TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Määttänen Petra jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hlavatý Jari Hellstén Jorma Järvensivu Jukka Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Järvinen Päivi Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra, poistui klo :n 545 käsittelyn kohdalla kirkkoherra kirkkoherra, saapui klo :n 540 esittelyn kohdalla. kirkkoherra, saapui klo :n 536 ilmoitusasiat kohdalla kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja taloussuunnittelupäällikkö hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Bäckman Eero vt. kirkkoherra Hermonen Merja kirkkoherra Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra 531 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 532 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 533 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 534 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 535 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Folke Åminne ja Merja Ainasoja. 536 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää pastori Annika Forsström-Roivaselle jatkettua virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (I) virasta esitetyn selvityksen perusteella ajalle Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 7/ hallintojohtajan päätöspöytäkirja nro 5/

3 kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 51-57/ lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot/18-37/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 537 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 34 / 2010 Yleiskirjeen aiheena on tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle. Seurakuntien tulee ilmoittaa Verohallinnolle vuoden 2011 tuloveroprosentin suuruus välittömästi sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on päättänyt asiasta kuitenkin viimeistään 17. päivänä marraskuuta Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto päättää vuoden 2011 tuloveroprosentista pidettävässä kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeen saaduksi ja lähettää sen tiedoksi ja noudatettavaksi taloustoimistoon. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 538 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 35 / 2010 Yleiskirjeessä selvitetään tilintarkastukseen tulevia muutoksia ja tilintarkastajan valintaa valtuustokaudelle Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeen saaduksi ja noudatettavaksi.

4 Tilintarkastajien valinnan ja tilintarkastuksen kilpailuttamisen valmistelu annetaan vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokan valmisteltavaksi. Tarvittaessa hän saa valmistelussa käyttää apunaan hankintatoimikunnan asiantuntemusta. Ilmoitus Irma Hokalle ja hankintatoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 539 KIRKONKIRJOJEN JA PERHELEHTIEN DIGITOINTIHANKE (ei-julkinen asia) 540 DIGITOINTIPROJEKTIN VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston asettama digiprojektin työryhmä esittää, että mikäli kirkkoneuvosto hyväksyi edellisen pykäläkohdan esityksen seurakuntayhtymän kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointityön toimittajasta, se hankkeen koon ja merkityksen vuoksi päättäisi nimetä projektiin määräaikaisen vastuuhenkilön. Henkilöltä edellytetään, että hän tuntee digitoitavan aineiston, osaa valvoa sen kuntoa ennen ja jälkeen kuvauksen, osaa valvoa suoritetun kuvauksen laadun ja laskutuksen sekä hoitaa yhteydenpitoa digitoinnin toimittajaan. Projektin kestoksi on arvioitu noin 9 kuukautta. Vastuuhenkilön tulisi aloittaa tehtävässä kuukausi ennen varsinaisen projektin aloittamista. Sopivin pohjatieto tehtävään on sukuselvitysten ja sukututkimusten laatijoilla, jotka käyttävät projektin kohteena olevaa materiaalia päivittäin aineistonaan. Digiprojektin työryhmä esittää digitointiprojektin vastuuhenkilöksi sukuselvittäjänä työskentelevää toimistosihteeriä, FM Hannele Maimasta. Hän on halukas ottamaan tehtävän vastaan. Vastuuhenkilön tehtävän pääasiallinen sisältö on seuraava: - mikrokuvaamattomien kirkonkirjojen nimeämistaulukoiden laadinta - aineistoerien määrittely - aineistoerien kirjaaminen - aineiston pakkaaminen tarvittaessa - yhteydenpito digitoinnin toimittajaan - yhteydenpito digitoinnista vastaavaan osastoon kirkkohallituksessa - palautuneen aineiston tarkistus - digitoidun kuva-aineiston laadun ja nimeämistietojen oikeellisuuden tarkistus yhdessä keskusrekisterin muiden toimistosihteerien kanssa - aikataulun valvonta - toimittajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaisen laskutuksen valvonta

5 nimeämistietojen kehittäminen vastaamaan keskusrekisterin muuttuvia työskentelytapoja sekä näiden tietojen lisäämisen organisointi - kokemusten vaihto muiden paikkakuntien digitointihankkeesta vastaavien kanssa - jäsenyys digitoinnin ohjausryhmässä ja työryhmässä - sukuselvitysten ja sukututkimusten laadinta muun työn salliessa Projektin vastuuhenkilön tehtävästä on laadittu tehtävänkuvaus. Tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella tehtäväkohtainen palkka määrittyy vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan mukaan. Maimasen ottaessa vastuun digiprojektista syntyy keskusrekisteriin määräaikaisen sijaisen tarve. Tähän asiaan palataan, kunhan sopimus toimittajan kanssa on allekirjoitettu ja projektin aikataulu on tarkentunut. Valmistelijat: vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen ja lakimies Mia Fager päättää 1) nimetä seurakuntayhtymän kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointiprojektin vastuuhenkilöksi digitointiprojektin kestoajaksi toimistosihteeri, FM Hannele Maimasen. Tehtävä on työsopimussuhteinen ja se alkaa kuukauden ennen varsinaisen projektin alkamista. Tehtäväkohtainen palkka määrittyy vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan mukaan. Tehtävän tarkka alkamis- ja päättymisajankohta ilmoitetaan taloustoimistolle, kun ne ovat täsmentyneet. ja 2) myöntää Hannele Maimaselle virkavapaata toimistosihteerin virasta kohdan 1) mukaiseksi ajaksi. Tiedoksi Hannele Maimanen, Kauko Viitanen, Affecto Finland Oy ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 541 DIGITOINTIPROJEKTIN TYÖRYHMÄN JA OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMITTÄMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston asettama digiprojektin työryhmä esittää, että mikäli kirkkoneuvosto hyväksyi edellisen pykäläkohdan esityksen seurakuntayhtymän kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointityön toimittajasta, se perustaa projektille työryhmän sekä nimittää projektin ohjausryhmään seurakuntayhtymän edustajat. Digitointiprojektissa tullee jatkuvasti esille kysymyksiä, joihin on hyvä et-

6 siä ratkaisuja yhdessä toisten työntekijöiden kanssa keskustellen. Työryhmässä on siksi hyvä olla monipuolinen rekisterityön tuntemus. Projektin ohjausryhmä koostuu kahdesta seurakuntayhtymän edustajasta ja kahdesta toimittajan edustajasta. Ohjausryhmän työskentely tullee keskittymään projektin aloittamisvaiheessa ja myöhemmin mahdollisten ongelmien selvittelyn yhteydessä. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää nimittää seurakuntayhtymän digitointiprojektin 1) projektityöryhmän jäseniksi projektin vastuuhenkilö Hannele Maimasen, keskusrekisterin toimistonhoitaja Marja Mäkisen, toimistosihteeri Sari Anttilan ja toimistosihteeri Pirjo Suutarisen ja 2) ohjausryhmän jäseniksi keskusrekisterin johtajan ja projektin vastuuhenkilö Hannele Maimasen. Tiedoksi Hannele Maimanen, Kauko Viitanen, Marja Mäkinen, Sari Anttila, Pirjo Suutarinen Affecto Finland Oy ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 542 VAHTIMESTARI RAUNI VIIRIN IRTISANOUTUMISILMOITUS Kiinteistötoimiston vahtimestari Rauni Viiri esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvostolle päivätyllä kirjeellään seuraavaa: Jään vanhuuseläkkeelle alkaen. Pyydän eroa vahtimestarin virastani (Hepokullan seurakuntatalo) em. päivämäärästä lukien. Turku Rauni Viiri Rauni Viiri tulee palvelussuhteensa päättyessä olleeksi seurakuntayhtymän palveluksessa ensin siivoojana ja sittemmin vahtimestarina lähes 23 vuotta. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää merkitä Rauni Viirin irtisanoutumisilmoituksen tiedokseen todeten, että Viirin palvelussuhde päättyy Samalla kirkkoneuvosto lämpimästi kiittää Rauni Viiriä hyvästä työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

7 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Rauni Viiri, Seppo Kosola, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 543 KIRJANPITÄJÄN VIRKATEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Kirjanpitäjä Marita Vikman pyytää päivätyllä kirjeellään tarkistamaan virkansa palkkausta virkaehtosopimuksen sallimalla korvauksella toisen kirjanpitäjän Pirkko Koskisen irtisanouduttua virastaan. Marita Vikman on oman virkansa ohella hoitanut Pirkko Koskisen työtehtävät lähtien sekä vastannut Status taloudenohjauksen ja Rondon asiakaspalvelusta itsenäisesti. Lisäksi hän on osaltaan tukenut virassaan aloittanutta taloussuunnittelupäällikköä mm. talousarvion laadinnassa ja maksumääräysten antamisessa. Kirjanpitäjän tehtävä on eritysosaamista vaativa asiantuntijatehtävä. Seurakuntayhtymän kirjanpidolla on lisäksi oma säädelty eritysluonteensa, jolloin pitkäaikainen kokemus näiden tehtävien hoidossa on arvokasta. Nyt vapautuneen virkavakanssin täyttämisen sijaan kirkkoneuvosto on päättänyt palkata erikseen määriteltyjä reskontran ja kirjanpidon tehtäviä hoitamaan määräaikaisen työntekijän asti. Uuden työntekijän siirryttyä määräaikaiseen tehtäväänsä tulee Vikman jatkossa olemaan hänen perehdyttäjänsä ja päävastuullinen kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän tämänhetkinen tehtäväkohtainen palkka määrittyy vaativuusryhmään 501 peruspalkan ollessa 2.000,41 euroa. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt tehtävän määräaikaista vaativoitumista ja sen vaikutusta palkkaukseen seuraavasti: voimaan tulleessa Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ei ole määräystä kohtuullisesta korvauksesta, kun työntekijä tilapäisesti määrätään hoitamaan toisen viran tehtäviä. Sopimuksen mukaan tilannetta tarkastellaan sen 38, Palkkausperusteiden muutokset, perusteella. Sen mukaan, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Jos tällaiset muutokset ovat tilapäisiä, peruspalkan muutosta koskeva päätös on voimassa määräajan. Pykälän soveltamisohjeen mukaan, jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus

8 muuttuu olennaisesti, se tekee vastaavan muutoksen tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistus on virkaehtosopimuksen mahdollinen. Jotta määräaikaista muutosta voidaan pitää olennaisena, olisi sen oltava voimassa pääsääntöisesti kuukauden ajan. Päätökseen määräaikaisesta tarkistuksesta on sisällytettävä voimassaoloaika. Järjestelyn päätyttyä palkanosa palautuu entiseen tasoonsa. Tällainen olennainen mutta tilapäinen tehtävien vaativuuden muutos voi liittyä myös toisen viran tehtävien määräaikaiseen hoitamiseen. Käytännön syistä, koska työntekijöiden erilaiset poissaolot kestävät monesti tasaviikkoja, pääsääntönä voitaisiin pitää neljän viikon yhtäjaksoista aikarajaa. Tätä lyhyemmissä oman viran ohella tapahtuvissa toisen tehtävän hoitamisen tilanteissa edellytettäisiin erityistä perustetta esim. olosuhteissa, hoidettavien tehtävien määrässä tai laadussa. Aikaisempaan tapaan vuosilomasijaistusten ajalta ei makseta ylimääräistä, vaan jokaisen työntekijän normaaliin työvelvoitteeseen kuuluu sijaistaa kollegaa enintään kahdeksan viikkoa kalenterivuodessa. Korvauksen suuruus määräytyisi oman viran ohella hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella ja voisi olla liukuvasti 0-35 % sijaistettavan tehtävän peruspalkasta. Kootusti ilmaistuna säännöt palkan määräaikaisessa tarkistamisessa toisen viran tehtäviä hoidettaessa olisivat seuraavat: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävämuutos on olennainen - korvauksen suurus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - tehtävän peruspalkkaa ei tarkisteta vuosilomasijaisuuksien ajalta - jos hoidettavat tehtävät ovat jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Ohjeistuksen hyväksymisen jälkeen kirkkoneuvosto on päättänyt määräaikaisesta tehtävän vaativoitumisesta kahdesti, hautaustoimi/ Jorma Reiman ja Kaarinan srk/ Anu Aarnivala ja Mia Virtanen, Hautaustoimessa ja Kaarinassa on ollut kysymys oman lähikollegan avoimen viran tehtävien hoitamisesta. Molemmissa tapauksissa maksetun korvauksen määrä oli 25 %. Hautaustoimessa määräaika kesti 2 kuukautta, Kaarinan srk:ssa 5 kuukautta. Kaarinan seurakunnassatoisen viran tehtävien hoito oli jaettu kahdelle työntekijälle, mikä lievitti työkuormaa.

9 Vikmanin tilanne on verrattavissa em. tapauksiin. Myös Jorma Reiman hoiti toisen viran tehtäviä ensin vuosilomasijaisena ja sitten oman viran ohella. Marita Vikman on ajalla hoitanut Pirkko Koskisen tehtäviä tälle määrätyn vuosiloman aikana. Tämän jälkeen Koskinen piti irtisanoutumisen vuoksi loputkin kertyneet vuosilomapäivät pois siten, että Koskisen palvelussuhteen viimeinen päivä oli Koskisen vuosilomapäivät ajalla ovat olleet tulevan vuoden lomia ja tältä ajalta on perusteltua maksaa korotettua palkkaa. Kirkkoneuvoston valitsema määräaikainen kirjanpidon työntekijä aloittaa tehtävässään Tehtävän määräaikaisuus päättyy Edelleen kirjanpitäjä Marita Vikmanin tehtävä on aikaisempaa olennaisesti vaativampi määräaikaisen kirjanpidon työntekijän aloitettua tehtävässään Avoimen kirjanpitäjän viran tehtävistä on vaativampia tehtäviä siirretty Vikmanin hoidettavaksi ja vastaavasti häneltä on siirretty yksinkertaisempia kirjanpidon tehtäviä määräaikaiselle työntekijälle. Vikmanin tehtäväkohtaista palkkaa on perusteltua korottaa tämän johdosta myös ma. työntekijän aloitettua tehtävässään. Korotusta esitetään maksettavaksi asti, jolloin tehtävien vaativuutta tulee tarkastella uudelleen. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti on puoltanut anomusta. Vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka puoltaa anomusta. Työnantajatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se puoltaa esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää, että kirjanpitäjä Marita Vikmanin tehtäväkohtaista peruspalkkaa korotetaan 1) ajalla % kuukaudessa laskettuna kirjanpitäjän viran peruspalkasta (--- euroa/kk), jolloin peruspalkaksi muodostuu --- euroa/kk ja 2) ajalla siten, että peruspalkaksi muodostuu --- euroa/kk. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Marita Vikman, Irma Hokka ja taloustoimisto. hyväksyttiin.

10 VS. LAPSITYÖN JOHTAJAN VIRKATEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Ida-Maria Pankka pyytää päivätyllä kirjeellään palkkansa määräaikaista tarkistamista aina siihen asti kunnes avoinna olevaan lapsityönohjaajan virkaan valittu uusi työntekijä aloittaa tehtävässään Kasvatusasiainkeskuksen toimistossa sijaitsevan lapsityön täysi vahvuus on lapsityön johtaja ja kolme lapsityönohjaajaa. Vakituinen lapsityön johtaja on ollut virkavapaalla vuodesta 2006 lähtien. Lapsityön johtajan viransijaisena on toiminut Jaanet Salminen, jolla oli oma virka samassa yksikössä lapsityönohjaajana. Kaikki kolme lapsityönohjaajan virkaa on hoidettu sijaisvoimin. Yhtenä lapsityönohjaajan viransijaisena on toiminut Ida-Maria Pankka. Salmisen irtisanouduttua vs. lapsityön johtajan tehtävästä nimitettiin vs. lapsityönohjaaja Ida-Maria Pankka alkaen hoitamaan lapsityön johtajan viransijaisuutta. Salmisen irtisanouduttua jäi samalla yksi lapsityönohjaajan virka avoimeksi. Lapsityönohjaajan avoimeen virkaan valittu henkilö aloittaa tehtävässään Tämän viran tehtävät ovat 65 %:n osalta siirretty vs. lapsityön johtajan vastuulle. Tehtäviä ei ole voitu jakaa kahdelle muulle lapsityönohjaajalle, koska nämä ovat kesällä ja syksyllä 2010 tehtävässä aloittaneita sijaisia. Vaikka Ida-Maria Pankkakin on sijainen, hän on ollut kasvatusasiainkeskuksessa vs. lapsityönohjaajana alkaen. Tältä pohjalta hän tuntee yksikön ja virkojen tehtävät. Ida-Maria Pankan työtehtäviin kuuluu lapsityönjohtajan viransijaisuus ja sen lisäksi hän tekee vailla viranhaltijaa olevan lapsityönohjaajan tehtävistä noin 65 % seuraavasti: - lähiesimiehen tehtävät iltapäiväkerhoissa työskenteleville lastenohjaajille ja yhteyshenkilö-lastenohjaajille (yhteensä 31 lastenohjaajaa) - iltapäiväkerhot - nettityö - yhteyshenkilöihin liittyvät työtehtävät - PESUEeseen liittyvät työtehtävät Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt tehtävän määräaikaista vaativoitumista ja sen vaikutusta palkkaukseen seuraavasti: voimaan tulleessa Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ei ole määräystä kohtuullisesta korvauksesta, kun työntekijä tilapäisesti määrätään hoitamaan toisen viran tehtäviä. Sopimuksen mukaan tilannetta tarkastellaan sen 38, Palkkausperusteiden muutokset, perusteella.

11 Sen mukaan, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Jos tällaiset muutokset ovat tilapäisiä, peruspalkan muutosta koskeva päätös on voimassa määräajan. Pykälän soveltamisohjeen mukaan, jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tekee vastaavan muutoksen tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistus on virkaehtosopimuksen mahdollinen. Jotta määräaikaista muutosta voidaan pitää olennaisena, olisi sen oltava voimassa pääsääntöisesti kuukauden ajan. Päätökseen määräaikaisesta tarkistuksesta on sisällytettävä voimassaoloaika. Järjestelyn päätyttyä palkanosa palautuu entiseen tasoonsa. Tällainen olennainen mutta tilapäinen tehtävien vaativuuden muutos voi liittyä myös toisen viran tehtävien määräaikaiseen hoitamiseen. Käytännön syistä, koska työntekijöiden erilaiset poissaolot kestävät monesti tasaviikkoja, pääsääntönä voitaisiin pitää neljän viikon yhtäjaksoista aikarajaa. Tätä lyhyemmissä oman viran ohella tapahtuvissa toisen tehtävän hoitamisen tilanteissa edellytettäisiin erityistä perustetta esim. olosuhteissa, hoidettavien tehtävien määrässä tai laadussa. Aikaisempaan tapaan vuosilomasijaistusten ajalta ei makseta ylimääräistä, vaan jokaisen työntekijän normaaliin työvelvoitteeseen kuuluu sijaistaa kollegaa enintään kahdeksan viikkoa kalenterivuodessa. Korvauksen suuruus määräytyisi oman viran ohella hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella ja voisi olla liukuvasti 0-35 % sijaistettavan tehtävän peruspalkasta. Kootusti ilmaistuna säännöt palkan määräaikaisessa tarkistamisessa toisen viran tehtäviä hoidettaessa olisivat seuraavat: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävämuutos on olennainen - korvauksen suurus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - tehtävän peruspalkkaa ei tarkisteta vuosilomasijaisuuksien ajalta - jos hoidettavat tehtävät ovat jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Edellisessä asiakohdassa kirkkoneuvosto on käsitellyt kirjanpitäjän tehtävän määräaikaista vaativoitumista. Asiakohdassa on esitelty myös keväällä 2010 tehtyjä vastaavia palkankorotuspäätöksiä.

12 Pankan tilanne on verrattavissa em. tapauksiin. Pankka on oman vs. viran ohella hoitanut ajalla lapsityön johtaja Jaanet Salmisen tehtäviä tälle määrätyn vuosiloman aikana. Tämän jälkeen Salminen piti irtisanoutumisen vuoksi loputkin kertyneet vuosilomapäivät pois siten, että hänen palvelussuhteen viimeinen päivä oli Koskisen vuosilomapäivät ajalla ovat olleet tulevan vuoden lomia ja tältä ajalta on perusteltua maksaa korotettua palkkaa. Kirkkoneuvoston valitsema lapsityönohjaaja aloittaa tehtävässään Ida-Maria Pankka täyttää kirkkoneuvoston hyväksymät, määräaikaiselta tehtävän vaativoitumiselta edellytetyt ehdot. Esimies, Hannu Hurme puoltaa Pankan esitystä. Työnantajatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se puoltaa esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää, että vs. lapsityön johtaja Ida-Maria Pankan tehtäväkohtaista peruspalkkaa korotetaan ajalla % kuukaudessa laskettuna lapsityönohjaajan viran peruspalkasta (--- euroa/kk), jolloin Pankan peruspalkaksi muodostuu --- euroa/kk. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Ida-Maria Pankka, Hannu Hurme ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 545 SEURAKUNTASIHTEERIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on kokouksessaan nimittänyt seurakuntasihteeri Leena Sairasen määräaikaiseen kirjanpitäjän tehtävään taloustoimistoon ajalle Seurakuntasihteeri Leena Sairasen viran tehtäviin on kuulunut Henrikinseurakunnan seurakuntasihteerin tehtävät. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa seurakuntasihteerin viransijaisuuden, palkkaus 403(20), haettavaksi ajalle ja määrätä vt. keskusrekisterin johtajan hoitamaan sijaisuuden täyttöä siten, että hän tuo esityksen sijaiseksi nimitettävästä henkilöstä kirkkoneuvostolle. Keskusrekisterin yhteydessä olevassa seurakuntatoimistossa on marraskuussa yksi vuoden kiireisistä työjaksoista, kun pappien ja kanttorien seuraava useamman kuukauden mittainen työvuorojakso siirretään varausohjelmaan ja samalla merkitään toimittajat eri tilaisuuksiin. Toinen lähiaikojen työllistävä asia seurakuntatoimistossa on adventti- ja joulunaikaan liit-

13 tyvät tilaisuudet. Viransijaisuus tulisi saada täytetyksi mahdollisimman pian, sillä uuden työntekijän opastus tehtäviin ja ennen muuta varausohjelman käyttöön vie oman aikansa. Seurakuntasihteerin viransijaisuus julistettiin haettavaksi seuraavalla hakuilmoituksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on haettavana SEURAKUNTASIHTEERIN viransijaisuus Tehtäviin kuuluu pääasiassa Henrikinseurakunnan varausohjelman hoito, puhelinpalvelua, puhtaaksi kirjoittamista sekä muita yleisiä toimistotehtäviä. Viran kelpoisuusehto on alan opistoasteen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Valittavalta edellytetään lisäksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä. Seurakuntasihteerin viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan ja on 1869 euroa. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 18 %. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Sijaisuuden täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tiedusteluihin vastaa vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen puh Sähköiset hakemukset tulee jättää tämän palvelun kautta viimeistään sunnuntaina Kirkkoneuvosto Hakuaika päättyi Hakemukset oli jätettävä sähköisen haun kautta. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 33. Yhteenveto hakijoista on seuraava: Liite Seuraavat hakijat eivät täyttäneet edellytettyjä kelpoisuusehtoja: Iso- Kouvola Karoliina, Johansson Susanna, Lindh Päivi, Nartamo Rita, Oksanen Tuija, Pajula Marja, Penttinen Camomilla, Pinnioja Nita, Poikonen Johanna ja Soisalo Sanna. Vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen ja Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä valitsivat kelpoisten hakijoiden joukosta pätevyyden ja aikaisemman työkokemuksen perusteella haastateltaviksi seuraavat

14 henkilöt: Sari Koski, Henri Laine, Kerttu Palmunen, Helena Pihl ja Merja Puukka. Kyseessä on melko lyhytaikainen sijaisuus. Sekä seurakuntatoimiston että Henrikinseurakunnan näkökulmasta valinnassa korostuvat valittavan mahdollisuudet päästä kiinni seurakuntasihteerin työhön mahdollisimman pian. Sijaisuuden ollessa kyseessä ei ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollistakaan kuluttaa työn perusasioiden perehdyttämiseen ja opettamiseen runsaasti aikaa. Myös se, että keskusrekisterin johtajakysymys on ratkaisematta, ei anna mahdollisuutta pitkäaikaiseen perehdyttämiseen. Näin ollen hakijoiden seurakuntatyön ja seurakunnan toimintakulttuurin tuntemus/ eituntemus korostuu. Henrikinseurakunnan kannalta tärkeää on se, että seurakuntasihteerin tapa tehdä työtä on jossain määrin samansuuntainen Henrikinseurakunnan työkulttuurin kanssa. Henrikinseurakunnassa arvostetaan avointa ja suoraa kommunikaatiota sekä vastuullista ja yhteistyökykyistä työotetta. Edellä mainituista syistä haastateltavista nousivat esiin Sari Koski, Kerttu Palmunen ja Helena Pihl. Haastattelun perusteella seurakuntasihteeriltä vaadittavaa asiakaspalvelun ja erilaisten tietokoneohjelmien käyttäminen osaamista on eniten Kerttu Palmusella. Hän kykenee arvioimaan realistisesti sekä osaamistaan että kehittämisalueitaan. Haastattelutilanteen perusteella voidaan todeta, että hänen tapansa kommunikoida (avoin ilmaisu) tulee lähelle Henrikinseurakunnan työ- ja toimintakulttuuria. Helena Pihlillä on hyvät valmiudet menestyä asiakaspalvelutyössä. Hänellä on hakijoista eniten kokemusta tämän päivän seurakuntatyöstä. Sen sijaan seurakuntasihteerin työn osalta osaamista jouduttaisiin monin kohdin päivittämään. Hänen viimeaikaiset työkokemuksensa painottuvat seurakunnan hengelliseen työhön. Seurakuntasihteerin tehtävässä on kuitenkin kyse toimistotyöstä ja sen tämän päivän osa-alueiden hallitsemisesta. Sari Koskella on kokemusta seurakunnan erilaisista toimistotehtävistä. Mutta seurakuntasihteerin tehtäviä ajatellen, hänellä kuitenkin olisi paljon uuden oppimista, esimerkiksi seurakuntatoimistossa nykyään käytettävissä tietokoneohjelmissa. Kerttu Palmunen peruutti hakemuksena Heikki Mäntylä ja Kauko Viitanen esittävät, että viransijaisuutta hoitamaan valittaisiin Helena Pihl. Valmistelijat: vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen ja lakimies Mia Fager

15 Kirkkoneuvosto päättää valita seurakuntasihteerin viransijaisuuteen ajalle Helena Pihlin. Pihl täyttää sijaisuuteen edellytettävät kelpoisuusvaatimukset. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran palkka sijoittuu vaativuusryhmään 403 ja peruspalkka on --- euroa/ kk. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista on Helena Pihlin esitettävä seurakuntayhtymän hyväksymä todistus terveydentilastaan. Tiedoksi Helena Pihl, Kauko Viitanen, Heikki Mäntylä, henkilörekisterin pitäjä, taloustoimisto ja viransijaisuutta hakeneet. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 546 MARJO HURMEEN VIRKAVAPAUSANOMUS (salassa pidettävä asia) 547 PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN VIRANSIJAI- SEN VALINTA Kirkkoneuvosto on edellisessä asiakohdassa myöntänyt diakoniakeskuksen päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeelle virkavapaata ajalle Täytettäessä edellisen kerran Hurmeen sijaisuutta vuonna 2008 ei sijaisuuteen julkisesta hausta huolimatta löytynyt päteviä hakijoita. Sijaisten löytämisen hankaluus johtuu pitkälle päihde- ja kriminaalityön viran erityisvaatimuksista. Viransijaisuuden täyttöprosessia nyt pohdittaessa on heti alkuvaiheessa kartoitettu myös mahdollisia sijaisia, jotta viranhoitoon ei tulisi katkoksia. Marjo Hurmeen ollessa virkavapaalla vuonna hänen sijaisuuttaan hoiti diakonissa AMK Satu Strömborg. Lisäksi Strömborg on ollut opiskeluaikanaan diakoniakeskuksessa päihde- ja kriminaalityön harjoittelussa. Strömborg tuntee kyseisen työn vaatimukset. Lisäksi hänellä on laaja kokemus päihdetyöstä sekä hoito- ja sosiaalityöstä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Hänellä on myös lähihoitajan tutkinto. Strömborgin CV on seuraava: Liite Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että Marjo Hurmeen viransijaisuutta ei pantaisi julkiseen hakuun. Suihkonen esittää, että sijaisuuteen ni-

16 mitetään diakonissa Satu Strömborg. Strömborg tuntee työn vaatimukset ja hän on menestyksekkäästi toiminut tehtävässä aikaisemmin. Strömborg täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Satu Strömborg on ilmoittanut olevansa halukas sijaisuuteen. Valmistelijat: diakoniajohtaja Hannu Suihkonen ja lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää nimittää diakonissa AMK Satu Strömborgin diakoniakeskuksen päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijän sijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin. Tiedoksi Hannu Suihkonen, Marjo Hurme, Satu Strömborg, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 548 KATARIINANSEURAKUNNAN A-KANTTORINVIRAN TEHTÄVÄN OLENNAINEN VAATI- VOITUMINEN JOHTAVAN TEHTÄVIEN LIITTÄMISEN JOHDOSTA Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: A-KANTTORINVIRAN TYÖVAATIVUUSTASON PÄIVITTÄMINEN LAA- JAA YLIOPISTOTASOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORINVIRAN PALKKA- USTA EDELLYTTÄVÄLLE TASOLLE Turun Katariinanseurakunnan johtavan kanttorin tehtävänkuva on ilmaistu kirkkoherra Heikki Suomisen allekirjoittamassa LAAJAA YLIOPISTOTU- KINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN TOIMENKUVA - kirjelmässä sekä kirkkoherra Martti Hirvosen ja kanttori Markku Lautjärven allekirjoittamassa tehtävänkuvassa. Mukana. Liite 132. Niistä ilmenee selkeästi johtavan kanttorin toimenkuvan vaatimukset, jotka vaikuttavat siihen, että Katariinanseurakunnan A kanttorinviran työvaativuustasoa olisi syytä päivittää ja nostaa 601:stä 602:een. Samalla Katariinanseurakunnan A-kanttorin virkaan tulee sisällyttää johtavan kanttorin viran toimenkuva em. tehtävänkuvan ( ) mukaisena. Kirkkoherra ja kanttori Markku Lautjärvi velvoitetaan laatimaan uusi päivitetty tehtävänkuvaus, joka toimitetaan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle vaativuustason nostamiseksi. :

17 Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Turun Katariinanseurakunnan A-kanttorin virkaan sisällytetään johtavan kanttorin tehtävänkuvan edellyttämät tehtävät ja viran vaativuustaso nostetaan 601:stä 602:een. : Esityksen mukaan. Tiedoksi: Kanttori Markku Lautjärvi Ei muutoksenhakuoikeutta. Katariinanseurakunnan A-kanttorin viran toimenkuva on seuraava: Liite Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on ym. kokouksessaan päättänyt, että A-kanttorin virkaan liitetään johtavan kanttorin tehtävät. Uudet tehtävät käyvät ilmi seuraavasta liitteestä: Liite Lisäksi kirkkoherra Martti Hirvonen on perustellut johtavan kanttorin tarvetta mm. lukuisten sijaisjärjestelyjen hoitamisen vuoksi. Katariinanseurakunnassa on kaksi kanttorinvirkaa. Vastaavankokoisissa muissa yhtymän seurakunnissa Henrikissä ja Martissa on kanttorinvirkoja kolme ja Kaarinassa kaksi. Katariinanseurakunnan alueella on kaksi kirkkoa. Seurakunnassa on viime vuosien aikana käytetty lukuisia sijaisia sekä musiikkialalle opiskelevia pitempiaikaisia harjoittelijoita. Seurakuntayhtymässä on hyväksytty johtavan viranhaltijan tehtävien yhdistäminen kanttorin viran tehtävänkuvaan seurakuntaneuvostojen päätöksellä. Johtavan tehtävällä on pääasiassa tarkoitettu lähiesimiestehtävien hoitamista, musiikkitoiminnan kokonaisuudesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta ja seurannasta vastaamista. Seurakuntayhtymän seurakuntiin ei siis ole perustettu johtavan kanttorin virkoja. Jo aikaisemmin Maarian, Mikaelin, Martin ja Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostot ovat päättäneet liittää johtavan kanttorin tehtävät seurakunnan yhteen kanttorinvirkaan. Johtavan viranhaltijan tehtävät on huomioitu näiden tehtävien vaativuutta arvioitaessa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2006 yhteinen kirkkovaltuusto mahdollisti diakoniatyössä johtavan diakoniaviranhaltijan viran perustamisen tai vaihtoehtoisesti johtavan tehtävien liittämisen yhden diakoniaviranhaltijan tehtävään seurakuntaneuvostojen päätöksellä.

18 Katariinanseurakunta on voinut itsenäisesti yllä kuvatun seurakuntayhtymän linjauksen perusteella päättää liittää A-kanttorin virkaan johtavan viranhaltijan tehtävät. Muutos aiheuttaa tarpeen arvioida tehtävän vaativuus uudelleen. KirVESTES:n mukaan tilannetta tarkastellaan sen 38 :n, Palkkausperusteiden muutokset, perusteella. Sen mukaan, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Seurakuntayhtymän palkkausjärjestelmässä kanttoreiden palkat ovat seuraavat: C-kanttori 502(0) B-kanttori 601(0), Piikkiö B-kanttori 601(20), kaikki muut A-kanttori 601(60), Katariina, Kaarina, Ruotsalainen, Henrik (A-kanttori) A-kanttori 602(0), Mikael, Martti, Henrik (B-kanttori), A-kanttori 602(20), Maaria, Tuomiokirkko x 2 Mikaelin-, Martin-, Henrikin- ja Maarian seurakunnissa on kanttorinvirkaan liitetty johtavan kanttorin tehtävät. Maarian ja Tuomiokirkkoseurakunnan kanttorinviroissa on lisäksi arvioitu olevan muita tehtävää vaativoittavia tekijöitä. Johtavan tehtävien lisääminen Katariinanseurakunnan A-kanttorin virkaan lisää tehtävän vaativuutta, vaikka vakituisia alaisia tulee olemaan vain yksi. Tehtävässä tulee korostumaan lukuisat sijaisjärjestelyt. Edelleen seurakunnan musiikkityöllä on yhtäläinen tarve organisoitua ja tulla johdetuksi johtavan viranhaltijan toimesta kuin niissä seurakunnissa, joissa on pysyvästi kolme kanttorinvirkaa. Tehtävästä on laadittu tehtävänkuvaus. Tehtävästä tehdyn vaativuusarvioinnin ja muihin vastaaviin virkoihin tehdyn vertailun perusteella viran palkkaus asettuu vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkkaan. Katariinanseurakunnan B-kanttoria Elina Kerokoskea on kuultu esityksen johdosta ja hän puoltaa johtavan viran tehtävien luomista seurakuntaan. Työnantajatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se puoltaa esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Katariinanseurakunnan A-kanttorinviran vaativuusryhmän ja peruspalkan siten, että viran tehtäväkohtainen peruspalkka on alkaen vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkka. Viranhaltijana toimii Markku Lautjärvi.

19 Tiedoksi Markku Lautjärvi, Martti Hirvonen, Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto, palkka-asiamies ja taloustoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 549 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ TAINA VILJASEN VIRKAVAPAUSANOMUS (salassa pidettävä asia) Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 550 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 550, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 53 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 551 MIKKO LAURÉNIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maarian seurakunnan seurakuntapastori Mikko Laurén on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Raunistulaa. Kirkkoherra Heimo Rinne puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Mikko Laurénille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Laurénin virkapaikaksi määrätään Raunistulan seu-

20 rakuntatalo osoitteessa Murtomaankatu 12. Laurénin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Mikko Laurénille, Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 552 MIKA TUNTURIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maarian seurakunnan nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Kotimäen seurakuntataloa osoitteessa Arkeologinkatu 1. Kirkkoherra Heimo Rinne puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Mika Tunturille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Tunturin virkapaikaksi määrätään Kotimäen seurakuntatalo osoitteessa Arkeologinkatu 1. Tunturin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Mika Tunturille, Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 553 RAILIMARIA LEHDON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Diakoniakeskuksen vs. vammaistyön diakoni Railimaria Lehto on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Diakoniakeskusta, Puutarhakatu 22, Turku. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Railimaria Lehdolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Lehdon virkapaikaksi määrätään Diakoniakeskus, Puutarhakatu 22, Turku. Lehdon tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Railimaria Lehdolle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle.

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9)

Kirkkoneuvosto (9) Kirkkoneuvosto 11. 2.2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 17.30 Huom. kokouksen alkamisaika! Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: Seurakunnan hallinto ja kokousmenettely

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika: torstaina 15.12.2016 klo 17 17.50 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet:

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto

4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 4/2010 Kirkkoneuvosto 1 (13) KOKOUSAIKA Maanantaina 22.03.2010 klo 18.00 20.25 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 2/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTO 2/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 2/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 21.2.2013 sivu 16. Kanttorin viran täyttäminen... 2 17. Merkkipäiväsäännön mukaiset muistamiset... 3 18. Muut asiat...

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 25.11.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vj, Heikki Uusitalo (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Teija Paldan-Piiponniemi

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.6.2010 315. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.6.2010 315. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.6.2010 315 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 350 385. Aika torstai 17.6.2010 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 60 Työjärjestyksen vahvistaminen kokoukselle

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 60 Työjärjestyksen vahvistaminen kokoukselle ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 6 / 2015 KOKOUSAIKA 15.9.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 57 Kokouksen avaus 58 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 25.1.2017 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.1.2016 klo 16.30-17:47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013

KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 12/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2013 sivu 105. Kirkkovaltuuston 11.12.2013 toimeenpanopäätökset... 2 106. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 1 ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN V KAPPALAISEN VAALI 2 MUUT ASIAT 2 Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Aika Paikka 14.01.2014 klo 18.00 Espoonlahden kirkon rippikoulusali

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2006 Tark: Seurakuntaneuvosto 21.12.2006 1. Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja 21.12.2006 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 21.12.2006 klo 17 HUOM! Joulupakettien teko alkaa klo 16 Paikka Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä Vahtola Pirjo, khra puheenjohtaja Alander Matti

Lisätiedot

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski

Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Ritva Nuorala, Esko Peräaho, Eeva-Maria Räsänen, Marita Tölli, Sampo Ylikoski NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 7/2015 Kirkkoneuvosto 1 (14) KOKOUSAIKA Maanantaina 24.8.2015 klo 18.00-19.20 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET Sanna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.5.2009 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.5.2009 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.5.2009 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 314 341 Aika tiistai 19.5.2009 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot