TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Muurinen Heikki varajäsen Bäckman Eero Hermonen Merja Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Järvinen Päivi Kallio Hannu vt. kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja taloussuunnittelupäällikkö hallintojohtaja, sihteeri Poissa Määttänen Petra jäsen Hellstén Jorma kv:n vpj Hlavatý Jari kv:n pj Fager Mia lakimies, sihteeri Kosola Seppo kiinteistöjohtaja 584 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 586 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 587 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 588 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Urpo Kivikari ja Pentti Korhonen. 589 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja atk-toimikunnan pöytäkirja nro 6/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 8/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 7/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

3 Hallintojohtajan asiat 590 KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2011 Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoista kevätkaudella Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo Kirkkoneuvosto torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti. Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville, kirkkovaltuuston jäsenille, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille ja Toimitalon vahtimestarille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio täydensi esitystä siten, että kirkkovaltuuston vuoden 2011 ensimmäinen kokous pidetään torstaina klo alkaen. hyväksyttiin Hannu Kallion lisäyksellä täydennettynä Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo 18.00

4 torstai klo torstai klo torstai klo Kirkkoneuvosto torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville, kirkkovaltuuston jäsenille, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille ja Toimitalon vahtimestarille. Ei muutoksenhakuoikeutta. 591 KIRKON LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT SVTL:n pääluottamusmies Katja Koskinen pyytää palkallista virkavapautta osallistuakseen Kirkon luottamusmiesten neuvottelupäiville Helsingissä Kyseessä on Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n ja 13 :n mukainen luottamusmiesten koulutustilaisuus, jonka SVTL järjestää. Kirkon työmarkkinalaitos on yleiskirjeessään A1/2010 hyväksynyt neuvottelupäivät palkalliseksi luottamuskoulutukseksi. Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaan luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään heidän pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. Jos järjestö on asettanut useampia luottamusmiehiä, se nimeää yhden pääluottamusmieheksi. Kirkon luottamusmiessopimuksessa koulutukseen osallistumisesta sovittu koskee myös pääluottamusmiestä. KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan 11 :n perusteella kultakin kurssipäivältä maksetaan 23,30 euron ruokaraha.

5 Kirkkoneuvosto päättää myöntää pääluottamusmies Katja Koskiselle palkallista virkavapautta luottamusmiesten neuvottelupäiville osallistumista varten. Kurssipäiviltä maksetaan 23,30 euron ruokaraha. Ilmoitus Katja Koskiselle, Irma Hokalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin 592 TOIMISTONHOITAJA PIRJO SEPPÄLÄN ANOMUS OSA-AIKATYÖHÖN SIIRTYMISESTÄ Tiedotustoimiston toimistonhoitaja Pirjo Seppälä esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon oikeutta siirtyä osa-aikatyöhön alkaen, koska olen siirtymässä osa-aikaeläkkeelle. Työaika on 18 h viikossa j 50 % täydestä työajasta, siten että työ tapahtuu 2 viikkoa työssä ja 2 viikkoa osaaikaeläkkeellä. Turussa 9. marraskuuta 2010 Pirjo Seppälä Seurakuntayhtymässä on noudatettu myönteistä ja joustavaa henkilöstöpolitiikkaa työntekijöiden anoessa työaikajoustoja esimerkiksi osa-aikatyötä osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta. Pirjo Seppälän on tarkoitus olla töissä kaksi viikkoa ja osa-aikaeläkkeellä kaksi viikkoa. Tiedotuspäällikkö Paula Heino puoltaa anomusta ja ilmoittaa, että tiedotustoimistoon tullaan palkkaamaan osa-aikainen sijainen. Kirkkoneuvosto päättää myöntää toimistonhoitaja Pirjo Seppälälle oikeuden siirtyä osa-aikatyöhön alkaen edellytyksellä, että hänelle myönnetään samasta ajankohdasta lukien osa-aikaeläke. Pirjo Seppälän työaika on lukien 18 tuntia viikossa ja 50 prosenttia työajasta, kaksi viikkoa töissä ja kaksi viikkoa osa-aikaeläkkeellä. Palkkaus on 50 prosenttia täydestä palkasta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Pirjo Seppälälle, Paula Heinolle, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle.

6 hyväksyttiin. 593 SIJAISEN PALKKAAMINEN KESKUSREKISTERIIN Kirkkoneuvosto nimesi kokouksessaan toimistosihteeri Hannele Maimasen kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointiprojektin vastuuhenkilöksi digitointiprojektin kestoajaksi. Tehtävä on työsopimussuhteinen ja se alkaa kuukautta ennen varsinaisen projektin alkamista. Tehtävän tarkka alkamis- ja päättymisajankohta eivät vielä ole selvillä. Vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen on ilmoittanut, että Hannele Maimaselle tarvitaan kyseiseksi ajaksi sijainen. Kauko Viitasen esitys kuuluu seuraavasti: Hannele Maimanen on tehnyt keskusrekisterissä pääasiassa sukuselvitystyötä. Se vaatii käytettävän asiakirja-aineiston tuntemusta sekä sukuselvitysten laadintakäytäntöjen hallitsemista. Digiprojektin kestoajaksi on alustavasti laskettu noin vuosi. täksi ajaksi keskusrekisteriin tarvitaan sukuselvitystyöhön sijainen. Sijaisen tulisi olla niin ammattitaitoinen, että hän kykenee lyhyen aineisto-opastuksen jälkeen tekemään täysipainoisesti sukuselvityksiä. Muuten tilatut sukuselvitykset ruuhkautuvat ja niiden toimitusaika pitenee kohtuuttomasti. Sukuselvityksiä tarvitaan tilanteisiin, joissa tavallisesti on säädetyt määräajat, esimerkiksi perunkirjoituksiin, lainhuutoihin ja erilaisiin pankkiasioihin. Viimeksi mainittujen määrä on lisääntynyt huomattavasti yleistyneiden säästövakuutuksien vuoksi. Näihin tarvitaan selvitys edunsaajista. Pyydän, että keskusrekisterille annetaan oikeus parhaaksi katsomallaan tavalla omatoimisesti etsiä Hannele Maimasen virkavapauden ajaksi sijaiseksi sukuselvityksien laadinnan hallitseva henkilö. Valinnan tekee keskusrekisterin johtajan tehtäviä hoitava ja se tuodaan kirkkoneuvoston vahvistettavaksi valintaa seuraavaan kokoukseen. Kirkkoneuvosto oikeuttaa vt. keskusrekisterin johtajan etsimään keskusrekisteriin Hannele Maimasen tehtäviä hoitamaan sijaisen ajaksi, jonka Hannele Maimanen on virkavapaalla digiprojektiin osallistumisen takia. sijaiseksi valittavasta tulee tuoda kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Ilmoitus vt. keskusrekisterin johtajalle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 594 VT. KESKUSREKISTERIN JOHTAJA KAUKO VIITASEN VUOSILOMA

7 Vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkoneuvosto on kokouksessaan pykälän 193 kohdalla päättänyt palkata minut keskusrekisterin johtajan sijaiseksi vaativuusryhmän 603 mukaisin palkkaeduin alkaen siihen saakka, kunnes virka täytetään kuitenkin enintään saakka. Pyydän, että saisin pitää kertyneistä vuosilomapäivistäni pääosan ajalla Kirkkoneuvosto oikeuttaa Kauko Viitasen pitämään kertyneen vuosilomansa Ilmoitus Kauko Viitaselle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 595 KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN VIRAN HOITO Vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitasen sijaisuus keskusrekisterin johtajana päättyy Sitä ennen hän on vuosilomalla Johtavien viranhaltijoiden ohjesääntötoimikunta saa työnsä valmiiksi joulukuun aikana. Toimikunta tulee esittämään, miten ja millä toimenkuvalla virkatehtäviä tultaisiin jatkossa hoitamaan. Keskusrekisterin työssä on tällä hetkellä kolme tehtäväkenttää, jotka lisäävät johtamis- ja suunnittelutehtäviä. Seurakuntatoimiston toimistonhoitajan virkaa ei ole täytetty, minkä vuoksi yksi esimiesporras puuttuu. Toinen tehtäväkokonaisuus on kirkonkirja-aineiston digitointiprojekti, jolle on valittu projektityöryhmä sekä ohjaustyöryhmä. Kolmantena tehtäväkenttänä on alueellisen keskusrekisterin valmistelutyö, jossa keskusrekisterin johtaja on ollut mukana. Tämän vuoksi on syytä tehdä päätös keskusrekisterin johtajan viran hoidosta , mihin mennessä uusien virkajärjestelyjen pitäisi olla valmiina. Keskusrekisterin johtosäännön 3 mukaan keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen papin virkaan, perehtynyt väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä kirkolliseen hallintoon.

8 Tämän vuoksi keskusrekisterin johtajan sijaisuutta hoitamaan on valittava pappi. Toisaalta keskusrekisterin jokapäiväisessä hoitamisessa ei tarvita papin koulutusta, vaan johtosäännön vaatimus liittyy eräisiin tulkintakysymyksiin, joita työssä tulee aika ajoin ratkaistaviksi. Keskusrekisterin johtajan tehtävät on keskusrekisterin johtosäännössä määritelty seuraavasti: Keskusrekisterin johtajan tehtävänä on 1. johtaa, kehittää ja valvoa keskusrekisterin toimintaa ja henkilökunnan työskentelyä 2. vastata siitä, että keskusrekisterin väestökirjanpito on ajan tasalla sekä lainsäädännön sille asettamien vaatimusten mukainen 3. allekirjoittaa keskusrekisteristä annettavat asiakirjat lukuun ottamatta Turun ruotsalaisen seurakunnan jäsenistöä koskevia asiakirjoja, jotka allekirjoittaa sanotun seurakunnan kirkkoherra 4. vastata arkistosäännössä edellytetyllä tavalla keskusrekisterin yhteydessä olevasta seurakuntien arkistojen muodostamasta päätearkistosta 5. valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle tulevat asiat, laatia vuosittain määräaikaan mennessä keskusrekisterin talousarvioehdotus sekä edellisen vuoden toimintakertomus yhteisen kirkkoneuvoston käyttöön 6. toimia kirkkoherranvirastojen yhteisen kanslian henkilökunnan esimiehenä 7. huolehtia viranhoidon järjestelyistä virkavapauden aikana, ottaa tilapäiset työntekijät ja viransijaiset kirkkoneuvoston vahvistamien palkkausperusteiden mukaan kun sijaisuus tai tilapäinen työsuhde ei jatku yli kuukauden sekä pitää niistä päätöspöytäkirjaa 8. valvoa keskusrekisterille tulevien maksujen perintää, myönnettyjen määrärahojen käyttöä ja rahavarojen hoitoa, tilittää kertyneet tulot seurakuntien taloustoimistoon sekä hyväksyä keskusrekisterin laskut 9. suorittaa muut yhteisen kirkkoneuvoston ja sen puheenjohtajan määräämät tehtävät Keskusrekisterin johtajan sijaistaminen voidaan ratkaista siten, että pastori Heikki Arikka nimetään oman virkansa ohella toi-

9 mimaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin vt. johtajana. Hänen tehtävänään tulisi olla vastata tehtäväkokonaisuuksista 1., 5., 6., 7. ja 9. Lisäksi hän kuuluisi digitointiprojektin ohjausryhmään. Keskusrekisterin päivittäisen asiakaspalvelun ja toimistotehtävien sujuvuuden varmistaminen siltä osin, kuin ne kuuluvat nykyisellään keskusrekisterin johtajalle, siirtyisi välisenä aikana keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkiselle. Hänen tehtävänään tulisi olla vastata tehtäväkokonaisuuksista 3., 4., ja 8. Tehtäväkokonaisuus 2., vastaaminen keskusrekisterin väestökirjanpidon ajantasaisuudesta sekä lainsäädännön vaatimusten mukaisuudesta kuuluisi vt. keskusrekisterin johtajan määrittelemällä tavalla sekä vt. keskusrekisterin johtajalle että toimistonhoitajalle. Kirkkoneuvosto nimeää pastori Heikki Arikan väliseksi ajaksi vt. keskusrekisterin johtajaksi oman virkansa ohella. Vt. keskusrekisterin johtajana hän kuuluu myös digiprojektin ohjausryhmään. Osaa keskusrekisterin johtajan tehtävistä nimetään hoitamaan keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkinen. Heikki Arikan ja Marja Mäkisen tehtäväjako hyväksytään esittelyssä olevan jaottelun mukaisesti. Ilmoitus Heikki Arikalle, Marja Mäkiselle, Hannu Hurmeelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään siten, että viransijaisuudet kestävät vain siihen asti, kunnes virkaan valittu aloittaa. Kirkkoneuvosto nimesi pastori Heikki Arikan väliseksi ajaksi vt. keskusrekisterin johtajaksi oman virkansa ohella. Vt. keskusrekisterin johtajana hän kuuluu myös digiprojektin ohjausryhmään. Osaa keskusrekisterin johtajan tehtävistä nimettiin hoitamaan keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkinen. Heikki Arikan ja Marja Mäkisen tehtäväjako hyväksyttiin esittelyssä olevan jaottelun mukaisesti. Viransijaisuudet kestävät vain siihen asti, kunnes virkaan valittu aloittaa tehtävässä. Ilmoitus Heikki Arikalle, Marja Mäkiselle, Hannu Hurmeelle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle.

10 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 596 TEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Edellisessä asiakohdassa on nimetty Heikki Arikka hoitamaan osittain vt. keskusrekisterin johtajan tehtäviä sekä päätetty keskusrekisterin johtosäännössä määriteltyjen tehtävien hoidon jakaantumisesta Arikan ja keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkisen kesken. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt tehtävän määräaikaista vaativoitumista ja sen vaikutusta palkkaukseen seuraavasti: voimaan tulleessa Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ei ole määräystä kohtuullisesta korvauksesta, kun työntekijä tilapäisesti määrätään hoitamaan toisen viran tehtäviä. Sopimuksen mukaan tilannetta tarkastellaan sen 38, Palkkausperusteiden muutokset, perusteella. Sen mukaan, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Jos tällaiset muutokset ovat tilapäisiä, peruspalkan muutosta koskeva päätös on voimassa määräajan. Pykälän soveltamisohjeen mukaan, jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tekee vastaavan muutoksen tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistus on virkaehtosopimuksen mahdollinen. Jotta määräaikaista muutosta voidaan pitää olennaisena, olisi sen oltava voimassa pääsääntöisesti kuukauden ajan. Päätökseen määräaikaisesta tarkistuksesta on sisällytettävä voimassaoloaika. Järjestelyn päätyttyä palkanosa palautuu entiseen tasoonsa. Tällainen olennainen mutta tilapäinen tehtävien vaativuuden muutos voi liittyä myös toisen viran tehtävien määräaikaiseen hoitamiseen. Käytännön syistä, koska työntekijöiden erilaiset poissaolot kestävät monesti tasaviikkoja, pääsääntönä voitaisiin pitää neljän viikon yhtäjaksoista aikarajaa. Tätä lyhyemmissä oman viran ohella tapahtuvissa toisen tehtävän hoitamisen tilanteissa edellytettäisiin erityistä perustetta esim. olosuhteissa, hoidettavien tehtävien määrässä tai laadussa. Aikaisempaan tapaan vuosilomasijaistusten ajalta ei makseta ylimääräistä, vaan jokaisen työntekijän normaaliin työvelvoitteeseen kuuluu sijaistaa kollegaa enintään kahdeksan viikkoa kalenterivuodessa. Korvauksen suuruus määräytyisi oman viran ohella hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella ja voisi olla liukuvasti 0-35 % sijaistettavan tehtävän peruspalkasta.

11 Kootusti ilmaistuna säännöt palkan määräaikaisessa tarkistamisessa toisen viran tehtäviä hoidettaessa olisivat seuraavat: hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä tehtävämuutos on olennainen korvauksen suurus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta tehtävän peruspalkkaa ei tarkisteta vuosilomasijaisuuksien ajalta jos hoidettavat tehtävät ovat jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Ohjeistuksen hyväksymisen jälkeen kirkkoneuvosto on päättänyt määräaikaisesta tehtävän vaativoitumisesta kolmesti, hautaustoimi/ Jorma Reiman ja Kaarinan srk/ Anu Aarnivala ja Mia Virtanen, taloustoimisto Pirkko Koskinen/Marita Vikman. Kaikissa on ollut kysymys oman lähikollegan avoimen viran tehtävien hoitamisesta. Kaikissa tapauksissa maksetun korvauksen määrä oli 25 %. Hautaustoimessa määräaika kesti 2 kuukautta, Kaarinan srk:ssa 5 kuukautta ja taloustoimistossa 2 kuukautta. Kaarinan seurakunnassatoisen viran tehtävien hoito oli jaettu kahdelle työntekijälle, mikä lievitti työkuormaa. Tässä tapauksessa Heikki Arikka vastaa keskusrekisterin johtamisesta, mutta ei osallistu jokapäiväiseen työn johtamiseen, koska hänen päävastuunsa on edelleen kasvatuksen teologian viran hoitaminen kasvatusasiain keskuksessa. Marja Mäkinen, jonka virkapaikka on keskusrekisterin yhteydessä, vastaa enemmänkin jokapäiväisen toiminnan sujumisesta. Kun keskusrekisterillä on edessään erityisesti digiprojektista johtuvat työmäärien ja johtamistarpeen kasvaminen ja kun sijaisuuskausi kestää lähes 4 kuukautta, on perusteltua käyttää 30% korvaustasoa, joka jakaantuu Arikalle ja Mäkiselle suhteessa 15% ja 15%. Johtavassa asemassa olevien henkilöiden työnkuvaan kuuluu normaalia laajempi työnkuvan joustavuus. Tässä tapauksessa Arikan päävirka on kuitenkin kokonaan toiselta alueelta. Kirkkoneuvosto päättää, että Heikki Arikalle ja Marja Mäkiselle maksetaan keskusrekisterin johtajan viran tehtävien hoidosta edellisessä asiakohdassa päätetyn jaon mukaisesti korvausta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta kummallekin 15 prosenttia keskusrekisterin johtajan viran peruspalkasta välisenä aikana. Ilmoitus Heikki Arikalle, Marja Mäkiselle, palkka-asiamiehelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

12 Käsittely Hallintojohtaja muutti esitystään vastaamaan :ssä 595 päätettyä viransijaisuuden kestoa, eli määräaikaisesta tehtävän vaativoitumisesta maksettavaa korvausta suoritetaan vain siihen saakka, jolloin virkaan valittu aloittaa tehtävässä. Kirkkoneuvosto päätti, että Heikki Arikalle ja Marja Mäkiselle maksetaan keskusrekisterin johtajan viran tehtävien hoidosta edellisessä asiakohdassa päätetyn jaon mukaisesti korvausta tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta kummallekin 15 prosenttia keskusrekisterin johtajan viran peruspalkasta välisenä aikana, enintään kuitenkin siihen saakka, jolloin virkaan valittu aloittaa tehtävässä. Ilmoitus Heikki Arikalle, Marja Mäkiselle, palkka-asiamiehelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 597 OSALLISTUMINEN PYHÄN MARIAN KIRKON URKUJEN VIHKIMISTILAISUUTEEN Pyhän Marian seurakunta Pietarista on lähettänyt henkilökohtaiset kutsut pidettävään kirkon urkujen vihkiäisjuhlaan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on tukenut merkittävällä summalla urkujen hankintaa viimeksi viime vuonna. Inkeri-toimikunta on jo aikaisemmin päättänyt lähettää juhlaan Matti Rantasen. Tilaisuuteen on lähdössä henkilöitä, jotka ovat olleet mukana seurakunnan elämässä tai läheisessä yhteistyössä sen kanssa. Kustannukset ovat noin 200 euroa henkilöltä. Kirkkoneuvosto päättää lähettää Pyhän Marian kirkon urkujen vihkiäisjuhlaan tuomiorovasti Heimo Rinteen, teologian tohtori Rauno Heikolan, työhyvinvointipäällikkö Matti Rantasen, kirkkoherra Martti Hirvosen, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan sekä hallintojohtaja Hannu Kallion. Rauno Heikolan ja Matti Rantasen matkasta aiheutuvat kustannukset noin 200 euroa henkilöltä maksetaan Inkeri-toimikunnan kustannuspaikalta ja muiden kirkkoneuvoston käyttövaroista. Ilmoitus matkaan osallistuville ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio täydensi päätösesitystään siten, että matkaan osallistuville maksetaan ulkomaanpäiväraha kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta ja yhtymän matkustussääntöä soveltaen.

13 Hirvonen, Kallio ja Rinne poistuivat asian käsittelyn ajaksi kokouksesta, jolloin puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Merja Ainasoja. Kirkkoneuvosto päätti lähettää Pyhän Marian kirkon urkujen vihkiäisjuhlaan tuomiorovasti Heimo Rinteen, teologian tohtori Rauno Heikolan, työhyvinvointipäällikkö Matti Rantasen, kirkkoherra Martti Hirvosen, kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan sekä hallintojohtaja Hannu Kallion. 598 VIRKAVAPAUSANOMUS (salainen asia) Matkaan osallistuville maksetaan ulkomaanpäiväraha kirkon yleistä virkaja työehtosopimusta ja yhtymän matkustussääntöä soveltaen. Ilmoitus matkaan osallistuville ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 599 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE (salainen asia) 600 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE (salainen asia) 601 KIRKOLLISVALITUS TURUN HALLINTO-OIKEUTEEN (salassa pidettävä asia) 602 ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSESTA Kirkon vaalijärjestyksen 2 luvun 60 pykälän mukaan vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle. Vaalilautakunnat ovat vahvistaneet vaalien tuloksen. Kirkkovaltuuston vaalin tulos on seuraava: Liite Seurakuntaneuvostojen vaalin tulos on seuraava: Liite Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa seurakuntavaalien tulokset sekä työkautensa lopettavalle että aloittavalle kirkkovaltuustolle.

14 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 603 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite jaettiin vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 24 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 604 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUKSEN TARKASTUSKERTOMUS KÄYNNISTÄ PIIKKIÖN SEU- RAKUNNASSA Kuntien eläkevakuutuksen tarkastaja Katri Tikkinen kävi KiELn 38 :n perusteella tehtävällä tarkastuksella Piikkiön seurakunnassa Tarkastuksen kohteena olivat KiEL3, 26, 27 ja 35 :iin liittyvät asiat eli evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain piiriin kuuluminen, palvelussuhteiden ilmoittaminen rekisteriin, eläkkeen perusteena olevat ansiot ja muut työnantajan maksuvelvollisuuteen liittyvät seikat. Tarkastuksesta on annettu päivätty tarkastuskertomus. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite

15 Tarkastettavat vuodet olivat Tarkastuskertomuksessa todetaan seuraavaa: palkkojen ilmoittaminen palvelussuhderekisteriin ja KiEL-maksujen tilitys on hoidettu palkanlaskennassa hyvin mutta KiEL-rekisteriin ilmoitetuissa ansioissa oli osassa tarkastettuja vuosia kuitenkin eroavaisuuksia, joiden osalta tulee vielä tehdä mahdolliset oikaisut KiEL-rekisteriin vakuuttamiset KiEL:n, LEL:n ja TaEL:n välillä oli hoidettu pääsääntöisesti oikein mutta muutamien henkilöiden osalta on vielä tarkentavia kysymyksiä Vuoden 2005 alusta toimeksianto- ja konsulttisopimukset ja muut vastaavat järjestelyt kuuluvat KiEL:n piiriin silloin, kun toimintaa harjoitetaan yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai toiminimenä eikä henkilöllä ole YEL-vakuutusta tätä toimintaa varten. Ilman yrittäjäeläkevakuutusta oleva toimeksisaaja kuuluu KiEL:n piiriin, vaikka hänellä on ennakkoperintärekisteriote ja y-tunnus. Näitä toimeksiantoja tarkastaja selvitti otoksella vuosilta ja tästä tarkastuksesta todetaan seuraavaa: ostopalvelujen käyttö on ollut melko vähäistä ja niistä on pyydetty YEL-todistuksia syksyllä 2010, joten lähes kaikki olivat kunnossa Taloustoimiston tulee toimittaa tarkastuskertomukseen liittyvät täydennettävät tiedot Kuntien eläkevakuutukseen mennessä. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kuntien eläkevakuutuksen tarkastuskertomuksen Piikkiön seurakuntaan tehdystä tarkastuksesta. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 605 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Taloussäännön mukaan saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavien poistaminen tapahtuu siten, että kunkin yksittäisen laskun jäljellä oleva määrä merkitään luottotappioiden tilille veloitukseksi sillä kustannuspaikalla, jolle lasku laskutettaessa on merkitty tuloksi, sekä taseen asianomaiselle saatavatilille hyvitykseksi. Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suuremmat saatavat on lähetetty perintätoimistoon perittäviksi. Useimmissa tapauksissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomiksi, joten perintää ei ole ollut syytä jatkaa.

16 Kiinteistötoimiston poistettavat vuokrasaatavat ovat kertyneet vuosina Vaikka saatavat nyt esitetään poistettavaksi taseen saatavien tileiltä, niiden perintä jatkuu edelleen joko käräjäoikeudessa, ulosottovirastossa tai perintätoimistossa. Mikäli perintä myöhemmin tuottaa tulosta, kirjataan kertyvät maksut jälkiperintätuottoina asianomaisille kustannuspaikoille. Yksityiskohtaiset saatavaluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yksityisyyden suojan vuoksi niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Poistettavaksi esitettyjä saatavia on keskuskirjanpidossa yhteensä ,04 euroa. Vuonna 2009 vastaava määrä oli ,26 euroa. Seuraavat saatavat esitetään poistettavaksi: keskusrekisterin laskutus: (36 velallista) 188,63 euroa koululaisten iltapäiväkerhot: 390,00 euroa vuodelta 2008 (4 velallista) 2.277,50 euroa vuodelta 2009 (13 velallista) kesäkerhot: (6 velallista) 362,00 euroa leirikeskuslaskut: (1 velallinen) 961,80 euroa retriitit: (4 velallista) 214,00 euroa hautauslaskut: (13 velallista) 2.555,50 euroa tilojen käyttökorvaukset: (10 velallista) 3.225,00 euroa asuintalojen ja osakehuoneistojen vuokrasaatavat:

17 ,25 euroa (3 velallista) Hannunniitun asuintalojen vuokrasaatavat: ,81 euroa (13 velallista) Hannunniitun asuintalojen muut saatavat 190,00 euroa (4 velallista) Varissuon asuintalojen vuokrasaatavat ,55 euroa (9 velallista) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on hautainhoitorahastossa yhteensä ,71 euroa. Vuonna 2009 vastaava määrä oli ,04 euroa. Pernon asuintalojen vuokrasaatavat: ,71 euroa (3 velallista) Pernon asuintalojen muut saatavat: 85,00 euroa (1 velallinen) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on testamenttirahastossa ,85 euroa. Vuonna 2009 poistettavia saatavia ei testamenttirahastossa ollut. Kallion rahasto: ,85 euroa (2 velallista) Kirkkoneuvosto päättää poistaa saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa ja, jotka toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Saatavien kokonaismäärä on ,60 euroa. Vuonna 2009 vastaava määrä oli ,96 euroa. Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat

18 Asiakohdan esitteli hallintojohtaja Hannu Kallio. 606 HAUTAUKSIIN LIITTYVIEN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto. Kiinteistö- ja taloustoimisto ovat yhdessä valmistelleet esityksen vuoden 2011 hautauksiin liittyviksi maksuiksi. kuuluu seuraavasti: Liite Vuodeksi 2011 maksuihin ei esitetä korotuksia. Vuosi-inflaatio oli vuosi sitten lähellä nollaa eikä se ole korkea tänäkään vuonna. Tekstimuutokset, -lisäykset ja -täydennykset ovat liitteessä kursiivilla. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan hyväksyä hautojen lunastushinnat ja hautauksiin liittyvät maksut ja lähettää ne edelleen kirkkoneuvostolle ja hautojen lunastushintojen osalta edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä hautauksiin liittyvät maksut 2. esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi maksut hautojen lunastushinnoista, molemmat liitteen mukaisesti. Maksut astuvat voimaan Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 2. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen johtajan asiat 607 VARHAISKASVATUKSEN KASVAVAT RESURSSITARPEET Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt varhaiskasvatuksen kasvavia resurssitarpeita. Yli-Maarian/Moision uusi seurakuntatila, Suikkilan koulun tarpeet, kolmipäiväinen päiväkerho Kaarinassa ja Kas Kummaa -nukketeatterin laajentunut kysyntä sekä verkkotyön (Internet) tarpeet edellyttävät laskennallisesti viiden lastenohjaajan lisäresursointia. Tarpeen vuotuinen kustannusvaikutus on noin euroa. Liite

19 Kirkkoneuvosto merkitsee kasvatusasiain johtokunnan esityksen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen hallintojohtajan valmisteluun. Ilmoitus hallintojohtajalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 608 N DIAKONIATYÖSSÄ ANNETTAVAN TALOUDELLISEN AVUN OHJEISTUKSEN HYVÄKSYMINEN Diakoniatyön johtokunta on päättänyt esittää valmistelemansa seurakuntayhtymän taloudellisen auttamisen ohjeistuksen yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja käyttöön otettavaksi seurakuntayhtymän diakoniatyön taloudellisessa auttamisessa alkaen. Liite Ohjeistusta on ollut valmistelemassa työryhmä, johon ovat kuuluneet vs. johtava diakoniatyöntekijä Anu Aarnivala, johtava diakoniatyöntekijä Helena Korhonen, palvelukoordinaattori Tuula Salonen, diakoniasihteeri Mervi Salin-Inkinen (siht.) sekä diakoniajohtaja Hannu Suihkonen (pj.) Ohjeistuksen periaatteiden mukaan diakoniatyön tehtävänä on tukea ihmistä hakeutumaan heille kuuluvien palvelujen piiriin, tukea ihmistä elämänhallinnan vahvistamiseen ja eheään ihmisarvoiseen elämään, johon kuuluu omatoimisuus ja vastuunotto omasta elämästä. Diakoniatyön taloudellinen avustaminen on pääsääntöisesti kertaluonteista apua taloudellisissa kriisitilanteissa, joissa muuta apua ei ole saatavissa. Asiakkaan henkinen ja hengellinen tukeminen sekä ohjaus ja neuvonta voivat olla pitkäkestoisia. Taloudellista apua annetaan yhteistoiminnallisesti eri paikallisseurakuntien diakoniatyön ja yhteisen diakoniatyön kautta. päättää pyytää ohjeistuksesta seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. Ilmoitus paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoille ja diakoniatyön johtokunta. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Esittelijä muutti lausuntojen jättöpäivän kuukautta myöhemmäksi.

20 päättää pyytää ohjeistuksesta taloustoimiston ja seurakuntaneuvostojen lausunnot mennessä. 609 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Urpo Kivikari Pentti Korhonen Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (11) Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 16.30-17.34 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot