Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden maisterin tutkinto"

Transkriptio

1 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Opintojen aloitusvuosi Olen saanut koulusivistykseni kielellä (perus-/keskikoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos) HUOM! PAKOLLINEN TIETO: AIKAISEMMIN SUORITETTU KORKEAKOULUTUTKINTO. TUTKINNON NIMI, SUORITUSVUOSI, YLIOPISTO/KORKEAKOULU, JOSSA SUORITETTU: Ktm-tutkinnon pääaine (koulutusohjelma) ja sen opintopisteet Sivuaine(et) ja opintopisteet Ktm-tutkinnon kokonaislaajuus opintopisteinä Ulkomailla olo opiskelun aikana vaihto-opiskelijana (maa, yliopisto, aika): Olen tallentanut tiivistelmän sekä Pro gradu -tutkielmani Tria-tietokantaan Olen liittynyt Vaasan yliopiston alumniksi: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/157/lomake.html Todistustenjakopäivä / 201 Noudan todistuksen Tervahovin opintohallinnosta (2 krs.) valmistumispäivänä klo tai sop. mukaan. Haluan, että todistus lähetetään seuraavaan osoitteeseen: Toukokuussa/joulukuussa valmistuvat: Osallistun tiedekuntien yhteiseen juhlaan, publiikkiin. Vieraiden lukumäärä (maks. 3). Publiikki on tarkoitettu ktm-tutkinnon suorittaneille. Nimeäni ei saa julkaista valmistuneiden nimien yhteydessä. Päiväys / 201 Allekirjoitus TODISTUSPYYNTÖLOMAKE PALAUTETAAN OPINTOHALLINTOON (Tervahovi 2 krs.) Liitä mukaan kopio tutkielman kansilehdestä Liitä mukaan SEFEn kysely kauppatieteiden maisteriksi valmistuvalle

2 Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta ARVOISA KAUPPATIETEIDEN MAISTERI Olet menestyksekkäästi suorittanut tutkintosi, onnea! Nyt toivomme Sinulta palautetta yliopistostasi sekä saamastasi koulutuksesta. Mielipiteesi ovat tärkeitä yliopistojen ja niissä annettavan opetuksen kehittämiseksi. Vastattuasi kyselyyn palauta tämä lomake opintohallintoon tutkintotodistusanomuksen liitteenä. Vastaukset käsitellään tilastollisesti ja täysin luottamuksellisesti. Yliopistosi ja Suomen Ekonomiliitto kiittävät avustasi! 1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies 2. Syntymävuosi 3. Asuinpaikan sijainti valmistumishetkellä (mikäli et asu jossakin alla mainituista kaupungeista 1-12, valitse alue 13-32) 1 Helsinki 13 Pääkaupunkiseutu 23 Pohjois-Pohjanmaa 2 Joensuu (Espoo/ Vantaa / 24 Kymenlaakso 3 Jyväskylä Kauniainen) 25 Etelä-Karjala 4 Kuopio 14 Muu Uusimaa 26 Pohjois-Karjala 5 Lappeenranta 15 Varsinais-Suomi 27 Kainuu 6 Mikkeli 16 Häme 28 Lappi 7 Oulu 17 Päijät-Häme 29 Etelä-Savo 8 Pori 18 Keski-Suomi 30 Pohjois-Savo 9 Rovaniemi 19 Pirkanmaa 31 Ahvenanmaa 10 Tampere 11 Turku 12 Vaasa 20 Satakunta 21 Etelä-Pohjanmaa 22 Pohjanmaa 32 Ulkomaat 4. Minkä tutkinnon perusteella sait suoritusoikeuden kaksivuotiseen kauppatieteiden maisterin tutkintoon? 1 KTK-tutkinto samassa yliopistossa 4 Tradenomin tutkinto 2 KTK-tutkinto toisessa suomalaisessa yliopistossa 5 Muun alan yliopistotutkinto Suomessa tai ulkomailla 3 Ulkomailla suoritettu KTK-tutkintoa vastaava tutkinto 6 Muu tutkinto, mikä? 5. Millä perusteella ensisijaisesti valitsit opiskelupaikkasi? (Valitse 1-2 vaihtoehtoa tärkeysjärjestyksessä, 1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein) 1 Yksikön maine 2 Katsoin sinne opiskelemaan pääsemisen mahdollisuudet hyviksi 3 Sain siitä enemmän tietoa kuin muista yksiköistä 4 Valintamenettely 5 Yksikön sijaintipaikkakunta 6 Tietty koulutusohjelma 7 Tietty aineyhdistelmämahdollisuus 8 Ystävien ja/tai sukulaisten vaikutus 9 Halu itsenäistyä 10 Opetuskieli 11 Laajat opiskelumahdollisuudet/ valinnanvara 12 Muu syy, mikä? 6. Pääaine / ohjelma

3 7. Laajimmat sivuaineet / sivuopintokokonaisuudet: 1 2 Minulla ei ollut sivuaineita (merkitse tällöin rasti) 8. Suorititko osan KTM-tutkintoon sisältyvistä opinnoista toisessa kotimaisessa yliopistossa? 1 En 2 Kyllä :ssa op :ssa op :ssa op 8a. Suorititko osan KTM-tutkintoon sisältyvistä opinnoista oman yliopiston toisessa tiedekunnassa? 1 En 2 Kyllä :ssa op :ssa op :ssa op 9. Suorititko osan KTM-tutkintoon (ei jo mahdolliseen KTK-tutkintoosi) sisältyneistä opinnoista ulkomailla (esim. yliopiston opiskelijavaihdossa)? 1 Kyllä 2 En VASTAA KYSYMYKSIIN 10-12, mikäli olit opiskelijavaihdossa KTM-tutkinnon aikana 10. Ota kantaa seuraaviin väittämiin (1= täysin eri mieltä, 2= jokseenkin eri mieltä, 3= jokseenkin samaa mieltä, 4= täysin samaa mieltä; 0= en osaa sanoa) a Sain riittävästi tietoa käytettävissä olevista vaihtoyliopistoista ennen lähtöäni b Pystyin asianmukaisesti sisällyttämään suorittamani vaihto-opinnot osaksi KTMtutkintoani c Uskon saaneeni vaihto-opintojaksoni aikana sellaista osaamista, jota muuten en tutkinnon aikana olisi saanut d Koen vaihto-opintojaksoni olleen minulle hyödyksi laadukkaan työllistymisen kannalta e Opetus vaihto-opintojaksoni aikana oli laadukasta f Vaihtoonlähtöön kannustettiin riittävästi yliopiston taholta g Taloudellinen ja muu tuki vaihtoonlähtöön oli riittävää h KTM-tutkinnon rakenne mahdollisti luontevasti vaihtoonlähdön Mikä asia tai mitkä asiat olivat avainasemassa vaihtoonlähtöpäätöksesi kannalta? 12. Mikä asia ratkaisi vaihto-opintokohteen valinnan kohdallasi?

4 13. Mikäli et ollut opiskelijavaihdossa KTM-tutkinnon aikana, mihin päätöksesi perustui? 14. Jos katsot KTM-opintojesi suorittamisen viivästyneen suhteessa tavoiteaikaan (2 vuotta), mitkä ovat mielestäsi viivästymisen tärkeimmät syyt (1 =tärkein, 2 = toiseksi tärkein; merkitse rasti jos viivästymistä ei ollut)? Opintoni eivät viivästyneet (rasti ruutuun) 1 Työskentely opintojen ohella kokopäiväisesti 2 Työskentely opintojen ohella osaaikaisesti 3 Varusmiespalvelu/vanhempainloma 4 Pro gradu -tutkielman viivästyminen 5 Opiskelu ulkomailla 6 Opiskelu jossakin muussa oppilaitoksessa 7 Opetusjärjestelyt (esim. kurssien ajoitus) 8 Opiskelumotivaation puute 15. Kuinka pitkä mahdollinen viivästyminen oli kuukausina? kk 16. Olin kokopäivätyössä lukukausien aikana yhteensä suorittaessani KTM-tutkintoa n. kk 9 Harrastukset 10 Opintojen vaativuus / puutteelliset opiskelutaidot 11 Opintojen ohjauksen puutteet 12 Oma tai läheisen sairaus 13 Aktiivinen toiminta ylioppilaskunnassa/ainejärjestössä 14 Muu syy, mikä? 17. Jos suoritit KTM-tutkinnon alle tavoiteajassa (2 vuotta), mitkä tekijät mahdollistivat sen? 18. Arvioi seuraavia yliopistoosi liittyviä osa-alueita opiskelun sujuvuuden kannalta asteikolla 1-5 (1=välttävä tyydyttävä hyvä kiitettävä 5=erinomainen) 1 Yliopiston tilat 2 Yliopiston laitteet 3 ATK-tuki 4 Kirjastopalvelut 19. Arvioi saamaasi opintojen ohjausta asteikolla Orientaatiopäivät tai muu opintojen aloittamiseen liittyvä ohjaus 2 Opintohallinnon palvelut 2a Tiedekunnan opintopalvelut 3 Ohjaus opintojaksoilla 4 Opinto-opas 4a Sähköinen opintopalvelu (esim. WebOodi) 5 Informaatio www-sivuilla 6 Opiskelijatutorointi 7 Opettajatutorointi Jos annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, niin missä vaiheessa ja missä asiassa olisit toivonut enemmän?

5 20. Arvioi seuraavia opetukseen liittyviä osa-alueita asteikolla Opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuus 2 Tutkinnon kaikille yhteisten opintojen opetus 3 Pääaineen / ohjelma opetus 4 Kielten ja viestinnän opetus (niiden, jotka sisältyivät KTMtutkintoosi) 4.1 englanti 4.2 suomen kieli ja viestintä 4.3 ranska 4.4 venäjä 4.5 saksa 4.6 ruotsi 4.7 espanja 4.8 Muu, mikä? 5 Vieraskielisten kurssien opettajien kielitaito Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi: 21. Arvioi koulutuksessa hankkimiasi valmiuksia asteikolla 1-5 (1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen) 1 Talouden yleinen tuntemus 2 Valmiudet pääaineessa / ohjelmassa 3 Valmiudet sivuaineissa / sivuopintokokonaisuuksissa 4 Viestintävalmiudet äidinkielellä 5 Viestintävalmiudet toisella kotimaisella kielellä 6 Viestintävalmiudet vierailla kielillä 7 Tieteelliset valmiudet 8 a Yrittäjävalmiudet, tiedolliset 8 b Yrittäjävalmiudet, asenteelliset 9 Valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä 10 Valmiudet ryhmässä työskentelyyn 11 Yleiset johtamisvalmiudet 12 Henkilöstöjohtamis- / esimiesvalmiudet 13 Tietotekniset työelämävalmiudet 14 Valmius omaksua uusia asioita 15 Ongelmanratkaisuvalmius 16 Esiintymisvalmiudet 17 Vuorovaikutusvalmiudet 18 Neuvottelutaidot 19 Projektinhallintataidot 20 Työelämätietous 21 Tiedonhankinnan valmiudet 22 Eettisen toiminnan valmiudet Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvosanan 1 tai 2, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi, jotta voimme parantaa opetusta jatkossa

6 22. Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = melko samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä, 0 = en osaa sanoa) 1 Koulutus vastasi niitä odotuksia, joita minulla oli Koulutus oli laadukasta Koulutus oli vaativaa Koulutus oli motivoivaa Opinnot olivat mielenkiintoisia Koulutus antoi hyvät valmiudet työelämän tehtäviin Opetuksessa huomioitiin kansainvälisyys Kielten opetusta oli saatavilla riittävästi Opiskeluilmapiiri oli hyvä Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvion 1, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi, jotta voimme parantaa asiaa 23. Arvioi seuraavia väittämiä tiedekuntasi kannalta asteikolla 1-4 (1 = täysin eri mieltä, 2 = melko eri mieltä, 3 = melko samaa mieltä 4 = täysin samaa mieltä; 0 = en osaa sanoa) Tiedekuntani 1 on kiinnostunut opiskelijoiden mielipiteistä käyttää elinkeinoelämän asiantuntijoita opetuksessa hyväksyy opiskelijat osaksi asiantuntijayhteisöä huolehtii koulutuksen kilpailukyvystä työmarkkinoilla tarjoaa kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia on kiinnostunut elinkeinoelämän toiveista, jotka koskevat vastavalmistuneiden taitoja 7 pyrkii tarjoamaan opiskelijoille yhteyksiä elinkeinoelämään, esim. toimeksiantograduja Mikäli annoit joihinkin kohtiin arvion 1, voit kertoa mihin kohtiin ja miksi, jotta voimme parantaa asiaa PRO GRADU -TUTKIELMA 24. Teitkö tutkielman toimeksiantona? 1 Kyllä 2 En 25. Jos sait tutkielmaasi rahoitusta, millainen se oli? 1 Sain tutkielmastani kertapalkkion, joka oli 2 Sain stipendin, joka oli 3 Ainoastaan tutkielmastani suoranaisesti aiheutuneet kulut (kopiointi-, matka- yms. kulut) maksettiin 4 Tein tutkielmaa kokopäivätoimisesti ja sain toimeksiantajaltani palkkaa, joka oli / kk kuukauden ajalta 5 Muu, mikä? 26. Kuinka kauan käytit tutkielman tekemiseen yhteensä? n. kk, josta nettoaikaa n. kk

7 27. Arviosi saamastasi tutkielmaohjauksesta asteikolla 1-5? 28. Arviosi omasta panostuksestasi tutkielmaprosessiin asteikolla 1-5? TYÖTILANNE 29. Työtilanne (tällä hetkellä tai jo sovittuna) 1 Olen vakinaisessa kokopäivätyössä 2 Olen vakinaisessa osapäivätyössä h/vko 3 Olen määräaikaisessa kokopäivätyössä 4 Olen määräaikaisessa osapäivätyössä h/vko 5 Olen päätoiminen yrittäjä 6 Olen osa-aikainen yrittäjä/toiminimi/osakas yrityksessä 7 Jatkan opiskelua 8 Olen vanhempainlomalla tai hoitovapaalla 9 Suoritan varusmies- tai siviilipalvelua 10 Haen työtä (ei vielä työpaikkaa) 11 Muu, mikä? 30. Oletko tyytyväinen työtilanteeseesi? 1 Kyllä 2 En; miksi? 31. Kauanko hait tai olet aktiivisesti hakenut työpaikkaa? kk 31 a. Mikäli sinulla ei nyt ole työpaikkaa, mikä on mielestäsi tärkein syy siihen? 1 En ole vielä hakenut töitä 6 Työelämässä tarvittavien erityistaitojen 2 Työmarkkinatilanne yleisesti puutteellisuus, täsmennä mikä: 3 Oman alueen työtilanne 4 Työkokemuksen puute 5 Tutkintoni aineyhdistelmä 7 Muu syy, mikä? KYSYMYKSET TYÖSSÄ OLEVILLE 32. Työpaikan sijainti valmistumishetkellä (mikäli et ole työssä jossakin alla mainituista kaupungeista 1-12, valitse alue 13-32) 1 Helsinki 12 Vaasa 22 Pohjanmaa 2 Joensuu 13 Pääkaupunkiseutu 23 Pohjois-Pohjanmaa 3 Jyväskylä (Espoo/ Vantaa / 24 Kymenlaakso 4 Kuopio Kauniainen) 25 Etelä-Karjala 5 Lappeenranta 14 Muu Uusimaa 26 Pohjois-Karjala 6 Mikkeli 15 Varsinais-Suomi 27 Kainuu 7 Oulu 16 Häme 28 Lappi 8 Pori 17 Päijät-Häme 29 Etelä-Savo 9 Rovaniemi 18 Keski-Suomi 30 Pohjois-Savo 10 Tampere 11 Turku 19 Pirkanmaa 20 Satakunta 21 Etelä-Pohjanmaa 31 Ahvenanmaa 32 Ulkomaat 33. Miten sait työpaikkasi (1-2 merkittävintä tekijää)? 1 Vastasin lehti-ilmoitukseen 2 Internetin kautta (esim. yritysten kotisivut) 3 Yliopiston ura- ja rekrytointipalvelujen kautta 4 Henkilöstöpalvelu- / rekrytointiyrityksen kautta 5 Työvoimatoimiston välityksellä 6 Ekonomipörssin välityksellä 7 Henkilökohtaisten suhteiden avulla 8 Olen työskennellyt samassa organisaatiossa opintojeni aikana 9 Tein pro gradu -tutkielman nykyiselle työnantajalleni 10 Yliopiston/professorin välityksellä 11 Minulle tarjottiin työtä 12 Otin oma-aloitteisesti yhteyttä työnantajiin 13 Työskentelen omassa yrityksessä 14 Muuta kautta, miten?

8 34. Työnantajasi 1 Yksityinen yritys tai laitos 2 Kunta, kuntayhtymä 3 Kunnallinen liikelaitos tai kunnan omistama yritys 4 Valtio 5 Valtion liikelaitos 6 Yliopisto 7 Muu julkisyhteisö 8 Järjestö, säätiö tai vastaava 9 Olen yrittäjä/ammatinharjoittaja 10 Muu, mikä? 35. Miten hyvin työtehtäväsi vastaavat koulutustasi? 1 Hyvin 2 Melko hyvin 3 Heikosti 4 Ei lainkaan 5 En osaa sanoa 36. Mikä on tehtäväalueesi? Valitse vain yksi vaihtoehto. 1 Yleishallinnolliset tehtävät (esim. yleisjohto, strateginen konsultointi, juridiset tehtävät, kehittäminen ja konsultointi / laatutyö) 2 Tietojenkäsittely- / ICT-tehtävät 3 Henkilöstöhallinnolliset yleistehtävät (esim. henkilöstöhallinnon kehittäminen ja konsultointi, rekrytointi) 4 Taloudelliset yleistehtävät (esim. sisäinen tai ulkoinen laskenta, budjetointi, kirjanpito, rahoitus, sisäinen tarkastus, tilintarkastus, verotus, yritystutkimus, taloushallinnon kehittäminen) 5 Markkinoinnin yleistehtävät (esim. markkinointisuunnittelu, markkinatutkimus, myynti, vienti, markkinoinnin kehittäminen ja konsultointi) 6 Logistiikka (esim. ostot, varastointi, kuljetus, tuonti, huolinta) 7 Opetus- / tutkimustehtävät 8 Palvelu- ja neuvontatehtävät 9 Sihteerin / assistentin tehtävät 10 Muut tehtävät 37. Tehtävänimikkeesi 38. Bruttopalkkasi tällä hetkellä (sisältäen luontaisedut) /kk SEURAAVIIN VASTAAVAT KAIKKI 39. Mikä pääaineesi/ohjelmasi opinnoissa oli erityisen hyvää? 40. Mitä pääaineesi/ohjelmasi opinnoista puuttui? Mitä pitäisi kehittää?

9 41. Mikä oli kielten opetuksessa erityisen hyvää? 42. Miten kielten opetusta pitäisi mielestäsi kehittää? Mitä mielestäsi puuttui? 43. Aiotko hakeutua tohtoriopintoihin? 1 Kyllä, milloin? 2 Mahdollisesti 3 Todennnäköisesti en 4 Ehdottomasti en 44. Mikä yliopistossasi ja/tai saamassasi koulutuksessa oli erityisen hyvää? 45. Entä huonoa? Voit kommentoida kauppatieteellistä koulutusta yleisemminkin. Kiitos vastauksistasi!

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015

KYSELY KAUPPATIETEIDEN MAISTERIKSI VALMISTUVALLE 2015 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta TODISTUSPYYNTÖLOMAKE Kauppatieteiden maisterin tutkinto Sukunimi (myös entinen) Henkilötunnus Lähiosoite Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite Etunimet Opiskelijanumero

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki

Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki Opiskelijakysely 2012 Kone- ja tuotantotekniikan ko Ei ole vielä valinnut suuntautumisvaihtoehtoa - kaikki TAUSTAKYSYMYKSET 1. Mikä on sukupuolesi? 2. Mikä on ikäsi? 3. Mikä on kansalaisuutesi? 4. Mitkä

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Aila Korpi ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYT Ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten Arviointi 2/2004 OPETUSHALLITUS Asiakastyytyväisyyskyselyjen sisällölliseen kehittämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASTA VUOSINA 2002 2004 VALMISTUNEIDEN TYÖLLISTYMINEN Juhana Rönnqvist Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot