Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011"

Transkriptio

1 Tampereen Logistiikan asiakaslehti 2/2011 Toukokuu TEEMA: Verkostot Verkostoilla parempaan lopputulokseen Verkoston toimintaa voidaan mitata Yrityksen maine perustuu tekoihin Hankintayksiköillä oma verkostonsa Kumppanuus se on lyhytkin kumppanuus

2 TEEMA: Verkostot P Ä Ä K I R J O I T U S Tampereen Logistiikan toimitusjohtaja Reko Martti: Verkostot Kolumni Verkostojen kaupunki Tartumme tässä lehdessä ajankohtaiseen ja haastavaan aiheeseen, verkostotalouteen. Tämän päivän maailmassa yksilöinä vaikutusmahdollisuutemme ovat kasvaneet huimasti. Odotamme juuri meille kohdistettua, henkilökohtaista palvelua. Samalla kyseena- Lehden julkaisija: Tampereen Logistiikka Päätoimittaja: Reko Martti Toimitussihteeri: Elina Tiainen 2 laistamme hyvin herkästi erilaisten auktoriteettien kyvyn määritellä asioita puolestamme. Haluamme hallita maailmaa, omasta näkökulmastamme. Olemme muuttumassa kuluttajakansalaisiksi. Asiakkaina vaatimustemme kasvaessa olemme toisaalta tuottajina aivan uusien haasteiden edessä. Organisaatioiden omat resurssit eivät enää riitä vaadittujen palveluiden tuottamiseen. Tällöin ainoa Toimituskunta: Erkki Harju Leena Ronkainen Sami Tapanainen Reko Martti Elina Tiainen Lehden tuottaja: Sivumaailma Oy Antti Sokka mahdollisuus on hakea osaamista organisaation ulkopuolelta eli verkostoidutaan. Vastuu palveluiden tuottamisesta säilyy verkostomaailmassa silti aina meillä päämiehenä. Kuntalainen asiakkaanamme ei tiedä palvelun tuottajan palkanmaksajaa. Tällöin jokainen tuottajaverkostomme jäsen edustaa Tampereen kaupunkia. Elämme kovan muutoksen alaisessa maailmassa. Uuden verkostotalouden johtamishaasteena on jatkuvan muutoksen johtaminen ilman auktoriteettiaseman tuomaa muodollista valtaa. Muutoksen edellytys on sitoutuminen, jonka on tapahduttava sekä tunteen että järjen tasolla. Kaikki tämä pitää sen jälkeen näkyä teoissa. Kaikki edellä mainitut näkökulmat ovat meille julkisena toimijana lain tuomien rajoitteiden vuoksi erityisen haastavia. Kilpailutusvelvollisuus määräajoin luo rajoitteita pitkäaikaisen kumppanuuden rakentamiselle ja toimintojen kehittämiselle yhdessä. Toivomme mielenkiintoisia lukuhetkiä lehtemme parissa ja otan mielelläni vastaan näkemyksiä lehden teeman tiimoilta. Lehden paino: Kesäisissä tunnelmissa Reko Martti Kustannus Oy Aamulehti, Lehtipaino Aineisto-osoite: Ilmoitusmyynti: Reijo Aalto Puh Kannen kuva: Susanna Lyly Jokin aika sitten olin Kämmenniemen koululla asukasillassa. Koillisen suuralueen asukkaat - Teiskon perukoita myöten - esittivät päättäjille ajankohtaisia huoliaan. Keskustelu oli vilkasta ja viestit selkeitä. Asioita oli selvästi pohdittu yhdessä, ehkä Alue-Alvarin kokouksissa, ehkä kyläyhdistyksessä tai sitten Kessan baarissa. Kaupunkilaisten moninaiset verkostot ovat tärkeä linkki päättäjien ja asukkaiden välillä. Kaupunginvaltuusto voidaan nähdä verkostojen solmukohtana, jossa kukin jäsen välittää omien yhteisöjensä näkemyksiä päätöksentekoon. Informaatioyhteiskunnan tutkijana tunnettu Manuel Castells puhuu globaalista verkostoyhteiskunnasta, jossa kankeat, ylhäältä johdetut byrokratiat korvautuvat joustavilla ja dynaamisilla verkostoilla. Yritysmaailmassa tämä tarkoittaa sitä, että ennen suuri ja yhtenäinen mammuttiyritys jakautuu pienempiin, joustavasti muotoutuviin yksiköihin, jotka käyttävät erikoistuneita alihankkijoita apunaan. Kuntien toiminnassa tämä kehitys näkyy esimerkiksi monituottajamallina. Meidän tiltussamme eli tilaaja-tuottajamallissa kaupunki järjestää palvelut, mutta ei tuota enää niitä kaikkia itse, vaan hankkii ne muilta yhteisöiltä, kuten kolmannelta sektorilta ja yrityksiltä. Parhaimmillaan kaupunki näyttäytyykin eri toimijoiden verkostona, jossa kuntalaiset voivat toimia sekä palvelujen tuottajina että niiden käyttäjinä. Palvelusetelit ovat yksi keino yhtäältä laajentaa asukkaiden vapautta valita palvelunsa ja toisaalta lisätä kaupungin palvelujen a muilta yhteisöiltä. Kehitykseen sisältyy myös haasteita. Tampereen ei ole muurien ympäröimä kaupunki, vaan toimimme osana avointa globaalia taloutta. Isot kansainväliset yritykset ovat tulleet palvelumarkkinoille, kun ne on avattu kilpailulle. Miten turvaamme paikallisten yritysten ja kolmannen sektorin toiminnan? Entä lähipalvelut? Paikallisen hyvinvointipolitiikan haasteena on torjua palvelujen karkaaminen pois käsistämme tai pirstaloituminen sekavaksi tilkkutäkiksi, jossa kenelläkään ei ole kokonaisnäkemystä tilanteesta. Kaupungin on tilaajana pidettävä huoli siitä, että palvelutuotantoa rakennetaan, ohjataan ja kehitetään asukaslähtöisesti. Laadukkaiden palvelujen ja tuotteiden kilpailutuksessa on oltava myös sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät kriteerit. Sellaiset onkin Tampereella äskettäin laadittu. Kaupungin on vastattava kokonaisuuksista, niin että myös mökin mummo Teiskossa voi luottaa siihen, että hän saa laadukkaita palveluja silloin kun niitä tarvitsee. Irene Roivainen Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (vihr)

3 Verkostoilla parempaan LOPPUTULOKSEEN Verkostoituminen on tullut suomalaiseen yritystoimintaan globaalin talouden kautta. Hyvin ja samaan suuntaan toimiva verkosto tuo KTT Kari Lohiveden mukaan hyötyä kaikille siihen osallistuville yrityksille. - Verkostoituminen on tällä hetkellä muotia koska siitä saatavat hyödyt kiinnostavat. Verkostossahan yksittäiset toimijat tarjoavat kokonaisuuteen aikaisempaa tehokkaampia osia. Tämä on yksi syy verkostojen leviämiseen. Mitä sitten verkostot oikein ovat? Kari Lohivesi pelkistää verkoston määritelmän näin: Hyvä verkosto on sellainen, joka pystyy toimimaan samaan suuntaan ja samaa asiaa tukien tekemisen kautta. Vastaavasti huonosti toimiva verkosto on sellainen, jolla ei tällaista yhtä tai kahta keskeistä ajatusta ole. Kahdenlaisia toteutustapoja Verkostoja syntyy Lohiveden mukaan kahdella tavalla. Esimerkkinä hän mainitsee ison yrityksen, joka on aikaisemmin tehnyt kaikki liiketoimintaansa liittyvät asiat itse. Yrityksessä havahdutaan huomaamaan, että osan palveluista voisi ostaa ulkopuolelta tai ne voisi kokonaan ulkoistaa. - Yritys pitää tässä vaihtoehdossa itsellään kaiken sen minkä uskoo olevan oman toimintansa ydin ja hankkii muut ulkoa, esimerkiksi kuljetuspalvelut, mainonnan ja markkinoinnin. Näiden päätösten kautta syntyy erilaisia verkostoja. Ne ovat tehokkaita koska jokainen verkoston jäsen osaa ja hoitaa oman asiansa parhaiten. Toisessa toimintamallissa yritys hoitaa itse kaikki toimintansa. Se pystyy siirtämään informaatiota tehokkaasti sisäisesti. Silloin kokonaistehokkuus voi olla parempi ja verkoston ohjaaminen onnistuu halutulla tavalla. - Valitettavasti ei ole olemassa tutkimustuloksia siitä kumpi malleista olisi aina parempi, vaan verkostoja luotaessa pitää Verkostossahan yksittäiset toimijat tarjoavat kokonaisuuteen aikaisempaa tehokkaampia osia. Riskit pitää tiedostaa etukäteen Kari Lohivesi työskentelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa MBA-ohjelman johtajana. ymmärtää mihin tarkoitukseen mikäkin sopii parhaiten. Samat asiat pätevät myös julkishallinnon puolella. Verkostot ovat tehokkaita koska jokainen verkoston jäsen osaa ja hoitaa oman asiansa parhaiten. Kustannukset alas Yksi verkostojen liikkeellepanevista voimista on halu alentaa omia kustannuksia. Silloin haetaan yhteistyötä yksittäisten ja monesti pienten yritysten kanssa, jotka ovat ketterämpiä ja näppärämpiä toteuttamaan tiettyjä asioita. - Tällä tavalla verkostuva yritys voi vähentää työvoimaa ja vapauttaa pääomia. Hyvin onnistunut verkostoituminen voi johtaa optimaaliseen tehokkuuteen. - Kun verkosto toimii vakaasti, sitä voi virittää aina vaan paremmaksi. Murrostilanteissa kuitenkin kukin verkoston osa alkaa miettimään miten sille käy muutoksessa ja alkaa puolustamaan etujaan. Tällöin asiakas helposti unohtuu ja verkoston toiminta vaurioituu. Lohivesi painottaa, että verkostojen rakentamisessa pitäisi ymmärtää myös niiden kehittymismekanismeja. Yksi tärkeistä on huomata, että verkostot kehittyvät sen mukaan mitä sieltä haetaan. - Tässäkin pätee ajatus, että sitä saa mitä hakee. Jatkuva kilpailuttaminen tuo riskejä Julkisen hallinnonkin puolella kustannustehokkuutta haetaan kilpailuttamalla tuotteita ja palveluita lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kilpailuttamisen hyödyt eivät aina ole pitkällä tähtäimellä pelkästään myönteisiä. - Kilpailuttamista suunniteltaessa määritellään hyvin tarkkaan mitä ollaan hankkimassa. Samalla tulee määritellyksi se minkälaiset yritykset sopivat kyseiseen kilpailutukseen. Tarkoitan tällä sitä, että jos määräävä tekijä on vaikkapa hinta, ei laatua painottavan toimittajan kannata edes jättää tarjoustaan, ellei se Yksi verkostojen liikkeellepanevista voimista on halu alentaa omia kustannuksia. Kuva: Susanna Lyly halua muuttaa omaa toimintatapaansa. Kilpailutuksen yksi ongelmista on Lohiveden mukaan myös se, että kun verkostosta saadaan hyvinkin tehoja irti kahden, kolmen kilpailutuskierroksen ajan, loppuu pelivara tarjoajien puolella. Lohivesi huomauttaa, että sitruunaa voi puristaa vain tietyn ajan, sitten se on kuiva. - Tarjoajat miettivät miten saisi hintaa alas pärjätäkseen kilpailutuksessa ja yleensä keksivät heikentää laatua. Kun julkisen hankkijan toimintamalli pysyy samana kilpailutuksesta toiseen, muuttuu verkosto halpatuottajaverkostoksi. Pois jäävät todennäköisesti kaikki uuden kehittäjät. Verkostossa paljon pelissä Hyvin toimivat verkostot voivat rakentaa jäsentensä mainetta ja jättää voimavaroja yrityksen ydinosaamisen hallintaan. Ne myös tuovat mukanaan toivottua tulosta ja osaamista. Pahimmillaan ne voivat tärvellä verkoston luojan maineen pitkäksi aikaa. Lohivesi ottaa esimerkiksi voimakkaita tunteita herättäneen Finnairin matkatavaraselvityksen epäonnistumisen toiminnan ulkoistamisen alkuvaiheessa. - Ei kovin paljoa lämmitä, jos lennät Rovaniemeltä Helsinkiin tunnissa, ja sitten matkatavaroita odotetaan kolme varttia. Mikä tässä on lopulta käyttäjän kokemus? Kun yritys ulkoistaa paljon tai siirtää verkostoon, ei sille jää enää määräysvaltaa, muuta kuin ehkä se, että mennään neuvottelupöytään ja pohditaan miten tästä tilanteesta voitaisiin selvitä ja miten tämä voitaisiin tehdä toisin. Logistiikan tehokkuuden aikakausi Verkostoitumisessa ei Lohiveden mukaan ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia kuluvan vuosikymmenen aikana. Globaali talous elää jälleen kerran tilanteessa missä tavaran kuljettaminen on kannattavaa hyvinkin pitkiä matkoja koska työvoimakustannukset ovat kuljetuskustannuksia selvästi pienemmät. - Olemme eläneet logistiikan tehokkuuden aikakautta. Esimerkiksi norjalaista kalaa pakastetaan ja viedään Kiinaan, missä kaloista poistetaan ruodot ja tuodaan sitten takaisin ja myydään Suomeen. Mutta onko tämä ekologista? Toinen tärkeä tulevaisuuden kysymys on miten tavaravirtojen hallinta saadaan pysymään sähköisen kaupan-käynnin tahdissa. Kolmas kysymys on miten voimakkaasti nousussa oleva 3D tulostaminen vaikuttaa siihen miten tuotteet voidaan tehdä yksilöllisemmin, kuka niitä tekee ja miten ne liikkuvat tuottajalta ostajalle. Teksti: Antti Sokka Hyvin toimivat verkostot voivat rakentaa jäsentensä mainetta ja jättää voimavaroja yrityksen ydinosaamisen hallintaan. 3

4 Aika on resursseistamme rajallisin. Martelan monipuoliset palvelut nopeuttavat työympäristön muutosprosesseja ja vapauttavat resursseja yrityksen ydintoimintoihin. YHDEN YHTEYSHENKILÖN KAUTTA! KALUSTEPALVELUT Työtuolikartoitus Ergonomiasäädöt Huolto ja takuu MUUTTOPALVELUT Inventointi Suunnittelu Muuttotarvikkeet Kuljetus ja asennus YLLÄPITOPALVELUT Käyttöomaisuuden hallinta Vuokraus Kierrätys Minkälaista palvelua teillä tarvitaan? Ota yhteyttä, niin otetaan selvää! Sanna Eerilä-Vänni, palvelupäällikkö

5 TEEMA: Verkostot Ta m p e r e e n L o g i s t i i k k a Kuljetustenohjauskeskus täytti kaksi vuotta Tampereen Logistiikka toimii lähes kymmenen tuhannen käyttäjän ja usean sadan autoilijan muodostaman verkoston päämiehenä. Tampereen Logistiikan sopimukset YHTEISHANKINNAT Matkapuhelimet Anvia IT Oy Ab Kertakäyttöiset puudutuksen ja kivunhoidon tarvikkeet B. Braun Medical Oy, Oy Becton Dickinson, Mediq Suomi Oy Värikasetit Bruce Campbell Ltd, Oy Lindell Ab, EHD Finland ay, Pirkan Toimistovaruste Asiakkaiden päivävaatteet Meditekstiili Brådis Oy, Mediasu Oy, MediWe Oy, Oriveden Pirka-Kenkä Ky, Systeri Oy Patjat ja vuodevaatteet Import Numero 1 Oy, Import Brådis Oy, Vormu Oy ERILLISHANKINNAT Kuljetustenohjauskeskuksen siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi on tuonut tullessaan kustannustehokkuutta ja parempaa kokonaisuuden hallintaa, toteavat Päivi (oikealla) ja Kaisa. Kuva: Susanna Lyly Tampereen Logistiikan vuoden 2009 keväällä haltuunsa ottaman Kuljetustenohjauskeskuksen KUOHKEn toiminta on kahden vuoden aikana laajentunut merkittävästi. Toiminta alkoi vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen järjestämisellä. Viime syksynä ryhdyttiin järjestämään myös erityislasten koulu- ja päivähoitokuljetuksia ja kuluvan vuoden tammikuussa Tampereen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintamatkoja. Henkilöliikennesuunnittelija Päivi Höglund kertoo, että toimintaa on laajennettu järjestelmällisesti. Uusia tehtäviä on otettu sitä mukaa kun aiemmat on saatu luotettavalla tavalla toimiviksi. - Suunnittelemme parhaillaan Nokian kaupungin koulukuljetuksia, joiden on määrä alkaa tulevana syksynä. Olemme myös tehostaneet hankkimiemme kuljetuspalveluiden käyttöä kilpailuttamalla aamu- ja iltapäivän työkyytejä ajavia autoja ajamaan väliaikana vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisia ajoja. Olemme aloittaneet pienimuotoista ryhmäkuljetusten tarjoamista kaupungin eri toimintayksiköille. Luomme tämän pohjalta toimintamallia, jota voidaan jatkossa käyttää laajemminkin. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa on muissakin kunnissa kuin Tampereella. Saatuamme kokemusta Tampereen matkoista, on mahdollista laajentaa tätäkin toimintaa lähikuntiin. Kaikki hyötyvät Kuljetustenohjauskeskuksen siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi Tampereen Logistiikan haltuun on mahdollistanut aikaisempaa pitkäjänteisemmän toiminnan suunnittelun ja toteuttamisen. - Aiemmin palvelu ostettiin ulkopuolelta. Kun käytetään ulkopuolista palveluntuottajaa esimerkiksi kolmen vuoden sopimuskaudella, sopimusajasta kaksi vuotta on normaalia toimintaa, mutta jo kolmas vuosi menee uuden kilpailutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Muutos on tuonut tullessaan kustannustehokkuutta ja parempaa kokonaisuuden hallintaa. Kuljetuspalveluja käyttävät asiakkaat ovat Höglundin mukaan saaneet tutumpaa ja turvallisempaa palvelua kuin aiemmin, kun matkojen välitys toteutetaan tehokkaasti hyvällä paikallistuntemuksella totuttuun tapaan. - Monien kuljetuksia säännöllisesti käyttävien asiakkaiden kuljetustarpeet tulevat työntekijöillemme tutuiksi ja sen myötä matkojen välitys tulee sujuvaksi. Paikallistuntemus auttaa myös karsimaan kuljetukset, jotka eivät kuulu toimintamme piiriin, kuten esimerkiksi terveydenhuoltomatkat. Seuraamme myös tarkkaan, että kuljetusyritykset noudattavat ohjeitamme ja puutumme todettuihin väärinkäytöksiin nopeasti. Henkilökunta sitoutunut Päivi Höglund kertoo, että KUOHKE välitti vuonna 2009 yhdeksän kuukauden aikana noin vammaispalveluja sosiaalihuoltolain mukaista matkaa ja viime vuonna noin matkaa. - Lisäksi hoidamme noin 500:n erityiskoululaisen ja päiväkotilapsen matkat. Tämän vuoden alusta kehitysvammaisten työ ja -päivätoiminnan työkyydit järjestetään noin 80 kulkijalle. Henkilökuntamme on sitoutunutta työhönsä ja on myös aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaamme. Kulttuurituokiot ikäihmisten päivätoimintapaikoissa Suomen Kulttuurivartti Oy Koukkuniemi 2020 hankkeen asiantuntijapalvelut NHG Consulting Oy, PricewaterhouseCoopers Oy ja Mcompntence Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy, Humap Oy Magneettikuvauslaite kuvantamiseen Mediq Suomi Oy Ikäihmisten asumispalvelut (Kotimies palvelukodit ja Omenapiha) Kotimies Palvelukodit, Coronaria Hoitoketju Oy ja Kotihymy Oy Toimintolaskennan ja työajanmittauksen TVT -ratkaisu Softwave Ohjelmistot Oy Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu Solteq Oyj ja Datpro Oy Taidetukimuurien valmistus ja asennus Vihdin Betoni Oy Lannoitteet ja ruohonsiemenet Habitec Oy Uima-allasimuri Pool Prosessing Oy Mainostelineiden ja niihin kiinnitettävien mainosten Kopijyvä Oy Tampereen työväenopiston opetusohjelmien painotyö Painoyhtymä Oy Tampereen työväenopiston opetusohjelmien jakelu Tampereen Ykkösjakelut Oy Peltolammin koulun hammashoitolan kalustuksen Plandent Oy Matto- ja lattiatasoitetöiden Tampereen Pinta-asennus Oy Painokoneen Tampereen ammattiopistoon Heidelberg Finland Oy Hämeentalo Oy:n ja Asuntopalvelutalon ylläpito- ja perussiivous WTS-Palvelut Oy Rikkakasvien torjunnan JSW Viherhoto (yksityinen elinkeinonharjoittaja) Aurinkokaupunki Nurmi- Sorila Hiilineutraalin ja ekotehokkaan kaupunginosan toteutussuunnittelun Oy Eero Paloheimo EcoCity Ltd Sairaankuljetusajoneuvot Veho Group Oy Ab Levytöiden osaamisympäristön laitteiden Muototerä Oy KäYNNISSä OLEVAT KILPAILUTUKSET Silmälasit ja optikkopalvelut Seisomatelineet Diabetestarvikkeet Potilas- ja vuodevaatteiden vuokravaate- ja pesulapalvelut Terveydenhoidon elektrodit Steriloinnin tarvikkeet Henkilöhygieniatuotteet Muut sairaanhoitotarvikkeet Ikäihmisten asumis- ja päivätoimintapalvelut (Kaukaharju I ja II) Ultraäänitutkimuslaite erikoispoliklinikalle Tutkimuspalvelu valtakunnalliseen koulun laitteet ja ohjelmistot tietokäyttöön -koordinointihankkeeseen Ikäihmiten asumispalvelut (Elämän Puu) Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut (Vuohenoja) Joukkoliikennepalvelujen SAP HR eriytys ja versionvaihto Maanvuokraus, laskutus ja sopimustenhallinta paikkatietopohjaisena tvt ratkaisuna Hoiva- ja turvateknologia kokonaisuuden tvt-ratkaisu Jatkuu sivulla 11 5

6 Yrityksille joustavaa palvelua Yritysmyyntimme on valmiina palvelemaan teitä kaikissa kodintekniikkaan liittyvissä asioissa. Tarvitsette sitten koneistuksen ammattikeittiöön tai rivitalokohteeseen. Gigantin B2B-etuja Koko Suomen kattava palveluverkosto Alan parhaat merkit Edulliset sopimushinnat h toimitukset Sähköinen lasku Raportointi tilaajan mukaan Keskitetty tilauskeskus Yritys help desk Räätälöidyt palvelut tilaajan mukaan Alan ammattilaiset palveluksessasi Jani Raunio Yritysmyynti, kodinkoneet puh Matias Hakala Yritysmyynti, tele/tietotekniikka puh Pahvitehtaankatu 4, Tampere Tuhoamme turvallisesti luottamukselliset paperit sekä bitit. Alansa edelläkävijä palvelee kaikkialla Suomessa: Tuhoamme luotettavasti päivittäiset asiakirjat ja vuosiarkistot Kolme tuhoamistapaa sähköisille tiedostoille: ohjelmallinen tuhoaminen, magnetointi ja mekaaninen murskaus Älypuhelinten tietojen ylikirjoitus ensimmäisenä Suomessa Käytöstä poistettavan SER-aineiston kierrätys Asiakaskohtaisesti räätälöitävät palvelut Ota yhteyttä netissä tai puhelimitse ja pyydä veloitukseton tarvekartoitus! Encore Ympäristöpalvelu Oy Puh

7 TEEMA: Verkostot Verkostojen maine perustuu TEKOIHIN Maineen rakentaminen vaatii todellista ammattitaitoa ja pitkäjänteisyyttä Uskomus siitä, että hyvä tuote myy aina itse itsensä, ei pidä enää paikkaansa, vaan sen takana täytyy nykyisin olla hyvin johdettu ja markkinoitu yritys. Jos yritys tai yhteisö on osa verkostoa, tulee koko verkoston olla samalla korkealla tasolla. Tätä mieltä on maineenhallinnan konsultti ja Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Heinonen. Hän on juuri julkaissut yhdessä professori Pekka Aulan kanssa maineen hallintaan liittyvän kirjan Maineen uusi aalto. - Hyvän maineen täytyy perustua hyvään toimintaan. Kyse on siitä miten yritys vastaa käytännössä antamiinsa lupauksiin. Toinen tärkeä tekijä on miten yritys pystyy kertomaan asioistaan niin, että se rakentaa uskottavaa mainetta ja luottamusta. Tärkeimpiä tekijöitä maineen rakentamisessa ovat siis oma käytännön toiminta ja viestintä. Kokemuksella tärkeä merkitys Ihmisten käsitykset organisaatiosta muodostuvat Heinosen mukaan ensisijaisesti kokemuksen pohjalta, eli siitä millaista palvelua henkilö on saanut ja miten asioita on organisaatiossa hoidettu. - Jos omakohtaista kokemusta ei ole, tilalle tulee voimakkaammin mielikuvallinen ja viestinnällinen aspekti, tarinat ja muitten kertomat asiat. Jos esimerkiksi minulla ei ole kokemusta jostakin yrityksestä, minä googlaan ja katson mitä lehdissä on kyseisestä yrityksestä ehkä kirjoitettu ja kyselen kavereilta. Ystävän ja luotettavan tahon suosittelu on merkittävä tekijä mielikuvan muodostumisessa. Yrityksen on myös hyvä pitää huoli siitä, että ihmisten omakohtaiset kokemukset ja viestinnän kautta annettu mielikuva kohtaavat. Yhden moka on kaikkien moka Verkostoista on Suomessakin tulossa keskeisiä bisneksen tekemisen moottoreita. Maine asettuu Heinosen mukaan verkostoissa aivan uudenlaiseen asemaan. Verkoston sisäisen luottamuksen on oltava jokaisen jäsenen kohdalla hyvä, muuten sen markkinoiminen ulkopuolisille ei onnistu. - Tämän takia on hyvin tärkeää mitä kustakin jäsenestä verkostossa puhutaan ja miten ne näkyvät niissä itse. Esimerkiksi toimitusketjussa ja niihin liittyvissä kumppanuuksissa kaikkien on ymmärrettävä, että jos yksi mokaa, se tarkoittaa koko verkoston mokaamista. Esimerkiksi alihankkijan syyttäminen ei maineen näkökulmasta katsoen onnistu. Verkostojen merkitys maineen rakentamisessa vahvistuu koko ajan koska hyvämaineisiin luotetaan muita enemmän. Tämä taas tuo mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. Heinonen kertoo aikanaan haastatelleensa edelliseen kirjaansa yhtätoista hyvämaineisen pörssiyrityksen johtajaa. Heidän viestinsä oli että yrityskulttuuri ja hyvä johtaminen ovat hyvän maineen kivijalka. - Näistä se lähtee, mutta niiden lisäksi tarvitaan tietysti kommunikatiivista osaamista ja kiinnostavuutta. Verkostojen merkitys maineen rakentamisessa vahvistuu koko ajan koska hyvämaineisiin luotetaan muita enemmän, sanoo Jouni Heinonen. Hypetys voi pilata kaiken Yrityksen maineen rakentaminen on pitkäjänteistä ja erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. Sitä voi Heinosen mukaan verrata vaikkapa talon rakentamiseen; pitää olla hyvät suunnitelmat, piirustukset ja ammattitaitoinen väki rakentamassa. Kun talo on valmis siitä on pidettävä jatkuvasti huolta. Suuren tunteen ja vähäisen tiedon vallassa tehty maineenrakentamishypetys saattaa karahtaa kiville, tai ei tuo haluttua tulosta. Sosiaalisen median huumaa Heinosen mukaan yksi hyvä esimerkki ylilyönnistä on vuosituhannen vaihteessa ollut dot.com internethuuma. - Silloin rakennettiin huimia visioita ja tarinoita esimerkiksi siitä miten kivijalkakaupat katoavat muutamassa vuodessa. Eivät kadonneet. Homma oli muutenkin aika posketonta, eli annettuja lupauksia ei pystytty lunastamaan. Nyt on samaa haipakkaa ollut sosiaalisen median kohdalla, kun sen evankelistat ovat sitä mieltä, että jos yritys ei ole sosiaalisessa mediassa, sitä ei ole olemassa. Ei se niin mene. Heinonen painottaa, että vakavasti otettava maineen rakentaminen voi perustua vain todistevetoiseen toimintaan, faktat puhuvat. - Tämä ei tarkoita sitä, että olisi oltava tylsä. Teksti: Antti Sokka Jos yritys tai yhteisö on osa verkostoa, tulee koko verkoston olla samalla korkealla tasolla. - Hyvän maineen täytyy perustua hyvään toimintaan. Kyse on siitä miten yritys vastaa käytännössä antamiinsa lupauksiin. Verkostoista on Suomessakin tulossa keskeisiä bisneksen tekemisen moottoreita. Yrityksen maineen rakentaminen on pitkäjänteistä ja erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. 7

8 TEEMA: Verkostot Yritysten ja yhteisöjen muodostamat verkostot voivat Suomessa hyvin. Tämä kertoo siitä, että omaan ydintoimintaansa keskittyneet yritykset ovat olleet aktiivisia verkostojen luomisessa. Verkoston toimintaa voidaan mitata Verkoston toiminna - Samalla tavalla verkostojen mittaaminen on meille hyvin tuttua. Tyypillisimpiä jatkuvaluonteisia mittareita ovat esimerkiksi hintataso, kustannustaso, laatutaso ja toimitusvarmuus. Niiden lisäksi on kuitenkin fiksua miettiä voiko asiakas-toimittajasuhteissa, eli verkoston palasissa, löytyä sellaisia kehittämishankkeita mihin suuntaan kyseistä suhdetta voidaan viedä määrättynä aikana, pohtii Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen johtaja, professori Petri Suomala. Mittaamisen ei hänen mukaansa tarvitse olla pelkästään mekaanista ja jatkuvaa, vaan kehittämishankkeissa käyttöön otettavat mittarit voivat olla uniikkeja. - Tällaisesta mittaamisesta meillä on olemassa hyviä kokemuksia. 8 Reagointi tärkeää Asiantuntevastakaan mittaamisesta ei ole juurikaan hyötyä, jos mittaamisella ei ole yhteyttä konkreettiseen tekemiseen, eli niihin ei reagoida. - Pitää malttaa myös tehdä johtopäätöksiä. Kun mietitään esimerkiksi asiakas-toimittajasuhteeseen liittyviä kehittämistavoitteita, voidaan tavoitteet kohdistaa esimerkiksi vuoden päähän ja mitata onko niihin päästy, ja jos ei niin miksi. Suomala näkee ripauksen idealismia ajatuksessa, että toimittajasuhteita voitaisiin aina mitata yhteisymmärryksessä. Tämä johtuu siitä, että voimatasapaino on aina jommallakummalla osapuolella. - Vaikka tavoiteasettelu tulisikin vain toiselta osapuolelta, on erittäin tärkeää, että ainakin vähintään käydään läpi mitä mittarit ja tavoitteet tarkoittavat, miten ne tulee ymmärtää ja tulkita ja miten tunnuslukuja voi hyödyntää omassa toiminnassa. Kannustan tässä asiassa avoimuuteen. Realismia johtamiseen Suomala kertoo nähneensä hyvin vähän kokonaisten verkostojen johtamista. Johtamisessa on paremminkin kyse yksittäisen toimittajasuhteen johtamisesta. - Eli tehdään kauppaa tietyillä ehdoilla, pyritään sopimaan joko yhdessä tai yksipuolisesti siitä miten toimittajasuhde kehittyy. Haluan painottaa, että on realistisempaa johtaa kahden yrityksen välistä toimintaa kuin kokonaista verkostoa ja niitä kehittämällä viedä tavoitteitaan eteenpäin. Verkostoilla kun ei yleensä ole johtajaa. Laajempia kokonaisuuksia on Suomalan mukaan syytä miettiä silloin kun halutaan tietää miten jotkut yksittäiset valinnat heijastuvat verkoston muihin toimijoihin ja organisaatioihin ketjussa, tai verkostossa. Kokonaisuuden hahmottaminen tuo tullessaan Petri Suomala Kuva: Susanna Lyly muun muassa kokonaiskustannusajattelun ja sen tuomat mahdollisuudet. - Näen juuri tässä hyviä kehittämisen mahdollisuuksia. Kumppanuus vai etäisyys Verkoston ja toimittajaketjun välinen raja on häilyvä. Niitä jopa käytetään toistensa synonyymeinä. Verkostosta on Suomalan mukaan kyse silloin, kun yhteistyössä on mukana esimerkiksi vaihtoehtoisia toimittajia samalle asialle, tai kun liikesuhteet ovat monensuuntaisia yritysten kesken. - Verkostot voivat syntyä tiukan kilpailuttamisen kautta, jolloin kyseessä on usein kylmä etäisyys toimijoiden kesken. Toisaalta kyse voi olla pitempiaikaisesta kumppanuuden rakentamisesta, jolloin puhutaan vahvoista partneruuksista. Asiakkaan on hyvä miettiä milloin se tarvitsee aitoa kumppanuutta ja milloin toivetila on kylmän rauhallinen kilpailuttaminen. Siinä missä yritykset ovat luoneet jo pitkään keskinäisiä verkostoja yhteistyökumppaneittensa kanssa, ovat myös monet yksiköt oivaltaneet verkostojen hyödyt. Kymmenen suurimman kaupungin yksiköt ovat tavanneet toisiaan jo vuosien ajan niin sanotun 10-kerhon merkeissä. Epävirallisissa kerhon kokouksissa on keskusteltu julkisten hankintojen kehittämisen kysymyksistä, lain muutoksista ja jaettu muissa yksiköissä hyviksi havaittuja kokemuksia. Helsingin kaupungin johtaja Jorma Lamminmäki kertoo, että yhteyttä pidetään kokousten lisäksi eri tapahtumien yhteydessä sekä sähköpostitse, että puhelimitse. - Yhteydenpidon määrä vaihtelee tyypeittäin ja tapauskohtaisesti. Pidän tällaista yhteistyötä tärkeänä koska oikea tieto on arvokasta. Hyvistä, mutta myös huonoista käytännöistä on hyvä ottaa oppia. Tyypillisimpiä jatkuvaluonteisia mittareita ovat hint Hankintayksiköide keskenään parh

9 n mittausyksikkö Kumppanuus se on lyhytkin kumppanuus Tampereen Logistiikan tuoteryhmävastaava Jussi Tamminen pitää verkostoitumista ja kumppanuussuhteita sopimustoimittajayritysten kanssa tärkeinä. Ne auttavat asioiden hoitamista ja parantavat sopimuksen aikaista toimintaa. ataso, kustannustaso, laatutaso ja toimitusvarmuus. n verkosto jakaa aita käytäntöjä Jorma Lamminmäki Parempia kilpailutuksia Hankintayksiköiden verkostoituminen on tuonut Lamminmäen mukaan tullessaan hankintojen parempaa suunnittelua ja kilpailutuksia. - Yhteistyötä olisi mahdollista vielä parantaa, vaikka parhaiden käytäntöjen jakaminen on paljon kiinni yksiköiden omasta aktiivisuudesta. Jos tietoa halutaan jakaa ja kysyä asioita muilta, ei sille nykyisessä toimintamallissa ole mitään esteitä. Tieto liikkuu nopeasti ja vaivattomasti, eikä mielestäni esimerkiksi kokouksia lisäämällä saavutettaisi asiassa merkittävää parannusta. 10-kerho ei ole antanut lausuntoja lain uudistamiskysymyksiin epävirallisen luonteensa takia. Sen sijaan monet yksiköt ovat niin tehneet ja keskustelleet ennen lausuntonsa jättämistä muiden yksiköiden kanssa. - Tämä on vaikuttanut lausuntojen sisältöön. Hankintayksiköiden muodosta- - Meillä julkishallinnon puolella kumppanuuksien luominen on kuitenkin aika haasteellista, sillä kilpailutamme keskimäärin neljän vuoden välein. Usein sopimuskaudet voivat olla sitäkin lyhyempiä. Monesti käy niin, että kun kumppanuussuhde on saatu toimimaan, sopimustoimittaja vaihtuu ja työ alkaa alusta. Tamminen ei pidä tätä sen suurempana ongelmana, sillä uudella sopimustoimittajalla voi olla uusia ideoita ja kehittämisajatuksia hankinnan käytännön toteuttamisen suhteen. maan 10-kerhoon kuuluvat Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun, Porin, Tampereen, Turun ja Vantaan yksiköt. Jussi Tammisen työn pääpaino on sopimusten hallinnoimisessa sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamisessa. Kuva: Susanna Lyly Yhteistyö tärkeää Tamminen painottaa, että sopimusten hallinnoiminen ilman toimivaa kumppanuutta on vaikeaa. Erityisen tärkeää se on palveluhankinnoissa, missä sopimuksen mukaisen toiminnan haltuunotto ja sopimusaikainen toiminta vaativat hyvää yhteistyötä. - Itse asiassa kumppanuuden rakentaminen alkaa monesti jo hankinnan alkuvaiheessa silloin kun pidämme mahdollisille tarjoajille tiedotustilaisuuksia tulevan hankinnan sisällöstä ja vaatimuksista. Kumppanuus sopimustoimittajan kanssa ja asiakkuuksien hoitaminen hankinnan loppukäyttäjän kanssa kulkevat käsi kädessä. Kun kumppanuus on hallinnassa, on hankinnan loppukäyttäjäasiakaskin useasti tyytyväinen. - Me teemme jatkuvaa yhteistyötä molempien osapuolten kanssa ja tietysti pyrimme kehittämään sitä. Esimerkiksi tiedon saaminen asiakkaalta, niin hyvästä toiminnasta, kuin ongelmistakin, on meille tärkeää. Sitä kautta pystymme reagoimaan mahdollisiin ongelmiin nopeasti. Tiedon siirto hallintaan Kilpailutusten seurauksena tapahtuva sopimustoimittajien vaihtumisen hallitseminen edellyttää Tammisen mukaan hyvää etukäteissuunnittelua. Uuden sopimustoimittajan voi olla vaikea saada toimintaa kunnolla käyn- Hankintakeskuksella omat verkostot Helsingin kaupungin keskus on mukana muun muassa Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toiminnassa. Kansainvälisiä yhteyksiä se pitää esimerkiksi paikallishallintojen järjestön ICLEI:n Procura+ -kampanjan kautta. - Me pysymme näiden ja muiden yhteyksien kautta ajan tiin, jos hänellä ei ole käytettävissään tietoa edellisen sopimuskauden käytännöistä, toimintatavoista ja mahdollisia rekistereitä. - Me otamme nämä asiat nykyisin huomioon jo tarjouspyyntövaiheessa ja edellytämme kaiken tiedon, myös niin sanotun hiljaisen tiedon siirtämistä uudelle sopimustoimittajalle. Tuoteryhmävastaava Jussi Tamminen vastaa Logistiikassa rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvistä hankinnoista. Työn pääpaino on sopimusten hallinnoimisessa sekä asiakas- ja toimittajasuhteiden hoitamisessa. Organisaatiomuutoksen kautta hänen vastuulleen ovat tulleet muun muassa toimistojen monitoimikoneiden ja kalusteiden hankinnat. tasalla hankinnan käytännöistä ja uusista asioista, seuraamme lainsäädännön kehittymistä ja haemme hyviä käytäntöjä ja tietoa. Yhteytemme ovat kehittäneet hankintojemme laatua. Aukeaman tekstit: Antti Sokka 9

10 CERTIFIED BY PARHAAT KOKONAISVALTAISET AISET HYGIENIARATKAISUT -JA PALVELUT ISO 9001 ISO OHSAS Erikoisosaamista julkisivujen puhtaanapitoon Ecolab tarjoaa aa ammattilaisille yksilöllisiä ratkaisuja aisuja puhtauden ja hygienian ylläpitämiseen. Asiakkaanamme saat kaiken tämän: Taloudellisuus - Innovatiiviset tuotteet teet ja annostelujärjestelmät elmät säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä ja ovat toimintavarmojaarmoja Monipuolinen koulutus ja työn ohessa annettu opastus - takaavat oikeat työtavat ja lisäävät työturvallisuutta Puhdistusohjeet t ja opastaulut - Selkeät ohjeet varmistavat tuotteiden oikean käytön graffittien poistot graffittisuojaus Silko-hyväksytysti ysti Oy Ecolab Ab pitää ä pinnat puhtaana a Rasulankatu 5 C TAMPERE Arinatie HELSINKI Hoida vakuutuksesi kerralla kuntoon Kun vakuutukset ovat kunnossa, niiden antama turva seuraa rakkaan pehmonallen lailla sinua ja perhettäsi kaikkialle - ajattelitpa asiaa tai et. Hoida siis koko perheesi vakuutukset kerralla kuntoon meillä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva Tampere Hämeenkatu 25, Järvensivuntie 3 Hymyile, olet Turvassa. 10 PALVELUNUMERO WWW. TURVA. FI 120x170 Treen_Logistiikkalehti_ indd :14:59

11 H a n k i n t a Lisää voimavaroja yhteishankintoihin Hankintasopimukset jatkuu Tampereen lyseon lukion ylläpito- ja perussiivous Ulkoaluehoidon Virtain keskisen nuohouspiirin piirinuohouspalvelu Kudostukiverkkojen Ultraäänilaitteet jäännösvirtsan mittaukseen Tietopyyntö psykiatrian erikoislääkäripalvelujen hankinnasta Maanrakennustyöt yksikköhinnoin puitejärjestely Asfalttiaseman kiviainekset vuonna 2011 Ortokuvaus keskustaalueella Ilmalaserkeilaus ja rakennusmallinnus keskustaalueella Rakennusten ja rakenteiden maastomittaus keskustaalueella Ruotulan kadunrakennusurakka Ajo-opetuspalveluiden Pienet manuaalisorvit Nostolava-auton korityö Pakettiautojen Avolavamaastoautojen Kopiopaperit Tampereen Logistiikan uudet -asiantuntijat Riikka Mäki-Rahkola (vasemmalla), Minna Mustalahti ja Johanna Äikäs. Kuva: Susanna Lyly Tampereen Logistiikka on palkannut kolme uutta asiantuntijaa vahvistamaan laajentuneita yhteishankintoja. Hankinta-asiantuntijat Minna Mustalahti, Riikka Mäki-Rahkola ja Johanna Äikäs aloittivat työnsä maaliskuun lopulla. Heidän lisäkseen yhteisyksikössä työskentelee kolme tuoteryhmävastaavaa ja päällikkö. - Uusille -asiantuntijoille järjestettiin aluksi tiukka perehtymisjakso, minkä jälkeen he siirtyivät valmistelemaan yhteishankintojen kilpailutuksia. Näin yhteisryhmän kolme tuoteryhmävastaavaa voivat käyttää aikaansa erityisesti sopimusten hallintaan, kertoo päällikkö Sami Tapanainen. Yhteisyksikössä tuoteryhmävastaavat tekevät sopimukset ja vastaavat toimittajasuhteiden hallinnasta, palautteiden ja reklamaatioiden käsittelystä, sopimusten jalkauttamisesta kaupungissa, markkinoiden kartoittamisesta sekä kilpailutusten ja optiovuosien suunnittelusta ja aikatauluttamisesta. - Aiemmin toimintamme oli hyvin kilpailutuskeskeistä, mutta nyt tavoitteenamme on siirtyä kohti kokonaisvaltaista sopimusten hallintaa. Teksti: Tampereen Logistiikka Koulutuksella hankintojen huippuyksiköksi Tampereen Logistiikan ryhmän tavoitteena on tulla julkisten hankintojen valtakunnalliseksi huippuyksiköksi. Tämä edellyttää päällikkö Sami Tapanaisen mukaan jatkuvaa kouluttautumista ja osaamisen kehittämistä. - Kouluttautuminen on yksi ryhmämme tärkeimmistä teemoista kuluvan vuoden aikana. Ryhmälle on tehty kehityskeskusteluiden perusteella koulutussuunnitelma, jossa on arvioitu osaamisen kehittämiskohteita. Myös erilaiset koulutustarpeet on laitettu tärkeysjärjestykseen ja niille on suunniteltu aikataulu ja toteutustapa. Ryhmällä oli tammikuussa koko päivän koulutus neuvottelumenettelyn käyttämisestä hankinnoissa. Maaliskuussa keskityttiin palveluhankintoihin Sami Tapanainen ja palvelusopimusten laatimiseen ja toukokuussa syvennytään rakennus- ja suunnittelualan hankintoihin. Uutta oppia on saatu myös rakentamispalveluiden käänteisestä arvonlisäverotuksesta sekä kartellien huomioimisesta hankinnoissa. Loppuvuoden koulutuksia rakennetaan hankintojen johtaminen -teeman ympärille. Ympäristö muuttuu Hankintayksiköiden toimintaympäristö on muuttumassa monin tavoin. Hankintalakiin on tulossa jälleen muutoksia, joiden myötä sähköinen huutokauppa ja dynaaminen järjestelmä tarjoavat uusia mahdollisuuksia kilpailuttamiseen. - Markkinaoikeuden uudet päätökset ja oikeuskäytännöt pitäisi pystyä huomioimaan nopeasti työssä. Myös monet toimittajat ja kokonaiset toimialat kehittyvät huimaa vauhtia. - Pystyäkseen toteuttamaan hankintoja laadukkaasti tällaisessa jatkuvassa muutoksessa, on henkilöstön päivitettävä osaamistaan aktiivisesti ajantasaisella tiedolla. Teksti: Tampereen Logistiikka TOUKOKUU Kätsy - mobiiliratkaisun Ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut Tampere-lehden jakelu Suurkeittiölaitteet Elintarviketerminaalitoimintapalvelu Ajoneuvon pesulinja Oppimiskalusteet Muutto- ja varastointipalvelut TULEVAT KILPAILUTUKSET KESäKUU Hammashuollon pienlaitteet ja instrumentit Vaa'alliset henkilönostimet Hervannan sosiaaliaseman, Kaukajärven sosiaali- ja terveysaseman, kotihoidon tiimien tilan ja Tesoman neuvolan ylläpito- ja perussiivous Tukkuelintarvikkeet Leipomotuotteet Tietoturvallinen hävittämispalvelu ELOKUU Pikatestit ja testiliuskat Hengitys- ja hapenantotarvikkeet Letkut, imut, muut katetrit Mustamakkara SYYSKUU Pispalan II-vaiheen asemakaavan muutokset Leikkivälineet Autonosturien vuokraus Seuraava Tampereen Logistikka - lehti ilmestyy syys-lokakuussa Lehdessä voivat ilmoittaa yritykset, joilla on voimassa oleva yhteissopimus Tampereen Logistiikan kilpailuttamissa tuotteissa tai palveluissa. Myös ilmoituksessa mahdollisesti mainittujen tuotteiden on kuuluttava yrityksen sopimuksen piiriin. Kilpailutusten taso korkea Vain prosentti Tampereen Logistiikan vuoden 2010 kilpailutuksista markkinaoikeuteen Tampereen Logistiikka kilpailutti 195 tuotetta, tuoteryhmää ja palvelua vuonna Kilpailutukset koskivat niin Tampereen kaupungin yhteishankintoja kuin myös kaupungin yksiköiden erillisiä tavara- ja palveluhankintoja. Vain yksi prosentti kilpailutuksista päätyi markkinaoikeuteen, mikä on valtakunnan tasolla mitattuna varsin alhainen määrä verratessa Suomen yksiköitä. Kaiken kaikkiaan www. ilmoitukset.fi sivustolla julkaistuista hankkeista 3,7 prosenttia päätyi markkinaoikeuteen viime vuonna. Tampereen Logistiikka liikelaitos on julkisten hankintojen asiantuntija, joka vastaa Tampereen kaupungin yhteishankinnoista sekä kaupungin yksiköiden tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttamisesta. Hankinta-asiantuntijat mahdollistavat asiakkaiden joustavan, helpon ja taloudellisen arjen. Tampereen Logistiikka palvelee pienissä ja suurissa hankinnoissa sekä kuljetuksissa, henkilöliikenteessä ja konevuokrauksessa. Lisätietoa Tampereen Logistiikan kilpailutuksista: Sami Tapanainen puh Teksti: Elina Tiainen 11

12 TEEMA: Verkostot PALIlla on hauska matkustaa! Ilmansuodattimien sopimustoimittaja Hervantalainen Laina Tiihonen on PALIn vannoutunut käyttäjä. -Bussissa on aina niin ihana henkilökuntakin, hän kiittelee. Palveluliikenne-bussi PALIn Hervannan avustajat Päivi Pulma ja Mia Vari napsauttavat puhelimensa päälle pääsiäispyhien jälkeisenä tiistaiaamuna. -Tänään saattaa olla vilkas päivä, kun on pitkät pyhät takana, he arvelevat. Kun viisari on pykälässä, alkavat puhelimet soida. -No hei Sirkka! Juu, kohta tullaan hakemaan kotiovelta. Pienistä pöytäkoneista järeämpiin, ammattikäyttöön soveltuviin koneisiin. Koneissa on nopeasti ja helposti vaihdettavat ohjaukset, joista vaihtoehtoja tarjoavat: Fanuc, Siemens, Fagor ja Heidenhain. 12

13 PALIn kyydissä asiat tulevat hoidettua ja kuulumiset tuttujen kanssa vaihdettua -Huomenta Aino! Ruokakauppaan pitäisi päästä? Vartin päästä ollaan sinun luonasi. Avustajat vastailevat iloisesti puheluihin ja täyttelevät samalla reittilistoja. Ulkopuolinen voi vain ihmetellä, kuinka sujuvasti aikataulut ja reititykset pysyvät hallinnassa. -Vaatihan tämä alussa totuttelemista, mutta kaikkeen oppii. PA- LIlla on aika vakiintunut käyttäjäkunta ja siksi bussitkin kulkevat pitkälti samoja reittejä. -Suunnittelun kannalta on eduksi, kun oppii tuntemaan ihmiset ja heidän aikataulunsa. Toisaalta ikinä ei voi etukäteen tietää millainen päivä on tulossa. Hervannassa erityisesti ostoskeskus ja Venlantupa ovat paikkoja, joihin valtaosa PALIn käyttäjistä suuntaa. Arvosanaksi kymppi ja plussa Yhdeksältä kuljettaja Juha Jouhki starttaa bussinsa ja avustaja Mia Vari hyppää kyytiin. Aamun ensimmäiselle noutokierrokselle on tulossa kuusi asiakasta. Bussissa on paikkoja yhdelletoista. -Joskus ruuhkaisimpina aikoina voi olla sellainen tilanne, etteivät kaikki halukkaat mahdu kyytiin. Silloin pitää vain ajaa uusintakierroksia, Vari selvittää. Yksi aamun ensimmäisistä asiakkaista on Laina Tiihonen. -Olen nyt menossa Venlantuvalle, käyn siellä joka päivä. Ohjelmassa on kahvittelua, ruokailu ja kortinpeluuta. Siellä vierähtää tunti poikineen riippuen vähän siitä, paljonko meillä riittää juttua ystävien kanssa. Tiihonen on käyttänyt PALIa jo usean vuoden ajan. -Ilman muuta olen tähän tyytyväinen. PALIn ansiosta olen niin paljon liikkeellä, etten ehdi edes vanhentua, Tiihonen nauraa ja ilmoittaa iäkseen 89-vuotta. Kiitosta satelee myös muilta kyydissä olevilta asiakkailta. -Kyllä tämä on aivan kymppiplussan auto. Hyvä, kun haetaan ihan oven edestä. Muutoin ei tämmöinen huonojalkainen pääsisi mökistään minnekään, eräs rouva kiittelee. Venlantuvan ja ostoskeskuksen jälkeen bussi tyhjenee. On aika lähteä lähteä noutamaan seuraavia asiakkaita. Sosiaalista työtä Juha Jouhkin ohella Hervannan PALI-kuskeina työskentelevät myös Jukka Mattila ja Artturi Nieminen. -Tämä ei ole lainkaan niin yksitoikkoista työtä, kuin tavallisen reittiliikennebussin ajaminen. Tässä pääsee jonkin verran itse vaikuttamaan miten reittejä ajetaan. -Eikä PALIn kuljettaminen ole vain ajamista, vaan sosiaalista toimintaa. Mehän myös autamme asiakkaita kyytiin ja kyydistä pois. Asiakkaat ovat vuosien myötä tulleet tutuiksi ja monesti meillä matkan aikana juttu lentää ja nauru raikaa. -Onpa bussissa joskus tehty istumalakkokin, kun asiakkaat eivät ole halunneet heti kotiin, kuljettajat muistelevat hymyillen. Kuljettaja Juha Jouhki hyppää välillä kuskinpenkiltä auttamaan asiakkaita. PALI tukee kotona selviytymistä Haasteena on löytää palveluliikenteelle uusia käyttäjiä. PALI-liikenne toimii tällä hetkellä kuudellatoista alueella eri puolilla Tamperetta. -Suunnitelmissa ei ole kasvattaa linjojen määrää, sillä toiminta on alueellisesti jo aika kattavaa, Tampereen Logistiikan henkilöliikenneinsinööri Toni Bärman kertoo. -Tärkeintä olisi pystyä pitämään yllä nykyinen palvelutaso. Joillekin alueille olisi hyvä saada myös uusia asiakkaita PALIliikenteen käyttäjiksi. PALI-liikennöinti aloitettiin Tampereella vuonna -98 muutamalla linjalla. Hyvin pian se laajeni kattamaan nykyiset kuusitoista aluetta. -Jokainen PALI on omanlaisensa, aivan alueesta riippuen. Esimerkiksi Hervannassa on paljon rollaattoreilla kulkevia asiakkaita, jotka tarvitsevat enemmän avustusta. Kaikilla alueilla ei ole avustajaa bussin mukana. Avustajaverkoston vakiinnuttaminen tärkeää Tampereen kaupungin Ikäihmisten palveluiden tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta painottaa avustajien merkitystä PALI-liikenteen kehittämisessä. -Apua tarvitsevien määrä kasvaa lähivuosina. Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että avustajaverkosto saataisiin vakiinnutettua niin, että avustaja olisi aina varmasti mukana niillä linjoilla, joille hänet on ilmoitettu. -On paljon sellaisia ihmisiä, jotka voisivat käyttää PALIa, jos vain avustaja olisi saatavilla. -Tilaajapuolen ongelmana on ollut, ettei oikein ole löytynyt vastapuolta, joka ottaisi tämän asian aktiivisesti haltuun. Avauksia on tehty moneen suuntaan, mutta selkeää toimintamallia ei vielä ole syntynyt. -Samaan pakettiin kuuluu myös toimivan sijaisjärjestelyn kehittäminen. Sijaisten saaminen avustajille on välillä ollut ongelmallista. Palvelulla pitäisi kuitenkin olla turvallinen julkisuuskuva, että ihmiset uskaltaisivat ottaa sen yhä enenevässä määrin omakseen. Yhteisöllisyyden ylläpitäjä Yleisesti ottaen PALI-liikenne -PALIa pitäisi saada markkinoitua uusille käyttäjäryhmille. Mitä enemmän asiakkaita, sitä joustavammaksi systeemiä on varaa kehittää, Ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta pohtii. on saanut Päivärinnan mukaan hyvän vastaanoton. -Asiakastyytyväisyyskyselyissä on tullut kiittävää palautetta. Monet ovat jo palvelun vakiintuneita käyttäjiä. -Haasteena onkin saada uusia ihmisiä asiakkaiksi. Pitäisi löytää se porukka, joka periaatteessa voisi kulkea PALIlla, mutta ei kuitenkaan niin tee. Tämän rajapinnan löytäminen on vaikeaa. Parasta mainosta on viidakkorumpu. Päivärinta kertoo PALIn olevan tärkeä tekijä ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten kotona asumisen tukemisessa. PALI-avustaja Mia Vari ja henkilöliikenneinsinööri Toni Bärman ovat tyytyväisiä uutteen töiden järjestelyyn. -Kodin kynnyksen ylittäminen on keskeistä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Tunne osallisuudesta ja aktiivisuudesta pitää kiinni elämässä. -PALI on paljon enemmän kuin kulkuväline yhdestä paikasta toiseen. Se on myös yhteisöllisyyden ylläpitäjä. Siellä tavataan muita ihmisiä, vaihdetaan kuulumisia ja puhutaan päivänpolttavista asioista. Logistiikka solmukohta PALI-liikenteen suhteen Tampereen Logistiikka toimii solmukohtana, jossa eri verkostot kohtaavat. -Meidän pitää ottaa huomioon useampia toimijoita. Tilaajan, kotipalvelun ja liikenneyrittäjän näkökulmat olisi saatava kohtaamaan, Toni Bärman selvittää. -Haastavinta on tiedon jakaminen eri suuntiin, siinä olisi vielä petraamisen varaa. -Yrittäjän ja avustajien kanssa kontaktit pelaavatkin jo aika hyvin. PALI-avustajat Päivi Pulma ja Mia Vari iloitsevat siitä, että he ovat saaneet oman esimiehen. -Meillä on nykyään kokous kerran kuussa ja saamme käsitellä pelkästään meidän työhömme liittyviä asioita. Bärmanin mukaan tämä on helpottanut myös hänen työtään. PALI-kuskit Jukka Mattila, Artturi Nieminen ja Juha Jouhki ovat niin ikään tyytyväisiä yhteistyöhön. -Ei ole mitään valittamista, Toni on pitänyt hyvin yhteyttä meihin päin. Tekstit: Heli Haring Kuvat: Susanna Lyly 13

14 Laajan valikoiman kangaskauppa Tekstiili Fihl/Tuominen Sammonkatu 43, Tampere Puh. (03) Turvallista puhtautta Turun Tekstiilihuolto 14 TILAA SUORATAKSI! yhdistää lähimmälle vapaalle ajoneuvolle. käyttö vain matkapuhelimella perustuu soittajan paikannukseen puhut suoraan kuljettajan kanssa ei erikoiskalustoa ja aikatilauksia PUUSTA BIOENERGIAA Ideachip on Suomen johtava mobiilien hakkureiden ja murskaimien maahantuoja. Pitkän kokemuksemme ansiosta voimme tarjota aina parasta ratkaisua ammattitaidolla. Meiltä myös SERRUS kävelevälattiaiset puoliperävaunut bioenergian kuljetukseen sekä Loglift/Jonsered puutavaranosturit. HAKKURIT, Jukka Humalainen MURSKAIMET, - hakkurit PERÄVAUNUT ja murskaimet & NOSTURIT Teppo Humalainen - perävaunut ja nosturit VUODEN KOKEMUKSELLA Työvälineitä 25 vuoden kokemuksella Kolleille kyytiä... - aikataulutettu kappaletavarajakelu Pirkanmaalla - lähettipalvelut - pikarahtikuljetukset kaikkialle - yön yli kuljetuspalvelu valtakunnallisesti - terminaali- ja varastointipalvelu Tampereella puh Ideachip Machine Oy Jokimäentie 1, Pennala puh. (03) enset.fi

15 A j a n k o h t a i s t a Ongelmajätteet talteen Keräystempauksessa mukana useita kaupungin yksiköitä Tampereen Logistiikka organisoi yhteistyössä Pirkanmaan jäte-huollon ja Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen kanssa ongelmajätteiden sekä ongelmallisten jätteiden kevätkeräyksen. Keräys ajoittui 4-6. toukokuuta ja mukana oli useita kaupungin yksiköitä. Ongelmajätteet kaikkien asia Tavoitteena oli kannustaa kaupungin yksiköitä siivoamaan toimistojen ja toimitilojen nurkista ongelmajätteet, hyödyttömät sähkö- ja elektroniikkaromut sekä muu ongelmallinen jäte. Tällaista ongelmallista jätettä olivat esimerkiksi rikkinäiset työtuolit sekä muu epämääräinen roina mitä ajan saatossa tiloihin on kertynyt. Keräys järjestettiin keskitetysti ensimmäisen kerran tempauksena. Tampereen Logistiikan logistiikkapäällikön Erkki Harjun mukaan tämän tyyppisestä tempauksesta on ollut puhetta jo useamman vuoden ajan. Tilakeskuksen kiinteistönpitopäällikkö Pertti Koivisto muistuttaa, että ongelmajätteiden ja sähkö- ja elektroniikkajätteiden toimittaminen käsiteltäväksi kuuluu jokaiselle yksikölle. Lisätietoa ongelmajätteiden keräystempauksesta: Erkki Harju, logistiikkapäällikkö, Tampereen Logistiikka, puh Ta m p e r e e n L o g i s t i i k k a Tekstit: Elina Tiainen Rullakkotetristä ja tietovisailua henkilöstöpäivässä Tampereen kaupungin henkilöstöpäivää vietettiin auringon paisteisena päivänä 11. toukokuuta Hakametsän jäähallissa. Hyväntuulisia kaupungin työntekijöitä riitti tungokseen asti. Tampereen Logistiikan pisteellä juhlavieraita kilpailutettiin Rullakkotetriksen ja tietovisan merkeissä. Rullakkotetriksessä tavoitteena oli pakata eri muotoisia ja kokoisia pahvilaatikoita rullakkoon mahdollisimman paljon ja mahdollisimman tiiviisti kahdessa minuutissa. Kisailla sai yhden tai kahden hengen joukkueilla. Ylijääneiden laatikoiden lukumäärä, rullakon reunojen ylitykset ja tyylipisteet vaikuttivat tulokseen. Tampereen Logistiikan tapahtumapisteellä oli iloista väkeä välillä jopa tungokseen asti. Kuva: Susanna Lyly Lähes täydellisiin suorituksiin ylsivät Anna Berglind ja Päivi Pulma, palveluliikenteen avustajat sekä Leena Mäkelä, sosiaalipäivystyksestä. Molempien joukkueiden onnistui mahduttaa kaikki laatikot rullakkoon, vain hieman laidat ylittäen. Heidän palkintonsa on Tampereen Logistiikan iloisen vihreä kesäkori. Muiden kilpailijoiden kesken arvottiin myös pieni yllätyspalkinto, jonka voitti Elli Kotakorpi, ECO2 hankkeesta. Tietovisan kinkkisiin kysymyksiin löydettiin myös lähes täysi rivi ja voittajaksi suoriutui Timo Tuurala. Myös hänen voittonsa on kesäkori. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Onnittelemme kaikkia voittajia! RehaMed avain jota etsit Uusi FENNO MEDICAL OY Tähtäinkuja 9, Vantaa Puh Faksi Flexo Ajantasainen tuolteluettelo: Henkilökohtainen verkkokauppa: Imetystuotteet: ID Soft Viking 15

16 Laatutarvikkeet alan asiantuntijalta Tampereen Konttorikone Oy Satakunnankatu 28, Tampere Puh. (03) Fax (03) LUOTETTAVA SOPIMUSKUMPPANI TAKUULLA TAMPEREELTA Toimistotarvikkeet, Värikasetit, Ergonomiatuotteet, Koneet ja laitteet sekä AV-laitteet kokouksiin ja koulutukseen Puh , Erkkilänkatu11 GENERAATTORIT ORIT, VESIPUMPUT JA PAIKALLIS- MOOTTORIT TAMPEREELLA MYY JA HUOLTAA Kuoppamäentie Tampere Myynti (03) Huolto (03) DOMUS PRINT ON NYT KOPIJYVÄ 16 Juvenes Print YLIOPISTOPAINO Tampereen Tietotalo Naulakatu Tampere Puh. (03) Juvenes Print AMMATTIKUVA Tampereen Tietotalo Naulakatu Tampere Puh. (03)

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

01/2015 TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET SAKUPE KEHITTI. kumppani- ja asiakaslehti

01/2015 TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET SAKUPE KEHITTI. kumppani- ja asiakaslehti 01/2015 kumppani- ja asiakaslehti TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ SAKUPE KEHITTI SAIRAALOILLE UUDET POTILAS- VAATTEET TIETOTURVAN 11 KÄSKYÄ 06 >> MIELELLÄÄN MUKANA MUUTOKSESSA 08 >> MISSÄ LAATU ASUSTAA JULKISISSA

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Matinkylä harrastaa

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Matinkylä harrastaa MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI Matinkylä harrastaa Sähkösopimus, sivut 3 5 Tehokkuutta kumppanuudella, sivu 6 Elämäniloa harrastuksista, sivut 7 9 Uusitut kotisivut, sivu 12 Korjaus ja remontointi,

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014

ISÄNNÖINTISANOMAT. Mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT 1. 26. vuosikerta 2013 2014 26. vuosikerta 2013 2014 ISÄNNÖINTISANOMAT 1 ISÄNNÖINTISANOMAT Hyvä luottokelpoisuus Soliditet 2013 Mikkeli REIM Mikkeli Oy Nuijamiestenkatu 4 50100 Mikkeli p. 0207 438 560 www.reimgroup.com/mikkeli ISÄNNÖINTISANOMAT

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Nyt avautui pakuhuolto.fi 5 Pasilan suuri tuntematon 6 Raskone yhteistyöhön

Lisätiedot