja Välillinen sijoittaminen verotuksessa Sijoituskohde Vakuutusyhtiö Sijoitusrahasto Sijoituskohde Sijoituskohde Välillinen sijoittaminen

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATION VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.2.2018 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUKSEN EHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Vakuutuksen yleiset ehdot... 2 1.1. Vakuutuksen sisältö... 2 1.2. Eräiden termien merkitys... 2 1.3. Vakuutuksen

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. VARAINHOITOKAPITALISAATIO VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATION Vakuutusehdot 1. VAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VARAINHOITOKAPITALISAATIO...4 Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset

Lisätiedot

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOKAPITALISAATIO TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitokapitalisaatio...3 Varainhoitokapitalisaatiolla hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti... 3 Joustava

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄSTÖVAKUUTUKSEN SISÄLTÖ JA VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3

Etuja OP-eläkevakuutuksessa SISÄLLYS. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3 OP-eläkevakuutus OP-ELÄKEVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE SISÄLLYS Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan 6 OP-eläkevakuutuksen

Lisätiedot

RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen

RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2007 alkaen RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2007 alkaen RAHASTOELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (ELPLA05) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutus on sosiaali-

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUS Vakuutusehdot Kapitalisaatiosopimuksen sisältö ja voimassaolo...4 1.1. Sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa alkaen

Säästösopimus. Tuoteseloste. Voimassa alkaen Säästösopimus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2016 alkaen Mandatum Lifen Säästösopimus on yksityishenkilöille tarkoitettu vakuutusluokituksen mukainen sijoitussidonnainen ja/tai perustekorollinen kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

OP-yrityseläkevakuutus

OP-yrityseläkevakuutus OP-yrityseläkevakuutus Etuja OP-yrityseläkevakuutuksessa yritykselle kustannustehokas tapa sitouttaa ja palkita henkilöstöä sitouttamalla voidaan pienentää avainhenkilöriskiä turvaa jatkuvuutta sukupolvenvaihdos-

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y)

FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) FENNIA-ELÄKE vakuutusehdot Voimassa 1.4.2016 alkaen (FE125Y) SISÄLLYS 1 Käytettyjen käsitteiden määritelmiä 1 2 Vakuutuksen sisältö 1 3 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet 1 4 Vakuutukseen voimassaolo

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)?

23.2.2010 1(5) 1. Mitä on sidottu pitkäaikaissäästäminen (PS-säästäminen)? 23.2.2010 1(5) PS-SÄÄSTÄMINEN Sidottua pitkäaikaissäästämistä koskeva laki (PS-laki) tuli voimaan 1.1.2010. Pankit, rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset (palveluntarjoajat) voivat ryhtyä myymään uusia

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Säästäjän vaihtoehdot. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Säästäjän vaihtoehdot Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Terhi Lambert-Karjalainen Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen.

SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT. Voimassa alkaen. SÄÄSTÖVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 SÄÄSTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 1. Säästövakuutuksen sisältö ja vakuutuksen voimassaolo...4 1.1. Vakuutuksen sisältö...4 1.2. Eräiden termien merkitys...4

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Pörssisäätiön Sijoituskoulu Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Valvoo mm. pankkeja, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sijoituspalveluyrityksiä, rahastoyhtiöitä,

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

ProFundia Säästövakuutus

ProFundia Säästövakuutus 101 787 1 10.2008 ProFundia Säästövakuutus Etua elämään. OP-Pohjolasta. ProFundia Säästövakuutus Tuoteseloste on voimassa 13.10.2008 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Aloita säästäminen anna itsellesi vaihtoehtoja

Lisätiedot

OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa alkaen

OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa alkaen OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Voimassa 04.04.2016 alkaen OP-SIJOITUSVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT (SIJVAK0416) Vakuutuksenantajana on OP-Henkivakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö). Vakuutus

Lisätiedot

Etuja OP-sijoitusvakuutuksessa SISÄLLYS. Vakuutussäästäminen kannattaa 3. Monipuoliset mahdollisuudet 3

Etuja OP-sijoitusvakuutuksessa SISÄLLYS. Vakuutussäästäminen kannattaa 3. Monipuoliset mahdollisuudet 3 OP-sijoitusvakuutus OP-sijoitusvakuutuksen tuoteseloste Voimassa 1/2017 lähtien SISÄLLYS Vakuutussäästäminen kannattaa 3 Monipuoliset mahdollisuudet 3 Sinulle suunniteltu OP-sijoitusvakuutus 4 Pistä rahat

Lisätiedot

ProFundia Ryhmäeläke

ProFundia Ryhmäeläke ProFundia Ryhmäeläke Vakuutussopimuksen sisältö perustuu sopimuskirjaan ja vakuutusehtoihin sekä laskuperusteisiin. Vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutussopimuslakia ja muuta Suomen lainsäädäntöä. Tässä

Lisätiedot

OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus. Tuoteseloste

OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus. Tuoteseloste OP-Tulevaisuus -sijoitusvakuutus Tuoteseloste OP-TULEVAISUUS -SIJOITUSVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 05/2017 lähtien SISÄLLYS OP-Tulevaisuus-sijoitusvakuutuksen edut...3 Kenelle OP-Tulevaisuus sopii?...4

Lisätiedot

Varainhoitovakuutus. Vakuutusehdot

Varainhoitovakuutus. Vakuutusehdot Varainhoitovakuutus Vakuutusehdot Sisällys Varainhoitovakuutus vakuutusehdot...3 1. Vakuutuksen yleiset ehdot...3 1.1. Vakuutuksen sisältö...3 1.2. Eräiden termien merkitys...3 1.3. Vakuutuksen voimassaolo...3

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutus

Private Sijoitusvakuutus Private Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2014 alkaen Vakuutusmuoto Private Sijoitusvakuutus on sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus. Vakuutuksen säästösumma maksetaan vakuutusajan päättyessä

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen

Sijoitusvakuutus. Tuoteseloste. Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.1.2013 alkaen Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, kertyneiden varojen pitkäaikaiseen sijoittamiseen

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT NORDNETIN KAUPANKÄYNTILUOTTO VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköposti Faksinumero Internet-osoite

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE

Lisätiedot

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen

Fennia-Eläke. Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke Tuote-esite voimassa 1.1.2013 alkaen Fennia-Eläke yrityksille ja yrittäjille Fennia-Eläke on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla voidaan täydentää lakisääteisestä eläkkeestä

Lisätiedot

Unit Linked Sijoitusvakuutus

Unit Linked Sijoitusvakuutus Unit Linked Sijoitusvakuutus Unit Linked Sijoitusvakuutus Tietoa yrityksestä Nimellä SEB Life International kauppaa käyvä SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company on henkivakuutusyhtiö,

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT. 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Sivu 1 (5) VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja 2, 00100 Helsinki www.danskebank.fi

Lisätiedot

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen

Fennia-Säästö. Tuote-esite voimassa alkaen Fennia-Säästö Tuote-esite voimassa 1.1.2017 alkaen Sisältö Miksi säästää vakuutuksen kautta 3 Vakuutussopimuksen sisältö 3 Vakuutussäästön sijoittaminen 4 Vakuutuksen verotus 5 Oma Fennia -verkkopalvelu

Lisätiedot

Säästäjän vaihtoehdot

Säästäjän vaihtoehdot Säästäjän vaihtoehdot Rahamuseon Studia monetaria Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Osa EU:n finanssivalvontajärjestelmää

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. 1 KAPITALISAATIOSOPIMUKSEN TUOTESELOSTE KAPITALISAATIOSOPIMUS Kapitalisaatiosopimuksella hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti...4

Lisätiedot

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Käyttölaina 2.000,00 EUR. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Internet-osoite www.danskebank.fi 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista Luottotyyppi

Lisätiedot

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen

Eläkevakuutus. Vakuutusehdot. voimassa alkaen Eläkevakuutus Vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusehdot voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällysluettelo 1. Eläkevakuutus ja vakuutuksen tekeminen...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life International on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle rää tälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutusyhtiö.

Lisätiedot

Parempi suunnitelma varoillesi

Parempi suunnitelma varoillesi Parempi suunnitelma varoillesi xx.xx.2014 Presentation name / Author 16.9.2014 2 Tapaamisessa tänään 1. Esittäytyminen 2. Oma tilanteesi 3. Omat tavoitteesi 4. Ratkaisumme sinun tarpeisiisi 5. Päätökset

Lisätiedot

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon

Tietoa sijoittajalle Kulujen vaikutus sijoituksen tuottoon Tässä tiedotteessa kerrotaan esimerkein JAM Advisors Oy:n (jäljempänä Yhtiö ) ja sen Asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) välillä kulloinkin voimassa oleviin sijoituspalvelusopimuksiin ( jäljempänä Sopimus

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN KAPITALISAATIOSOPIMUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.1.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Kapitalisaatiosopimuksella hallitset yrityksesi sijoitusomaisuutta tehokkaasti...3 Monipuoliset sijoituskohteet... 3 Suursijoittajan

Lisätiedot

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt

Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Private Sijoitusvakuutukseen ja Private Kapitalisaatiosopimukseen liitettävissä olevien Danske Bank Private Banking sijoituskorien säännöt Danske Varainhoito Korko -sijoituskori säännöt Danske Varainhoito

Lisätiedot

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa. 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen

SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT alkaen SIJOITUSVAKUUTUSEHDOT 1.7.2008 alkaen 1 Vakuutuksen sisältö...2 2 Eräiden termien merkitys...2 3 Vakuutussopimus...2 4 Vakuutussopimuksen voimaantulo...3 5 Vakuutussopimuksen peruuttaminen...3 6 Vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN

RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUS VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN RYHMÄELÄKEVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT VOIMASSA 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. RYHMÄELÄKEVAKUUTUS JA VAKUUTUKSEN TEKEMINEN...2 1.1. Vakuutuksen

Lisätiedot

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori

Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Sijoituskorin keskeiset ehdot Sijoituskorin nimi: Salkunhoito Horisontti -sijoituskori Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI ELÄMÄNVARA TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

SÄÄSTÖPANKKI ELÄMÄNVARA TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN SÄÄSTÖPANKKI ELÄMÄNVARA TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.10.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO Säästöpankki Elämänvaralla varaudut tulevaan... 3 Miksi Säästöpankki Elämänvara?... 4 Joustavat vakuutusmaksut... 4 Monipuoliset

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Top Finance Oy Y-tunnus 2362008-5 Osoite Postikatu 2, 20250 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

Etuja OP-eläkevakuutuksessa. Sisällys. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3. Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4

Etuja OP-eläkevakuutuksessa. Sisällys. Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3. Lakisääteinen työeläke 3. Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 OP-eläkevakuutus OP-eläkevakuutuksen tuoteseloste Voimassa 1/2017 lähtien Sisällys Lisäeläkkeen säästäminen kannattaa 3 Lakisääteinen työeläke 3 Sinulle suunniteltu OP-eläkevakuutus 4 Pistä rahat tuottamaan

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR

Hyödykesidonnainen kertaluotto 1 000,00 EUR VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Puhelinnumero

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt

Yleiset ehdot 1 (6) Yksityishenkilöt Yleiset ehdot 1 (6) Näitä tilin yleisiä ehtoja sovelletaan yksityishenkilöiden tilisopimuksiin ja nämä yleiset ehdot ovat osa tilisopimusta. Finanssivalvonta on hyväksynyt nämä tilin yleiset ehdot 21.05.2010

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Lindorff

Lisätiedot

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa

500+ ammattilaista eri puolella Suomea palveluksessasi. Varainhoidossa varallisuuttasi kartuttaa Arvopaperin aamu / Pasi Poikkeus 19.8.2014 1 Olemme osa Sampo-konsernia Pääset sijoittamaan kohteisiin, joita yleensä tarjotaan vain suursijoittajille. MIKSI MANDATUM LIFE? Maailman suurin varainhoitotalo

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto Oy 2382033-5

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014)

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT (19.05.2014) 1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT

VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT 1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet osoite Luotonvälittäjä

Lisätiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internet osoite: Blue Finance Oy 2431091-9

Lisätiedot

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA

SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA SULAUTUMISIA JA SÄÄNTÖMUUTOKSIA OP-RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMISSA RAHASTOISSA OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.6.2014 päättänyt toteuttaa yhtiön hallinnoimissa issa alempana ilmenevät sulautumiset. Sulautuva

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta

PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta PS-sopimusten sekä vakuutusten kulujen ja tuottojen ilmoittamisesta Vero2013, Helsinki 13.3.2013 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.3.2013 Antti Lampinen 0 Tausta Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot