TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen Pirkko jäsen Kivikari Urpo jäsen Korhonen Pentti jäsen Kuusela Marjatta jäsen Lahti Marika jäsen Määttänen Petra jäsen Nappu Juha jäsen Åminne Folke jäsen Hlavatý Jari Hellstén Jorma Järvensivu Jukka Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Sepponen Eero Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Järvinen Päivi Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra, poistui klo :n 545 käsittelyn kohdalla kirkkoherra kirkkoherra, saapui klo :n 540 esittelyn kohdalla. kirkkoherra, saapui klo :n 536 ilmoitusasiat kohdalla kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja taloussuunnittelupäällikkö hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Bäckman Eero vt. kirkkoherra Hermonen Merja kirkkoherra Hirvonen Martti kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra 531 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 532 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 533 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 534 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 535 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Folke Åminne ja Merja Ainasoja. 536 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää pastori Annika Forsström-Roivaselle jatkettua virkavapautta Turun Katariinanseurakunnan seurakuntapastorin (I) virasta esitetyn selvityksen perusteella ajalle Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 7/ hallintojohtajan päätöspöytäkirja nro 5/

3 kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 51-57/ lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot/18-37/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 537 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 34 / 2010 Yleiskirjeen aiheena on tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle. Seurakuntien tulee ilmoittaa Verohallinnolle vuoden 2011 tuloveroprosentin suuruus välittömästi sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on päättänyt asiasta kuitenkin viimeistään 17. päivänä marraskuuta Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto päättää vuoden 2011 tuloveroprosentista pidettävässä kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeen saaduksi ja lähettää sen tiedoksi ja noudatettavaksi taloustoimistoon. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 538 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 35 / 2010 Yleiskirjeessä selvitetään tilintarkastukseen tulevia muutoksia ja tilintarkastajan valintaa valtuustokaudelle Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto merkitsee yleiskirjeen saaduksi ja noudatettavaksi.

4 Tilintarkastajien valinnan ja tilintarkastuksen kilpailuttamisen valmistelu annetaan vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokan valmisteltavaksi. Tarvittaessa hän saa valmistelussa käyttää apunaan hankintatoimikunnan asiantuntemusta. Ilmoitus Irma Hokalle ja hankintatoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 539 KIRKONKIRJOJEN JA PERHELEHTIEN DIGITOINTIHANKE (ei-julkinen asia) 540 DIGITOINTIPROJEKTIN VASTUUHENKILÖN NIMEÄMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston asettama digiprojektin työryhmä esittää, että mikäli kirkkoneuvosto hyväksyi edellisen pykäläkohdan esityksen seurakuntayhtymän kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointityön toimittajasta, se hankkeen koon ja merkityksen vuoksi päättäisi nimetä projektiin määräaikaisen vastuuhenkilön. Henkilöltä edellytetään, että hän tuntee digitoitavan aineiston, osaa valvoa sen kuntoa ennen ja jälkeen kuvauksen, osaa valvoa suoritetun kuvauksen laadun ja laskutuksen sekä hoitaa yhteydenpitoa digitoinnin toimittajaan. Projektin kestoksi on arvioitu noin 9 kuukautta. Vastuuhenkilön tulisi aloittaa tehtävässä kuukausi ennen varsinaisen projektin aloittamista. Sopivin pohjatieto tehtävään on sukuselvitysten ja sukututkimusten laatijoilla, jotka käyttävät projektin kohteena olevaa materiaalia päivittäin aineistonaan. Digiprojektin työryhmä esittää digitointiprojektin vastuuhenkilöksi sukuselvittäjänä työskentelevää toimistosihteeriä, FM Hannele Maimasta. Hän on halukas ottamaan tehtävän vastaan. Vastuuhenkilön tehtävän pääasiallinen sisältö on seuraava: - mikrokuvaamattomien kirkonkirjojen nimeämistaulukoiden laadinta - aineistoerien määrittely - aineistoerien kirjaaminen - aineiston pakkaaminen tarvittaessa - yhteydenpito digitoinnin toimittajaan - yhteydenpito digitoinnista vastaavaan osastoon kirkkohallituksessa - palautuneen aineiston tarkistus - digitoidun kuva-aineiston laadun ja nimeämistietojen oikeellisuuden tarkistus yhdessä keskusrekisterin muiden toimistosihteerien kanssa - aikataulun valvonta - toimittajan kanssa tehtävän sopimuksen mukaisen laskutuksen valvonta

5 nimeämistietojen kehittäminen vastaamaan keskusrekisterin muuttuvia työskentelytapoja sekä näiden tietojen lisäämisen organisointi - kokemusten vaihto muiden paikkakuntien digitointihankkeesta vastaavien kanssa - jäsenyys digitoinnin ohjausryhmässä ja työryhmässä - sukuselvitysten ja sukututkimusten laadinta muun työn salliessa Projektin vastuuhenkilön tehtävästä on laadittu tehtävänkuvaus. Tehtävän vaativuuden arvioinnin perusteella tehtäväkohtainen palkka määrittyy vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan mukaan. Maimasen ottaessa vastuun digiprojektista syntyy keskusrekisteriin määräaikaisen sijaisen tarve. Tähän asiaan palataan, kunhan sopimus toimittajan kanssa on allekirjoitettu ja projektin aikataulu on tarkentunut. Valmistelijat: vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen ja lakimies Mia Fager päättää 1) nimetä seurakuntayhtymän kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointiprojektin vastuuhenkilöksi digitointiprojektin kestoajaksi toimistosihteeri, FM Hannele Maimasen. Tehtävä on työsopimussuhteinen ja se alkaa kuukauden ennen varsinaisen projektin alkamista. Tehtäväkohtainen palkka määrittyy vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkan mukaan. Tehtävän tarkka alkamis- ja päättymisajankohta ilmoitetaan taloustoimistolle, kun ne ovat täsmentyneet. ja 2) myöntää Hannele Maimaselle virkavapaata toimistosihteerin virasta kohdan 1) mukaiseksi ajaksi. Tiedoksi Hannele Maimanen, Kauko Viitanen, Affecto Finland Oy ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 541 DIGITOINTIPROJEKTIN TYÖRYHMÄN JA OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMITTÄMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston asettama digiprojektin työryhmä esittää, että mikäli kirkkoneuvosto hyväksyi edellisen pykäläkohdan esityksen seurakuntayhtymän kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointityön toimittajasta, se perustaa projektille työryhmän sekä nimittää projektin ohjausryhmään seurakuntayhtymän edustajat. Digitointiprojektissa tullee jatkuvasti esille kysymyksiä, joihin on hyvä et-

6 siä ratkaisuja yhdessä toisten työntekijöiden kanssa keskustellen. Työryhmässä on siksi hyvä olla monipuolinen rekisterityön tuntemus. Projektin ohjausryhmä koostuu kahdesta seurakuntayhtymän edustajasta ja kahdesta toimittajan edustajasta. Ohjausryhmän työskentely tullee keskittymään projektin aloittamisvaiheessa ja myöhemmin mahdollisten ongelmien selvittelyn yhteydessä. Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päättää nimittää seurakuntayhtymän digitointiprojektin 1) projektityöryhmän jäseniksi projektin vastuuhenkilö Hannele Maimasen, keskusrekisterin toimistonhoitaja Marja Mäkisen, toimistosihteeri Sari Anttilan ja toimistosihteeri Pirjo Suutarisen ja 2) ohjausryhmän jäseniksi keskusrekisterin johtajan ja projektin vastuuhenkilö Hannele Maimasen. Tiedoksi Hannele Maimanen, Kauko Viitanen, Marja Mäkinen, Sari Anttila, Pirjo Suutarinen Affecto Finland Oy ja taloustoimisto. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 542 VAHTIMESTARI RAUNI VIIRIN IRTISANOUTUMISILMOITUS Kiinteistötoimiston vahtimestari Rauni Viiri esittää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvostolle päivätyllä kirjeellään seuraavaa: Jään vanhuuseläkkeelle alkaen. Pyydän eroa vahtimestarin virastani (Hepokullan seurakuntatalo) em. päivämäärästä lukien. Turku Rauni Viiri Rauni Viiri tulee palvelussuhteensa päättyessä olleeksi seurakuntayhtymän palveluksessa ensin siivoojana ja sittemmin vahtimestarina lähes 23 vuotta. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää merkitä Rauni Viirin irtisanoutumisilmoituksen tiedokseen todeten, että Viirin palvelussuhde päättyy Samalla kirkkoneuvosto lämpimästi kiittää Rauni Viiriä hyvästä työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä.

7 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Rauni Viiri, Seppo Kosola, henkilörekisterin pitäjä ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 543 KIRJANPITÄJÄN VIRKATEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Kirjanpitäjä Marita Vikman pyytää päivätyllä kirjeellään tarkistamaan virkansa palkkausta virkaehtosopimuksen sallimalla korvauksella toisen kirjanpitäjän Pirkko Koskisen irtisanouduttua virastaan. Marita Vikman on oman virkansa ohella hoitanut Pirkko Koskisen työtehtävät lähtien sekä vastannut Status taloudenohjauksen ja Rondon asiakaspalvelusta itsenäisesti. Lisäksi hän on osaltaan tukenut virassaan aloittanutta taloussuunnittelupäällikköä mm. talousarvion laadinnassa ja maksumääräysten antamisessa. Kirjanpitäjän tehtävä on eritysosaamista vaativa asiantuntijatehtävä. Seurakuntayhtymän kirjanpidolla on lisäksi oma säädelty eritysluonteensa, jolloin pitkäaikainen kokemus näiden tehtävien hoidossa on arvokasta. Nyt vapautuneen virkavakanssin täyttämisen sijaan kirkkoneuvosto on päättänyt palkata erikseen määriteltyjä reskontran ja kirjanpidon tehtäviä hoitamaan määräaikaisen työntekijän asti. Uuden työntekijän siirryttyä määräaikaiseen tehtäväänsä tulee Vikman jatkossa olemaan hänen perehdyttäjänsä ja päävastuullinen kirjanpitäjä. Kirjanpitäjän tämänhetkinen tehtäväkohtainen palkka määrittyy vaativuusryhmään 501 peruspalkan ollessa 2.000,41 euroa. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt tehtävän määräaikaista vaativoitumista ja sen vaikutusta palkkaukseen seuraavasti: voimaan tulleessa Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ei ole määräystä kohtuullisesta korvauksesta, kun työntekijä tilapäisesti määrätään hoitamaan toisen viran tehtäviä. Sopimuksen mukaan tilannetta tarkastellaan sen 38, Palkkausperusteiden muutokset, perusteella. Sen mukaan, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Jos tällaiset muutokset ovat tilapäisiä, peruspalkan muutosta koskeva päätös on voimassa määräajan. Pykälän soveltamisohjeen mukaan, jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus

8 muuttuu olennaisesti, se tekee vastaavan muutoksen tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistus on virkaehtosopimuksen mahdollinen. Jotta määräaikaista muutosta voidaan pitää olennaisena, olisi sen oltava voimassa pääsääntöisesti kuukauden ajan. Päätökseen määräaikaisesta tarkistuksesta on sisällytettävä voimassaoloaika. Järjestelyn päätyttyä palkanosa palautuu entiseen tasoonsa. Tällainen olennainen mutta tilapäinen tehtävien vaativuuden muutos voi liittyä myös toisen viran tehtävien määräaikaiseen hoitamiseen. Käytännön syistä, koska työntekijöiden erilaiset poissaolot kestävät monesti tasaviikkoja, pääsääntönä voitaisiin pitää neljän viikon yhtäjaksoista aikarajaa. Tätä lyhyemmissä oman viran ohella tapahtuvissa toisen tehtävän hoitamisen tilanteissa edellytettäisiin erityistä perustetta esim. olosuhteissa, hoidettavien tehtävien määrässä tai laadussa. Aikaisempaan tapaan vuosilomasijaistusten ajalta ei makseta ylimääräistä, vaan jokaisen työntekijän normaaliin työvelvoitteeseen kuuluu sijaistaa kollegaa enintään kahdeksan viikkoa kalenterivuodessa. Korvauksen suuruus määräytyisi oman viran ohella hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella ja voisi olla liukuvasti 0-35 % sijaistettavan tehtävän peruspalkasta. Kootusti ilmaistuna säännöt palkan määräaikaisessa tarkistamisessa toisen viran tehtäviä hoidettaessa olisivat seuraavat: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävämuutos on olennainen - korvauksen suurus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - tehtävän peruspalkkaa ei tarkisteta vuosilomasijaisuuksien ajalta - jos hoidettavat tehtävät ovat jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Ohjeistuksen hyväksymisen jälkeen kirkkoneuvosto on päättänyt määräaikaisesta tehtävän vaativoitumisesta kahdesti, hautaustoimi/ Jorma Reiman ja Kaarinan srk/ Anu Aarnivala ja Mia Virtanen, Hautaustoimessa ja Kaarinassa on ollut kysymys oman lähikollegan avoimen viran tehtävien hoitamisesta. Molemmissa tapauksissa maksetun korvauksen määrä oli 25 %. Hautaustoimessa määräaika kesti 2 kuukautta, Kaarinan srk:ssa 5 kuukautta. Kaarinan seurakunnassatoisen viran tehtävien hoito oli jaettu kahdelle työntekijälle, mikä lievitti työkuormaa.

9 Vikmanin tilanne on verrattavissa em. tapauksiin. Myös Jorma Reiman hoiti toisen viran tehtäviä ensin vuosilomasijaisena ja sitten oman viran ohella. Marita Vikman on ajalla hoitanut Pirkko Koskisen tehtäviä tälle määrätyn vuosiloman aikana. Tämän jälkeen Koskinen piti irtisanoutumisen vuoksi loputkin kertyneet vuosilomapäivät pois siten, että Koskisen palvelussuhteen viimeinen päivä oli Koskisen vuosilomapäivät ajalla ovat olleet tulevan vuoden lomia ja tältä ajalta on perusteltua maksaa korotettua palkkaa. Kirkkoneuvoston valitsema määräaikainen kirjanpidon työntekijä aloittaa tehtävässään Tehtävän määräaikaisuus päättyy Edelleen kirjanpitäjä Marita Vikmanin tehtävä on aikaisempaa olennaisesti vaativampi määräaikaisen kirjanpidon työntekijän aloitettua tehtävässään Avoimen kirjanpitäjän viran tehtävistä on vaativampia tehtäviä siirretty Vikmanin hoidettavaksi ja vastaavasti häneltä on siirretty yksinkertaisempia kirjanpidon tehtäviä määräaikaiselle työntekijälle. Vikmanin tehtäväkohtaista palkkaa on perusteltua korottaa tämän johdosta myös ma. työntekijän aloitettua tehtävässään. Korotusta esitetään maksettavaksi asti, jolloin tehtävien vaativuutta tulee tarkastella uudelleen. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti on puoltanut anomusta. Vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka puoltaa anomusta. Työnantajatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se puoltaa esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää, että kirjanpitäjä Marita Vikmanin tehtäväkohtaista peruspalkkaa korotetaan 1) ajalla % kuukaudessa laskettuna kirjanpitäjän viran peruspalkasta (--- euroa/kk), jolloin peruspalkaksi muodostuu --- euroa/kk ja 2) ajalla siten, että peruspalkaksi muodostuu --- euroa/kk. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Marita Vikman, Irma Hokka ja taloustoimisto. hyväksyttiin.

10 VS. LAPSITYÖN JOHTAJAN VIRKATEHTÄVIEN MÄÄRÄAIKAINEN VAATIVOITUMINEN Ida-Maria Pankka pyytää päivätyllä kirjeellään palkkansa määräaikaista tarkistamista aina siihen asti kunnes avoinna olevaan lapsityönohjaajan virkaan valittu uusi työntekijä aloittaa tehtävässään Kasvatusasiainkeskuksen toimistossa sijaitsevan lapsityön täysi vahvuus on lapsityön johtaja ja kolme lapsityönohjaajaa. Vakituinen lapsityön johtaja on ollut virkavapaalla vuodesta 2006 lähtien. Lapsityön johtajan viransijaisena on toiminut Jaanet Salminen, jolla oli oma virka samassa yksikössä lapsityönohjaajana. Kaikki kolme lapsityönohjaajan virkaa on hoidettu sijaisvoimin. Yhtenä lapsityönohjaajan viransijaisena on toiminut Ida-Maria Pankka. Salmisen irtisanouduttua vs. lapsityön johtajan tehtävästä nimitettiin vs. lapsityönohjaaja Ida-Maria Pankka alkaen hoitamaan lapsityön johtajan viransijaisuutta. Salmisen irtisanouduttua jäi samalla yksi lapsityönohjaajan virka avoimeksi. Lapsityönohjaajan avoimeen virkaan valittu henkilö aloittaa tehtävässään Tämän viran tehtävät ovat 65 %:n osalta siirretty vs. lapsityön johtajan vastuulle. Tehtäviä ei ole voitu jakaa kahdelle muulle lapsityönohjaajalle, koska nämä ovat kesällä ja syksyllä 2010 tehtävässä aloittaneita sijaisia. Vaikka Ida-Maria Pankkakin on sijainen, hän on ollut kasvatusasiainkeskuksessa vs. lapsityönohjaajana alkaen. Tältä pohjalta hän tuntee yksikön ja virkojen tehtävät. Ida-Maria Pankan työtehtäviin kuuluu lapsityönjohtajan viransijaisuus ja sen lisäksi hän tekee vailla viranhaltijaa olevan lapsityönohjaajan tehtävistä noin 65 % seuraavasti: - lähiesimiehen tehtävät iltapäiväkerhoissa työskenteleville lastenohjaajille ja yhteyshenkilö-lastenohjaajille (yhteensä 31 lastenohjaajaa) - iltapäiväkerhot - nettityö - yhteyshenkilöihin liittyvät työtehtävät - PESUEeseen liittyvät työtehtävät Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt tehtävän määräaikaista vaativoitumista ja sen vaikutusta palkkaukseen seuraavasti: voimaan tulleessa Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ei ole määräystä kohtuullisesta korvauksesta, kun työntekijä tilapäisesti määrätään hoitamaan toisen viran tehtäviä. Sopimuksen mukaan tilannetta tarkastellaan sen 38, Palkkausperusteiden muutokset, perusteella.

11 Sen mukaan, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Jos tällaiset muutokset ovat tilapäisiä, peruspalkan muutosta koskeva päätös on voimassa määräajan. Pykälän soveltamisohjeen mukaan, jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se tekee vastaavan muutoksen tehtäväkohtaiseen palkanosaan. Määräaikainen tehtäväkohtaisen palkanosan tarkistus on virkaehtosopimuksen mahdollinen. Jotta määräaikaista muutosta voidaan pitää olennaisena, olisi sen oltava voimassa pääsääntöisesti kuukauden ajan. Päätökseen määräaikaisesta tarkistuksesta on sisällytettävä voimassaoloaika. Järjestelyn päätyttyä palkanosa palautuu entiseen tasoonsa. Tällainen olennainen mutta tilapäinen tehtävien vaativuuden muutos voi liittyä myös toisen viran tehtävien määräaikaiseen hoitamiseen. Käytännön syistä, koska työntekijöiden erilaiset poissaolot kestävät monesti tasaviikkoja, pääsääntönä voitaisiin pitää neljän viikon yhtäjaksoista aikarajaa. Tätä lyhyemmissä oman viran ohella tapahtuvissa toisen tehtävän hoitamisen tilanteissa edellytettäisiin erityistä perustetta esim. olosuhteissa, hoidettavien tehtävien määrässä tai laadussa. Aikaisempaan tapaan vuosilomasijaistusten ajalta ei makseta ylimääräistä, vaan jokaisen työntekijän normaaliin työvelvoitteeseen kuuluu sijaistaa kollegaa enintään kahdeksan viikkoa kalenterivuodessa. Korvauksen suuruus määräytyisi oman viran ohella hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella ja voisi olla liukuvasti 0-35 % sijaistettavan tehtävän peruspalkasta. Kootusti ilmaistuna säännöt palkan määräaikaisessa tarkistamisessa toisen viran tehtäviä hoidettaessa olisivat seuraavat: - hoidettavien tehtävien kesto vähintään neljä viikkoa - alle neljä viikkoa kestävissä tilanteissa edellytetään erityistä syytä - tehtävämuutos on olennainen - korvauksen suurus määräytyy hoidettavan tehtävän vaativuuden, määrän ja kestoajan ja muiden olennaisten seikkojen perusteella - korvauksen suuruus voi olla 0-35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta - tehtävän peruspalkkaa ei tarkisteta vuosilomasijaisuuksien ajalta - jos hoidettavat tehtävät ovat jaettu useammalle työntekijälle, ja olennaisuuden edellytys täyttyy, korvausten yhteenlaskettu suuruus voi olla enintään 35 % hoidettavan tehtävän peruspalkasta. Edellisessä asiakohdassa kirkkoneuvosto on käsitellyt kirjanpitäjän tehtävän määräaikaista vaativoitumista. Asiakohdassa on esitelty myös keväällä 2010 tehtyjä vastaavia palkankorotuspäätöksiä.

12 Pankan tilanne on verrattavissa em. tapauksiin. Pankka on oman vs. viran ohella hoitanut ajalla lapsityön johtaja Jaanet Salmisen tehtäviä tälle määrätyn vuosiloman aikana. Tämän jälkeen Salminen piti irtisanoutumisen vuoksi loputkin kertyneet vuosilomapäivät pois siten, että hänen palvelussuhteen viimeinen päivä oli Koskisen vuosilomapäivät ajalla ovat olleet tulevan vuoden lomia ja tältä ajalta on perusteltua maksaa korotettua palkkaa. Kirkkoneuvoston valitsema lapsityönohjaaja aloittaa tehtävässään Ida-Maria Pankka täyttää kirkkoneuvoston hyväksymät, määräaikaiselta tehtävän vaativoitumiselta edellytetyt ehdot. Esimies, Hannu Hurme puoltaa Pankan esitystä. Työnantajatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se puoltaa esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää, että vs. lapsityön johtaja Ida-Maria Pankan tehtäväkohtaista peruspalkkaa korotetaan ajalla % kuukaudessa laskettuna lapsityönohjaajan viran peruspalkasta (--- euroa/kk), jolloin Pankan peruspalkaksi muodostuu --- euroa/kk. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. Tiedoksi Ida-Maria Pankka, Hannu Hurme ja taloustoimisto. hyväksyttiin. 545 SEURAKUNTASIHTEERIN VIRANSIJAISUUDEN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on kokouksessaan nimittänyt seurakuntasihteeri Leena Sairasen määräaikaiseen kirjanpitäjän tehtävään taloustoimistoon ajalle Seurakuntasihteeri Leena Sairasen viran tehtäviin on kuulunut Henrikinseurakunnan seurakuntasihteerin tehtävät. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa seurakuntasihteerin viransijaisuuden, palkkaus 403(20), haettavaksi ajalle ja määrätä vt. keskusrekisterin johtajan hoitamaan sijaisuuden täyttöä siten, että hän tuo esityksen sijaiseksi nimitettävästä henkilöstä kirkkoneuvostolle. Keskusrekisterin yhteydessä olevassa seurakuntatoimistossa on marraskuussa yksi vuoden kiireisistä työjaksoista, kun pappien ja kanttorien seuraava useamman kuukauden mittainen työvuorojakso siirretään varausohjelmaan ja samalla merkitään toimittajat eri tilaisuuksiin. Toinen lähiaikojen työllistävä asia seurakuntatoimistossa on adventti- ja joulunaikaan liit-

13 tyvät tilaisuudet. Viransijaisuus tulisi saada täytetyksi mahdollisimman pian, sillä uuden työntekijän opastus tehtäviin ja ennen muuta varausohjelman käyttöön vie oman aikansa. Seurakuntasihteerin viransijaisuus julistettiin haettavaksi seuraavalla hakuilmoituksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on haettavana SEURAKUNTASIHTEERIN viransijaisuus Tehtäviin kuuluu pääasiassa Henrikinseurakunnan varausohjelman hoito, puhelinpalvelua, puhtaaksi kirjoittamista sekä muita yleisiä toimistotehtäviä. Viran kelpoisuusehto on alan opistoasteen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Valittavalta edellytetään lisäksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä. Seurakuntasihteerin viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan ja on 1869 euroa. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 18 %. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Sijaisuuden täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tiedusteluihin vastaa vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen puh Sähköiset hakemukset tulee jättää tämän palvelun kautta viimeistään sunnuntaina Kirkkoneuvosto Hakuaika päättyi Hakemukset oli jätettävä sähköisen haun kautta. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 33. Yhteenveto hakijoista on seuraava: Liite Seuraavat hakijat eivät täyttäneet edellytettyjä kelpoisuusehtoja: Iso- Kouvola Karoliina, Johansson Susanna, Lindh Päivi, Nartamo Rita, Oksanen Tuija, Pajula Marja, Penttinen Camomilla, Pinnioja Nita, Poikonen Johanna ja Soisalo Sanna. Vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen ja Henrikinseurakunnan kirkkoherra Heikki Mäntylä valitsivat kelpoisten hakijoiden joukosta pätevyyden ja aikaisemman työkokemuksen perusteella haastateltaviksi seuraavat

14 henkilöt: Sari Koski, Henri Laine, Kerttu Palmunen, Helena Pihl ja Merja Puukka. Kyseessä on melko lyhytaikainen sijaisuus. Sekä seurakuntatoimiston että Henrikinseurakunnan näkökulmasta valinnassa korostuvat valittavan mahdollisuudet päästä kiinni seurakuntasihteerin työhön mahdollisimman pian. Sijaisuuden ollessa kyseessä ei ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollistakaan kuluttaa työn perusasioiden perehdyttämiseen ja opettamiseen runsaasti aikaa. Myös se, että keskusrekisterin johtajakysymys on ratkaisematta, ei anna mahdollisuutta pitkäaikaiseen perehdyttämiseen. Näin ollen hakijoiden seurakuntatyön ja seurakunnan toimintakulttuurin tuntemus/ eituntemus korostuu. Henrikinseurakunnan kannalta tärkeää on se, että seurakuntasihteerin tapa tehdä työtä on jossain määrin samansuuntainen Henrikinseurakunnan työkulttuurin kanssa. Henrikinseurakunnassa arvostetaan avointa ja suoraa kommunikaatiota sekä vastuullista ja yhteistyökykyistä työotetta. Edellä mainituista syistä haastateltavista nousivat esiin Sari Koski, Kerttu Palmunen ja Helena Pihl. Haastattelun perusteella seurakuntasihteeriltä vaadittavaa asiakaspalvelun ja erilaisten tietokoneohjelmien käyttäminen osaamista on eniten Kerttu Palmusella. Hän kykenee arvioimaan realistisesti sekä osaamistaan että kehittämisalueitaan. Haastattelutilanteen perusteella voidaan todeta, että hänen tapansa kommunikoida (avoin ilmaisu) tulee lähelle Henrikinseurakunnan työ- ja toimintakulttuuria. Helena Pihlillä on hyvät valmiudet menestyä asiakaspalvelutyössä. Hänellä on hakijoista eniten kokemusta tämän päivän seurakuntatyöstä. Sen sijaan seurakuntasihteerin työn osalta osaamista jouduttaisiin monin kohdin päivittämään. Hänen viimeaikaiset työkokemuksensa painottuvat seurakunnan hengelliseen työhön. Seurakuntasihteerin tehtävässä on kuitenkin kyse toimistotyöstä ja sen tämän päivän osa-alueiden hallitsemisesta. Sari Koskella on kokemusta seurakunnan erilaisista toimistotehtävistä. Mutta seurakuntasihteerin tehtäviä ajatellen, hänellä kuitenkin olisi paljon uuden oppimista, esimerkiksi seurakuntatoimistossa nykyään käytettävissä tietokoneohjelmissa. Kerttu Palmunen peruutti hakemuksena Heikki Mäntylä ja Kauko Viitanen esittävät, että viransijaisuutta hoitamaan valittaisiin Helena Pihl. Valmistelijat: vt. keskusrekisterin johtaja Kauko Viitanen ja lakimies Mia Fager

15 Kirkkoneuvosto päättää valita seurakuntasihteerin viransijaisuuteen ajalle Helena Pihlin. Pihl täyttää sijaisuuteen edellytettävät kelpoisuusvaatimukset. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran palkka sijoittuu vaativuusryhmään 403 ja peruspalkka on --- euroa/ kk. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista on Helena Pihlin esitettävä seurakuntayhtymän hyväksymä todistus terveydentilastaan. Tiedoksi Helena Pihl, Kauko Viitanen, Heikki Mäntylä, henkilörekisterin pitäjä, taloustoimisto ja viransijaisuutta hakeneet. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 546 MARJO HURMEEN VIRKAVAPAUSANOMUS (salassa pidettävä asia) 547 PÄIHDE- JA KRIMINAALITYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MARJO HURMEEN VIRANSIJAI- SEN VALINTA Kirkkoneuvosto on edellisessä asiakohdassa myöntänyt diakoniakeskuksen päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijä Marjo Hurmeelle virkavapaata ajalle Täytettäessä edellisen kerran Hurmeen sijaisuutta vuonna 2008 ei sijaisuuteen julkisesta hausta huolimatta löytynyt päteviä hakijoita. Sijaisten löytämisen hankaluus johtuu pitkälle päihde- ja kriminaalityön viran erityisvaatimuksista. Viransijaisuuden täyttöprosessia nyt pohdittaessa on heti alkuvaiheessa kartoitettu myös mahdollisia sijaisia, jotta viranhoitoon ei tulisi katkoksia. Marjo Hurmeen ollessa virkavapaalla vuonna hänen sijaisuuttaan hoiti diakonissa AMK Satu Strömborg. Lisäksi Strömborg on ollut opiskeluaikanaan diakoniakeskuksessa päihde- ja kriminaalityön harjoittelussa. Strömborg tuntee kyseisen työn vaatimukset. Lisäksi hänellä on laaja kokemus päihdetyöstä sekä hoito- ja sosiaalityöstä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Hänellä on myös lähihoitajan tutkinto. Strömborgin CV on seuraava: Liite Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää, että Marjo Hurmeen viransijaisuutta ei pantaisi julkiseen hakuun. Suihkonen esittää, että sijaisuuteen ni-

16 mitetään diakonissa Satu Strömborg. Strömborg tuntee työn vaatimukset ja hän on menestyksekkäästi toiminut tehtävässä aikaisemmin. Strömborg täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Satu Strömborg on ilmoittanut olevansa halukas sijaisuuteen. Valmistelijat: diakoniajohtaja Hannu Suihkonen ja lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää nimittää diakonissa AMK Satu Strömborgin diakoniakeskuksen päihde- ja kriminaalityön diakoniatyöntekijän sijaiseksi ajalle virkaan kuuluvin palkkaeduin. Tiedoksi Hannu Suihkonen, Marjo Hurme, Satu Strömborg, henkilöstörekisterin pitäjä ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 548 KATARIINANSEURAKUNNAN A-KANTTORINVIRAN TEHTÄVÄN OLENNAINEN VAATI- VOITUMINEN JOHTAVAN TEHTÄVIEN LIITTÄMISEN JOHDOSTA Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: A-KANTTORINVIRAN TYÖVAATIVUUSTASON PÄIVITTÄMINEN LAA- JAA YLIOPISTOTASOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORINVIRAN PALKKA- USTA EDELLYTTÄVÄLLE TASOLLE Turun Katariinanseurakunnan johtavan kanttorin tehtävänkuva on ilmaistu kirkkoherra Heikki Suomisen allekirjoittamassa LAAJAA YLIOPISTOTU- KINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN TOIMENKUVA - kirjelmässä sekä kirkkoherra Martti Hirvosen ja kanttori Markku Lautjärven allekirjoittamassa tehtävänkuvassa. Mukana. Liite 132. Niistä ilmenee selkeästi johtavan kanttorin toimenkuvan vaatimukset, jotka vaikuttavat siihen, että Katariinanseurakunnan A kanttorinviran työvaativuustasoa olisi syytä päivittää ja nostaa 601:stä 602:een. Samalla Katariinanseurakunnan A-kanttorin virkaan tulee sisällyttää johtavan kanttorin viran toimenkuva em. tehtävänkuvan ( ) mukaisena. Kirkkoherra ja kanttori Markku Lautjärvi velvoitetaan laatimaan uusi päivitetty tehtävänkuvaus, joka toimitetaan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle vaativuustason nostamiseksi. :

17 Turun Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Turun Katariinanseurakunnan A-kanttorin virkaan sisällytetään johtavan kanttorin tehtävänkuvan edellyttämät tehtävät ja viran vaativuustaso nostetaan 601:stä 602:een. : Esityksen mukaan. Tiedoksi: Kanttori Markku Lautjärvi Ei muutoksenhakuoikeutta. Katariinanseurakunnan A-kanttorin viran toimenkuva on seuraava: Liite Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on ym. kokouksessaan päättänyt, että A-kanttorin virkaan liitetään johtavan kanttorin tehtävät. Uudet tehtävät käyvät ilmi seuraavasta liitteestä: Liite Lisäksi kirkkoherra Martti Hirvonen on perustellut johtavan kanttorin tarvetta mm. lukuisten sijaisjärjestelyjen hoitamisen vuoksi. Katariinanseurakunnassa on kaksi kanttorinvirkaa. Vastaavankokoisissa muissa yhtymän seurakunnissa Henrikissä ja Martissa on kanttorinvirkoja kolme ja Kaarinassa kaksi. Katariinanseurakunnan alueella on kaksi kirkkoa. Seurakunnassa on viime vuosien aikana käytetty lukuisia sijaisia sekä musiikkialalle opiskelevia pitempiaikaisia harjoittelijoita. Seurakuntayhtymässä on hyväksytty johtavan viranhaltijan tehtävien yhdistäminen kanttorin viran tehtävänkuvaan seurakuntaneuvostojen päätöksellä. Johtavan tehtävällä on pääasiassa tarkoitettu lähiesimiestehtävien hoitamista, musiikkitoiminnan kokonaisuudesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta ja seurannasta vastaamista. Seurakuntayhtymän seurakuntiin ei siis ole perustettu johtavan kanttorin virkoja. Jo aikaisemmin Maarian, Mikaelin, Martin ja Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvostot ovat päättäneet liittää johtavan kanttorin tehtävät seurakunnan yhteen kanttorinvirkaan. Johtavan viranhaltijan tehtävät on huomioitu näiden tehtävien vaativuutta arvioitaessa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 2006 yhteinen kirkkovaltuusto mahdollisti diakoniatyössä johtavan diakoniaviranhaltijan viran perustamisen tai vaihtoehtoisesti johtavan tehtävien liittämisen yhden diakoniaviranhaltijan tehtävään seurakuntaneuvostojen päätöksellä.

18 Katariinanseurakunta on voinut itsenäisesti yllä kuvatun seurakuntayhtymän linjauksen perusteella päättää liittää A-kanttorin virkaan johtavan viranhaltijan tehtävät. Muutos aiheuttaa tarpeen arvioida tehtävän vaativuus uudelleen. KirVESTES:n mukaan tilannetta tarkastellaan sen 38 :n, Palkkausperusteiden muutokset, perusteella. Sen mukaan, jos tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan vaativuuden muutosta vastaavasti. Seurakuntayhtymän palkkausjärjestelmässä kanttoreiden palkat ovat seuraavat: C-kanttori 502(0) B-kanttori 601(0), Piikkiö B-kanttori 601(20), kaikki muut A-kanttori 601(60), Katariina, Kaarina, Ruotsalainen, Henrik (A-kanttori) A-kanttori 602(0), Mikael, Martti, Henrik (B-kanttori), A-kanttori 602(20), Maaria, Tuomiokirkko x 2 Mikaelin-, Martin-, Henrikin- ja Maarian seurakunnissa on kanttorinvirkaan liitetty johtavan kanttorin tehtävät. Maarian ja Tuomiokirkkoseurakunnan kanttorinviroissa on lisäksi arvioitu olevan muita tehtävää vaativoittavia tekijöitä. Johtavan tehtävien lisääminen Katariinanseurakunnan A-kanttorin virkaan lisää tehtävän vaativuutta, vaikka vakituisia alaisia tulee olemaan vain yksi. Tehtävässä tulee korostumaan lukuisat sijaisjärjestelyt. Edelleen seurakunnan musiikkityöllä on yhtäläinen tarve organisoitua ja tulla johdetuksi johtavan viranhaltijan toimesta kuin niissä seurakunnissa, joissa on pysyvästi kolme kanttorinvirkaa. Tehtävästä on laadittu tehtävänkuvaus. Tehtävästä tehdyn vaativuusarvioinnin ja muihin vastaaviin virkoihin tehdyn vertailun perusteella viran palkkaus asettuu vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkkaan. Katariinanseurakunnan B-kanttoria Elina Kerokoskea on kuultu esityksen johdosta ja hän puoltaa johtavan viran tehtävien luomista seurakuntaan. Työnantajatyöryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja se puoltaa esitystä. Valmistelija: lakimies Mia Fager Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Katariinanseurakunnan A-kanttorinviran vaativuusryhmän ja peruspalkan siten, että viran tehtäväkohtainen peruspalkka on alkaen vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkka. Viranhaltijana toimii Markku Lautjärvi.

19 Tiedoksi Markku Lautjärvi, Martti Hirvonen, Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto, palkka-asiamies ja taloustoimisto. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 549 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ TAINA VILJASEN VIRKAVAPAUSANOMUS (salassa pidettävä asia) Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 550 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 550, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 53 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 551 MIKKO LAURÉNIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maarian seurakunnan seurakuntapastori Mikko Laurén on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Raunistulaa. Kirkkoherra Heimo Rinne puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Mikko Laurénille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Laurénin virkapaikaksi määrätään Raunistulan seu-

20 rakuntatalo osoitteessa Murtomaankatu 12. Laurénin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Mikko Laurénille, Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 552 MIKA TUNTURIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Maarian seurakunnan nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Kotimäen seurakuntataloa osoitteessa Arkeologinkatu 1. Kirkkoherra Heimo Rinne puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Mika Tunturille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Tunturin virkapaikaksi määrätään Kotimäen seurakuntatalo osoitteessa Arkeologinkatu 1. Tunturin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Mika Tunturille, Heimo Rinteelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 553 RAILIMARIA LEHDON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Diakoniakeskuksen vs. vammaistyön diakoni Railimaria Lehto on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Virkapaikaksi on esitetty Diakoniakeskusta, Puutarhakatu 22, Turku. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Railimaria Lehdolle hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Lehdon virkapaikaksi määrätään Diakoniakeskus, Puutarhakatu 22, Turku. Lehdon tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön. Ilmoitus Railimaria Lehdolle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot