KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Opintojen aloitusvuosi Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos) HUOM! PAKOLLINEN TIETO: AIKAISEMMIN SUORITETTU KORKEAKOULUTUTKINTO. TUTKINNON NIMI, SUORITUSVUOSI, YLIOPISTO/KORKEAKOULU, JOSSA SUORITETTU: Ktm-tutkinnon pääaine (koulutusohjelma) ja sen opintopisteet Sivuaine(et) ja opintopisteet Ktm-tutkinnon kokonaislaajuus opintopisteinä Ulkomailla olo opiskelun aikana vaihto-opiskelijana (maa, yliopisto, aika): Olen tallentanut tiivistelmän sekä Pro gradu -tutkielmani Tria-tietokantaan Olen liittynyt Vaasan yliopiston alumniksi: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/2339/lomake.html Todistustenjakopäivä / 201 Noudan todistuksen Tervahovin opintohallinnosta (2 krs.) valmistumispäivänä klo tai sop. mukaan. Haluan, että todistus lähetetään seuraavaan osoitteeseen: Toukokuussa/joulukuussa valmistuvat: Osallistun tiedekuntien yhteiseen juhlaan, publiikkiin. Vieraiden lukumäärä (maks. 3). Publiikki on tarkoitettu ktm-tutkinnon suorittaneille. Nimeäni ei saa julkaista valmistuneiden nimien yhteydessä. Päiväys / 201 Allekirjoitus TODISTUSPYYNTÖLOMAKE PALAUTETAAN OPINTOHALLINTOON (Tervahovi 2 krs.) Liitä mukaan kopio tutkielman kansilehdestä Liitä mukaan SEFEn kysely kauppatieteiden maisteriksi valmistuvalle VAASAN

2 YLIOPISTON KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA ARVOISA KAUPPATIETEIDEN MAISTERI Olet menestyksekkäästi suorittanut tutkintosi, onnea! Nyt toivomme Sinulta palautetta yliopistostasi sekä saamastasi koulutuksesta. Mielipiteesi ovat tärkeitä yliopistojen ja niissä annettavan opetuksen kehittämiseksi. Vastattuasi kyselyyn palauta tämä lomake opintohallintoon tutkintotodistusanomuksen liitteenä. Vastaukset käsitellään tilastollisesti ja täysin luottamuksellisesti. Yliopistosi ja Suomen Ekonomit kiittävät avustasi! 1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies 2. Syntymävuosi 3. Asuinpaikan sijainti valmistumishetkellä (mikäli et asu jossakin alla mainituista kaupungeista 1-12, valitse alue 13-32) 1 Helsinki 2 Joensuu 3 Jyväskylä 4 Kuopio 5 Lappeenranta 6 Mikkeli 7 Oulu 8 Pori 9 Rovaniemi 10 Tampere 11 Turku 12 Vaasa 13 Pääkaupunkiseutu (Espoo / Vantaa / Kauniainen) 14 Muu Uusimaa 15 Varsinais-Suomi 16 Häme 17 Päijät-Häme 18 Keski-Suomi 19 Pirkanmaa 20 Satakunta 21 Etelä-Pohjanmaa 22 Pohjanmaa 23 Pohjois-Pohjanmaa 24 Kymenlaakso 25 Etelä-Karjala 26 Pohjois-Karjala 27 Kainuu 28 Lappi 29 Etelä-Savo 30 Pohjois-Savo 31 Ahvenanmaa 32 Ulkomaat 4. Minkä tutkinnon perusteella sait suoritusoikeuden kaksivuotiseen kauppatieteiden maisterin tutkintoon? 1 KTK-tutkinto samassa yliopistossa 4 Tradenomin tutkinto 2 KTK-tutkinto toisessa suomalaisessa yliopistossa 5 Muun alan yliopistotutkinto Suomessa tai ulkomailla 3 Ulkomailla suoritettu KTK-tutkintoa vastaava tutkinto 6 Muu tutkinto, mikä? 5. Millä perusteella ensisijaisesti valitsit opiskelupaikkasi? (Valitse 1-2 vaihtoehtoa tärkeysjärjestyksessä, 1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein) 1 Yksikön maine 2 Katsoin sinne opiskelemaan pääsemisen mahdollisuudet hyviksi 3 Sain siitä enemmän tietoa kuin muista yksiköistä 4 Muista erottuva valintamenettely 5 Yksikön sijaintipaikkakunta 6 Tietty pääaine / koulutusohjelma 7 Ystävien ja/tai sukulaisten vaikutus 8 Halu itsenäistyä 9 Opetuskieli 10 Laajat opiskelumahdollisuudet/ valinnanvara 11 Muu syy, mikä? 6. Pääaine / koulutusohjelma

3 7. Laajimmat sivuaineet / sivuopintokokonaisuudet KTM-tutkinnossa (120 op.): 1 2 Minulla ei ollut sivuaineita (merkitse tällöin rasti) 8. Suorititko osan KTM-tutkintoon sisältyvistä opinnoista muussa kotimaisessa yliopistossa? 1 En 2 Kyllä :ssa op :ssa op :ssa op 8a. Suorititko osan KTM-tutkintoon sisältyvistä opinnoista oman yliopiston muussa tiedekunnassa? 1 En 2 Kyllä :ssa op :ssa op :ssa op 9. Suorititko osan KTM-tutkintoon (ei jo mahdolliseen KTK-tutkintoosi) sisältyneistä opinnoista ulkomailla (esim. yliopiston opiskelijavaihdossa)? 1 Kyllä 2 En VASTAA KYSYMYKSIIN 10-12, mikäli olit opiskelijavaihdossa KTM-tutkinnon aikana 10. Ota kantaa seuraaviin väittämiin (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= jokseenkin samaa mieltä, 4= täysin samaa mieltä; 0= en osaa sanoa) a Sain riittävästi tietoa käytettävissä olevista vaihtoyliopistoista ennen lähtöäni b Pystyin asianmukaisesti sisällyttämään suorittamani vaihto-opinnot osaksi KTMtutkintoani c Uskon saaneeni vaihto-opintojaksoni aikana sellaista osaamista, jota muuten en tutkinnon aikana olisi saanut d Koen vaihto-opintojaksoni olleen minulle hyödyksi laadukkaan työllistymisen kannalta e Opetus vaihto-opintojaksoni aikana oli laadukasta f Vaihtoonlähtöön kannustettiin riittävästi yliopiston taholta g Taloudellinen ja muu tuki vaihtoonlähtöön oli riittävää h KTM-tutkinnon rakenne mahdollisti luontevasti vaihtoonlähdön i Sain riittävästi tietoa vaihtoyliopistostani Mikä asia tai mitkä asiat olivat avainasemassa vaihtoonlähtöpäätöksesi kannalta? 12. Mikä asia ratkaisi vaihto-opintokohteen valinnan kohdallasi?

4 13. Mikäli et ollut opiskelijavaihdossa KTM-tutkinnon aikana, mihin päätöksesi perustui? 14. Jos katsot KTM-opintojesi suorittamisen viivästyneen suhteessa tavoiteaikaan (2 vuotta), mitkä ovat mielestäsi viivästymisen tärkeimmät syyt (1 =tärkein, 2 = toiseksi tärkein; merkitse rasti jos viivästymistä ei ollut)? Opintoni eivät viivästyneet (rasti ruutuun) 1 Työskentely opintojen ohella kokopäiväisesti 2 Työskentely opintojen ohella osaaikaisesti 3 Varusmiespalvelu/vanhempainloma 4 Pro gradu -tutkielman viivästyminen 5 Opiskelu ulkomailla 6 Opiskelu jossakin muussa oppilaitoksessa 7 Opetusjärjestelyt (esim. kurssien ajoitus) 8 Opiskelumotivaation puute 15. Kuinka pitkä mahdollinen viivästyminen oli kuukausina? kk 16. Olin kokopäivätyössä lukukausien aikana yhteensä suorittaessani KTM-tutkintoa n. kk 9 Harrastukset 10 Opintojen vaativuus / puutteelliset opiskelutaidot 11 Opintojen ohjauksen puutteet 12 Oma tai läheisen sairaus 13 Aktiivinen toiminta ylioppilaskunnassa/ainejärjestössä 14 Muu syy, mikä? 17. Jos suoritit KTM-tutkinnon alle tavoiteajan (2 vuotta), mitkä tekijät mahdollistivat sen? 18. Arvioi seuraavia yliopistoosi liittyviä osa-alueita opiskelun sujuvuuden kannalta asteikolla 1-5 (1=välttävä tyydyttävä hyvä kiitettävä 5=erinomainen) 1 Yliopiston tilat 2 Yliopiston laitteet 3 ATK-tuki 4 Kirjastopalvelut 19. Arvioi saamaasi opintojen ohjausta asteikolla Opintojen aloittamiseen liittyvä ohjaus 2 Yliopiston opiskelijapalvelut 2a Tiedekunnan opintopalvelut 3 Ohjaus opintojaksoilla 4 Opinto-opas 4a WebOodi 5 Informaatio www-sivuilla 6 Opettajatutorointi 7 Opiskelijatutorointi Jos annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, niin missä vaiheessa ja missä asiassa olisit toivonut enemmän?

5 20. Arvioi seuraavia opetukseen liittyviä osa-alueita asteikolla Opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuus 2 Pääaineen / koulutusohjelman opetus 3 Kielten ja viestinnän opetus (niiden, jotka sisältyivät KTMtutkintoosi) 3.1 englanti 3.2 suomen kieli ja viestintä 3.3 ranska 3.4 venäjä 3.5 saksa 3.6 ruotsi 3.7 espanja 3.8 Muu, mikä? 4 Englanninkielisten kurssien opettajien kielitaito Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi: 21. Arvioi koulutuksessa hankkimiasi valmiuksia asteikolla 1-5 (1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen). Huom. kohtiin 4 ja 5 vastataan jos äidinkieli on suomi tai ruotsi ja kohtaan 6 jos äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. 1 Talouden yleinen tuntemus 2 Valmiudet pääaineen / koulutusohjelman alueelta 3 Valmiudet sivuaineiden / sivuopintokokonaisuuden alueelta 4 Viestintävalmiudet äidinkielellä 5 Viestintävalmiudet toisella kotimaisella kielellä 6 Viestintävalmiudet suomeksi tai ruotsiksi 7 Viestintävalmiudet muilla vierailla kielillä 8 Yrittäjävalmiudet, tiedolliset 9 Yrittäjävalmiudet, asenteelliset 10 Yleiset johtamisvalmiudet 11 Henkilöstöjohtamis- / esimiesvalmiudet 12 Tieteelliset valmiudet 13 Valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä 14 Valmiudet ryhmässä / tiimissä työskentelyyn 15 Tietotekniset työelämävalmiudet 16 Valmius omaksua uusia asioita 17 Analysointi- ja ongelmanratkaisutaidot 18 Esiintymisvalmiudet 19 Vuorovaikutusvalmiudet 20 Neuvottelutaidot 21 Projektinhallintataidot 22 Urasuunnittelu- ja työelämätietous 23 Tiedonhankinnan valmiudet 24 Valmiudet tarkastella asioita etiikan ja kestävän kehityksen näkökulmasta

6 Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi, jotta voimme parantaa opetusta jatkossa 22. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = melko samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä, 0 = en osaa sanoa 1 Koulutus vastasi niitä odotuksia, joita minulla oli Koulutus oli laadukasta Koulutus oli vaativaa Koulutus oli motivoivaa Opinnot olivat mielenkiintoisia Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämän tehtäviin Opetuksessa huomioitiin kansainvälisyys Kielten opetusta oli saatavilla riittävästi Opiskeluilmapiiri oli hyvä Arvioin kattavasti saavuttaneeni KTM-tutkinnon osaamistavoitteet 11 Arvioin kattavasti saavuttaneeni oman koulutusohjelmani / pääaineeni osaamistavoitteet Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvion 1, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi, jotta voimme parantaa asiaa 23. Arvioi seuraavia väittämiä kauppatieteellisen tiedekunnan kannalta asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = melko samaa mieltä 4 = täysin samaa mieltä; 0 = en osaa sanoa) Tiedekuntani 1 on kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä käyttää elinkeinoelämän asiantuntijoita opetuksessa hyväksyy opiskelijat osaksi asiantuntijayhteisöä huolehtii koulutuksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla tarjoaa kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia on kiinnostunut elinkeinoelämän toiveista, jotka koskevat vastavalmistuneiden taitoja 7 pyrkii tarjoamaan opiskelijoille yhteyksiä elinkeinoelämään, esim. toimeksiantograduja Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvion 1, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi, jotta voimme parantaa asiaa PRO GRADU -TUTKIELMA 24. Teitkö tutkielman toimeksiantona yritykselle? 1 Kyllä 2 En

7 25. Jos sait tutkielmaasi rahoitusta, millainen se oli? 1 Sain tutkielmastani kertapalkkion, joka oli 2 Sain stipendin, joka oli 3 Ainoastaan tutkielmastani suoranaisesti aiheutuneet kulut (kopiointi-, matka- yms. kulut) maksettiin 4 Tein tutkielmaa kokopäivätoimisesti ja sain toimeksiantajaltani palkkaa, joka oli / kk kuukauden ajalta 5 Muu, mikä? 26. Kuinka kauan käytit tutkielman tekemiseen yhteensä? n. kk, josta nettoaikaa n. kk 27. Arviosi saamastasi tutkielmaohjauksesta asteikolla 1-5? 27 a. Halutessasi voit täsmentää tässä arviotasi sanallisesti. 28. Arviosi omasta panostuksestasi tutkielmaprosessiin asteikolla 1-5? TYÖTILANNE 29. Työtilanne (tällä hetkellä tai jo sovittuna) 1 Olen vakinaisessa kokopäivätyössä 2 Olen vakinaisessa osapäivätyössä h/vko 3 Olen määräaikaisessa kokopäivätyössä 4 Olen määräaikaisessa osapäivätyössä h/vko 5 Olen päätoiminen yrittäjä 6 Olen osa-aikainen yrittäjä/toiminimi/osakas yrityksessä 7 Jatkan opiskelua 8 Olen vanhempainlomalla tai hoitovapaalla 9 Suoritan varusmies- tai siviilipalvelua 10 Haen työtä (ei vielä työpaikkaa) 11 Muu, mikä? 30. Oletko tyytyväinen työtilanteeseesi? 1 Kyllä 2 En; miksi? 31. Kauanko hait tai olet aktiivisesti hakenut työpaikkaa? kk 31 a. Mikäli sinulla ei nyt ole työpaikkaa, mikä on mielestäsi tärkein syy siihen? 1 En ole vielä hakenut töitä 6 Työelämässä tarvittavien erityistaitojen 2 Työmarkkinatilanne yleisesti puutteellisuus, täsmennä mikä: 3 Oman alueen työtilanne 4 Työkokemuksen puute 7 Muu syy, mikä? 5 Tutkintoni sisältö KYSYMYKSET TYÖSSÄ OLEVILLE 32. Työpaikan sijainti valmistumishetkellä (mikäli et ole työssä jossakin alla mainituista kaupungeista 1-12, valitse alue 13-32) 1 Helsinki 13 Pääkaupunkiseutu 23 Pohjois-Pohjanmaa 2 Joensuu (Espoo / Vantaa / 24 Kymenlaakso 3 Jyväskylä Kauniainen) 25 Etelä-Karjala 4 Kuopio 14 Muu Uusimaa 26 Pohjois-Karjala 5 Lappeenranta 15 Varsinais-Suomi 27 Kainuu 6 Mikkeli 16 Häme 28 Lappi 7 Oulu 17 Päijät-Häme 29 Etelä-Savo 8 Pori 18 Keski-Suomi 30 Pohjois-Savo 9 Rovaniemi 19 Pirkanmaa 31 Ahvenanmaa 10 Tampere 11 Turku 12 Vaasa 20 Satakunta 21 Etelä-Pohjanmaa 22 Pohjanmaa 32 Ulkomaat

8 33. Miten sait työpaikkasi (1-2 merkittävintä tekijää)? 1 Vastasin lehti-ilmoitukseen 2 Internetin kautta (esim. yritysten kotisivut) 3 Yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen kautta 4 Henkilöstöpalvelu- / rekrytointiyrityksen kautta 5 Työvoimatoimiston välityksellä 6 Ekonomipörssin välityksellä 7 Henkilökohtaisten suhteiden avulla 8 Olen työskennellyt samassa organisaatiossa opintojeni aikana 9 Tein pro gradu -tutkielman nykyiselle työnantajalleni 34. Työnantajasi 1 Yksityinen yritys tai laitos 2 Kunta, kuntayhtymä 3 Kunnallinen liikelaitos tai kunnan omistama yritys 4 Valtio 5 Valtion liikelaitos 10 Yliopiston/professorin välityksellä 11 Minulle tarjottiin työtä 12 Otin oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajiin 13 Työskentelen omassa yrityksessä 14 Muuta kautta, miten? 6 Yliopisto 7 Muu julkisyhteisö 8 Järjestö, säätiö tai vastaava 9 Olen yrittäjä/ammatinharjoittaja 10 Muu, mikä? 35. Miten hyvin työtehtäväsi vastaavat koulutustasi? 1 Hyvin 2 Melko hyvin 3 Heikosti 4 Ei lainkaan 5 En osaa sanoa 36. Mikä on tehtäväalueesi? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1 Yleishallinnolliset tehtävät (esim. yleisjohto, strateginen konsultointi, juridiset tehtävät, kehittäminen ja konsultointi / laatutyö) 2 Tietojenkäsittely- / ICT-tehtävät 3 Henkilöstöhallinnolliset yleistehtävät (esim. henkilöstöhallinnon kehittäminen ja konsultointi, rekrytointi) 4 Taloudelliset yleistehtävät (esim. sisäinen tai ulkoinen laskenta, budjetointi, kirjanpito, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus, verotus, yritystutkimus, taloushallinnon kehittäminen) 5 Markkinoinnin yleistehtävät (esim. markkinointisuunnittelu, markkinatutkimus, myynti, vienti, markkinoinnin kehittäminen ja konsultointi) 6 Logistiikka (esim. ostot, varastointi, kuljetus, tuonti, huolinta) 7 Opetus- / tutkimustehtävät 8 Palvelu- ja neuvontatehtävät 9 Sihteerin / assistentin tehtävät 10 Muut tehtävät 37. Tehtävänimikkeesi 38. Bruttopalkkasi tällä hetkellä (sisältäen luontaisedut) /kk

9 SEURAAVIIN VASTAAVAT KAIKKI 39. Mikä pääaineesi/koulutusohjelmasi opinnoissa oli erityisen hyvää? 40. Mitä pääaineesi/koulutusohjelmasi opinnoista puuttui? Mitä pitäisi kehittää? 41. Mikä yliopistossasi ja/tai saamassasi koulutuksessa oli erityisen hyvää? 42. Entä huonoa? Voit kommentoida kauppatieteellistä koulutusta yleisemminkin. 43. Aiotko hakeutua tohtoriopintoihin? 1 Kyllä, milloin? 2 Mahdollisesti 3 En Kiitos vastauksistasi!

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET

KOTITALOUDEN MUODOSTAMISTA VARTEN TEHTÄVÄT KYSYMYKSET ELINOLOTUTKIMUS 1998. KOTITALOUSKOHTAISET JA HENKILÖITTÄISET KYSYMYKSET. Blaise III Haastattelun lukuohje Haastattelussa perusperiaatteena on, että kysymyksestä siirrytään numerojärjestyksessä seuraavaan,

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot