Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011"

Transkriptio

1 Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011 Toukokuu TEEMA: Verkostot Verkostoilla parempaan lopputulokseen Verkoston toimintaa voidaan mitata Yrityksen maine perustuu tekoihin Hankintayksiköillä oma verkostonsa Kumppanuus se on lyhytkin kumppanuus

2 TEEMA: Verkostot P Ä Ä K I R J O I T U S Tampereen Logistiikan toimitusjohtaja Reko Martti: Verkostot Kolumni Verkostojen kaupunki Tartumme tässä lehdessä ajankohtaiseen ja haastavaan aiheeseen, verkostotalouteen. Tämän päivän maailmassa yksilöinä vaikutusmahdollisuutemme ovat kasvaneet huimasti. Odotamme juuri meille kohdistettua, henkilökohtaista palvelua. Samalla kyseena- Lehden julkaisija: Tampereen Logistiikka Päätoimittaja: Reko Martti Toimitussihteeri: Elina Tiainen 2 laistamme hyvin herkästi erilaisten auktoriteettien kyvyn määritellä asioita puolestamme. Haluamme hallita maailmaa, omasta näkökulmastamme. Olemme muuttumassa kuluttajakansalaisiksi. Asiakkaina vaatimustemme kasvaessa olemme toisaalta tuottajina aivan uusien haasteiden edessä. Organisaatioiden omat resurssit eivät enää riitä vaadittujen palveluiden tuottamiseen. Tällöin ainoa Toimituskunta: Erkki Harju Leena Ronkainen Sami Tapanainen Reko Martti Elina Tiainen Lehden tuottaja: Sivumaailma Oy Antti Sokka mahdollisuus on hakea osaamista organisaation ulkopuolelta eli verkostoidutaan. Vastuu palveluiden tuottamisesta säilyy verkostomaailmassa silti aina meillä päämiehenä. Kuntalainen asiakkaanamme ei tiedä palvelun tuottajan palkanmaksajaa. Tällöin jokainen tuottajaverkostomme jäsen edustaa Tampereen kaupunkia. Elämme kovan muutoksen alaisessa maailmassa. Uuden verkostotalouden johtamishaasteena on jatkuvan muutoksen johtaminen ilman auktoriteettiaseman tuomaa muodollista valtaa. Muutoksen edellytys on sitoutuminen, jonka on tapahduttava sekä tunteen että järjen tasolla. Kaikki tämä pitää sen jälkeen näkyä teoissa. Kaikki edellä mainitut näkökulmat ovat meille julkisena toimijana lain tuomien rajoitteiden vuoksi erityisen haastavia. Kilpailutusvelvollisuus määräajoin luo rajoitteita pitkäaikaisen kumppanuuden rakentamiselle ja toimintojen kehittämiselle yhdessä. Toivomme mielenkiintoisia lukuhetkiä lehtemme parissa ja otan mielelläni vastaan näkemyksiä lehden teeman tiimoilta. Lehden paino: Kesäisissä tunnelmissa Reko Martti Kustannus Oy Aamulehti, Lehtipaino Aineisto-osoite: Ilmoitusmyynti: Reijo Aalto Puh Kannen kuva: Susanna Lyly Jokin aika sitten olin Kämmenniemen koululla asukasillassa. Koillisen suuralueen asukkaat - Teiskon perukoita myöten - esittivät päättäjille ajankohtaisia huoliaan. Keskustelu oli vilkasta ja viestit selkeitä. Asioita oli selvästi pohdittu yhdessä, ehkä Alue-Alvarin kokouksissa, ehkä kyläyhdistyksessä tai sitten Kessan baarissa. Kaupunkilaisten moninaiset verkostot ovat tärkeä linkki päättäjien ja asukkaiden välillä. Kaupunginvaltuusto voidaan nähdä verkostojen solmukohtana, jossa kukin jäsen välittää omien yhteisöjensä näkemyksiä päätöksentekoon. Informaatioyhteiskunnan tutkijana tunnettu Manuel Castells puhuu globaalista verkostoyhteiskunnasta, jossa kankeat, ylhäältä johdetut byrokratiat korvautuvat joustavilla ja dynaamisilla verkostoilla. Yritysmaailmassa tämä tarkoittaa sitä, että ennen suuri ja yhtenäinen mammuttiyritys jakautuu pienempiin, joustavasti muotoutuviin yksiköihin, jotka käyttävät erikoistuneita alihankkijoita apunaan. Kuntien toiminnassa tämä kehitys näkyy esimerkiksi monituottajamallina. Meidän tiltussamme eli tilaaja-tuottajamallissa kaupunki järjestää palvelut, mutta ei tuota enää niitä kaikkia itse, vaan hankkii ne muilta yhteisöiltä, kuten kolmannelta sektorilta ja yrityksiltä. Parhaimmillaan kaupunki näyttäytyykin eri toimijoiden verkostona, jossa kuntalaiset voivat toimia sekä palvelujen tuottajina että niiden käyttäjinä. Palvelusetelit ovat yksi keino yhtäältä laajentaa asukkaiden vapautta valita palvelunsa ja toisaalta lisätä kaupungin palvelujen a muilta yhteisöiltä. Kehitykseen sisältyy myös haasteita. Tampereen ei ole muurien ympäröimä kaupunki, vaan toimimme osana avointa globaalia taloutta. Isot kansainväliset yritykset ovat tulleet palvelumarkkinoille, kun ne on avattu kilpailulle. Miten turvaamme paikallisten yritysten ja kolmannen sektorin toiminnan? Entä lähipalvelut? Paikallisen hyvinvointipolitiikan haasteena on torjua palvelujen karkaaminen pois käsistämme tai pirstaloituminen sekavaksi tilkkutäkiksi, jossa kenelläkään ei ole kokonaisnäkemystä tilanteesta. Kaupungin on tilaajana pidettävä huoli siitä, että palvelutuotantoa rakennetaan, ohjataan ja kehitetään asukaslähtöisesti. Laadukkaiden palvelujen ja tuotteiden kilpailutuksessa on oltava myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät kriteerit. Sellaiset onkin Tampereella äskettäin laadittu. Kaupungin on vastattava kokonaisuuksista, niin että myös mökin mummo Teiskossa voi luottaa siihen, että hän saa laadukkaita palveluja silloin kun niitä tarvitsee. Irene Roivainen Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)

3 Verkostoilla parempaan LOPPUTULOKSEEN Verkostoituminen on tullut suomalaiseen yritystoimintaan globaalin talouden kautta. Hyvin ja samaan suuntaan toimiva verkosto tuo KTT Kari Lohiveden mukaan hyötyä kaikille siihen osallistuville yrityksille. - Verkostoituminen on tällä hetkellä muotia koska siitä saatavat hyödyt kiinnostavat. Verkostossahan yksittäiset toimijat tarjoavat kokonaisuuteen aikaisempaa tehokkaampia osia. Tämä on yksi syy verkostojen leviämiseen. Mitä sitten verkostot oikein ovat? Kari Lohivesi pelkistää verkoston määritelmän näin: Hyvä verkosto on sellainen, joka pystyy toimimaan samaan suuntaan ja samaa asiaa tukien tekemisen kautta. Vastaavasti huonosti toimiva verkosto on sellainen, jolla ei tällaista yhtä tai kahta keskeistä ajatusta ole. Kahdenlaisia toteutustapoja Verkostoja syntyy Lohiveden mukaan kahdella tavalla. Esimerkkinä hän mainitsee ison yrityksen, joka on aikaisemmin tehnyt kaikki liiketoimintaansa liittyvät asiat itse. Yrityksessä havahdutaan huomaamaan, että osan palveluista voisi ostaa ulkopuolelta tai ne voisi kokonaan ulkoistaa. - Yritys pitää tässä vaihtoehdossa itsellään kaiken sen minkä uskoo olevan oman toimintansa ydin ja hankkii muut ulkoa, esimerkiksi kuljetuspalvelut, mainonnan ja markkinoinnin. Näiden päätösten kautta syntyy erilaisia verkostoja. Ne ovat tehokkaita koska jokainen verkoston jäsen osaa ja hoitaa oman asiansa parhaiten. Toisessa toimintamallissa yritys hoitaa itse kaikki toimintansa. Se pystyy siirtämään informaatiota tehokkaasti sisäisesti. Silloin kokonaistehokkuus voi olla parempi ja verkoston ohjaaminen onnistuu halutulla tavalla. - Valitettavasti ei ole olemassa tutkimustuloksia siitä kumpi malleista olisi aina parempi, vaan verkostoja luotaessa pitää Verkostossahan yksittäiset toimijat tarjoavat kokonaisuuteen aikaisempaa tehokkaampia osia. Riskit pitää tiedostaa etukäteen Kari Lohivesi työskentelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa MBA-ohjelman johtajana. ymmärtää mihin tarkoitukseen mikäkin sopii parhaiten. Samat asiat pätevät myös julkishallinnon puolella. Verkostot ovat tehokkaita koska jokainen verkoston jäsen osaa ja hoitaa oman asiansa parhaiten. Kustannukset alas Yksi verkostojen liikkeellepanevista voimista on halu alentaa omia kustannuksia. Silloin haetaan yhteistyötä yksittäisten ja monesti pienten yritysten kanssa, jotka ovat ketterämpiä ja näppärämpiä toteuttamaan tiettyjä asioita. - Tällä tavalla verkostuva yritys voi vähentää työvoimaa ja vapauttaa pääomia. Hyvin onnistunut verkostoituminen voi johtaa optimaaliseen tehokkuuteen. - Kun verkosto toimii vakaasti, sitä voi virittää aina vaan paremmaksi. Murrostilanteissa kuitenkin kukin verkoston osa alkaa miettimään miten sille käy muutoksessa ja alkaa puolustamaan etujaan. Tällöin asiakas helposti unohtuu ja verkoston toiminta vaurioituu. Lohivesi painottaa, että verkostojen rakentamisessa pitäisi ymmärtää myös niiden kehittymismekanismeja. Yksi tärkeistä on huomata, että verkostot kehittyvät sen mukaan mitä sieltä haetaan. - Tässäkin pätee ajatus, että sitä saa mitä hakee. Jatkuva kilpailuttaminen tuo riskejä Julkisen hallinnonkin puolella kustannustehokkuutta haetaan kilpailuttamalla tuotteita ja palveluita lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kilpailuttamisen hyödyt eivät aina ole pitkällä tähtäimellä pelkästään myönteisiä. - Kilpailuttamista suunniteltaessa määritellään hyvin tarkkaan mitä ollaan hankkimassa. Samalla tulee määritellyksi se minkälaiset yritykset sopivat kyseiseen kilpailutukseen. Tarkoitan tällä sitä, että jos määräävä tekijä on vaikkapa hinta, ei laatua painottavan toimittajan kannata edes jättää tarjoustaan, ellei se Yksi verkostojen liikkeellepanevista voimista on halu alentaa omia kustannuksia. Kuva: Susanna Lyly halua muuttaa omaa toimintatapaansa. Kilpailutuksen yksi ongelmista on Lohiveden mukaan myös se, että kun verkostosta saadaan hyvinkin tehoja irti kahden, kolmen kilpailutuskierroksen ajan, loppuu pelivara tarjoajien puolella. Lohivesi huomauttaa, että sitruunaa voi puristaa vain tietyn ajan, sitten se on kuiva. - Tarjoajat miettivät miten saisi hintaa alas pärjätäkseen kilpailutuksessa ja yleensä keksivät heikentää laatua. Kun julkisen hankkijan toimintamalli pysyy samana kilpailutuksesta toiseen, muuttuu verkosto halpatuottajaverkostoksi. Pois jäävät todennäköisesti kaikki uuden kehittäjät. Verkostossa paljon pelissä Hyvin toimivat verkostot voivat rakentaa jäsentensä mainetta ja jättää voimavaroja yrityksen ydinosaamisen hallintaan. Ne myös tuovat mukanaan toivottua tulosta ja osaamista. Pahimmillaan ne voivat tärvellä verkoston luojan maineen pitkäksi aikaa. Lohivesi ottaa esimerkiksi voimakkaita tunteita herättäneen Finnairin matkatavaraselvityksen epäonnistumisen toiminnan ulkoistamisen alkuvaiheessa. - Ei kovin paljoa lämmitä, jos lennät Rovaniemeltä Helsinkiin tunnissa, ja sitten matkatavaroita odotetaan kolme varttia. Mikä tässä on lopulta käyttäjän kokemus? Kun yritys ulkoistaa paljon tai siirtää verkostoon, ei sille jää enää määräysvaltaa, muuta kuin ehkä se, että mennään neuvottelupöytään ja pohditaan miten tästä tilanteesta voitaisiin selvitä ja miten tämä voitaisiin tehdä toisin. Logistiikan tehokkuuden aikakausi Verkostoitumisessa ei Lohiveden mukaan ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia kuluvan vuosikymmenen aikana. Globaali talous elää jälleen kerran tilanteessa missä tavaran kuljettaminen on kannattavaa hyvinkin pitkiä matkoja koska työvoimakustannukset ovat kuljetuskustannuksia selvästi pienemmät. - Olemme eläneet logistiikan tehokkuuden aikakautta. Esimerkiksi norjalaista kalaa pakastetaan ja viedään Kiinaan, missä kaloista poistetaan ruodot ja tuodaan sitten takaisin ja myydään Suomeen. Mutta onko tämä ekologista? Toinen tärkeä tulevaisuuden kysymys on miten tavaravirtojen hallinta saadaan pysymään sähköisen kaupan-käynnin tahdissa. Kolmas kysymys on miten voimakkaasti nousussa oleva 3D tulostaminen vaikuttaa siihen miten tuotteet voidaan tehdä yksilöllisemmin, kuka niitä tekee ja miten ne liikkuvat tuottajalta ostajalle. Teksti: Antti Sokka Hyvin toimivat verkostot voivat rakentaa jäsentensä mainetta ja jättää voimavaroja yrityksen ydinosaamisen hallintaan. 3

4 Aika on resursseistamme rajallisin. Martelan monipuoliset palvelut nopeuttavat työympäristön muutosprosesseja ja vapauttavat resursseja yrityksen ydintoimintoihin. YHDEN YHTEYSHENKILÖN KAUTTA! KALUSTEPALVELUT Työtuolikartoitus Ergonomiasäädöt Huolto ja takuu MUUTTOPALVELUT Inventointi Suunnittelu Muuttotarvikkeet Kuljetus ja asennus YLLÄPITOPALVELUT Käyttöomaisuuden hallinta Vuokraus Kierrätys Minkälaista palvelua teillä tarvitaan? Ota yhteyttä, niin otetaan selvää! Sanna Eerilä-Vänni, palvelupäällikkö

5 TEEMA: Verkostot Ta m p e r e e n L o g i s t i i k k a Kuljetustenohjauskeskus täytti kaksi vuotta Tampereen Logistiikka toimii lähes kymmenen tuhannen käyttäjän ja usean sadan autoilijan muodostaman verkoston päämiehenä. Tampereen Logistiikan sopimukset YHTEISHANKINNAT Matkapuhelimet Anvia IT Oy Ab Kertakäyttöiset puudutuksen ja kivunhoidon tarvikkeet B. Braun Medical Oy, Oy Becton Dickinson, Mediq Suomi Oy Värikasetit Bruce Campbell Ltd, Oy Lindell Ab, EHD Finland ay, Pirkan Toimistovaruste Asiakkaiden päivävaatteet Meditekstiili Brådis Oy, Mediasu Oy, MediWe Oy, Oriveden Pirka-Kenkä Ky, Systeri Oy Patjat ja vuodevaatteet Import Numero 1 Oy, Import Brådis Oy, Vormu Oy ERILLISHANKINNAT Kuljetustenohjauskeskuksen siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi on tuonut tullessaan kustannustehokkuutta ja parempaa kokonaisuuden hallintaa, toteavat Päivi (oikealla) ja Kaisa. Kuva: Susanna Lyly Tampereen Logistiikan vuoden 2009 keväällä haltuunsa ottaman Kuljetustenohjauskeskuksen KUOHKEn toiminta on kahden vuoden aikana laajentunut merkittävästi. Toiminta alkoi vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämisellä. Viime syksynä ryhdyttiin järjestämään myös erityislasten koulu- ja päivähoitokuljetuksia ja kuluvan vuoden tammikuussa Tampereen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintamatkoja. Henkilöliikennesuunnittelija Päivi Höglund kertoo, että toimintaa on laajennettu järjestelmällisesti. Uusia tehtäviä on otettu sitä mukaa kun aiemmat on saatu luotettavalla tavalla toimiviksi. - Suunnittelemme parhaillaan Nokian kaupungin koulukuljetuksia, joiden on määrä alkaa tulevana syksynä. Olemme myös tehostaneet hankkimiemme kuljetuspalveluiden käyttöä kilpailuttamalla aamu- ja iltapäivän työkyytejä ajavia autoja ajamaan väliaikana vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia ajoja. Olemme aloittaneet pienimuotoista ryhmäkuljetusten tarjoamista kaupungin eri toimintayksiköille. Luomme tämän pohjalta toimintamallia, jota voidaan jatkossa käyttää laajemminkin. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa on muissakin kunnissa kuin Tampereella. Saatuamme kokemusta Tampereen matkoista, on mahdollista laajentaa tätäkin toimintaa lähikuntiin. Kaikki hyötyvät Kuljetustenohjauskeskuksen siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi Tampereen Logistiikan haltuun on mahdollistanut aikaisempaa pitkäjänteisemmän toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen. - Aiemmin palvelu ostettiin ulkopuolelta. Kun käytetään ulkopuolista palveluntuottajaa esimerkiksi kolmen vuoden sopimuskaudella, sopimusajasta kaksi vuotta on normaalia toimintaa, mutta jo kolmas vuosi menee uuden kilpailutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Muutos on tuonut tullessaan kustannustehokkuutta ja parempaa kokonaisuuden hallintaa. Kuljetuspalveluja käyttävät asiakkaat ovat Höglundin mukaan saaneet tutumpaa ja turvallisempaa palvelua kuin aiemmin, kun matkojen välitys toteutetaan tehokkaasti hyvällä paikallistuntemuksella totuttuun tapaan. - Monien kuljetuksia säännöllisesti käyttävien asiakkaiden kuljetustarpeet tulevat työntekijöillemme tutuiksi ja sen myötä matkojen välitys tulee sujuvaksi. Paikallistuntemus auttaa myös karsimaan kuljetukset, jotka eivät kuulu toimintamme piiriin, kuten esimerkiksi terveydenhuoltomatkat. Seuraamme myös tarkkaan, että kuljetusyritykset noudattavat ohjeitamme ja puutumme todettuihin väärinkäytöksiin nopeasti. Henkilökunta sitoutunut Päivi Höglund kertoo, että KUOHKE välitti vuonna 2009 yhdeksän kuukauden aikana noin vammaispalveluja sosiaalihuoltolain mukaista matkaa ja viime vuonna noin matkaa. - Lisäksi hoidamme noin 500:n erityiskoululaisen ja päiväkotilapsen matkat. Tämän vuoden alusta kehitysvammaisten työ ja -päivätoiminnan työkyydit järjestetään noin 80 kulkijalle. Henkilökuntamme on sitoutunutta työhönsä ja on myös aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaamme. Kulttuurituokiot ikäihmisten päivätoimintapaikoissa Suomen Kulttuurivartti Oy Koukkuniemi 2020 hankkeen asiantuntijapalvelut NHG Consulting Oy, PricewaterhouseCoopers Oy ja Mcompntence Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Humap Oy Magneettikuvauslaite kuvantamiseen Mediq Suomi Oy Ikäihmisten asumispalvelut (Kotimies palvelukodit ja Omenapiha) Kotimies Palvelukodit, Coronaria Hoitoketju Oy ja Kotihymy Oy Toimintolaskennan ja työajanmittauksen TVT -ratkaisu Softwave Ohjelmistot Oy Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu Solteq Oyj ja Datpro Oy Taidetukimuurien valmistus ja asennus Vihdin Betoni Oy Lannoitteet ja ruohonsiemenet Habitec Oy Uima-allasimuri Pool Prosessing Oy Mainostelineiden ja niihin kiinnitettävien mainosten Kopijyvä Oy Tampereen työväenopiston opetusohjelmien painotyö Painoyhtymä Oy Tampereen työväenopiston opetusohjelmien jakelu Tampereen Ykkösjakelut Oy Peltolammin koulun hammashoitolan kalustuksen Plandent Oy Matto- ja lattiatasoitetöiden Tampereen Pinta-asennus Oy Painokoneen Tampereen ammattiopistoon Heidelberg Finland Oy Hämeentalo Oy:n ja Asuntopalvelutalon ylläpito- ja perussiivous WTS-Palvelut Oy Rikkakasvien torjunnan JSW Viherhoto (yksityinen elinkeinonharjoittaja) Aurinkokaupunki Nurmi- Sorila Hiilineutraalin ja ekotehokkaan kaupunginosan toteutussuunnittelun Oy Eero Paloheimo EcoCity Ltd Sairaankuljetusajoneuvot Veho Group Oy Ab Levytöiden osaamisympäristön laitteiden Muototerä Oy KäYNNISSä OLEVAT KILPAILUTUKSET Silmälasit ja optikkopalvelut Seisomatelineet Diabetestarvikkeet Potilas- ja vuodevaatteiden vuokravaate- ja pesulapalvelut Terveydenhoidon elektrodit Steriloinnin tarvikkeet Henkilöhygieniatuotteet Muut sairaanhoitotarvikkeet Ikäihmisten asumis- ja päivätoimintapalvelut (Kaukaharju I ja II) Ultraäänitutkimuslaite erikoispoliklinikalle Tutkimuspalvelu valtakunnalliseen koulun laitteet ja ohjelmistot tietokäyttöön -koordinointihankkeeseen Ikäihmiten asumispalvelut (Elämän Puu) Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut (Vuohenoja) Joukkoliikennepalvelujen SAP HR eriytys ja versionvaihto Maanvuokraus, laskutus ja sopimustenhallinta paikkatietopohjaisena tvt ratkaisuna Hoiva- ja turvateknologia kokonaisuuden tvt-ratkaisu Jatkuu sivulla 11 5

6 Yrityksille joustavaa palvelua Yritysmyyntimme on valmiina palvelemaan teitä kaikissa kodintekniikkaan liittyvissä asioissa. Tarvitsette sitten koneistuksen ammattikeittiöön tai rivitalokohteeseen. Gigantin B2B-etuja Koko Suomen kattava palveluverkosto Alan parhaat merkit Edulliset sopimushinnat h toimitukset Sähköinen lasku Raportointi tilaajan mukaan Keskitetty tilauskeskus Yritys help desk Räätälöidyt palvelut tilaajan mukaan Alan ammattilaiset palveluksessasi Jani Raunio Yritysmyynti, kodinkoneet puh Matias Hakala Yritysmyynti, tele/tietotekniikka puh Pahvitehtaankatu 4, Tampere Tuhoamme turvallisesti luottamukselliset paperit sekä bitit. Alansa edelläkävijä palvelee kaikkialla Suomessa: Tuhoamme luotettavasti päivittäiset asiakirjat ja vuosiarkistot Kolme tuhoamistapaa sähköisille tiedostoille: ohjelmallinen tuhoaminen, magnetointi ja mekaaninen murskaus Älypuhelinten tietojen ylikirjoitus ensimmäisenä Suomessa Käytöstä poistettavan SER-aineiston kierrätys Asiakaskohtaisesti räätälöitävät palvelut Ota yhteyttä netissä tai puhelimitse ja pyydä veloitukseton tarvekartoitus! Encore Ympäristöpalvelu Oy Puh

7 TEEMA: Verkostot Verkostojen maine perustuu TEKOIHIN Maineen rakentaminen vaatii todellista ammattitaitoa ja pitkäjänteisyyttä Uskomus siitä, että hyvä tuote myy aina itse itsensä, ei pidä enää paikkaansa, vaan sen takana täytyy nykyisin olla hyvin johdettu ja markkinoitu yritys. Jos yritys tai yhteisö on osa verkostoa, tulee koko verkoston olla samalla korkealla tasolla. Tätä mieltä on maineenhallinnan konsultti ja Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen. Hän on juuri julkaissut yhdessä professori Pekka Aulan kanssa maineen hallintaan liittyvän kirjan Maineen uusi aalto. - Hyvän maineen täytyy perustua hyvään toimintaan. Kyse on siitä miten yritys vastaa käytännössä antamiinsa lupauksiin. Toinen tärkeä tekijä on miten yritys pystyy kertomaan asioistaan niin, että se rakentaa uskottavaa mainetta ja luottamusta. Tärkeimpiä tekijöitä maineen rakentamisessa ovat siis oma käytännön toiminta ja viestintä. Kokemuksella tärkeä merkitys Ihmisten käsitykset organisaatiosta muodostuvat Heinosen mukaan ensisijaisesti kokemuksen pohjalta, eli siitä millaista palvelua henkilö on saanut ja miten asioita on organisaatiossa hoidettu. - Jos omakohtaista kokemusta ei ole, tilalle tulee voimakkaammin mielikuvallinen ja viestinnällinen aspekti, tarinat ja muitten kertomat asiat. Jos esimerkiksi minulla ei ole kokemusta jostakin yrityksestä, minä googlaan ja katson mitä lehdissä on kyseisestä yrityksestä ehkä kirjoitettu ja kyselen kavereilta. Ystävän ja luotettavan tahon suosittelu on merkittävä tekijä mielikuvan muodostumisessa. Yrityksen on myös hyvä pitää huoli siitä, että ihmisten omakohtaiset kokemukset ja viestinnän kautta annettu mielikuva kohtaavat. Yhden moka on kaikkien moka Verkostoista on Suomessakin tulossa keskeisiä bisneksen tekemisen moottoreita. Maine asettuu Heinosen mukaan verkostoissa aivan uudenlaiseen asemaan. Verkoston sisäisen luottamuksen on oltava jokaisen jäsenen kohdalla hyvä, muuten sen markkinoiminen ulkopuolisille ei onnistu. - Tämän takia on hyvin tärkeää mitä kustakin jäsenestä verkostossa puhutaan ja miten ne näkyvät niissä itse. Esimerkiksi toimitusketjussa ja niihin liittyvissä kumppanuuksissa kaikkien on ymmärrettävä, että jos yksi mokaa, se tarkoittaa koko verkoston mokaamista. Esimerkiksi alihankkijan syyttäminen ei maineen näkökulmasta katsoen onnistu. Verkostojen merkitys maineen rakentamisessa vahvistuu koko ajan koska hyvämaineisiin luotetaan muita enemmän. Tämä taas tuo mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. Heinonen kertoo aikanaan haastatelleensa edelliseen kirjaansa yhtätoista hyvämaineisen pörssiyrityksen johtajaa. Heidän viestinsä oli että yrityskulttuuri ja hyvä johtaminen ovat hyvän maineen kivijalka. - Näistä se lähtee, mutta niiden lisäksi tarvitaan tietysti kommunikatiivista osaamista ja kiinnostavuutta. Verkostojen merkitys maineen rakentamisessa vahvistuu koko ajan koska hyvämaineisiin luotetaan muita enemmän, sanoo Jouni Heinonen. Hypetys voi pilata kaiken Yrityksen maineen rakentaminen on pitkäjänteistä ja erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. Sitä voi Heinosen mukaan verrata vaikkapa talon rakentamiseen; pitää olla hyvät suunnitelmat, piirustukset ja ammattitaitoinen väki rakentamassa. Kun talo on valmis siitä on pidettävä jatkuvasti huolta. Suuren tunteen ja vähäisen tiedon vallassa tehty maineenrakentamishypetys saattaa karahtaa kiville, tai ei tuo haluttua tulosta. Sosiaalisen median huumaa Heinosen mukaan yksi hyvä esimerkki ylilyönnistä on vuosituhannen vaihteessa ollut dot.com internethuuma. - Silloin rakennettiin huimia visioita ja tarinoita esimerkiksi siitä miten kivijalkakaupat katoavat muutamassa vuodessa. Eivät kadonneet. Homma oli muutenkin aika posketonta, eli annettuja lupauksia ei pystytty lunastamaan. Nyt on samaa haipakkaa ollut sosiaalisen median kohdalla, kun sen evankelistat ovat sitä mieltä, että jos yritys ei ole sosiaalisessa mediassa, sitä ei ole olemassa. Ei se niin mene. Heinonen painottaa, että vakavasti otettava maineen rakentaminen voi perustua vain todistevetoiseen toimintaan, faktat puhuvat. - Tämä ei tarkoita sitä, että olisi oltava tylsä. Teksti: Antti Sokka Jos yritys tai yhteisö on osa verkostoa, tulee koko verkoston olla samalla korkealla tasolla. - Hyvän maineen täytyy perustua hyvään toimintaan. Kyse on siitä miten yritys vastaa käytännössä antamiinsa lupauksiin. Verkostoista on Suomessakin tulossa keskeisiä bisneksen tekemisen moottoreita. Yrityksen maineen rakentaminen on pitkäjänteistä ja erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. 7

8 TEEMA: Verkostot Yritysten ja yhteisöjen muodostamat verkostot voivat Suomessa hyvin. Tämä kertoo siitä, että omaan ydintoimintaansa keskittyneet yritykset ovat olleet aktiivisia verkostojen luomisessa. Verkoston toimintaa voidaan mitata Verkoston toiminna - Samalla tavalla verkostojen mittaaminen on meille hyvin tuttua. Tyypillisimpiä jatkuvaluonteisia mittareita ovat esimerkiksi hintataso, kustannustaso, laatutaso ja toimitusvarmuus. Niiden lisäksi on kuitenkin fiksua miettiä voiko asiakas-toimittajasuhteissa, eli verkoston palasissa, löytyä sellaisia kehittämishankkeita mihin suuntaan kyseistä suhdetta voidaan viedä määrättynä aikana, pohtii Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen johtaja, professori Petri Suomala. Mittaamisen ei hänen mukaansa tarvitse olla pelkästään mekaanista ja jatkuvaa, vaan kehittämishankkeissa käyttöön otettavat mittarit voivat olla uniikkeja. - Tällaisesta mittaamisesta meillä on olemassa hyviä kokemuksia. 8 Reagointi tärkeää Asiantuntevastakaan mittaamisesta ei ole juurikaan hyötyä, jos mittaamisella ei ole yhteyttä konkreettiseen tekemiseen, eli niihin ei reagoida. - Pitää malttaa myös tehdä johtopäätöksiä. Kun mietitään esimerkiksi asiakas-toimittajasuhteeseen liittyviä kehittämistavoitteita, voidaan tavoitteet kohdistaa esimerkiksi vuoden päähän ja mitata onko niihin päästy, ja jos ei niin miksi. Suomala näkee ripauksen idealismia ajatuksessa, että toimittajasuhteita voitaisiin aina mitata yhteisymmärryksessä. Tämä johtuu siitä, että voimatasapaino on aina jommallakummalla osapuolella. - Vaikka tavoiteasettelu tulisikin vain toiselta osapuolelta, on erittäin tärkeää, että ainakin vähintään käydään läpi mitä mittarit ja tavoitteet tarkoittavat, miten ne tulee ymmärtää ja tulkita ja miten tunnuslukuja voi hyödyntää omassa toiminnassa. Kannustan tässä asiassa avoimuuteen. Realismia johtamiseen Suomala kertoo nähneensä hyvin vähän kokonaisten verkostojen johtamista. Johtamisessa on paremminkin kyse yksittäisen toimittajasuhteen johtamisesta. - Eli tehdään kauppaa tietyillä ehdoilla, pyritään sopimaan joko yhdessä tai yksipuolisesti siitä miten toimittajasuhde kehittyy. Haluan painottaa, että on realistisempaa johtaa kahden yrityksen välistä toimintaa kuin kokonaista verkostoa ja niitä kehittämällä viedä tavoitteitaan eteenpäin. Verkostoilla kun ei yleensä ole johtajaa. Laajempia kokonaisuuksia on Suomalan mukaan syytä miettiä silloin kun halutaan tietää miten jotkut yksittäiset valinnat heijastuvat verkoston muihin toimijoihin ja organisaatioihin ketjussa, tai verkostossa. Kokonaisuuden hahmottaminen tuo tullessaan Petri Suomala Kuva: Susanna Lyly muun muassa kokonaiskustannusajattelun ja sen tuomat mahdollisuudet. - Näen juuri tässä hyviä kehittämisen mahdollisuuksia. Kumppanuus vai etäisyys Verkoston ja toimittajaketjun välinen raja on häilyvä. Niitä jopa käytetään toistensa synonyymeinä. Verkostosta on Suomalan mukaan kyse silloin, kun yhteistyössä on mukana esimerkiksi vaihtoehtoisia toimittajia samalle asialle, tai kun liikesuhteet ovat monensuuntaisia yritysten kesken. - Verkostot voivat syntyä tiukan kilpailuttamisen kautta, jolloin kyseessä on usein kylmä etäisyys toimijoiden kesken. Toisaalta kyse voi olla pitempiaikaisesta kumppanuuden rakentamisesta, jolloin puhutaan vahvoista partneruuksista. Asiakkaan on hyvä miettiä milloin se tarvitsee aitoa kumppanuutta ja milloin toivetila on kylmän rauhallinen kilpailuttaminen. Siinä missä yritykset ovat luoneet jo pitkään keskinäisiä verkostoja yhteistyökumppaneittensa kanssa, ovat myös monet yksiköt oivaltaneet verkostojen hyödyt. Kymmenen suurimman kaupungin yksiköt ovat tavanneet toisiaan jo vuosien ajan niin sanotun 10-kerhon merkeissä. Epävirallisissa kerhon kokouksissa on keskusteltu julkisten hankintojen kehittämisen kysymyksistä, lain muutoksista ja jaettu muissa yksiköissä hyviksi havaittuja kokemuksia. Helsingin kaupungin johtaja Jorma Lamminmäki kertoo, että yhteyttä pidetään kokousten lisäksi eri tapahtumien yhteydessä sekä sähköpostitse, että puhelimitse. - Yhteydenpidon määrä vaihtelee tyypeittäin ja tapauskohtaisesti. Pidän tällaista yhteistyötä tärkeänä koska oikea tieto on arvokasta. Hyvistä, mutta myös huonoista käytännöistä on hyvä ottaa oppia. Tyypillisimpiä jatkuvaluonteisia mittareita ovat hint Hankintayksiköide keskenään parh

9 n mittausyksikkö Kumppanuus se on lyhytkin kumppanuus Tampereen Logistiikan tuoteryhmävastaava Jussi Tamminen pitää verkostoitumista ja kumppanuussuhteita sopimustoimittajayritysten kanssa tärkeinä. Ne auttavat asioiden hoitamista ja parantavat sopimuksen aikaista toimintaa. ataso, kustannustaso, laatutaso ja toimitusvarmuus. n verkosto jakaa aita käytäntöjä Jorma Lamminmäki Parempia kilpailutuksia Hankintayksiköiden verkostoituminen on tuonut Lamminmäen mukaan tullessaan hankintojen parempaa suunnittelua ja kilpailutuksia. - Yhteistyötä olisi mahdollista vielä parantaa, vaikka parhaiden käytäntöjen jakaminen on paljon kiinni yksiköiden omasta aktiivisuudesta. Jos tietoa halutaan jakaa ja kysyä asioita muilta, ei sille nykyisessä toimintamallissa ole mitään esteitä. Tieto liikkuu nopeasti ja vaivattomasti, eikä mielestäni esimerkiksi kokouksia lisäämällä saavutettaisi asiassa merkittävää parannusta. 10-kerho ei ole antanut lausuntoja lain uudistamiskysymyksiin epävirallisen luonteensa takia. Sen sijaan monet yksiköt ovat niin tehneet ja keskustelleet ennen lausuntonsa jättämistä muiden yksiköiden kanssa. - Tämä on vaikuttanut lausuntojen sisältöön. Hankintayksiköiden muodosta- - Meillä julkishallinnon puolella kumppanuuksien luominen on kuitenkin aika haasteellista, sillä kilpailutamme keskimäärin neljän vuoden välein. Usein sopimuskaudet voivat olla sitäkin lyhyempiä. Monesti käy niin, että kun kumppanuussuhde on saatu toimimaan, sopimustoimittaja vaihtuu ja työ alkaa alusta. Tamminen ei pidä tätä sen suurempana ongelmana, sillä uudella sopimustoimittajalla voi olla uusia ideoita ja kehittämisajatuksia hankinnan käytännön toteuttamisen suhteen. maan 10-kerhoon kuuluvat Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja Vantaan yksiköt. Jussi Tammisen työn pääpaino on sopimusten hallinnoimisessa sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamisessa. Kuva: Susanna Lyly Yhteistyö tärkeää Tamminen painottaa, että sopimusten hallinnoiminen ilman toimivaa kumppanuutta on vaikeaa. Erityisen tärkeää se on palveluhankinnoissa, missä sopimuksen mukaisen toiminnan haltuunotto ja sopimusaikainen toiminta vaativat hyvää yhteistyötä. - Itse asiassa kumppanuuden rakentaminen alkaa monesti jo hankinnan alkuvaiheessa silloin kun pidämme mahdollisille tarjoajille tiedotustilaisuuksia tulevan hankinnan sisällöstä ja vaatimuksista. Kumppanuus sopimustoimittajan kanssa ja asiakkuuksien hoitaminen hankinnan loppukäyttäjän kanssa kulkevat käsi kädessä. Kun kumppanuus on hallinnassa, on hankinnan loppukäyttäjäasiakaskin useasti tyytyväinen. - Me teemme jatkuvaa yhteistyötä molempien osapuolten kanssa ja tietysti pyrimme kehittämään sitä. Esimerkiksi tiedon saaminen asiakkaalta, niin hyvästä toiminnasta, kuin ongelmistakin, on meille tärkeää. Sitä kautta pystymme reagoimaan mahdollisiin ongelmiin nopeasti. Tiedon siirto hallintaan Kilpailutusten seurauksena tapahtuva sopimustoimittajien vaihtumisen hallitseminen edellyttää Tammisen mukaan hyvää etukäteissuunnittelua. Uuden sopimustoimittajan voi olla vaikea saada toimintaa kunnolla käyn- Hankintakeskuksella omat verkostot Helsingin kaupungin keskus on mukana muun muassa Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toiminnassa. Kansainvälisiä yhteyksiä se pitää esimerkiksi paikallishallintojen järjestön ICLEI:n Procura+ -kampanjan kautta. - Me pysymme näiden ja muiden yhteyksien kautta ajan tiin, jos hänellä ei ole käytettävissään tietoa edellisen sopimuskauden käytännöistä, toimintatavoista ja mahdollisia rekistereitä. - Me otamme nämä asiat nykyisin huomioon jo tarjouspyyntövaiheessa ja edellytämme kaiken tiedon, myös niin sanotun hiljaisen tiedon siirtämistä uudelle sopimustoimittajalle. Tuoteryhmävastaava Jussi Tamminen vastaa Logistiikassa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvistä hankinnoista. Työn pääpaino on sopimusten hallinnoimisessa sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamisessa. Organisaatiomuutoksen kautta hänen vastuulleen ovat tulleet muun muassa toimistojen monitoimikoneiden ja kalusteiden hankinnat. tasalla hankinnan käytännöistä ja uusista asioista, seuraamme lainsäädännön kehittymistä ja haemme hyviä käytäntöjä ja tietoa. Yhteytemme ovat kehittäneet hankintojemme laatua. Aukeaman tekstit: Antti Sokka 9

10 CERTIFIED BY PARHAAT KOKONAISVALTAISET AISET HYGIENIARATKAISUT -JA PALVELUT ISO 9001 ISO OHSAS Erikoisosaamista julkisivujen puhtaanapitoon Ecolab tarjoaa aa ammattilaisille yksilöllisiä ratkaisuja aisuja puhtauden ja hygienian ylläpitämiseen. Asiakkaanamme saat kaiken tämän: Taloudellisuus - Innovatiiviset tuotteet teet ja annostelujärjestelmät elmät säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä ja ovat toimintavarmojaarmoja Monipuolinen koulutus ja työn ohessa annettu opastus - takaavat oikeat työtavat ja lisäävät työturvallisuutta Puhdistusohjeet t ja opastaulut - Selkeät ohjeet varmistavat tuotteiden oikean käytön graffittien poistot graffittisuojaus Silko-hyväksytysti ysti Oy Ecolab Ab pitää ä pinnat puhtaana a Rasulankatu 5 C TAMPERE Arinatie HELSINKI Hoida vakuutuksesi kerralla kuntoon Kun vakuutukset ovat kunnossa, niiden antama turva seuraa rakkaan pehmonallen lailla sinua ja perhettäsi kaikkialle - ajattelitpa asiaa tai et. Hoida siis koko perheesi vakuutukset kerralla kuntoon meillä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Tampere Hämeenkatu 25, Järvensivuntie 3 Hymyile, olet Turvassa. 10 PALVELUNUMERO WWW. TURVA. FI 120x170 Treen_Logistiikkalehti_ indd :14:59

11 H a n k i n t a Lisää voimavaroja yhteishankintoihin Hankintasopimukset jatkuu Tampereen lyseon lukion ylläpito- ja perussiivous Ulkoaluehoidon Virtain keskisen nuohouspiirin piirinuohouspalvelu Kudostukiverkkojen Ultraäänilaitteet jäännösvirtsan mittaukseen Tietopyyntö psykiatrian erikoislääkäripalvelujen hankinnasta Maanrakennustyöt yksikköhinnoin puitejärjestely Asfalttiaseman kiviainekset vuonna 2011 Ortokuvaus keskustaalueella Ilmalaserkeilaus ja rakennusmallinnus keskustaalueella Rakennusten ja rakenteiden maastomittaus keskustaalueella Ruotulan kadunrakennusurakka Ajo-opetuspalveluiden Pienet manuaalisorvit Nostolava-auton korityö Pakettiautojen Avolavamaastoautojen Kopiopaperit Tampereen Logistiikan uudet -asiantuntijat Riikka Mäki-Rahkola (vasemmalla), Minna Mustalahti ja Johanna Äikäs. Kuva: Susanna Lyly Tampereen Logistiikka on palkannut kolme uutta asiantuntijaa vahvistamaan laajentuneita yhteishankintoja. Hankinta-asiantuntijat Minna Mustalahti, Riikka Mäki-Rahkola ja Johanna Äikäs aloittivat työnsä maaliskuun lopulla. Heidän lisäkseen yhteisyksikössä työskentelee kolme tuoteryhmävastaavaa ja päällikkö. - Uusille -asiantuntijoille järjestettiin aluksi tiukka perehtymisjakso, minkä jälkeen he siirtyivät valmistelemaan yhteishankintojen kilpailutuksia. Näin yhteisryhmän kolme tuoteryhmävastaavaa voivat käyttää aikaansa erityisesti sopimusten hallintaan, kertoo päällikkö Sami Tapanainen. Yhteisyksikössä tuoteryhmävastaavat tekevät sopimukset ja vastaavat toimittajasuhteiden hallinnasta, palautteiden ja reklamaatioiden käsittelystä, sopimusten jalkauttamisesta kaupungissa, markkinoiden kartoittamisesta sekä kilpailutusten ja optiovuosien suunnittelusta ja aikatauluttamisesta. - Aiemmin toimintamme oli hyvin kilpailutuskeskeistä, mutta nyt tavoitteenamme on siirtyä kohti kokonaisvaltaista sopimusten hallintaa. Teksti: Tampereen Logistiikka Koulutuksella hankintojen huippuyksiköksi Tampereen Logistiikan ryhmän tavoitteena on tulla julkisten hankintojen valtakunnalliseksi huippuyksiköksi. Tämä edellyttää päällikkö Sami Tapanaisen mukaan jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä. - Kouluttautuminen on yksi ryhmämme tärkeimmistä teemoista kuluvan vuoden aikana. Ryhmälle on tehty kehityskeskusteluiden perusteella koulutussuunnitelma, jossa on arvioitu osaamisen kehittämiskohteita. Myös erilaiset koulutustarpeet on laitettu tärkeysjärjestykseen ja niille on suunniteltu aikataulu ja toteutustapa. Ryhmällä oli tammikuussa koko päivän koulutus neuvottelumenettelyn käyttämisestä hankinnoissa. Maaliskuussa keskityttiin palveluhankintoihin Sami Tapanainen ja palvelusopimusten laatimiseen ja toukokuussa syvennytään rakennus- ja suunnittelualan hankintoihin. Uutta oppia on saatu myös rakentamispalveluiden käänteisestä arvonlisäverotuksesta sekä kartellien huomioimisesta hankinnoissa. Loppuvuoden koulutuksia rakennetaan hankintojen johtaminen -teeman ympärille. Ympäristö muuttuu Hankintayksiköiden toimintaympäristö on muuttumassa monin tavoin. Hankintalakiin on tulossa jälleen muutoksia, joiden myötä sähköinen huutokauppa ja dynaaminen järjestelmä tarjoavat uusia mahdollisuuksia kilpailuttamiseen. - Markkinaoikeuden uudet päätökset ja oikeuskäytännöt pitäisi pystyä huomioimaan nopeasti työssä. Myös monet toimittajat ja kokonaiset toimialat kehittyvät huimaa vauhtia. - Pystyäkseen toteuttamaan hankintoja laadukkaasti tällaisessa jatkuvassa muutoksessa, on henkilöstön päivitettävä osaamistaan aktiivisesti ajantasaisella tiedolla. Teksti: Tampereen Logistiikka TOUKOKUU Kätsy - mobiiliratkaisun Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut Tampere-lehden jakelu Suurkeittiölaitteet Elintarviketerminaalitoimintapalvelu Ajoneuvon pesulinja Oppimiskalusteet Muutto- ja varastointipalvelut TULEVAT KILPAILUTUKSET KESäKUU Hammashuollon pienlaitteet ja instrumentit Vaa'alliset henkilönostimet Hervannan sosiaaliaseman, Kaukajärven sosiaali- ja terveysaseman, kotihoidon tiimien tilan ja Tesoman neuvolan ylläpito- ja perussiivous Tukkuelintarvikkeet Leipomotuotteet Tietoturvallinen hävittämispalvelu ELOKUU Pikatestit ja testiliuskat Hengitys- ja hapenantotarvikkeet Letkut, imut, muut katetrit Mustamakkara SYYSKUU Pispalan II-vaiheen asemakaavan muutokset Leikkivälineet Autonosturien vuokraus Seuraava Tampereen Logistikka - lehti ilmestyy syys-lokakuussa Lehdessä voivat ilmoittaa yritykset, joilla on voimassa oleva yhteissopimus Tampereen Logistiikan kilpailuttamissa tuotteissa tai palveluissa. Myös ilmoituksessa mahdollisesti mainittujen tuotteiden on kuuluttava yrityksen sopimuksen piiriin. Kilpailutusten taso korkea Vain prosentti Tampereen Logistiikan vuoden 2010 kilpailutuksista markkinaoikeuteen Tampereen Logistiikka kilpailutti 195 tuotetta, tuoteryhmää ja palvelua vuonna Kilpailutukset koskivat niin Tampereen kaupungin yhteishankintoja kuin myös kaupungin yksiköiden erillisiä tavara- ja palveluhankintoja. Vain yksi prosentti kilpailutuksista päätyi markkinaoikeuteen, mikä on valtakunnan tasolla mitattuna varsin alhainen määrä verratessa Suomen yksiköitä. Kaiken kaikkiaan www. ilmoitukset.fi sivustolla julkaistuista hankkeista 3,7 prosenttia päätyi markkinaoikeuteen viime vuonna. Tampereen Logistiikka liikelaitos on julkisten hankintojen asiantuntija, joka vastaa Tampereen kaupungin yhteishankinnoista sekä kaupungin yksiköiden tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttamisesta. Hankinta-asiantuntijat mahdollistavat asiakkaiden joustavan, helpon ja taloudellisen arjen. Tampereen Logistiikka palvelee pienissä ja suurissa hankinnoissa sekä kuljetuksissa, henkilöliikenteessä ja konevuokrauksessa. Lisätietoa Tampereen Logistiikan kilpailutuksista: Sami Tapanainen puh Teksti: Elina Tiainen 11

12 TEEMA: Verkostot PALIlla on hauska matkustaa! Ilmansuodattimien sopimustoimittaja Hervantalainen Laina Tiihonen on PALIn vannoutunut käyttäjä. -Bussissa on aina niin ihana henkilökuntakin, hän kiittelee. Palveluliikenne-bussi PALIn Hervannan avustajat Päivi Pulma ja Mia Vari napsauttavat puhelimensa päälle pääsiäispyhien jälkeisenä tiistaiaamuna. -Tänään saattaa olla vilkas päivä, kun on pitkät pyhät takana, he arvelevat. Kun viisari on pykälässä, alkavat puhelimet soida. -No hei Sirkka! Juu, kohta tullaan hakemaan kotiovelta. Pienistä pöytäkoneista järeämpiin, ammattikäyttöön soveltuviin koneisiin. Koneissa on nopeasti ja helposti vaihdettavat ohjaukset, joista vaihtoehtoja tarjoavat: Fanuc, Siemens, Fagor ja Heidenhain. 12

13 PALIn kyydissä asiat tulevat hoidettua ja kuulumiset tuttujen kanssa vaihdettua -Huomenta Aino! Ruokakauppaan pitäisi päästä? Vartin päästä ollaan sinun luonasi. Avustajat vastailevat iloisesti puheluihin ja täyttelevät samalla reittilistoja. Ulkopuolinen voi vain ihmetellä, kuinka sujuvasti aikataulut ja reititykset pysyvät hallinnassa. -Vaatihan tämä alussa totuttelemista, mutta kaikkeen oppii. PA- LIlla on aika vakiintunut käyttäjäkunta ja siksi bussitkin kulkevat pitkälti samoja reittejä. -Suunnittelun kannalta on eduksi, kun oppii tuntemaan ihmiset ja heidän aikataulunsa. Toisaalta ikinä ei voi etukäteen tietää millainen päivä on tulossa. Hervannassa erityisesti ostoskeskus ja Venlantupa ovat paikkoja, joihin valtaosa PALIn käyttäjistä suuntaa. Arvosanaksi kymppi ja plussa Yhdeksältä kuljettaja Juha Jouhki starttaa bussinsa ja avustaja Mia Vari hyppää kyytiin. Aamun ensimmäiselle noutokierrokselle on tulossa kuusi asiakasta. Bussissa on paikkoja yhdelletoista. -Joskus ruuhkaisimpina aikoina voi olla sellainen tilanne, etteivät kaikki halukkaat mahdu kyytiin. Silloin pitää vain ajaa uusintakierroksia, Vari selvittää. Yksi aamun ensimmäisistä asiakkaista on Laina Tiihonen. -Olen nyt menossa Venlantuvalle, käyn siellä joka päivä. Ohjelmassa on kahvittelua, ruokailu ja kortinpeluuta. Siellä vierähtää tunti poikineen riippuen vähän siitä, paljonko meillä riittää juttua ystävien kanssa. Tiihonen on käyttänyt PALIa jo usean vuoden ajan. -Ilman muuta olen tähän tyytyväinen. PALIn ansiosta olen niin paljon liikkeellä, etten ehdi edes vanhentua, Tiihonen nauraa ja ilmoittaa iäkseen 89-vuotta. Kiitosta satelee myös muilta kyydissä olevilta asiakkailta. -Kyllä tämä on aivan kymppiplussan auto. Hyvä, kun haetaan ihan oven edestä. Muutoin ei tämmöinen huonojalkainen pääsisi mökistään minnekään, eräs rouva kiittelee. Venlantuvan ja ostoskeskuksen jälkeen bussi tyhjenee. On aika lähteä lähteä noutamaan seuraavia asiakkaita. Sosiaalista työtä Juha Jouhkin ohella Hervannan PALI-kuskeina työskentelevät myös Jukka Mattila ja Artturi Nieminen. -Tämä ei ole lainkaan niin yksitoikkoista työtä, kuin tavallisen reittiliikennebussin ajaminen. Tässä pääsee jonkin verran itse vaikuttamaan miten reittejä ajetaan. -Eikä PALIn kuljettaminen ole vain ajamista, vaan sosiaalista toimintaa. Mehän myös autamme asiakkaita kyytiin ja kyydistä pois. Asiakkaat ovat vuosien myötä tulleet tutuiksi ja monesti meillä matkan aikana juttu lentää ja nauru raikaa. -Onpa bussissa joskus tehty istumalakkokin, kun asiakkaat eivät ole halunneet heti kotiin, kuljettajat muistelevat hymyillen. Kuljettaja Juha Jouhki hyppää välillä kuskinpenkiltä auttamaan asiakkaita. PALI tukee kotona selviytymistä Haasteena on löytää palveluliikenteelle uusia käyttäjiä. PALI-liikenne toimii tällä hetkellä kuudellatoista alueella eri puolilla Tamperetta. -Suunnitelmissa ei ole kasvattaa linjojen määrää, sillä toiminta on alueellisesti jo aika kattavaa, Tampereen Logistiikan henkilöliikenneinsinööri Toni Bärman kertoo. -Tärkeintä olisi pystyä pitämään yllä nykyinen palvelutaso. Joillekin alueille olisi hyvä saada myös uusia asiakkaita PALIliikenteen käyttäjiksi. PALI-liikennöinti aloitettiin Tampereella vuonna -98 muutamalla linjalla. Hyvin pian se laajeni kattamaan nykyiset kuusitoista aluetta. -Jokainen PALI on omanlaisensa, aivan alueesta riippuen. Esimerkiksi Hervannassa on paljon rollaattoreilla kulkevia asiakkaita, jotka tarvitsevat enemmän avustusta. Kaikilla alueilla ei ole avustajaa bussin mukana. Avustajaverkoston vakiinnuttaminen tärkeää Tampereen kaupungin Ikäihmisten palveluiden tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta painottaa avustajien merkitystä PALI-liikenteen kehittämisessä. -Apua tarvitsevien määrä kasvaa lähivuosina. Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että avustajaverkosto saataisiin vakiinnutettua niin, että avustaja olisi aina varmasti mukana niillä linjoilla, joille hänet on ilmoitettu. -On paljon sellaisia ihmisiä, jotka voisivat käyttää PALIa, jos vain avustaja olisi saatavilla. -Tilaajapuolen ongelmana on ollut, ettei oikein ole löytynyt vastapuolta, joka ottaisi tämän asian aktiivisesti haltuun. Avauksia on tehty moneen suuntaan, mutta selkeää toimintamallia ei vielä ole syntynyt. -Samaan pakettiin kuuluu myös toimivan sijaisjärjestelyn kehittäminen. Sijaisten saaminen avustajille on välillä ollut ongelmallista. Palvelulla pitäisi kuitenkin olla turvallinen julkisuuskuva, että ihmiset uskaltaisivat ottaa sen yhä enenevässä määrin omakseen. Yhteisöllisyyden ylläpitäjä Yleisesti ottaen PALI-liikenne -PALIa pitäisi saada markkinoitua uusille käyttäjäryhmille. Mitä enemmän asiakkaita, sitä joustavammaksi systeemiä on varaa kehittää, Ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta pohtii. on saanut Päivärinnan mukaan hyvän vastaanoton. -Asiakastyytyväisyyskyselyissä on tullut kiittävää palautetta. Monet ovat jo palvelun vakiintuneita käyttäjiä. -Haasteena onkin saada uusia ihmisiä asiakkaiksi. Pitäisi löytää se porukka, joka periaatteessa voisi kulkea PALIlla, mutta ei kuitenkaan niin tee. Tämän rajapinnan löytäminen on vaikeaa. Parasta mainosta on viidakkorumpu. Päivärinta kertoo PALIn olevan tärkeä tekijä ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen tukemisessa. PALI-avustaja Mia Vari ja henkilöliikenneinsinööri Toni Bärman ovat tyytyväisiä uutteen töiden järjestelyyn. -Kodin kynnyksen ylittäminen on keskeistä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tunne osallisuudesta ja aktiivisuudesta pitää kiinni elämässä. -PALI on paljon enemmän kuin kulkuväline yhdestä paikasta toiseen. Se on myös yhteisöllisyyden ylläpitäjä. Siellä tavataan muita ihmisiä, vaihdetaan kuulumisia ja puhutaan päivänpolttavista asioista. Logistiikka solmukohta PALI-liikenteen suhteen Tampereen Logistiikka toimii solmukohtana, jossa eri verkostot kohtaavat. -Meidän pitää ottaa huomioon useampia toimijoita. Tilaajan, kotipalvelun ja liikenneyrittäjän näkökulmat olisi saatava kohtaamaan, Toni Bärman selvittää. -Haastavinta on tiedon jakaminen eri suuntiin, siinä olisi vielä petraamisen varaa. -Yrittäjän ja avustajien kanssa kontaktit pelaavatkin jo aika hyvin. PALI-avustajat Päivi Pulma ja Mia Vari iloitsevat siitä, että he ovat saaneet oman esimiehen. -Meillä on nykyään kokous kerran kuussa ja saamme käsitellä pelkästään meidän työhömme liittyviä asioita. Bärmanin mukaan tämä on helpottanut myös hänen työtään. PALI-kuskit Jukka Mattila, Artturi Nieminen ja Juha Jouhki ovat niin ikään tyytyväisiä yhteistyöhön. -Ei ole mitään valittamista, Toni on pitänyt hyvin yhteyttä meihin päin. Tekstit: Heli Haring Kuvat: Susanna Lyly 13

14 Laajan valikoiman kangaskauppa Tekstiili Fihl/Tuominen Sammonkatu 43, Tampere Puh. (03) Turvallista puhtautta Turun Tekstiilihuolto 14 TILAA SUORATAKSI! yhdistää lähimmälle vapaalle ajoneuvolle. käyttö vain matkapuhelimella perustuu soittajan paikannukseen puhut suoraan kuljettajan kanssa ei erikoiskalustoa ja aikatilauksia PUUSTA BIOENERGIAA Ideachip on Suomen johtava mobiilien hakkureiden ja murskaimien maahantuoja. Pitkän kokemuksemme ansiosta voimme tarjota aina parasta ratkaisua ammattitaidolla. Meiltä myös SERRUS kävelevälattiaiset puoliperävaunut bioenergian kuljetukseen sekä Loglift/Jonsered puutavaranosturit. HAKKURIT, Jukka Humalainen MURSKAIMET, - hakkurit PERÄVAUNUT ja murskaimet & NOSTURIT Teppo Humalainen - perävaunut ja nosturit VUODEN KOKEMUKSELLA Työvälineitä 25 vuoden kokemuksella Kolleille kyytiä... - aikataulutettu kappaletavarajakelu Pirkanmaalla - lähettipalvelut - pikarahtikuljetukset kaikkialle - yön yli kuljetuspalvelu valtakunnallisesti - terminaali- ja varastointipalvelu Tampereella puh Ideachip Machine Oy Jokimäentie 1, Pennala puh. (03) enset.fi

15 A j a n k o h t a i s t a Ongelmajätteet talteen Keräystempauksessa mukana useita kaupungin yksiköitä Tampereen Logistiikka organisoi yhteistyössä Pirkanmaan jäte-huollon ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen kanssa ongelmajätteiden sekä ongelmallisten jätteiden kevätkeräyksen. Keräys ajoittui 4-6. toukokuuta ja mukana oli useita kaupungin yksiköitä. Ongelmajätteet kaikkien asia Tavoitteena oli kannustaa kaupungin yksiköitä siivoamaan toimistojen ja toimitilojen nurkista ongelmajätteet, hyödyttömät sähkö- ja elektroniikkaromut sekä muu ongelmallinen jäte. Tällaista ongelmallista jätettä olivat esimerkiksi rikkinäiset työtuolit sekä muu epämääräinen roina mitä ajan saatossa tiloihin on kertynyt. Keräys järjestettiin keskitetysti ensimmäisen kerran tempauksena. Tampereen Logistiikan logistiikkapäällikön Erkki Harjun mukaan tämän tyyppisestä tempauksesta on ollut puhetta jo useamman vuoden ajan. Tilakeskuksen kiinteistönpitopäällikkö Pertti Koivisto muistuttaa, että ongelmajätteiden ja sähkö- ja elektroniikkajätteiden toimittaminen käsiteltäväksi kuuluu jokaiselle yksikölle. Lisätietoa ongelmajätteiden keräystempauksesta: Erkki Harju, logistiikkapäällikkö, Tampereen Logistiikka, puh Ta m p e r e e n L o g i s t i i k k a Tekstit: Elina Tiainen Rullakkotetristä ja tietovisailua henkilöstöpäivässä Tampereen kaupungin henkilöstöpäivää vietettiin auringon paisteisena päivänä 11. toukokuuta Hakametsän jäähallissa. Hyväntuulisia kaupungin työntekijöitä riitti tungokseen asti. Tampereen Logistiikan pisteellä juhlavieraita kilpailutettiin Rullakkotetriksen ja tietovisan merkeissä. Rullakkotetriksessä tavoitteena oli pakata eri muotoisia ja kokoisia pahvilaatikoita rullakkoon mahdollisimman paljon ja mahdollisimman tiiviisti kahdessa minuutissa. Kisailla sai yhden tai kahden hengen joukkueilla. Ylijääneiden laatikoiden lukumäärä, rullakon reunojen ylitykset ja tyylipisteet vaikuttivat tulokseen. Tampereen Logistiikan tapahtumapisteellä oli iloista väkeä välillä jopa tungokseen asti. Kuva: Susanna Lyly Lähes täydellisiin suorituksiin ylsivät Anna Berglind ja Päivi Pulma, palveluliikenteen avustajat sekä Leena Mäkelä, sosiaalipäivystyksestä. Molempien joukkueiden onnistui mahduttaa kaikki laatikot rullakkoon, vain hieman laidat ylittäen. Heidän palkintonsa on Tampereen Logistiikan iloisen vihreä kesäkori. Muiden kilpailijoiden kesken arvottiin myös pieni yllätyspalkinto, jonka voitti Elli Kotakorpi, ECO2 hankkeesta. Tietovisan kinkkisiin kysymyksiin löydettiin myös lähes täysi rivi ja voittajaksi suoriutui Timo Tuurala. Myös hänen voittonsa on kesäkori. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Onnittelemme kaikkia voittajia! RehaMed avain jota etsit Uusi FENNO MEDICAL OY Tähtäinkuja 9, Vantaa Puh Faksi Flexo Ajantasainen tuolteluettelo: Henkilökohtainen verkkokauppa: Imetystuotteet: ID Soft Viking 15

16 Laatutarvikkeet alan asiantuntijalta Tampereen Konttorikone Oy Satakunnankatu 28, Tampere Puh. (03) Fax (03) LUOTETTAVA SOPIMUSKUMPPANI TAKUULLA TAMPEREELTA Toimistotarvikkeet, Värikasetit, Ergonomiatuotteet, Koneet ja laitteet sekä AV-laitteet kokouksiin ja koulutukseen Puh , Erkkilänkatu11 GENERAATTORIT ORIT, VESIPUMPUT JA PAIKALLIS- MOOTTORIT TAMPEREELLA MYY JA HUOLTAA Kuoppamäentie Tampere Myynti (03) Huolto (03) DOMUS PRINT ON NYT KOPIJYVÄ 16 Juvenes Print YLIOPISTOPAINO Tampereen Tietotalo Naulakatu Tampere Puh. (03) Juvenes Print AMMATTIKUVA Tampereen Tietotalo Naulakatu Tampere Puh. (03)

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja?

Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kilpailutatko viisaasti sosiaali- ja terveyspalveluja? Kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Kaupunginlakimies Kaisa Heino, Imatran kaupunki Palvelu- ja hankintastrategia Imatran kaupungin strategioista poimittua:

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa

Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin. Reko Martti Vantaa Toyotan tapaan Tampereella vauhtia tavaroihin Reko Martti Vantaa 15.5.2012 Reko Martti Ahlström Pumput Oy, Mänttä 1996 1999 valmistuspäällikkö Gardner Denver Oy 1999 2002 toimitusprosessin omistaja Metso

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere

Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere Toimitusjohtaja Sami Karhu Tampere 27.1.2017 Osuuskunta yhtiöittämisen mallina Kansalaisten oma vastuunotto hyvinvoinnistaan Palveluja koko maassa Sote-osuuskunnat palveluntuottajina Dataosuuskunnilla

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti,

Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä. Aarne Rajalahti, Henkilökohtainen budjetointi kokemuksia kehittämistyöstä Aarne Rajalahti, 24.2.2016 Vammaispalvelut suunniteltava yksilöllisesti Vammaisella ihmisellä ja hänen läheisillään pitää olla todellinen mahdollisuus

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Työvaatteiden vuokravaate- ja pesulapalvelut.

Työvaatteiden vuokravaate- ja pesulapalvelut. Työvaatteiden vuokravaate- ja pesulapalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/42634401.aspx Ulkoinen hankinta ID 120988-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan

Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Käyttäjäkokemuksen asiantuntemusta vammaispalveluiden hankintaan Vammaispalvelut 2013 13.-14.2.2013 Messukeskus, Helsinki Tiina Lappalainen, projektipäällikkö, YTM, ry Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen

Lisätiedot

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto

925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto 925 Design on paremman työelämän suunnittelutoimisto Hanke-esittely: Luovan yrityskulttuurin rakentaminen 925 DESIGN 7.3.2014 Yrityksestämme KESTÄVÄ KILPAILUKYKY VAATII ROHKEAA AJATTELUA, FIKSUJA TYÖNTEKEMISEN

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen

TAUSTATIEDOT. 1. Minä olen asiakas omainen/läheinen Sivu 1 / 9 TAUSTATIEDOT 1. Minä olen asiakas omainen/lähnen Seuraavat kysymykset koskevat itse asiakasta. Mikäli olet omainen/lähnen, vastaa kysymyksiin asiakkaan näkökulmasta. 2. Ikä 0-17 vuotta 18 64

Lisätiedot

Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella.

Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. Oulun kaupungin sisäinen liikelaitos, joka huolehtii julkisista ateria- ja puhtauspalveluista Oulun alueella. 25.1.2013 Oulun Serviisi 2 Oulun Serviisi palvelee oululaisessa arjessa Maittava ja terveellinen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri.

Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin. Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri. Kokemuksia käyttäjälähtöisestä kuntakehittämisestä ja jatkoaskeleita Mikkelin malliin Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja, valt.tri., Soile Kuitunen 1 Visio 2020: Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

Stratox Oy Heikki Nummelin

Stratox Oy Heikki Nummelin Stratox Oy Heikki Nummelin www.stratox.fi Veneteknologian kehittämisohjelman aktivointi Tekesin tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämishankkeisiin ja tukea niitä sekä rahallisesti, että teknisesti

Lisätiedot

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu

Sote-yrittäjyyden asialla. Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu Sote-yrittäjyyden asialla Susanna Kallama elinkeinoasioiden päällikkö Joensuu 26.1.2017 Pk-yritykset pyörittävät yhteiskuntaa Yritysrakenne Suomessa 2014 0,2% Keskisuuret yritykset 0,2% Suuryritykset (250

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin

HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti. Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin HANKI Innovatiivisten hankintojen johtaminen -projekti Tampereen tiekartta innovatiivisiin hankintoihin Projektin taustalla Tampereen strategisissa linjauksissa innovatiiviset hankinnat näkyneet pitkään

Lisätiedot