Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011"

Transkriptio

1 Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011 Toukokuu TEEMA: Verkostot Verkostoilla parempaan lopputulokseen Verkoston toimintaa voidaan mitata Yrityksen maine perustuu tekoihin Hankintayksiköillä oma verkostonsa Kumppanuus se on lyhytkin kumppanuus

2 TEEMA: Verkostot P Ä Ä K I R J O I T U S Tampereen Logistiikan toimitusjohtaja Reko Martti: Verkostot Kolumni Verkostojen kaupunki Tartumme tässä lehdessä ajankohtaiseen ja haastavaan aiheeseen, verkostotalouteen. Tämän päivän maailmassa yksilöinä vaikutusmahdollisuutemme ovat kasvaneet huimasti. Odotamme juuri meille kohdistettua, henkilökohtaista palvelua. Samalla kyseena- Lehden julkaisija: Tampereen Logistiikka Päätoimittaja: Reko Martti Toimitussihteeri: Elina Tiainen 2 laistamme hyvin herkästi erilaisten auktoriteettien kyvyn määritellä asioita puolestamme. Haluamme hallita maailmaa, omasta näkökulmastamme. Olemme muuttumassa kuluttajakansalaisiksi. Asiakkaina vaatimustemme kasvaessa olemme toisaalta tuottajina aivan uusien haasteiden edessä. Organisaatioiden omat resurssit eivät enää riitä vaadittujen palveluiden tuottamiseen. Tällöin ainoa Toimituskunta: Erkki Harju Leena Ronkainen Sami Tapanainen Reko Martti Elina Tiainen Lehden tuottaja: Sivumaailma Oy Antti Sokka mahdollisuus on hakea osaamista organisaation ulkopuolelta eli verkostoidutaan. Vastuu palveluiden tuottamisesta säilyy verkostomaailmassa silti aina meillä päämiehenä. Kuntalainen asiakkaanamme ei tiedä palvelun tuottajan palkanmaksajaa. Tällöin jokainen tuottajaverkostomme jäsen edustaa Tampereen kaupunkia. Elämme kovan muutoksen alaisessa maailmassa. Uuden verkostotalouden johtamishaasteena on jatkuvan muutoksen johtaminen ilman auktoriteettiaseman tuomaa muodollista valtaa. Muutoksen edellytys on sitoutuminen, jonka on tapahduttava sekä tunteen että järjen tasolla. Kaikki tämä pitää sen jälkeen näkyä teoissa. Kaikki edellä mainitut näkökulmat ovat meille julkisena toimijana lain tuomien rajoitteiden vuoksi erityisen haastavia. Kilpailutusvelvollisuus määräajoin luo rajoitteita pitkäaikaisen kumppanuuden rakentamiselle ja toimintojen kehittämiselle yhdessä. Toivomme mielenkiintoisia lukuhetkiä lehtemme parissa ja otan mielelläni vastaan näkemyksiä lehden teeman tiimoilta. Lehden paino: Kesäisissä tunnelmissa Reko Martti Kustannus Oy Aamulehti, Lehtipaino Aineisto-osoite: Ilmoitusmyynti: Reijo Aalto Puh Kannen kuva: Susanna Lyly Jokin aika sitten olin Kämmenniemen koululla asukasillassa. Koillisen suuralueen asukkaat - Teiskon perukoita myöten - esittivät päättäjille ajankohtaisia huoliaan. Keskustelu oli vilkasta ja viestit selkeitä. Asioita oli selvästi pohdittu yhdessä, ehkä Alue-Alvarin kokouksissa, ehkä kyläyhdistyksessä tai sitten Kessan baarissa. Kaupunkilaisten moninaiset verkostot ovat tärkeä linkki päättäjien ja asukkaiden välillä. Kaupunginvaltuusto voidaan nähdä verkostojen solmukohtana, jossa kukin jäsen välittää omien yhteisöjensä näkemyksiä päätöksentekoon. Informaatioyhteiskunnan tutkijana tunnettu Manuel Castells puhuu globaalista verkostoyhteiskunnasta, jossa kankeat, ylhäältä johdetut byrokratiat korvautuvat joustavilla ja dynaamisilla verkostoilla. Yritysmaailmassa tämä tarkoittaa sitä, että ennen suuri ja yhtenäinen mammuttiyritys jakautuu pienempiin, joustavasti muotoutuviin yksiköihin, jotka käyttävät erikoistuneita alihankkijoita apunaan. Kuntien toiminnassa tämä kehitys näkyy esimerkiksi monituottajamallina. Meidän tiltussamme eli tilaaja-tuottajamallissa kaupunki järjestää palvelut, mutta ei tuota enää niitä kaikkia itse, vaan hankkii ne muilta yhteisöiltä, kuten kolmannelta sektorilta ja yrityksiltä. Parhaimmillaan kaupunki näyttäytyykin eri toimijoiden verkostona, jossa kuntalaiset voivat toimia sekä palvelujen tuottajina että niiden käyttäjinä. Palvelusetelit ovat yksi keino yhtäältä laajentaa asukkaiden vapautta valita palvelunsa ja toisaalta lisätä kaupungin palvelujen a muilta yhteisöiltä. Kehitykseen sisältyy myös haasteita. Tampereen ei ole muurien ympäröimä kaupunki, vaan toimimme osana avointa globaalia taloutta. Isot kansainväliset yritykset ovat tulleet palvelumarkkinoille, kun ne on avattu kilpailulle. Miten turvaamme paikallisten yritysten ja kolmannen sektorin toiminnan? Entä lähipalvelut? Paikallisen hyvinvointipolitiikan haasteena on torjua palvelujen karkaaminen pois käsistämme tai pirstaloituminen sekavaksi tilkkutäkiksi, jossa kenelläkään ei ole kokonaisnäkemystä tilanteesta. Kaupungin on tilaajana pidettävä huoli siitä, että palvelutuotantoa rakennetaan, ohjataan ja kehitetään asukaslähtöisesti. Laadukkaiden palvelujen ja tuotteiden kilpailutuksessa on oltava myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät kriteerit. Sellaiset onkin Tampereella äskettäin laadittu. Kaupungin on vastattava kokonaisuuksista, niin että myös mökin mummo Teiskossa voi luottaa siihen, että hän saa laadukkaita palveluja silloin kun niitä tarvitsee. Irene Roivainen Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)

3 Verkostoilla parempaan LOPPUTULOKSEEN Verkostoituminen on tullut suomalaiseen yritystoimintaan globaalin talouden kautta. Hyvin ja samaan suuntaan toimiva verkosto tuo KTT Kari Lohiveden mukaan hyötyä kaikille siihen osallistuville yrityksille. - Verkostoituminen on tällä hetkellä muotia koska siitä saatavat hyödyt kiinnostavat. Verkostossahan yksittäiset toimijat tarjoavat kokonaisuuteen aikaisempaa tehokkaampia osia. Tämä on yksi syy verkostojen leviämiseen. Mitä sitten verkostot oikein ovat? Kari Lohivesi pelkistää verkoston määritelmän näin: Hyvä verkosto on sellainen, joka pystyy toimimaan samaan suuntaan ja samaa asiaa tukien tekemisen kautta. Vastaavasti huonosti toimiva verkosto on sellainen, jolla ei tällaista yhtä tai kahta keskeistä ajatusta ole. Kahdenlaisia toteutustapoja Verkostoja syntyy Lohiveden mukaan kahdella tavalla. Esimerkkinä hän mainitsee ison yrityksen, joka on aikaisemmin tehnyt kaikki liiketoimintaansa liittyvät asiat itse. Yrityksessä havahdutaan huomaamaan, että osan palveluista voisi ostaa ulkopuolelta tai ne voisi kokonaan ulkoistaa. - Yritys pitää tässä vaihtoehdossa itsellään kaiken sen minkä uskoo olevan oman toimintansa ydin ja hankkii muut ulkoa, esimerkiksi kuljetuspalvelut, mainonnan ja markkinoinnin. Näiden päätösten kautta syntyy erilaisia verkostoja. Ne ovat tehokkaita koska jokainen verkoston jäsen osaa ja hoitaa oman asiansa parhaiten. Toisessa toimintamallissa yritys hoitaa itse kaikki toimintansa. Se pystyy siirtämään informaatiota tehokkaasti sisäisesti. Silloin kokonaistehokkuus voi olla parempi ja verkoston ohjaaminen onnistuu halutulla tavalla. - Valitettavasti ei ole olemassa tutkimustuloksia siitä kumpi malleista olisi aina parempi, vaan verkostoja luotaessa pitää Verkostossahan yksittäiset toimijat tarjoavat kokonaisuuteen aikaisempaa tehokkaampia osia. Riskit pitää tiedostaa etukäteen Kari Lohivesi työskentelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa MBA-ohjelman johtajana. ymmärtää mihin tarkoitukseen mikäkin sopii parhaiten. Samat asiat pätevät myös julkishallinnon puolella. Verkostot ovat tehokkaita koska jokainen verkoston jäsen osaa ja hoitaa oman asiansa parhaiten. Kustannukset alas Yksi verkostojen liikkeellepanevista voimista on halu alentaa omia kustannuksia. Silloin haetaan yhteistyötä yksittäisten ja monesti pienten yritysten kanssa, jotka ovat ketterämpiä ja näppärämpiä toteuttamaan tiettyjä asioita. - Tällä tavalla verkostuva yritys voi vähentää työvoimaa ja vapauttaa pääomia. Hyvin onnistunut verkostoituminen voi johtaa optimaaliseen tehokkuuteen. - Kun verkosto toimii vakaasti, sitä voi virittää aina vaan paremmaksi. Murrostilanteissa kuitenkin kukin verkoston osa alkaa miettimään miten sille käy muutoksessa ja alkaa puolustamaan etujaan. Tällöin asiakas helposti unohtuu ja verkoston toiminta vaurioituu. Lohivesi painottaa, että verkostojen rakentamisessa pitäisi ymmärtää myös niiden kehittymismekanismeja. Yksi tärkeistä on huomata, että verkostot kehittyvät sen mukaan mitä sieltä haetaan. - Tässäkin pätee ajatus, että sitä saa mitä hakee. Jatkuva kilpailuttaminen tuo riskejä Julkisen hallinnonkin puolella kustannustehokkuutta haetaan kilpailuttamalla tuotteita ja palveluita lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kilpailuttamisen hyödyt eivät aina ole pitkällä tähtäimellä pelkästään myönteisiä. - Kilpailuttamista suunniteltaessa määritellään hyvin tarkkaan mitä ollaan hankkimassa. Samalla tulee määritellyksi se minkälaiset yritykset sopivat kyseiseen kilpailutukseen. Tarkoitan tällä sitä, että jos määräävä tekijä on vaikkapa hinta, ei laatua painottavan toimittajan kannata edes jättää tarjoustaan, ellei se Yksi verkostojen liikkeellepanevista voimista on halu alentaa omia kustannuksia. Kuva: Susanna Lyly halua muuttaa omaa toimintatapaansa. Kilpailutuksen yksi ongelmista on Lohiveden mukaan myös se, että kun verkostosta saadaan hyvinkin tehoja irti kahden, kolmen kilpailutuskierroksen ajan, loppuu pelivara tarjoajien puolella. Lohivesi huomauttaa, että sitruunaa voi puristaa vain tietyn ajan, sitten se on kuiva. - Tarjoajat miettivät miten saisi hintaa alas pärjätäkseen kilpailutuksessa ja yleensä keksivät heikentää laatua. Kun julkisen hankkijan toimintamalli pysyy samana kilpailutuksesta toiseen, muuttuu verkosto halpatuottajaverkostoksi. Pois jäävät todennäköisesti kaikki uuden kehittäjät. Verkostossa paljon pelissä Hyvin toimivat verkostot voivat rakentaa jäsentensä mainetta ja jättää voimavaroja yrityksen ydinosaamisen hallintaan. Ne myös tuovat mukanaan toivottua tulosta ja osaamista. Pahimmillaan ne voivat tärvellä verkoston luojan maineen pitkäksi aikaa. Lohivesi ottaa esimerkiksi voimakkaita tunteita herättäneen Finnairin matkatavaraselvityksen epäonnistumisen toiminnan ulkoistamisen alkuvaiheessa. - Ei kovin paljoa lämmitä, jos lennät Rovaniemeltä Helsinkiin tunnissa, ja sitten matkatavaroita odotetaan kolme varttia. Mikä tässä on lopulta käyttäjän kokemus? Kun yritys ulkoistaa paljon tai siirtää verkostoon, ei sille jää enää määräysvaltaa, muuta kuin ehkä se, että mennään neuvottelupöytään ja pohditaan miten tästä tilanteesta voitaisiin selvitä ja miten tämä voitaisiin tehdä toisin. Logistiikan tehokkuuden aikakausi Verkostoitumisessa ei Lohiveden mukaan ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia kuluvan vuosikymmenen aikana. Globaali talous elää jälleen kerran tilanteessa missä tavaran kuljettaminen on kannattavaa hyvinkin pitkiä matkoja koska työvoimakustannukset ovat kuljetuskustannuksia selvästi pienemmät. - Olemme eläneet logistiikan tehokkuuden aikakautta. Esimerkiksi norjalaista kalaa pakastetaan ja viedään Kiinaan, missä kaloista poistetaan ruodot ja tuodaan sitten takaisin ja myydään Suomeen. Mutta onko tämä ekologista? Toinen tärkeä tulevaisuuden kysymys on miten tavaravirtojen hallinta saadaan pysymään sähköisen kaupan-käynnin tahdissa. Kolmas kysymys on miten voimakkaasti nousussa oleva 3D tulostaminen vaikuttaa siihen miten tuotteet voidaan tehdä yksilöllisemmin, kuka niitä tekee ja miten ne liikkuvat tuottajalta ostajalle. Teksti: Antti Sokka Hyvin toimivat verkostot voivat rakentaa jäsentensä mainetta ja jättää voimavaroja yrityksen ydinosaamisen hallintaan. 3

4 Aika on resursseistamme rajallisin. Martelan monipuoliset palvelut nopeuttavat työympäristön muutosprosesseja ja vapauttavat resursseja yrityksen ydintoimintoihin. YHDEN YHTEYSHENKILÖN KAUTTA! KALUSTEPALVELUT Työtuolikartoitus Ergonomiasäädöt Huolto ja takuu MUUTTOPALVELUT Inventointi Suunnittelu Muuttotarvikkeet Kuljetus ja asennus YLLÄPITOPALVELUT Käyttöomaisuuden hallinta Vuokraus Kierrätys Minkälaista palvelua teillä tarvitaan? Ota yhteyttä, niin otetaan selvää! Sanna Eerilä-Vänni, palvelupäällikkö

5 TEEMA: Verkostot Ta m p e r e e n L o g i s t i i k k a Kuljetustenohjauskeskus täytti kaksi vuotta Tampereen Logistiikka toimii lähes kymmenen tuhannen käyttäjän ja usean sadan autoilijan muodostaman verkoston päämiehenä. Tampereen Logistiikan sopimukset YHTEISHANKINNAT Matkapuhelimet Anvia IT Oy Ab Kertakäyttöiset puudutuksen ja kivunhoidon tarvikkeet B. Braun Medical Oy, Oy Becton Dickinson, Mediq Suomi Oy Värikasetit Bruce Campbell Ltd, Oy Lindell Ab, EHD Finland ay, Pirkan Toimistovaruste Asiakkaiden päivävaatteet Meditekstiili Brådis Oy, Mediasu Oy, MediWe Oy, Oriveden Pirka-Kenkä Ky, Systeri Oy Patjat ja vuodevaatteet Import Numero 1 Oy, Import Brådis Oy, Vormu Oy ERILLISHANKINNAT Kuljetustenohjauskeskuksen siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi on tuonut tullessaan kustannustehokkuutta ja parempaa kokonaisuuden hallintaa, toteavat Päivi (oikealla) ja Kaisa. Kuva: Susanna Lyly Tampereen Logistiikan vuoden 2009 keväällä haltuunsa ottaman Kuljetustenohjauskeskuksen KUOHKEn toiminta on kahden vuoden aikana laajentunut merkittävästi. Toiminta alkoi vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämisellä. Viime syksynä ryhdyttiin järjestämään myös erityislasten koulu- ja päivähoitokuljetuksia ja kuluvan vuoden tammikuussa Tampereen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintamatkoja. Henkilöliikennesuunnittelija Päivi Höglund kertoo, että toimintaa on laajennettu järjestelmällisesti. Uusia tehtäviä on otettu sitä mukaa kun aiemmat on saatu luotettavalla tavalla toimiviksi. - Suunnittelemme parhaillaan Nokian kaupungin koulukuljetuksia, joiden on määrä alkaa tulevana syksynä. Olemme myös tehostaneet hankkimiemme kuljetuspalveluiden käyttöä kilpailuttamalla aamu- ja iltapäivän työkyytejä ajavia autoja ajamaan väliaikana vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia ajoja. Olemme aloittaneet pienimuotoista ryhmäkuljetusten tarjoamista kaupungin eri toimintayksiköille. Luomme tämän pohjalta toimintamallia, jota voidaan jatkossa käyttää laajemminkin. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa on muissakin kunnissa kuin Tampereella. Saatuamme kokemusta Tampereen matkoista, on mahdollista laajentaa tätäkin toimintaa lähikuntiin. Kaikki hyötyvät Kuljetustenohjauskeskuksen siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi Tampereen Logistiikan haltuun on mahdollistanut aikaisempaa pitkäjänteisemmän toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen. - Aiemmin palvelu ostettiin ulkopuolelta. Kun käytetään ulkopuolista palveluntuottajaa esimerkiksi kolmen vuoden sopimuskaudella, sopimusajasta kaksi vuotta on normaalia toimintaa, mutta jo kolmas vuosi menee uuden kilpailutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Muutos on tuonut tullessaan kustannustehokkuutta ja parempaa kokonaisuuden hallintaa. Kuljetuspalveluja käyttävät asiakkaat ovat Höglundin mukaan saaneet tutumpaa ja turvallisempaa palvelua kuin aiemmin, kun matkojen välitys toteutetaan tehokkaasti hyvällä paikallistuntemuksella totuttuun tapaan. - Monien kuljetuksia säännöllisesti käyttävien asiakkaiden kuljetustarpeet tulevat työntekijöillemme tutuiksi ja sen myötä matkojen välitys tulee sujuvaksi. Paikallistuntemus auttaa myös karsimaan kuljetukset, jotka eivät kuulu toimintamme piiriin, kuten esimerkiksi terveydenhuoltomatkat. Seuraamme myös tarkkaan, että kuljetusyritykset noudattavat ohjeitamme ja puutumme todettuihin väärinkäytöksiin nopeasti. Henkilökunta sitoutunut Päivi Höglund kertoo, että KUOHKE välitti vuonna 2009 yhdeksän kuukauden aikana noin vammaispalveluja sosiaalihuoltolain mukaista matkaa ja viime vuonna noin matkaa. - Lisäksi hoidamme noin 500:n erityiskoululaisen ja päiväkotilapsen matkat. Tämän vuoden alusta kehitysvammaisten työ ja -päivätoiminnan työkyydit järjestetään noin 80 kulkijalle. Henkilökuntamme on sitoutunutta työhönsä ja on myös aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaamme. Kulttuurituokiot ikäihmisten päivätoimintapaikoissa Suomen Kulttuurivartti Oy Koukkuniemi 2020 hankkeen asiantuntijapalvelut NHG Consulting Oy, PricewaterhouseCoopers Oy ja Mcompntence Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Humap Oy Magneettikuvauslaite kuvantamiseen Mediq Suomi Oy Ikäihmisten asumispalvelut (Kotimies palvelukodit ja Omenapiha) Kotimies Palvelukodit, Coronaria Hoitoketju Oy ja Kotihymy Oy Toimintolaskennan ja työajanmittauksen TVT -ratkaisu Softwave Ohjelmistot Oy Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu Solteq Oyj ja Datpro Oy Taidetukimuurien valmistus ja asennus Vihdin Betoni Oy Lannoitteet ja ruohonsiemenet Habitec Oy Uima-allasimuri Pool Prosessing Oy Mainostelineiden ja niihin kiinnitettävien mainosten Kopijyvä Oy Tampereen työväenopiston opetusohjelmien painotyö Painoyhtymä Oy Tampereen työväenopiston opetusohjelmien jakelu Tampereen Ykkösjakelut Oy Peltolammin koulun hammashoitolan kalustuksen Plandent Oy Matto- ja lattiatasoitetöiden Tampereen Pinta-asennus Oy Painokoneen Tampereen ammattiopistoon Heidelberg Finland Oy Hämeentalo Oy:n ja Asuntopalvelutalon ylläpito- ja perussiivous WTS-Palvelut Oy Rikkakasvien torjunnan JSW Viherhoto (yksityinen elinkeinonharjoittaja) Aurinkokaupunki Nurmi- Sorila Hiilineutraalin ja ekotehokkaan kaupunginosan toteutussuunnittelun Oy Eero Paloheimo EcoCity Ltd Sairaankuljetusajoneuvot Veho Group Oy Ab Levytöiden osaamisympäristön laitteiden Muototerä Oy KäYNNISSä OLEVAT KILPAILUTUKSET Silmälasit ja optikkopalvelut Seisomatelineet Diabetestarvikkeet Potilas- ja vuodevaatteiden vuokravaate- ja pesulapalvelut Terveydenhoidon elektrodit Steriloinnin tarvikkeet Henkilöhygieniatuotteet Muut sairaanhoitotarvikkeet Ikäihmisten asumis- ja päivätoimintapalvelut (Kaukaharju I ja II) Ultraäänitutkimuslaite erikoispoliklinikalle Tutkimuspalvelu valtakunnalliseen koulun laitteet ja ohjelmistot tietokäyttöön -koordinointihankkeeseen Ikäihmiten asumispalvelut (Elämän Puu) Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut (Vuohenoja) Joukkoliikennepalvelujen SAP HR eriytys ja versionvaihto Maanvuokraus, laskutus ja sopimustenhallinta paikkatietopohjaisena tvt ratkaisuna Hoiva- ja turvateknologia kokonaisuuden tvt-ratkaisu Jatkuu sivulla 11 5

6 Yrityksille joustavaa palvelua Yritysmyyntimme on valmiina palvelemaan teitä kaikissa kodintekniikkaan liittyvissä asioissa. Tarvitsette sitten koneistuksen ammattikeittiöön tai rivitalokohteeseen. Gigantin B2B-etuja Koko Suomen kattava palveluverkosto Alan parhaat merkit Edulliset sopimushinnat h toimitukset Sähköinen lasku Raportointi tilaajan mukaan Keskitetty tilauskeskus Yritys help desk Räätälöidyt palvelut tilaajan mukaan Alan ammattilaiset palveluksessasi Jani Raunio Yritysmyynti, kodinkoneet puh Matias Hakala Yritysmyynti, tele/tietotekniikka puh Pahvitehtaankatu 4, Tampere Tuhoamme turvallisesti luottamukselliset paperit sekä bitit. Alansa edelläkävijä palvelee kaikkialla Suomessa: Tuhoamme luotettavasti päivittäiset asiakirjat ja vuosiarkistot Kolme tuhoamistapaa sähköisille tiedostoille: ohjelmallinen tuhoaminen, magnetointi ja mekaaninen murskaus Älypuhelinten tietojen ylikirjoitus ensimmäisenä Suomessa Käytöstä poistettavan SER-aineiston kierrätys Asiakaskohtaisesti räätälöitävät palvelut Ota yhteyttä netissä tai puhelimitse ja pyydä veloitukseton tarvekartoitus! Encore Ympäristöpalvelu Oy Puh

7 TEEMA: Verkostot Verkostojen maine perustuu TEKOIHIN Maineen rakentaminen vaatii todellista ammattitaitoa ja pitkäjänteisyyttä Uskomus siitä, että hyvä tuote myy aina itse itsensä, ei pidä enää paikkaansa, vaan sen takana täytyy nykyisin olla hyvin johdettu ja markkinoitu yritys. Jos yritys tai yhteisö on osa verkostoa, tulee koko verkoston olla samalla korkealla tasolla. Tätä mieltä on maineenhallinnan konsultti ja Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen. Hän on juuri julkaissut yhdessä professori Pekka Aulan kanssa maineen hallintaan liittyvän kirjan Maineen uusi aalto. - Hyvän maineen täytyy perustua hyvään toimintaan. Kyse on siitä miten yritys vastaa käytännössä antamiinsa lupauksiin. Toinen tärkeä tekijä on miten yritys pystyy kertomaan asioistaan niin, että se rakentaa uskottavaa mainetta ja luottamusta. Tärkeimpiä tekijöitä maineen rakentamisessa ovat siis oma käytännön toiminta ja viestintä. Kokemuksella tärkeä merkitys Ihmisten käsitykset organisaatiosta muodostuvat Heinosen mukaan ensisijaisesti kokemuksen pohjalta, eli siitä millaista palvelua henkilö on saanut ja miten asioita on organisaatiossa hoidettu. - Jos omakohtaista kokemusta ei ole, tilalle tulee voimakkaammin mielikuvallinen ja viestinnällinen aspekti, tarinat ja muitten kertomat asiat. Jos esimerkiksi minulla ei ole kokemusta jostakin yrityksestä, minä googlaan ja katson mitä lehdissä on kyseisestä yrityksestä ehkä kirjoitettu ja kyselen kavereilta. Ystävän ja luotettavan tahon suosittelu on merkittävä tekijä mielikuvan muodostumisessa. Yrityksen on myös hyvä pitää huoli siitä, että ihmisten omakohtaiset kokemukset ja viestinnän kautta annettu mielikuva kohtaavat. Yhden moka on kaikkien moka Verkostoista on Suomessakin tulossa keskeisiä bisneksen tekemisen moottoreita. Maine asettuu Heinosen mukaan verkostoissa aivan uudenlaiseen asemaan. Verkoston sisäisen luottamuksen on oltava jokaisen jäsenen kohdalla hyvä, muuten sen markkinoiminen ulkopuolisille ei onnistu. - Tämän takia on hyvin tärkeää mitä kustakin jäsenestä verkostossa puhutaan ja miten ne näkyvät niissä itse. Esimerkiksi toimitusketjussa ja niihin liittyvissä kumppanuuksissa kaikkien on ymmärrettävä, että jos yksi mokaa, se tarkoittaa koko verkoston mokaamista. Esimerkiksi alihankkijan syyttäminen ei maineen näkökulmasta katsoen onnistu. Verkostojen merkitys maineen rakentamisessa vahvistuu koko ajan koska hyvämaineisiin luotetaan muita enemmän. Tämä taas tuo mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. Heinonen kertoo aikanaan haastatelleensa edelliseen kirjaansa yhtätoista hyvämaineisen pörssiyrityksen johtajaa. Heidän viestinsä oli että yrityskulttuuri ja hyvä johtaminen ovat hyvän maineen kivijalka. - Näistä se lähtee, mutta niiden lisäksi tarvitaan tietysti kommunikatiivista osaamista ja kiinnostavuutta. Verkostojen merkitys maineen rakentamisessa vahvistuu koko ajan koska hyvämaineisiin luotetaan muita enemmän, sanoo Jouni Heinonen. Hypetys voi pilata kaiken Yrityksen maineen rakentaminen on pitkäjänteistä ja erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. Sitä voi Heinosen mukaan verrata vaikkapa talon rakentamiseen; pitää olla hyvät suunnitelmat, piirustukset ja ammattitaitoinen väki rakentamassa. Kun talo on valmis siitä on pidettävä jatkuvasti huolta. Suuren tunteen ja vähäisen tiedon vallassa tehty maineenrakentamishypetys saattaa karahtaa kiville, tai ei tuo haluttua tulosta. Sosiaalisen median huumaa Heinosen mukaan yksi hyvä esimerkki ylilyönnistä on vuosituhannen vaihteessa ollut dot.com internethuuma. - Silloin rakennettiin huimia visioita ja tarinoita esimerkiksi siitä miten kivijalkakaupat katoavat muutamassa vuodessa. Eivät kadonneet. Homma oli muutenkin aika posketonta, eli annettuja lupauksia ei pystytty lunastamaan. Nyt on samaa haipakkaa ollut sosiaalisen median kohdalla, kun sen evankelistat ovat sitä mieltä, että jos yritys ei ole sosiaalisessa mediassa, sitä ei ole olemassa. Ei se niin mene. Heinonen painottaa, että vakavasti otettava maineen rakentaminen voi perustua vain todistevetoiseen toimintaan, faktat puhuvat. - Tämä ei tarkoita sitä, että olisi oltava tylsä. Teksti: Antti Sokka Jos yritys tai yhteisö on osa verkostoa, tulee koko verkoston olla samalla korkealla tasolla. - Hyvän maineen täytyy perustua hyvään toimintaan. Kyse on siitä miten yritys vastaa käytännössä antamiinsa lupauksiin. Verkostoista on Suomessakin tulossa keskeisiä bisneksen tekemisen moottoreita. Yrityksen maineen rakentaminen on pitkäjänteistä ja erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. 7

8 TEEMA: Verkostot Yritysten ja yhteisöjen muodostamat verkostot voivat Suomessa hyvin. Tämä kertoo siitä, että omaan ydintoimintaansa keskittyneet yritykset ovat olleet aktiivisia verkostojen luomisessa. Verkoston toimintaa voidaan mitata Verkoston toiminna - Samalla tavalla verkostojen mittaaminen on meille hyvin tuttua. Tyypillisimpiä jatkuvaluonteisia mittareita ovat esimerkiksi hintataso, kustannustaso, laatutaso ja toimitusvarmuus. Niiden lisäksi on kuitenkin fiksua miettiä voiko asiakas-toimittajasuhteissa, eli verkoston palasissa, löytyä sellaisia kehittämishankkeita mihin suuntaan kyseistä suhdetta voidaan viedä määrättynä aikana, pohtii Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen johtaja, professori Petri Suomala. Mittaamisen ei hänen mukaansa tarvitse olla pelkästään mekaanista ja jatkuvaa, vaan kehittämishankkeissa käyttöön otettavat mittarit voivat olla uniikkeja. - Tällaisesta mittaamisesta meillä on olemassa hyviä kokemuksia. 8 Reagointi tärkeää Asiantuntevastakaan mittaamisesta ei ole juurikaan hyötyä, jos mittaamisella ei ole yhteyttä konkreettiseen tekemiseen, eli niihin ei reagoida. - Pitää malttaa myös tehdä johtopäätöksiä. Kun mietitään esimerkiksi asiakas-toimittajasuhteeseen liittyviä kehittämistavoitteita, voidaan tavoitteet kohdistaa esimerkiksi vuoden päähän ja mitata onko niihin päästy, ja jos ei niin miksi. Suomala näkee ripauksen idealismia ajatuksessa, että toimittajasuhteita voitaisiin aina mitata yhteisymmärryksessä. Tämä johtuu siitä, että voimatasapaino on aina jommallakummalla osapuolella. - Vaikka tavoiteasettelu tulisikin vain toiselta osapuolelta, on erittäin tärkeää, että ainakin vähintään käydään läpi mitä mittarit ja tavoitteet tarkoittavat, miten ne tulee ymmärtää ja tulkita ja miten tunnuslukuja voi hyödyntää omassa toiminnassa. Kannustan tässä asiassa avoimuuteen. Realismia johtamiseen Suomala kertoo nähneensä hyvin vähän kokonaisten verkostojen johtamista. Johtamisessa on paremminkin kyse yksittäisen toimittajasuhteen johtamisesta. - Eli tehdään kauppaa tietyillä ehdoilla, pyritään sopimaan joko yhdessä tai yksipuolisesti siitä miten toimittajasuhde kehittyy. Haluan painottaa, että on realistisempaa johtaa kahden yrityksen välistä toimintaa kuin kokonaista verkostoa ja niitä kehittämällä viedä tavoitteitaan eteenpäin. Verkostoilla kun ei yleensä ole johtajaa. Laajempia kokonaisuuksia on Suomalan mukaan syytä miettiä silloin kun halutaan tietää miten jotkut yksittäiset valinnat heijastuvat verkoston muihin toimijoihin ja organisaatioihin ketjussa, tai verkostossa. Kokonaisuuden hahmottaminen tuo tullessaan Petri Suomala Kuva: Susanna Lyly muun muassa kokonaiskustannusajattelun ja sen tuomat mahdollisuudet. - Näen juuri tässä hyviä kehittämisen mahdollisuuksia. Kumppanuus vai etäisyys Verkoston ja toimittajaketjun välinen raja on häilyvä. Niitä jopa käytetään toistensa synonyymeinä. Verkostosta on Suomalan mukaan kyse silloin, kun yhteistyössä on mukana esimerkiksi vaihtoehtoisia toimittajia samalle asialle, tai kun liikesuhteet ovat monensuuntaisia yritysten kesken. - Verkostot voivat syntyä tiukan kilpailuttamisen kautta, jolloin kyseessä on usein kylmä etäisyys toimijoiden kesken. Toisaalta kyse voi olla pitempiaikaisesta kumppanuuden rakentamisesta, jolloin puhutaan vahvoista partneruuksista. Asiakkaan on hyvä miettiä milloin se tarvitsee aitoa kumppanuutta ja milloin toivetila on kylmän rauhallinen kilpailuttaminen. Siinä missä yritykset ovat luoneet jo pitkään keskinäisiä verkostoja yhteistyökumppaneittensa kanssa, ovat myös monet yksiköt oivaltaneet verkostojen hyödyt. Kymmenen suurimman kaupungin yksiköt ovat tavanneet toisiaan jo vuosien ajan niin sanotun 10-kerhon merkeissä. Epävirallisissa kerhon kokouksissa on keskusteltu julkisten hankintojen kehittämisen kysymyksistä, lain muutoksista ja jaettu muissa yksiköissä hyviksi havaittuja kokemuksia. Helsingin kaupungin johtaja Jorma Lamminmäki kertoo, että yhteyttä pidetään kokousten lisäksi eri tapahtumien yhteydessä sekä sähköpostitse, että puhelimitse. - Yhteydenpidon määrä vaihtelee tyypeittäin ja tapauskohtaisesti. Pidän tällaista yhteistyötä tärkeänä koska oikea tieto on arvokasta. Hyvistä, mutta myös huonoista käytännöistä on hyvä ottaa oppia. Tyypillisimpiä jatkuvaluonteisia mittareita ovat hint Hankintayksiköide keskenään parh

9 n mittausyksikkö Kumppanuus se on lyhytkin kumppanuus Tampereen Logistiikan tuoteryhmävastaava Jussi Tamminen pitää verkostoitumista ja kumppanuussuhteita sopimustoimittajayritysten kanssa tärkeinä. Ne auttavat asioiden hoitamista ja parantavat sopimuksen aikaista toimintaa. ataso, kustannustaso, laatutaso ja toimitusvarmuus. n verkosto jakaa aita käytäntöjä Jorma Lamminmäki Parempia kilpailutuksia Hankintayksiköiden verkostoituminen on tuonut Lamminmäen mukaan tullessaan hankintojen parempaa suunnittelua ja kilpailutuksia. - Yhteistyötä olisi mahdollista vielä parantaa, vaikka parhaiden käytäntöjen jakaminen on paljon kiinni yksiköiden omasta aktiivisuudesta. Jos tietoa halutaan jakaa ja kysyä asioita muilta, ei sille nykyisessä toimintamallissa ole mitään esteitä. Tieto liikkuu nopeasti ja vaivattomasti, eikä mielestäni esimerkiksi kokouksia lisäämällä saavutettaisi asiassa merkittävää parannusta. 10-kerho ei ole antanut lausuntoja lain uudistamiskysymyksiin epävirallisen luonteensa takia. Sen sijaan monet yksiköt ovat niin tehneet ja keskustelleet ennen lausuntonsa jättämistä muiden yksiköiden kanssa. - Tämä on vaikuttanut lausuntojen sisältöön. Hankintayksiköiden muodosta- - Meillä julkishallinnon puolella kumppanuuksien luominen on kuitenkin aika haasteellista, sillä kilpailutamme keskimäärin neljän vuoden välein. Usein sopimuskaudet voivat olla sitäkin lyhyempiä. Monesti käy niin, että kun kumppanuussuhde on saatu toimimaan, sopimustoimittaja vaihtuu ja työ alkaa alusta. Tamminen ei pidä tätä sen suurempana ongelmana, sillä uudella sopimustoimittajalla voi olla uusia ideoita ja kehittämisajatuksia hankinnan käytännön toteuttamisen suhteen. maan 10-kerhoon kuuluvat Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja Vantaan yksiköt. Jussi Tammisen työn pääpaino on sopimusten hallinnoimisessa sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamisessa. Kuva: Susanna Lyly Yhteistyö tärkeää Tamminen painottaa, että sopimusten hallinnoiminen ilman toimivaa kumppanuutta on vaikeaa. Erityisen tärkeää se on palveluhankinnoissa, missä sopimuksen mukaisen toiminnan haltuunotto ja sopimusaikainen toiminta vaativat hyvää yhteistyötä. - Itse asiassa kumppanuuden rakentaminen alkaa monesti jo hankinnan alkuvaiheessa silloin kun pidämme mahdollisille tarjoajille tiedotustilaisuuksia tulevan hankinnan sisällöstä ja vaatimuksista. Kumppanuus sopimustoimittajan kanssa ja asiakkuuksien hoitaminen hankinnan loppukäyttäjän kanssa kulkevat käsi kädessä. Kun kumppanuus on hallinnassa, on hankinnan loppukäyttäjäasiakaskin useasti tyytyväinen. - Me teemme jatkuvaa yhteistyötä molempien osapuolten kanssa ja tietysti pyrimme kehittämään sitä. Esimerkiksi tiedon saaminen asiakkaalta, niin hyvästä toiminnasta, kuin ongelmistakin, on meille tärkeää. Sitä kautta pystymme reagoimaan mahdollisiin ongelmiin nopeasti. Tiedon siirto hallintaan Kilpailutusten seurauksena tapahtuva sopimustoimittajien vaihtumisen hallitseminen edellyttää Tammisen mukaan hyvää etukäteissuunnittelua. Uuden sopimustoimittajan voi olla vaikea saada toimintaa kunnolla käyn- Hankintakeskuksella omat verkostot Helsingin kaupungin keskus on mukana muun muassa Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toiminnassa. Kansainvälisiä yhteyksiä se pitää esimerkiksi paikallishallintojen järjestön ICLEI:n Procura+ -kampanjan kautta. - Me pysymme näiden ja muiden yhteyksien kautta ajan tiin, jos hänellä ei ole käytettävissään tietoa edellisen sopimuskauden käytännöistä, toimintatavoista ja mahdollisia rekistereitä. - Me otamme nämä asiat nykyisin huomioon jo tarjouspyyntövaiheessa ja edellytämme kaiken tiedon, myös niin sanotun hiljaisen tiedon siirtämistä uudelle sopimustoimittajalle. Tuoteryhmävastaava Jussi Tamminen vastaa Logistiikassa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvistä hankinnoista. Työn pääpaino on sopimusten hallinnoimisessa sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamisessa. Organisaatiomuutoksen kautta hänen vastuulleen ovat tulleet muun muassa toimistojen monitoimikoneiden ja kalusteiden hankinnat. tasalla hankinnan käytännöistä ja uusista asioista, seuraamme lainsäädännön kehittymistä ja haemme hyviä käytäntöjä ja tietoa. Yhteytemme ovat kehittäneet hankintojemme laatua. Aukeaman tekstit: Antti Sokka 9

10 CERTIFIED BY PARHAAT KOKONAISVALTAISET AISET HYGIENIARATKAISUT -JA PALVELUT ISO 9001 ISO OHSAS Erikoisosaamista julkisivujen puhtaanapitoon Ecolab tarjoaa aa ammattilaisille yksilöllisiä ratkaisuja aisuja puhtauden ja hygienian ylläpitämiseen. Asiakkaanamme saat kaiken tämän: Taloudellisuus - Innovatiiviset tuotteet teet ja annostelujärjestelmät elmät säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä ja ovat toimintavarmojaarmoja Monipuolinen koulutus ja työn ohessa annettu opastus - takaavat oikeat työtavat ja lisäävät työturvallisuutta Puhdistusohjeet t ja opastaulut - Selkeät ohjeet varmistavat tuotteiden oikean käytön graffittien poistot graffittisuojaus Silko-hyväksytysti ysti Oy Ecolab Ab pitää ä pinnat puhtaana a Rasulankatu 5 C TAMPERE Arinatie HELSINKI Hoida vakuutuksesi kerralla kuntoon Kun vakuutukset ovat kunnossa, niiden antama turva seuraa rakkaan pehmonallen lailla sinua ja perhettäsi kaikkialle - ajattelitpa asiaa tai et. Hoida siis koko perheesi vakuutukset kerralla kuntoon meillä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Tampere Hämeenkatu 25, Järvensivuntie 3 Hymyile, olet Turvassa. 10 PALVELUNUMERO WWW. TURVA. FI 120x170 Treen_Logistiikkalehti_ indd :14:59

11 H a n k i n t a Lisää voimavaroja yhteishankintoihin Hankintasopimukset jatkuu Tampereen lyseon lukion ylläpito- ja perussiivous Ulkoaluehoidon Virtain keskisen nuohouspiirin piirinuohouspalvelu Kudostukiverkkojen Ultraäänilaitteet jäännösvirtsan mittaukseen Tietopyyntö psykiatrian erikoislääkäripalvelujen hankinnasta Maanrakennustyöt yksikköhinnoin puitejärjestely Asfalttiaseman kiviainekset vuonna 2011 Ortokuvaus keskustaalueella Ilmalaserkeilaus ja rakennusmallinnus keskustaalueella Rakennusten ja rakenteiden maastomittaus keskustaalueella Ruotulan kadunrakennusurakka Ajo-opetuspalveluiden Pienet manuaalisorvit Nostolava-auton korityö Pakettiautojen Avolavamaastoautojen Kopiopaperit Tampereen Logistiikan uudet -asiantuntijat Riikka Mäki-Rahkola (vasemmalla), Minna Mustalahti ja Johanna Äikäs. Kuva: Susanna Lyly Tampereen Logistiikka on palkannut kolme uutta asiantuntijaa vahvistamaan laajentuneita yhteishankintoja. Hankinta-asiantuntijat Minna Mustalahti, Riikka Mäki-Rahkola ja Johanna Äikäs aloittivat työnsä maaliskuun lopulla. Heidän lisäkseen yhteisyksikössä työskentelee kolme tuoteryhmävastaavaa ja päällikkö. - Uusille -asiantuntijoille järjestettiin aluksi tiukka perehtymisjakso, minkä jälkeen he siirtyivät valmistelemaan yhteishankintojen kilpailutuksia. Näin yhteisryhmän kolme tuoteryhmävastaavaa voivat käyttää aikaansa erityisesti sopimusten hallintaan, kertoo päällikkö Sami Tapanainen. Yhteisyksikössä tuoteryhmävastaavat tekevät sopimukset ja vastaavat toimittajasuhteiden hallinnasta, palautteiden ja reklamaatioiden käsittelystä, sopimusten jalkauttamisesta kaupungissa, markkinoiden kartoittamisesta sekä kilpailutusten ja optiovuosien suunnittelusta ja aikatauluttamisesta. - Aiemmin toimintamme oli hyvin kilpailutuskeskeistä, mutta nyt tavoitteenamme on siirtyä kohti kokonaisvaltaista sopimusten hallintaa. Teksti: Tampereen Logistiikka Koulutuksella hankintojen huippuyksiköksi Tampereen Logistiikan ryhmän tavoitteena on tulla julkisten hankintojen valtakunnalliseksi huippuyksiköksi. Tämä edellyttää päällikkö Sami Tapanaisen mukaan jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä. - Kouluttautuminen on yksi ryhmämme tärkeimmistä teemoista kuluvan vuoden aikana. Ryhmälle on tehty kehityskeskusteluiden perusteella koulutussuunnitelma, jossa on arvioitu osaamisen kehittämiskohteita. Myös erilaiset koulutustarpeet on laitettu tärkeysjärjestykseen ja niille on suunniteltu aikataulu ja toteutustapa. Ryhmällä oli tammikuussa koko päivän koulutus neuvottelumenettelyn käyttämisestä hankinnoissa. Maaliskuussa keskityttiin palveluhankintoihin Sami Tapanainen ja palvelusopimusten laatimiseen ja toukokuussa syvennytään rakennus- ja suunnittelualan hankintoihin. Uutta oppia on saatu myös rakentamispalveluiden käänteisestä arvonlisäverotuksesta sekä kartellien huomioimisesta hankinnoissa. Loppuvuoden koulutuksia rakennetaan hankintojen johtaminen -teeman ympärille. Ympäristö muuttuu Hankintayksiköiden toimintaympäristö on muuttumassa monin tavoin. Hankintalakiin on tulossa jälleen muutoksia, joiden myötä sähköinen huutokauppa ja dynaaminen järjestelmä tarjoavat uusia mahdollisuuksia kilpailuttamiseen. - Markkinaoikeuden uudet päätökset ja oikeuskäytännöt pitäisi pystyä huomioimaan nopeasti työssä. Myös monet toimittajat ja kokonaiset toimialat kehittyvät huimaa vauhtia. - Pystyäkseen toteuttamaan hankintoja laadukkaasti tällaisessa jatkuvassa muutoksessa, on henkilöstön päivitettävä osaamistaan aktiivisesti ajantasaisella tiedolla. Teksti: Tampereen Logistiikka TOUKOKUU Kätsy - mobiiliratkaisun Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut Tampere-lehden jakelu Suurkeittiölaitteet Elintarviketerminaalitoimintapalvelu Ajoneuvon pesulinja Oppimiskalusteet Muutto- ja varastointipalvelut TULEVAT KILPAILUTUKSET KESäKUU Hammashuollon pienlaitteet ja instrumentit Vaa'alliset henkilönostimet Hervannan sosiaaliaseman, Kaukajärven sosiaali- ja terveysaseman, kotihoidon tiimien tilan ja Tesoman neuvolan ylläpito- ja perussiivous Tukkuelintarvikkeet Leipomotuotteet Tietoturvallinen hävittämispalvelu ELOKUU Pikatestit ja testiliuskat Hengitys- ja hapenantotarvikkeet Letkut, imut, muut katetrit Mustamakkara SYYSKUU Pispalan II-vaiheen asemakaavan muutokset Leikkivälineet Autonosturien vuokraus Seuraava Tampereen Logistikka - lehti ilmestyy syys-lokakuussa Lehdessä voivat ilmoittaa yritykset, joilla on voimassa oleva yhteissopimus Tampereen Logistiikan kilpailuttamissa tuotteissa tai palveluissa. Myös ilmoituksessa mahdollisesti mainittujen tuotteiden on kuuluttava yrityksen sopimuksen piiriin. Kilpailutusten taso korkea Vain prosentti Tampereen Logistiikan vuoden 2010 kilpailutuksista markkinaoikeuteen Tampereen Logistiikka kilpailutti 195 tuotetta, tuoteryhmää ja palvelua vuonna Kilpailutukset koskivat niin Tampereen kaupungin yhteishankintoja kuin myös kaupungin yksiköiden erillisiä tavara- ja palveluhankintoja. Vain yksi prosentti kilpailutuksista päätyi markkinaoikeuteen, mikä on valtakunnan tasolla mitattuna varsin alhainen määrä verratessa Suomen yksiköitä. Kaiken kaikkiaan www. ilmoitukset.fi sivustolla julkaistuista hankkeista 3,7 prosenttia päätyi markkinaoikeuteen viime vuonna. Tampereen Logistiikka liikelaitos on julkisten hankintojen asiantuntija, joka vastaa Tampereen kaupungin yhteishankinnoista sekä kaupungin yksiköiden tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttamisesta. Hankinta-asiantuntijat mahdollistavat asiakkaiden joustavan, helpon ja taloudellisen arjen. Tampereen Logistiikka palvelee pienissä ja suurissa hankinnoissa sekä kuljetuksissa, henkilöliikenteessä ja konevuokrauksessa. Lisätietoa Tampereen Logistiikan kilpailutuksista: Sami Tapanainen puh Teksti: Elina Tiainen 11

12 TEEMA: Verkostot PALIlla on hauska matkustaa! Ilmansuodattimien sopimustoimittaja Hervantalainen Laina Tiihonen on PALIn vannoutunut käyttäjä. -Bussissa on aina niin ihana henkilökuntakin, hän kiittelee. Palveluliikenne-bussi PALIn Hervannan avustajat Päivi Pulma ja Mia Vari napsauttavat puhelimensa päälle pääsiäispyhien jälkeisenä tiistaiaamuna. -Tänään saattaa olla vilkas päivä, kun on pitkät pyhät takana, he arvelevat. Kun viisari on pykälässä, alkavat puhelimet soida. -No hei Sirkka! Juu, kohta tullaan hakemaan kotiovelta. Pienistä pöytäkoneista järeämpiin, ammattikäyttöön soveltuviin koneisiin. Koneissa on nopeasti ja helposti vaihdettavat ohjaukset, joista vaihtoehtoja tarjoavat: Fanuc, Siemens, Fagor ja Heidenhain. 12

13 PALIn kyydissä asiat tulevat hoidettua ja kuulumiset tuttujen kanssa vaihdettua -Huomenta Aino! Ruokakauppaan pitäisi päästä? Vartin päästä ollaan sinun luonasi. Avustajat vastailevat iloisesti puheluihin ja täyttelevät samalla reittilistoja. Ulkopuolinen voi vain ihmetellä, kuinka sujuvasti aikataulut ja reititykset pysyvät hallinnassa. -Vaatihan tämä alussa totuttelemista, mutta kaikkeen oppii. PA- LIlla on aika vakiintunut käyttäjäkunta ja siksi bussitkin kulkevat pitkälti samoja reittejä. -Suunnittelun kannalta on eduksi, kun oppii tuntemaan ihmiset ja heidän aikataulunsa. Toisaalta ikinä ei voi etukäteen tietää millainen päivä on tulossa. Hervannassa erityisesti ostoskeskus ja Venlantupa ovat paikkoja, joihin valtaosa PALIn käyttäjistä suuntaa. Arvosanaksi kymppi ja plussa Yhdeksältä kuljettaja Juha Jouhki starttaa bussinsa ja avustaja Mia Vari hyppää kyytiin. Aamun ensimmäiselle noutokierrokselle on tulossa kuusi asiakasta. Bussissa on paikkoja yhdelletoista. -Joskus ruuhkaisimpina aikoina voi olla sellainen tilanne, etteivät kaikki halukkaat mahdu kyytiin. Silloin pitää vain ajaa uusintakierroksia, Vari selvittää. Yksi aamun ensimmäisistä asiakkaista on Laina Tiihonen. -Olen nyt menossa Venlantuvalle, käyn siellä joka päivä. Ohjelmassa on kahvittelua, ruokailu ja kortinpeluuta. Siellä vierähtää tunti poikineen riippuen vähän siitä, paljonko meillä riittää juttua ystävien kanssa. Tiihonen on käyttänyt PALIa jo usean vuoden ajan. -Ilman muuta olen tähän tyytyväinen. PALIn ansiosta olen niin paljon liikkeellä, etten ehdi edes vanhentua, Tiihonen nauraa ja ilmoittaa iäkseen 89-vuotta. Kiitosta satelee myös muilta kyydissä olevilta asiakkailta. -Kyllä tämä on aivan kymppiplussan auto. Hyvä, kun haetaan ihan oven edestä. Muutoin ei tämmöinen huonojalkainen pääsisi mökistään minnekään, eräs rouva kiittelee. Venlantuvan ja ostoskeskuksen jälkeen bussi tyhjenee. On aika lähteä lähteä noutamaan seuraavia asiakkaita. Sosiaalista työtä Juha Jouhkin ohella Hervannan PALI-kuskeina työskentelevät myös Jukka Mattila ja Artturi Nieminen. -Tämä ei ole lainkaan niin yksitoikkoista työtä, kuin tavallisen reittiliikennebussin ajaminen. Tässä pääsee jonkin verran itse vaikuttamaan miten reittejä ajetaan. -Eikä PALIn kuljettaminen ole vain ajamista, vaan sosiaalista toimintaa. Mehän myös autamme asiakkaita kyytiin ja kyydistä pois. Asiakkaat ovat vuosien myötä tulleet tutuiksi ja monesti meillä matkan aikana juttu lentää ja nauru raikaa. -Onpa bussissa joskus tehty istumalakkokin, kun asiakkaat eivät ole halunneet heti kotiin, kuljettajat muistelevat hymyillen. Kuljettaja Juha Jouhki hyppää välillä kuskinpenkiltä auttamaan asiakkaita. PALI tukee kotona selviytymistä Haasteena on löytää palveluliikenteelle uusia käyttäjiä. PALI-liikenne toimii tällä hetkellä kuudellatoista alueella eri puolilla Tamperetta. -Suunnitelmissa ei ole kasvattaa linjojen määrää, sillä toiminta on alueellisesti jo aika kattavaa, Tampereen Logistiikan henkilöliikenneinsinööri Toni Bärman kertoo. -Tärkeintä olisi pystyä pitämään yllä nykyinen palvelutaso. Joillekin alueille olisi hyvä saada myös uusia asiakkaita PALIliikenteen käyttäjiksi. PALI-liikennöinti aloitettiin Tampereella vuonna -98 muutamalla linjalla. Hyvin pian se laajeni kattamaan nykyiset kuusitoista aluetta. -Jokainen PALI on omanlaisensa, aivan alueesta riippuen. Esimerkiksi Hervannassa on paljon rollaattoreilla kulkevia asiakkaita, jotka tarvitsevat enemmän avustusta. Kaikilla alueilla ei ole avustajaa bussin mukana. Avustajaverkoston vakiinnuttaminen tärkeää Tampereen kaupungin Ikäihmisten palveluiden tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta painottaa avustajien merkitystä PALI-liikenteen kehittämisessä. -Apua tarvitsevien määrä kasvaa lähivuosina. Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että avustajaverkosto saataisiin vakiinnutettua niin, että avustaja olisi aina varmasti mukana niillä linjoilla, joille hänet on ilmoitettu. -On paljon sellaisia ihmisiä, jotka voisivat käyttää PALIa, jos vain avustaja olisi saatavilla. -Tilaajapuolen ongelmana on ollut, ettei oikein ole löytynyt vastapuolta, joka ottaisi tämän asian aktiivisesti haltuun. Avauksia on tehty moneen suuntaan, mutta selkeää toimintamallia ei vielä ole syntynyt. -Samaan pakettiin kuuluu myös toimivan sijaisjärjestelyn kehittäminen. Sijaisten saaminen avustajille on välillä ollut ongelmallista. Palvelulla pitäisi kuitenkin olla turvallinen julkisuuskuva, että ihmiset uskaltaisivat ottaa sen yhä enenevässä määrin omakseen. Yhteisöllisyyden ylläpitäjä Yleisesti ottaen PALI-liikenne -PALIa pitäisi saada markkinoitua uusille käyttäjäryhmille. Mitä enemmän asiakkaita, sitä joustavammaksi systeemiä on varaa kehittää, Ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta pohtii. on saanut Päivärinnan mukaan hyvän vastaanoton. -Asiakastyytyväisyyskyselyissä on tullut kiittävää palautetta. Monet ovat jo palvelun vakiintuneita käyttäjiä. -Haasteena onkin saada uusia ihmisiä asiakkaiksi. Pitäisi löytää se porukka, joka periaatteessa voisi kulkea PALIlla, mutta ei kuitenkaan niin tee. Tämän rajapinnan löytäminen on vaikeaa. Parasta mainosta on viidakkorumpu. Päivärinta kertoo PALIn olevan tärkeä tekijä ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen tukemisessa. PALI-avustaja Mia Vari ja henkilöliikenneinsinööri Toni Bärman ovat tyytyväisiä uutteen töiden järjestelyyn. -Kodin kynnyksen ylittäminen on keskeistä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tunne osallisuudesta ja aktiivisuudesta pitää kiinni elämässä. -PALI on paljon enemmän kuin kulkuväline yhdestä paikasta toiseen. Se on myös yhteisöllisyyden ylläpitäjä. Siellä tavataan muita ihmisiä, vaihdetaan kuulumisia ja puhutaan päivänpolttavista asioista. Logistiikka solmukohta PALI-liikenteen suhteen Tampereen Logistiikka toimii solmukohtana, jossa eri verkostot kohtaavat. -Meidän pitää ottaa huomioon useampia toimijoita. Tilaajan, kotipalvelun ja liikenneyrittäjän näkökulmat olisi saatava kohtaamaan, Toni Bärman selvittää. -Haastavinta on tiedon jakaminen eri suuntiin, siinä olisi vielä petraamisen varaa. -Yrittäjän ja avustajien kanssa kontaktit pelaavatkin jo aika hyvin. PALI-avustajat Päivi Pulma ja Mia Vari iloitsevat siitä, että he ovat saaneet oman esimiehen. -Meillä on nykyään kokous kerran kuussa ja saamme käsitellä pelkästään meidän työhömme liittyviä asioita. Bärmanin mukaan tämä on helpottanut myös hänen työtään. PALI-kuskit Jukka Mattila, Artturi Nieminen ja Juha Jouhki ovat niin ikään tyytyväisiä yhteistyöhön. -Ei ole mitään valittamista, Toni on pitänyt hyvin yhteyttä meihin päin. Tekstit: Heli Haring Kuvat: Susanna Lyly 13

14 Laajan valikoiman kangaskauppa Tekstiili Fihl/Tuominen Sammonkatu 43, Tampere Puh. (03) Turvallista puhtautta Turun Tekstiilihuolto 14 TILAA SUORATAKSI! yhdistää lähimmälle vapaalle ajoneuvolle. käyttö vain matkapuhelimella perustuu soittajan paikannukseen puhut suoraan kuljettajan kanssa ei erikoiskalustoa ja aikatilauksia PUUSTA BIOENERGIAA Ideachip on Suomen johtava mobiilien hakkureiden ja murskaimien maahantuoja. Pitkän kokemuksemme ansiosta voimme tarjota aina parasta ratkaisua ammattitaidolla. Meiltä myös SERRUS kävelevälattiaiset puoliperävaunut bioenergian kuljetukseen sekä Loglift/Jonsered puutavaranosturit. HAKKURIT, Jukka Humalainen MURSKAIMET, - hakkurit PERÄVAUNUT ja murskaimet & NOSTURIT Teppo Humalainen - perävaunut ja nosturit VUODEN KOKEMUKSELLA Työvälineitä 25 vuoden kokemuksella Kolleille kyytiä... - aikataulutettu kappaletavarajakelu Pirkanmaalla - lähettipalvelut - pikarahtikuljetukset kaikkialle - yön yli kuljetuspalvelu valtakunnallisesti - terminaali- ja varastointipalvelu Tampereella puh Ideachip Machine Oy Jokimäentie 1, Pennala puh. (03) enset.fi

15 A j a n k o h t a i s t a Ongelmajätteet talteen Keräystempauksessa mukana useita kaupungin yksiköitä Tampereen Logistiikka organisoi yhteistyössä Pirkanmaan jäte-huollon ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen kanssa ongelmajätteiden sekä ongelmallisten jätteiden kevätkeräyksen. Keräys ajoittui 4-6. toukokuuta ja mukana oli useita kaupungin yksiköitä. Ongelmajätteet kaikkien asia Tavoitteena oli kannustaa kaupungin yksiköitä siivoamaan toimistojen ja toimitilojen nurkista ongelmajätteet, hyödyttömät sähkö- ja elektroniikkaromut sekä muu ongelmallinen jäte. Tällaista ongelmallista jätettä olivat esimerkiksi rikkinäiset työtuolit sekä muu epämääräinen roina mitä ajan saatossa tiloihin on kertynyt. Keräys järjestettiin keskitetysti ensimmäisen kerran tempauksena. Tampereen Logistiikan logistiikkapäällikön Erkki Harjun mukaan tämän tyyppisestä tempauksesta on ollut puhetta jo useamman vuoden ajan. Tilakeskuksen kiinteistönpitopäällikkö Pertti Koivisto muistuttaa, että ongelmajätteiden ja sähkö- ja elektroniikkajätteiden toimittaminen käsiteltäväksi kuuluu jokaiselle yksikölle. Lisätietoa ongelmajätteiden keräystempauksesta: Erkki Harju, logistiikkapäällikkö, Tampereen Logistiikka, puh Ta m p e r e e n L o g i s t i i k k a Tekstit: Elina Tiainen Rullakkotetristä ja tietovisailua henkilöstöpäivässä Tampereen kaupungin henkilöstöpäivää vietettiin auringon paisteisena päivänä 11. toukokuuta Hakametsän jäähallissa. Hyväntuulisia kaupungin työntekijöitä riitti tungokseen asti. Tampereen Logistiikan pisteellä juhlavieraita kilpailutettiin Rullakkotetriksen ja tietovisan merkeissä. Rullakkotetriksessä tavoitteena oli pakata eri muotoisia ja kokoisia pahvilaatikoita rullakkoon mahdollisimman paljon ja mahdollisimman tiiviisti kahdessa minuutissa. Kisailla sai yhden tai kahden hengen joukkueilla. Ylijääneiden laatikoiden lukumäärä, rullakon reunojen ylitykset ja tyylipisteet vaikuttivat tulokseen. Tampereen Logistiikan tapahtumapisteellä oli iloista väkeä välillä jopa tungokseen asti. Kuva: Susanna Lyly Lähes täydellisiin suorituksiin ylsivät Anna Berglind ja Päivi Pulma, palveluliikenteen avustajat sekä Leena Mäkelä, sosiaalipäivystyksestä. Molempien joukkueiden onnistui mahduttaa kaikki laatikot rullakkoon, vain hieman laidat ylittäen. Heidän palkintonsa on Tampereen Logistiikan iloisen vihreä kesäkori. Muiden kilpailijoiden kesken arvottiin myös pieni yllätyspalkinto, jonka voitti Elli Kotakorpi, ECO2 hankkeesta. Tietovisan kinkkisiin kysymyksiin löydettiin myös lähes täysi rivi ja voittajaksi suoriutui Timo Tuurala. Myös hänen voittonsa on kesäkori. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Onnittelemme kaikkia voittajia! RehaMed avain jota etsit Uusi FENNO MEDICAL OY Tähtäinkuja 9, Vantaa Puh Faksi Flexo Ajantasainen tuolteluettelo: Henkilökohtainen verkkokauppa: Imetystuotteet: ID Soft Viking 15

16 Laatutarvikkeet alan asiantuntijalta Tampereen Konttorikone Oy Satakunnankatu 28, Tampere Puh. (03) Fax (03) LUOTETTAVA SOPIMUSKUMPPANI TAKUULLA TAMPEREELTA Toimistotarvikkeet, Värikasetit, Ergonomiatuotteet, Koneet ja laitteet sekä AV-laitteet kokouksiin ja koulutukseen Puh , Erkkilänkatu11 GENERAATTORIT ORIT, VESIPUMPUT JA PAIKALLIS- MOOTTORIT TAMPEREELLA MYY JA HUOLTAA Kuoppamäentie Tampere Myynti (03) Huolto (03) DOMUS PRINT ON NYT KOPIJYVÄ 16 Juvenes Print YLIOPISTOPAINO Tampereen Tietotalo Naulakatu Tampere Puh. (03) Juvenes Print AMMATTIKUVA Tampereen Tietotalo Naulakatu Tampere Puh. (03)

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013

Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 Lähipalvelut seminaari 6.9.2013 mikko.martikainen@tem.fi laura.janis@tem.fi Mikko Martikainen 1 Mihin TEM ajatus perustuu? Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus Toimittajayhteistyö missä toimittajilla/palveluiden

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014

Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Luottamus ja verkostoituminen MIKAEL PENTIKÄINEN KEURUU 13.2.2014 Nyt on verkostojen aika Verkostoituminen voi tuoda ison kilpailuedun. Verkostoitumista tukee moni voima: Tekniikan kehitys ja sen vaatima

Lisätiedot

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen?

Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Mitä uutta yksityiset palveluntuottajat tuovat palvelurakenteeseen? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2. 4.10.2012 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Toimintaympäristön muutos Asiakkaiden

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa

Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Kuntahankinnat kuntien kumppanina hankinnoissa Maakunnan julkisten hankintojen seminaari 10.4.2015 Jyväskylässä KL-Kuntahankinnat Oy Raili Hilakari, toimitusjohtaja Ostojen arvo 2014 Sopimukset Perustettu

Lisätiedot

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET

INNOVATIIVISET HANKINNAT. Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET INNOVATIIVISET HANKINNAT Kaarinan kaupunki / RUOKAKULJETUKSET Innovatiiviset hankinnat - projekti Kolme valmennuspäivää kevät/ kesä 2013 - hankkijat, käyttäjät, palveluntuottajat - yliopistolla Avoin foorumi

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta

Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Huippuostajat ohjelma Markkinoiden kehittämistä fiksujen hankintojen kautta Tekes, Innovaatiorahoituskeskus Huippuostajat aktivaattori Mia Toivanen www.tekes.fi/huippuostajat SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

DISEC Oy Kymmenen vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla

DISEC Oy Kymmenen vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla DISEC Oy Kymmenen vuotta luotettavaa tiedonhallintaa terveydenhuollon alalla Aki Lassila Toimitusjohtaja www www.disec.fi email aki.lassila@disec.fi Disec lyhyesti Disec tarjoaa kuvantamisen tietojärjestelmäpalveluita

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Yritykset ja järjestöt tulevassa tuotantorakenteessa. Katja Laukkanen 9.2.2015

Yritykset ja järjestöt tulevassa tuotantorakenteessa. Katja Laukkanen 9.2.2015 Yritykset ja järjestöt tulevassa tuotantorakenteessa Katja Laukkanen 9.2.2015 1 Mahdollistamalla yksityisen sektorin osallistuminen palvelujen tuottamiseen, luodaan edellytykset asiakaslähtöisyydelle ja

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo

Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö. Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Hankintarenkaat ja hankintayhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät 25.-26.5.2010 Tampere-talo Kuntien hankintamenot Kuntaorganisaatiot käyttävät tavaroiden, palveluiden ja käyttöomaisuuden hankintoihin tänä

Lisätiedot

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta).

OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). OmniCom Media Group Finland Miten ohjelmallinen ostaminen muuttaa median ja mainonnan liiketoimintaa (Mainonnan ostajan näkökulmasta). CEO, Teemu Neiglick. Keitä me olemme? 34 92 40 KESKI-IKÄ ~15 000 palaveria

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

01.09.2015 Mia Lindberg

01.09.2015 Mia Lindberg 01.09.2015 Mia Lindberg Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Lähipalveluseminaari 1.9.2015 Mia Lindberg, Jykes Oy Yksityiset palvelut osana asiakkaan palvelukokonaisuutta Monituottajamalli

Lisätiedot

Laatua yhteistyöllä. Kommenttipuheenvuoro 29.5.2012 Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki

Laatua yhteistyöllä. Kommenttipuheenvuoro 29.5.2012 Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki Laatua yhteistyöllä Kommenttipuheenvuoro Eeva Honkanummi Kehittämisyksikkö, Sotet, Espoon kaupunki Joku on sen jo keksinyt miten otan sen meillä käyttöön Miten ajatella kokonaisvaltaisesti Miten toteuttaa

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy

RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN. Kristian Stenmark Hepacon Oy RAKENNUSAUTOMAATION KILPAILUTTAMINEN Kristian Stenmark Hepacon Oy kristian.stenmark@hepacon.fi 050 5909571 TALOTEKNIIKAN KOKO ELINKAAREN ASIANTUNTIJAT www.hepacon.fi YRITYS Perustettu 1978 Toimialat LVIASK

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015

ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015. Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 ISÄNNÖINNIN ASIAKASKUUNTELU - TUTKIMUS 2015 Yhteenveto toimialatuloksesta 5.5.2015 FAKTAA Suomessa on noin 50 000 taloyhtiötä, jotka käyttävät Isännöintiliiton jäsenten palveluja. Isännöinti vaikuttaa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ravintolatekstiilipalvelut. Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle

Ravintolatekstiilipalvelut. Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle Ravintolatekstiilipalvelut Tarjoile laadukas kokemus asiakkaalle Tekstiilipalvelujen vahva ja osaava ammattilainen Lindström on suomalainen perheyritys, joka perustettiin jo vuonna 1848. Jatkuvan ja pitkäjänteisen

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely

Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Hankintalainsäädännön uudistamista kartoittava kysely Kyselyn tarkoitus Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa Terveyspalvelualan yritysten käsityksiä hankintalainsäädännön uudistamisesta Vastaajia 37 kpl

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Matot halutulla designilla.

Matot halutulla designilla. Matot halutulla designilla. Aulamaton tummat ja usein harmaat sävyt ovat luonnollisesti hyviä syksyllä ja talvella, kun matto on kovalla koetuksella. Ulkona on likaista ja jaloissa kantautuu sisälle lunta,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030

VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 VARSINAIS-SUOMEN LOGISTIIKKA 2030 Ello -verstas 4.5.2011 Turku TY kauppakorkeakoulu Alueelliset tulevaisuuspajat sekä prosessi Ellohankkeessa Webropol-kysely 1: Kuljetuskäytävän hahmottelu, muutostekijät

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Johanna Kosonen-Karvo 9.3.2012 Technopolis Vantaa 01-2012 DM# 917670 Kuka minä olen? Johanna Kosonen-Karvo Tuotantotalouden DI, TKK, 1997 Asiantuntija

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010

Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010 Tuhat sikaa ja sata nautaa- Tuotantoeläinten hyvinvointi Suomessa Hollola 30.09.2010 30.9.2010 Mitä lihayritykset tekevät sikojen ja nautojen hyvinvoinnin varmistamiseksi? Matti Perälä Suomen lihateollisuusyhdistys,

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee

ISSN 0784-2503 1/2007. 100. Monirunkovenelehti. Otteita vuosien varrelta. proaprojekti etenee ISSN 0784-2503 6 1/2007 Kaikkien aikojen 100. Otteita vuosien varrelta proaprojekti etenee Martin Hildebrand PUHEENJOHTAJAN P A L S T A Monirunkovenelehdellä alkaa olla ikää. Käsissänne on lehtemme tasan

Lisätiedot