TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti Marika Nurmio Merja Paasio Pertti Puhakka Maria Håggman Bengt vara Järvensivu Jukka Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Sandberg Siv Saarela Pekka Suominen Ari Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Hermonen Merja Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo 429 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 431 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 432 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 433 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Puhakka ja Merja Nurmio. 434 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä Tuomiokapituli on N:o 258 päättänyt myöntää pastori Eero Heinolle osittaista palkatonta virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle siten, että virkavapauden kesto on kokonaisuudessaan 50 % työajasta. Tuomiokapituli on N:o 259 päättänyt: - antaa pastori Sini-Maaria Kaupille viranhoitomääräyksen Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan ajalle siten, että hän hoitaa viransijaisuudesta 50 % ja - todeta, ettei pastori Sini-Maaria Kaupin tarvitse toimittaa selvitystä terveydentilastaan ja

3 Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa Kaarinan seurakuntaa antamaan selvityksen virkasuhteen ehdoista 2. Raportti Suomen ammattiosaamisen MM-joukkueen papin toiminnasta Leipzigin maailmanmestaruuskisoissa Pöytäkirjoja - yhteisen kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja 7/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja 4/ yhteisen lähetystyön toimikunnan pöytäkirja 4/ yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/ yhteisen diakoniatyön johtokunta 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 435 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A 15 / 2013 Yleiskirjeen aiheena on kirkon sopimusratkaisu vuosille Kirkon sopimusratkaisu on työmarkkinajärjestöjen allekirjoittaman Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Sopimuskausi on Sopimuskausi on jaettu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen sisältää kaksi palkantarkistuspistettä, ja Toisen jakson sopimuskorotusten kustannusvaikutus ja toteutusajankohta on sidottu työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä mennessä käytäviin neuvotteluihin. Jos niissä ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään Sopimuskorotukset Palkkaratkaisun kustannusten korottava vaikutus on keskimäärin 0,9 % vuonna 2014 ja 0,4 % vuonna Palkkasumma kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna vuositasolla 0,8 % vuonna 2014 ja 0,7 % vuonna Ensimmäisen sopimusjakson palkantarkistukset toteutetaan seuraavasti: korotus toteutetaan 20 euron/12 sentin yleiskorotuksena peruspalkkoihin. Lisiä ei tarkisteta muuta kuin silloin, kun ne lasketaan prosenttiosuutena peruspalkoista.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto palkantarkistus toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena. Silloin korotus koskee myös euromääräisiä lisiä. Toisen sopimusjakson eli vuoden 2016 sopimuskorotus kohdennetaan käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVA:aan). Ylimmän johdon palkkausjärjestelmää uusitaan siten, että t tullaan siirtämään K-hinnoitteluryhmään ja johtavat talous- ja henkilöstöhallinnon viranhaltijat J-hinnoitteluryhmään. Vastuu uuteen järjestelmään siirtymisen toteutuksesta kuuluu seurakunnille/seurakuntayhtymille. Kirkon työmarkkinalaitos antaa tarkempia ohjeita vuoden 2013 lopulla. Vuosilomamääräyksien muutokset Lomarahan vaihtaminen vapaa-ajaksi tulee mahdolliseksi lukien seuraavat periaatteet huomioiden: lomarahan vaihtaminen vapaaksi perustuu työnantajan sekä työntekijän/viranhaltijan väliseen sopimukseen lomarahan vaihtamisesta sovittava lomarahan maksuvuonna mennessä vähentää lomarahaa kuukausipalkkaisella 4,76 % kuukausipalkasta ja tuntipalkkaisella 7,65 tunnin varsinaisen palkan verran/lomarahavapaapäivä lomarahavapaapäivä määräytyy kuten vuosilomapäivä (ma-pe) vapaa annetaan lomarahan maksuvuoden tai seuraavan kalenterivuoden aikana vuosilomaoikeutta laskettaessa lomarahavapaapäivät ovat työssäolopäivien veroisia päiviä Loman siirto sairastumisen vuoksi on mahdollinen ilman karenssiaikaa lukien. Vuosiloman siirto edellyttää, että viranhaltija/työntekijä pyytä siirtoa ja esittää lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestään. Vuosilomapalkan laskentatavan muutos tulee voimaan Laskennassa huomioidaan lomanmääräytymisvuoden aikana palkassa ja työajassa tapahtuneet muutokset. Lomapalkka lasketaan käyttäen lomanmääräytymisvuoden keskimääräistä palkkausprosenttia. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja noudatettavaksi Kirkon sopimusratkaisun vuosille Sopimusratkaisusta tiedotetaan henkilökunnalle Viikkonaakassa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi esitykseen, että laaditaan lomarahan ja lomapäivien suhteesta vastaavuustaulukko.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja noudatettavaksi Kirkon sopimusratkaisun vuosille Sopimusratkaisusta tiedotetaan henkilökunnalle Viikkonaakassa. Tässä yhteydessä julkaistaan lomarahan ja lomapäivien suhteesta laadittu vastaavuustaulukko. Ei muutoksenhakuoikeutta. 436 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 18 / 2013 Yleiskirjeen aiheena on seurakuntarakenteiden kehittäminen. Kirkolliskokous käsitteli kevätistunnossaan seurakuntarakenteiden kehittämisen päälinjoja. Kirkolliskokouksen päälinjausten mukaan Uusi seurakuntayhtymä rakennemallin valmisteluja on jatkettu. Kirkolliskokous jatkaa seurakuntarakenneuudistuksen käsittelyä lainsäädäntöasiana toukokuussa Tavoitteena on laatia kirkkolakiin ja järjestykseen säännökset, jotka antavat selkeät puitteet seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnasta ja hallinnossa. Puitelainsäädännössä vastuu oman toiminnan ja hallinnon järjestämisestä siirtyy entistä enemmän seurakunnille ja seurakuntayhtymille. Paikallisella tasolla tarkemmat määräykset tulevat sisältymään seurakuntayhtymän perussääntöön ja muihin hallintoa ohjaaviin sisäisiin sääntöihin. Kirkolliskokouksen linjausten mukaisesti hiippakunnilla tulee olemaan keskeinen rooli seurakuntayhtymien muodostamisessa. Hiippakunnille on osoitettu rakennemuutoksen kehittämisvaroja, joita on tarkoitus käyttää yhtymänmuodostamisselvitysten kustannuksiin. Seurakuntarakenteiden muutostilanteessa taloussuunnittelun apuvälineeksi on kirkkohallituksessa laadittu taulukkotyökalu. Sen avulla voidaan tarkastella, miltä eri seurakuntien tuloslaskelmat näyttäisivät yhdistettyinä, kun oletettu seurakuntatalouksien yhdistyminen tapahtuisi Työkalulla voidaan myös arvioida talouden tasapainon edellytyksiä, jolloin muuttujina ovat 1) vuosikatteen tavoitetaso, 2) kirkollisveroprosentti ja 3) henkilöstökulut. Laskuri löytyy sakastin sivuilta. Kirkkoneuvosto merkitsee kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 18 / 2013 tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KATARIINAN SEURAKUNNAN PERHEKASVATUS- JA LÄHETYSSIHTEERIN VIRASTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä teki Korkeimmalle hallintooikeudelle valituksen Turun hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä, joka koski Katariinanseurakunnan perhekasvatus- ja lähetyssihteerin virkaa perustettaessa vahvistettuja viran kelpoisuusvaatimuksia. Korkein hallinto-oikeus ei ole muuttanut Turun hallinto-oikeuden päätöstä, jossa yhteisen kirkkovaltuuston perustaman perhekasvatus- ja lähetyssihteerin yhdistelmäviran kelpoisuusvaatimus on todettu lainvastaiseksi. Kirkkovaltuuston päättämä viran kelpoisuusvaatimus, kirkon lapsija perhetyöntekijän koulutus, ei viran lähetyssihteerin tehtävät huomioon ottaen vastaa piispainkokouksen päätöksen edellyttämää kelpoisuutta. Asiassa on ollut kysymys siitä, pitääkö yhdistelmäviran osa-alueissa noudattaa samoja kelpoisuusvaatimuksia kuin täysvirassa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tekemä valitus on hylätty. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja lle on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen johdosta lähetetty kirje. Seurakuntaneuvostoa on pyydetty käsittelemään asia kokouksessaan ja päättämään, muutetaanko viran kelpoisuusehtoja vai viran sisältöä niin, ettei siihen kuulu lähetyssihteerin tehtäviä. Uusi esitys tulee viedä kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuuston käsittelyyn. Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 438 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN JUHA NAPUN KUTSUMINEN VARSINAI- SEKSI JÄSENEKSI Kirkkovaltuusto totesi kokouksessaan luokanopettaja Heikki Knuutin luottamustoimen päättyneen paikkakunnalta poismuuton takia. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KJ 7:2,2). Partiotyön Ystävät ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on toimitusjohtaja Juha Nappu. Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimitusjohtaja Juha Nappu kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi eksi luokanopettaja Heikki Knuutin tilalle. Ilmoitus kirkkovaltuustolle.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 439 salainen 440 KATARIINANSEURAKUNNAN ESITYS SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMI- SESTA Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan tarkastellut seurakunnan talousnäkymiä ja mahdollisuuksia toimintamäärärahojen tasapainottamiseen. Seurakuntaneuvosto on päättänyt esittää tuomiokapitulille 1 kappalaisen viran jättämistä edelleen avoimeksi vuodeksi 2014 ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle yhden seurakuntapastorin viran lakkauttamista alkaen. Seurakuntapastorin viran lakkauttamisella saadaan aikaan säästöä euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Katariinanseurakunnasta lakkautettaisiin yksi seurakuntapastorin (601) virka. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 441 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Taloussäännön mukaan perimistoimista huolimatta avoimiksi jääneet saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavien poistaminen tapahtuu siten, että kunkin yksittäisen laskun jäljellä oleva määrä merkitään luottotappioiden tilille veloitukseksi sillä kustannuspaikalla, jolle lasku laskutettaessa on merkitty tuloksi, sekä taseen asianomaiselle saatavatilille hyvitykseksi. Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suuremmat saatavat on lähetetty perintätoimistoon perittäviksi. Useimmissa tapauksissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomaksi, joten perintää ei ole ollut syytä jatkaa. Eräissä tapauksissa yksittäiset saatavat ovat niin pieniä, että ne ovat liian pieniä perittäviksi. Edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta nyt esitettäväksi poistettujen saatavien perintä jatkuu edelleen jo-

8 Yhteinen kirkkoneuvosto ko käräjäoikeudessa, ulosottovirastossa tai perintätoimistossa. Mikäli perintä myöhemmin tuottaa tulosta, kirjataan kertyvät maksut jälkiperintätuottoina asianomaisille kustannuspaikoille. Yksityiskohtaiset saatavaluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yksityisyyden suojan vuoksi niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston ille esityslistan mukana. Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Keskuskirjanpidossa yhteensä ,50 euroa. Vuonna 2012 vastaava määrä oli ,45 euroa. Asuintalojen ja osakehuoneistojen vuokrasaatavat: 2 velallista (3 velallista vuonna 2012) 2.878,50 euroa (10.862,93 euroa vuonna 2012) Hannunniitun asuintalojen vuokrasaatavat: 8 velallista (8 velallista vuonna 2012) ,58 euroa (13.438,07 euroa vuonna 2012) Hannunniitun asuintalojen muut saatavat: 3 velallista (3 velallista vuonna 2012) 258,64 euroa (441,00 euroa vuonna 2012) Varissuon asuintalojen muut saatavat: 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2012) 51,66 euroa (26,00 euroa vuonna 2012) Kiinteistötoimiston laskutus: 1 velallinen (2 velallista vuonna 2012) 335,00 euroa (35.893,45 euroa vuonna 2012) Tilojen käyttökorvaukset 1 velallinen vuodelta velallista vuodelta velallista vuonna 2012 yhteensä 6.147,50 euroa (0 velallista ja euroa v 2012) Hautauslaskut: 9 velallista (8 velallista vuonna 2012) 1.768,00 euroa (1.326,43 euroa vuonna 2012) Keskusrekisterin laskutus: 24 velallista (39 velallista vuonna 2012) 237,50 euroa (193,50 euroa vuonna 2012) Koululaisten iltapäiväkerhot: 2 velallista vuodelta velallista vuodelta 2011

9 Yhteinen kirkkoneuvosto velallista vuodelta 2012 (12 velallista vuonna 2012) yhteensä 2.572,50 euroa (2.649,68 euroa vuonna 2012) Kesäkerhot: 2 velallista vuodelta velallista vuodelta 2012 (1 velallinen vuonna 2012 yhteensä 455,00 euroa (50,00 euroa vuonna 2012) Muskarit: 3 velallista (6 velallista vuonna 2012) 75,00 euroa (150,00 euroa vuonna 2012) Mikaelinseurakunta kuoromatka, 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2012) 100,00 euroa (70 euroa vuonna 2012) Martinseurakunta Saksan matka, 1 velallinen 100,00 euroa Perhemuskarit, 1 velallinen vuodelta velallista vuodelta 2012 perhemuskarit yht 90,00 euroa (0 velallista ja euroa v 2012) Retriitit: 1 velallinen (5 velallista vuonna 2012) 80,00 euroa (323,00 euroa vuonna 2012) Keskiaikatapahtuma 1 velallinen (0 velallista vuonna 2012) 356,62 euroa (0 euroa vuonna 2012) Kulttuuripääkaupunkitapahtumat 1 velallinen 35,00 euroa (0 velallista ja euroa v 2012) Vuonna 2012 poistettiin lisäksi seuraavat saatavat: Varissuon asuintalojen vuokrasaatavat (1 velallinen, 148,54 euroa) Tuomiokirkkoseurakunta (2 velallista, 100,00 euroa) Katariinanseurakunta (4 velallista, 92,00 euroa) Leirikeskuslaskutus (5 velallista, 354,85 euroa) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Hautainhoitorahastossa yhteensä 2.403,83 euroa. Vuonna 2012 vastaava määrä oli 7.003,08 euroa.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Jaanin asuintalojen vuokrasaatavat 1 velallinen (0 velallista vuonna 2012) 1.680,73 euroa (0 euroa vuonna 2012) Pernon asuintalojen vuokrasaatavat: 1 velallinen (5 velallista vuonna 2012) 723,10 euroa (5.455,71 euroa vuonna 2012) Vuonna 2012 poistettiin lisäksi seuraavat saatavat: Osakehuoneistojen vuokrasaatavat: (2 velallista, 1547,37 euroa) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Testamenttirahastossa 250 euroa. Vuonna 2012 poistettavia saatavia ei ollut. Kallion rahasto 1 velallinen (0 velallista vuonna 2012) 250,00 euroa (0 euroa vuonna 2012) Vapaiden varojen rahastossa ei ole poistettavaksi esitettyjä saatavia. Vuonna 2012 poistettiin kahta velallista koskevat yhteensä 200 euron saatavat. Kirkkoneuvosto päättää poistaa saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa ja jotka toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Saatavien kokonaismäärä on ,33 euroa. Vuonna 2012 vastaava määrä oli ,53 euroa. Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 442 KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄN TYÖTERVEYS- HUOLLON KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA TILIKAUDELTA 2012 Kelan antaman päätöksen mukaisesti seurakuntayhtymälle korvataan työnantajan vuonna 2012 järjestämästä työterveyshuollosta yhteensä ,65 euroa. on seuraava: Liite Päätökseen liittyy valitusosoitus. Korvausluokkia on kaksi. Korvauksen määräytymisen perusteena on ollut kummassakin korvausluokassa 593 työntekijää. Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän terveydenhuollon kustannukset, joita ovat esimerkiksi työ-

11 Yhteinen kirkkoneuvosto paikkaselvitykset, ikäryhmätarkastukset ja muut työkyvyn edistämisestä ja tukemisesta aiheutuvat kustannukset. Korvausluokassa I hyväksytyistä kustannuksista korvataan 60 prosenttia kuitenkin siten, että korvaus määräytyy työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan. Korvausluokan I korvauksen määrässä on otettu huomioon, että Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintamalli on kirkkoneuvoston päätöksellä otettu käyttöön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kaikissa seurakunnissa ja muissa toimintayksiköissä. Korvausluokkaan II kuuluvat sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Korvausluokassa II hyväksytyistä kustannuksista korvataan 50 prosenttia kuitenkin siten, että korvaus määräytyy työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan. Korvausluokan I kustannuksia on ilmoitettu ,31 euroa ja niistä on ,98 euroa hyväksytty korvauksen pohjaksi. Yhteensä ,33 euron kustannusten hylkääminen on päätöksessä perusteltu seuraavasti: Työkykyä ylläpitävä toiminta on työpaikan kanssa yhteistyössä toteutettua, työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa toimintaa, jolla työterveyshuolto omalta osaltaan edistää ja tukee työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä. Toteutettujen toimenpiteiden (neuvonta ja ohjaus ryhmälle / työkuntoon -koulutukset sekä puheeksiottokoulutukset) katsotaan olevan henkilöstöhallintoon kuuluvia kustannuksia. Tässä korvausluokassa korvauksen laskennallinen enimmäismäärä kyseisenä vuonna on 96,00 euroa / työntekijä. Saatu korvaus on 593 x 96,00 euroa eli ,00 euroa. Korvauksen perusteesta ,98 eurosta 60 prosenttia on ,59 euroa eli korvauskatto leikkasi seurakuntayhtymältä ,59 euroa. Vaikka edellä mainitut hylätyt kustannukset ,33 euroa olisivat mukana korvauksen perusteessa ei korvausluokasta I saatava korvaus olisi suurempi, koska korvauskatto ylittyi jo hyväksytyilläkin kustannuksilla. Sen vuoksi päätöksestä ei kannata valittaa. Korvausluokan II kustannuksia on ilmoitettu 181,554,12 euroa ja ne kaikki on hyväksytty korvauksen pohjaksi. Tässä korvausluokassa korvauksen laskennallinen enimmäismäärä kyseisenä vuonna on 120,05 euroa / työntekijä. Saatu korvaus on 593 x 120,05 euroa eli ,65 euroa. Korvauksen perusteesta ,12 eurosta 50 prosenttia on ,06 euroa eli korvauskatto leikkasi seurakuntayhtymältä ,41 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kansaneläkelaitoksen päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilivuodelta Päätökseen päätetään tyytyä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin Käsittely Kirkkoneuvoston Merja Ainasoja kiinnitti huomiota siihen, että ilmoitetuista kustannuksista ei ole hyväksytty työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyviä kustannuksia. Talousjohtaja poisti esityksestä kohdan päätökseen päätetään tyytyä

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Kansaneläkelaitoksen päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilivuodelta Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne totesi, että Martti Hirvonen osallistuu kirkkoneuvoston kokoukseen viimeistä kertaa. Puheenjohtaja kiitti Martti Hirvosta hänen työpanoksestaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hyväksi. Kirkkoherra Hirvonen viittasi vastauspuheessaan uraansa Turussa ja kiitti seurakuntayhtymää menneistä vuosista. 443 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Maria Puhakka Merja Nurmio Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu invirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3.2015 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 17.9.2009 444 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 467-492 Aika torstai 17.9.2009 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2008 163. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 3.4.2008 163 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 180 205 Aika torstai 3.4.2008 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot